Flubenol KH 44 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Flubenol KH 44 mg/ ml Perorální pasta
 • Dávkování:
 • 44mg/ ml
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Flubenol KH 44 mg/ml Perorální pasta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9901558 - 1 x 1 aplikátor - aplikátor; 9962480 - 1 x 1 aplikátor - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/521/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 09-09-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 11-08-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ZODPOVĚDNÉHO ZA UVOLŇOVÁNÍ ŠARŽÍ, POKUD

SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Německo

Výrobce zodpovědný za uvolňování šarží:

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B

Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena

Portugalsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flubenol KH 44 mg/ml perorální pasta

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK)

1 ml bílé až smetanově žluté gelovité pasty obsahuje :

Léčivá látka: Flubendazolum 44 mg

Pomocné látky:

Methylparabenum (E 218) . 1,8 mg

Propylparabenum (E 216).0,2 mg

4.

INDIKACE

Léčba endoparazitóz u psů a koček způsobených:

Škrkavkami

Toxocara canis

Toxocara cati

Toxascaris leonina

Měchovci

Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

Ancylostoma tubaeforme

Tenkohlavcem

Trichuris vulpis

Tasemnicemi Taenia pisiformis

Taenia hydatigena

Hydatigera taeniaeformis

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy. Flubenol KH pasta je bezpečný pro podávání březím a laktujícím zvířatům.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Psy a kočkami je Flubenol KH velmi dobře snášen. U některých koček může podání tohoto

přípravku vyvolat salivaci, která je způsobena stresem zvířete z manipulace. Toto nemá vliv na

léčebný účinek přípravku. U psů můžeme příležitostně pozorovat přechodné zvracení.

7.

CÍLOVÉ DRUHY

Psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

22 mg/kg živé hmotnosti =1 ml na 2 kg živé hmotnosti .

- Psi a kočky infikovaní pouze škrkavkami a měchovci: 1 ml pasty na 2 kg živé hmotnosti,

jednou denně po 2 po sobě jdoucí dny.

- Psi a kočky infikovaní smíšenou infekcí parazitů: 1 ml pasty na 2 kg živé hmotnosti, jednou

denně po 3 po sobě jdoucí dny.

Pasta může být podávána jedním z následujících způsobů:

- správná dávka je podána přímo do dutiny ústní psa nebo kočky,

- správná dávka je zamíchána do krmiva (tato metoda je doporučována u agresivních zvířat).

9.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Odstraňte bezpečnostní zátku (3). Přidržte píst (1) a otáčejte prstýnkem (2) proti směru

hodinových ručiček až k číslu, které koresponduje s hmotností zvířete v kg. Dávka pro zvíře. Při

následující léčbě přičtěte hmotnost zvířete k číslu, u něhož se nachází prstýnek a ten přesuňte

otáčením k této nové hodnotě dávky.

Například: pro 3 kg kočku, prstýnek nařiďte k hodnotě 3 kg pro první léčbu, k 6 kg pro druhou a

k 9 kg pro třetí.

3

2

1

Doporučená léčba

Psi:

štěňata:

- okolo 1.- 2. týdne stáří

mladí psi:

- při odstavu a následně každé 2-3 měsíce

feny:

- během hárání

- 10 dní před a 10 dní po porodu

dospělí psi:

- 3 krát až 4 krát ročně

všichni psi:

- před vakcinací

Kočky:

koťata:

- ve stáří 6 týdnů

mladé kočky:

- každé 2-3 měsíce

dospělé kočky:- 3 krát až 4 krát ročně

všechny kočky:- před vakcinací

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určen pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2019