Emend

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Aprepitant
Dostupné s:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC kód:
A04AD12
INN (Mezinárodní Name):
aprepitant
Terapeutické skupiny:
Antiemetika a přípravky proti nevolnosti,
Terapeutické oblasti:
Vomiting; Postoperative Nausea and Vomiting; Cancer
Terapeutické indikace:
Emend 40 mg tvrdé tobolky je indikován k prevenci pooperační nevolnosti a zvracení (PONV) u dospělých. Přípravek Emend je k dispozici také jako 80 mg a 125 mg tvrdé tobolky pro prevenci nevolnosti a zvracení spojené s vysoce a středně emetogenní protinádorovou chemoterapií u dospělých a dospívajících od 12 let věku (viz samostatný Souhrn údajů o Přípravku). Přípravek Emend je k dispozici také jako 165 mg tvrdé tobolky pro prevenci akutní a pozdní nevolnosti a zvracení vyvolaných vysoce emetogenní cisplatiny na základě chemoterapii rakoviny u dospělých a prevenci nauzey a zvracení při středně emetogenní protinádorovou chemoterapií u dospělých. Přípravek Emend je k dispozici také jako prášek pro přípravu perorální suspenze pro prevenci nevolnosti a zvracení spojené s vysoce a středně emetogenní protinádorovou chemoterapií u dětí, batolat a kojenců ve věku od 6 měsíců do méně než 12 let. Přípravek Emend 80 mg a 125 mg, 165 mg tvrdé tobolky Emend prášek pro přípravu perorální suspenze se podává jako součást kombi
Přehled produktů:
Revision: 29
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000527
Datum autorizace:
2003-11-11
EMEA kód:
EMEA/H/C/000527

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 17-03-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 31-08-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 31-08-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 31-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 31-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 17-03-2021

Přečtěte si celý dokument

Ú

DAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠ

Í OBAL

STANDARDNÍ BALEN

Í (SKLÁDA

ČKA)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 80

mg tvrdé tobolky

aprepitantum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 80

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sachar

ózu

. Další

údaje viz

příbalová informac

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tvrdá tobolka

Balení pro 2denní léčbu obsahující: 2

80mg tvrdou tobolku

5 x 1

tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální pod

ání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚN

Í

, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a

dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávej

te v

dním obalu, aby byl

přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 3

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/262/001

tvrdá tobolka

EU/1/03/262/002 2

tvrdá tobolka

EU/1/03/262/003 5

tvrdá tobolka

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POU

ŽI

16.

INFORMACE V

BRAILL

OVĚ PÍSMU

EMEND 80 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s

jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

DATA ČITELNÁ OKEM

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (OBSAHU

JÍCÍM 2 T

VRDÉ TOBOLKY 80

MG)

VN

ITŘN

Í OBAL

TROJDÍLNÁ SKLÁDAČKA –

balení pro 2denní léčbu

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 80

mg tvrdé tobolky

aprepitantum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 80

3.

SEZNAM PO

MOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu

. Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Balení pro 2denní léčbu obsahující:

80mg tvrdou tobolku

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte př

íbalovou informaci.

Další in

formace

o způsobu užití přípravku EMEND naleznete v

příbalové informaci.

KDY a JAK užívat EMEND

Váš lékař Vám předepsal EMEND, antiemetikum, lék k

předcházení nevolnosti a zvracení spojených

chemoterapií.

JAK:

EMEND 80 mg tvrdé tob

olky se užívají jen

jednou

denně během 2

následujících dnů.

Tobolky EMEND se mohou užívat s

jídlem nebo i bez něj.

Nevyjímejte najednou všechny tobolky.

Tobolku vyjměte protlačením z

této strany.

Začátek léčby

KDY:

Jednu EMEND 80mg tobolku užív

te kaž

é ráno. Začněte v

den násle

dující po chemoterapii.

Den 1

Den 2

EMEND 80mg tobolka

Vzhledem k

tomu, že nevolnost a zvracení se mohu objevit ve dnech následujících po Vaší

chemoterapii, je důležité užívat EMEND během 2

následujících dnů tak, jak

ám pře

epsal Váš lékař.

6.

ZV

LÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a

dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO U

C

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

EMEND 125

mg tvrdé tobolky

EMEND 80

mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 125mg tobolka obsahuje aprepitantum 125

mg. Jedna 80mg tobolka obsahuje

aprepitantum

80 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

edna tobolka obsahuje 125

mg sacharózy (v 125

mg tvrdé tobolce).

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tobolka obsahuje 80

mg sacharózy (v 80

mg tvrdé tobolce).

Úplný seznam pomocných látek viz bod

6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

125mg tobolky js

ou matné s

bílým tělem a růžovým víčkem; na těle je cirkulárně černým inkoustem

vytištěno „462“ a

„125

mg“. 80mg tobolky jsou

matné s

bílým tělem a víčkem; na těle je cikulárně

černým inkoustem vytištěno „461“ a

„80

mg“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutic

ké indikace

Prevence nauzey

a zvracení spojených s

vysoce a středně silně emetogenní protinádorovou

chemoterapií u dospělých a dospívajících od 12 let věku.

EMEND 125

mg/80

mg se podává jako součást

kombinované

terapie (viz bod

4.2).

4.2

Dávkování a způ

sob podání

Dávkování

Dospělí

EMEND se podává po dobu 3

dní jako součást léčebného režimu zahrnujícího kortikosteroid

antagonistu 5

. Doporučená dávka je 125

mg perorálně jednou denně jednu hodinu

před

zahájením chemoterapie 1.

den a 80

mg perorálně jednou denně 2. a

3. den ráno.

prevenci nevolnosti a

zvracení v souvislosti s

emetogenní protinádorovou chemoterapií se

dospělých doporučují následující režimy:

Vysoce emetogenní chemoterapeutický

režim

1. den

2. den

3. den

4. den

EMEND

125 mg peror

álně

mg perorálně

mg perorálně

žádný

Dexamethason

mg perorálně

mg perorálně

mg perorálně

mg perorálně

Dexamethason

se musí podávat

1. den 30

minut před zahájením chemoterapie a 2. až

4. den ráno.

Dávka dexamethasonu přispívá k interakcím léčivých látek.

Středně emetogenní chemoterapeutický rež

1. den

2. den

3. den

EMEND

mg perorálně

mg perorálně

mg perorálně

Dexamethason

mg perorálně

žádný

žádný

Antagonisté 5-HT

Standardní dávka

antagonist

ů 5

Ohledně příslušného

dávkování zvoleného

antagonisty 5

informace o daném

přípravku

žádný

žádný

Dexamethason

se musí podávat

1. den 30

minut před zahájením chemoterapie. Dávka dexamethasonu

přispívá k interakcím léčivých látek.

Pediatrická populace

Dospívající (ve věku 12 až 17

let)

Přípravek EMEND se podává 3 dny jako součást režimu, který zahrnuje antagon

istu 5-HT

Doporučené dávkování tobolek přípravku EMEND je 125

mg perorálně 1. den a 80

mg perorálně

2. a

3. den. Přípravek EMEND se podává perorálně 1

hodinu před chemoterapií 1., 2. a 3. den. Pokud

e 2. a 3. den nepodává žádná chemoterapie,

má být

pří

avek EMEND pod

áván

ráno. Ohledně

správného dávkování zvoleného antagonisty 5

nahlédněte do jeho souhrnu údajů o

přípravku

(SPC

). Pokud se s přípravkem EMEND podává současně

kortikosteroid, jako je

dexamethason

, má se

podat 50

% obvyklé dávky kortiko

roidu (viz body 4.5 a

5.1).

Bezpečnost a účinnost 80mg a 125mg tobolky nebyla u dětí mladších 12 let prokázána. K dispozici

nejsou žádné údaje. Viz

prášku pro

perorální suspenzi pokud jde o vhodné

dávkování u kojenců,

batolat a dětí ve věku od 6 mě

síc

ů do méně než 12 let.

Obecně

Množství údajů o

účinnosti při kombinaci s

jinými kortikosteroidy a antagonisty 5

je omezeno.

Další informace o

současném

podávání s

kortikosteroidy jsou uvedeny

viz bod 4.5. U

současně

podávaných léčivých přípravků

obsahuj

ících antagonistu 5

nahlédněte do jejich

SPC.

Zvláštní populace

Starší

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/313469/2020

EMEA/H/C/000527

Emend (aprepitantum)

Přehled pro přípravek Emend a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Emend a k čemu se používá?

Přípravek Emend je antiemetikum, léčivý přípravek k prevenci nevolnosti (pocitu na zvracení)

a zvracení.

Přípravek Emend se používá u pacientů od 6 měsíců věku k prevenci nevolnosti a zvracení vyvolaných

chemoterapií (léčivými přípravky používanými k léčbě nádorového onemocnění). Používá se společně

s chemoterapií, která je středně silným nebo silným spouštěčem nevolnosti nebo zvracení.

Přípravek Emend obsahuje léčivou látku aprepitant.

Jak se přípravek Emend používá?

Přípravek Emend je k dispozici ve formě tobolek a prášku k přípravě perorální suspenze (tekutiny

k vypití). Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

U dospělých a dětí od 12 let věku se přípravek Emend používá ve formě tobolek, zatímco dětem ve

věku od 6 měsíců do 12 let se podává ve formě perorální suspenze. Perorální suspenzi by měl

připravovat pouze zdravotnický pracovník.

Obvyklá dávka přípravku Emend u dospělých a dětí od 12 let věku je 125 mg užívaných ústy hodinu

před zahájením chemoterapie, přičemž následující dva dny se podává každý den v dávce 80 mg.

Používá se v kombinaci s dalšími léčivy, která rovněž zabraňují nevolnosti a zvracení, jako je

dexamethason a ondansetron.

Dětem ve věku od 6 měsíců do 12 let se přípravek Emend podává ve formě perorální suspenze,

přičemž dávka závisí na tělesné hmotnosti pacienta. Přípravek Emend ve formě perorální suspenze se

podává hodinu před zahájením chemoterapie a následující dva dny se užívá jednou denně.

Jak přípravek Emend působí?

Aprepitant, léčivá látka v přípravku Emend, je antagonistou pro receptory neurokininu 1 (NK

Zabraňuje chemické látce v těle (substanci P) navázat se na receptory NK

. Pokud se substance P

naváže na tyto receptory, způsobuje nevolnost a zvracení. Blokováním těchto receptorů může

přípravek Emend nevolnosti a zvracení vyvolané chemoterapií zabránit.

Emend (aprepitantum)

EMA/313469/2020

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Emend byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Emend ve formě tobolek byl hodnocen ve třech hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno

přibližně 2 000 dospělých podstupujících chemoterapii. Tyto studie porovnávaly účinnost přípravku

Emend užívaného v kombinaci s dexamethasonem a ondansetronem s účinností samotné standardní

kombinace dexamethasonu a ondansetronu. Hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů, kteří

netrpěli nevolností či zvracením v průběhu pěti dnů po chemoterapii.

Studie prokázaly, že doplnění přípravku Emend ke standardní kombinaci bylo účinnější než samotná

standardní kombinace. Ve dvou studiích, do kterých byli zařazeni pacienti podstupující chemoterapii

zahrnující cisplatinu, se v průběhu pěti dnů nevyskytly nevolnost ani zvracení u 68 % (352 z 520)

pacientů užívajících přípravek Emend ve srovnání se 48 % (250 z 523) pacientů, kteří jej neužívali.

Bylo rovněž prokázáno, že přípravek Emend je účinný v průběhu dalších pěti cyklů chemoterapie. Ve

třetí studii u pacientů, kteří podstupovali chemoterapii zahrnující cyklofosfamid, se nevolnost ani

zvracení nevyskytly u 51 % (220 ze 433) pacientů užívajících přípravek Emend ve srovnání se 43 %

(180 ze 424) pacientů, kteří jej neužívali.

Čtvrtá studie, do které bylo zařazeno 307 dětí ve věku od 6 měsíců do 17 let, porovnávala užívání

přípravku Emend v kombinaci s ondansetronem (s dexamethasonem nebo bez něj) s užíváním

samotného ondansetronu (s dexamethasonem nebo bez něj). Hlavním měřítkem účinnosti byla

„kompletní odpověď na léčbu“, tj. žádné zvracení, pocit na zvracení ani zvedání žaludku naprázdno

a skutečnost, že 25 až 120 hodin po zahájení chemoterapie nebylo zapotřebí žádných dalších léčivých

přípravků k zabránění nevolnosti a zvracení. Studie také hodnotila, u kolika pacientů bylo dosaženo

kompletní odpovědi během prvních 24 hodin po chemoterapii.

V této studii byla kompletní odpověď 25 až 120 hodin po zahájení chemoterapie dosažena přibližně

u 51 % (77 ze 152) dětí, kterým byl podáván přípravek Emend v kombinaci s ondansetronem, oproti

26 % (39 ze 150) dětí léčených samotným ondansetronem. Přípravek Emend byl účinný také během

prvních 24 hodin po chemoterapii.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Emend?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Emend u dospělých (které mohou postihnout více než

1 osobu z 10) jsou zvýšené hladiny jaterních enzymů (známka problémů s játry), bolest hlavy,

škytavka, zácpa, dyspepsie (poruchy trávení), ztráta chuti k jídlu a únava. U dětí jsou nejčastějšími

nežádoucími účinky škytavka a zarudnutí.

Přípravek Emend se nesmí používat s těmito léčivy: pimozid (používaný k léčbě duševních

onemocnění), terfenadin a astemizol (často používané k léčbě příznaků alergie) a cisaprid (používaný

ke zmírnění některých žaludečních potíží).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Emend je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Emend registrován v EU?

Při doplnění k jiným standardním léčivům byl přípravek Emend v rámci prevence nevolnosti a zvracení

po chemoterapii účinný. Jeho hlavní nežádoucí účinky byly zvládnutelné. Evropská agentura pro léčivé

přípravky tudíž rozhodla, že přínosy přípravku Emend převyšují jeho rizika, a proto doporučila, aby mu

bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Emend?

Emend (aprepitantum)

EMA/313469/2020

strana 3/3

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Emend, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Emend průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Emend jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Emend

Přípravku Emend bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 11. listopadu 2003.

Další informace o přípravku Emend jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/emend

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 06-2020.

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace