Dacogen

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Decitabin
Dostupné s:
Janssen-Cilag International N.V.  
ATC kód:
L01BC08
INN (Mezinárodní Name):
decitabine
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Leukemie, Myeloid
Terapeutické indikace:
Léčba dospělých pacientů s nově diagnostikovanou de novo nebo sekundární akutní myeloidní leukemií (AML) podle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří nejsou kandidáty pro standardní indukční chemoterapii.
Přehled produktů:
Revision: 16
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002221
Datum autorizace:
2012-09-20
EMEA kód:
EMEA/H/C/002221

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

29-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

20-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

20-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

20-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

20-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

29-07-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Dacogen 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

decitabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Dacogen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dacogen používat

Jak se Dacogen používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Dacogen uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Dacogen a k čemu se používá

Co je Dacogen

Dacogen je léčivý přípravek k léčbě nádorů. Obsahuje léčivou látku „decitabin“.

K čemu se Dacogen používá

Dacogen se používá k léčbě nádoru, který se nazývá „akutní myeloidní leukemie“ neboli „AML“. Je

to druh nádoru, který postihuje Vaše krvinky. Dacogen dostanete v případě první diagnózy AML. Je

určen pouze pro dospělé.

Jak Dacogen účinkuje

Dacogen brání nádorovým buňkám v jejich růstu. Také tyto buňky zabíjí.

Máte-li jakékoli otázky k tomu, jak Dacogen účinkuje nebo proč Vám byl tento léčivý přípravek

předepsán, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dacogen používat

Nepoužívejte Dacogen

jestliže jste alergický(á) na decitabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

pokud kojíte.

Nejste-li si jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se před používáním přípravku

Dacogen s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Dacogen se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou

pokud máte

nízký počet krevních destiček, červených krvinek nebo bílých krvinek,

infekci,

onemocnění jater,

závažnou poruchu funkce ledvin,

onemocnění srdce.

Pokud si nejste jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se před používáním

přípravku Dacogen s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Dacogen může způsobit závažnou imunitní reakci zvanou “diferenciační syndrom” (viz bod 4 “Možné

nežádoucí účinky”).

Vyšetření a kontroly

Před zahájením léčby přípravkem Dacogen a na začátku každého léčebného cyklu podstoupíte

vyšetření krve. Toto vyšetření zjišťuje:

zda máte dostatek krvinek a

zda Vaše játra a ledviny pracují správně.

Proberte se svým lékařem, co znamenají výsledky Vašich krevních testů.

Děti a dospívající

Dacogen není určen k používání u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a Dacogen

Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zahrnuje to také léčivé přípravky vydávané

bez lékařského předpisu a rostlinné přípravky. Je to proto, že Dacogen může ovlivnit způsob, jakým

některé jiné léčivé přípravky působí. Také některé jiné léčivé přípravky mohou ovlivnit, jak působí

Dacogen.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nepoužívejte Dacogen, pokud jste těhotná, protože to může uškodit Vašemu dítěti. Pokud

můžete otěhotnět, lékař Vás před zahájením léčby přípravkem Dacogen požádá o provedení

těhotenského testu. Otěhotníte-li během používání přípravku Dacogen, okamžitě to oznamte

svému lékaři.

Nekojte, pokud používáte Dacogen. Je to proto, že není známo, zda se tento přípravek vylučuje

do mateřského mléka.

Mužská a ženská plodnost a antikoncepce

Během používání přípravku Dacogen by muži neměli počít dítě.

Muži musejí během používání přípravku a po 3 měsíce od ukončení jeho používání používat

účinnou antikoncepční metodu.

Přejete-li si před zahájením léčby uchovat sperma, poraďte se s lékařem.

Ženy, které mohou otěhotnět, musí během léčby a po dobu 6 měsíců po ukončení léčby používat

účinnou antikoncepční metodu.

Přejete-li si před zahájením léčby zmrazit vajíčka, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Dacogen se můžete cítit unavený(á) nebo slabý(á). Dojde-li k tomu, neřiďte

dopravní prostředky nebo nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje.

Dacogen obsahuje draslík a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,5 mmol draslíku v jedné injekční lahvičce. Po přípravě léčivo

rekonstituci a naředění roztoku na intravenózní infuzi obsahuje tento léčivý přípravek méně než

1 mmol draslíku v dávce, tj. v podstatě je “bez draslíku”.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,29 mmol (6,67 mg) sodíku (hlavní složka kuchyňské soli)

v jedné injekční lahvičce. Po přípravě léčivo obsahuje 13,8 – 138 mg 0,6 – 6 mmol sodíku

v dávce, což odpovídá 0,7 – 7% doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou

pro dospělého. Pokud jste na dietě s nízkým obsahem soli, poraďte se se svým lékařem.

3.

Jak se Dacogen používá

Dacogen Vám bude podán lékařem nebo zdravotní sestrou, kteří jsou školeni v podávání tohoto

přípravku.

Kolik se používá

Dávku přípravku Dacogen stanoví lékař. Závisí na Vaší výšce a tělesné hmotnosti (ploše

povrchu těla).

Dávka je 20 mg/m

plochy povrchu těla.

Dacogen budete dostávat po dobu 5 dnů každý den, poté budete 3 týdny bez tohoto léčivého

přípravku. To se nazývá „léčebný cyklus“ a opakuje se každé 4 týdny. Obvykle proděláte

nejméně 4 léčebné cykly.

Na základě Vaší odpovědi na léčbu může lékař odložit dávku a změnit celkový počet cyklů.

Jak se Dacogen podává

Roztok se podává do žíly (jako infuze). Bude to trvat jednu hodinu.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Dacogen, než mělo být

Tento lék Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. Pokud Vám bude podáno příliš velké

množství (nadměrná dávka), což je nepravděpodobné, bude Vás lékař sledovat, zda Vás nepostihly

nežádoucí účinky, aby je podle toho mohl léčit.

Pokud se zapomenete dostavit k podání přípravku Dacogen

Jestliže se zapomenete dostavit, domluvte si co nejdříve náhradní termín. Aby tento přípravek byl co

nejúčinnější, je třeba dodržovat harmonogram dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne cokoli z dále uvedených závažných nežádoucích účinků, okamžitě to

oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře:

Horečka: může být příznakem infekce způsobené nízkou hladinou bílých krvinek (velmi častá).

Bolest na hrudi nebo dušnost (s horečkou a kašlem nebo bez nich): to může být příznakem

infekce plic zvané „pneumonie“ (velmi časté) nebo zánětu plic (intersticiální plicní onemocnění

[s neznámou četností výskytu]) nebo kardiomyopatie (onemocnění srdce [méně časté]), která

může být doprovázena otokem kotníků, rukou, nohou a chodidel.

Krvácení: včetně krve ve stolici. To může být známkou krvácení do žaludku nebo střeva (časté).

Obtížná pohyblivost, problémy s mluvením, rozuměním nebo viděním, náhlá těžká bolest hlavy,

křeče (epileptické), necitlivost nebo slabost kterékoli části těla. Toto mohou být příznaky

krvácení do hlavy (časté).

Obtíže s dýcháním, otok rtů, svědění nebo vyrážka: může se jednat o alergickou reakci (reakci

přecitlivělosti) (časté).

Závažná imunitní reakce (diferenciační syndrom), která může způsobit horečku, kašel, potíže

s dýcháním, vyrážku, snížené množství moči, hypotenzi (nízký krevní tlak), otoky rukou nebo

nohou a rychlý přírůstek tělesné motnosti (není známo).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli závažný nežádoucí účinek uvedený výše, okamžitě to oznamte

svému lékaři nebo zdravotní sestře:

Další nežádoucí účinky přípravku Dacogen zahrnují:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

infekce močových cest;

jiné infekce na jakékoli části těla způsobené bakteriemi, viry nebo plísněmi;

krvácení nebo snadná tvorba modřin – může jít o známky poklesu počtu krevních destiček

(trombocytopenie);

pocit únavy nebo bledost – může jít o známky poklesu počtu červených krvinek (anemie);

vysoká hladina cukru v krvi;

bolest hlavy;

krvácení z nosu;

průjem;

zvracení;

pocit na zvracení;

horečka;

abnormální jaterní funkce.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

infekce krve způsobená bakteriemi - může jít o známky poklesu počtu bílých krvinek;

bolavý nos, rýma, bolest nosních dutin;

vředy v ústech nebo na jazyku;

vysoké hladiny bilirubinu v krvi.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie);

onemocnění srdečního svalu

červené vyvýšené bolestivé skvrny na kůži, horečka, zvýšení počtu bílých krvinek - může jít

o známky „akutní febrilní neutrofilní dermatózy“ nebo „Sweetova syndromu“.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

infekce střeva (zánět tenkého a tlustého střeva, zánět tlustého střeva a zánět slepého střeva),

které jsou provázeny bolestí břicha, nadýmáním nebo průjmem. Zánět tenkého a tlustého střeva

může vést k septickým komplikacím a být spojen s úmrtím.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Dacogen uchovávat

Za uchovávání přípravku Dacogen je odpovědný lékař, zdravotní sestra nebo lékárník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Po rekonstituci je nutno koncentrát do 15 minut dále zředit za použití studeného infuzního

roztoku. Takto připravený zředěný roztok lze před podáním uchovávat v chladničce při teplotě

2 °C – 8 °C maximálně 3 hodiny a poté až 1 hodinu při pokojové teplotě (20 °C – 25 °C).

Za správnou likvidaci jakéhokoli nepoužitého přípravku Dacogen jsou odpovědni lékař,

zdravotní sestra nebo lékárník.

6.

Obsah balení a další informace

Co Dacogen obsahuje

Léčivou látkou je decitabinum. Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje decitabinum 50 mg.

Po rekonstituci za použití 10 ml vody pro injekci obsahuje jeden ml koncentrátu 5 mg

decitabinu.

Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan sodný (E 340), hydroxid sodný (E 254) a

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH). Viz bod 2.

Jak Dacogen vypadá a co obsahuje toto balení

Dacogen bílý až téměř bílý prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Dodává se ve 20 ml skleněné

injekční lahvičce obsahující 50 mg decitabinu. Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

Výrobce

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 45 94 82 82

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955-955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.77 / +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag OY

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +44 1 494 567 444

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

1.

REKONSTITUCE

Je nutno se vyvarovat styku kůže s roztokem a používat ochranné rukavice. Je nutno přijmout

standardní postupy pro zacházení s cytotoxickými léčivými přípravky.

Prášek se rekonstituuje asepticky 10 ml vody pro na injekci. Po rekonstituci obsahuje jeden ml

přibližně 5 mg decitabinu a má pH 6,7 až 7,3. Během 15 minut po rekonstituci je nutno roztok dále

zředit studeným (2 °C - 8 °C) infuzním roztokem (roztokem chloridu sodného 9 mg/ml [0,9%] nebo

5% roztokem glukózy na injekci) na výslednou koncentraci 0,15 až 1,0 mg/ml.

Doba použitelnosti a podmínky uchovávání po rekonstituci viz bod 5 příbalové informace.

2.

PODÁNÍ

Rekonstituovaný roztok se podává infuzí po dobu 1 hodiny.

3.

LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jednorázové použití a jakýkoli zbylý roztok je nutno zlikvidovat.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dacogen 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička s práškem pro koncentrát pro infuzní roztok

obsahuje decitabinum 50 mg.

Po rekonstituci 10 ml vody pro injekci obsahuje jeden ml koncentrátu decitabinum 5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna injekční lahvička obsahuje 0,29 mmol sodíku (E 524).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (prášek pro infuzi).

Bílý až téměř bílý lyofilizovaný prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dacogen je indikován k léčbě dospělých pacientů s nově diagnostikovanou de novo nebo sekundární

akutní myeloidní leukemií (AML) podle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří

nemohou podstoupit standardní indukční chemoterapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Podání přípravku Dacogen je nutno zahájit pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s používáním

chemoterapeutických léčivých přípravků.

Dávkování

V léčebném cyklu se Dacogen podává v dávce 20 mg/m

tělesného povrchu intravenózní infuzí po

dobu 1 hodiny každý den po dobu 5 po sobě jdoucích dnů (t.j. celkem 5 dávek za léčebný cyklus).

Celková denní dávka nesmí překročit 20 mg/m

a celková dávka během léčebného cyklu nesmí

překročit 100 mg/m

. Dojde–li ke zmeškání dávky, je nutno léčbu obnovit v co nejkratší době. Cyklus

se opakuje každé 4 týdny v závislosti na klinické odpovědi pacienta a pozorované toxicitě. Doporučuje

se, aby pacienti prodělali alespoň 4 cykly. Dosažení úplné nebo částečné remise však může trvat déle

než 4 cykly. Léčba může pokračovat, dokud pacient odpovídá, vykazuje přínos nebo stabilizaci

onemocnění, t.j. v nepřítomnosti zřejmé progrese.

Pokud se po 4 cyklech nevrátí pacientovy hematologické hodnoty (např. počet trombocytů nebo

absolutní počet neutrofilů) k hodnotám před léčbou nebo pokud dojde k progresi onemocnění (rostou

počty periferních blastů nebo se zhoršují počty blastů v kostní dřeni), je třeba považovat pacienta za

neodpovídajícího na léčbu a zvážit jiné terapeutické postupy než Dacogen.

Podávání přípravků k prevenci nauzey a zvracení se rutinně nedoporučuje, ale v případě potřeby je lze

podat.

Zvládání myelosuprese a doprovodných komplikací

Myelosuprese a nežádoucí účinky spojené s myelosupresí (trombocytopenie, anemie, neutropenie a

febrilní neutropenie) jsou časté jak u léčených tak i neléčených pacientů s AML. Komplikace

myelosuprese zahrnují infekce a krvácení. Léčbu může ošetřující lékař odložit, vyskytnou-li se

u pacienta komplikace spojené s myelosupresí, např. popsané dále:

Febrilní neutropenie (teplota ≥ 38,5 ºC a absolutní počet neutrofilů < 1 000/μl);

Aktivní virová, bakteriální nebo mykotická infekce (t.j. vyžadující intravenózní antiinfektiva

nebo rozsáhlou podpůrnou péči);

Krvácení (do gastrointestinálního traktu, genitourinární, plicní krvácení s počtem trombocytů

< 25 000/μl nebo jakékoli krvácení do centrálního nervového systému).

Léčbu přípravkem Dacogen lze obnovit, jakmile se situace zlepší nebo stabilizuje adekvátní léčbou

(antiinfektivy, transfuzí nebo růstovými faktory).

V klinických studiích vyžadovala přibližně třetina pacientů léčených přípravkem Dacogen odložení

dávky. Snížení dávky se nedoporučuje.

Pediatrická populace

Přípravek Dacogen se nemá používat u dětí s akutní myeloidní leukemií ve věku < 18 let, protože

nebyla stanovena jeho účinnost. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.8, 5.1 a 5.2.

Porucha funkce jater

Studie u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny. Potřeba úpravy dávky u pacientů

s poruchou funkce jater nebyla hodnocena. Vyskytne-li se porucha funkce jater, je nutno pacienty

důkladně monitorovat (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Studie u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly provedeny. Potřeba úpravy dávky u pacientů

s poruchou funkce ledvin nebyla hodnocena (viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání

Dacogen se podává intravenózní infuzí. Centrální venózní katétr není nutný.

Návod k rekonstituci a naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na decitabin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myelosuprese

Myelosuprese a komplikace myelosuprese, včetně infekcí a krvácení, které se vyskytují u pacientů

s AML, se léčbou přípravkem Dacogen mohou zhoršit. Proto je u pacientů zvýšené riziko závažných

infekcí (v důsledku jakýchkoli patogenů, jako jsou bakteriální, mykotické a virové), s potenciálně

fatálním koncem (viz bod 4.8). Pacienti mají být sledováni pro známky a symptomy infekce a být včas

léčeni.

V klinických studiích měla většina pacientů počáteční myelosupresi stupně 3/4. U pacientů

s počátečními abnormalitami stupně 2 bylo zhoršení myelosuprese pozorováno u většiny pacientů a

častěji než u pacientů s počáteční abnormalitou stupňů 1 nebo 0. Myelosuprese způsobená přípravkem

Dacogen je reverzibilní. Pravidelně, dle klinické potřeby a před každým léčebným cyklem, je nutno

vyšetřovat krevní obraz a počet trombocytů. Při přítomnosti myelosuprese nebo jejích komplikací lze

léčbu přípravkem Dacogen přerušit a/nebo zavést podpůrná opatření (viz body 4.2 a 4.8).

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

U pacientů léčených decitabinem byly hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění

(interstitial lung disease, ILD) (včetně plicních infiltrací, způsobujících pneumonii a plicní fibrózu)

bez známek infekční etiologie.

U pacientů s akutním počátkem nebo nevysvětlitelným zhoršením plicních symptomů je nutné pečlivé

vyšetření pro vyloučení ILD. Jestliže je ILD potvrzeno, musí být zahájena vhodná léčba (viz bod 4.8).

Porucha funkce jater

Použití u pacientů s poruchou funkce jater nebylo hodnoceno. U pacientů s poruchou funkce jater a u

pacientů, u kterých se vyvinou známky a příznaky jaterní nedostatečnosti je při podání přípravku

Dacogen nutná opatrnost. Jaterní testy musí být provedeny před zahájením léčby a před každým

léčebným cyklem a dále dle klinické indikace (viz body 4.2 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Použití u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin nebylo hodnoceno. U pacientů s těžkou

poruchou funkce ledvin [clearance kreatininu (CrCl) < 30 ml/min] je při podání přípravku Dacogen

nutná opatrnost. Renální testy musí být provedeny před zahájením léčby a před každým léčebným

cyklem a dále dle klinické indikace (viz bod 4.2).

Srdeční onemocnění

Pacienti s anamnézou závažného městnavého srdečního selhání nebo klinicky nestabilním srdečním

onemocněním byli vyloučeni z klinických studií, a proto u těchto pacientů nebyly stanoveny

bezpečnost a účinnost přípravku Dacogen. Po registraci byly hlášeny případy kardiomyopatie se

srdeční dekompenzací, v některých případech po vysazení léčby, snížení dávky nebo korektivní léčbě

reverzibilní. U pacientů, zvláště pacientů s onemocněním srdce v anamnéze, je nutno sledovat známky

a příznaky srdečního selhání.

Diferenciační syndrom

U pacientů užívajících decitabin byly hlášeny případy diferenciačního syndromu (také známého jako

syndrom kyseliny retinové). Diferenciační syndrom může být fatální (viz bod 4.8). Léčba vysokými

dávkami i.v. kortikosteroidů a hemodynamické monitorování mají být zváženy při prvním výskytu

příznaků nebo známek naznačujících diferenciační syndrom. Má být zváženo dočasné vysazení

přípravku Dacogen do vymizení příznaků a pokud dojde k obnovení, doporučuje se opatrnost.

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje 0,5 mmol draslíku v injekční lahvičce. Po rekonstituci a naředění roztoku na

intravenózní infuzi obsahuje tento léčivý přípravek méně než 1 mmol (39 mg) draslíku vdávce, tj.

v podstatě je „bez draslíku“.

Tento přípravek obsahuje 0,29 mmol (6,67 mg) sodíku v injekční lahvičce. Po rekonstituci a naředění

roztoku na intravenózní infuzi obsahuje tento léčivý přípravek 13,8 mg-138 mg (0,6 – 6 mmol) sodíku

v dávce (v závislosti na infuzním roztoku použitém pro naředění), což odpovídá 0,7-7% doporučeného

maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné formální klinické studie lékových interakcí s decitabinem.

Existuje potenciál pro lékové interakce s dalšími látkami, které jsou také aktivovány sekvenční

fosforylací (prostřednictvím aktivity intracelulární fosfokinázy) a/nebo metabolizovány enzymy

podílejícími se na inaktivaci decitabinu (např. cytidindeamináza). Proto je v případě kombinace

decitabinu s těmito léčivými látkami nutná opatrnost.

Vliv současně podávaných léčivých přípravků na decitabin

Interakce zprostředkované cytochromem (CYP) 450 se neočekávají, protože metabolismus decitabinu

není zprostředkován tímto systémem ale oxidativní deaminací.

Vliv decitabinu na současně podávané léčivé přípravky

Vzhledem ke své in vivo nízké vazbě na bílkoviny plazmy (< 1%) není pravděpodobné, že by

decitabin vytěsňoval současně podávané léčivé přípravky z jejich vazby na bílkoviny plazmy. Ukázalo

se, že in vitro je decitabin slabým inhibitorem transportu zprostředkovaného P-gp, a proto se

neočekává, že by ovlivňoval transport současně podávaných léčivých přípravků, které jsou

transportovány prostřednictvím P-gp (viz bod 5.2).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce u mužů a žen

Vzhledem ke genotoxickému potenciálu decitabinu (viz bod 5.3) ženy ve fertilním věku musejí

používat účinná antikoncepční opatření a zabránit otěhotnění během léčby přípravkem Dacogen a

6 měsíců po ukončení léčby. Muži mají používat účinná atikoncepční opatření a být poučeni, že při

léčbě přípravkem Dacogen a 3 měsíce po jejím ukončení nemají počít dítě (viz bod 5.3).

Používání decitabinu s hormonální antikoncepcí nebylo studováno.

Těhotenství

Pro používání přípravku Dacogen těhotnými ženami nejsou k dispozici adekvátní údaje. Studie

ukázaly, že decitabin je teratogenní u potkanů a myší (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není

známo. Na základě výsledků studií na zvířatech a mechanismu účinku se Dacogen nesmí používat

během těhotenství a u žen ve fertilním věku, které neužívají účinnou antikoncepci. Před zahájením

léčby se má u všech žen ve fertilním věku provést těhotenský test. Používá-li se Dacogen během

těhotenství nebo pokud pacientka otěhotní během léčby tímto léčivým přípravkem, je nutno ji

upozornit na potenciální riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda se decitabin nebo jeho metabolity vylučují do mateřského mléka. Dacogen je během

kojení kontraindikován; je-li tedy nutná léčba tímto přípravkem, je nutno kojení ukončit (viz bod 4.3).

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu decitabinu na fertilitu u člověka. V neklinických studiích na

zvířatech měnil decitabin samčí plodnost a byl mutagenní. Vzhledem k možnosti neplodnosti

v důsledku léčby přípravkem Dacogen by se před zahájením léčby měli muži poradit o možnosti

uchování spermatu a ženy ve fertilním věku by měly konzultovat možnost uchování zmražených

vajíček.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dacogen má středně významný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je nutno

upozornit, že se u nich během léčby mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako anemie. Proto je při

řízení nebo obsluze strojů nutná opatrnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn profilu bezpečnosti

Nejčastějšími nežádoucími účinky (≥ 35%) byly pyrexie, anemie a trombocytopenie.

Nejčastější nežádoucí účinky stupně 3/4 (≥ 20%) zahrnovaly pneumonii, trombocytopenii,

neutropenii, febrilní neutropenii a anemii.

V klinických studiích se nežádoucí účinky vedoucí k úmrtí během léčby nebo do 30 dnů po podání

poslední dávky studovaného přípravku vyskytly u 30% pacientů léčených přípravkem Dacogen a

u 25% pacientů léčených srovnávacím přípravkem.

Ve skupině s přípravkem Dacogen byl vyšší výskyt ukončení léčby kvůli nežádoucím účinkům u žen

ve srovnání s muži (43% proti 32%).

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky hlášené u 293 pacientů s AML léčených přípravkem Dacogen jsou uvedeny

v tabulce 1. Následující tabulka uvádí údaje z klinických studií u AML a z postmarketingových

zkušeností. Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti. Četnosti výskytu jsou definovány

následovně: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 a < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 a < 1/100), vzácné

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (četnost z dostupných údajů nelze

určit).

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny s klesající četností.

Tabulka 1:

Nežádoucí účinky pozorované u přípravku Dacogen

Třídy

orgánových

systémů

Kategorie

četnosti

(všechny

stupně)

Nežádoucí účinek

Frekvence

všechny

stupně (%)

stupně 3 –

4

a

(%)

Infekce a infestace

Velmi časté

pneumonie

infekce močových cest

všechny ostatní infekce (virové,

bakteriální, mykotické)

*, b, c, d

Časté

septický šok

sepse

sinusitida

Novotvary

benigní, maligní a

blíže neurčené

(zahrnující cysty a

polypy)

Není známo

diferenciační syndrom

není známo

není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Velmi časté

febrilní neutropenie

neutropenie

trombocytopenie

*, e

anemie

leukopenie

Méně časté

pancytopenie*

< 1

< 1

Poruchy

imunitního

systému

Časté

hypersezitivita včetně

anafylaktické reakce

< 1

Poruchy

metabolismu a

výživy

Velmi časté

hyperglykémie

Poruchy

nervového

systému

Velmi časté

bolest hlavy

Srdeční poruchy

Méně časté

kardiomyopatie

< 1

< 1

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Velmi časté

epistaxe

Není známo

intersticiální plicní onemocnění

není známo

není známo

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

průjem

zvracení

nauzea

< 1

Časté

stomatitida

Není známo

enterokolitida, včetně

neutropenické kolitidy, zánět

céka*

není známo

není známo

Hepatobiliární

poruchy

Velmi časté

abnormální hepatální funkce

Není známo

hyperbilirubinémie

< 1

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Méně časté

akutní febrilní neutrofilní

dermatóza (Sweetův syndrom)

< 1

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Velmi časté

pyrexie

Obecná terminologická kriteria Worst National Cancer Institute pro vyjádření stupně nežádoucích účinků.

Kromě pneumonie, infekcí močových cest, sepse, septického šoku a sinusitidy.

V hodnocení DACO-016 byly nejčastěji hlášené “ostatní infekce”: orální herpes, orální kandidóza, faryngitida, infekce

horních cest dýchacích, celulitida, bronchitida, nasofaryngitida.

Včetně infekční enterokolitidy

Včetně krvácení spojeného s trombocytopenií, zahrnuje i fatální případy.

Včetně preferovaných termínů hypersenzitivita, léková hypersenzitivita, anafylaktická reakce, anafylaktický šok,

anafylaktoidní reakce, anafylaktoidní šok.

V klinických studiích s AML a myelodysplastickým syndromem (MDS) byla frekvence hlášení hyperbilirubinemie

11% pro všechny stupně a 2% pro stupeň 3-4.

Zahrnuje účinky s fatálním koncem.

NA = neaplikovatelné

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hematologické nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené hematologické nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Dacogen zahrnovaly

febrilní neutropenii, trombocytopenii, neutropenii, anemii a leukopenii.

U pacientů léčených decitabinem byly v souvislosti se závažnou trombocytopenií hlášeny závažné

krvácivé nežádoucí účinky, z nichž některé skončily úmrtím, jako je krvácení do centrálního

nervového systému (CNS) (2%) a krvácení do gastrointestinálního traktu (GIT) (2%).

Hematologické nežádoucí účinky se zvládají rutinním monitorováním kompletního krevního obrazu a

včasným zavedením podpůrných opatření. Podpůrná opatření zahrnují profylaktické podání antibiotik

a/nebo podpůrného růstového faktoru (např. G-CSF) u neutropenie a transfuze u anemie nebo

trombocytopenie podle příslušných doporučení. Situace, kdy je nutno přerušit podávání decitabinu,

jsou popsány v bodu 4.2.

Nežádoucí účinky infekce a infestace

U pacientů léčených decitabinem byly hlášeny závažné nežádoucí účinky spojené s infekcemi s

potenciálně fatálním koncem, jako septický šok, sepse, pneumonie a jiné infekce (virové, bakteriální a

mykotické).

Gastrointestinální poruchy

Během léčby decitabinem byly hlášeny výskyty enterokolitidy, včetně neutropenické kolitidy a zánětu

céka. Enterokolitida může vést k septickým komplikacím a může být spojena s fatálními následky.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

U pacientů užívajících decitabin byly hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění (včetně

plicních infiltrací, způsobujících pneumonii a plicní fibrózu) bez známek infekční etiologie.

Diferenciační syndrom

U pacientů užívajících decitabin byly hlášeny případy diferenciačního syndromu (také známého jako

syndrom kyseliny retinové). Diferenciační syndrom může být fatální a příznaky a klinické nálezy

zahrnují respirační tíseň, plicní infiltráty, horečku, vyrážku, plicní edém, periferní edém, rychlý

přírůstek tělesné hmotnosti, pleurální výpotky, perikardiální výpotky, hypotenzi a renální dysfunkci.

Diferenciační syndrom se může oběvit se souběžnou leukocytózou nebo bez ní. Může se také objevit

syndrom kapilárního úniku a koagulopatie (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Hodnocení bezpečnosti u pediatrických pacientů je založeno na omezených údajích o bezpečnosti ze

studie fáze I/II hodnotící farmakokinetiku, bezpečnost a účinnost přípravku Dacogen u pediatrických

pacientů (ve věku 1 rok až 14 let) s relabující nebo refrakterní akutní myeoidní leukemií (n = 17) (viz

bod 5.1). V této pediatrické studii nebyl zjištěn žádný nový bezpečnostní signál.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

učinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

S předávkováním u člověka nejsou přímé zkušenosti a neexistuje specifické antidotum. Z prvních

údajů z klinických studií publikovaných v literatuře však byla u dávek více než 20 krát vyšších, než je

současná terapeutická dávka, hlášena zvýšená myelosuprese zahrnující prolongovanou neutropenii a

trombocytopenii. Toxicita se pravděpodobně projeví jako prohloubení nežádoucích účinků, primárně

myelosuprese. Léčba předávkování je podpůrná.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatika, antimetabolity, analoga pyrimidinu, ATC kód: L01BC08

Mechanismus účinku

Decitabin (5-aza-2

-deoxycytidin) je analogem deoxynukleosidu cytidinu, který v nízkých dávkách

selektivně inhibuje DNA methyltransferázy, což vede k hypomethylaci genových promotorů a dále

může vést k reaktivaci genů potlačujících růst tumoru, indukci buněčné diferenciace nebo stárnutí

buněk následovanému programovou buněčnou smrtí.

Klinická účinnost a bezpečnost

Používání přípravku Dacogen bylo studováno v otevřené randomizované multicentrické studii fáze 3

(DACO-016) u pacientů s nově diagnostikovanou de novo nebo sekundární AML podle klasifikace

WHO. Dacogen (n = 242) byl srovnáván s vybranou léčbou (TC, n = 243), která sestávala podle

výběru pacienta, na základě doporučení lékaře, buď pouze z podpůrné léčby (n = 28, 11,5%) nebo

20 mg/m

cytarabinu subkutánně jednou denně po dobu 10 po sobě jdoucích dnů opakovaně každé

4 týdny (n = 215, 88,5%). Dacogen byl podáván jako 1 hodinová intravenózní infuze v dávce

20 mg/m

jednou denně po dobu 5 po sobě jdoucích dnů opakovaně každé 4 týdny.

Jak ukazují následující výchozí charakteristiky, pacienti, kteří byli považováni za vhodné pro

standardní indukční chemoterapii, nebyli do této studie zahrnuti. Medián věku ve vhodné populaci

(ITT) byl 73 let (rozmezí 64 až 91 let). Třicet šest procent pacientů mělo na počátku cytogenetiku se

špatným rizikem. Zbývající pacienti měli cytogenetiku se středním rizikem. Pacienti s výhodnou

cytogenetikou nebyli do této studie zahrnuti. Dvacet pět procent pacientů mělo ECOG skóre ≥ 2.

Osmdesát jedno procento pacientů mělo závažná další onemocnění (např. infekci, srdeční onemocnění,

onemocnění plic). Rozdělení pacientů léčených přípravkem Dacogen podle rasy bylo 209 (86,4%)

bělochů a 33 (13,6%) asiatů.

Primárním cílovým parametrem této studie bylo celkové přežití. Sekundárním cílovým parametrem

byl výskyt kompletní remise, který byl hodnocen nezávislým odborníkem. Terciárními cílovými

parametry byly přežití bez progrese a přežití bez příhod.

Medián doby celkového přežití v této ITT populaci byl 7,7 měsíce u pacientů léčených přípravkem

Dacogen ve srovnání s 5,0 měsíci u pacientů v rameni TC (poměr rizika 0,85; 95% CI: 0,69, 1,04;

p = 0,1079). Rozdíl nedosáhl statistické významnosti, existoval však trend ke zlepšení přežití s 15%

redukcí rizika úmrtí u pacientů léčených v rameni s přípravkem Dacogen (obrázek 1). Po úpravě kvůli

současné léčbě potenciálně modifikující onemocnění (tj. indukční chemoterapii nebo podávání

hypomethylující látky) ukázala analýza celkového přežití 20% snížení rizika úmrtí u pacientů v rameni

s přípravkem Dacogen [poměr rizika = 0,80; CI: 0,64, 0,99), p = 0,0437)].

Obrázek 1

Celkové přežití (populace ITT)

V analýze údajů o přežití z dalšího 1 roku prokázal účinek přípravku Dacogen na celkové přežití

klinické zlepšení ve srovnání s ramenem TC (7,7 měsíce proti 5,0 měsícům, poměr rizika = 0,82; CI:

0,68, 0,99, nominální hodnota p = 0,0373, obrázek 2).

Obrázek 2

Analýza celkového přežití (populace ITT)

Na základě počáteční analýzy u ITT populace bylo dosaženo statisticky významného rozdílu

u výskytu kompletní remise (CR + CRp) ve prospěch pacientů v rameni s přípravkem Dacogen, 17,8%

(43/242), ve srovnání s ramenem TC, 7,8% (19/243); rozdíl v léčbě 9,9% (95% CI: 4,07, 15,83),

p = 0,0011. Medián doby do nejlepší odpovědi a medián trvání nejlepší odpovědi u pacientů, kteří

dosáhli CR nebo CRp, byly 4,3 měsíce, resp. 8,3 měsíce. Doba bez progrese byla signifikantně delší

u pacientů v rameni s přípravkem Dacogen, 3,7 měsíce (95% CI: 2,7, 4,6), ve srovnání s pacienty

v rameni TC, 2,1 měsíce (95% CI: 1,9, 3,1); poměr rizika 0,75 (95/CI: 0,62, 0,91), p = 0,0031. Tyto

výsledky i ostatní výstupy popisuje tabulka 2.

Tabulka 2:

Další výstupy účinnosti ve studii DACO-016 (populace ITT)

Výstupy

Dacogen

n = 242

TC (kombinovaná

skupina)

n = 243

hodnota p

CR + CRp

43 (17,8%)

19 (7,8%)

0,0011

OR = 2,5

(1,40; 4,78)

38 (15,7%)

18 (7,4%)

(2,5; 4,1)

(1,9; 2,8)

0,0025

HR = 0,75

(0,62; 0,90)

(2,7; 4,6)

(1,9; 3,1)

0,0031

HR = 0,75

(0,62; 0,91)

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/344257/2016

EMEA/H/C/002221

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Dacogen

decitabinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Dacogen. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Dacogen.

Co je Dacogen?

Dacogen je prášek pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly). Obsahuje léčivou látku decitabin.

K čemu se přípravek Dacogen používá?

Přípravek Dacogen se používá k léčbě dospělých s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií,

což je druh rakoviny postihující bílé krvinky. Používá se u pacientů, u nichž není vhodná standardní

indukční chemoterapie (úvodní léčba protinádorovými léčivými přípravky).

Jelikož počet pacientů s akutní myeloidní leukemií je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se

vyskytující a přípravek Dacogen byl dne 8. června 2006 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Jak se přípravek Dacogen používá?

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčbu přípravkem Dacogen je třeba zahájit pod

dohledem lékaře, který má zkušenosti s podáváním chemoterapie.

Přípravek Dacogen se podává ve formě infuze do žíly po dobu jedné hodiny. Dávka se vypočítává na

základě výšky a tělesné hmotnosti pacienta. V rámci čtyřtýdenního léčebného cyklu se přípravek

Dacogen podává denně po dobu prvních pěti dnů. Doporučuje se absolvovat nejméně 4 léčebné cykly,

v léčbě však lze pokračovat, dokud akutní myeloidní leukemie zůstává pod kontrolou. Pokud se u

pacienta objeví některé závažné nežádoucí účinky, může se lékař rozhodnout léčbu odložit nebo

přerušit.

Dacogen

EMA/344257/2016

strana 2/3

Jak přípravek Dacogen působí?

Léčivá látka v přípravku Dacogen, decitabin, je analog cytidindeoxynukleosidu. To znamená, že je

podobná cytidindeoxynukleosidu, základní složce DNA (genetického materiálu) buněk. V těle se

decitabin přeměňuje na decitabintrifosfát, který se poté začleňuje do DNA, kde blokuje aktivitu enzymů

zvaných DNA-methyltransferázy (DNMT). Tyto enzymy podporují rozvoj a zhoršování rakoviny.

Blokováním DNMT decitabin brání růstu nádorových buněk a vede k jejich odumírání.

Jak byl přípravek Dacogen zkoumán?

Přípravek Dacogen byl zkoumán v jedné hlavní studii zahrnující 485 dospělých, u nichž byla nově

diagnostikována akutní myeloidní leukemie, ale nebyla u nich vhodná standardní indukční

chemoterapie. Přípravek Dacogen byl porovnáván jednak s podpůrnou léčbou (jakýmkoli léčivým

přípravkem nebo metodou, která má pomáhat pacientům, s výjimkou protinádorových léčivých

přípravků nebo chirurgického zákroku), a jednak s nízkou dávkou cytarabinu (jiného protinádorového

léčivého přípravku). Léčba byla podávána tak dlouho, dokud byla pro pacienty přínosná. Hlavním

měřítkem účinnosti byla doba přežití pacientů.

Jaký přínos přípravku Dacogen byl prokázán v průběhu studií?

Pacienti, kterým byl podáván přípravek Dacogen, žili průměrně po dobu 7,7 měsíce v porovnání

s 5 měsíci u pacientů, kteří dostávali podpůrnou léčbu nebo byli léčeni cytarabinem.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Dacogen?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Dacogen (zaznamenanými u více než 35 % pacientů) jsou

horečka, anémie (nízký počet červených krvinek) a trombocytopenie (nízký počet krevních destiček).

Mezi nejčastější závažné nežádoucí účinky (zaznamenané u více než 20 % pacientů) patří pneumonie

(zápal plic), trombocytopenie, neutropenie (nízký počet neutrofilů, typu bílých krvinek), febrilní

neutropenie (nízký počet bílých krvinek s horečkou) a anémie.

Přípravek Dacogen nesmějí užívat kojící ženy. Protože není známo, zda se léčivá látka vylučuje do

mateřského mléka, musejí pacientky v případě, že kojí a potřebují léčbu přípravkem Dacogen, kojení

přerušit.

Úplný seznam omezení a nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Dacogen je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Dacogen schválen?

Výbor CHMP konstatoval, že delší doba přežití u pacientů s akutní myeloidní leukemií léčených

přípravkem Dacogen je malé, ale významné, protože u pacientů, u nichž není vhodná standardní

indukční chemoterapie, je přínos aktuálně dostupné léčby omezený. U přípravku Dacogen se neobjevily

významné obavy z hlediska bezpečnosti a celkový bezpečnostní profil byl podobný jako u nízkých

dávek cytarabinu, nicméně u přípravku Dacogen byly častější některé nežádoucí účinky, jako jsou

infekce a neutropenie. Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Dacogen převyšují jeho rizika, a

proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Dacogen

EMA/344257/2016

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Dacogen?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Dacogen, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Dacogen

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Dacogen platné v celé Evropské unii dne

20. září 2012.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Dacogen je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Dacogen naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Dacogen vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 06-2016.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace