DUPHAMOX LA 150.0 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DUPHAMOX LA 150.0 mg/ ml Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DUPHAMOX LA 150.0 mg/ml Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, prasata, ovce, psi, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902284 - 1 x 50 ml - lahvička; 9969978 - 50 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/981/94-C
 • Datum autorizace:
 • 30-06-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

DUPHAMOX LA 150 mg/ml injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Laboratories Ltd., Newry, Severní Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DUPHAMOX LA 150 mg/ml injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 ml:

Léčivá látka:

Amoxicillinum trihydricum

150,00 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen, aluminium-tristearát, střední nasycené triacylglyceroly

4.

INDIKACE

Přípravek DUPHAMOX LA 150 mg/ml injekční suspenze je určen k léčbě a profylaxi infekcí skotu,

ovcí, prasat, psů a koček, vyvolaných citlivými mikroorganismy na amoxicilin, kdy je vhodný

prodloužený účinek po jediné aplikaci. Jde především o infekce zažívacího traktu, respiratorního

aparátu, kůže, sliznic a urogenitálního aparátu. Dále jde o infekce sekundární bakteriální mikroflórou,

přidruženou k základnímu infekčnímu onemocnění. Přípravek je rovněž vhodný k postoperativnímu,

příp. k preventivnímu ošetření před chirurgickým zákrokem.

5.

KONTRAINDIKACE

Přípravek nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí k penicilinům a cefalosporinům.

Přípravek není vhodný k léčbě králíků, morčat a křečků.

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle se mohou dostavit přechodné lokální postaplikační reakce.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, prase, pes, kočka

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecně doporučená dávka je 15 mg / kg ž.hm.

Odpovídající dávkování podle hmotnosti zvířat:

Skot 450 kg

45,0 ml

Ovce 50 kg

5,0 ml

Prase 50 kg

5,0 ml

Pes 10 kg

1,0 ml

Kočka 5 kg

0,5 ml

Podle potřeby lze aplikaci opakovat za 48 hodin.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek DUPHAMOX LA 150 mg/ml injekční suspenze se aplikuje skotu, ovcím a prasatům

hluboko intramuskulárně, psům a kočkám intramuskulárně nebo podkožně.

Před upotřebením je nutno obsah lékovky důkladně protřepat. Při aplikaci je nutno používat suché

injekční stříkačky a jehly, aby nedošlo k hydrolýze amoxicilinu.

Lze použít během březosti a laktace.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 21 dnů, mléko: 84 hodin

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přípravek není vhodný k intravenózní nebo intrathekální aplikaci.

Je-li dávka k aplikaci větší než 20 ml, je nutno injikovat přípravek na více míst.

Lidé se známou přecitlivělostí na penicilin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení: Lékovky o obsahu 50 ml, 100 ml a 250ml, vzduchotěsně uzavřené propichovací zátkou a

opatřené pertlí.

1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 50 ml, 12 x 100 ml, 12 x 250 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com