FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ VANILKA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

ATC kód:
V06XX
Léková forma:
Perorální roztok
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
24X200ML
Terapeutické oblasti:
POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUPINA)

Přečtěte si celý dokument

K

C

A

L

(

k

J

)

P

R

O

T

E

I

N

(

g

)

L

I

P

I

D

(

g

)

C

H

O

/

K

H

/

G

°

(

g

)

24,8 13,4

(1260)

300 20

Vanilla

Flavour

Příchut’

Vanilková

Príchut’

Vanilková

Aromă

Vanilie

Dosage: To be determined by a healthcare professional according to patients’ needs. Recommendation

for supplementary nutrition 2-3 bottles (600-900 kcal)/day. Important notes: To be used under medical supervision. Not

suitable as sole source of nutrition. Not suitable for children  3 years. Use with caution in children  6 years. Not suitable

for patients with galactosaemia. Ensure adequate fl uid intake. Instructions for use: Store at room temperature. Opened

bottles may be stored in a refrigerator for up to 24 hours. Shake well before use. Drink slowly. Ingredients: Water, milk

protein, sucrose, vegetable oils (sunfl ower oil, rapeseed oil), maltodextrin, potassium citrate, fl avouring, emulsifi ers (E 471,

soya lecithins), sodium chloride, vit. C, magnesium oxide, magnesium citrate, iron pyrophosphate, zinc sulphate,

manganese chloride, vit. E, pantothenic acid, niacin, copper sulphate, vit. B

, vit. B

, sodium fl uoride, vit. B

, ß-carotene,

vit. A, folic acid, chromium chloride, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenite, vit. K

, biotin, vit. D

, vit. B

Packaged in a protective atmosphere.

Dávkování: Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta.

Doporučené dávkování pro doplňkovou výživu jsou 2–3 lahvičky (600–900 kcal)/den nebo pro celkovou výživu 4-5

lahviček (1200–1500 kcal)/den. Důležitá upozornění: Podávat pod lékařským dohledem. Je vhodné jako jediný zdroj

výživy. Pokud se používá k celkové výživě, zvažte vysoký obsah bílkovin. Není vhodné podávat dětem mladším 3 let.

Podávat opatrně dětem mladším 6 let. Nevhodné pro pacienty s galaktosémií. Zajistěte adekvátní přísun tekutin a elektro-

lytů. Návod k použití: Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřená balení mohou být uchovávána v chladničce až 24 hodin.

Před použitím dobře protřepat. Pijte pomalu! Složení: Voda, mléčné bílkoviny, sacharóza, rostlinné oleje (slunečnicový

olej, řepkový olej), maltodextrin, citrát draselný, aroma, emulgátory (E 471, sójové lecithiny), chlorid sodný, vit. C, oxid

hořečnatý, citrát hořečnatý, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, chlorid manganatý, vit. E, kys. pantothenová,

niacin, síran měďnatý, vit. B

, vit. B

, fl uorid sodný, vit. B

, β-karoten, vit. A, kys. listová, chlorid chromitý, jodid draselný,

molybdenan sodný, seleničitan sodný, vit. K

, biotin, vit. D

, vit. B

. Baleno v ochranné atmosféře.

Dávkovanie: Musí

stanoviť lekár podľa potrieb pacienta. Na doplnkovú výživu sa odporúčajú 2–3 fľašky (600–900 kcal)/deň alebo na

celkovú výživu 4-5 fľašiek (1200-1500 kcal)/deň. Dôležité upozornenia: Požívajte pod lekárskym dohľadom. Vhodné

ako jediný zdroj výživy. Ak sa používa na celkovú výživu, je potrebné vziať do úvahy vysoký obsah bielkovín. Nevhodné

pre deti do 3 rokov. Užívať opatrne u detí do 6 rokov. Nevhodné pre pacientov s galaktozémiou. Je potrebné zabezpečiť

dostatočný príjem tekutín a elektrolytov. Pokyny k použitiu: Uchovávajte pri izbovej teplote. Otvorené fľašky uchovávajte

max. 24 hodín v chladničke. Pred konzumáciou dôkladne premiešajte. Popíjajte pomaly! Zloženie: voda, mliečne

bielkoviny, sacharóza, rastlinné oleje (slnečnicový olej, repkový olej), maltodextrín, citran draselný, aróma, emulgátory

(E 471, sójové lecitíny), chlorid sodný, vit. C, oxid horečnatý, citran horečnatý, difosforečnan železitý, síran zinočnatý,

chlorid mangánatý, vit. E, kys. pantoténová, niacín, síran meďnatý, vit. B

, vit. B

, fl uorid sodný, vit. B

, betakarotén,

vit. A, kys. listová, chlorid chromitý, jodid draselný, molybdénan sodný, seleničitan sodný, vit. K

, biotín, vit. D

, vit. B

Balené v ochrannej atmosfére.

Doza: Trebuie stabilită de către un profesionist din domeniul sănătăţii, în concordanţă

cu nevoile pacientului. Recomandarea pentru suplimentarea alimentaţiei este de 2-3 fl acoane (600-900 kcal)/zi.

Atenţionări speciale: A se utiliza sub supraveghere medicală. Nu este recomandat ca sursă unică de nutriţie. Nu este

recomandat copiilor cu vârsta  3 ani. A se utiliza cu precauţie la copii cu vârsta  6 ani. Nu este recomandat la pacienţii

cu galactozemie. Asiguraţi un aport adecvat de lichide. Instrucţiuni de utilizare: A se păstra la temperatura camerei.

Flacoanele deschise pot fi păstrate la frigider, cel mult 24 de ore. Agitaţi bine fl aconul înainte de utilizare. A se bea cu

încetinitorul! Ingrediente: Apă, proteine din lapte, sucroză, uleiuri vegetale (ulei de fl oarea soarelui, ulei de rapiţă),

maltodextrină, citrat de potasiu, aromă, emulsifi catori (E 471, lecitine din soia), clorură de sodiu, vit. C, oxid de magneziu,

citrat de magneziu, pirofosfat de fi er, sulfat de zinc, clorură de mangan, vit. E, acid pantotenic, niacină, sulfat de cupru,

vit. B

, vit. B

, fl uorură de sodiu, vit. B

, β-caroten, vit. A, acid folic, clorură de crom, iodură de potasiu, molibdat de sodiu,

selenit de sodiu, vit. K

, biotină, vit. D

, vit. B

. Ambalat în atmosferă protejată.

Distributor:/Distributor:/Distribútor/Distribuitor: Fresenius Kabi Ltd., GB-Runcorn, WA7 1NT Fresenius Kabi

South Africa, 2 Tonetti Street, Halfway House, 1685 Fresenius Kabi Australia, 2 Woodland Way, Mt Kuring-gai

NSW 2080 Fresenius Kabi New Zealand, 60 Pavilion Drive,

Auckland Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR S.C. Fresenius Kabi

România S.R.L., str. Fânarului nr. 2A, 500464-Braşov, România

Best served chilled Nejlépe chutná

vychlazený! Najlepšie chutí vychladený!

A se consuma, de preferinţă, rece!

www.fresenius-kabi.com

4 x 200 ml

(= 800 ml)

Food for special medical purposes.

Nutritionally complete, high-caloric (1.5 kcal/ml),

high protein (27 energy %) oral nutritional

supplement, fibre free. Clinically free from

lactose, gluten free. (UK only: lactose and gluten

free). For the dietary management of patients

with or at risk of disease-related malnutrition in

particular for patients with increased energy

and protein needs or fluid restriction. (AU/NZ

only: Low in Lactose, low in Gluten. Contains milk

proteins and soy. Not for parenteral use).

Potravina pro zvláštní lékařské účely.

Nutričně kompletní vysokokalorická (1,5 kcal/ml),

vysokobílkovinová (27 % energetické hodnoty)

výživa na doplnění běžné stravy popíjením. Bez

vlákniny. S nízkým obsahem laktózy a bez lepku.

Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při riziku

onemocnění souvisejících s malnutricí, zejména

pro pacienty se zvýšenou potřebou energie a pro-

teinu nebo s omezeným příjmem tekutin.

Potravina na osobitné lekárske účely. Nut-

rične kompletná vysokokalorická (1,5 kcal/ml),

vysokobielkovinová (27 % energetickej hodnoty)

výživa na doplnenie bežnej stravy popíjaním.

Neobsahuje vlákninu, klinicky je bez laktózy, bez

lepku. Na diétny režim pacientov pri súčasnej

alebo hroziacej podvýžive súvisiacej s ochorením,

najmä pre pacientov so zvýšenou potrebou energie

a bielkovín alebo s obmedzením príjmu tekutín.

Aliment destinat unor scopuri medicale

speciale.

Soluţie

enterală

orală,

completă

din punct de vedere nutriţional, cu valoare ener-

getică ridicată (1,5 kcal/ml), cu conţinut ridicat

de proteine (27 % din energie), fără fi bre. Conţi-

nut de lactoză nesemnifi cativ clinic, fără gluten.

Recomandat pentru regimul dietetic al pacienţilor

cu sau la risc de malnutriţie din cauza afecţiunii

de care suferă, în special pentru cei cu nevoi

energetice și proteice crescute sau cu restricţii

pentru lichide.

Energy value/Energetická

hodnota/Energie/Valoare

energetică ..................630 kJ (150 kcal)

Fat/Tuky/Lipide ..............(40 kJ %) 6,7 g

of which saturated fatty acids/

z toho nasycené mastné kyseliny/

z toho nasýtené mastné kyseliny/

din care acizi grași saturaţi..........0,6 g

of which monounsaturated fatty

acids/z toho mononenasycené

mastné kyseliny/z toho

mononenasýtené mastné

kyseliny/din care acizi grași

mononesaturaţi .......................4,9 g

of which polyunsaturated fatty

acids/z toho polynenasycené

mastné kyseliny/z toho

polynenasýtené mastné

kyseliny/din care acizi grași

polinesaturaţi ...................................1,2 g

Carbohydrate/Sacharidy/

Glucide ..........................(33 kJ %) 12,4 g

of which sugars/z toho cukry/

din care zaharuri .............................7,1 g

of which lactose/z toho laktóza/

din care lactoză ....................... 0,4 g

Fibre/Vláknina/Fibre ...........(0 kJ %) 0 g

Protein/Bílkoviny/Bielkoviny/

Proteine ........................(27 kJ %) 10,0 g

Salt/Sůl/Soľ/Sare (Na x 2,5) ........0,13 g

Water/Voda/Apă ................................ 79 ml

Osmolarity/Osmolarita/

Osmolaritate......................380 mosmol/l

Osmolality/Osmolalita/

Osmolalitate

.......... 500 mosmol/kg H

Vit. A............................................ 213 µg RE

of which ß-carotene/

z toho ß-karoten/z toho betakarotén/

din care ß-caroten ................... 63 µg RE

Vit. D

.................................................. 2,5 µg

Vit. E .......................................3,75 mg α-TE

Vit. K

. .................................................. 21 µg

Vit. B

.................................................0,3 mg

Vit. B

.................................................0,4 mg

Niacin/Niacín/

Niacină ...................1,5 mg (3,18 mg NE)

Vit. B

.............................................. 0,43 mg

Vit. B

........................................... 0,75 µg

Pantothenic acid/Kys. panto-

thenová/Kys. pantoténová/

Acid pantotenic ......................1,5 mg

Biotin/Biotín/Biotină .............9,4 µg

Folic acid/Kys. listová/

Acid folic ..............................62,5 µg

Vit. C ....................................18,8 mg

Average content/Průměrný obsah/Priemerný obsah/Conţinut mediu ingrediente

Per/na 100 ml:

0555771/1 GB-CZ-SK-RO

Manufacturer:/Výrobce:/Výrobca/Producător:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61346 Bad Homburg/Germany

Best before end:/

Minimální

trvanlivost do

konce:/

Minimálna

trvanlivosť do

konca:/A se

folosi înainte de:

1,5

1,5

630 kJ (150 kcal)

(40 kJ %) 6,7 g

z toho nasycené mastné kyseliny/

z toho nasýtené mastné kyseliny/

z toho nasycené mastné kyseliny/

z toho nasýtené mastné kyseliny/

z toho nasycené mastné kyseliny/

0,6 g

4,9 g

of which polyunsaturated fatty

acids/z toho polynenasycené

of which polyunsaturated fatty

acids/z toho polynenasycené

of which polyunsaturated fatty

kyseliny/din care acizi grași

Average content/Průměrný obsah/Priemerný obsah/Conţinut mediu ingrediente

Per/na 100 ml:

1,2 g

(33 kJ %) 12,4 g

7,1 g

of which lactose/z toho laktóza/

7,1 g

of which lactose/z toho laktóza/

7,1 g

0,4 g

(0 kJ %) 0 g

(27 kJ %) 10,0 g

0,13 g

79 ml

380 mosmol/l

500 mosmol/kg H

213 µg RE

Average content/Průměrný obsah/Priemerný obsah/Conţinut mediu ingrediente

Per/na 100 ml:

Vanilla

Flavour

Příchut’

Vanilková

Príchut’

Vanilková

Aromă

Vanilie

Na........ 50 mg (2.2 mmol)

K ....... 130 mg (3.3 mmol)

Cl ......... 73 mg (2.1 mmol)

Ca ........205 mg (5.1 mmol)

Mg ..........28 mg (1.2 mmol)

P ..........120 mg (3.9 mmol)

Fe ...........2,5 mg

Zn ...........2,0 mg

Cu ..........375 µg

Mn ..........0,5 mg

I ............37,5 µg

F ..........0,25 mg

Cr ........12,5 µg

Mo .......18,8 µg

Se ........13,5 µg

Average content/Průměrný obsah/Priemerný obsah/Conţinut mediu ingrediente

Per/na 100 ml:

GB-CZ-SK-RO_Fresubin_Protein_Energy_200ml.indd 1

26.07.19 15:46

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace