Defitelio

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
defibrotide
Dostupné s:
Gentium S.r.l.
ATC kód:
B01AX01
INN (Mezinárodní Name):
defibrotide
Terapeutické skupiny:
Antitrombotické činidla
Terapeutické oblasti:
Hepatické veno-okluzivní onemocnění
Terapeutické indikace:
Přípravek Defitelio je indikován k léčbě těžkého hepatického veno-okluzivního onemocnění (VOD) známého také jako sinusový obstrukční syndrom (SOS) při transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT). Je indikován u dospělých a u dospívajících, dětí a kojenců od 1 měsíce věku.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002393
Datum autorizace:
2013-10-18
EMEA kód:
EMEA/H/C/002393

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

19-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

28-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

28-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

28-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

28-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

19-11-2019

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Defitelio 80 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

defibrotidum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Defitelio a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Defitelio podán

Jak Vám bude přípravek Defitelio podán

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Defitelio uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Defitelio a k čemu se používá

Defitelio je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku defibrotid.

Používá se k léčbě onemocnění zvaného venookluzivní onemocnění jater, při němž dochází

k poškození krevních cév v játrech a jejich ucpání krevními sraženinami. To může být způsobeno

léky, které se podávají před transplantací kmenových buněk.

Defibrotid působí tak, že chrání buňky krevních cév a zabraňuje tvorbě krevních sraženin nebo je

rozpouští.

Tento léčivý přípravek se může používat u dospělých a dospívajících, dětí a kojenců starších jednoho

měsíce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Defitelio podán

Nepoužívejte přípravek Defitelio

jestliže jste alergický(á) na defibrotid nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6),

jestliže používáte jiné léky k rozpouštění krevních sraženin, jako je například tkáňový aktivátor

plazminogenu.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Defitelio se poraďte se svým lékařem:

jestliže užíváte lék, který zvyšuje riziko krvácení,

jestliže trpíte těžkým krvácením a potřebujete krevní transfuzi,

jestliže máte podstoupit operaci,

jestliže máte problémy s krevním oběhem, protože Vaše tělo nedokáže udržet stálý krevní tlak.

Děti a dospívající

Přípravek Defitelio se nedoporučuje podávat dětem mladším 1 měsíce.

Další léčivé přípravky a přípravek Defitelio

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky k prevenci srážení krve, jako je kyselina

acetylsalicylová, hepariny, warfarin, dabigatran, rivaroxaban nebo apixaban nebo užíváte-li

protizánětlivé léky (např. ibuprofen, naproxen, diklofenak a jiné nesteroidní protizánětlivé léky).

Těhotenství a kojení

Nepoužívejte přípravek Defitelio, jestliže jste těhotná, ledaže by Vaše onemocnění vyžadovalo léčbu

přípravkem Defitelio.

Jste-li sexuálně aktivní a můžete-li Vy nebo Vaše partnerka otěhotnět, musíte během léčby přípravkem

Defitelio a po dobu 1 týdne po ukončení léčby oba používat účinnou antikoncepci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Defitelio ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a

obsluhovat stroje.

Přípravek Defitelio obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 20,4 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční

lahvičce. To odpovídá 1,02 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého.

3.

Jak Vám bude přípravek Defitelio podán

Léčbu přípravkem Defitelio má zahájit a neustále na ni má dohlížet pouze zkušený lékař v nemocnici

nebo specializovaném centru pro transplantaci kmenových buněk.

Přípravek Vám bude pomalu podán do žíly (po dobu 2 hodin). Tomuto způsobu se říká intravenózní

(nitrožilní) infuze neboli „kapačka“.

Tato léčba Vám bude podávána čtyřikrát denně po dobu alespoň 21 dnů, nebo dokud Vaše příznaky

neodezní. Doporučená dávka přípravku pro děti ve věku od 1 měsíce do 18 let je stejná jako u

dospělých.

Jestliže dojde k opomenutí dávky/podání přípravku Defitelio:

Vzhledem k tomu, že Vám tento lék bude podávat lékař nebo zdravotní sestra, je nepravděpodobné, že

by se vynechala nějaká dávka. Pokud se však domníváte, že Vám zapomněli podat dávku, sdělte to

lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi. Nesmí Vám být podána dvojnásobná dávka, aby se

nahradila dávka vynechaná.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

zdravotní sestry nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Defitelio nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. U pacientů léčených přípravkem Defitelio byly hlášeny následující nežádoucí

účinky.

Pokud se u Vás některý z těchto nežádoucích účinků objeví, informujte neprodleně svého lékaře.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

nízký krevní tlak

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

krvácení obecně

krvácení z nosu

krvácení do mozku

krvácení do střevech

zvracení krve

krvácení do plic

krvácení z infuzní hadičky

krev v moči

krvácení do dutiny ústní

krvácení do kůže

koagulopatie (porucha krevní srážlivosti)

pocit na zvracení

zvracení

průjem

vyrážka

svědění

horečka

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

krvácení do oka

krev ve stolici

krvácení v místě aplikace injekce

místní nahromadění krve mimo cévu (hematom) v mozku

hemotorax (nahromadění krve v oblasti mezi srdcem a plícemi)

podlitiny

závažná alergická reakce (může u Vás dojít k otoku rukou, obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla,

k dechovým potížím).

Děti a dospívající

Předpokládá se, že nežádoucí účinky u dětí (ve věku od 1 měsíce do 18 let) budou podobné co do

druhu, závažnosti a frekvence výskytu, nejsou tedy nutná žádná další zvláštní opatření.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Defitelio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Defitelio po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku injekční

lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před mrazem.

Jakmile je přípravek naředěn k použití, neměla by doba uchovávání infuze přesáhnout 24 hodin při

2 °C – 8 °C, ledaže bylo ředění provedeno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Přípravek Defitelio se nesmí použít, pokud je roztok zakalený nebo obsahuje částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Defitelio obsahuje

Léčivou látkou je defibrotidum. Jedna lahvička o objemu 2,5 ml obsahuje defibrotidum 200 mg

a 1 ml roztoku obsahuje defibrotidum 80 mg.

Dalšími složkami jsou dihydrát natrium-citrátu, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (oba

k úpravě pH) a voda pro injekci (viz bod 2

Přípravek Defitelio obsahuje sodík”).

Jak přípravek Defitelio vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Defitelio je čirý, světle žlutý až hnědý koncentrát pro infuzní roztok, bez částic či zákalu.

Jedna krabička obsahuje 10 skleněných injekčních lahviček se 2,5 ml koncentrátu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gentium S.r.l

Piazza XX Settembre, 2

Villa Guardia,

22079 Itálie

Tel.: +39 031 5373200

Fax: +39 031 5373784

info@gentium.it

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

AT – BE – BG – CY – CZ – DE – DK – EE –

EL – ES – FI – FR – HR – HU – IE – IS – IT –

LT – LU – LV – MT – NL – NO – PO – PT –

RO – SE – SK – SL – UK

Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited

Tel: +44 8450305089

medinfo-int@jazzpharma.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována :

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke

vzácné povaze tohoto onemocnění a z etických důvodů nebylo možné provést placebem kontrolované

klinické studie a získat o tomto léčivém přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se

tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a

jejich léčby.

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Přečtěte si celý dokument

P

Ř

ÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Defitelio 80 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje defibrotidum* 80 mg, což odpovídá množství 200 mg ve 2,5ml

lahvičce a koncentraci po naředění v rozmezí 4 mg/ml až 20 mg/ml.

* Vyráběn z prasečí střevní sliznice.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna injekční lahvička obsahuje 0,89 mmol sodíku, což odpovídá 20,4 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Roztok je čirý, světle žlutý až hnědý, bez viditelných částic či zákalu.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Defitelio je indikován k léčbě závažného venookluzivního onemocnění jater (VOD), rovněž

známého jako syndrom obstrukce sinusoid (SOS), při transplantační terapii hematopoetickými

kmenovými buňkami (HSCT).

Je indikován k léčbě dospělých a dospívajících, dětí a kojenců starších 1 měsíce.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Defitelio musí pacientům předepisovat a podávat specializovaní lékaři se zkušenostmi

v diagnostice a léčbě komplikací při HSCT.

Dávkování

Doporučená dávka je 6,25 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná každých 6 hodin (25 mg/kg/den).

O dávkách přesahujících tuto hodnotu je k dispozici omezené množství údajů o bezpečnosti a

účinnosti, tudíž se nedoporučuje zvyšovat dávku nad 25 mg/kg/den.

Léčba se má podávat po dobu minimálně 21 dnů a v podávání se má pokračovat, dokud známky a

příznaky závažného VOD nevymizí.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů na intermitentní hemodialýze (viz bod 5.2) není

nutná úprava dávkování.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny žádné formální farmakokinetické studie,

nicméně v klinických hodnoceních byl tento léčivý přípravek použit u pacientů s rozvíjející se

poruchou funkce jater bez úpravy dávky a nebyla přitom zjištěna žádná bezpečnostní rizika.

Nedoporučuje se tedy žádná úprava dávky, avšak pacienti mají být bedlivě sledováni (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Doporučená dávka pro děti od 1 měsíce do 18 let je stejná dávka v mg/kg jako pro dospělé, tj.

6,25 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná každých 6 hodin.

Bezpečnost a účinnost defibrotidu u dětí mladších než 1 měsíc nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje. Použití přípravku Defitelio u dětí mladších než jeden měsíc se nedoporučuje.

Způsob podání

Přípravek Defitelio je určen k intravenóznímu podání. Podává se intravenózní infuzí po dobu dvou

hodin.

Přípravek Defitelio je třeba před použitím vždy naředit. Lze ho naředit 5% infuzním roztokem glukózy

nebo infuzním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na vhodnou koncentraci, která umožní

podávat infuzi po dobu 2 hodin. Celkový objem infuze má být stanoven na základě tělesné hmotnosti

konkrétního pacienta. Konečná koncentrace přípravku Defitelio se má pohybovat v rozmezí od

4 mg/ml do 20 mg/ml.

Injekční lahvičky jsou určeny k jednorázovému použití a nespotřebovaný roztok z jednotlivé dávky je

nutné zlikvidovat (viz bod 6.6).

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžná trombolytická terapie (např. t-PA) (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pro zlepšení sledovatelnosti biologických léčivých přípravků musí být jméno a číslo šarže podaného

přípravku jasně zaznamenáno do dokumentace pacienta.

Během 24 hodin (během 12 hodin v případě nefrakcionovaného heparinu) po podání přípravku

Defitelio se nedoporučuje používat léčivé přípravky, které zvyšují riziko krvácení.

Souběžná systémová antikoagulační terapie (např. heparin, warfarin, přímé inhibitory trombinu a

přímé inhibitory faktoru Xa) (viz bod 4.5), s výjimkou rutinní péče o centrální žilní katétr nebo jeho

znovuotevření, vyžaduje bedlivé sledování. Při používání takové terapie je třeba zvážit přerušení léčby

přípravkem Defitelio.

Léčivé přípravky, které ovlivňují agregaci trombocytů (např. nesteroidní protizánětlivé přípravky), se

mají během podávání přípravku Defitelio podávat s obezřetností a pod bedlivým lékařským dohledem.

U pacientů, kteří trpí klinicky významným akutním krvácením vyžadujícím krevní transfuzi, nebo se u

nich toto krvácení rozvine, se používání přípravku Defitelio nedoporučuje a jeho používání má být

přerušeno. U pacientů podstupujících chirurgický zákrok nebo invazivní zákroky s významným

rizikem velkého krvácení se doporučuje podávání přípravku Defitelio dočasně přerušit.

Podávání defibrotidu pacientům s hemodynamickou nestabilitou, která je definována jako neschopnost

udržet střední arteriální tlak s jediným přípravkem podporujícím tlak, se nedoporučuje.

Podání bolusu přípravku Defitelio může způsobit zrudnutí a návaly horka.

Tento léčivý přípravek obsahuje 20,4 mg sodíku v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 1,02 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g

sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné interakce s rekombinantním t-PA

Na myším modelu tromboembolie zesílil rekombinantní t-PA při intravenózním podání

antitrombotický účinek defibrotidu, souběžné podávání tedy může představovat zvýšené riziko

krvácení a je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Možné interakce s antitrombotickými fibrinolytickými přípravky

Defibrotid má profibrinolytický účinek (viz bod 5.1) a to může potenciálně zvýšit aktivitu

antitrombotických/fibrinolytických léčivých přípravků.

V současnosti nejsou k dispozici žádné zprávy o zkušenostech u pacientů souběžně léčených

nízkomolekulárními hepariny (LMWH), warfarinem nebo souběžně léčených přímými inhibitory

trombinu (např. dabigatran) či přímými inhibitory faktoru Xa (např. rivaroxaban a apixaban). Proto se

použití defibrotidu současně s antitrombotickými/fibrinolytickými léčivými přípravky nedoporučuje.

Pokud se však ve výjimečných případech použije, je třeba postupovat opatrně a bedlivě sledovat

koagulační parametry (viz bod 4.4).

Možné interakce s jinými léčivými přípravky

Přípravek Defitelio neinhibuje ani neindukuje cytochromy CYP450 (viz bod 5.2).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Během expozice přípravku Defitelio a po dobu jednoho týdne po ukončení léčby je nutné, aby pacienti

a partneři (partnerky) pacientů používali účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Neexistují žádné studie o používání defibrotidu u těhotných žen. Studie embryofetální vývojové

toxicity na březích potkanech a králících s dávkami defibrotidu blížícími se doporučené terapeutické

dávce pro člověka odhalily vysokou míru hemoragického potratu (viz bod 5.3).

Přípravek Defitelio lze v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu

přípravkem Defitelio.

Kojení

Není známo, zda se defibrotid vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k povaze tohoto

léčivého přípravku se neočekává žádné riziko pro novorozence/kojence. Přípravek Defitelio lze v

období kojení podávat.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné studie zkoumající účinky defibrotidu na fertilitu u člověka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Defitelio nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzhledem k povaze základního onemocnění se nicméně neočekává, že by pacienti řídili nebo

obsluhovali stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Hodnocení bezpečnosti defibrotidu je založeno na bezpečnostním souhrnném souboru dat, který

zahrnoval pacienty, kterým byl podáván defibrotid v dávce 25 mg/kg k léčbě VOD, ze 4 klinických

studií: pivotní léčebná studie fáze 3 (2005-01), studie léčby hodnoceným novým lékem (IND), studie

ke stanovení dávky (99-118) a kontrolovaná randomizovaná studie profylaxe (2004-000592-33).

V pivotní léčebné studii fáze 3 byla celková incidence nežádoucích příhod v léčebné skupině

s defibrotidem a v kontrolní skupině (historické) podobná. Tabulkový seznam nežádoucích účinků

zahrnuje nežádoucí účinky pozorované v bezpečnostním souhrnném souboru dat (Nežádoucí účinek =

jakýkoliv nežádoucí účinek hlášený jako možně související v minimálně dvou případech) a TEAE

pozorované ve

výsledné dokončené studii léčby hodnoceným novým lékem (IND) 2006-05 (TEAE =

jakýkoliv nežádoucí účinek, který se objevil nebo se zhoršila jeho závažnost po první dávce

defibrotidu). Pro

hlášené nežádoucí účinky byla v tabulce níže použita nejvyšší frekvence.

Bezpečnostní údaje z pivotní studie je podpořena a potvrzena údaji z dokončené studie léčby

hodnoceným novým lékem (IND).

Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými během léčby venookluzivního onemocnění jater jsou

hemoragie (mimo jiné gastrointestinální hemoragie, plicní hemoragie a epistaxe) a hypotenze.

Ačkoli ve studiích s defibrotidem nebyla u VOD hlášena žádná hypersenzitivita, u lékových forem

defibrotidu uvedených na trh dříve byly dále hlášeny případy hypersenzitivity včetně anafylaxe, a

tudíž je hypersenzitivita zahrnuta mezi nežádoucí účinky tohoto léčivého přípravku.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Níže jsou uvedeny pozorované nežádoucí účinky seřazené podle tříd orgánových systémů a frekvence.

V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Frekvence jsou

definovány jako: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100),

vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000).

Poruchy krve a lymfatického systému

časté

koagulopatie

Poruchy imunitního systému

méně časté

hypersenzitivita

anafylaktická reakce

Poruchy nervového systému

časté

krvácení do mozku

méně časté

hematom mozku

Poruchy oka

méně časté

krvácení do spojivky

Cévní poruchy

velmi časté

hypotenze

časté

hemoragie

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

časté

plicní hemoragie

epistaxe

méně časté

hemotorax

Gastrointestinální poruchy:

časté

gastrointestinální hemoragie

zvracení

průjem

nauzea

hematemeza

krvácení do ústní dutiny

méně časté

meléna

Poruchy kůže a podkožní tkáně

časté

vyrážka

pruritus

petechie

Méně časté

ekchymóza

Poruchy ledvin a močových cest

časté

hematurie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

časté

hemoragie v místě zavedení katétru

horečka

méně časté

hemoragie v místě aplikace injekce

Pediatrická populace

V léčebných studiích představovaly více než 50 % pacientů děti. Při dávkách přesahujících

doporučenou dávku 25 mg/kg/den bylo ve skupině s vysokou dávkou vyšší procento pacientů

s krvácivými příhodami, protože však k mnoha příhodám došlo během období následného sledování,

nebylo možné určit jasnou souvislost s léčbou defibrotidem. V pediatrické studii prevence s dávkou

25 mg/kg/den byla u skupiny s defibrotidem zvýšená incidence jakýchkoli krvácivých příhod ve

srovnání s kontrolní léčebnou skupinou.

Nicméně v incidenci závažného krvácení či krvácivých příhod vedoucích k úmrtí mezi skupinami

rozdíl nebyl.

Frekvence, povaha a závažnost nežádoucích účinků u dětí je jinak stejná jako u dospělých. Nejsou

stanovena žádná zvláštní opatření.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Na předávkování neexistuje žádné specifické antidotum, léčba proto musí být symptomatická.

Defibrotid se neodstraní dialýzou (viz bod 5.2).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiné antitrombotické přípravky; ATC kód: B01AX01.

Mechanismus účinku

Defibrotid je směs oligonukleotidů s prokázanými antitrombotickými, fibrinolytickými,

antiadhezivními a protizánětlivými účinky. Mechanismus účinku je multifaktoriální. Primárně působí

prostřednictvím snížení nadměrné aktivace endoteliálních buněk (endotelová dysfunkce), regulace

endotelové homeostázy, jakož i obnovení trombo-fibrinolytické rovnováhy. Přesný mechanismus

účinku defibrotidu však není zcela objasněn.

Bylo prokázáno, že defibrotid vykazuje in vitro a in vivo antitrombotické a fibrinolytické účinky, a to:

zvyšováním exprese systémového inhibitoru cesty tkáňového faktoru (tissue factor pathway inhibitor,

TFPI), tkáňového aktivátoru plazminogenu (tissue plasminogen activator, t PA) a trombomodulinu

(TM); snížením exprese von Willebrandova faktoru (vWF) a inhibitoru 1 aktivátoru plazminogenu

(plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1); a zvýšením enzymatické aktivity plazminu za účelem

hydrolýzy fibrinových sraženin.

Studie in vitro a in vivo ukázaly, že defibrotid inhibuje adhezi leukocytů a trombocytů k endotelu, a to:

potlačením P-selektinu a molekul adherujicích buňky v cévách (vascular cell adhesion

molecule – VCAM-1); interferováním s transmigrací leukocytů, která je zprostředkována antigenem

souvisejícím s funkcí lymfocytů vázajícím se na adhezivní molekulu endotelu (lymphocyte function-

associated antigen 1-intercell adhesion molecule – LFA-1-ICAM); a zvýšením hladin oxidu

dusnatého (NO), prostaglandinu I2 (PGI2) a prostaglandinu E2 (PGE2).

Defibrotid vykazuje in vitro protizánětlivé účinky, které zmírňují uvolňování a produkci reaktivních

forem kyslíku a mediátorů zánětu, jako je interleukin 6, tromboxan A2, leukotrien B4 a tumor

nekrotizující faktor-

(TNF-

Defibrotid chrání endoteliální buňky před poškozením a podporuje tkáňovou homeostázu snížením

apoptózy endoteliálních buněk zprostředkované fludarabinem při současném zachování jeho

antileukemického účinku a inhibicí exprese heparanázy, prokázané v in vitro, respektive in vivo

studiích.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost defibrotidu při léčbě závažného VOD byla studována v pivotní studii fáze 3

s historickou kontrolou (2005-01). Celkem 44 dětí a 58 dospělých se závažným VOD po HSCT bylo

léčeno přípravkem Defitelio v dávce 25 mg/kg/den podávané intravenózní infuzí a porovnáváno s 32

historickými kontrolními pacienty. Medián délky léčby u jedinců léčených přípravkem Defitelio byl

22 dnů.

Ve skupině léčené přípravkem Defitelio dosáhlo významně vyšší procento pacientů kompletní

odpovědi definované jako hladina celkového bilirubinu nižší než 2 mg/dl a odeznění multiorgánového

selhání. Kompletní odpověď v den +100 činila 23,5 % u skupiny s přípravkem Defitelio (24/102)

oproti 9,4 % (3/32) u historické kontrolní skupiny (p = 0,013). Kromě toho se u skupiny s přípravkem

Defitelio zlepšila míra přežití ke dni +100, kdy přežilo 38,2 % (39/102) pacientů, oproti 25,0 % (8/32)

v historické kontrolní skupině (p=0,034).

Údaje o účinnosti z této pivotní studie jsou podloženy a potvrzeny údaji ze studie ke stanovení dávky

(skupina s dávkou 25 mg/kg) a z otevřené studie léčby hodnoceným novým lékem (IND), jak je

uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1:

Výsledky léčebné studie: Kompletní odpověď a přežití při závažném VOD ke dni

+100

Jednotlivé studie

Ke stanovení

dávky

(skupina s dávkou

25 mg/kg/den)

Otevřená

léčebná studie

s IND

(25 mg/kg/den)

Studie s historickou kontrolou

(25 mg/kg/den)

Skupina léčená

defibrotidem

Historická

kontrola

Kompletní

odpověď ke dni

+100

43 %

(32/75)

39,3%

(201/512)

23,5 %

(24/102)

9,4 %

(3/32)

p = 0,0131

Přežití ke dni

+100

43,9 %*

49,5 %*

38,2 %*

25,0 %*

p=0,0341

*= Kaplan-Meierovy odhady pro analýzu doby do příhody ke dni +100.

Výsledné údaje, které jsou k dispozici u 611 pacientů léčených přípravkem Defitelio v rámci použití

ze soucitu při nezávažném a závažném VOD po transplantaci, se shodují s výsledky kontrolovaných

klinických studií, přičemž míra kompletní odpovědi v podskupině pacientů se závažným VOD byla

24 % (51/212) a přežití 37 % (78/212).

U pacientů podstupujících HSCT byla provedena kontrolovaná randomizovaná studie profylaxe

(studie 2004-000592-33). Pacienti (n = 356) byli randomizováni buď do skupiny dostávající dávku

25 mg/kg/den od začátku přípravy na HSCT, nebo do skupiny nedostávající žádnou profylaxi.

Ve skupině používající jako profylaxi přípravek Defitelio došlo k 40% snížení celkové incidence VOD

(z 19,9 % v kontrolní skupině na 12,2 % ve skupině s přípravkem Defitelio). Použití záchranné léčby

přípravkem Defitelio u všech pacientů, u nichž se rozvinulo VOD, znamenalo, že studie nebyla určena

ke zhodnocení výhody týkající se přežití a žádná nebyla v této studii pozorována.

V sekundárních analýzách podskupiny pacientů podstupujících alogenní transplantaci byla profylaxe

přípravkem Defitelio také spojena s menším počtem případů akutní reakce štěpu proti hostiteli stupně

2. až 4. stupně (aGvHD) ke dni +100.

Coppell a kol. v roce 2010 publikovali údaje z rozsáhlé metaanalýzy 235 pacientů se závažným VOD,

které ukazují, že míra očekávané mortality (background mortality) při závažném VOD je 84,3 % a že

tato míra mortality zůstala po několik desetiletí konstantní.

Údaje získané z nezávislého registru USA ukázaly přínosný účinek přípravku Defitelio v běžné

klinické praxi. Po provedení předběžné analýzy tohoto průběžného registru byly k dispozici údaje

získané od 96 pacientů se závažným VOD.

Mortalita z jakýchkoli příčin ke dni +100 u pacientů se závažným VOD, kteří nebyli léčeni

defibrotidem, dosahovala 69 %, zatímco u pacientů léčených defibrotidem činila 61 %. Tyto údaje

pocházejí z otevřeného registru a subjekty nebyly randomizovány.

Další informace jsou uvedeny v následující tabulce 2.

Tabulka 2:

Údaje z registru USA

Neléčeni defibrotidem

Léčeni defibrotidem

55

41

Naživu ke dni +100

17 (31 %)

16 (39 %)

VOD ustoupilo ke dni +100

16 (29 %)

21 (51 %)

Pediatrická populace

V každé z klinických studií provedených u léčby VOD bylo více než 50 % pacientů mladších 18 let.

Údaje o bezpečnosti u dětí jsou dostupné ze studie prevence provedené pouze u dětí. Bezpečnost a

účinnost u dětí mladších 1 měsíce nebyla dosud stanovena.

Elektrofyziologie srdce

Na základě výsledků studie QTc provedené u zdravých subjektů při terapeutických a

supraterapeutických dávkách lze dojít k závěru, že přípravek Defitelio nemá žádný podstatný nebo

klinicky významný potenciál prodloužit interval QTc při dávkách až 2,4x vyšších než terapeuticky

indikované dávky. Přípravek Defitelio lze považovat za prostý proarytmických toxických účinků

souvisejících se změnami QT.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem

k vzácné povaze onemocnění, pro které je indikován, a z etických důvodů zabraňujících provedení

placebem kontrolované studie, nebylo možné získat úplné informace o přínosech a rizicích tohoto

léčivého přípravku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace a

tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

U 52 zdravých dobrovolníků byly farmakokinetické parametry po jednorázové dávce 6,25 mg/kg

přípravku Defitelio podané jako 2hodinová infuze následující:

Tabulka 3.

Farmakokinetické parametry přípravku Defitelio po intravenózní infuzi

6,25 mg/kg zdravým subjektům.

Parametr

FK parametry přípravku Defitelio

průměr ± SD

(µg/ml)

17,3 ± 3,83

(h)#

2,00 (1,00–2,00)

AUCt (µg/ml*h)

26,9 ± 8,53

AUC (µg/ml*h)

48,1 ± 6,49

Vd (ml)

9934 ± 3807

CL (l/h)

10,4 ± 1,77

Kel (1/h)

1,25 ± 0,66

0,71 ± 0,35

# medián (min-max)

Maximální plazmatické koncentrace dosáhly vrcholu na konci doby infuze, poté klesaly s rychlou

clearancí a většina vzorků nebyla 3,5 hodiny po zahájení infuze detekovatelná.

Analýza farmakokinetického modelování a simulace ukázala, že se plazmatické koncentrace přípravku

Defitelio po podání několika dávek a při dávkách odpovídajících až 4násobku terapeutické dávky

neakumulují. Distribuční objem činí přibližně 10 l. Studie in vitro ukazují, že 93 % přípravku Defitelio

se váže na plazmatické bílkoviny.

Eliminace

Po podání terapeutické dávky (6,25 mg/kg) zdravým subjektům se průměrně 9,48 % celkové dávky

vyloučí močí do 24 hodin jako nezměněný defibrotid. Většina se vyloučí během prvního sběrného

intervalu 0-4 hodiny (přibližně 98 %).

Metabolismus

Defibrotid neinhibuje ani neindukuje cytochromy CYP450.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

Šest pacientů s odhadovanou rychlostí glomerulární filtrace < 30 ml/min/1,73m

(vypočtené pomocí

rovnice MDRD [Modification of Diet in Renal Disease]), kteří v dané době nebyli na dialýze, bylo

porovnáno se 6 zdravými subjekty s podobnými vstupními demografickými údaji. Defitelio v dávce

6,25 mg/kg byl subjektům podáván každých 6 hodin intravenózně po dobu 2 hodin. Ve srovnání se

zdravými kontrolními subjekty vykazovaly subjekty s poruchou funkce ledvin 1,6násobné zvýšení

AUC a 1,4násobné zvýšení C

a přibližně dvojnásobný poločas než zdravé subjekty.

Množství defibrotidu vyloučeného močí během 24 hodin bylo přibližně 5 % celkové dávky podané

pacientům s poruchou funkce ledvin ve srovnání s 12 % u zdravých subjektů.

Téměř ke kompletnímu vyloučení ledvinami dojde během prvních 4 hodin. Kumulace defibrotidu po 4

dávkách nebyla zjištěna. Rozdíl v expozici není považován za klinicky významný, a proto se u

pacientů s poruchou funkce ledvin nedoporučuje úprava dávkování (viz bod 4.2).

V dílčí studii bylo dokázáno, že defibrotid se neodstraní hemodialýzou (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Nebyly provedeny žádné formální farmakokinetické studie u pacientů s poruchou funkce jater.

Přípravek Defitelio byl použit v klinických studiích u pacientů s poruchou funkce jater bez úpravy

dávky, přičemž nedošlo k žádným závažným bezpečnostním problémům (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity či kancerogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Hlavními nálezy v játrech psů a v játrech, ledvinách a lymfatických uzlinách potkanů byly u obou

druhů vakuolizované makrofágy. Makrofágy se považují za hlavní cílový orgán.

Embryofetální vývoj

V segmentu II reprodukčních studií u potkanů a králíků vykazoval defibrotid toxické účinky na matku,

přičemž byl příčinou vysoké míry hemoragických potratů, pokud byl podáván intravenózně po dobu

2 hodin, a to při všech testovaných úrovních dávky, včetně dávek blížících se dávce pro člověka.

Vzhledem k této toxicitě pro matku nelze učinit žádné závěry ohledně účinků defibrotidu na

embryofetální vývoj. Je známo, že PAI-2 je regulován k vyšší odpovědi výhradně v placentě.

Toxicita u mláďat

Opakované intravenózní podání defibrotidu v dávkách nižších a blížících se terapeutické dávce pro

člověka nedospělým potkanům vedlo ke zpoždění průměrného věku, kdy došlo k separaci předkožky,

což naznačuje opožděný nástup pohlavní dospělosti samců u potkanů. Klinický význam těchto nálezů

však není znám.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dihydrát natrium-citrátu

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/549619/2019

EMEA/H/C/002393

Defitelio (defibrotidum)

Přehled pro přípravek Defitelio a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Defitelio a k čemu se používá?

Defitelio je léčivý přípravek, který se používá k léčbě závažného venookluzivního onemocnění

u pacientů podstupujících transplantaci hematopoetických (krvetvorných) kmenových buněk.

Venookluzivní onemocnění je stav, kdy dochází k uzávěru žil v játrech, což vede k poruše funkce jater.

Přípravek Defitelio se používá u dospělých a dětí od jednoho měsíce věku.

Přípravek Defitelio obsahuje léčivou látku defibrotid.

Venookluzivní onemocnění je vzácné onemocnění a přípravek Defitelio byl označen dne 29. července

2004 jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Další informace o tomto vzácném onemocnění

naleznete zde: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Jak se přípravek Defitelio používá?

Výdej přípravku Defitelio je vázán na lékařský předpis. Léčbu musí předepsat a podávat lékař, který

má zkušenosti s léčbou komplikací při transplantaci krvetvorných kmenových buněk. Přípravek se

podává infuzí (kapáním) do žíly po dobu dvou hodin čtyřikrát denně. Dávka závisí na tělesné hmotnosti

pacienta. Léčba by měla trvat alespoň 3 týdny a měla by pokračovat, dokud příznaky u pacienta

nevymizí. Více informací o používání přípravku Defitelio naleznete v příbalové informaci nebo se

obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Defitelio působí?

Venookluzivní onemocnění je obvykle komplikací léčby známé jako „myeloablativní chemoterapie“,

která se podává před transplantací krvetvorných kmenových buněk. Myeloablativní chemoterapie se

používá k očištění pacientovy kostní dřeně od buněk před podáním zdravých kmenových buněk. Léčivé

přípravky používané k této léčbě mohou poškodit výstelku krevních cév v játrech, což vede k tvorbě

sraženin a uzavření krevních cév, což jsou stavy pozorované u venookluzivního onemocnění.

Léčivá látka v přípravku Defitelio, defibrotid, působí tak, že zvyšuje rozpouštění sraženin v krvi. Navíc

defibrotid chrání buňky, které vystýlají krevní cévy.

Defitelio (defibrotidum)

EMA/549619/2019

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Defitelio byly prokázány v průběhu studií?

Závažné venookluzivní onemocnění se vyznačuje 75% a vyšší úmrtností. V jedné hlavní studii

zahrnující 102 pacientů se závažným venookluzivním onemocněním po transplantaci krvetvorných

kmenových buněk byl přípravek Defitelio porovnáván s předchozími záznamy u pacientů, kteří

dostávali standardní podpůrnou léčbu. Přípravek Defitelio snížil úmrtnost za 100 dnů od transplantace

na 62 %, přičemž 24 % pacientů nevykazovalo po 100 dnech žádné příznaky závažného

venookluzivního onemocnění.

Přínosy přípravku Defitelio byly pozorovány také na úrovni údajů z registru pacientů ve Spojených

státech (shromažďujícího údaje o pacientech standardizovaným způsobem), v rámci kterého pacienti

se závažným venookluzivním onemocněním po transplantaci krvetvorných kmenových buněk, kteří

užívali přípravek Defitelio a dostávali standardní péči, vykazovali lepší výsledky než pacienti, kteří

dostávali pouze standardní péči, včetně vyšší míry přežití po 100 dnech (39 % oproti 31 %) a vyššího

podílu pacientů, u kterých venookluzivní onemocnění vymizelo (51 % oproti 29 %).

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Defitelio?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Defitelio jsou hypotenze (nízký krevní tlak) a krvácení.

Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Defitelio je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Defitelio se nesmí užívat společně s dalšími léčivými přípravky, které rozpouštějí krevní

sraženiny. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Defitelio registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Defitelio převyšují jeho rizika

a může tak být registrován k použití v EU. Bylo prokázáno, že přípravek Defitelio prodlužuje dobu

přežití u pacientů se závažným venookluzivním onemocněním. Ačkoli nebylo možné provést studii,

která by přímo porovnávala přípravek Defitelio s placebem (neúčinným přípravkem), společnost

předložila dostatečné údaje k prokázání toho, že pacienti léčení tímto léčivým přípravkem mají vyšší

šanci na přežití. Pozorované nežádoucí účinky, např. krvácení, byly považovány za zvladatelné

a nebylo možné s jistotou určit, zda byly způsobeny přípravkem Defitelio.

Přípravek Defitelio byl registrován za „výjimečných okolností“, neboť vzhledem ke vzácné povaze

tohoto onemocnění nebylo možné o přípravku Defitelio získat úplné informace. Evropská agentura pro

léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento přehled bude podle potřeby

aktualizován.

Jaké informace o přípravku Defitelio nebyly dosud předloženy?

Jelikož přípravek Defitelio byl registrován za výjimečných okolností, společnost, která přípravek

Defitelio dodává na trh, je povinna předložit výsledky z probíhající studie jeho bezpečnosti při použití

k prevenci venookluzivního onemocnění u dospělých a dětí podstupujících transplantaci krvetvorných

kmenových buněk. Společnost dále provede analýzu údajů z výsledků transplantace u pacientů

s venookluzivním onemocněním, kteří byli, nebo naopak nebyli léčeni přípravkem Defitelio.

Defitelio (defibrotidum)

EMA/549619/2019

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Defitelio?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Defitelio, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Defitelio průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Defitelio jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Defitelio

Přípravku Defitelio bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 18. října 2013.

Další informace o přípravku Defitelio jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 10-2019.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace