Epoetin Alfa Hexal

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
epoetinum alfa
Dostupné s:
Hexal AG
ATC kód:
B03XA01
INN (Mezinárodní Name):
epoetin alfa
Terapeutické skupiny:
Antianemické přípravky
Terapeutické oblasti:
Anemia; Kidney Failure, Chronic; Cancer
Terapeutické indikace:
Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním (CRF) u dospělých a pediatrických pacientů:léčba anémie spojené s chronickým renálním selháním u pediatrických a dospělých pacientů na hemodialýze a dospělých pacientů na peritoneální dialýze;Léčba těžké anémie ledvinového původu doprovázené klinickými příznaky u dospělých pacientů s renální insuficiencí, ale dosud bez dialýzy. Léčba anémie a snížení počtu podání krevní transfúze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii pro solidní nádory, maligní lymfom nebo mnohočetný myelom, a na riziko transfuze, jak je hodnotí pacienta, celkový stav (e. kardiovaskulární stav, pre-existující anemie při zahájení chemoterapie).
Přehled produktů:
Revision: 22
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000726
Datum autorizace:
2007-08-27
EMEA kód:
EMEA/H/C/000726

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

02-10-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

09-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

09-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

02-10-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Epoetin alfa HEXAL 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 2 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 3 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 7 000 IU/0,7 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 9 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetinum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Epoetin alfa HEXAL a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Epoetin alfa HEXAL používat

Jak se přípravek Epoetin alfa HEXAL používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Epoetin alfa HEXAL uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Epoetin alfa HEXAL a k čemu se používá

Epoetin alfa HEXAL obsahuje léčivou látku epoetin alfa, bílkovinu, která povzbuzuje kostní dřeň ke

zvýšené tvorbě červených krvinek, které obsahují hemoglobin (látku, která zajišťuje přenos kyslíku).

Epoetin alfa je kopií lidské bílkoviny erytropoetinu a účinkuje stejným způsobem.

Epoetin alfa HEXAL

je určen k léčbě příznaků anémie způsobené ledvinovým onemocněním

u dětí podstupujících hemodialýzu,

u dospělých podstupujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu,

u dospělých trpících závažnou anémií, kteří dosud nepodstupují dialýzu.

Jestliže trpíte ledvinovým onemocněním, je možné, že máte nedostatek červených krvinek, protože

Vaše ledviny netvoří dostatek erytropoetinu

(nutného k tvorbě červených krvinek). Přípravek Epoetin

alfa HEXAL je předepisován k povzbuzení kostní dřeně ke zvýšené tvorbě červených krvinek.

Epoetin alfa HEXAL

je určen k léčbě anémie dospělých podstupujících chemoterapii k

léčbě

solidních nádorů

, maligního lymfomu nebo mnohočetného lymfomu (nádor kostní dřeně), u nichž

může být nutná krevní transfúze. Epoetin alfa HEXAL může snížit potřebu krevní transfúze u těchto

pacientů.

Epoetin alfa HEXAL se používá u dospělých se středně závažnou anémií, kteří darují krev před

chirurgickým výkonem

, aby jim mohla být vrácena během nebo po operaci. Protože Epoetin alfa

HEXAL stimuluje tvorbu červených krvinek, mohou lékaři odebrat od těchto lidí více krve.

Epoetin alfa HEXAL se používá u dospělých se středně závažnou formou anémie, kteří mají

podstoupit velkou ortopedickou operaci

(např. náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu) ke

snížení případné potřeby krevních transfuzí.

Epoetin alfa HEXAL se používá k léčbě anémie u dospělých s poruchou kostní dřeně, která

způsobuje závažné narušení tvorby krevních buněk (myelodysplastické syndromy).

Epoetin alfa

HEXAL může snížit nutnost podání krevní transfuze.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Epoetin alfa HEXAL používat

Nepoužívejte přípravek Epoetin alfa HEXAL:

jestliže jste alergický(á)

na epoetin alfa nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

pokud u Vás byla zjištěna čistá aplazie červené krevní řady

(kostní dřeň nevytváří dostatek

červených krvinek) po předchozí léčbě jakýmkoli přípravkem, který povzbuzuje tvorbu

červených krvinek (včetně přípravku Epoetin alfa HEXAL). Viz bod 4.

jestliže trpíte vysokým krevním tlakem

, který není náležitě léčen léčivými přípravky.

ke zvýšení tvorby červených krvinek (aby Vám lékař mohl odebrat větší množství krve),

pokud

nemůžete podstoupit transfuzi vlastní krve

během operace nebo po operaci.

jestliže máte podstoupit plánovanou velkou elektivní ortopedickou operaci

(např. operaci

kyčlí nebo kolen) a jestliže:

trpíte závažným srdečním onemocněním,

trpíte závažnými žilními a tepennými poruchami,

jste nedávno prodělal(a) srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu,

nemůžete užívat léky na ředění krve.

Epoetin alfa HEXAL nemusí být pro Vás vhodný. Poraďte se se svým lékařem. Při léčbě

přípravkem Epoetin alfa HEXAL potřebují někteří lidé užívat léky snižující riziko tvorby

krevních sraženin.

Pokud nemůžete užívat léky zabraňující tvorbě krevních sraženin,

nesmíte používat Epoetin alfa HEXAL.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Epoetin alfa HEXAL se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní

sestrou.

Epoetin alfa HEXAL a další přípravky, které stimulují produkci červených krvinek, mohou

zvyšovat riziko vzniku krevních sraženin u všech pacientů. Toto riziko může být vyšší, pokud

jsou u Vás přítomny jiné rizikové faktory

tvorby krevních sraženin

(například pokud jste měl(a)

krevní sraženinu v minulosti, při nadměrné tělesné hmotnosti, cukrovce, srdečním onemocnění nebo

jste-li dlouho upoután(a) na lůžko z důvodu operace nebo nemoci).

Prosím, informujte svého lékaře

o kterémkoli z těchto stavů. Váš lékař Vám pomůže s rozhodnutím, zda je pro Vás přípravek Epoetin

alfa HEXAL vhodný.

Pokud se Vás týkají některé z následujících skutečností,

je důležité o nich informovat lékaře

. Je

možné, že Vaše léčba přípravkem Epoetin alfa HEXAL může nadále pokračovat, ale poraďte se

nejdříve se svým lékařem.

Pokud trpíte

nebo jste trpěl(a):

vysokým krevním tlakem;

epileptickými záchvaty nebo křečemi;

onemocněním jater;

anémií z jiných příčin;

porfyrií (vzácná porucha krve).

V případě, že trpíte nádorovým onemocněním

, je zapotřebí si být vědom(a), že přípravky, které

povzbuzují tvorbu červených krvinek, jako přípravek Epoetin alfa HEXAL, mohou působit jako

růstový faktor, a proto teoreticky mohou ovlivnit růst nádoru.

V závislosti na Vašem osobním stavu může být vhodnější krevní transfuze. Poraďte se o tom,

prosím, se svým lékařem.

Jestliže jste pacient trpící hepatitidou C a dostáváte interferon a ribavirin

, měl(a) byste se poradit

se svým lékařem, protože kombinace epoetinu alfa s interferonem a ribavirinem vedla ve vzácných

případech ke ztrátě účinku a vzniku stavu nazývaného jako čistá aplazie červené krevní řady (PRCA),

což je závažná forma anémie. Přípravek Epoetin alfa HEXAL není schválen k léčbě anémie

související s hepatitidou C.

Jestliže jste pacient/ka s chronickým selháním ledvin

a zejména pokud neodpovídáte dostatečně na

podávání přípravku Epoetin alfa HEXAL, Váš lékař Vaši dávku přípravku Epoetin alfa HEXAL

zkontroluje, protože opakované zvyšování dávky přípravku Epoetin alfa HEXAL při nepřítomnosti

odpovědi na léčbu by mohlo zvýšit riziko problémů se srdcem nebo krevními cévami a mohlo by vést

ke zvýšení rizika infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a úmrtí.

V případě, že trpíte nádorovým onemocněním

, je zapotřebí si být vědom(a), že užívání přípravku

Epoetin alfa HEXAL může být spojeno s kratší dobou přežití a vyšší úmrtností pacientů s rakovinou

hlavy nebo krku a pacientů s metastatickou rakovinou prsu, kteří podstupují chemoterapii.

Je zapotřebí zvláštní opatrnosti při použití jiných přípravků, které stimulují tvorbu červených

krvinek:

Epoetin alfa HEXAL patří do skupiny přípravků, které stimulují tvorbu červených krvinek, stejně jako

je tomu u lidského proteinu erytropoetinu. Váš lékař si vždy poznamená, který přípravek přesně

užíváte. Jestliže je Vám během léčby podáván jiný přípravek z této skupiny než Epoetin alfa HEXAL,

než jej užijete, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

U přípravku Epoetin alfa HEXAL buďte zvlášť opatrní:

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky, včetně Stevens-

Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN).

Stevens-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza se mohou zpočátku projevit na trupu jako

načervenalá místa podobná terčům nebo kulaté skvrny mající často na povrchu ve středu puchýř.

Mohou se také objevit vředy v ústech, v hrdle, v nose, na genitálu či v očích (zarudlé a oteklé oči).

Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází horečka a/nebo příznaky podobné chřipce.

Vyrážky se mohou rozvinout do rozsáhlého olupování kůže a život ohrožujících komplikací.

Pokud se u Vás objeví závažná vyrážka nebo jakýkoliv z těchto kožních příznaků, přestaňte přípravek

Epoetin alfa HEXAL používat a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo bezodkladně vyhledejte

lékařskou pomoc.

Další léčivé

přípravky a přípravek Epoetin alfa HEXAL

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Pokud užíváte lék obsahující léčivou látku cyklosporin

(užívaný např. po transplantaci ledvin),

lékař může v průběhu léčby přípravkem Epoetin alfa HEXAL požadovat vyšetření krve ke zjištění

hladiny cyklosporinu v krvi.

Přípravky doplňující železo nebo podporující krvetvorbu

mohou zvýšit účinek přípravku Epoetin

alfa HEXAL. O jejich užívání rozhodne lékař.

Při návštěvě nemocnice, polikliniky nebo praktického lékaře

sdělte, že jste léčen(a) přípravkem

Epoetin alfa HEXAL. Může to mít vliv na jinou léčbu nebo výsledky testů.

Těhotenství a kojení

Pokud se Vás cokoli z níže uvedeného týká,

je důležité o tom informovat Vašeho lékaře

. Možná

budete moci používat Epoetin alfa HEXAL, ale poraďte se o tom předem se svým lékařem:

jestliže jste těhotná

nebo se domníváte, že můžete být těhotná.

jestliže kojíte

Přípravek Epoetin alfa HEXAL obsahuje sodík

Epoetin alfa HEXAL obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Epoetin alfa HEXAL používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem.

Váš lékař provedl vyšetření krve a

rozhodl, že potřebujete přípravek Epoetin alfa HEXAL.

Epoetin alfa HEXAL může být podán injekčně:

buď

do žíly, nebo hadičky vedoucí do žíly (intravenózně)

nebo

pod kůži (subkutánně).

Váš lékař rozhodne, jak Vám bude Epoetin alfa HEXAL podáván. Obvykle Vám budou injekce

podávány lékařem, zdravotní sestrou nebo jiným zdravotníkem. Někteří lidé, v závislosti na důvodu,

proč Epoetin alfa HEXAL potřebují, se mohou později naučit podávat si podkožní injekci sami:

viz

Pokyny, jak si podávat Epoetin alfa HEXAL samostatně

Epoetin alfa HEXAL nesmí být používán:

po datu použitelnosti uvedeném na štítku nebo vnější krabičce

jestliže víte nebo se domníváte, že mohl být omylem vystaven působení mrazu, nebo

jestliže došlo k selhání chladničky.

Dávka přípravku Epoetin alfa HEXAL je založena na Vaší tělesné hmotnosti v kilogramech. Příčina

anémie je rovněž faktorem, podle kterého lékař stanoví správnou dávku.

V průběhu léčby přípravkem Epoetin alfa HEXAL Vám bude

pravidelně kontrolován krevní tlak.

Osoby s ledvinovým onemocněním

Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu ve Vaší krvi mezi 10 a 12 g/dl, protože

vysoká koncentrace hemoglobinu může zvýšit riziko tvorby krevních sraženin a úmrtí. U dětí se

má hladina hemoglobinu udržovat mezi 9,5 a 11 g/dl.

Obvyklá úvodní dávka

přípravku Epoetin alfa HEXAL činí u dospělých i dětí

50 mezinárodních jednotek (IU) na kilogram (/kg) tělesné hmotnosti podávaných třikrát týdně.

U nemocných podstupujících peritoneální dialýzu se Epoetin alfa HEXAL může podávat

dvakrát týdně.

Dospělým i dětem se Epoetin alfa HEXAL podává injekcí buď do žíly (intravenózně), nebo

hadičkou vedoucí do žíly. Pokud tento přístup (žilou nebo hadičkou) není k dispozici, lékař

může rozhodnout, že se přípravek Epoetin alfa HEXAL má podávat pod kůži (subkutánně). To

platí pro dialyzované pacienty a pro pacienty, kteří dialýzu dosud nepodstoupili.

Váš lékař zajistí pravidelné vyšetření krve, aby bylo jisté, že lék stále správně působí, a může

upravovat dávku, obvykle ne častěji, než každý čtvrtý týden. Je třeba se vyvarovat zvýšení

hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl během čtyř týdnů.

Jakmile se anémie zlepší, lékař u Vás bude pokračovat v pravidelných kontrolách krve. Může Vám

dále upravit Vaši dávku přípravku Epoetin alfa HEXAL a četnost podávání léku tak, aby zůstala

zachována odpověď na léčbu. Váš lékař použije nejnižší účinnou dávku umožňující kontrolu

příznaků anémie.

Pokud neodpovídáte dostatečně na podávání přípravku Epoetin alfa HEXAL, Váš lékař Vaši

dávku zkontroluje a informuje Vás, jestliže bude potřeba dávkování přípravku Epoetin alfa

HEXAL změnit.

Jestliže máte delší dávkovací interval podávání přípravku Epoetin alfa HEXAL (delší než jeden

týden), nemusíte si udržet adekvátní hladiny hemoglobinu a můžete potřebovat zvýšení dávky

přípravku Epoetin alfa HEXAL nebo jeho častější podávání.

K zajištění vyšší účinnosti můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Epoetin alfa

HEXAL dostávat doplňky železa.

Pokud podstupujete dialýzu v době zahájení léčby přípravkem Epoetin alfa HEXAL, může být

zapotřebí upravit dialyzační režim. O tom rozhodne lékař.

Dospělí podstupující chemoterapii

Váš lékař může u Vás zahájit léčbu přípravkem Epoetin alfa HEXAL, jestliže máte koncentraci

hemoglobinu v krvi 10 g/dl nebo nižší.

Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu ve Vaší krvi mezi 10 a 12 g/dl, protože

vysoká koncentrace hemoglobinu může zvýšit riziko tvorby krevních sraženin a úmrtí.

Obvyklá úvodní dávka činí

buď

150 IU/kg tělesné hmotnosti třikrát týdně,

nebo

450 IU/kg

tělesné hmotnosti jednou týdně.

Epoetin alfa HEXAL se podává injekcí pod kůži.

Váš lékař zajistí vyšetření krve a může upravovat dávku podle odpovědi anémie na léčbu

přípravkem Epoetin alfa HEXAL.

K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Epoetin alfa

HEXAL dostávat doplňky železa.

Léčba přípravkem Epoetin alfa HEXAL obvykle pokračuje ještě jeden měsíc po ukončení

chemoterapie.

Dospělí v programu odběrů a shromažďování vlastní krve

Obvyklá dávka

činí 600 IU/kg tělesné hmotnosti podávaných dvakrát týdně.

Epoetin alfa HEXAL se podává injekcí do žíly ihned po odběru krve po dobu 3 týdnů před

operací.

K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Epoetin alfa

HEXAL dostávat doplňky železa.

Dospělí před plánovanou velkou ortopedickou operací

Doporučená dávka přípravku

je 600 IU/kg podkožně jednou týdně.

Epoetin alfa HEXAL se podává injekcí pod kůži každý týden po dobu tří týdnů před operací a

v den operace.

Při potřebě zkrátit z léčebných důvodů předoperační období činí obvyklá denní dávka 300 IU/kg

deset dnů před operací, v den operace a po čtyři dny bezprostředně po operaci.

Pokud vyšetření krve před operací prokáží příliš vysokou hodnotu hemoglobinu (krevního

barviva), bude léčba ukončena.

K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Epoetin alfa

HEXAL dostávat doplňky železa.

Dospělí s myelodysplastickým syndromem

Váš lékař může u Vás zahájit léčbu přípravkem Epoetin alfa HEXAL, jestliže máte koncentraci

hemoglobinu v krvi 10 g/dl nebo nižší. Cílem léčby je udržet hladinu hemoglobinu v rozmezí 10

až 12 g/dl, neboť vyšší hladina hemoglobinu může zvýšit riziko krevních sraženin a úmrtí.

Epoetin alfa HEXAL se podává injekcí pod kůži.

Počáteční dávka je 450 IU na kilogram tělesné hmotnosti jednou týdně.

Váš lékař zajistí vyšetření krve a může upravovat dávku podle odpovědi anémie na léčbu

přípravkem Epoetin alfa HEXAL.

Pokyny k samopodání přípravku Epoetin alfa HEXAL injekcí

Na začátku léčby obvykle podává injekce přípravku Epoetin alfa HEXAL zdravotnický pracovník

nebo sestra. Později může lékař navrhnout, že buď Vy sám (sama), nebo osoba, která o Vás pečuje, se

můžete naučit podávat injekce přípravku Epoetin alfa HEXAL pod kůži (

subkutánně

Bez vyškolení lékařem nebo zdravotní sestrou si nezkoušejte podávat injekci samostatně.

Epoetin alfa HEXAL podávejte vždy přesně dle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry.

Ujistěte se, že vždy podáváte pouze množství roztoku odpovídající pokynům lékaře nebo

zdravotní sestry.

Epoetin alfa HEXAL používejte pouze, pokud byl správně uchováván – viz bod 5, Jak

přípravek Epoetin alfa HEXAL uchovávat.

Před použitím nechte stříkačky přípravku Epoetin alfa HEXAL stát do dosažení pokojové

teploty. To obvykle trvá 15 až 30 minut. Přípravek použijte do 3 dnů od vyjmutí z

chladničky.

Z každé předplněné injekční stříkačky přípravku Epoetin alfa HEXAL použijte vždy pouze

jednu dávku.

Jestliže je Epoetin alfa HEXAL podáván injekčně pod kůži (subkutánně), objem podaný do jednoho

místa by neměl běžně překročit 1 ml pro jednorázovou injekci.

Epoetin alfa HEXAL se podává samostatně, nikoli spolu s dalšími injekčními roztoky.

Injekční stříkačky s přípravkem Epoetin alfa HEXAL neprotřepávejte.

Dlouhé silné třepání může

přípravek poškodit. Pokud byl přípravek silně protřepáván, nepoužívejte jej.

Instrukce, jak si sám (sama) podáte injekci přípravku Epoetin alfa HEXAL, naleznete na konci této

příbalové informace.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Epoetin alfa HEXAL, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že dávka přípravku Epoetin alfa HEXAL byla příliš vysoká, informujte

neprodleně lékaře nebo zdravotní sestru. Nežádoucí účinky při předávkování jsou nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Epoetin alfa HEXAL

Podejte příští injekci, co nejdříve si vzpomenete. Pokud zbývá do Vaší příští injekce jeden den,

zapomenutou injekci vynechejte a pokračujte v původním plánu pro dávkování. Dávku

nezdvojnásobujte, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní

sestry nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte kterýkoli účinek v seznamu níže,

okamžitě informujte svého lékaře nebo

zdravotní sestru

Velmi časté nežádoucí účinky

Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 osob.

Průjem

Žaludeční nevolnost

Zvracení

Horečka

Překrvení sliznice dýchacích cest

, například ucpaný nos nebo bolesti v krku, byla hlášena

u dosud nedialyzovaných pacientů s onemocněním ledvin.

Časté nežádoucí účinky

Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout až u 1 z 10 osob.

Zvýšený krevní tlak

Bolesti hlavy

, zvláště náhlé a bodavé migrenózní bolesti hlavy,

zmatenost nebo záchvaty křečí

, mohou to být varovné známky náhlého vzestupu krevního

tlaku, který vyžaduje neodkladnou léčbu. Zvýšený krevní tlak si může vyžádat nasazení

léčivých přípravků (anebo úpravu dávky přípravků, které už k léčbě vysokého krevního tlaku

užíváte).

Krevní sraženiny

(včetně hluboké žilní trombózy a embolie), které mohou vyžadovat

neodkladnou léčbu. Jako příznaky můžete mít

bolest na hrudi, dýchavičnost a bolestivé otoky

a zarudnutí, obvykle na nohou.

Kašel.

Kožní vyrážky, které mohou být důsledkem alergické reakce.

Bolest kostí nebo svalů.

Chřipce podobné příznaky

, například bolesti hlavy a kloubů, slabost, zimnice, únava, závratě.

Tyto příznaky se mohou často objevit na počátku léčby. Jestliže máte tyto příznaky během

intravenózní injekce, je možné, že pomalé podání injekce do žíly pomůže odstranit tyto

příznaky v budoucnu.

Zarudnutí, pálení a bolest v místě vpichu injekce.

Otoky kotníků, chodidel nebo prstů.

Bolest paže nebo nohy.

Méně časté nežádoucí účinky

Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout až u 1 z 100 osob.

Vysoké hladiny draslíku v krvi

které mohou způsobovat abnormální srdeční rytmus (velmi

častý nežádoucí účinek u dialyzovaných pacientů).

Záchvaty.

Zduření sliznice nosu nebo dýchacích cest.

Alergická reakce.

Kopřivka.

Vzácné nežádoucí účinky

Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 osob.

Příznaky čisté aplazie červené krevní řady (PRCA)

PRCA představuje neschopnost kostní dřeně vytvářet dostatek červených krvinek. PRCA způsobuje

náhlou a závažnou anémii

Příznaky jsou:

neobvyklá únava,

pocity zmatení,

dušnost.

PRCA byla velmi vzácně pozorována většinou u pacientů s onemocněním ledvin po několika měsících

až letech léčby epoetinem alfa a dalších přípravků stimulujících tvorbu červených krvinek.

Může se u Vás objevit zvýšený počet malých krevních buněk (nazývaných krevní destičky),

které se za normálních okolností podílejí na tvorbě krevní sraženiny. Lékař tuto situaci

zkontroluje.

Závažná alergická reakce, která může zahrnovat:

oteklý obličej, rty, ústa, jazyk nebo hrdlo,

potíže s polykáním nebo dýcháním,

svědící vyrážku (kopřivku).

Problém s krví, který může způsobit bolest, tmavě zbarvenou moč nebo zvýšenou citlivost kůže

na sluneční světlo (porfyrie).

Jestliže jste hemodialyzováni:

Mohou se tvořit

krevní sraženiny

(trombóza) v arteriovenózní píštěli pro dialýzu. To je

pravděpodobnější, pokud máte nízký krevní tlak, nebo když jsou v píštěli komplikace.

Krevní sraženiny

se mohou tvořit rovněž v hemodialyzačním systému. Lékař může

rozhodnout, aby se během dialýzy zvýšily dávky heparinu.

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní vyrážky včetně Stevens-Johnsonova

syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Tyto se mohou projevit na trupu jako načervenalé skvrny

podobné terčům nebo kulaté skvrny mající často na povrchu ve středu puchýř, olupování kůže, vředy

v ústech, v hrdle, v nose, na genitálu či v očích a může jim předcházet horečka a příznaky podobné

chřipce. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte přípravek Epoetin alfa HEXAL používat

a kontaktujte svého lékaře nebo bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc.Viz také bod 2.

Ihned informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru

, jestliže si všimnete kteréhokoli z těchto

účinků nebo jestliže si během léčby přípravkem Epoetin alfa HEXAL všimnete jakýchkoli jiných

účinků.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři,

zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Epoetin alfa HEXAL uchovávat

Uchovávejte

tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za slovy

„EXP“.

Uchovávejte a převážejte v chladu (2

Epoetin alfa HEXAL můžete vyjmout z chladničky a uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C)

až 3 dny. Jakmile je stříkačka vyjmuta z chladničky a ohřála se na pokojovou teplotu (max.

25 °C), musíte ji do 3 dní buď použít, nebo zlikvidovat.

Chraňte před mrazem. Netřepejte.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete

že roztok byl nedopatřením zmražen nebo

při poruše chladničky,

pokud je tekutina zabarvena nebo obsahuje viditelné částice,

je-li poškozena pečeť.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Epoetin alfa HEXAL obsahuje

Léčivou látkou je:

epoetinum alfa (množství je uvedeno v tabulce níže).

Dalšími složkami jsou: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, glycin, polysorbát 80, kyselina

chlorovodíková (k úpravě pH), hydroxid sodný (k úpravě pH) a voda pro injekci.

Jak přípravek Epoetin alfa HEXAL vypadá a co obsahuje toto balení

Epoetin alfa HEXAL je dodáván jako čirý, bezbarvý injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Stříkačky jsou uzavřeny v blistrech.

Balení přípravku

Odpovídající balení přípravku pro

každou sílu – množství/objem

Množství

epoetinu alfa

Předplněné injekční

stříkačky

2 000 IU/ml:

1 000 IU/0,5 ml

2 000 IU/1 ml

10 000 IU/ml:

3 000 IU/0,3 ml

4 000 IU/0,4 ml

5 000 IU/0,5 ml

6 000 IU/0,6 ml

7 000 IU/0,7 ml

8 000 IU/0,8 ml

9 000 IU/0,9 ml

10 000 IU/1 ml

40 000 IU/ml:

20 000 IU/0,5 ml

30 000 IU/0,75 ml

40 000 IU/1 ml

8,4 mikrogramů

16,8 mikrogramů

25,2 mikrogramů

33,6 mikrogramů

42,0 mikrogramů

50,4 mikrogramů

58,8 mikrogramů

67,2 mikrogramů

75,6 mikrogramů

84,0 mikrogramů

168,0 mikrogramů

252,0 mikrogramů

336,0 mikrogramů

Balení obsahuje 1, 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček s bezpečnostním krytem jehly anebo

bez něho.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Hexal AG

Industriestr. 25

D-83607 Holzkirchen

Německo

Výrobce

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6336 Langkampfen

Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukce, jak si sám (sama) podáte injekci (pouze pro pacienty s příznaky anémie způsobenými

ledvinovým onemocněním, pro dospělé pacienty podstupující chemoterapii, dospělé pacienty

před plánovanou ortopedickou operací nebo dospělé pacienty s myelodysplastickými syndromy)

Tento oddíl obsahuje informace, jak si sám (sama) podáte injekci přípravku Epoetin alfa HEXAL

. Je

důležité, abyste se nesnažil(a) si injekci sám (sama) podat, pokud to s Vámi Váš lékař nebo

zdravotní sestra zvlášť nenatrénovali.

Přípravek Epoetin alfa HEXAL je anebo není vybaven

ochranným krytem jehly a Váš lékař nebo ošetřovatel/ka Vám ukáží, jak jej používat. Jestliže si nejste

jistý(á), jak si injekci podávat, anebo máte-li jakékoli další otázky, prosím, požádejte svého lékaře

anebo zdravotní sestru o pomoc.

Umyjte si ruce.

Vyjměte jednu stříkačku z balení a sejměte ochranný kryt z jehly. Na injekčních stříkačkách

jsou vyznačeny dílky stupnice, aby bylo možné částečné podání v případě potřeby. Jeden dílek

stupnice odpovídá objemu 0,1 ml. Jestliže je vyžadováno pouze částečné podání injekce,

odstraňte před aplikací nepotřebný roztok.

Očistěte kůži na místě vpichu alkoholovým tampónem.

Vytvořte kožní záhyb stisknutím kůže mezi palec a ukazováček.

Rychlým a rozhodným vbodnutím vpíchněte jehlu do záhybu. Vstříkněte roztok přípravku

Epoetin alfa HEXAL podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Předplněná stříkačka bez ochranného krytu injekční jehly

Stále držte kůži zřasenou mezi palcem a ukazováčkem a tlačte na píst

pomalu a stejnoměrně.

Po injekci tekutiny vytáhněte injekční jehlu a uvolněte kůži. Na místo

vpichu zatlačte suchým a sterilním tampónem.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad zlikvidujte. Každou stříkačku

použijte pouze pro jednu injekci.

Předplněná stříkačka s ochranným krytem injekční jehly

Stále držte kůži zřasenou mezi palcem a ukazováčkem a tlačte na píst

pomalu a stejnoměrně, dokud jste nepodal(a) celou dávku a dokud se píst

již nedá dále zatlačit. Neuvolňujte tlak na píst!

Po ukončené injekci tekutiny vytáhněte injekční jehlu za stálého tlaku na

píst, a potom uvolněte kůži. Na místo vpichu zatlačte suchým a sterilním

tampónem.

Uvolněte píst. Chránič injekční jehly se rychle vysune a přikryje injekční

jehlu.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad zlikvidujte. Každou stříkačku použijte pouze pro

jednu injekci.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Epoetin alfa HEXAL 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 2 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 3 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 7 000 IU/0,7 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 9 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetin alfa HEXAL 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Epoetin alfa HEXAL 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 2 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 16,8 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,5 ml obsahuje 1 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 8,4 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 2 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 2 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 16,8 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 1 ml obsahuje 2 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 16,8 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 3 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 10 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 84,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,3 ml obsahuje 3 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 25,2 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 10 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 84,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,4 ml obsahuje 4 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 33,6 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 10 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 84,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,5 ml obsahuje 5 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 42,0 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 10 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 84,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,6 ml obsahuje 6 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 50,4 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 7 000 IU/0,7 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 10 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 84,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,7 ml obsahuje 7 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 58,8 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 10 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 84,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,8 ml obsahuje 8 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 67,2 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 9 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 10 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 84,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,9 ml obsahuje 9 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 75,6 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 10 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 84,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem1 ml obsahuje 10 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 84,0 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 40 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 336,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,5 ml obsahuje 20 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 168,0 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 40 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 336,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 0,75 ml obsahuje 30 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 252,0 mikrogramům epoetinum alfa. *

Epoetin alfa HEXAL 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jeden ml roztoku obsahuje 40 000 IU epoetinum alfa*, což odpovídá 336,0 mikrogramům/ml.

Předplněná injekční stříkačka s obsahem 1 ml obsahuje 40 000 mezinárodních jednotek (IU),

což odpovídá 336,0 mikrogramům epoetinum alfa. *

* Připraveno v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO) technologií rekombinantní DNA

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (injekce)

Čirý bezbarvý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Epoetin alfa HEXAL je indikován k léčbě symptomatické anémie spojené s chronickým renálním

selháním (CRF):

u dospělých a pediatrických hemodialyzovaných pacientů ve věku od 1 do 18 let a dospělých

pacientů dialyzovaných peritoneálně (viz bod 4.4).

u dospělých pacientů s renální insuficiencí, kteří dosud dialyzováni nejsou, k léčbě těžké anémie

ledvinového původu doprovázené klinickými příznaky (viz bod 4.4).

Epoetin alfa HEXAL je indikován k léčbě anémie a snížení počtu transfúzí u dospělých absolvujících

chemoterapii pro onemocnění solidními tumory, maligním lymfomem nebo mnohočetným

myelomem, pokud je u nich transfuze vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu riziková (například

při onemocnění srdce nebo při anémii již před počátkem chemoterapie).

Epoetin alfa HEXAL je indikován ke zvýšení přínosu u dospělých pacientů, kteří si připravují vlastní

(autologní) dávky krve v programu předoperačního autologního odběru. Léčbu je třeba omezit na

pacienty se středně závažnou anémií (rozsah koncentrací hemoglobinu [Hb] 10 až 13 g/dl [6,2 až

8,1 mmol/l], bez deficitu železa), nejsou-li k dispozici procedury šetřící krev nebo jsou-li tyto

procedury nedostatečné, pokud velká naplánovaná ortopedická operace vyžaduje velké množství krve

(4 nebo více jednotek krve u žen nebo 5 nebo více jednotek krve u mužů).

Epoetin alfa HEXAL je indikován k omezení expozice alogenními krevními transfuzemi u dospělých,

kteří netrpí deficitem železa a jsou již zařazeni do programu velké naplánované ortopedické operace,

pokud při transfuzi hrozí vysoké riziko komplikací. Použití je třeba omezit na pacienty se středně

závažnou anémií (např. rozsah koncentrací hemoglobinu Hb 10 až 13 g/dl nebo 6,2 až 8,1 mmol/l),

kteří neměli možnost připravit si vlastní (autologní) krevní dávky předem a u nichž se očekává středně

závažná ztráta krve (900 až 1800 ml).

Epoetin alfa HEXAL je indikován k léčbě symptomatické anémie (koncentrace hemoglobinu

≤ 10 g/dl) u dospělých s primárními myelodysplastickými syndromy (MDS) s nízkým nebo středním 1

rizikem, kteří mají nízkou hladinu erytropoetinu v séru (< 200 mU/ml).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Epoetin alfa HEXAL se musí zahájit pod dohledem lékařů, kteří mají zkušenosti

s léčbou pacientů se shora uvedenými indikacemi.

Dávkování

Před nasazením epoetinu alfa a před rozhodnutím o zvýšení dávky je třeba zvážit a případně léčit

všechny ostatní příčiny anémie (deficit železa, kyseliny listové nebo vitaminu B

; intoxikace

hliníkem; infekce nebo záněty, ztráta krve; hemolýza, fibróza kostní dřeně různého původu).

K zajištění optimální odezvy na epoetin alfa by měly být zajištěny přiměřené zásoby železa a

v případě potřeby prováděna suplementace železem (viz bod 4.4).

Léčba symptomatické anémie u dospělých pacientů s chronickým renálním selháním

Symptomy a následky anémie se liší podle věku, pohlaví a současně probíhajících onemocnění; léčbu

a stav jednotlivých pacientů musí vyhodnotit lékař.

Doporučený požadovaný rozsah koncentrací hemoglobinu je 10 g/dl až 12 g/dl (6,2 až 7,5 mmol/l).

Epoetin alfa HEXAL má být podáván tak, aby se hemoglobin zvýšil nejvýše na hladinu 12 g/dl

(7,5 mmol/l). Je třeba se vyhýbat tomu, aby došlo ke většímu zvýšení hemoglobinu než o 2 g/dl

(1,25 mmol/l) za období čtyř týdnů. Jestliže k němu dojde, je třeba vhodným způsobem upravit dávku.

Vzhledem k intraindividuální variabilitě je možné pozorovat, že občas jsou individuální hodnoty

hemoglobinu u pacienta vyšší nebo nižší než požadovaný rozsah koncentrací. Variabilitu hladiny

hemoglobinu je vhodné řešit úpravami dávkování, s ohledem na cílový rozsah koncentrací

hemoglobinu 10 g/dl (6,2 mmol/l) až 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Je třeba se vyhýbat trvalému zvýšení hladiny hemoglobinu na hodnoty vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Jestliže hemoglobin stoupá o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za měsíc nebo jestliže trvalá hladina

hemoglobinu přesáhne 12 g/dl (7,5 mmol/l), snižte dávku přípravku Epoetin alfa HEXAL o 25 %.

Jestliže hladina hemoglobinu přesáhne 13 g/dl (8,1 mmol/l), přerušte terapii, dokud neklesne pod

12 g/dl (7,5 mmol/l) a poté terapii přípravkem Epoetin alfa HEXAL obnovte při dávce o 25 % nižší

než předchozí dávka.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby byla zajištěna adekvátní kontrola anémie a symptomů anémie

a současně udržení koncentrace hemoglobinu nižší nebo rovné 12 g/dl (7,5 mmol/l) při použití nejnižší

vyzkoušené účinné dávky přípravku Epoetin alfa HEXAL.

Při zvyšování dávek přípravku Epoetin alfa HEXAL u pacientů s chronickým renálním selháním je

nutná opatrnost. U pacientů se slabou odpovědí hemoglobinu na Epoetin alfa HEXAL mají být

zvážena alternativní vysvětlení pro tuto slabou odpověd (viz bod 4.4 a 5.1).

Léčba přípravkem Epoetin alfa HEXAL je rozdělena na dvě fáze – korekční a udržovací.

Dospělí hemodialyzovaní pacienti

U hemodialyzovaných pacientů, u nichž je k dispozici intravenózní přístup, se upřednostňuje

intravenózní podání.

Korekční fáze

Počáteční dávka je 50 IU/kg 3x týdně.

Je-li třeba, zvyšujte nebo snižujte dávku o 25 IU/kg (3krát týdně), dokud nebude dosaženo

požadovaného rozsahu koncentrací hemoglobinu 10 g/dl až 12 g/dl (6,2 až 7,5 mmol/l) (to je třeba

provádět po stupních trvajících vždy alespoň čtyři týdny).

Udržovací fáze

Doporučená celková týdenní dávka je mezi 75 IU/kg a 300 IU/kg.

Je nutná vhodná úprava dávkování k udržení hodnot hemoglobinu v požadovaném rozsahu

koncentrací mezi 10 g/dl až 12 g/dl (6,2 až 7,5 mmol/l).

Pacienti s velmi nízkými úvodními hodnotami hemoglobinu (< 6 g/dl čili < 3,75 mmol/l) mohou

vyžadovat vyšší udržovací dávky než pacienti, jejichž počáteční anémie je méně těžká ( > 8 g/dl čili

> 5 mmol/l).

Dospělí pacienti s renální insuficiencí, kteří dosud dialyzovaní nebyli

Pokud není intravenózní přístup k dispozici, lze přípravek Epoetin alfa HEXAL podávat subkutánně.

Korekční fáze

Počáteční dávka je 50 IU/kg 3x týdně. Poté je-li třeba, zvyšujte dávku v přírůstcích po 25 IU/kg (3krát

týdně), dokud nebude dosaženo požadovaného cíle (to je třeba provádět po stupních trvajících vždy

alespoň čtyři týdny).

Udržovací fáze

Během udržovací fáze lze přípravek Epoetin alfa HEXAL podávat buď 3krát týdně, a v případě

subkutánního podání, jednou týdně, nebo jednou za 2 týdny.

Je nutná vhodná úprava dávky a intervalů dávkování k udržení hodnot hemoglobinu na požadované

úrovni: Hb mezi 10 g/dl a 12 g/dl (6,2 až 7,5 mmol/l). Prodloužení intervalů mezi dávkami může

vyžadovat zvýšení dávky.

Maximální dávka nemá přesáhnout 150 IU/kg 3x týdně, 240 IU/kg (do maxima 20 000 IU) jednou

týdně nebo 480 IU/kg (do maxima 40 000 IU) jednou za 2 týdny.

Dospělí pacienti dialyzovaní peritoneálně

Pokud není intravenózní přístup k dispozici, lze přípravek Epoetin alfa HEXAL podávat subkutánně.

Korekční fáze:

Počáteční dávka je 50 IU/kg 2x týdně.

Udržovací fáze:

Doporučená udržovací dávka je mezi 25 IU/kg a 50 IU/kg 2krát týdně rozdělená do 2 stejně velkých

injekčních dávek.

Je nutná vhodná úprava dávkování k udržení hodnot hemoglobinu na požadované hodnotě mezi

10 g/dl a 12 g/dl (6,2 až 7,5 mmol/l).

Léčba dospělých pacientů s anémií vyvolanou chemoterapií

Symptomy a následky anémie se liší podle věku, pohlaví a celkových obtíží způsobených

onemocněním; léčbu a stav jednotlivých pacientů musí vyhodnotit lékař.

Epoetin alfa HEXAL se má podávat pacientům s anémií (např. koncentrace hemoglobinu ≤ 10 g/dl

(6,2 mmol/l)).

Počáteční dávka je 150 IU/kg subkutánně 3krát týdně.

Alternativně lze Epoetin alfa HEXAL podávat v počáteční dávce 450 IU/kg subkutánně, a to jednou

týdně.

Je nutná vhodná úprava dávky a intervalů dávkování k udržení hodnot hemoglobinu v požadovaném

rozsahu koncentrací mezi 10 g/dl až 12 g/dl (6,2 až 7,5 mmol/l).

Vzhledem k intraindividuální variabilitě je možné pozorovat, že občas jsou individuální koncentrace

hemoglobinu u pacienta vyšší nebo nižší než požadovaný rozsah koncentrací. Na variabilitu hladiny

hemoglobinu je třeba reagovat úpravou dávek, přičemž požadovaný rozsah koncentrací hemoglobinu

by měl být mezi 10 g/dl (6,2 mmol/l) a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Je třeba se vyhnout tomu, aby

koncentrace hemoglobinu byla trvale vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l); pokyny k příslušné úpravě dávek

pro případ, kdy koncentrace hemoglobinu převyšují 12 g/dl (7,5 mmol/l), jsou uvedeny níže.

Pokud se po čtyřtýdenní léčbě koncentrace hemoglobinu zvýšila alespoň o 1 g/dl (0,62 mmol/l)

anebo pokud počet retikulocytů stoupl o

40 000 buněk/µl nad počáteční hodnoty, je třeba

dávku udržovat na 150 IU/kg 3x týdně nebo 450 IU/kg jednou týdně.

Pokud se koncentrace hemoglobinu zvýšila o < 1 g/dl (< 0,62 mmol/l) anebo počet retikulocytů

stoupl o < 40 000 buněk/µl nad počáteční hodnoty, dávka se zvýší na 300 IU/kg 3x týdně.

Pokud po dalších 4 týdnech léčby dávkami 300 IU/kg 3x týdně koncentrace hemoglobinu

stoupne o

1 g/dl (

0,62 mmol/l) anebo počet retikulocytů stoupne o

40 000 buněk/µl,

dávkování se udržuje na 300 IU/kg 3x týdně.

Pokud se koncentrace hemoglobinu zvýšila o <1 g/dl (< 0,62 mmol/l) anebo počet retikulocytů

stoupl o < 40 000 buněk/µl nad počáteční hodnoty, odpověď na terapii je nepravděpodobná,

a proto je třeba léčbu přerušit.

Úprava dávkování k udržení koncentrací hemoglobinu mezi 10 g/dl až 12 g/dl (6,2 až 7,5 mmol/l)

Jestliže se koncentrace hemoglobinu zvýšila o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) za měsíc nebo jestliže

úroveň koncentrace hemoglobinu přesáhne 12 g/dl (7,5 mmol/l), snižte dávku přípravku Epoetin alfa

HEXAL přibližně o 25 až 50 %.

Jestliže úroveň koncentrace hemoglobinu přesáhne 13 g/dl (8,1 mmol/l), přerušte terapii, dokud

koncentrace neklesne pod 12 g/dl (7,5 mmol/l) a poté terapii přípravkem Epoetin alfa HEXAL

obnovte při dávce o 25 % nižší než byla předchozí dávka.

Doporučený dávkovací režim je popsán v následujícím diagramu:

150 IU/kg 3x/týden

nebo 450 IU/kg jednou týdně

po 4 týdny

Zvýšení počtu retikulocytů o

40 000/µl

Zvýšení počtu retikulocytů

o < 40 000/µl

nebo zvýšení koncentrace Hb o

1 g/dl

a zvýšení koncentrace Hb o < 1 g/dl

Cílová hladina Hb

300 IU/kg

(≤12 g/dl)

3x/týden

po 4 týdny

Zvýšení počtu retikulocytů o

40 000/µl

nebo zvýšení koncentrace Hb o

1 g/dl

Zvýšení počtu retikulocytů

o < 40 000/µl

a zvýšení koncentrace Hb o < 1 g/dl

Přerušte terapii

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že je podávána nejnižší účinná dávka přípravku

stimulujícího tvorbu erytrocytů (ESA) pro adekvátní kontrolu příznaků anémie.

Léčba epoetinem alfa musí pokračovat ještě měsíc po ukončení chemoterapie.

Léčba dospělých chirurgických pacientů v programu předoperačního autologního odběru

Středně anemičtí pacienti (hematokrit 33 až 39 %) vyžadující předzásobení krví ve výši

4 jednotky

by měli být léčeni přípravkem Epoetin alfa HEXAL v dávce 600 IU/kg tělesné hmotnosti intravenózně

2x týdně po dobu 3 týdnů před operací. V případě dárcovství krve se přípravek Epoetin alfa HEXAL

musí podat po ukončení procedury darování krve.

Léčba dospělých chirurgických pacientů před plánovanou velkou ortopedickou operací

Doporučená dávka je 600 IU přípravku Epoetin alfa HEXAL na kg podávaných subkutánně týdně po

tři týdny (21., 14. a 7. den) před výkonem, a v den výkonu (0. den).

V případech, kde je z lékařského hlediska nutno zkrátit čas do operace na méně než tři týdny, podává

se 300 IU/kg přípravku Epoetin alfa HEXAL subkutánně denně po 10 po sobě jdoucích dní před

výkonem, v den operace a po čtyři dny po ní.

Pokud při hematologickém hodnocení v předoperačním období hladina hemoglobinu dosáhne 15 g/dl

(9,38 mmol/l) nebo více, podávání přípravku Epoetin alfa HEXAL je třeba zastavit a další dávku již

nepodávat.

Léčba dospělých pacientů s MDS s nízkým nebo středním 1 rizikem

Epoetin alfa HEXAL má být podáván pacientům se symptomatickou anémií (např. koncentrace

hemoglobinu ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)).

Doporučená počáteční dávka je 450 IU/kg přípravku Epoetin alfa HEXAL (maximální celková dávka

je 40 000 IU), podávaná subkutánně jednou týdně s odstupem nejméně 5 dnů mezi dávkami.

Je třeba provést vhodné úpravy dávky k udržení koncentrací hemoglobinu v cílovém rozmezí 10 g/dl

až 12 g/dl (6,2 až 7,5 mmol/l). Doporučuje se vyhodnotit počáteční erytroidní odpověď 8 až 12 týdnů

po zahájení léčby. Zvyšování a snižování dávky se má provádět po jednotlivých krocích (viz diagram

níže). Je třeba se vyvarovat koncentrace hemoglobinu větší než 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Zvýšení dávky: Dávka se nemá zvyšovat nad maximální hodnotu 1 050 IU/kg (celková dávka

80 000 IU) za týden. Jestliže u pacienta dojde po snížení dávky ke ztrátě odpovědi nebo poklesu

koncentrace hemoglobinu o ≥ 1 g/dl má se dávka zvýšit o jeden dávkovací krok. Mezi jednotlivými

zvýšeními dávky mají uplynout alespoň 4 týdny.

Pozastavení podávání a snížení dávky: Podávání epoetinu alfa se má pozastavit, jestliže koncentrace

hemoglobinu přesáhne 12 g/dl (7,5 mmol/l). Jakmile je hladina hemoglobinu < 11 g/dl, je možné

znovu zahájit podávání přípravku na stejném dávkovacím kroku nebo o jeden dávkovací krok níže

podle úsudku lékaře. Snížení dávky o jeden dávkovací krok se má zvážit, jestliže dojde k rychlému

zvýšení hemoglobinu (> 2 g/dl za 4 týdny).

Symptomy a následky anémie se liší podle věku, pohlaví a současně probíhajících onemocnění; léčbu

a stav jednotlivých pacientů musí vyhodnotit lékař.

Pediatrická populace

Léčba symptomatické anémie u pacientů s chronickým renálním selháním na hemodialýze

Symptomy a následky anémie se liší podle věku, pohlaví a současně probíhajících onemocnění; léčbu

a stav jednotlivých pacientů musí vyhodnotit lékař.

U pediatrických pacientů je doporučený rozsah koncentrací hemoglobinu 9,5 g/dl až 11 g/dl (5,9 až

6,8 mmol/l). Epoetin alfa HEXAL má být podáván tak, aby se hemoglobin zvýšil nejvýše na hladinu

11 g/dl (6,8 mmol/l). Je třeba se vyhýbat tomu, aby došlo ke většímu zvýšení hemoglobinu než

o 2 g/dl (1,25 mmol/l) za období čtyř týdnů. Jestliže k němu dojde, je třeba vhodným způsobem

upravit dávku.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby byla zajištěna adekvátní kontrola symptomů anémie při použití

nejnižší schválené dávky přípravku Epoetin alfa HEXAL.

Léčba přípravkem Epoetin alfa HEXAL je rozdělena na dvě fáze – korekční a udržovací.

U hemodialyzovaných pediatrických pacientů, u nichž je k dispozici intravenózní přístup,

se upřednostňuje intravenózní podání.

Korekční fáze

Počáteční dávka je 50 IU/kg 3krát týdně intravenózně.

Je-li třeba, zvyšujte nebo snižujte dávku o 25 IU/kg (3krát týdně), dokud nebude dosaženo

požadovaného rozsahu koncentrací hemoglobinu 9,5 g/dl až 11 g/dl (5,9 až 6,8 mmol/l) (to je třeba

provádět po stupních trvajících vždy alespoň čtyři týdny).

Udržovací fáze

Je nutná vhodná úprava dávkování k udržení hladin hemoglobinu v požadovaném rozsahu koncentrací

mezi 9,5 g/dl až 11 g/dl (5,9 až 6,8 mmol/l).

Děti s hmotností pod 30 kg většinou vyžadují vyšší udržovací dávky než děti s hmotností nad 30 kg

a než dospělí.

Pediatričtí pacienti s velmi nízkými výchozími hodnotami hemoglobinu (< 6,8 g/dl nebo

< 4,25 mmol/l) mohou vyžadovat vyšší udržovací dávky než pacienti, jejichž počáteční hodnota

hemoglobinu je vyšší (> 6,8 g/dl nebo > 4,25 mmol/l).

Pacienti s chronickým renálním selháním s anémií před zahájením dialýzy nebo podstupující

peritoneální dialýzu

Bezpečnost a účinnost epoetinu alfa u pacientů s chronickým renálním selháním, kteří onemocněli

anémií před zahájením dialýzy nebo podstupují peritoneální dialýzu, nebyla dosud stanovena.

V současnosti dostupné údaje o subkutánním podání epoetinu alfa u těchto populací jsou uvedeny

v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Léčba pediatrických pacientů s anémií v důsledku chemoterapie

Bezpečnost a účinnost epoetinu alfa u pediatrických pacientů léčených chemoterapií nebyla stanovena

(viz bod 5.1).

Léčba pediatrických chirurgických pacientů v programu předoperačního autologního odběru

Bezpečnost a účinnost epoetinu alfa u pediatrických pacientů nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Léčba pediatrických pacientů před plánovanou velkou ortopedickou operací

Bezpečnost a účinnost epoetinu alfa u pediatrických pacientů nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním.

Před použitím nechte stříkačky přípravku Epoetin alfa HEXAL stát do dosažení pokojové teploty. To

obvykle trvá 15 až 30 minut.

Jako u všech přípravků podávaných injekčně je třeba před aplikací vždy zkontrolovat kvalitu

injekčního roztoku, zda neobsahuje částice nebo zda nedošlo ke změně barvy. Epoetin alfa HEXAL je

sterilní výrobek neobsahující konzervační látky, určený pouze k jednorázovému použití. Podávejte

požadované množství.

Léčba symptomatické anémie u dospělých pacientů s chronickým renálním selháním

U pacientů s chronickým renálním selháním, u nichž je k dispozici intravenózní přístup

(hemodialyzovaní pacienti), se upřednostňuje intravenózní podání přípravku Epoetin alfa HEXAL.

Pokud není intravenózní přístup k dispozici (pacienti, kteří dosud nepodstoupili hemodialýzu, nebo

pacienti dialyzovaní peritoneálně), lze přípravek Epoetin alfa HEXAL podávat subkutánní injekcí.

Léčba dospělých pacientů s anémií vyvolanou chemoterapií

Epoetin alfa HEXAL se musí podávat subkutánní injekcí.

Léčba dospělých chirurgických pacientů v programu předoperačního autologního odběru

Epoetin alfa HEXAL se musí podávat intravenózně.

Léčba dospělých chirurgických pacientů před plánovanou velkou ortopedickou operací

Epoetin alfa HEXAL se musí podávat subkutánní injekcí.

Léčba dospělých pacientů s MDS s nízkým nebo středním 1 rizikem

Epoetin alfa HEXAL se musí podávat subkutánní injekcí.

Léčba symptomatické anémie u pediatrických hemodialyzovaných pacientů s chronickým renálním

selháním

U pediatrických pacientů s chronickým renálním selháním, u nichž je k dispozici intravenózní přístup

(hemodialyzovaní pacienti), se upřednostňuje intravenózní podání přípravku Epoetin alfa HEXAL.

Intravenózní podání

Aplikuje se po dobu nejméně jedné až pěti minut, v závislosti na celkové dávce. U hemodialyzovaných

pacientů je možné podat během dialýzy bolus do vhodného žilního vstupu dialyzační linky.

Alternativně lze injekci podat při ukončení dialýzy, hadičkou zavedené dialyzační jehly, a pak hadičku

propláchnout 10 ml fyziologického roztoku pro zajištění uspokojivého vpravení přípravku do oběhu

(viz Dávkování, „Dospělí hemodialyzovaní pacienti“).

Pomalejší podání je vhodnější u pacientů, kteří na léčbu reagují „chřipkovitými“ příznaky (viz

bod 4.8).

Nepodávejte přípravek Epoetin alfa HEXAL intravenózní infuzí nebo spolu s roztoky jiných léčivých

přípravků (další informace viz bod 6.6).

Subkutánní

podání

Obecně se nemá překročit objem 1 ml na jedno místo vpichu. Větší objem je třeba rozdělit na aplikace

do několika míst.

Injekce se mají podávat do končetin nebo do přední břišní stěny.

V případech, kdy lékař rozhodne, že je možné, aby pacient nebo jeho pečovatel bezpečně a účinně

aplikoval subkutánní injekci přípravku Epoetin alfa HEXAL samostatně, je nutné pacientovi nebo

pečovateli poskytnout přesné instrukce týkající se správné dávky a způsobu podání přípravku.

Dílky stupnice

Na injekční stříkačce jsou vyznačeny dílky stupnice, aby bylo možné podat část dávky (viz bod 6.6).

Avšak tento přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Z jedné injekční stříkačky se má podat

pouze jedna dávka přípravku Epoetin alfa HEXAL.

„Pokyny, jak samostatně podávat injekci přípravku“ jsou k dispozici na konci příbalové informace.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacientům, u kterých se po léčbě jakýmkoli erytropoetinem vyvine čistá aplazie červené krevní

řady (pure red cell aplasia, PRCA), se Epoetin alfa HEXAL ani jiný erytropoetin nesmí podávat

(viz bod 4.4).

Nekontrolovaná hypertenze.

U pacientů suplementovaných přípravkem Epoetin alfa HEXAL musí být respektovány všechny

kontraindikace spojené s programem předoperačního autologního odběru.

U pacientů před velkou plánovanou ortopedickou operací, kteří neměli možnost připravit si vlastní

(autologní) dávky krve, je použití přípravku Epoetin alfa HEXAL kontraindikováno, pokud pacient

trpí závažným onemocněním věnčitých a periferních tepen, karotid či mozkových cév, včetně nedávno

prodělaného infarktu myokardu anebo mozkové cévní příhody.

Chirurgičtí pacienti, u kterých z jakéhokoli důvodu nelze zajistit přiměřenou antitrombotickou

profylaxi.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Celkové poruchy

U všech pacientů užívajících epoetin alfa je třeba pečlivě monitorovat krevní tlak, a podle potřeby jej

regulovat. Epoetin alfa je nutno používat se zvýšenou opatrností u neléčené, nedostatečně léčené či

špatně kontrolovatelné hypertenze. Může být nutné zavést či zintenzívnit léčbu antihypertenzivy.

Pokud krevní tlak nelze udržet pod kontrolou, je třeba léčbu epoetinem alfa přerušit.

U pacientů s normálním nebo nízkým krevním tlakem léčených epoetinem alfa se objevily také tyto

reakce: hypertenzní krize s encefalopatií a záchvaty, vyžadující okamžitý zásah lékaře a intenzivní

lékařskou péči. Zvláštní pozornost je třeba věnovat náhlým bodavým migrenózním bolestem hlavy

jako možnému varovnému signálu (viz bod 4.8).

Epoetin alfa má být podáván s opatrností pacientům s epilepsií, záchvaty v anamnéze nebo

zdravotními stavy spojenými s predispozicí k záchvatové aktivitě, jako jsou infekce CNS a metastázy

v mozku.

Epoetin alfa má být podáván s opatrností pacientům s chronickým selháním jater. Bezpečnost epoetinu

alfa u pacientů s poruchou funkce jater nebyla stanovena.

U pacientů užívajících přípravky ESA byl hlášen zvýšený výskyt trombotických cévních příhod (TVE)

(viz bod 4.8). Ty zahrnují žilní a arteriální trombózu a embolii (včetně několika fatálních případů),

například hlubokou žilní trombózu, plicní embolii, retinální trombózu a infarkt myokardu. Dále byl

hlášen výskyt cévních mozkových příhod (včetně mozkového infarktu, mozkového krvácení

a tranzitorních ischemických atak).

Uvedené riziko těchto TVE je třeba pečlivě zvažovat oproti předpokládaným přínosům léčby

epoetinem alfa, zejména u pacientů s existujícími rizikovými faktory TVE, včetně obezity a TVE

v anamnéze (například s hlubokou žilní trombózou, plicní embolií a cévní mozkovou příhodou).

U všech pacientů je třeba pečlivě monitorovat hladiny hemoglobinu vzhledem k potencionálně

zvýšenému riziku tromboembolických příhod a fatálních případů, když jsou pacienti léčeni s hladinou

hemoglobinu nad rozsahem koncentrací stanoveným pro indikaci použití.

Během léčby epoetinem alfa se může vyvinout mírné a podané dávce úměrné zmnožení trombocytů,

které však zůstává v rozsahu normálních hodnot. V dalším průběhu terapie toto zmnožení opět odezní.

Kromě toho byly hlášeny i případy trombocytemie nad normálními hodnotami. Doporučuje se počty

trombocytů pravidelně monitorovat během prvních 8 týdnů terapie.

Před nasazením epoetinu alfa a před rozhodnutím o zvýšení dávky je třeba uvážit a případně léčit

všechny ostatní příčiny anémie (deficit železa, kyseliny listové nebo vitaminu B

; intoxikace

hliníkem; infekce nebo záněty, ztráta krve; hemolýza, fibróza kostní dřeně různého původu).

Ve většině případů hodnoty feritinu v séru klesají současně se zvýšením hodnot hematokritu.

K zajištění optimální odezvy na epoetin alfa by měly být zajištěny přiměřené zásoby železa a

v případě potřeby prováděna suplementace železem (viz bod 4.2):

U pacientů s chronickým renálním selháním se suplementace železem (200 až 300 mg

elementárního železa/den perorálně u dospělých a 100 až 200 mg/den perorálně u pediatrických

pacientů) doporučuje při sérových hladinách feritinu pod 100 ng/ml.

U pacientů s nádorovým onemocněním se suplementace železem (200 až 300 mg elementárního

železa/den perorálně) doporučuje při saturací transferinem pod 20 %.

U pacientů v programu předoperačního autologního odběru se provádí

suplementace železem

(200 mg elementárního železa/den perorálně) několik týdnů před zahájením programu

předoperačního autologního odběru, aby se vytvořila dostatečně vysoká zásoba železa ještě před

terapií epoetinem alfa, a po celou dobu léčby epoetinem alfa.

U pacientů před plánovanou velkou ortopedickou operací se provádí

suplementace železem

(200 mg elementárního železa/den perorálně) po celou dobu léčby epoetinem alfa. Pokud je to

možné, suplementace železem má být zahájena ještě před začátkem terapie epoetinem alfa,

aby se vytvořila dostatečná zásoba železa.

U pacientů léčených epoetinem alfa byl velmi vzácně pozorován vývoj nebo exacerbace porfyrie.

Epoetin alfa by měl být podáván s opatrností pacientům s porfyrií.

V souvislosti s léčbou epoetinem byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně

Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN), které mohou být život

ohrožující nebo fatální. Závažnější případy byly pozorovány u dlouhodobě působících epoetinů.

V okamžiku předepsání léku musí být pacienti poučeni o známkách a příznacích kožních reakcí

a pečlivě sledováni. Pokud se objeví známky a příznaky svědčící pro tyto nežádoucí účinky, musí být

přípravek Epoetin alfa HEXAL okamžitě vysazen a zvážena jiná možnost léčby.

Pokud se u pacienta rozvinula v souvislosti s používáním přípravku Epoetin alfa HEXAL závažná

kožní reakce, jako je SJS nebo TEN, nesmí být léčba přípravkem Epoetin alfa HEXAL u tohoto

pacienta již nikdy znovu zahájena.

Za účelem zdokonalení sledovanosti přípravků stimulujících tvorbu erytrocytů (ESA), by se měly

názvy a číslo šarže podaných přípravků ESA zřetelně zaznamenávat (nebo uvádět) do dokumentace

pacienta.

Pacienti mají být převedeni z léčby jedním typem ESA na jiný pouze pod náležitým dohledem.

Čistá aplazie červené krevní řady (PRCA)

Protilátkami zprostředkovaná PRCA byla pozorována po několika měsících až letech podávání

epoetinu alfa. Případy byly také hlášeny u pacientů s hepatitidou C léčených interferonem

a ribavirinem, když byly současně užívány ESA. Epoetin alfa není schválen k léčbě anémie související

s hepatitidou C.

U pacientů, u nichž se vyvine náhlá ztráta účinnosti charakterizovaná poklesem hemoglobinu (1 až

2 g/dl nebo 0,62 až 1,25 mmol/l na měsíc) a zvýšenou potřebou transfuzí, je třeba zjistit počet

retikulocytů a přešetřit typické příčiny špatné odpovědi na léčbu (např. deficit železa, kyseliny listové

či vitaminu B

, intoxikaci hliníkem, infekci či zánět, ztrátu krve, hemolýzu a fibrózu kostní dřeně

různého původu).

Paradoxní pokles hemoglobinu a rozvoj závažné anémie související s nízkým počtem retikulocytů

musí být podnětem k ukončení léčby epoetinem alfa a k provedení testu na anti-erytropoetinové

protilátky. Při diagnóze PRCA by mělo být zváženo vyšetření kostní dřeně.

Pacienti by neměli být převáděni na jinou léčbu ESA vzhledem ke zkřížené reakci.

Léčba symptomatické anémie u dospělých a pediatrických pacientů s chronickým renálním selháním

U pacientů s chronickým renálním selháním léčených epoetinem alfa je třeba hladiny hemoglobinu

pravidelně měřit, dokud není dosaženo stabilních hodnot, a v pravidelných intervalech pokračovat i

potom.

U pacientů s chronickým renálním selháním se má hodnota hemoglobinu zvyšovat přibližně o 1 g/dl

(0,62 mmol/l) měsíčně; přírůstek by však neměl přesáhnout 2 g/dl (1,25 mmol/l) měsíčně, aby se

minimalizovalo riziko zvýšení hypertenze.

U pacientů s chronickým renálním selháním by neměla udržovací koncentrace hemoglobinu překročit

horní mez rozsahu koncentrací hemoglobinu, která je doporučena v bodě 4.2. V klinických studiích

bylo pozorováno zvýšení rizika úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod při podávání ESA za

účelem dosažení úrovně koncentrací hemoglobinu vyšší než 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolované klinické zkoušky neprokázaly výrazné přínosy odpovídající podávání epoetinů, pokud

byla koncentrace hemoglobinu vyšší než hladina potřebná ke kontrole symptomů anémie a k tomu,

aby nebylo potřeba transfuze krve.

Při zvyšování dávek přípravku Epoetin alfa HEXAL u pacientů s chronickým renálním selháním je

nutná opatrnost, protože vysoké kumulující se dávky epoetinu mohou být souviset se zvýšeným

rizikem mortality, závažnými kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními příhodami. U pacientů se

slabou odpovědí hemoglobinu na epoetiny mají být zvážena alternativní vysvětlení pro tuto slabou

odpověď (viz bod 4.2 a 5.1).

U pacientů s chronickým renálním selháním léčených subkutánním podáváním epoetinu alfa je třeba

pravidelně sledovat, zda nedochází ke ztrátě účinnosti, která je definována jako nepřítomná nebo

snížená odezva na léčbu epoetinem alfa u pacientů, již na takovou léčbu dříve reagovali. Pro tuto

situaci je typický setrvalý pokles hemoglobinu navzdory zvýšenému dávkování epoetinu alfa (viz

bod 4.8).

Někteří pacienti s delšími dávkovacími intervaly podávání epoetinu alfa (delšími než jeden týden) si

nemusí udržet adekvátní hladiny hemoglobinu (viz bod 5.1) a mohou potřebovat zvýšení dávky

epoetinu alfa. Hladiny hemoglobinu musí být pravidelně sledovány.

U hemodialyzovaných pacientů se objevila trombóza arteriovenózní spojky, zejména u pacientů

s tendencí k hypotenzi nebo s komplikacemi na arteriovenózních shuntech (například stenózy, výdutě

atd.). U těchto pacientů je doporučena časná revize shuntu a prevence trombózy například podáváním

kyseliny acetylsalicylové.

V ojedinělých případech byla zjištěna hyperkalémie, ačkoli příčinná souvislost nebyla zjištěna.

U pacientů s chronickým renálním selháním je třeba monitorovat hladiny sérových elektrolytů. Pokud

bude zjištěna zvýšená či stoupající sérová hladina draslíku, je třeba zvážit vysazení epoetinu alfa až do

korekce sérových hodnot draslíku a kromě toho zvolit příslušnou léčbu hyperkalémie.

Zvýšené hodnoty hematokritu v průběhu terapie epoetinem alfa často přinutí zvýšit dávky heparinu

během hemodialýzy. Jestliže heparinizace není optimální, dialyzační systém se může ucpat.

Dosud dostupné informace naznačují, že korekce anémie epoetinem alfa neurychluje progresi renální

nedostatečnosti u dospělých pacientů s renální nedostatečností, kteří dosud dialyzováni nebyli.

Léčba pacientů s anémií v důsledku chemoterapie

U pacientů s rakovinou léčených epoetinem alfa je třeba hladiny hemoglobinu pravidelně měřit, dokud

není dosaženo stabilních hodnot, a v pravidelných intervalech pokračovat i potom.

Epoetiny jsou růstové faktory, které primárně stimulují tvorbu erytrocytů. Erytropoetinové receptory

mohou být exprimovány na povrchu různých nádorových buněk. Stejně jako u všech ostatních

růstových faktorů i zde existují obavy, že by epoetiny mohly stimulovat růst některého typu tumorů.

Nelze vyloučit jistý vliv přípravků ESA na nádorovou progresi nebo snížení doby přežití bez progrese.

V kontrolovaných klinických studiích s užíváním epoetinu alfa a dalších přípravků ESA byla zjevná

souvislost se snížením lokoregionální kontroly nádoru či snížením celkové doby přežití:

že se u pacientů s rakovinou hlavy nebo krku v pokročilém stádiu léčených radiační terapií při

podávání těchto přípravků za účelem dosažení úrovně koncentrace hemoglobinu vyšší než

14 g/dl (8,7 mmol/l) snížila lokoregionální kontrola,

že se u pacientů s metastatickou rakovinou prsu léčených chemoterapií při podávání těchto

přípravků za účelem dosažení rozsahu koncentrací hemoglobinu 12 až 14 g/dl (7,5 až

8,7 mmol/l) zkrátila celková doba přežití a zvýšil se počet úmrtí přičítaných progresi

onemocnění během 4 měsíců,

že se u pacientů s aktivním maligním onemocněním, kteří nebyli léčeni ani chemoterapií ani

radiační terapií, při podávání těchto přípravků za účelem dosažení úrovně koncentrace

hemoglobinu 12 g/dl (7,5 mmol/l) zvýšilo riziko úmrtí. ESA nejsou indikovány pro použití

u této populace pacientů,

že ve skupině s epoetinem alfa a současnou standardní léčbou bylo na základě primární analýzy

pozorováno u pacientů s metastatickou rakovinou prsu léčených chemoterapií při podávání

těchto přípravků za účelem dosažení rozsahu koncentrací hemoglobinu 10 až 12 g/dl (6,2 až

7,5 mmol/l) 9 % zvýšení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí a 15 % zvýšení rizika, které

nelze statisticky vyloučit.

Vzhledem k výše uvedenému by v některých klinických situacích měla být upřednostňovanou léčbou

při zvládání anémie u pacientů s rakovinou krevní transfuze. Rozhodnutí o léčbě rekombinantními

erytropoetiny musí být provedeno po vyhodnocení přínosů a rizik se zapojením konkrétního pacienta,

a při zvážení konkrétního klinického kontextu. Při takovémto vyhodnocení musí být zvažovány

faktory, jako je typ nádoru a jeho stádium; stupeň anémie; pravděpodobnost přežití; prostředí, ve

kterém je pacient léčen a pacientovy preference (viz bod 5.1).

U pacientů s nádorovým onemocněním léčených chemoterapií je třeba při posuzování vhodnosti

terapie přípravky ESA (pacienti, u nichž transfuze představuje riziko) počítat se 2–3 týdenním

zpožděním po podání léku, než se objeví erytropoetinem indukované erytrocyty.

Chirurgičtí pacienti v programech předoperačního autologního odběru

Musí se respektovat všechna zvláštní upozornění a zvláštní opatření spojená s programem autologní

krve, zejména běžná náhrada objemu.

Pacienti před velkou naplánovanou ortopedickou operací

Při použití v perioperačním období je zapotřebí vždy dodržovat zásady správného postupu zacházení

s krví a krevními deriváty.

Pacientům zařazeným do programu velkých plánovaných ortopedických operací je třeba zajistit

přiměřenou antitrombotickou profylaxi – u operovaných pacientů se mohou vyvinout trombotické

a cévní příhody, zejména pokud trpí základním kardiovaskulárním onemocněním. Mimoto je třeba

zvláštní opatrnosti u pacientů s predispozicí k rozvoji hlubokých žilních trombóz (DVT, deep vein

thrombosis). U pacientů s počáteční hodnotou hemoglobinu > 13 g/dl (> 8,1 mmol/l) také nelze

vyloučit možnost, že léčba epoetinem alfa bude spojena se zvýšeným rizikem pooperačních

trombotických a cévních příhod. Epoetin alfa se proto nepodává pacientům s počáteční koncentrací

hemoglobinu > 13 g/dl (> 8,1 mmol/l).

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 1 předplněnou injekční stříkačku,

to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Neexistují žádné důkazy, podle kterých by léčba epoetinem alfa ovlivňovala metabolismus jiných

léčivých přípravků.

Léčivé přípravky, které snižují tvorbu červených krvinek, mohou snižovat odpověď na epoetin alfa.

Protože se však cyklosporin váže na červené krvinky (red blood cells, RBCs), existuje možnost

interakce léčivého přípravku. Pokud se epoetin alfa podává současně s cyklosporinem, je třeba

monitorovat hladinu cyklosporinu v krvi a upravit dávky tohoto cytostatika, jakmile se hodnoty

hematokritu zvýší.

Neexistují žádné důkazy svědčící pro interakci mezi epoetinem alfa a granulocytární kolonie

stimulujícím faktorem (G-CSF) či faktorem stimulujícím granulocytární a makrofágové kolonie

(GM-CSF), která by měla vliv na hematologickou diferenciaci anebo proliferaci nádorových buněk

bioptických vzorků tumorů

in vitro

U dospělých pacientek s metastatickým karcinomem prsu nemělo subkutánní podání 40 000 IU/ml

epoetinu alfa současně s 6 mg/kg trastuzumabu žádný vliv na farmakokinetiku trastuzumabu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání epoetinu alfa těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Proto u pacientek se epoetin alfa v těhotenství

má použít pouze tehdy, pokud potenciální přínos převáží potenciální rizika pro plod. Použití epoetinu

alfa se nedoporučuje u těhotných chirurgických pacientek účastnících se programu přípravy autologní

krve.

Kojení

Není známo, zda se exogenní epoetin alfa vylučuje do lidského mateřského mléka. Epoetin alfa by měl

být užíván s opatrností u kojících žen. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě

a prospěčnosti léčby epoetinem alfa pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo

ukončit/přerušit podávání epoetinu alfa.

Použití epoetinu alfa se nedoporučuje u kojících chirurgických pacientek účastnících se programu

přípravy autologní krve.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné studie hodnotící možný účinek epoetinu alfa na mužskou či ženskou fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Epoetin alfa

HEXAL nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastější nežádoucí účinek při léčbě epoetinem alfa je zvýšení krevního tlaku či zhoršení stávající

hypertenze úměrné podané dávce. Musí se provádět monitorování krevního tlaku, především na

počátku terapie (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky, které se nejčastěji objevily v klinických studiích s epoetinem alfa, jsou průjem,

nauzea, zvracení, pyrexie, a bolest hlavy. Příznaky podobné chřipce se mohou vyskytnout zvláště na

počátku léčby.

Ve studiích s delším intervalem dávkování u dospělých pacientů s renální insuficiencí, kteří dosud

nepodstoupili dialýzu, byly hlášeny kogesce respiračního traktu, která zahrnuje příhody kongesce

horních cest dýchacích, nosní kongesci a nasofaryngitidu.

U pacientů užívajících přípravky ESA byl hlášen zvýšený výskyt trombotických cévních příhod (TVE)

(viz bod 4.4).

Tabulkově uspořádaný seznam nežádoucích účinků

Z celkem 3 417 pacientů ve 25 randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích, kontrolovaných

placebem nebo standardní léčbou, byl celkový bezpečnostní profil epoetinu alfa vyhodnocen

u 2 094 anemických pacientů. Začleněno bylo 228 pacientů s chronickým renálním selháním (CRF)

léčených epoetinem ze 4 studií chronického renálního selhání (2 studie pacientů před dialýzou

[N = 131 pacientů s CRF, kteří přípravek užili] a 2 studie dialyzovaných pacientů [N = 97 pacientů

s CRF, kteří přípravek užili]; 1 404 pacientů s rakovinou v 16 studiích pacientů s anémií vyvolanou

chemoterapií; 147 pacientů, kteří přípravek užili, ve 2 studiích programu předoperačního autologního

odběru; 213 pacientů, kteří přípravek užili, v 1 studii perioperačního období a 102 pacientů, kteří

přípravek užili, ve 2 studiích MDS. Nežádoucí účinky léků, které hlásilo ≥ 1 % pacientů léčených

epoetinem alfa v těchto klinických studiích, jsou uvedeny v tabulce níže.

Odhad frekvence: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až <1 /100),

vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze

určit).

Klasifikace orgánových

systémů dle MedDRA (SOC)

Nežádoucí účinek (preferovaný

termín)

Frekvence

Poruchy krve a lymfatického

systému

Čistá aplazie červené krevní

řady

trombocytemie

Vzácné

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperkalemie

Méně časté

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Méně časté

Anafylaktická reakce

Vzácné

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Časté

Křeč

Méně časté

Cévní poruchy

Hypertenze, žilní a arteriální

trombóza

Časté

Hypertenzní krize

Není známo

Klasifikace orgánových

systémů dle MedDRA (SOC)

Nežádoucí účinek (preferovaný

termín)

Frekvence

Respirační, hrudní

a mediastinální poruchy

Kašel

Časté

Kongesce respiračního traktu

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem, nauzea, zvracení

Velmi časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Časté

Kopřivka

Méně časté

Angioneurotický edém

Není známo

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Artralgie, kostní bolest, myalgie,

bolest v končetině

Časté

Vrozené, familiální a genetické

vady

Porfyrie aktuní

Vzácné

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Pyrexia

Velmi časté

Třesavka, onemocnění podobající

se chřipce, reakce v místě

injekce, periferní edém

Časté

Neúčinnost léčivého přípravku

Není známo

Vyšetření

Protilátka proti erytropoetinu

pozitivní

Vzácné

Časté při dialýze

Zahrnuje arteriální a žilní, fatální a nefatální příhody, například hlubokou žilní trombózu, plicní

embolii, retinální trombózu, arteriální trombózu (včetně infarktu myokardu), cévní mozkové

příhody (včetně mozkového infarktu a mozkového krvácení), tranzitorní ischemické ataky

a trombózu v shuntu (včetně dialyzačního systému) a trombózu ve výduti arteriovenózního shuntu

Popsáno v podbodu níže a/nebo v bodu 4.4

Popis vybraných nežádoucích účinků

Byly hlášeny hypersenzitivní reakce, včetně případů vyrážky (včetně kopřivky), anafylaktické reakce

a angioneurotického edému (viz bod 4.4).

U pacientů s normálním nebo nízkým krevním tlakem léčených epoetinem alfa se objevily také tyto

reakce: hypertenzní krize s encefalopatií a záchvaty, vyžadující okamžitý zásah lékaře a intenzivní

lékařskou péči. Zvláštní pozornost je třeba věnovat náhlým bodavým migrenózním bolestem hlavy

jako možnému varovnému signálu (viz bod 4.4).

V souvislosti s léčbou epoetiny byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky (SCARs), včetně

Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN), které mohou být život

ohrožující nebo fatální (viz bod 4.4).

Protilátkami zprostředkovaná čistá aplazie červené krevní řady byla hlášena velmi vzácně

(u < 1/10 000 případů na pacienta za rok) po několika měsících až letech léčby epoetinem alfa

(viz bod 4.4). Bylo hlášeno více případů při subkutánní (SC) cestě podání v porovnání s intravenózní

cestou podání.

Dospělí pacienti s MDS s nízkým nebo středním 1 rizikem

V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické studii došlo u 4 (4,7 %)

pacientů k TVE (náhlá smrt, ischemická cévní mozková příhoda, embolizace a flebitida). Ke všem

TVE došlo ve skupině s epoetinem alfa a v prvních 24 týdnech studie. Tři byly potvrzené TVE a ve

zbývajícím případě (náhlá smrt) nebyla tromboembolická příhoda potvrzena. Dva pacienti měli

významné rizikové faktory (fibrilace síní, selhání srdce a tromboflebitida).

Pediatrická populace s chronickým renálním selháním na hemodialýze

Expozice pediatrických pacientů s chronickým renálním selháním na hemodialýze v klinických

studiích a zkušenost po uvedení na trh je omezená. V této populaci nebyly hlášeny žádné nežádoucí

účinky specifické pro pediatrické pacienty, které již nebyly uvedeny v tabulce výše, nebo které

neodpovídaly základnímu onemocnění.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Terapeutické rozmezí epoetinu alfa je široké. Předávkování epoetinem alfa může vyvolat zesílené

farmakologické účinky tohoto hormonu. Dosáhne-li hemoglobin příliš vysokých hodnot, je možné

provést flebotomii. Další podpůrnou péči je třeba zajistit podle potřeby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná antianemika, erytropoetin, ATC kód: B03XA01

Epoetin alfa HEXAL je tzv. podobným biologickým léčivým přípravkem („biosimilar“). Podrobné

informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

Mechanismus účinku

Erytropoetin (EPO) je glykoproteinový hormon, který je vytvářen zejména ledvinami jako odpověď na

hypoxii a který je klíčovým regulátorem produkce červených krvinek (RBC). EPO se účastní všech

fází vývoje červené krvinky a hlavním místem jeho účinku je úroveň prekurzorů červené krevní řady.

Když se EPO naváže na receptory na buněčném povrchu, aktivuje dráhy pro přenos signálu, které

interferují s apoptózou, a stimuluje proliferaci buněk červené krevní řady.

Rekombinantní lidský EPO (epoetin alfa), exprimovaný ovariálními buňkami čínského křečíka, má

165 aminokyselinových sekvencí identických s EPO v lidské moči; tyto 2 látky jsou podle funkčních

testů nerozlišitelné. Zdánlivá molekulární hmotnost erytropoetinu je 32 000-40 000 daltonů.

Erytropoetin je růstový faktor, který primárně stimuluje tvorbu erytrocytů. Erytropoetinové receptory

mohou být exprimovány na povrchu různých nádorových buněk.

Farmakodynamické účinky

Zdraví dobrovolníci

Po podání jedné dávky (20 000 až 160 000 IU subkutánně) epoetinu alfa byla pozorována na dávce

závislá odpověď vyšetřovaných farmakodynamických markerů zahrnujících retikulocyty, červené

krvinky a hemoglobin. Změny v procentech retikulocytů měly zřetelný profil závislosti koncentrace na

čase, vyznačující se vrcholem a návratem k výchozí hodnotě. Méně zřetelný profil byl zjištěn pro

červené krvinky a hemoglobin. Obecně se hodnoty všech farmakodynamických markerů lineárně

zvýšily, přičemž po dávce na nejvyšší dávkovací úrovni byla pozorována maximální odpověď.

Další farmakodynamické studie zkoumaly dávku 40 000 IU jednou týdně a porovnávaly ji s dávkou

150 IU/kg 3krát týdně. I přes rozdílné profily závislosti koncentrace na čase byla farmakodynamická

odpověď (jejímž měřítkem byly změny v procentech retikulocytů, hemoglobinu a celkovém počtu

červených krvinek) při těchto režimech podobná. Další studie porovnávaly režim se subkutánním

podáváním 40 000 IU epoetinu alfa jednou týdně s dávkami v rozsahu od 80 000 do 120 000 IU

dvakrát týdně. Celkově se na základě výsledků těchto farmakodynamických studií na zdravých

dobrovolnících jeví, že dávkovací režim s podáváním 40 000 IU jednou týdně má na vytváření

červených krvinek větší účinek, než to režimy s podáváním dvakrát týdně, a to i přes pozorovanou

podobnost produkce retikulocytů v režimu s podáváním jednou týdně a režimu s podáváním dvakrát

týdně.

Chronické renální selhání

Bylo prokázáno, že epoetin alfa stimuluje erytropoezu u anemických pacientů s chronickým renálním

selháním, včetně dialyzovaných pacientů a pacientů ve fázi před dialýzou. První známkou odpovědi na

epoetin alfa je zvýšení počtu retikulocytů do 10 dní, po kterém následuje zvýšení počtu červených

krvinek, hemoglobinu a hematokritu, zpravidla do 2 až 6 týdnů. Odpověď hemoglobinu se u různých

pacientů liší a mohou na ni mít vliv zásoby železa a přítomnost dalších zdravotních problémů.

Anémie vyvolaná chemoterapií

Bylo prokázáno, že epoetin alfa podávaný 3krát týdně nebo jednou týdně zvyšoval hodnotu

hemoglobinu a snižoval požadavky na transfuze po prvním měsíci léčby u anemických pacientů

s rakovinou užívajících chemoterapii.

Ve studii srovnávající dávkovací režim 150 IU/kg 3krát týdně a dávkovací režim 40 000 IU jednou

týdně u zdravých osob a u anemických pacientů s rakovinou byly časové profily změn v procentech

retikulocytů, hemoglobinu a celkovém počtu červených krvinek u zdravých osob a u anemických

pacientů s rakovinou při těchto dvou dávkovacích režimech podobné. Hodnoty AUC jednotlivých

farmakodynamických parametrů při dávkovacích režimech 150 IU/kg 3krát týdně a 40 000 IU jednou

týdně u zdravých osob a u anemických pacientů s rakovinou byly podobné.

Dospělí chirurgičtí pacienti v programu předoperačního autologního odběru

Bylo prokázáno, že epoetin alfa stimuluje produkci červených krvinek, což umožňuje použít jej

k podpoře programu předoperačního autologního odběru krve a k omezení poklesu hemoglobinu

u dospělých pacientů, kteří mají naplánovanou velkou operaci a nepředpokládá se, že by si udělali

zásobu vlastní krve pokrývající celou perioperační potřebu. Největší efekt bývá pozorován u pacientů

s nízkým hemoglobinem (≤ 13 g/dl).

Léčba dospělých pacientů před plánovanou velkou ortopedickou operací

Bylo prokázáno, že u pacientů, kteří mají naplánovanou velkou ortopedickou operaci a před léčbou

mají hodnotu hemoglobinu > 10 až ≤ 13 g/dl, epoetin alfa snižuje riziko podání alogenních transfuzí

a urychluje obnovu červeného krevního obrazu (zvyšuje hladiny hemoglobinu, hematokritu a počty

retikulocytů).

Klinická účinnost a bezpečnost

Chronické renální selhání

Epoetin alfa byl hodnocen v klinických studiích u dospělých anemických pacientů s chronickým

renálním selháním, včetně dialyzovaných pacientů a pacientů ve fázi před dialýzou, jako přípravek

používaný k léčbě anémie a udržení hematokritu v cílovém rozsahu koncentrací od 30 do 36 %.

V klinických studiích s počátečními dávkami 50 až 150 IU/kg třikrát týdně přibližně 95 % všech

pacientů odpovědělo klinicky významným zvýšením hematokritu. Přibližně po dvou měsících léčby

byli prakticky všichni pacienti nezávislí na transfuzích. Jakmile bylo dosaženo cílového hematokritu,

byla udržovací dávka pro každého pacienta individualizována.

Ve třech největších klinických studiích prováděných u dospělých dialyzovaných pacientů, byl medián

udržovací dávky nezbytné pro zachování hematokritu mezi 30 a 36 % přibližně 75 IU/kg podávaných

3krát týdně.

V dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické studii kvality života u hemodialyzovaných

pacientů s chronickým renálním selháním bylo prokázáno klinicky a statisticky významné zlepšení

u pacientů léčených epoetinem alfa ve srovnání se skupinou užívající placebo při měření únavy,

tělesných příznaků, vztahů a deprese (dotazník pro onemocnění ledvin) po šesti měsících léčby.

Pacienti ze skupiny léčené epoetinem alfa byli také zařazeni do otevřené prodloužené studie, která

prokázala zlepšení kvality jejich života, jež se udrželo po dobu dalších 12 měsíců.

Dospělí pacienti s renální insuficiencí, kteří dosud dialyzovaní nebyli

V klinických studiích prováděných u nedialyzovaných pacientů s chronickým renálním selháním

léčených epoetinem alfa byla průměrná délka trvání léčby téměř pět měsíců. Tito pacienti odpověděli

na léčbu epoetinem alfa podobným způsobem, jaký byl pozorován u dialyzovaných pacientů.

Nedialyzovaní pacienti s chronickým renálním selháním vykazovali po intravenózním nebo

subkutánním podání epoetinu alfa setrvalý a na dávce závisející nárůst hematokritu. Ať již byl epoetin

alfa podán kterýmkoli z těchto způsobů, byly zaznamenány podobné míry zvýšení hematokritu. Navíc

bylo prokázáno, že dávky epoetinu alfa od 75 do 150 IU/kg týdně udrží hematokrit v rozmezí 36 až

38 % po dobu až šesti měsíců.

Ve 2 studiích s prodlouženým dávkovacím intervalem epoetinu alfa (3krát týdně, jednou týdně, jednou

za každé 2 týdny a jednou za každé 4 týdny) si někteří pacienti s delšími dávkovacími intervaly

neudrželi dostatečné hladiny hemoglobinu a dosáhli protokolem definovaných kritérií vysazení

z důvodu hladiny hemoglobinu (0 % ve skupině s podáváním jednou týdně, 3,7 % ve skupině

s podáváním jednou za 2 týdny a 3,3 % ve skupině s podáváním jednou za 4 týdny).

Randomizovaná prospektivní klinická studie posuzovala 1 432 nedialyzovaných anemických pacientů

s chronickým renálním selháním. Pacientům byla přidělena léčba epoetinem alfa, jejímž cílem bylo

udržovat hladinu hemoglobinu 13,5 g/dl (která je vyšší než doporučená úroveň koncentrace

hemoglobinu) nebo 11,3 g/dl. K závažným kardiovaskulárním příhodám (smrt, infarkt myokardu,

cévní mozková příhoda nebo hospitalizace z důvodu městnavého srdečního selhání) došlo u 125

(18 %) ze 715 pacientů ve skupině s vyšší hodnotou hemoglobinu oproti 97 (14 %) pacientům ze

717 ve skupině s nižší hodnotou hemoglobinu (poměr rizik [HR] 1,3, 95 % CI: 1,0, 1,7, p = 0,03).

Byly provedeny sdružené dodatečné analýzy klinických studií ESA u pacientů s chronickým renálním

selháním (na dialýze, nedialyzovaných, diabetiků a nediabetiků). Byla pozorována tendence ke

zvýšeným hodnotám odhadů rizik mortality ze všech příčin a kardiovaskulárních a cévních

mozkových příhod spojených s vyššími kumulativními dávkami ESA, nezávisle na zjištěném stavu

diabetu nebo dialýzy (viz bod 4.2 a bod 4.4).

Léčba pacientů s anémií vyvolanou chemoterapií

Epoetin alfa byl hodnocen v klinických studiích u dospělých anemických pacientů s rakovinou, kteří

měli lymfoidní a solidní tumory, a pacientů na různých režimech chemoterapie, zahrnujících režimy

obsahující platinu i režimy bez platiny. V těchto studiích bylo prokázáno, že epoetin alfa podávaný

3krát týdně a jednou týdně po prvním měsíci léčby zvyšuje hemoglobin a snižuje požadavky na

transfuze u anemických pacientů s rakovinou. V některých studiích po dvojitě zaslepené fázi

následovala otevřená fáze, během které všichni pacienti užívali epoetin alfa a sledovalo se, zda bude

zachován účinek.

Dostupné důkazy nasvědčují, že pacienti s hematologickými malignitami a solidními tumory

odpovídají na léčbu epoetinem alfa stejně a že pacienti s nádorovou infiltrací kostní dřeně nebo bez ní

odpovídají na léčbu epoetinem alfa stejně. V klinických studiích s chemoterapií byla prokázána

srovnatelná intenzita chemoterapie ve skupině s epoetinem alfa a s placebem podobností plochy pod

křivkou závislosti počtu neutrofilů na čase u pacientů léčených epoetinem alfa a placebem a také

podobným podílem pacientů ve skupině léčené epoetinem alfa a skupině léčené placebem, u nichž

absolutní počty neutrofilů byly nižší než 1 000 a 500 buněk/µl.

V prospektivní, randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studii, které se

účastnilo 375 anemických pacientů s různými nemyeloidními malignitami, absolvujícími chemoterapii

neplatinovými přípravky, se významně snížily následky anémie (např. únava, úbytek energie

a omezení aktivity), a to podle měření za použití těchto dotazníků a hodnotících škál: funkční

hodnocení protinádorové terapie-anémie (FACT-An) (a to jak na všeobecné hodnotící škále, tak i

škále únavy) a nádorová lineární analogová škála (CLAS). Dvě jiné menší, randomizované a placebem

kontrolované studie nevykázaly významné zlepšení u parametrů kvality života na škále

EORTC-QLQ-C30 resp. CLAS.

Přežití a doba progrese byla zkoumána v pěti velkých kontrolovaných studiích zahrnujících celkem

2 833 pacientů, čtyři studie byly dvojitě zaslepené, kontrolované placebem a jedna studie byla

otevřená. Studie zahrnovaly buď pacienty, kteří byli léčeni chemoterapií (dvě studie) nebo populaci

pacientů, pro kterou nejsou indikovány přípravky ESA: anémie u pacientů s rakovinou, kteří nejsou

léčeni chemoterapií, a pacienti s rakovinou hlavy a krku léčených radioterapií. Požadovaná úroveň

koncentrací hemoglobinu byla ve dvou studiích > 13 g/dl (8,1 mmol/l); ve zbývajících studiích 12 až

14 g/dl (7,5 až 8,7 mmol/l). V otevřené studii nebyl prokázán žádný rozdíl v celkové době přežití mezi

pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolami. Ve čtyřech studiích

kontrolovaných placebem se pohybovala míra rizika celkového přežití mezi 1,25 a 2,47 ve prospěch

kontrol. Tyto studie ukázaly konzistentní nevysvětlitelné, statisticky významné zvýšení mortality

u pacientů s anémií spojenou s různými typy obvyklých nádorových onemocnění, kterým se podával

rekombinantní lidský erytropoetin v porovnání s kontrolními skupinami. Výsledné celkové přežití

v těchto zkouškách není možné dostatečně vysvětlit rozdíly ve výskytu trombózy a příbuzných

komplikací mezi pacienty, kteří dostávali rekombinantní lidský erytropoetin a těmi z kontrolní

skupiny.

Byla rovněž provedena analýza údajů z 53 kontrolovaných klinických studií s několika epoetiny u více

než 13 900 pacientů s rakovinou (chemoterapie, radioterapie, chemoradioterapie nebo neléčení).

Meta-analýza údajů celkového přežití vygenerovala odhad míry rizika přežití na 1,06 ve prospěch

kontrolních skupin (95 % CI: 1,00, 1,12; 53 zkoušek a 13 933 pacientů) a pro pacienty s rakovinou

léčené chemoterapií byla míra celkové doby přežití 1,04 (95 % CI: 0,97, 1,11; 38 zkoušek

a 10 441 pacientů). Meta-analýzy rovněž ukázaly konzistentní a významné zvýšení relativního rizika

tromboembolických příhod u pacientů s rakovinou léčených rekombinantním lidským erytropoetinem

(viz bod 4.4).

U 2 098 anemických žen s metastatickou rakovinou prsu, které podstoupily chemoterapii první nebo

druhé linie, byla provedena randomizovaná, otevřená, multicentrická studie. Jednalo se

o non-inferioritní studii plánovanou tak, aby bylo vyloučeno 15 % zvýšení rizika nádorové progrese

nebo úmrtí ve skupině s epoetinem alfa a současnou standardní léčbou (

standard of care

, SOC) ve

srovnání se skupinou s pouhou standardní léčbou. V okamžiku ukončení klinického hodnocení byla

střední doba přežití bez progrese (

progression free survival

, PFS) na základě hodnocení progrese

onemocnění zkoušejícím 7,4 měsíce v každém rameni (poměr rizik HR 1,09; 95 % CI: 0,99; 1,20),

což nazančuje, že cílů studie nebylo dosaženo. Výrazně menšímu počtu pacientů z ramena s epoetinem

alfa a současnou standardní léčbou byla podána transfuze červených krvinek (5,8 % ve srovnání

s 11,4 %); u výrazně většího počtu pacientů z ramena s epoetinem alfa a současnou standardní léčbou

však byla zaznamenána trombotická cévní příhoda (2,8 % ve srovnání s 1,4 %). V závěrečné analýze

bylo hlášeno 1 653 úmrtí. Střední celková doba přežití ve skupině s epoetinem alfa a současnou

standardní léčbou byla 17,8 měsíce ve srovnání se 18,0 měsíce ve skupině s pouhou standardní léčbou

(poměr rizik HR 1,07; 95 % CI: 0,97; 1,18). Střední doba do progrese (TTP) byla dle zkoušejícím

stanoveného progresivního onemocnění (PD) 7,5 měsíce ve skupině s epoetinem alfa a standardní

léčbou a 7,5 měsíce ve skupině se standardní léčbou (HR 1,099, 95 % CI: 0,998, 1,210). Střední doba

TTP dle IRC stanoveného PD byla 8,0 měsíce s epoetinem alfa a současnou standardní léčbou

a 8,3 měsíce se standardní léčbou (HR 1,033, 95 % CI: 0,924, 1,156).

Program předoperačního autologního odběru

Podpůrný vliv epoetinu alfa na program předoperačního autologního odběru u pacientů s nízkým

hematokritem (≤ 39 % při nepřítomnosti anémie v důsledku deficitu železa), u nichž byla naplánována

velká ortopedická operace, byl hodnocen v dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii, prováděné

u 204 pacientů, a v jednoduše zaslepené placebem kontrolované studii u 55 pacientů.

V dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii byli pacienti léčeni dávkou 600 IU/kg epoetinu alfa

nebo placebem, podávanými intravenózně jednou denně každé 3 až 4 dny po dobu 3 týdnů (celkem

6 dávek). V průměru bylo možné odebrat a uskladnit pacientům léčených epoetinem alfa signifikantně

více dárcovských jednotek krve (4,5 jednotky) než pacientům léčených placebem (3,0 jednotky).

V dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii byli pacienti léčeni dávkou 300 IU/kg epoetinu alfa

nebo 600 IU/kg epoetinu alfa nebo placebem, podávanými intravenózně jednou denně každé 3 až

4 dny po dobu 3 týdnů (celkem 6 dávek). Pacientům léčeným epoetinem alfa bylo také možné odebrat

a uskladnit signifikantně více dárcovských jednotek krve (epoetin alfa 300 IU/kg = 4,4 jednotky;

epoetin alfa 600 IU/kg = 4,7 jednotky) než pacientům léčeným placebem (2,9 jednotky).

Léčba epoetinem alfa snížila riziko expozice alogenní krvi o 50 % ve srovnání s pacienty, kteří epoetin

alfa nedostávali.

Plánovaná velká ortopedická operace

Vliv epoetinu alfa (300 IU/kg nebo 100 IU/kg) na transfuzi alogenní krve byl hodnocen v placebem

kontrolované dvojitě zaslepené klinické studii u dospělých pacientů bez deficitu železa, u nichž byla

naplánována velká elektivní ortopedická operace kyčle nebo kolena. Epoetin alfa byl podáván

subkutánně po dobu 10 dní před operací, v den operace a po dobu čtyř dní po operaci. Pacienti byli

zařazeni do skupin podle výchozí hodnoty hemoglobinu (≤ 10 g/dl, > 10 až ≤ 13 g/dl a > 13 g/dl).

Epoetin alfa 300 IU/kg signifikantně snížil riziko alogenní transfuze u pacientů s hodnotou

hemoglobinu před léčbou > 10 až ≤ 13 g/dl. 16 % pacientů léčených dávkou 300 IU/kg epoetinu alfa,

23 % pacientů léčených dávkou 100 IU/kg epoetinu alfa a 45 % pacientů léčených placebem

vyžadovalo transfuzi.

V otevřené klinické studii s paralelními skupinami u dospělých pacientů bez deficitu železa

s hodnotou hemoglobinu před léčbou ≥ 10 až ≤ 13 g/dl, u nichž byla naplánována velká ortopedická

operace kyčle nebo kolena, se porovnávala dávka 300 IU/kg epoetinu alfa subkutánně denně po dobu

10 dní před operací, v den operace a čtyř dní po operaci s dávkou 600 IU/kg epoetinu alfa subkutánně

jednou týdně po dobu 3 týdnů před operací a v den operace.

Mezi okamžikem před léčbou a okamžikem před operací bylo střední zvýšení hemoglobinu ve

skupině, která dostávala dávku 600 IU/kg jednou týdně (1,44 g/dl), dvojnásobné oproti skupině, která

dostávala dávku 300 IU/kg denně (0,73 g/dl). Po celé pooperační období byly střední hladiny

hemoglobinu v obou léčených skupinách podobné.

Odpověď erytropoezy pozorovaná v obou léčených skupinách vedla k podobným mírám podání

transfuzí (16 % ve skupině, která dostávala dávku 600 IU/kg týdně, a 20 % ve skupině, která dostávala

dávku 300 IU/kg denně).

Léčba dospělých pacientů s MDS s nízkým nebo středním 1 rizikem

V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické studii byla hodnocena

účinnost a bezpečnost epoetinu alfa u dospělých anemických pacientů s MDS s nízkým nebo středním

1 rizikem.

Pacienti byli stratifikováni dle hladiny sérového erytropoetinu (sEPO) a stavu předchozích transfuzí

při screeningu. Hlavní výchozí charakteristiky pro stratum < 200 mU/ml jsou uvedeny v tabulce níže.

Výchozí charakteristiky u pacientů s hladinou sEPO < 200 mU/ml při screeningu

Randomizováni

Celkem (n)

Epoetin alfa

Placebo

Screeningová hladina sEPO

< 200 mU/ml (N)

Hemoglobin (g/l)

Průměr

92,1 (8,57)

92,1 (8,51)

Medián

94,0

96,0

Rozmezí

(71, 109)

(69, 105)

95% CI pro průměr

(90,1; 94,1)

(89,3; 94,9)

Předchozí transfuze

31 (43,7 %)

17 (43,6 %)

≤ 2 jednotky erytrocytů

16 (51,6 %)

9 (52,9 %)

> 2 a ≤ 4 jednotky erytrocytů

14 (45,2 %)

8 (47,1 %)

> 4 jednotky erytrocytů

1 (3,2 %)

40 (56,3 %)

22 (56,4 %)

u jednoho pacienta nebyly k dispozici údaje o sEPO

ve stratu ≥ 200 mU/ml bylo 13 pacientů ve skupině s epoetinem alfa a 6 pacientů ve skupině

s placebem

Erytroidní odpověď byla definována podle kritérií Mezinárodní pracovní skupiny (International

Working Group, IWG) z roku 2006 jako zvýšení hemoglobinu ≥ 1,5 g/dl od výchozí hodnoty nebo

snížení počtu jednotek erytrocytů podaných transfuzí o absolutní počet alespoň 4 jednotky každých

8 týdnů v porovnání s 8 týdny před výchozím stavem a trvání odpovědi nejméně 8 týdnů.

Erytroidní odpověď během prvních 24 týdnů studie byla prokázána u 27/85 (31,8 %) pacientů ve

skupině s epoetinem alfa v porovnání se 2/45 (4,4 %) pacienty ve skupině s placebem (p < 0,001).

Všichni pacienti s odpovědí byli během screeningu ve stratu s hladinou sEPO < 200 mU/ml. V tomto

stratu vykazovalo 20/40 (50 %) pacientů bez předchozích transfuzí erytroidní odpověď během prvních

24 týdnů v porovnání se 7/31 (22,6 %) pacientů s předchozími transfuzemi (u dvou pacientů

s předchozí transfuzí bylo dosaženo primárního cílového parametru na základě snížení počtu jednotek

erytrocytů podaných transfuzí o absolutní počet alespoň 4 jednotky každých 8 týdnů v porovnání

s 8 týdny před výchozím stavem).

Medián doby od výchozího stavu do první transfuze byl statisticky významně delší ve skupině

s epoetinem alfa v porovnání s placebem (49 dnů oproti 37 dnům; p = 0,046). Po 4 týdnech léčby se

doba do první transfuze ve skupině s epoetinem alfa dále zvýšila (142 dnů oproti 50 dnům, p = 0,007).

Procento pacientů, kterým byla podána transfuze, se ve skupině s epoetinem alfa snížilo z 51,8 %

v 8 týdnech před výchozím stavem na 24,7 % v období od týdne 16 do týdne 24 v porovnání se

skupinou s placebem, ve které došlo ke zvýšení míry transfuzí z 48,9 % na 54,1 % v průběhu stejných

období.

Pediatrická populace

Chronické renální selhání

Epoetin alfa byl hodnocen v otevřené, nerandomizované, 52týdenní klinické studii s otevřeným

dávkovacím rozmezím u hemodialyzovaných pediatrických pacientů s chronickým renálním selháním.

Průměrná hodnota věku pacientů zařazených do studie byl 11,6 roku (při rozsahu 0,5 až 20,1 roku).

Epoetin alfa byl podáván intravenózně po dialýze v dávce 75 IU/kg/týden rozděleně do 2 nebo 3 dávek

a titrován na dávku75 IU/kg/týden v intervalech 4 týdnů (do maxima300 IU/kg/týden), aby bylo

dosaženo zvýšení hladiny hemoglobinu o 1 g/dl/měsíc. Žádoucí rozsah koncentrací hemoglobinu byl

9,6 až 11,2 g/dl. 81 % pacientů dosáhlo této úrovně koncentrací hemoglobinu. Medián doby do

dosažení cíle byl 11 týdnů, medián dávky při dosažení cíle byl 150 IU/kg/týden. Z pacientů, kteří

dosáhli cíle, jich ho 90 % dosáhlo při režimu s podáním dávky 3krát týdně.

Po 52 týdnech 57 % pacientů zůstávalo ve studii a průměrná hodnota podávané dávky byl

200 IU/kg/týden.

Klinické údaje týkající se subkutánního podávání přípravku dětem jsou omezené. V 5 malých,

otevřených, nekontrolovaných studiích (počet pacientů v rozmezí 9–22, celkem N = 72), byl epoetin

alfa podáván subkutánně dětem v počátečních dávkách 100 IU/kg/týden až 150 IU/kg/týden,

s možností zvýšení dávky až na 300 IU/kg/týden. V těchto studiích se jednalo většinou o pacienty před

dialýzou (N = 44), 27 pacientů podstupovalo peritoneální dialýzu a 2 byli hemodialyzováni; věkové

rozpětí činilo 4 měsíce až 17 let. Celkově byla pro tyto studie charakteristická jistá metodologická

omezení, léčba se však vyznačovala pozitivními trendy směřujícími k vyšší hladině hemoglobinu.

Nebyly hlášeny žádné neočekávané nežádoucí účinky (viz bod 4.2).

Anémie vyvolaná chemoterapií

Epoetin alfa 600 IU/kg (podávaný intravenózně nebo subkutánně jednou týdně) byl hodnocen

v randomizovaném, dvojitě zaslepeném, placebem kontrolovaném 16týdenním klinickém hodnocení a

v randomizovaném, kontrolovaném, otevřeném 20týdenním klinickém hodnocení u anemických

pediatrických pacientů podstupujících myelosupresivní chemoterapii k léčbě různých nemyeloidních

malignit dětského věku.

V 16týdenní studii (n = 222) nebyl u pacientů léčených epoetinem alfa ve srovnání s placebem

pozorován žádný statisticky významný vliv na pacientem nebo rodiči uváděné výsledky dotazníku

kvality života dětí (Paediatric Quality of Life Inventory) nebo výsledky škály Cancer Module scores

(primární cílový parametr). Navíc nebyl zjištěn žádný statistický rozdíl mezi poměrem pacientů ve

skupině s epoetinem alfa a placebem, kterým bylo nutno podat transfuzi erytrocytární masy (pRBC).

Ve 20týdenní studii (n = 225) nebyl pozorován žádný významný rozdíl v rámci primárního cílového

parametru, tedy poměr pacientů, jimž bylo nutno po uplynutí dne 28 podat transfuzi červených krvinek

(62 % pacientů ze skupiny epoetinu alfa ve srovnání s 69 % pacientů ze skupiny se standardní léčbou).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po subkutánní injekci dosáhnou sérové hladiny epoetinu alfa vrcholu mezi 12 a 18 hodinami po

podání dávky. Po opakované subkutánně podané dávce 600 IU/kg jednou týdně nedocházelo

k akumulaci.

Absolutní biologická dostupnost subkutánně podaného epoetinu alfa je u zdravých jedinců přibližně

20 %.

Distribuce

Střední distribuční objem po intravenózních dávkách 50 a 100 IU/kg u zdravých osob byl 49,3 ml/kg.

Po intravenózním podání epoetinu alfa osobám s chronickým renálním selháním byl rozsah

distribučního objemu 57-107 ml/kg po podání jedné dávky (12 IU/kg) až 42–64 ml/kg po podání více

dávek (48 až 192 IU/kg). Proto je distribuční objem o něco větší než plazmatický prostor.

Eliminace

Poločas eliminace epoetinu alfa u zdravých osob po opakované intravenózně podané dávce je

přibližně 4 hodiny.

Poločas eliminace u subkutánního podání zdravým osobám se odhaduje přibližně na 24 hodiny.

Střední hodnota CL/F pro režimy podávání 150 IU/kg 3krát týdně a 40 000 IU jednou týdně

u zdravých osob byla 31,2, resp. 12,6 ml/h/kg. Střední hodnota CL/F pro režimy podávání 150 IU/kg,

3krát týdně a 40 000 IU jednou týdně u anemických pacientů s rakovinou byla 45,8, resp.

11,3 ml/h/kg. U většiny anemických pacientů s rakovinou, kteří dostávali cyklickou chemoterapii, byl

poměr CL/F nižší po subkutánních dávkách 40 000 IU jednou týdně a 150 IU/kg 3krát týdně oproti

hodnotám u zdravých osob.

Linearita/nelinearita

U zdravých osob bylo po intravenózním podávání dávky 150 a 300 IU/kg 3krát týdně pozorováno

zvýšení sérových koncentrací epoetinu alfa přímo úměrné dávce. Subkutánní podání jednotlivé dávky

epoetinu alfa 300 až 2 400 IU/kg vedlo k lineárnímu vztahu mezi střední hodnotou C

a dávkou

a mezi střední hodnotou AUC a dávkou. U zdravých osob byl pozorován vztah nepřímé úměry mezi

zdánlivou clearancí a dávkou.

Ve studiích, které zkoumaly prodloužený dávkovací interval (40 000 IU jednou týdně a 80 000,

100 000 a 120 000 IU dvakrát týdně), byl v ustáleném stavu pozorován lineární vztah mezi střední

hodnotou C

a dávkou a mezi střední hodnotou AUC a dávkou, nikoli však přímo úměrný dávce.

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Epoetin alfa má na hematologické parametry účinek závislý na dávce, který nezávisí na způsobu

podání.

Pediatrická populace

U pediatrických pacientů s chronickým renálním selháním byl po opakované intravenózně podané

dávce epoetinu alfa hlášen poločas přibližně 6,2 až 8,7 hodiny. Farmakokinetický profil epoetinu alfa

u dětí a dospívajících je podobný profilu u dospělých.

Farmakokinetické údaje pro léčbu novorozenců jsou omezené.

Studie provedená u 7 předčasně narozených novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností

a 10 zdravých dospělých, jimž byl intravenózně podán erytropoetin, naznačila, že distribuční objem

byl u předčasně narozených novorozenců přibližně 1,5 až 2krát vyšší než u zdravých dospělých

a clearance byla u předčasně narozených novorozenců přibližně 3krát vyšší než u zdravých dospělých.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s chronickým renálním selháním je poločas intravenózně podávaného epoetinu alfa mírně

prodloužen oproti zdravým osobám, přibližně na 5 hodin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V toxikologických studiích po opakovaném podávání u psů a potkanů, ne však u opic, byla terapie

epoetinem alfa spojena se subklinickou fibrózou kostní dřeně. Fibróza kostní dřeně je známou

komplikací chronického renálního selhání u lidí a může souviset se sekundárním

hyperparatyroidismem anebo s neznámými faktory. Výskyt této fibrózy se v jiné studii nezvýšil

u dialyzovaných pacientů, kteří byli léčeni epoetinem alfa po 3 roky – v porovnání s kontrolní

skupinou dialyzovaných pacientů, kteří epoetinem alfa léčeni nebyli.

Epoetin alfa nevyvolává mutace bakteriálních genů (Amesův test), chromozomové aberace u savčích

buněk, vznik mikrojader u myší, ani mutace genů v lokusu HGPRT.

Dlouhodobé studie karcinogenity provedeny nebyly. V literatuře existují na základě nálezů získaných

in vitro

na vzorcích lidské tumorózní tkáně protichůdné názory na to, zda erytropoetin může hrát

nějakou roli při proliferaci tumoru. Význam pro klinickou situaci je však nejasný.

V kulturách lidských buněk kostní dřeně se podařilo dokázat, že epoetin alfa stimuluje specificky

tvorbu erytrocytů a neovlivní leukopoezu. Cytotoxické účinky epoetinu alfa na kostní dřeň nebylo

možné zjistit.

Ve studiích na zvířatech epoetin alfa při podávání v týdenních dávkách přibližně 20x vyšších než

odpovídá doporučeným týdenním dávkám u člověka, průkazně snižoval tělesnou hmotnost plodů,

opožďoval osifikaci a zvyšoval mortalitu plodu. Tyto změny byly vyhodnoceny jako sekundární,

závislé na zpomalení přírůstku hmotnosti matky, a jejich význam pro člověka při daných úrovních

terapeutických dávek je nejasný.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Chlorid sodný

Glycin

Polysorbát 80

Voda pro injekci

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a převážejte v chladu (2

C – 8

C). Tento rozsah teplot musí být pečlivě dodržován až

do podání pacientovi.

Pro účely ambulantního použití lze léčivý přípravek vyjmout z chladničky a uchovávat jej mimo

chladničku maximálně po dobu 3 dní při teplotě do 25

C. Pokud se léčivý přípravek nespotřebuje do

konce tohoto období, musí se zlikvidovat.

Chraňte před mrazem. Netřepejte.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Předplněné injekční stříkačky (sklo třídy I), s bezpečnostním krytem jehly anebo bez něho, se zátkou

s pístem (pryž potažená teflonem), uzavřené v blistru.

Epoetin alfa HEXAL 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 2 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 3 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,3 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,4 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,6 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 7 000 IU/0,7 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,7 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,8 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 9 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,9 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1 ml injekčního roztoku.

Balení po 1 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml injekčního roztoku.

Balení po 1, 4 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,75 ml injekčního roztoku.

Balení po 1, 4 nebo 6 kusech.

Epoetin alfa HEXAL 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1 ml injekčního roztoku.

Balení po 1, 4 nebo 6 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Epoetin alfa HEXAL by neměl být použit a měl by být zlikvidován:

pokud je tekutina zabarvena či v ní jsou plovoucí viditelné částice,

je-li poškozená pečeť,

pokud víte nebo se domníváte, že roztok byl nedopatřením zmražen nebo

při poruše chladničky.

Předplněné injekční stříkačky jsou připraveny k použití (viz bod 4.2). Předplněnou injekční stříkačku

neprotřepávejte. Na injekčních stříkačkách jsou vyznačeny dílky stupnice, aby bylo možné částečné

podání v případě potřeby. Jeden dílek stupnice odpovídá objemu 0,1 ml. Avšak tento přípravek je

určen pouze k jednorázovému použití. Aplikujte pouze jednu dávku přípravku Epoetin alfa HEXAL z

jedné injekční stříkačky, z které byl před aplikací injekce odstraněn nepotřebný roztok.

Použití předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním krytem jehly

Bezpečnostní kryt jehly překrývá jehlu po injekci, aby zabránil zranění píchnutím jehlou. Tím nijak

neruší normální zacházení se stříkačkou. Tlačte na píst pomalu až do té doby, kdy je podána celá

dávka a kdy se píst již nedá dále stlačit. Zatímco udržujete tlak na píst, vytáhněte stříkačku s jehlou

z pacientova těla. Bezpečnostní kryt zakryje jehlu, jakmile povolíte tlak na píst.

Použití předplněné injekční stříkačky bez ochranného krytu jehly

Podejte dávku standardním způsobem.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hexal AG

Industriestr. 25

D-83607 Holzkirchen

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Epoetin alfa HEXAL 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/001

EU/1/07/411/002

EU/1/07/411/027

EU/1/07/411/028

Epoetin alfa HEXAL 2 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/003

EU/1/07/411/004

EU/1/07/411/029

EU/1/07/411/030

Epoetin alfa HEXAL 3 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/005

EU/1/07/411/006

EU/1/07/411/031

EU/1/07/411/032

Epoetin alfa HEXAL 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/007

EU/1/07/411/008

EU/1/07/411/033

EU/1/07/411/034

Epoetin alfa HEXAL 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/009

EU/1/07/411/010

EU/1/07/411/035

EU/1/07/411/036

Epoetin alfa HEXAL 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/011

EU/1/07/411/012

EU/1/07/411/037

EU/1/07/411/038

Epoetin alfa HEXAL 7 000 IU/0,7 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/017

EU/1/07/411/018

EU/1/07/411/039

EU/1/07/411/040

Epoetin alfa HEXAL 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/013

EU/1/07/411/014

EU/1/07/411/041

EU/1/07/411/042

Epoetin alfa HEXAL 9 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/019

EU/1/07/411/020

EU/1/07/411/043

EU/1/07/411/044

Epoetin alfa HEXAL 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/015

EU/1/07/411/016

EU/1/07/411/045

EU/1/07/411/046

Epoetin alfa HEXAL 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/021

EU/1/07/411/022

EU/1/07/411/047

EU/1/07/411/053

EU/1/07/411/048

Epoetin alfa HEXAL 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/023

EU/1/07/411/024

EU/1/07/411/049

EU/1/07/411/054

EU/1/07/411/050

Epoetin alfa HEXAL 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

EU/1/07/411/025

EU/1/07/411/026

EU/1/07/411/051

EU/1/07/411/055

EU/1/07/411/052

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. srpna 2007

Datum posledního prodloužení registrace: 18. června 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/553297/2018

EMEA/H/C/000726

Epoetin Alfa Hexal (epoetinum alfa)

Přehled pro přípravek Epoetin Alfa Hexal a proč byl přípravek registrován

v EU.

Co je přípravek Epoetin Alfa Hexal a k čemu se používá?

Epoetin Alfa Hexal je léčivý přípravek, který se používá:

k léčbě anémie (nízkého počtu červených krvinek), která vyvolává příznaky u pacientů

s „chronickým selháním ledvin“ (dlouhodobým, postupným zhoršováním schopnosti ledvin řádně

fungovat) či jinými ledvinovými potížemi,

k léčbě anémie u dospělých, kteří podstupují chemoterapii v rámci léčby určitých druhů nádorových

onemocnění, a ke snížení potřeby krevních transfuzí,

ke zvýšení množství krve, které je možné odebrat dospělým pacientům se středně závažnou

anémií a obvyklými hladinami železa v krvi, kteří se připravují na chirurgický zákrok a u nichž se

provádí odběr krve pro vlastní potřebu (autologní krevní transfuze) před tímto zákrokem,

ke snížení potřeby krevních transfuzí u dospělých se středně závažnou anémií, kteří mají

podstoupit velkou ortopedickou operaci (operaci kostí), například operaci kyčelního kloubu. Používá

se u pacientů s obvyklými hladinami železa v krvi, u nichž by mohlo dojít ke komplikacím při

použití krevní transfuze, pokud si před chirurgickým zákrokem nenechají odebrat krev pro vlastní

potřebu a pokud se očekává, že ztratí 900 až 1 800 ml krve,

k léčbě anémie u dospělých s myelodysplastickými syndromy (onemocněními, u nichž je narušena

tvorba zdravých krvinek). Přípravek Epoetin Alfa Hexal se užívá u pacientů, u kterých je nízké až

střední riziko rozvoje akutní myeloidní leukémie a kteří mají nízké hladiny přirozeného

erytropoetinu.

Přípravek Epoetin Alfa Hexal obsahuje léčivou látku epoetin alfa. Jedná se o „biologicky podobný“ léčivý

přípravek. Znamená to, že přípravek Epoetin Alfa Hexal je velmi podobný jinému biologickému

léčivému přípravku („referenčnímu léčivému přípravku“), který je již v EU registrován. Referenčním

léčivým přípravkem přípravku Epoetin Alfa Hexal je Eprex/Erypo. Více informací o biologicky

podobných léčivých přípravcích naleznete zde.

Epoetin Alfa Hexal (epoetinum alfa)

EMA/553297/2018

strana 2/4

Jak se přípravek Epoetin Alfa Hexal používá?

Výdej přípravku Epoetin Alfa Hexal je vázán na lékařský předpis. Léčba musí být zahájena pod

dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou pacientů trpících onemocněními, k jejichž léčbě se

přípravek Epoetin Alfa Hexal používá. U všech pacientů by měly být zkontrolovány hladiny železa

v krvi, aby se ověřilo, zda nejsou příliš nízké, a pokud je to nutné, měly by být podány výživové

doplňky obsahující železo.

Přípravek Epoetin Alfa Hexal je dostupný ve formě předplněných injekčních stříkaček s různými silami

přípravku a podává se formou injekce do žíly nebo pod kůži podle onemocnění, se kterým se pacient

léčí. Injekce pod kůži mohou pacienti nebo jejich ošetřovatelé po patřičném zaškolení aplikovat sami.

Dávka, četnost injekcí i doba podávání také závisejí na důvodu používání přípravku Epoetin Alfa Hexal

a na tělesné hmotnosti pacienta a upravují se podle jeho reakce na léčbu.

U pacientů se selháním ledvin, myelodysplastickými syndromy nebo u pacientů podstupujících

chemoterapii by hladiny hemoglobinu měly zůstat v doporučeném rozmezí (mezi 10 a 12 gramy na

decilitr u dospělých a mezi 9,5 a 11 g/dl u dětí). Hemoglobin je bílkovina v červených krvinkách, která

v těle přenáší kyslík. U těchto pacientů by měla být použita nejnižší možná dávka, která zajišťuje

dostatečnou kontrolu příznaků.

Více informací o používání přípravku Epoetin Alfa Hexal naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte

na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Epoetin Alfa Hexal působí?

Léčivá látka v přípravku Epoetin Alfa Hexal, epoetin alfa, je kopií hormonu nazývaného erythropoetin

a při stimulaci tvorby červených krvinek v kostní dřeni působí naprosto shodně jako tento přirozeně

tvořený hormon. Erythropoetin je vytvářen ledvinami. U pacientů, kteří podstupují chemoterapii nebo

trpí ledvinovými potížemi, může být anémie vyvolána nedostatkem erythropoetinu nebo tím, že tělo

nedostatečně reaguje na přirozený erythropoetin. V těchto případech se epoetin alfa používá ke

zvýšení počtu červených krvinek. Epoetin alfa se rovněž používá před chirurgickým zákrokem, aby se

zvýšil počet červených krvinek a přispělo se k minimalizaci důsledků ztráty krve.

Jaké přínosy přípravku Epoetin Alfa Hexal byly prokázány v průběhu studií?

Z laboratorních studií porovnávajících přípravek Epoetin Alfa Hexal s referenčním léčivým přípravkem

Eprex/Erypo vyplynulo, že léčivá látka v přípravku Epoetin Alfa Hexal je z hlediska struktury, čistoty

a biologické aktivity velmi podobná léčivé látce v přípravku Eprex/Erypo. Studie rovněž prokázaly, že

podávání přípravku Epoetin Alfa Hexal vede k navození podobných hladin léčivé látky v těle jako při

užívání přípravku Eprex/Erypo.

V několika studiích bylo navíc prokázáno, že přípravek Epoetin Alfa Hexal je z hlediska zvyšování

a udržování počtu červených krvinek stejně účinný jako přípravek Eprex/Erypo.

Přípravek Epoetin Alfa Hexal podávaný injekčně do žíly byl porovnáván s referenčním léčivým

přípravkem v rámci jedné hlavní studie, do které bylo zařazeno 479 pacientů s anémií způsobenou

ledvinovými potížemi. Všichni pacienti nejprve dostávali přípravek Eprex/Erypo formou injekce do žíly

po dobu nejméně osmi týdnů a poté byli buď převedeni na přípravek Epoetin Alfa Hexal, nebo

pokračovali v léčbě přípravkem Eprex/Erypo. Hlavním měřítkem účinnosti byla změna hladin

hemoglobinu mezi hodnotami zjištěnými při zahájení studie a v době hodnocení, tj. v 25. až 29. týdnu.

U pacientů, kteří byli převedeni na přípravek Epoetin Alfa Hexal, se udržely stejné hladiny hemoglobinu

jako u pacientů, u kterých pokračovala léčba přípravkem Eprex/Erypo. Další studie prokázala, že

Epoetin Alfa Hexal (epoetinum alfa)

EMA/553297/2018

strana 3/4

přípravek Epoetin Alfa Hexal byl při podkožním podávání u 416 pacientů s chronickým selháním ledvin

bezpečný i účinný.

Jiná studie prokázala, že přípravek Epoetin Alfa Hexal podávaný injekčně pod kůži byl u 114 pacientů

s nádorovými onemocněními, kteří podstupovali chemoterapii, stejně účinný z hlediska udržování

hladin hemoglobinu jako přípravek Eprex/Erypo.

Jelikož přípravek Epoetin Alfa Hexal je biologicky podobný léčivý přípravek, nebylo pro něj třeba

opakovat studie účinnosti a bezpečnosti epoetinu alfa, které již byly provedeny pro přípravek

Eprex/Erypo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Epoetin Alfa Hexal?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Epoetin Alfa Hexal (které mohou postihnout více než 1

osobu z 10) jsou nauzea (pocit nevolnosti), průjem, horečka a bolest hlavy. Může se objevit rovněž

chřipkové onemocnění, zejména na začátku léčby. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených

v souvislosti s přípravkem Epoetin Alfa Hexal je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Epoetin Alfa Hexal nesmí být podáván ani těmto skupinám pacientů:

pacientům, u nichž se v důsledku léčby jakýmkoli erythropoetinem vyvinula tzv. čistá aplazie

červené krevní řady (omezení či úplné zastavení tvorby červených krvinek),

pacientům s vysokým krevním tlakem, který není kontrolován,

pacientům podstupujícím chirurgický zákrok, kterým nemohou být podávány léčivé přípravky

zabraňující vzniku krevních sraženin,

pacientům, kteří se chystají podstoupit velkou ortopedickou operaci a trpí závažnými

kardiovaskulárními potížemi (srdečními a cévními), včetně nedávno prodělaného infarktu myokardu

či cévní mozkové příhody.

Pokud se přípravek Epoetin Alfa Hexal používá pro autologní krevní transfuzi, je třeba dodržovat

obvyklá omezení spojená s tímto typem transfuze.

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Epoetin Alfa Hexal registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že v souladu s požadavky EU pro biologicky podobné

léčivé přípravky bylo prokázáno, že přípravek Epoetin Alfa Hexal vykazuje velmi podobnou strukturu,

čistotu a biologickou aktivitu jako přípravek Eprex/Erypo a v těle je distribuován stejným způsobem.

Studie navíc prokázaly, že účinky tohoto léčivého přípravku jsou z hlediska zvyšování a udržování

počtu červených krvinek u pacientů s chronickým selháním ledvin nebo u pacientů podstupujících

chemoterapii ekvivalentní účinkům přípravku Eprex/Erypo. Stanovisko agentury proto bylo takové, že

stejně jako u přípravku Eprex/Erypo přínosy přípravku Epoetin Alfa Hexal převyšují zjištěná rizika

a může tak být registrován.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Epoetin Alfa Hexal?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Epoetin Alfa Hexal, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Epoetin Alfa Hexal (epoetinum alfa)

EMA/553297/2018

strana 4/4

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Epoetin Alfa Hexal jsou průběžně

sledovány. Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Epoetin Alfa Hexal jsou pečlivě

hodnoceny a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Epoetin Alfa Hexal

Přípravek Epoetin Alfa Hexal obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 28. srpna 2007.

Další informace k přípravku Epoetin Alfa Hexal jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 08-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace