Dificlir

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
fidaxomicin
Dostupné s:
Tillotts Pharma GmbH
ATC kód:
A07AA12
INN (Mezinárodní Name):
fidaxomicin
Terapeutické skupiny:
Antidiaroika, střevní protizánětlivá / antiinfective agenti
Terapeutické oblasti:
Infekce Clostridium
Terapeutické indikace:
Dificlir potahované tablety je indikován pro léčbu Clostridioides difficile (CDI), rovněž známých jako C. difficile-associated diarrhoea (CDAD) u dospělých a pediatrických pacientů s tělesnou hmotností alespoň 12. 5 kg. Pozornost by měla být věnována oficiální pokyny pro vhodné používání antibakteriálních látek. Dificlir granule pro přípravu perorální suspenze je indikován pro léčbu Clostridioides difficile (CDI), rovněž známých jako C. difficile-associated diarrhoea (CDAD) u dospělých a pediatrických pacientů od narození do < 18 let věku. Pozornost by měla být věnována oficiální pokyny pro vhodné používání antibakteriálních látek.
Přehled produktů:
Revision: 15
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002087
Datum autorizace:
2011-12-05
EMEA kód:
EMEA/H/C/002087

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

11-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

04-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

04-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

04-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

04-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

11-03-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

DIFICLIR 200 mg potahované tablety

fidaxomicinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je DIFICLIR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DIFICLIR užívat

Jak se DIFICLIR užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak DIFICLIR uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je DIFICLIR a k čemu se používá

DIFICLIR je antibiotikum, které obsahuje léčivou látku fidaxomicin.

DIFICLIR ve formě potahovaných tablet se používá u dospělých, dospívajících a dětí s tělesnou

hmotností nejméně 12,5 kg k léčbě infekcí sliznice tračníku (tlustého střeva) způsobených bakterií

zvanou

Clostridium difficile

. Toto závažné onemocnění může vést k bolestivému, těžkému průjmu.

DIFICLIR působí tím, že zabíjí bakterie, které způsobují infekci, a pomáhá zmírnit s tím spojený

průjem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DIFICLIR užívat

Neužívejte DIFICLIR

Jestliže jste alergický(á) na fidaxomicin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku DIFICLIR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte pocit, že můžete mít závažnou alergickou reakci, jako jsou problémy s dýcháním

(dušnost), otoky obličeje nebo hrdla (angioedém), závažná vyrážka (pruritus) nebo urputné

svědění (urtikárii), přestaňte DIFICLIR užívat a obraťte se bezodkladně na svého lékaře,

lékárníka nebo oddělení lékařské pohotovosti příslušné nemocnice (viz bod 4).

jestliže jste alergický(á) na makrolidy (třída antibiotik), požádejte svého lékaře o radu před

užitím tohoto léku. Lékař Vám poradí, zda je pro Vás tento léčivý přípravek vhodný.

jestliže máte problémy s ledvinami nebo játry. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

tento přípravek užívat. Lékař bude vědět, zda je pro Vás tento přípravek vhodný.

O použití fidaxomicinu v případě závažných onemocnění (např. pseudomembranózní kolitida) jsou

k dispozici jen omezené údaje. Lékař Vám oznámí, zda Vaše onemocnění spadá do některé ze

závažných kategorií a bude Vás informovat o tom, zda je tento léčivý přípravek pro Vás vhodný.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem s tělesnou hmotností nižší než 12,5 kg, protože u těchto dětí je

požadována nižší dávka. Pro správné dávkování u těchto pacientů může být použit DIFICLIR ve

formě granulí pro perorální suspenzi.

Další léčivé přípravky a DIFICLIR

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Koncentrace přípravku DIFICLIR v krvi může být vzájemně ovlivňována léčivými přípravky, které

užíváte a koncentrace jiných léčivých přípravků v krvi mohou být ovlivněné užíváním přípravku

DIFICLIR. Příkladem takových léčivých přípravků jsou:

cyklosporin (léčivý přípravek používaný k potlačení imunitní reakce organismu, např. po

transplantaci orgánu nebo kostní dřeně, při léčbě lupénky nebo ekzému, případně revmatoidní

artritidy (zánětu kloubů) nebo nefrotického syndromu (onemocnění ledvin)

ketokonazol (léčivý přípravek používaný k léčbě plísňových infekcí)

erythromycin (lék používaný k léčbě infekcí ucha, nosu, krku, dolních cest dýchacích a kůže)

klarithromycin (léčivý přípravek používaný k léčbě infekcí dolních cest dýchacích, krku a

infekcí vedlejších nosních dutin, infekcí kůže a tkání a infekcí bakterií

Helicobacter pylori

spojených s vředy dvanáctníku nebo žaludku)

verapamil (léčivý přípravek používaný k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jako prevence

atak bolestí na hrudi, případně se používá po srdečním záchvatu jako prevence proti dalšímu

záchvatu)

dronedaron a amiodaron (léčivé přípravky používané ke kontrole srdečního tepu)

dabigatran-etexilát (léčivý přípravek používaný jako prevence proti tvorbě krevních sraženin po

totální chirurgické náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu.

Neužívejte DIFICLIR v kombinaci s žádným z těchto léků, pokud lékař neurčí jinak. Pokud některý

z těchto léků užíváte, poraďte se prosím se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství a kojení

V případě, že jste těhotná, neužívejte DIFICLIR, pokud lékař neurčí jinak. Je to proto, že není známo,

zda fidaxomicin může poškodit Vaše dítě.

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, zda fidaxomicin přechází do mateřského mléka, ale nepředpokládá se to.

Jestliže kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by DIFICLIR měl vliv na schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat nástroje

nebo stroje.

DIFICLIR obsahuje sodík

Tento léčivý

přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 1 tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se DIFICLIR užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro pacienta s tělesnou hmotností nejméně 12,5 kg je jedna tableta

(200 mg) dvakrát denně (jedna tableta po 12 hodinách) po dobu 10 dní.

Tablety polykejte celé a zapijte je sklenicí vody. DIFICLIR můžete užívat před jídlem, během jídla

nebo po jídle.

DIFICLIR ve formě granulí pro perorální suspenzi má být použit u pacientů s tělesnou hmotností

menší než 12,5 kg. Tato léková forma přípravku (perorální suspenze) může být také vhodnější pro

pacienty s tělesnou hmotností nad 12,5 kg; zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku DIFICLIR, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet než jste měl(a), poraďte se svým lékařem. Vezměte si s sebou balení

léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl (a) užít DIFICLIR

Vezměte si tabletu, jakmile si vzpomenete, pokud se však neblíží čas další dávky. V takovém případě

zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) DIFICLIR užívat

Nepřestávejte užívat DIFICLIR, pokud Vám to nedoporučil lékař.

Užívejte tento lék až do ukončení léčebné kúry, dokonce i když se cítíte lépe.

Jestliže přestanete užívat tento přípravek příliš brzy, infekce se může vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout závažné alergické reakce, včetně problémů s dýcháním (dušnost), otok obličeje

nebo hrdla (angioedém), závažná vyrážka nebo urputné svědění (viz bod 2). Pokud se takové reakce

vyskytnou, přestaňte DIFICLIR užívat a vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc svého lékaře,

lékárníka nebo lékařskou pohotovost příslušné nemocnice.

Nejčastějšími nežádoucími účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob)

jsou:

zvracení

pocit na zvracení

zácpa.

Další možné nežádoucí účinky jsou následující:

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob)

snížená chuť k jídlu

závratě, bolest hlavy

sucho v ústech, změna chuti (dysgeuzie)

pocit nadýmání, zvýšený odchod střevních plynů

vyrážka, svědění (pruritus).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

otoky obličeje a hrdla (angioedém), obtížné dýchání (dyspnoe).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

kopřivka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak DIFICLIR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce nebo blistru a

krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co DIFICLIR obsahuje

Léčivou látkou je fidaxomicinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje fidaxomicinum 200 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, hyprolosa,

butylhydroxytoluen, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek, makrogol, lecithin

(sójový).

Jak DIFICLIR vypadá a co obsahuje toto balení

DIFICLIR 200 mg potahované tablety jsou tablety ve tvaru tobolky, bílé až téměř bílé barvy, s „FDX“

na jedné straně a „200“ na druhé straně.

DIFICLIR je k dispozici v následujících baleních:

100 × 1 potahovaná tableta v jednodávkových Al/Al perforovaných blistrech

20 × 1 potahovaná tableta v jednodávkových Al/Al perforovaných blistrech.

DIFICLIR je také dostupný v lékové formě granule pro perorální suspenzi.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Strasse 80

79618 Rheinfelden

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

Příbalová informace: Informace pro uživatele

DIFICLIR 40 mg/ml granule pro perorální suspenzi

fidaxomicinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je DIFICLIR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DIFICLIR užívat

Jak se DIFICLIR užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak DIFICLIR uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je DIFICILIR a k čemu se používá

DIFICLIR je antibiotikum, které obsahuje léčivou látku fidaxomicin.

Přípravku DIFICILIR ve formě perorální suspenze se používá u dospělých, dospívajících a dětí od

narození až do méně než 18 let k léčbě infekcí výstelky tračníku (tlustého střeva) způsobených

konkrétní bakterií nazývanou

Clostridioides difficile

. Toto závažné onemocnění může vést k

bolestivému, závažnému průjmu. Přípravek DIFICILIR účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které

způsobují infekci a pomáhá zmírnit s tím spojený průjem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DIFICILIR používat

Přípravek DIFICILIR neužívejte

Jestliže jste alergický(á) na fidaxomicin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku DIFICILIR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže cítíte, že byste mohl(a) mít závažnou alergickou reakci, jako je obtížné dýchání

(dušnost), otok obličeje a krku, závažnou vyrážku, těžké svědění (pruritus) nebo závažnou

kopřivku (urtikárii), přestaňte přípravek DIFICILIR užívat a obraťte se bezodkladně na svého

lékaře, lékárníka nebo pohotovostní oddělení vaší místní nemocnice (viz bod 4).

jestliže jste alergický(á) na makrolidy (třída antibiotik), poraďte se se svým lékařem, dříve než

začnete tento lék užívat. Váš lékař vám sdělí, zdali je tento lék pro Vás vhodný.

jestliže máte problémy s ledvinami nebo játry. Poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete

tento přípravek užívat. Lékař bude vědět, zda je pro Vás tento lék vhodný.

V případě závažných onemocnění (např. pseudomembranózní kolitidy) jsou k dispozici omezené údaje

o užívání fidaxomicinu. Lékař Vám oznámí, zda Vaše onemocnění spadá do některé ze závažných

kategorií a bude Vás informovat o tom, zda je tento léčivý přípravek pro Vás vhodný.

Další léčivé přípravky a DIFICILIR

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Koncentrace přípravku DIFICLIR v krvi může být vzájemně ovlivňována léčivými přípravky, které

užíváte a koncentrace jiných léčivých přípravků v krvi mohou být ovlivněné užíváním přípravku

DIFICLIR. Příkladem takových léků jsou:

cyklosporin (lék používaný k potlačení imunitní reakce organismu, např. po transplantaci

orgánu nebo kostní dřeně, při léčbě lupénky nebo ekzému, případně revmatoidní artritidy

(zánětu kloubů) nebo nefrotického syndromu (onemocnění ledvin)

ketokonazol (lék používaný k léčbě plísňových infekcí)

erythromycin (lék používaný k léčbě infekcí ucha, nosu, krku, dolních cest dýchacích a kůže)

klarithromycin (lék používaný k léčbě infekcí dolních cest dýchacích, krku a infekcí vedlejších

nosních dutin, infekcí kůže a tkání a infekcí bakterií

Helicobacter pylori

spojených s vředy

dvanáctníku nebo žaludku)

verapamil (lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jako prevence atak bolestí na

hrudi, případně se používá po srdečním záchvatu jako prevence proti dalšímu záchvatu)

dronedaron a amiodaron (léky používané ke kontrole srdečního tepu)

dabigatran-etexilát (lék používaný jako prevence proti tvorbě krevních sraženin po totální

chirurgické náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu.

Neužívejte DIFICLIR v kombinaci s žádným z těchto léků, pokud lékař neurčí jinak. Pokud některý

z těchto léků užíváte, poraďte se prosím se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství a kojení

V případě, že jste těhotná, neužívejte DIFICLIR, pokud lékař neurčí jinak. Je to proto, že není známo,

zda fidaxomicin může poškodit Vaše dítě.

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, zda fidaxomicin přechází do mateřského mléka, ale nepředpokládá se to.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by DIFICLIR měl vliv na schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat nástroje

nebo stroje.

DIFICILIR obsahuje natrium-benzoát (E211)

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,5 mg natrium benzoátu (E 211) v 1 ml perorální suspenze. Natrium-

benzoát (E 211) může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (až do věku 4 týdnů).

DIFICILIR obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 5 ml suspenze, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se DIFICILIR užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám určí dávku dle Vaší tělesné hmotnosti.

Doporučená dávka pro pacienty s tělesnou hmotností alespoň 12,5 kg je 200 mg (5 ml perorální

suspenze) podávaných dvakrát denně (jednou za 12 hodin) po dobu 10 dní. Jiná forma tohoto léku

(tablety) může být vhodnější pro dospělé a starší děti (např. dospívající); zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Doporučená dávka pro děti podle tělesné hmotnosti je následující:

Rozmezí hmotnosti

pacienta

Dávka v mg

(každých 12 hodin)

Objem perorální

suspenze fidaxomicinu

(každých 12 hodin)

≤ 4,0 kg

40 mg

1 ml

4,0 - < 7,0 kg

80 mg

2 ml

7,0 - < 9,0 kg

120 mg

3 ml

9,0 - < 12,5 kg

160 mg

4 ml

≥ 12,5 kg

200 mg

5 ml

Přípravek DIFICILIR můžete užívat před, při nebo po jídle.

Jak užívat dávku přípravku DIFICILIR pomocí perorální stříkačky

Váš lékárník nebo zdravotnický pracovník připraví perorální suspenzi přípravku DIFICILIR před tím,

než vám jíi předá. Pokud Vám není přípravek poskytnut ve formě suspenze, obraťte se prosím na

Vašeho lékárníka nebo zdravotnického pracovníka.

Návod k použití:

Používejte perorální stříkačku a nástavec poskytnutý lékárníkem nebo zdravotnickým pracovníkem,

abyste se ujistil(a), že odměřujete správné množství. Pokud Vám nebyly poskytnuty perorální

stříkačka a nástavec, obraťte se prosím na Vašeho lékárníka nebo zdravotnického pracovníka.

Váš lékárník Vám poradí, jak odměřovat lék pomocí perorální stříkačky. Prohlédněte si, prosím, níže

uvedené pokyny před tím, než začnete používat suspenzi přípravku DIFICILIR.

Vyndejte lahvičku z chladničky 15 minut před podáním.

Po 15 minutách 10krát jemně protřepejte lahvičku a nechte lahvičku stát po dobu 1 minuty.

Ověřte, že je tekutina stejnorodá a bez hrudek (tj. homogenní).

Odejměte uzávěr a připojte nástavec na lahvičku podle pokynů Vašeho lékárníka nebo

zdravotnického pracovníka.

Zavádějte konec perorální stříkačky do nástavce, dokud není pevně na místě.

Třikrát převraťte lahvičku a pak ji otočte dnem vzhůru tak, aby byla stříkačka dole.

Vytáhněte zpět píst perorální stříkačky, abyste z převrácené lahvičky odměřil(a) lékařem

předepsané množství .

Ponechte stříkačku na místě a otočte lahvičku svisle, abyste zajistil(a), že se píst nehýbe. Jemně

vyjměte stříkačku z nástavce a potvrďte, že byla odměřena odpovídající dávka.

Pomalu dávkujte perorální suspenzi do úst pacienta, dokud není tekutý lék podán.

Pokud Vám byl poskytnut zacvakávací nástavec, ponechte nástavec v hrdle lahvičky nebo se řiďte

pokyny Vašeho lékárníka nebo zdravotnického pracovníka.

Po podání uchovávejte zbývající suspenzi v chladničce.

Aby bylo možné opětovně použít perorální stříkačku, propláchněte stříkačku teplou pitnou vodou

(minimálně 3krát) nebo dokud ze stříkačky nevytéká čistá voda. Vysušte co možná nejvíce vnější

povrchy i vnitřní povrchy. Nechte zaschnout až do dalšího použití.

Pokud zahájíte užívání tohoto výrobku v nemocnici, Váš lékárník nebo zdravotnický pracovník Vám

při propuštění poskytne suspenzi, perorální stříkačku a nástavec.

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku DIFICILIR, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více perorální suspenze, než jste měl(a), poraďte se svým lékařem. Vezměte si

s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DIFICILIR

Užijte perorální suspenzi, jakmile si vzpomenete, pokud se však neblíží čas další dávky. V takovém

případě zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat přípravek DIFICILIR

Nepřestávejte užívat DIFICLIR, pokud Vám to nedoporučil lékař.

Užívejte tento lék až do ukončení léčebné kúry, dokonce i když se cítíte lépe.

Jestliže přestanete užívat tento přípravek příliš brzy, infekce se může vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout závažné alergické reakce, včetně problémů s dýcháním (dušnost), otok obličeje

nebo hrdla, závažná vyrážka nebo urputné svědění (viz bod 2). Pokud se takové reakce vyskytnou,

přestaňte DIFICLIR užívat a vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc svého lékaře, lékárníka nebo

lékařskou pohotovost příslušné nemocnice.

Nejčastějšími nežádoucími účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob)

jsou:

zvracení

pocit na zvracení

zácpa.

Další možné nežádoucí účinky jsou následující:

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob)

snížená chuť k jídlu

závratě, bolest hlavy

sucho v ústech, změna chuti

pocit nadýmání, zvýšený odchod střevních plynů

vyrážka, svědění.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

otoky obličeje a hrdla, obtížné dýchání (dyspnoe).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

kopřivka

Hlášení zažádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek DIFICILIR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce nebo váčku a

krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek DIFICILIR dostanete jako suspenzi, kterou lze uchovávat až po dobu 12 dní. Uchovávejte

suspenzi v chladničce (2°C - 8°C). Nepoužívejte suspenzi po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

štítku lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co DIFICILIR obsahuje

Léčivou látkou je fidaxomicinum.

Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, xanthanová

klovatina, kyselina citronová, natrium-citrát, natrium-benzoát (viz bod 2), sukralosa a smíšené

bobulové aroma

Jak přípravek DIFICILIR vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek DIFICILIR jsou bílé až krémově bílé granule v jantarově žluté skleněné lahvičce. Přípravek

DIFICILIR dostanete od Vašeho lékárníka nebo zdravotnického pracovníka a bude vypadat jako bílá

až krémově bílá suspenze.

Balení neobsahuje perorální stříkačku a nástavec pro použití s tímto přípravkem. Ty Vám budou

poskytnuty Vaším lékárníkem nebo jiným zdravotním pracovníkem.

DIFICILIR je také dostupný v podobě potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Strasse 80

79618 Rheinfelden

Německo

Výrobce

Almac Pharma Services Limited

Seagoe Industrial Estate, Portadown, Craigavon,

BT63 5UA,

Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto přípravku jsou dostupné na webových stránkách Evropské lékové

agentury: http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DIFICLIR 200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje fidaxomicinum 200 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Tablety ve tvaru tobolky o velikosti 14 mm, bílé až téměř bílé barvy, s vyraženým „FDX“ na jedné

straně a „200“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

DIFICLIR ve formě potahovaných tablet je u dospělých a pediatrických pacientů s tělesnou hmotností

nejméně 12,5 kg indikován k léčbě infekcí vyvolaných bakterií

Clostridium difficile

(CDI), též

známých jako průjem související s

C. difficile

(CDAD) (viz body 4.2 a 5.1).

Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení pro správné užívání antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí pacienti

Doporučená dávka je 200 mg (jedna tableta) podaná dvakrát denně (každých 12 hodin) po dobu

10 dní.

DIFICLIR 40 mg/ml granule pro perorální suspenzi lze použít pro dospělé pacienty, kteří mají potíže

s polykáním tablet.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Není nutná úprava dávky. Z důvodu omezených klinických údajů u této populace má být fidaxomicin

užíván s opatrností u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Není nutná úprava dávky. Z důvodu omezených klinických údajů u této populace má být fidaxomicin

užíván s opatrností u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Doporučená dávka pro pediatrické pacienty s tělesnou hmotností alespoň 12,5 kg je 200 mg

podávaných dvakrát denně (jednou za 12 hodin) po dobu 10 dní ve formě potahovaných tablet nebo

granulí pro perorální suspenzi.

U pacientů s tělesnou hmotností nižší než 12,5 kg je doporučená dávka redukovaná. Viz souhrn údajů

o přípravku pro DIFICLIR 40 mg/ml granule pro perorální suspenzi.

Způsob podání

DIFICLIR je určen k perorálnímu podání.

Potahované tablety se užívají celé, zapíjejí se vodou.

Lze je užívat spolu s jídlem nebo bez něj.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivní reakce

Byly hlášeny hypersenzitivní reakce, včetně závažného angioedému (viz bod 4.8). Pokud se vyskytnou

závažné alergické reakce během léčby fidaxomicinem, podávání přípravku má být přerušeno a mají

být učiněna příslušná opatření.

Někteří pacienti s hypersenzitivními reakcemi hlásili výskyt alergie na makrolidy v anamnéze.

Fidaxomicin má být užíván s opatrností u pacientů se známou alergií na makrolidy.

Porucha funkce ledvin a jater

Z důvodu omezených klinických údajů má být fidaxomicin užíván s opatrností u pacientů s těžkou

poruchou funkce ledvin nebo se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (viz bod 5.2).

Pseudomembranózní kolitida, fulminantní nebo život ohrožující CDI

Z důvodu omezených klinických údajů má být fidaxomicin používán s opatrností u pacientů

s pseudomembranózní kolitidou, fulminantní nebo život ohrožující CDI.

Současné podávání silných inhibitorů P-glykoproteinu

Nedoporučuje se současné podávání silných inhibitorů P-glykoproteinu, jako jsou cyklosporin,

ketokonazol, erythromycin, klarithromycin, verapamil, dronedaron a amiodaron (viz body 4.5 a 5.2).

V případě, že fidaxomicin je podáván současně se silnými inhibitory P-glykoproteinu, je třeba

opatrnost.

Pediatrická populace

Pouze 1 pediatrický pacient ve věku méně než 6 měsíců užíval fidaxomicin v klinických studiích.

Proto pacienti ve věku méně než 6 měsíců mají být léčeni s opatrností.

Z důvodu vysokého výskytu asymptomatické kolonizace se nedoporučuje testovat děti mladší než 1

rok na kolonizaci t bakterií

C. difficile

nebo přítomnost toxinů, pokud není přítomen závažný průjem u

dětí s rizikovými faktory stázy, jako Hirsprungova choroba, operovaná anální atrezie nebo závažná

porucha motility. Vždy se mají hledat alternativní etiologie a enterokolitida způsobená bakterií

C.

difficile

má být prokázána.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinek P-gp inhibitorů na fidaxomicin

Fidaxomicin je substrátem P-gp. Souběžné podávání jednotlivých dávek inhibitoru P –gp cyklosporinu

A a fidaxomicinu u zdravých dobrovolníků vedlo k 4násobnému zvýšení C

a 2násobnému zvýšení

AUC fidaxomicinu a 9,5násobnému zvýšení C

a 4násobnému zvýšení AUC hlavního aktivního

metabolitu OP-1118. Vzhledem k tomu, že klinický význam tohoto zvýšení expozice je nejasný,

nedoporučuje se současné podávání silných inhibitorů P-gp, jako jsou cyklosporin, ketokonazol,

erythromycin, klarithromycin, verapamil, dronedaron a amiodaron (viz body 4.4 a 5.2).

Účinek fidaxomicinu na substráty P-gp

Fidaxomicin může být mírným až středně silným inhibitorem intestinálního P-gp.

Fidaxomicin (200 mg dvakrát denně) měl slabý, ale ne klinicky významný účinek na expozici

digoxinu. Ovšem nelze vyloučit větší účinek na substráty P-gp s nižší bioavailabilitou, které jsou

citlivější vůči intestinální inhibici P-gp, jako je například dabigatran-etexilát.

Účinek fidaxomicinu na jiné transportéry

Fidaxomicin nemá klinicky významný účinek na expozici rosuvastatinu, substrátu pro transportéry

OATP2B1 a BCRP. Souběžné podávání 200 mg fidaxomicinu dvakrát denně a jedné dávky 10 mg

rosuvastatinu zdravým jedincům nemá klinicky významný vliv na AUC

rosuvastatinu.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje o používání fidaxomicinu u těhotných žen. Studie na zvířatech

neprokázaly přímé nebo nepřímé škodlivé účinky týkající se reprodukční toxicity. Jako preventivní

opatření je vhodnější se vyhnout užívání fidaxomicinu během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda jsou fidaxomicin a jeho metabolity vylučovány do mateřského mléka. I když se

žádné účinky na kojené novorozence/kojené děti neočekávají, protože systémová expozice

fidaxomicinu je nízká, riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit. Musí být učiněno rozhodnutí,

zda přerušit kojení nebo přerušit/ukončit léčbu fidaxomicinem, se zvážením přínosu kojení pro dítě a

přínosu léčby pro ženu.

Fertilita

Při hodnocení u potkanů neměl fidaxomicin žádné účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

DIFICLIR nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou zvracení (1,2 %), nauzea (2,7 %) a zácpa (1,2%).

Souhrnná tabulka nežádoucích účinků

Tabulka 1

zobrazuje nežádoucí účinky spojené s podáváním fidaxomicinu dvakrát denně při léčbě

infekce bakterií

C. difficile

, hlášené nejméně u dvou pacientů a uváděné podle tříd orgánových

systémů.

Frekvence nežádoucích účinků je definována následovně: velmi časté (≥1/10); časté (≥ 1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky

seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky

Třída orgánových

systémů dle

MedDRA

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy imunitního

systému

vyrážka,

pruritus

hypersenzitivní reakce

(angioedém, dyspnoe)

Poruchy

metabolismu

a výživy

snížená chuť k jídlu

Poruchy nervového

systému

závratě,

bolest hlavy,

dysgeuzie

Gastrointestinální

poruchy

zvracení,

nauzea,

zácpa

břišní distenze,

flatulence,

sucho v ústech

Popis vybraných nežádoucích účinků

Akutní hypersenzitivní reakce, jako jsou angioedém a dyspnoe, byly hlášeny po uvedení na trh (viz

body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost fidaxomicinu byly hodnoceny u 136 pacientů ve věku od narození do méně než

18 let. Frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí jsou očekávány stejné jako u dospělých.

Kromě nežádoucích účinků zobrazených v tabulce 1 byly hlášeny dva případy urtikarie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V průběhu klinických studií ani z postmarketingových údajů nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky

akutního předávkování. Nicméně potenciální nežádoucí účinky není možno vyloučit, a jsou proto

doporučována celková podpůrná opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva, antibiotika

ATC kód: A07AA12

Mechanismus účinku

Fidaxomicin je antibiotikum patřící do třídy makrocyklických antibakteriálních látek.

Fidaxomicin je baktericidní a inhibuje syntézu RNA bakteriální RNA-polymerázou. Interferuje

s RNA-polymerázou na odlišném místě než rifamyciny. K inhibici klostridiální RNA-polymerázy

dochází při koncentraci 20násobně nižší než u enzymu bakterie

E. coli

(1 μM oproti 20 μM), což

částečně vysvětluje významnou specificitu působení fidaxomicinu. Bylo prokázáno, že fidaxomicin

in

vitro

inhibuje tvorbu spór bakterií

C. difficile

Farmakokinetické/farmakodynamické (PK/PD) vztahy

Fidaxomicin je lokálně působící lék. Protože se jedná o lokální lék, nelze stanovit systémové

farmakokinetické/farmakodynamické vztahy, avšak

in vitro

údaje ukazují, že fidaxomicin má

v závislosti na čase baktericidní účinek a naznačují, že čas, po který je překročena MIC, může být

parametrem nejvíce vypovídajícím o klinické účinnosti.

Hraniční hodnoty

Fidaxomicin je lokálně působící lék, který nelze použít k léčbě systémových infekcí; proto stanovení

klinické hraniční hodnoty není relevantní. Epidemiologická hraniční hodnota u fidaxomicinu a

C. difficile

, která rozlišuje populaci divokého typu (wild-type) od izolátů se získanými rysy rezistence,

je ≥ 1,0 mg/l.

Antimikrobiální spektrum

Fidaxomicin je antimikrobiální lék s úzkým spektrem a baktericidní aktivitou proti bakteriím

C. difficile

. Fidaxomicin má MIC

0,25 mg/l proti

C. difficile

a jeho hlavní metabolit, OP-1118, má

8 mg/l. Gramnegativní organismy nejsou ze své podstaty citlivé na fidaxomicin.

Účinek na střevní flóru

Studie prokázaly, že léčba fidaxomicinem neměla vliv na koncentraci

bakteroidů

nebo jiných hlavních

složek mikroflóry ve stolici pacientů s CDI.

Mechanismus rezistence

Nejsou známy žádné přenositelné elementy, které propůjčují rezistenci na fidaxomicin. Rovněž nebyla

objevena žádná zkřížená rezistence s jinou třídou antibiotik, včetně beta-laktamů, makrolidů,

metronidazolu, chinolonů, rifampicinu a vankomycinu. Se sníženou citlivostí na fidaxomicin jsou

spojeny specifické mutace RNA polymerázy.

Klinická účinnost a bezpečnost

V pivotních klinických studiích byla jako sekundární cílový bod hodnocena míra rekurence do 30 dnů

od léčby. Míra rekurence (včetně relapsů) byla významně nižší u fidaxomicinu (14,1% oproti 26,0%

s 95% CI

(intervalem spolehlivosti)

[-16,8 % -6,8 %]), avšak tyto studie nebyly prospektivně

designovány k průkazu prevence reinfekce novým kmenem.

Popis populace pacientů v klinických studiích

Ve dvou klinických studiích u pacientů s CDI 47,9 % (479/999) z těchto pacientů (populace podle

protokolu) bylo ve věku ≥ 65 let a 27,5 % (275/999) pacientů bylo během období studie léčeno

současně antibiotiky. Dvacet čtyři procent pacientů v těchto studiích splňovalo na počátku nejméně

jedno z následujících tří kritérií hodnocení závažnosti: tělesná teplota > 38,5 °C, počet leukocytů >

15 000, nebo hladina kreatininu ≥ 1,5 mg/dl; Pacienti s fulminantní kolitidou a pacienti s více

epizodami (definovanými jako více než jedna epizoda za poslední 3 měsíce) CDI byli z těchto studií

vyloučeni.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost fidaxomicinu u pediatrických pacientů od narození do věku méně než 18 let

byly zkoumány v multicentrické, pro zkoušejícího zaslepené, randomizované studie s paralelní

skupinou, kde bylo 148 pacientů randomizováno buď do skupiny s fidaxomicinem nebo

vankomycinem v poměru 2:1. Celkem 30, 49, 40 a 29 pacientů bylo randomizováno do věkových

skupin od narození do 2 let, 2 až < 6 let, 6 až < 12 let, resp. 12 až < 18 let. Potvrzená klinická odezva 2

dny po ukončení léčby byla obdobná mezi skupinou s fidaxomicinem a vankomycinem (77,6% oproti

70,5% s bodovým rozdílem 7,5% a 95% intervalem spolehlivosti pro rozdíl [-7,4%- 23,9%]). Míra

rekurence 30 dní po ukončení léčby byla početně nižší u skupiny s fidaxomicinem (11,8% oproti

29,0%), ale rozdíl není statisticky významný (bodový rozdíl -15,8% a 95% interval spolehlivosti pro

rozdíl [-34,5%- 0,5%]). Obě léčby měly podobný bezpečnostní profil.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Biologická dostupnost u člověka není známa. U zdravých dospělých jedinců je C

přibližně

9,88 ng/ml a AUC

je 69,5 ng-h/ml po podání 200 mg fidaxomicinu, s T

1,75 hodiny. U pacientů

s CDI mají průměrné maximální plazmatické hladiny fidaxomicinu a jeho hlavního metabolitu OP-

1118 tendenci být 2 až 6krát vyšší než u zdravých dospělých jedinců. Po podání 200 mg fidaxomicinu

každých 12 hodin po dobu 10 dní došlo k velmi omezené akumulaci fidaxomicinu nebo OP-1118

v plazmě.

pro fidaxomicin a OP-1118 byly o 22 %, respektive 33 % nižší po podání tučného jídla

v porovnání s podáním nalačno, rozsah expozice (AUC

) byl však ekvivalentní.

Fidaxomicin a metabolit OP-1118 jsou substráty P-gp.

Studie

in vitro

ukázaly, že fidaxomicin a metabolity OP-1118 jsou inhibitory transportérů BCRP,

MRP2 a OATP2B1, ale nebyly shledány jako jejich substráty.

V podmínkách klinického užívání nemá fidaxomicin klinicky významný účinek na expozici

rosuvastatinu, substrátu pro transportéry OATP2B1 a BCRP (viz bod 4.5). Klinický význam inhibice

MRP2 není doposud znám.

Distribuce

Objem distribuce u člověka není znám, z důvodu velmi omezené absorpce fidaxomicinu.

Biotransformace

Vzhledem k nízkým hladinám systémové absorpce fidaxomicinu nebyly provedeny žádné rozsáhlé

analýzy metabolitů v plazmě. Hlavní metabolit, OP-1118, se tvoří prostřednictvím hydrolýzy

isobutyrylesteru. Studie metabolismu

in vitro

ukázaly, že tvorba OP-1118 není závislá na enzymech

CYP450. Tento metabolit rovněž vykazuje antimikrobiální účinek (viz bod 5.1).

Fidaxomicin neindikuje ani neinhibuje enzymy CYP450

in vitro.

Eliminace

Po jednorázové dávce 200 mg fidaxomicinu byla většina podané dávky (přes 92 %) objevena ve stolici

jako fidaxomicin nebo jeho metabolit OP-1118 (66 %). Hlavní eliminační cesty systémově dostupného

fidaxomicinu dosud nebyly popsány. Eliminace močí je zanedbatelná (< 1 %). V lidské moči byly

zaznamenány pouze velmi nízké hladiny OP-1118 a žádný fidaxomicin. Poločas eliminace

fidaxomicinu je přibližně 8–10 hod.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Plazmatické hladiny se zdají být zvýšeny u starších pacientů (věk ≥ 65 let). Hladiny fidaxomicinu a

OP-1118 byly přibližně 2krát vyšší u pacientů ve věku ≥ 65 let v porovnání s pacienty < 65 let. Tento

rozdíl není považován za klinicky relevantní.

Pediatrická populace

Po podání potahovaných tablet byly průměrné (SD) hladiny v plazmě u pediatrických pacientů od 6 do

méně než 18 let 48,53 (69,85) ng/ml resp. 143,63 (286,31) pro fidaxomicin resp. jeho hlavní metabolit

OP-1118 1 až 5 hodin po podání dávky.

Zánětlivé střevní onemocnění

Údaje z otevřené jednoramenné studie u dospělých pacientů s CDI s konkomitantním zánětlivým

střevním onemocněním (IBD) neukázaly žádný velký rozdíl v plazmatických koncentracích

fidaxomicinu ani jeho hlavního metabolitu OP-1118 u pacientů s IBD ve srovnání s pacienty bez IBD

v jiných studiích. Maximální výše hladiny fidaxomicinu a OP-1118 v plazmě u pacientů s CDI

s konkomitantním IBD byly v rozsahu úrovní zjištěných u pacientů s CDI bez IBD.

Porucha funkce jater

Omezené údaje u dospělých pacientů anamnézou aktivní chronické cirhózy jater ve studiích fáze 3

ukázaly, že medián plazmatických hodnot fidaxomicinu a OP-1118 mohou být přibližně 2 a 3krát

vyšší než u pacientů bez cirhózy.

Porucha funkce ledvin

Omezené údaje u dospělých pacientů naznačují, že není žádný velký rozdíl v plazmatické koncentraci

fidaxomicinu nebo OP-1118 mezi pacienty se sníženou funkcí ledvin (clearance kreatininu

< 50 ml/min) a pacienty s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu ≥ 50 ml/min).

Pohlaví, tělesná hmotnost a rasa

Omezené údaje u dospělých pacientů naznačují, že pohlaví, tělesná hmotnost a rasa nemají žádný

velký vliv na koncentraci fidamoxicinu nebo OP-1118 v plazmě.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro

člověka.

Parametry reprodukce a fertility neprokázaly žádné statisticky významné rozdíly u potkanů léčených

fidaxomicinem v dávkách až 6,3 mg/kg/den (intravenózně).

U zvířecích mláďat nebyly pozorovány žádné cílové orgány pro toxicitu a v neklinických studiích

nebyla pozorována žádná významná potenciální rizika, která by mohla být relevantní pro pediatrické

pacienty.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulosa

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Hyprolosa

Butylhydroxytoluen

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Mastek

Makrogol

Sójový lecithin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

100 × 1 potahovaná tableta v jednodávkových Al/Al perforovaných blistrech

20 × 1 potahovaná tableta v jednodávkových Al/Al perforovaných blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Strasse 80

79618 Rheinfelden

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/11/733/003-004

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 5. prosince 2011

Datum posledního prodloužení registrace: 22. srpna 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/31758/2020

EMEA/H/C/2087

Dificlir (fidaxomicinum)

Přehled pro přípravek Dificlir a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Dificlir a k čemu se používá?

Dificlir je léčivý přípravek, který se používá k léčbě dětí a dospělých se střevními infekcemi vyvolanými

bakterií zvanou Clostridioides difficile.

Přípravek Dificlir obsahuje léčivou látku fidaxomicin.

Jak se přípravek Dificlir používá?

Přípravek Dificlir je k dispozici ve formě tablet (200 mg) nebo granulí pro perorální suspenzi

(40 mg/ml). Jeho výdej je vázán na lékařský předpis.

U dospělých a dětí s tělesnou hmotností alespoň 12,5 kg je doporučená dávka 200 mg dvakrát denně

(jednou za 12 hodin) po dobu 10 dnů. U dětí s tělesnou hmotností do 12,5 kg dávka závisí na jejich

hmotnosti. Více informací o používání přípravku Dificlir naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte

na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Dificlir působí?

C. difficile jsou bakterie, které se ve střevech přirozeně vyskytují a u zdravých osob nezpůsobují žádné

potíže, a to z toho důvodu, že jsou kontrolovány „prospěšnými“ bakteriemi, které jsou pro tělo

přínosné a přispívají k dobrému zdraví. Některá antibiotika používaná k léčbě infekcí však mohou ve

střevech narušit přirozenou rovnováhu a hubit „prospěšné“ bakterie. Pokud k tomu dojde, bakterie

C. difficile se mohou množit a vytvářet toxiny (jedy), které vyvolávají onemocnění, jako je průjem

a horečka. V tomto stadiu se hovoří o tom, že osoba je infikovaná (nakažená) bakterií C. difficile.

Léčivá látka v přípravku Dificlir, fidaxomicin, je antibiotikum, které patří do třídy makrocyklických

antibiotik. Většina léčivé látky se při spolknutí přípravku nevstřebá do krevního oběhu, ale účinkuje

lokálně na bakterie C. difficile ve střevech. Působí tak, že blokuje bakteriální enzym RNA polymerázu,

jenž je nutný k tvorbě genetického materiálu, který bakterie C. difficile potřebuje k vytváření bílkovin.

Tím zabraňuje bakterii C. difficile v růstu a množení, v důsledku čehož jsou příznaky onemocnění

mírnější.

Dificlir (fidaxomicinum)

EMA/31758/2020

strana 2/2

Jaké přínosy přípravku Dificlir byly prokázány v průběhu studií?

Ve třech hlavních studiích u pacientů s mírnou až středně závažnou infekcí způsobenou bakterií

C. difficile byl přípravek Dificlir minimálně stejně účinný jako vankomycin (jiné antibiotikum k léčbě

infekcí vyvolaných bakterií C. difficile). Z výsledků dvou studií, do kterých bylo zařazeno celkem

1 147 dospělých, vyplynulo, že po 10 dnech bylo vyléčeno 92 % pacientů užívajících přípravek Dificlir

oproti 90 % pacientů léčených vankomycinem.

Ve třetí studii, do které bylo zařazeno 148 pacientů od narození do 18 let věku, bylo 2 dny po ukončení

léčby vyléčeno 78 % pacientů užívajících přípravek Dificlir oproti 71 % pacientů léčených

vankomycinem.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Dificlir?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Dificlir (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) jsou

nauzea (pocit na zvracení), zvracení a zácpa. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku

Dificlir je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Dificlir registrován v EU?

Přípravek Dificlir je v rámci léčby infekcí vyvolaných bakterií C. difficile účinný a je obecně dobře

snášen. Jeho nežádoucí účinky jsou podobné jako při podávání vankomycinu ústy. Evropská agentura

pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Dificlir převyšují jeho rizika, a může tak být

registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Dificlir?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Dificlir, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Dificlir průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Dificlir jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Dificlir

Přípravku Dificlir bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 5. prosince 2011.

Další informace o přípravku Dificlir jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/dificlir

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 01-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace