DOXIPAN MIX 100 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOXIPAN MIX 100 mg/ g Premix pro medikaci krmiva
 • Dávkování:
 • 100mg/ g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOXIPAN MIX 100 mg/g Premix pro medikaci krmiva
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935702 - 1 x 25 kg - pytel

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/105/04-C
 • Datum autorizace:
 • 29-04-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE=ETIKETA

DOXIPAN mix 100 premix ad us. vet.

Výrobce:

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. Via Affarosa 4, 42010 Rio Saliceto (RE), Italy

Držitel rozhodnutí o registraci

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. Viale Corassori 62, 41100 Modena, Italy

Složení:

Přípravek obsahuje

v 1000 g:

Doxycyclini hyclas

100,0 g

Ethylcellulosum,

Zinci

stearas,

Acidum

stearicum,

Monodiglycerida,

Butylhydroxytoluenum, Alcohol stearylicus, Paraffinum liquidum, Maydis farina

Léková forma:

Premix pro medikaci krmiva

Indikační skupina:

Veterinaria – premixta

Charakteristika:

Přípravek DOXIPAN mix 100 premix ad us. vet. obsahuje jako aktivní složku

doxycyklin hyklát, který má bakteriostatický účinek jak na Gram-pozitivní, tak Gram-

negativní bakterie.

Farmakologické údaje:

Mechanismus účinku aktivní složky přípravku DOXIPAN mix 100 premix ad us. vet.

spočívá v blokádě enzymatické aktivity stavby bakteriálních buněk.

Po perorální aplikaci v krmivu je doxycyklin účinně absorbován v zažívacím traktu,

dostává se do tkání, kde dosahuje velmi rychle terapeutické hladiny.

Indikace:

Lokální a septikemické infekce prasat způsobených Gram-pozitivními a Gram-

negativními bakteriemi citlivými na doxycyklin. Jde především o respiratorní

onemocnění prasat způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella

multocida a rovněž Mycoplasma hyopneumoniae.

U prasnic jde rovněž o indikaci při postižení syndromem MMA (mastitis, metritis,

agalactiae).

Kontraindikace:

Přecitlivělost na tetracykliny, insuficience ledvin.

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

Interakce:

Nedoporučuje se podávat současně s přípravkem DOXIPAN mix 100 premix ad us.

vet. jiná bakteriostatická léčiva.

Dávkování:

Přípravek DOXIPAN mix 100 premix ad us. vet. se podávává dobře zamíchán

v krmivu tak, aby denní příjem přípravku v krmné dávce obsahoval 10 mg/kg ž.hm.

prasat. Doporučuje se dávka 2000 – 3000 g na 1000 kg konečného krmiva, kdy je

nutno zohlednit množství denního příjmu krmiva a živé hmotnosti zvířat.

Léčba se opakuje po dobu pěti dnů.

Způsob použití:

Přípravek DOXIPAN mix 100 premix ad us. vet. se musí přesně a dobře zamíchávat

v krmivu a je nutno vždy zohlednit množství denního příjmu krmiva zvířaty a živé

hmotnosti zvířat.

Přípravek se podává po dobu pěti dnů.

Poznámka:

V laktaci používat přípravek jen je-li to naprosto nutné.

Varování:

Při manipulaci s přípravkem je zapotřebí mít ochranné rukavice. Je nutno zamezit

inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Při kontaktu s pokožkou je nutno

zasažené místo umýt mýdlem a vodou.

Uchovávání:

Skladovat v suchu při teplotě 15

C - 25

C, mimo dosah dětí.

Balení:

Vícevrstevný polyethylen-papírový pytel uzavřený šitím.

Balení: 25 kg

Ochranná lhůta:

Maso prasat: 8 dní

Exspirace:

2 roky (v neotevřeném originálním balení).

Po prvním otevření originálního balení je nutno přípravek spotřebovat během jednoho

měsíce.

Medikovaná krmná směs se musí spotřebovat do 3 měsíců.

Pouze pro zvířata

Č.reg.: 98/105/04-C

Č.š.:

Exp.:

Datum poslední revize textu:

Říjen 2010