Hepsera

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
adefovir dipivoxil
Dostupné s:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC kód:
J05AF08
INN (Mezinárodní Name):
adefovir dipivoxil
Terapeutické skupiny:
Nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy
Terapeutické oblasti:
Hepatitida B, chronická
Terapeutické indikace:
Přípravek je indikován k léčbě chronické hepatitidy B u dospělých s:kompenzovaným onemocněním jater s prokázanou aktivní virovou replikací, trvale zvýšenými hodnotami-alanin-aminotransferázy (ALT) a histologicky dokumentovaným aktivním zánětem jater a fibrózy. Zahájení Hepsera léčba by měla být zvažováno pouze v případě použití alternativní antivirotikum s vyšší genetickou bariérou k rezistenci není dostupné nebo vhodné (viz bod 5. 1);dekompenzovaným onemocněním jater v kombinaci s druhým agent bez cross-rezistence vůči přípravku Hepsera.
Přehled produktů:
Revision: 27
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000485
Datum autorizace:
2003-03-06
EMEA kód:
EMEA/H/C/000485

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

06-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

27-05-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

06-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

06-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

06-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

06-05-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Hepsera 10 mg tablety

adefovirum dipivoxilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Hepsera a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hepsera užívat

Jak se přípravek Hepsera užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Hepsera uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Hepsera a k čemu se používá

Co je přípravek Hepsera

Přípravek Hepsera obsahuje léčivou látku adefovir-dipivoxil a patří do skupiny léčiv označovaných

jako antivirová léčiva.

K čemu se používá

Přípravek Hepsera se používá k léčbě chronické hepatitidy B, infekce virem hepatitidy B (HBV) u

dospělých.

Infekce virem hepatitidy B vede k poškození jater. Přípravek Hepsera snižuje počet virů ve Vašem těle

a prokázalo se, že snižuje poškození jater.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hepsera užívat

Neužívejte přípravek Hepsera

jestliže jste alergický

(á) na adefovir, adefovir-dipivoxil nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Informujte ihned svého lékaře

jestliže byste mohl(a) být alergický(á) na adefovir, adefovir-

dipivoxil nebo na kteroukoli další složku přípravku Hepsera.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Hepsera se poraďte se svým lékařem.

Informujte svého lékaře, zda jste měl(a) onemocnění ledvin

nebo zda Vaše testy ukazovaly

na problémy s ledvinami. Přípravek Hepsera může ovlivnit funkci Vašich ledvin. Toto riziko se

zvyšuje při dlouhodobém užívání přípravku Hepsera. Váš lékař má provést vyšetření, aby

zkontroloval, zda Vaše ledviny a játra fungují správně, a to před i během Vašeho léčení. Na

základě výsledků může Váš lékař změnit frekvenci užívání přípravku Hepsera.

Jste-li starší 65 let, je možné, že Váš lékař bude sledovat Váš zdravotní stav častěji.

Neukončujte užívání přípravku Hepsera

bez porady se svým lékařem.

Po ukončení užívání přípravku Hepsera

ihned

informujte svého lékaře

o jakýchkoli

nových, neobvyklých nebo se zhoršujících příznacích, které zaznamenáte po ukončení léčby.

Někteří pacienti měli příznaky nebo krevní testy, které naznačovaly, že se hepatitida po

ukončení léčby přípravkem Hepsera zhoršila. Je vhodné, aby Váš lékař sledoval Váš zdravotní

stav po ukončení léčby přípravkem Hepsera. Provádění krevních testů může být nutné po dobu

několika měsíců po léčbě.

Jakmile začnete užívat přípravek Hepsera:

Sledujte, zda se u Vás neobjeví možné známky laktátové acidózy

– viz bod 4, Možné

nežádoucí účinky.

Váš lékař má nařídit provádění krevních testů každé tři měsíce,

aby sledoval, zda

přípravek udržuje infekci chronické hepatitidy B pod kontrolou.

Dávejte pozor, abyste neinfikoval(a) ostatní.

Přípravek Hepsera nesnižuje riziko infikování

jiných osob HBV pohlavním stykem nebo krví. Musíte i nadále dodržovat opatření, aby se

předešlo infikování dalších osob. Pro osoby s rizikem infekce HBV je dostupná vakcína.

Jestliže jste HIV pozitivní, tento přípravek neléčí Vaši HIV infekci.

Děti a dospívající

Nepoužívejte přípravek Hepsera u dětí

nebo dospívajících do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek Hepsera

Neužívejte přípravek Hepsera, pokud užíváte jiné léky obsahující tenofovir.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka

o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích a rostlinných přípravcích, které

jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Obzvláště důležité je informovat svého lékaře

, užíváte-li nebo jste v nedávné době užíval(a)

následující přípravky, které by mohly poškozovat ledviny nebo vzájemně působit s přípravkem

Hepsera:

vankomycin a aminoglykosidy, používané proti bakteriálním infekcím

amfotericin B, proti plísňovým infekcím

foskarnet, cidofovir nebo tenofovir-disoproxil-fumarát, proti virovým infekcím

pentamidin, proti dalším typům infekcí.

Přípravek

Hepsera s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Hepsera je možné užít spolu s jídlem nebo bez jídla (viz bod 3).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže jste těhotná

nebo plánujete otěhotnět. Není

známo, zda je užívání přípravku Hepsera v době těhotenství bezpečné.

Používejte účinnou metodu antikoncepce

, aby nedošlo k otěhotnění, jestliže jste žena

ve věku, kdy můžete otěhotnět a užíváte přípravek Hepsera.

Během užívání přípravku Hepsera nekojte.

Není známo, zda je léčivá látka obsažená v tomto

přípravku vylučována do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Hepsera by neměl mít vliv na vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo používat

jakékoli nástroje nebo stroje.

Přípravek Hepsera obsahuje laktosu

Jestliže nesnášíte laktosu nebo Vám bylo sděleno, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým

lékařem, než začnete přípravek Hepsera užívat.

Přípravek Hepsera obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Hepsera užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Tím zajistíte plnou účinnost

přípravku a snížíte pravděpodobnost vzniku odolnosti (rezistence) k léčbě. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna 10 mg tableta denně, užívaná ústy spolu s jídlem nebo bez

jídla.

Odlišné dávkování

může být předepsáno pacientům, kteří mají

problémy s ledvinami

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Hepsera, než jste měl(a)

Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet přípravku Hepsera, obraťte se ihned na svého lékaře nebo

na nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hepsera

Je důležité, abyste žádnou dávku nevynechal(a).

Pokud dávku

přípravku Hepsera

vynecháte

, užijte ji co nejdříve a další pravidelnou dávku pak

užijte v obvyklém čase.

Pokud již téměř nastal čas na Vaši

další dávku

, vynechanou dávku neberte. Vyčkejte a užijte

další dávku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou tabletu (dvě dávky brzy po sobě).

Pokud zvracíte méně než 1 hodinu po užití přípravku Hepsera

, užijte další tabletu. Není

potřeba užívat další tabletu, pokud jste zvracel(a) více než 1 hodinu po užití přípravku Hepsera.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hepsera

Ihned informujte svého lékaře o jakýchkoli nových

, neobvyklých nebo se zhoršujících

příznacích, které zaznamenáte po ukončení léčby. Více informací, viz bod 2.

Neukončujte užívání přípravku Hepsera

bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Laktátová acidóza je závažný, avšak velmi vzácný nežádoucí účinek při užívání přípravku

Hepsera

. Může způsobit přebytek kyseliny mléčné v krvi a zvětšení jater. Laktátová acidóza se

častěji objevuje u žen, zvláště pokud trpí velkou nadváhou. Riziko vzniku může být též u lidí

s onemocněním jater.

Známky laktátové acidózy mohou být

Pocit na zvracení a zvracení

Bolest břicha

Ihned informujte svého lékaře

pokud se u Vás jakýkoli z těchto příznaků objeví. Tyto

příznaky jsou stejné, jako u některých častých nežádoucích účinků užívání přípravku Hepsera.

Pokud se u Vás některý z nich objeví, je málo pravděpodobné, že bude závažný, avšak je třeba

se poradit s lékařem. Váš lékař Vás bude pravidelně po celou dobu užívání přípravku Hepsera

sledovat.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Poškození buněk ledvinných kanálků

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Bolest hlavy

Pocit na zvracení

Průjem

Problémy s trávením, včetně větrů nebo nepříjemných pocitů po jídle

Bolest břicha

Problémy s ledvinami, jak ukázaly krevní testy

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste některým z těchto příznaků znepokojen.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

Slabost

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste tímto znepokojen.

Nežádoucí účinky před nebo po transplantaci jater

Někteří pacienti zaznamenali:

Vyrážku a svědění - často

Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení - často

Selhání ledvin - často

Problémy s ledvinami - velmi často

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste některým z těchto příznaků znepokojen.

Při vyšetření může být také zjištěno snížení hladin fosfátů (často) nebo zvýšení hladiny

kreatininu (velmi často) v krvi.

Další možné nežádoucí účinky

Frekvence následujících nežádoucích účinků není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

Selhání ledvin

Problémy s ledvinami, které mohou vést k měknutí kostí (což způsobuje bolest kostí a občas

přispívá ke zlomeninám) a k bolesti či slabosti ve svalech.

Zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Hepsera uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za

{EXP}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Hepsera obsahuje

Léčivou látkou přípravku Hepsera

je adefovirum dipivoxilum. Jedna tableta obsahuje

adefovirum dipivoxilum 10 mg.

Dalšími složkami jsou: předbobtnalý škrob, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy,

mastek a magnesium-stearát.

Jak přípravek Hepsera vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Hepsera 10 mg tablety jsou okrouhlé, bílé až šedobílé tablety. Tablety mají na jedné straně

vyraženo „GILEAD“ a číslo „10“ a na druhé straně stylizovaný tvar jater. Přípravek Hepsera 10 mg

tablety se dodávají v lahvičkách obsahujících 30 tablet se silikagelovým vysoušečem. Silikagelový

vysoušeč je obsažen buď v samostatném sáčku, nebo v malé nádobce a není určen k vnitřnímu užití.

K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička s 1 lahvičkou obsahující 30 tablet nebo krabička

obsahující 90 (3 lahvičky po 30) tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irsko

Výrobce

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 (0) 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0) 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom (Northern Ireland)

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM.RRRR}

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace

k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Hepsera 10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje adefovirum dipivoxilum 10 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 107,4 mg laktosy (jako monohydrát laktosy).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

Bílá až šedobílá, okrouhlá, plochá tableta se zkosenými hranami, o průměru 7 mm, na jedné straně je

vyraženo „GILEAD“ a „10“ a na druhé straně stylizovaný tvar jater.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Hepsera je indikován k léčbě chronické hepatitidy B u dospělých s:

kompenzovaným onemocněním jater s prokázanou aktivní virovou replikací, trvale zvýšenými

hladinami sérové alanin aminotransferázy (ALT) a histologickým nálezem aktivního zánětu

jater a fibrózy. Zahájení léčby přípravkem Hepsera má být zváženo pouze v případě, kdy použití

alternativní antivirové látky s vyšší genetickou bariérou rezistence není dostupné nebo vhodné

(viz bod 5.1).

dekompenzovaným onemocněním jater v kombinaci s druhou látkou, která nevykazuje

zkříženou rezistenci s přípravkem Hepsera.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapii musí zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou chronické hepatitidy B.

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka přípravku Hepsera je 10 mg (jedna tableta) jednou denně, užívaná perorálně spolu

s jídlem nebo bez jídla.

Vyšší dávky se nesmějí podávat.

Optimální délka léčby není známa. Vztah mezi odpovědí na léčbu a dlouhodobými důsledky jako je

hepatocelulární karcinom nebo dekompenzovaná cirhóza není znám.

Pro snížení rizika rezistence a pro dosažení rychlého potlačení viru má být u pacientů

s dekompenzovaným onemocněním jater používán adefovir vždy v kombinaci s druhou látkou, která

nevykazuje zkříženou rezistenci s adefovirem.

U pacientů mají být každých šest měsíců sledovány biochemické, virologické a sérologické markery

hepatitidy B.

O ukončení léčby by se mělo uvažovat v následujících případech:

U HBeAg pozitivních pacientů bez jaterní cirhózy se má v léčbě pokračovat po dobu nejméně

6-12 měsíců po potvrzení HBe sérokonverze (ztráty HBeAg a HBV DNA s detekcí protilátek

proti HBe), nebo do HBs sérokonverze, nebo do ztráty účinnosti (viz bod 4.4). Po ukončení

léčby se mají pravidelně sledovat sérové hladiny ALT a HBV DNA, aby se zjistila jakákoliv

pozdější virologická recidiva.

U HBeAg negativních pacientů bez jaterní cirhózy se má v léčbě pokračovat alespoň do

HBs sérokonverze, nebo do zjištění ztráty účinnosti. V případě prodloužené léčby po dobu více

než 2 let se doporučuje pravidelné přehodnocování, aby se potvrdilo, že pokračování ve zvolené

léčbě je pro pacienta ještě vhodné.

U pacientů s dekompenzovaným onemocněním jater nebo jaterní cirhózou se ukončení léčby

nedoporučuje (viz bod 4.4).

Starší pacienti

Nejsou dostupné žádné údaje, které by umožnily doporučit dávkování u pacientů nad 65 let (viz

bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce

ledvin

Adefovir je eliminován renální exkrecí a u pacientů s clearance kreatininu < 50 ml/min nebo na

dialýze jsou nutné úpravy intervalu mezi dávkami. Doporučená frekvence dávkování ve vztahu

k renální funkci nesmí být překročena (viz body 4.4 a 5.2). Navrhovaná změna intervalu mezi dávkami

je založena na extrapolaci omezených údajů u pacientů s onemocněním ledvin v terminálním stádiu

(end stage renal disease, ESRD)

a nemusí být optimální.

Pacienti s clearance kreatininu mezi 30 a 49 ml/min

U těchto pacientů se doporučuje podávat adefovir-dipivoxil (jednu 10 mg tabletu) každých 48 hodin.

O bezpečnosti a účinnosti tohoto pokynu pro úpravu intervalu mezi dávkami existují pouze omezené

údaje. Proto je nutné u takových pacientů pozorně sledovat klinickou odpověď na léčbu a renální

funkci (viz bod 4.4).

Pacienti s clearance kreatininu < 30 ml/min a dialyzovaní pacienti

Neexistují údaje o bezpečnosti a účinnosti, které by pomohly při rozhodování o použití adefovir-

dipivoxilu u pacientů s clearance kreatininu < 30 ml/min nebo na dialýze. Z tohoto důvodu se u těchto

pacientů užívání adefovir-dipivoxilu nedoporučuje a mělo by být zvažováno pouze tehdy, když možné

výhody převažují nad možnými riziky. V tom případě, tak jak je možno usuzovat na základě

omezených údajů, lze pacientům s clearance kreatininu mezi 10 a 29 ml/min podávat adefovir-

dipivoxil (jednu 10 mg tabletu) každých 72 hodin; u hemodialyzovaných pacientů lze podávat

adefovir-dipivoxil (jednu 10 mg tabletu) každých 7 dní po12 hodin trvající dialýze (nebo po

3 dialýzách, každá v trvání 4 hodin). Tito pacienti by měli být pozorně sledováni kvůli možným

nežádoucím účinkům a zajištění stálé účinnosti (viz body 4.4 a 4.8). Pro jiné dialyzované pacienty

(např. ambulantní pacienty na peritoneální dialýze) nebo nehemodialyzované pacienty s clearance

kreatininu méně než 10 ml/min nejsou dostupná žádná doporučení ohledně intervalu mezi dávkami.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pacienti s klinickou rezistencí

Pacienti rezistentní vůči lamivudinu a pacienti s HBV s prokázanou rezistencí k lamivudinu (mutace

v rtL180M, rtA181T a/nebo rtM204I/V) se z důvodu snížení rizika rezistence k adefoviru nemají léčit

adefovir-dipivoxilem v monoterapii. U pacientů rezistentních vůči lamivudinu i pacientů s HBV

s mutacemi v rtL180M a/nebo rtM204I/V se může adefovir používat v kombinaci s lamivudinem.

U pacientů s HBV s mutací rtA181T je však třeba z důvodu rizika snížené citlivosti na adefovir zvážit

alternativní léčebné režimy (viz bod 5.1).

Aby se snížilo riziko rezistence u pacientů užívajících adefovir-dipivoxil v monoterapii, má se zvážit

modifikace léčby, jestliže sérová hladina HBV DNA zůstává vyšší než 1 000 kopií/ml v a po prvním

roce léčby.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Hepsera u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyly stanoveny.

V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.1. Užívání přípravku Hepsera se nedoporučuje u

dětí ve věku do 18 let.

Způsob podání

Tablety Hepsera se mají užívat jednou denně, perorálně, spolu s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto

přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Pacienti mají být informováni o skutečnosti, že nebylo prokázáno, že by léčba adefovir-dipivoxilem

redukovala riziko přenosu viru hepatitidy B na jiné osoby a že proto musí být i nadále dodržována

příslušná opatření.

Funkce ledvin

Adefovir

se vylučuje ledvinami kombinací glomerulární filtrace a aktivní tubulární sekrece. Léčení

adefovir-dipivoxilem může mít za následek poruchu funkce ledvin. Dlouhodobá léčba adefovir-

dipivoxilem může zvyšovat riziko poruchy funkce ledvin. I když je celkové riziko poruchy renální

funkce u pacientů s adekvátní funkcí ledvin nízké, tak nabývá na významu u pacientů tomuto riziku

buď vystavených nebo již trpících renální dysfunkcí a také u pacientů dostávajících léčivé přípravky,

které mohou renální funkci poškodit.

Před zahájením léčby adefovir-dipivoxilem se u všech pacientů doporučuje vypočítat clearance

kreatininu a monitorovat renální funkce (clearance kreatininu a sérová hladina fosfátů) každé čtyři

týdny během prvního roku a poté každé tři měsíce. U pacientů s rizikem poruchy funkce ledvin je

třeba zvážit častější sledování renální funkce.

U pacientů, u nichž se rozvine renální insuficience a kteří trpí pokročilým onemocněním jater nebo

jaterní cirhózou, má se zvážit úprava intervalu mezi dávkami adefoviru nebo přechod na alternativní

léčbu hepatitidy B. Ukončení léčby chronické hepatitidy B se u těchto pacientů nedoporučuje.

Pacienti s clearance kreatininu mezi 30 a 49 ml/min

U těchto pacientů se má upravit interval mezi dávkami adefovir-dipivoxilu (viz bod 4.2). Navíc je

třeba pozorně sledovat renální funkce, a to tak často, jak to odpovídá zdravotnímu stavu jednotlivých

pacientů.

Pacienti s clearance kreatininu < 30 ml/min a dialyzovaní pacienti

Užívání adefovir-dipivoxilu se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu < 30 ml/min nebo na

dialýze. Podání adefovir-dipivoxilu těmto pacientům má být zvažováno pouze tehdy, když možné

výhody převažují nad možnými riziky. Jestliže je léčba adefovir-dipivoxilem považovaná za

nezbytnou, interval mezi dávkami by měl být upraven (viz bod 4.2). Tito pacienti mají být pozorně

sledováni kvůli možným nežádoucím účinkům a zajištění stálé účinnosti.

Pacienti, kterým jsou podávány léčivé přípravky, které mohou ovlivnit renální funkci

Adefovir-dipivoxil se nemá podávat současně s tenofovir-disoproxil-fumarátem (Viread).

U pacientů, kterým jsou podávány další léčivé přípravky, které mohou ovlivnit renální funkci nebo

které jsou vylučovány renální exkrecí (např. cyklosporin a takrolimus, intravenózně podávané

aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet, pentamidin, vankomycin nebo léčivé přípravky, které jsou

vylučovány stejným renálním transportérem, lidským organickým aniontovým transportérem 1

(human Organic Anion Transporter 1, hOAT1)

, jako je cidofovir) se doporučuje postupovat opatrně.

Současné podávání 10 mg adefovir-dipivoxilu s léčivými přípravky může vést u těchto pacientů ke

zvýšení sérových koncentrací adefoviru nebo současně podávaného léčivého přípravku. Renální

funkce u těchto pacientů mají být pozorně sledovány tak často, jak to odpovídá zdravotnímu stavu

jednotlivých pacientů.

Pokud jde o renální bezpečnost u pacientů před a po transplantaci s HBV rezistentní k lamivudinu, viz

bod 4.8.

Funkce jater

Spontánní exacerbace chronické hepatitidy B jsou relativně časté a jsou charakterizovány přechodným

zvýšením sérové hladiny ALT. Po nasazení antivirové terapie se může u některých pacientů sérová

hladina ALT zvýšit, zatímco sérová hladina HBV DNA klesá. U pacientů s kompenzovaným

onemocněním jater tato zvýšení sérové hladiny ALT obvykle nedoprovází zvýšení koncentrace sérové

hladiny bilirubinu nebo jaterní dekompenzace (viz bod 4.8).

Pacienti s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou mohou být vystaveni vyššímu riziku jaterní

dekompenzace po exacerbaci hepatitidy, která může být i fatální. U těchto pacientů, včetně pacientů

s dekompenzovaným onemocněním jater, se nedoporučuje ukončení léčby a tito pacienti mají být

během léčby pozorně sledováni.

V případě, že se u těchto pacientů rozvine renální insuficience, viz

Funkce

ledvin

výše.

Je-li nezbytné ukončení léčby, pacienti by měli být pečlivě sledováni po několik měsíců po ukončení

léčby, protože se stalo, že po ukončení léčby 10 mg adefovir-dipivoxilu se objevila exacerbace

hepatitidy. K těmto exacerbacím došlo při absenci HBeAg sérokonverze a projevila se jako zvýšení

ALT a HBV DNA v séru. Zvýšení sérové hladiny ALT, ke kterému došlo u pacientů

s kompenzovanou funkcí jater léčených 10 mg adefovir-dipivoxilem, nebylo provázeno klinickými ani

laboratorními změnami spojenými s jaterní dekompenzací. Pacienti mají být po ukončení léčby

pečlivě sledováni. Většina exacerbací hepatitidy po léčbě byla pozorována během 12 týdnů po

ukončení léčby 10 mg adefovir-dipivoxilu.

Laktátová acidóza a těžká hepatomegalie se steatózou

Při použití nukleosidových analogů byl zaznamenán vznik laktátové acidózy (při absenci hypoxemie),

někdy fatální, obvykle spojena s těžkou hepatomegalií a jaterní steatózou. Protože je adefovir

strukturálně příbuzný nukleosidovým analogům, nemůžeme toto riziko vyloučit. Jakmile se objeví

rychle se zvyšující hladiny aminotransferáz, progresivní hepatomegalie nebo metabolická/laktátová

acidóza neznámé etiologie, je nutné léčbu nukleosidovými analogy ukončit. Benigní problémy

s trávením, jako je nauzea, zvracení a bolest břicha, mohou ukazovat na rozvoj laktátové acidózy.

Těžké případy, někdy s fatálními důsledky, byly spojeny s pankreatitidou, selháním jater/jaterní

steatózou, renálním selháním a vysokými hladinami sérového laktátu. Je nutná zvýšená pozornost,

jsou-li nukleosidové analogy předepsány pacientům (zvláště obézním ženám) s hepatomegalií,

hepatitidou nebo jinými známými faktory, které jsou rizikové pro onemocnění jater. Tito pacienti musí

být pozorně sledováni.

Lékaři se mají ujistit, že změny ALT jsou spojeny se zlepšením ostatních laboratorních markerů

chronické hepatitidy B, aby rozlišili zvýšení aminotransferáz jako odpověď na léčení od zvýšení

potenciálně vztaženého k laktátové acidóze.

Souběžná infekce s hepatitidou C nebo D

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti adefovir-dipivoxilu u pacientů souběžně infikovaných

hepatitidou C nebo D.

Souběžná infekce s HIV

K dispozici jsou omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti 10 mg adefovir-dipivoxilu u pacientů

s chronickou hepatitidou B, souběžně infikovaných HIV. Ke dnešnímu dni není důkaz, že by denní

dávkování 10 mg adefovir-dipivoxilu mělo za následek objevení mutací pro rezistenci spojenou

s podáváním adefoviru v HIV reverzní transkriptáze. Nicméně existuje potenciální riziko selekce

kmenů HIV rezistentních k adefoviru s možnou zkříženou rezistencí k jiným antivirovým léčivým

přípravkům.

Pokud je to možné, má být léčení hepatitidy B adefovir-dipivoxilem u pacientů souběžně infikovaných

HIV vyhrazeno pacientům s kontrolovanou HIV RNA. Neprokázalo se, že by léčení 10 mg adefovir-

dipivoxilu bylo účinné proti replikacím HIV, a proto nemá být používáno ke kontrole HIV infekce.

Starší pacienti

Klinické zkušenosti u pacientů > 65 let věku jsou velmi omezené. Adefovir-dipivoxil má být

předepisován starším lidem s opatrností, s vědomím, že u těchto pacientů je vyšší frekvence snížené

renální funkce nebo funkce srdce, že mají vyšší počet souběžných onemocnění nebo že jim jsou

současně podávané jiné léčivé přípravky.

Rezistence

Rezistence k adefovir-dipivoxilu (viz bod 5.1) může vést k opětovnému zvýšení virové nálože, což

může mít za následek exacerbaci hepatitidy B, která v případě snížené funkce jater může vést k jaterní

dekompenzaci s možnými fatálními důsledky. Virologická odpověď se u pacientů léčených adefovir-

dipivoxilem má pečlivě sledovat s měřením hladiny HBV DNA každé 3 měsíce. Jestliže se objeví

opětovné zvýšení virové nálože, má se provést testování rezistence. V případě vzniku rezistence je

třeba léčbu modifikovat.

Přípravek Hepsera obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají

proto tento přípravek užívat.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Na základě výsledků pokusů

in vitro

, kdy adefovir neovlivnil žádné běžné CYP izoformy, o nichž je

známo, že působí na lidský metabolismus léků a na základě známé cesty eliminace adefoviru je

potenciál interakcí adefoviru s jinými léčivými přípravky zprostředkovaných CYP450 nízký. Klinická

studie u pacientů po transplantaci jater ukázala, že při podávání 10 mg adefovir-dipivoxilu jednou

denně současně s takrolimem, což je imunosupresivum metabolizované převážně prostřednictvím

systému CYP450, nedochází k žádné farmakokinetické interakci. Farmakokinetická interakce mezi

adefovirem a imunosupresivem cyklosporin je rovněž považována za nepravděpodobnou, jelikož

cyklosporin je metabolizován stejnou cestou jako takrolimus. Při současném podávání takrolimu nebo

cyklosporinu spolu s adefovir-dipivoxilem se ovšem doporučuje pečlivé sledování renálních funkcí

vzhledem k tomu, že je obě tyto látky mohou ovlivňovat (viz bod 4.4).

Současné podávání 10 mg adefovir-dipivoxilu a 100 mg lamivudinu nezměnilo farmakokinetický

profil žádného z obou léčivých přípravků.

Adefovir se vylučuje ledvinami kombinací glomerulární filtrace a aktivní tubulární sekrece. Současné

podávání 10 mg adefovir-dipivoxilu s jinými léčivými přípravky eliminovanými tubulární sekrecí

nebo měnícími tubulární funkce může zvýšit sérové koncentrace adefoviru nebo současně podávaného

léčivého přípravku (viz bod 4.4).

Vzhledem k vysoké farmakokinetické variabilitě pegylovaného interferonu nelze vyvodit definitivní

závěr ohledně účinku současného podávání adefoviru a pegylovaného interferonu na farmakokinetický

profil kteréhokoli z obou léčivých přípravků. I když je farmakokinetická interakce nepravděpodobná

vzhledem k různým cestám eliminace obou přípravků, přesto se při jejich současném podávání

doporučuje postupovat opatrně.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Adefovir-dipivoxil musí být používán společně s účinnou antikoncepcí.

Těhotenství

Údaje o podávání adefovir-dipivoxilu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech, kterým se podával adefovir intravenózně v toxických dávkách, prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Studie na zvířatech, kterým se přípravek podával perorálně,

nenaznačují teratogenní ani fetotoxický účinek.

Podávání adefovir-dipivoxilu se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje. Adefovir-dipivoxil má být podáván v době těhotenství pouze, pokud

potenciální přínos odůvodňuje možné riziko pro plod.

Nejsou údaje o účinku adefovir-dipivoxilu na přenos HBV z matky na dítě. Proto by se měly

dodržovat standardní doporučené postupy imunizace kojenců, aby se předešlo neonatální infekci

HBV.

Kojení

Není známo, zda se adefovir-dipivoxil vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené

novorozence/děti nelze vyloučit. Je doporučeno, aby matky léčené adefovir-dipivoxilem nekojily své

děti.

Fertilita

O účincích adefovir-dipivoxilu na fertilitu u lidí nejsou k dispozici žádné údaje. Studie na zvířatech

nenaznačují škodlivé účinky adefovir-dipivoxilu na samčí ani samičí fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Předpokládá se, že přípravek Hepsera nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnosti řídit a

obsluhovat stroje. Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti

U pacientů s kompenzovaným onemocněním jater byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky

během 48 týdnů léčby adefovir-dipivoxilem astenie (13 %), bolesti hlavy (9 %), bolesti břicha (9 %) a

nauzea (5 %).

U pacientů s dekompenzovaným onemocněním jater, během léčby adefovir-dipivoxilem až po dobu

203 týdnů, byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky zvýšená hladina kreatininu (7 %) a astenie

(5 %).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na zkušenostech získaných ze sledování po uvedení na trh

a na základě tří pivotních klinických studií u pacientů s chronickou hepatitidou B:

dvou studií, kontrolovaných placebem, ve kterých dostávalo 522 pacientů s chronickou

hepatitidou B a kompenzovaným onemocněním jater dvojitě zaslepenou léčbu 10 mg adefovir-

dipivoxilem (n=294) nebo placebo (n=228) po dobu 48 týdnů.

jedné otevřené studie, ve které byli pacienti s HBV rezistentní k lamivudinu před (n=226) a po

(n=241) transplantaci jater léčeni 10 mg adefovir-dipivoxilem jednou denně, až po dobu

203 týdnů (medián doby trvání léčby 51 a 99 týdnů).

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky, které mohou být alespoň částečně spojeny s léčbou, v rozdělení

podle orgánových systémů a frekvence (viz tabulka 1). V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí

účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Frekvence jsou definovány jako velmi časté (≥ 1/10), časté

(≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100) nebo není známo (nežádoucí účinky

identifikovány během sledování bezpečnosti po uvedení na trh, jejich frekvenci z dostupných údajů

nelze určit).

Tabulka 1: Tabulkový přehled nežádoucích účinků spojovaných s adefovir-dipivoxilem na

základě zkušeností z klinických studií a zkušeností po uvedení na trh

Frekvence

Adefovir-dipivoxil

Poruchy nervového systému:

Časté:

bolesti hlavy

Gastrointestinální poruchy:

Časté:

průjem, zvracení, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea, flatulence

Není známo:

pankreatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Časté:

vyrážka, svědění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Není známo:

osteomalacie (projevující se jako bolest kostí a občas přispívající ke

zlomeninám) a myopatie, obě spojené s proximální renální tubulopatií

Poruchy ledvin a močových cest:

Velmi časté:

zvýšená hladina kreatininu

Časté:

renální selhání, abnormální renální funkce, hypofosfatemie

Méně časté:

Proximální renální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Velmi časté:

astenie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Exacerbace hepatitidy

Po ukončení léčby 10 mg adefovir-dipivoxilem se objevily klinické a laboratorní důkazy exacerbace

hepatitidy (viz bod 4.4).

Dlouhodobé údaje o bezpečnosti u pacientů s kompenzovaným onemocněním jater

V dlouhodobé studii bezpečnosti u 125 HBeAg negativních pacientů s kompenzovaným onemocněním

jater byl profil nežádoucích účinků po střední době léčby 226 týdnů celkově nezměněn. Nebyly

pozorovány žádné klinicky signifikantní změny renální funkce. Při dlouhodobé léčbě však bylo u

3 % pacientů hlášeno mírné až střední zvýšení sérových koncentrací kreatininu, u 4 % pacientů

hypofosfatémie a u 6 % pacientů snížení koncentrací karnitinu.

V dlouhodobé studii bezpečnosti u 65 HBeAg pozitivních pacientů s kompenzovaným onemocněním

jater (po střední době léčby 234 týdnů) bylo u 6 pacientů (9 %) potvrzeno zvýšení sérové hladiny

kreatininu nejméně o 0,5 mg/dl oproti výchozí úrovni a 2 pacienti přerušili studii z důvodu zvýšených

sérových koncentrací kreatininu.

Pacienti, u kterých byla zvýšená hladina kreatininu o ≥ 0,3 mg/dl

zjištěna do 48. týdnu byli vystaveni statisticky signifikantně vyššímu riziku následného zvýšení

hladiny kreatininu o ≥ 0,5 mg/dl. Hypofosfatémie a snížení koncentrací karnitinu byly hlášeny u 3 %

dlouhodobě léčených pacientů.

Na základě údajů získaných po uvedení na trh může vést dlouhodobá léčba adefovir-dipivoxilem

k progresivní změně renální funkce s následnou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4).

Bezpečnost u pacientů s dekompenzovaným onemocněním jater

Renální toxicita je důležitým rysem bezpečnostního profilu adefovir-dipivoxilu u pacientů s

dekompenzovaným onemocněním jater. V klinických studiích s pacienty čekajícími na transplantaci

jater a s pacienty po transplantaci jater ukončila 4 % pacientů (19/467) léčbu adefovir-dipivoxilem

z důvodu nežádoucích renálních účinků.

Pediatrická populace

Vzhledem k tomu, že neexistuje dostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti, by přípravek Hepsera neměl

být používán u dětí ve věku do 18 let (viz body 4.2 a 5.1).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Podávání 500 mg adefovir-dipivoxilu denně po 2 týdny a 250 mg denně po 12 týdnů je spojeno

s gastrointestinálními poruchami, uvedenými výše a anorexií.

Pokud dojde k předávkování, musí být u pacienta sledovány příznaky toxicity a v případě potřeby

zahájena standardní podpůrná léčba.

Adefovir může být odstraněn hemodialýzou; střední clearance adefoviru hemodialýzou je 104 ml/min.

Eliminace adefoviru peritoneální dialýzou nebyla studována.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy,

ATC kód: J05AF08.

Mechanismus účinku

Adefovir-dipivoxil je perorální proléčivo adefoviru, acyklického nukleotidového fosfonátového

analogu adenosin-monofosfátu, který je aktivně transportován do savčích buněk, kde je enzymy

hostitele konvertován na adefovir-difosfát. Adefovir-difosfát inhibuje virové polymerázy kompeticí o

přímou vazbu s přírodním substrátem (deoxyadenosin-trifosfát) a po začlenění do virové DNA

způsobuje ukončení DNA řetězce.

Farmakodynamické účinky

Adefovir-difosfát selektivně inhibuje HBV DNA polymerázy v koncentracích 12-, 700- a 10krát

nižších, než jsou třeba k inhibici lidských DNA polymeráz α, β a γ. Adefovir-difosfát má nitrobuněčný

poločas od 12 do 36 hodin v aktivovaných a klidových lymfocytech.

Adefovir je aktivní proti hepadnavirům

in vitro

, včetně všech známých forem HBV rezistentních

k lamivudinu (rtL180M, rtM204I, rtM204V, rtL180M/rtM204V), mutacím spojených s famciklovirem

(rtV173L, rtP177L, rtL180M, rtT184S nebo rtV207I) a

escape

mutacím imunoglobulinu hepatitidy B

(rtT128N a rtW153Q) a

in vivo

u zvířecích modelů hepadnavirové replikace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Důkaz přínosu adefovir-dipivoxilu je založena na histologických, virologických, biochemických a

sérologických reakcích u dospělých s:

HBeAg pozitivní a HBeAg negativní chronickou hepatitidou B s kompenzovaným

onemocněním jater.

HBV rezistentní k lamivudinu s kompenzovaným nebo dekompenzovaným onemocněním jater,

včetně pacientů před a po transplantaci jater nebo pacientů souběžně infikovaných HIV. Ve

většině těchto studií byl adefovir-dipivoxil 10 mg přidán k probíhajícímu léčení lamivudinem u

pacientů, u nichž selhávala lamivudinová terapie.

V těchto klinických studiích měli pacienti aktivní virovou replikaci (HBV DNA ≥ 100 000 kopií/ml) a

zvýšené hladiny ALT (≥ 1,2 x horní hranice normální hladiny

(Upper Limit of Normal, ULN)

Zkušenosti u pacientů s kompenzovaným onemocněním jater

Ve dvou placebem kontrolovaných studiích (celkové n=522) u pacientů s HBeAg pozitivní nebo

HBeAg negativní chronickou hepatitidou B s kompenzovaným onemocněním jater mělo signifikantně

více pacientů (p < 0,001) ve skupinách 10 mg adefovir-dipivoxilu (53 a 64 %) histologické zlepšení

v 48. týdnu z výchozí úrovně jako ve placebových skupinách (25 a 33

). Zlepšení bylo stanoveno

jako redukce z výchozí úrovně o dva a více bodů Knodellova nekro-zánětového skóre bez současného

zhoršení Knodellova skóre fibrózy. Histologické zlepšení bylo patrné bez ohledu na výchozí

demografické charakteristiky a charakteristiky hepatitidy B, včetně předchozí terapie interferonem

alfa. Vysoké výchozí hladiny ALT (≥ 2 x ULN) a skóre Knodellova indexu histologické aktivity

(Histology Activity Index, HAI)

(≥ 10) a nízká HBV DNA (< 7,6 log

kopií/ml) byly spojeny s větším

histologickým zlepšením. Slepé, odstupňované vyhodnocení výchozích hodnot jak nekro-zánětlivé

aktivity, tak fibrózy a hodnot v 48. týdnu ukázalo, že ve srovnání s pacienty léčenými placebem

pacienti léčení 10 mg adefovir-dipivoxilu měli nekro-zánětlivá a skóre fibrózy zlepšená.

Hodnocení změn ve fibróze pomocí Knodellových skóre po 48 týdenním léčení potvrzuje, že pacienti

léčení adefovir-dipivoxilem 10 mg měli více regresí a méně progresí fibrózy než pacienti léčení

placebem.

Ve dvou výše uvedených studiích bylo léčení 10 mg adefovir-dipivoxilu v poměru k léčení placebem

spojeno se signifikantní redukcí sérové HBV DNA (3,52 a 3,91 log

kopií/ml oproti 0,55 a

1,35 log

kopií/ml), se zvýšeným podílem pacientů s normalizací ALT (48 a 72 % oproti 16 a 29 %)

nebo se zvýšeným podílem pacientů s HBV DNA v séru pod hranicí kvantifikovatelnosti

(< 400 kopií/ml

Roche Amplicor Monitor PCR assay

) (21 a 51 % oproti 0 %). Ve studii s HBeAg

pozitivními pacienty byla po 48 týdnech léčení HBeAg sérokonverze (12 %) a ztráta HBeAg (24 %)

pozorována signifikantně častěji u pacientů dostávajících 10 mg adefovir-dipivoxilu než u pacientů

dostávajících placebo (6 % a 11 %).

V HBeAg pozitivní studii vedla léčba delší než 48 týdnů k další redukci sérových hladin HBV DNA

a ke zvýšení podílu pacientů s normalizací ALT, se ztrátou HBeAg a sérokonverzí.

V HBeAg negativní studii byli pacienti léčení adefovir-dipivoxilem (0-48 týdnů) slepě znovu

randomizováni k pokračování v léčbě adefovir-dipivoxilem nebo k užívání placeba po dalších

48 týdnů. V 96. týdnu měli pacienti, kteří pokračovali v léčbĕ adefovir-dipivoxilem 10 mg, zachované

potlačení sérového HBV s udržením redukce, která byla pozorována v 48. týdnu. U více než dvou

třetin pacientů bylo potlačení sérové HBV DNA spojeno s normalizací hladin ALT. U většiny

pacientů, kteří ukončili léčbu adefovir-dipivoxilem, se sérové hladiny HBV DNA a ALT vrátily

k výchozím hodnotám.

Léčba adefovir-dipivoxilem vedla ke zlepšení jaterní fibrózy z výchozí úrovnĕ do 96 týdnů terapie při

analýze pomocí Ishakova skóre (střední změna: Δ= -1). Při použití Knodellova skóre fibrózy nebyly

pozorovány žádné rozdíly mezi skupinami ve středním skóre fibrózy.

Přečtěte si celý dokument

EMA/297985/2013

EMEA/H/C/000485

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Hepsera

Adefoviri dipivoxilum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Hepsera. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Hepsera.

Co je Hepsera?

Hepsera je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku adefovir dipivoxil. Je k dispozici ve formě

tablet (10 mg).

K čemu se přípravek Hepsera používá?

Přípravek Hepsera se používá k léčbě dospělých s chronickou (dlouhodobou) hepatitidou B

(onemocněním jater způsobeným infekcí virem hepatitidy B). Používá se k léčbě pacientů s:

kompenzovaným onemocněním jater (kdy jsou játra poškozena, ale fungují normálně), kteří

rovněž vykazují příznaky přetrvávajícího množení viru a známky poškození jater (zvýšené hladiny

jaterního enzymu alaninaminotransferáza [ALT] a známky poškození při vyšetření jaterní tkáně pod

mikroskopem), Vzhledem k tomu, že virus hepatitidy B se může stát vůči přípravku Hepsera odolný

(rezistentní), lékaři by měli předepisovat tento přípravek pouze tehdy, pokud jiné způsoby léčby,

které by k vytvoření odolnosti viru vedly s menší pravděpodobností, nemohou být použity;

dekompenzovaným onemocněním jater (kdy jsou játra poškozena a již nefungují normálně). Za

účelem snížení rizika vytvoření rezistence musí být přípravek Hepsera užíván v kombinaci s jiným

lékem proti hepatitidě B, který nevyvolává vznik rezistence stejným způsobem jako přípravek

Hepsera.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak se přípravek Hepsera používá?

Léčbu přípravkem Hepsera by měl zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou chronické hepatitidy B.

Doporučená dávka přípravku je 10 mg jednou denně. Trvání léčby závisí na stavu pacienta a jeho

reakci na léčbu. Tato dvě hlediska by měla být sledována každých šest měsíců. Pacienti, kteří mají

potíže s ledvinami, by měli užívat přípravek Hepsera méně často.

Používání přípravku Hepsera se nedoporučuje u pacientů se závažným onemocněním ledvin a

u pacientů podstupujících dialýzu (techniku čištění krve). O použití přípravku u těchto pacientů by se

mělo uvažovat pouze tehdy, převyšují-li potenciální přínosy léčby její možná rizika.

Podrobnější informace jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Hepsera působí?

Léčivá látka v přípravku Hepsera, adefovir dipivoxil, je „proléčivem“ (výchozí látkou) a v lidském těle

se přeměňuje na adefovir. Adefovir je antivirotikum, které patří do třídy „nukleosidových analogů“.

Adefovir narušuje činnost virového enzymu zvaného DNA polymeráza, který se podílí na tvorbě virové

DNA. Adefovir znemožňuje viru tvořit DNA a zabraňuje jeho množení a šíření.

Jak byl přípravek Hepsera zkoumán?

Přípravek Hepsera byl zkoumán ve dvou hlavních studiích, ve kterých byl srovnáván s placebem

(léčbou neúčinným přípravkem). První studie zahrnovala 511 pacientů, kteří byli „HBeAg pozitivní“

(nakažení běžným typem viru hepatitidy B), a druhá zahrnovala 184 pacientů, kteří byli „HBeAg

negativní“ (nakažení virem, který zmutoval [změnil se] a vedl k chronické hepatitidě B, která se léčí

obtížněji). V obou studiích byla účinnost přípravku měřena sledováním vývoje jaterního poškození za

48 týdnů léčby pomocí jaterní biopsie (kdy je odebrán vzorek jaterní tkáně a je vyšetřen pod

mikroskopem).

Jaký přínos přípravku Hepsera byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Hepsera byl ve zpomalení postupu jaterní choroby účinnější než placebo. U pacientů, kteří

užívali přípravek Hepsera, došlo na základě výsledků biopsie ke zmírnění poškození jater u 53 %

HBeAg pozitivních a 64 % HBeAg negativních pacientů. Naproti tomu u pacientů, kteří užívali placebo,

bylo zlepšení zaznamenáno u 25 % HBeAg pozitivních a 33 % HBeAg negativních pacientů.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Hepsera?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Hepsera (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) je

zvýšení hladin kreatininu (ukazatel potíží s ledvinami) a astenie (slabost). Úplný seznam nežádoucích

účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Hepsera je uveden v příbalové informaci. Přípravek

Hepsera nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na adefovir dipivoxil nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Hepsera schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Hepsera převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu

bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Hepsera

EMA/297985/2013

strana 2/3

Další informace o přípravku Hepsera

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Hepsera platné v celé Evropské unii dne

6. března 2003.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Hepsera je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Hepsera naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2013.

Hepsera

EMA/297985/2013

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace