Fablyn

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Lasofoxifen-tartarát
Dostupné s:
Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
ATC kód:
G03
INN (Mezinárodní Name):
lasofoxifene
Terapeutické skupiny:
Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému,
Terapeutické oblasti:
Osteoporóza, postmenopauzální
Terapeutické indikace:
Přípravek Fablyn je indikován k léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno významné snížení výskytu zlomenin obratlů a vertebrálních zlomenin, ale ne zlomenin bedra (viz bod 5. Při volbě přípravku Fablyn či jiné léčby, včetně estrogenů, pro léčbu postmenopauzální ženy je třeba zvážit menopauzální příznaky, vliv na děložní a prsní tkáň a kardiovaskulární rizika a přínosy (viz bod 5.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000977
Datum autorizace:
2009-02-24
EMEA kód:
EMEA/H/C/000977

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

21-06-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

22-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

21-06-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

21-06-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

21-06-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBA

LOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

lasofoxifenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek FABLYN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FABLYN užívat

Jak se přípravek FABLYN užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek FABLYN uchovávat

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK FABLYN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek FABLYN se používá pro léčbu osteoporózy u žen po menopauze (tzv. postmenopauzální

osteoporóza), u kterých je zvýšené riziko zlomenin kostí, především páteře, kyčlí a zápěstí. Patří do

skupiny léků nazývaných selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM).

U žen s postmenopauzální osteoporózou snižuje přípravek FABLYN riziko jak fraktur páteře (obratlové

zlomeniny), tak jiných zlomenin (mimoobratlové zlomeniny), nikoli však riziko zlomenin kyčlí.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FABLYN

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek FABLYN

jestliže jste alergická (přecitlivělá) na lasofoxifen nebo na kteroukoliv další složku přípravku

FABLYN.

jestliže v současné době máte, či jste v minulosti měla, některou z nemocí spojených se vznikem

krevních sraženin, např. v žilách, plicích nebo očích (hluboká žilní trombóza, plicní embolie či

trombóza retinální žíly)

jestliže máte jakékoliv poševní krvácení. Toto musí být vyšetřeno lékařem

před zahájením léčby

jestliže byste mohla otěhotnět

jestliže jste těhotná či kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FABLYN je zapotřebí

jestliže zůstanete po nějakou dobu bez pohybu

, například pokud máte být přijata do nemocnice či

zůstat na lůžku při zotavování z operace či choroby, což může zvýšit riziko vzniku krevních

sraženin (a tím i onemocnění, jakými jsou hluboká žilní trombóza, plicní embolie či trombóza

retinální žíly).

Váš lékař může doporučit přerušení léčby alespoň 3 týdny před tímto obdobím.

Přípavek již není registrován

Léčba přípravkem FABLYN může být po poradě s Vaším lékařem znovu zahájena, hned jakmile se

Vám vrátí pohyblivost.

jestliže užíváte přípravek FABLYN a cestujete na delší vzdálenost. V takových případech byste se

měla procházet či v pravidelných intervalech procvičovat dolní končetiny a nohy. Dlouhodobé

sezení v neměnné poloze může bránit potřebnému oběhu krve a může zvýšit riziko krevních

sraženin.

Je nepravděpodobné, že přípravek FABLYN způsobí poševní krvácení. Žádné poševní krvácení není

během léčby přípravkem FABLYN očekáváno a musí být vyšetřeno lékařem.

Následující výčet zahrnuje onemocnění, kvůli kterým by pro Vás tento lék nemusel být vhodný.

Předtím,

než začnete užívat přípravek FABLYN, poraďte se se svým lékařem, jestliže

máte či jste měla rakovinu prsu.

se u Vás objeví neobjasněná abnormalita prsu.

trpíte závažným onemocněním jater.

trpíte závažným onemocněním ledvin.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud užíváte estrogenovou substituční

léčbu (ERT) nebo hormonální substituční léčbu (HRT), nemusí pro Vás přípravek FABLYN být vhodný.

Užívání přípravku FABLYN s jídlem a pitím

Přípravek FABLYN může být užíván s jídlem a pitím nebo bez něj.

Těhotenství a kojení

Přípravek FABLYN je určen pouze pro ženy po menopauze a nesmí být užíván ženami, které by stále

mohly otěhotnět.

Neužívejte přípravek FABLYN, pokud jste těhotná či kojíte, protože by mohl být vylučován do

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek FABLYN nemá žádný známý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku FABLYN

Přípravek FABLYN obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil

, že trpíte nesnášenlivostí některých

cukrů, kontaktujte jej předt

ím, než tento lék začnete užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK FABLYN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek FABLYN přesně tak, jak Vám Váš lékař předepsal. Pokud si nejste jistá, poraďte

se se svým lékařem či lékárníkem. Užívejte jednu tabletu každý den.

Tablety polykejte celé. Můžete je užívat s jídlem či bez jídla.

Pokud chcete, můžete tabletu užít s vodou či s jakýmkoli jiným nápojem.

Přípavek již není registrován

Váš lékař Vám může též doporučit, abyste během léčby přípravkem FABLYN užívala potravní doplňky s

vápníkem a vitamínem D, pokud Váš denní příjem tohoto minerálu a vitamínu není dostatečný.

Jestliže jste užil(a) více přípravku FABLYN , než jste měl(a)

Pokud jste užila více tablet, než jste měla, informujte svého lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek FABLYN

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. Užijte další tabletu a pokračujte jako

předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek FABLYN

Předtím, než přestanete užívat přípravek FABLYN, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FABLYN nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Většina nežádoucích účinků, které se objevily během klinických studií byla mírná.

Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, která je definována takto:

Velmi časté nežádoucí účinky: postihují více než 1 uživatele z 10

Časté nežádoucí účinky: postihují 1-10 uživatelů ze 100

Méně časté nežádoucí účinky: postihují 1-10 uživatelů z 1000

Vzácné nežádoucí účinky: postihují 1-10 uživatelů z 10000

Velmi vzácné nežádoucí účinky: postihují méně než 1 uživatele z 10000

Neznámé: četnost není možné z dostupných dat určit

Velmi časté nežádoucí účinky:

Svalové křeče

Časté nežádoucí účinky:

Návaly horka

Zácpa

Tlak v podbřišku

Poševní výtok

Nadměrné pocení

Méně časté nežádoucí účinky

Infekce močových cest, pálení při močení, nutkání k močení, inkontinence (neudržení) moči

Bolesti či tlak v břiše, bolesti zad, krku, kloubů či hrudi

Únava, neobvyklé či nadměrné krvácení, obvykle z nosu

Cukrovka (typické příznaky jsou nadměrná žízeň, časté močení)

Pocit pálení, závratě, otupělost, zhoršení paměti, zhoršení či částečná ztráta hybnosti končetin,

bolest hlavy, syndrom neklidných končetin (neodolatelné nutkání pohybovat končetinami k

potlačení nepříjemných či zvláštních pocitů)

Přípavek již není registrován

Abnormální či nepravidelná srdeční činnost, zrychlený srdeční tep

Otoky rukou, paží, dolních končetin a nohou, bolesti v končetinách

Kašel, potíže se dechem, ucpaný nos, výtok z nosu

Sucho v ústech, nadýmání (nadměrný objem vzduchu či plynů v žaludku nebo ve střevech), bolesti

břicha

Suché oči, ztráta vlasů, kožní vyrážka, noční pocení, svědění, pocity horka, zvýšení tělesné

hmotnosti

Ztuhnutí prsů, bolest prsů, poševní krvácení, svědění genitálu

Vzácné nežádoucí účinky:

Infekce ucha, oka, dýchacích cest či kůže, průjem, krev ve stolici

Změna chuti k jídlu

Neobvyklé sny, výkyvy nálady

Závratě, změna smyslu pro chuť, záchvaty, migréna, slabost končetin, ischias (bolest v dolní části

zad, hýždích a/nebo různých částí dolní končetiny a nohy, obvykle na jedné straně těla)

Porucha zraku, bolest očí, svědění očí, otok víček, zarudnutí oka, bolest ucha

Poškození rtů, změna pravidelnosti vyměšování, potíže s polykáním, vřídky v ústech, pálení žáhy,

bolest v ústech, bolest v konečníku

Žloutenka (žluté zabarvení kůže a očí), změny výsledků krevních testů jaterních funkcí

Suchá kůže, změna kvality ochlupení, poruchy nehtů, kožní vyrážka, tmavší kůže, změněný tvar

prstů, poškození kůže

Bolestivé močení, krev v moči

Výtok z prsů, bulka v prsu, bolesti v pochvě, křečové žíly

Snížení pulzu v nohách, tvorba modřin

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků závažně zhorší, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK FABLYN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek FABLYN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na na blistru nebo štítku

lahvičky a na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce..

Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek FABLYN obsahuje

Léčivou látkou je lasofoxifen. Jedna potahovaná tableta obsahuje lasofoxifen-tartarát, odpovídající

500 mikrogramům lasofoxifenu.

Pomocnými látkami jsou laktóza; mikrokrystalická celulóza; sodná sůl kroskarmelózy; koloidní

bezvodý oxid křemičitý; magnesium-stearát; oranžová žluť (E110); hypromelóza; monohydrát

laktózy; oxid titaničitý (E171) a triacetin.

Jak přípravek FABLYN vypadá a co obsahuje toto balení

Přípavek již není registrován

Tablety přípravku FABLYN jsou trojúhelníkové, potahované, broskvové barvy, na jedné straně označené

„Pfizer“ a na druhé straně „OPR 05“.

Tablety jsou dodávány v baleních s blistry obsahujících 7, 28 či 30 tablet a v lahvičkách po 90 tabletách.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velkosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci je Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Am Bahnhof 2,

92289 Ursensollen, Německo.

Výrobcem je Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen,

Německo.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena {MM/YYYY}.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury

(EMEA): http://www.emea.europa.eu/.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRA

VKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

FABLYN 500 mikrogramů potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje lasofoxifeni tartaras odpovídající 500 mikrogramům lasofoxifenu.

Pomocné látky: Jedna potahovaná tableta obsahuje 71,34 mg laktózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Trojúhelníková potahovaná tableta broskvové barvy s vyraženým slovem „Pfizer“ na jedné straně a „OPR

05“ na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek FABLYN je indikován k léčbě osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem

zlomenin. Bylo prokázáno významné snížení incidence vertebrálních a non-vertebrálních fraktur, ale

nikoliv fraktur kyčlí (viz bod 5.1).

Při volbě přípravku FABLYN či jiné léčby, včetně estrogenů, pro léčbu postmenopauzální ženy je třeba

zvážit menopauzální příznaky, vliv na děložní a prsní tkáň a kardiovaskulární rizika a přínosy (viz bod

5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí (postmenopauzální ženy):

Doporučená dávka je jedna 500mikrogramová tableta denně.

Tableta může být užívána kdykoliv během dne bez ohledu na příjem jídla a pití.

Pokud je denní příjem nedostatečný, měla by být strava obohacována doplňky vápníku a/nebo vitamínu D.

U postmenopauzálních žen je žádoucí příjem v průměru 1 500 mg vápníku denně. Doporučený příjem

vitamínu D je 400-800 IU denně.

Děti a mladiství do 18 let:

Pro podávání přípravku FABLYN dětem a mladistvým do 18 let není indikace, protože je určen pouze pro

postmenopauzální ženy. Proto nebyla bezpečnost ani účinnost zkoumána (viz bod 5.2).

Starší ženy (65 let a starší):

Přípavek již není registrován

U starších žen nejsou potřeba žádné úpravy dávek (viz bod 5.2).

Jaterní nedostatečnost:

U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní nedostatečností není zapotřebí úpravy dávek (viz bod 5.2).

U pacientů s jaterní nedostatečností s hodnotami funkčnch jaterních testů > 1,5 ULN nebyla bezpečnost a

účinnost lasofoxifenu hodnocena, proto by měl přípravek FABLYN být u těchto pacientů používán s

opatrností.

Renální nedostatečnost:

U pacientů s mírnou až střední renální nedostatečností není zapotřebí úpravy dávek (viz bod 5.2). U

pacientů s těžkou renální nedostatečností nebyla bezpečnost a účinnost lasofoxifenu hodnocena, proto by

měl přípravek FABLYN být u těchto pacientů používán s opatrností.

S ohledem na chronickou povahu choroby je přípravek FABLYN určen pro dlouhodobé podávání (viz bod

5.1).

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Anamnéza či přítomnost žilní tromboembolie, včetně hluboké žilní trombózy, plicní embolie a trombózy

retinální žíly.

Neobjasněné děložní krvácení.

Těhotenství a kojení: Přípravek FABLYN je určen pouze pro léčbu postmenopauzálních žen. Nesmí být

užíván ženami ve fertilním věku, těhotnými a kojícími (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V klinických hodnoceních bylo u žen léčených přípravkem FABLYN pozorováno ve srovnání s placebem

zvýšené riziko žilní tromboembolie (hluboké žilní trombózy a plicní embolie). Mohou se též objevit jiné

tromboembolické příhody. I méně závažné příhody, povrchové tromboflebitidy, byly při léčbě přípravkem

FABLYN hlášeny

častěji než v případě placeba. Poměr přínosu a rizika by měl být zvážen u pacientek s

rizikem žilních tromboembolických příhod jakékoliv etiologie (viz body 4.3 a 4.8). Protože imobilizace,

nezávisle na terapii, zvyšuje riziko žilní tromboembolie, měla by být léčba přípravkem FABLYN

přerušena alespoň 3 týdny před a také v průběhu déletrvající imobilizace (např. v případě rekonvalescence

po chirurgických výkonech nebo nutnosti delšího klidu na lůžku) a znovu zahájena jen poté, kdy je

pacientka opět plně chodící. Ženy užívající přípravek FABLYN by měly být též poučeny o nutnosti

pravidelného pohybu během delšího cestování.

Jakékoliv neobjasněné vaginální krvácení by mělo být příslušně klinicky vyšetřeno. Ve skupině léčené

placebem a ve skupině, které byl podáván přípravek FABLYN, byla pozorována podobná incidence

endometriální hyperplazie a endometriálního karcinomu (viz bod 5.1).

Užívání lasofoxifenu je u některých pacientek spojeno s benigními účinky na endometrium. Tyto

zahrnovaly u některých subjektů mírný nárůst incidence vaginálního krvácení a endometriálních

cystických změn pozorov

aných pomocí ultrazvuku a histologicky detekované b

enigní cystické atrofie

(varianta endometrické atrofie). Tyto cystické změny vedly ke zvýšení střední tloušťky endometria asi o

1,5 mm. Odhalení těchto benigních účinků vedlo k tomu, že ve studii PEARL (viz bod 5.1) bylo

provedeno více diagnostických vyšetření dělohy pacientkám léčeným přípravkem FABLYN než

Přípavek již není registrován

pacientkám užívajícím placebo. Dle současných doporučených klinických postupů pro léčbu

postmenopauzálních žen ale tyto benigní nálezy u žen bez vaginálního krvácení v praxi neopodstatňují

další vyšetření, protože riziko diagnostických děložních výkonů u asymptomatických žen převažuje

všechny přínosy. Patolog vyšetřující histologii endometria by měl být informován o anamnéze užívání

lasofoxifenu z důvodu přesné diagnózy případné přítomné benigní cystické atrofie.

Současné užívání přípravku FABLYN a systémové estrogenní či hormonální terapie nebylo hodnoceno, a

proto se současné podávání přípravku FABLYN a systémové estrogenní terapie nedoporučuje.

Přípravek FABLYN nebyl sledován u žen s anamnézou karcinomu prsu. Nejsou k dispozici žádné

informace ohledně jeho současného užívání s léky používanými k léčbě časného či pokročilého karcinomu

prsu. Proto by měl být přípravek FABLYN užíván k léčbě osteoporózy jen v případech, kdy byla již léčba

karcinomu prsu, včetně adjuvantní terapie, ukončena.

Jakékoliv neobjasněné abnormality prsů, které se objeví během léčby

pří

pravkem FABLYN, by měly být

vyšetřeny. Přípravek FABLYN neodstraňuje riziko rakoviny prsu (viz bod 5.1).

Přípravek FABLYN může zvyšovat incidenci návalů horka a není účinný v léčbě návalů horka spojených

s deficitem estrogenu. U některých asymptomatických pacientek se mohou návaly horka objevit po

zahájení léčby.

Omezené klinické údaje naznačují, že u pacientek s historií hypertriglyceridémie (> 5,6 mmol/l)

vyvolanou estrogeny, může být lasofoxifen spojen s výrazným nárůstem triglyceridů v séru. U pacientek s

uvedenou anamnézou je nutné při léčbě lasofoxifenem sledovat hladinu triglyceridů v séru.

Lasofoxifen se silně váže na bílkoviny, je ve velké míře metabolizován a pravděpodobně prochází

enterohepatálním oběhem (viz bod 5.2). Bezpečnost a účinnost přípravku FABLYN nebyla zjišťována u

pacientů s hodnotami funkčnch jaterních testů > 1,5 ULN, proto by měl být u těchto pacientů přípravek

FABLYN podáván s opatrností.

Bezpečnost a účinnost přípravku FABLYN nebyla zjišťována u pacientů se závažnou renální

nedostatečností,

proto by

měl být u těchto pacientů přípravek FABLYN podáván s opatrností (viz bod 4.2

a 5.2).

Přípravek FABLYN obsahuje laktózu. Pacientky se vzácnou vrozenou intolerancí galaktózy, vrozeným

deficitem laktázy či malabsorpcí glukózy-galaktózy by neměly tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k tomu, že cholestyramin (iontoměnič), flukonazol (inhibitor enzymu CYP2C9), ketokonazol

(inhibitor enzymu CYP3A4/5) ani paroxetin (inhibitor enzymu CYP2D6) nemají klinicky významný

účinek na farmakokinetiku lasofoxifenu, je nepravděpodobné, že by jiné iontoměniče nebo jiné inhibitory

těchto izoforem enzymu CYP vedly ke klinicky významným změnám v expozici přípravku FABLYN, a

žádné úpravy dávek tedy nejsou nutné.

Clearance lasofoxifenu může být zvýšena u pacientů chronicky léčených induktory CYP3A4 a UGTs

(např. fenytoin, karbamazepin, barbituráty a třezalka tečkovaná), což může mít za následek nižší

koncentrace v rovnovážném stavu a tím sníženou účinnost.

Ketokonazol

– jako silný inhibitor enzymu CYP3A4/5 zvyšoval systémovou expozici lasofoxifenu o 20%,

což není považováno za klinicky významné.

Přípavek již není registrován

Paroxetin

– jako silný inhibitor CYP2D6 zvyšoval systémovou expozici lasofoxifenu o 35%, což není

považováno za klinicky významné.

Inhibitory protonové pumpy

– údaje o účinku současného podání inhibitorů protonové pumpy (IPP) a

lasofoxifenu nejsou k dispozici, proto je nutné užití těchto přípravků s lasofoxifenem zvážit s opatrností.

V klinických hodnoceních nevedl lasofoxifen ke změnám metabolizmu dextrometorfanu (substrát

CYP2D6) a chlorzoxazonu (substrát CYP2E1) či farmakokinetiky warfarinu (substrát CYP2C9),

metylprednisolonu (substrát CYP3A4) či digoxinu (substrát MDR1 P-glykoproteinu). Proto je

nepravděpodobné, že by přípravek FABLYN ovlivňoval farmakokinetiku léčivých přípravků, které jsou

eliminovány metabolizací pomocí těchto izoforem enzymu CYP či jsou transportovány MDR1 P-

glykoproteinem.

Warfarin

– Lasofoxifen neměl žádný účinek na farmakokinetiku R- ani S- formy warfarinu. Po podání

jedné dávky warfarinu s lasofoxifenem byla střední hodnota AUC INR (mezinárodní normalizovaný

poměr) přibližně o 8% nižší a maximální hodnota INR přibližně o 16% nižší než po podání samotného

warfarinu. Tyto změny nejsou považovány za klinicky významné.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek FABLYN je určen pouze pro léčbu postmenopauzálních žen. Přípravek FABLYN nesmí být

užíván ženami ve fertilním věku (viz bod 4.3). Nejsou k dispozici odpovídající data týkající se použití

lasofoxifenu u těhotných žen. Ve studiích na zvířatech byla prokázána reprodukční toxicita (viz bod 5.3).

Možné riziko pro člověka není známo.

Kojení

Přípravek FABLYN je určen pouze pro léčbu postmenopauzálních žen. Přípravek FABLYN se nesmí

užívat v období kojení (viz bod 4.3). Není známo, zda se lasofoxifen u člověka vylučuje do mateřského

mléka. Studie na zvířatech vylučování do mateřského mléka prokázaly.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Přípravek FABLYN nemá žádný známý účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnost přípravku FABLYN v léčbě osteoporózy byla hodnocena na 8 556 pacientkách v rámci

dvojitě zaslepeného randomizovaného placebem kontrolovaného mezinárodního klinického hodnocení 3.

fáze, sledujícího incidenci zlomenin (studie PEARL). Léčba postomenopauzálních žen probíhala po dobu

60 měsíců, 2 852 žen bylo randomizováno do skupiny léčené přípravkem FABLYN a 2 852 do skupiny

léčené placebem.

V této studii ukončilo léčbu z důvodu nežádoucích účinků 12,9% pacientek léčených přípravkem

FABLYN a u 12,3% pacientek užívajících placebo.

Žilní tromboembolie:

Nejzávažnější nežádoucí účinek spojený s léčbou přípravke

ABLYN byly žilní

tromboembolické příhody (hluboká žilní trombóza, plicní embolie a trombóza retinální žíly). Během 5 let

sledování se žilní tromboembolie objevila u 37 pacientek léčených přípravkem FABLYN (1,3%, nebo

Přípavek již není registrován

2,90 na 1 000 pacientek ročně) ve srovnání s 18 ženami léčenými placebem (0,6%, nebo 1,41 na 1 000

pacientek ročně); poměr rizik byl 2,06 (95% IS: 1,17; 3,61).

Stejně jako u jiných selektivních modulátorů estrogenních receptorů (SERMs), byly u pacientek léčených

lasofoxifenem ve studii PEARL pozorovány mírně snížené (přibližně 4%) počty krevních destiček.

Běžné nežádoucí účinky spojované s léčbou přípravkem FABLYN byly křeče svalstva, návaly horka a

vaginální výtok. Svalové křeče se objevily přibližně u 1 z 9 pacientek. Návaly horka se objevily u 1 z 11

pacientek a byly nejčastěji hlášeny během prvních 6 měsíců léčby. Vaginální výtok se objevil u 1 z 26

pacientek.

Bezpečnost přípravku FABLYN v léčbě osteoporózy byla hodnocena též v placebem kontrolovaném

klinickém hodnocení 2. fáze provedeném na japonských, korejských a tchajwanských ženách. Léčba

postmenopauzálních žen probíhala po dobu 12 měsíců, 124 žen bylo léčeno přípravkem FABLYN a 125

žen užívalo placebo. V této studii ukončilo léčbu z důvodu nežádoucích příhod 3,2% žen léčen

ých

přípravkem

FABLYN a 8,0% žen užívajících placebo

Tabulka 1 uvádí nežádoucí účinky, které se vyskytly ve dvou uvedených klinických hodnoceních léčby

osteoporózy s incidencí vyšší než u placeba.

Většina nežádoucích účinků, které se objevily v průběhu těchto hodnocení, byla mírná a obecně

nevyžadovala přerušení léčby.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny dle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu (velmi časté (≥1/10), časté

≥1/100 až <1/10, méně časté ≥1/1 000 až <1/100 a vzácné ≥1/10 000 až <1/1 000)). Nežádoucí účinky

nejsou v jednotlivých třídách a četnostech řazeny dle klesající závažnosti, ale v abecedním pořadí.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky pozorované v placebem kontrolovaných klinických hodnoceních léčby

osteoporózy častěji u žen léčených přípravkem FABLYN než u žen užívajících placebo.

Infekce a

infestace

Méně

časté:

Močové infekce, vaginální infekce, vaginální kandidóza, vulvovaginitida

Vzácné: Bronchitida, cervicitida, divertikulitida, furunkl, genitální kandidóza, herpes simplex

ophtalmicus, impetigo, infekční artritida, infekce podkoží (celulitida), labyrintitida, mykotické

infekce, pyelonefritida, pyometra

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Méně

časté:

Děložní leiomyomy, fibrom

Vzácné: Benigní novotvary prsu, benigní tumory příštítných tělísek, endometriální novotvary, fibromy

prsu, hemangiom, chronická lymfocytární leukémie, leiomyom, maligní jaterní novotvar,

melanocytární névus, mnohočetný myelom, novotvar, novotvary ženských reprodukčních orgánů

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně

časté:

Anémie, makrocytóza, trombocytopenie

Vzácné:

Hypochromázie, megaloblastická anémie

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Sezónní alergie

Endokrinní poruchy

Vzácné:

Hyperfunkce příštítných tělísek

Poruchy metabolismu a výživy

Přípavek již není registrován

Méně

časté

Diabetes mellitus

Vzácné:

Diabetes mellitus 2. typu, hypertriglyceridémie, hypoalbuminémie, hypofosfatémie,

nechutenství, snížená chuť k jídlu, tetanie, zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Vzácné:

Abnormální sny, cyklotymické poruchy

Poruchy nervového systému

Méně

časté:

Bolest hlavy, mozková mrtvice, pocit pálení, syndrom neklidných končetin

Vzácné:

Amnézie, demence Alzheimerova typu, dysgeuzie, epilepsie, hydrocefalus, hypogeuzie,

komprese nervů, migréna, migréna s aurou, onemocnění motorických neuronů, paréza, porucha

paměti, posturální závratě, presynkopa, vaskulární bolesti hlavy, zánět sedacího nervu

Poruchy oka

Méně

časté:

Suché oči

Vzácné:

Afakie, cévní porucha sítnice, chorioretinopatie, keratokonjunktivitis sicca, krvácení do

spojivky, makulární degenerace, nestejné zorničky, oční krvácení, odchlípení sítnice, otok víčka,

poruchy vidění, překrvení oka, překrvení spojivky, snížení zrakové ostrosti, svědění oka,

retinopatie

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné:

Polohové vertigo, porucha vnitřního ucha, ušní potíže

Srdeční poruchy

Méně

časté:

Palpitace, tachykardie

Vzácné:

Cor pulmonale, kardiomegalie, nedostatečnost trikuspidální chlopně, sinusová zástava, srdeční

selhání, supraventrikulární extrasystoly

Cévní poruchy

Časté

Návaly horka

Méně

časté:

Flebitida, hluboká žilní trombóza, povrchová tromboflebitida, tromboflebitida, zarudnutí, žilní

městnání

Vzácné: Aortální aneurysma, embolie, hematom, intermitentní klaudikace, ischemická choroba, krvácení,

lymfostáza, poruchy kapilár, trombóza, vaskulární stenóza, žilní trombóza, žilní trombóza

končetin

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně

časté:

Alergická rýma, kašel, plicní embolie

Vzácné:

Chronická obstrukční plicní nemoc, plicní granulom, vazomotorická rýma

Gastrointestinální poruchy

Časté

Zácpa

Méně

časté:

Bolesti břicha, bolesti v epigastriu, bolesti v podbřišku, gastritida, nadýmání, sucho v ústech,

syndrom dráždivého tračníku

Vzácné:

Anální fissura, anální spasmus, bolest v ústech, bolestivost břicha, duodenální vřed, duodenitida,

dysfagie, esofagitida, cheilitida, cheilosida, rektální polyp, rektální vřed, tříselná kýla, ulcerace v

ústech, ulcerózní kolitida, žaludeční polypy, žaludeční potíže

Poruchy jater a žlučových cest

Méně

časté:

Cholelitiáza, jaterní steatóza

Vzácné:

Cholecystitida, choledocholitiáza, hepatitida, poruchy jater, žloutenka

Přípavek již není registrován

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Hyperhidróza

Méně

časté:

Alopecie, erytém, noční pocení, pruritus

Vzácné:

Abnormální kvalita vlasů, angioedém, generalizovaný pruritus, fotosensitivní reakce,

hyperpigmentace kůže, kožní edém, makulo-papulózní vyrážka, onychoklaze, podráždění kůže,

poruchy nehtů, poškození kůže, pruritická vyrážka, rozácea, suchá kůže, urtikárie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi

časté

Svalové křeče

Méně

časté:

Bolesti krku, bolest v končetinách, bolesti zad

Vzácné:

Artropatie, bolest v čelisti, bolesti kyčlí, bursitida, daktylitida, exostóza, hemartróza, kontraktura

končetiny, kontraktura svalu, kostochondritida, muskuloskeletální potíže, paličkovatění prstů

(clubbing), periartritida, revmatoidní artritida, syndrom rotátorové manžety, tendosynovitida,

záškuby svalu, ztuhlost kloubu

Poruchy ledvin a močových cest

Méně

časté:

Inkontinence moči, noční pomočování, nutkání k močení, polakisurie, poruchy uretry

Vzácné:

Hyperkalciurie, hypertonický měchýř, litiáza měchýře, nefroskleróza, polyp močového měchýře,

poruchy močové soustavy, uretrální krvácení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté

Cystokéla, děložní polypy, endometriální hypertrofie* (sonografický nález zesílení endometria),

poruchy endometria, vaginální poruchy, vaginální výtok

Méně

časté:

Bolest prsou, cervikální dysplázie, cervikální polyp, děložní cervikální eroze, endometriální

hyperplázie** (na základě hodnocení zkoušejícího), hydrometra, indurace prsou, kolpokéla,

krvácení z genitálu, metroragie, porucha prsou u žen, poruchy děložního krčku,

postmenopauzální krvácení, prolaps dělohy, rektokéla, vaginální krvácení, vaginální prolaps,

vulvovaginální pruritus, výtok z genitálu

Vzácné:

Adenomyóza, bolest bradavky, cysta dělohy, cysta děložních adnex, cysta vejcovodu, děložní

cervikální dlaždicová metaplázie, děložní krvácení, děložní růst, fibróza prsou, genitální pruritus,

městnání ve stěně vaginy, narušení bradavky, perineální lacerace, poruchy vulvy, vaginální

bolest, vaginální eroze, vaginální zánět, vulvární varikózní žíly, výtok z prsu, zvětšení klitorisu,

zvětšení prsou

Vrozené, familiární a genetické vady

Vzácné:

Venózní malformace

Celkové poruchy a reakce v místě podání

Časté

Neočekávaná terapeutická odpověď

Méně

časté:

Bolest na hrudi, periferní otoky, pocity horka, únava

Vzácné:

Hypertermie, nepříjemné pocity na hrudi, otok, pocit opilosti, polyp, rezistence, zánět

Vyšetření

Časté

Zvýšení aspartát aminotransferázy

Méně

časté:

Abnormální stěr z děložního krčku, nárůst hmotnosti, zvýšení hladiny ALT, zvýšení hladiny

transamináz, zvýšení krevní glukózy

Vzácné:

Abnormality na RTG srdce a plic, abnormální hladina kreatininu, abnormální ultrazvuk ovarií,

abnormální ultrazvuk prsou, abnormální vlny T na EKG, pozitivita povrchového antigenu

hepatitidy B, přítomnost krve v moči, snížení HDL, snížení kostní hustoty, snížení krevního

albuminu, zvýšení LDL, snížení počtu trombocytů, snížení pulzu na nohou, zvýšení GMT,

Přípavek již není registrován

zvýšení hladiny 5‘ nukleotidázy, zvýšení krevních triglyceridů

Poranění a otravy

Vzácné:

Exkoriace, fraktura hrudního obratle, fraktura páteře, fraktura zubu, poranění genitálu, poranění

končetin, poranění měkkých tkání, poranění skeletu

* Endometriální hypertrofie je termín MedDRA slovníku odpovídající sonografickému nálezu zesílení

endometria.

** Endometriální hyperplázie byla zaznamenána na základě hlášení zkoušejícího lékaře spíše než na

histopatologickém nálezu a nebylo požadováno histologické potvrzení.

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování přípravkem FABLYN.

Lasofoxifen byl podáván postmenopauzálním ženám v jednotlivé dávce až 100 mg (200krát více, než je

doporučená dávka) a v opakovaných dávkách až 10 mg/denně (20krát doporučená dávka) až po dobu

jednoho roku bez výskytu závažných nežádoucích účinků závislých na dávce.

Neexistuje žádné specifické antidotum pro přípravek FABLYN. V případě předávkování by měla být

zahájena obecná podpůrná léčba podle pozorovaných příznaků.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Selektivní modulátor estrogenových receptorů (SERM), ATC kód: {not yet

assigned}

Pokles hladin estrogenu po menopauze či adnexektomii vede k akceleraci ztráty kostní hmoty v důsledku

jejího zvýšeného obratu , kdy resorpce převáží nad tvorbou. Zvýšený obrat zrychluje ztrátu kostní hmoty,

protože kompenzatorní zvýšení tvorby kostní hmoty nestačí vyrovnat její zvýšenou resorpci. U některých

žen vedou nakonec tyto změny ke snížení kostní hmoty, k osteoporóze a zvýšenému riziku zlomenin,

především páteře, kyčle a zápěstí. Zlomeniny obratlů jsou nečastější formou osteoporotických zlomenin u

postmenopauzálních žen.

Lasofoxifen je SERM, jehož biolo

gický

účinek je zprostředkován především vazbou na estrogenové

receptory. Tato vazba vede k aktivaci některých estrogenových cest a blokádě jiných. Lasofoxifen

vyvolává specifické účinky v buňkách estrogen-responzivních tkání.

Klinická data ukazují, že přípravek FABLYN má estrogenu podobný agonistický účinek na kost a

antagonistický účinek na prsy. Účinky přípravku FABLYN na kostní hmotu se projevují snížením hladiny

ukazatelů kostního obratu v séru a v moči, zvýšením denzity kostního minerálu (BMD) a snížením

incidence zlomenin.

Účinky na kostru:

Kostní obrat

V klinických hodnoceních léčby osteoporózy vedla léčba přípravkem FABLYN ke konzistentní statisticky

významné supresi resorpce kosti a k formaci kosti, což se odrazilo ve změnách hladin ukazatelů obratu

kostní hmoty v séru a v moči (např. C-telopeptid a markery kostní formace: osteokalcin, N-terminální

Přípavek již není registrován

propeptid prokolagenu typu 1 a kostní frakce alkalické fosfatázy). Suprese ukazatelů obratu kostní hmoty

byla patrná do 3 měsíců a trvala po dobu 36 měsíců pozorování v podstudii studie PEARL.

Výsledky velkého 5letého mezinárodního klinického hodnocení sledujícího četnost fraktur(PEARL)

Účinky přípravku FABLYN na incidenci fraktur (tabulka 2) byly hodnoceny po dobu 5 let a BMD a

kostní biomarkery byly hodnoceny u postmenopauzálních žen s osteoporózou po dobu 3 let ve studii

PEARL. Sledovaná populace sestávala z 8 556 postmenopauzálních žen s osteoporózou definovanou

nízkou hodnotou BMD (vertebrální či kyčelní BMD alespoň 2,5 standardních odchylek pod průměrnou

hodnotou pro zdravé mladé ženy). Ženy zařazené v tomto hodnocení měly střední věk 67 let (v rozmezí od

59 do 80 let) a střední dobu od menopauzy 20 let. Všechny ženy v hodnocení dostávaly vápník (1 000

mg/den) a vitamín D (400-800 IU/den).

Tabulka 2: Incidence zlomenin u postmenopauzálních žen po dobu 5 let

FABLYN Placebo Relativní snížení rizika(95%

IS) vs. placebo

Nové radiograficky potvrzené fraktury obratlů

Procento pacientek s novou frakturou

n=2748

5,6%

n=2744

9,3%

(28%, 52%)

Nové radiograficky potvrzené fraktury obratlů u

pacientek s ≥ 1 frakturou při zařazení

Procento pacientek s novou frakturou

n=778

8,7%

n=774

14,2%

(21%, 57%)

Nové radiograficky potvrzené fraktury obratlů u

pacientek bez fraktury při zařazení

Procento pacientek s novou frakturou

n=1970

4,4%

n=1970

7,4%

(23%, 55%)

Nevertebrální fraktury

Procento pacientek s nevertebrální frakturou

n=2852

8,1%

n=2852

10,4%

(9%, 36%)

Všechny klinické fraktury

Procento pacientek s klinickou frakturou

n=2852

9,3%

n=2852

12,1%

(12%, 36%)

Zkratky: n= počet pacientek; Is = interval spolehlivosti

p < 0,0001;

p = 0,0004;

p = 0,0002;

p = 0,0020;

p = 0,0004

Radiograficky potvrzené vertebrální fraktury

Přípravek FABLYN významně snižoval incidenci nových radiologicky potvrzených vertebrálních fraktur

(vyjma zhoršení předchozích fraktur) z 9,3% u placeba na 5,6% při léčbě přípravkem FABLYN (relativní

snížení rizika = 41%, p < 0,0001). Tento pokles byl pozorován během prvního roku a byl udržen po dobu

5 let.

U žen s vertebrální frakturou při zařazení do hodnocení snižoval přípravek FABLYN významně incidenci

nových radiograficky potvrzených fraktur z 14,2% u placeba na 8,7% při léčbě přípravkem FABLYN

(relativní snížení rizika = 42%, p = 0,0004). U žen bez fraktury při zařazení byla významně snížena

incidence nových radiograficky potvrzených vertebrálních fraktur z 7,4% u placeba na 4,4% při léčbě

přípravkem FABLYN (relativní snížení rizika = 41%, p = 0,0002).

Po celou dobu 5 let léčby docházelo k vícečetným radiograficky potvrzeným vertebrálním frakturám

významně méně u žen ve skupině léčené přípravkem FABLYN než ve skupině s placebem (p < 0,0001).

Významně méně žen léčených přípravkem FABLYN mělo středně závažné až těžké vertebrální fraktury

(hodnoceno pomocí Genant škály) ve srovnání s placebem (5,2% při léčbě placebem

versus 3,3% u žen

léčených p

řípravkem FABLYN, p =0,0006).

Přípavek již není registrován

Nevertebrální fraktury

Přípravek FABLYN významně snižoval incidenci nevertebrálních fraktur z 10,4% u placeba na 8,1% při

léčbě přípravkem FABLYN (relativní snížení rizika = 24%, p = 0,0020). Tento pokles byl pozorován

během prvního roku léčby a trval po celých 5 let. Snížení incidence nevertebrální fraktur bylo pozorováno

též u žen s těžkou osteoporózou (definovanou jako výchozí BMD T-skóre lumbální páteře ≤ -2,5 a

přítomná fraktura či BMD T-skóre ≤ -3) (p 0,0183).

-Všechny klinické fraktury

Přípravek FABLYN významně snižoval incidenci všech klinických fraktur z 12,1% u placeba na 9,3% u

přípravku FABLYN (relativní snížení rizika = 25%, p = 0,0004). Tento pokles byl pozorován v průběhu

prvního roku a byl udržen po celých 5 let.

Kostní minerální denzita (BMD)

Ve 3leté podstudii studie PEARL (n=760) zvyšoval přípravek FABLYN po třech letech významně BMD

(ve srovnání s placebem) v oblasti bederní páteře (3,3%), celé kyčle (3,0%), femorálního krčku (3,3%),

velkého trochanteru (3,6%), intertrochanterické oblasti (2,6%), Wardova trojúhelníku (5,9%) a předloktí

(1,8%). Ve srovnání s placebem přípravek FABLYN též po třech letech významně zvyšoval celkový

obsah minerálů v kostech (BMC). Významný vzestup BMD byl pozorován již po třech měsících v bederní

páteři a celé kyčli.

Byla provedena analýza pacientek, které byly odeslány ke svému lékaři pro zvážení léčby

alternativním

přípravkem pro léčbu osteoporózy v případě, že bylo pozorováno alespoň jedno z následujícího: a) ≥7%

ztráta BMD v oblasti bederní páteře či ≥10% ztráta BMD v krčku femuru ve 12. měsíci; b) ≥11% ztráta

BMD v oblasti bederní páteře či ≥14% ztráta BMD v krčku femuru ve 24. měsíci; c) ≥2 radiograficky

potvrzené vertebrální fraktury, které se objevily během studie do 24. měsíce. Takové pacientky se

vyskytovaly významně méně často ve skupině léčené přípravkem FABLYN (0,9 %) oproti skupině

placeba (3,3 %).

Výsledky jednoleté studie na asijských pacientkách

Účinky přípravku FABLYN na BMD postmenopauzálních japonských, korejských a tchajwanských žen s

osteoporózou byly sledovány v jednoletém randomizovaném placebem kontrolovaném dvojitě slepém

klinickém hodnocení léčby osteoporózy. Sledovaná populace sestávala z 497 žen s osteoporózou

definovanou nízkou hodnotou vertebrální BMD (T-skóre ≤ 2,5). Ženy v této studii měly střední věk 63 let

(rozsah od 44 do 79 let) a střední dobu od menopauzy 13 let. Všechny ženy ve studii dostávaly vápník

(600-1200 mg/den) a vitamín D (400-800 IU/den).

Přípravek FABLYN v této studii významně zvyšoval BMD páteře a

kyčle (celého kyčle a všech jeho

částí) o 2 až 4%. Také snižoval ukazatele kostního

obratu.

Kostní histomorfometrie

Kost tvořená během dvouleté terapie lasofoxifenem je normální kvality. Ke zhodnocení kvality kosti byly

po dvou letech léčby odebrány biopsie od 71 postmenopauzálních žen zařazených do studií BMD. Po

léčbě lasofoxifenem nebyly přítomny známky osteomalácie, fibrózy dřeně, buněčné toxicity, „tkané kosti“

či jiných abnormalit ovlivňujících kvalitu kosti.

Účinky na endometrium

Přípavek již není registrován

Následující účinky přípravku FABLYN na endometrium po 5 letech expozice byly hlášeny v rámci studie

PEARL.

V incidenci endometriálního karcinomu a endometriální hyperplázie nebyl rozdíl mezi ženami léčenými

přípravkem FABLYN a placebem.

Užívání lasofoxifenu může být spojeno s benigními endometriálními změnami: endometriální cystické

změny pozorované na ultrazvuku a histologicky detekovaná benigní cystická atrofie (forma atrofického

endometria), vedoucí k nárůstu průměrné tloušťky endometria o cca 1,5 mm. Dle současných

doporučených klinických postupů pro léčbu postmenopauzálních žen ale tyto benigní nálezy u žen bez

vaginálního krvácení neopodstatňují další vyšetření (viz bod 4.4).

Incidence endometriálních cystických změn a tloušťka endometria byly analyzovány v části studované

populace (298 pacientů) pomocí každoročního transvaginálního ultrazvuku (TVU) po dobu 3 let. U žen

užívajících placebo byla incidence cystických změn za 3 roky 1,9% , zatímco u žen léčených přípravkem

FABLYN 20,4 %. Všechny histologické nálezy byly benigní. U žen užívajících placebo byl za 3 roky

pozorován pokles střední hodnoty tloušťky endometria v průměru o 0,7 mm, zatímco ženy léčené

přípravkem FABLYN měly střední nárůst o 1,4 mm. Nárůst byl pozorován ve 12. měsíci sledování a po 3

roky se významně nezvyšoval. V některých případech se nález během léčby spontánně upravil.

U všech žen s

dělohou na začátku hodnocení by

ly histologicky benigní endometriální polypy hlášeny v 34

případech z 2 302 (1,5%) žen léčených přípravkem FABLYN oproti 18 případům z 2 309 (0,8%) žen

užívajících placebo. V části hodnocení zaměřené na sledování endometriální histologie (1 080 pacientek)

pomocí TVU po 3 letech byly hlášeny histologicky benigní endometriální polypy ve 20 případech z 366

(5,5%) žen léčených přípravkem FABLYN a u 12 z 360 (3,3%) žen užívajících placebo.

Celková incidence vaginálního krvácení byla nízká (≤ 2,6% ve všech léčebných skupinách). Vaginální

krvácení bylo hlášeno u 74 (2,6%) žen léčených přípravkem FABLYN oproti 37 (1,3%) ženám užívajícím

placebo. Počet pacientek, které přerušily léčbu v důsledku vaginálního krvácení, byl nízký [FABLYN: 4

(0,1 %), placebo: 0].

Četnost hysterektomií ve skupině léčené přípravkem FABLYN (27/2 302 pacientek, 1,2%) byla podobná

jako ve skupině užívající placebo (24/2 309 pacientek, 1,0%). Ke zhodnocení vlivu přípravku FABLYN

na počet diagnostických vyšetření dělohy (tedy hysteroskopie, sonohysterogram s infuzí fyziologického

roztoku, endometriální biopsie, polypektomie či dilatace a kyretáž) byla provedena analýza u žen bez

plánovaného dohledu pomocí TVU (4 055). U žen léčených přípravkem FABLYN bylo provedeno více

diagnostických výkonů (7,0%) než u žen v placebové skupině (2,7%). Diagnostická vyšetření dělohy byla

prováděna u většího počtu žen léčených přípravkem

FABLYN v důsledku vagi

nálního krvácení (dle

požadavků protokolu) a asymptomatických nálezů na endometriu (např. podezření na děložní polypy,

endometriální ztluštění).

Účinek na prsy:

Po dobu 5 let trvání studie PEARL (zahrnujícího 8 556 pacientek), snižovala léčba přípravkem FABLYN

ve srovnání s placebem riziko invazivního karcinomu prsu o 85% (placebo: 20 (0,7%), FABLYN: 3

(0,1%); HR 0,15 (IS 0,04, 0,50)), riziko všech typů karcinomu prsu o 79% (placebo: 24 (0,9%),

FABLYN: 5 (0,2%); HR 0,21 (IS 0,08, 0,55)), riziko invazivního karcinomu prsu s pozitivní expresí

estrogenového receptoru (ER) o 83% ((placebo: 18 (0,7%), FABLYN: 3 (0,1%); HR 0,17 (IS 0,05, 0,57))

a riziko karcinomu prsu s pozitivní expresí estrogenového receptoru (ER) o 81% (placebo: 21 (0,8%),

FABLYN: 4 (0,1%); HR 0,19, (IS 0,07, 0,56). Přípravek FABLYN neměl vliv na riziko ER negativního

karcinomu prsu nebo ER negativního invazivního karcinomu prsu. Tato pozorování potvrzují závěr, že

lasofoxifen nepůsobí v prsní tkáni jako agonista estrogenu.

Přípavek již není registrován

Účinky na metabolismus lipidů a kardiovaskulární riziko:

Účinek přípravku FABLYN na profil lipidů byl hodnocen v 3leté podstudii studie PEARL. Do této

podstudie bylo zařazeno 1 014 postmenopauzálních žen. V porovnání s placebem přípravek FABLYN

významně snižoval celkový cholesterol, LDL cholesterol, apolipoprotein B-100 (související s LDL) a

vysoce citlivý C-reaktivní protein (medián změny byl -10,4%, -15,8%, -11,8% a -12,5% ve stejném

pořadí). V hodnotách HDL cholesterolu a VLDL cholesterolu nebyl pozorován žádný významný rozdíl.

Statisticky významný vzestup hladiny byl pozorován u apolipoproteinu A-1, který souvisí s HDL

cholesterolem, a u sérových triglyceridů (medián změny oproti placebu byl 6,1% a 4,9% ve stejném

pořadí).

Po 5 letech byla v celé sledované populaci (N = 8 556) incidence závažných koronárních příhod, včetně

koronární smrti, nefatálního infarktu myokardu, nově vzniklé ischemické choroby srdeční, hospitalizace

pro nestabilní anginu pectoris a revaskularizační výkony, významně nižší. Vyskytlo se 0,51 příhod/100

pacientoroků u pacientek léčených přípravkem FABLYN a 0,75 příhod/100 pacientoroků u pacientek

užívajících placebo (HR 0,68; 95% IS 0,50, 0,93, p= 0,016). Ve stejném hodnocení nebyl pozorován u

pacientek léčených přípravkem FABLYN po pěti letech žádný vzestup rizika cévní mozkové příhody

včetně hemoragické, ischemické, embolické, nespecifikované a transientní ischemické ataky. Ve skupině

užívající placebo se vyskytlo 0,48 příhod/100 pacientoroků a 0,36 příhod/100 pacientoroků ve skupině

léčené přípravkem FABLYN (HR = 0,75; 95% IS 0,51, 1,10 p = 0,140).

Účinky

na vulvární a vaginální atrofii (VVA):

Účinnost přípravku FABLYN v léčbě VVA byla zjišťována ve dvou 12týdenních klinických hodnoceních

3. fáze sledujících postmenopauzální ženy se středně těžkými až těžkými příznaky VVA, bez ohledu na

stav osteoporózy (zahrnovala 889 pacientek). V obou hodnoceních snižoval závažnost dle hodnocení

pacientky nejvíce obtěžujícího příznaku VVA v porovnání s výchozí hodnotou, snižoval vaginální pH,

snižoval procento vaginálních parabazálních buněk z maturačního indexu (MI) a zvyšoval procento

vaginálních superficiálních buněk z MI. Podobné výsledky u vaginálního pH a MI byly pozorovány ve

studii PEARL.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Kinetika lasofoxifenu byla hodnocena u 758 subjektů v konvenčních klinicko-farmakologických studiích.

Analýza populační farmakokinetiky byla provedena na základě farmakokinetických dat od více než 2 000

postmenopauzálních žen včetně pacientek z vybraných klinických hodnocení osteoporózy.

Absorpce:

Lasofoxifen je pomalu absorbován ze zažívacího traktu s dosažením maximální plazmatické koncentrace

v průměru do 6 hodin po podání dávky. Požití jídla s vyšším obsahem tuku nemění biologickou

dostupnost perorálního lasofoxifenu. Přípravek FABLYN může být podáván v kteroukoliv denní dobu bez

ohledu na příjem potravy či tekutin.

Distribuce:

Zdánlivý distribuční objem (V/F) lasofoxifenu u postmenopauzálních žen je přibližně 1 350 litrů.

Lasofoxifen se ve vysoké míře váže na proteiny lidské plazmy (>99%). Lasofoxifen se váže jak na

albumin, tak na α1-kyselý glykoprotein, neovlivňuje nicméně vazbu warfarinu ani propranololu.

Metabolizmus:

Přípavek již není registrován

Biotransformace a eliminace lasofoxifenu u člověka byly popsány po perorálním podání lasofoxifenu

značeného pomocí

C. V lidském organismu je lasofoxifen z velké míry metabolizován. Bylo

identifikováno pět metabolických drah lasofoxifenu: přímá glukuronidace, přímá sulfatace, hydroxylace

na fenyl-tetralinové skupině (s následným konjugačním metabolizmem katecholových meziproduktů

metylací a glukuronidací), oxidace na pyrrolidinovém jádře a fenyl-hydroxylace. V plazmě byly

detekovány tři metabolity lasofoxifenu: přímý konjugát glukuronidu, glukuronid hydroxylovaného

metabolitu a metylovaný katechol.

Vazebné afinity hlavních cirkulujících metabolitů lasofoxifenu byly v porovnání s lasofoxifenem alespoň

31krát nižší pro alfa estrogenový receptor a 18krát nižší pro beta receptor, což naznačuje, že metabolity

pravděpodobně nehrají významnou roli ve farmakologické aktivitě lasofoxifenu. Oxidace několika

izoformami cytochromu P450 včetně CYP2D6 a 3A4/5 a konjugace lasofoxifenu jsou dva primární

mechanismy eliminace lasofoxifenu ze systémové cirkulace. Zdánlivá clearance (CL/F) lasofoxifenu po

perorálním podání u postmenopauzálních žen je přibližně 6,6 l/hod.

Eliminace:

Lasofoxifen má poločas kolem 6 dní. Lasofoxifen a jeho metabolity se vylučují primárně stolicí s menším

podílem močové exkrece sloučenin odvozených od léčivé látky. Po perorálním podání roztoku

lasofoxifenu značeného

C člověku je přibližně 72% dávky radioaktivity vyloučeno do 24. dne (přibližně

66% ve stolici a 6% v moči). Méně než 2% podané dávky byly nalezeny v moči ve formě nezměněného

lasofoxifenu.

Linearita/nelinearita:

Lasofoxifen vykazuje lineární farmakokinetiku v širokém rozmezí dávek po podání jednotlivé dávky (až

do 100 mg) i po podání opakovaných dávek (až do 20 mg denně). Farmakokinetika lasofoxifenu v

ustáleném stavu je v souladu s očekáváními vzešlými z pozorování farmakokinetiky po podání jednotlivé

dávky.

V ustáleném stavu je poločas lasofoxifenu u postmenopauzálních žen přibližně 6 dní, což vede k malým

fluktuacím koncentrací během 24hodinového intervalu mezi dávkami.

Pediatrické použití:

Farmakokinetika lasofoxifenu nebyla v dětské populaci hodnocena.

Starší pacienti:

Při populační analýze farmakokinetiky nebyly pozorovány žádné klinicky významné rozdíly ve

farmakokinetice lasofoxifenu v rozmezí věku 40 až 80 let. U starších pacientů není zapotřebí úprava

dávek.

Rasa:

V populační analýze farmakokinetiky nebyl pozorován žádný rozdíl ve farmakokinetice lasofoxifenu mezi

rasami. Tato analýza zahrnovala 2 049 postmenopauzálních žen, z nichž 85,5% bylo bělošek, 8,6%

hispánských žen, 3,4% Asiatek a 1,9% Afroameričanek. Výsledky studie 1. fáze provedené u japonských

žen a u bělošek byly v souladu s výsledky populační farmakokinetické analýzy a neukázaly žádný rozdíl

ve farmakokinetice lasofoxifenu mezi těmito dvěma populacemi.

Pohlaví:

Přípavek již není registrován

Protože přípravek FABLYN je indikován pro použití jen u postmenopauzálních žen, nebylo provedeno

žádné hodnocení vlivu pohlaví na jeho farmakokinetiku.

Pacientky se sníženou funkcí jater:

Lasofoxifen byl studován v jednotlivé 0,25 mg dávce na zdravých dobrovolnicích a pacientkách s mírnou

až středně těžkou poruchou funkce jater. Plazmatická expozice lasofoxifenu byla přibližně stejná u

zdravých osob a pacientek s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh A) a byla mírně zvýšena (38%) u

pacientek se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh B) ve srovnání se zdravými. Tyto rozdíly

nejsou považovány za klinicky významné. Úprava dávkování přípravku FABLYN u pacientek s mírnou až

středně těžkou poruchou funkce jater není nutná. Pacientky s těžkou poruchou funkce jater nebyly

sledovány (viz bod 4.4).

Pacienti se sníženou funkcí ledvin:

Protože méně než 2% lasofoxifenu jsou vylučována močí ve formě nezměněné léčivé látky, studie na

pacientkách s renální insuficiencí nebyla provedena. V populační farmakokinetické analýze nebyly

pozorovány klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice lasofoxifenu mezi postmenopauzálními

ženami s clearance kreatininu sníženou až na 32 ml/min a těmi s normální clearance kreatininu. U

pacientek s mírnou až střední renální insuficiencí není nutná žádná úprava dávky přípravku FABLYN (viz

bod 4.4).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Genotoxický účinek lasoxifenu nebyl pozorován v žádném z provedených testů. Ve dvouleté studii

kancerogenity provedené na potkanech (≥1 mg/kg/den; dle AUC v plazmě 7krát vyšší systémová expozice

ve srovnání s expozicí po podání 0,5 mg/den člověku) byla pozorována zvýšená incidence renálního

tubulárního adenomu a karcinomu u samců a nádorů granulárních buněk ovaria u samic. V obdobné

dvouleté studii na myších (≥2 mg/kg/den; dle plazmatické AUC méně než systémová expozice při podání

0,5 mg/den člověku), byla pozorována zvýšená četnost adrenálního kortikálního adenomu a karcinomu,

testikulárního nádoru z intersticiálních buněk, benigního a maligního nádoru ovaria a benigních

glandulárních polypů dělohy. Přestože jsou za nejpravděpodobnější příčinu všech pozorovaných tumorů

považovány hormonální mechanismy specifické pro hlodavce, jejich význam pro člověka není zatím

znám. V průběhu 3 a 5-letý

ch studií u člověka neb

yla četnost zhoubných nádorových onemocnění během

léčby lasofoxifenem vyšší než u placeba.

Lasofoxifen neprokázal teratogenní účinky u potkanů až do dávky 10 mg/kg (přibližně 53x vyšší AUC než

u člověka) ani králíků až do dávky 3 mg/kg (pod úrovní systémové expozice u člověka). U plodů březích

potkanů, kterým byla podávána dávka 100 mg/kg (přibližně 400x vyšší AUC než u člověka) byla

zaznamenána zvýšená embryo/fetální úmrtnost a celkové selhání vývoje spojené se zvýšenou četností

atretického anu, hypoplastického ocasu a otoků a zakřivení končetin.Ve studiích fertility provedených s

lasofoxifenem na potkanech se objevil mírný účinek na reprodukční schopnost samců při dávce >10

mg/kg/den (přibližně 42x vyšší AUC než u člověka), což se projevilo sníženým kopulačním indexem,

sníženým počtem implantačních míst a plodů. U samic bylo při dávkách ≥0,01 mg/kg/den (pod úrovní

systémové expozice u člověka) pozorováno snížení plodnosti a zvýšení ztrát před a po implantaci vedoucí

ke snížení počtu potom

a prodloužení gestace. V prenatální a postnatální studii na potkanech vedlo

podávání lasofoxifenu v dávce ≥0,01 mg/kg/den ke zpoždění a/nebo přerušení porodu, zvýšení mortality

potomků při porodu, ovlivnění dokončení vývojových stádií a snížení růstu. Celkově byly účinky na

reprodukci a vývoj pozorované na zvířatech shodné s ostatními SERM.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Přípavek již není registrován

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Laktosa

Mikrokrystalická celulosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah tablety:

Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

Hypromelosa

Monohydrát laktosy

Oxid titaničitý (E171)

Triacetin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Potahované tablety přípravku FABLYN jsou dodávány v PVC blistrech s hliníkovou fólií či HDPE

lahvičkách s polypropylenovým uzávěrem, lemovaným polyetylénovou/hliníkovou fólií s dětskou

pojistkou.

Velikosti balení jsou 7, 28 či 30 tablet a lahvičky jsou po 90 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.února 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury

(EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/355467/2012

EMEA/H/C/000977

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Fablyn

lasofoxifenum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Fablyn. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Fablyn.

Co je Fablyn?

Fablyn je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku lasofoxifen. Je k dispozici ve formě tablet (500

mikrogramů).

K čemu se přípravek Fablyn používá?

Přípravek Fablyn se používá k léčbě osteoporózy (nemoci, která způsobuje křehkost kostí)

u postmenopauzálních žen (žen po menopauze). Používá se u žen, u nichž existuje riziko fraktury

(zlomeniny kostí). Bylo prokázáno, že přípravek Fablyn snižuje riziko zlomenin páteře a jiných kostí,

ale nikoli zlomenin kyčle.

Při rozhodování, zda předepsat přípravek Fablyn, nebo použít jinou léčbu, by lékař měl vzít v úvahu,

zda pacientka vykazuje příznaky menopauzy, a rovněž možné účinky léčby na dělohu, ňadra, srdce a

krevní cévy.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Fablyn používá?

Doporučená dávka přípravku Fablyn je jedna tableta denně. Přípravek lze užívat v kteroukoli denní

dobu. Pacientkám mohou být rovněž podávány doplňky vápníku a vitaminu D, pokud tyto látky

nezískávají v dostatečném množství z běžné stravy. Přípravek Fablyn je určen k dlouhodobému

užívání.

Přípavek již není registrován

Přípravek Fablyn by měl být užíván s opatrností u žen se závažným onemocněním jater nebo ledvin.

Jak přípravek Fablyn působí?

K osteoporóze dochází tehdy, pokud nedorůstá dostatečné množství nové kosti, která by nahradila

přirozeně odbourávanou starou kostní tkáň. Kosti se postupně stávají tenčími a křehčími a zvyšuje se

pravděpodobnost jejich zlomení. Osteoporóza je častější u žen po menopauze, kdy klesají hladiny

ženského pohlavního hormonu estrogenu: estrogen zpomaluje odbourávání kostí a snižuje riziko jejich

zlomení.

Léčivá látka v přípravku Fablyn, lasofoxifen, patří mezi selektivní modulátory estrogenových receptorů.

Lasofoxifen působí jako „agonista“ estrogenového receptoru (látka, která stimuluje receptor estrogenu)

v některých tělesných tkáních. Lasofoxifen má na kost stejný účinek jako estrogen.

Jak byl přípravek Fablyn zkoumán?

Účinky přípravku Fablyn byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na lidech.

Dvě dávky přípravku Fablyn (250 mikrogramů a 500 mikrogramů jednou denně) byly srovnávány

s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) v jedné hlavní studii zahrnující téměř 9 000 žen po

menopauze s osteoporózou ve věku od 60 do 80 let. Hlavním měřítkem účinnosti byl počet žen,

u kterých se vyskytla nová zlomenina páteře viditelná pomocí rentgenového vyšetření. Studie

zkoumala také stávající zlomeniny páteře, které se zhoršovaly, nové zlomeniny v jiných částech těla a

hustotu kostí v celém těle.

Jaký přínos přípravku Fablyn byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Fablyn byl v rámci snižování počtu nových zlomenin účinnější než placebo. Během pěti let se

u 6 % žen (155 žen z 2 748) užívajících přípravek Fablyn 500 mikrogramů vyskytla nová zlomenina

páteře ve srovnání s 9 % žen (255 žen z 2 744) užívajících placebo. Z výsledků dosažených s dávkou

250 mikrogramů navíc vyplynulo, že dávka 500 mikrogramů je účinnější. U žen užívajících vyšší dávku

přípravku se zlomeniny mimo páteř vyskytly u nižšího počtu z nich a tyto pacientky vykazovaly rovněž

vyšší nárůst hustoty kostí. Přípravek Fablyn nesnížil počet zlomenin kyčle na úroveň, která by pro

pacientky byla významná.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Fablyn?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Fablyn (zaznamenanými u více než 1 pacientky z 10) jsou

svalové křeče. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Fablyn je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Fablyn nesmí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na lasofoxifen nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku. Nesmí jej užívat ani pacientky, které měly problémy se žilní tromboembolií,

včetně hluboké žilní trombózy, plicní embolie (krevní sraženiny v plicích) a trombózy retinální žíly

(krevní sraženiny v zadní části oka). Přípravek nesmí dále užívat ženy s neobjasněným krvácením

z dělohy. Přípravek Fablyn je určen pouze pro ženy po menopauze, nesmí být tedy použit u žen, které

by mohly otěhotnět ani u těhotných či kojících žen.

Na základě čeho byl přípravek Fablyn schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Fablyn převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Fablyn

EMA/355467/2012

strana 2/3

Přípavek již není registrován

Fablyn

EMA/355467/2012

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku

Fablyn?

Výrobce přípravku Fablyn zajistí, aby byl ve všech členských státech dostupný vzdělávací program pro

všechny zdravotnické pracovníky, kteří budou přípravek Fablyn předepisovat nebo budou žádat o

pánevní ultrazvuk u žen, které tento přípravek užívají. Program bude zahrnovat informace o riziku žilní

tromboembolie, změnách dělohy, ke kterým může při užívání tohoto přípravku dojít, a o nutnosti

vyšetřit neobjasněné krvácení z dělohy.

Další informace o přípravku Fablyn

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Fablyn platné v celé Evropské unii dne 24.

února 2009.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Fablyn je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Fablyn naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 06-2012.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace