Forsteo

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
teriparatid
Dostupné s:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC kód:
H05AA02
INN (Mezinárodní Name):
teriparatide
Terapeutické skupiny:
Vápníková homeostáza
Terapeutické oblasti:
Osteoporosis; Osteoporosis, Postmenopausal
Terapeutické indikace:
Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin. U postmenopauzálních žen bylo prokázáno významné snížení výskytu zlomenin obratlů a vertebrálních zlomenin, ale ne zlomenin bedra. Léčba osteoporózy spojené s trvalou terapií systémovými glukokortikoidy u žen a mužů se zvýšeným rizikem zlomenin.
Přehled produktů:
Revision: 24
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000425
Datum autorizace:
2003-06-10
EMEA kód:
EMEA/H/C/000425

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 02-07-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 20-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 20-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 20-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 20-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 02-07-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

FORSTEO 20 mikrogramů/80 mikrolitrů, injekční roztok v předplněném peru

teriparatidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je FORSTEO a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FORSTEO používat

Jak se FORSTEO používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek FORSTEO uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je FORSTEO a k čemu se používá

Přípravek FORSTEO obsahuje léčivou látku teriparatid, která se používá k zesílení kostí a ke snížení

rizika zlomenin stimulací tvorby kostí.

FORSTEO se používá k léčbě osteoporózy u dospělých. Osteoporóza je nemoc, která způsobuje

řídnutí a křehkost kostí. Objevuje se především u žen po menopauze, ale může k ní dojít také u mužů.

Osteoporóza je také častá u pacientů, kteří užívají kortikosteroidy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FORSTEO používat

Nepoužívejte přípravek FORSTEO:

jestliže jste alergický(á) na teriparatid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,

uvedenou v bodě 6).

jestliže máte vysoké hladiny vápníku (preexistující hyperkalcémie).

jestliže trpíte vážným onemocněním ledvin.

jestliže u vás byl diagnostikován kostní nádor nebo jiný nádor, který se rozšířil do kostí.

jestliže máte určitá kostní onemocnění. Pokud trpíte onemocněním kostí, oznamte to svému

lékaři.

jestliže máte v krvi nevysvětlitelné vysoké hladiny enzymu nazývaného alkalická fosfatáza,

což může znamenat, že trpíte tzv. Pagetovou chorobou kostí (onemocnění s abnormálními

kostními změnami). Pokud si tím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře.

jestliže jste podstoupil(a) léčbu ozařováním, zahrnující ozařování kostí.

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Přípravek FORSTEO může zvýšit hladinu vápníku v krvi nebo v moči.

Před použitím přípravku FORSTEO se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:

pokud se u vás vyskytne přetrvávající pocit na zvracení, zvracení, zácpa, vyčerpanost nebo

svalová slabost. Mohou to být příznaky příliš vysoké hladiny vápníku v krvi.

pokud trpíte nebo jste trpěl(a) ledvinovými kameny.

pokud trpíte onemocněním ledvin (středně těžká porucha funkce ledvin).

U některých pacientů se po několika prvních dávkách mohou objevit závratě nebo zrychlený srdeční

rytmus. Pro případ závratí si první dávky přípravku FORSTEO proto prosím aplikujte na místě, kde

můžete sedět nebo ležet.

Doporučená doba léčby 24 měsíců nemá být překročena.

Přípravek FORSTEO nemá být používán u rostoucích dospělých.

Děti a dospívající

Přípravek FORSTEO nemá být používán u dětí a dospívajících (mladších 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek FORSTEO

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, protože léky se občas mohou vzájemně ovlivňovat (např.

digoxin/digitalis, lék užívaný k léčbě srdečních onemocnění).

Těhotenství a kojení

FORSTEO neužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud jste žena v plodném věku, musíte

používat během léčby přípravkem FORSTEO účinnou antikoncepci. Pokud otěhotníte, léčba

přípravkem FORSTEO musí být ukončena. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem před užitím

jakéhokoliv léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku FORSTEO mohou někteří pacienti pociťovat závratě. Neřiďte motorová vozidla

a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit lépe.

Přípravek FORSTEO obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednotce dávky, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se FORSTEO používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 20 mikrogramů podaných jednou denně formou injekce pod kůži

(subkutánně) do stehna nebo břicha. Pravidelné používání přípravku v určitou denní dobu vám

pomůže na dávku nezapomenout.

FORSTEO užívejte každý den tak dlouho, jak stanoví váš lékař. Celková doba léčby přípravkem

FORSTEO by neměla přesáhnout 24 měsíců. Tuto 24měsíční léčebnou kúru byste v průběhu života

měl(a) podstoupit pouze jednou.

FORSTEO si můžete aplikovat v době jídla.

Přečtěte si přiložený návod k obsluze, abyste věděl(a), jak používat pero FORSTEO.

Jehly nejsou součástí balení. Můžete používat jehly do per Becton, Dickinson and Company.

Injekci přípravku FORSTEO si podejte krátce po vyndání pera z chladničky, jak je uvedeno v návodu

k obsluze. Po použití ihned pero FORSTEO vraťte do chladničky. Ke každé injekci použijte novou

jehlu a po použití ji zlikvidujte. Pero neuchovávejte s nasazenou jehlou. Pero FORSTEO nikdy

nedávejte nikomu jinému.

Lékař vám může doporučit užívat FORSTEO s vápníkem a vitamínem D. Určí jaké denní dávky

užívat.

Přípravek FORSTEO může být používán nezávisle na jídle.

Jestliže jste použil(a) vyšší dávku přípravku FORSTEO, než jste měl(a)

Pokud jste omylem použil(a) více přípravku FORSTEO, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře nebo

lékárníka.

Známky předávkování, které mohou být očekávány, zahrnují pocit na zvracení, zvracení, závratě a

bolest hlavy.

Jestliže jste zapomněl(a) použít FORSTEO nebo jste si ho nemohl(a) podat v obvyklou dobu,

podejte si ho co nejdříve ihned ještě tentýž den. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku. Nikdy si nepodávejte více než jednu injekci v jednom dnu. Vynechanou dávku

nepřidávejte k další pravidelné dávce.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek FORSTEO

Uvažujete-li o tom, že přestanete přípravek FORSTEO používat, poraďte se prosím se svým lékařem.

Váš lékař Vám poradí a rozhodne, jak dlouho budete přípravkem FORSTEO léčen(a).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nejčastější nežádoucí účinky jsou bolest končetin, (výskyt velmi častý, může se vyskytnout u více než

1 osoby z 10) a pocit na zvracení, bolest hlavy a závratě (výskyt je častý). Pokud budete mít po podání

injekce závratě (točení hlavy), sedněte si nebo si lehněte, dokud se nebudete cítit lépe. Nebudete-li se

cítit lépe, oznamte to lékaři před dalším podáním přípravku. V souvislosti s používáním teriparatidu

byly hlášeny případy výskytu mdlob.

Pokud se u Vás projeví potíže, jako jsou zarudnutí v místě vpichu, bolest, otok, svědění, vznik modřin

nebo slabé krvácení v okolí místa vpichu (výskyt je častý), mohou tyto odeznít během několika dnů

nebo týdnů. V jiném případě to oznamte svému lékaři co nejdříve.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

FORSTEO 20 mikrogramů/80 mikrolitrů, injekční roztok v předplněném peru

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednotlivá dávka 80 mikrolitrů; obsahuje teriparatidum

20 mikrogramů.

V předplněném peru je ve 2,4 ml obsaženo 600 mikrogramů teriparatidu (odpovídá 250 mikrogramům

v mililitru).

Teriparatid, rhPTH (1-34), produkovaný E.coli za použití rekombinantní DNA technologie, je

identický s 34-N terminální sekvencí aminokyselin endogenního humánního parathormonu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Bezbarvý, čirý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek FORSTEO je indikován pro dospělé.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a mužů, u kterých existuje zvýšené riziko zlomenin (viz

bod 5.1). U postmenopauzálních žen byl prokázán významný pokles výskytu zlomenin obratlů i

nonvertebrálních zlomenin, ne však zlomenin proximálního femuru.

Léčba osteoporózy spojené s trvalou terapií systémovými glukokortikoidy u žen a mužů, u kterých

existuje zvýšené riziko zlomenin (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku FORSTEO je 20 mikrogramů, podávaných jedenkrát denně.

Maximální celková délka léčby přípravkem FORSTEO má být 24 měsíců (viz bod 4.4). Tato

24měsíční terapie nemá být v průběhu pacientova života opakována.

Suplementaci vápníkem a vitamínem D mají dostávat pacienti s nedostatečným příjmem těchto látek

potravou.

Po vysazení přípravku FORSTEO lze pacientům podávat jinou léčbu osteoporózy.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

Přípravek FORSTEO se nesmí podávat pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.3.).

U pacientů se středně těžkou poruchou renálních funkcí má být přípravek FORSTEO podáván se

zvýšenou opatrností. U pacientů s lehkou poruchou renálních funkcí není zvláštní opatrnost

vyžadována.

Porucha funkce jater

Přípravek nebyl hodnocen u pacientů s poruchou funkce jater (viz bod 5.3). Z tohoto důvodu má být

přípravek FORSTEO podáván s opatrností.

Pediatrická populace a mladí dospělí s otevřenými epifýzárními štěrbinami:

Bezpečnost a účinnost přípravku FORSTEO u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena.

Přípravek FORSTEO se nemá podávat pediatrickým pacientům (mladším 18 let) nebo mladým

dospělým s otevřenými epifýzárními štěrbinami.

Starší pacienti

Přizpůsobení dávky věku není vyžadováno (viz bod 5.2).

Způsob podání

Přípravek FORSTEO má být podáván jedenkrát denně subkutánní injekcí do stehna nebo do břicha.

Pacienti musí být poučeni o správné injekční technice (viz bod 6.6). Instrukce ke správnému používání

pera lze rovněž nalézt v Návodu k použití.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství a kojení (viz body 4.4 a 4.6)

Preexistující hyperkalcémie

Těžká porucha funkce ledvin

Metabolická onemocnění skeletu (včetně hyperparathyreózy a Pagetovy choroby) jiná než

primární osteoporóza nebo glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

Nejasné zvýšení alkalické fosfatázy

Předchozí zevní radioterapie skeletu nebo radioterapie implantovaným zdrojem záření

Pacienti s malignitami skeletu nebo kostními metastázami musí být z léčby teriparatidem

vyloučeni

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Hladiny kalcia v séru a v moči

U pacientů s normální hladinou kalcia v krvi bylo po podání injekce teriparatidu pozorováno mírné

a přechodné zvýšení sérové koncentrace vápníku. Koncentrace kalcia v séru dosahují maxima

za 4 až 6 hodin po podání teriparatidu, k výchozím hodnotám se vracejí za 16 až 24 hodin. Pokud se

provádí odběr krve ke stanovení hladiny kalcia v séru, neměl by být proveden dříve než za 16 hodin

po poslední aplikaci přípravku FORSTEO. Rutinní sledování kalcémie během léčby není vyžadováno.

FORSTEO může vést k mírnému zvýšení vylučování vápníku močí, ale v klinických studiích se

výskyt hyperkalciúrie nelišil od pacientů na placebu.

Urolitiáza

Přípravek FORSTEO nebyl hodnocen u pacientů s aktivní urolitiázou. U pacientů s aktivní nebo

nedávno manifestovanou urolitiázou by přípravek FORSTEO mohl vést ke zhoršení stavu, a měl by

tedy být podáváno se zvýšenou opatrností.

Ortostatická hypotenze

V krátkodobých studiích s přípravkem FORSTEO byly pozorovány izolované epizody přechodné

ortostatické hypotenze. K této příhodě typicky došlo během 4 hodin po podání a příznaky spontánně

odezněly během několika minut až několika hodin. Pokud se tato přechodná ortostatická hypotenze

objevila, vyskytla se během prvních několika dávek. Obtíže ustoupily po uložení pacienta

do vodorovné polohy, a nevedly k přerušení léčby.

Porucha funkce ledvin

Pacienti se středně těžkou poruchou funkce ledvin by měli být sledováni se zvýšenou opatrností.

Dospělí mladšího věku

Zkušenosti s podáváním u populace dospělých mladšího věku, včetně pre-menopauzálních žen, jsou

omezené (viz bod 5.1). Léčba by měla být u této části populace zahájena pouze tehdy, kdy její přínos

jasně převáží možná rizika.

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby přípravkem FORSTEO účinnou antikoncepci.

V případě těhotenství musí být léčba přípravkem FORSTEO ukončena.

Délka léčby

Studie na potkanech poukázaly na zvýšený výskyt osteosarkomu při dlouhodobém podávání

teriparatidu (viz bod 5.3). Než budou dostupné další klinické výsledky, neměla by být překročena

doporučená délka podávání teriparatidu 24 měsíců.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ve studii s 15 zdravými dobrovolníky, kteří denně užívali digoxin až do dosažení rovnovážného stavu,

neovlivnilo podání jednorázové dávky přípravku FORSTEO účinek digoxinu na srdce. Ze

sporadických případů však vyplývá, že pacienti s hyperkalcémií mohou být ohroženi digitálisovou

toxicitou. Protože přípravek FORSTEO přechodně zvyšuje koncentraci kalcia v séru, měl by být

u pacientů užívajících digoxin podáván se zvýšenou opatrností.

Přípravek FORSTEO byl hodnocen ve farmakodynamických interakčních studiích

s hydrochlorothiazidem. Žádné klinicky významné interakce nebyly zaznamenány.

Současné podávání raloxifenu nebo hormonální substituční léčby s přípravkem FORSTEO nemělo

vliv na hladinu vápníku v séru a v moči nebo na výskyt klinických nežádoucích příhod.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u žen

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby přípravkem FORSTEO účinnou antikoncepci.

V případě těhotenství musí být léčba přípravkem FORSTEO ukončena.

Těhotenství

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/372186/2016

EMEA/H/C/000425

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Forsteo

teriparatidum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Forsteo. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Forsteo.

Co je Forsteo?

Forsteo je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku teriparatid. Je k dispozici ve formě injekčního

roztoku v předplněných perech (jedno 2,4ml předplněné pero obsahuje 600 mikrogramů teriparatidu).

K čemu se přípravek Forsteo používá?

Přípravek Forsteo se používá k léčbě osteoporózy (nemoci, která způsobuje křehkost kostí) u těchto

skupin pacientů:

ženy po menopauze. U těchto pacientek se prokázalo, že přípravek Forsteo významně snižuje

počet zlomenin obratlů (páteře) a nevertebrálních zlomenin (zlomenin kostí), nikoli však počet

zlomenin kyčle,

muži se zvýšeným rizikem zlomenin,

muži i ženy se zvýšeným rizikem zlomenin v důsledku dlouhodobé léčby glukokortikoidy (druh

steroidu).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Forsteo

EMA/372186/2016

strana 2/3

Jak se přípravek Forsteo používá?

Doporučená dávka přípravku Forsteo je 20 mikrogramů jednou denně podávaná formou podkožní

injekce do stehna nebo břicha. Po zaškolení si pacienti mohou injekce aplikovat sami. Instrukce pro

používání pera jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pacienti by měli užívat také doplňky vápníku a vitaminu D, pokud tyto látky nezískávají v dostatečném

množství z běžné stravy. Přípravek Forsteo je možné užívat po dobu až dvou let. V průběhu života by

pacienti měli takovouto dvouletou léčbu přípravkem Forsteo podstoupit pouze jednou.

Jak přípravek Forsteo působí?

K osteoporóze dochází tehdy, pokud nedorůstá dostatečné množství nové kosti, která by nahradila

přirozeně odbourávanou kostní tkáň. Kosti se postupně stávají tenčími a křehčími a zvyšuje se

pravděpodobnost jejich zlomení. U žen je osteoporóza častější po menopauze, kdy klesají hladiny

ženského pohlavního hormonu estrogenu. Osteoporóza se však může vyskytnout u obou pohlaví jako

nežádoucí účinek léčby glukokortikoidy.

Léčivá látka v přípravku Forsteo, teriparatid, je obdobou části lidského parathormonu (hormonu

tvořeného v příštítných tělískách). Stejně jako tento hormon podněcuje tvorbu kostní tkáně působením

na osteoblasty (buňky tvořící kostní hmotu). Zvyšuje rovněž vstřebávání vápníku z potravy a brání

nadměrnému vylučování vápníku močí.

Jak byl přípravek Forsteo zkoumán?

Přípravek Forsteo byl zkoumán ve třech hlavních studiích. První studie zahrnovala 1 637 žen po

menopauze trpících osteoporózou (v průměrném věku 69,5 roku). V této studii byl přípravek Forsteo

srovnáván s placebem (neúčinným přípravkem) v průměru po dobu 19 měsíců. Hlavním měřítkem

účinnosti byl počet nových zlomenin obratlů na konci studie, i když se studie zabývala také

nevertebrálními zlomeninami. Pacientky byly léčeny po dobu až 23 měsíců.

Druhá studie zkoumala použití přípravku Forsteo u 437 mužů trpících osteoporózou. Srovnávala jeho

účinek na hustotu kostní tkáně páteře s účinkem placeba.

Třetí studie porovnávala účinky přípravku Forsteo a alendronátu (jiného léčiva používaného k léčbě

osteoporózy) na hustotu kostní tkáně páteře po dobu tří let. Studie zahrnovala 429 žen a mužů

s osteoporózou, kteří užívali glukokortikoidy po dobu nejméně tří měsíců.

Další studie zkoumala účinky přípravku Forsteo na hustotu kostní tkáně po dobu dvou let u 234 žen po

menopauze.

Jaký přínos přípravku Forsteo byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Forsteo byl při snižování počtu případů zlomenin obratlů účinnější než placebo: nová

zlomenina byla v průběhu studie zaznamenána u 5 % žen užívajících přípravek Forsteo oproti

14 % pacientek užívajících placebo. Přípravek Forsteo snížil za 19 měsíců riziko výskytu nové

zlomeniny obratle ve srovnání s placebem o 65 %. Zmenšil také riziko nevertebrálních zlomenin, a to

o 62 %, riziko zlomenin kyčle však nesnížil.

Ve studii prováděné u mužů přípravek Forsteo po léčbě trvající v průměru téměř 12 měsíců zvýšil

hustotu kostní tkáně páteře přibližně o 6 %.

Forsteo

EMA/372186/2016

strana 3/3

Ve studii zaměřené na pacienty užívající glukokortikoidy byl přípravek Forsteo účinnější než

alendronát: u pacientů užívajících přípravek Forsteo došlo po 18 měsících ke zvýšení hustoty kostní

tkáně páteře o 7 % ve srovnání s 3 % pacientů, kteří užívali alendronát.

Studie také prokázaly, že přínosy léčby přípravkem Forsteo v podobě zvyšování hustoty kostní tkáně

přetrvávaly po dobu až dvou let.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Forsteo?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Forsteo (zaznamenaným u více než 1 pacienta z 10) je

bolest horních a dolních končetin. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Forsteo je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Forsteo nesmějí užívat pacienti, kteří trpí jiným onemocněním kostí, např. Pagetovou

chorobou, rakovinou kostí nebo kostními metastázami (rakovinou, která se rozšířila do kostí), pacienti,

kteří podstoupili radioterapii kostry, pacienti s hyperkalcemií (vysokou hladinou vápníku v krvi),

pacienti, kteří vykazují vysoké hladiny alkalické fosfatázy (enzymu) bez zjevné příčiny, ani pacienti,

kteří trpí závažným onemocněním ledvin. Přípravek Forsteo nesmějí užívat děti ani mladí dospělí,

u nichž není ukončen vývoj kostí, ani těhotné či kojící ženy. Úplný seznam omezení je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Forsteo schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že přínosy přípravku Forsteo převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby

mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Forsteo?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Forsteo byla zahrnuta doporučení

a opatření týkající se bezpečného a účinného používání přípravku, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Další informace o přípravku Forsteo

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Forsteo platné v celé Evropské unii dne

10. června 2003.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Forsteo je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Další

informace o léčbě přípravkem Forsteo naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2016.

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace