Gilenya

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
fingolimod hydrochlorid
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited
ATC kód:
L04AA27
INN (Mezinárodní Name):
fingolimod
Terapeutické skupiny:
Imunosupresiva
Terapeutické oblasti:
Roztroušená skleróza
Terapeutické indikace:
Přípravek Gilenya je indikován jako jediné onemocnění modifikující léčba u vysoce aktivní relabující-remitující roztroušené sklerózy u následujících skupin dospělých pacientů a dětských pacientů ve věku 10 let a starší:u Pacientů s vysoce aktivní chorobou i přes plnou a adekvátní průběh léčby s nejméně jedním chorobu modifikující terapie (pro výjimky a informace o vymývání období viz bod 4. 4 a 5. orPatients s rychle se vyvíjející těžkou relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy definovanou 2 nebo více relapsy v jednom roce a s 1 nebo více Gadolinium enhancing lézí na MRI mozku nebo významné zvýšení zátěže T2 lézí ve srovnání s předchozí nedávnou MRI.
Přehled produktů:
Revision: 29
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002202
Datum autorizace:
2011-03-17
EMEA kód:
EMEA/H/C/002202

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

18-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

03-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

03-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

03-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

03-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

18-12-2018

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gilenya 0,25 mg tvrdé tobolky

Gilenya 0,5 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Gilenya 0,25 mg tvrdé tobolky

Jedna 0,25mg tvrdá tobolka obsahuje fingolimodum 0,25 mg (ve formě fingolimodi hydrochloridum).

Gilenya 0,5 mg tvrdé tobolky

Jedna 0,5mg tvrdá tobolka obsahuje fingolimodum 0,5 mg (ve formě fingolimodi hydrochloridum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka

Gilenya 0,25 mg tvrdé tobolky

Tobolka velikosti 16 mm s neprůhledným víčkem a tělem slonovinové barvy, potisk černým

inkoustem, „FTY0.25 mg“ na víčku a černou radiální páskou na těle.

Gilenya 0,5 mg tvrdé tobolky

Tobolka velikosti 16 mm s jasně žlutým neprůhledným víčkem a bílým neprůhledným tělem, potisk

černým inkoustem, „FTY0.5 mg“ na víčku a dvě radiální pásky natištěné na těle žlutým inkoustem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Gilenya je indikován v monoterapii jako léčba modifikující průběh onemocnění u vysoce

aktivní relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy u následujících skupin dospělých a

pediatrických pacientů ve věku 10 let a starších:

U pacientů, kteří mají vysoce aktivní formu onemocnění i přes úplnou a odpovídající terapii

nejméně jedním chorobu modifikujícím lékem (výjimky a informace o washout periodě viz

body 4.4 a 5.1).

nebo

Pacienti s rychle progredující závažnou relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy

definovanou 2 nebo více těžkými relapsy během jednoho roku a s 1 nebo více gadolinium

enhancující lézí na MRI mozku nebo s významně zvýšeným výskytem T2 lézí ve srovnání

s předchozím vyšetřením MRI.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahájit a sledovat lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy.

Dávkování

U dospělých je doporučená dávka fingolimodu jedna 0,5mg tobolka podávaná perorálně jednou denně.

U pediatrických pacientů (ve věku 10 let a starších) závisí doporučená dávka na tělesné hmotnosti:

Pediatričtí pacienti s tělesnou hmotností ≤40 kg: jedna 0,25mg tobolka podávaná perorálně

jednou denně.

Pediatričtí pacienti s tělesnou hmotností >40 kg: jedna 0,5mg tobolka podávaná perorálně

jednou denně.

Pediatričtí pacienti, kteří zahájili léčbu 0,25mg tobolkami a následně dosáhli stabilní tělesné hmotnosti

nad 40 kg mají být převedeni na 0,5mg tobolky.

Při převádění z denní dávky 0,25 mg na dávku 0,5 mg je doporučeno totéž monitorování jako po

podání první dávky při zahájení léčby.

Je doporučeno totéž monitorování jako po podání první dávky při zahájení léčby, pokud je léčba

přerušena:

na 1 den nebo více během prvních 2 týdnů léčby.

na více než 7 dní během 3. a 4. týdne léčby.

na více než 2 týdny po jednom měsíci léčby.

Pokud je přerušení léčby kratší, než je uvedeno výše, může léčba pokračovat následující dávkou podle

plánu (viz bod 4.4).

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Přípravek Gilenya má být u pacientů ve věku 65 let a starších používán s opatrností vzhledem

k nedostatku dat týkajících se bezpečnosti a účinnosti léku v této skupině pacientů (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Fingolimod nebyl v hlavních studiích léčby roztroušené sklerózy hodnocen u pacientů s poruchou

funkce ledvin. Na základě klinicko-farmakologických studií není třeba u pacientů s lehkou až těžkou

poruchou funkce ledvin upravovat dávky.

Porucha funkce jater

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída C) nesmí být přípravek Gilenya používán

(viz bod 4.3). Přestože u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater není potřeba

úprava dávky, je třeba dbát opatrnosti při zahájení léčby u těchto pacientů (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost fingolimodu u dětí ve věku do 10 let nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Dostupné jsou velmi omezené údaje u dětí ve věku 10-12 let (viz body 4.4, 4.8 a 5.1).

Způsob podání

Léčivý přípravek je určen k perorálnímu podání.

Přípravek Gilenya může být užíván s jídlem nebo nalačno (viz bod 5.2).

Tobolky je nutné polykat neporušené, bez otevírání.

4.3

Kontraindikace

Syndrom imunodeficience.

Pacienti se zvýšeným rizikem oportunních infekcí, včetně pacientů se sníženou imunitou

(včetně těch, kteří jsou v současné době na imunosupresivní léčbě nebo pacientů s imunitou

oslabenou předchozími terapiemi).

Závažné aktivní infekce, aktivní chronické infekce (hepatitida, tuberkulóza).

Aktivní maligní onemocnění.

Těžká porucha funkce jater (Child-Pugh třída C).

Pacienti, kteří měli během předchozích 6 měsíců infarkt myokardu (IM), nestabilní anginu

pectoris, cévní mozkovou příhodu/tranzitorní ischemickou ataku (TIA), dekompenzované

srdeční selhání (vyžadujícím hospitalizaci), nebo srdeční selhání třídy III/IV dle New York

Heart Association (NYHA) (viz bod 4.4).

Pacienti se závažnou srdeční arytmií vyžadující léčbu antiarytmiky třídy Ia nebo III (viz

bod 4.4).

Pacienti s atrioventrikulárním (AV) blokem druhého stupně typu Mobitz II nebo AV blokem

třetího stupně, sick-sinus syndromem, pokud nemají zavedený kardiostimulátor (viz bod 4.4).

Pacienti s výchozí hodnotou QTc intervalu ≥500 ms (viz bod 4.4).

Během těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci (viz

body 4.4 a 4.6).

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bradyarytmie

Zahájení léčby fingolimodem vede k přechodnému poklesu srdeční frekvence a může být také spojeno

se zpomalením atrioventrikulárního převodu, včetně výskytu izolovaných hlášení o přechodném

spontánně se upravujícím kompletním AV bloku (viz body 4.8 a 5.1).

Pokles srdeční frekvence po první dávce začíná během jedné hodiny a je nejvyšší během 6 hodin.

Tento efekt po podání dávky přetrvává v následujících dnech, i když je obvykle mírnější a obvykle

odezní během následujících týdnů. Při pokračujícím podávání se průměrná srdeční frekvence vrací

k výchozím hodnotám do jednoho měsíce. Nicméně u některých pacientů se srdeční frekvence nemusí

do konce prvního měsíce vrátit k výchozím hodnotám. Abnormality převodního systému byly typicky

přechodné a asymptomatické. Většinou nevyžadovaly léčbu a upravily se během prvních 24 hodin

léčby. Pokud je to nezbytné, lze pokles srdeční frekvence indukovaný fingolimodem zvrátit atropinem

nebo isoprenalinem podaným parenterálně.

Všichni pacienti musí mít provedeno EKG vyšetření a mít změřen krevní tlak před a 6 hodin po

podání první dávky přípravku Gilenya. Všichni pacienti musí být monitorováni po dobu 6 hodin

s ohledem na známky a příznaky bradykardie, s měřením srdeční frekvence a krevního tlaku každou

hodinu. Během těchto 6 hodin je doporučeno kontinuální monitorování EKG (v reálném čase).

Stejné preventivní opatření jako při podání první dávky je doporučeno, pokud se pacient převádí

z denní dávky 0,25 mg na dávku 0,5 mg.

Pokud se objeví příznaky bradyarytmie po podání dávky, má být zahájena odpovídající léčba dle

potřeby a pacient má být monitorován do doby, než příznaky odezní. Pokud by pacient během

monitorování po první dávce vyžadoval farmakologickou intervenci, je nutné zajistit monitorování

přes noc ve zdravotnickém zařízení a je nutno po podání druhé dávky přípravku Gilenya opakovat

monitorování jako po podání první dávky.

Pokud je po 6 hodinách srdeční frekvence nejnižší od podání první dávky (což naznačuje, že se

maximální farmakodynamický efekt na srdce nemusel dosud projevit), monitorování je nutné

prodloužit nejméně o 2 hodiny a do doby, dokud se srdeční frekvence opět nezvýší. Navíc, pokud je

po 6 hodinách srdeční frekvence nižší než 45 tepů za minutu u dospělých pacientů, nižší než 55 tepů

za minutu u pediatrických pacientů ve věku 12 let a starších, nebo nižší než 60 tepů za minutu u

pediatrických pacientů ve věku 10-12 let, nebo pokud EKG ukazuje nový výskyt AV bloku druhého

nebo vyššího stupně nebo pokud je QTc interval ≥500 ms, je nutné prodloužené monitorování

(nejméně monitoring přes noc) do úpravy nálezu. Prodloužené monitorování (nejméně monitoring přes

noc) je rovněž nezbytné, pokud se v kteroukoliv dobu objeví AV blok třetího stupně.

Účinky na srdeční frekvenci a atrioventrikulární vedení se mohou znovu objevit při znovuzahájení

léčby fingolimodem v závislosti na délce přerušení a době od zahájení léčby fingolimodem. Je

doporučeno totéž monitorování jako po podání první dávky při zahájení léčby, pokud je léčba

přerušena (viz bod 4.2).

U dospělých pacientů léčených fingolimodem byly hlášeny velmi vzácné případy inverze vlny T.

V případě inverze vlny T se musí předepisující lékař ujistit, že pacient nemá současně známky nebo

příznaky ischemie myokardu. Pokud je podezření na ischemii myokardu, doporučuje se konzultace

s kardiologem.

S ohledem na riziko závažných poruch rytmu nebo významnou bradykardii nesmí přípravek Gilenya

užívat pacienti se sino-atriálním srdečním blokem, se symptomatickou bradykardií, rekurentní

synkopou nebo srdeční zástavou v anamnéze nebo pacienti s významným prodloužením QT intervalu

(QTc >470 ms [dospělé ženy], QTc >460 ms [děti ženského pohlaví] nebo >450 ms [dospělí a děti

mužského pohlaví]), dekompenzovanou hypertenzí nebo závažnou spánkovou apnoe (viz též bod 4.3).

U těchto pacientů lze uvažovat o léčbě přípravkem Gilenya pouze tehdy, pokud předpokládaný

prospěch vyváží možná rizika a je před zahájením léčby vyžádána konzultace s kardiologem kvůli

určení nejvhodnějšího způsobu monitorování. Při zahájení léčby se doporučuje přinejmenším

prodloužené monitorování přes noc (viz též bod 4.5).

Fingolimod nebyl hodnocen u pacientů s arytmiemi vyžadujícími léčbu antiarytmiky třídy Ia (např.

chinidin, disopyramid) nebo třídy III (např. amiodaron, sotalol). Antiarytmika tříd Ia a III jsou spojena

s případy torsade de pointes u pacientů s bradykardií (viz bod 4.3).

Existují pouze omezené zkušenosti s podáváním přípravku Gilenya u pacientů současně léčených

betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, snižujícími srdeční frekvenci (např. verapamil nebo

diltiazem) nebo jinými látkami, které mohou snižovat srdeční frekvenci (např. ivabradin, digoxin,

anticholinesterázy nebo pilokarpin). Protože je zahájení léčby fingolimodem též spojováno se

zpomalením srdeční akce (viz též bod 4.8 Bradyarytmie), současné podání těchto látek při zahájení

léčby může být spojeno se závažnou bradykardií a srdečním blokem. Kvůli možným aditivním

účinkům na srdeční frekvenci nesmí být léčba přípravkem Gilenya zahájena u pacientů, kteří jsou již

léčeni těmito látkami (viz též bod 4.5). U těchto pacientů lze uvažovat o léčbě přípravkem Gilenya

pouze tehdy, pokud předpokládaný prospěch vyváží možná rizika. Pokud se uvažuje o léčbě

přípravkem Gilenya, je před zahájením léčby nutná konzultace s kardiologem ohledně převedení na

přípravky nezpomalující srdeční akci. Pokud léčbu zpomalující srdeční akci nelze vysadit, je nezbytná

konzultace s kardiologem kvůli určení vhodného způsobu monitorování po podání první dávky,

doporučuje se přinejmenším prodloužené monitorování přes noc (viz také bod 4.5).

QT interval

V podrobné studii ovlivnění QT intervalu fingolimodem v dávkách 1,25 mg nebo 2,5 mg

v rovnovážném stavu, kdy byl stále přítomen negativně chronotropní účinek fingolimodu, vedla léčba

fingolimodem k prodloužení QTc intervalu, s horním limitem 90 % CI ≤13,0 ms. Neexistuje žádný

vztah mezi dávkou či expozicí fingolimodu a prodloužením QTc intervalu. Není přítomen konzistentní

signál zvýšené incidence dlouhého QTc intervalu při léčbě fingolimodem, ať už absolutně nebo jako

změna od výchozích hodnot.

Klinický význam tohoto nálezu není znám. Ve studiích roztroušené sklerózy nebyly pozorovány

klinicky významné účinky na prodloužení QTc intervalu, ale pacienti s rizikem prodloužení QT

intervalu nebyli do klinických studií zahrnuti.

U pacientů s relevantními rizikovými faktory, např. hypokalemie nebo vrozené prodloužení QT

intervalu, se doporučuje vyhnout se podávání léčivých přípravků, které mohou prodlužovat QTc

interval.

Imunosupresivní účinky

Fingolimod vykazuje imunosupresivní účinek, který činí pacienty náchylnými k riziku infekcí, včetně

oportunních infekcí, které mohou být fatální, a zvyšuje riziko rozvoje lymfomů a jiných malignit,

zejména kožních. Lékaři musí pacienty pečlivě sledovat, zejména ty se stávajícími projevy nebo

známými faktory jako je předchozí imunosupresivní léčba. V případech očekávaného rizika musí lékař

individuálně zvážit přerušení léčby (viz též bod 4.4 “Infekce” a “Kožní neoplazmata” a bod 4.8

“Lymfomy”).

Infekce

Klíčovým farmakodynamickým účinkem fingolimodu je na dávce závislé snížení počtu periferních

lymfocytů na 20 - 30 % výchozích hodnot. To je způsobeno reverzibilní sekvestrací lymfocytů

v lymfoidních tkáních (viz bod 5.1).

Před zahájením léčby přípravkem Gilenya má být k dispozici současný kompletní krevní obraz

(provedený v průběhu posledních 6 měsíců nebo po přerušení předchozí léčby). Během léčby je

doporučeno pravidelně kontrolovat krevní obraz, po třech měsících a poté nejméně jedenkrát ročně, a

provést kontrolu krevního obrazu v případě výskytu známek infekce. Je-li absolutní počet lymfocytů

<0,2x10

/l, je třeba léčbu až do zotavení přerušit, protože v klinických studiích byla léčba

fingolimodem u pacientů s absolutním počtem lymfocytů <0,2x10

/l přerušena.

Zahájení léčby přípravkem Gilenya je třeba u pacientů se závažnou aktivní infekcí odložit až do jejího

vyřešení.

Účinky přípravku Gilenya na imunitní systém mohou zvýšit riziko infekcí, včetně oportunních (viz

bod 4.8). U pacientů s příznaky infekce během léčby je třeba používat účinné diagnostické a léčebné

postupy. Při hodnocení stavu pacienta s podezřením na infekci, která může být závažná, je nutné

zvážit konzultaci s lékařem se zkušenostmi v léčbě infekcí. Pacienti mají být poučeni, aby během

léčby hlásili neprodleně příznaky infekce svému lékaři.

Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Gilenya a

před jejím opětovným zahájením má být provedena rozvaha mezi přínosem a rizikem další léčby.

Eliminace fingolimodu po přerušení terapie může trvat až dva měsíce, sledování možných příznaků

infekce má tedy pokračovat i v tomto období. Pacienti mají být poučeni o hlášení příznaků infekce až

2 měsíce po ukončení léčby fingolimodem.

Herpetické virové infekce

Během léčby přípravkem Gilenya se vyskytly závažné, život ohrožující a někdy i smrtelné případy

encefalitidy, meningitidy nebo meningoencefalitidy způsobené viry herpes simplex a varicella zoster.

Pokud se objeví herpetická encefalitida, meningitida nebo meningoencefalitida, je třeba léčbu

přípravkem Gilenya přerušit a zahájit vhodnou léčbu příslušné infekce.

Před zahájením léčby přípravkem Gilenya je nutné vyhodnotit imunitu pacientů vůči varicelle (plané

neštovice). Pacienti bez lékařem potvrzené anamnézy planých neštovic nebo zdokumentované úplné

vakcinace varicellovou vakcínou mají být vyšetřeni před zahájením terapie přípravkem Gilenya na

přítomnost protilátek proti viru varicella zoster (VZV). U pacientů bez protilátek je doporučena

před zahájením léčby přípravkem Gilenya úplná vakcinace varicellovou vakcínou (viz bod 4.8).

Zahájení léčby přípravkem GIlenya má být odloženo o 1 měsíc, aby se mohl vyvinout plný účinek

vakcinace.

Po uvedení na trh byly hlášeny případy kryptokokové meningitidy (houbová infekce), v některých

případech fatální, přibližně po 2-3 letech léčby, ačkoliv jasná souvislost s trváním léčby není známa

(viz bod 4.8). Pacienti se známkami a příznaky odpovídajícími kryptokokové meningitidě (tj. bolest

hlavy doprovázená mentálními změnami jako zmatenost, halucinace a/nebo změny osobnosti) mají být

neprodleně diagnosticky vyšetřeni. Pokud se potvrdí diagnóza kryptokokové meningitidy, fingolimod

má být vysazen a má být zahájena vhodná léčba. Pokud je odůvodněno znovuzahájení léčby

fingolimodem, je nutná multidisciplinární konzultace (tj. se specialistou na infekční choroby).

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) byla hlášena při léčbě fingolimodem po uvedení

na trh (viz bod 4.8). PML je oportunní infekce působená John-Cunningham virem (JCV), která může

být fatální nebo vést k těžké invaliditě. Případy PML se objevily přibližně po 2-3 letech léčby

v monoterapii bez přechozí expozice natalizumabem. Ačkoliv se zdá, že se odhadované riziko zvyšuje

s kumulativní expozicí v čase, jasná souvislost s trváním léčby není známa. Další případy PML byly

pozorovány u pacientů s předchozí léčbou natalizumabem, u něhož byla souvislost s PML prokázána.

PML se může objevit pouze za přítomnosti JCV infekce. Pokud je proveden test na JCV, je nutné vzít

v úvahu, že vliv lymfopenie na přesnost testování anti-JCV protilátek nebyl u pacientů léčených

fingolimodem studován. Je též nutné zmínit, že negativní test anti-JCV protilátek nevylučuje možnost

následné infekce JCV. Před zahájením léčby fingolimodem je nutné mít k dispozici MRI sken (ne

starší 3 měsíců) jako referenci. MRI nálezy mohou být zřejmé před klinickými známkami nebo

příznaky. Během rutinního MRI (v souladu s národními a místními doporučeními), musí lékař věnovat

pozornost lézím svědčícím o možném výskytu PML. MRI se dá považovat za součást opatření

zvýšeného dohledu u pacientů s uvažovaným zvýšeným rizikem PML. U pacientů léčených

fingolimodem byly hlášeny případy asymptomatického PML založené na nálezech MRI a pozitivní

JCV DNA v mozkomíšním moku. Pokud je podezření na PML, musí být MRI provedeno neprodleně

k diagnostickým účelům a léčba fingolimodem musí být přerušena do vyloučení diagnózy PML.

Infekce humánním papilomavirem

Po uvedení na trh byly v souvislosti s léčbou fingolimodem hlášeny infekce humánním papilomavirem

(HPV), včetně papilomu, dysplazie, tvorby bradavic a karcinomu souvisejícího s HPV (viz bod 4.8).

Vzhledem k imunosupresivním vlastnostem fingolimodu je při zohlednění očkovacích doporučení

vhodné před zahájením léčby fingolimodem zvážit vakcinaci proti HPV. Jako standardní opatření se

doporučuje pravidelné vyšetření, včetně PAP testu.

Makulární edém

Makulární edém se zrakovými příznaky nebo bez nich byl hlášen u 0,5 % pacientů léčených

fingolimodem 0,5 mg, objevoval se především v prvních 3 - 4 měsících léčby (viz bod 4.8).

Po 3 - 4 měsících od zahájení léčby se proto doporučuje oční vyšetření. Pokud pacient udává zrakové

potíže kdykoliv v průběhu léčby, má být provedeno vyšetření očního pozadí včetně makuly.

Pacienti s anamnézou uveitidy a pacienti s diabetem mellitem mají zvýšené riziko makulárního edému

(viz bod 4.8). Fingolimod nebyl hodnocen u pacientů s roztroušenou sklerózou a současným diabetem

mellitem. Doporučuje se, aby pacienti s roztroušenou sklerózou a diabetem mellitem nebo anamnézou

uveitidy podstoupili oční vyšetření před zahájením léčby a následná kontrolní vyšetření během léčby.

Pokračování léčby u pacientů s makulárním edémem nebylo hodnoceno. Pokud se u pacienta objeví

makulární edém, doporučuje se léčbu přípravkem Gilenya přerušit. Při rozhodnutí, zda léčba má nebo

nemá být znovu zahájena po vyřešení makulárního edému, je třeba vzít do úvahy možné přínosy a

rizika pro každého jednotlivého pacienta.

Poškození jater

U pacientů s roztroušenou sklerózou léčených fingolimodem byly hlášeny zvýšené hladiny jaterních

enzymů, zejména alaninaminotransferázy (ALT), ale též gamaglutamyltranspeptidázy (GGT) a

aspartátaminotransferázy (AST). Byly rovněž hlášeny případy akutního selhání jater vyžadující

transplantaci jater a klinicky významné poškození jater. Známky poškození jater, včetně výrazně

zvýšených jaterních enzymů v séru a zvýšeného celkového bilirubinu, se objevily již deset dní po

první dávce a byly hlášeny také po dlouhodobém užívání. V klinických studiích se objevilo zvýšení

hodnot ALT na 3násobek horní hranice normálu (ULN) nebo vyšší u 8,0 % dospělých pacientů

léčených fingolimodem 0,5 mg ve srovnání s 1,9 % pacientů užívajících placebo. Zvýšení na 5násobek

ULN se objevila u 1,8 % pacientů léčených fingolimodem a 0,9 % pacientů užívajících placebo.

V klinických studiích bylo podávání fingolimodu ukončeno, pokud zvýšení přesáhlo 5násobek ULN.

Recidiva zvýšení jaterních aminotransrefáz se objevila u některých pacientů po opětovném nasazení

léku, což podporuje souvislost s fingolimodem. V klinických studiích se zvýšení jaterních

aminotransferáz objevilo kdykoliv během léčby, ačkoliv většinou k tomu došlo během prvních

12 měsíců. Hladiny sérových aminotransferáz se vrátily k normálu přibližně během 2 měsíců

po přerušení léčby fingolimodem.

Fingolimod nebyl hodnocen u pacientů s již přítomnou těžkou poruchou funkce jater (třída Child-Pugh

C) a nesmí se u těchto pacientů používat (viz bod 4.3).

Kvůli imunosupresivním vlastnostem fingolimodu má být zahájení léčby odloženo u pacientů s aktivní

virovou hepatitidou až do jejího vyřešení.

Před zahájením léčby mají být k dispozici současné (tj. během posledních 6 měsíců) hodnoty

aminotransferáz a bilirubinu. Pokud neexistují klinické příznaky, je doporučeno monitorovat sérové

hladiny jaterních aminotransferáz a bilirubinu v 1., 3., 6., 9. a 12. měsíci terapie a pravidelně poté až

do uplynutí 2 měsíců od ukončení léčby přípravkem Gilenya. Pokud neexistují klinické příznaky a

pokud jsou jaterní transaminázy vyšší než 3krát, ale méně než 5krát ULN bez zvýšení sérového

bilirubinu, má být zahájeno častější sledování včetně měření sérového bilirubinu a alkalické fosfatázy

(ALP), aby se zjistilo, zda dojde k dalšímu zvýšení a za účelem zjištění, zda neexistuje alternativní

etiologie jaterní dysfunkce. Pokud jsou jaterní transaminázy alespoň 5krát vyšší než ULN nebo

alespoň 3krát vyšší než ULN spojené s jakýmkoli zvýšením sérového bilirubinu, je třeba léčbu

přípravkem Gilenya přerušit. Monitorování jater má pokračovat. Pokud se sérové hladiny vrátí k

normálu (včetně případů, kdy se objeví alternativní příčina jaterní dysfunkce), může být léčba

přípravkem Gilenya znovu zahájena na základě pečlivého posouzení přínosu a rizika pacienta.

U pacientů, u kterých se rozvinou příznaky ukazující na jaterní poškození, jako například

nevysvětlitelná nauzea, zvracení, bolesti břicha, únava, nechutenství nebo žloutenka a/nebo tmavá

moč, mají být neprodleně zkontrolovány hladiny jaterních enzymů a bilirubinu a léčba vysazena,

pokud se potvrdí významné poškození jater. Léčba nemá být obnovena, pokud nebude stanovena

věrohodná alternativní etiologie známek a příznaků poškození jater.

I když nejsou dostupné žádné údaje, které by potvrzovaly, že pacienti s již dříve

existujícím onemocněním jater mají zvýšené riziko vývoje zvýšených jaterních funkčních testů

při užívání přípravku Gilenya, je třeba dbát opatrnosti při užívání přípravku Gilenya u pacientů

s anamnézou významného onemocnění jater.

Účinky na krevní tlak

Pacienti s hypertenzí, která není kontrolována léčbou, byli vyloučeni z účasti v premarketingových

klinických studiích, a pokud jsou pacienti s nekontrolovanou hypertenzí léčeni přípravkem Gilenya, je

třeba jim věnovat zvláštní pozornost.

V klinických studiích RS měli pacienti léčení fingolimodem 0,5 mg průměrné zvýšení systolického

tlaku přibližně o 3 mmHg, a diastolického tlaku přibližně o 1 mmHg, to bylo poprvé zjištěno přibližně

1 měsíc po zahájení léčby, a zvýšení přetrvávalo s pokračující léčbou. Ve dvouleté placebem

kontrolované studii byla hypertenze hlášena jako nežádoucí účinek u 6,5 % pacientů užívajících

fingolimod 0,5 mg a u 3,3 % pacientů, užívajících placebo. Proto má být krevní tlak během léčby

pravidelně monitorován.

Respirační účinky

Po zahájení léčby fingolimodem bylo pozorováno v 1. měsíci menší, na dávce závislé, snížení hodnot

usilovného výdechu za 1 sekundu (FEV

) a difúzní plicní kapacity pro oxid uhelnatý (DLCO), a tyto

hodnoty zůstaly dále stabilní. Přípravek Gilenya má být užíván s opatrností u pacientů se závažným

respiračním onemocněním, plicní fibrózou a chronickou obstrukční plicní nemocí (viz také bod 4.8).

Posteriorní reverzibilní encefalopatický syndrom

Vzácné případy posteriorního reverzibilního encefalopatického syndromu (PRES) byly hlášeny u

dávky 0,5 mg v klinických studiích i během postmarketingového sledování (viz bod 4.8). Hlášené

symptomy zahrnovaly náhlý nástup silných bolestí hlavy, nauzeu, zvracení, alterovanou psychiku

poruchy zraku a křeče. Příznaky PRES jsou obvykle reverzibilní, ale mohou přejít do ischemické

cévní mozkové příhody nebo hemoragické cévní mozkové příhody. Opožděná diagnóza a léčba může

vést k trvalým neurologickým následkům. Pokud existuje podezření na PRES, je nutné přerušit léčbu

přípravkem Gilenya.

Předchozí léčba imunosupresivy nebo imunomodulačními přípravky

Studie vyhodnocující účinnost a bezpečnost fingolimodu po převedení pacientů z teriflunomidu,

dimetylfumarátu nebo alemtuzumabu na přípravek Gilenya nebyly provedeny. Při převádění z jiných

chorobu modifikujících léků na přípravek Gilenya je nutné zvážit eliminační poločas a mechanismus

působení těchto látek, aby se zabránilo aditivním účinkům na imunitu za současné minimalizace rizika

reaktivace choroby. Před zahájením léčby přípravkem Gilenya se doporučuje kontrola krevního obrazu

kvůli ujištění se, že vliv předchozí léčby na imunitu (tj. cytopenie) odezněl.

Léčbu přípravkem Gilenya lze většinou zahájit bezprostředně po vysazení interferonu nebo glatiramer-

acetátu.

U dimethyl-fumarátu je před zahájením léčby přípravkem Gilenya nutná dostatečně dlouhá washout

perioda k normalizaci krevního obrazu.

Kvůli dlouhému eliminačnímu poločasu natalizumabu trvá obvykle jeho eliminace 2 – 3 měsíce od

ukončení léčby. Eliminace teriflunomidu z plazmy je rovněž pomalá. Bez zrychlené eliminační

procedury může eliminace teriflunomidu z plazmy trvat několik měsíců až 2 roky. Doporučuje se

zrychlená eliminační procedura popsaná v souhrnu informací o přípravku teriflunomidu nebo by

případná washout perioda neměla být kratší než 3,5 měsíce. Kvůli možným souběžným účinkům na

imunitu je při převádění pacientů z natalizumabu nebo teriflunomidu na přípravek Gilenya nutná

obezřetnost.

Alemtuzumab má výrazné a dlouhodobé imunosupresivní účinky. Protože skutečná doba trvání těchto

účinků není známa, zahájení léčby přípravkem Gilenya po převedení z alemtuzumabu se

nedoporučuje, pokud prospěch z této léčby jasně nevyváží riziko pro konkrétního pacienta.

Rozhodnutí o déletrvající současné léčbě kortikosteroidy je nutné důkladně zvážit.

Současné podávání se silnými induktory CYP450

Při současném podávání fingolimodu se silnými induktory CYP450 je nutná obezřetnost. Současné

podávání s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Malignity

Kožní malignity

U pacientů léčených přípravkem Gilenya byly hlášeny karcinom bazálních buněk (bazaliom, BCC) a

jiná kožní neoplazmata, včetně maligního melanomu, skvamózního buněčného karcinomu, Kaposiho

sarkomu a karcinomu z Merkelových buněk (viz bod 4.8). Pozornost vůči kožním lézím je zcela

namístě a při zahájení léčby a poté každých 6 až 12 měsíců se doporučuje vyhodnocení stavu pokožky

ošetřujícím lékařem s ohledem na klinický stav. Pokud jsou zjištěny podezřelé kožní léze, je nutné

pacienta odeslat na kontrolu k dermatologovi.

Vzhledem k možnému riziku maligního růstu pokožky je nutné varovat pacienty léčené finglimodem

před expozicí slunečnímu světlu bez ochranných prostředků. Tito pacienti nesmí být současně léčení

fototerapií UV-B světlem nebo PUVA-fotochemoterapií.

Lymfomy

V klinických studiích a po uvedení přípravku na trh se vyskytly případy lymfomu (viz bod 4.8).

Hlášené případy byly heterogenní povahy, zejména non-Hodgkinův lymfom, včetně B-buněčných a T-

buněčných lymfomů. Byly pozorovány případy kožního T-buněčného lymfomu (mycosis fungoides).

Byl také pozorován fatální případ B-buněčného lymfomu pozitivního na virus Epsteina-Barrové

(EBV). V případě podezření na lymfom má být léčba přerušena.

Ženy ve fertilním věku

Vzhledem k riziku pro plod je fingolimod kontraindikován během těhotenství a u žen ve fertilním

věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Před zahájením léčby musí být ženy ve fertilním věku

informovány o riziku pro plod, musí mít negativní těhotenský test a musí používat účinnou

antikoncepci během léčby a po dobu 2 měsíců po ukončení léčby (viz body 4.3 a 4.6 a informace

obsažené v balíčku informací pro lékaře).

Tumefaktivní léze

Po uvedení na trh byly hlášeny vzácné případy tumefaktivních lézí se vztahem k relapsu RS.

V případě těžkých relapsů musí být provedeno MRI vyšetření k vyloučení tumefaktivních lézí. Lékař

musí případ od případu zvážit přerušení léčby při zohlednění individuálního prospěchu a rizika.

Návrat aktivity onemocnění (rebound fenomén) po přerušení léčby fingolimodem

Po uvedení na trh byly po přerušení léčby fingolimodem u některých pacientů vzácně pozorovány

závažné exacerbace onemocnění. To bylo obvykle pozorováno během 12 týdnů po ukončení léčby

fingolimodem, bylo však též hlášeno až 24 týdnů po ukončení léčby fingolimodem. Při ukončování

léčby fingolimodem je proto nutná obezřetnost. Pokud je ukončení léčby fingolimodem považováno

za nezbytné, má být zvážena možnost opětného vzplanutí výjimečně vysoké aktivity onemocnění a

pacienti mají být sledováni kvůli odpovídajícím známkám a příznakům a v případě potřeby má být

zahájena vhodná léčba (viz “Ukončení léčby” níže).

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gilenya 0,25 mg tvrdé tobolky

Gilenya 0,5 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Gilenya 0,25 mg tvrdé tobolky

Jedna 0,25mg tvrdá tobolka obsahuje fingolimodum 0,25 mg (ve formě fingolimodi hydrochloridum).

Gilenya 0,5 mg tvrdé tobolky

Jedna 0,5mg tvrdá tobolka obsahuje fingolimodum 0,5 mg (ve formě fingolimodi hydrochloridum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka

Gilenya 0,25 mg tvrdé tobolky

Tobolka velikosti 16 mm s neprůhledným víčkem a tělem slonovinové barvy, potisk černým

inkoustem, „FTY0.25 mg“ na víčku a černou radiální páskou na těle.

Gilenya 0,5 mg tvrdé tobolky

Tobolka velikosti 16 mm s jasně žlutým neprůhledným víčkem a bílým neprůhledným tělem, potisk

černým inkoustem, „FTY0.5 mg“ na víčku a dvě radiální pásky natištěné na těle žlutým inkoustem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Gilenya je indikován v monoterapii jako léčba modifikující průběh onemocnění u vysoce

aktivní relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy u následujících skupin dospělých a

pediatrických pacientů ve věku 10 let a starších:

U pacientů, kteří mají vysoce aktivní formu onemocnění i přes úplnou a odpovídající terapii

nejméně jedním chorobu modifikujícím lékem (výjimky a informace o washout periodě viz

body 4.4 a 5.1).

nebo

Pacienti s rychle progredující závažnou relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy

definovanou 2 nebo více těžkými relapsy během jednoho roku a s 1 nebo více gadolinium

enhancující lézí na MRI mozku nebo s významně zvýšeným výskytem T2 lézí ve srovnání

s předchozím vyšetřením MRI.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahájit a sledovat lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy.

Dávkování

U dospělých je doporučená dávka fingolimodu jedna 0,5mg tobolka podávaná perorálně jednou denně.

U pediatrických pacientů (ve věku 10 let a starších) závisí doporučená dávka na tělesné hmotnosti:

Pediatričtí pacienti s tělesnou hmotností ≤40 kg: jedna 0,25mg tobolka podávaná perorálně

jednou denně.

Pediatričtí pacienti s tělesnou hmotností >40 kg: jedna 0,5mg tobolka podávaná perorálně

jednou denně.

Pediatričtí pacienti, kteří zahájili léčbu 0,25mg tobolkami a následně dosáhli stabilní tělesné hmotnosti

nad 40 kg mají být převedeni na 0,5mg tobolky.

Při převádění z denní dávky 0,25 mg na dávku 0,5 mg je doporučeno totéž monitorování jako po

podání první dávky při zahájení léčby.

Je doporučeno totéž monitorování jako po podání první dávky při zahájení léčby, pokud je léčba

přerušena:

na 1 den nebo více během prvních 2 týdnů léčby.

na více než 7 dní během 3. a 4. týdne léčby.

na více než 2 týdny po jednom měsíci léčby.

Pokud je přerušení léčby kratší, než je uvedeno výše, může léčba pokračovat následující dávkou podle

plánu (viz bod 4.4).

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Přípravek Gilenya má být u pacientů ve věku 65 let a starších používán s opatrností vzhledem

k nedostatku dat týkajících se bezpečnosti a účinnosti léku v této skupině pacientů (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Fingolimod nebyl v hlavních studiích léčby roztroušené sklerózy hodnocen u pacientů s poruchou

funkce ledvin. Na základě klinicko-farmakologických studií není třeba u pacientů s lehkou až těžkou

poruchou funkce ledvin upravovat dávky.

Porucha funkce jater

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída C) nesmí být přípravek Gilenya používán

(viz bod 4.3). Přestože u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater není potřeba

úprava dávky, je třeba dbát opatrnosti při zahájení léčby u těchto pacientů (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost fingolimodu u dětí ve věku do 10 let nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Dostupné jsou velmi omezené údaje u dětí ve věku 10-12 let (viz body 4.4, 4.8 a 5.1).

Způsob podání

Léčivý přípravek je určen k perorálnímu podání.

Přípravek Gilenya může být užíván s jídlem nebo nalačno (viz bod 5.2).

Tobolky je nutné polykat neporušené, bez otevírání.

4.3

Kontraindikace

Syndrom imunodeficience.

Pacienti se zvýšeným rizikem oportunních infekcí, včetně pacientů se sníženou imunitou

(včetně těch, kteří jsou v současné době na imunosupresivní léčbě nebo pacientů s imunitou

oslabenou předchozími terapiemi).

Závažné aktivní infekce, aktivní chronické infekce (hepatitida, tuberkulóza).

Aktivní maligní onemocnění.

Těžká porucha funkce jater (Child-Pugh třída C).

Pacienti, kteří měli během předchozích 6 měsíců infarkt myokardu (IM), nestabilní anginu

pectoris, cévní mozkovou příhodu/tranzitorní ischemickou ataku (TIA), dekompenzované

srdeční selhání (vyžadujícím hospitalizaci), nebo srdeční selhání třídy III/IV dle New York

Heart Association (NYHA) (viz bod 4.4).

Pacienti se závažnou srdeční arytmií vyžadující léčbu antiarytmiky třídy Ia nebo III (viz

bod 4.4).

Pacienti s atrioventrikulárním (AV) blokem druhého stupně typu Mobitz II nebo AV blokem

třetího stupně, sick-sinus syndromem, pokud nemají zavedený kardiostimulátor (viz bod 4.4).

Pacienti s výchozí hodnotou QTc intervalu ≥500 ms (viz bod 4.4).

Během těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci (viz

body 4.4 a 4.6).

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bradyarytmie

Zahájení léčby fingolimodem vede k přechodnému poklesu srdeční frekvence a může být také spojeno

se zpomalením atrioventrikulárního převodu, včetně výskytu izolovaných hlášení o přechodném

spontánně se upravujícím kompletním AV bloku (viz body 4.8 a 5.1).

Pokles srdeční frekvence po první dávce začíná během jedné hodiny a je nejvyšší během 6 hodin.

Tento efekt po podání dávky přetrvává v následujících dnech, i když je obvykle mírnější a obvykle

odezní během následujících týdnů. Při pokračujícím podávání se průměrná srdeční frekvence vrací

k výchozím hodnotám do jednoho měsíce. Nicméně u některých pacientů se srdeční frekvence nemusí

do konce prvního měsíce vrátit k výchozím hodnotám. Abnormality převodního systému byly typicky

přechodné a asymptomatické. Většinou nevyžadovaly léčbu a upravily se během prvních 24 hodin

léčby. Pokud je to nezbytné, lze pokles srdeční frekvence indukovaný fingolimodem zvrátit atropinem

nebo isoprenalinem podaným parenterálně.

Všichni pacienti musí mít provedeno EKG vyšetření a mít změřen krevní tlak před a 6 hodin po

podání první dávky přípravku Gilenya. Všichni pacienti musí být monitorováni po dobu 6 hodin

s ohledem na známky a příznaky bradykardie, s měřením srdeční frekvence a krevního tlaku každou

hodinu. Během těchto 6 hodin je doporučeno kontinuální monitorování EKG (v reálném čase).

Stejné preventivní opatření jako při podání první dávky je doporučeno, pokud se pacient převádí

z denní dávky 0,25 mg na dávku 0,5 mg.

Pokud se objeví příznaky bradyarytmie po podání dávky, má být zahájena odpovídající léčba dle

potřeby a pacient má být monitorován do doby, než příznaky odezní. Pokud by pacient během

monitorování po první dávce vyžadoval farmakologickou intervenci, je nutné zajistit monitorování

přes noc ve zdravotnickém zařízení a je nutno po podání druhé dávky přípravku Gilenya opakovat

monitorování jako po podání první dávky.

Pokud je po 6 hodinách srdeční frekvence nejnižší od podání první dávky (což naznačuje, že se

maximální farmakodynamický efekt na srdce nemusel dosud projevit), monitorování je nutné

prodloužit nejméně o 2 hodiny a do doby, dokud se srdeční frekvence opět nezvýší. Navíc, pokud je

po 6 hodinách srdeční frekvence nižší než 45 tepů za minutu u dospělých pacientů, nižší než 55 tepů

za minutu u pediatrických pacientů ve věku 12 let a starších, nebo nižší než 60 tepů za minutu u

pediatrických pacientů ve věku 10-12 let, nebo pokud EKG ukazuje nový výskyt AV bloku druhého

nebo vyššího stupně nebo pokud je QTc interval ≥500 ms, je nutné prodloužené monitorování

(nejméně monitoring přes noc) do úpravy nálezu. Prodloužené monitorování (nejméně monitoring přes

noc) je rovněž nezbytné, pokud se v kteroukoliv dobu objeví AV blok třetího stupně.

Účinky na srdeční frekvenci a atrioventrikulární vedení se mohou znovu objevit při znovuzahájení

léčby fingolimodem v závislosti na délce přerušení a době od zahájení léčby fingolimodem. Je

doporučeno totéž monitorování jako po podání první dávky při zahájení léčby, pokud je léčba

přerušena (viz bod 4.2).

U dospělých pacientů léčených fingolimodem byly hlášeny velmi vzácné případy inverze vlny T.

V případě inverze vlny T se musí předepisující lékař ujistit, že pacient nemá současně známky nebo

příznaky ischemie myokardu. Pokud je podezření na ischemii myokardu, doporučuje se konzultace

s kardiologem.

S ohledem na riziko závažných poruch rytmu nebo významnou bradykardii nesmí přípravek Gilenya

užívat pacienti se sino-atriálním srdečním blokem, se symptomatickou bradykardií, rekurentní

synkopou nebo srdeční zástavou v anamnéze nebo pacienti s významným prodloužením QT intervalu

(QTc >470 ms [dospělé ženy], QTc >460 ms [děti ženského pohlaví] nebo >450 ms [dospělí a děti

mužského pohlaví]), dekompenzovanou hypertenzí nebo závažnou spánkovou apnoe (viz též bod 4.3).

U těchto pacientů lze uvažovat o léčbě přípravkem Gilenya pouze tehdy, pokud předpokládaný

prospěch vyváží možná rizika a je před zahájením léčby vyžádána konzultace s kardiologem kvůli

určení nejvhodnějšího způsobu monitorování. Při zahájení léčby se doporučuje přinejmenším

prodloužené monitorování přes noc (viz též bod 4.5).

Fingolimod nebyl hodnocen u pacientů s arytmiemi vyžadujícími léčbu antiarytmiky třídy Ia (např.

chinidin, disopyramid) nebo třídy III (např. amiodaron, sotalol). Antiarytmika tříd Ia a III jsou spojena

s případy torsade de pointes u pacientů s bradykardií (viz bod 4.3).

Existují pouze omezené zkušenosti s podáváním přípravku Gilenya u pacientů současně léčených

betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, snižujícími srdeční frekvenci (např. verapamil nebo

diltiazem) nebo jinými látkami, které mohou snižovat srdeční frekvenci (např. ivabradin, digoxin,

anticholinesterázy nebo pilokarpin). Protože je zahájení léčby fingolimodem též spojováno se

zpomalením srdeční akce (viz též bod 4.8 Bradyarytmie), současné podání těchto látek při zahájení

léčby může být spojeno se závažnou bradykardií a srdečním blokem. Kvůli možným aditivním

účinkům na srdeční frekvenci nesmí být léčba přípravkem Gilenya zahájena u pacientů, kteří jsou již

léčeni těmito látkami (viz též bod 4.5). U těchto pacientů lze uvažovat o léčbě přípravkem Gilenya

pouze tehdy, pokud předpokládaný prospěch vyváží možná rizika. Pokud se uvažuje o léčbě

přípravkem Gilenya, je před zahájením léčby nutná konzultace s kardiologem ohledně převedení na

přípravky nezpomalující srdeční akci. Pokud léčbu zpomalující srdeční akci nelze vysadit, je nezbytná

konzultace s kardiologem kvůli určení vhodného způsobu monitorování po podání první dávky,

doporučuje se přinejmenším prodloužené monitorování přes noc (viz také bod 4.5).

QT interval

V podrobné studii ovlivnění QT intervalu fingolimodem v dávkách 1,25 mg nebo 2,5 mg

v rovnovážném stavu, kdy byl stále přítomen negativně chronotropní účinek fingolimodu, vedla léčba

fingolimodem k prodloužení QTc intervalu, s horním limitem 90 % CI ≤13,0 ms. Neexistuje žádný

vztah mezi dávkou či expozicí fingolimodu a prodloužením QTc intervalu. Není přítomen konzistentní

signál zvýšené incidence dlouhého QTc intervalu při léčbě fingolimodem, ať už absolutně nebo jako

změna od výchozích hodnot.

Klinický význam tohoto nálezu není znám. Ve studiích roztroušené sklerózy nebyly pozorovány

klinicky významné účinky na prodloužení QTc intervalu, ale pacienti s rizikem prodloužení QT

intervalu nebyli do klinických studií zahrnuti.

U pacientů s relevantními rizikovými faktory, např. hypokalemie nebo vrozené prodloužení QT

intervalu, se doporučuje vyhnout se podávání léčivých přípravků, které mohou prodlužovat QTc

interval.

Imunosupresivní účinky

Fingolimod vykazuje imunosupresivní účinek, který činí pacienty náchylnými k riziku infekcí, včetně

oportunních infekcí, které mohou být fatální, a zvyšuje riziko rozvoje lymfomů a jiných malignit,

zejména kožních. Lékaři musí pacienty pečlivě sledovat, zejména ty se stávajícími projevy nebo

známými faktory jako je předchozí imunosupresivní léčba. V případech očekávaného rizika musí lékař

individuálně zvážit přerušení léčby (viz též bod 4.4 “Infekce” a “Kožní neoplazmata” a bod 4.8

“Lymfomy”).

Infekce

Klíčovým farmakodynamickým účinkem fingolimodu je na dávce závislé snížení počtu periferních

lymfocytů na 20 - 30 % výchozích hodnot. To je způsobeno reverzibilní sekvestrací lymfocytů

v lymfoidních tkáních (viz bod 5.1).

Před zahájením léčby přípravkem Gilenya má být k dispozici současný kompletní krevní obraz

(provedený v průběhu posledních 6 měsíců nebo po přerušení předchozí léčby). Během léčby je

doporučeno pravidelně kontrolovat krevní obraz, po třech měsících a poté nejméně jedenkrát ročně, a

provést kontrolu krevního obrazu v případě výskytu známek infekce. Je-li absolutní počet lymfocytů

<0,2x10

/l, je třeba léčbu až do zotavení přerušit, protože v klinických studiích byla léčba

fingolimodem u pacientů s absolutním počtem lymfocytů <0,2x10

/l přerušena.

Zahájení léčby přípravkem Gilenya je třeba u pacientů se závažnou aktivní infekcí odložit až do jejího

vyřešení.

Účinky přípravku Gilenya na imunitní systém mohou zvýšit riziko infekcí, včetně oportunních (viz

bod 4.8). U pacientů s příznaky infekce během léčby je třeba používat účinné diagnostické a léčebné

postupy. Při hodnocení stavu pacienta s podezřením na infekci, která může být závažná, je nutné

zvážit konzultaci s lékařem se zkušenostmi v léčbě infekcí. Pacienti mají být poučeni, aby během

léčby hlásili neprodleně příznaky infekce svému lékaři.

Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Gilenya a

před jejím opětovným zahájením má být provedena rozvaha mezi přínosem a rizikem další léčby.

Eliminace fingolimodu po přerušení terapie může trvat až dva měsíce, sledování možných příznaků

infekce má tedy pokračovat i v tomto období. Pacienti mají být poučeni o hlášení příznaků infekce až

2 měsíce po ukončení léčby fingolimodem.

Herpetické virové infekce

Během léčby přípravkem Gilenya se vyskytly závažné, život ohrožující a někdy i smrtelné případy

encefalitidy, meningitidy nebo meningoencefalitidy způsobené viry herpes simplex a varicella zoster.

Pokud se objeví herpetická encefalitida, meningitida nebo meningoencefalitida, je třeba léčbu

přípravkem Gilenya přerušit a zahájit vhodnou léčbu příslušné infekce.

Před zahájením léčby přípravkem Gilenya je nutné vyhodnotit imunitu pacientů vůči varicelle (plané

neštovice). Pacienti bez lékařem potvrzené anamnézy planých neštovic nebo zdokumentované úplné

vakcinace varicellovou vakcínou mají být vyšetřeni před zahájením terapie přípravkem Gilenya na

přítomnost protilátek proti viru varicella zoster (VZV). U pacientů bez protilátek je doporučena

před zahájením léčby přípravkem Gilenya úplná vakcinace varicellovou vakcínou (viz bod 4.8).

Zahájení léčby přípravkem GIlenya má být odloženo o 1 měsíc, aby se mohl vyvinout plný účinek

vakcinace.

Po uvedení na trh byly hlášeny případy kryptokokové meningitidy (houbová infekce), v některých

případech fatální, přibližně po 2-3 letech léčby, ačkoliv jasná souvislost s trváním léčby není známa

(viz bod 4.8). Pacienti se známkami a příznaky odpovídajícími kryptokokové meningitidě (tj. bolest

hlavy doprovázená mentálními změnami jako zmatenost, halucinace a/nebo změny osobnosti) mají být

neprodleně diagnosticky vyšetřeni. Pokud se potvrdí diagnóza kryptokokové meningitidy, fingolimod

má být vysazen a má být zahájena vhodná léčba. Pokud je odůvodněno znovuzahájení léčby

fingolimodem, je nutná multidisciplinární konzultace (tj. se specialistou na infekční choroby).

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) byla hlášena při léčbě fingolimodem po uvedení

na trh (viz bod 4.8). PML je oportunní infekce působená John-Cunningham virem (JCV), která může

být fatální nebo vést k těžké invaliditě. Případy PML se objevily přibližně po 2-3 letech léčby

v monoterapii bez přechozí expozice natalizumabem. Ačkoliv se zdá, že se odhadované riziko zvyšuje

s kumulativní expozicí v čase, jasná souvislost s trváním léčby není známa. Další případy PML byly

pozorovány u pacientů s předchozí léčbou natalizumabem, u něhož byla souvislost s PML prokázána.

PML se může objevit pouze za přítomnosti JCV infekce. Pokud je proveden test na JCV, je nutné vzít

v úvahu, že vliv lymfopenie na přesnost testování anti-JCV protilátek nebyl u pacientů léčených

fingolimodem studován. Je též nutné zmínit, že negativní test anti-JCV protilátek nevylučuje možnost

následné infekce JCV. Před zahájením léčby fingolimodem je nutné mít k dispozici MRI sken (ne

starší 3 měsíců) jako referenci. MRI nálezy mohou být zřejmé před klinickými známkami nebo

příznaky. Během rutinního MRI (v souladu s národními a místními doporučeními), musí lékař věnovat

pozornost lézím svědčícím o možném výskytu PML. MRI se dá považovat za součást opatření

zvýšeného dohledu u pacientů s uvažovaným zvýšeným rizikem PML. U pacientů léčených

fingolimodem byly hlášeny případy asymptomatického PML založené na nálezech MRI a pozitivní

JCV DNA v mozkomíšním moku. Pokud je podezření na PML, musí být MRI provedeno neprodleně

k diagnostickým účelům a léčba fingolimodem musí být přerušena do vyloučení diagnózy PML.

Infekce humánním papilomavirem

Po uvedení na trh byly v souvislosti s léčbou fingolimodem hlášeny infekce humánním papilomavirem

(HPV), včetně papilomu, dysplazie, tvorby bradavic a karcinomu souvisejícího s HPV (viz bod 4.8).

Vzhledem k imunosupresivním vlastnostem fingolimodu je při zohlednění očkovacích doporučení

vhodné před zahájením léčby fingolimodem zvážit vakcinaci proti HPV. Jako standardní opatření se

doporučuje pravidelné vyšetření, včetně PAP testu.

Makulární edém

Makulární edém se zrakovými příznaky nebo bez nich byl hlášen u 0,5 % pacientů léčených

fingolimodem 0,5 mg, objevoval se především v prvních 3 - 4 měsících léčby (viz bod 4.8).

Po 3 - 4 měsících od zahájení léčby se proto doporučuje oční vyšetření. Pokud pacient udává zrakové

potíže kdykoliv v průběhu léčby, má být provedeno vyšetření očního pozadí včetně makuly.

Pacienti s anamnézou uveitidy a pacienti s diabetem mellitem mají zvýšené riziko makulárního edému

(viz bod 4.8). Fingolimod nebyl hodnocen u pacientů s roztroušenou sklerózou a současným diabetem

mellitem. Doporučuje se, aby pacienti s roztroušenou sklerózou a diabetem mellitem nebo anamnézou

uveitidy podstoupili oční vyšetření před zahájením léčby a následná kontrolní vyšetření během léčby.

Pokračování léčby u pacientů s makulárním edémem nebylo hodnoceno. Pokud se u pacienta objeví

makulární edém, doporučuje se léčbu přípravkem Gilenya přerušit. Při rozhodnutí, zda léčba má nebo

nemá být znovu zahájena po vyřešení makulárního edému, je třeba vzít do úvahy možné přínosy a

rizika pro každého jednotlivého pacienta.

Poškození jater

U pacientů s roztroušenou sklerózou léčených fingolimodem byly hlášeny zvýšené hladiny jaterních

enzymů, zejména alaninaminotransferázy (ALT), ale též gamaglutamyltranspeptidázy (GGT) a

aspartátaminotransferázy (AST). Byly rovněž hlášeny případy akutního selhání jater vyžadující

transplantaci jater a klinicky významné poškození jater. Známky poškození jater, včetně výrazně

zvýšených jaterních enzymů v séru a zvýšeného celkového bilirubinu, se objevily již deset dní po

první dávce a byly hlášeny také po dlouhodobém užívání. V klinických studiích se objevilo zvýšení

hodnot ALT na 3násobek horní hranice normálu (ULN) nebo vyšší u 8,0 % dospělých pacientů

léčených fingolimodem 0,5 mg ve srovnání s 1,9 % pacientů užívajících placebo. Zvýšení na 5násobek

ULN se objevila u 1,8 % pacientů léčených fingolimodem a 0,9 % pacientů užívajících placebo.

V klinických studiích bylo podávání fingolimodu ukončeno, pokud zvýšení přesáhlo 5násobek ULN.

Recidiva zvýšení jaterních aminotransrefáz se objevila u některých pacientů po opětovném nasazení

léku, což podporuje souvislost s fingolimodem. V klinických studiích se zvýšení jaterních

aminotransferáz objevilo kdykoliv během léčby, ačkoliv většinou k tomu došlo během prvních

12 měsíců. Hladiny sérových aminotransferáz se vrátily k normálu přibližně během 2 měsíců

po přerušení léčby fingolimodem.

Fingolimod nebyl hodnocen u pacientů s již přítomnou těžkou poruchou funkce jater (třída Child-Pugh

C) a nesmí se u těchto pacientů používat (viz bod 4.3).

Kvůli imunosupresivním vlastnostem fingolimodu má být zahájení léčby odloženo u pacientů s aktivní

virovou hepatitidou až do jejího vyřešení.

Před zahájením léčby mají být k dispozici současné (tj. během posledních 6 měsíců) hodnoty

aminotransferáz a bilirubinu. Pokud neexistují klinické příznaky, je doporučeno monitorovat sérové

hladiny jaterních aminotransferáz a bilirubinu v 1., 3., 6., 9. a 12. měsíci terapie a pravidelně poté až

do uplynutí 2 měsíců od ukončení léčby přípravkem Gilenya. Pokud neexistují klinické příznaky a

pokud jsou jaterní transaminázy vyšší než 3krát, ale méně než 5krát ULN bez zvýšení sérového

bilirubinu, má být zahájeno častější sledování včetně měření sérového bilirubinu a alkalické fosfatázy

(ALP), aby se zjistilo, zda dojde k dalšímu zvýšení a za účelem zjištění, zda neexistuje alternativní

etiologie jaterní dysfunkce. Pokud jsou jaterní transaminázy alespoň 5krát vyšší než ULN nebo

alespoň 3krát vyšší než ULN spojené s jakýmkoli zvýšením sérového bilirubinu, je třeba léčbu

přípravkem Gilenya přerušit. Monitorování jater má pokračovat. Pokud se sérové hladiny vrátí k

normálu (včetně případů, kdy se objeví alternativní příčina jaterní dysfunkce), může být léčba

přípravkem Gilenya znovu zahájena na základě pečlivého posouzení přínosu a rizika pacienta.

U pacientů, u kterých se rozvinou příznaky ukazující na jaterní poškození, jako například

nevysvětlitelná nauzea, zvracení, bolesti břicha, únava, nechutenství nebo žloutenka a/nebo tmavá

moč, mají být neprodleně zkontrolovány hladiny jaterních enzymů a bilirubinu a léčba vysazena,

pokud se potvrdí významné poškození jater. Léčba nemá být obnovena, pokud nebude stanovena

věrohodná alternativní etiologie známek a příznaků poškození jater.

I když nejsou dostupné žádné údaje, které by potvrzovaly, že pacienti s již dříve

existujícím onemocněním jater mají zvýšené riziko vývoje zvýšených jaterních funkčních testů

při užívání přípravku Gilenya, je třeba dbát opatrnosti při užívání přípravku Gilenya u pacientů

s anamnézou významného onemocnění jater.

Účinky na krevní tlak

Pacienti s hypertenzí, která není kontrolována léčbou, byli vyloučeni z účasti v premarketingových

klinických studiích, a pokud jsou pacienti s nekontrolovanou hypertenzí léčeni přípravkem Gilenya, je

třeba jim věnovat zvláštní pozornost.

V klinických studiích RS měli pacienti léčení fingolimodem 0,5 mg průměrné zvýšení systolického

tlaku přibližně o 3 mmHg, a diastolického tlaku přibližně o 1 mmHg, to bylo poprvé zjištěno přibližně

1 měsíc po zahájení léčby, a zvýšení přetrvávalo s pokračující léčbou. Ve dvouleté placebem

kontrolované studii byla hypertenze hlášena jako nežádoucí účinek u 6,5 % pacientů užívajících

fingolimod 0,5 mg a u 3,3 % pacientů, užívajících placebo. Proto má být krevní tlak během léčby

pravidelně monitorován.

Respirační účinky

Po zahájení léčby fingolimodem bylo pozorováno v 1. měsíci menší, na dávce závislé, snížení hodnot

usilovného výdechu za 1 sekundu (FEV

) a difúzní plicní kapacity pro oxid uhelnatý (DLCO), a tyto

hodnoty zůstaly dále stabilní. Přípravek Gilenya má být užíván s opatrností u pacientů se závažným

respiračním onemocněním, plicní fibrózou a chronickou obstrukční plicní nemocí (viz také bod 4.8).

Posteriorní reverzibilní encefalopatický syndrom

Vzácné případy posteriorního reverzibilního encefalopatického syndromu (PRES) byly hlášeny u

dávky 0,5 mg v klinických studiích i během postmarketingového sledování (viz bod 4.8). Hlášené

symptomy zahrnovaly náhlý nástup silných bolestí hlavy, nauzeu, zvracení, alterovanou psychiku

poruchy zraku a křeče. Příznaky PRES jsou obvykle reverzibilní, ale mohou přejít do ischemické

cévní mozkové příhody nebo hemoragické cévní mozkové příhody. Opožděná diagnóza a léčba může

vést k trvalým neurologickým následkům. Pokud existuje podezření na PRES, je nutné přerušit léčbu

přípravkem Gilenya.

Předchozí léčba imunosupresivy nebo imunomodulačními přípravky

Studie vyhodnocující účinnost a bezpečnost fingolimodu po převedení pacientů z teriflunomidu,

dimetylfumarátu nebo alemtuzumabu na přípravek Gilenya nebyly provedeny. Při převádění z jiných

chorobu modifikujících léků na přípravek Gilenya je nutné zvážit eliminační poločas a mechanismus

působení těchto látek, aby se zabránilo aditivním účinkům na imunitu za současné minimalizace rizika

reaktivace choroby. Před zahájením léčby přípravkem Gilenya se doporučuje kontrola krevního obrazu

kvůli ujištění se, že vliv předchozí léčby na imunitu (tj. cytopenie) odezněl.

Léčbu přípravkem Gilenya lze většinou zahájit bezprostředně po vysazení interferonu nebo glatiramer-

acetátu.

U dimethyl-fumarátu je před zahájením léčby přípravkem Gilenya nutná dostatečně dlouhá washout

perioda k normalizaci krevního obrazu.

Kvůli dlouhému eliminačnímu poločasu natalizumabu trvá obvykle jeho eliminace 2 – 3 měsíce od

ukončení léčby. Eliminace teriflunomidu z plazmy je rovněž pomalá. Bez zrychlené eliminační

procedury může eliminace teriflunomidu z plazmy trvat několik měsíců až 2 roky. Doporučuje se

zrychlená eliminační procedura popsaná v souhrnu informací o přípravku teriflunomidu nebo by

případná washout perioda neměla být kratší než 3,5 měsíce. Kvůli možným souběžným účinkům na

imunitu je při převádění pacientů z natalizumabu nebo teriflunomidu na přípravek Gilenya nutná

obezřetnost.

Alemtuzumab má výrazné a dlouhodobé imunosupresivní účinky. Protože skutečná doba trvání těchto

účinků není známa, zahájení léčby přípravkem Gilenya po převedení z alemtuzumabu se

nedoporučuje, pokud prospěch z této léčby jasně nevyváží riziko pro konkrétního pacienta.

Rozhodnutí o déletrvající současné léčbě kortikosteroidy je nutné důkladně zvážit.

Současné podávání se silnými induktory CYP450

Při současném podávání fingolimodu se silnými induktory CYP450 je nutná obezřetnost. Současné

podávání s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Malignity

Kožní malignity

U pacientů léčených přípravkem Gilenya byly hlášeny karcinom bazálních buněk (bazaliom, BCC) a

jiná kožní neoplazmata, včetně maligního melanomu, skvamózního buněčného karcinomu, Kaposiho

sarkomu a karcinomu z Merkelových buněk (viz bod 4.8). Pozornost vůči kožním lézím je zcela

namístě a při zahájení léčby a poté každých 6 až 12 měsíců se doporučuje vyhodnocení stavu pokožky

ošetřujícím lékařem s ohledem na klinický stav. Pokud jsou zjištěny podezřelé kožní léze, je nutné

pacienta odeslat na kontrolu k dermatologovi.

Vzhledem k možnému riziku maligního růstu pokožky je nutné varovat pacienty léčené finglimodem

před expozicí slunečnímu světlu bez ochranných prostředků. Tito pacienti nesmí být současně léčení

fototerapií UV-B světlem nebo PUVA-fotochemoterapií.

Lymfomy

V klinických studiích a po uvedení přípravku na trh se vyskytly případy lymfomu (viz bod 4.8).

Hlášené případy byly heterogenní povahy, zejména non-Hodgkinův lymfom, včetně B-buněčných a T-

buněčných lymfomů. Byly pozorovány případy kožního T-buněčného lymfomu (mycosis fungoides).

Byl také pozorován fatální případ B-buněčného lymfomu pozitivního na virus Epsteina-Barrové

(EBV). V případě podezření na lymfom má být léčba přerušena.

Ženy ve fertilním věku

Vzhledem k riziku pro plod je fingolimod kontraindikován během těhotenství a u žen ve fertilním

věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Před zahájením léčby musí být ženy ve fertilním věku

informovány o riziku pro plod, musí mít negativní těhotenský test a musí používat účinnou

antikoncepci během léčby a po dobu 2 měsíců po ukončení léčby (viz body 4.3 a 4.6 a informace

obsažené v balíčku informací pro lékaře).

Tumefaktivní léze

Po uvedení na trh byly hlášeny vzácné případy tumefaktivních lézí se vztahem k relapsu RS.

V případě těžkých relapsů musí být provedeno MRI vyšetření k vyloučení tumefaktivních lézí. Lékař

musí případ od případu zvážit přerušení léčby při zohlednění individuálního prospěchu a rizika.

Návrat aktivity onemocnění (rebound fenomén) po přerušení léčby fingolimodem

Po uvedení na trh byly po přerušení léčby fingolimodem u některých pacientů vzácně pozorovány

závažné exacerbace onemocnění. To bylo obvykle pozorováno během 12 týdnů po ukončení léčby

fingolimodem, bylo však též hlášeno až 24 týdnů po ukončení léčby fingolimodem. Při ukončování

léčby fingolimodem je proto nutná obezřetnost. Pokud je ukončení léčby fingolimodem považováno

za nezbytné, má být zvážena možnost opětného vzplanutí výjimečně vysoké aktivity onemocnění a

pacienti mají být sledováni kvůli odpovídajícím známkám a příznakům a v případě potřeby má být

zahájena vhodná léčba (viz “Ukončení léčby” níže).

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/685570/2018

EMEA/H/C/002202

Gilenya (fingolimodum)

Přehled pro přípravek Gilenya a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Gilenya a k čemu se používá?

Gilenya je druh léčivého přípravku známého jako „léčba modifikující průběh onemocnění“. Používá se

k léčbě dospělých a dětí starších 10 let s vysoce aktivní relabující-remitentní formou roztroušené

sklerózy, což je onemocnění nervů, při kterém zánět ničí ochrannou vrstvu kolem nervových buněk.

„Relabující-remitující“ onemocnění znamená, že pacient má vzplanutí příznaků (relapsy), po nichž

následují období zotavení (remise). Přípravek Gilenya se používá v případě, kdy onemocnění navzdory

nasazení vhodné léčby nejméně jednou další léčbou modifikující průběh onemocnění zůstává aktivní,

nebo je závažné a rychle se zhoršuje.

Přípravek Gilenya obsahuje léčivou látku fingolimod.

Jak se přípravek Gilenya používá?

Výdej přípravku Gilenya je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena lékařem, který má

zkušenosti s léčbou roztroušené sklerózy, a měla by probíhat pod jeho dohledem. Přípravek Gilenya je

k dispozici ve formě tobolek (0,25 mg a 0,5 mg). Doporučená dávka pro dospělé je jedna tobolka

0,5 mg užívaná ústy jednou denně, doporučená dávka pro děti závisí na jejich tělesné hmotnosti.

Vzhledem k tomu, že přípravek Gilenya snižuje srdeční frekvenci a může ovlivnit elektrickou aktivitu

srdce a jeho rytmus, je nutné před zahájením léčby a v jejím průběhu a rovněž v případě opětovného

zahájení léčby přípravkem Gilenya po jejím přerušení zkontrolovat pacientův krevní tlak a srdeční

činnost. Podrobné informace o doporučeních týkajících se sledování pacientů naleznete v souhrnu

údajů o přípravku.

Více informací o používání přípravku Gilenya naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Gilenya působí?

U roztroušené sklerózy imunitní systém (obranný systém těla) nepatřičně napadá ochrannou vrstvu

kolem nervů v mozku a míše. Léčivá látka v přípravku Gilenya, fingolimod, omezuje schopnost T-buněk

(druhu bílých krvinek podílejících se na funkci imunitního systému) přemísťovat se z lymfatických uzlin

směrem k mozku a míše, čímž zmírňuje poškození nervové tkáně, které u roztroušené sklerózy

Gilenya (fingolimodum)

EMA/685570/2018

strana 2/3

způsobují. Tohoto účinku dosahuje fingolimod tím, že zablokuje působení receptoru (cíle) na T-buňkách

s názvem receptor pro sfingosin-1-fosfát, který se podílí na regulaci jejich pohybu v těle.

Jaké přínosy přípravku Gilenya byly prokázány v průběhu studií?

Ze tří hlavních studií u dospělých a jedné hlavní studie u dětí vyplývá, že u pacientů s relabující-

remitentní formou roztroušené sklerózy byl přípravek Gilenya účinnější než placebo (neúčinný

přípravek) nebo interferon beta-1a (jiný léčivý přípravek k léčbě roztroušené sklerózy). Hlavní měřítko

účinnosti ve všech studiích bylo založeno na počtu relapsů, které pacienti za rok zaznamenali.

Ve dvou studiích zahrnujících celkem 2 355 pacientů byl přípravek Gilenya srovnáván s placebem po

dobu dvou let. Pacienti léčení přípravkem Gilenya měli přibližně poloviční počet relapsů ve srovnání

s pacienty užívajícími placebo.

Ve studii zahrnující 1 292 pacientů byl přípravek Gilenya po dobu jednoho roku porovnáván

s interferonem beta-1a. Pacienti užívající přípravek Gilenya měli přibližně poloviční počet relapsů ve

srovnání s pacienty užívajícími interferon beta-1a.

Ve studii zahrnující 215 dětí byl přípravek Gilenya porovnáván s interferonem beta-1a po dobu až 2 let.

14 % (15 ze 107) pacientů kterým byl podáván přípravek Gilenya, zaznamenalo relapsy, ve srovnání

s 54 % (58 ze 107) pacientů, kterým byl podáván interferon beta-1a.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Gilenya?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Gilenya (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

chřipka, sinusitida (zánět dutin), bolest hlavy, kašel, průjem, bolest zad a zvýšení hladin jaterních

enzymů (známka poškození jater). Na začátku léčby jsou nejzávažnějšími nežádoucími účinky infekce,

makulární edém (otok centrální části sítnice v zadní části oka) a atrioventrikulární blok (druh poruchy

srdečního rytmu). Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Gilenya je uveden v příbalové

informaci.

Přípravek Gilenya nesmí užívat pacienti, kteří jsou z důvodu oslabení imunitního systému ohroženi

infekcemi, pacienti se závažnou infekcí nebo dlouhodobým aktivním infekčním onemocněním, jako je

hepatitida, pacienti s nádorovým onemocněním a pacienti se závažným jaterním onemocněním.

Přípravek Gilenya rovněž nesmí užívat pacienti s určitými onemocněními postihujícími srdce a krevní

cévy ani pacienti, kteří takovými onemocněními trpěli v minulosti nebo kteří trpěli poruchami

postihujícími krevní zásobení mozku. Ženy by během léčby přípravkem Gilenya a v průběhu dvou

měsíců po jejím ukončení neměly otěhotnět. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Gilenya registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že přínos přípravku Gilenya v rámci

relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy u dospělých i dětí byl jasně prokázán, a uznala rovněž

přínos jeho podávání ústy, protože většina ostatních léčivých přípravků pro toto onemocnění se podává

injekčně. Kvůli možným nežádoucím účinkům přípravku však agentura usoudila, že přípravek Gilenya

by měli užívat pouze pacienti, kteří jej doopravdy potřebují buď proto, že nedošlo ke zlepšení jejich

onemocnění v rámci nejméně jedné další léčby modifikující průběh onemocnění, nebo proto, že jejich

onemocnění je závažné a rychle se zhoršuje. Agentura navíc dospěla k závěru, že u všech pacientů by

po podání první dávky měla být pečlivě sledována činnost srdce. Agentura rozhodla, že přínosy

přípravku Gilenya převyšují jeho rizika, a proto doporučila, aby mu bylo uděleno rozhodnutí

o registraci.

Gilenya (fingolimodum)

EMA/685570/2018

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Gilenya?

Společnost, která přípravek Gilenya dodává na trh, předloží výsledky studie, jejímž cílem je vyhodnotit

riziko nežádoucích účinků na srdce a krevní oběh. Kromě toho musí zajistit, aby všichni lékaři, kteří

tento přípravek předepisují, obdrželi informační balíček obsahující důležité údaje o jeho bezpečnosti,

včetně kontrolního seznamu, na němž budou uvedena rizika spojená s přípravkem Gilenya a situace,

ve kterých se použití tohoto přípravku nedoporučuje. Kontrolní seznam zahrnuje informace

o vyšetřeních a sledování, která by pacienti měli podstoupit před zahájením léčby přípravkem Gilenya a

v jejím průběhu. Balíček bude obsahovat také údaje o registru pro sběr údajů o dětech, jež se narodí

ženám léčeným přípravkem Gilenya, a informační kartu pro pacienty nebo osoby, které je ošetřují, se

základními informacemi o bezpečnosti.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Gilenya, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Gilenya průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Gilenya jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Gilenya

Přípravek Gilenya obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 17. března 2011.

Další informace k přípravku Gilenya jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Gilenya

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace