ESTRAHEXAL 25

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HEMIHYDRÁT ESTRADIOLU (ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM)
Dostupné s:
Hexal AG, Holzkirchen
ATC kód:
G03CA03
INN (Mezinárodní Name):
HEMIHYDRATE ESTRADIOL (ESTRADIOL HEMIHYDRICUM)
Dávkování:
25MCG/24H
Léková forma:
Transdermální náplast
Podání:
Transdermální podání
Jednotky v balení:
18; 24; 6 Sáček
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ESTRADIOL
Přehled produktů:
ESTRAHEXAL 25
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 211/00-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
4030855013548

sp.zn.sukls58573/2018, sukls58576/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

ESTRAHEXAL 25

ESTRAHEXAL 50

transdermální náplast

estradiolum hemihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek ESTRAHEXAL a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ESTRAHEXAL používat

Jak se přípravek ESTRAHEXAL používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ESTRAHEXAL uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek ESTRAHEXAL a k

čemu se používá

ESTRAHEXAL je přípravek hormonální substituční terapie (HRT) ve formě náplasti s obsahem

ženského pohlavního hormonu estradiolu.

ESTRAHEXAL 25, 50 je určen k léčbě klimakterických obtíží u žen po menopauze a k prevenci

obtíží z vyhasnutí funkce vaječníků; jde o tyto obtíže: návaly horka, návaly pocení, projevy

ochabování orgánů močových cest a ženského pohlavního ústrojí. Dále je určen k náhradě

hormonů po chirurgickém odstranění vaječníků.

Samotný přípravek ESTRAHEXAL bez doplnění dalším ženským pohlavním hormonem ze

skupiny tzv. gestagenů lékař předepíše pouze ženám, kterým byla chirurgicky odstraněna děloha.

ESTRAHEXAL 50

Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena

jinou formou, nebo se jiná léčba ukázala jako neúčinná, může být léčivý přípravek použit také

k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné

možnosti.

Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměla byste jej dát nikomu jinému.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

ESTRAHEXAL

používat

Anamnéza a pravidelné kontroly

Použití HRT nese rizika, která je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda zahájit léčbu nebo

pokračovat v užívání.

Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků nebo operace)

jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, rizika používání HRT mohou být různá.

Prosím, poraďte se se svým lékařem.

Dříve než začnete (nebo znovu začnete) užívat HRT, lékař se Vás bude ptát na Vaši vlastní a

rodinnou zdravotní historii. Váš lékař se může rozhodnout provést vyšetření. To může zahrnovat

vyšetření Vašich prsou a /nebo interní vyšetření, pokud je to nutné.

Poté, co jste začala s používáním přípravku ESTRAHEXAL, měla byste chodit k lékaři na

pravidelné kontroly (nejméně jednou za rok). Na těchto kontrolách se se svým lékařem poraďte o

možných přínosech a rizicích používání přípravku ESTRAHEXAL.

Pravidelně podstupujte vyšetření prsu podle doporučení lékaře.

Nepoužívejte přípravek

ESTRAHEXAL:

Nepoužívejte ESTRAHEXAL, pokud se Vás týká následující. Pokud si nejste jistá některým z níže

uvedených bodů,

poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete ESTRAHEXAL používat.

Nepoužívejte ESTRAHEXAL:

jestliže jste alergická na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

pokud máte nebo jste měla rakovinu prsu, nebo máte-li podezření na toto onemocnění

jestliže máte rakovinu citlivou na estrogeny, jako je rakovina endometria (děložní výstelky),

nebo pokud máte podezření na toto onemocnění

jestliže máte nevysvětlitelné krvácení z pochvy nejasného původu

máte-li nadměrné zesílení sliznice dělohy (hyperplazie endometria), které není léčeno

pokud máte nebo jste někdy měla krevní sraženiny v cévách (trombózu), například v nohou

(hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie)

máte-li poruchu srážlivosti krve (např. nedostatek proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu)

pokud máte nebo jste nedávno měla onemocnění způsobené krevními sraženinami v cévách,

např. srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo anginu pectoris

pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a Vaše jaterní testy se nevrátily k normálu

pokud máte vzácnou krevní poruchu s názvem "porfyrie", která se dědí.

Pokud

Vás

některý

výše

uvedených

stavů

objeví

poprvé

při

používání

přípravku

ESTRAHEXAL, přestaňte ho okamžitě používat a poraďte se s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

ESTRAHEXAL

je zapotřebí

Pokud se u Vás někdy vyskytl některý z následujících problémů, informujte svého lékaře před

zahájením léčby, protože tyto obtíže se mohou vrátit nebo zhoršit během léčby přípravkem

ESTRAHEXAL. Pokud ano, měla byste svého lékaře navštěvovat častěji kvůli kontrolám:

myomy uvnitř dělohy;

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie

endometria) v anamnéze;

zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz "Krevní sraženiny v cévách (trombóza)");

zvýšené riziko vzniku rakoviny citlivé na estrogen (např. pokud matka, sestra nebo babička měly

rakovinu prsu);

vysoký krevní tlak;

jaterní poruchy, jako je benigní nádor jater;

cukrovka;

žlučové kameny;

migréna nebo těžké bolesti hlavy;

onemocnění imunitního systému, který postihuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus

erythematosus, SLE);

epilepsie;

astma;

onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza);

velmi vysoká úroveň tuků (triglyceridů) v krvi;

zadržování tekutin v důsledku srdečních potíží nebo onemocnění ledvin.

Přestaňte

po

užívat přípravek

ESTRAHEXAL

a ihned se poraďte s lékařem

Pokud zaznamenáte cokoli z následujícího při používání HRT:

některou z podmínek uvedených v bodě "Nepoužívejte přípravek ESTRAHEXAL“.

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). Toto mohou být příznaky jaterní nemoci.

velké zvýšení krevního tlaku (příznaky mohou být bolesti hlavy, únava, závratě).

migrény, bolesti hlavy, ke kterým u Vás došlo poprvé.

pokud otěhotníte.

pokud zaznamenáte příznaky krevních sraženin, jako jsou: bolestivý otok a zarudnutí nohy, náhlá

bolest na hrudi, dýchací potíže.

Další informace najdete v bodě "Krevní sraženiny v cévách (trombóza)“.

Poznámka:

ESTRAHEXAL není antikoncepční přípravek. Pokud je to méně než 12 měsíců od

poslední menstruace nebo je Vám méně než 50 let, musíte stále používat další antikoncepci k

zabránění otěhotnění. Poraďte se se svým lékařem.

HRT a rakovina

Nadměrné zbytnění děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice

(rakovina endometria)

Vzhledem k pouze estrogenové HRT je zvýšeno riziko nadměrného zesílení sliznice dělohy

(hyperplazie endometria) a rakoviny děložní sliznice (endometria).

Užívání progestogenu současně s estrogenem po dobu nejméně 12 dnů každého 28denního cyklu Vás

před tímto rizikem ochrání. Pokud stále máte dělohu, lékař Vám progestogen předepíše. Pokud Vám

byla děloha odstraněna (podstoupila jste hysterektomii), poraďte se se svým lékařem, zda můžete tento

přípravek bezpečně používat bez progestogenu.

Srovnejte

U žen, které ještě mají dělohu a které neužívají HRT, bude v průměru u 5 žen z 1000 diagnostikován

karcinom endometria ve věku mezi 50 a 65 let.

U žen ve věku 50 až 65 let, které ještě mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HRT, bude

rakovina endometria diagnostikována u 10 až 60 žen z 1000 (tj. dalších 5 až 55 případů) v závislosti

na dávce a délce užívání.

Neočekávané krvácení

Při používání přípravku ESTRAHEXAL budete krvácet jednou za měsíc (tzv. krvácení z vysazení).

Avšak, pokud u Vás dojde k neočekávanému krvácení nebo špinění mimo pravidelné měsíční

krvácení, které:

přetrvává déle než 6 měsíců,

začne poté, co jste ESTRAHEXAL používala déle než 6 měsíců,

se objeví po ukončení léčby ESTRAHEXALem,

navštivte svého lékaře co nejdříve.

Rakovina prsu

Důkazy nasvědčují tomu, že kombinace estrogen-progestogen a možná i pouze estrogenová HRT

zvyšuje riziko rakoviny prsu. Míra rizika závisí na tom, jak dlouho budete HRT užívat. Další

riziko bude zřejmé během několika let. Vše se však vrací k normálu během několika let (nejvíce

5) po ukončení léčby.

U žen, kterým byla děloha odstraněna a které používají pouze estrogenovou HRT po dobu 5 let, je

uváděno jen malé nebo žádné zvýšení rizika rakoviny prsu.

Srovnejte

U žen ve věku 50 až 79 let, které neužívají HRT, bude karcinom prsu diagnostikován v průměru u

9 až 17 žen z 1000 během 5 let. U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-gestogenní

HRT po dobu 5 let, to bude u 13 až 23 případů z 1000 (tj. dalších 4 - 6 případů).

Pravidelně kontrolujte Vaše prsa. Navštivte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli změny,

jako jsou:

důlky v kůži,

změny na bradavce,

hrudky, které můžete vidět nebo cítit.

Navíc, pokud je Vám nabídnuto mamografické vyšetření, měla byste ho podstoupit. Pro

mamografické vyšetření je důležité, abyste informovala zdravotní sestru/zdravotnického

pracovníka, který Vám bude provádět rentgen, že používáte HRT, protože tento lék může zvýšit

hustotu prsní tkáně, což může ovlivnit výsledek mamografie. Tam, kde je zvýšená hustota prsní

tkáně, nemusí být při mamografii rozpoznány všechny uzlíky.

Karcinom vaječníků (ovarií)

Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění

prsu. Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno

s mírně zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků.

Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až

54 let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků. U

žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně

1 případ navíc).

V

liv HRT na srdce a krevní oběh

Krevní sraženiny v cévách (trombóza)

Riziko vzniku krevních sraženin v žilách je asi 1,3-3krát vyšší u uživatelek HRT než u žen, které HRT

neužívají, zvláště v prvním roce léčby.

Krevní sraženiny mohou být závažné, a pokud se sraženina dostane do plic, může způsobit bolesti na

hrudi, dušnost, mdloby nebo dokonce smrt.

Pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny se zvyšuje s věkem a v případě, že se Vás týká některý z

následujících bodů. Informujte prosím svého lékaře, pokud se Vás některá z těchto situací týká:

Jste delší dobu neschopna chůze z důvodu velké operace, zranění nebo nemoci (viz také bod „Pokud

potřebujete operaci“).

Trpíte velkou nadváhou (BMI > 30 kg/m

Máte poruchu srážlivosti krve, která vyžaduje dlouhodobou léčbu lékem užívaným k prevenci vzniku

krevních sraženin.

Pokud některý z Vašich blízkých příbuzných někdy měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném

orgánu.

Máte systémový lupus erythematosus (SLE).

Máte rakovinu.

Pokud se objeví příznaky krevní sraženiny, viz bod "Přestaňte používat přípravek ESTRAHEXAL a

ihned se poraďte s lékařem".

Srovnejte

U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se v průměru u 4 až 7 žen z 1000 v průběhu 5 let očekává

vznik krevní sraženiny v cévách.

U žen ve věku 50 let, které užívaly estrogen-gestogenovou HRT více než 5 let, to je 9 až 12 případů z

1000 (tj. dalších 5 případů).

U žen ve věku 50, kterým byla odstraněna děloha a užívaly pouze estrogenovou HRT více než 5 let, to

bude 5 až 8 případů z 1000 uživatelek (tj. 1 extra případ).

Onemocnění srdce (infarkt)

Neexistuje žádný důkaz, že by HRT zabraňovala infarktu.

Ženy nad 60 let, které užívají estrogen-gestogenovou HRT, jsou o něco více vystaveny riziku výskytu

srdečních chorob než ty, které HRT neužívají.

U žen, kterým byla odstraněna děloha a které užívají pouze estrogenovou terapii, není zvýšené riziko

rozvoje srdečních onemocnění.

Cévní mozková příhoda

Riziko vzniku cévní mozkové příhody je asi 1,5 krát vyšší než u žen, které HRT neužívají. Počet

případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HRT se zvyšuje s věkem.

Srovnejte

U žen ve věku 50 let, které neužívají HRT, se očekává, že v průběhu 5 let může k cévní mozkové

příhodě dojít v průměru u 8 žen z 1000. U žen ve věku 50 let, které užívají HRT, to bude po dobu 5 let

u 11 případů z 1000 (tj. další 3 případy).

Jiné stavy

HRT nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy vyššího rizika ztráty paměti u žen, které začaly užívat

HRT po 65. roce věku. Poraďte se prosím se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek ESTRAHEXAL

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku ESTRAHEXAL. To může vést k nepravidelnému

krvácení. Týká se to následujících léků:

léky na epilepsii (jako jsou fenobarbital, fenytoin a karbamazepin),

léky na tuberkulózu (jako jsou rifampicin, rifabutin),

léky proti viru HIV (jako jsou nevirapine, efavirenz, ritonavir a nelfinavir),

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Informujte, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste nedávno

užívala a to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravků a

jiných přírodních produktů.

Laboratorní testy

Pokud budete potřebovat vyšetření krve, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že

používáte ESTRAHEXAL, protože tento lék může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení:

ESTRAHEXAL

určen

pouze

použití

žen

menopauze.

Pokud

otěhotníte,

přestaňte

ESTRAHEXAL užívat a kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek

ESTRAHEXAL používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku ESTRAHEXAL máte používat a jak často?

K zahájení a pokračování léčby Vám lékař předepíše co nejnižší dávku k léčbě příznaků po co

nejkratší období.

Sílu přípravku (tj. zda užívat přípravek ESTRAHEXAL 25 nebo 50) Vám určí

lékař. Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, přípravek ESTRAHEXAL přikládejte 2krát týdně, tj.

novou náplast přiložíte střídavě vždy za 3 a pak za 4 dny.

Jak a kdy máte používat přípravek ESTRAHEXAL?

1. Jednotlivé náplasti jsou baleny zvlášť. Těsně před aplikací natrhněte ochrannou obálku jedné

jednotlivé náplasti na jednom z míst, označených u dvou rohů obálky, a opatrně odtrhněte okraj

obálky; náplast vyjměte z obalu opatrně tak, aby se nepoškodila.

2. Náplast opatrně ohýbejte v perforovaném zářezu opakovaně sem a tam tak dlouho, až se většina

krycí folie podle zářezu oddělí od lepící plochy vlastní eliptické náplasti. Tuto část krycí folie

uchopte za jeden z okrajových hrotů, který se při ohýbání uvolnil, a tuto část krycí folie z

náplasti stáhněte.

3. Uvolněnou část lepivé plochy náplasti přiložte na zdravé a dobře očištěné místo na kůži zadní

plochy hýždí.

4. Zbývající dosud překrytou část náplasti lehce nadzvedněte a opatrně odstraňte zbývající část

krycí folie; pak náplast přilepte celou plochou na kůži.

5. Bezprostředně po nalepení celou plochu náplasti asi 10 sekund pevně přitlačujte plochou ruky

na kůži.

6. Pro každé další přiložení náplasti volte nové, dosud nepoužité místo na kůži. Náplast nesmíte

nalepovat na prsy.

Náplast je třeba chránit před přímým slunečním světlem.

Při manipulaci je třeba vyhnout se dotyku s lepící plochou.

Bezprostředně před nalepením náplasti nesmíte na příslušné místo kůže nanášet žádnou mast.

Správně přiložená náplast zůstává pevně přilepená také při koupání, sprchování a různých typech

tělesné aktivity. Pokud by se při koupeli v horké vodě nebo v sauně náplast odlepila, je třeba

použít novou náplast; odlepenou náplast znova nepřilepujte.

Jak dlouho máte ESTRAHEXAL

po

užívat?

ESTRAHEXAL se má používat jen po dobu nezbytně nutnou.

Obvykle budete ESTRAHEXAL používat po dobu několika měsíců nebo déle. Pomůže Vám to

k překonání projevů po menopauze a k prevenci řídnutí kostí.

Pravidelně byste měla chodit na kontrolu k lékaři, který posoudí přínos a riziko léčby a také zváží,

zda i nadále máte náplasti užívat.

Jestliže jste zapomněla použít ESTRAHEXAL

Jestliže zapomenete náplast vyměnit, udělejte to, jakmile si vzpomenete. Je jedno, který den to

bude, dále pokračujte podle dávkovacího rozvrhu.

Jestliže jste použila více přípravku

ESTRAHEXAL,

než jste měla

Vzhledem ke způsobu aplikace náplasti ESTRAHEXAL je předávkování nepravděpodobné.

Pokud používáte ESTRAHEXAL

Musíte chodit pravidelně na lékařskou prohlídku (tj. nejméně jednou za rok). U některých

pacientek může být nutná častější kontrola. S lékařem byste se měla poradit o úpravě dávkování

nebo o pokračování léčby.

Pokud užíváte HRT, doporučuje se, stejně jako u všech žen, pravidelné vyšetření prsů, stejně jako

samovyšetřování, o kterém Vás lékař poučí. Toto je prevence proti nežádoucímu účinku HRT.

V případě podezření se poraďte s lékařem.

Lékaře informujte také o plánované operaci.

Pokud musíte jít neočekávaně do nemocnice,

informujte lékaře, který Vás přijímá, že používáte ESTRAHEXAL. Riziko vzniku krevních

sraženin v žilách může být dočasně zvýšeno, jako výsledek operace, závažného poranění nebo

prodlouženého pobytu na lůžku. Léčba přípravkem ESTRAHEXAL smí být obnovena, teprve až

jste plně mobilní.

Pokud si myslíte, že Vám léčba nepomáhá, nebo se při používání náplastí ESTRAHEXAL necítíte

dobře, poraďte se s lékařem.

Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

U žen užívajících HRT byla (ve srovnání se ženami, které HRT neužívají) častěji zaznamenána

následující onemocnění:

rakovina prsu,

nadměrné zbytnění nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria),

rakovina vaječníku,

krevní sraženiny v cévách nohou nebo plic (žilní tromboembolismus),

onemocnění srdce,

cévní mozková příhoda,

možná ztráta paměti, pokud je léčba HRT zahájena po 65. roce věku.

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.

Při používání přípravku ESTRAHEXAL a jiných přípravků HRT byly zaznamenány následující

nežádoucí účinky:

Časté

postihují 1 až 10 pacientů

ze 100)

změny tělesné hmotnosti

bolest hlavy

bolest břicha

nevolnost

pocit zvýšeného břišního tlaku a objemu

vyrážka, svědění

děložní/vaginální krvácení včetně špinění

Méně časté

postihují 1 až 10 pacientů

z 1 000)

reakce z přecitlivělosti

deprese

závrať

poruchy zraku

bušení srdce (palpitace)

trávicí obtíže (dyspepsie)

výskyt bérců na kůži (Erythema nodosum), kopřivka

bolest prsou, citlivost prsou

edém (nadměrné množství vody v oběhu či tkáních)

Vzácné

postihují 1 až 10 pacientů

z 10 000)

úzkost

snížení libida nebo zvýšení libida

migréna

nesnášenlivost kontaktních čoček

nadýmání, zvracení

nadměrné ochlupení u žen (hirsutismus), akné

svalové křeče

bolestivá menstruace, vaginální výtok, syndrom připomínající premenstruační syndrom

zvětšení prsů

únava

Velmi vzácné

postihují méně než 1

pacienta z 10 000)

anafylaktoidní reakce

krevní sraženina (embolie), hypertenze, rozšíření žil (varixy)

abnormální hodnoty jaterních testů, cholestatická žloutenka

kontaktní dermatitida, poruchy pigmentace, svědění, vyrážka

bolesti končetin

Není známo

četnost z

dostupných údajů nelze určit

nervozita

afektivní labilita

tvorba žlučových kaménků, průjem, poruchy žlučníku

ztráta vlasů, žlutohnědá kožní skvrna

bolesti v zádech

zvětšení dělohy, nezhoubný nádor dělohy (leiomyom uteru)

Výše uvedené příznaky jsou závažné a vyžadují naléhavou lékařskou pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

5.

Jak přípravek ESTRAHEXAL uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu!

Jak dlouho můžete uchovávat přípravek ESTRAHEXAL po otevření?

Po otevření obálky s náplastí náplast ihned přiložte.

Přípravek ESTRAHEXAL uchovávejte při teplotě do 30

C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte

před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ESTRAHEXAL obsahuje

Léčivou látkou je estradiolum hemihydricum 2,066 mg (odpovídá estradiolum 2,00 mg) v jedné

náplasti (transdermálním terapeutickém systému) rozměru 10 cm

, což odpovídá uvolňování 25

mikrogramů estradiolu denně.

Léčivou látkou je estradiolum hemihydricum 4,13 mg (odpovídá estradiolum 4,00 mg) v jedné

náplasti (transdermálním terapeutickém systému) rozměru 20 cm

, což odpovídá uvolňování 50

mikrogramů estradiolu denně.

Dalšími složkami jsou akrylátový kopolymer, pegoterát, tokoferol alfa D.

Jak přípravek ESTRAHEXAL vypadá a co obsahuje toto balení

ESTRAHEXAL 25: 6, 18 nebo 24 náplastí

ESTRAHEXAL 50: 6, 18 nebo 24 náplastí

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

14. 2. 2018

sp.zn.sukls110720/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ESTRAHEXAL 25

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Estradiolum

hemihydricum

2,066

(odpovídá

estradiolum

2,00

jedné

náplasti

(transdermálním terapeutickém systému) rozměru 10 cm

, za 24 hodin se uvolní 25

g estradiolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Transdermální náplast.

Popis

přípravku:

oválná

průsvitná

vícevrstevná

náplast

složená

z bezbarvé

ochranné

folie,

z adhezívní vrstvy obsahující účinnou látku (účinná plocha 10 cm

) a z průhledné lesklé snadno

snímatelné obdélníkové folie (polyester/silikon o rozměru 38x46 mm) s bílým potiskem (název

přípravku a logo firmy Hexal).

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

ESTRAHEXAL 25 je určen k léčbě klimakterických obtíží a k prevenci obtíží z vyhasnutí

ovariálních funkcí.

Bez současného pravidelného podávání hormonů corpus luteum (gestagenů) se ESTRAHEXAL 25

v průběhu klimakteria a po klimakteriu může podávat pouze ženám, u nichž byla provedena

hysterektomie.

Přípravek ESTRAHEXAL 25 má tyto indikace:

- Obtíže a změny vyplývající z ukončení ovariálních funkcí s následným deficitem estrogenů v

průběhu klimakteria a po klimakteriu: Návaly horka, profúzní pocení, projevy involuce a atrofie

orgánů urogenitálního systému.

- Substituce estrogenů po ovarektomii (arteficiální menopauza vyvolaná chirurgickým výkonem).

4.2 Dávkování a způsob podání

Při substituci deficitu estrogenů se transdermální systémy s estradiolem přikládají 2x týdně, tj. nová

náplast se přiloží střídavě vždy za 3 a 4 dny.

Terapie se má zahájit transdermálním systémem, který obsahuje 4 mg estradiolu (ESTRAHEXAL

50). V dalším průběhu léčby se dávkování individuálně upraví podle potřeby.

ESTRAHEXAL 25 je vhodný pro ty pacientky, u nichž se po začáteční dávce 4 mg estradiolu v

transdermálním systému, podávaném po dobu 2 cyklů, objevily projevy předávkování - např. pocit

napětí v prsech, fluor vaginalis, abnormální krvácení, retence vody anebo flatulence.

Pro udržovací terapii je nutno zásadně používat nejnižší účinnou dávku.

Způsob podání

1. Jednotlivé náplasti jsou baleny zvlášť. Těsně před aplikací se ochranná obálka jedné jednotlivé

náplasti natrhne na jednom z míst, označených u dvou rohů obálky, a opatrně se odtrhne okraj

obálky; náplast se vyjme z obalu opatrně tak, aby se nepoškodila.

2. Náplast se opatrně ohýbá v perforovaném zářezu opakovaně sem a tam tak dlouho, až se většina

krycí folie podle zářezu oddělí od lepící plochy vlastní eliptické náplasti. Tato část krycí folie se

uchopí za jeden z okrajových hrotů, který se při ohýbání uvolnil, a tato část krycí folie se s

náplasti stáhne.

3. Uvolněná část lepivé plochy náplasti se přiloží na zdravé a dobře očištěné místo na kůži zadní

plochy hýždí.

4. Zbývající dosud překrytá část náplasti se lehce nadzvedne a opatrně se odstraní zbývající část

krycí folie; náplast se pak přilepí celou plochou na kůži.

5. Bezprostředně po nalepení se celá plocha náplasti asi 10 sekund pevně přitlačuje plochou rukou

na kůži.

6. Při každé další aplikaci se volí nové, dosud nepoužité místo na kůži. Náplast se nesmí aplikovat

na prsy.

Náplast je třeba chránit před přímým slunečním světlem.

Při manipulaci je třeba vyhnout se dotyku s lepící plochou.

Bezprostředně před nalepením se na příslušné místo kůže nesmí nanášet mast.

Správně přiložená náplast zůstává pevně přilepená také při koupání, sprchování a různých typech

tělesné aktivity. Pokud by se při koupeli v horké vodě nebo v sauně náplast odlepila, je třeba použít

novou náplast, odlepená náplast se znova nepřilepuje.

Trvání terapie

Přípravek ESTRAHEXAL 25 se obvykle podává cyklicky, tj. po dobu 3 týdnů, po kterých

následuje 1 týden bez terapie.

Kontinuální necyklická terapie přichází v úvahu u žen po hysterektomii anebo u pacientek, u nichž

se v období bez terapie objevují intenzívní příznaky nedostatku estrogenů.

Terapii

třeba

kombinovat

perorální

sekvenční

terapií

gestagenem.

Gestagen

podává

posledních 10 až 12 dnů terapie estradiolem. Při cyklické terapii to znamená, že se 3 transdermální

náplasti podávají bez aplikace gestagenu, další 3 transdermální náplasti s každodenním podáváním

gestagenu. Jeden další týden zůstává pacientka bez terapie.

4.3

Kontraindikace

ESTRAHEXAL 25 nesmějí užívat ženy za kterékoli z těchto situací:

Prokázaný nebo suspektní karcinom prsu nebo karcinom prsu v anamnéze

Prokázané nebo suspektní estrogen-dependentní neoplázie (např. karcinom endometria)

Nediagnostikované genitální krvácení

Neléčená hyperplazie endometria

Dřívější či současný žilní tromboembolismus (trombóza hlubokých žil, plicní embolie)

Známá trombofilní porucha (např. deficience proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu, viz bod

4.4.)

Arteriální tromboembolické onemocnění současné nebo v nedávné době (např. angina pectoris,

infarkt myokardu)

Jaterní onemocnění akutní nebo v anamnéze, pokud nedošlo k úpravě jaterních funkcí do

normálních hodnot

Známá hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v

přípravku

Porfyrie

Zjištěná nebo suspektní gravidita

Období kojení

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Osteoporóza

Hormonální substituční terapie (HRT) by měla být zahájena pouze k léčbě menopauzálních

příznaků, které negativně ovlivňují kvalitu života. V každém případě je vhodné alespoň jednou za

rok pečlivě zvážit poměr riziko/přínos a v léčbě HRT by se mělo pokračovat pouze tehdy, pokud

přínos převažuje nad rizikem.

Důkazy týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy jsou omezené.

Vzhledem k nízké úrovni absolutního rizika u mladších žen však může být poměr přínosů a rizik u

těchto žen příznivější než u starších žen.

Lékařské vyšetření/kontroly

Před zahájením nebo obnovením HRT se doporučuje odebrat kompletní osobní a rodinnou

anamnézu. Tělesné vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsou) by se mělo řídit touto

anamnézou, kontraindikacemi a upozorněními týkajícími se HRT. Během léčby jsou

vhodné pravidelné prohlídky, jejichž frekvence a rozsah jsou určeny individuálně. Ženy by

měly být poučeny o tom, že jakékoliv změny prsou by okamžitě měly hlásit svému lékaři

(viz “karcinom prsu“ níže). Pravidelná vyšetření, včetně vhodných zobrazovacích metod,

např. mamografie by měla být prováděna v souladu se současnými platnými skríningovými

programy a dle individuálních potřeb pacientky.

Stavy vyžadující dohled

Pacientka by měla být pod přísným dohledem, pokud se u ní vyskytuje, v minulosti vyskytl

či zhoršil v těhotenství nebo při předchozí hormonální léčbě některý z níže uvedených

stavů. Je třeba vzít v úvahu, že tyto stavy se mohou znovu objevit či být zhoršeny během

léčby přípravkem ESTRAHEXAL 25. Jsou to především:

leiomyomy (děložní fibroidy) nebo endometrióza

rizikové faktory tromboembolických poruch (viz níže)

rizikové faktory pro estrogen dependentní tumory, např. výskyt nádorů prsu v rodině

hypertenze

onemocnění jater (např. adenom)

diabetes mellitus s poškozením cév či bez něho

cholelitiáza

migréna či (silné) bolesti hlavy

systémový lupus erythematodes

hyperplazie endometria v anamnéze (viz níže);

epilepsie

astma

otoskleróza

Důvody pro okamžité přerušení léčby

Léčba by měla být přerušena, pokud je zjištěna jakákoliv kontraindikace a v některém z

následujících případů:

žloutenka či zhoršení jaterních funkcí

významné zvýšení krevního tlaku

nově vzniklá migrenózní bolest hlavy

těhotenství

Kontaktní senzitizace

Je známo, že kontaktní senzitizace se může objevit při každé topické aplikaci. Závažná reakce

přecitlivělosti je sice je velmi vzácná, je však třeba upozornit ženy, u nichž se vyvinula senzitizace

vůči kterékoli složce náplasti, že při pokračující expozici vyvolávajícímu agens se může vážná

reakce hypersenzitivity vyvinout.

Závažné anafylaktické / anafylaktoidní reakce a angioedém

Po uvedení na trh byly hlášeny případy anafylaktických / anafylaktoidních reakcí, které se vyvinuly

kdykoliv v průběhu terapie EXTRAHEXALem 25 a vyžadovaly lékařské vedení. Byly

zaznamenány reakce postihující kůži (kopřivka, svědění, otok rtů, jazyka a obličeje), dýchací cesty

(respiratory compromise) anebo trávicí trakt (bolesti břicha, zvracení). V post-marketingovém

použití ESTRAHEXALu 25 došlo k angioedému postihujícímu oko / víčka, obličej, hltan, hrtan,

jazyk a končetiny (ruce, nohy, kotníky a prsty), s anebo bez kopřivky, který vyžadoval lékařský

zásah. Pokud angioedém postihuje jazyk, hlasivky anebo hrtan, může dojít k obstrukci dýchacích

cest. Pacientkám, u nichž se po léčbě ESTRAHEXALem 25 vyvinul angioedém, nemá být

ESTRAHEXAL 25 znovu podáván.

Estrogeny mohou vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému, a to zejména u žen s hereditárním

angioedémem.

Kardiovaskulární onemocnění

HRT se nepoužívá k prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Rozsáhlé klinické studie (Women´s Health Initiative, WHI, a Estrogen/Progestin Replacement

Study)

vyhodnotily

riziko

kardiovaskulárních

příhod

při

používání

přípravků

v těchto

studiích.

Studie WHI (Women´s Health Iniative) byly rozsáhlé randomizované klinické studie provedené

buď s kontinuálním kombinovaným perorálním podáváním konjugovaného ekvinního estrogenu

(CEE)

medoxyprogesteron-acetátu

(MPA)

při

době

sledování

v průměru

roků

anebo

s orálním podávání CEE při průměrné době sledování 6,8 roků. Při kombinovaném kontinuálním

sledování

perorálně

podávané

studii

bylo

absolutní

zvýšení

rizika

postižení

koronárních cév 7 dalších případů na 10.000 pacientoroků (37 proti 30) u žen léčených HRT, a

relativní riziko bylo 1,29. Ve studii WHI pouze s estrogenem použití CEE samotného neovlivnilo

incidenci koronárního onemocnění u žen po menopauze.

Mimoto obě studie WHI ukázaly zvýšenou incidenci iktu. Jako absolutní zvýšení rizika ve studii

s kontinuálním kombinovaným perorálním podáváním CEE a medoxyprogesteron-acetátu (MPA)

přibylo 8 případů navíc na 10.000 pacientoroků (29 oproti 21) u žen léčených HRT, a relativní

riziko bylo 1,41. Absolutní riziko ve studii s kontinuálním podáváním CEE bylo 12 případů navíc

na 10.000 pacientoroků (44 oproti 32) u žen léčených HRT, relativní riziko bylo 1,39.

Studie HERS (Heart and Estrogen /Progestin Replacement Study), kontrolovaná klinická studie

s použitím CEE a MPA k sekundární prevenci u postmenopauzálních žen s prokázaným postižením

srdce, ukázala zvýšení rizika kardiovaskulárních příhod v prvním roce užívání a žádný prospěch

pro kardiovaskulární situaci později.

Dosud nebyly provedeny randomizované kontrolované klinické studie, které by určily riziko

kardiovaskulární

morbidity

nebo

mortality

anebo

iktu

při

používání

kombinovaných

transdermálních HRT-přípravků s estrogenem a gestagenem. Proto nejsou k dispozici údaje, které

umožňovaly

uzavřít,

četnost

kardiovaskulárních

příhod

iktu

odlišná

při

použití

transdermálního terapeutického systému ESTRAHEXAL 25.

Venózní trombózy a tromboembolie

Podávání samotného estrogenu i kombinace estrogenu s progesteronem k HRT je spojeno s vyšším

rizikem vývoje venózních trombóz a tromboembolií (venous thromboembolism, VTE), např.

trombózy hlubokých žil anebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je mnohem pravděpodobnější

v prvním roce užívání HRT než později (viz bod 4.8.).

Některé randomizované studie (např. WHI se samotných estrogenem, WHI s kombinovanou HRT,

HERS) a epidemiologické studie nalezly dvojnásobně až trojnásobně vyšší riziko u osob léčených

proti neléčených.

Kontinuální

kombinovaná

studie

(viz

pododdíl

Kardiovaskulární

onemocnění)

ukázala

zvýšenou incidenci plicní embolie. Absolutní zvýšení rizika bylo 8 dalších případů na 10.000

pacientoroků (15 proti 7) u žen léčených HRT, a relativní riziko bylo 2,13.

Zvýšení rizika bylo nalezeno pouze u žen, které HRT aktuálně užívaly, riziko nepřetrvávalo u těch,

které HRT užívaly pouze v minulosti. Zdá se, že riziko bylo vyšší v prvních létech užívání ve

srovnání s léty pozdějšími.

U žen, které HRT neužívaly, bylo zjištěno, že počet případů VTE, které se objeví v průběhu

pětiletého období je zhruba 3 na 1.000 žen ve věku 50 až 59 let, a 8 na 1.000 žen ve věku 60 až 69

let. Bylo zjištěno, že u zdravých žen užívajících HRT po dobu 5 let se počet VTE zvýší přibližně o

2 až 6 navíc na 1.000 žen ve věku 50 až 59 let o 5 až 15 navíc na 1.000 že ve věku 60 až 69 let.

Proto je třeba zvažovat riziko i očekávaný prospěch velmi pečlivě při rozhovoru s pacientkou při

předpisování HRT ženám, u nichž existuje i takový rizikový faktor vzniku VTE, který není uveden

v bodě 4.3 Kontraindikace.

Všeobecně známé rizikové faktory pro VTE zahrnují tromboembolické onemocnění v osobní nebo

rodinné anamnéze (výskyt VTE u blízkého příbuzného již v mladém věku může svědčit pro

genetickou predispozici), obezita (BMI >30 kg/m

) a systémový lupus erythematosus (SLE).

Riziko VTE se zvyšuje také věkem. Není jednota v názorech o možném významu varikózních žil

pro VTE.

V anamnéze je třeba zjišťovat také spontánní aborty, aby se vyloučila trombofilická predispozice.

U žen, u nichž je tato diagnóza potvrzena, se použití HRT považuje za kontraindikované.

Riziko VTE může být dočasně zvýšeno dlouhodobou imobilizací, závažným elektivním nebo

posttraumatickým chirurgickým výkonem nebo závažným traumatem. U žen užívající HRT je třeba

věnovat zcela mimořádnou pozornost profylaktickým opatřením k prevenci VTE po chirurgickém

výkonu. V závislosti na důvodu a trvání imobilizace je třeba uvážit dočasné přerušení HRT 4 až 6

týdnů předem, pokud je to možné. Terapie se nemá znova zahájit, dokud žena není plně mobilní.

U žen, které nemají VTE v osobní anamnéze, ale mají příbuzného první linie, který trpěl trombózou

v mladém věku, lze nabídnout skríning po pečlivém vysvětlení jeho omezení (skríning zachytí

pouze část trombofilních poruch). Pokud je zjištěn trombofilní defekt, který je spojován s

trombózou členů rodiny, nebo pokud se jedná o „závažný“ defekt (např. deficience antitrombinu,

proteinu S nebo proteinu C nebo kombinace defektů), přípravek ESTRAHEXAL 25 může být

podán pouze po pečlivém vyhodnocení poměru rizika a přínosu.

U žen, které jsou již chronicky léčeny antikoagulačními přípravky, je nutno pečlivě zvážit poměr

přínosů a rizik léčby HRT.

Ženy je třeba upozornit, aby vyhledaly lékaře ihned, jakmile by zjistily příznak možné embolické

příhody (např. bolestivý otok nohy, náhlou bolest na hrudi, dušnost).

Jestliže se venózní tromboembolická porucha vyvine po zahájení léčby, je třeba terapii přerušit.

Karcinom prsu

Kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem

Randomizované, placebem kontrolované hodnocení (studie Women’s Health Initiative,

WHI) a epidemiologické studie shodně uvádějí zvýšené riziko karcinomu prsu u žen

užívajících kombinovanou estrogen-progestagenní HRT, které se projeví po přibližně 3

letech léčby (viz bod 4.8.).

Léčba samotným estrogenem

V hodnocení WHI nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika rakoviny prsu u žen, které

absolvovaly hysterektomii a užívaly HRT obsahující samotný estrogen. Z observačních

studií bylo převážně zjištěno malé zvýšení rizika diagnózy karcinomu prsu, které je

významně nižší, než riziko zjištěné u pacientek užívajících kombinace estrogen-progestagen

(viz bod 4.8.).

Kontinuální kombinovaná studie WHI ukázala (viz pododdíl Kardiovaskulární onemocnění), že

absolutní zvýšení rizika invazivního karcinomu prsu je 8 případů navíc na 10.000 pacientoroků (38

proti 30) u žen léčených HRT a relativní riziko je 1,26.

V metaanalýze 51 epidemiologických studií provedených v sedmdesátých až časných devadesátých

létech 20. století byla kumulativní incidence karcinomu prsu u žen, které HRT neužívaly, zhruba 45

1.000

žen

věku

let.

Kumulativní

počty

případů

navíc

karcinomu

prsu

diagnostikovaných na 1.000 žen, které začaly užívat HRT mezi svým 50 až 70 rokem, a užívaly ji

po 5, 10 nebo 15 let, byly 2, 6 a 12 případů navíc.

Počet případů rakoviny prsu navíc je velmi podobný u žen, které zahájily HRT ve věku mezi 45 až

65 let, bez zřetele k jejich věku při zahájení terapie.

Zdá se, že hodnota zvýšeného rizika se po ukončení terapie vrací k výchozím hodnotám v průběhu

zhruba 5 let.

HRT, především kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem, zvyšuje denzitu

mamografických nálezů, což může negativně ovlivnit radiologickou detekci karcinomu prsu.

Pro určení výše rizika vzniku rakoviny prsu dosud nebyly provedeny velké randomizované klinické

studie

transdermálními

HRT-přípravky,

již

čistě

estrogenovými

anebo

kombinovanými

estrogen-gestagenovými. Proto nejsou k dispozici údaje, které by umožňovaly uzavřít, že četnost

karcinomu prsu je odlišná při použití transdermáního terapeutického systému ESTRAHEXAL 25.

Ženy je třeba upozornit, že změny prsů mají oznámit svému lékaři nebo zdravotní sestře. Je třeba

provést potřebná vyšetření včetně mamografie v souladu s běžnými screeningovými postupy a

upravená podle klinických potřeb příslušné pacientky.

Karcinom endometria

U žen s intaktní dělohou je zvýšeno riziko hyperplazie a karcinomu endometria, pokud se estrogeny

podávají

samostatně

delší

dobu.

Hlášené

zvýšení

rizika

vzniku

karcinomu

endometria

uživatelek samotných estrogenů se pohybuje od dvojnásobku do dvanáctinásobku oproti ženám,

které samotné estrogeny neužívají, a to v závislosti na délce léčby a dávce estrogenu (viz bod 4.8.).

Po ukončení léčby může riziko zůstat zvýšené po dobu minimálně 10 let.

Cyklický přídavek progestagenu na dobu minimálně 12 dní v každém měsíčním/28denním cyklu

nebo kontinuální kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem u žen, které neprodělaly

hysterektomii, předchází zvýšenému riziku, které souvisí s HRT obsahující samotný estrogen.

Pro perorální dávky estradiolu >2 mg, konjugovaných koňských estrogenů >0,625 mg a náplastí

>50 µg/den nebyla endometriální bezpečnost po přidání progestagenů prokázána.

Krvácení z průniku a špinění se může objevit během prvních měsíců léčby. Pokud se krvácení

z průniku a špinění vyskytne později, či pokud krvácení přetrvává po vysazení léčby, měla by být

objasněna příčina. To může vyžadovat provedení endometriální biopsie k vyloučení malignity

endometria.

Samostatná estrogenní stimulace může vést k premaligní či maligní transformaci ve zbytkových

ložiscích endometriózy. Proto je vhodné zvážit přidání gestagenové složky k estrogenové terapii u

žen, které podstoupily hysterektomii z důvodu endometriózy a u kterých jsou přítomna zbytková

ložiska.

Karcinom ovaria

Karcinom ovarií je mnohem vzácnější než karcinom prsu.

Epidemiologické důkazy z rozsáhlé metaanalýzy naznačují mírně zvýšené riziko karcinomu ovarií

u žen, které užívají HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogen-progestagen Toto

riziko se projeví během 5 let užívání a po vysazení léčby se postupně snižuje.

Některé jiné studie, včetně hodnocení WHI, naznačují, že užívání kombinované HRT může být

spojeno s podobným nebo o něco nižším rizikem (viz bod 4.8.).

Demence

V randomizované placebem kontrolované pomocné studii WHI, tj. ve Women´s Health Iniative

Memory Study (WHIMS), bylo nalezeno, že ženy ve věku 65 let a starší (průměrného věku 71 let),

léčené perorálně CEE a MPA průměrně po 4 roky sledování, mají dvojnásobně zvýšené riziko

pravděpodobnosti vzniku demence. Absolutní zvýšení rizika pravděpodobnosti vývoje demence u

žen léčených CEE/MPA bylo 23 případů navíc na 10.000 pacientoroků (45 proti 22), relativní

riziko bylo 2,05.

V randomizované,

placebem

kontrolované

pomocné

studii

(WHIMS)

s estrogenem

samotným, absolutní zvýšení rizika pravděpodobného vzniku demence po průměrně 5,2-letém

sledování bylo 12 případů navíc na 10.000 pacientoroků (37 proti 25) u žen léčených CEE a

relativní riziko bylo 1,49; riziko nedosáhlo hodnot statistické významnosti (p = 0,18) ve srovnání

s placebem. Protože obě substudie byly provedeny u žen ve věku 65 až 79 let, není známo, zda tyto

nálezy platí také pro mladší menopauzální ženy.

Dosud nebyly provedeny velké randomizované klinické studie u transdermální čistě estrogenové

anebo kombinované estrogen-gestagenové HRT k určení rizika pravděpodobného vzniku demence.

Proto nejsou k dispozici údaje, které by umožňovaly uzavřít, že četnost demence je odlišná při

použití transdermálního terapeutického systému ESTRAHEXAL 25.

Onemocnění věnčitých tepen (CAD)

Randomizovaná, kontrolovaná hodnocení neposkytla žádný důkaz ochrany proti infarktu myokardu

u žen se stávající CAD nebo bez ní, které užívaly kombinovanou léčbu estrogenem a

progestagenem nebo HRT obsahující samotný estrogen.

Kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem:

Relativní riziko vzniku CAD je po dobu užívání kombinované estrogen-progestagenní HRT mírně

zvýšené. Vzhledem k tomu, že základní absolutní riziko CAD do značné míry závisí na věku, je

počet mimořádných případů CAD vyvolaných užíváním kombinace estrogen-progestagen u

zdravých žen před menopauzou velmi nízký, ale s pokročilým věkem se zvyšuje.

Samotný estrogen:

Z randomizovaných, kontrolovaných hodnocení nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika CAD u žen,

které absolvovaly hysterektomii a které se léčí samotným estrogenem.

Cévní mozková příhoda

Léčba kombinací estrogen-progestagen a samotným estrogenem je spojována až s

1,5násobným zvýšením rizika vzniku ischemické mozkové příhody. Relativní riziko se

nemění s věkem ani s dobou uplynuvší od menopauzy. Ale vzhledem k tomu, že základní

riziko mozkové příhody je značně závislé na věku, celkové riziko vzniku mozkové příhody

u žen užívajících HRT se bude s věkem zvyšovat (viz bod 4.8.).

Opatření před zahájením terapie přípravkem ESTRAHEXAL 25

Před zahájením nebo obnovením HRT-terapie je třeba provést kompletní osobní a rodinnou

anamnézu a přiměřené fyzikální vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsů, viz oddíl Kontraindikace,

a výše).

Je třeba zaměřit se na co nejnižší dávkování a na co nejkratší trvání terapie.

Ženám po hysterektomii, které potřebují postmenopauzální hormonální substituční léčbu, se má

podávat pouze estrogenová náhradní terapie, pokud tomu nebrání jiný důvod (např. endometrióza).

Při rizikových faktorech estrogen-dependentních tumorů (např. tehdy, jestliže přímá příbuzná

někdy měla karcinom prsu) je třeba opatrnost.

Ženy je třeba upozornit, že ESTRAHEXAL 25 není kontraceptivum a že ani nezlepší fertilitu.

Monitorování v průběhu terapie přípravkem ESTRAHEXAL 25

V průběhu terapie se doporučuje provádět pravidelné kontroly, jejichž povaha a frekvence se upraví

podle situace u příslušné pacientky. U žen léčených HRT je třeba v určitých intervalech pečlivě

hodnotit míru rizika a očekávaného prospěchu a je nutné periodicky hodnotit potřebu HRT.

Pečlivě je třeba ženu monitorovat, jestliže se u ní objevuje nebo dříve objevily – např. v průběhu

těhotenství

anebo

předchozí

hormonální

léčby

zejména:

leiomyom

nebo

endometrióza,

tromboembolické poruchy, srdeční selhání, hypertenze, poruchy ledvin nebo jater (např. jaterní

adenom), diabetes mellitus s postižením cév anebo bez něho, cholelitiáza, migréna nebo silné

bolesti

hlavy,

systémový

lupus

erythematosus,

hyperplazie

endometria,

epilepsie,

astma,

otoskleróza, onemocnění žlučníku, žloutenka se vztahem k estrogenům a pruritus.

Je třeba vzít v úvahu, že tyto situace se mohou znovu objevit anebo zhoršit v průběhu léčby

estrogeny.

Při zhoršení kterékoli z výše uvedených poruch anebo při podezření na ni v průběhu HRT je nutné

znova zhodnotit přínos a riziko HRT.

Estrogeny mohou vyvolat retenci tekutin, a proto je třeba ženy se srdeční nebo renální dysfunkcí

pečlivě monitorovat.

V průběhu HRT je nutno pečlivě sledovat ženy s hypertriglyceridémií, protože u této skupiny

pacientek

byly

při

perorální

aplikaci

vzácně

popsány

případy

vysokého

vzestupu

plazmatických triglyceridů vedoucí k pankreatitidě.

Ačkoli dosavadní pozorování naznačují, že estrogeny včetně transdermálně podávaného estradiolu

nezasahují rušivě do metabolismu sacharidů, je třeba diabetičky při zahájení terapie monitorovat,

pokud nebudou k dispozici další informace.

Aby se zajistilo, že hladina hormonu štítné žlázy setrvá v přijatelném rozmezí, je třeba pravidelně

monitorovat

funkci

štítné

žlázy

pravidelně

pacientek,

které

potřebují

substituční

terapii

hormonem štítné žlázy a které užívají také estrogen.

Estrogeny zvyšují množství thyroidálních transportních proteinů (TBG), což vede ke zvýšení

celkového cirkulujícího množství hormonů štítné žlázy, tak jak jsou měřeny jod vázaným

proteinem (PBI), hladinami T4 (sloupcovou či radioimunoesejí) nebo hladinami T3

(radioimunoesejí). Vychytávání volného T3 na pryskyřici se snižuje, což odráží zvýšenou hladinu

TBG. Koncentrace volných T4 a T3 jsou nezměněny. Sérové hladiny jiných transportních proteinů

mohou být zvýšeny, a to transportní globulin (CBG), globulin vážící pohlavní hormony (SHBG),

což vede ke zvýšené hladině cirkulujících kortikosteroidů a pohlavních steroidů. Volné či

biologicky aktivní hladiny hormonů nejsou změněny. Hladiny jiných plazmatických bílkovin

mohou být též zvýšeny (angiotenzinogen/renin substrát, alfa-I-antitrypsin, ceruloplasmin).

Přerušení terapie přípravkem ESTRAHEXAL 25

Terapii je nutno přerušit v těchto případech: žloutenka nebo zhoršení jaterní funkce, významné

zvýšení krevního tlaku, znova se objevující bolesti migrénového typu, těhotenství, anebo situace

popsané v bodě 4.3 Kontraindikace.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolismus

estrogenů

gestagenů

může

zvýšit

současné

užívání

látek,

které

indukují

metabolizující enzymy, zejména enzymy systému cytochromu P450; jde např. o antiepileptika

(např. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital), meprobamát, fenylbutazon a některé látky používané

proti infekcím (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).

Opatrnosti je zapotřebí u žen, které užívají buď inhibitory proteázy (např. ritonavir a nelfinavir), o

nichž je známo, že silně inhibují enzymy systému cytochromu P450, anebo naopak látky, které

zvyšují účinky současně podávaných steroidních hormonů.

Rostlinné přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum) mohou urychlit dekompozici

estrogenu a gestagenu.

Klinicky může urychlení metabolismu estrogenů a gestagenů vyvolat snížení jejich účinnosti a

změny profilu děložního krvácení.

Při transdermálním podávání HRT se obchází first pass effect v játrech, a proto mohou být

transdermálně

aplikované

estrogeny

méně

ovlivněny

enzymovými

induktory

než

perorálně

aplikované hormony.

Estrogenová terapie může pozměnit výsledky některých laboratorních testů, např. test tolerance

glukózy nebo test funkce štítné žlázy.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

ESTRAHEXAL 25 se v těhotenství podávat nesmí. Při aplikaci těhotné ženě mohou estrogeny

vyvolat poškození plodu. Pokud žena otěhotní v době podávání přípravku ESTRAHEXAL 25,

terapie by měla být okamžitě přerušena.

Výsledky většiny dosavadních epidemiologických studií relevantních pro neúmyslnou expozici

plodu estrogenům nenaznačují teratogenní nebo fetotoxický efekt.

Kojení

ESTRAHEXAL 25 se v období kojení podávat nesmí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí

účinky

zjištěné

v klinických

studiích

hlášené

základě

postmarketingových

zkušeností jsou uvedeny v souladu se systémem MEDRA. V každé třídě orgánového systému jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle četnosti výskytu, od nejčastějších sestupně k nejméně častým.

V každé skupině četnosti jsou pak nežádoucí účinky seřazeny sestupně podle závažnosti. Dále je

pro jednotlivé skupiny četnosti uvedena charakteristika podle této konvence (CIOMS III):

Velmi časté ( ≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Závažné nežádoucí účinky spojené s používání hormonální substituční terapie jsou též uvedeny

v bodě 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

Následující tabulka uvádí nežádoucí účinky, které byly hlášeny u uživatelek hormonální substituční

terapie (HRT) dle tříd orgánových systémů dle MedDRA.

Třídy

orgánových

systémů

Časté

(> 1/100, <

1/10)

Méně časté

(> 1/1000, <

1/100)

Vzácné

(< 1/1000)

Velmi vzácné

(<1/10 000)

Není známo

dostupných

údajů

nelze

určit)

Novotvary

benigní,

maligní a blíže

neurčené

(zahrnující

cysty a polypy)

Karcinom

prsu

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzit

ivní reakce

Anafylaktoid

ní reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy

Zvýšení či

snížení

hmotnosti

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Úzkost,

snížení libida

nebo zvýšení

libida

Nervozita,

afektivní

labilita

Poruchy

nervového

systému

Bolest

hlavy

Závrať

Migréna

Poruchy oka

Poruchy

zraku

Nesnášenlivo

kontaktních

čoček

Srdeční

poruchy

Palpitace

Cévní poruchy

Embolie,

hypertenze,

žilní

varixy

(včetně

exacerbací)

Gastrointestiná

lní poruchy

Bolest

břicha,

nauzea,

abdominální

distenze

Dyspepsie

Nadýmání,

zvracení

Abnormální

hodnoty

jaterních

testů,

cholestatická

žloutenka

Cholelitiáza

průjem,

poruchy

žlučníku

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka,

svědění

Erythema

nodosum,

Hirsutismus,

akné

Kontaktní

dermatitida,

Alopecie,

chloasma

kopřivka

poruchy

pigmentace,

generalizova

ný pruritus,

generalizovas

ný exantém

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Svalové

křeče

Bolesti

končetin

Bolesti

v zádech

Poruchy

reprodukčního

systému a

prsou

Děložní/vag

inální

krvácení

včetně

špinění

Bolest

prsou,

citlivost

prsou

Dysmenorea,

vaginální

výtok,

syndrom

připomínající

premenstruač

ní syndrom

Zvětšení prsů

Hyperplazie

endometria,

leiomyom

uteru

Celkové

poruchy a

lokální reakce

po podání

Reakce

v místě

aplikace

Edém

Únava,

zvýšení

nebo

snížení

tělesné

hmotnosti

K popisu některých reakcí se používá nejvhodnější termín dle MedDRA a jeho synonyma a

související stavy.

Riziko karcinomu prsu

U žen užívajících kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem po dobu přesahující 5

let bylo hlášeno až dvojnásobně zvýšené riziko diagnózy karcinomu prsu.

Jakékoliv zvýšení rizika u žen léčených samotným estrogenem je výrazně nižší než riziko

pozorované u pacientek užívajících kombinace estrogen-progestagen.

Míra rizika závisí na délce užívání (viz bod 4.4.).

Dále jsou uvedeny výsledky největší epidemiologické studie (MWS) a největšího

randomizovaného, placebem kontrolovaného hodnocení (studie WHI).

Million Women study–

Odhad dodatečného rizika vzniku karcinomu prsu po pětiletém

užívání

Věkové

rozmezí

(roky)

Případy na 1000

žen, které HRT

nikdy neužívaly,

v pětiletém

období *2

Poměr rizika #

Další případy na 1000 žen,

které užívaly HRT

v pětiletém období (95%

HRT obsahující samotný estrogen

50-65

9-12

1-2 (0 - 3)

Kombinace estrogen-progestagen

50-65

9-12

6 (5 - 7)

*2 Odvozeno ze základní incidence karcinomu prsu v rozvinutých zemích.

# Celkový poměr rizik. Poměr rizik není konstantní, ale bude se zvyšovat s prodlužující

se dobou užívání.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že profil incidence karcinomu prsu se v jednotlivých státech

liší, počet dodatečných případů karcinomu prsu se bude také úměrně lišit.

Americká studie WHI – Dodatečné riziko rakoviny prsu po pětiletém užívání

Věkové

rozmezí

(roky)

Incidence na 1000 žen ve

skupině užívající placebo

po dobu 5 let

Poměr rizik a 95% CI

Další případy na 1000 žen,

které

užívaly HRT v pětiletém

období

(95% CI)

Samotné estrogeny (CEE)

50-79

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6 - 0)*3

estrogen + progestogen (CEE+MPA) §

50-79

1,2 (1,0-1,5)

+4 (0 - 9)

*3 Studie WHI u žen bez dělohy, u nichž se neprojevilo zvýšení rizika karcinomu prsu.

§ Když se analýza omezila na ženy, které před vstupem do studie neužívaly HRT, nebylo

patrné žádné zvýšení rizika v průběhu prvních 5 let léčby, po 5 letech bylo riziko vyšší než

u žen, které HRT neužívaly.

Riziko karcinomu endometria

Postmenopauzální ženy s dělohou

Riziko karcinomu endometria je přibližně 5 na každých 1000 žen s dělohou, které nepoužívají

HRT.

U žen s dělohou se používání HRT obsahující samotný estrogen nedoporučuje, protože zvyšuje

riziko karcinomu endometria (viz bod 4.4.). V závislosti na délce užívání samotného estrogenu a na

dávce estrogenu se zvýšení rizika karcinomu endometria v epidemiologických studiích pohybovalo

od 5 do 55 dalších případů diagnostikovaných na každých 1000 žen ve věku od 50 do 65 let.

Doplněním léčby samotným estrogenem o progestagen po minimální dobu 12 dní v každém cyklu

lze zvýšení tohoto rizika zabránit. Pětileté užívání kombinované (sekvenční či kontinuální) HRT ve

studii Million Women Study nezvýšilo riziko karcinomu endometria (RR 1,0 (0,8-1,2)).

Riziko karcinomu ovarií

Užívání HRT obsahující samotný estrogen nebo kombinaci estrogen-progestagen je spojováno s

mírně zvýšeným rizikem diagnozy karcinomu ovarií (viz bod 4.4). Podle metaanalýzy 52

epidemiologických studií existuje u žen, které v současnosti užívají HRT, zvýšené riziko

karcinomu ovarií oproti ženám, které HRT nikdy neužívaly (RR 1,43, 95% CI 1,31–1,56). U žen ve

věku 50–54 let, které užívaly HRT po dobu 5 let, připadá přibližně 1 případ navíc na 2 000

pacientek. U žen ve věku 50–54 let, které HRT neužívají, bude během 5letého období

diagnostikován karcinom ovarií přibližně u 2 žen z 2 000.

Riziko žilního tromboembolismu

HRT je spojována s 1,3-3násobně zvýšeným relativním rizikem vzniku žilního tromboembolismu

(VTE), tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je pravděpodobnější

v prvním roce užívání hormonální léčby (viz bod 4.4.). Výsledky studií WHI jsou uvedeny v

následující tabulce:

Studie WHI – Dodatečné riziko VTE při pětiletém užívání

Věkové

rozmezí

(roky)

Incidence na 1000 žen ve

skupině užívající placebo

po dobu 5 let

Poměr rizik a

Další případy na 1000 žen,

které užívaly HRT

Samotný perorální estrogen*4

50-59

1,2 (0,6 – 2,4)

1 (-3 - 10)

Perorální kombinace estrogen-progestagen

50-59

2.3 (1.2 - 4.3)

5 (1 - 13)

*4 Studie u žen bez dělohy.

Riziko choroby věnčitých tepen:

Riziko vzniku choroby věnčitých tepen u žen ve věku nad 60 let užívajících HRT obsahující

kombinaci estrogen-progestagen se mírně zvyšuje (viz bod 4.4.).

Riziko ischemické mozkové příhody:

Léčba samotným estrogenem a kombinací estrogen + progestagen je spojována až s

1,5násobným zvýšením relativního rizika vzniku ischemické mozkové příhody. Riziko

hemoragické mozkové příhody se během léčby HRT nezvyšuje.

Toto relativní riziko nezávisí na věku ani na délce užívání, ale protože vstupní riziko do

značné míry na věku závisí, bude se celkové riziko vzniku mozkové příhody u žen

užívajících HRT s přibývajícím věkem zvyšovat, viz bod 4.4.

Kombinované studie WHI – Dodatečné riziko vzniku ischemické mozkové příhody*5 při pětiletém

užívání.

Věkové

rozmezí

(roky)

Incidence na 1000 žen ve skupině

užívající placebo

po dobu 5 let

Poměr rizik a

Další případy na 1000 žen,

které užívaly HRT

50-59

1,3 (1,1 – 1,6)

3 (1 – 5)

*5 Bez rozlišení mezi ischemickou a hemoragickou mozkovou příhodou

V souvislosti s některými postupy kombinované terapie estrogenem a gestagenem byly hlášeny

další nežádoucí účinky:

Benigní i maligní estrogen-dependentní novotvary, např. karcinom endometria

Venózní trombózy a embolie, např. trombóza hlubokých žil dolní končetiny nebo pánevních žil

a plicní embolie

Mozková cévní příhoda

Infarkt myokardu

Pravděpodobnost demence ve věku nad 65 let (viz bod 4.4.)

Suché oči

Změny složení slz

Poruchy kůže a podkoží: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulární

purpura

Onemocnění žlučníku

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování

poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Studie akutní toxicity nenaznačují riziko akutních nežádoucích účinků v případě neúmyslného užití

více denních terapeutických dávek.

Předávkování je u transdermální aplikace nepravděpodobné. U některých žen se může vyskytnout

nauzea, zvracení a krvácení z vysazení. Specifické antidotum neexistuje a léčba má být

symptomatická. Náplast(i) je třeba sejmout.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormon, estrogen.

ATC kód: G03CA03.

Estradiol je nejúčinnější přirozený estrogen. Vytváří se ve zrajícím folikulu v ovariu, corpus

luteum, v placentě, ale také v testes i v jiných orgánech (např. v játrech) a tkáních (např. tukové

tkáni).

Jeho podáním se kompenzuje klesající produkce estrogenu u žen v postmenopauze a mírní se tak

nepříjemné projevy postmenopauzy.

Estradiol má veškeré typické estrogenní účinky na cílové orgány a na metabolismus. Vyvolává

proliferaci endometria, stimuluje růst myometria a rozšiřuje branku děložního hrdla. Stimuluje

tvorbu a sekreci cervikálního hlenu, snižuje jeho viskozitu a zvyšuje jeho vláčnost. Estradiol

podporuje proliferaci epitelu vaginy, uretry a močového měchýře.

V mléčných žlázách estradiol stimuluje růst žlázové tkáně i vývodů.

Estrogen zvyšuje proliferaci buněk epidermis, syntézu kolagenu a hyaluronové kyseliny i elasticitu

kůže a pojiva. Protože tlumí funkci osteoklastů a protože zlepšuje retenci i resorpci vápníku,

inhibuje dekompozici kostí, vyvolanou nedostatkem estrogenů.

Estradiol zvyšuje retenci extracelulárního natria i vody.

Zejména po perorálním podávání estradiol zvyšuje syntézu proteinů v játrech - např. syntézu

různých koagulačních faktorů a faktorů

fibrinolýzy, angiotensinogenu, globulinů pro vazbu

hormonů.

Zmírnění příznaků deficitu estrogenu

Ke zmírnění příznaků deficitu estrogenu dochází během počátečních týdnů léčby.

Prevence osteoporózy

Estrogeny zabraňují úbytku kostní hmoty v důsledku menopauzy nebo po ovarektómii.

Deficit estrogenů v menopauze je spojen se zvýšeným kostním metabolismem a úbytkem kostní

hmoty. Účinek estrogenů na kostní minerální denzitu je závislý na dávce.

Ochrana je efektivní v době trvání léčby. Po vysazení HRT je úbytek kostní hmoty podobný

jako u neléčených žen.

Data WHI studie a metaanalýz ukazují, že užívání HRT (včetně kombinované) převážně

zdravými ženami snižuje riziko zlomenin kyčlí, obratlů a dalších osteoporotických zlomenin.

HRT může také předcházet zlomeninám u žen s nízkou kostní denzitou a/nebo prokázanou

osteoporózou, ale průkaz je velmi omezený.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Při

použití

transdermálního

terapeutického

systému

zaručen

plynulý

kontrolovaný

přívod

malých dávek estradiolu, přičemž se estrogenem nezaplavují střeva ani játra. Nebylo zjištěno

ovlivnění jaterních proteinů jako např. angiotensinogenu,

koagulačních faktorů (fibrinogenu),

degradačních produktů fibrinogenu, antitrombinu III ani globulinů vážících pohlavní hormony,

tyroxin

nebo

kortisol.

Také

metabolická

přeměna

estradiolu

estron

anebo

konjugované

sloučeniny

zůstává

fyziologických

mezích.

poměr

koncentrací

estradiolu

koncentracím estronu z hodnot 0,2 - 0,5 zvýší na přibližně 1, tj. dosáhne hodnot zjištěných u žen s

normální funkcí ovarií před menopauzou.

Oproti situaci po transdermálním podání se perorálně podané estrogeny již v průběhu první pasáže

játry přemění z největší části na estron a jeho konjugované produkty, takže poměr koncentrací

estradiol:estron poklesne hluboko pod jednu a aktuální koncentrace estronu se nefyziologicky

zvýší.

Po aplikaci náplasti transdermálního přípravku ESTRAHEXAL 25 se denně do kůže uvolní

průměrně 25 mikrogramů estradiolu. Dík speciálnímu způsobu parenterální aplikace stačí tato

minimální množství aktivní látky k tomu, aby dosáhla již po 4 až 6 hodinách fyziologické

koncentrace estradiolu v séru.

Po opakované aplikaci je dosaženo maximální koncentrace průměrně 25 pikog/ml. Průměrná

koncentrace estradiolu v plazmě je 16 pikog/ml a je překračována v průměru po dobu 44 hodin v

96-hodinovém cyklu.

Koncentrace estradiolu tak dosahují hodnot, srovnatelných s hodnotami v časném až středním

období folikulární fáze u žen reprodukčního věku.

Při pravidelné výměně transdermálních systémů se koncentrace estradiolu v séru udržují na

vyrovnané výši, přestože poločas účinné látky je přibližně 1 hodina; to znamená, že se hodnoty

udržují v rozsahu uvedeném výše. Po odstranění transdermálního systému se koncentrace estradiolu

sníží na původní bazální hodnoty již v průběhu 24 hodin.

Tabulka 2 udává hodnoty získané v klinické studii r. 1994 u 18 pacientek po menopauze. Ženy

měly po 3 dny přiložen první terapeutický systém; ten byl vyměněn za druhý a nyní byly hladiny

estradiolu v krvi sledovány po dobu 96 hodin, tj. po dosažení rovnovážného stavu.

_______________________________________________________________________________

Tab. 2. Farmakokinetické parametry v průběhu 96 h po aplikaci přípravku ESTRAHEXAL

25, podaného za 96 h po aplikaci první dávky.

_______________________________________________________________________________

[pikog/ml] 24,5 ± 18

(max. koncentrace v plasmě)

[h] 31,26 ± 26,85

(čas dosažení t

[pikog/ml*h] 1546 ± 1137

(plocha pod křivkou

koncentrace-čas)

1,01 ± 0,33

(fluktuace vrchol-důl koncentrací)

______________________________________________________________

Jsou uvedeny průměry ± směrodatné odchylky.

hodnoty jsou upraveny; ukazují pouze zvýšení nad základní výchozí koncentraci estradiolu.

______________________________________________________________

Estradiol se metabolizuje ve střevě a zejména v játrech, plazmatická clearance dosahuje hodnot 650

až 900 litrů/den/m

. Hlavní metabolity jsou estron, estriol a jejich konjugáty s kyselinou sírovou a

glukuronovou. Metabolity jsou mnohem méně účinné než výchozí estradiol.

Metabolity

estrogenu

mají

enterohepatální

cirkulaci.

Vylučují

převážně

močí

formě

glukuronidu a síranu. V průběhu terapie je exkrece metabolitů pravidelně zvýšena (dosahuje hodnot

až 2,0 - 2,5 mikrogramu metabolitu na 1 g vyloučeného kreatininu). Do 2 až 3 dnů po odstranění

transdermální náplasti hodnoty vylučovaných metabolitů poklesnou až na výchozí hodnotu 0,5

mikrog na 1 g vyloučeného kreatininu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Výsledky

toxikologických

studií

pokusů

zvířatech

nejsou

dispozici.

výrazné

mezidruhové rozdíly u zvířat i pro rozdílné vztahy k situaci u člověka mají experimentální data

právě v této oblasti velmi omezený prediktivní význam pro hodnocení aplikace přípravku ženám.

Lokální snášenlivost

Senzibilizace a subchronická snášenlivost se sledovala za použití vysokodávkového terapeutického

systému, obsahujícího 8 mg estradiolu. Na morčatech nebyly zjištěny známky senzibilizace.

Při subchronickém 28-denním sledování snášenlivosti přípravku u králíků s přikládáním náplasti

na intaktní anebo skarifikovanou kožní oblast vyvolala náplast s estradiolem stejně jako náplast

bez obsahu účinné látky podráždění kůže, a to nejdříve po 11 dnech aplikace. U člověka takové

podráždění neočekáváme, pokud se transdermální systém aplikuje doporučeným způsobem.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Akrylátový kopolymer, pegoterát, tokoferol alfa D.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Obal:

Každá náplast v zataveném sáčku (papír/PE/Al/PE), krabička.

Balení:

6 náplastí, 18 náplastí, 24 náplastí

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky; viz bod 4.2.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hexal AG

Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/211/00-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

12.4.2000 / 6.11.2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

26.5.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace