GEMCITABIN STRIDES 38 MG/ML PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU, INF PLV SOL 1X200MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
GEMCITABIN-HYDROCHLORID (GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Strides Arcolab International Limited, Watford
ATC kód:
L01BC05
Dávkování:
38MG/ML
Léková forma:
Prášek pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 295/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2krozhodnutío registracisp. zn. sukls135430/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gemcitabin Strides 38mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku

Gemcitabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento

přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst

znovu.

Máte-lijakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní

sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.

Mohlbyjí ublížit, a to itehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliz nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Gemcitabin Strides a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než Vámbude přípravek Gemcitabin Strides

podán

3.Jak se přípravek Gemcitabin Strides podává

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Gemcitabin Strides uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Gemcitabin Strides a k čemu se používá

Přípravek Gemcitabin Strides patří do skupinyléků zvaných „cytostatika“. Tyto léky

zabíjí dělícíse buňky, včetně nádorových buněk.

Přípravek Gemcitabin Strides se může podávat samostatně nebo v kombinaci s jinými

protinádorovými léky, v závislostina typu rakoviny.

Přípravek Gemcitabin Strides se používá při léčbě následujících typů rakoviny:

nemalobuněčnýkarcinomplic (NSCLC), samostatně nebo společně s cisplatinou.

rakovina slinivkybřišní.

rakovina prsu, společně s paklitaxelem.

rakovina vaječníku, společně s karboplatinou.

rakovina močového měchýře, společně s cisplatinou.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Gemcitabin Strides

podán

Přípravek Gemcitabin Strides by Vám neměl být podán:

jestliže jstealergický/á(přecitlivělý/á)nagemcitabinnebo na kteroukolidalší

složkupřípravkuGemcitabine Strides(uvedenou v bodě6).

jestližekojíte.

Upozornění a opatření

Před první infuzí Vám budou odebrány vzorkykrve k vyšetření, zda Vaše ledvinya

játra správně pracují. Před každou infuzí Vám budou odebrányvzorkykrve

kvyšetření, zda máte dostatek krvinek, aby Vám mohlbýtpřípravek Gemcitabin

Strides podán. Váš lékař se může rozhodnout pro změnu dávkynebo odložení léčby

vzávislostina Vašem celkovém zdravotním stavu,a pokud máte příliš nízký počet

krvinek.

Pravidelně Vám budou odebírány vzorkykrve k vyšetření, zda Vaše ledvinya játra

správně pracují.

Informujte svého lékaře, jestliže:

trpíte nebo jste dříve trpěl(a)onemocněním jater,srdečním onemocněnímnebo

cévním onemocněním.

jste nedávno podstoupil(a) nebo se chystáte podstoupitozařování(radioterapii).

jste byl(a)nedávno očkován(a)

mátedýchací potíženebo se cítíte velmislabý(á)a jste velmibledý(á)(může jít

o příznak selháníledvin).

Mužůmse doporučuje vyvarovat se početí dítěte běhemléčbya po dobu 6 měsíců

po skončení léčbypřípravkemGemcitabin Strides. Pokud máte vúmyslu během

léčby nebo v období 6 měsíců po jejím skončení počít dítě, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem. Před zahájením léčby se můžete informovat o možnosti

uchování spermatu.

Další léčivé přípravky a přípravek Gemcitabin Strides

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích včetně vakcín, které

užívátenebo jste užíval(a)v nedávné době,a to i o lécích, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře. Používání

přípravku Gemcitabin Stridesje třeba seběhem těhotenstvívyvarovat. Váš lékař s

Vámi probere potenciální rizika užívání přípravku Gemcitabin Strides během

těhotenství.

Pokud kojíte, informujte svého lékaře.

V průběhuléčby přípravkem Gemcitabin Strides musíte kojení přerušit.

Poraďte se sesvýmlékařem dříve, než začnete užívatjakýkolilék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Gemcitabin Strides u Vás může vyvolat ospalost, především po konzumaci

alkoholu. Neřiďte dopravní prostředkyani neobsluhujte stroje, dokud si nebudete

jistý(á), že u Vás podání přípravku Gemcitabin Strides nevyvolalo ospalost.

Důležité informace o některých složkách přípravkuGemcitabin Strides

Přípravek Gemcitabin Stridesobsahuje 3,5mg (< 1mmol) sodíku v každé 200mg

injekční lahvičce a 17,5mg (< 1mmol) sodíku v každé 1000mg injekčnílahvičce.

Tuto skutečnost je nutné brát vúvahu u pacientů nadietě skontrolovaným příjmem

sodíku.

3.Jak se přípravek Gemcitabin Strides podává

Doporučená dávka přípravku Gemcitabin Strides je 1000-1250mg na každý čtvereční

metr plochy povrchu Vašeho těla. Plocha povrchu Vašeho těla se vypočítá z Vaší

výšky a hmotnosti. Váš lékař tuto plochu povrchu těla použije k určení správné

dávky. Tato dávka může být upravena nebo léčba odložena v závislostina počtu

krvinek a Vašem celkovém zdravotním stavu.

Frekvence podávání infuze přípravku Gemcitabin Strides závisí na typu rakoviny,pro

kterou jste léčen(a).

Nemocniční lékárník nebo lékař prášek Gemcitabin Strides před podáním rozpustí.

Přípravek Gemcitabin Strides Vám bude vždy podán infuzí do žíly. Infuze bude trvat

přibližně 30minut.

Máte-lijakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechnyléky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Četnostipozorovaných nežádoucích účinků jsou definoványjako:

velmi časté: postihují více než 1 uživatelez 10

časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1000

vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10000

velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10000

není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Pokud si všimnete jakýchkoli znásledujících nežádoucích účinků, neprodleně

informujte svého lékaře:

Horečka nebo infekce(časté): pokud máte teplotu 38ºC a více, potíte se nebo

máte jiné známky infekce (neboť můžete mít méně bílých krvinek než obvykle,

což je velmičasté).

Nepravidelný tlukot srdce(arytmie) (frekvencenení známa).

Bolest, zarudnutí, otok nebo vřídky v ústech(časté).

Alergické reakce: pokud se u Vás objevíkožní vyrážka(velmi časté) /svědění

(časté) nebohorečka(velmi časté).

Únava, pocit na omdlení, snadno se zadýchátenebo pokud jstebledý(á)(neboť

můžete mít méně hemoglobinu než obvykle, což je velmi časté).

Krvácení z dásní, nosu nebo ústnebo jakékolivjiné krvácení, které nejde

zastavit,načervenalá nebo narůžovělá moč, neočekávaná tvorbapodlitin

(neboť můžete mít méně krevních destiček než obvykle, což je velmi časté).

Potíže s dýcháním(velmi časté jsou mírné potíže s dýcháním krátce po infuzi

přípravku Gemcitabin Strides, které ovšem brzyvymizí; závažnější plicní

problémyjsou však méně časté nebo vzácné)

Nežádoucí účinky při užívání přípravku Gemcitabin Strides mohou zahrnovat:

Velmi časté nežádoucí účinky

Nízká hladina červených krvinek (anémie)

Nízký počet bílých krvinek

Nízký počet krevních destiček

Potíže s dýcháním

Zvracení

Nevolnost (pocit na zvracení)

Kožní vyrážka–alergická kožní vyrážka, často svědivá

Vypadávánívlasů

Jaterní potíže: zjištěné na základě abnormálních výsledků krevních testů

Krev v moči

Abnormálnívýsledkyrozboru moči: bílkovina v moči

Příznakypodobné chřipce, včetně horečky

Otokykotníků, prstů, nohou, obličeje (edém)

Časté nežádoucí účinky

Horečka doprovázená nízkým počtem bílých krvinek (febrilní neutropenie)

Snížená chuť kjídlu (anorexie)

Bolest hlavy

Potíže se spánkem (nespavost)

Ospalost

Kašel

Rýma

Zácpa

Průjem

Bolest, zarudnutí, otok nebo vřídky v ústech

Svědění

Pocení

Bolest svalů

Bolest zad

Horečka

Slabost

Zimnice

Méně časté nežádoucí účinky

Zjizvení plicních sklípků (intersticiální pneumonitida)

Sípání(křeče dýchacích cest)

Abnormálnínález na rentgenu hrudníku (zjizvení plic)

Vzácné nežádoucí účinky

Srdečníinfarkt(infarkt myokardu)

Nízký krevní tlak

Olupování kůže, tvorba vředů nebo puchýřů

Reakce v místě vpichuinjekce

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Zvýšený počet krevních destiček

Anafylaktická reakce (závažná reakce přecitlivělosti/alergie)

Olupování odumřelé kůže a vážná tvorba puchýřů

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí

Nepravidelný tlukot srdce (arytmie)

Syndrom dechové tísně dospělých (závažný zánět plic způsobující selhání dýchacích

cest)

Kožní vyrážka připomínajícívážné spálení od slunce (kožní reakce na ozáření), která

se může vyskytnout na kůži, která byla dříve vystavena ozařování.

Tekutina v plicích

Radiační toxicita–zjizvení plicních sklípků v souvislostis léčbou ozařováním

Zánět výstelkytlustého střeva způsobenýsníženýmkrevnímzásobením (ischemická

kolitida)

Srdeční selhání

Selhání ledvin

Gangréna prstů u rukou nebo u nohou

Vážné poškozeníjater, včetně selhání jater

Cévnímozková příhoda

Může se u Vás vyskytnout jakýkoli z těchto příznaků a/nebo stavů. Jakmile kterýkoli

z těchto nežádoucích účinků začnete pociťovat, informujte co nejdříve svého lékaře.

Pokud se některých nežádoucích účinků obáváte, promluvte si o tom se svým

lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

5.Jak přípravek Gemcitabin Strides uchovávat

Uchovávejte mimodosah adohled dětí.

Přípravek nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnostiuvedené na krabičce a štítku za

<EXP>.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

Rekonstituovaný roztok:Chemická a fyzikální stabilitapo otevření před použitím

byla prokázána po dobu 24 hodin při 25°C. Zmikrobiologického hlediskamábýt

přípravek použitokamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínkyuchovávání

přípravkupo otevření před použitímjsou vodpovědnostiuživatele a normálněby

dobanemělabýtdelší než24 hodin při25°C, pokud rekonstituce neproběhla za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Vzhledem kmožné krystalizaci by rekonstituovaný roztok gemcitabinu neměl být

uchováván vchladničce.

NepoužívejteGemcitabine Strides, pokud sivšimnete pevných částic a/nebo změny

barvyroztoku.

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití; jakýkolivnepoužitý

roztok musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Zbytkyléčivého přípravku a veškerýmateriál použitýk jeho rekonstituci, naředěnía

podánímusíbýt zlikvidoványpodle standardních nemocničních postupů pro

cytotoxické látkyv souladu splatnými zákony pro likvidaci nebezpečného odpadu.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gemcitabin Strides obsahuje

Léčivou látkou je gemcitabinum.Jednainjekční lahvička obsahuje gemcitabinum

200mgnebo 1000mg(jako gemcitabini-hydrochloridum).

Pomocnýmilátkamijsou mannitol(E421),natrium-acetát, kyselina chlorovodíková

350(pro úpravu pH) a hydroxid sodný(pro úpravu pH).

Jak přípravek Gemcitabin Strides vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Gemcitabin Strides je bílý prášek nebokoláčk přípravěinfuzního roztoku,

vinjekční lahvičce ztubulárníhoskla s tmavě šedou pryžovou zátkou a světle žlutým

flip-offhliníkovým uzávěrem.

Jednainjekční lahvička obsahuje 200mgnebo 1000mg gemcitabinu. Každá krabička

přípravku Gemcitabin Strides obsahuje1 injekční lahvičku.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Strides Arcolab International Limited

Unit 4, Metro Centre,

Tolpits Lane,

Watford, Hertfordshire,

WD18 9SSVelká Británie

Výrobce

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o.

10, Daniszewska Str

03-230 Varšava

Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státechEHPregistrovánpod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku

Nizozemsko(RMS) Gemcitabine Strides 38 mg/ml poeder voor oplossing voor infusie

Rakousko Gemcitabin Strides 38 mg/ml Pulver zur Herstellung einer

Infusionslösung

Belgie Gemcitabine Strides 38 mg/ml poeder voor oplossing voor infusie

Bulharsko Gemcitabine Strides 38 mg/ml Прах за инфузионен разтвор

Kypr Gemcitabin Strides 38 mg/ml κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Česká republika Gemcitabin Strides 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku

Německo Gemcitabin Strides 38 mg/ml Pulver zur Herstellung einer

Infusionslösung

Dánsko Gemcitabin Strides 38 mg/ml pulver tilinfusionsvæske, opløsning

Estonsko Gemcitabin Strides

Řecko Gemcitabin Strides 38 mg/ml kόνις για διάλυμα προς έγχυση

Finsko Gemcitabin Strides 38 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Francie Gemcitabine Strides Arcolab International 38 mg/mlpoudre pour

solution pour perfusion

Maďarsko Gemcitabin Strides 38 mg/ml por oldatos infúzióhoz

Irsko Gemcitabine Strides 38 mg/ml powder for solution for infusion

Island Gemcitabin Strides 38 mg/ml innrennslisstofn,lausn

Itálie Gemcitabina Strides

Lotyšsko Gemcitabine Strides 38 mg/ml pulveris infuziju šķīduma

pagatavošanai

Litva Gemcitabine Strides 38 mg/ml milteliai infuziniam tirpalui

Lucembursko Gemcitabine Strides 38 mg/ml poudre pour solution pour perfusion

Malta Gemcitabin Strides 38 mg/ml trab għalsoluzzjonigħall-infużjoni

Norsko Gemcitabin Strides 38 mg/ml pulver tilinfusjonsvæske, oppløsning

Polsko Gemcitabine Strides

Portugalsko Gemcitabina Strides

Rumunsko Gemcitabina Strides Arcolab International 38 mg/mlpulbere pentru

soluţie perfuzabilă

Španělsko Gemcitabina Strides 38 mg/ml polvo para solución para perfusion

Švédsko Gemcitabin Strides 38 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning

Slovenská republika Gemcitabin Strides 38 mg/ml prášok na infúznyroztok

Slovinsko Gemcitabin Strides Arcolab 38 mg/mlprašek za raztopino za

infundiranje

Velká Británie Gemcitabine 38 mg/mlpowder for solutionfor infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována2.5.2012.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci.

1.Během rekonstituce a jakéhokoliv dalšího ředění gemcitabinu pro účely podání

intravenózní infuzí použijte aseptické techniky.

2.Vypočítejte dávku a počet injekčních lahviček přípravku Gemcitabin Strides, které

budete potřebovat.

3.Proveďte rekonstituci200mg injekčnílahvičky pomocí5mlsterilního injekčního

roztoku chloridu sodného 9mg/ml (0,9%), bez konzervačních látek, nebo 1000mg

injekční lahvičkypomocí25mlsterilního injekčního roztoku chloridu sodného

9mg/ml (0,9%), bez konzervačních látek. Injekční lahvičku protřepejte, aby

došlo k rozpuštění. Celkovýobjem po rekonstitucije 5,26ml (200mg injekční

lahvička), respektive 26,3ml (1000mg injekční lahvička). Tím se získá

koncentrace gemcitabinu 38mg/ml, která zohledňuje objem lyofilizovaného

prášku. Je možné provést následné ředění sterilním injekčním roztokem chloridu

sodného 9mg/ml (0,9%), bez konzervačních látek. Výsledný roztok ječirýa

bezbarvý až světle žlutý.

4.Parenterální léčivé přípravky je nutné před aplikací vizuálně zkontrolovat na

přítomnost pevných částic a změnu barvy. V případě přítomnosti pevných částic

přípravek nepodávejte.

5.Vzhledem kmožné krystalizaciby rekonstituovanýroztok gemcitabinu neměl být

uchováván vchladničce.

Chemická a fyzikální stabilitapo otevření před použitímbyla prokázána po dobu

24 hodin při 25°C. Zmikrobiologického hlediskamábýtpřípravek použit

okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba apodmínkyuchovávání přípravkupo

otevření před použitímjsou vodpovědnostiuživatele a normálněbydobaneměla

býtdelšínež24 hodin připokojové teplotě, pokud rekonstituce/ředění neproběhly

za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.Roztoky gemcitabinu jsou určeny pouze k jednorázovému použití.Všechen

nepoužitýpřípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními

požadavky.

Bezpečnostní opatření pro přípravu a podávání

Připřípravě a likvidaci infuzního roztoku je nutné dodržovat běžná bezpečnostní

opatřenípro prácis cytostatiky. S infuzním roztokem byse mělo manipulovat

vbezpečnostním boxu a za použitíochranného pláště a rukavic. Není-li bezpečnostní

box k dispozici, je nutné jejnahradit maskou a ochrannými brýlemi.

Pokud se přípravek dostane do kontaktu s očima, může způsobit vážné podráždění.

Očije nutné okamžitě a důkladně vypláchnout vodou. Pokud podráždění přetrvává, je

nutné vyhledat lékařskou pomoc. V případě potřísnění kůže roztokem postižené místo

důkladně opláchněte vodou.

Likvidace

Všechennepoužitýpřípravek musíbýt zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3krozhodnutí o registraci sp. zn. sukls135430/2010

SOUHRN ÚDAJŮ OPŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gemcitabin Strides 38mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1ml rekonstituovaného roztoku obsahuje gemcitabinum38mg, jako gemcitabini-

hydrochloridum.

Jedna 200mg injekční lahvička obsahujepo rekonstituciv5 ml rozpouštědla

gemcitabinum200mg, jako gemcitabini-hydrochloridum.

Jedna 1000mg injekční lahvička obsahujepo rekonstitucive 25 mlrozpouštědla

gemcitabinum1000mg, jako gemcitabini-hydrochloridum.

Pomocné látky

Jedna200mginjekční lahvička obsahuje 3,5mg (<1mmol) sodíku.

Jedna1000mg injekčnílahvička obsahuje 17,5mg(<1mmol)sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu infuzního roztoku.

Bílý, lyofilizovanýprášek nebokoláč.

Hodnota pH rekonstituovaného roztoku v 0,9% roztoku chloridu sodného je 2,7 až

3,3.

Osmolarita rekonstituovaného roztoku (38mg/mlgemcitabinu (jako hydrochlorid))

v0,9% roztoku chloridu sodného je 706 až765mosmol/kg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Gemcitabin je indikován k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu

močového měchýře v kombinaci s cisplatinou.

Gemcitabin je indikován k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím

adenokarcinomem pankreatu.

Gemcitabin v kombinaci s cisplatinou je indikován jako první line léčby pacientů

slokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic

(NSCLC). Gemcitabin v monoterapii lze zvážit u starších pacientů nebo pacientů se

stupněm výkonnosti 2.

Gemcitabinjeindikován k léčbě pacientek s lokálně pokročilým nebo metastazujícím

epiteliálnímkarcinomem vaječníku,vkombinaci skarboplatinou paku pacientek

srelapsemonemocnění po obdobínejméně 6 měsíců bez relapsu po první liniiléčby

založenéna platině.

Gemcitabin je v kombinacis paklitaxelem indikován k léčbě pacientů

sneresekovatelným, lokálně rekurentním nebo metastazujícím karcinomemprsu, u

nichž došlo k relapsu po adjuvantní/neoadjuvantní chemoterapii. Předchozí

chemoterapeutická léčba byměla zahrnovat antracyklin, pokud není klinicky

kontraindikován.

4.2 Dávkování a způsob podání

Gemcitabin byměl předepisovat pouze lékař se zkušenostmi s používáním

protinádorové chemoterapie.

Dávkování

Karcinom močového měchýře

Kombinovaná léčba

Doporučená dávka gemcitabinu je 1000mg/m 2 , podávaná prostřednictvím

30minutové infuze. Dávka by měla být podána v den 1, 8 a 15 každého 28denního

cyklu v kombinaci s cisplatinou. Cisplatina se podává v doporučené dávce 70mg/m 2

v den 1 po podání gemcitabinu nebo v den 2 každého 28denního cyklu. Poté se tento

4týdennícyklus opakuje. Snížení dávkyu všech cyklů nebo u jednoho zcyklůje

možné provést na základěstupnětoxicityzaznamenané u pacienta.

Karcinom pankreatu

Doporučená dávka gemcitabinu je 1000mg/m 2 , podávaná prostřednictvím

30minutové intravenózní infuze. Toto podávání by se mělo opakovat jednou týdně po

dobu až 7 týdnů, po kterých bude následovat týdennípřestávka. V následujících

cyklech byměla být podána infuze vždyjednou týdně ve 3 po sobě jdoucích týdnech

s přestávkou každý4. týden. Snížení dávkyu všech cyklů nebo u jednoho zcyklůje

možné provést na základěstupnětoxicityzaznamenané u pacienta.

Nemalobuněčný karcinom plic

Monoterapie

Doporučená dávka gemcitabinu je 1000mg/m 2

, podávaná prostřednictvím

30minutové intravenózní infuze. Toto podávání by se mělo opakovat jednou týdně po

dobu 3 týdnů, po kterých bude následovat týdennípřestávka. Poté se tento 4týdenní

cyklus opakuje. Snížení dávkyu všech cyklů nebo u jednoho zcyklůjemožné

provést na základěstupnětoxicityzaznamenané u pacienta.

Kombinovaná léčba

Doporučená dávka gemcitabinu je 1250mg/m 2 plochy povrchu těla, podávaná

prostřednictvím30minutové intravenózní infuze v den 1 a 8 léčebného cyklu

(trvajícího 21 dnů). Snížení dávkyu všech cyklů nebo u jednoho zcyklůjemožné

provést na základěstupnětoxicityzaznamenané u pacienta.

Cisplatina se podává v dávkách 75-100mg/m 2 jednou za 3 týdny.

Karcinom prsu

Kombinovaná léčba

Gemcitabin v kombinaci s paklitaxelem se doporučuje při podávání paklitaxelu

(175mg/m 2 ) v den 1 prostřednictvímpřibližně 3hodinové intravenózní infuze, po

němž následuje gemcitabin (1250mg/m 2 ) prostřednictvím 30minutové intravenózní

infuze v den 1 a 8 každého 21denního cyklu.

Snížení dávkyu všech cyklů nebo u jednoho zcyklůjemožné provést na základě

stupnětoxicityzaznamenané u pacienta. Pacientibyměli mít před zahájenímléčby

kombinací gemcitabinu a paklitaxelu absolutní počet granulocytů nejméně 1500

(x10 6 /l).

Karcinom vaječníku

Kombinovaná léčba

Gemcitabin v kombinaci s karboplatinou se doporučuje při podávání 1000mg/m 2

gemcitabinu v den 1 a 8 každého 21denního cyklu prostřednictvím30minutové

intravenózní infuze. Po gemcitabinu bude v den 1 podána karboplatina v dávce

potřebné k dosažení plochy pod křivkou (AUC) 4,0mg/ml.min. Snížení dávkyu

všech cyklů nebo u jednoho zcyklůjemožné provést na základěstupnětoxicity

zaznamenané u pacienta.

Sledování toxicitya úprava dávky kvůli toxicitě

Úprava dávky kvůli nehematologické toxicitě

Pro zjištění nehematologické toxicityse doporučuje provádět pravidelná fyzikální

vyšetření a kontrolyfunkce ledvin a jater. Snížení dávkyu všech cyklů nebo u

jednoho zcyklůjemožné provést na základěstupnětoxicityzaznamenané u pacienta.

Všeobecně platí,že v případě závažné (stupeň 3 nebo 4) nehematologické toxicity,s

výjimkou nauzey/zvracení, je nutné podle úsudku ošetřujícího lékaře léčbu

gemcitabinem pozastavit nebo snížit jeho dávku. Podávání dávek je nutné pozastavit

do doby, než lékař určí, že toxicitavymizela.

Informace o úpravě dávkování cisplatiny, karboplatiny a paklitaxelu najdete

vpříslušných Souhrnech údajů o přípravku.

Úprava dávky kvůli hematologické toxicitě

Zahájení cyklu

U všech indikací musí být u pacientů před každou dávkou sledován počettrombocytů

a granulocytů.

Pacientibyměli mít před zahájením cyklu absolutní počet granulocytů nejméně 1500

(x10 6 /l) a počettrombocytů100 000 (x 10 6 /l).

Během cyklu

Úpravydávkovánígemcitabinu během cyklu by se měly provádět podle následujících

tabulek:

Úprava dávek gemcitabinu podávaného v monoterapii nebo v kombinaci

scisplatinou během cyklu u karcinomu močového měchýře, NSCLC a

karcinomu pankreatu

Absolutní počet Počettrombocytů Procento standardní

granulocytů

(x 10 6 /l) (x 10 6 /l) dávky přípravku

Gemcitabin Strides (%)

> 1000 a > 100 000 100

500-1000 nebo 50000-100000 75

<500 nebo < 50 000 Vynechat dávku*

*Vynechaná dávka nebude během cyklu podána dříve, než absolutní počet

granulocytů dosáhne nejméně 500 (x10 6 /l) a počettrombocytůdosáhne 50 000

(x10 6 /l).

Úprava dávek gemcitabinu podávaného v kombinaci s paklitaxelem během cyklu

u karcinomu prsu

Absolutní počet

granulocytů

(x 10 6 /l) Počettrombocytů

(x 10 6

/l) Procento standardní

dávky přípravku

Gemcitabin Strides (%)

≥ 1200 a >75 000 100

1000-<1200 nebo 50000-75000 75

700-<1000 a ≥ 50 000 50

<700 nebo <50 000 Vynechat dávku*

*Vynechaná dávka nebude během cyklu podána. Léčba bude zahájena v den 1

následujícího cyklu, jakmile absolutní počet granulocytů dosáhnenejméně 1500

(x10 6 /l) a počettrombocytůdosáhne 100 000 (x10 6 /l).

Úprava dávek gemcitabinu podávaného v kombinaci s karboplatinou během

cyklu u karcinomu vaječníku

Absolutní počet

granulocytů

(x 10 6 /l) Počettrombocytů

(x 10 6

/l) Procento standardní

dávky přípravku

Gemcitabin Strides (%)

> 1500 a ≥ 100 000 100

1000-1500 nebo 75000-100000 50

<1000 nebo < 75 000 Vynechat dávku*

*Vynechaná dávka nebude během cyklu podána. Léčba bude zahájena v den 1

následujícího cyklu, jakmile absolutní počet granulocytů dosáhne nejméně 1500

(x10 6

/l) a počettrombocytůdosáhne 100 000 (x10 6

/l).

Úprava dávky kvůli hematologické toxicitě vnásledujícíchcyklech, pro všechny

indikace

Dávku gemcitabinu je nutné snížit na 75% původní počáteční dávkycyklu v případě

následujících hematologických toxicit:

Absolutní počet granulocytů < 500 x 10 6 /l po dobu více než 5 dnů

Absolutní počet granulocytů < 100 x 10 6 /l po dobu více než 3 dnů

Febrilní neutropenie

Trombocyty< 25 000 x 10 6 /l

Odložení cyklu o více než 1 týden vdůsledku toxicity

Způsob podání

Přípravek Gemcitabin Strides je během infuze dobře snášen a může se podávat

ambulantně. Dojde-li k extravazaci, musí se infuze ihned zastavit a znovu zahájit

aplikací dojiné cévy. Pacienta je nutné po podání pečlivě sledovat.

Návod krekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden vbodě

6.6.

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

Gemcitabin je nutné používat s opatrností u pacientů s jaterní nebo ledvinovou

nedostatečností, neboť u těchto populací pacientů není k dispozici dostatek informací

z klinických studií projasnédoporučení dávkování (viz body4.4 a 5.2).

Starší pacienti (> 65 let)

Gemcitabin bylu pacientů nad 65 let věku dobře snášen. Nejsou k dispozici žádné

důkazy,které bynaznačovaly, že jsou u starších pacientů nutné jiné úpravy dávek než

ty, které jsou doporučené pro všechnypacienty(viz bod 5.2).

Pediatrická populace (< 18 let)

Použitígemcitabinu se u dětído 18 let nedoporučuje, jelikož není k dispozici dostatek

údajů o bezpečnostia účinnosti.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

vbodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bylo prokázáno, že prodloužení dobyinfuze a zvýšená frekvence dávek zvyšují

toxicitu.

Hematologická toxicita

Gemcitabin může potlačovat funkci kostní dřeně, což se projevuje leukopenií,

trombocytopenií a anémií.

U pacientů, kterým je gemcitabin podáván, je nutné před každou dávkou sledovat

počettrombocytů, leukocytů a granulocytů. Přizjištěnílékyindukovanéhoútlumu

kostnídřeně je nutné zvážit pozastavení nebo úpravuléčby (viz bod 4.2). Nicméně

myelosuprese je krátkodobá a obvykle nevyžaduje snížení dávky a jen ve vzácných

případech vede kpřerušení léčby.

Po přerušení podávání gemcitabinu může pokračovat zhoršování periferního krevního

obrazu. U pacientů s narušenou funkcí kostní dřeně je nutné při zahájení léčby

postupovat s opatrností.

Stejně jako u jiné cytotoxické léčby je nutné připodávání gemcitabinu s jinou

chemoterapií brát v úvahu riziko kumulativního útlumu kostní dřeně.

Jaterní nedostatečnost

Podávání gemcitabinu pacientům se souběžným výskytemjaterních metastáz nebo

sdřívější anamnézou hepatitidy, alkoholismu nebo cirhózyjater, může vést ke

zhoršení jaterní nedostatečnosti.

Doporučuje se pravidelně provádět laboratorní hodnocení funkce ledvin a jater

(včetně virologických testů).

Gemcitabin je nutné používat s opatrností u pacientů s jaterní nedostatečností nebo se

zhoršenou funkcí ledvin, neboť u této populace pacientů není k dispozici dostatek

informací z klinických studií projasnédoporučení dávkování (viz bod 4.2).

Souběžná radioterapie

Souběžná radioterapie (podstupovaná společně s léčbou nebo≤7 dnů od podání):Byla

zaznamenána toxicita (detailní informace a doporučení pro používání viz bod 4.5).

Vakcinace živou vakcínou

U pacientů léčených gemcitabinem se nedoporučuje vakcinace proti žluté zimnici ani

jiné živé oslabené vakcíny (viz bod 4.5).

Kardiovaskulárníporuchy

Vzhledem k riziku srdečních a/nebo cévních poruch při podávání gemcitabinu je

nutné k pacientům s kardiovaskulárními příhodami v anamnéze přistupovat se zvláštní

opatrností.

Plicní poruchy

V souvislostis léčbou gemcitabinembyly zaznamenány plicníporuchy, které byly

vněkterých případech závažné (například plicní edém, intersticiální pneumonitida

nebo syndromdechové tísně dospělých (ARDS)).

Etiologie těchto poruch není známa. Pokud se tyto poruchyobjeví, je nutné zvážit

možnost přerušení léčbygemcitabinem. Včasná podpůrná léčba může pomocizlepšit

stav pacienta.

Poruchyfunkce ledvin

U pacientů, kterým byl podáván gemcitabin, byly ve vzácných případech

zaznamenány klinické nálezy odpovídající hemolyticko-uremickému syndromu

(HUS) (viz bod 4.8). Podávání gemcitabinu je nutné ukončit při prvních známkách

mikroangiopatické hemolytické anémie, jako je rychle klesající hladina hemoglobinu

se souběžnou trombocytopenií, zvýšeníhladiny bilirubinu v séru, kreatininu v séru,

dusíku močovinyvkrvi nebohladiny LDH. Selhání ledvin může být i po přerušení

léčby nevratné a může být nezbytná dialýza.

Fertilita

Ve studiích fertilityzpůsobovalgemcitabin u samců myšíhypospermatogenezi (viz

bod 5.3). Proto se mužům léčeným gemcitabinem doporučuje, aby se vzhledem

kmožné neplodnostiv důsledku léčbygemcitabinemvyhnuli početídítěte během

léčby a po dobu 6 měsíců po jejím skončení, a aby se před zahájením léčby

informovali o možnostiuchování spermatu (viz bod 4.6).

Sodík

Jedna200mginjekční přípravku Gemcitabin Strides 38 mg/mlobsahuje 3,5mg

(<1mmol) sodíku.. Tuto skutečnost je nutné brát vúvahu u pacientů na dietě

skontrolovaným příjmem sodíku.

Jedna1000mginjekční lahvičkapřípravku Gemcitabin Strides 38 mg/mlobsahuje

17,5mg (<1mmol)sodíku.. Tuto skutečnost je nutné brát vúvahu u pacientů na dietě

skontrolovaným příjmem sodíku.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedenyžádné studie interakcí (viz bod 5.2).

Radioterapie

Souběžná (podstupovaná společně s léčbou nebo≤7 dnů od podání)–Toxicita

související s touto multimodálníléčbou závisína mnoha různých faktorech, včetně

dávky gemcitabinu, frekvenci podávání gemcitabinu, dávky radiace, techniky

plánování radioterapie, cílové tkáně a cílového objemu.

Předklinické a klinické studie ukázaly, že gemcitabin má radiosenzibilizačníúčinky.

V jedné studii, ve které byl gemcitabin podáván v dávce 1000mg/m 2 souběžně

sterapeutickýmozařováním hrudníkunepřetržitěpo dobu až 6 týdnů pacientům

snemalobuněčným karcinomem plic,byla pozorována výrazná toxicita ve formě

závažné, potenciálně život ohrožující mukozitidy, především ezofagitidya

pneumonitidy, zejména u pacientůléčených velkými dávkamiradioterapie [medián

léčebného objemu 4795cm 3 ]. Následně provedené studie, jako je studie fáze II u

nemalobuněčného karcinomu plic, ve které byly během 6 týdnů souběžně

spodáváním gemcitabinu (600mg/m 2

, čtyřikrát) a cisplatiny (80 mg/m 2

, dvakrát)

aplikovány dávkyozařováníhrudníku 66Gy, naznačily, že je možné podávat

gemcitabin v nižších dávkách souběžně s radioterapií s předvídatelnou toxicitou.

Optimální režim pro bezpečné podávání gemcitabinu s terapeutickými dávkami

radiace nebyl dosud stanoven u všech typů nádorů.

Oddělená(podstupovaná >7dnů od podání)–Analýza údajů nenaznačuje žádnou

zvýšenou toxicitu při podávání gemcitabinu více než 7 dní před nebo po aplikaci

dávky radiace, s výjimkou kožní reakce na ozáření. Z údajů vyplývá, že podávání

gemcitabinu je možné zahájit po odeznění akutních účinků ozářenínebo alespoň

jeden týdenpo ozáření.

Poškození v důsledku radiace bylo u cílových tkání (např. ezofagitida, kolitida a

pneumonitida) zaznamenáno v souvislostise souběžným ioddělenýmpodáváním

gemcitabinu.

Jiné

Kvůli riziku systémových, potenciálněletálníchreakcí, předevšímu pacientů

spotlačenou imunitou, se nedoporučuje vakcinace proti žluté zimnici ani jiné živé

oslabené vakcíny.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné adekvátní údaje o používání gemcitabinu utěhotných žen.

Studie na zvířatech prokázalyreprodukčnítoxicitu (viz bod 5.3). Na základě výsledků

studií na zvířatech a mechanismu účinku gemcitabinu by se tato látka neměla

vprůběhu těhotenství používat, pokud to není nezbytně nutné.

Ženám je nutné doporučit, abyvprůběhu léčbyneotěhotněly, a pokud k tomu přesto

dojde, musí neprodleně informovat svého ošetřujícího lékaře.

Kojení

Není známo, zda se gemcitabin vylučuje do lidského mateřského mléka a nežádoucí

účinky na kojené dítě nelze vyloučit. Kojení je nutné během léčbygemcitabinem

přerušit.

Fertilita

Ve studiích fertilityzpůsobovalgemcitabin u samců myšíhypospermatogenezi (viz

bod 5.3). Proto se mužům léčeným gemcitabinem doporučuje, aby se vzhledem

kmožné neplodnostiv důsledku léčbygemcitabinemvyhnuli početídítěte během

léčby a po dobu 6 měsíců po jejím skončení, a aby se před zahájením léčby

informovali o možnostiuchování spermatu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinkyna schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebylyprovedeny.

Bylo však hlášeno, že gemcitabin způsobuje mírnou až střední ospalost, především

vkombinaci s konzumací alkoholu. Pacientyjenutné upozornit, abyneřídili ani

neobsluhovali stroje, dokud se neprokáže, že po podávání gemcitabinu ospalostí

netrpí.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinky souvisejícími s léčbou gemcitabinem jsou:

nauzea s nebo bez zvracení, zvýšená hladina jaterních transamináz (AST/ALT) a

alkalické fosfatázyhlášené u přibližně 60% pacientů; proteinurie a hematurie hlášené

u přibližně 50% pacientů; dušnost hlášená u 10-40% pacientů (nejvyšší výskyt u

pacientů s karcinomemplic); alergické kožní vyrážkyse vyskytujíu přibližně 25%

pacientů a u 10% pacientů jsou doprovázeny svěděním.

Frekvenci a závažnost nežádoucích účinků ovlivňuje dávka, rychlost infuze a

intervalymezi dávkami (viz bod 4.4). Nežádoucí účinky limitující dávku zahrnují

snížení počtu trombocytů, leukocytů a granulocytů (viz bod 4.2).

Údaje z klinických studií

Četnostijsou definoványjako: velmi časté (≥1/10),časté (≥1/100 až <1/10), méně

časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000).

Následující tabulka nežádoucích účinků a jejich četností je založena na údajích

zklinických studií. Vkaždé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazenypodle

klesajícízávažnosti.

Třídy orgánových systémů Skupinyčetností

Poruchykrve a lymfatického systému Velmi časté

Leukopenie (neutropenie stupeň 3

= 19,3%; stupeň 4 = 6%).

Útlumkostnídřeně je obvykle mírný až

středně závažnýa většinou ovlivňuje

počet granulocytů (viz bod 4.2)

Trombocytopenie

Anémie

Časté

Febrilní neutropenie

Velmi vzácné

Trombocytóza

Poruchyimunitního systému Velmi vzácné

Anafylaktická reakce

Poruchymetabolismua výživy Časté

Anorexie

Poruchynervového systému Časté

Bolest hlavy

Nespavost

Ospalost

Srdeční poruchy Vzácné

Infarkt myokardu

Cévníporuchy Vzácné

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy Velmi časté

Dušnost–obvykle mírná a rychle

mizíibez léčby

Časté

Kašel

Rýma

Méně časté

Intersticiálnípneumonitida (viz

bod 4.4)

Bronchospasmus–obvykle mírný

a přechodný, ale může vyžadovat

parenterální léčbu

Gastrointestinální poruchy Velmi časté

Zvracení

Nauzea

Časté

Průjem

Stomatitida a ulcerace v ústní

dutině

Zácpa

Poruchyjater a žlučových cest Velmi časté

Zvýšená hladina jaterních

transamináz (AST a ALT) a

alkalické fosfatázy

Časté

Zvýšená hladina bilirubinu

Vzácné

Zvýšená hladina gama-glutamyl

transferázy (GGT)

Poruchykůže a podkožnítkáně Velmi časté

Alergická kožní vyrážka často

doprovázená svěděním

Alopecie

Časté

Svědění

Pocení

Vzácné

Ulcerace

Tvorba puchýřků a boláků

Šupinatění kůže

Velmi vzácné

Vážné kožní reakce, včetně

olupováníkůže abulózních

kožních erupcí

Poruchysvalovéa kosternísoustavya

pojivové tkáně Časté

Bolest zad

Myalgie

Poruchyledvin a močových cest Velmi časté

Hematurie

Mírná proteinurie

Celkové poruchya reakce v místě

aplikace Velmi časté

Příznakypodobné chřipce–

nejčastějšímipříznaky jsou

horečka, bolest hlavy,zimnice,

myalgie, astenie a anorexie.

Hlášen byl také kašel, rýma,

malátnost, pocení a potíže se

spánkem.

Edém/periferní edém, včetně

edému obličeje. Edémje obvykle

reverzibilnípo ukončení léčby

Časté

Horečka

Astenie

Pocitychladu

Vzácné

Reakcevmístěvpichu–převážně

mírného charakteru

Poranění, otravya procedurální

komplikace Radiační toxicita (viz bod 4.5).

Postmarketingové zkušenosti(spontánní hlášení), frekvence neníznáma

(zdostupných údajů nelze určit)

Poruchy nervového systému

Cévnímozkovápříhoda

Srdeční poruchy

Arytmie, především supraventrikulární povahy

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Klinické známkyperifernívaskulitidy a gangrény

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Plicní edém

Syndrom dechové tísně dospělých (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy

Ischemická kolitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vážná hepatotoxicita, včetně selhání jater a úmrtí

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vážné kožní reakce, včetně olupování kůže abulózních kožních erupcí,Lyellův

syndrom,Stevens-Johnsonův syndrom

Poruchy ledvin a močových cest

Selhání ledvin (viz bod 4.4)

Hemolyticko-uremický syndrom(viz bod 4.4)

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Kožní reakce na ozáření

Použití v kombinaci u karcinomu prsu

Připoužívánígemcitabinu v kombinaci s paklitaxelem se zvyšuje frekvence

hematologických toxicit stupně 3 a 4, především neutropenie. Nicméně, nárůst těchto

nežádoucích účinků není spojen se zvýšeným výskyteminfekcí nebo krvácivých

příhod. Při používání gemcitabinu v kombinaci s paklitaxelem se častěji vyskytuje

únava a febrilní neutropenie. Únava, která není spojená s anémií, obvykle ustoupí po

prvním cyklu.

Nežádoucíúčinky stupně 3 a 4

Paklitaxel vs. gemcitabin + paklitaxel

Počet (%) pacientů

Skupina s paklitaxelem

(N=259) Skupina gemcitabinu +

paklitaxelu (N=262)

Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 3 Stupeň 4

Laboratorní

Anémie 5(1,9) 1(0,4) 15(5,7) 3(1,1)

Trombocytopenie 0 0 14(5,3) 1(0,4)

Neutropenie 11(4,2) 17(6,6)* 82(31,3) 45(17,2)*

Nelaboratorní

Febrilní neutropenie 3(1,2) 0 12(4,6) 1(0,4)

Únava 3(1,2) 1(0,4) 15(5,7) 2(0,8)

Průjem 5(1,9) 0 8(3,1) 0

Motorická neuropatie 2(0,8) 0 6(2,3) 1(0,4)

Senzorická neuropatie9(3,5) 0 14(5,3) 1(0,4)

*Neutropenie stupně 4 trvající déle než 7 dní se vyskytla u 12,6% pacientů ve

skupině s kombinací a u 5,0% pacientů ve skupině se samotným paklitaxelem.

Použití v kombinaci u karcinomu močového měchýře

Nežádoucíúčinky stupně 3 a 4

MVAC vs. gemcitabin + cisplatina

Počet (%) pacientů

Skupina s MVAC

(methotrexát, vinblastin,

doxorubicin a cisplatina)

(N=196) Skupina gemcitabinu +

cisplatiny

(N=200)

Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 3 Stupeň 4

Laboratorní

Anémie 30(16) 4(2) 47(24) 7(4)

Trombocytopenie 15(8) 25(13) 57(29) 57(29)

Nelaboratorní

Nauzea a zvracení 37(19) 3(2) 44(22) 0(0)

Průjem 15(8) 1(1) 6(3) 0(0)

Infekce 19(10) 10(5) 4(2) 1(1)

Stomatitida 34(18) 8(4) 2(1) 0(0)

Použití v kombinaci u karcinomu vaječníku

Nežádoucíúčinky stupně 3 a 4

Karboplatina vs. gemcitabin + karboplatina

Počet (%) pacientů

Skupina s karboplatinou

(N=174) Skupina gemcitabinu +

karboplatiny

(N=175)

Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 3 Stupeň 4

Laboratorní

Anémie 10(5,7) 4(2,3) 39(22,3) 9(5,1)

Neutropenie 19(10,9) 2(1,1) 73(41,7) 50(28,6)

Trombocytopenie 18(10,3) 2(1,1) 53(30,3) 8(4,6)

Leukopenie 11(6,3) 1(0,6) 84(48,0) 9(5,1)

Nelaboratorní

Krvácení 0(0,0) 0(0,0) 3(1,8) (0,0)

Febrilní neutropenie 0(0,0) 0(0,0) 2(1,1) (0,0)

Infekce bez

neutropenie 0(0) 0(0,0) (0,0) 1(0,6)

Senzorická neuropatie byla také častější ve skupině s kombinací než u samotné

karboplatiny

4.9 Předávkování

Pro případ předávkování gemcitabinem neexistuje žádné známé antidotum. Dávky ve

výši až 5700mg/m 2 bylypodávány30minutovou intravenózní infuzí každé 2 týdny

sklinickypřijatelnou toxicitou. V případě podezření na předávkování je nutné u

pacienta sledovat krevní obraz a v případě potřebyzahájit podpůrnou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analogypyrimidinu, ATC kód: L01BC05

Cytotoxická aktivita v buněčných kulturách

Gemcitabin vykazuje výrazné cytotoxické účinkyprotirůznýmmyším i lidským

kulturámnádorových buněk. Jeho aktivita je fázově specifická, takže gemcitabin

primárně zabíjí buňky procházející syntézou DNA (S-fáze) a za určitých okolností

blokuje postup buněk na rozhraní fází G1/S. V podmínkách in vitro je cytotoxický

účinek gemcitabinu závislý na koncentraci i čase.

Protinádorová aktivita v preklinických modelech

Uzvířecíchmodelů nádorů je protinádorová aktivita gemcitabinu závislá naschématu

dávkování. Přidenním podávání gemcitabinu je pozorována vysoká mortalita zvířat,

ale minimální protinádorová aktivita. Pokud se však gemcitabin podává každé tři nebo

čtyřidny, může se podávat v dávkách, které nejsouletální, s výraznou protinádorovou

aktivitu proti širokému spektru myších nádorů.

Mechanismus účinku

Buněčnýmetabolismus a mechanismus účinku: Gemcitabin (dFdC), kterýje

antimetabolitempyrimidinu, se metabolizuje nitrobuněčně pomocí nukleosidkinázy

na aktivnínukleosid-difosfát (dFdCDP) a nukleosid-trifosfát (dFdCTP). Cytotoxický

účinek gemcitabinu způsobuje inhibice DNA syntézydvěma mechanismy účinku

dFdCDPa dFdCTP. Nejprve dFdCDP inhibuje ribonukleotidreduktázu, která je

výhradně zodpovědná za katalýzu reakcí, které produkují deoxynukleosid-trifosfáty

(dCTP) pro syntézu DNA. Inhibice tohoto enzymu prostřednictvím dFdCDP snižuje

koncentraci deoxynukleosidů obecně a především pak dCTP. Dále si pak dFdCTP

konkuruje s dCTP ve snaze o zařazení do DNA (samopotenciace).

Podobně může být malé množství gemcitabinu zařazeno do RNA. Snížená

intracelulárníkoncentrace dCTP tak potencuje zařazení dFdCTP do DNA. DNA

polymeráza epsilonnemá schopnost eliminovat gemcitabin a opravit rostoucí řetězce

DNA.

Po zařazení gemcitabinu do DNA je k rostoucím řetězcům DNA přidán ještě jeden

nukleotid. Po tomto přidánívpodstatě dochází ke kompletníinhibicidalšísyntézy

DNA (skrytá terminaceřetězců). Po zařazení do DNA se zdá, že gemcitabin indukuje

proces programované buněčné smrtiznámýjako apoptóza.

Klinické údaje

Karcinom močového měchýře

Randomizovaná studie fáze III u 405 pacientů s pokročilým nebo metastazujícím

karcinomempřechodných buněk urotelu nevykázala žádnýrozdíl mezidvěma

léčebnými skupinami, gemcitabin/cisplatina vs.

methotrexát/vinblastin/adriamycin/cisplatina (MVAC), z hlediska střední doby přežití

(12,8, respektive 14,8měsíců, p=0,547), dobydo progrese onemocnění (7,4,

respektive 7,6měsíců, p=0,842) a léčebné odpovědi (49,4%, respektive 45,7%,

p=0,512). Kombinace gemcitabinu a cisplatinyvšak měla lepšíprofil toxicitynež

MVAC.

Karcinom pankreatu

V randomizované studii fáze III u 126 pacientů s pokročilýmnebo metastazujícím

karcinomempankreatu vykázalgemcitabin statistickyvýznamně vyššívýskyt

klinickypřínosné léčebné odpovědi než 5-fluorouracil (23,8%, respektive 4,8%,

p=0,0022). U pacientů léčených gemcitabinem bylo také ve srovnání s pacienty

léčenými 5-fluorouracilem pozorováno statistickyvýznamné prodloužení doby do

progrese z 0,9 na 2,3měsíců (log-rank p<0,0002) a statistickyvýznamné prodloužení

střednídobypřežitíze 4,4 na 5,7měsíců (log-rank p<0,0024).

Nemalobuněčný karcinom plic

Vrandomizované studii fáze III u 522 pacientů sinoperabilním, lokálně pokročilým

nebo metastazujícím NSCLC, vykázal gemcitabin v kombinaci scisplatinou

statistickyvýznamně vyššívýskytodpovědinež cisplatina samotná (31,0%,

respektive 12,0%, p<0,0001). U pacientů léčených gemcitabinemvkombinaci s

cisplatinou bylo ve srovnání s pacientyléčenýmicisplatinou samotnou pozorováno

statistickyvýznamné prodloužení doby do progrese z 3,7 na 5,6měsíců (log-rank

p<0,0012) a statistickyvýznamné prodloužení střednídoby přežitíze 7,6 na

9,1měsíců (log-rank p<0,004).

V jiné randomizované studii fáze III u 135 pacientů s NSCLC ve stádiu IIIB nebo IV,

vykázal gemcitabin v kombinaci s cisplatinou statisticky významně vyššívýskyt

odpovědinež cisplatina v kombinaci s etoposidem(40,6%,respektive 21,2%,

p=0,025). U pacientů léčených gemcitabinem v kombinaci s cisplatinou bylo ve

srovnání s pacientyléčenými cisplatinou v kombinaci s etoposidem pozorováno

statistickyvýznamné prodloužení doby do progrese ze 4,3na 6,9měsíců (log-rank

p=0,014).

V obou studiích bylo zjištěno, že snášenlivost byla u obou léčebných skupin podobná.

Karcinom vaječníku

V randomizované studii fáze III bylo 356 pacientek s pokročilým epiteliálním

karcinomemvaječníku, u nichž došlo k relapsu nejméně 6 měsíců po dokončení léčby

založené na platině, randomizováno do skupin léčených gemcitabinem

skarboplatinou (GCb) nebo karboplatinou samotnou (Cb). U pacientek léčených GCb

bylo ve srovnání s pacientkami léčenými Cb pozorováno statistickyvýznamné

prodlouženídoby do progrese onemocnění z 5,8 na 8,6měsíců (log-rank p=0,0038).

Rozdíly v léčebné odpovědi 47,2% u skupiny GCb oproti 30,9% u skupiny Cb

(p=0,0016) a střední době přežití18měsíců (GCb) oproti 17,3měsícům(Cb) (p=0,73)

hovořilyve prospěch skupiny GCb.

Karcinom prsu

V randomizované studiifáze III u 529 pacientů sinoperabilním, lokálně rekurentním

nebo metastazujícím karcinomem prsu s relapsem po adjuvantní/neoadjuvantní

chemoterapii, vykázal gemcitabin v kombinaci spaklitaxelem statistickyvýznamné

prodlouženídoby do zdokumentované progrese onemocnění z 3,98 na 6,14měsíců

(log-rank p=0,0002) u pacientů léčených gemcitabinem v kombinaci s paklitaxelem

ve srovnání s pacientyléčenými paklitaxelem samotným. Po 377 úmrtích činilo

celkové přežití18,6měsíců oproti15,8měsícům(log rank p=0,0489, HR 0,82) u

pacientů léčených gemcitabinem vkombinaci s paklitaxelem ve srovnání s pacienty

léčenými paklitaxelem samotným, a celková léčebná odpověď byla 41,4%, respektive

26,2% (p=0,0002).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika gemcitabinu byla studována u 353 pacientů v sedmi studiích. Do

studií bylo zapojeno 121 žen a 232 mužů ve věkovém rozmezí od 29 do 79 let.

Ztěchto pacientů mělo přibližně 45% nemalobuněčný karcinomplic a u 35% byl

diagnostikován karcinompankreatu. Následující farmakokinetické parametry byly

získányu dávek od 500 do 2592mg/m 2 , které byly podáványinfuzívdélce 0,4 až

1,2hodin.

Maximální plazmatické koncentrace (získané do 5minut po skončení infuze) byly3,2

až 45,5μg/ml. Plazmatické koncentrace mateřské látkypo podánídávky

1000mg/m 2 /30 minut jsou vyšší než 5μg/ml po dobu přibližně 30minut po skončení

infuze a vyšší než 0,4μg/ml po dobu dalšíhodiny.

Distribuce v organismu

Distribuční objem v centrálním kompartmentu byl 12,4l/m 2 u žen a 17,5l/m 2 u mužů

(variabilita mezi jednotlivci činila 91,9%). Distribuční objem v periferním

kompartmentu byl 47,4l/m 2 . Objemvperifernímkompartmentu nebyl ovlivněn

pohlavím.

Vazba na plazmatickébílkoviny bylapovažována za zanedbatelnou.

Poločas: Pohyboval se v rozmezí od 42 do 94 minut v závislostinavěku a pohlaví. U

doporučeného režimu dávkování byměla být eliminace gemcitabinu prakticky

dokončena během 5 až 11 hodin od začátku infuze. Gemcitabin se připodávání

jednou týdně nehromadí.

Metabolismus

Gemcitabin je rychle metabolizován cytidin deaminázou v játrech, ledvinách, krvia

jiných tkáních.

Nitrobuněčnýmetabolismus gemcitabinu produkuje mono-, di-a trifosfáty

gemcitabinu (dFdCMP, dFdCDP a dFdCTP), z nichž se dFdCDP a dFdCTP považují

za aktivní. Tyto nitrobuněčné metabolitynebyly zjištěny v plazmě nebo moči.

Primární metabolit, 2'-deoxy-2', 2'-difluorouridin (dFdU), není aktivnía byl zjištěn

vplazmě a moči.

Vylučováníz organismu

Systémová clearance se pohybovala od 29,2l/hod/m 2 do 92,2l/hod/m 2 v závislostina

pohlavía věku (variabilitamezijednotlivci činila 52,2%). Clearance u žen je

přibližně o 25% nižší než hodnotyu mužů. Přestože je clearance rychlá, zdá se, že se

u mužůižen s věkem snižuje. U doporučené dávkygemcitabinu ve výši 1000mg/m 2

podávané formou 30minutové infuze by neměly nižší hodnotyclearance u žen a mužů

vyžadovat snížení dávky gemcitabinu.

Vylučování močí: Méně než 10% se vylučuje vnezměněné formě.

Renální clearance byla 2 až 7l/hod/m 2

Během týdne po podání je 92 až 98% dávky gemcitabinu izolováno, 99% v moči,

především ve formě dFdU, a 1% dávkyse vylučuje ve stolici.

Kinetika dFdCTP

Tento metabolitje možné nalézt v periferníchkrevních mononukleárních buňkách a

níže uvedené informace se vztahují k těmto buňkám. Nitrobuněčné koncentrace se

zvyšují přímo úměrně s dávkami gemcitabinu 35-350mg/m 2 /30 minut, což dává

ustálené koncentrace 0,4-5μg/ml. Připlazmatických koncentracích gemcitabinu nad

5μg/ml se hladiny dFdCTP nezvyšují, což naznačuje, že je tato formace v těchto

buňkách saturovatelná.

Poločasterminálníeliminace: 0,7-12hodin.

Kinetika dFdU

Maximální plazmatické koncentrace (3-15minut po skončení 30minutové infuze,

1000mg/m 2 ): 28-52μg/ml.

Minimálníkoncentrace po podávání dávek jednou týdně: 0,07-1,12μg/ml, bez

zjevného hromadění.

Třífázová plazmatická koncentrace vs. časová křivka, průměrný poločas konečné fáze

–65hodin (rozmezí 33-84 hodin).

Tvorba dFdU z mateřské látky: 91%–98%.

Průměrný distribuční objem centrálního kompartmentu: 18l/m 2 (rozmezí11-22l/m 2 ).

Průměrný distribuční objem v ustáleném stavu (Vss): 150l/m 2 (rozmezí96-228l/m 2 ).

Distribuce v tkáni: Výrazná.

Průměrná zjevná clearance: 2,5l/hod/m 2 (rozmezí 1-4l/hod/m 2 ).

Vylučování močí: Vše.

Kombinovaná léčba gemcitabinem a paklitaxelem

Kombinovaná léčba nezměnila farmakokinetiku gemcitabinu ani paklitaxelu.

Kombinovaná léčba gemcitabinem a karboplatinou

Připodávání v kombinaci s karboplatinou se farmakokinetika gemcitabinu nezměnila.

Porucha funkce ledvin

Mírná až středně závažná ledvinová nedostatečnost (GFR od 30ml/min do

80ml/min) nemá žádný konzistentní, významný vliv na farmakokinetiku

gemcitabinu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích s opakovanými dávkami po dobu až 6 měsíců u myší a psů byla hlavním

zjištěním suprese krvetvorby, která byla závislá na režimu dávkování a velikosti

dávky a byla reverzibilní.

Gemcitabin je mutagenní vin vitrotestu mutace a vin vivomikronukleárním testu

kostnídřeně.

Dlouhodobé studie na zvířatech pro zhodnocení karcinogenního potenciálu nebyly

provedeny.

Ve studiích fertilityzpůsobovalgemcitabin u samců myšíreverzibilní

hypospermatogenezi. U samic nebyl zjištěn žádný vliv na plodnost.

Hodnocení experimentálních studií na zvířatech ukázalo reprodukční toxicitu,

například vrozené vady a jiné účinky na vývojembrya nebo plodu, průběh březosti

nebo perinatální a postnatální vývoj.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Mannitol(E421)

Natrium-acetát(E262)

Kyselina chlorovodíková (E507) (pro úpravu pH)

Hydroxid sodný(E524) (pro úpravu pH)

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen sjinými léčivými přípravky s výjimkou těch,

které jsou uvedenyvbodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřené injekční lahvičky: 2roky.

Rekonstituovaný roztok:

Chemická a fyzikální stabilitapo otevření před použitímbyla prokázána po dobu 24

hodin při25°C. Zmikrobiologického hlediskamábýtpřípravek použitokamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínkyuchovávání přípravkupo otevření před

použitímjsou vodpovědnostiuživatele a normálněbydobanemělabýtdelší než24

hodin při25°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných

aseptických podmínek.

Vzhledem kmožné krystalizaciby rekonstituovaný roztok gemcitabinu neměl být

uchováván vchladničce.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

Podmínkyuchovávánítohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny

vbodu6.3.

6.5 Druh obalu avelikostbalení

Injekční lahvička ztubulárního flintovéhoskla I. hydrolytické třídyuzavřená tmavě

šedou bromobutylovou pryžovou zátkou azapertlovanásvětle žlutýmflip-off

uzávěrem.

Krabička obsahujejednu injekční lahvičkus200mg (10ml injekční lahvička) nebo

1000mg (50ml injekční lahvička) gemcitabinu.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Zacházení spřípravkem

Připřípravě a likvidaci infuzního roztoku je nutné dodržovat běžná bezpečnostní

opatřenípro prácis cytostatiky. S infuzním roztokem byse mělo manipulovat

vbezpečnostním boxu a za použitíochranného pláště a rukavic. Není-li bezpečnostní

box k dispozici, je nutné jejnahradit maskou a ochrannými brýlemi.

Pokud se přípravek dostane do kontaktu s očima, může způsobit vážné podráždění.

Očije nutné okamžitě a důkladně vypláchnout vodou. Pokud podráždění přetrvává, je

nutné vyhledat lékařskou pomoc. V případě potřísnění kůže roztokem postižené místo

důkladně opláchněte vodou.

Pokynyk rekonstituci(a dalšímu naředění, pokud se provádí)

Jediným schváleným rozpouštědlem pro rekonstituci sterilního prášku gemcitabinu je

injekční roztok chloridu sodnéhookoncentraci 9mg/ml (0,9%) (bez konzervačních

látek). S ohledem na rozpustnost je maximální koncentrace gemcitabinu po

rekonstituci40mg/ml. Rekonstituce při koncentracích vyšších než 40mg/ml může

mít za následek neúplné rozpuštění, čemuž je nutnépředcházet.

1.Během rekonstituce a jakéhokoliv dalšího ředění gemcitabinu pro účely podání

intravenózní infuzí použijte aseptickou techniku.

2.Pro rekonstituci přidejte 5mlsterilního injekčního roztoku chloridu sodného

9mg/ml (0,9%), bez konzervačních látek do 200mg injekční lahvičky nebo 25ml

sterilního injekčního roztoku chloridu sodného 9mg/ml (0,9%), bez

konzervačních látek, do 1000mg injekční lahvičky. Celkovýobjem po rekonstituci

je 5,26ml (200mg injekční lahvička), respektive 26,3ml (1000mg injekční

lahvička). Tím se získá koncentrace gemcitabinu 38mg/ml, která zohledňuje

objemlyofilizovaného prášku. Injekčnílahvičku protřepejte, abydošlo

krozpuštění. Je možné provést následné ředění sterilním injekčním roztokem

chloridu sodného 9mg/ml (0,9%), bez konzervačních látek. Rekonstituovaný

roztok je čirý,bezbarvý až světle žlutýroztok.

3.Parenterální léčivé přípravky je nutné před aplikací vizuálně zkontrolovat na

přítomnost pevných částic a změnu barvy. V případě přítomnosti pevných částic

přípravek nepodávejte.

Všechennepoužitýpřípravek nebo odpad musíbýt zlikvidován vsouladu smístními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Strides Arcolab International Limited

Unit 4, Metro Centre,

Tolpits Lane,

Watford, Hertfordshire,

WD18 9SSVELKÁ BRITÁNIE

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/295/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.5.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

2.5.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace