FINOMEL PERI

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ALANIN (ALANINUM) ; GLYCIN (GLYCINUM) ; ARGININ (ARGININUM) ; HISTIDIN (HISTIDINUM) ; ISOLEUCIN (ISOLEUCINUM) ; LEUCIN (LEUCINUM) ; LYSIN-HYDROCHLORID (LYSINI HYDROCHLORIDUM) ; HEPTAHYDRÁT SÍRANU HOŘEČNATÉHO (MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS) ;
Dostupné s:
BAXTER CZECH spol. s r.o., Praha
ATC kód:
B05BA10
INN (Mezinárodní Name):
ALANINE (ALANINUM) ; GLYCINE (GLYCINUM) ; ARGININE (ARGININUM) ; HISTIDINE (HISTIDINUM) ; ISOLEUCINE (ISOLEUCINUM) ; LEUCINE (LEUCINUM) ; LYSINE HYDROCHLORIDE (LYSINI HYDROCHLORIDE) ; THE HEPTAHYDRATE OF MAGNESIUM SULFATE (MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS) ; PHENYLALANINE (PHENYLALANINUM) ; POTASSIUM CHLORIDE (KALII CHLORIDUM) ; TRIHYDRATE SODIUM ACETATE (NATRII ACETAS TRIHYDRICUS) ; PURIFIED SOYBEAN OIL (SOJAE OLEUM RAFFINATUM) ; THREONINE (THREONINUM) ; TRYPTOPHAN (TRYPTOPHANUM) ; TYROSINE (TYROSINUM) ; VALI
Léková forma:
Infuzní emulze
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
4X1450ML; 4X2020ML; 4X1085ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
76/ 399/17-C
Datum autorizace:
2021-08-03

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls241694/2017

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Finomel Peri

infuzní

emulze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci. Možná ji budete potřebovat znovu přečíst.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento lék byl předepsán výhradně pro vás. Neposkytujte ho jiným osobám. Mohl by jim

ublížit, i když jsou jejich příznaky nemoci stejné jako vaše.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Finomel Peri a k čemu se používá

Co musíte vědět, než budete moci přípravek Finomel Peri užít

Jak budete přípravek Finomel Peri užívat

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Finomel Peri uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Finomel Peri a k

čemu se používá

Přípravek Finomel Peri obsahuje aminokyseliny (používají se k tvorbě proteinů), glukózu (cukry),

lipidy (tuky) a soli (elektrolyty).

Přípravek Finomel Peri se používá pro podávání výživy u dospělých, když normální výživa ústy je

nedostačující nebo není možná.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost

před užitím příprav

ku Finomel Peri

P

řípravek

Finomel Peri

neužívejte v případě

:

jestliže jste alergický(á) na rybí, vaječné, sójové, arašídové proteiny nebo na kukuřici /

produkty z kukuřice (viz „Upozornění a opatření“ níže) nebo kteroukoli další složku tohoto

léku (uvedeno v bodě 6);

jestliže máte vysoké hladiny tuků v krvi;

jestliže máte vážné problémy s funkcí jater;

jestliže máte problémy se srážlivostí krve;

jestliže trpíte poruchou, kdy má vaše tělo problémy se zpracováním určitých aminokyselin;

jestliže máte vážné problémy s ledvinami;

jestliže trpíte hyperglykémií (příliš vysokou hladinou cukru v krvi);

jestliže máte v krvi neobvykle vysokou hladinu některého z elektrolytů (sodík, draslík, hořčík,

vápník a/nebo fosfor);

jestliže máte například akutní plicní edém, hyperhydrataci a problémy se zhoršenou činností

srdce (dekompenzace), kdy žíly nemohou přijímat velké objemy tekutin;

pokud máte akutní a vážné zdravotní problémy, například vážné posttraumatické stavy,

nekontrolovanou cukrovku, akutní infarkt myokardu, mrtvici, embolii, metabolickou acidózu,

vážnou sepsi (bakterie v krvi), hypotonickou dehydrataci a hyperosmolární koma.

Ve všech případech bude Váš lékař zvažovat své rozhodnutí, zda máte dostat tento léčivý přípravek,

podle faktorů, jako je např. Váš věk, hmotnost a zdravotní stav, a podle výsledků veškerých provedených

testů.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Finomel Peri se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud trpíte:

- vážným problémem s ledvinami. Lékaře také musíte informovat, pokud docházíte na dialýzu (umělá

ledvina) nebo pokud se léčíte jinou formou čištění krve

- vážným problémem s játry

- problémem se srážlivostí krve

- tím, že nadledvinky nefungují správně (adrenální insuficience). Nadledvinky jsou žlázy ve tvaru

trojúhelníku umístěné nad horní částí ledvin

- srdečním selháním

- onemocněním plic

- hromaděním vody v těle (hyperhydratace)

- nedostatkem vody v těle (dehydratace)

- neléčenou vysokou hladinou cukru v krvi (cukrovka)

- srdečním záchvatem nebo šokem způsobeným náhlým srdečním selháním

- vážnou metabolickou acidózou (situace, kdy je krev příliš kyselá)

- vážnou infekcí (sepse)

Infuze bude okamžitě zastavena, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky nebo symptomy

alergické reakce, například horečka, zimnice, kožní vyrážka nebo potíže při dýchání. Tento léčivý

přípravek obsahuje rybí olej, sójový olej, vaječné fosfolipidy a glukózu získanou z kukuřice, které

mohou způsobit reakce přecitlivělosti. Byly pozorovány zkřížené alergické reakce mezi bílkovinami

sóji a arašídů.

Ztížené dýchání může být také příznak vzniku malých částic, které ucpávají krevní řečiště v plicích

(pulmonální vaskulární precipitáty). Pokud budete mít obtíže s dýcháním, sdělte to ošetřujícímu lékaři

nebo zdravotní sestře, kteří rozhodnou o opatření, které bude třeba přijmout.

Pokud si během aplikace infuze všimnete bolesti, pálení, ztuhlosti, vzniku otoku nebo změny barvy

kůže v místě infuze nebo vytékání infuze, řekněte to svému ošetřujícímu lékaři nebo zdravotní sestře.

Podání bude okamžitě zastaveno a obnoveno do jiné žíly.

Riziko vzniku infekce či sepse (bakterie nebo jejich toxiny v krvi) je výrazně vyšší, máte-li do žíly

zavedenou hadičku (nitrožilní katétr). Váš lékař bude pozorně sledovat, zda se u Vás neobjevují

známky infekce. Použití „aseptické techniky“ („bez choroboplodných zárodků“) při zavádění a údržbě

katétru a v průběhu přípravy nutričního roztoku napomáhá snížit riziko vzniku infekce.

U podobných přípravků byl hlášen výskyt syndromu přetížení tuky. Snížená nebo omezená schopnost těla

odstraňovat tuky obsažené v přípravku Finomel Peri může vést k „syndromu přetížení tuky“ (viz bod 4 –

Možné nežádoucí účinky).

Pokud trpíte vážnou podvýživou a potřebujete dostávat výživu do žíly, doporučujeme zahajovat

aplikaci parenterální výživy pomalu a opatrně.

Další kontrolní testy

Rovnováha vody a solí ve Vašem těle a metabolické poruchy je třeba napravit před zahájením infuze.

Váš lékař může provádět klinické a laboratorní testy při používání tohoto léku, aby zajistil účinnost

a další bezpečnost podávání. Váš lékař bude sledovat Váš stav a může změnit dávkování nebo Vám

podat další léky.

Děti

a

dospívající

Momentálně neexistují žádné zkušenosti s užíváním přípravku Finomel Peri u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek

Finomel Peri

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které

možná budete užívat.

Přípravek Finomel Peri obsahuje vápník. Nesmí být podáván společně nebo stejnou hadičkou

s antibiotikem ceftriaxon, protože by se mohly utvořit částice. Pokud se použije k postupnému podání

těchto přípravků stejná hadička, je třeba ji důkladně propláchnout.

Olivový a sójový olej přítomný v přípravku Finomel Peri obsahuje vitamín K. Tato skutečnost nemá

obvykle žádný vliv na funkci léků ředících krev (antikoagulancia), jako je kumarin, nicméně pokud

máte předepsánu antikoagulační léčbu, měl(a) byste to sdělit svému lékaři.

Lipidy obsažené v této emulzi mohou ovlivňovat výsledky určitých laboratorních testů, pokud je

vzorek krve odebrán před odstraněním lipidů z Vašeho krevního řečiště (tyto jsou obvykle odstraněny

po 5 až 6 hodinách bez příjmu lipidů).

Těhotenství

a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls241694/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Finomel Peri infuzní emulze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Přípravek Finomel Peri je vyráběn ve formě 3komorového plastového vaku. Každý

obsahuje

sterilní

apyrogenní

směs

roztoku

glukózy,

roztoku

aminokyselin s elektrolyty a 20% lipidové emulze.

Složení rekonstituované emulze po smíchání obsahů 3 komor je uvedeno v tabulce

níže:

Léčivá látka

1 085 ml

1 450 ml

2 020 ml

Piscis oleum omega-3 acidis

abundans

6,12 g

8,16 g

11,40 g

Olivae oleum raffinatum

7,65 g

10,20 g

14,25 g

Sojae oleum raffinatum

9,18 g

12,24 g

17,10 g

Triglycerida media

7,65 g

10,20 g

14,25 g

Alaninum

7,08 g

9,46 g

13,17 g

Argininum

3,93 g

5,26 g

7,31 g

Glycinum

3,52 g

4,71 g

6,55 g

Histidinum

1,64 g

2,19 g

3,05 g

Isoleucinum

2,05 g

2,74 g

3,82 g

Leucinum

2,50 g

3,34 g

4,64 g

Lysinum

(jako lysini hydrochloridum)

1,98 g

(2,48 g)

2,65 g

(3,31 g)

3,69 g

(4,61 g)

Methioninum

1,37 g

1,83 g

2,54 g

Fenylalaninum

1,92 g

2,56 g

3,56 g

Prolinum

2,33 g

3,11 g

4,32 g

Serinum

1,71 g

2,29 g

3,18 g

Threoninum

1,44 g

1,92 g

2,67 g

Tryptofanum

0,62 g

0,82 g

1,14 g

Léčivá látka

1 085 ml

1 450 ml

2 020 ml

Tyrosinum

0,14 g

0,18 g

0,25 g

Valinum

1,98 g

2,65 g

3,69 g

Natrii acetas trihydricus

1,92 g

2,57 g

3,57 g

Kalii chloridum

1,53 g

2,05 g

2,85 g

Calcii chloridum dihydricum

0,25 g

0,34 g

0,47 g

Magnesii sulfas

heptahydricus

0,84 g

1,13 g

1,57 g

Natrii glycerophosphas

hydricus

2,03 g

2,71 g

3,77 g

Zinci sulfas heptahydricus

0,008 g

0,011 g

0,015 g

Glucosum

(jako glucosum

monohydricum)

76,7 g

(84,4 g)

102,6 g

(112,8 g)

142,9 g

(157,2 g)

Energetický obsah rekonstituované emulze pro jednotlivé velikosti vaku:

1 085 ml

1 450 ml

2 020 ml

Dusík (g)

10,5

Aminokyseliny (g)

Glukóza (g)

Lipidy

Energie:

Kalorie – celkem (kcal)

1 003

1 398

Kalorie – bez proteinů (kcal)

1 144

Kalorie – glukóza (kcal)

Kalorie – lipidy (kcal)

Kalorie – bez proteinů / poměr

dusíku (kcal/g)

Poměr kalorií glukózy / lipidů

52/48

52/48

52/48

Lipidy / celkem kalorií

39 %

39 %

39 %

Elektrolyty:

Sodík (mmol)

27,4

36,6

50,9

Draslík (mmol)

20,6

27,5

38,2

Hořčík (mmol)

1 085 ml

1 450 ml

2 020 ml

Vápník (mmol)

Fosfor (mmol)

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace