CORTIZEME

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CORTIZEME Suspenze k lokálnímu použití
 • Léková forma:
 • Suspenze k lokálnímu použití
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CORTIZEME Suspenze k lokálnímu použití
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Kortikosteroidy, slabý, kombinace s antibiotiky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937739 - 1 x 125 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/039/03-C
 • Datum autorizace:
 • 13-05-2003
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CORTIZEME suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC SA – 1

ére

Avenue – L.I.D. – 2065 m – 06516 – CARROS (France)

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CORTIZEME kožní suspenze

Neomycini sulfas

Prednisolonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml bílé homogenní suspenze obsahuje :

Léčivé látky:

Neomycini sulfas .

5000 IU

Prednisolonum .

1 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519).

0,005 ml

Natrium-hydroxymethansulfinát

1 mg

4.

INDIKACE

Léčba ekzémů nebo infekčních dermatitid u psů a koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost vůči kortikoidům.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Hypersensitivní reakce.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Množství přípravku se aplikuje v závislosti na povrchu lézí, které jsou léčeny. Striktní

dávkování při použití lokálních léčiv není doporučeno. Aplikaci opakujte 1-2krát denně po

dobu několika dnů až do zřetelného vyléčení lézí.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před aplikací je doporučeno vyholení resp. ostříhání srsti pokrývající postiženou oblast.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 měsíce

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při aplikaci používejte rukavice. Po použití přípravku si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Pouze pro zvířata.

Na předpis veterinárního lékaře.