Dynepo

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
epoetin delta
Dostupné s:
Shire Pharmaceutical Contracts Limited
ATC kód:
B03XA
INN (Mezinárodní Name):
epoetin delta
Terapeutické skupiny:
Antianemické přípravky
Terapeutické oblasti:
Kidney Failure, Chronic; Anemia
Terapeutické indikace:
Dynepo je indikován pro léčbu symptomatickou anémií spojenou s chronickou renální selhání (CRF) u dospělých pacientů. Může být použita u pacientů na dialýze a u pacientů, kteří nejsou na dialýze.
Přehled produktů:
Revision: 9
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000372
Datum autorizace:
2002-03-18
EMEA kód:
EMEA/H/C/000372

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 13-03-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 13-03-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 13-03-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 13-03-2008

Přečtěte si celý dokument

Přípavek již není registrován

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dynepo 1

000

IU/0,5

ml injekční roztok v předplněné stříkačce

Dynepo 2

000

IU/0,5

ml injekční roztok v předplněné stříkačce

Dynepo 3

000

IU/0,3

ml injekční roztok v předplněné stříkačce

Dynepo 4

000

IU/0,4

ml injekční roztok v předplněné stříkačce

Dynepo 5

000

IU/0,5

ml injekční roztok v předplněné stříkačce

Dynepo 6

000

IU/0,3

ml injekční roztok v předplněné stříkačce

Dynepo 8

000

IU/0,4

ml injekční roztok v předplněné stříkačce

Dynepo 10

000

IU/0,5

ml injekční roztok v předplněné stříkačce

Epoetinum delta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo p

okud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Dynepo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dynepo užívat

Jak se Dynepo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dynepo uchovávat

Další informace

1.

CO JE DYNEPO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Epoetin delta je lidský erytropoetin vyrobený technologickým procesem zvaným genová aktivace,

která používá lidských buněčných linií. Epoetin delta je hormon, který stimuluje tvorbu červených

krvinek v kostní dřeni. Červené krvinky jsou velmi důležité, protože obsahují hemoglobin, bílkovinu,

která distribuuje kyslík ve Vašem těle.

Dynepo je používá k léčbě příznaků anémie (mezi něž patří únava, slabost a dechová nedostatečnost)

související

s chronickým

selháním

ledvin

dospělých

pacientů.

Anémie

porucha

krve

charakterizovaná

snížením

počtu

červených

krvinek.

Dynepo

použít

pacientů

dialýze

(technika čištění krve) nebo u nedialyzovaných pacientů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DYNEPO UŽÍVAT

Neužívejte Dynepo

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku

Dynepa.

jestliže jste máte obtíže s kontrolou tlaku krve.

Zvláštní opatrnosti při použití Dynepa je zapotřebí

Váš lékař bude bedlivě sledovat vaši hladinu koncentrace hemoglobinu, aby se držela cílovém rozsahu

10 až 12 g/dl. Z tohoto důvodu bude možná muset odpovídajícím způsobem změnit vaše dávkování

přípravku Dynepo. Někdy mohou být vaše individuální hodnoty hemoglobinu vyšší nebo nižší než tato

doporučená

cílová

hodnota.

Váš

lékař

bude

řídit

vaše

dávkování

tak,

vaše

koncentrace

Přípavek již není registrován

hemoglobinu nepřekračovaly trvale 12 g/dl, což je hladina, kterou lze spojovat s vyšším rizikem

kardiovaskulárních příhod (např. srdečních záchvatů).

Při užívání přípravku je třeba kontrolovat krevní tlak před léčbou a v průběhu léčby Dynepem. Jestliže

se Váš tlak krve zvyšuje, lékař Vám může předepsat léky ke snížení tlaku krve nebo zvýšit dávku léků,

které již na snížení tlaku užíváte. Může být také nezbytné snížit dávku Dynepa nebo léčbu krátkodobě

zastavit.

Pokud máte těžké bolesti hlavy, ostrou nebo záchvatovitou bolest hlavy migrénového typu, měl(a)

byste okamžitě jít k Vašemu lékaři. Může to být důsledek výrazného zvýšení Vašeho krevního tlaku.

Lékař Vám během léčby přípravkem Dynepo bude měřit hladinu železa v krvi a může Vám dát užívat

doplňky železa.

Lékař bude sledovat hladiny různých chemických látek v krvi, včetně kreatininu a draslíku.

Během dialýzy je často vyžadováno zvýšení dávky antikoagulačních léků, protože zvýšený počet

červených krvinek může zablokovat

dialyzované tubuly.

Dynepo není vhodné pro pacienty mladší 18 let, pro pacienty s poruchami ledvin nebo jater.

Dynepo by neměli používat zdravé osoby. Mohou se objevit závažné reakce, možná fatální, včetně

srdečních a cévních.

Dynepo nebyl schválen pro použití pacientů s rakovinou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Doposud však nebyly hlášeny žádné interakce s jinými léky během léčby přípravkem Dynepo.

Užívání přípravku Dynepo s jídlem a pitím

Jídlo a pití nemá na Dynepo vliv.

Těhotenství a kojení

Informujte lékaře, že jste těhotná nebo kojíte a nebo, že máte podezření, že jste těhotná.

Lékař zváží jaká léčba pro Vás bude během těhotenství nejlepší.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řízení a obsluhu strojů.

3.

JAK SE DYNEPO UŽÍVÁ

Lékař

bude

mít

zkušenosti

s léčbou

ledvinného

selhání

použitím

erytropoetinu.

První

dávka

přípravku Vám bude podána pod lékařským dohledem, protože se vzácně může

vyskytnout alergická

reakce.

Dynepo může být podáno intravenózně (do žíly) nebo subkutánně (pod kůži). U pacientů, kteří nejsou

hemodialýze,

kterých

není

intravenózní

přístup

k dispozici,

Dynepo

obvykle

podává

subkutánně. Při subkutánním podání by se mělo při každé injekci měnit místo vpichu.

Dávka Dynepa bude stanovena lékařem a bude individuálně upravena podle Vaší osobní potřeby.

Váš lékař by vám měl udržovat hladinu hemoglobinu v cílovém rozsahu 10 až 12 g/dl. Někdy mohou

být vaše individuální hodnoty hemoglobinu vyšší nebo nižší než tato doporučená cílová hodnota. Vaše

hladina hemoglobinu by neměla trvale překračovat 12 g/dl. Budete pečlivě sledován/a, aby se zajistilo,

Přípavek již není registrován

že vám bude podávána nejnižší dávka přípravku Dynepo, která zajistí adekvátní kontrolu příznaků

anémie.

Vždy užívejte Dynepo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka je 50 IU/kg třikrát týdně při intravenózním podání nebo 50 IU/kg dvakrát

týdně při subkutánní podání.

Udržovací dávka bude poté stanovena lékařem, aby se hladina Vašeho hemoglobinu udržovala

v cílovém rozmezí.

Především vzhledem k času potřebnému pro tvorbu nových krvinek, může být mezi dávkou a

zlepšením anémie interval přibližně 4 týdny. Lékař Vám nebude pravděpodobně měnit dávkování

častěji než jednou za měsíc.

jakékoliv

změně

dávky

Vám

budou

prováděny

krevní

testy

častěji

(jednou

týdně)

dokud

hemoglobin nedosáhne hladin v cílovém rozmezí. Hladina hemoglobinu by pak měla být kontrolována

v pravidelných intervalech.

Léčba přípravkem Dynepo je obvykle dlouhodobá.

Pokud jste si vzali větší množství přípravku Dynepo, než jste měli

Dynepo může být podáváno v širokém

dávkovém rozmezí. Jestliže si náhodně aplikujete příliš velkou

dávku, oznamte to lékaři. Možná bude třeba sledovat Vaše krevní hodnoty.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Dynepo

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechané dávky. Vezměte si další dávku podle

normálního rozpisu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Dynepo

Užívání přípravku Dynepo nepřerušujte bez předchozí porady s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

Aplikace Dynepa samotným pacientem

Váš lékař může rozhodnout o tom, že nejlepší bude, pokud si budete lék Dynepo aplikovat sám/sama.

Lékař nebo zdravotní sestra Vám způsob podávání injekce vysvětlí. Nezkoušejte si injekce píchat

sami, pokud nejste poučeni o podávání.

Informace o tom, jakým způsobem aplikovat injekci přípravku Dynepo, najdete na konci tohoto

letáku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Dynepo nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými (u 1% až 10% pacientů) u Dynepa jsou:

Zvýšení krevního tlaku. Dokonce i pacienti s normálním tlakem krve mohou mít význačné zvýšení

tlaku krve a stávající vysoký krevní tlak se může

zhoršit (Viz 2. Čemu musíte věnovat pozornost,

než začnete Dynepo užívat).

Pokud jste na dialýze, mohly by se zablokovat dialyzační trubičky, protože se Vaše anémie

zlepšuje (nárůst červených krvinek). Aby se blokádě zabránilo, je často třeba zvýšit dávky

antikoagulační léčby.

Přípavek již není registrován

Bolest hlavy.

Další nežádoucí účinky, které se objevují méně často (u 0,1% až 1% pacientů) zahrnují svědění, bolest,

reakce v místě injekce (jako jsou bolest, krvácení), příznaky chřipky, průjem, pocit na zvracení.

Zřídka byly zaznamenány křeče (méně než 1 na každých 1 000 pacientů).

Dynepo může také způsobit změny ve složení krve. Patří mezi ně zvýšení počtu červených krvinek a

krevních destiček.

Může dojít také ke změnám chemického složení krve, včetně zvýšení hladin kreatininu, hladiny

draslíku.

5.

JAK DYNEPO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za “EXP”. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn

před světlem. Chraňte před mrazem.

Neotevřené a

předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po dobu 5

dnů. Tato doba 5 dnů musí skončit před uplynutím doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku

injekční stříkačky za “EXP”. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do 25°C je nutno předplněné

injekční stříkačky zlikvidovat.

Roztok je čirý, bezbarvý bez viditelných pevných částic a má konsistenci vody. Nepoužívejte jej, je-li

zakalený nebo obsahuje viditelné částice. Obsah injekční stříkačky před použitím neprotřepávejte.

Po jednorázovém použití stříkačku zlikvidujte.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dynepo obsahuje

Léčivou látko

u je epoetin delta, 0,5 ml roztoku obsahuje 1 000 IU (IU = mezinárodních

jednotek) (2 000 IU/ml) epoetinu delta, 0,5 ml roztoku obsahuje 2 000 IU (4 000 IU/ml)

epoetinu delta, 0,3 ml roztoku obsahuje 3 000 IU (10 000 IU/ml) epoetinu delta, 0,4 ml roztoku

obsahuje 4 000 IU (10 000 IU/ml) epoetinu delta, 0,5 ml roztoku obsahuje 5 000 IU

(10 000 IU/ml) epoetinu delta, 0,3 ml roztoku obsahuje 6 000 IU (20 000 IU/ml) epoetinu delta,

0,4 ml roztoku obsahuje 8 000 IU (20 000 IU/ml) epoetinu delta, nebo 0,5 ml roztoku obsahuje

10 000 IU (20 000 IU/ml) epoetinu delta.

Mezi další složky Dynepo patří monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, polysorbát 20, chlorid sodný a voda pro injekci.

Dynepo obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23mg) na dávku, tzn., že neobsahuje téměř žádný sodík.

Jak přípravek Dynepo vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok v předplněné inj. stříkačce.

Dávkování roztoku je:

Přípavek již není registrován

1 000 IU v 0,5 ml

2 000 IU v 0,5 ml

3 000 IU v 0,3 ml

4 000 IU v 0,4 ml

5 000 IU v 0,5 ml

6 000 IU v 0,3 ml

8 000 IU v 0,4 ml

10 000 IU v 0,5 ml

K dispozici je balení se 6 předplněnými stříkačkami.

Dynepo je čirý, bezbarvý a vodě podobný injekční roztok, který obsahuje epoetin delta .

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci pro přípravek Dynepo je Shire Pharmaceutical Contracts Ltd,

Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, Velká

Británie

Výrobcem je Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, P.O. Box 1117, SE-221 04

Lund,

Švédsko

.

Přípavek již není registrován

Další informace o tomto léčivu získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgique/België/Belgien,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Hampshire International Business Park,

Chineham, Basingstoke

Hampshire, RG24 8EP

Vereinigtes Königreich/Royaume-Uni, Verenigd

Kononkrijk

Tel. : +44 1256 894 894

Luxembourg/Luxemburg

Shire Pharmaceuticals Ltd

Hampshire International Business Park,

Chineham, Basingstoke

Hampshire, RG24 8EP,

Vereinigtes Königreich/Royaume-Uni

Tel. : +44 1256 894 894

България Česká Republika/ Danmark/ Eesti/

Ελλάδα/

Ireland/ Ísland/ Κύπρος/ Latvija/ Lietuva/

Magyarország/ Malta/ Nederland/ Norge/

Österreich/Polska/ România/ Slovenija/

Slovenská Republika/ Suomi/ Sverige/United

Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Hampshire International Business Park,

Chineham, Basingstoke

Hampshire, RG24 8EP,

Великобритания Velká

Británie/Storbritannien/Ühendkuningriik/

Hνωµέυο Βασίλειο/United Kingdom/Bretland/

Lielbritānija/Jungtinė

Karalystė/Nagy-Britannia/Verenigd Koninkrijk/

Storbritannia/Wielka Brytania/ Marea Britanie/

Velika Britanija/Vel’ká

Británia/Iso-Britannia/Storbritannien

Tel/Tlf/Tηλ/Sími/Puh: +44 1256 894 894

France

Shire France S.A.

88, rue du Dome

92514 Boulogne-Billancourt Cedex

Tel.: +33 (1) 46 10 90 00

Deutschland

Shire Deutschland GmbH

Siegburger Str. 229b

50679 Köln

Tel.: + 49 221 802 500

Portugal

Shire Pharmaceuticals Iberica, S.L.

Paseo Pintor Rosales, 40 Bajo Izda.

28008 Madrid, Espanha

Tel. : +34 91 550 06 91

España

Shire Pharmaceuticals Iberica, S.L.

Paseo Pintor Rosales, 40 Bajo Izda.

28008 Madrid

Tel. : +34 91 550 06 91

Italia

Shire Italia S.p.A

Corso Italia, 29

50123 Firenze

Tel.: + 39 055 288860

Datum poslední revize textu

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské

agentury pro léčiva (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Informace o podávání injekce samotným pacientem

Tato sekce obsahuje informace o tom, jak si sám pacient může aplikovat injekce Dynepo. Je důležité,

abyste si nezkoušeli píchat injekce sami, pokud jste nebyli důkladně poučeni lékařem nebo zdravotní

Přípavek již není registrován

sestrou.Dynepo obsahuje chránič jehly pro Vaši bezpečnost a o tom, jak jej správně používat, Vás

poučí lékař nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jisti o způsobu podání injekce nebo máte-li nějaké

dotazy, poraďte se, prosím, s lékařem nebo sestrou.

Jak si mám injekci Dynepo sám aplikovat?

Injekci si budete píchat dvakrát týdně do tkáně pod kůží, což se nazývá podkožní aplikace. Dávka léku

Dynepo se může lišit v závislosti na Vaší hmotnosti nebo na odpovědi na léčbu. Lékař nebo zdravotní

sestra Vám sdělí správnou dávku přípravku Dynepa a jak často si ji máte podávat.

Co budete potřebovat:

K podání injekce do tkáně pod kůži budete potřebovat novou přeplněnou injekční stříkačku Dynepo

s chráničem jehly.

Co musím udělat, než si aplikuji subkutánní injekci Dynepo?

Vytáhněte předplněnou injekční stříkačku Dynepo z chladničky.

Předplněnou injekční stříkačku neprotřepávejte.

Přesvědčte se, že dávka odpovídá tomu, co Vám předepsal lékař.

Ověřte si datum expirace na nálepce na injekční stříkačce (EXP:). Nepoužívejte po

uplynutí

posledního dne uvedeného měsíce.

Zkontrolujte vzhled přípravku Dynepo. Musí být čirý. Pokud je zakalený nebo obsahuje drobné

částice, nesmíte jej použít.

Pro příjemnější aplikaci nechte předplněnou injekční stříkačku stát po dobu 30 minut, aby

dosáhla pokojové teploty nebo předplněnou stříkačku jemně podržte několik minut v rukou.

Přípravek Dynepo žádným způsobem

neohřívejte

(např.

zahřátím v mikrovlnné troubě nebo

v horké vodě).

7.

Neodstraňujte

kryt injekční stříkačky, nechcete-li si injekci ihned aplikovat.

8.

Důkladně si umyjte ruce.

Najděte si pohodlné a dobře osvětlené místo a předplněnou inj. stříkačku Dynepo si položte tak, abyste

ji měli v dosahu.

Jak si připravím injekci Dynepo?

Před vlastní aplikací injekce Dynepo musíte provést následující úkony:

Uchopte injekční stříkačku po stranách a jemně, pohybem rovně, odstraňte plastikový kryt a

gumový chránič z jehly, aniž byste je otáčeli. Nedotýkejte se jehly ani nemačkejte píst.

V předplněné inj. stříkačce může být přítomna malá vzduchová bublina. Tuto vzduchovou

bublinu nemusíte před aplikací odstraňovat. Podání roztoku s touto vzduchovou bublinou není

nebezpečné.

Nyní můžete předplněnou stříkačku použít.

Kam si mám injekci píchnout?

Nejvhodnějšími místy pro vlastní aplikaci jsou:

Horní část stehen

Břicho, s výjimkou oblasti kolem pupku.

Při každé aplikaci změňte místo podávání, aby Vás aplikace nebolela. Pokud Vám injekci píchá někdo

jiný, může použít i zadní část paží.

Jak si mám injekci píchnout?

Dezinfikujte si kůži a uchopte ji mezi palec a ukazováček, aniž byste kůži příliš mačkali.

Zaveďte celou jehlu do kůže, jak Vám to předvedl lékař nebo zdravotní sestra.

Jemně zatáhněte za píst, abyste se přesvědčili, že nebyla napíchnuta céva. Pokud je ve stříkačce

krev, vyjměte jehlu a zaveďte ji na jiném místě.

Píst stlačujte pomalu a rovnoměrně, přitom držte injekční stříkačku a pokožku stále stisknutou.

Přípavek již není registrován

Ujistěte se, že jste si aplikovali pouze takové množství, které Vám určil lékař nebo zdravotní

sestra.

Po podání roztoku jehlu vytáhněte a uvolněte kůži.

Uvolněte píst, aby se mohl ve stříkačce posunout nahoru, dokud je jehla zavedena.

Jedna inj. stříkačka je určena pouze pro jedinou aplikaci.

Pamatujte si

Máte-li jakýkoli problém, neostýchejte se, prosím, požádat svého lékaře nebo zdravotní sestru o

pomoc a radu.

Likvidace použitých inj. stříkaček

Injekční stříkačka Dynepo je vybavena chráničem jehly, aby bylo možno předejít poranění o jehlu po

použití, takže není nutno dodržovat žádná speciální opatření pro likvidaci.

Přečtěte si celý dokument

Přípavek již není registrován

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dynepo 1 000 IU/0,5 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka obsahující léčivou látku epoetinum delta 1 000 IU v 0,5 ml roztoku

(2 000 IU/ml).

Epoetin delta je vytvářen v lidských buňkách (HT-1080) pomocí technologieiky aktivace genů.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Čirý, bezbarvý, vodný.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dynepo je indikován k léčbě symptomatické anemie související s chronickým selháním

ledvin u dospělých pacientů. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu

přípravkem

Dynepo

musí

zahájit

lékař

zkušenostmi

léčbou

anémie

související

s chronickým selháním ledvin.

Dávkování přípravku Dynepo se musí individuálně upravit tak, aby se udržely cílové koncentrace

hemoglobinu v rozmezí od 10 do 12 g/dl.

Příznaky a následky anémie se mohou lišit podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je

nezbytné, aby lékař provedl vyhodnocení klinického stavu a průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Dynepo by se mělo podávat buď subk

utánně nebo intravenózně za účelem zvýšení hladiny

hemoglobinu na max. 12 g/dl (7,5 mmol/L). Subkutánní podávání se preferuje u pacientů, kteří

nepodstupují hemodialýzu, aby nedošlo k napíchnutí periferních žil.

Z důvodu variability jednotlivých pacientů lze u nich příležitostně pozorovat individuální hodnoty

hemoglobinu nad i pod požadovanou hladinou. Variabilita hodnot hemoglobinu by se měla

kontrolovat upravením dávek, přičemž by se měl sledovat cílový rozsah hladin hemoglobinu 10 g/dl

(6,2 mmol/l) až 12g/dl (7,5mmol/l). Je třeba se vyvarovat hladiny hemoglobinu trvale vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l); níže jsou popsány pokyny pro odpovídající úpravu dávek v případě překročení

hodnot hemoglobinu 12 g/dl (7,5mmol/l) (viz bod Řízení dávek níže).

Je třeba zabránit zvýšení hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) během čtyř týdnů.

Dojde-li k němu, je třeba provést odpovídající úpravu dávky.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že se jim bude podávat nejnižší schválená dávka

přípravku Dynepo, která zajistí adekvátní kontrolu příznaků anémie.

Přípavek již není registrován

Řízení dávek

Úvodní dávka je 50 IU/kg třikrát týdně při intravenózní aplikaci. 50 IU/kg dvakrát týdně při

subkutánní aplikaci.

Během prvních tří měsíců po zahájení peritoneální dialýzy nemusí být použití erytropoetinu nezbytné,

protože během tohoto období dochází často ke zvýšení hladin hemoglobinu.

Před úpravou dávky je nutné ponechat dostatečný čas ke stanovení citlivosti pacienta na dávkování

přípravku Dynepo. Vzhledem k tomu, že k ustálení erytropoézy dochází až po určitém čase, mohou

mezi úpravou dávky (tj. zahájením, zvýšením, snížením nebo vysazením dávky) a signifikantními

změnami v koncentraci hemoglobinu uplynout přibližně 4 týdny. Proto by se úprava dávkování

neměla provádět častěji než jednou za měsíc, pokud nebude na základě klinických dat indikováno

jinak.

Dávka se musí snížit o 25 % - 50 % nebo se musí léčba dočasně přerušit a poté obnovit s nižší dávkou,

pokud:

koncentrace hemoglobinu dosáhne ≥ 12 g/dl nebo

růst koncentrace hemoglobinu přesáhne 2 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Dávka se musí zvýšit o 25 % - 50 %, pokud:

koncentrace hemoglobinu poklesne pod 10 g/dl a

růst koncentrace hemoglobinu klesne pod 0,7 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Způsob podání

Přípravek Dynepo se může aplikovat intravenózně nebo subkutánně. Podkožní podávání samotným

pacientem je možné pouze po poučení zdravotnickým personálem.

Požadovaná týdenní dávka přípravku Dynepo je u subkutánního podání nižší než u intravenózního

podání.

Při podkožní aplikaci se celá délka jehly zasune kolmo do podkožní řasy vytvořené mezi palcem a

ukazovákem. Kožní řasu je třeba přidržovat stisknutou během celého podávání injekce.

Po jediném použití stříkačku vyhoďte.

Zvláštní populace

Přípravek Dynepo není indikován k léčbě anémie spojené s nádorovým onemocněním.

U starších osob nejsou nutné žádné zvláštní úpravy dávky.

pacientů

s homozygotní

srpkovou

anémií

renálním

selháním

musí

být

v případě

možnosti

udržována celková koncentrace hemoglobinu v rozmezí 7 až 9 g/dl.

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené.

Vzhledem k omezeným zkušenostem, účinnost a bezpečnost o přípravku Dynepo nemohla být

hodnocena u pacientů se zhoršenou funkcí jater.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Nekontrolovatelná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s chronickým selháním ledvin by údržovací koncentrace hemoglobinu neměla přesáhnout

horní limit cílové koncentrace hemoglobinu doporučené v bodě 4.2.

Přípavek již není registrován

Při klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod v

případě podávání přípravků stimulujících erytropoézu (ESA) k cílové hodnotě hemoglobinu vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolované klinické studie neprokázaly významné přínosy odpovídající podávání epoetinů, pokud

je koncentrace hemoglobinu vyšší než hladina nezbytná pro kontrolu příznaků anémie a k tomu, aby

se nemuselo přistoupit ke krevní transfúzi.

Hypertenze

U většiny pacientů s chronickým selháním ledvin se v anamnéze vyskytuje hypertenze. U pacientů

léčených přípravkem Dynepo může dojít ke zvýšení tlaku krve nebo ke zhoršení existující hypertenze.

Proto je nutné u pacientů léčených přípravkem Dynepo pečlivě monitorovat a kontrolovat hodnoty

krevního tlaku. Adekvátní kontrolu krevního tlaku je nutné provádět před zahájením terapie a v jejím

průběhu, aby se předešlo akutním komplikacím, jako jsou hypertenzní encefalopatie a související

komplikace (záchvaty, cévní mozková příhoda). V případě jakékoliv z těchto příhod je nezbytný

okamžitý zákrok lékaře a intenzivní lékařská péče. Zvláštní pozornost je nutné věnovat náhlým

bolestem hlavy migrénového typu, které mohou být varovným signálem.

Zvýšení hodnot krevního tlaku může vyžadovat léčbu antihypertenzními léky nebo zvýšení dávky

stávající antihypertenzní léčby. Navíc je zapotřebí zvážit úpravu podávané dávky přípravku Dynepo.

Pokud zůstanou hodnoty krevního tlaku vysoké, může být zapotřebí dočasně přerušit léčbu přípravkem

Dynepo.

Jestliže je hypertenze kontrolována pomocí intenzivnější terapie, je možné znovu začít podávat

přípravek Dynepo v nižší dávce.

Hodnocení koncentrace železa

Během léčby přípravkem Dynepo může dojít k rozvoji absolutního nebo funkčního deficitu

železa.

To je nejčastější příčinou nedostatečné reakce pacienta na léčbu erytropoetinem.

Před zahájením léčby přípravkem Dynepo a v jejím průběhu je proto nutné hodnotit stav zásobního

železa pacienta, včetně saturace transferinu a sérové koncentrace feritinu. Saturace transferinu by měla

být alespoň 20 % a sérová koncentrace feritinu by měla být alespoň 100 ng/ml. Pokud saturace

transferinu klesne pod 20 % nebo pokud sérová koncentrace feritinu klesne pod 100 ng/ml, mělo by

být podáváno železo. Prakticky u všech pacientů je nezbytné doplňovat železo, aby byla zvýšena nebo

se udržela saturace transferinu a hladiny feritinu na hodnotách, které umožňují adekvátní stimulaci

erytropoézy přípravkem Dynepo.

U epoetin-rezistentních nebo nedostatečně reagujících pacientů, kteří nevykazují léčebnou reakci na

dávku 20 000 IU týdně, je nutné provést další vyšetření anémie, včetně odborného vyšetření

hematologem.

osob

s dostatečnou

suplementací

železa,

avšak

s neadekvátní

odpovědí

léčbu

přípravkem

Dynepo, je nutné hodnotit a v případě potřeby léčit následující stavy:

infekce/zánět,

okultní krvácení,

hyperparatyroidismus/osteitis fibrosa cystica,

intoxikace hliníkem,

hemoglobinopatie, jako je talasemie nebo srpková anémie,

vitamínové deficity, tj. deficity kyseliny listové nebo vitaminu B12,

molýza,

maligní nemoci, včetně mnohočetného myelomu a myelodysplastického syndromu,

malnutrice.

Laboratorní monitorování

Doporučují se pravidelné kontroly krevního obrazu a počtu krevních destiček.

Hladina hemoglobinu se stanovuje jednou týdně dokud se neustálí v rozmezí stanovených cílových

hodnot a dokud není stanovena udržovací dávka. Po každé úpravě dávky by měl být hemoglobin

Přípavek již není registrován

stanovován také jednou týdně, dokud se neustálí v rozmezí cílových hodnot. Poté musí být prováděny

kontroly hladiny hemoglobinu v pravidelných intervalech.

Během léčby přípravkem Dynepo musí být pravidelně sledováno chemické složení krve, včetně

stanovení hodnot kreatininu a draslíku.

Další upozornění

Ačkoliv u přípravku Dynepo nebyla zaznamenána anafylaktoidní reakce, doporučuje se podat první

dávku pod lékařským dohledem, protože anafylaktoidní reakce se mohou při podávání erytropoetinu

objevit.

Použití přípravku Dynepo u nefrosklerotických pacientů, kteří dosud nejsou léčeni dialýzou, je nutné

definovat individuálně vzhledem k tomu, že nelze s jistotou vyloučit případné zrychlení progrese

ledvinového selhání.

Pacienti léčení přípravkem Dynepo mohou v průběhu hemodialýzy vyžadovat zvýšenou

antikoagulační léčbu, která zabrání srážení krve v arterio-venózním shuntu.

Nesprávné

použití

epoetinu

zdravými

osobami

může

vést

nadměrnému

zvýšení

koncentrace

hemoglobinu a hematokritu. Tento stav může být provázen životu nebezpečnými kardiovaskulárními

komplikacemi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné studie týkající se interakcí.

Během léčby přípravkem Dynepo v průběhu klinických studií nebyly hlášeny žádné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství

(viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Při předepisování těho

tným ženám je nutno

postupovat opatrně.

V případě použití u těhotných žen je nutné zvážit souběžnou substituční léčbu k doplnění železa.

Kojení: Není známo, zda se přípravek Dynepo vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že je

do mateřského mléka vylučována řada sloučenin, doporučuje se postupovat se zvýšenou opatrností při

podávání přípravku Dynepo kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dynepo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků lze očekávat u zhruba 10% pacientů. Mezi nejčastější nežádoucí účinky

patří hypertenze, trombόza související se vpichem a bolest hlavy. Klinické zkušenosti s epoetiny

nasvědčují tomu, že riziko hypertenze a trombόzy lze snížit titrací dávky tak, aby se hladina

hemoglobinu pohybovala v rozmezí mezi 10 až 12 g/dl.

Četnost výskytu nežádoucích reakcí , jež se vyskytly během léčby Dynepem, je znázorněna dole

v tabulce. Nežádoucí reakce jsou v každé skupině četnosti výsk

ytu řazeny podle klesající závažnosti

účinků.

Přípavek již není registrován

Tělesný systém

Časté

( >1/100, <1/10)

Méně časté

( >1/1000, <1/100)

Vzácné

( >1/10000, <1/1000)

Poruchy krve a

lymfatického systému:

polycytemie

trombόcytόza

Poruchy nervového

systému:

bolesti hlavy

konvulze

Cévní poruchy:

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy:

průjem

nevolnost

Poruchy kůže a

podkoží:

pruritus

Celkové a jinde

nezařazené poruchy a

lokální reakce po

podání:

trombόza související

s místem podání

bolest

reakce v místě aplikace

injekce (např. bolest,

krvácení), syndrom

podobný chřipce

Bylo pozorováno zvýšení hodnot chemické analýzy krve, včetně hodnot kreatininu a draslíku (viz bod

4.4).

4.9

Předávkování

Maximální dávka epoetinu delta, kterou by bylo možné bezpečně podat v jednorázové dávce nebo ve

více dávkách, nebyla stanovena.

Pokud nejsou pečlivě monitorovány hodnoty hemoglobinu a hematokritu a na základě tohoto

monitorování se neprovádí náležitá úprava dávky, může vést léčba k polycytemii. Dojde-li

k překročení navrženého rozmezí cílových hodnot, je nutné léčbu epoetinem delta dočasně

vysadit až do návratu hodnot hemoglobinu a hematokritu do navrženého cílového rozmezí.

Podávání epoetinu delta je poté možné obnovit při nižším dávkování (viz bod 4.2).

Dojde-li ke vzniku těžké polycytemie, mohou být ke snížení hladin hemoglobinu indikovány klasické

metody (flebotomie).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemika, ATC kód: B03XA.

Erytropoetin je glykoprotein, který stimuluje tvorbu erytrocytů z prekurzorů z oblasti kmenových

buněk. Působí jako faktor stimulující mitózu a jako hormon podporující diferenciaci.

Biologická

účinnost

erytropoetinu

byla

demonstrována

intravenózní

subkutánní

aplikaci

různých

zvířecích

modelů

vivo

(potkani

psi).

podání

epoetinu

delta

zvyšuje

počet

erytrocytů, hodnoty hemoglobinu, počet retikulocytů a rychlost inkorporace značeného železa

Během klinických hodnocení nebyly na základě klinické odpovědi zjištěny žádné známky tvorby

neutralizačních protilátek vůči epoetinu delta u lidí.

Po zastavení podávání se parametry erytropoézy vracejí k výchozím hodnotám v průběhu 1-3 měsíců

fáze rekonvalescence. Podkožní podávání vede k obdobné stimulaci erytropoézy jako intravenózní

aplikace.

Přípavek již není registrován

Patienti s karcinomem

Přípravek Dynepo není indikován na léčbu anémie související s rakovinou.

Erytropoetin je růstový faktor, který primárně stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro

erytropoetin se mohou vyskytovat na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.

Přežití a progrese nádoru bylo zkoumány v pěti velkých kontrolovaných studiích epoetinu alfa, beta a

darbepoetinu alfa, kterých se zúčastnilo celkem 2833 pacientů; čtyři z těchto studií byly dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studie a jedna byla otevřená studie. Dvou z těchto studií se účastnili

pacienti podstupující chemoterapii. Cílová koncentrace hemoglobinu ve dvou studiích byla >13 g/dl a

ve zbývajících třech studiích 12-14 g/dL. V otevřené studii neexistoval žádný rozdíl v celkovém

přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolními skupinami. U

čtyř placebem kontrolovaných studií se pohybovala míra rizika u celkové délky přežití od 1,25 do 2,47

ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie prokázaly trvalé nevysvětlitelné statisticky významné

zvýšení mortality u pacientů trpících anémií v souvislosti s různými běžnými maligními nádory, kteří

byli léčeni rekombinantními lidskými erytropoetiny v porovnání s kontrolními skupinami. Celkový

výsledek délky přežití v klinických studiích nemohl být uspokojivým způsobem vysvětlen rozdíly ve

výskytu trombózy a souvisejících komplikací mezi pacienty, kterým byl podáván rekombinantní

lidský erytropoetin a pacienty v kontrolní skupině.

Taktéž byla provedena systematická kontrola zahrnující více než 9000 pacientů s rakovinou, kteří se

zúčastnili 57 klinických zkoušek. Z metaanalýzy údajů celkového přežití vzešel odhadovaný stupeň

rizika přežití 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95% CI: 0,99; 1,18; 42 klinických pokusů a 8167

pacientů). U pacientů léčených rekom

binantním lidským erytropoetinem bylo pozorováno zvýšené

relativní riziko tromboembolických příhod (RR 1,67; 95% CI: 1,35; 2,06; 35 klinických pokusů a

6769 pacientů). Je zde kozistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů

s rakovinou, kteří jsou léčeni rekombinantím lidským erytropoetinem. V jakém rozsahu se tyto

výsledky mohou týkat podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům trpícím

rakovinou, kteří podstupují léčbu chemoterapií, za účelem dosažení koncentrací hemoglobinu nižších

něž 13 g/dl, není jasné, protože do hodnocených údajů bylo zařazeno málo pacientů s touto

charakteristikou. Délka přežití a progrese nádoru u pacientů s rakovinou, jejichž anémie související s

chronickým selháním ledvin se léčí přípravkem Dynepo, nebyla zkoumána. Rozsah kterým se

výsledky pozorované ve výše uvedených klinických studiích mohou týkat této populace pacientů je

nejasný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dávky podávané v případě indikace selhání ledvin jsou nižší

než v případě indikace karcinom.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika erytropoetinu po podání epoetinu delta byla zkoumána u zdravých dobrovolníků a u

pacientů s chronickým selháním ledvin. Po intravenózní aplikaci se distribuční objem blíží celkovému

objemu v krvi a pohybuje se v rozmezí od 0,063 do 0,097 l/kg. Biologický poločas u nemocných se

pohybuje v rozmezí od 4,7 do 13,2 hodin. U zdravých jedinců je biologický poločas přibližně o 50 %

kratší. Měřitelné koncentrace erytropoetinu v séru se udržují minimálně po dobu 24 hodin po podání

dávky v rozmezí od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Expozice erytropoetinu po podání epoetinu delta se u

pacientů úměrně zvy

šuje po podání intravenózní dávky od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Po opakované

intravenózní aplikaci třikrát týdně nebyla pozorována akumulace epoetinu delta.

Maximální sérové koncentrace po subkutánní aplikaci epoetinu delta se objevují v rozmezí od 8 do 36

hodin po aplikaci. Poločas subkutánně aplikovaného epoetinu delta je delší než u intravenózního

podání a u nemocných se pohybuje v rozmezí od 27 do 33 hodin. Biologická dostupnost subkutánně

aplikovaného epoetinu delta se pohybuje v rozmezí od 26 % do 36 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech prováděné s přípravkem Dynepo a epoetinem alfa u březích potkaních a králičích

samic

neprokázaly

žádný

teratogenní

účinek,

avšak

naznačily

reverzibilní

účinky

růst

hematopoézu u potomstva v závislosti na třídě epoetinu.

Přípavek již není registrován

Účinky

zjištěné

v neklinických

studiích

byly

pozorovány

pouze

při

expozicích

dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, z čehož vyplývá, že pro klinické použití nejsou příliš

relevantní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Vzhledem k absenci klinických studií týkajících se kompatibility nelze tento přípravek kombinovat

s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve

vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po do

bu 5

dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum

použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do

25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G

z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového

pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci použitého léčivého přípravku či odpadových materiálů

vznikajících z tohoto léčivého přípravku a další zacházení s přípravkem

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Při subkután

ní aplikaci je nutné měnit místa vpichu injekce při každém podání.

Před použitím si prohlédněte předplněnou injekční stříkačku. Lze ji použít pouze v případě, že je

roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných částic a má konzistenci vody. Stříkačku

neprotřepávejte. Delší intenzivní třepání může vést k denaturaci léčivé látky.

Stříkačka je vybavena bezpečnostním chráničem jehly, aby se předešlo poranění o jehlu. Chránič nemá

vliv na běžnou manipulaci se stříkačkou a stříkačku je možno v chrániči otáčet. Aplikujte si potřebné

množství. Po podání injekce se jehla zakryje při uvolnění pístu bezpečnostním chráničem. Píst ve

stříkačce se bude zvedat směrem nahoru, dokud se celá je jehla neskryje.

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/211/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.březen 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 18. březen 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské

agentury pro léčiva (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dynepo 2 000 IU/0,5 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka obsahující léčivou látku epoetinum delta 2 000 IU v 0,5 ml roztoku

(4 000 IU/ml).

Epoetin delta je vytvářen v lidských buňkách (HT-1080) pomocí technologieiky aktivace genů.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Čirý, bezbarvý, vodný.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dynepo je indikován k léčbě symptomatické anemie související s chronickým selháním

ledvin u dospělých pacientů. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu

přípravkem

Dynepo

musí

zahájit

lékař

zkušenostmi

léčbou

anémie

související

s chronickým selháním ledvin.

Dávkování přípravku Dynepo se musí individuálně upravit tak, aby se udržely cílové koncentrace

hemoglobinu v rozmezí od 10 do 12 g/dl.

Příznaky a následky anémie se mohou lišit podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je

nezbytné, aby lékař provedl vyhodnocení klinického stavu a průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Dynepo by se mělo podávat buď subk

utánně nebo intravenózně za účelem zvýšení hladiny

hemoglobinu na max. 12 g/dl (7,5 mmol/L). Subkutánní podávání se preferuje u pacientů, kteří

nepodstupují hemodialýzu, aby nedošlo k napíchnutí periferních žil.

Z důvodu variability jednotlivých pacientů lze u nich příležitostně pozorovat individuální hodnoty

hemoglobinu nad i pod požadovanou hladinou. Variabilita hodnot hemoglobinu by se měla

kontrolovat upravením dávek, přičemž by se měl sledovat cílový rozsah hladin hemoglobinu 10 g/dl

(6,2 mmol/l) až 12g/dl (7,5mmol/l). Je třeba se vyvarovat hladiny hemoglobinu trvale vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l); níže jsou popsány pokyny pro odpovídající úpravu dávek v případě překročení

hodnot hemoglobinu 12 g/dl (7,5mmol/l) (viz bod Řízení dávek níže).

Je třeba zabránit zvýšení hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) během čtyř týdnů.

Dojde-li k němu, je třeba provést odpovídající úpravu dávky.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že se jim bude podávat nejnižší schválená dávka

přípravku Dynepo, která zajistí adekvátní kontrolu příznaků anémie.

Přípavek již není registrován

Řízení dávek

Úvodní

dávka

50 IU/kg

třikrát

týdně

při

intravenózní

aplikaci.

50 IU/kg

dvakrát

týdně

při

subkutánní aplikaci.

Během prvních tří měsíců po zahájení peritoneální dialýzy nemusí být použití erytropoetinu nezbytné,

protože během tohoto období dochází často ke zvýšení hladin hemoglobinu.

Před úpravou dávky je nutné ponechat dostatečný čas ke stanovení citlivosti pacienta na dávkování

přípravku Dynepo. Vzhledem k tomu, že k ustálení erytropoézy dochází až po určitém čase, mohou

mezi úpravou dávky (tj. zahájením, zvýšením, snížením nebo vysazením dávky) a signifikantními

změnami v koncentraci hemoglobinu uplynout přibližně 4 týdny. Proto by se úprava dávkování

neměla provádět častěji než jednou za měsíc, pokud nebude na základě klinických dat indikováno

jinak.

Dávka se musí snížit o 25 % - 50 % nebo se musí léčba dočasně přerušit a poté obnovit s nižší dávkou,

pokud:

koncentrace hemoglobinu dosáhne ≥ 12 g/dl nebo

růst koncentrace hemoglobinu přesáhne 2 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Dávka se musí zvýšit o 25 % - 50 %, pokud:

koncentrace hemoglobinu poklesne pod 10 g/dl a

růst koncentrace hemoglobinu klesne pod 0,7 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Způsob podá

Přípravek Dynepo se může aplikovat intravenózně nebo subkutánně. Podkožní podávání samotným

pacientem je možné pouze po poučení zdravotnickým personálem.

Požadovaná týdenní dávka přípravku Dynepo je u subkutánního podání nižší než u intravenózního

podání.

Při podkožní aplikaci se celá délka jehly zasune kolmo do podkožní řasy vytvořené mezi palcem a

ukazovákem. Kožní řasu je třeba přidržovat stisknutou během celého podávání injekce.

Po jediném použití stříkačku vyhoďte.

Zvláštní populace

Přípravek Dynepo není indikován k léčbě anémie spojené s nádorovým onemocněním.

U starších osob nejsou nutné žádné zvláštní úpravy dávky.

pacientů

s homozygotní

srpkovou

anémií

renálním

selháním

musí

být

v případě

možnosti

udržována celková koncentrace hemoglobinu v rozmezí 7 až 9 g/dl.

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené.

Vzhledem k omezeným zkušenostem, účinnost a bezpečnost o přípravku Dynepo nemohla být

hodnocena u pacientů se zhoršenou funkcí jater.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Nekontrolovatelná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s chronickým selháním ledvin by údržovací koncentrace hemoglobinu neměla přesáhnout

horní limit cílové koncentrace hemoglobinu doporučené v bodě 4.2.

Přípavek již není registrován

Při klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod v

případě podávání přípravků stimulujících erytropoézu (ESA) k cílové hodnotě hemoglobinu vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolované klinické studie neprokázaly významné přínosy odpovídající podávání epoetinů, pokud

je koncentrace hemoglobinu vyšší než hladina nezbytná pro kontrolu příznaků anémie a k tomu, aby

se nemuselo přistoupit ke krevní transfúzi.

Hypertenze

U většiny pacientů s chronickým selháním ledvin se v anamnéze vyskytuje hypertenze. U pacientů

léčených přípravkem Dynepo může dojít ke zvýšení tlaku krve nebo ke zhoršení existující hypertenze.

Proto je nutné u pacientů léčených přípravkem Dynepo pečlivě monitorovat a kontrolovat hodnoty

krevního tlaku. Adekvátní kontrolu krevního tlaku je nutné provádět před zahájením terapie a v jejím

průběhu, aby se předešlo akutním komplikacím, jako jsou hypertenzní encefalopatie a související

komplikace (záchvaty, cévní mozková příhoda). V případě jakékoliv z těchto příhod je nezbytný

okamžitý zákrok lékaře a intenzivní lékařská péče. Zvláštní pozornost je nutné věnovat náhlým

bolestem hlavy migrénového typu, které mohou být varovným signálem.

Zvýšení hodnot krevního tlaku může vyžadovat léčbu antihypertenzními léky nebo zvýšení dávky

stávající antihypertenzní léčby. Navíc je zapotřebí zvážit úpravu podávané dávky přípravku Dynepo.

Pokud zůstanou hodnoty krevního tlaku vysoké, může být zapotřebí dočasně přerušit léčbu přípravkem

Dynepo.

Jestliže je hypertenze kontrolována pomocí intenzivnější terapie, je možné znovu začít podávat

přípravek Dynepo v nižší dávce.

Hodnocení koncentrace železa

Během léčby přípravkem Dynepo může dojít k rozvoji absolutního nebo funkčního deficitu železa. To

je nejčastější příčinou nedostatečné reakce pacienta na léčbu erytropoetinem.

Před zahájením léčby přípravkem Dynepo a v jejím průběhu je proto nutné hodnotit stav zásobního

železa pacienta, včetně saturace transferinu a sérové koncentrace feritinu. Saturace transferinu by měla

být alespoň 20 % a sérová koncentrace feritinu by měla být alespoň 100 ng/ml. Pokud saturace

transferinu klesne pod 20 % nebo pokud sérová koncentrace feritinu klesne pod 100 ng/ml, mělo by

být podáváno železo. Prakticky u všech pacientů je nezbytné doplňovat železo, aby byla zvýšena nebo

se udržela saturace transferinu a hladiny feritinu na hodnotách, které umožňují adekvátní stimulaci

erytropoézy přípravkem Dynepo.

U epoetin-rezistentních nebo nedostatečně reagujících pacientů, kteří nevykazují léčebnou reakci na

dávku 20 000 IU týdně, je nutné provést další vyšetření anémie, včetně odborného vyšetření

hematologem.

osob

s dostatečnou

suplementací

železa,

avšak

s neadekvátní

odpovědí

léčbu

přípravkem

Dynepo, je nutné hodnotit a v případě potřeby

léčit následující stavy:

infekce/zánět,

okultní krvácení,

hyperparatyroidismus/osteitis fibrosa cystica,

intoxikace hliníkem,

hemoglobinopatie, jako je talasemie nebo srpková anémie,

vitamínové deficity, tj. deficity kyseliny listové nebo vitaminu B12,

hemolýza,

maligní nemoci, včetně mnohočetného myelomu a myelodysplastického syndromu,

malnutrice.

Laboratorní monitorování

Doporučují se pravidelné kontroly krevního obrazu a počtu krevních destiček.

Hladina hemoglobinu se stanovuje jednou týdně dokud se neustálí v rozmezí stanovených cílových

hodnot a dokud není stanovena udržovací dávka. Po každé úpravě dávky by měl být hemoglobin

Přípavek již není registrován

stanovován také jednou týdně, dokud se neustálí v rozmezí cílových hodnot. Poté musí být prováděny

kontroly hladiny hemoglobinu v pravidelných intervalech.

Během léčby přípravkem Dynepo musí být pravidelně sledováno chemické složení krve, včetně

stanovení hodnot kreatininu a draslíku.

Další upozornění

Ačkoliv u přípravku Dynepo nebyla zaznamenána anafylaktoidní reakce, doporučuje se podat první

dávku pod lékařským dohledem, protože anafylaktoidní reakce se mohou při podávání erytropoetinu

objevit.

Použití přípravku Dynepo u nefrosklerotických pacientů, kteří dosud nejsou léčeni dialýzou, je nutné

definovat individuálně vzhledem k tomu, že nelze s jistotou vyloučit případné zrychlení progrese

ledvinového selhání.

Pacienti léčení přípravkem Dynepo mohou v průběhu hemodialýzy vyžadovat zvýšenou

antikoagulační léčbu, která zabrání srážení krve v arterio-venózním shuntu.

Nesprávné

použití

epoetinu

zdravými

osobami

může

vést

nadměrnému

zvýšení

koncentrace

hemoglobinu a hematokritu. Tento stav může být provázen životu nebezpečnými kardiovaskulárními

komplikacemi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné studie týkající se interakcí.

Během léčby přípravkem Dynepo v průběhu klinických studií nebyly hlášeny žádné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství

(viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Při předepisování těho

tným ženám je nutno

postupovat opatrně.

V případě použití u těhotných žen je nutné zvážit souběžnou substituční léčbu k doplnění železa.

Kojení: Není známo, zda se přípravek Dynepo vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že je

do mateřského mléka vylučována řada sloučenin, doporučuje se postupovat se zvýšenou opatrností při

podávání přípravku Dynepo kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dynepo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků lze očekávat u zhruba 10% pacientů. Mezi nejčastější nežádoucí účinky

patří hypertenze, trombόza související se vpichem a bolest hlavy. Klinické zkušenosti s epoetiny

nasvědčují tomu, že riziko hypertenze a trombόzy lze snížit titrací dávky tak, aby se hladina

hemoglobinu pohybovala v rozmezí mezi 10 až 12 g/dl.

Četnost výskytu nežádoucích reakcí , jež se vyskytly během léčby Dynepem, je znázorněna dole

v tabulce. Nežádoucí reakce jsou v každé skupině četnosti výsk

ytu řazeny podle klesající závažnosti

účinků.

Přípavek již není registrován

Tělesný systém

Časté

( >1/100, <1/10)

Méně časté

( >1/1000, <1/100)

Vzácné

( >1/10000, <1/1000)

Poruchy krve a

lymfatického systému:

polycytemie

trombόcytόza

Poruchy nervového

systému:

bolesti hlavy

konvulze

Cévní poruchy:

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy:

průjem

nevolnost

Poruchy kůže a

podkoží:

pruritus

Celkové a jinde

nezařazené poruchy a

lokální reakce po

podání:

trombόza související

s místem podání

bolest

reakce v místě aplikace

injekce (např. bolest,

krvácení), syndrom

podobný chřipce

Bylo pozorováno zvýšení hodnot chemické analýzy krve, včetně hodnot kreatininu a draslíku (viz bod

4.4).

4.9

Předávkování

Maximální dávka epoetinu delta, kterou by bylo možné bezpečně podat v jednorázové dávce nebo ve

více dávkách, nebyla stanovena.

Pokud nejsou pečlivě monitorovány hodnoty hemoglobinu a hematokritu a na základě tohoto

monitorování se neprovádí náležitá úprava dávky, může vést léčba k polycytemii. Dojde-li

k překročení navrženého rozmezí cílových hodnot, je nutné léčbu epoetinem delta dočasně vysadit až

do návratu hodnot hemoglobinu a hematokritu do navrženého cílového rozmezí. Podávání epoetinu

delta je poté možné obnovit při nižším dávkování (viz bod 4.2).

Dojde-li ke vzniku těžké polycytemie, mohou být ke snížení hladin hemoglobinu indikovány klasické

metody (flebotomie).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemika, ATC kód: B03XA.

Erytropoetin je glykoprotein, který stimuluje tvorbu erytrocytů z prekurzorů z oblasti kmenových

buněk. Působí jako faktor stimulující mitózu a jako hormon podporující diferenciaci.

Biologická

účinnost

erytropoetinu

byla

demonstrována

intravenózní

subkutánní

aplikaci

různých

zvířecích

modelů

vivo

(potkani

psi).

podání

epoetinu

delta

zvyšuje

počet

erytrocytů, hodnoty hemoglobinu, počet retikulocytů a rychlost inkorporace značeného železa

Během klinických hodnocení nebyly na základě klinické odpovědi zjištěny žádné známky tvorby

neutralizačních protilátek vůči epoetinu delta u lidí.

Po zastavení podávání se parametry erytropoézy vracejí k výchozím hodnotám v průběhu 1-3 měsíců

fáze rekonvalescence. Podkožní podávání vede k obdobné stimulaci erytropoézy jako intravenózní

aplikace.

Přípavek již není registrován

Patienti s karcinomem

Přípravek Dynepo není indikován na léčbu anémie související s rakovinou.

Erytropoetin je růstový faktor, který primárně stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro

erytropoetin se mohou vyskytovat na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.

Přežití a progrese nádoru bylo zkoumány v pěti velkých kontrolovaných studiích epoetinu alfa, beta a

darbepoetinu alfa, kterých se zúčastnilo celkem 2833 pacientů; čtyři z těchto studií byly dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studie a jedna byla otevřená studie. Dvou z těchto studií se účastnili

pacienti podstupující chemoterapii. Cílová koncentrace hemoglobinu ve dvou studiích byla >13 g/dl a

ve zbývajících třech studiích 12-14 g/dL. V otevřené studii neexistoval žádný rozdíl v celkovém

přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolními skupinami. U

čtyř placebem kontrolovaných studií se pohybovala míra rizika u celkové délky přežití od 1,25 do 2,47

ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie prokázaly trvalé nevysvětlitelné statisticky významné

zvýšení mortality u pacientů trpících anémií v souvislosti s různými běžnými maligními nádory, kteří

byli léčeni rekombinantními lidskými erytropoetiny v porovnání s kontrolními skupinami. Celkový

výsledek délky přežití v klinických studiích nemohl být uspokojivým způsobem vysvětlen rozdíly ve

výskytu trombózy a souvisejících komplikací mezi pacienty, kterým byl podáván rekombinantní

lidský erytropoetin a pacienty v kontrolní skupině.

Taktéž byla provedena systematická kontrola zahrnující více než 9000 pacientů s rakovinou, kteří se

zúčastnili 57 klinických zkoušek. Z m

etaanalýzy údajů celkového přežití vzešel odhadovaný stupeň

rizika přežití 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95% CI: 0,99; 1,18; 42 klinických pokusů a 8167

pacientů). U pacientů léčených rekombinantním lidským erytropoetinem bylo pozorováno zvýšené

relativní riziko tromboembolických příhod (RR 1,67; 95% CI: 1,35; 2,06; 35 klinických pokusů a

6769 pacientů). Je zde kozistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů

s rakovinou, kteří jsou léčeni rekombinantím lidským erytropoetinem. V jakém rozsahu se tyto

výsledky mohou týkat podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům trpícím

rakovinou, kteří podstupují léčbu chemoterapií, za účelem dosažení koncentrací hemoglobinu nižších

něž 13 g/dl, není jasné, protože do hodnocených údajů bylo zařazeno málo pacientů s touto

charakteristikou. Délka přežití a progrese nádoru u pacientů s rakovinou, jejichž anémie související s

chronickým selháním ledvin se léčí přípravkem Dynepo, nebyla zkoumána. Rozsah kterým se

výsledky pozorované ve výše uvedených klinických studiích mohou týkat této populace pacientů je

nejasný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dávky podávané v případě indikace selhání ledvin jsou nižší

než v případě indikace karcinom.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika erytropoetinu po podání epoetinu delta byla zkoumána u zdravých dobrovolníků a u

pacientů s chronickým selháním ledvin. Po intravenózní aplikaci se distribuční objem blíží celkovému

objemu v krvi a pohybuje se v rozmezí od 0,063 do 0,097 l/kg. Biologický poločas u nemocných se

ybuje v rozmezí od 4,7 do 13,2 hodin. U zdravých jedinců je biologický poločas přibližně o 50 %

kratší. Měřitelné koncentrace erytropoetinu v séru se udržují minimálně po dobu 24 hodin po podání

dávky v rozmezí od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Expozice erytropoetinu po podání epoetinu delta se u

pacientů úměrně zvyšuje po podání intravenózní dávky od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Po opakované

intravenózní aplikaci třikrát týdně nebyla pozorována akumulace epoetinu delta.

Maximální sérové koncentrace po subkutánní aplikaci epoetinu delta se objevují v rozmezí od 8 do 36

hodin po aplikaci. Poločas subkutánně aplikovaného epoetinu delta je delší než u intravenózního

podání a u nemocných se pohybuje v rozmezí od 27 do 33 hodin. Biologická dostupnost subkutánně

aplikovaného epoetinu delta se pohybuje v rozmezí od 26 % do 36 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech prováděné s přípravkem Dynepo a epoetinem alfa u březích potkaních a králičích

samic

neprokázaly

žádný

teratogenní

účinek,

avšak

naznačily

reverzibilní

účinky

růst

hematopoézu u potomstva v závislosti na třídě epoetinu.

Přípavek již není registrován

Účinky

zjištěné

v neklinických

studiích

byly

pozorovány

pouze

při

expozicích

dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, z čehož vyplývá, že pro klinické použití nejsou příliš

relevantní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Vzhledem k absenci klinických studií týkajících se kompatibility nelze tento přípravek kombinovat

s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve

vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po do

bu 5

dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum

použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do

25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G

z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového

pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci použitého léčivého přípravku či odpadových materiálů

vznikajících z tohoto léčivého přípravku a další zacházení s přípravkem

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Při subkután

ní aplikaci je nutné měnit místa vpichu injekce při každém podání.

Před použitím si prohlédněte předplněnou injekční stříkačku. Lze ji použít pouze v případě, že je

roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných částic a má konzistenci vody. Stříkačku

neprotřepávejte. Delší intenzivní třepání může vést k denaturaci léčivé látky.

Stříkačka je vybavena bezpečnostním chráničem jehly, aby se předešlo poranění o jehlu. Chránič nemá

vliv na běžnou manipulaci se stříkačkou a stříkačku je možno v chrániči otáčet. Aplikujte si potřebné

množství. Po podání injekce se jehla zakryje při uvolnění pístu bezpečnostním chráničem. Píst ve

stříkačce se bude zvedat směrem nahoru, dokud se celá je jehla neskryje.

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/211/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.březen 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 18. březen 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské

agentury pro léčiva (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dynepo 3 000 IU/0,3 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka obsahující léčivou látku epoetinum delta 3 000 IU v 0,3 ml roztoku

(10 000 IU/ml).

Epoetin delta je vytvářen v lidských buňkách (HT-1080) pomocí technologieiky aktivace genů.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Čirý, bezbarvý, vodný.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dynepo je indikován k léčbě symptomatické anemie související s chronickým selháním

ledvin u dospělých pacientů. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu

přípravkem

Dynepo

musí

zahájit

lékař

zkušenostmi

léčbou

anémie

související

s chronickým selháním ledvin.

Dávkování přípravku Dynepo se musí individuálně upravit tak, aby se udržely cílové koncentrace

hemoglobinu v rozmezí od 10 do 12 g/dl.

Příznaky a následky anémie se mohou lišit podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je

nezbytné, aby lékař provedl vyhodnocení klinického stavu a průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Dynepo by se mělo podávat buď subk

utánně nebo intravenózně za účelem zvýšení hladiny

hemoglobinu na max. 12 g/dl (7,5 mmol/L). Subkutánní podávání se preferuje u pacientů, kteří

nepodstupují hemodialýzu, aby nedošlo k napíchnutí periferních žil.

Z důvodu variability jednotlivých pacientů lze u nich příležitostně pozorovat individuální hodnoty

hemoglobinu nad i pod požadovanou hladinou. Variabilita hodnot hemoglobinu by se měla

kontrolovat upravením dávek, přičemž by se měl sledovat cílový rozsah hladin hemoglobinu 10 g/dl

(6,2 mmol/l) až 12g/dl (7,5mmol/l). Je třeba se vyvarovat hladiny hemoglobinu trvale vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l); níže jsou popsány pokyny pro odpovídající úpravu dávek v případě překročení

hodnot hemoglobinu 12 g/dl (7,5mmol/l) (viz bod Řízení dávek níže).

Je třeba zabránit zvýšení hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) během čtyř týdnů.

Dojde-li k němu, je třeba provést odpovídající úpravu dávky.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že se jim bude podávat nejnižší schválená dávka

přípravku Dynepo, která zajistí adekvátní kontrolu příznaků anémie.

Přípavek již není registrován

Řízení dávek

Úvodní

dávka

50 IU/kg

třikrát

týdně

při

intravenózní

aplikaci.

50 IU/kg

dvakrát

týdně

při

subkutánní aplikaci.

Během prvních tří měsíců po zahájení peritoneální dialýzy nemusí být použití erytropoetinu nezbytné,

protože během tohoto období dochází často ke zvýšení hladin hemoglobinu.

Před úpravou dávky je nutné ponechat dostatečný čas ke stanovení citlivosti pacienta na dávkování

přípravku Dynepo. Vzhledem k tomu, že k ustálení erytropoézy dochází až po určitém čase, mohou

mezi úpravou dávky (tj. zahájením, zvýšením, snížením nebo vysazením dávky) a signifikantními

změnami v koncentraci hemoglobinu uplynout přibližně 4 týdny. Proto by se úprava dávkování

neměla provádět častěji než jednou za měsíc, pokud nebude na základě klinických dat indikováno

jinak.

Dávka se musí snížit o 25 % - 50 % nebo se musí léčba dočasně přerušit a poté obnovit s nižší dávkou,

pokud:

koncentrace hemoglobinu dosáhne ≥ 12 g/dl nebo

růst koncentrace hemoglobinu přesáhne 2 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Dávka se musí zvýšit o 25 % - 50 %, pokud:

koncentrace hemoglobinu poklesne pod 10 g/dl a

růst koncentrace hemoglobinu klesne pod 0,7 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Způsob podá

Přípravek Dynepo se může aplikovat intravenózně nebo subkutánně. Podkožní podávání samotným

pacientem je možné pouze po poučení zdravotnickým personálem.

Požadovaná týdenní dávka přípravku Dynepo je u subkutánního podání nižší než u intravenózního

podání.

Při podkožní aplikaci se celá délka jehly zasune kolmo do podkožní řasy vytvořené mezi palcem a

ukazovákem. Kožní řasu je třeba přidržovat stisknutou během celého podávání injekce.

Po jediném použití stříkačku vyhoďte.

Zvláštní populace

Přípravek Dynepo není indikován k léčbě anémie spojené s nádorovým onemocněním.

U starších osob nejsou nutné žádné zvláštní úpravy dávky.

pacientů

s homozygotní

srpkovou

anémií

renálním

selháním

musí

být

v případě

možnosti

udržována celková koncentrace hemoglobinu v rozmezí 7 až 9 g/dl.

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené.

Vzhledem k omezeným zkušenostem, účinnost a bezpečnost o přípravku Dynepo nemohla být

hodnocena u pacientů se zhoršenou funkcí jater.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Nekontrolovatelná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s chronickým selháním ledvin by údržovací koncentrace hemoglobinu neměla přesáhnout

horní limit cílové koncentrace hemoglobinu doporučené v bodě 4.2.

Přípavek již není registrován

Při klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod v

případě podávání přípravků stimulujících erytropoézu (ESA) k cílové hodnotě hemoglobinu vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolované klinické studie neprokázaly významné přínosy odpovídající podávání epoetinů, pokud

je koncentrace hemoglobinu vyšší než hladina nezbytná pro kontrolu příznaků anémie a k tomu, aby

se nemuselo přistoupit ke krevní transfúzi.

Hypertenze

U většiny pacientů s chronickým selháním ledvin se v anamnéze vyskytuje hypertenze. U pacientů

léčených přípravkem Dynepo může dojít ke zvýšení tlaku krve nebo ke zhoršení existující hypertenze.

Proto je nutné u pacientů léčených přípravkem Dynepo pečlivě monitorovat a kontrolovat hodnoty

krevního tlaku. Adekvátní kontrolu krevního tlaku je nutné provádět před zahájením terapie a v jejím

průběhu, aby se předešlo akutním komplikacím, jako jsou hypertenzní encefalopatie a související

komplikace (záchvaty, cévní mozková příhoda). V případě jakékoliv z těchto příhod je nezbytný

okamžitý zákrok lékaře a intenzivní lékařská péče. Zvláštní pozornost je nutné věnovat náhlým

bolestem hlavy migrénového typu, které mohou být varovným signálem.

Zvýšení hodnot krevního tlaku může vyžadovat léčbu antihypertenzními léky nebo zvýšení dávky

stávající antihypertenzní léčby. Navíc je zapotřebí zvážit úpravu podávané dávky přípravku Dynepo.

Pokud zůstanou hodnoty krevního tlaku vysoké, může být zapotřebí dočasně přerušit léčbu přípravkem

Dynepo.

Jestliže je hypertenze kontrolována pomocí intenzivnější terapie, je možné znovu začít podávat

přípravek Dynepo v nižší dávce.

Hodnocení koncentrace železa

Během léčby přípravkem Dynepo může dojít k rozvoji absolutního nebo funkčního deficitu železa. To

je nejčastější příčinou nedostatečné reakce pacienta na léčbu erytropoetinem.

Před zahájením léčby přípravkem Dynepo a v jejím průběhu je proto nutné hodnotit stav zásobního

železa pacienta, včetně saturace transferinu a sérové koncentrace feritinu. Saturace transferinu by měla

být alespoň 20 % a sérová koncentrace feritinu by měla být alespoň 100 ng/ml. Pokud saturace

transferinu klesne pod 20 % nebo pokud sérová koncentrace feritinu klesne pod 100 ng/ml, mělo by

být podáváno železo. Prakticky u všech pacientů je nezbytné doplňovat železo, aby byla zvýšena nebo

se udržela saturace transferinu a hladiny feritinu na hodnotách, které umožňují adekvátní stimulaci

erytropoézy přípravkem Dynepo.

U epoetin-rezistentních nebo nedostatečně reagujících pacientů, kteří nevykazují léčebnou reakci na

dávku 20 000 IU týdně, je nutné provést další vyšetření anémie, včetně odborného vyšetření

hematologem.

osob

s dostatečnou

suplementací

železa,

avšak

s neadekvátní

odpovědí

léčbu

přípravkem

Dynepo, je nutné hodnotit a v případě potřeby léčit následující stavy:

infekce/zánět,

okultní krvácení,

perparatyroidismus/osteitis fibrosa cystica,

intoxikace hliníkem,

hemoglobinopatie, jako je talasemie nebo srpková anémie,

vitamínové deficity, tj. deficity kyseliny listové nebo vitaminu B12,

hemolýza,

maligní nemoci, včetně mnohočetného myelomu a myelodysplastického syndromu,

malnutrice.

Laboratorní monitorování

Doporučují se pravidelné kontroly krevního obrazu a počtu krevních destiček.

Hladina hemoglobinu se stanovuje jednou týdně dokud se neustálí v rozmezí stanovených cílových

hodnot a dokud není stanovena udržovací dávka. Po každé úpravě dávky by měl být hemoglobin

Přípavek již není registrován

stanovován také jednou týdně, dokud se neustálí v rozmezí cílových hodnot. Poté musí být prováděny

kontroly hladiny hemoglobinu v pravidelných intervalech.

Během léčby přípravkem Dynepo musí být pravidelně sledováno chemické složení krve, včetně

stanovení hodnot kreatininu a draslíku.

Další upozornění

Ačkoliv u přípravku Dynepo nebyla zaznamenána anafylaktoidní reakce, doporučuje se podat první

dávku pod lékařským dohledem, protože anafylaktoidní reakce se mohou při podávání erytropoetinu

objevit.

Použití přípravku Dynepo u nefrosklerotických pacientů, kteří dosud nejsou léčeni dialýzou, je nutné

definovat individuálně vzhledem k tomu, že nelze s jistotou vyloučit případné zrychlení progrese

ledvinového selhání.

Pacienti léčení přípravkem Dynepo mohou v průběhu hemodialýzy vyžadovat zvýšenou

antikoagulační léčbu, která zabrání srážení krve v arterio-venózním shuntu.

Nesprávné

použití

epoetinu

zdravými

osobami

může

vést

nadměrnému

zvýšení

koncentrace

hemoglobinu a hematokritu. Tento stav může být provázen životu nebezpečnými kardiovaskulárními

komplikacemi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné studie týkající se interakcí.

Během léčby přípravkem Dynepo v průběhu klinických studií nebyly hlášeny žádné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství

(viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Při předepisování těho

tným ženám je nutno

postupovat opatrně.

V případě použití u těhotných žen je nutné zvážit souběžnou substituční léčbu k doplnění železa.

Kojení: Není známo, zda se přípravek Dynepo vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že je

do mateřského mléka vylučována řada sloučenin, doporučuje se postupovat se zvýšenou opatrností při

podávání přípravku Dynepo kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dynepo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků lze očekávat u zhruba 10% pacientů. Mezi nejčastější nežádoucí účinky

patří hypertenze, trombόza související se vpichem a bolest hlavy. Klinické zkušenosti s epoetiny

nasvědčují tomu, že riziko hypertenze a trombόzy lze snížit titrací dávky tak, aby se hladina

hemoglobinu pohybovala v rozmezí mezi 10 až 12 g/dl.

Četnost výskytu nežádoucích reakcí , jež se vyskytly během léčby Dynepem, je znázorněna dole

v tabulce. Nežádoucí reakce jsou v každé skupině četnosti výsk

ytu řazeny podle klesající závažnosti

účinků.

Přípavek již není registrován

Tělesný systém

Časté

( >1/100, <1/10)

Méně časté

( >1/1000, <1/100)

Vzácné

( >1/10000, <1/1000)

Poruchy krve a

lymfatického systému:

polycytemie

trombόcytόza

Poruchy nervového

systému:

bolesti hlavy

konvulze

Cévní poruchy:

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy:

průjem

nevolnost

Poruchy kůže a

podkoží:

pruritus

Celkové a jinde

nezařazené poruchy a

lokální reakce po

podání:

trombόza související

s místem podání

bolest

reakce v místě aplikace

injekce (např. bolest,

krvácení), syndrom

podobný chřipce

Bylo pozorováno zvýšení hodnot chemické analýzy krve, včetně hodnot kreatininu a draslíku (viz bod

4.4).

4.9

Předávkování

Maximální dávka epoetinu delta, kterou by bylo možné bezpečně podat v jednorázové dávce nebo ve

více dávkách, nebyla stanovena.

Pokud nejsou pečlivě monitorovány hodnoty hemoglobinu a hematokritu a na základě tohoto

monitorování se neprovádí náležitá úprava dávky, může vést léčba k polycytemii. Dojde-li

k překročení navrženého rozmezí cílových hodnot, je nutné léčbu epoetinem delta dočasně vysadit až

do návratu hodnot hemoglobinu a hematokritu do navrženého cílového rozmezí. Podávání epoetinu

delta je poté možné obnovit při nižším dávkování (viz bod 4.2).

Dojde-li ke vzniku těžké polycytemie, mohou být ke snížení hladin hemoglobinu indikovány klasické

metody (flebotomie).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemika, ATC kód: B03XA.

Erytropoetin je glykoprotein, který stimuluje tvorbu erytrocytů z prekurzorů z oblasti kmenových

buněk. Působí jako faktor stimulující mitózu a jako hormon podporující diferenciaci.

Biologická

účinnost

erytropoetinu

byla

demonstrována

intravenózní

subkutánní

aplikaci

různých

zvířecích

modelů

vivo

(potkani

psi).

podání

epoetinu

delta

zvyšuje

počet

erytrocytů, hodnoty hemoglobinu, počet retikulocytů a rychlost inkorporace značeného železa

Během klinických hodnocení nebyly na základě klinické odpovědi zjištěny žádné známky tvorby

neutralizačních protilátek vůči epoetinu delta u lidí.

Po zastavení podávání se parametry erytropoézy vracejí k výchozím hodnotám v průběhu 1-3 měsíců

fáze rekonvalescence. Podkožní podávání vede k obdobné stimulaci erytropoézy jako intravenózní

aplikace.

Přípavek již není registrován

Patienti s karcinomem

Přípravek Dynepo není indikován na léčbu anémie související s rakovinou.

Erytropoetin je růstový faktor, který primárně stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro

erytropoetin se mohou vyskytovat na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.

Přežití a progrese nádoru bylo zkoumány v pěti velkých kontrolovaných studiích epoetinu alfa, beta a

darbepoetinu alfa, kterých se zúčastnilo celkem 2833 pacientů; čtyři z těchto studií byly dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studie a jedna byla otevřená studie. Dvou z těchto studií se účastnili

pacienti podstupující chemoterapii. Cílová koncentrace hemoglobinu ve dvou studiích byla >13 g/dl a

ve zbývajících třech studiích 12-14 g/dL. V otevřené studii neexistoval žádný rozdíl v celkovém

přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolními skupinami. U

čtyř placebem kontrolovaných studií se pohybovala míra rizika u celkové délky přežití od 1,25 do 2,47

ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie prokázaly trvalé nevysvětlitelné statisticky významné

zvýšení mortality u pacientů trpících anémií v souvislosti s různými běžnými maligními nádory, kteří

byli léčeni rekombinantními lidskými erytropoetiny v porovnání s kontrolními skupinami. Celkový

výsledek délky přežití v klinických studiích nemohl být uspokojivým způsobem vysvětlen rozdíly ve

výskytu trombózy a souvisejících komplikací mezi pacienty, kterým byl podáván rekombinantní

lidský erytropoetin a pacienty v kontrolní skupině.

Taktéž byla provedena systematická kontrola zahrnující více než 9000 pacientů s rakovinou, kteří se

zúčastnili 57 klinických zkoušek. Z m

etaanalýzy údajů celkového přežití vzešel odhadovaný stupeň

rizika přežití 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95% CI: 0,99; 1,18; 42 klinických pokusů a 8167

pacientů). U pacientů léčených rekombinantním lidským erytropoetinem bylo pozorováno zvýšené

relativní riziko tromboembolických příhod (RR 1,67; 95% CI: 1,35; 2,06; 35 klinických pokusů a

6769 pacientů). Je zde kozistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů

s rakovinou, kteří jsou léčeni rekombinantím lidským erytropoetinem. V jakém rozsahu se tyto

výsledky mohou týkat podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům trpícím

rakovinou, kteří podstupují léčbu chemoterapií, za účelem dosažení koncentrací hemoglobinu nižších

něž 13 g/dl, není jasné, protože do hodnocených údajů bylo zařazeno málo pacientů s touto

charakteristikou. Délka přežití a progrese nádoru u pacientů s rakovinou, jejichž anémie související s

chronickým selháním ledvin se léčí přípravkem Dynepo, nebyla zkoumána. Rozsah kterým se

výsledky pozorované ve výše uvedených klinických studiích mohou týkat této populace pacientů je

nejasný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dávky podávané v případě indikace selhání ledvin jsou nižší

než v případě indikace karcinom.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika erytropoetinu po podání epoetinu delta byla zkoumána u zdravých dobrovolníků a u

pacientů s chronickým selháním ledvin. Po intravenózní aplikaci se distribuční objem blíží celkovému

objemu v krvi a pohybuje se v rozmezí od 0,063 do 0,097 l/kg. Biologický poločas u nem

ocných se

pohybuje v rozmezí od 4,7 do 13,2 hodin. U zdravých jedinců je biologický poločas přibližně o 50 %

kratší. Měřitelné koncentrace erytropoetinu v séru se udržují minimálně po dobu 24 hodin po podání

dávky v rozmezí od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Expozice erytropoetinu po podání epoetinu delta se u

pacientů úměrně zvyšuje po podání intravenózní dávky od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Po opakované

intravenózní aplikaci třikrát týdně nebyla pozorována akumulace epoetinu delta.

Maximální sérové koncentrace po subkutánní aplikaci epoetinu delta se objevují v rozmezí od 8 do 36

hodin po aplikaci. Poločas subkutánně aplikovaného epoetinu delta je delší než u intravenózního

podání a u nemocných se pohybuje v rozmezí od 27 do 33 hodin. Biologická dostupnost subkutánně

aplikovaného epoetinu delta se pohybuje v rozmezí od 26 % do 36 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech prováděné s přípravkem Dynepo a epoetinem alfa u březích potkaních a králičích

samic

neprokázaly

žádný

teratogenní

účinek,

avšak

naznačily

reverzibilní

účinky

růst

hematopoézu u potomstva v závislosti na třídě epoetinu.

Přípavek již není registrován

Účinky

zjištěné

v neklinických

studiích

byly

pozorovány

pouze

při

expozicích

dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, z čehož vyplývá, že pro klinické použití nejsou příliš

relevantní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Vzhledem k absenci klinických studií týkajících se kompatibility nelze tento přípravek kombinovat

s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve

vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po do

bu 5

dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum

použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do

25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G

z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového

pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci použitého léčivého přípravku či odpadových materiálů

vznikajících z tohoto léčivého přípravku a další zacházení s přípravkem

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Při subkután

ní aplikaci je nutné měnit místa vpichu injekce při každém podání.

Před použitím si prohlédněte předplněnou injekční stříkačku. Lze ji použít pouze v případě, že je

roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných částic a má konzistenci vody. Stříkačku

neprotřepávejte. Delší intenzivní třepání může vést k denaturaci léčivé látky.

Stříkačka je vybavena bezpečnostním chráničem jehly, aby se předešlo poranění o jehlu. Chránič nemá

vliv na běžnou manipulaci se stříkačkou a stříkačku je možno v chrániči otáčet. Aplikujte si potřebné

množství. Po podání injekce se jehla zakryje při uvolnění pístu bezpečnostním chráničem. Píst ve

stříkačce se bude zvedat směrem nahoru, dokud se celá je jehla neskryje.

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/211/003

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.březen 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 18. březen 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské

agentury pro léčiva (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dynepo 4 000 IU/0,4 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka obsahující léčivou látku epoetinum delta 4 000 IU v 0,4 ml roztoku

(10 000 IU/ml).

Epoetin delta je vytvářen v lidských buňkách (HT-1080) pomocí technologieiky aktivace genů.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Čirý, bezbarvý, vodný.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dynepo je indikován k léčbě symptomatické anemie související s chronickým selháním

ledvin u dospělých pacientů. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu

přípravkem

Dynepo

musí

zahájit

lékař

zkušenostmi

léčbou

aném

související

s chronickým selháním ledvin.

Dávkování přípravku Dynepo se musí individuálně upravit tak, aby se udržely cílové koncentrace

hemoglobinu v rozmezí od 10 do 12 g/dl.

Příznaky a následky anémie se mohou lišit podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je

nezbytné, aby lékař provedl vyhodnocení klinického stavu a průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Dynepo by se mělo podávat buď subkutánně nebo intravenózně za účelem zvýšení hladiny

hemoglobinu na max. 12 g/dl (7,5 mmol/L). Subkutánní podávání se preferuje u pacientů, kteří

nepodstupují hemodialýzu, aby nedošlo k napíchnutí periferních žil.

Z důvodu variability jednotlivých pacientů lze u nich příležitostně pozorovat individuální hodnoty

hemoglobinu nad i pod požadovanou hladinou. Variabilita hodnot hemoglobinu by se měla

kontrolovat upravením dávek, přičemž by se měl sledovat cílový rozsah hladin hemoglobinu 10 g/dl

(6,2 mmol/l) až 12g/dl (7,5mmol/l). Je třeba se vyvarovat hladiny hemoglobinu trvale vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l); níže jsou popsány pokyny pro odpovídající úpravu dávek v případě překročení

hodnot hemoglobinu 12 g/dl (7,5mmol/l) (viz bod Řízení dávek níže).

Je třeba zabránit zvýšení hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) během čtyř týdnů.

Dojde-li k němu, je třeba provést odpovídající úpravu dávky.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že se jim bude podávat nejniž

ší schválená dávka

přípravku Dynepo, která zajistí adekvátní kontrolu příznaků anémie.

Přípavek již není registrován

Řízení dávek

Úvodní

dávka

50 IU/kg

třikrát

týdně

při

intravenózní

aplikaci.

50 IU/kg

dvakrát

týdně

při

subkutánní aplikaci.

Během prvních tří měsíců po zahájení peritoneální dialýzy nemusí být použití erytropoetinu nezbytné,

protože během tohoto období dochází často ke zvýšení hladin hemoglobinu.

Před úpravou dávky je nutné ponechat dostatečný čas ke stanovení citlivosti pacienta na dávkování

přípravku Dynepo. Vzhledem k tomu, že k ustálení erytropoézy dochází až po určitém čase, mohou

mezi úpravou dávky (tj. zahájením, zvýšením, snížením nebo vysazením dávky) a signifikantními

změnami v koncentraci hemoglobinu uplynout přibližně 4 týdny. Proto by se úprava dávkování

neměla provádět častěji než jednou za měsíc, pokud nebude na základě klinických dat indikováno

jinak.

Dávka se musí snížit o 25 % - 50 % nebo se musí léčba dočasně přerušit a poté obnovit s nižší dávkou,

pokud:

koncentrace hemoglobinu dosáhne ≥ 12 g/dl nebo

růst koncentrace hemoglobinu přesáhne 2 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Dávka se musí zvýšit o 25 % - 50 %, pokud:

koncentrace hemoglobinu poklesne pod 10 g/dl a

růst koncentrace hemoglobinu klesne pod 0,7 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Způsob podá

Přípravek Dynepo se může aplikovat intravenózně nebo subkutánně. Podkožní podávání samotným

pacientem je možné pouze po poučení zdravotnickým personálem.

Požadovaná týdenní dávka přípravku Dynepo je u subkutánního podání nižší než u intravenózního

podání.

Při podkožní aplikaci se celá délka jehly zasune kolmo do podkožní řasy vytvořené mezi palcem a

ukazovákem. Kožní řasu je třeba přidržovat stisknutou během celého podávání injekce.

Po jediném použití stříkačku vyhoďte.

Zvláštní populace

Přípravek Dynepo není indikován k léčbě anémie spojené s nádorovým onemocněním.

U starších osob nejsou nutné žádné zvláštní úpravy dávky.

pacientů

s homozygotní

srpkovou

anémií

renálním

selháním

musí

být

v případě

možnosti

udržována celková koncentrace hemoglobinu v rozmezí 7 až 9 g/dl.

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené.

Vzhledem k omezeným zkušenostem, účinnost a bezpečnost o přípravku Dynepo nemohla být

hodnocena u pacientů se zhoršenou funkcí jater.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Nekontrolovatelná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s chronickým selháním ledvin by údržovací koncentrace hemoglobinu neměla přesáhnout

horní limit cílové koncentrace hemoglobinu doporučené v bodě 4.2.

Přípavek již není registrován

Při klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod v

případě podávání přípravků stimulujících erytropoézu (ESA) k cílové hodnotě hemoglobinu vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolované klinické studie neprokázaly významné přínosy odpovídající podávání epoetinů, pokud

je koncentrace hemoglobinu vyšší než hladina nezbytná pro kontrolu příznaků anémie a k tomu, aby

se nemuselo přistoupit ke krevní transfúzi.

Hypertenze

U většiny pacientů s chronickým selháním ledvin se v anamnéze vyskytuje hypertenze. U pacientů

léčených přípravkem Dynepo může dojít ke zvýšení tlaku krve nebo ke zhoršení existující hypertenze.

Proto je nutné u pacientů léčených přípravkem Dynepo pečlivě monitorovat a kontrolovat hodnoty

krevního tlaku. Adekvátní kontrolu krevního tlaku je nutné provádět před zahájením terapie a v jejím

průběhu, aby se předešlo akutním komplikacím, jako jsou hypertenzní encefalopatie a související

komplikace (záchvaty, cévní mozková příhoda). V případě jakékoliv z těchto příhod je nezbytný

okamžitý zákrok lékaře a intenzivní lékařská péče. Zvláštní pozornost je nutné věnovat náhlým

bolestem hlavy migrénového typu, které mohou být varovným signálem.

Zvýšení hodnot krevního tlaku může vyžadovat léčbu antihypertenzními léky nebo zvýšení dávky

stávající antihypertenzní léčby. Navíc je zapotřebí zvážit úpravu podávané dávky přípravku Dynepo.

Pokud zůstanou hodnoty krevního tlaku vysoké, může být zapotřebí dočasně přerušit léčbu přípravkem

Dynepo.

Jestliže je hypertenze kontrolována pomocí intenzivnější terapie, je možné znovu začít podávat

přípravek Dynepo v nižší dávce.

Hodnocení koncentrace železa

Během léčby přípravkem Dynepo může dojít k rozvoji absolutního nebo funkčního deficitu železa. To

je nejčastější příčinou nedostatečné reakce pacienta na léčbu erytropoetinem.

Před zahájením léčby přípravkem Dynepo a v jejím průběhu je proto nutné hodnotit stav zásobního

železa pacienta, včetně saturace transferinu a sérové koncentrace feritinu. Saturace transferinu by měla

být alespoň 20 % a sérová koncentrace feritinu by měla být alespoň 100 ng/ml. Pokud saturace

transferinu klesne pod 20 % nebo pokud sérová koncentrace feritinu klesne pod 100 ng/ml, mělo by

být podáváno železo. Prakticky u všech pacientů je nezbytné doplňovat železo, aby byla zvýšena nebo

se udržela saturace transferinu a hladiny feritinu na hodnotách, které umožňují adekvátní stimulaci

erytropoézy přípravkem Dynepo.

U epoetin-rezistentních nebo nedostatečně reagujících pacientů, kteří nevykazují léčebnou reakci na

dávku 20 000 IU týdně, je nutné provést další vyšetření anémie, včetně odborného vyšetření

hematologem.

osob

s dostatečnou

suplementací

železa,

avšak

s neadekvátní

odpovědí

léčbu

přípravkem

Dynepo, je nutné hodnotit a v případě potřeby

léčit následující stavy:

infekce/zánět,

okultní krvácení,

hyperparatyroidismus/osteitis fibrosa cystica,

intoxikace hliníkem,

hemoglobinopatie, jako je talasemie nebo srpková anémie,

vitamínové deficity, tj. deficity kyseliny listové nebo vitaminu B12,

hemolýza,

maligní nemoci, včetně mnohočetného myelomu a myelodysplastického syndromu,

malnutrice.

Laboratorní monitorování

Doporučují se pravidelné kontroly krevního obrazu a počtu krevních destiček.

Hladina hemoglobinu se stanovuje jednou týdně dokud se neustálí v rozmezí stanovených cílových

hodnot a dokud není stanovena udržovací dávka. Po každé úpravě dávky by měl být hemoglobin

Přípavek již není registrován

stanovován také jednou týdně, dokud se neustálí v rozmezí cílových hodnot. Poté musí být prováděny

kontroly hladiny hemoglobinu v pravidelných intervalech.

Během léčby přípravkem Dynepo musí být pravidelně sledováno chemické složení krve, včetně

stanovení hodnot kreatininu a draslíku.

Další upozornění

Ačkoliv u přípravku Dynepo nebyla zaznamenána anafylaktoidní reakce, doporučuje se podat první

dávku pod lékařským dohledem, protože anafylaktoidní reakce se mohou při podávání erytropoetinu

objevit.

Použití přípravku Dynepo u nefrosklerotických pacientů, kteří dosud nejsou léčeni dialýzou, je nutné

definovat individuálně vzhledem k tomu, že nelze s jistotou vyloučit případné zrychlení progrese

ledvinového selhání.

Pacienti léčení přípravkem Dynepo mohou v průběhu hemodialýzy vyžadovat zvýšenou

antikoagulační léčbu, která zabrání srážení krve v arterio-venózním shuntu.

Nesprávné

použití

epoetinu

zdravými

osobami

může

vést

nadměrnému

zvýšení

koncentrace

hemoglobinu a hematokritu. Tento stav může být provázen životu nebezpečnými kardiovaskulárními

komplikacemi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné studie týkající se interakcí.

Během léčby přípravkem Dynepo v průběhu klinických studií nebyly hlášeny žádné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství

(viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Při předepisování těho

tným ženám je nutno

postupovat opatrně.

V případě použití u těhotných žen je nutné zvážit souběžnou substituční léčbu k doplnění železa.

Kojení: Není známo, zda se přípravek Dynepo vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že je

do mateřského mléka vylučována řada sloučenin, doporučuje se postupovat se zvýšenou opatrností při

podávání přípravku Dynepo kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dynepo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků lze očekávat u zhruba 10% pacientů. Mezi nejčastější nežádoucí účinky

patří hypertenze, trombόza související se vpichem a bolest hlavy. Klinické zkušenosti s epoetiny

nasvědčují tomu, že riziko hypertenze a trombόzy lze snížit titrací dávky tak, aby se hladina

hemoglobinu pohybovala v rozmezí mezi 10 až 12 g/dl.

Četnost výskytu nežádoucích reakcí , jež se vyskytly během léčby Dynepem, je znázorněna dole

v tabulce. Nežádoucí reakce jsou v každé skupině četnosti výsk

ytu řazeny podle klesající závažnosti

účinků.

Přípavek již není registrován

Tělesný systém

Časté

( >1/100, <1/10)

Méně časté

( >1/1000, <1/100)

Vzácné

( >1/10000, <1/1000)

Poruchy krve a

lymfatického systému:

polycytemie

trombόcytόza

Poruchy nervového

systému:

bolesti hlavy

konvulze

Cévní poruchy:

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy:

průjem

nevolnost

Poruchy kůže a

podkoží:

pruritus

Celkové a jinde

nezařazené poruchy a

lokální reakce po

podání:

trombόza související

s místem podání

bolest

reakce v místě aplikace

injekce (např. bolest,

krvácení), syndrom

podobný chřipce

Bylo pozorováno zvýšení hodnot chemické analýzy krve, včetně hodnot kreatininu a draslíku (viz bod

4.4).

4.9

Předávkování

Maximální dávka epoetinu delta, kterou by bylo možné bezpečně podat v jednorázové dávce nebo ve

více dávkách, nebyla stanovena.

Pokud nejsou pečlivě monitorovány hodnoty hemoglobinu a hematokritu a na základě tohoto

monitorování se neprovádí náležitá úprava dávky, může vést léčba k polycytemii. Dojde-li

k překročení navrženého rozmezí cílových hodnot, je nutné léčbu epoetinem delta dočasně vysadit až

do návratu hodnot hemoglobinu a hematokritu do navrženého cílového rozmezí. Podávání epoetinu

delta je poté možné obnovit při nižším dávkování (viz bod 4.2).

Dojde-li ke vzniku těžké polycytemie, mohou být ke snížení hladin hemoglobinu indikovány klasické

metody (flebotomie).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemika, ATC kód: B03XA.

Erytropoetin je glykoprotein, který stimuluje tvorbu erytrocytů z prekurzorů z oblasti kmenových

buněk. Působí jako faktor stimulující mitózu a jako hormon podporující diferenciaci.

Biologická

účinnost

erytropoetinu

byla

demonstrována

intravenózní

subkutánní

aplikaci

různých

zvířecích

modelů

vivo

(potkani

psi).

podání

epoetinu

delta

zvyšuje

počet

erytrocytů, hodnoty hemoglobinu, počet retikulocytů a rychlost inkorporace značeného železa

Během klinických hodnocení nebyly na základě klinické odpovědi zjištěny žádné známky tvorby

neutralizačních protilátek vůči epoetinu delta u lidí.

Po zastavení podávání se parametry erytropoézy vracejí k výchozím hodnotám v průběhu 1-3 měsíců

fáze rekonvalescence. Podkožní podávání vede k obdobné stimulaci erytropoézy jako intravenózní

aplikace.

Přípavek již není registrován

Patienti s karcinomem

Přípravek Dynepo není indikován na léčbu anémie související s rakovinou.

Erytropoetin je růstový faktor, který primárně stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro

erytropoetin se mohou vyskytovat na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.

Přežití a progrese nádoru bylo zkoumány v pěti velkých kontrolovaných studiích epoetinu alfa, beta a

darbepoetinu alfa, kterých se zúčastnilo celkem 2833 pacientů; čtyři z těchto studií byly dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studie a jedna byla otevřená studie. Dvou z těchto studií se účastnili

pacienti podstupující chemoterapii. Cílová koncentrace hemoglobinu ve dvou studiích byla >13 g/dl a

ve zbývajících třech studiích 12-14 g/dL. V otevřené studii neexistoval žádný rozdíl v celkovém

přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolními skupinami. U

čtyř placebem kontrolovaných studií se pohybovala míra rizika u celkové délky přežití od 1,25 do 2,47

ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie prokázaly trvalé nevysvětlitelné statisticky významné

zvýšení mortality u pacientů trpících anémií v souvislosti s různými běžnými maligními nádory, kteří

byli léčeni rekombinantními lidskými erytropoetiny v porovnání s kontrolními skupinami. Celkový

výsledek délky přežití v klinických studiích nemohl být uspokojivým způsobem vysvětlen rozdíly ve

výskytu trombózy a souvisejících komplikací mezi pacienty, kterým byl podáván rekombinantní

lidský erytropoetin a pacienty v kontrolní skupině.

Taktéž byla provedena systematická kontrola zahrnující více než 9000 pacientů s rakovinou, kteří se

zúčastnili 57 klinických zkoušek. Z m

etaanalýzy údajů celkového přežití vzešel odhadovaný stupeň

rizika přežití 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95% CI: 0,99; 1,18; 42 klinických pokusů a 8167

pacientů). U pacientů léčených rekombinantním lidským erytropoetinem bylo pozorováno zvýšené

relativní riziko tromboembolických příhod (RR 1,67; 95% CI: 1,35; 2,06; 35 klinických pokusů a

6769 pacientů). Je zde kozistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů

s rakovinou, kteří jsou léčeni rekombinantím lidským erytropoetinem. V jakém rozsahu se tyto

výsledky mohou týkat podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům trpícím

rakovinou, kteří podstupují léčbu chemoterapií, za účelem dosažení koncentrací hemoglobinu nižších

něž 13 g/dl, není jasné, protože do hodnocených údajů bylo zařazeno málo pacientů s touto

charakteristikou. Délka přežití a progrese nádoru u pacientů s rakovinou, jejichž anémie související s

chronickým selháním ledvin se léčí přípravkem Dynepo, nebyla zkoumána. Rozsah kterým se

výsledky pozorované ve výše uvedených klinických studiích mohou týkat této populace pacientů je

nejasný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dávky podávané v případě indikace selhání ledvin jsou nižší

než v případě indikace karcinom.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika erytropoetinu po podání epoetinu delta byla zkoumána u zdravých dobrovolníků a u

pacientů s chronickým selháním ledvin. Po intravenózní aplikaci se distribuční objem blíží celkovému

objemu v krvi a pohybuje se v rozmezí od 0,063 do 0,097 l/kg. Biologický poločas u nem

ocných se

pohybuje v rozmezí od 4,7 do 13,2 hodin. U zdravých jedinců je biologický poločas přibližně o 50 %

kratší. Měřitelné koncentrace erytropoetinu v séru se udržují minimálně po dobu 24 hodin po podání

dávky v rozmezí od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Expozice erytropoetinu po podání epoetinu delta se u

pacientů úměrně zvyšuje po podání intravenózní dávky od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Po opakované

intravenózní aplikaci třikrát týdně nebyla pozorována akumulace epoetinu delta.

Maximální sérové koncentrace po subkutánní aplikaci epoetinu delta se objevují v rozmezí od 8 do 36

hodin po aplikaci. Poločas subkutánně aplikovaného epoetinu delta je delší než u intravenózního

podání a u nemocných se pohybuje v rozmezí od 27 do 33 hodin. Biologická dostupnost subkutánně

aplikovaného epoetinu delta se pohybuje v rozmezí od 26 % do 36 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech prováděné s přípravkem Dynepo a epoetinem alfa u březích potkaních a králičích

samic

neprokázaly

žádný

teratogenní

účinek,

avšak

naznačily

reverzibilní

účinky

růst

hematopoézu u potomstva v závislosti na třídě epoetinu.

Přípavek již není registrován

Účinky

zjištěné

v neklinických

studiích

byly

pozorovány

pouze

při

expozicích

dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, z čehož vyplývá, že pro klinické použití nejsou příliš

relevantní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Vzhledem k absenci klinických studií týkajících se kompatibility nelze tento přípravek kombinovat

s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve

vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po do

bu 5

dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum

použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do

25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G

z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového

pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci použitého léčivého přípravku či odpadových materiálů

vznikajících z tohoto léčivého přípravku a další zacházení s přípravkem

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Při subkután

ní aplikaci je nutné měnit místa vpichu injekce při každém podání.

Před použitím si prohlédněte předplněnou injekční stříkačku. Lze ji použít pouze v případě, že je

roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných částic a má konzistenci vody. Stříkačku

neprotřepávejte. Delší intenzivní třepání může vést k denaturaci léčivé látky.

Stříkačka je vybavena bezpečnostním chráničem jehly, aby se předešlo poranění o jehlu. Chránič nemá

vliv na běžnou manipulaci se stříkačkou a stříkačku je možno v chrániči otáčet. Aplikujte si potřebné

množství. Po podání injekce se jehla zakryje při uvolnění pístu bezpečnostním chráničem. Píst ve

stříkačce se bude zvedat směrem nahoru, dokud se celá je jehla neskryje.

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/211/004

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.březen 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 18. březen 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské

agentury pro léčiva (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dynepo 5 000 IU/0,5 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka obsahující léčivou látku epoetinum delta 5 000 IU v 0,5 ml roztoku

(10 000 IU/ml).

Epoetin delta je vytvářen v lidských buňkách (HT-1080) pomocí technologieiky aktivace genů.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Čirý, bezbarvý, vodný.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dynepo je indikován k léčbě symptomatické anemie související s chronickým selháním

ledvin u dospělých pacientů. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu

přípravkem

Dynepo

musí

zahájit

lékař

zkušenostmi

léčbou

anémie

související

s chronickým selháním ledvin.

Dávkování přípravku Dynepo se musí individuálně upravit tak, aby se udržely cílové koncentrace

hemoglobinu v rozmezí od 10 do 12 g/dl.

Příznaky a následky anémie se mohou lišit podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je

nezbytné, aby lékař provedl vyhodnocení klinického stavu a průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Dynepo by se mělo podávat buď subkutánně nebo intravenózně za účelem zvýšení hladiny

hemoglobinu na max. 12 g/dl (7,5 mmol/L). Subkutánní podávání se preferuje u pacientů, kteří

nepodstupují hemodialýzu, aby nedošlo k napíchnutí periferních žil.

Z důvodu variability jednotlivých pacientů lze u nich příležitostně pozorovat individuální hodnoty

hemoglobinu nad i pod požadovanou hladinou. Variabilita hodnot hemoglobinu by se měla

kontrolovat upravením dávek, přičemž by se měl sledovat cílový rozsah hladin hemoglobinu 10 g/dl

(6,2 mmol/l) až 12g/dl (7,5mmol/l). Je třeba se vyvarovat hladiny hemoglobinu trvale vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l); níže jsou popsány pokyny pro odpovídající úpravu dávek v případě přek

ročení

hodnot hemoglobinu 12 g/dl (7,5mmol/l) (viz bod Řízení dávek níže).

Je třeba zabránit zvýšení hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) během čtyř týdnů.

Dojde-li k němu, je třeba provést odpovídající úpravu dávky.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že se jim bude podávat nejnižší schválená dávka

přípravku Dynepo, která zajistí adekvátní kontrolu příznaků anémie.

Přípavek již není registrován

Řízení dávek

Úvodní

dávka

50 IU/kg

třikrát

týdně

při

intravenózní

aplikaci.

50 IU/kg

dvakrát

týdně

při

subkutánní aplikaci.

Během prvních tří měsíců po zahájení peritoneální dialýzy nemusí být použití erytropoetinu nezbytné,

protože během tohoto období dochází často ke zvýšení hladin hemoglobinu.

Před úpravou dávky je nutné ponechat dostatečný čas ke stanovení citlivosti pacienta na dávkování

přípravku Dynepo. Vzhledem k tomu, že k ustálení erytropoézy dochází až po určitém čase, mohou

mezi úpravou dávky (tj. zahájením, zvýšením, snížením nebo vysazením dávky) a signifikantními

změnami v koncentraci hemoglobinu uplynout přibližně 4 týdny. Proto by se úprava dávkování

neměla provádět častěji než jednou za měsíc, pokud nebude na základě klinických dat indikováno

jinak.

Dávka se musí snížit o 25 % - 50 % nebo se musí léčba dočasně přerušit a poté obnovit s nižší dávkou,

pokud:

koncentrace hemoglobinu dosáhne ≥ 12 g/dl nebo

růst koncentrace hemoglobinu přesáhne 2 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Dávka se musí zvýšit o 25 % - 50 %, pokud:

koncentrace hemoglobinu poklesne pod 10 g/dl a

růst koncentrace hemoglobinu klesne pod 0,7 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Způsob podá

Přípravek Dynepo se může aplikovat intravenózně nebo subkutánně. Podkožní podávání samotným

pacientem je možné pouze po poučení zdravotnickým personálem.

Požadovaná týdenní dávka přípravku Dynepo je u subkutánního podání nižší než u intravenózního

podání.

Při podkožní aplikaci se celá délka jehly zasune kolmo do podkožní řasy vytvořené mezi palcem a

ukazovákem. Kožní řasu je třeba přidržovat stisknutou během celého podávání injekce.

Po jediném použití stříkačku vyhoďte.

Zvláštní populace

Přípravek Dynepo není indikován k léčbě anémie spojené s nádorovým onemocněním.

U starších osob nejsou nutné žádné zvláštní úpravy dávky.

pacientů

s homozygotní

srpkovou

anémií

renálním

selháním

musí

být

v případě

možnosti

udržována celková koncentrace hemoglobinu v rozmezí 7 až 9 g/dl.

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené.

Vzhledem k omezeným zkušenostem, účinnost a bezpečnost o přípravku Dynepo nemohla být

hodnocena u pacientů se zhoršenou funkcí jater.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Nekontrolovatelná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s chronickým selháním ledvin by údržovací koncentrace hemoglobinu neměla přesáhnout

horní limit cílové koncentrace hemoglobinu doporučené v bodě 4.2.

Přípavek již není registrován

Při klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod v

případě podávání přípravků stimulujících erytropoézu (ESA) k cílové hodnotě hemoglobinu vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolované klinické studie neprokázaly významné přínosy odpovídající podávání epoetinů, pokud

je koncentrace hemoglobinu vyšší než hladina nezbytná pro kontrolu příznaků anémie a k tomu, aby

se nemuselo přistoupit ke krevní transfúzi.

Hypertenze

U většiny pacientů s chronickým selháním ledvin se v anamnéze vyskytuje hypertenze. U pacientů

léčených přípravkem Dynepo může dojít ke zvýšení tlaku krve nebo ke zhoršení existující hypertenze.

Proto je nutné u pacientů léčených přípravkem Dynepo pečlivě monitorovat a kontrolovat hodnoty

krevního tlaku. Adekvátní kontrolu krevního tlaku je nutné provádět před zahájením terapie a v jejím

průběhu, aby se předešlo akutním komplikacím, jako jsou hypertenzní encefalopatie a související

komplikace (záchvaty, cévní mozková příhoda). V případě jakékoliv z těchto příhod je nezbytný

okamžitý zákrok lékaře a intenzivní lékařská péče. Zvláštní pozornost je nutné věnovat náhlým

bolestem hlavy migrénového typu, které mohou být varovným signálem.

Zvýšení hodnot krevního tlaku může vyžadovat léčbu antihypertenzními léky nebo zvýšení dávky

stávající antihypertenzní léčby. Navíc je zapotřebí zvážit úpravu podávané dávky přípravku Dynepo.

Pokud zůstanou hodnoty krevního tlaku vysoké, může být zapotřebí dočasně přerušit léčbu přípravkem

Dynepo.

Jestliže je hypertenze kontrolována pomocí intenzivnější terapie, je možné znovu začít podávat

přípravek Dynepo v nižší dávce.

Hodnocení koncentrace železa

Během léčby přípravkem Dynepo může dojít k rozvoji absolutního nebo funkčního deficitu

železa.

je nejčastější příčinou nedostatečné reakce pacienta na léčbu erytropoetinem.

Před zahájením léčby přípravkem Dynepo a v jejím průběhu je proto nutné hodnotit stav zásobního

železa pacienta, včetně saturace transferinu a sérové koncentrace feritinu. Saturace transferinu by měla

být alespoň 20 % a sérová koncentrace feritinu by měla být alespoň 100 ng/ml. Pokud saturace

transferinu klesne pod 20 % nebo pokud sérová koncentrace feritinu klesne pod 100 ng/ml, mělo by

být podáváno železo. Prakticky u všech pacientů je nezbytné doplňovat železo, aby byla zvýšena nebo

se udržela saturace transferinu a hladiny feritinu na hodnotách, které umožňují adekvátní stimulaci

erytropoézy přípravkem Dynepo.

U epoetin-rezistentních nebo nedostatečně reagujících pacientů, kteří nevykazují léčebnou reakci na

dávku 20 000 IU týdně, je nutné provést další vyšetření anémie, včetně odborného vyšetření

hematologem.

osob

s dostatečnou

suplementací

železa,

avšak

s neadekvátní

odpovědí

léčbu

přípravkem

Dynepo, je nutné hodnotit a v případě potřeby léčit následující stavy:

infekce/zánět,

okultní krvácení,

perparatyroidismus/osteitis fibrosa cystica,

intoxikace hliníkem,

hemoglobinopatie, jako je talasemie nebo srpková anémie,

vitamínové deficity, tj. deficity kyseliny listové nebo vitaminu B12,

hemolýza,

maligní nemoci, včetně mnohočetného myelomu a myelodysplastického syndromu,

malnutrice.

Laboratorní monitorování

Doporučují se pravidelné kontroly krevního obrazu a počtu krevních destiček.

Hladina hemoglobinu se stanovuje jednou týdně dokud se neustálí v rozmezí stanovených cílových

hodnot a dokud není stanovena udržovací dávka. Po každé úpravě dávky by měl být hemoglobin

Přípavek již není registrován

stanovován také jednou týdně, dokud se neustálí v rozmezí cílových hodnot. Poté musí být prováděny

kontroly hladiny hemoglobinu v pravidelných intervalech.

Během léčby přípravkem Dynepo musí být pravidelně sledováno chemické složení krve, včetně

stanovení hodnot kreatininu a draslíku.

Další upozornění

Ačkoliv u přípravku Dynepo nebyla zaznamenána anafylaktoidní reakce, doporučuje se podat první

dávku pod lékařským dohledem, protože anafylaktoidní reakce se mohou při podávání erytropoetinu

objevit.

Použití přípravku Dynepo u nefrosklerotických pacientů, kteří dosud nejsou léčeni dialýzou, je nutné

definovat individuálně vzhledem k tomu, že nelze s jistotou vyloučit případné zrychlení progrese

ledvinového selhání.

Pacienti léčení přípravkem Dynepo mohou v průběhu hemodialýzy vyžadovat zvýšenou

antikoagulační léčbu, která zabrání srážení krve v arterio-venózním shuntu.

Nesprávné

použití

epoetinu

zdravými

osobami

může

vést

nadměrnému

zvýšení

koncentrace

hemoglobinu a hematokritu. Tento stav může být provázen životu nebezpečnými kardiovaskulárními

komplikacemi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné studie týkající se interakcí.

Během léčby přípravkem Dynepo v průběhu klinických studií nebyly hlášeny žádné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství

(viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Při předepisování těho

tným ženám je nutno

postupovat opatrně.

V případě použití u těhotných žen je nutné zvážit souběžnou substituční léčbu k doplnění železa.

Kojení: Není známo, zda se přípravek Dynepo vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že je

do mateřského mléka vylučována řada sloučenin, doporučuje se postupovat se zvýšenou opatrností při

podávání přípravku Dynepo kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dynepo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků lze očekávat u zhruba 10% pacientů. Mezi nejčastější nežádoucí účinky

patří hypertenze, trombόza související se vpichem a bolest hlavy. Klinické zkušenosti s epoetiny

nasvědčují tomu, že riziko hypertenze a trombόzy lze snížit titrací dávky tak, aby se hladina

hemoglobinu pohybovala v rozmezí mezi 10 až 12 g/dl.

Četnost výskytu nežádoucích reakcí , jež se vyskytly během léčby Dynepem, je znázorněna dole

v tabulce. Nežádoucí reakce jsou v každé skupině četnosti výsk

ytu řazeny podle klesající závažnosti

účinků.

Přípavek již není registrován

Tělesný systém

Časté

( >1/100, <1/10)

Méně časté

( >1/1000, <1/100)

Vzácné

( >1/10000, <1/1000)

Poruchy krve a

lymfatického systému:

polycytemie

trombόcytόza

Poruchy nervového

systému:

bolesti hlavy

konvulze

Cévní poruchy:

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy:

průjem

nevolnost

Poruchy kůže a

podkoží:

pruritus

Celkové a jinde

nezařazené poruchy a

lokální reakce po

podání:

trombόza související

s místem podání

bolest

reakce v místě aplikace

injekce (např. bolest,

krvácení), syndrom

podobný chřipce

Bylo pozorováno zvýšení hodnot chemické analýzy krve, včetně hodnot kreatininu a draslíku (viz bod

4.4).

4.9

Předávkování

Maximální dávka epoetinu delta, kterou by bylo možné bezpečně podat v jednorázové dávce nebo ve

více dávkách, nebyla stanovena.

Pokud nejsou pečlivě monitorovány hodnoty hemoglobinu a hematokritu a na základě tohoto

monitorování se neprovádí náležitá úprava dávky, může vést léčba k polycytemii. Dojde-li

k překročení navrženého rozmezí cílových hodnot, je nutné léčbu epoetinem delta dočasně vysadit až

do návratu hodnot hemoglobinu a hematokritu do navrženého cílového rozmezí. Podávání epoetinu

delta je poté možné obnovit při nižším dávkování (viz bod 4.2).

Dojde-li ke vzniku těžké polycytemie, mohou být ke snížení hladin hemoglobinu indikovány klasické

metody (flebotomie).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemika, ATC kód: B03XA.

Erytropoetin je glykoprotein, který stimuluje tvorbu erytrocytů z prekurzorů z oblasti kmenových

buněk. Působí jako faktor stimulující mitózu a jako hormon podporující diferenciaci.

Biologická

účinnost

erytropoetinu

byla

demonstrována

intravenózní

subkutánní

aplikaci

různých

zvířecích

modelů

vivo

(potkani

psi).

podání

epoetinu

delta

zvyšuje

počet

erytrocytů, hodnoty hemoglobinu, počet retikulocytů a rychlost inkorporace značeného železa

Během klinických hodnocení nebyly na základě klinické odpovědi zjištěny žádné známky tvorby

neutralizačních protilátek vůči epoetinu delta u lidí.

Po zastavení podávání se parametry erytropoézy vracejí k výchozím hodnotám v průběhu 1-3 měsíců

fáze rekonvalescence. Podkožní podávání vede k obdobné stimulaci erytropoézy jako intravenózní

aplikace.

Přípavek již není registrován

Patienti s karcinomem

Přípravek Dynepo není indikován na léčbu anémie související s rakovinou.

Erytropoetin je růstový faktor, který primárně stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro

erytropoetin se mohou vyskytovat na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.

Přežití a progrese nádoru bylo zkoumány v pěti velkých kontrolovaných studiích epoetinu alfa, beta a

darbepoetinu alfa, kterých se zúčastnilo celkem 2833 pacientů; čtyři z těchto studií byly dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studie a jedna byla otevřená studie. Dvou z těchto studií se účastnili

pacienti podstupující chemoterapii. Cílová koncentrace hemoglobinu ve dvou studiích byla >13 g/dl a

ve zbývajících třech studiích 12-14 g/dL. V otevřené studii neexistoval žádný rozdíl v celkovém

přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolními skupinami. U

čtyř placebem kontrolovaných studií se pohybovala míra rizika u celkové délky přežití od 1,25 do 2,47

ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie prokázaly trvalé nevysvětlitelné statisticky významné

zvýšení mortality u pacientů trpících anémií v souvislosti s různými běžnými maligními nádory, kteří

byli léčeni rekombinantními lidskými erytropoetiny v porovnání s kontrolními skupinami. Celkový

výsledek délky přežití v klinických studiích nemohl být uspokojivým způsobem vysvětlen rozdíly ve

výskytu trombózy a souvisejících komplikací mezi pacienty, kterým byl podáván rekombinantní

lidský erytropoetin a pacienty v kontrolní skupině.

Taktéž byla provedena systematická kontrola zahrnující více než 9000 pacientů s rakovinou, kteří se

zúčastnili 57 klinických zkoušek. Z m

etaanalýzy údajů celkového přežití vzešel odhadovaný stupeň

rizika přežití 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95% CI: 0,99; 1,18; 42 klinických pokusů a 8167

pacientů). U pacientů léčených rekombinantním lidským erytropoetinem bylo pozorováno zvýšené

relativní riziko tromboembolických příhod (RR 1,67; 95% CI: 1,35; 2,06; 35 klinických pokusů a

6769 pacientů). Je zde kozistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů

s rakovinou, kteří jsou léčeni rekombinantím lidským erytropoetinem. V jakém rozsahu se tyto

výsledky mohou týkat podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům trpícím

rakovinou, kteří podstupují léčbu chemoterapií, za účelem dosažení koncentrací hemoglobinu nižších

něž 13 g/dl, není jasné, protože do hodnocených údajů bylo zařazeno málo pacientů s touto

charakteristikou. Délka přežití a progrese nádoru u pacientů s rakovinou, jejichž anémie související s

chronickým selháním ledvin se léčí přípravkem Dynepo, nebyla zkoumána. Rozsah kterým se

výsledky pozorované ve výše uvedených klinických studiích mohou týkat této populace pacientů je

nejasný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dávky podávané v případě indikace selhání ledvin jsou nižší

než v případě indikace karcinom.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika erytropoetinu po podání epoetinu delta byla zkoumána u zdravých dobrovolníků a u

pacientů s chronickým selháním ledvin. Po intravenózní aplikaci se distribuční objem blíží celkovému

objemu v krvi a pohybuje se v rozmezí od 0,063 do 0,097 l/kg. Biologický poločas u nem

ocných se

pohybuje v rozmezí od 4,7 do 13,2 hodin. U zdravých jedinců je biologický poločas přibližně o 50 %

kratší. Měřitelné koncentrace erytropoetinu v séru se udržují minimálně po dobu 24 hodin po podání

dávky v rozmezí od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Expozice erytropoetinu po podání epoetinu delta se u

pacientů úměrně zvyšuje po podání intravenózní dávky od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Po opakované

intravenózní aplikaci třikrát týdně nebyla pozorována akumulace epoetinu delta.

Maximální sérové koncentrace po subkutánní aplikaci epoetinu delta se objevují v rozmezí od 8 do 36

hodin po aplikaci. Poločas subkutánně aplikovaného epoetinu delta je delší než u intravenózního

podání a u nemocných se pohybuje v rozmezí od 27 do 33 hodin. Biologická dostupnost subkutánně

aplikovaného epoetinu delta se pohybuje v rozmezí od 26 % do 36 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech prováděné s přípravkem Dynepo a epoetinem alfa u březích potkaních a králičích

samic

neprokázaly

žádný

teratogenní

účinek,

avšak

naznačily

reverzibilní

účinky

růst

hematopoézu u potomstva v závislosti na třídě epoetinu.

Přípavek již není registrován

Účinky

zjištěné

v neklinických

studiích

byly

pozorovány

pouze

při

expozicích

dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, z čehož vyplývá, že pro klinické použití nejsou příliš

relevantní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Vzhledem k absenci klinických studií týkajících se kompatibility nelze tento přípravek kombinovat

s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve

vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po do

bu 5

dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum

použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do

25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G

z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového

pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci použitého léčivého přípravku či odpadových materiálů

vznikajících z tohoto léčivého přípravku a další zacházení s přípravkem

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Při subkután

ní aplikaci je nutné měnit místa vpichu injekce při každém podání.

Před použitím si prohlédněte předplněnou injekční stříkačku. Lze ji použít pouze v případě, že je

roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných částic a má konzistenci vody. Stříkačku

neprotřepávejte. Delší intenzivní třepání může vést k denaturaci léčivé látky.

Stříkačka je vybavena bezpečnostním chráničem jehly, aby se předešlo poranění o jehlu. Chránič nemá

vliv na běžnou manipulaci se stříkačkou a stříkačku je možno v chrániči otáčet. Aplikujte si potřebné

množství. Po podání injekce se jehla zakryje při uvolnění pístu bezpečnostním chráničem. Píst ve

stříkačce se bude zvedat směrem nahoru, dokud se celá je jehla neskryje.

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/211/010

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.březen 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 18 březen 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské

agentury pro léčiva (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dynepo 6 000 IU/0,3 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka obsahující léčivou látku epoetinum delta 6 000 IU v 0,3 ml roztoku

(20 000 IU/ml).

Epoetin delta je vytvářen v lidských buňkách (HT-1080) pomocí technologieiky aktivace genů.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Čirý, bezbarvý, vodný.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dynepo je indikován k léčbě symptomatické anemie související s chronickým selháním

ledvin u dospělých pacientů. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu

přípravkem

Dynepo

musí

zahájit

lékař

zkušenostmi

léčbou

anémie

související

s chronickým selháním ledvin.

Dávkování přípravku Dynepo se musí individuálně upravit tak, aby se udržely cílové koncentrace

hemoglobinu v rozmezí od 10 do 12 g/dl.

Příznaky a následky anémie se mohou lišit podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je

nezbytné, aby lékař provedl vyhodnocení klinického stavu a průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Dynepo by se mělo podávat buď subk

utánně nebo intravenózně za účelem zvýšení hladiny

hemoglobinu na max. 12 g/dl (7,5 mmol/L). Subkutánní podávání se preferuje u pacientů, kteří

nepodstupují hemodialýzu, aby nedošlo k napíchnutí periferních žil.

Z důvodu variability jednotlivých pacientů lze u nich příležitostně pozorovat individuální hodnoty

hemoglobinu nad i pod požadovanou hladinou. Variabilita hodnot hemoglobinu by se měla

kontrolovat upravením dávek, přičemž by se měl sledovat cílový rozsah hladin hemoglobinu 10 g/dl

(6,2 mmol/l) až 12g/dl (7,5mmol/l). Je třeba se vyvarovat hladiny hemoglobinu trvale vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l); níže jsou popsány pokyny pro odpovídající úpravu dávek v případě překročení

hodnot hemoglobinu 12 g/dl (7,5mmol/l) (viz bod Řízení dávek níže).

Je třeba zabránit zvýšení hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) během čtyř týdnů.

Dojde-li k němu, je třeba provést odpovídající úpravu dávky.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že se jim bude podávat nejnižší schválená dávka

přípravku Dynepo, která zajistí adekvátní kontrolu příznaků anémie.

Přípavek již není registrován

Řízení dávek

Úvodní

dávka

50 IU/kg

třikrát

týdně

při

intravenózní

aplikaci.

50 IU/kg

dvakrát

týdně

při

subkutánní aplikaci.

Během prvních tří měsíců po zahájení peritoneální dialýzy nemusí být použití erytropoetinu nezbytné,

protože během tohoto období dochází často ke zvýšení hladin hemoglobinu.

Před úpravou dávky je nutné ponechat dostatečný čas ke stanovení citlivosti pacienta na dávkování

přípravku Dynepo. Vzhledem k tomu, že k ustálení erytropoézy dochází až po určitém čase, mohou

mezi úpravou dávky (tj. zahájením, zvýšením, snížením nebo vysazením dávky) a signifikantními

změnami v koncentraci hemoglobinu uplynout přibližně 4 týdny. Proto by se úprava dávkování

neměla provádět častěji než jednou za měsíc, pokud nebude na základě klinických dat indikováno

jinak.

Dávka se musí snížit o 25 % - 50 % nebo se musí léčba dočasně přerušit a poté obnovit s nižší dávkou,

pokud:

koncentrace hemoglobinu dosáhne ≥ 12 g/dl nebo

růst koncentrace hemoglobinu přesáhne 2 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Dávka se musí zvýšit o 25 % - 50 %, pokud:

koncentrace hemoglobinu poklesne pod 10 g/dl a

růst koncentrace hemoglobinu klesne pod 0,7 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Způsob podá

Přípravek Dynepo se může aplikovat intravenózně nebo subkutánně. Podkožní podávání samotným

pacientem je možné pouze po poučení zdravotnickým personálem.

Požadovaná týdenní dávka přípravku Dynepo je u subkutánního podání nižší než u intravenózního

podání.

Při podkožní aplikaci se celá délka jehly zasune kolmo do podkožní řasy vytvořené mezi palcem a

ukazovákem. Kožní řasu je třeba přidržovat stisknutou během celého podávání injekce.

Po jediném použití stříkačku vyhoďte.

Zvláštní populace

Přípravek Dynepo není indikován k léčbě anémie spojené s nádorovým onemocněním.

U starších osob nejsou nutné žádné zvláštní úpravy dávky.

pacientů

s homozygotní

srpkovou

anémií

renálním

selháním

musí

být

v případě

možnosti

udržována celková koncentrace hemoglobinu v rozmezí 7 až 9 g/dl.

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené.

Vzhledem k omezeným zkušenostem, účinnost a bezpečnost o přípravku Dynepo nemohla být

hodnocena u pacientů se zhoršenou funkcí jater.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Nekontrolovatelná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s chronickým selháním ledvin by údržovací koncentrace hemoglobinu neměla přesáhnout

horní limit cílové koncentrace hemoglobinu doporučené v bodě 4.2.

Přípavek již není registrován

Při klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod v

případě podávání přípravků stimulujících erytropoézu (ESA) k cílové hodnotě hemoglobinu vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolované klinické studie neprokázaly významné přínosy odpovídající podávání epoetinů, pokud

je koncentrace hemoglobinu vyšší než hladina nezbytná pro kontrolu příznaků anémie a k tomu, aby

se nemuselo přistoupit ke krevní transfúzi.

Hypertenze

U většiny pacientů s chronickým selháním ledvin se v anamnéze vyskytuje hypertenze. U pacientů

léčených přípravkem Dynepo může dojít ke zvýšení tlaku krve nebo ke zhoršení existující hypertenze.

Proto je nutné u pacientů léčených přípravkem Dynepo pečlivě monitorovat a kontrolovat hodnoty

krevního tlaku. Adekvátní kontrolu krevního tlaku je nutné provádět před zahájením terapie a v jejím

průběhu, aby se předešlo akutním komplikacím, jako jsou hypertenzní encefalopatie a související

komplikace (záchvaty, cévní mozková příhoda). V případě jakékoliv z těchto příhod je nezbytný

okamžitý zákrok lékaře a intenzivní lékařská péče. Zvláštní pozornost je nutné věnovat náhlým

bolestem hlavy migrénového typu, které mohou být varovným signálem.

Zvýšení hodnot krevního tlaku může vyžadovat léčbu antihypertenzními léky nebo zvýšení dávky

stávající antihypertenzní léčby. Navíc je zapotřebí zvážit úpravu podávané dávky přípravku Dynepo.

Pokud zůstanou hodnoty krevního tlaku vysoké, může být zapotřebí dočasně přerušit léčbu přípravkem

Dynepo.

Jestliže je hypertenze kontrolována pomocí intenzivnější terapie, je možné znovu začít podávat

přípravek Dynepo v nižší dávce.

Hodnocení koncentrace železa

Během léčby přípravkem Dynepo může dojít k rozvoji absolutního nebo funkčního deficitu železa. To

je nejčastější příčinou nedostatečné reakce pacienta na léčbu erytropoetinem.

Před zahájením léčby přípravkem Dynepo a v jejím průběhu je proto nutné hodnotit stav zásobního

železa pacienta, včetně saturace transferinu a sérové koncentrace feritinu. Saturace transferinu by měla

být alespoň 20 % a sérová koncentrace feritinu by měla být alespoň 100 ng/ml. Pokud saturace

transferinu klesne pod 20 % nebo pokud sérová koncentrace feritinu klesne pod 100 ng/ml, mělo by

být podáváno železo. Prakticky u všech pacientů je nezbytné doplňovat železo, aby byla zvýšena nebo

se udržela saturace transferinu a hladiny feritinu na hodnotách, které umožňují adekvátní stimulaci

erytropoézy přípravkem Dynepo.

U epoetin-rezistentních nebo nedostatečně reagujících pacientů, kteří nevykazují léčebnou reakci na

dávku 20 000 IU týdně, je nutné provést další vyšetření anémie, včetně odborného vyšetření

hematologem.

osob

s dostatečnou

suplementací

železa,

avšak

s neadekvátní

odpovědí

léčbu

přípravkem

Dynepo, je nutné hodnotit a v případě potřeby

léčit následující stavy:

infekce/zánět,

okultní krvácení,

hyperparatyroidismus/osteitis fibrosa cystica,

intoxikace hliníkem,

hemoglobinopatie, jako je talasemie nebo srpková anémie,

vitamínové deficity, tj. deficity kyseliny listové nebo vitaminu B12,

hemolýza,

maligní nemoci, včetně mnohočetného myelomu a myelodysplastického syndromu,

malnutrice.

Laboratorní monitorování

Doporučují se pravidelné kontroly krevního obrazu a počtu krevních destiček.

Hladina hemoglobinu se stanovuje jednou týdně dokud se neustálí v rozmezí stanovených cílových

hodnot a dokud není stanovena udržovací dávka. Po každé úpravě dávky by měl být hemoglobin

Přípavek již není registrován

stanovován také jednou týdně, dokud se neustálí v rozmezí cílových hodnot. Poté musí být prováděny

kontroly hladiny hemoglobinu v pravidelných intervalech.

Během léčby přípravkem Dynepo musí být pravidelně sledováno chemické složení krve, včetně

stanovení hodnot kreatininu a draslíku.

Další upozornění

Ačkoliv u přípravku Dynepo nebyla zaznamenána anafylaktoidní reakce, doporučuje se podat první

dávku pod lékařským dohledem, protože anafylaktoidní reakce se mohou při podávání erytropoetinu

objevit.

Použití přípravku Dynepo u nefrosklerotických pacientů, kteří dosud nejsou léčeni dialýzou, je nutné

definovat individuálně vzhledem k tomu, že nelze s jistotou vyloučit případné zrychlení progrese

ledvinového selhání.

Pacienti léčení přípravkem Dynepo mohou v průběhu hemodialýzy vyžadovat zvýšenou

antikoagulační léčbu, která zabrání srážení krve v arterio-venózním shuntu.

Nesprávné

použití

epoetinu

zdravými

osobami

může

vést

nadměrnému

zvýšení

koncentrace

hemoglobinu a hematokritu. Tento stav může být provázen životu nebezpečnými kardiovaskulárními

komplikacemi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné studie týkající se interakcí.

Během léčby přípravkem Dynepo v průběhu klinických studií nebyly hlášeny žádné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství

(viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Při předepisování těho

tným ženám je nutno

postupovat opatrně.

V případě použití u těhotných žen je nutné zvážit souběžnou substituční léčbu k doplnění železa.

Kojení: Není známo, zda se přípravek Dynepo vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že je

do mateřského mléka vylučována řada sloučenin, doporučuje se postupovat se zvýšenou opatrností při

podávání přípravku Dynepo kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dynepo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků lze očekávat u zhruba 10% pacientů. Mezi nejčastější nežádoucí účinky

patří hypertenze, trombόza související se vpichem a bolest hlavy. Klinické zkušenosti s epoetiny

nasvědčují tomu, že riziko hypertenze a trombόzy lze snížit titrací dávky tak, aby se hladina

hemoglobinu pohybovala v rozmezí mezi 10 až 12 g/dl.

Četnost výskytu nežádoucích reakcí , jež se vyskytly během léčby Dynepem, je znázorněna dole

v tabulce. Nežádoucí reakce jsou v každé skupině četnosti výsk

ytu řazeny podle klesající závažnosti

účinků.

Přípavek již není registrován

Tělesný systém

Časté

( >1/100, <1/10)

Méně časté

( >1/1000, <1/100)

Vzácné

( >1/10000, <1/1000)

Poruchy krve a

lymfatického systému:

polycytemie

trombόcytόza

Poruchy nervového

systému:

bolesti hlavy

konvulze

Cévní poruchy:

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy:

průjem

nevolnost

Poruchy kůže a

podkoží:

pruritus

Celkové a jinde

nezařazené poruchy a

lokální reakce po

podání:

trombόza související

s místem podání

bolest

reakce v místě aplikace

injekce (např. bolest,

krvácení), syndrom

podobný chřipce

Bylo pozorováno zvýšení hodnot chemické analýzy krve, včetně hodnot kreatininu a draslíku (viz bod

4.4).

4.9

Předávkování

Maximální dávka epoetinu delta, kterou by bylo možné bezpečně podat v jednorázové dávce nebo ve

více dávkách, nebyla stanovena.

Pokud nejsou pečlivě monitorovány hodnoty hemoglobinu a hematokritu a na základě tohoto

monitorování se neprovádí náležitá úprava dávky, může vést léčba k polycytemii. Dojde-li

k překročení navrženého rozmezí cílových hodnot, je nutné léčbu epoetinem delta dočasně vysadit až

do návratu hodnot hemoglobinu a hematokritu do navrženého cílového rozmezí. Podávání epoetinu

delta je poté možné obnovit při nižším dávkování (viz bod 4.2).

Dojde-li ke vzniku těžké polycytemie, mohou být ke snížení hladin hemoglobinu indikovány klasické

metody (flebotomie).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemika, ATC kód: B03XA.

Erytropoetin je glykoprotein, který stimuluje tvorbu erytrocytů z prekurzorů z oblasti kmenových

buněk. Působí jako faktor stimulující mitózu a jako hormon podporující diferenciaci.

Biologická

účinnost

erytropoetinu

byla

demonstrována

intravenózní

subkutánní

aplikaci

různých

zvířecích

modelů

vivo

(potkani

psi).

podání

epoetinu

delta

zvyšuje

počet

erytrocytů, hodnoty hemoglobinu, počet retikulocytů a rychlost inkorporace značeného železa

Během klinických hodnocení nebyly na základě klinické odpovědi zjištěny žádné známky tvorby

neutralizačních protilátek vůči epoetinu delta u lidí.

Po zastavení podávání se parametry erytropoézy vracejí k výchozím hodnotám v průběhu 1-3 měsíců

fáze rekonvalescence. Podkožní podávání vede k obdobné stimulaci erytropoézy jako intravenózní

aplikace.

Přípavek již není registrován

Patienti s karcinomem

Přípravek Dynepo není indikován na léčbu anémie související s rakovinou.

Erytropoetin je růstový faktor, který primárně stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro

erytropoetin se mohou vyskytovat na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.

Přežití a progrese nádoru bylo zkoumány v pěti velkých kontrolovaných studiích epoetinu alfa, beta a

darbepoetinu alfa, kterých se zúčastnilo celkem 2833 pacientů; čtyři z těchto studií byly dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studie a jedna byla otevřená studie. Dvou z těchto studií se účastnili

pacienti podstupující chemoterapii. Cílová koncentrace hemoglobinu ve dvou studiích byla >13 g/dl a

ve zbývajících třech studiích 12-14 g/dL. V otevřené studii neexistoval žádný rozdíl v celkovém

přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolními skupinami. U

čtyř placebem kontrolovaných studií se pohybovala míra rizika u celkové délky přežití od 1,25 do 2,47

ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie prokázaly trvalé nevysvětlitelné statisticky významné

zvýšení mortality u pacientů trpících anémií v souvislosti s různými běžnými maligními nádory, kteří

byli léčeni rekombinantními lidskými erytropoetiny v porovnání s kontrolními skupinami. Celkový

výsledek délky přežití v klinických studiích nemohl být uspokojivým způsobem vysvětlen rozdíly ve

výskytu trombózy a souvisejících komplikací mezi pacienty, kterým byl podáván rekombinantní

lidský erytropoetin a pacienty v kontrolní skupině.

Taktéž byla provedena systematická kontrola zahrnující více než 9000 pacientů s rakovinou, kteří se

zúčastnili 57 klinických zkoušek. Z m

etaanalýzy údajů celkového přežití vzešel odhadovaný stupeň

rizika přežití 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95% CI: 0,99; 1,18; 42 klinických pokusů a 8167

pacientů). U pacientů léčených rekombinantním lidským erytropoetinem bylo pozorováno zvýšené

relativní riziko tromboembolických příhod (RR 1,67; 95% CI: 1,35; 2,06; 35 klinických pokusů a

6769 pacientů). Je zde kozistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů

s rakovinou, kteří jsou léčeni rekombinantím lidským erytropoetinem. V jakém rozsahu se tyto

výsledky mohou týkat podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům trpícím

rakovinou, kteří podstupují léčbu chemoterapií, za účelem dosažení koncentrací hemoglobinu nižších

něž 13 g/dl, není jasné, protože do hodnocených údajů bylo zařazeno málo pacientů s touto

charakteristikou. Délka přežití a progrese nádoru u pacientů s rakovinou, jejichž anémie související s

chronickým selháním ledvin se léčí přípravkem Dynepo, nebyla zkoumána. Rozsah kterým se

výsledky pozorované ve výše uvedených klinických studiích mohou týkat této populace pacientů je

nejasný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dávky podávané v případě indikace selhání ledvin jsou nižší

než v případě indikace karcinom.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika erytropoetinu po podání epoetinu delta byla zkoumána u zdravých dobrovolníků a u

pacientů s chronickým selháním ledvin. Po intravenózní aplikaci se distribuční objem blíží celkovému

objemu v krvi a pohybuje se v rozmezí od 0,063 do 0,097 l/kg. Biologický poločas u nemocných se

ybuje v rozmezí od 4,7 do 13,2 hodin. U zdravých jedinců je biologický poločas přibližně o 50 %

kratší. Měřitelné koncentrace erytropoetinu v séru se udržují minimálně po dobu 24 hodin po podání

dávky v rozmezí od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Expozice erytropoetinu po podání epoetinu delta se u

pacientů úměrně zvyšuje po podání intravenózní dávky od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Po opakované

intravenózní aplikaci třikrát týdně nebyla pozorována akumulace epoetinu delta.

Maximální sérové koncentrace po subkutánní aplikaci epoetinu delta se objevují v rozmezí od 8 do 36

hodin po aplikaci. Poločas subkutánně aplikovaného epoetinu delta je delší než u intravenózního

podání a u nemocných se pohybuje v rozmezí od 27 do 33 hodin. Biologická dostupnost subkutánně

aplikovaného epoetinu delta se pohybuje v rozmezí od 26 % do 36 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech prováděné s přípravkem Dynepo a epoetinem alfa u březích potkaních a králičích

samic

neprokázaly

žádný

teratogenní

účinek,

avšak

naznačily

reverzibilní

účinky

růst

hematopoézu u potomstva v závislosti na třídě epoetinu.

Přípavek již není registrován

Účinky

zjištěné

v neklinických

studiích

byly

pozorovány

pouze

při

expozicích

dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, z čehož vyplývá, že pro klinické použití nejsou příliš

relevantní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Vzhledem k absenci klinických studií týkajících se kompatibility nelze tento přípravek kombinovat

s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve

vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po do

bu 5

dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum

použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do

25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G

z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového

pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci použitého léčivého přípravku či odpadových materiálů

vznikajících z tohoto léčivého přípravku a další zacházení s přípravkem

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Při subkután

ní aplikaci je nutné měnit místa vpichu injekce při každém podání.

Před použitím si prohlédněte předplněnou injekční stříkačku. Lze ji použít pouze v případě, že je

roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných částic a má konzistenci vody. Stříkačku

neprotřepávejte. Delší intenzivní třepání může vést k denaturaci léčivé látky.

Stříkačka je vybavena bezpečnostním chráničem jehly, aby se předešlo poranění o jehlu. Chránič nemá

vliv na běžnou manipulaci se stříkačkou a stříkačku je možno v chrániči otáčet. Aplikujte si potřebné

množství. Po podání injekce se jehla zakryje při uvolnění pístu bezpečnostním chráničem. Píst ve

stříkačce se bude zvedat směrem nahoru, dokud se celá je jehla neskryje.

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/211/011

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.březen 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 18. březen 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské

agentury pro léčiva (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dynepo 8 000 IU/0,4 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka obsahující léčivou látku epoetinum delta 8 000 IU v 0,4 ml roztoku

(20 000 IU/ml).

Epoetin delta je vytvářen v lidských buňkách (HT-1080) pomocí technologieiky aktivace genů.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Čirý, bezbarvý, vodný.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dynepo je indikován k léčbě symptomatické anemie související s chronickým selháním

ledvin u dospělých pacientů. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu

přípravkem

Dynepo

musí

zahájit

lékař

zkušenostmi

léčbou

aném

související

s chronickým selháním ledvin.

Dávkování přípravku Dynepo se musí individuálně upravit tak, aby se udržely cílové koncentrace

hemoglobinu v rozmezí od 10 do 12 g/dl.

Příznaky a následky anémie se mohou lišit podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je

nezbytné, aby lékař provedl vyhodnocení klinického stavu a průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Dynepo by se mělo podávat buď subkutánně nebo intravenózně za účelem zvýšení hladiny

hemoglobinu na max. 12 g/dl (7,5 mmol/L). Subkutánní podávání se preferuje u pacientů, kteří

nepodstupují hemodialýzu, aby nedošlo k napíchnutí periferních žil.

Z důvodu variability jednotlivých pacientů lze u nich příležitostně pozorovat individuální hodnoty

hemoglobinu nad i pod požadovanou hladinou. Variabilita hodnot hemoglobinu by se měla

kontrolovat upravením dávek, přičemž by se měl sledovat cílový rozsah hladin hemoglobinu 10 g/dl

(6,2 mmol/l) až 12g/dl (7,5mmol/l). Je třeba se vyvarovat hladiny hemoglobinu trvale vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l); níže jsou popsány pokyny pro odpovídající úpravu dávek v případě překročení

hodnot hemoglobinu 12 g/dl (7,5mmol/l) (viz bod Řízení dávek níže).

Je třeba zabránit zvýšení hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) během čtyř týdnů.

Dojde-li k němu, je třeba provést odpovídající úpravu dávky.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že se jim bude podávat nejniž

ší schválená dávka

přípravku Dynepo, která zajistí adekvátní kontrolu příznaků anémie.

Přípavek již není registrován

Řízení dávek

Úvodní

dávka

50 IU/kg

třikrát

týdně

při

intravenózní

aplikaci.

50 IU/kg

dvakrát

týdně

při

subkutánní aplikaci.

Během prvních tří měsíců po zahájení peritoneální dialýzy nemusí být použití erytropoetinu nezbytné,

protože během tohoto období dochází často ke zvýšení hladin hemoglobinu.

Před úpravou dávky je nutné ponechat dostatečný čas ke stanovení citlivosti pacienta na dávkování

přípravku Dynepo. Vzhledem k tomu, že k ustálení erytropoézy dochází až po určitém čase, mohou

mezi úpravou dávky (tj. zahájením, zvýšením, snížením nebo vysazením dávky) a signifikantními

změnami v koncentraci hemoglobinu uplynout přibližně 4 týdny. Proto by se úprava dávkování

neměla provádět častěji než jednou za měsíc, pokud nebude na základě klinických dat indikováno

jinak.

Dávka se musí snížit o 25 % - 50 % nebo se musí léčba dočasně přerušit a poté obnovit s nižší dávkou,

pokud:

koncentrace hemoglobinu dosáhne ≥ 12 g/dl nebo

růst koncentrace hemoglobinu přesáhne 2 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Dávka se musí zvýšit o 25 % - 50 %, pokud:

koncentrace hemoglobinu poklesne pod 10 g/dl a

růst koncentrace hemoglobinu klesne pod 0,7 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Způsob podání

Přípravek Dynepo se může aplikovat intravenózně nebo subkutánně. Podkožní podávání samotným

pacientem je možné pouze po poučení zdravotnickým personálem.

Požadovaná týdenní dávka přípravku Dynepo je u subkutánního podání nižší než u intravenózního

podání.

Při podkožní aplikaci se celá délka jehly zasune kolmo do podkožní řasy vytvořené mezi palcem a

ukazovákem. Kožní řasu je třeba přidržovat stisknutou během celého podávání injekce.

Po jediném použití stříkačku vyhoďte.

Zvláštní populace

Přípravek Dynepo není indikován k léčbě anémie spojené s nádorovým onemocněním.

U starších osob nejsou nutné žádné zvláštní úpravy dávky.

pacientů

s homozygotní

srpkovou

anémií

renálním

selháním

musí

být

v případě

možnosti

udržována celková koncentrace hemoglobinu v rozmezí 7 až 9 g/dl.

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené.

Vzhledem k omezeným zkušenostem, účinnost a bezpečnost o přípravku Dynepo nemohla být

hodnocena u pacientů se zhoršenou funkcí jater.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Nekontrolovatelná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s chronickým selháním ledvin by údržovací koncentrace hemoglobinu neměla přesáhnout

horní limit cílové koncentrace hemoglobinu doporučené v bodě 4.2.

Přípavek již není registrován

Při klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod v

případě podávání přípravků stimulujících erytropoézu (ESA) k cílové hodnotě hemoglobinu vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolované klinické studie neprokázaly významné přínosy odpovídající podávání epoetinů, pokud

je koncentrace hemoglobinu vyšší než hladina nezbytná pro kontrolu příznaků anémie a k tomu, aby

se nemuselo přistoupit ke krevní transfúzi.

Hypertenze

U většiny pacientů s chronickým selháním ledvin se v anamnéze vyskytuje hypertenze. U pacientů

léčených přípravkem Dynepo může dojít ke zvýšení tlaku krve nebo ke zhoršení existující hypertenze.

Proto je nutné u pacientů léčených přípravkem Dynepo pečlivě monitorovat a kontrolovat hodnoty

krevního tlaku. Adekvátní kontrolu krevního tlaku je nutné provádět před zahájením terapie a v jejím

průběhu, aby se předešlo akutním komplikacím, jako jsou hypertenzní encefalopatie a související

komplikace (záchvaty, cévní mozková příhoda). V případě jakékoliv z těchto příhod je nezbytný

okamžitý zákrok lékaře a intenzivní lékařská péče. Zvláštní pozornost je nutné věnovat náhlým

bolestem hlavy migrénového typu, které mohou být varovným signálem.

Zvýšení hodnot krevního tlaku může vyžadovat léčbu antihypertenzními léky nebo zvýšení dávky

stávající antihypertenzní léčby. Navíc je zapotřebí zvážit úpravu podávané dávky přípravku Dynepo.

Pokud zůstanou hodnoty krevního tlaku vysoké, může být zapotřebí dočasně přerušit léčbu přípravkem

Dynepo.

Jestliže je hypertenze kontrolována pomocí intenzivnější terapie, je možné znovu začít podávat

přípravek Dynepo v nižší dávce.

Hodnocení koncentrace železa

Během léčby přípravkem Dynepo může dojít k rozvoji absolutního nebo funkčního deficitu

železa.

je nejčastější příčinou nedostatečné reakce pacienta na léčbu erytropoetinem.

Před zahájením léčby přípravkem Dynepo a v jejím průběhu je proto nutné hodnotit stav zásobního

železa pacienta, včetně saturace transferinu a sérové koncentrace feritinu. Saturace transferinu by měla

být alespoň 20 % a sérová koncentrace feritinu by měla být alespoň 100 ng/ml. Pokud saturace

transferinu klesne pod 20 % nebo pokud sérová koncentrace feritinu klesne pod 100 ng/ml, mělo by

být podáváno železo. Prakticky u všech pacientů je nezbytné doplňovat železo, aby byla zvýšena nebo

se udržela saturace transferinu a hladiny feritinu na hodnotách, které umožňují adekvátní stimulaci

erytropoézy přípravkem Dynepo.

U epoetin-rezistentních nebo nedostatečně reagujících pacientů, kteří nevykazují léčebnou reakci na

dávku 20 000 IU týdně, je nutné provést další vyšetření anémie, včetně odborného vyšetření

hematologem.

osob

s dostatečnou

suplementací

železa,

avšak

s neadekvátní

odpovědí

léčbu

přípravkem

Dynepo, je nutné hodnotit a v případě potřeby léčit následující stavy:

infekce/zánět,

okultní krvácení,

perparatyroidismus/osteitis fibrosa cystica,

intoxikace hliníkem,

hemoglobinopatie, jako je talasemie nebo srpková anémie,

vitamínové deficity, tj. deficity kyseliny listové nebo vitaminu B12,

hemolýza,

maligní nemoci, včetně mnohočetného myelomu a myelodysplastického syndromu,

malnutrice.

Laboratorní monitorování

Doporučují se pravidelné kontroly krevního obrazu a počtu krevních destiček.

Hladina hemoglobinu se stanovuje jednou týdně dokud se neustálí v rozmezí stanovených cílových

hodnot a dokud není stanovena udržovací dávka. Po každé úpravě dávky by měl být hemoglobin

Přípavek již není registrován

stanovován také jednou týdně, dokud se neustálí v rozmezí cílových hodnot. Poté musí být prováděny

kontroly hladiny hemoglobinu v pravidelných intervalech.

Během léčby přípravkem Dynepo musí být pravidelně sledováno chemické složení krve, včetně

stanovení hodnot kreatininu a draslíku.

Další upozornění

Ačkoliv u přípravku Dynepo nebyla zaznamenána anafylaktoidní reakce, doporučuje se podat první

dávku pod lékařským dohledem, protože anafylaktoidní reakce se mohou při podávání erytropoetinu

objevit.

Použití přípravku Dynepo u nefrosklerotických pacientů, kteří dosud nejsou léčeni dialýzou, je nutné

definovat individuálně vzhledem k tomu, že nelze s jistotou vyloučit případné zrychlení progrese

ledvinového selhání.

Pacienti léčení přípravkem Dynepo mohou v průběhu hemodialýzy vyžadovat zvýšenou

antikoagulační léčbu, která zabrání srážení krve v arterio-venózním shuntu.

Nesprávné

použití

epoetinu

zdravými

osobami

může

vést

nadměrnému

zvýšení

koncentrace

hemoglobinu a hematokritu. Tento stav může být provázen životu nebezpečnými kardiovaskulárními

komplikacemi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné studie týkající se interakcí.

Během léčby přípravkem Dynepo v průběhu klinických studií nebyly hlášeny žádné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství

(viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Při předepisování těho

tným ženám je nutno

postupovat opatrně.

V případě použití u těhotných žen je nutné zvážit souběžnou substituční léčbu k doplnění železa.

Kojení: Není známo, zda se přípravek Dynepo vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že je

do mateřského mléka vylučována řada sloučenin, doporučuje se postupovat se zvýšenou opatrností při

podávání přípravku Dynepo kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dynepo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků lze očekávat u zhruba 10% pacientů. Mezi nejčastější nežádoucí účinky

patří hypertenze, trombόza související se vpichem a bolest hlavy. Klinické zkušenosti s epoetiny

nasvědčují tomu, že riziko hypertenze a trombόzy lze snížit titrací dávky tak, aby se hladina

hemoglobinu pohybovala v rozmezí mezi 10 až 12 g/dl.

Četnost výskytu nežádoucích reakcí , jež se vyskytly během léčby Dynepem, je znázorněna dole

v tabulce. Nežádoucí reakce jsou v každé skupině četnosti výsk

ytu řazeny podle klesající závažnosti

účinků.

Přípavek již není registrován

Tělesný systém

Časté

( >1/100, <1/10)

Méně časté

( >1/1000, <1/100)

Vzácné

( >1/10000, <1/1000)

Poruchy krve a

lymfatického systému:

polycytemie

trombόcytόza

Poruchy nervového

systému:

bolesti hlavy

konvulze

Cévní poruchy:

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy:

průjem

nevolnost

Poruchy kůže a

podkoží:

pruritus

Celkové a jinde

nezařazené poruchy a

lokální reakce po

podání:

trombόza související

s místem podání

bolest

reakce v místě aplikace

injekce (např. bolest,

krvácení), syndrom

podobný chřipce

Bylo pozorováno zvýšení hodnot chemické analýzy krve, včetně hodnot kreatininu a draslíku (viz bod

4.4).

4.9

Předávkování

Maximální dávka epoetinu delta, kterou by bylo možné bezpečně podat v jednorázové dávce nebo ve

více dávkách, nebyla stanovena.

Pokud nejsou pečlivě monitorovány hodnoty hemoglobinu a hematokritu a na základě tohoto

monitorování se neprovádí náležitá úprava dávky, může vést léčba k polycytemii. Dojde-li

k překročení navrženého rozmezí cílových hodnot, je nutné léčbu epoetinem delta dočasně vysadit až

do návratu hodnot hemoglobinu a hematokritu do navrženého cílového rozmezí. Podávání epoetinu

delta je poté možné obnovit při nižším dávkování (viz bod 4.2).

Dojde-li ke vzniku těžké polycytemie, mohou být ke snížení hladin hemoglobinu indikovány klasické

metody (flebotomie).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemika, ATC kód: B03XA.

Erytropoetin je glykoprotein, který stimuluje tvorbu erytrocytů z prekurzorů z oblasti kmenových

buněk. Působí jako faktor stimulující mitózu a jako hormon podporující diferenciaci.

Biologická

účinnost

erytropoetinu

byla

demonstrována

intravenózní

subkutánní

aplikaci

různých

zvířecích

modelů

vivo

(potkani

psi).

podání

epoetinu

delta

zvyšuje

počet

erytrocytů, hodnoty hemoglobinu, počet retikulocytů a rychlost inkorporace značeného železa

Během klinických hodnocení nebyly na základě klinické odpovědi zjištěny žádné známky tvorby

neutralizačních protilátek vůči epoetinu delta u lidí.

Po zastavení podávání se parametry erytropoézy vracejí k výchozím hodnotám v průběhu 1-3 měsíců

fáze rekonvalescence. Podkožní podávání vede k obdobné stimulaci erytropoézy jako intravenózní

aplikace.

Přípavek již není registrován

Patienti s karcinomem

Přípravek Dynepo není indikován na léčbu anémie související s rakovinou.

Erytropoetin je růstový faktor, který primárně stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro

erytropoetin se mohou vyskytovat na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.

Přežití a progrese nádoru bylo zkoumány v pěti velkých kontrolovaných studiích epoetinu alfa, beta a

darbepoetinu alfa, kterých se zúčastnilo celkem 2833 pacientů; čtyři z těchto studií byly dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studie a jedna byla otevřená studie. Dvou z těchto studií se účastnili

pacienti podstupující chemoterapii. Cílová koncentrace hemoglobinu ve dvou studiích byla >13 g/dl a

ve zbývajících třech studiích 12-14 g/dL. V otevřené studii neexistoval žádný rozdíl v celkovém

přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolními skupinami. U

čtyř placebem kontrolovaných studií se pohybovala míra rizika u celkové délky přežití od 1,25 do 2,47

ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie prokázaly trvalé nevysvětlitelné statisticky významné

zvýšení mortality u pacientů trpících anémií v souvislosti s různými běžnými maligními nádory, kteří

byli léčeni rekombinantními lidskými erytropoetiny v porovnání s kontrolními skupinami. Celkový

výsledek délky přežití v klinických studiích nemohl být uspokojivým způsobem vysvětlen rozdíly ve

výskytu trombózy a souvisejících komplikací mezi pacienty, kterým byl podáván rekombinantní

lidský erytropoetin a pacienty v kontrolní skupině.

Taktéž byla provedena systematická kontrola zahrnující více než 9000 pacientů s rakovinou, kteří se

zúčastnili 57 klinických zkoušek. Z m

etaanalýzy údajů celkového přežití vzešel odhadovaný stupeň

rizika přežití 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95% CI: 0,99; 1,18; 42 klinických pokusů a 8167

pacientů). U pacientů léčených rekombinantním lidským erytropoetinem bylo pozorováno zvýšené

relativní riziko tromboembolických příhod (RR 1,67; 95% CI: 1,35; 2,06; 35 klinických pokusů a

6769 pacientů). Je zde kozistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů

s rakovinou, kteří jsou léčeni rekombinantím lidským erytropoetinem. V jakém rozsahu se tyto

výsledky mohou týkat podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům trpícím

rakovinou, kteří podstupují léčbu chemoterapií, za účelem dosažení koncentrací hemoglobinu nižších

něž 13 g/dl, není jasné, protože do hodnocených údajů bylo zařazeno málo pacientů s touto

charakteristikou. Délka přežití a progrese nádoru u pacientů s rakovinou, jejichž anémie související s

chronickým selháním ledvin se léčí přípravkem Dynepo, nebyla zkoumána. Rozsah kterým se

výsledky pozorované ve výše uvedených klinických studiích mohou týkat této populace pacientů je

nejasný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dávky podávané v případě indikace selhání ledvin jsou nižší

než v případě indikace karcinom.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika erytropoetinu po podání epoetinu delta byla zkoumána u zdravých dobrovolníků a u

pacientů s chronickým selháním ledvin. Po intravenózní aplikaci se distribuční objem blíží celkovému

objemu v krvi a pohybuje se v rozmezí od 0,063 do 0,097 l/kg. Biologický poločas u nem

ocných se

pohybuje v rozmezí od 4,7 do 13,2 hodin. U zdravých jedinců je biologický poločas přibližně o 50 %

kratší. Měřitelné koncentrace erytropoetinu v séru se udržují minimálně po dobu 24 hodin po podání

dávky v rozmezí od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Expozice erytropoetinu po podání epoetinu delta se u

pacientů úměrně zvyšuje po podání intravenózní dávky od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Po opakované

intravenózní aplikaci třikrát týdně nebyla pozorována akumulace epoetinu delta.

Maximální sérové koncentrace po subkutánní aplikaci epoetinu delta se objevují v rozmezí od 8 do 36

hodin po aplikaci. Poločas subkutánně aplikovaného epoetinu delta je delší než u intravenózního

podání a u nemocných se pohybuje v rozmezí od 27 do 33 hodin. Biologická dostupnost subkutánně

aplikovaného epoetinu delta se pohybuje v rozmezí od 26 % do 36 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech prováděné s přípravkem Dynepo a epoetinem alfa u březích potkaních a králičích

samic

neprokázaly

žádný

teratogenní

účinek,

avšak

naznačily

reverzibilní

účinky

růst

hematopoézu u potomstva v závislosti na třídě epoetinu.

Přípavek již není registrován

Účinky

zjištěné

v neklinických

studiích

byly

pozorovány

pouze

při

expozicích

dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, z čehož vyplývá, že pro klinické použití nejsou příliš

relevantní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Vzhledem k absenci klinických studií týkajících se kompatibility nelze tento přípravek kombinovat

s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve

vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po do

bu 5

dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum

použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do

25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G

z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového

pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci použitého léčivého přípravku či odpadových materiálů

vznikajících z tohoto léčivého přípravku a další zacházení s přípravkem

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Při subkután

ní aplikaci je nutné měnit místa vpichu injekce při každém podání.

Před použitím si prohlédněte předplněnou injekční stříkačku. Lze ji použít pouze v případě, že je

roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných částic a má konzistenci vody. Stříkačku

neprotřepávejte. Delší intenzivní třepání může vést k denaturaci léčivé látky.

Stříkačka je vybavena bezpečnostním chráničem jehly, aby se předešlo poranění o jehlu. Chránič nemá

vliv na běžnou manipulaci se stříkačkou a stříkačku je možno v chrániči otáčet. Aplikujte si potřebné

množství. Po podání injekce se jehla zakryje při uvolnění pístu bezpečnostním chráničem. Píst ve

stříkačce se bude zvedat směrem nahoru, dokud se celá je jehla neskryje.

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/211/012

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.březen 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 18. březen 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské

agentury pro léčiva (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dynepo 10 000 IU/0,5 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Předplněná injekční stříkačka obsahující léčivou látku epoetinum delta 10 000 IU v 0,5 ml roztoku

(20 000 IU/ml).

Epoetin delta je vytvářen v lidských buňkách (HT-1080) pomocí technologieiky aktivace genů.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Čirý, bezbarvý, vodný.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dynepo je indikován k léčbě symptomatické anemie související s chronickým selháním

ledvin u dospělých pacientů. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu

přípravkem

Dynepo

musí

zahájit

lékař

zkušenostmi

léčbou

aném

související

s chronickým selháním ledvin.

Dávkování přípravku Dynepo se musí individuálně upravit tak, aby se udržely cílové koncentrace

hemoglobinu v rozmezí od 10 do 12 g/dl.

Příznaky a následky anémie se mohou lišit podle věku, pohlaví a celkové závažnosti nemoci; je

nezbytné, aby lékař provedl vyhodnocení klinického stavu a průběhu nemoci u jednotlivých pacientů.

Dynepo by se mělo podávat buď subkutánně nebo intravenózně za účelem zvýšení hladiny

hemoglobinu na max. 12 g/dl (7,5 mmol/L). Subkutánní podávání se preferuje u pacientů, kteří

nepodstupují hemodialýzu, aby nedošlo k napíchnutí periferních žil.

Z důvodu variability jednotlivých pacientů lze u nich příležitostně pozorovat individuální hodnoty

hemoglobinu nad i pod požadovanou hladinou. Variabilita hodnot hemoglobinu by se měla

kontrolovat upravením dávek, přičemž by se měl sledovat cílový rozsah hladin hemoglobinu 10 g/dl

(6,2 mmol/l) až 12g/dl (7,5mmol/l). Je třeba se vyvarovat hladiny hemoglobinu trvale vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l); níže jsou popsány pokyny pro odpovídající úpravu dávek v případě překročení

hodnot hemoglobinu 12 g/dl (7,5mmol/l) (viz bod Řízení dávek níže).

Je třeba zabránit zvýšení hladiny hemoglobinu o více než 2 g/dl (1,25 mmol/l) během čtyř týdnů.

Dojde-li k němu, je třeba provést odpovídající úpravu dávky.

Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby se zajistilo, že se jim bude podávat nejniž

ší schválená dávka

přípravku Dynepo, která zajistí adekvátní kontrolu příznaků anémie.

Přípavek již není registrován

Řízení dávek

Úvodní

dávka

50 IU/kg

třikrát

týdně

při

intravenózní

aplikaci.

50 IU/kg

dvakrát

týdně

při

subkutánní aplikaci.

Během prvních tří měsíců po zahájení peritoneální dialýzy nemusí být použití erytropoetinu nezbytné,

protože během tohoto období dochází často ke zvýšení hladin hemoglobinu.

Před úpravou dávky je nutné ponechat dostatečný čas ke stanovení citlivosti pacienta na dávkování

přípravku Dynepo. Vzhledem k tomu, že k ustálení erytropoézy dochází až po určitém čase, mohou

mezi úpravou dávky (tj. zahájením, zvýšením, snížením nebo vysazením dávky) a signifikantními

změnami v koncentraci hemoglobinu uplynout přibližně 4 týdny. Proto by se úprava dávkování

neměla provádět častěji než jednou za měsíc, pokud nebude na základě klinických dat indikováno

jinak.

Dávka se musí snížit o 25 % - 50 % nebo se musí léčba dočasně přerušit a poté obnovit s nižší dávkou,

pokud:

koncentrace hemoglobinu dosáhne ≥ 12 g/dl nebo

růst koncentrace hemoglobinu přesáhne 2 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Dávka se musí zvýšit o 25 % - 50 %, pokud:

koncentrace hemoglobinu poklesne pod 10 g/dl a

růst koncentrace hemoglobinu klesne pod 0,7 g/dl za jakékoliv období 4 týdnů.

Způsob podá

Přípravek Dynepo se může aplikovat intravenózně nebo subkutánně. Podkožní podávání samotným

pacientem je možné pouze po poučení zdravotnickým personálem.

Požadovaná týdenní dávka přípravku Dynepo je u subkutánního podání nižší než u intravenózního

podání.

Při podkožní aplikaci se celá délka jehly zasune kolmo do podkožní řasy vytvořené mezi palcem a

ukazovákem. Kožní řasu je třeba přidržovat stisknutou během celého podávání injekce.

Po jediném použití stříkačku vyhoďte.

Zvláštní populace

Přípravek Dynepo není indikován k léčbě anémie spojené s nádorovým onemocněním.

U starších osob nejsou nutné žádné zvláštní úpravy dávky.

pacientů

s homozygotní

srpkovou

anémií

renálním

selháním

musí

být

v případě

možnosti

udržována celková koncentrace hemoglobinu v rozmezí 7 až 9 g/dl.

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené.

Vzhledem k omezeným zkušenostem, účinnost a bezpečnost o přípravku Dynepo nemohla být

hodnocena u pacientů se zhoršenou funkcí jater.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Nekontrolovatelná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s chronickým selháním ledvin by údržovací koncentrace hemoglobinu neměla přesáhnout

horní limit cílové koncentrace hemoglobinu doporučené v bodě 4.2.

Přípavek již není registrován

Při klinických studiích bylo pozorováno zvýšené riziko úmrtí a závažných kardiovaskulárních příhod v

případě podávání přípravků stimulujících erytropoézu (ESA) k cílové hodnotě hemoglobinu vyšší než

12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolované klinické studie neprokázaly významné přínosy odpovídající podávání epoetinů, pokud

je koncentrace hemoglobinu vyšší než hladina nezbytná pro kontrolu příznaků anémie a k tomu, aby

se nemuselo přistoupit ke krevní transfúzi.

Hypertenze

U většiny pacientů s chronickým selháním ledvin se v anamnéze vyskytuje hypertenze. U pacientů

léčených přípravkem Dynepo může dojít ke zvýšení tlaku krve nebo ke zhoršení existující hypertenze.

Proto je nutné u pacientů léčených přípravkem Dynepo pečlivě monitorovat a kontrolovat hodnoty

krevního tlaku. Adekvátní kontrolu krevního tlaku je nutné provádět před zahájením terapie a v jejím

průběhu, aby se předešlo akutním komplikacím, jako jsou hypertenzní encefalopatie a související

komplikace (záchvaty, cévní mozková příhoda). V případě jakékoliv z těchto příhod je nezbytný

okamžitý zákrok lékaře a intenzivní lékařská péče. Zvláštní pozornost je nutné věnovat náhlým

bolestem hlavy migrénového typu, které mohou být varovným signálem.

Zvýšení hodnot krevního tlaku může vyžadovat léčbu antihypertenzními léky nebo zvýšení dávky

stávající antihypertenzní léčby. Navíc je zapotřebí zvážit úpravu podávané dávky přípravku Dynepo.

Pokud zůstanou hodnoty krevního tlaku vysoké, může být zapotřebí dočasně přerušit léčbu přípravkem

Dynepo.

Jestliže je hypertenze kontrolována pomocí intenzivnější terapie, je možné znovu začít podávat

přípravek Dynepo v nižší dávce.

Hodnocení koncentrace železa

Během léčby přípravkem Dynepo může dojít k rozvoji absolutního nebo funkčního deficitu železa. To

je nejčastější příčinou nedostatečné reakce pacienta na léčbu erytropoetinem.

Před zahájením léčby přípravkem Dynepo a v jejím průběhu je proto nutné hodnotit stav zásobního

železa pacienta, včetně saturace transferinu a sérové koncentrace feritinu. Saturace transferinu by měla

být alespoň 20 % a sérová koncentrace feritinu by měla být alespoň 100 ng/ml. Pokud saturace

transferinu klesne pod 20 % nebo pokud sérová koncentrace feritinu klesne pod 100 ng/ml, mělo by

být podáváno železo. Prakticky u všech pacientů je nezbytné doplňovat železo, aby byla zvýšena nebo

se udržela saturace transferinu a hladiny feritinu na hodnotách, které umožňují adekvátní stimulaci

erytropoézy přípravkem Dynepo.

U epoetin-rezistentních nebo nedostatečně reagujících pacientů, kteří nevykazují léčebnou reakci na

dávku 20 000 IU týdně, je nutné provést další vyšetření anémie, včetně odborného vyšetření

hematologem.

osob

s dostatečnou

suplementací

železa,

avšak

s neadekvátní

odpovědí

léčbu

přípravkem

Dynepo, je nutné hodnotit a v případě potřeby

léčit následující stavy:

infekce/zánět,

okultní krvácení,

hyperparatyroidismus/osteitis fibrosa cystica,

intoxikace hliníkem,

hemoglobinopatie, jako je talasemie nebo srpková anémie,

vitamínové deficity, tj. deficity kyseliny listové nebo vitaminu B12,

hemolýza,

maligní nemoci, včetně mnohočetného myelomu a myelodysplastického syndromu,

malnutrice.

Laboratorní monitorování

Doporučují se pravidelné kontroly krevního obrazu a počtu krevních destiček.

Hladina hemoglobinu se stanovuje jednou týdně dokud se neustálí v rozmezí stanovených cílových

hodnot a dokud není stanovena udržovací dávka. Po každé úpravě dávky by měl být hemoglobin

Přípavek již není registrován

stanovován také jednou týdně, dokud se neustálí v rozmezí cílových hodnot. Poté musí být prováděny

kontroly hladiny hemoglobinu v pravidelných intervalech.

Během léčby přípravkem Dynepo musí být pravidelně sledováno chemické složení krve, včetně

stanovení hodnot kreatininu a draslíku.

Další upozornění

Ačkoliv u přípravku Dynepo nebyla zaznamenána anafylaktoidní reakce, doporučuje se podat první

dávku pod lékařským dohledem, protože anafylaktoidní reakce se mohou při podávání erytropoetinu

objevit.

Použití přípravku Dynepo u nefrosklerotických pacientů, kteří dosud nejsou léčeni dialýzou, je nutné

definovat individuálně vzhledem k tomu, že nelze s jistotou vyloučit případné zrychlení progrese

ledvinového selhání.

Pacienti léčení přípravkem Dynepo mohou v průběhu hemodialýzy vyžadovat zvýšenou

antikoagulační léčbu, která zabrání srážení krve v arterio-venózním shuntu.

Nesprávné

použití

epoetinu

zdravými

osobami

může

vést

nadměrnému

zvýšení

koncentrace

hemoglobinu a hematokritu. Tento stav může být provázen životu nebezpečnými kardiovaskulárními

komplikacemi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné studie týkající se interakcí.

Během léčby přípravkem Dynepo v průběhu klinických studií nebyly hlášeny žádné interakce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinků na průběh těhotenství

(viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Při předepisování těho

tným ženám je nutno

postupovat opatrně.

V případě použití u těhotných žen je nutné zvážit souběžnou substituční léčbu k doplnění železa.

Kojení: Není známo, zda se přípravek Dynepo vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že je

do mateřského mléka vylučována řada sloučenin, doporučuje se postupovat se zvýšenou opatrností při

podávání přípravku Dynepo kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dynepo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků lze očekávat u zhruba 10% pacientů. Mezi nejčastější nežádoucí účinky

patří hypertenze, trombόza související se vpichem a bolest hlavy. Klinické zkušenosti s epoetiny

nasvědčují tomu, že riziko hypertenze a trombόzy lze snížit titrací dávky tak, aby se hladina

hemoglobinu pohybovala v rozmezí mezi 10 až 12 g/dl.

Četnost výskytu nežádoucích reakcí , jež se vyskytly během léčby Dynepem, je znázorněna dole

v tabulce. Nežádoucí reakce jsou v každé skupině četnosti výsk

ytu řazeny podle klesající závažnosti

účinků.

Přípavek již není registrován

Tělesný systém

Časté

( >1/100, <1/10)

Méně časté

( >1/1000, <1/100)

Vzácné

( >1/10000, <1/1000)

Poruchy krve a

lymfatického systému:

polycytemie

trombόcytόza

Poruchy nervového

systému:

bolesti hlavy

konvulze

Cévní poruchy:

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy:

průjem

nevolnost

Poruchy kůže a

podkoží:

pruritus

Celkové a jinde

nezařazené poruchy a

lokální reakce po

podání:

trombόza související

s místem podání

bolest

reakce v místě aplikace

injekce (např. bolest,

krvácení), syndrom

podobný chřipce

Bylo pozorováno zvýšení hodnot chemické analýzy krve, včetně hodnot kreatininu a draslíku (viz bod

4.4).

4.9

Předávkování

Maximální dávka epoetinu delta, kterou by bylo možné bezpečně podat v jednorázové dávce nebo ve

více dávkách, nebyla stanovena.

Pokud nejsou pečlivě monitorovány hodnoty hemoglobinu a hematokritu a na základě tohoto

monitorování se neprovádí náležitá úprava dávky, může vést léčba k polycytemii. Dojde-li

k překročení navrženého rozmezí cílových hodnot, je nutné léčbu epoetinem delta dočasně vysadit až

do návratu hodnot hemoglobinu a hematokritu do navrženého cílového rozmezí. Podávání epoetinu

delta je poté možné obnovit při nižším dávkování (viz bod 4.2).

Dojde-li ke vzniku těžké polycytemie, mohou být ke snížení hladin hemoglobinu indikovány klasické

metody (flebotomie).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antianemika, ATC kód: B03XA.

Erytropoetin je glykoprotein, který stimuluje tvorbu erytrocytů z prekurzorů z oblasti kmenových

buněk. Působí jako faktor stimulující mitózu a jako hormon podporující diferenciaci.

Biologická

účinnost

erytropoetinu

byla

demonstrována

intravenózní

subkutánní

aplikaci

různých

zvířecích

modelů

vivo

(potkani

psi).

podání

epoetinu

delta

zvyšuje

počet

erytrocytů, hodnoty hemoglobinu, počet retikulocytů a rychlost inkorporace značeného železa

Během klinických hodnocení nebyly na základě klinické odpovědi zjištěny žádné známky tvorby

neutralizačních protilátek vůči epoetinu delta u lidí.

Po zastavení podávání se parametry erytropoézy vracejí k výchozím hodnotám v průběhu 1-3 měsíců

fáze rekonvalescence. Podkožní podávání vede k obdobné stimulaci erytropoézy jako intravenózní

aplikace.

Přípavek již není registrován

Patienti s karcinomem

Přípravek Dynepo není indikován na léčbu anémie související s rakovinou.

Erytropoetin je růstový faktor, který primárně stimuluje tvorbu červených krvinek. Receptory pro

erytropoetin se mohou vyskytovat na povrchu nejrůznějších nádorových buněk.

Přežití a progrese nádoru bylo zkoumány v pěti velkých kontrolovaných studiích epoetinu alfa, beta a

darbepoetinu alfa, kterých se zúčastnilo celkem 2833 pacientů; čtyři z těchto studií byly dvojitě

zaslepené placebem kontrolované studie a jedna byla otevřená studie. Dvou z těchto studií se účastnili

pacienti podstupující chemoterapii. Cílová koncentrace hemoglobinu ve dvou studiích byla >13 g/dl a

ve zbývajících třech studiích 12-14 g/dL. V otevřené studii neexistoval žádný rozdíl v celkovém

přežití mezi pacienty léčenými rekombinantním lidským erytropoetinem a kontrolními skupinami. U

čtyř placebem kontrolovaných studií se pohybovala míra rizika u celkové délky přežití od 1,25 do 2,47

ve prospěch kontrolních skupin. Tyto studie prokázaly trvalé nevysvětlitelné statisticky významné

zvýšení mortality u pacientů trpících anémií v souvislosti s různými běžnými maligními nádory, kteří

byli léčeni rekombinantními lidskými erytropoetiny v porovnání s kontrolními skupinami. Celkový

výsledek délky přežití v klinických studiích nemohl být uspokojivým způsobem vysvětlen rozdíly ve

výskytu trombózy a souvisejících komplikací mezi pacienty, kterým byl podáván rekombinantní

lidský erytropoetin a pacienty v kontrolní skupině.

Taktéž byla provedena systematická kontrola zahrnující více než 9000 pacientů s rakovinou, kteří se

zúčastnili 57 klinických zkoušek. Z m

etaanalýzy údajů celkového přežití vzešel odhadovaný stupeň

rizika přežití 1,08 ve prospěch kontrolních skupin (95% CI: 0,99; 1,18; 42 klinických pokusů a 8167

pacientů). U pacientů léčených rekombinantním lidským erytropoetinem bylo pozorováno zvýšené

relativní riziko tromboembolických příhod (RR 1,67; 95% CI: 1,35; 2,06; 35 klinických pokusů a

6769 pacientů). Je zde kozistentní důkaz pro tvrzení, že může existovat významné poškození pacientů

s rakovinou, kteří jsou léčeni rekombinantím lidským erytropoetinem. V jakém rozsahu se tyto

výsledky mohou týkat podávání rekombinantního lidského erytropoetinu pacientům trpícím

rakovinou, kteří podstupují léčbu chemoterapií, za účelem dosažení koncentrací hemoglobinu nižších

něž 13 g/dl, není jasné, protože do hodnocených údajů bylo zařazeno málo pacientů s touto

charakteristikou. Délka přežití a progrese nádoru u pacientů s rakovinou, jejichž anémie související s

chronickým selháním ledvin se léčí přípravkem Dynepo, nebyla zkoumána. Rozsah kterým se

výsledky pozorované ve výše uvedených klinických studiích mohou týkat této populace pacientů je

nejasný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že dávky podávané v případě indikace selhání ledvin jsou nižší

než v případě indikace karcinom.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika erytropoetinu po podání epoetinu delta byla zkoumána u zdravých dobrovolníků a u

pacientů s chronickým selháním ledvin. Po intravenózní aplikaci se distribuční objem blíží celkovému

objemu v krvi a pohybuje se v rozmezí od 0,063 do 0,097 l/kg. Biologický poločas u nem

ocných se

pohybuje v rozmezí od 4,7 do 13,2 hodin. U zdravých jedinců je biologický poločas přibližně o 50 %

kratší. Měřitelné koncentrace erytropoetinu v séru se udržují minimálně po dobu 24 hodin po podání

dávky v rozmezí od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Expozice erytropoetinu po podání epoetinu delta se u

pacientů úměrně zvyšuje po podání intravenózní dávky od 50 IU/kg do 300 IU/kg. Po opakované

intravenózní aplikaci třikrát týdně nebyla pozorována akumulace epoetinu delta.

Maximální sérové koncentrace po subkutánní aplikaci epoetinu delta se objevují v rozmezí od 8 do 36

hodin po aplikaci. Poločas subkutánně aplikovaného epoetinu delta je delší než u intravenózního

podání a u nemocných se pohybuje v rozmezí od 27 do 33 hodin. Biologická dostupnost subkutánně

aplikovaného epoetinu delta se pohybuje v rozmezí od 26 % do 36 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech prováděné s přípravkem Dynepo a epoetinem alfa u březích potkaních a králičích

samic

neprokázaly

žádný

teratogenní

účinek,

avšak

naznačily

reverzibilní

účinky

růst

hematopoézu u potomstva v závislosti na třídě epoetinu.

Přípavek již není registrován

Účinky

zjištěné

v neklinických

studiích

byly

pozorovány

pouze

při

expozicích

dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, z čehož vyplývá, že pro klinické použití nejsou příliš

relevantní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Vzhledem k absenci klinických studií týkajících se kompatibility nelze tento přípravek kombinovat

s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve

vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po do

bu 5

dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum

použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do

25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G

z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového

pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci použitého léčivého přípravku či odpadových materiálů

vznikajících z tohoto léčivého přípravku a další zacházení s přípravkem

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Při subkután

ní aplikaci je nutné měnit místa vpichu injekce při každém podání.

Před použitím si prohlédněte předplněnou injekční stříkačku. Lze ji použít pouze v případě, že je

roztok čirý, bezbarvý, bez viditelných pevných částic a má konzistenci vody. Stříkačku

neprotřepávejte. Delší intenzivní třepání může vést k denaturaci léčivé látky.

Stříkačka je vybavena bezpečnostním chráničem jehly, aby se předešlo poranění o jehlu. Chránič nemá

vliv na běžnou manipulaci se stříkačkou a stříkačku je možno v chrániči otáčet. Aplikujte si potřebné

množství. Po podání injekce se jehla zakryje při uvolnění pístu bezpečnostním chráničem. Píst ve

stříkačce se bude zvedat směrem nahoru, dokud se celá je jehla neskryje.

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/02/211/005

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18.březen 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 18.březen 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské

agentury pro léčiva (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Přečtěte si celý dokument

Přípavek již není registrován

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/372

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

DYNEPO

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o Vašem zdravotním stavu nebo léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace

o

tom,

na

základě

čeho

Výbor

pro

humánní

léčivé

přípravky

svá

doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Dynepo?

Dynepo je injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Je dostupný ve variantách s rozpětím

koncentrace účinné látky od 2000 IU/ml do 20000 IU/ml. Účinnou látkou obsaženou v přípravku

Dynepo je epoetin delta.

Na co se přípravek Dynepo používá?

Přípravek Dynepo je určen k léčbě anémie (snížený počet červených krvinek oproti normálním

hodnotám) u dospělých pacientů s chronickým selháním ledvin (dlouhodobé onemocnění ledvin).

Může se používat u pacientů na dialýze (technika na čištění krve) i u nedialyzovaných pacientů.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Dynepo používá?

Léčbu přípravkem Dynepo smí zahájit pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou pacientů trpících

selháním ledvin. Přípravek Dynepo může být podáván intravenózně (injekcí do žíly) nebo subkutánně

(injekcí pod kůži). Úvodní dávky činí 50 IU/kg třikrát týdně při intravenózní aplikaci a dvakrát týdně

při subk

utánním podání. Dávkování je upravováno v závislosti na reakci pacienta.

Jak přípravek Dynepo působí?

Hormon nazývaný erytropoetin stimuluje produkci červených krvinek v kostní dřeni. Aktivní složka

přípravku Dynepo, epoetin delta, je kopií lidského hormonu, který se vyrábí metodou označovanou

jako „genetické inženýrství“: enzym je vyráběn buňkou, ve které je aktivován gen (kód) pro produkci

enzymu, takže buňka enzymu vyrobí více a tento enzym je pak možné extrahovat a použít v přípravku

Dynepo. U pacientů s chronickým selháním ledvin je hlavní příčinou anémie nedostatek erytropoetinu.

Dynepo účinkuje pomocí stimulace tvorby červených krvinek stejným způsobem jako erytropoetin.

Jak byl přípravek Dynepo zkoumán?

Účinnost přípravku Dynepo při léčbě anémie byla zkoumána na celkem 1308 pacientech s chronickým

selháním ledvin, přičemž byly provedeny dvě hlavní klinické studie. V jedné z těchto studií byl

přípravek Dynepo, podávaný intravenózně, porovnáván s epoetinem alfa (podobný typ léčiva). Ve

druhé studii byly srovnávány tři různé dávkovací režimy subkutánně podávaného přípravku Dynepo.

Hlavním měřítkem účinnosti v rámci klinických studií bylo to, zda přípravek Dynepo pomohl zvýšit

hladiny hemoglobinu (bílkovina v červených krvinkách, která přenáší kyslík v těle).

Přípavek již není registrován

EMEA 2007

Jaký přínos přípravku Dynepo byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Dynepo byl při zvyšování hladiny hemoglobinu pacientů stejně účinný jako epoetin alfa.

Intravenózní i subkutánní podání přípravku prokázaly stejnou účinnost.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Dynepo?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky patří hypertenze (zvýšený krevní tlak), bolesti hlavy a u pacientů na

dialýze rovněž problémy způsobené hadičkami na dialýzu. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených

v souvislosti s přípravkem Dynepo je uveden v příbalové informaci.

Dynepo by neměl být používán u pacientů, kteří mohou být přecitlivělí (alergičtí) na epoetin alfa nebo

jakoukoliv jinou složku přípravku a u pacientů, u kterých se nedaří kontrolovat vysoký krevní tlak.

Příležitostně byly zaznamenány alergické reakce, takže se doporučuje podat první dávku přípravku

Dynepo pod lékařským dohledem.

Na základě čeho byl přípravek Dynepo schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínos přípravku Dynepo při léčbě anémie u

pacientů s chronickým selháním ledvin převyšuje jeho rizika. Doporučil, aby bylo přípravku Dynepo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Dynepo:

Evropská komise udělila rozhodnutí

o registraci přípravku Dynepo platné v celé Evropské unii

společnosti Shire Pharmaceutical Contracts Ltd dne 18. března 2002. Rozhodnutí o registraci bylo

obnoveno dne 18. března 2007.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Dynepo je k dispozici zde.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2007.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace