Epivir

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
lamivudin
Dostupné s:
ViiV Healthcare BV
ATC kód:
J05AF05
INN (Mezinárodní Name):
lamivudine
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
Přípravek Epivir je indikován jako součást kombinované antiretrovirové léčby pro léčbu dospělých a dětí infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV).
Přehled produktů:
Revision: 47
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000107
Datum autorizace:
1996-08-08
EMEA kód:
EMEA/H/C/000107

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

07-05-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

28-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

28-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

28-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

28-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

07-05-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Epivir 150 mg potahované tablety

Lamivudinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obs

a

huje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Epivir a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Epivir užívat

Jak se Epivir užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Epivir uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Epivir a k

čemu se používá

Epivir se používá k

léčbě infekce virem HIV (virus lidské imunodeficience) u

dospělých a

dětí

.

Léčivou látkou přípravku Epivir je lamivudin. Epivir patří mezi léčivé přípravky, které se nazývají

antiretrovirotika. Patří do skupiny

nukleosidových analogů inhibitorů reverzní transkriptázy

(NRTI).

Epivir nevyléčí infekci HIV úplně, sníží však množství viru HIV v těle a udržuje ho na nízké úrovni.

Rovněž zvyšuje počet buněk CD4 v krvi. Buňky CD4 jsou bílé krvinky, které jsou důležité v boji proti

infekci.

Odpověď na léčbu přípravkem Epivir je u pacientů rozdílná. Účinnost Vaší léčby bude pravidelně

kontrolovat Váš lékař.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Epivir užívat

Neužívejte Epivir

jestliže jste alergický(á) na lamivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v

bodě

6).

Poraďte se se svým lékařem

, pokud se domníváte, že se Vás výše uvedené varování týká.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Epivir je zapotřebí

U některých pacientů užívajících Epivir nebo jiné kombinované léčivé přípravky určené pro léčbu

infekce virem HIV existuje větší riziko vzniku závažných nežádoucích účinků. Musíte si být vědom(a)

zvýšeného rizika pokud:

trpíte

onemocněním jater

nebo jste v minulosti prodělal(a) onemocnění jater, včetně

hepatitidy B nebo C (virový zánět jater typu B nebo C). (Trpíte-li hepatitidou B, nepřestávejte

s užíváním přípravku Epivir bez předchozí porady s lékařem, protože hrozí určité nebezpečí

opětovného vzplanutí této nemoci.);

trpíte značnou nadváhou (zejména u žen);

máte Vy nebo

Vaše dítě problémy s

ledvinami, může být dávka přípravku Epivir změněna.

Poraďte se se svým lékařem, pokud se Vás týká některý ze zdravotních problémů

uvedených výše

. Je možné, že budete muset v průběhu léčby přípravkem Epivir častěji

navštěvovat lékaře za účelem kontroly Vašeho zdravotního stavu a podstupovat vyšetření

zahrnující krevní testy. Viz bod

4 této příbalové informace pro více informací

Sledujte, zda se u

Vás při léčbě přípravkem

Epivir

neobjeví důležité příznaky

.

U některých pacientů užívajících léčiva proti infekci virem HIV dochází k rozvoji dalších

onemocnění, která mohou být závažná. Je zapotřebí, abyste byl(a) informován(a), jakým důležitým

známkám onemocnění a příznakům máte během léčby přípravkem Epivir věnovat pozornost

a sledovat, zda se u Vás neobjeví.

Přečtěte si informace v

odstavci „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby

infekce HIV“ v

bodě

4 této příbalové informace

Chraňte ostatní osoby před nákazou virem HIV

.

Infekce virem HIV se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je virem infikován, nebo přenosem

krve, ve které je přítomen virus HIV (např. při používání společných injekčních jehel). I když užíváte

tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou

sníženo.

Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

Další léčivé přípravky a

Epivir

Informujte

svého lékaře nebo lékárníka o

všech lé

cích, které jste v

nedávné době

užíval(a)

nebo

které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a přípravků dostupných bez lékařského

předpisu.

Nezapomeňte informovat svého lékaře či lékárníka, pokud během léčby přípravkem Epivir začnete

užívat nějaký další léčivý přípravek.

Spolu s

příp

ravkem Epivir se nemají podávat:

léčivé přípravky (většinou tekuté) obsahující sorbitol a jiné cukerné alkoholy (jako xylitol,

mannitol, laktitol nebo maltitol), pokud se užívají pravidelně;

jiné přípravky obsahující lamivudin (užívané k léčbě infekce HIV nebo infekce hepatitidy B);

emtricitabin (užívaný k

léčbě

infekce HIV);

vysoké dávky kotrimoxazolu, což je antibiotikum;

kladribin (užívaný k léčbě vlasatobuněčné leukemie).

Informujte svého lékaře

, pokud je Vám kterékoliv z výše uvedených léčiv podáváno.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem o přínosech a rizicích antiretrovirové léčby přípravkem Epivir pro Vás a pro Vaše dítě.

Epivir a léky jemu podobné mohou způsobit nežádoucí účinky u nenarozených dětí. Pokud jste

v průběhu těhotenství

užívala přípravek

Epivir, může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje

dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství

NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích účinků.

Kojení

Ženy infikované virem HIV nesměj

í kojit, protože infekce HIV může být přenesena mateřským

mlékem na dítě.

Malé množství složek přípravku Epivir může také přecházet do mateřského mléka.

Pokud již kojíte nebo uvažujete o tom, že začnete kojit:

P

oraďte se neprodleně se svým lékařem

Řízení dopravních prostředků a

obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Epivir ovlivňoval Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo

obsluhovat stroje.

Epivir obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Epivir užívá

Vždy užívejte

tento

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety spolkněte a zapijte vodou. Epivir lze užívat spolu s jídlem nebo nalačno.

Nejste-li schopen(a) tabletu polknout, můžete ji rozdrtit a přidat k malému množství jídla nebo nápoje

a hned celou dávku užijte naráz.

Zůstaňte v

pravidelném kontaktu se svým lékařem.

Epivir pomáhá upravit Váš zdravotní stav. Epivir musíte užívat každý den, abyste zabránil(a)

zhoršování Vaší nemoci. Přesto může při léčbě přípravkem Epivir dojít k rozvoji jiných infekcí nebo

ke vzniku dalších onemocnění, která s infekcí HIV souvisejí.

Zůstaňt

e proto v kontaktu se svým

lékařem a

užívání

přípravku Epivir

nepřerušujte

porady s lékařem.

Kolik se

přípravku Epivir užívá

Dospělí

, dospívající a

děti s

tělesnou hmotností alespoň

25 kg:

Obvyklá dávka přípravku Epivir je 300

mg denně

. Tu lze užívat buď jako jednu 150mg tabletu

dvakrát denně (s odstupem přibližně 12 hodin mezi dávkami) nebo dvě 150mg tablety jednou denně,

podle doporučení lékaře.

Děti s

tělesnou

hmotností

alespoň

20 kg a

nižší

než

25 kg:

Obvyklá dávka přípravku Epivir je 225

mg

denně.

Tu lze užívat jako 75 mg (polovinu 150mg

tablety) ráno a 150 mg (jednu celou 150mg tabletu) večer nebo 225 mg (jednu a půl 150mg tablety)

jednou denně, podle doporučení lékaře.

Děti s

tělesnou

hmotností

alespoň

14 a

nižší

než

20 kg:

Obvyklá dávka přípravku Epivir je 150

mg denně.

Tu lze užívat jako 75 mg (polovinu 150mg

tablety) dvakrát denně (s odstupem přibližně 12 hodin mezi dávkami) nebo 150 mg (jednu 150mg

tabletu) jednou denně, podle pokynů lékaře.

Pro léčbu dětí ve věku od tří měsíců a pro léčbu pacientů, kteří nejsou schopni polykat tablety nebo

kteří potřebují nižší dávku, než je obvyklá dávka, je přípravek k dispozici ve formě perorálního

roztoku.

Trpíte-li Vy

nebo Vaše dítě poruchou

funkce ledvin, může být dávka lékařem upravena.

Informujte svého lékaře

, pokud máte Vy nebo Vaše dítě poruchu funkce ledvin.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku Epivir, než jste měl

(a)

Pokud jste Vy nebo Vaše dítě užil(a) příliš velkou dávku přípravku Epivir, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi, nebo se poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice. Je-li to možné, ukažte

jim balení přípravku Epivir.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít

Epivir

Pokud zapomenete užít jednotlivou dávku přípravku Epivir, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a potom

pokračujte v původním sledu užívání. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy

v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů

v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při léčbě infekce virem HIV nelze vždy říci, zda některé nežádoucí účinky byly způsobeny přípravkem

Epivir nebo jinými léčivy, která současně užíváte, nebo vlastním onemocněním HIV. Proto je velmi

důležité, abyste o

jakýchkoli změnách svého zdravotního stavu informoval

(a)

svého lékaře.

Kromě níže uvedených nežádoucí

ch

účinků

přípravku Epivir

se během kombinované léčby

infekce HIV mohou též objevit i další onemocnění/obtíže.

Je důležité, abyste si přečetl(a) informace uvedené níže v tomto bodě příbalové informace

s názvem „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV“.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit

až u

1 z 10 léčených pacientů:

bolest hlavy;

pocit na zvracení (nauzea);

zvracení;

průjem;

bolest břicha;

únava, nedostatek energie;

horečka;

celkový pocit nemoci;

bolesti svalů a nepříjemné pocity;

bolest kloubů;

nespavost (insomnie);

kašel;

rýma nebo podráždění nosní sliznice;

kožní vyrážka;

vypadávání vlasů (alopecie).

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit

až u

1 ze 100 léčených pacientů:

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve jsou:

snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie);

snížení počtu červených krvinek (anemie) nebo nízký počet bílých krvinek (neutropenie);

zvýšení hladin jaterních enzymů.

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit

až u

1 z 1 000 léčených pacientů:

závažná alergická reakce způsobující otok obličeje, jazyka nebo hrdla, což může vést

k obtížnému polykání nebo dýchání (dušnosti);

zánět slinivky břišní (pankreatitida);

rozpad svalové tkáně;

jaterní onemocnění jako žloutenka, zvětšení jater nebo ztukovatění jater, zánět jater (hepatitida).

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve:

zvýšení hladiny enzymu nazývaného amyláza.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit

až u

1 z 10 000 léčených pacientů:

laktátová acidóza (vzestup kyseliny mléčné v krvi);

brnění nebo snížená citlivost paží, nohou, rukou nebo chodidel.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve:

porucha funkce kostní dřeně, která se projevuje neschopností tvořit červené krvinky (

čistá

aplázie buněk červené krevní řady

Když se u

Vás objeví nežádoucí účinky

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi

, pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne

v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby

infekce HIV

Při kombinované léčbě infekce virem HIV, při které je podáván Epivir, může během léčby dojít ke

vzniku komplikací zdravotního stavu.

Staré infekce mohou znovu propuknout

Osoby s pokročilou infekcí virem HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém a mohou se u nich s větší

pravděpodobností vyvinout závažné infekce (oportunní infekce). Pokud tito pacienti zahájí léčbu,

může se stát, že staré, skryté infekce znovu vzplanou a projeví se příznaky i objektivními známkami

zánětu. Tyto příznaky jsou pravděpodobně způsobeny tím, že se imunitní systém stává silnějším a tělo

pak může začít proti těmto infekcím bojovat.

Kromě těchto oportunních infekcí může po zahájení užívání léků k léčbě infekce HIV dojít rovněž

k rozvoji autoimunitních poruch (stavy, které vznikají, když vlastní imunitní systém napadne zdravou

tkáň v těle). Autoimunitní poruchy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Jestliže

zaznamenáte jakékoli příznaky infekce nebo příznaky, jako je svalová slabost, slabost začínající

v rukou a nohou a postupující směrem k trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím,

informujte okamžitě svého lékaře, aby mohla být zahájena potřebná léčba.

Pokud se u Vás během užívání přípravku Epivir objeví jakékoli příznaky infekce,

s

dělte to okamžitě svému lékaři.

Neužívejte další léky proti infekci dříve, než se poradíte se

svým lékařem.

Mohou se u Vás objevit problémy s kostmi

U některých osob, které užívají kombinovanou léčbu infekce virem HIV, se může objevit onemocnění

nazývané osteonekróza. Při tomto onemocnění části kostní tkáně odumírají z důvodu nedostatku

cévního zásobení kostí. S větší pravděpodobností se toto onemocnění objeví u osob:

pokud užívají kombinovanou léčbu již po delší dobu;

pokud rovněž užívají protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy;

pokud konzumují alkohol;

pokud je jejich imunitní systém již velmi slabý;

pokud mají nadváhu.

Příznaky osteonekrózy jsou:

ztuhlost kloubů;

bolesti (zvláště kyčlí, kolen a ramen);

obtížná pohyblivost.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z těchto příznaků,

s

dělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Epivir uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Uchovávejte při teplotě do 30

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a

další informace

Co přípravek Epivir obsahuje

Léčivou látkou je lamivudinum.

Dalšími složkami tablet jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (bez glutenu),

magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol, polysorbát 80.

Jak přípravek Epivir vypadá a

co obsahuje toto balení

Epivir 150 mg potahované tablety se dodávají v bílých polyethylenových lahvičkách nebo v baleních

s blistry, která obsahují 60 tablet. Tablety jsou bílé potahované, mají tvar kosočtverce s půlicí rýhou,

na obou stranách označené kódem GXCJ7.

Držitel rozhodnutí

o registraci a výrobce

Výrobce

Držitel rozhodnutí o

registraci

GlaxoSmithKline

Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznaň

Polsko

ViiV Healthcare BV

Van Asch van Wijckstraat 55H

3811 LP Amersfoort

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcaresrl/bv

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

Бългapия

ГлaкcoCмитКлaин EOOД

Teл. : + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare srl/bv

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0)33 2081199

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: + 34 900 923 501

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp z.o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

ViiV Healthcare SAS

Tél: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

ViiV HIV Healthcare, UNIPESSOAL, LDA

Tel: + 351 21 094 08 01

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: +385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: +4021 3028 208

www.gsk.ro

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

ViiV Healthcare S.r.l.

Tel: + 39 (0)45 7741600

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Epivir 10 mg/ml perorální roztok

Lamivudinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další

osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Epivir a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Epivir užívat

Jak se Epivir užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Epivir uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Epivir a k

čemu se používá

Epivir se používá k léčbě infekce virem HIV (virus lidské imunodeficience) u dospělých a dětí.

Léčivou látkou přípravku Epivir je lamivudin. Epivir patří mezi léčivé přípravky, které se nazývají

antiretrovirotika. Patří do skupiny

nukleosidových analogů inhibitorů reverzní transkriptázy

(NRTI).

Epivir nevyléčí infekci HIV úplně, sníží však množství viru HIV v těle a udržuje ho na nízké úrovni.

Rovněž zvyšuje počet buněk CD4 v krvi. Buňky CD4 jsou bílé krvinky, které jsou důležité v boji proti

infekci.

Odpověď na léčbu přípravkem Epivir je u pacientů rozdílná. Účinnost Vaší léčby bude pravidelně

kontrolovat Váš lékař.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Epivir užívat

Neužívejte Epivir

jestliže jste alergický(á) na lamivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bod

ě

6).

Poraďte se se svým lékařem

, pokud se domníváte, že se Vás výše uvedené varování týká.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Epivir je zapotřebí

U některých pacientů užívajících Epivir nebo jiné kombinované léčivé přípravky určené pro léčbu

infekce virem HIV existuje větší riziko vzniku závažných nežádoucích účinků. Musíte si být vědom(a)

zvýšeného rizika pokud:

trpíte

onemocněním jater

nebo jste v minulosti prodělal(a) onemocnění jater, včetně

hepatitidy B nebo C (virový zánět jater typu B nebo C). (Trpíte-li hepatitidou B, nepřestávejte

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Epivir 150 mg potahované tablety

Epivir 300 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A

KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Epivir 150 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje lamivudinum 150 mg.

Epivir 300 mg potahované tablety

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna 150mg tableta obsahuje 0,378 mg sodíku.

Jedna 300mg tableta obsahuje 0,756 mg sodíku.

Jedna potahovaná tableta obsahuje lamivudinum 300 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Epivir 150 mg potahované tablety

Potahovaná tableta.

Bílá, lehce bikonvexní tableta ve tvaru kosočtverce, s půlicí rýhou, s vyražením „GX CJ7“ na obou

stranách.

Epivir 300 mg potahované tablety

Potahovaná tableta.

Šedá, lehce bikonvexní tableta, ve tvaru kosočtverce s vyražením „GX EJ7“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Epivir je indikován v kombinaci s jinými antiretrovirotiky k terapii dospělých a dětí infikovaných

virem lidské imunodeficience (HIV).

4.2

Dávkování a

způsob podání

Terapii má zahajovat lékař, který má zkušenosti s léčbou infekcí HIV.

Epivir lze užívat spolu s jídlem nebo nalačno.

Aby se zajistilo podání celé dávky, měly by se tablety ideálně spolknout celé bez rozdrcení.

Epivir je také dostupný jako perorální roztok pro děti starší než tři měsíce a s tělesnou hmotností nižší

než 14 kg nebo pro pacienty, kteří nemohou polykat tablety (viz bod 4.4).

Pacienti přecházející z léčby lamivudinem ve formě perorálního roztoku na lamivudin ve formě tablet

se mají řídit doporučeními pro dávkování konkrétní lékové formy (viz bod 5.2).

Pro pacienty, kteří nemohou polykat tablety, lze také tablety rozdrtit a přidat k malému množství

polotuhé potravy nebo tekutiny; to je pak nutno spolknout ihned (viz bod 5.2.).

Dospělí

, dospívající a

děti

(s

tělesnou hmotností alespoň 25

kg):

Doporučené dávkování přípravku Epivir je 300 mg denně. Může se též podávat buď jako 150mg

tableta dvakrát denně nebo jako 300mg tableta jednou denně (viz bod 4.4).

300mg tableta je vhodná pouze pro podávání jednou denně.

Děti (

s

tělesnou hmotností nižší než 25

kg):

Pro Epivir tablety se doporučuje dávkování podle skupin tělesné hmotnosti.

Děti s

tělesnou

hmotností

20

kg až <

25 kg:

Doporučená dávka je 225 mg denně. Tu lze podat buď jako 75 mg (půlku 150mg tablety) ráno

a 150 mg (jednu celou 150mg tabletu) večer nebo jako 225 mg (jednu a půl 150mg tablety) jednou

denně.

Děti s

těl

esnou hmotností 14

< 20 kg:

Doporučená dávka je 150 mg denně. Tu lze podat jako 75 mg (půlku 150mg tablety) dvakrát denně

nebo jako 150 mg (jednu celou 150mg tabletu) jednou denně.

Děti od tří měsíců věku:

Vzhledem k tomu, že 300mg tabletou bez půlicí rýhy nelze u této pacientské populace dosáhnout

přesného dávkování, doporučuje se používat tablety přípravku Epivir 150 mg s půlicí rýhou a řídit se

odpovídajícími pokyny pro dávkování.

Děti mladší než tři měsíce

:

Podávání se vzhledem k nedostatečným údajům nedoporučuje (viz bod 5.2).

Pacienti přecházející z dávkování dvakrát denně na dávkování jednou denně mají užít doporučenou

dávku pro dávkování jednou denně (jak je popsáno výše) přibližně 12 hodin po poslední dávce

dávkování dvakrát denně a poté pokračovat v užívání doporučené dávky jednou denně (jak je popsáno

výše) přibližně každých 24 hodin. Při změně zpět na dávkování dvakrát denně mají pacienti užít

doporučenou dávku pro dávkování dvakrát denně přibližně 24 hodin po poslední dávce režimu

dávkování jednou denně.

Zvláštní populace:

Starší

osoby:

Nejsou k dispozici specifické údaje; v této věkové skupině je však doporučena speciální péče

vzhledem ke změnám souvisejícím s věkem, jako je například pokles funkce ledvin a změny

hematologických parametrů.

Porucha funkce ledvin:

U pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin dochází následkem snížené

clearance lamivudinu k vzestupu jeho koncentrací. Proto je zapotřebí upravit dávkování u pacientů,

u kterých clearance kreatininu klesla pod 30 ml/min použitím přípravku Epivir v lékové formě

perorálního roztoku (viz tabulky).

Doporučen

é dávkování

dospělí

, dospívající a

děti (

s

tělesnou hmotností alespoň

25 kg:

Clearance kreatininu

(ml/min)

První dávka

Udržovací dávkování

≥ 50

300 mg

nebo

150 mg

300 mg jednou denně

nebo

150 mg dvakrát denně

30 - < 50

150 mg

150 mg jednou denně

< 30 Vzhledem k tomu, že jsou potřebné dávky nižší než 150 mg, doporučuje se užívání perorálního

roztoku

15 až < 30

150 mg

100 mg jednou denně

5 až < 15

150 mg

50 mg jednou denně

< 5

50 mg

25 mg jednou denně

Nejsou k dispozici údaje o použití lamivudinu u dětí s poruchou funkce ledvin. Na základě

předpokladu, že clearance kreatininu a clearance lamivudinu jsou u dětí v podobném vztahu jako

u dospělých, se doporučuje, aby dávkování u dětí s poruchou funkce ledvin bylo redukováno podle

jejich clearance kreatininu, úměrně jako u dospělých. Pro dosažení doporučeného dávkování u dětí

s poruchou funkce ledvin ve věku alespoň 3 měsíce a tělesnou hmotností nižší než 25 kg může být

nejvhodnější Epivir 10 mg/ml perorální roztok.

Doporučen

é dávkování -

děti ve věku alespoň 3

měsíc

e a s

tělesnou

hmotností

nižší

než

25 kg:

Clearance kreatininu

(ml/min)

První dávka

Udržovací

dávkování

≥ 50

10 mg/kg

nebo

5 mg/kg

10 mg/kg jednou denně

nebo

5 mg/kg dvakrát denně

30 až < 50

5 mg/kg

5 mg/kg jednou denně

15 až < 30

5 mg/kg

3,3 mg/kg jednou denně

5 až < 15

5 mg/kg

1,6 mg/kg jednou denně

< 5

1,6 mg/kg

0,9 mg/kg jednou denně

Porucha funkce jater:

Údaje získané sledováním pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater ukazují, že

porucha funkce jater nemá podstatný vliv na farmakokinetiku lamivudinu. Na základě těchto údajů

středně závažná ani závažná porucha funkce jater, pokud není doprovázena poruchou funkce ledvin,

není důvodem pro úpravu dávkování.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a

opatření pro použití

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu

v souladu s národními doporučeními.

Přípravek Epivir se nedoporučuje k monoterapii.

Porucha funkce ledvin:

U pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin se následkem snížené clearance

lamivudinu prodlužuje jeho terminální plazmatický poločas, a proto je nutné upravit dávkování (viz

bod 4.2).

Trojkombinovaná nukleosidová léčba

Když byl lamivudin kombinován s tenofovir-disoproxyl-fumarátem a abakavirem nebo také

s tenofovir-disoproxyl-fumarátem a didanosinem v dávkovacím režimu jednou denně, byl hlášen

vysoký výskyt virologického selhání a vznik rezistence v časné fázi.

Oportunní infekce:

U pacientů užívajících přípravek Epivir nebo jakékoli jiné antiretrovirotikum se i přes tuto léčbu

mohou vyvinout oportunní infekce a jiné komplikace infekce HIV. Pacienti proto musejí zůstat pod

pečlivým klinickým dohledem lékařů, kteří mají zkušenosti s léčbou nemocí spojených s infekcí HIV.

Pankreatitida:

Vzácně se vyskytly případy pankreatitidy. Není však jasné, zda tyto případy byly způsobeny

farmakoterapií nebo základním onemocněním HIV. Vyskytnou-li se klinické známky, symptomy nebo

laboratorní abnormality svědčící pro pankreatitidu, musí být terapie přípravkem Epivir neprodleně

zastavena.

Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero:

Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což

je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudiunu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci

u HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů;

ty se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími

účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktatemie,

hyperlipazemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i některé neurologické

poruchy s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo,

zda jsou neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte,

které bylo in utero vystaveno působení analogů nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné

klinické nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní

doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV.

Tělesná

hmotnost a metabolické parametry:

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů

a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem.

U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti

není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba

sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Syndrom imunitní reaktivace:

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination antiretroviral therapy, CART) se

u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na

asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky závažné stavy nebo

zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během několika prvních

týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované

a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou patogenem Pneumocystis jiroveci

(často označovanou jako PCP). Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby

má být zahájena příslušná léčba. V souvislosti s imunitní reaktivací byly hlášeny také autoimunitní

poruchy (jako je Gravesova choroba a autoimunitní hepatitida); hlášená doba do jejich výskytu je však

více variabilní, mohou se objevit až po mnoha měsících od zahájení léčby.

Porucha funkce jater:

Je-li lamivudin použit současně k léčbě HIV infekce a HBV, jsou další informace týkající se použití

lamivudinu k léčbě hepatitidy B dostupné v SPC přípravku Zeffix.

Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C a pacienti léčení kombinovanou antiretrovirovou terapií

mají zvýšené riziko výskytu těžkých a potenciálně fatálních jaterních nežádoucích příhod. V případě

současné antivirové léčby hepatitidy B nebo C, prosím, obraťte se rovněž na příslušné informace

o přípravku.

Zastaví-li se podávání přípravku Epivir pacientům současně infikovaným virem hepatitidy B, má se

zvážit pravidelné vyšetření laboratorních indikátorů funkce jater a markerů replikace HBV, jelikož

ukončení podávání lamivudinu může vyvolat akutní exacerbaci hepatitidy (viz SPC pro Zeffix).

Pacienti s již dříve existujícími jaterními poruchami, včetně chronické aktivní hepatitidy, mají

v průběhu kombinované antiretrovirové léčby zvýšenou frekvenci výskytu poruch jaterních funkcí,

a mají být proto pravidelně sledováni podle standardních požadavků. Je-li prokázané zhoršování

jaterního onemocnění, musí se zvážit přerušení nebo zastavení léčby (viz bod 4.8).

Pediatrická populace:

Ve studii provedené s pediatrickými pacienty (viz bod 5.1 studie ARROW) byly u dětí užívajících

perorální roztok Epivir hlášeny nižší podíly virologické suprese a častější virové rezistence ve

srovnání s dětmi, které užívaly lékovou formu tablet. Kdykoli je to u dětí možné, je vhodnější užít

Epivir ve formě tablet.

Osteonekróza:

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny

především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART.

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost

kloubů nebo pokud mají pohybové potíže.

Lékové interakce:

Epivir se nemá užívat s jinými přípravky obsahujícími lamivudin nebo přípravky obsahujícími

emtricitabin (viz bod 4.5).

Kombinace lamivudinu s kladribinem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Pomocné látky:

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a

jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Vzhledem k omezenému metabolismu lamivudinu, k jeho omezené vazbě na plazmatické proteiny

a k jeho téměř kompletní renální clearance je pravděpodobnost metabolických interakcí nízká.

Současná aplikace lamivudinu a kombinace trimethoprim/sulfamethoxazol v dávce 160 mg/800 mg

má vlivem trimethoprimové složky (sulfamethoxazolová složka se interakce neúčastní) za následek

40% zvýšení expozice lamivudinu. Pokud však pacient nemá poškozené renální funkce, není nutné

dávkování lamivudinu upravovat (viz bod 4.2). Lamivudin neovlivňuje farmakokinetiku

trimethoprimu nebo sulfamethoxazolu. Jestliže je žádoucí současná aplikace lamivudinu

a kotrimoxazolu, mají být takto léčení pacienti klinicky sledováni. Je třeba se vyhnout současné

aplikaci lamivudinu a vysokých dávek kotrimoxazolu používaných v terapii pneumonie vyvolané

patogenem Pneumocystis jiroveci nebo v terapii toxoplazmózy.

Je třeba brát v úvahu možnost interakcí s jinými současně aplikovanými léčivými přípravky, zejména

jde-li o léčivé přípravky, jejichž hlavní eliminační cestou je aktivní renální sekrece prostřednictvím

transportního systému pro organické kationty; např. trimethoprim. Jiná léčiva (např. ranitidin,

cimetidin) jsou tímto mechanismem eliminována jen zčásti a nebylo prokázáno, že by interagovala

s lamivudinem. Nukleosidové analogy (např. didanosin) podobně jako zidovudin nejsou eliminovány

tímto mechanismem, a jejich interakce s lamivudinem je proto nepravděpodobná.

Při společném podání zidovudinu s lamivudinem byl pozorován mírný (28%) vzestup C

zidovudinu, ale celková expozice (AUC) zidovudinu se významně nemění. Zidovudin nemá vliv na

farmakokinetiku lamivudinu (viz bod 5.2).

Vzhledem k podobnosti se Epivir nemá podávat současně s jinými analogy cytidinu, jako

emtricitabinem. Epivir se také nesmí užívat současně s dalšími léčivými přípravky obsahujícími

lamivudin (viz bod 4.4).

Lamivudin in vitro inhibuje intracelulární fosforylaci kladribinu, což vede k potenciálnímu riziku

ztráty účinnosti kladribinu v případě léčby kombinací těchto látek. Také některá klinická zjištění

ukazují na možnou interakci mezi lamivudinem a kladribinem. Z tohoto důvodu se současné podávání

lamivudinu a kladribinu nedoporučuje (viz bod 4.4).

Lamivudin není metabolizován enzymovým systémem CYP3A, a interakce s léčivy

metabolizovanými tímto systémem (např. PI) proto nejsou pravděpodobné.

Současné podání roztoku sorbitolu (3,2 g; 10,2 g; 13,4 g) s jednorázovou dávkou 300 mg lamivudinu

ve formě perorálního roztoku vedlo u dospělých k na dávce závislým snížením expozice lamivudinu

(AUC

) o 14 %, 32 %, resp. 36 %, a C

lamivudinu o 28 %, 52 %, resp. 55 %. Je-li to možné, je

třeba se vyvarovat chronického současného podávání přípravku Epivir s léčivými přípravky

obsahujícími sorbitol nebo jiné osmoticky působící polyalkoholy nebo monosacharidové alkoholy

(např. xylitol, mannitol, laktitol, maltitol). Je třeba zvážit častější monitorování virové nálože HIV-1,

nelze-li se současnému chronickému podávání vyhnout.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a

kojení

Těhotenství

Obecně se při rozhodování, zda užít antiretrovirotika k léčbě infekce HIV u těhotných žen a zároveň

tak snížit riziko vertikálního přenosu HIV na novorozence, musí vzít v úvahu údaje od zvířat i klinická

zkušenost od těhotných žen.

Studie lamivudinu na zvířatech ukázaly na vzestup raných embryonálních úmrtí u králíků, nikoli však

u potkanů (viz bod 5.3). U lidí byl pozorován přestup lamivudinu placentou.

Více než 1 000 výstupů z užívání během prvního trimestru a více než 1 000 výstupů z užívání během

druhého a třetího trimestru u těhotných žen nenaznačují žádný malformační účinek a účinek na

plod/novorozence. Epivir lze užívat během těhotenství, je-li to klinicky potřebné. Na základě těchto

údajů je riziko malformací u člověka nepravděpodobné.

U pacientek současně infikovaných virem hepatitidy, které jsou léčeny lamivudinem a následně

otěhotní, je třeba si uvědomit, že po vysazení lamivudinu může dojít k relapsu hepatitidy.

Mitochondriální dysfunkce:

In vitro a in vivo bylo prokázáno, že nukleosidové a nukleotidové analogy způsobují různé stupně

mitochondriálního poškození. Existují hlášení mitochondriální dysfunkce u kojenců, kteří byli in utero

a/nebo postnatálně vystaveni působení nukleosidových analogů (viz bod 4.4).

Kojení

Lamivudin se po perorálním podání vylučoval do mateřského mléka v koncentracích podobných

koncentracím nacházejícím se v séru. Na základě výsledků od více než 200 párů matka/dítě léčených

na HIV infekci jsou koncentrace lamivudinu v séru u kojených dětí matek léčených na HIV infekci

velmi nízké (˂ 4 % maternálních koncentrací v séru) a progresivně se snižují až na nedetekovatelné

hladiny, když kojené děti dosáhnou 24 týdnů věku. O bezpečnosti podání lamivudinu kojencům

mladším než tři měsíce nejsou dostupné žádné údaje. Doporučuje se, aby ženy infikované HIV své

děti vůbec nekojily, aby se zabránilo přenosu HIV.

Fertilita

Studie se zvířaty prokázaly, že lamivudin nemá vliv na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Během léčby onemocnění HIV přípravkem Epivir byly hlášeny následující nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky, které jsou považovány za přinejmenším pravděpodobně související s léčbou, jsou

uvedeny níže podle orgánových systémů, orgánových tříd a frekvence výskytu. Četnost je definována

jako velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině četností jsou nežádoucí

účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté:

neutropenie a anemie (obě někdy těžké), trombocytopenie.

Velmi vzácné: čistá aplázie červených krvinek.

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné: laktátová acidóza.

Poruchy nervového systému

Časté:

bolest hlavy, nespavost.

Velmi vzácné: periferní neuropatie (nebo parestezie).

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:

kašel, nosní symptomy.

Gastrointestinální poruchy

Časté:

nauzea, zvracení, abdominální bolest nebo křeče, průjem.

Vzácné: pankreatitida, zvýšení hladin amyláz v séru.

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté:

přechodné zvýšení jaterních enzymů (AST, ALT).

Vzácné: hepatitida.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

kopřivka, alopecie.

Vzácné: angioedém.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

artralgie, svalové poruchy.

Vzácné: rhabdomyolýza.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté:

únava, malátnost, horečka.

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz

bod 4.4).

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u pacientů infikovaných HIV s těžkou

imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní

infekce. V souvislosti s imunitní reaktivací byly hlášeny také autoimunitní poruchy (jako je Gravesova

choroba a autoimunitní hepatitida); hlášená doba do jejich výskytu je však více variabilní, mohou se

objevit až po mnoha měsících od zahájení léčby (viz bod 4.4).

Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory,

s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici kombinované antiretrovirové terapii

(CART). Jejich frekvence není známa (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Do studie ARROW (COL105677) bylo zařazeno 1 206 pediatrických pacientů infikovaných HIV ve

věku 3 měsíce až 17 let, z nichž 669 dostávalo abakavir a lamivudin buď jednou nebo dvakrát denně

(viz bod 5.1). Ve srovnání s dospělými nebyly u pediatrických pacientů s dávkováním jednou denně

nebo dvakrát denně identifikovány žádné další bezpečnostní signály.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Podání velmi vysokých dávek lamivudinu ve studiích akutní toxicity na zvířatech nevedlo k projevům

orgánové toxicity. Po akutním předávkování lamivudinem nebyly identifikovány žádné jiné specifické

známky nebo příznaky, než které jsou uvedeny mezi nežádoucími účinky.

Dojde-li k předávkování, pacient má být sledován a v případě potřeby mu má být poskytována

standardní podpůrná léčba. Jelikož lamivudin je odstranitelný dialýzou, mohla by se v terapii

předávkování použít kontinuální hemodialýza, třebaže takové studie nebyly prováděny.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Nukleosidová analoga. ATC kód: J05AF05

Mechanismus účinku

Lamivudin je nukleosidový analog působící proti viru lidské imunodeficience (HIV) a viru

hepatitidy B (HBV). Intracelulárně je metabolizován na aktivní formu lamivudin-5-trifosfát. Hlavním

mechanismem jeho účinku je ukončení řetězce při reverzní transkripci HIV. In vitro

lamivudin-5-trifosfát selektivní inhibiční účinnost na replikaci HIV-1 a HIV-2 a je účinný rovněž proti

klinickým izolátům HIV rezistentním na zidovudin. In vitro nebyl pozorován antagonistický účinek

lamivudinu a jiných antiretrovirotik (testované látky: abakavir, didanosin, nevirapin a zidovudin).

Rezistence

Rezistence HIV-1 na lamivudin zahrnuje změnu aminokyseliny M184V poblíž aktivního místa

reverzní transkriptázy (RT). Tato varianta vzniká jak in vitro, tak i u HIV-1 infikovaných pacientů

léčených antiretrovirovým režimem obsahujícím lamivudin. Mutanty M184V mají významně sníženou

citlivost na lamivudin a vykazují sníženou schopnost replikace in vitro. Z in vitro studií vyplývá, že

virus rezistentní k zidovudinu se může stát zidovudin senzitivním, pokud současně získá rezistenci

k lamivudinu. Klinický význam těchto nálezů není zcela objasněn.

Na základě údajů získaných ze studií in vitro lze předpokládat, že další podávání lamivudinu v rámci

antiretrovirového režimu přesto, že došlo ke vzniku M184V, by mohlo vést k reziduální

antiretrovirové aktivitě (pravděpodobně v důsledku zhoršené virové odolnosti). Klinický význam

těchto nálezů nebyl stanoven. Dostupná klinická data jsou opravdu velmi omezená a na jejich základě

nelze učinit žádné spolehlivé závěry. V každém případě by měla být dána přednost zahájení léčby

NRTI s plnou citlivostí před udržovací léčbou lamivudinem. Proto by pokračování v léčbě

lamivudinem navzdory vzniku mutace M184V mělo být zvažováno pouze v případě, kdy není

dostupný žádný jiný účinný NRTI přípravek.

Zkřížená rezistence daná M184V RT je omezena jen na antiretrovirové přípravky ze skupiny

nukleosidových inhibitorů. Zidovudin a stavudin si uchovávají svou antiretrovirovou účinnost proti

kmenům HIV-1 rezistentním na lamivudin. Abakavir si uchovává svou antiretrovirovou účinnost proti

HIV-1, když je rezistence k lamivudinu vyvolána jen mutací M184V. Mutanta M184V RT vykazuje

4násobně nižší citlivost na didanosin. Klinický význam těchto nálezů není znám. Neexistuje

standardní metoda testování citlivosti in vitro, a tak se výsledky mohou lišit na základě metodických

faktorů.

In vitro vykazuje lamivudin nízkou cytotoxicitu vůči lymfocytům periferní krve, zavedeným

buněčným liniím lymfocytů a monocytů-makrofágů a různým zárodečným buňkám kostní dřeně.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinické studie prokázaly, že lamivudin v kombinaci se zidovudinem snižuje virovou zátěž HIV-1

a zároveň zvyšuje počty buněk CD4. Výsledky podle klinických kritérií svědčí o tom, že lamivudin

v kombinaci se zidovudinem významně snižuje riziko další progrese onemocnění a mortality.

Důkazy z klinických studií ukazují, že kombinace lamivudinu a zidovudinu oddálí výskyt zidovudin

rezistentních izolátů u pacientů bez předchozí antiretrovirové léčby.

Lamivudin byl široce užíván jako součást antiretrovirové kombinované léčby s dalšími

antiretrovirovými léčivy stejné třídy (NRTI) a jiných tříd (PI, nenukleosidové inhibitory reverzní

transkriptázy).

Výsledek z klinické studie u pediatrických pacientů léčených lamivudinem spolu s dalšími

antiretrovirotiky (abakavirem, nevirapinem/efavirenzem nebo zidovudinem) ukázal, že profil

rezistence pozorované u pediatrických pacientů je podobný profilu pozorovanému u dospělých; na

základě detekovaných genotypových substitucí a jejich relativní četnosti.

U dětí léčených perorálním roztokem lamivudinu spolu s dalšími antiretrovirovými perorálními

roztoky v klinických studiích se vyvinula virová rezistence častěji než u dětí léčených tabletami [viz

popis klinické zkušenosti u pediatrické populace (studie ARROW) a bod 5.2].

Antiretrovirová léčba složená z více léčiv a obsahující lamivudin byla účinná u pacientů před tím

neléčených, jakož i u pacientů infikovaných viry obsahujícími mutaci M184V.

Vztah mezi in vitro citlivostí HIV k lamivudinu a klinickou odpovědí na léčbu obsahující lamivudin je

stále ještě předmětem výzkumu.

Lamivudin v dávce 100 mg jednou denně byl účinný i v léčbě chronické infekce HBV u dospělých

pacientů (podrobnosti týkající se klinických studií viz informace o preskripci přípravku Zeffix). Bylo

však zjištěno, že v léčbě HIV infekce je účinná pouze dávka 300 mg lamivudinu denně (v kombinaci

s jinými antiretrovirovými preparáty).

Lamivudin nebyl zvlášť zkoumán u pacientů současně infikovaných HIV a HBV.

Dávkování jednou denně (300

mg jednou denně

):

Klinické studie prokázaly noninferioritu mezi dávkováním přípravku Epivir jednou denně a dvakrát

denně. Tyto výsledky byly získány u skupiny pacientů ještě neléčených antiretrovirotiky, primárně

sestavené z asymptomatických HIV infikovaných pacientů (CDC stupeň A).

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/86607/2015

EMEA/H/C/000107

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Epivir

lamivudinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Epivir. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Epivir.

Co je Epivir?

Epivir je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku lamivudin. Je k dispozici ve formě tablet (150 a

300 mg) a perorálního roztoku (10 mg/ml).

K čemu se přípravek Epivir používá?

Přípravek Epivir se používá v kombinaci s jinými antivirotiky k léčbě pacientů nakažených virem lidské

imunodeficience (HIV), což je virus, který způsobuje syndrom získaného selhání imunity (AIDS).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Epivir používá?

Léčbu přípravkem Epivir by měl zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV.

Doporučená dávka přípravku Epivir u dospělých a dětí, jejichž hmotnost je vyšší než 25 kg, činí

300 mg denně. Tuto dávku lze užívat ve formě jedné denní dávky nebo ji rozdělit na 150mg dávky

užívané dvakrát denně. U dětí o hmotnosti do 25 kg doporučená dávka závisí na jejich hmotnosti.

Pacienti, kteří mají potíže s polykáním tablet, by měli užívat perorální roztok anebo mohou tablety

rozdrtit a přimíchat do malého množství jídla nebo nápoje a okamžitě pozřít.

U pacientů, kteří trpí závažným onemocněním ledvin, je třeba dávku přípravku Epivir upravit.

K dosažení správné dávky lze použít perorální roztok. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové

informaci.

Epivir

EMA/86607/2015

strana 2/3

Jak přípravek Epivir působí?

Léčivá látka v přípravku Epivir, lamivudin, je nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI).

Působí tak, že blokuje aktivitu reverzní transkriptázy, což je enzym, který virus HIV potřebuje k

produkci genetických instrukcí, které mu po nakažení buňky umožňují tvorbu dalších virů. Přípravek

Epivir užívaný v kombinaci s jinými antivirotiky snižuje množství viru HIV v krvi a udržuje jej na nízké

hladině. Přípravek infekci HIV ani AIDS neléčí, ale může oddálit poškození imunitního systému a

zamezit rozvoji infekcí a onemocnění souvisejících s AIDS.

Jak byl přípravek Epivir zkoumán?

Přípravek Epivir byl zkoumán v pěti hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno téměř 3 000 dospělých

(ve věku od 18 let).

Ve čtyřech z těchto studií byl přípravek Epivir podávaný v kombinaci se zidovudinem (jiným

antivirotikem) srovnáván buď se samostatně podávaným přípravkem Epivir, nebo samostatně

podávaným zidovudinem, anebo s kombinací přípravku Epivir a zalcitabinu (jiného antivirotika). Studie

zkoumaly účinky přípravku Epivir na hladiny viru HIV v krvi (virovou zátěž) a počet T-lymfocytů CD4

v krvi (počet buněk CD4). T–lymfocyty CD4 jsou bílé krvinky, které sehrávají důležitou roli při boji

s infekcemi, virus HIV je však hubí.

V páté studii byly srovnávány účinky doplnění přípravku Epivir nebo placeba (léčby neúčinným

přípravkem) ke stávající léčbě infekce HIV u 1 895 dospělých, kteří užívali antivirotika po dobu alespoň

čtyř týdnů. Tato studie se zaměřila na počet pacientů, u kterých po roce léčby došlo k rozvoji

onemocnění souvisejícího s AIDS nebo k úmrtí.

Přípravek Epivir byl rovněž zkoumán u 615 pacientů ve věku od 9 měsíců do 15 let. Studie srovnávala

účinky přípravku Epivir užívaného v kombinaci se zidovudinem s účinky didanosinu (jiného antivirotika)

užívaného samostatně a měřila se doba, po kterou pacienti přežívali, aniž by u nich došlo ke zhoršení

onemocnění.

Jaký přínos přípravku Epivir byl prokázán v průběhu studií?

Všechny studie prokázaly, že kombinace obsahující přípravek Epivir byly účinnější než srovnávané léky.

V prvních čtyřech studiích u dospělých přípravek Epivir užívaný v kombinaci se zidovudinem po 24

týdnech léčby zvýšil počet lymfocytů CD4 výrazněji než srovnávané přípravky. Tato kombinace rovněž

ve všech studiích po dvou až čtyřech týdnech léčby vedla ke snížení virové zátěže, avšak tento účinek

byl jen dočasný.

V páté studii u dospělých vedlo doplnění přípravku Epivir ke stávající léčbě ke snížení rizika progrese

onemocnění nebo úmrtí: po roce léčby došlo k rozvoji onemocnění souvisejícího s AIDS nebo k úmrtí

u 9 % pacientů užívajících přípravek Epivir (128 osob z 1 369) oproti 20 % pacientů užívajících placebo

(95 osob z 471).

Podobné výsledky byly zaznamenány u pacientů ve věku do 15 let nakažených virem HIV.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Epivir?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Epivir (zaznamenanými u 1 až 10 pacientů ze 100) jsou

průjem, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, bolesti hlavy, nespavost, kašel, nosní příznaky, kopřivka,

svalové poruchy, artralgie (bolesti kloubů), alopecie (vypadávání vlasů), horečka, bolesti břicha nebo

Epivir

EMA/86607/2015

strana 3/3

břišní křeče, malátnost a únava. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Epivir je

uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Epivir schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Epivir převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Epivir?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Epivir byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Epivir zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

i pacienti.

Další informace o přípravku Epivir

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Epivir platné v celé Evropské unii dne

8. srpna 1996.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Epivir je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Epivir naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 02-2015.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace