Doribax

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
doripenem
Dostupné s:
Janssen-Cilag International NV
ATC kód:
J01DH04
INN (Mezinárodní Name):
doripenem
Terapeutické skupiny:
Antibakteriální látky pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
Pneumonia, Ventilator-Associated; Pneumonia, Bacterial; Urinary Tract Infections; Bacterial Infections; Cross Infection
Terapeutické indikace:
Doribax je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých:nozokomiální pneumonie (včetně ventilátorové pneumonie);komplikované intraabdominální infekce, komplikované infekce močových cest. Pozornost by měla být věnována oficiálním doporučením pro správné používání antibakteriálních látek.
Přehled produktů:
Revision: 10
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000891
Datum autorizace:
2008-07-25
EMEA kód:
EMEA/H/C/000891

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

17-10-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

17-10-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

17-10-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

17-10-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Doribax 250 mg prášek pro infuzní roztok

doripenemum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně posupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Doribax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Doribax používat

Jak se Doribax používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Doribax uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Doribax a k čemu se používá

Doribax obsahuje léčivou látku doripenem. Tento přípravek je antibiotikum, které usmrcuje různé typy

bakterií, které jsou příčinou infekcí v různých částech těla.

Doribax se používá u dospělých k léčbě následujících infekcí:

Zápal plic (závažný typ infekce hrudníku nebo plic), kterým jste se nakazil(a) v nemocnici nebo

v podobném zařízení. Patří sem pneumonie (zápal plic), kterou jste dostal(a), když jste byl(a)

připojen(a) na přístroj, jenž vám pomáhal dýchat.

Komplikované infekce v oblasti okolo žaludku (břišní infekce).

Komplikované infekce močových cest včetně infekčního onemocnění ledvin a případů, kdy se

infekce rozšíří do krevního oběhu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Doribax používat

Nepoužívejte Doribax:

Jestliže jste alergický/á na doripenem.

Jestliže jste alergický/á na jiná antibiotika, například na peniciliny, cefalosporiny nebo

karbapenemy (která se používají pro léčbu různých infekcí), protože byste mohl(a) být

alergický(á) také na Doribax.

Nepoužívejte tento přípravek, jestli se Vás cokoli z výše uvedeného týká. Jestliže si nejste jistý(á),

řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře dříve, než Vám bude podán Doribax.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Doribax se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou a

jestliže máte:

Onemocnění ledvin. Může být nezbytné, aby Vám lékař snížil dávku přípravku Doribax.

Průjem. Je důležité, abyste informoval(a) lékaře, že máte krvavý průjem před zahájením léčby

přípravkem Doribax, v jejím průběhu nebo po jejím skončení. Je to proto, že můžete trpět

onemocněním, které se nazývá kolitida (zánět střev). Bez předchozího vyšetření lékařem

neužívejte k léčbě průjmu žádný lék.

Přípavek již není registrován

Poruchy centrálního nervového systému, jako je mozková příhoda a křeče. Během léčby

přípravkem Doribax a antibiotiky, která účinkují podobně jako Doribax, byly hlášeny křeče.

Zatímco antibiotika, včetně přípravku Doribax, zabíjejí určité druhy bakterií, jiné bakterie a

plísně mohou pokračovat v růstu více než normálně. Toto se nazývá přerůstání. Lékař Vás bude

sledovat a v případě přerůstání Vás bude léčit, pokud to bude nezbytné.

Doribax se nesmí inhalovat, protože to může způsobit zánět plic (pneumonitis).

Děti a dospívající

Doribax není určen pro podání dětem a mladistvým (do 18 let věku), protože o bezpečném podávání

dětem a mladistvým není dostatek informací.

Další léčivé přípravky a přípravek Doribax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte,

které nebo jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Informujte lékaře, pokud

užíváte:

kyselinu valproovou nebo natrium-valproát (používá se pro léčbu epilepsie, bipolární

poruchy, migrény nebo schizofrenie)

probenecid (používá se pro léčbu dny nebo vysokých hladin kyseliny močové v krvi).

Váš lékař rozhodne o tom, zda byste měl(a) používat přípravek Doribax v kombinaci s těmito

přípravky.

Těhotenství a kojení

Informujte lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat Doribax, pokud:

Jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná. Lékař rozhodne, zda byste měla

Doribax užívat.

Kojíte nebo plánujete kojit. Malé množství tohoto léku by mohlo přestupovat do mléka a to by

mohlo mít vliv na dítě. Lékař proto rozhodne, zda byste během kojení měla Doribax používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by Doribax ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředek nebo

obsluhovat stroje.

3.

Jak se Doribax používá

Kolik se přípravku Doribax podává

Váš lékař rozhodne, kolik budete přípravku Doribax potřebovat a po jak dlouhou dobu.

Dospělí (včetně osob nad 65 let věku)

Obvyklá dávka je 500 mg každých 8 hodin. Každá dávka se podává během jedné nebo čtyř

hodin.

Léčebná kúra trvá obvykle 5 až 14 dní.

Jestliže trpíte onemocněním ledvin, může lékař snížit dávku přípravku Doribax na 250 mg

podávaných během jedné nebo čtyř hodin každých osm nebo 12 hodin.

Jak je Doribax podáván

Doribax bude připraven a podán Vám lékařem nebo sestrou formou nitrožilní infuze trvající

jednu nebo čtyři hodiny do jedné z žil (toto se někdy nazývá „kapačka“).

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Doribax

Příznaky přdávkování mohou zahrnovat vyrážku. Jestliže jste znepokojen(a) tím, že jste mohl(a) dostat

příliš mnoho přípravku Doribax, řekněte to okamžitě svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít dávku přípravku Doribax

Přípavek již není registrován

Jestliže jste znepokojen(a) tím, že jste možná vynechal(a) dávku přípravku Doribax, řekněte to

okamžitě svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Je důležité, abyste byl(a) léčen(a)

přípravkem Doribax tak dlouho, jak dlouho to lékař bude považovat za nezbytné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vážné nežádoucí účinky

Informujte neprodleně lékaře, pokud zpozorujete některé z těchto nežádoucích účinků, protože

můžete potřebovat neodkladnou léčbu:

Náhlé otoky rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka, vyrážka, obtíže při polykání nebo dýchání. Toto

mohou být příznaky závažné alergické (anafylaktické) reakce a mohou být život ohrožující.

Závažné kožní reakce projevující se rozsáhlou vyrážkou, odlupováním kůže a puchýři v ústech,

očích a na genitáliích (toxická epidermální nekrolýza nebo Stevens-Johnsonův syndrom).

Máte-li před léčbou, během léčby nebo po léčbě přípravkem Doribax krvavý průjem (kolitida

způsobená Clostridium difficile).

Další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 osob)

Bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 osob)

Vyrážka, svědění nebo kopřivka

Průjem.

Pocit na zvracení (nauzea)

Zánět žilní stěny v místě, kde je nitrožilní infuze (neboli „kapačka“) zavedena do žíly (flebitida)

Kvasinková infekce (moučnivka) ve Vašich ústech nebo pochvě

Zvýšení hladin některých jaterních enzymů v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 osob)

Snížení počtu krevních destiček, což může zvýšit riziko tvorby modřin a krvácení

Snížení počtu bílých krvinek, což může zvýšit riziko infekcí

Křeče.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

5.

Jak Doribax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce. První

dvě číslice označují měsíc. Další čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípavek již není registrován

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Doribax obsahuje

Léčivou látkou je doripenemum. Jedna injekční lahvička obsahuje doripenemum

monohydricum, což odpovídá 250 mg doripenemum.

Jak Doribax vypadá a co obsahuje toto balení

Doribax je bílý až slabě nažloutlý krystalický prášek ve skleněné injekční lahvičce. Doribax je

dodáván v balení po 10 injekčních lahvičkách.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

Výrobce

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

JANSSEN-CILAG NV/SA

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV/SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

България

Johnson & Johnson D. O. O.

Teл.: +359 2 489 94 00

Magyarország

JANSSEN-CILAG Kft.

Tel.: +36 23 513 858

Česká republika

JANSSEN-CILAG s.r.o.

Tel: +420 227 012 222

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V.

Tel: +31 13 583 73 73

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH

Tel: +49 2137 955 955

Norge

JANSSEN-CILAG AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filial

Tel: + 372 17 7410

Österreich

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

Ελλάδα

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε

Tηλ: +30 210 809 0000

Polska

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00

España

JANSSEN-CILAG, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA, LDA

Tel: +351 21 4368835

Přípavek již není registrován

France

JANSSEN-CILAG

Tél: 0800 25 50 75/+ 33 1 55 00 44 44

România

Johnson&Johnson România SRL

Tel: +40 21 2071800

Ireland

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: + 386 1 401 18 30

Ísland

JANSSEN-CILAG, c/o Vistor Hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Janssen, Johnson&Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

JANSSEN-CILAG SpA

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 755 214

Sverige

JANSSEN-CILAG AB

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Lietuva

UAB „Johnson & Johnson“

Tel: +370 5 278 68 88

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Každá injekční lahvička je jen pro jednorázové použití.

Doribax je rekonstituován a před infuzí dále naředěn.

Příprava dávky 250 mg roztoku pro infuzi za použití 250 mg injekční lahvičky

Přidejte 10 ml sterilní vody na injekci nebo injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) do 250 mg injekční lahvičky a zatřepejte s ní, aby se vytvořila suspenze.

Zkontrolujte suspenzi vizuálně na přítomnost nečistot. Poznámka: suspenze není určena

k přímému použití.

Natáhněte suspenzi pomocí jehly do stříkačky a přidejte ji do infuzního vaku s obsahem 50 ml

nebo 100 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčního roztoku

glukózy 50 mg/ml (5 %) a promíchejte pro kompletní rozpuštění. Formou infuze aplikujte

všechen roztok, aby byla podána dávka 250 mg doripenemu.

Doribax roztoky pro infuze jsou v rozmezí od čirých bezbarvých roztoků po roztoky, které jsou čiré až

slabě nažloutlé. Variabilita zabarvení v tomto rozmezí nemá vliv na účinnost přípravku.

Uchovávání připravených roztoků

Po naředění sterilní vodou na injekci nebo injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

může být suspenze přípravku uchovávána v lahvičce po dobu 1 hodiny při teplotě do 30° C, než je

přenesena do infuzního vaku a v něm dále naředěna.

Přípavek již není registrován

Po naředění v infuzním vaku, musí být infuze přípravku Doribax uchovávána při pokojové teplotě

nebo v chladničce a ukončena podle časového rozvrhu uvedeného v následující tabulce:

Doba, za kterou musí být ukončena rekonstituce, naředění a infuze přípravku Doribax infuzní

roztok

Infuzní roztok

Roztok uchovávaný

při pokojové

teplotě

Roztok uchovávaný

v chladničce při

teplotě 2

C – 8

Injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

12 hodin

72 hodin*

Injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %)

4 hodiny

24 hodin*

Jakmile je roztok vyndán z chladničky, musí být infuze ukončena během uvedené doby stability při

pokojové teplotě, uvedený celkový čas uchovávání v chladničce, čas dosažení pokojové teploty a čas

infuze nesmějí být delší než čas stability při uchovávání v chladničce.

Injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %) se nesmí použít pro infuzi trvající déle než 1 hodinu.

Chemická a fyzikální stabilita pro použití byla prokázána pro časy a roztoky uvedené v předcházející

tabulce.

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Pokud není přípravek použit

okamžitě, je za dobu a podmínky uchovávání zodpovědný uživatel. Normálně by doba uchovávání

neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 – 8° C, pokud byla příprava a naředění provedeno za

kontrolovaných a schválených aseptických podmínek.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Doribax 500 mg prášek pro infuzní roztok

doripenemum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně posupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Doribax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Doribax používat

Jak se Doribax používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Doribax uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Doribax a k čemu se používá

Doribax obsahuje léčivou látku doripenem. Tento přípravek je antibiotikum, které usmrcuje různé typy

bakterií, které jsou příčinou infekcí v různých částech těla.

Doribax se používá u dospělých k léčbě následujících infekcí:

Zápal plic (závažný typ infekce hrudníku nebo plic), kterým jste se nakazil(a) v nemocnici nebo

v podobném zařízení. Patří sem pneumonie (zápal plic), kterou jste dostal(a), když jste byl(a)

připojen(a) na přístroj, jenž vám pomáhal dýchat.

Komplikované infekce v oblasti okolo žaludku (břišní infekce).

Komplikované infekce močových cest včetně infekčního onemocnění ledvin a případů, kdy se

infekce rozšíří do krevního oběhu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Doribax používat

Nepoužívejte Doribax:

Jestliže jste alergický/á na doripenem.

Jestliže jste alergický/á na jiná antibiotika, například na peniciliny, cefalosporiny nebo

karbapenemy (která se používají pro léčbu různých infekcí), protože byste mohl(a) být

alergický(á) také na Doribax.

Nepoužívejte tento přípravek, jestli se Vás cokoli z výše uvedeného týká. Jestliže si nejste jistý(á),

řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře dříve, než Vám bude podán Doribax.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Doribax se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou a

jestliže máte:

Onemocnění ledvin. Může být nezbytné, aby Vám lékař snížil dávku přípravku Doribax.

Průjem. Je důležité, abyste informoval(a) lékaře, že máte krvavý průjem před zahájením léčby

přípravkem Doribax, v jejím průběhu nebo po jejím skončení. Je to proto, že můžete trpět

onemocněním, které se nazývá kolitida (zánět střev). Bez předchozího vyšetření lékařem

neužívejte k léčbě průjmu žádný lék.

Přípavek již není registrován

Poruchy centrálního nervového systému, jako je mozková příhoda a křeče. Během léčby

přípravkem Doribax a antibiotiky, která účinkují podobně jako Doribax, byly hlášeny křeče.

Zatímco antibiotika, včetně přípravku Doribax, zabíjejí určité druhy bakterií, jiné bakterie a

plísně mohou pokračovat v růstu více než normálně. Toto se nazývá přerůstání. Lékař Vás bude

sledovat a v případě přerůstání Vás bude léčit, pokud to bude nezbytné.

Doribax se nesmí inhalovat, protože to může způsobit zánět plic (pneumonitis).

Děti a dospívající

Doribax není určen pro podání dětem a mladistvým (do 18 let věku), protože o bezpečném podávání

dětem a mladistvým není dostatek informací.

Další léčivé přípravky a přípravek Doribax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte,

které nebo jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Informujte lékaře, pokud

užíváte:

kyselinu valproovou nebo natrium-valproát (používá se pro léčbu epilepsie, bipolární

poruchy, migrény nebo schizofrenie)

probenecid (používá se pro léčbu dny nebo vysokých hladin kyseliny močové v krvi).

Váš lékař rozhodne o tom, zda byste měl(a) používat přípravek Doribax v kombinaci s těmito

přípravky.

Těhotenství a kojení

Informujte lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat Doribax, pokud:

Jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná. Lékař rozhodne, zda byste měla

Doribax užívat.

Kojíte nebo plánujete kojit. Malé množství tohoto léku by mohlo přestupovat do mléka a to by

mohlo mít vliv na dítě. Lékař proto rozhodne, zda byste během kojení měla Doribax používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by Doribax ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředek nebo

obsluhovat stroje.

3.

Jak se Doribax používá

Kolik se přípravku Doribax podává

Váš lékař rozhodne, kolik budete přípravku Doribax potřebovat a po jak dlouhou dobu.

Dospělí (včetně osob nad 65 let věku)

Obvyklá dávka je 500 mg každých 8 hodin. Každá dávka se podává během jedné nebo čtyř

hodin.

Léčebná kúra trvá obvykle 5 až 14 dní.

Jestliže trpíte onemocněním ledvin, může lékař snížit dávku přípravku Doribax na 250 mg

podávaných během jedné nebo čtyř hodin každých osm nebo 12 hodin.

Jak je Doribax podáván

Doribax bude připraven a podán Vám lékařem nebo sestrou formou nitrožilní infuze trvající

jednu nebo čtyři hodiny do jedné z žil (toto se někdy nazývá „kapačka“).

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Doribax

Příznaky předávkování mohou zahrnovat vyrážku. Jestliže jste znepokojen(a) tím, že jste mohl(a)

dostat příliš mnoho přípravku Doribax, řekněte to okamžitě svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít dávku přípravku Doribax

Přípavek již není registrován

Jestliže jste znepokojen(a) tím, že jste možná vynechal(a) dávku přípravku Doribax, řekněte to

okamžitě svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Je důležité, abyste byl(a) léčen(a)

přípravkem Doribax tak dlouho, jak dlouho to lékař bude považovat za nezbytné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vážné nežádoucí účinky

Informujte neprodleně lékaře, pokud zpozorujete některé z těchto nežádoucích účinků, protože

můžete potřebovat neodkladnou léčbu:

Náhlé otoky rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka, vyrážka, obtíže při polykání nebo dýchání. Toto

mohou být příznaky závažné alergické (anafylaktické) reakce a mohou být život ohrožující.

Závažné kožní reakce projevující se rozsáhlou vyrážkou, odlupováním kůže a puchýři v ústech,

očích a na genitáliích (toxická epidermální nekrolýza nebo Stevens-Johnsonův syndrom).

Máte-li před léčbou, během léčby nebo po léčbě přípravkem Doribax krvavý průjem (kolitida

způsobená Clostridium difficile).

Další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 osob)

Bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 osob)

Vyrážka, svědění nebo kopřivka

Průjem

Pocit na zvracení (nauzea)

Zánět žilní stěny v místě, kde je nitrožilní infuze (neboli „kapačka“) zavedena do žíly (flebitida)

Kvasinková infekce (moučnivka) ve Vašich ústech nebo pochvě

Zvýšení hladin některých jaterních enzymů v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 osob)

Snížení počtu krevních destiček, což může zvýšit riziko tvorby modřin a krvácení

Snížení počtu bílých krvinek, což může zvýšit riziko infekcí

Křeče.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

5.

Jak Doribax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce. První

dvě číslice označují měsíc. Další čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípavek již není registrován

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Doribax obsahuje

Léčivou látkou je doripenemum. Jedna injekční lahvička obsahuje doripenemum

monohydricum, což odpovídá 500 mg doripenemum.

Jak Doribax vypadá a co obsahuje toto balení

Doribax je bílý až slabě nažloutlý krystalický prášek ve skleněné injekční lahvičce. Doribax je

dodáván v balení po 10 injekčních lahvičkách.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

Výrobce

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

JANSSEN-CILAG NV/SA

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV/SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

България

Johnson & Johnson D. O. O.

Teл.: +359 2 489 94 00

Magyarország

JANSSEN-CILAG Kft.

Tel.: +36 23 513 858

Česká republika

JANSSEN-CILAG s.r.o.

Tel: +420 227 012 222

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Danmark

JANSSEN-CILAG A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Nederland

JANSSEN-CILAG B.V.

Tel: +31 13 583 73 73

Deutschland

JANSSEN-CILAG GmbH

Tel: +49 2137 955 955

Norge

JANSSEN-CILAG AS

Tlf: + 47 24 12 65 00

Eesti

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filial

Tel: + 372 17 7410

Österreich

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

Ελλάδα

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε

Tηλ: +30 210 809 0000

Polska

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 237 60 00

España

JANSSEN-CILAG, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Portugal

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA, LDA

Tel: +351 21 4368835

Přípavek již není registrován

France

JANSSEN-CILAG

Tél: 0800 25 50 75/+ 33 1 55 00 44 44

România

Johnson&Johnson România SRL

Tel: +40 21 2071800

Ireland

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: + 386 1 401 18 30

Ísland

JANSSEN-CILAG, c/o Vistor Hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Janssen, Johnson&Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

JANSSEN-CILAG SpA

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG OY

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Tηλ: +357 22 755 214

Sverige

JANSSEN-CILAG AB

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +44 1494 567 444

Lietuva

UAB „Johnson & Johnson“

Tel: +370 5 278 68 88

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Každá injekční lahvička je jen pro jednorázové použití.

Doribax je rekonstituován a před infuzí dále naředěn.

Příprava dávky 500 mg roztoku pro infuzi za použití 500 mg injekční lahvičky

Přidejte 10 ml sterilní vody na injekci nebo injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) do 500 mg injekční lahvičky a zatřepejte s ní, aby se vytvořila suspenze.

Zkontrolujte suspenzi vizuálně na přítomnost nečistot. Poznámka: suspenze není určena k

přímému použití.

Natáhněte suspenzi pomocí jehly do stříkačky a přidejte ji do infuzního vaku s obsahem 100 ml

injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčního roztoku glukózy

50 mg/ml (5 %) a promíchejte pro kompletní rozpuštění. Formou infuze aplikujte všechen

roztok, aby byla podána dávka 500 mg doripenemu.

Příprava dávky 250 mg roztoku pro infuzi za použití 500 mg injekční lahvičky

Přidejte 10 ml sterilní vody na injekci nebo injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) do 500 mg injekční lahvičky a zatřepejte s ním, aby se vytvořila suspenze.

Zkontrolujte suspenzi vizuálně na přítomnost nečistot. Poznámka: suspenze není určena k

přímému použití.

Natáhněte suspenzi pomocí jehly do stříkačky a přidej ji do infuzního vaku s obsahem 100 ml

injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčního roztoku glukózy

50 mg/ml (5 %) a promíchejte pro kompletní rozpuštění.

Přípavek již není registrován

Odeberte 55 ml tohoto roztoku z infuzního vaku a znehodnoťte je. Formou infuze aplikujte

zbývající roztok, aby byla podána dávka 250 mg doripenemu.

Doribax roztoky pro infuze jsou v rozmezí od čirých bezbarvých roztoků po roztoky, které jsou čiré až

slabě nažloutlé. Variabilita zabarvení v tomto rozmezí nemá vliv na účinnost přípravku.

Uchovávání připravených roztoků

Po naředění sterilní vodou na injekci nebo injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

může být suspenze přípravku uchovávána v lahvičce po dobu 1 hodiny při teplotě do 30° C, než je

přenesena do infuzního vaku a v něm dále naředěna.

Po naředění v infuzním vaku, musí být infuze přípravku Doribax uchovávána při pokojové teplotě

nebo v chladničce a ukončena podle časového rozvrhu uvedeného v následující tabulce:

Doba, za kterou musí být ukončena rekonstituce, naředění a infuze přípravku Doribax infuzní

roztok

Infuzní roztok

Roztok uchovávaný

při pokojové

teplotě

Roztok uchovávaný

v chladničce při

teplotě 2

C - 8

Injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

12 hodin

72 hodin*

Injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %)

4 hodiny

24 hodin*

Jakmile je roztok vyndán z chladničky, musí být infuze ukončena během uvedené doby stability při

pokojové teplotě, uvedený celkový čas uchovávání v chladničce, čas dosažení pokojové teploty a čas

infuze nesmějí být delší než čas stability při uchovávání v chladničce.

Injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %) se nesmí použít pro infuzi trvající déle než 1 hodinu.

Chemická a fyzikální stabilita pro použití byla prokázána pro časy a roztoky uvedené v předcházející

tabulce.

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Pokud není přípravek použit

okamžitě, je za dobu a podmínky uchovávání zodpovědný uživatel. Normálně by doba uchovávání

neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 - 8° C, pokud byly příprava a naředění provedeny za

kontrolovaných a schválených aseptických podmínek.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Doribax 250 mg prášek pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje doripenemum monohydricum, což odpovídá 250 mg doripenemum.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok (prášek na infuzi)

Bílý až slabě nažloutlý krystalický prášek

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Doribax je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých (viz body 4.4 a 5.1):

Nozokomiální pneumonie (včetně ventilátorové pneumonie)

Komplikované intraabdominální infekce

Komplikované infekce močových cest

Přípravek by měl být užíván v souladu s oficiálními doporučeními týkajícími se vhodného použití

antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučené dávkování a způsob podání při infekci je uveden v následující tabulce:

Infekce

Dávka

Frekvence

Doba infuze

Nozokomiální pneumonie, včetně ventilátorové

pneumonie

500 mg

nebo 1 g*

každých 8 hodin

1 nebo

4 hodiny**

Komplikovaná intraabdominální infekce

500 mg

každých 8 hodin

1 hodina

Komplikovaná infekce močových cest, včetně

pyelonefritidy

500 mg

každých 8 hodin

1 hodina

U pacientů se zvýšenou renální clearance by měla být zvážena dávka 1 g každých 8 hodin jako 4hodinová

infuze [zvláště pak u těch s clearance kreatininu (CrCl) ≥ 150 ml/min

a/nebo nebo u infekcí

způsobených nefermentujícími gramnegativními patogeny

(jako Pseudomonas spp. a Acinetobacter spp.]

Tento

dávkovací režim je založen na údajích o farmakokinetice a farmakodynamice (viz body 4.4, 4.8 a 5.1)

** Zejména na základě údajů o farmakokinetice a farmakodynamice by 4hodinová doba infuze mohla být

vhodnější pro infekce méně citlivými patogeny (viz bod 5.1). Tento dávkovací režim by měl být také zvážen u

zvláště závažných infekcí

Délka léčby

Obvyklá délka léčby doripenemem je v rozmezí 5 - 14 dnů a má být upravena podle závažnosti,

lokalizace infekce, působícího patogenu a klinické odpovědi pacienta. Obvyklá délka léčby u pacientů

s nozokomiální pneumonií, včetně ventilátorové pneumonie, je v rozmezí 10 až 14 dní a je častá u

pacientů s nefermentujícími gramnegativními patogeny (jako např. Pseudomonas spp. a,

Acinetobacter spp.) je často na horní hranici rozmezí (viz bod 5.1).

Doripenem byl v klinických hodnoceních podáván po dobu až 14 dní a bezpečnost delšího trvání léčby

nebyla stanovena. Po zahájení léčby intravenózním doripenemem je po dosažení klinického zlepšení

možný přechod na perorální léčbu k dokončení léčebného cyklu.

Přípavek již není registrován

Starší pacienti (

65 let věku)

U starších pacientů není nutná úprava dávkování s výjimkou případů středně závažné a závažné

poruchy renální funkce (viz Porucha renální funkce níže a bod 5.2).

Porucha renální funkce

U pacientů s mírnou renální nedostatečností (tj. clearance kreatininu (CrCl) je > 50 až

80 ml/min)

není nutná úprava dávkování.

U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností (CrCl ≥ 30 až

50 ml/min) by měla být

podávána dávka doripenemu 250 mg každých 8 hodin (viz bod 6.6). U pacientů se závažnou renální

nedostatečností (CrCl < 30 ml/min) by měl být doripenem podáván v dávce 250 mg každých 12 hodin

(viz bod 6.6). U pacientů s předepsanou dávkou 1 g každých 8 hodin 4hodinovou infuzí má být

dávkování přizpůsobeno podobně (středně závažné renální poškození: 500 mg každých 8 hodin;

závažné renální poškození: 500 mg každých 12 hodin).

Vzhledem k omezenému množství údajů a očekávané vyšší expozici doripenemu a jeho metabolitům

(doripenem-M-1) by u pacientů se závažnou renální nedostatečností měl být Doribax používán

s opatrností (viz bod 5.2).

Dávkování u hemodialyzovaných pacientů

V následující tabulce je doporučené dávkování pro pacienty na kontinuální terapii náhrady funkce

ledvin.

CRRT

procedura

Rychlost

glomerularní

filtrace

Dávka

Frekvence

Doba infuze

Plánovaný

cíl

(MIC)

CVVH

≤ 30 ml/min

250 mg

každých

12hodin

4 hodiny

≤ 1 mg/l

CVVHDF

< 5 ml/min

250 mg

každých

12hodin

4 hodiny

≤ 1 mg/l

CVVHDF

5-30 ml/min

500 mg

každých

12hodin

4 hodiny

≤ 1 mg/l

CRRT: kontinuální metoda náhrady funkce ledvin; CVVH: kontinuální venovenózní hemofiltrace; CVVHDF:

kontinuální venovenózní hemofiltrace; MIC: minimální inhibiční koncentrace

U pacientů s akutní renální insuficiencí léčených CRRT je doporučena 4hodinová infuze s přihlédnutím na možné zvýšení nonrenální

clearance karabapenemů u pacientů s akutní renální nedostatečností.

Pacienti s chronickým renálním poškozením na CRRT mohou být léčeni buď 1hodinovou nebo 4hodinovou infuzí. Zejména se

zřetelem na PK/PD, může být 4hodinová infuze vhodnější ke zvýšení podílu doby, kdy plazmatické koncentrace doripenemu během

dávkovacího intervalu převýší minimální inhibiční koncentrace (% TT > MIC) (viz bod 5.1).

U kontinuální terapie náhrady ledvin nebylo stanoveno doporučené dávkování pro patogeny s MIC

≤ 1 mg/l z důvodů možné akumulace doripenemu a metabolitů doripenemu-M-1 (viz bod 4.4. a 5.2).

Díky omezeným klinickým údajům je doporučeno důkladné monitorování u hemodialyzovaných

pacientů a je předpokládána zvýšená expozice na metabolity doripenemu-M-1(viz bod 4.4).

Ke stanovení doporučeného dávkování u pacientů s jinými formami dialýzy není dostatek informací

(viz bod 5.2).

Zhoršená funkce jater

Úprava dávkování není nutná.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost o užívání přípravku Doribax u dětí do 18 let věku nebyla dosud stanovena. Není

dostatek údajů.

Způsob podání

Přípavek již není registrován

Doribax je před podáním intravenózní infuzí v trvání 1 nebo 4 hodin nutno rekonstituovat a dále

naředit (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku.

Hypersenzitivita na jakoukoli antibakteriální látku ze skupiny karbapenemů.

Závažná hypersenzitivita (např. anafylaktická reakce nebo závažná kožní reakce) na jakoukoli jinou

antibakteriální látku beta-laktamového typu (např. peniciliny nebo cefalosporiny).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecné

Při zvolení doripenemu k léčbě jednotlivého pacienta má být vzata v úvahu vhodnost použití

karbapenemového antibiotika založená na faktorech, jako je závažnost infekce, prevalence rezistence

na jiná vhodná antibiotika a riziko výběru u bakterií rezistentních na karbapenemy.

Opatrnost při výběru antibiotika a dávky je doporučena při léčbě pacientů s latentní formou

ventilátorové pneumonie (> 5 dní hospitalizace) a jiných případů nozokomiální pneumonie, kde se

předpokládá nebo je potvrzena snížená citlivost patogenů, jako Pseudomonas spp. a Acinetobacter

spp. (viz body 4.2 a 5.1).

Současné používání aminoglykosidů může být indikováno, jestliže je ve schválených indikacích také

podezření nebo důkaz přítomnosti infekce Pseudomonas aeruginosa (viz bod 4.1).

Reakce hypersenzitivity

Závažné a příležitostně smrtelné reakce z přecitlivělosti (anafylaktické reakce) se vyskytly u pacientů,

kterým byla podávána beta-laktamová antibiotika. Před zahájením léčby přípravkem Doribax je nutné

se pečlivě dotázat na předchozí hypersenzitivní reakce na jiné léčivé látky této skupiny nebo na jiná

beta-laktamová antibiotika. U pacientů s touto anamnézou musí být Doribax používán se zvýšenou

opatrností. Pokud by se vyskytla hypersenzitivní reakce na doripenem, musí být jeho podávání

okamžitě zastaveno a provedena vhodná opatření. Závažná akutní hypersenzitivní (anafylaktická)

reakce vyžaduje okamžitou resuscitační péči.

Křeče

Při léčbě ostatními karbapenemy včetně doripenemu byly vzácně hlášeny křeče (viz bod 4.8).

V klinických studiích s doripenemem se křeče objevovaly častěji než u jedinců s předpokladem

onemocnění centrálního nervového systému (CNS) (např. mozková příhoda nebo křeče v anamnéze), s

poruchou renální funkce a u dávek vyšších než 500 mg.

Pseudomembranózní kolitida

U přípravku Doribax, byla hlášena pseudomembranózní kolitida způsobená Clostridium difficile, která

se může lišit závažností od lehké až po život ohrožující. Proto je důležité zvážit možnost této diagnózy

u pacientů, u kterých se během podávání nebo následně po podání přípravku Doribax vyskytuje

průjem (viz bod 4.8).

Přerůstání necitlivých bakterií

Podávání doripenemu podobně jako ostatních antibiotik bylo spojeno s objevením se a selekcí kmenů

se sníženou citlivostí. Pacienty je během léčby nutno důkladně monitorovat. Vyskytne-li se

superinfekce, je nutno přijmout příslušná opatření. Je nutno se vyvarovat dlouhodobého podávání

přípravku Doribax.

Lékové interakce s kyselinou valproovou

Současné podávání doripenemu a kyseliny valproové/natrium-valproátu se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Inhalační pneumonitida

Přípavek již není registrován

Při zkušebním podání přípravku Doribax inhalačně se vyskytla pneumonitida. Proto nemá být

doripenem tímto způsobem podáván.

Kontinuální renální substituční terapie

Expozice metabolitu doripenemu-M-1 u pacientů na kontinuální terapii náhrady ledvin může být

zvýšená na hodnoty, pro které nejsou v současnosti k dispozici žádné in vivo údaje o bezpečnosti.

Metabolit nevykazuje plánovanou farmakologickou aktivitu, ale jiné farmakologické vlivy nejsou

známé. Z tohoto důvodu je doporučeno důkladné bezpečnostní monitorování (viz bod 4.2 a 5.2).

Popis skupin pacientů léčených v klinických hodnoceních

Ve dvou klinických studiích u pacientů s nozokomiální pneumonií (N = 979) mělo 60 % klinicky

hodnotitelných pacientů léčených přípravkem Doribax ventilátorovou pneumonii (VAP). Z nich mělo

50 % pozdní nástup VAP (definovaný jako výskyt po pěti dnech mechanické ventilace) a 54 % mělo

APACHE (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) II skóre > 15 a 32 % dostávalo

současně aminoglykosidy (76 % více než 3 dny).

Ve dvou klinických studiích zahrnujících pacienty s komplikovanou intraabdominální infekcí

(N = 962) léčené přípravkem Doribax byl u mikrobiologicky hodnotitelných pacientů nejčastějším

místem infekce apendix (62 %). Na začátku mělo 51 % z nich generalizovanou peritonitidu. Dalšími

zdroji infekce byla perforace tlustého střeva (20 %), komplikovaná cholecystitida (5 %) a infekce na

jiných místech (14 %). Jedenáct procent pacientů mělo APACHE II skóre > 10; 9,5 % mělo

pooperační infekce; 27 % pacientů mělo jeden nebo mnohočetné intraabdominální abscesy a u 4 %

pacientů byla na počátku léčby současně bakteriemie.

Ve dvou klinických studiích u pacientů s komplikovanou infekcí močových cest (N = 1 179) mělo

52 %, mikrobiologicky hodnotitelných a přípravkem Doribax léčených pacientů komplikované infekce

dolních močových cest. Pyelonefritidu mělo 48 % pacientů, z nichž u 16 % byla komplikovaná.

Přetrvávající komplikace byly zaznamenány celkem u 54 % pacientů, 9 % mělo současně bakteriemii

a 23 % bylo na počátku infikováno uropatogeny rezistentními na levofloxacin.

Zkušenost s podáním u silně imunokompromitovaných pacientů, kteří dostávají imunosupresiva, a u

pacientů se závažnou neutropenií je omezená, protože tyto skupiny pacientů byly vyloučeny

z klinického hodnocení fáze III.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Cytochromem P450 (CYP450) je doripenem metabolizován pouze v malé míře nebo vůbec. Na

základě studií in vitro se neočekává, že doripenem bude inhibovat nebo indukovat aktivitu CYP450, a

proto nejsou očekávány žádné interakce s léky metabolizovanými CYP450 (viz bod 5.2).

Bylo prokázáno, že současné podávání doripenemu a kyseliny valproové významně snižuje hladiny

kyseliny valproové v séru pod terapeutické rozmezí. Snížení hladin kyseliny valproové může vést k

nedostatečné kontrole nad záchvaty. Ve studii interakcí byly po současném podání doripenemu a

kyseliny valproové významně snížené sérové koncentrace kyseliny valproové (AUC bylo sníženo o

63 %). Interakce měla rychlý nástup. Vzhledem k tomu, že pacientům byly podány jen čtyři dávky

doripenemu, nelze při delším současném podávání vyloučit další pokles hladin kyseliny valproové.

Snížení hladin kyseliny valproové bylo rovněž hlášeno při podávání spolu s jinými karbapenemy, kdy

bylo dosaženo 60 – 100 % poklesu hladin kyseliny valproové v přibližně dvou dnech. Proto by měla

být zvážena alternativní antibakteriální nebo doplňující antikonvulzivní léčba.

Probenecid soupeří s doripenemem o renální tubulární sekreci a snižuje jeho renální clearance. Když

byl při studiu interakce současně s doripenemem podán probenecid, stoupla průměrná hodnota AUC

doripenemu o 75 %. Z tohoto důvodu se současné podávání probenecidu s přípravkem Doribax

nedoporučuje. Interakci s jinými léčivými přípravky, které se vylučují tubulární sekrecí, nelze

vyloučit.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Přípavek již není registrován

Těhotenství

Pro doripenem jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání v těhotenství. Studie na zvířatech

nejsou dostatečné s ohledem na těhotenství, embryofetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz

bod 5.3). Potenciální riziko u člověka není známo. Doribax by neměl být během těhotenství podáván,

pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Není známo, zda je doripenem vylučován do lidského mateřského mléka. Ve studiích na potkanech

bylo zjištěno, že doripenem a jeho metabolity přestupují do mléka. Rozhodnutí, zda pokračovat či

přerušit kojení nebo zda pokračovat či přerušit léčbu přípravkem Doribax, musí být provedeno na

základě zvážení přínosu kojení pro dítě a předpokládaného přínosu léčby přípravkem Doribax pro

matku.

Fertilita

Klinické údaje týkající se potenciálních účinků doripenemu na fertilitu u mužů nebo žen nejsou

dostupné. Intravenózní injekce doripenemu neměla nežádoucí účinky na obecnou fertilitu léčených

samců a samic potkanů nebo postnatální vývoj a schopnost reprodukce potomků u dávek do

1 g/kg/den (založeno na AUC, minimálně odpovídá expozici u člověka při dávce 500 mg podávaných

každých 8 hodin).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Na základě

hlášených nežádoucích účinků se nepředpokládá, že by Doribax ovlivnil schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Z 3 142 dospělých pacientů (z nichž bylo 1 817 léčeno přípravkem Doribax) hodnocených z hlediska

bezpečnosti ve II. a III. fázi klinických studií se vyskytly nežádoucí účinky vyvolané přípravkem

Doribax v dávce 500 mg podávané každých 8 hodin u 32 % pacientů. Pro nežádoucí účinky bylo

podávání přípravku Doribax ukončeno u 0,1 % z celkového počtu pacientů. Nežádoucí účinky, které

vedly k vysazení přípravku Doribax, byly nauzea (0,1 %), průjem (0,1 %), pruritus (0,1 %),

vulvovaginální mykotické infekce (0,1 %), zvýšení hladiny jaterních enzymů (0,2 %) a vyrážka

(0,2 %). Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy (10 %), průjem (9 %) a nauzea (8 %).

Bezpečnostní profil přibližně u 500 pacientů, kteří dostávali Doribax 1 g každých 8 hodin formou

4hodinové infuze ve fázi I, II a III klinických studií, byl konzistentní s bezpečnostním profilem u

pacientů léčených 500 mg každých 8 hodin.

Seznam nežádoucích účinku v tabulce

Nežádoucí účinky zjištěné během klinických studií a postmarketingových zkušeností s přípravkem

Doribax jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů. Skupiny četností jsou definovány

následovně: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); není

známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky zjištěné během klinických studií a postmarketingových zkušeností s přípravkem

Doribax

Infekce a infestace

Časté: ústní kandidóza, vulvovaginální mykotické

infekce

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: trombocytopenie, neutropenie

Poruchy imunitního systému

Méně časté: hypersenzitivní reakce (viz bod 4.4)

Není známo: anafylaxe (viz bod 4.4)

Přípavek již není registrován

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy

Méně časté: křeče (viz bod 4.4)

Cévní poruchy

Časté: flebitida

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea, průjem

Méně časté: kolitida vyvolaná C. difficile (viz bod 4.4)

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: zvýšení jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: svědění, vyrážka

Není známo: toxická epidermální nekrolýza, Stevens-

Johnsonův syndrom

4.9

Předávkování

Ve studii fáze I, kdy byly zdravým jedincům podávány 2 g doripenemu každých 8 hodin po dobu

10 až 14 dní, a to formou infuze trvající 1 hodinu, byla incidence vyrážky velmi častá (5 z 8 jedinců).

Vyrážka vymizela do 10 dní od ukončení podávání doripenemu.

V případě předávkování musí být podávání přípravku Doribax ukončeno a zahájena celková podpůrná

léčba a udržována až do vyloučení přípravku močí. Doribax může být odstraněn hemodialýzou nebo

kontinuální terapií náhrady funkce ledvin (viz bod 5.2). Nicméně o použití některé z těchto metod k

léčbě předávkování však nejsou dostupné žádné informace.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, karbapenemy, ATC

kód: J01DH04.

Mechanismus účinku

Doripenem je syntetická karbapenemová antibakteriální látka.

Baktericidní účinek doripenemu je dán inhibicí biosyntézy stěny bakteriální buňky. Doripenem

inaktivuje mnohočetné, základní penicilin vázající proteiny (PBP) s výslednou inhibicí syntézy

buněčné stěny a s následnou smrtí buňky.

In vitro vykázal doripenem malý potenciál antagonizovat nebo být antagonizován jinými

antibakteriálními látkami. Aditivní účinek nebo slabý synergický účinek s amikacinem a

levofloxacinem byl pozorován u Pseudomonas aeruginosa a s daptomycinem, linezolidem,

levofloxacinem a vankomycinem u grampozitivních bakterií.

Farmakokinetický/farmakodynamický vztah

Podobně jako u jiných beta-laktamových antibakteriálních látek bylo prokázáno, že doba, kdy

plazmatická koncentrace doripenemu přesáhne minimální inhibiční koncentraci (%T > MIC)

infikujícího organismu, nejlépe korelovala s účinností v preklinických

farmakokinetických/farmakodynamických (PK/PD) studiích. Monte Carlo simulace s použitím

výsledků citlivosti patogenu z dokončených studií III. fáze a populačních farmakokinetických údajů

naznačují, že cílové %T > MIC 35 % bylo dosaženo u více než 90 % pacientů s nozokomiální

pneumonií, komplikovanými infekcemi močových cest a komplikovanými intraabdominálními

infekcemi, u všech stupňů renálních funkcí.

Prodloužení doby infuze doripenemu na 4 hodiny maximalizuje %T > MIC pro podanou dávku a je

základem možnosti použít aplikaci formou čtyřhodinové infuze u pacientů s nozokomiální pneumonií,

včetně ventilátorové pneumonie. U závažně nemocných pacientů nebo u pacientů s narušenou imunitní

odpovědí může být vhodnější 4hodinová infuze, aby bylo dosaženo cílové T > MIC 50 % u minimálně

95 % pacientů, pokud se ukázalo, nebo se předpokládá, že MIC doripenemu pro známé nebo suspektní

patogeny je

0,5 mg/l (viz bod 4.2.). U jedinců s normální funkcí ledvin pro patogeny s MIC

4 mg/l

Přípavek již není registrován

pro doripenem podporovala Monte Carlo simulace použití dávky 500 mg v 4hodinových infuzích

každých 8 hodin.

Mechanismus rezistence

Mezi mechanismy bakteriální rezistence, které ovlivňují účinek doripenemu, patří inaktivace léčivé

látky enzymy hydrolyzujícími karbapenem, mutace PBP nebo získané PBP, snížení permeability zevní

membrány nebo aktivní eflux. Doripenem je stabilní proti hydrolýze většinou beta-laktamáz, včetně

penicilináz a cefalosporináz produkovaných grampozitivními a gramnegativními bakteriemi, s

výjimkou relativně vzácných beta-laktamáz hydrolyzujících karbapenem. Druhy rezistentní na ostatní

karbapenemy většinou vykazují ko-rezistenci na doripenem. Stafylokoky rezistentní na methicilin je

nutno vždy považovat za rezistentní na doripenem. Stejně jako pro jiné antimikrobiální látky, včetně

karbapenemů, bylo zjištěno, že doripenem selektuje rezistentní bakteriální kmeny.

Hranice citlivosti (Breakpoints)

Hranice pro minimální inhibiční koncentrace (MIC) stanovené Evropskou komisí pro testování

antimikrobiální citlivosti (EUCAST) jsou následující:

Druhově nespecifikované

1 mg/l a R > 4 mg/l

Staphylococci

odvozeno od hranice citlivosti na

methicilin

Enterobacteriaceae

1 mg/l a R > 4 mg/l

Acinetobacter spp.

1 mg/l a R > 4 mg/l

Pseudomonas spp.

1 mg/l a R > 4 mg/l

Streptococcus spp. jiné než S. pneumoniae

1 mg/l a R > 1 mg/l

S. pneumoniae

1 mg/l a R > 1 mg/l

Enterococci

“nevhodný cíl”

Haemophilus spp.

1 mg/l a R > 1 mg/l

N. gonorrhoeae

IE (insufficient evidence –

nedostatečný průkaz)

Anaeroby

1 mg/l a R > 1 mg/l

Citlivost

Prevalence získané rezistence se může u vybraných druhů lišit geograficky a v průběhu času, a je proto

žádoucí získat lokální informace o rezistenci, zejména pokud jde o léčbu závažných infekcí. Když je

lokální prevalence rezistence taková, že je užití látky sporné přinejmenším u některých typů infekcí, je

nezbytné požádat o radu odborníka.

V Evropské unii byly hlášeny lokalizované klastry infekcí vyvolaných mikroorganismy rezistentními

na karbapenem. Informace uvedená níže dává pouze přibližné informace o pravděpodobnosti, zda

mikroorganismy budou citlivé na doripenem nebo nikoliv.

Obvykle citlivé druhy:

Grampozitivní aeroby

Enterococcus faecalis*

Staphylococcus aureus (pouze methicilin citlivé kmeny)*^

Staphylococcus spp. (pouze methicilin citlivé kmeny)^

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus spp.

Gramnegativní aeroby

Citrobacter diversus

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae*

Haemophilus influenzae*

Escherichia coli*

Klebsiella pneumoniae*

Přípavek již není registrován

Klebsiella oxytoca

Morganella morganii

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Providencia stuartii

Salmonella spp.

Serratia marcescens

Shigella spp.

Anaeroby

Bacteroides fragilis*

Bacteroides caccae*

Bacteroides ovatus

Bacteroides uniformis*

Bacteroides thetaiotaomicron*

Bacteroides vulgatus*

Bilophila wadsworthia

Peptostreptococcus magnus

Peptostreptococcus micros*

Porphyromonas spp.

Prevotella spp.

Sutterella wadsworthia

Kmeny, u kterých získaná rezistence může být problém:

Acinetobacter baumannii*

Acinetobacter spp.

Burkholderia cepacia

Pseudomonas aeruginosa*

Mikroorganismy s přirozenou rezistencí:

Grampozitivní aeroby

Enterococcus faecium

Gramnegativní aeroby

Stenotrophomonas maltophilia

Legionella spp.

druhy, proti kterým byla účinnost prokázána v klinických studiích

druhy, které vykazují přirozenou střední citlivost

druhy s > 50 % získanou rezistencí v jednom nebo více členských státech

všechny stafylokoky rezistentní na methicilin je nutno považovat za rezistentní na doripenem

Údaje z klinických studií

Ventilátorová pneumonie (pneumonie spojená s umělou plicní ventilací)

Ve studii s 233 pacienty s pozdním počátkem VAP se nepodařilo prokázat non-inferioritu 7denní

léčby doripenemem (1 g každých 8 hodin prostřednictvím 4hodinové infuze) ve srovnání s 10denním

cyklem imipenemu/cilastatinu (1 g každých 8 hodin jako 1hodinová infuze). Kromě toho bylo možno

pacientům podat specifickou podpůrnou léčbu. Na základě doporučení nezávislé komise sledující

údaje byla studie ukončená dříve. Stupeň klinického vyléčení byl při návštěvě na konci 10. dne

numericky nižší u pacientů v ramenu s doripenemem podle primární mikrobiologické analýzy

intent-to-treat (MITT) (45,6 % oproti 56,8 %; 95 % interval spolehlivosti (CI): -26,3 %; 3,8 % a

ko-primárního mikrobiologického vyhodnocení (ME) (49,1 % [28/57] versus 66,1 % [39/59]); 95 %

CI: -34,7 %; 0,8 %). V analýze MITT byla po 28 dnech celková míra úmrtnosti vyšší u pacientů

léčených doripenemem (21,5 % oproti 14,8 %; 95 % CI: -0,5 %; 18,5 %). Rozdíl v podílu klinického

vyléčení mezi doripenem a imipenemem/cilastatinem byl vyšší u pacientů s APACHE skóre > 15

Přípavek již není registrován

(16/45 [36 %] oproti 23/46 [50 %]) a u pacientů s infekcí Pseudomonas aeruginosa 7/17 [41 %] oproti

6/10 [60 %]).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Průměrné C

a AUC

0-∞

doripenemu jsou napříč studiemi po podání dávky 500 mg během 1 hodiny

zdravým jedincům 23

g/ml a 36

g.h/ml. Průměrná C

doripenemu byla po podání dávek 500 mg a

1 g během 4 hodin zdravým jedincům 8

g/ml a 17

g/ml a AUC

0-∞

g.h/ml a 68

g.h/ml. Po

opakovaných intravenózních infuzích doripenemu jedincům s normální renální funkcí v dávkách

500 mg nebo 1 g každých 8 hodin po dobu 7 až 10 dnů nedošlo k akumulaci doripenemu.

Farmakokinetika doripenemu u dospělých s cystickou fibrózou po podání jedné dávky 4hodinovu

infuzí je stejná jako u dospělých bez cystické fibrózy. Adekvátní a dobře kontrolované studie ke

stanovení bezpečnosti a účinnosti doripenemu u pacientů s cystickou fibrózou nebyly provedeny.

Distribuce v organismu

Průměrná vazba doripenemu na plazmatické bílkoviny byla přibližně 8,1 % a nebyla závislá na

koncentraci v plazmě. Distribuční objem v rovnovážném stavu je přibližně 16,8 l, podobný jako objem

extracelulární tekutiny u člověka. Doripenem prostupuje dobře do různých tělních tekutin a tkání, jako

je tkáň dělohy, retroperitoneální tekutina, tkáň prostaty, žlučníku a moč.

Biotransformace

Doripenem je metabolizován na mikrobiologicky inaktivní metabolit s otevřeným kruhem primárně

dehydropeptidázou-I. Doripenem je metabolizován pouze málo nebo vůbec prostřednictvím

cytochromu P450 (CYP450). V in vitro studiích bylo stanoveno, že doripenem neinhibuje ani

neindukuje aktivitu isoforem CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 nebo 3A4.

Eliminace z organismu

Doripenem je primárně vylučován v nezměněné formě ledvinami. Průměrný plazmatický terminální

poločas vylučování doripenemu je u zdravých mladých jedinců přibližně 1 hodina a plazmatická

clearance přibližně 15,9 l/hod. Průměrná renální clearance je 10,3 l/hod. Velikost této hodnoty ve

spojení s významným snížením vylučování doripenemu pozorovaným při souběžném podávání

probenecidu naznačuje, že doripenem podstupuje glomerulární filtraci, tubulární sekreci a reabsorpci.

U mladých zdravých dospělých jedinců bylo po jednorázovém podání dávky 500 mg přípravku

Doribax v moči nalezeno 71 % nezměněné léčivé látky a 15 % neaktivního metabolitu s otevřeným

kruhem. Po podání jedné dávky 500 mg radioaktivně značeného doripenemu zdravým mladým

dospělým jedincům bylo ve stolici nalezeno méně než 1 % radioaktivity. Farmakokinetika doripenemu

je lineární v rozmezí dávek 500 mg až 2 g, pokud jsou dávky podávány intravenózní infuzí po dobu

1 hodiny a v rozmezí dávek 500 mg až 1 g, pokud jsou dávky podávány intravenózní infuzí po dobu

4 hodin.

Renální nedostatečnost

Po jedné dávce 500 mg přípravku Doribax, při srovnání se stejně starými zdravými jedinci s normální

funkcí ledvin (CrCl > 80 ml/min), se AUC doripenemu u jedinců s mírným zhoršením renálních

funkcí (CrCl 51 - 79 ml/min) zvýšila 1,6krát, u pacientů se středně závažnou poruchou renálních

funkcí (CrCl 31 - 50 l/min) 2,8krát a u pacientů se závažnou poruchou renálních funkcí

(CrCl

30 ml/min) 5,1krát. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin se ve srovnání se

zdravými jedinci očekává významné zvýšení AUC mikrobiologicky inaktivního metabolitu

(doripenemu-M-1) s otevřeným kruhem. U pacientů se středně závažnou a závažnou poruchou funkce

ledvin je nutná úprava dávkování (viz bod 4.2).

U pacientů na kontinuální terapii náhrady funkce ledvin léčných přípravkem Doribax je nutná úprava

dávkování (viz bod 4.2). Ve studii, kde bylo léčeno 12 pacientů v terminální fázi renálního selhání

jednou dávkou 500 mg doripenemu 1hodinovou infuzí, u kterých byla ve srovnání se zdravými jedinci

zvýšená systémová expozice doripenemu a doripenemu-M-1. Množství doripenemu a doripenemu-M-

1, které bylo odstraněno během 12hodinové procedury CVVH, bylo přibližně 21 % resp. 10 % podané

dávky a během 12hodinové procedury CVVHDF bylo odstraněno přibližně 21 % resp.8 % podané

Přípavek již není registrován

dávky. U pacientů na kontinuální terapii náhrady funkce ledvin je doporučena úprava dávkování

taková, aby bylo dosaženo systémových expozic doripenemu podobných jako u jedinců s normální

funkcí ledvin, kteří dostávali dávku 500 mg doripenemu formou 1hodinové infuze, a aby byla po dobu

nejméně 35 % dávkovacího intervalu udržena koncentrace doripenemu vyšší než je minimální

inhibiční koncentrace 1 mg/l, a aby expozice doripenemu a metabolitu doripenemu-M-1 byla po celou

dobu nižší, než jsou hodnoty, které byly pozorovány u zdravých jedinců po 1hodinové infuzi 1 g

doripenemu každých 8 hodin. Toto doporučené dávkování bylo odvozeno z modelových údajů od

jedinců s terminální fází renálního onemocnění na kontinuální terapii náhrady funkce ledvin a také

bylo vzato v úvahu potencionální zvýšení nonrenální clearence karbapenemů u pacientů s akutní

renální insuficiencí ve srovnání s pacienty s chronickým renálním poškozením. U této skupiny

pacientů měl doripenem-M-1pomalou eliminaci a poločas (AUC) nebyl dostatečně stanoven. Proto

nelze vyloučit, že expozice u pacientů na kontinuální terapii náhrady funkce ledvin bude vyšší, než se

očekává a tudíž vyšší, než expozice metabolitů pozorovaná u zdravých osob po 1hodinové infuzi 1 g

doripenemu každých 8 hodin. In vivo následky takto zvýšených expozic nejsou známé, jelikož údaje o

farmakologické aktivitě, s výjimkou údajů o antimikrobiologické aktivitě, chybí (viz bod 4.4). Pokud

bude při kontinuální terapii náhrady funkce ledvin zvýšena dávka doripenemu nad doporučené

dávkování, systémové expozice metabolitů doripenemu-M-1 budou ještě vyšší. Klinické následky

takového zvýšení expozic nejsou známé.

Systémové expozice doripenemu a doripenemu-M-1u hemodialyzovaných pacientů v terminální fázi

renálního selhání jsou podstatně vyšší než u zdravých jedniců.Ve studii, kde šest jedinců s terminálním

renálním selháním dostalo jednu dávku 500 mg doripenemu formou i.v. infuze, bylo množství

doripenemu a doripenemu-M-1, které bylo odstraněno během 4hodinové hemodialýzy přibližně 46 %

dávky, resp. 6 % dávky. Není dostatek informací, na základě kterých by bylo možné učinit doporučení

ohledně úpravy dávek u pacientů na intermitentní hemodialýze nebo jiné dialyzační metodě než je

kontinuální terapie náhrady funkce ledvin (viz bod 4.2).

Zhoršená funkce jater

Farmakokinetika doripenemu nebyla u pacientů se zhoršenou funkcí jater stanovena. Jelikož není

pravděpodobné, že by byl doripenem metabolizován játry, neočekává se ani, že by byla

farmakokinetika doripenemu ovlivněna zhoršenou funkcí jater.

Starší pacienti

Byl hodnocen vliv věku na farmakokinetiku doripenemu u zdravých starších mužů a žen (66 -

84 roků). Ve srovnání s mladými dospělými stoupla u starších jedinců AUC o 49 %. Tyto změny byly

přisuzovány především s věkem souvisejícím změnám funkce ledvin. U starších jedinců není nutná

úprava dávky s výjimkou případů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin (viz bod

4.2).

Pohlaví

Vliv pohlaví na farmakokinetiku doripenemu byl hodnocen u zdravých mužů a žen. U žen byla AUC

doripenemu o 13 % vyšší než u mužů. Úprava dávky v závislosti na pohlaví není nutná.

Rasa

Vliv rasy na farmakokinetiku doripenemu byl hodnocen během populační farmakokinetické analýzy.

Mezi rasovými skupinami nebyl pozorován významný rozdíl v průměrné clearance doripenemu, proto

není nutná úprava dávkování u různých ras.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a genotoxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Vzhledem k designu studií toxicity po opakovaném

podávání a rozdílům ve farmakokinetice u zvířat a u lidí nebyla v těchto studiích zajištěna nepřetržitá

expozice u zvířat.

Přípavek již není registrován

Ve studiích na potkanech a králících nebyla pozorována reprodukční toxicita. Tyto studie však mají

omezený význam, protože byly provedeny s dávkováním jednou denně, což u zvířat znamenalo méně

než jednu desetinu denní expozice doripenemu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Žádné.

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.3.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Uchovávání rekonstituovaných roztoků: Po naředění sterilní vodou na injekci nebo injekčním

roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) může být suspenze přípravku Doribax uchovávána

v injekční lahvičce po dobu až 1hodiny při teplotě do 30° C, než je přenesena do infuzního vaku a v

něm dále naředěna.

Po naředění v infuzním vaku, musí být infuze přípravku Doribax uchovávána při pokojové teplotě

nebo v chladničce a ukončena podle časového rozvrhu uvedeného v následující tabulce:

Doba, za kterou musí být ukončena rekonstituce, naředění a infuze přípravku Doribax infuzní roztok

Infuzní roztok

Roztok uchovávaný

při pokojové

teplotě

Roztok uchovávaný

v chladničce při

teplotě 2

C - 8

Injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

12 hodin

72 hodin*

Injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %)

4 hodiny

24 hodin*

Jakmile je roztok vyndán z chladničky, musí být infuze ukončena během uvedené doby stability při

pokojové teplotě, uvedený celkový čas uchovávání v chladničce, čas dosažení pokojové teploty a čas

infuze nesmějí být delší než čas stability při uchovávání v chladničce.

Injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %) se nesmí použít pro infuzi trvající déle než 1 hodinu.

Chemická a fyzikální stabilita pro použití byla prokázána pro časy a roztoky uvedené v předcházející

tabulce.

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Pokud není přípravek použit

okamžitě, je za dobu a podmínky uchovávání zodpovědný uživatel. Normálně by doba uchovávání

neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 - 8° C, pokud nebyla příprava a naředění provedeno za

kontrolovaných a schválených aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a infuzních roztoků jsou

uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Přípavek již není registrován

Čirá 20 ml injekční lahvička ze skla typu I.

Léčivý přípravek je dodáván v krabičkách obsahujících 10 injekčních lahviček.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Každá injekční lahvička je pouze pro jednorázové použití.

Před infuzí je Doribax rozpuštěn a dále naředěn.

Příprava dávky 250 mg roztoku pro infuzi za použití 250 mg injekční lahvičky

Přidejte 10 ml sterilní vody na injekci nebo injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) do 250 mg injekční lahvičky a zatřepejte s ní, aby se vytvořila suspenze.

Zkontrolujte suspenzi vizuálně na přítomnost nečistot. Poznámka: suspenze není určena k

přímému použití.

Natáhněte suspenzi pomocí jehly do stříkačky a přidejte ji do infuzního vaku s obsahem 50 ml

nebo 100 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčního roztoku

glukózy 50 mg/ml (5 %) a promíchejte pro kompletní rozpuštění. Formou infuze aplikujte

všechen roztok, aby byla podána dávka 250 mg doripenemu.

Doribax roztoky pro infuze jsou v rozmezí od čirých bezbarvých roztoků po roztoky, které jsou čiré až

slabě nažloutlé. Variabilita zabarvení v tomto rozmezí nemá vliv na účinnost přípravku.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/08/467/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25. července 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/.

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Doribax 500 mg prášek pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje doripenemum monohydricum, což odpovídá 500 mg doripenemum.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok (prášek na infuzi)

Bílý až slabě nažloutlý krystalický prášek

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Doribax je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých (viz body 4.4 a 5.1):

Nozokomiální pneumonie (včetně ventilátorové pneumonie)

Komplikované intraabdominální infekce

Komplikované infekce močových cest

Přípravek by měl být užíván v souladu s oficiálními doporučeními týkajícími se vhodného použití

antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučené dávkování a způsob podání při infekci je uveden v následující tabulce:

Infekce

Dávka

Frekvence

Doba infuze

Nozokomiální pneumonie, včetně ventilátorové

pneumonie

500 mg

nebo 1 g*

každých

8 hodin

1 nebo

4 hodiny**

Komplikovaná intraabdominální infekce

500 mg

každých

8 hodin

1 hodina

Komplikovaná infekce močových cest, včetně

pyelonefritidy

500 mg

každých

8 hodin

1 hodina

U pacientů se zvýšenou renální clearance by měla být zvážena dávka 1 g každých 8 hodin jako 4hodinová

infuze [zvláště pak u těch s clearance kreatininu (CrCl) ≥ 150 ml/min

a/nebo nebo u infekcí

způsobených nefermentujícími gramnegativními patogeny

(jako Pseudomonas spp. a Acinetobacter spp.]

Tento

dávkovací režim je založen na údajích o farmakokinetice a farmakodynamice (viz body 4.4, 4.8 a 5.1)

** Zejména na základě údajů o farmakokinetice a farmakodynamice by 4hodinová doba infuze mohla být

vhodnější pro infekce méně citlivými patogeny (viz bod 5.1). Tento dávkovací režim by měl být také zvážen u

zvláště závažných infekcí

Délka léčby

Obvyklá délka léčby doripenemem je v rozmezí 5 - 14 dnů a má být upravena podle závažnosti,

lokalizace infekce, působícího patogenu a klinické odpovědi pacienta. Obvyklá délka léčby u pacientů

s nozokomiální pneumonií, včetně ventilátorové pneumonie, je v rozmezí 10 až 14 dní a je častá u

pacientů s nefermentujícími gramnegativními patogeny (jako např. Pseudomonas spp. a,

Acinetobacter spp.) je často na horní hranici rozmezí (viz bod 5.1). Doripenem byl v klinických

hodnoceních podáván po dobu až 14 dní a bezpečnost delšího trvání léčby nebyla stanovena. Po

Přípavek již není registrován

zahájení léčby intravenózním doripenemem je po dosažení klinického zlepšení možný přechod na

perorální léčbu k dokončení léčebného cyklu.

Starší pacienti (

65 let věku)

U starších pacientů není nutná úprava dávkování s výjimkou případů středně závažné a závažné

poruchy renální funkce (viz Porucha renální funkce níže a bod 5.2).

Porucha renální funkce

U pacientů s mírnou renální nedostatečností (tj. clearance kreatininu (CrCl) je > 50 až

80 ml/min)

není nutná úprava dávkování.

U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností (CrCl ≥ 30 až

50 ml/min) by měla být

podávána dávka doripenemu 250 mg každých 8 hodin (viz bod 6.6). U pacientů se závažnou renální

nedostatečností (CrCl < 30 ml/min) by měl být doripenem podáván v dávce 250 mg každých 12 hodin

(viz bod 6.6). U pacientů s předepsanou dávkou 1 g každých 8 hodin 4hodinovou infuzí má být

dávkování přizpůsobeno podobně (středně závažné renální poškození: 500 mg každých 8 hodin;

závažné renální poškození: 500 mg každých 12 hodin).

Vzhledem k omezenému množství údajů a očekávané vyšší expozici doripenemu a jeho metabolitům

(doripenem-M-1) by u pacientů se závažnou renální nedostatečností měl být Doribax používán

s opatrností (viz bod 5.2).

Dávkování u hemodialyzovaných pacientů

V následující tabulce je doporučené dávkování pro pacienty na kontinuální terapii náhrady funkce

ledvin.

CRRT

procedura

Rychlost

glomerularní

filtrace

Dávka

Frekvence

Doba infuze

Plánovaný

cíl

(MIC)

CVVH

≤ 30 ml/min

250 mg

každých

12hodin

4 hodiny

≤ 1 mg/l

CVVHDF

< 5 ml/min

250 mg

každých

12hodin

4 hodiny

≤ 1 mg/l

CVVHDF

5-30 ml/min

500 mg

každých

12hodin

4 hodiny

≤ 1 mg/l

CRRT: kontinuální metoda náhrady funkce ledvin; CVVH: kontinuální venovenózní hemofiltrace; CVVHDF:

kontinuální venovenózní hemofiltrace; MIC: minimální inhibiční koncentrace

U pacientů s akutní renální insuficiencí léčených CRRT je doporučena 4hodinová infuze s přihlédnutím na možné zvýšení nonrenální

clearance karabapenemů u pacientů s akutní renální nedostatečností.

Pacienti s chronickým renálním poškozením na CRRT mohou být léčeni buď 1hodinovou nebo 4hodinovou infuzí. Zejména se

zřetelem na PK/PD, může být 4hodinová infuze vhodnější ke zvýšení podílu doby, kdy plazmatické koncentrace doripenemu během

dávkovacího intervalu převýší minimální inhibiční koncentrace (% TT > MIC) (viz bod 5.1).

U kontinuální terapie náhrady ledvin nebylo stanoveno doporučené dávkování pro patogeny s MIC

≤ 1 mg/l z důvodů možné akumulace doripenemu a metabolitů doripenemu-M-1 (viz bod 4.4. a 5.2).

Díky omezeným klinickým údajům je doporučeno důkladné monitorování u hemodialyzovaných

pacientů a je předpokládána zvýšená expozice na metabolity doripenemu-M-1(viz bod 4.4).

Ke stanovení doporučeného dávkování u pacientů s jinými formami dialýzy není dostatek informací

(viz bod 5.2).

Zhoršená funkce jater

Úprava dávkování není nutná.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost o užívání přípravku Doribax u dětí do 18 let věku nebyla dosud stanovena. Není

dostatek údajů.

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Doribax je před podáním intravenózní infuzí v trvání 1 nebo 4 hodin nutno rekonstituovat a dále

naředit (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku.

Hypersenzitivita na jakoukoli antibakteriální látku ze skupiny karbapenemů.

Závažná hypersenzitivita (např. anafylaktická reakce nebo závažná kožní reakce) na jakoukoli jinou

antibakteriální látku beta-laktamového typu (např. peniciliny nebo cefalosporiny).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecné

Při zvolení doripenemu k léčbě jednotlivého pacienta má být vzata v úvahu vhodnost použití

karbapenemového antibiotika založená na faktorech, jako je závažnost infekce, prevalence rezistence

na jiná vhodná antibiotika a riziko výběru u bakterií rezistentních na karbapenemy.

Opatrnost při výběru antibiotika a dávky je doporučena při léčbě pacientů s latentní formou

ventilátorové pneumonie (> 5 dní hospitalizace) a jiných případů nozokomiální pneumonie, kde se

předpokládá nebo je potvrzena snížená citlivost patogenů, jako Pseudomonas spp. a Acinetobacter

spp. (viz body 4.2 a 5.1).

Současné používání aminoglykosidů může být indikováno, jestliže je ve schválených indikacích také

podezření nebo důkaz přítomnosti infekce Pseudomonas aeruginosa (viz bod 4.1).

Reakce hypersenzitivity

Závažné a příležitostně smrtelné reakce z přecitlivělosti (anafylaktické reakce) se vyskytly u pacientů,

kterým byla podávána beta-laktamová antibiotika. Před zahájením léčby přípravkem Doribax je nutné

se pečlivě dotázat na předchozí hypersenzitivní reakce na jiné léčivé látky této skupiny nebo na jiná

beta-laktamová antibiotika. U pacientů s touto anamnézou musí být Doribax používán se zvýšenou

opatrností. Pokud by se vyskytla hypersenzitivní reakce na doripenem, musí být jeho podávání

okamžitě zastaveno a provedena vhodná opatření. Závažná akutní hypersenzitivní (anafylaktická)

reakce vyžaduje okamžitou resuscitační péči.

Křeče

Při léčbě ostatními karbapenemy včetně doripenemu byly vzácně hlášeny křeče (viz bod 4.8).

V klinických studiích s doripenemem se křeče objevovaly častěji než u jedinců s předpokladem

onemocnění centrálního nervového systému (CNS) (např. mozková příhoda nebo křeče v anamnéze), s

poruchou renální funkce a u dávek vyšších než 500 mg.

Pseudomembranózní kolitida

U přípravku Doribax, byla hlášena pseudomembranózní kolitida způsobená Clostridium difficile, která

se může lišit závažností od lehké až po život ohrožující. Proto je důležité zvážit možnost této diagnózy

u pacientů, u kterých se během podávání nebo následně po podání přípravku Doribax vyskytuje

průjem (viz bod 4.8).

Přerůstání necitlivých bakterií

Podávání doripenemu podobně jako ostatních antibiotik bylo spojeno s objevením se a selekcí kmenů

se sníženou citlivostí. Pacienty je během léčby nutno důkladně monitorovat. Vyskytne-li se

superinfekce, je nutno přijmout příslušná opatření. Je nutno se vyvarovat dlouhodobého podávání

přípravku Doribax.

Lékové interakce s kyselinou valproovou

Současné podávání doripenemu a kyseliny valproové/natrium-valproátu se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Inhalační pneumonitida

Přípavek již není registrován

Při zkušebním podání přípravku Doribax inhalačně se vyskytla pneumonitida. Proto nemá být

doripenem tímto způsobem podáván.

Kontinuální renální substituční terapie

Expozice metabolitu doripenemu-M-1 u pacientů na kontinuální terapii náhrady ledvin může být

zvýšená na hodnoty, pro které nejsou v současnosti k dispozici žádné in vivo údaje o bezpečnosti.

Metabolit nevykazuje plánovanou farmakologickou aktivitu, ale jiné farmakologické vlivy nejsou

známé. Z tohoto důvodu je doporučeno důkladné bezpečnostní monitorování (viz bod 4.2 a 5.2).

Popis skupin pacientů léčených v klinických hodnoceních

Ve dvou klinických studiích u pacientů s nozokomiální pneumonií (N = 979) mělo 60 % klinicky

hodnotitelných pacientů léčených přípravkem Doribax ventilátorovou pneumonii (VAP). Z nich mělo

50 % pozdní nástup VAP (definovaný jako výskyt po pěti dnech mechanické ventilace) a 54 % mělo

APACHE (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) II skóre > 15 a 32 % dostávalo

současně aminoglykosidy (76 % více než 3 dny).

Ve dvou klinických studiích zahrnujících pacienty s komplikovanou intraabdominální infekcí

(N = 962) léčené přípravkem Doribax byl u mikrobiologicky hodnotitelných pacientů nejčastějším

místem infekce apendix (62 %). Na začátku mělo 51 % z nich generalizovanou peritonitidu. Dalšími

zdroji infekce byla perforace tlustého střeva (20 %), komplikovaná cholecystitida (5 %) a infekce na

jiných místech (14 %). Jedenáct procent pacientů mělo APACHE II skóre > 10; 9,5 % mělo

pooperační infekce; 27 % pacientů mělo jeden nebo mnohočetné intraabdominální abscesy a u 4 %

pacientů byla na počátku léčby současně bakteriemie.

Ve dvou klinických studiích u pacientů s komplikovanou infekcí močových cest (N = 1 179) mělo

52 %, mikrobiologicky hodnotitelných a přípravkem Doribax léčených pacientů komplikované infekce

dolních močových cest. Pyelonefritidu mělo 48 % pacientů, z nichž u 16 % byla komplikovaná.

Přetrvávající komplikace byly zaznamenány celkem u 54 % pacientů, 9 % mělo současně bakteriemii

a 23 % bylo na počátku infikováno uropatogeny rezistentními na levofloxacin.

Zkušenost s podáním u silně imunokompromitovaných pacientů, kteří dostávají imunosupresiva, a u

pacientů se závažnou neutropenií je omezená, protože tyto skupiny pacientů byly vyloučeny

z klinického hodnocení fáze III.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Cytochromem P450 (CYP450) je doripenem metabolizován pouze v malé míře nebo vůbec. Na

základě studií in vitro se neočekává, že doripenem bude inhibovat nebo indukovat aktivitu CYP450, a

proto nejsou očekávány žádné interakce s léky metabolizovanými CYP450 (viz bod 5.2).

Bylo prokázáno, že současné podávání doripenemu a kyseliny valproové významně snižuje hladiny

kyseliny valproové v séru pod terapeutické rozmezí. Snížení hladin kyseliny valproové může vést

k nedostatečné kontrole nad záchvaty. Ve studii interakcí byly po současném podání doripenemu a

kyseliny valproové významně snížené sérové koncentrace kyseliny valproové (AUC bylo sníženo o

63 %). Interakce měla rychlý nástup. Vzhledem k tomu, že pacientům byly podány jen čtyři dávky

doripenemu, nelze při delším současném podávání vyloučit další pokles hladin kyseliny valproové.

Snížení hladin kyseliny valproové bylo rovněž hlášeno při podávání spolu s jinými karbapenemy, kdy

bylo dosaženo 60 – 100 % poklesu hladin kyseliny valproové v přibližně dvou dnech. Proto by měla

být zvážena alternativní antibakteriální nebo doplňující antikonvulzivní léčba.

Probenecid soupeří s doripenemem o renální tubulární sekreci a snižuje jeho renální clearance. Když

byl při studiu interakce současně s doripenemem podán probenecid, stoupla průměrná hodnota AUC

doripenemu o 75 %. Z tohoto důvodu se současné podávání probenecidu s přípravkem Doribax

nedoporučuje. Interakci s jinými léčivými přípravky, které se vylučují tubulární sekrecí, nelze

vyloučit.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Přípavek již není registrován

Těhotenství

Pro doripenem jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání v těhotenství. Studie na zvířatech

nejsou dostatečné s ohledem na těhotenství, embryofetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz

bod 5.3). Potenciální riziko u člověka není známo. Doribax by neměl být během těhotenství podáván,

pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Není známo, zda je doripenem vylučován do lidského mateřského mléka. Ve studiích na potkanech

bylo zjištěno, že doripenem a jeho metabolity přestupují do mléka. Rozhodnutí, zda pokračovat či

přerušit kojení nebo zda pokračovat či přerušit léčbu přípravkem Doribax, musí být provedeno na

základě zvážení přínosu kojení pro dítě a předpokládaného přínosu léčby přípravkem Doribax pro

matku.

Fertilita

Klinické údaje týkající se potenciálních účinků doripenemu na fertilitu u mužů nebo žen nejsou

dostupné. Intravenózní injekce doripenemu neměla nežádoucí účinky na obecnou fertilitu léčených

samců a samic potkanů nebo postnatální vývoj a schopnost reprodukce potomků u dávek do

1 g/kg/den (založeno na AUC, minimálně odpovídá expozici u člověka při dávce 500 mg podávaných

každých 8 hodin).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Na základě

hlášených nežádoucích účinků se nepředpokládá, že by Doribax ovlivnil schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Z 3 142 dospělých pacientů (z nichž bylo 1 817 léčeno přípravkem Doribax) hodnocených z hlediska

bezpečnosti ve II. a III. fázi klinických studií se vyskytly nežádoucí účinky vyvolané přípravkem

Doribax v dávce 500 mg podávané každých 8 hodin u 32 % pacientů. Pro nežádoucí účinky bylo

podávání přípravku Doribax ukončeno u 0,1 % z celkového počtu pacientů. Nežádoucí účinky, které

vedly k vysazení přípravku Doribax, byly nauzea (0,1 %), průjem (0,1 %), pruritus (0,1 %),

vulvovaginální mykotické infekce (0,1 %), zvýšení hladiny jaterních enzymů (0,2 %) a vyrážka

(0,2 %). Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy (10 %), průjem (9 %) a nauzea (8 %).

Bezpečnostní profil přibližně u 500 pacientů, kteří dostávali Doribax 1 g každých 8 hodin formou

4hodinové infuze ve fázi I, II a III klinických studií, byl konzistentní s bezpečnostním profilem u

pacientů léčených 500 mg každých 8 hodin.

Seznam nežádoucích účinku v tabulce

Nežádoucí účinky zjištěné během klinických studií a postmarketingových zkušeností s přípravkem

Doribax jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů. Skupiny četností jsou definovány

následovně: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); není

známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky zjištěné během klinických studií a postmarketingových zkušeností s přípravkem

Doribax

Infekce a infestace

Časté: ústní kandidóza, vulvovaginální mykotické

infekce

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: trombocytopenie, neutropenie

Poruchy imunitního systému

Méně časté: hypersenzitivní reakce (viz bod 4.4)

Není známo: anafylaxe (viz bod 4.4)

Přípavek již není registrován

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy

Méně časté: křeče (viz bod 4.4)

Cévní poruchy

Časté: flebitida

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea, průjem

Méně časté: kolitida vyvolaná C. difficile (viz bod 4.4)

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: zvýšení jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: svědění, vyrážka

Není známo: toxická epidermální nekrolýza, Stevens-

Johnsonův syndrom

4.9

Předávkování

Ve studii fáze I, kdy byly zdravým jedincům podávány 2 g doripenemu každých 8 hodin po dobu

10 až 14 dní, a to formou infuze trvající 1 hodinu, byla incidence vyrážky velmi častá (5 z 8 jedinců).

Vyrážka vymizela do 10 dní od ukončení podávání doripenemu.

V případě předávkování musí být podávání přípravku Doribax ukončeno a zahájena celková podpůrná

léčba a udržována až do vyloučení přípravku močí. Doribax může být odstraněn hemodialýzou nebo

kontinuální terapií náhrady funkce ledvin (viz bod 5.2). Nicméně o použití některé z těchto metod

k léčbě předávkování však nejsou dostupné žádné informace.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, karbapenemy, ATC

kód: J01DH04.

Mechanismus účinku

Doripenem je syntetická karbapenemová antibakteriální látka.

Baktericidní účinek doripenemu je dán inhibicí biosyntézy stěny bakteriální buňky. Doripenem

inaktivuje mnohočetné, základní penicilin vázající proteiny (PBP) s výslednou inhibicí syntézy

buněčné stěny a s následnou smrtí buňky.

In vitro vykázal doripenem malý potenciál antagonizovat nebo být antagonizován jinými

antibakteriálními látkami. Aditivní účinek nebo slabý synergický účinek s amikacinem a

levofloxacinem byl pozorován u Pseudomonas aeruginosa a s daptomycinem, linezolidem,

levofloxacinem a vankomycinem u grampozitivních bakterií.

Farmakokinetický/farmakodynamický vztah

Podobně jako u jiných beta-laktamových antibakteriálních látek bylo prokázáno, že doba, kdy

plazmatická koncentrace doripenemu přesáhne minimální inhibiční koncentraci (%T > MIC)

infikujícího organismu, nejlépe korelovala s účinností v preklinických

farmakokinetických/farmakodynamických (PK/PD) studiích. Monte Carlo simulace s použitím

výsledků citlivosti patogenu z dokončených studií III. fáze a populačních farmakokinetických údajů

naznačují, že cílové %T > MIC 35 % bylo dosaženo u více než 90 % pacientů s nozokomiální

pneumonií, komplikovanými infekcemi močových cest a komplikovanými intraabdominálními

infekcemi, u všech stupňů renálních funkcí.

Prodloužení doby infuze doripenemu na 4 hodiny maximalizuje %T > MIC pro podanou dávku a je

základem možnosti použít aplikaci formou čtyřhodinové infuze u pacientů s nozokomiální pneumonií,

včetně ventilátorové pneumonie. U závažně nemocných pacientů nebo u pacientů s narušenou imunitní

odpovědí může být vhodnější 4hodinová infuze, aby bylo dosaženo cílové T > MIC 50 % u minimálně

95 % pacientů, pokud se ukázalo, nebo se předpokládá, že MIC doripenemu pro známé nebo suspektní

patogeny je

0,5 mg/l (viz bod 4.2.). U jedinců s normální funkcí ledvin pro patogeny s MIC

4 mg/l

Přípavek již není registrován

pro doripenem podporovala Monte Carlo simulace použití dávky 500 mg v 4hodinových infuzích

každých 8 hodin.

Mechanismus rezistence

Mezi mechanismy bakteriální rezistence, které ovlivňují účinek doripenemu, patří inaktivace léčivé

látky enzymy hydrolyzujícími karbapenem, mutace PBP nebo získané PBP, snížení permeability zevní

membrány nebo aktivní eflux. Doripenem je stabilní proti hydrolýze většinou beta-laktamáz, včetně

penicilináz a cefalosporináz produkovaných grampozitivními a gramnegativními bakteriemi,

s výjimkou relativně vzácných beta-laktamáz hydrolyzujících karbapenem. Druhy rezistentní na

ostatní karbapenemy většinou vykazují ko-rezistenci na doripenem. Stafylokoky rezistentní na

methicilin je nutno vždy považovat za rezistentní na doripenem. Stejně jako pro jiné antimikrobiální

látky, včetně karbapenemů, bylo zjištěno, že doripenem selektuje rezistentní bakteriální kmeny.

Hranice citlivosti (Breakpoints)

Hranice pro minimální inhibiční koncentrace (MIC) stanovené Evropskou komisí pro testování

antimikrobiální citlivosti (EUCAST) jsou následující:

Druhově nespecifikované

1 mg/l a R > 4 mg/l

Staphylococci

odvozeno od hranice citlivosti na

methicilin

Enterobacteriaceae

1 mg/l a R > 4 mg/l

Acinetobacter spp.

1 mg/l a R > 4 mg/l

Pseudomonas spp.

1 mg/l a R > 4 mg/l

Streptococcus spp. jiné než S. pneumoniae

1 mg/l a R > 1 mg/l

S. pneumoniae

1 mg/l a R > 1 mg/l

Enterococci

“nevhodný cíl”

Haemophilus spp.

1 mg/l a R > 1 mg/l

N. gonorrhoeae

IE (insufficient evidence –

nedostatečný průkaz)

Anaeroby

1 mg/l a R > 1 mg/l

Citlivost

Prevalence získané rezistence se může u vybraných druhů lišit geograficky a v průběhu času, a je proto

žádoucí získat lokální informace o rezistenci, zejména pokud jde o léčbu závažných infekcí. Když je

lokální prevalence rezistence taková, že je užití látky sporné přinejmenším u některých typů infekcí, je

nezbytné požádat o radu odborníka.

V Evropské unii byly hlášeny lokalizované klastry infekcí vyvolaných mikroorganismy rezistentními

na karbapenem. Informace uvedená níže dává pouze přibližné informace o pravděpodobnosti, zda

mikroorganismy budou citlivé na doripenem nebo nikoliv.

Obvykle citlivé druhy:

Grampozitivní aeroby

Enterococcus faecalis*

Staphylococcus aureus (pouze methicilin citlivé kmeny)*^

Staphylococcus spp. (pouze methicilin citlivé kmeny)^

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus spp.

Gramnegativní aeroby

Citrobacter diversus

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae*

Haemophilus influenzae*

Escherichia coli*

Klebsiella pneumoniae*

Přípavek již není registrován

Klebsiella oxytoca

Morganella morganii

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Providencia stuartii

Salmonella spp.

Serratia marcescens

Shigella spp.

Anaeroby

Bacteroides fragilis*

Bacteroides caccae*

Bacteroides ovatus

Bacteroides uniformis*

Bacteroides thetaiotaomicron*

Bacteroides vulgatus*

Bilophila wadsworthia

Peptostreptococcus magnus

Peptostreptococcus micros*

Porphyromonas spp.

Prevotella spp.

Sutterella wadsworthia

Kmeny, u kterých získaná rezistence může být problém:

Acinetobacter baumannii*

Acinetobacter spp.

Burkholderia cepacia

Pseudomonas aeruginosa*

Mikroorganismy s přirozenou rezistencí:

Grampozitivní aeroby

Enterococcus faecium

Gramnegativní aeroby

Stenotrophomonas maltophilia

Legionella spp.

druhy, proti kterým byla účinnost prokázána v klinických studiích

druhy, které vykazují přirozenou střední citlivost

druhy s > 50 % získanou rezistencí v jednom nebo více členských státech

všechny stafylokoky rezistentní na methicilin je nutno považovat za rezistentní na doripenem

Údaje z klinických studií

Ventilátorová pneumonie (pneumonie spojená s umělou plicní ventilací)

Ve studii s 233 pacienty s pozdním počátkem VAP se nepodařilo prokázat non-inferioritu 7denní

léčby doripenemem (1 g každých 8 hodin prostřednictvím 4hodinové infuze) ve srovnání s 10denním

cyklem imipenemu/cilastatinu (1 g každých 8 hodin jako 1hodinová infuze). Kromě toho bylo možno

pacientům podat specifickou podpůrnou léčbu. Na základě doporučení nezávislé komise sledující

údaje byla studie ukončená dříve. Stupeň klinického vyléčení byl při návštěvě na konci 10. dne

numericky nižší u pacientů v ramenu s doripenemem podle primární mikrobiologické analýzy

intent-to-treat (MITT) (45,6 % oproti 56,8 %; 95 % interval spolehlivosti (CI): -26,3 %; 3,8 % a

ko-primárního mikrobiologického vyhodnocení (ME) (49,1 % [28/57] versus 66,1 % [39/59]); 95 %

CI: -34,7 %; 0,8 %). V analýze MITT byla po 28 dnech celková míra úmrtnosti vyšší u pacientů

léčených doripenemem (21,5 % oproti 14,8 %; 95 % CI: -0,5 %; 18,5 %). Rozdíl v podílu klinického

vyléčení mezi doripenem a imipenemem/cilastatinem byl vyšší u pacientů s APACHE skóre > 15

(16/45 [36 %] oproti 23/46 [50 %]) a u pacientů s infekcí Pseudomonas aeruginosa 7/17 [41 %] oproti

6/10 [60 %]).

Přípavek již není registrován

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Průměrné C

a AUC

0-∞

doripenemu jsou napříč studiemi po podání dávky 500 mg během 1 hodiny

zdravým jedincům 23

g/ml a 36

g.h/ml. Průměrná C

doripenemu byla po podání dávek 500 mg a

1 g během 4 hodin zdravým jedincům 8

g/ml a 17

g/ml a AUC

0-∞

g.h/ml a 68

g.h/ml. Po

opakovaných intravenózních infuzích doripenemu jedincům s normální renální funkcí v dávkách

500 mg nebo 1 g každých 8 hodin po dobu 7 až 10 dnů nedošlo k akumulaci doripenemu.

Farmakokinetika doripenemu u dospělých s cystickou fibrózou po podání jedné dávky 4hodinovu

infuzí je stejná jako u dospělých bez cystické fibrózy. Adekvátní a dobře kontrolované studie ke

stanovení bezpečnosti a účinnosti doripenemu u pacientů s cystickou fibrózou nebyly provedeny.

Distribuce v organismu

Průměrná vazba doripenemu na plazmatické bílkoviny byla přibližně 8,1 % a nebyla závislá na

koncentraci v plazmě. Distribuční objem v rovnovážném stavu je přibližně 16,8 l, podobný jako objem

extracelulární tekutiny u člověka. Doripenem prostupuje dobře do různých tělních tekutin a tkání, jako

je tkáň dělohy, retroperitoneální tekutina, tkáň prostaty, žlučníku a moč.

Biotransformace

Doripenem je metabolizován na mikrobiologicky inaktivní metabolit s otevřeným kruhem primárně

dehydropeptidázou-I. Doripenem je metabolizován pouze málo nebo vůbec prostřednictvím

cytochromu P450 (CYP450). V in vitro studiích bylo stanoveno, že doripenem neinhibuje ani

neindukuje aktivitu isoforem CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 nebo 3A4.

Eliminace z organismu

Doripenem je primárně vylučován v nezměněné formě ledvinami. Průměrný plazmatický terminální

poločas vylučování doripenemu je u zdravých mladých jedinců přibližně 1 hodina a plazmatická

clearance přibližně 15,9 l/hod. Průměrná renální clearance je 10,3 l/hod. Velikost této hodnoty ve

spojení s významným snížením vylučování doripenemu pozorovaným při souběžném podávání

probenecidu naznačuje, že doripenem podstupuje glomerulární filtraci, tubulární sekreci a reabsorpci.

U mladých zdravých dospělých jedinců bylo po jednorázovém podání dávky 500 mg přípravku

Doribax v moči nalezeno 71 % nezměněné léčivé látky a 15 % neaktivního metabolitu s otevřeným

kruhem. Po podání jedné dávky 500 mg radioaktivně značeného doripenemu zdravým mladým

dospělým jedincům bylo ve stolici nalezeno méně než 1 % radioaktivity. Farmakokinetika doripenemu

je lineární v rozmezí dávek 500 mg až 2 g, pokud jsou dávky podávány intravenózní infuzí po dobu

1 hodiny a v rozmezí dávek 500 mg až 1 g, pokud jsou dávky podávány intravenózní infuzí po dobu

4 hodin.

Renální nedostatečnost

Po jedné dávce 500 mg přípravku Doribax, při srovnání se stejně starými zdravými jedinci s normální

funkcí ledvin (CrCl > 80 ml/min), se AUC doripenemu u jedinců s mírným zhoršením renálních

funkcí (CrCl 51 – 79 ml/min) zvýšila 1,6krát, u pacientů se středně závažnou poruchou renálních

funkcí (CrCl 31 – 50 l/min) 2,8krát a u pacientů se závažnou poruchou renálních funkcí

(CrCl

30 ml/min) 5,1krát. U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin se ve srovnání se

zdravými jedinci očekává významné zvýšení AUC mikrobiologicky inaktivního metabolitu

(doripenemu-M-1) s otevřeným kruhem. U pacientů se středně závažnou a závažnou poruchou funkce

ledvin je nutná úprava dávkování (viz bod 4.2).

U pacientů na kontinuální terapii náhrady funkce ledvin léčných přípravkem Doribax je nutná úprava

dávkování (viz bod 4.2). Ve studii, kde bylo léčeno 12 pacientů v terminální fázi renálního selhání

jednou dávkou 500 mg doripenemu 1hodinovou infuzí, u kterých byla ve srovnání se zdravými jedinci

zvýšená systémová expozice doripenemu a doripenemu-M-1. Množství doripenemu a doripenemu-M-

1, které bylo odstraněno během 12hodinové procedury CVVH, bylo přibližně 21 % resp. 10 % podané

dávky a během 12hodinové procedury CVVHDF bylo odstraněno přibližně 21 % resp.8 % podané

dávky. U pacientů na kontinuální terapii náhrady funkce ledvin je doporučena úprava dávkování

taková, aby bylo dosaženo systémových expozic doripenemu podobných jako u jedinců s normální

Přípavek již není registrován

funkcí ledvin, kteří dostávali dávku 500 mg doripenemu formou 1hodinové infuze, a aby byla po dobu

nejméně 35 % dávkovacího intervalu udržena koncentrace doripenemu vyšší než je minimální

inhibiční koncentrace 1 mg/l, a aby expozice doripenemu a metabolitu doripenemu-M-1 byla po celou

dobu nižší, než jsou hodnoty, které byly pozorovány u zdravých jedinců po 1hodinové infuzi 1 g

doripenemu každých 8 hodin. Toto doporučené dávkování bylo odvozeno z modelových údajů od

jedinců s terminální fází renálního onemocnění na kontinuální terapii náhrady funkce ledvin a také

bylo vzato v úvahu potencionální zvýšení nonrenální clearence karbapenemů u pacientů s akutní

renální insuficiencí ve srovnání s pacienty s chronickým renálním poškozením. U této skupiny

pacientů měl doripenem-M-1pomalou eliminaci a poločas (AUC) nebyl dostatečně stanoven. Proto

nelze vyloučit, že expozice u pacientů na kontinuální terapii náhrady funkce ledvin bude vyšší, než se

očekává a tudíž vyšší, než expozice metabolitů pozorovaná u zdravých osob po 1hodinové infuzi 1 g

doripenemu každých 8 hodin. In vivo následky takto zvýšených expozic nejsou známé, jelikož údaje o

farmakologické aktivitě, s výjimkou údajů o antimikrobiologické aktivitě, chybí (viz bod 4.4). Pokud

bude při kontinuální terapii náhrady funkce ledvin zvýšena dávka doripenemu nad doporučené

dávkování, systémové expozice metabolitů doripenemu-M-1 budou ještě vyšší. Klinické následky

takového zvýšení expozic nejsou známé.

Systémové expozice doripenemu a doripenemu-M-1u hemodialyzovaných pacientů v terminální fázi

renálního selhání jsou podstatně vyšší než u zdravých jedniců.Ve studii, kde šest jedinců s terminálním

renálním selháním dostalo jednu dávku 500 mg doripenemu formou i.v. infuze, bylo množství

doripenemu a doripenemu-M-1, které bylo odstraněno během 4hodinové hemodialýzy přibližně 46 %

dávky, resp. 6 % dávky. Není dostatek informací, na základě kterých by bylo možné učinit doporučení

ohledně úpravy dávek u pacientů na intermitentní hemodialýze nebo jiné dialyzační metodě než je

kontinuální terapie náhrady funkce ledvin (viz bod 4.2).

Zhoršená funkce jater

Farmakokinetika doripenemu nebyla u pacientů se zhoršenou funkcí jater stanovena. Jelikož není

pravděpodobné, že by byl doripenem metabolizován játry, neočekává se ani, že by byla

farmakokinetika doripenemu ovlivněna zhoršenou funkcí jater.

Starší pacienti

Byl hodnocen vliv věku na farmakokinetiku doripenemu u zdravých starších mužů a žen

(66 - 84 roků). Ve srovnání s mladými dospělými stoupla u starších jedinců AUC o 49 %. Tyto změny

byly přisuzovány především s věkem souvisejícím změnám funkce ledvin. U starších jedinců není

nutná úprava dávky s výjimkou případů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin (viz

bod 4.2).

Pohlaví

Vliv pohlaví na farmakokinetiku doripenemu byl hodnocen u zdravých mužů a žen. U žen byla AUC

doripenemu o 13 % vyšší než u mužů. Úprava dávky v závislosti na pohlaví není nutná.

Rasa

Vliv rasy na farmakokinetiku doripenemu byl hodnocen během populační farmakokinetické analýzy.

Mezi rasovými skupinami nebyl pozorován významný rozdíl v průměrné clearance doripenemu, proto

není nutná úprava dávkování u různých ras.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a genotoxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Vzhledem k designu studií toxicity po opakovaném

podávání a rozdílům ve farmakokinetice u zvířat a u lidí nebyla v těchto studiích zajištěna nepřetržitá

expozice u zvířat.

Ve studiích na potkanech a králících nebyla pozorována reprodukční toxicita. Tyto studie však mají

omezený význam, protože byly provedeny s dávkováním jednou denně, což u zvířat znamenalo méně

než jednu desetinu denní expozice doripenemu.

Přípavek již není registrován

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Žádné.

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.3.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Uchovávání rekonstituovaných roztoků: Po naředění sterilní vodou na injekci nebo injekčním

roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) může být suspenze přípravku Doribax uchovávána

v injekční lahvičce po dobu až 1hodiny při teplotě do 30° C, než je přenesena do infuzního vaku a

v něm dále naředěna.

Po naředění v infuzním vaku, musí být infuze přípravku Doribax uchovávána při pokojové teplotě

nebo v chladničce a ukončena podle časového rozvrhu uvedeného v následující tabulce:

Doba, za kterou musí být ukončena rekonstituce, naředění a infuze přípravku Doribax infuzní roztok

Infuzní roztok

Roztok uchovávaný

při pokojové

teplotě

Roztok uchovávaný

v chladničce při

teplotě 2

C – 8

Injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

12 hodin

72 hodin*

Injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %)

4 hodiny

24 hodin*

Jakmile je roztok vyndán z chladničky, musí být infuze ukončena během uvedené doby stability při

pokojové teplotě, uvedený celkový čas uchovávání v chladničce, čas dosažení pokojové teploty a čas

infuze nesmějí být delší než čas stability při uchovávání v chladničce.

Injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %) se nesmí použít pro infuzi trvající déle než 1 hodinu.

Chemická a fyzikální stabilita pro použití byla prokázána pro časy a roztoky uvedené v předcházející

tabulce.

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Pokud není přípravek použit

okamžitě, je za dobu a podmínky uchovávání zodpovědný uživatel. Normálně by doba uchovávání

neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 – 8° C, pokud nebyla příprava a naředění provedeno za

kontrolovaných a schválených aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a infuzních roztoků jsou

uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Čirá 20 ml injekční lahvička ze skla typu I.

Léčivý přípravek je dodáván v krabičkách obsahujících 10 injekčních lahviček.

Přípavek již není registrován

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Každá injekční lahvička je pouze pro jednorázové použití.

Před infuzí je Doribax rozpuštěn a dále naředěn.

Příprava dávky 500 mg roztoku pro infuzi za použití 500 mg injekční lahvičky

Přidejte 10 ml sterilní vody na injekci nebo injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) do 500 mg injekční lahvičky a zatřepej s ní, aby se vytvořila suspenze.

Zkontrolujte suspenzi vizuálně na přítomnost nečistot. Poznámka: suspenze není určena k

přímému použití.

Natáhni suspenzi pomocí jehly do stříkačky a přidejte ji do infuzního vaku s obsahem 100 ml

injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčního roztoku glukózy

50 mg/ml (5 %) a promíchejte pro kompletní rozpuštění. Formou infuze aplikujte všechen

roztok, aby byla podána dávka 500 mg doripenemu.

Příprava dávky 250 mg roztoku pro infuzi za použití 500 mg injekční lahvičky

Přidejte 10 ml sterilní vody na injekci nebo injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9 %) do 500 mg injekční lahvičky a zatřepejte s ní, aby se vytvořila suspenze.

Zkontrolujte suspenzi vizuálně na přítomnost nečistot. Poznámka: suspenze není určena k

přímému použití.

Natáhněte suspenzi pomocí jehly do stříkačky a přidejte ji do infuzního vaku s obsahem 100 ml

injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčního roztoku glukózy

50 mg/ml (5 %) a promíchejte pro kompletní rozpuštění.

Odeber 55 ml tohoto roztoku z infuzního vaku a znehodnoťte je. Formou infuze aplikujte

zbývající roztok, aby byla podána dávka 250 mg doripenemu.

Doribax roztoky pro infuze jsou v rozmezí od čirých bezbarvých roztoků po roztoky, které jsou čiré až

slabě nažloutlé. Variabilita zabarvení v tomto rozmezí nemá vliv na účinnost přípravku.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/08/467/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25. července 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přípavek již není registrován

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/450072/2012

EMEA/H/C/000891

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Doribax

doripenemum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Doribax. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Doribax.

Co je Doribax?

Doribax je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku doripenem. Je k dispozici ve formě prášku pro

přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly).

K čemu se přípravek Doribax používá?

Přípravek Doribax je antibiotikum. Používá se u dospělých k léčbě těchto infekcí:

nozokomiální pneumonie (infekce plic). „Nozokomiální“ znamená, že k infekci došlo v nemocnici, a

mezi tyto infekce patří rovněž pneumonie, která je způsobena použitím ventilátoru (přístroje, který

pomáhá pacientovi dýchat),

komplikované infekce dutiny břišní. „Komplikovaný“ znamená, že infekce je obtížně léčitelná,

komplikované infekce močových cest (ústrojí odvádějící moč).

Před použitím přípravku Doribax by lékaři měli zohlednit oficiální pokyny pro správné používání

antibiotik.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Doribax používá?

Standardní dávka přípravku Doribax je 500 mg každých 8 hodin. Podání jedné infuze trvá hodinu,

může se však stát, že u některých pacientů s nozokomiální pneumonií bude nutné podávat každou

Přípavek již není registrován

infuzi po dobu čtyř hodin. Léčba trvá obvykle 5 až 14 dní v závislosti na druhu a závažnosti infekce a

na odpovědi pacienta na léčbu (v případě nozokomiální pneumonie je obvykle zapotřebí 10 až 14 dní).

Vzhledem k tomu, že léčivý přípravek je z těla vylučován ledvinami, u pacientů, kteří trpí mírnou nebo

závažnou poruchou ledvin, by měla být dávka přípravku Doribax snížena. V rámci léčby nozokomiální

pneumonie lze u pacientů, kteří mají zvýšenou renální clearance (tj. když ledviny vylučují lék z těla

příliš rychle) nebo jejichž infekce je způsobená určitými typy bakterií, zvážit podávání dávky 1 g

každých 8 hodin formou infuze trvající čtyři hodiny.

Jak přípravek Doribax působí?

Léčivá látka v přípravku Doribax, doripenem, je antibiotikum, které patří do skupiny „karbapenemů“.

Působí tak, že se naváže na určité druhy bílkovin na povrchu buněk bakterie. Tím zabraňuje bakteriím

ve vytváření stěn, které obklopují jejich buňky, čímž následně bakterie odumírají. Seznam bakterií,

proti nimž přípravek Doribax působí, je uveden v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy

EPAR).

Jak byl přípravek Doribax zkoumán?

Přípravek Doribax byl zkoumán v pěti hlavních studiích, v rámci kterých byl srovnáván s jinými

antibiotiky:

dvě studie porovnávaly přípravek Doribax s piperacilinem/tazobaktamem nebo imipenemem u

celkem 979 pacientů s nozokomiální pneumonií,

dvě studie porovnávaly přípravek Doribax s meropenemem u celkem 962 pacientů

s komplikovanými infekcemi dutiny břišní,

jedna studie porovnávala přípravek Doribax s levofloxacinem u 753 pacientů s komplikovanými

infekcemi močových cest.

Ve všech studiích byl hlavním měřítkem účinnosti počet vyléčených pacientů po skončení léčby.

Jaký přínos přípravku Doribax byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Doribax byl v rámci léčby infekcí stejně účinný jako jiná antibiotika:

v případě nozokomiální pneumonie z výsledků obou studií celkově vyplývá, že se vyléčilo 75 %

pacientů užívajících přípravek Doribax (195 z 260) oproti 72 % pacientů užívajících

piperacilin/tazobactam nebo imipenem (174 z 241),

v případě komplikovaných infekcí dutiny břišní z výsledků obou studií celkově vyplývá, že se

vyléčilo 85% pacientů užívajících přípravek Doribax (275 z 325) oproti 84% pacientů užívajících

meropenem (260 z 309),

v případě komplikovaných infekcí močových cest se vyléčilo 82 % pacientů užívajících přípravek

Doribax (230 z 280) oproti 83 % pacientů užívajících levofloxacin (221 z 265).

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Doribax?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Doribax (zaznamenaným u více než 1 pacienta z 10) je

bolest hlavy. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Doribax je

uveden v příbalové informaci.

Doribax

EMA/450072/2012

strana 2/3

Přípavek již není registrován

Doribax

EMA/450072/2012

strana 3/3

Přípravek Doribax nesmí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na doripenem nebo na jiné

karbapenemy. Dále jej nesmí užívat osoby se závažnou alergií na jiná beta-laktamová antibiotika, jako

jsou peniciliny nebo cefalosporiny.

Na základě čeho byl přípravek Doribax schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Doribax převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Doribax

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Doribax platné v celé Evropské unii dne

25. července 2008.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Doribax je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Doribax naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2012.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace