Constella

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
linaklotid
Dostupné s:
Allergan Pharmaceuticals International Limited
ATC kód:
A06AX04
INN (Mezinárodní Name):
linaclotide
Terapeutické skupiny:
Léky na zácpu
Terapeutické oblasti:
Syndrom dráždivého střeva
Terapeutické indikace:
Přípravek Constella je určen pro symptomatickou léčbu středního až těžkého syndromu dráždivého střeva se zácpou (IBS-C) u dospělých.
Přehled produktů:
Revision: 21
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002490
Datum autorizace:
2012-11-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/002490

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

07-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

30-11-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

07-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

07-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

07-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

07-06-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Constella 290 mikrogramů tvrdé tobolky

Linaclotidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Constella a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Constella užívat

Jak se přípravek Constella užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Constella uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Constella a k čemu se používá

K čemu se přípravek Constella používá

Přípravek Constella obsahuje léčivou látku linaklotid. Používá se u dospělých pacientů k léčbě

příznaků středně těžké až těžké formy syndromu dráždivého tračníku (často nazývaného jen „IBS“) se

zácpou.

IBS je častá porucha střev. Hlavní příznaky IBS se zácpou jsou následující:

bolest v oblasti žaludku nebo břicha,

pocit nadmutí,

málo častá, tvrdá, málo objemná nebo „bobkovitá“ stolice.

Tyto příznaky se mohou u jednotlivých osob lišit.

Jak Constella funguje

Constella působí lokálně ve střevě a pomáhá snižovat bolest a nadýmání a obnovovat normální funkci

střev. Přípravek se nevstřebává do těla, ale váže se na receptor zvaný guanylátcykláza C na povrchu

střeva. Přípravek po navázání na tento receptor blokuje pocit bolesti a umožňuje pronikání tekutiny z

těla do střeva, čímž se stolice naředí a zvýší se pohyb střev.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Constella užívat

Neužívejte přípravek Constella

jestliže jste alergický(á) na linaklotid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže je Vám nebo Vašemu lékaři známo, že máte překážku pasáže v žaludku nebo ve střevě.

Upozornění a opatření

Váš lékař Vám předepsal tento lék poté, co vyloučil jiná onemocnění (zvláště onemocnění střev) a

usoudil, že trpíte IBS doprovázeným zácpou. Protože tato jiná onemocnění mohou mít stejné příznaky

jako IBS, je důležité, abyste svému lékaři neprodleně nahlásil(a) jakékoli změny nebo nepravidelnosti

v příznacích onemocnění.

Pokud se u Vás vyskytne závažný nebo déletrvající průjem (častá vodnatá stolice po dobu 7 dnů nebo

déle), přestaňte přípravek Constella užívat a poraďte se se svým lékařem (viz bod 4). Pijte dostatečné

množství tekutin, abyste nahradil(a) ztrátu vody a elektrolytů, jako je draslík, vzniklou průjmem.

Pokud se u Vás vyskytnou závažné břišní příznaky, které neustávají nebo se zhoršují, přestaňte užívat

přípravek Constella a obraťte se neprodleně na svého lékaře, protože se může jednat o příznaky

vyvíjejícího se protržení střevní stěny (perforace trávicího traktu). Viz bod 4.

Pokud se u Vás vyskytne krvácení z konečníku, uvědomte svého lékaře.

Se zvláštní opatrností postupujte, je-li Vám více než 65 let, protože existuje vyšší riziko, že dostanete

průjem.

Se zvláštní opatrností postupujte také v případě, pokud se u Vás vyskytne závažný nebo déletrvající

průjem a pokud trpíte dalším onemocněním (jako je například vysoký krevní tlak nebo diabetes) nebo

jste v minulosti prodělal(a) srdeční onemocnění nebo onemocnění cév (například pokud jste

prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt)).

Pokud se u Vás vyskytne zánětlivé onemocnění střev (například Crohnova choroba nebo ulcerózní

kolitida), poraďte se se svým lékařem, protože přípravek Constella není u těchto pacientů

doporučován.

Děti a dospívající

Tento lék nepodávejte dětem ani dospívajícím do 18 let, protože bezpečnost a účinnost přípravku

Constella u této věkové skupiny ještě nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Constella

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Máte-li silný nebo dlouhotrvající průjem, může být snížená účinnost některých léků, jako

například:

Perorální antikoncepce. Máte-li velmi silný průjem, může se stát, že nemusí správně fungovat

antikoncepční pilulky, a proto se doporučuje použít další metodu antikoncepce. Přečtěte si

pokyny v příbalové informaci pro pacienty k antikoncepčním pilulkám, které užíváte.

Léky vyžadující pečlivé a přesné dávkování, jako je například levothyroxin (hormon používaný

k léčbě snížené funkce štítné žlázy).

Některé léky, pokud se užívají spolu s přípravkem Constella, mohou zvyšovat riziko vzniku

průjmu; patří k nim například:

Léky používané k léčbě žaludečních vředů nebo nadměrného vylučování žaludeční kyseliny,

zvané inhibitory protonové pumpy.

Léky k léčbě bolesti a zánětů, zvané NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky).

Laxativa (projímadla).

Constella s jídlem

Je-li přípravek Constella podáván s jídlem, způsobuje častější stolice a průjem (řidší stolice), než když

je podáván nalačno (viz bod 3).

Těhotenství a kojení

O účincích přípravku Constella u těhotných a kojících žen jsou k dispozici pouze omezené údaje.

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo

plánujete otěhotnět, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Ve studii zaměřené na kojení bylo hodnoceno mléko sedmi kojících žen, které se již léčily

linaklotidem. V mléce nebyla zjištěna ani přítomnost linaklotidu ani jeho aktivního metabolitu (účinná

přeměněná forma linaklotidu). Proto se neočekává, že by při kojení bylo dítě vystaveno účinku

linaklotidu. Constella se může používat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Constella nebude mít žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Constella užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tobolka (tj. 290 mikrogramů linaklotidu) užitá ústy jednou

denně. Tobolka se má užívat nejméně 30 minut před jídlem.

Pokud u Vás nedošlo ke zlepšení příznaků

po 4 týdnech

léčby

,

obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Constella než jste měl(a)

Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování přípravkem Constella je průjem. Pokud jste užil(a)

příliš velké množství tohoto léčivého přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Constella

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze užijte následující

dávku v plánovaném čase a pokračujte jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Constella

Před ukončením léčby se doporučuje poradit se s lékařem. Léčbu přípravkem Constella však lze

bezpečně kdykoli ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10)

Průjem

Průjem je obvykle krátkodobý, pokud se však u Vás vyskytne závažný nebo déletrvající průjem (častá

vodnatá stolice po dobu 7 dnů nebo déle) a pociťujete točení hlavy, závratě nebo slabost, přestaňte

přípravek Constella užívat a poraďte se se svým lékařem.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

Bolest v oblasti žaludku nebo břicha

Pocit nadmutí

Plynatost

Střevní chřipka (virová gastroenteritida)

Pocit závratě

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

Mimovolný odchod stolice (inkontinence stolice)

Naléhavé nutkání na stolici

Pocit točení hlavy při náhlém postavení

Dehydratace (nedostatek vody v organismu)

Nízká hladina draslíku v krvi

Snížená chuť k jídlu

Krvácení z konečníku

Krvácení ze střev nebo konečníku včetně krvácení z hemoroidů

Pocit na zvracení

Zvracení

Kopřivka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000)

Snížený obsah hydrogenuhličitanu (bikarbonátu) v krvi

Vyvíjející se protržení střevní stěny (perforace trávicího traktu)

Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost z dostupných údajů nelze určit):

Vyrážka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Constella uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a na lahvičce

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření lahvičky se tobolky musí použít do 18 týdnů.

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek

chráněn před vlhkostí.

Varování:

Lahvička obsahuje jednu nebo více uzavřených nádobek obsahujících silikagel, který

udržuje tobolky v suchu. Tyto nádobky ponechejte v lahvičce. Nepolykejte je.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek, pokud zpozorujete jakékoli známky poškození lahvičky nebo

jakoukoli změnu vzhledu tobolek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Constella obsahuje

Léčivou látkou je linaclotidum. Jedna tobolka obsahuje 290 mikrogramů linaklotidu.

Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky: mikrokrystalická celulóza, hypromelóza 2910/5, dihydrát chloridu vápenatého a

leucin.

Obal tobolky: červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), želatina

a makrogol.

Inkoust: šelak, propylenglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, hydroxid draselný, oxid titaničitý

(E171) a černý oxid železitý (E172).

Jak Constella vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky jsou tvrdé neprůhledné tobolky bílé až bělavo-oranžové barvy, označené údajem „290“ šedým

inkoustem.

Jsou zabaleny v bílé polyethylenové lahvičce (HDPE) s bezpečnostním šroubovacím uzávěrem a s

dětskou pojistkou, s jednou nebo více nádobkami obsahujícími vysoušedlo (silikagel).

Constella je k dispozici v baleních obsahujících 10, 28nebo 90 tobolek a multipacku 112 tobolek

obsahujícím 4 krabičky po 28 tobolkách. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park

Dublin 17, D17 E400

Irsko

Výrobce

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park

Dublin 17, D17 E400

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Allergan NV/SA

Tél/Tel: + 32 (0)2 351 2424

Latvija

AbbVie SIA

Tel: +371 676 05000

България

Алерган България ЕООД

Тел.: + 359 (0) 800 20 280

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: + 370 5 205 3023

Česká republika

Allergan CZ s.r.o.

Tel: + 420 800 188 818

Magyarország

Allergan Hungary Kft.

Tel.: + 36 80 100 101

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Allergan Norden AB

Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK); + 47 80 01 04

97 (NO); +

358 800 115 003 (FI); + 46 8 594 100

00 (SE)

Nederland

Allergan BV

Tel: +32 (0)2 351 2424

Deutschland

Allergan GmbH

Tel: + 49 69 92038-1050

Ireland/Malta/United Kingdom (Northern

Ireland)

Allergan Pharmaceuticals International

Limited

Tel: + 1800 931 787 (IE); + 356 27780331

(MT); (UK(NI)) +44 (0) 1628 494026

Ελλάδα/Κύπρος

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 74 73 300

Österreich

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 43 1 99460 6355

Eesti

AbbVie OÜ

Tel: + 372 623 1011

Polska

Allergan Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 256 37 00

España

Allergan S.A.

Tel: + 34 91 807 6130

Portugal

Profarin Lda.

Tel: + 351 21 425 3242

France

Allergan France SAS

Tél: + 33 (0)1 49 07 83 00

România

Allergan S.R.L.

Tel: + 40 21 301 53 02

Hrvatska

AbbVied.o.o.

Tel: + 385 (0)1 5625 501

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: + 386 (1)32 08 060

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: + 354 550 3300

Slovenská republika

Allergan SK s.r.o.

Tel: + 421 2 593 961 00

Italia

Allergan S.p.A

Tel: + 39 06 509 562 90

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Constella 290 mikrogramů tvrdé tobolky.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje linaclotidum 290 mikrogramů.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Neprůhledná tobolka bílé až bělavo-oranžové barvy (18 mm x 6,35 mm), označená údajem „290“

šedou barvou.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Constella je indikován k symptomatické léčbě středně těžké až těžké formy syndromu

dráždivého tračníku spojeného se zácpou (IBS-C, irritable bowel syndrome with constipation) u

dospělých pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je jedna tobolka (290 mikrogramů) jednou denně.

Lékař musí pravidelně hodnotit nutnost pokračování léčby. Účinnost linaklotidu byla stanovena ve

dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích trvajících až šest měsíců. Pokud se u pacienta

po 4 týdnech léčby neprojeví zlepšení příznaků, je nutno jej znovu vyšetřit a znovu posoudit přínos a

rizika pokračující léčby.

Zvláštní populace

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin

U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Ačkoli u starších pacientů není zapotřebí žádná úprava dávky, léčbu je třeba pečlivě monitorovat a

pravidelně přehodnocovat (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Constella u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Tento léčivý přípravek se nemá používat u dětí a dospívajících (viz bod 4.4 a 5.1).

Způsob podání

Perorální podání. Tobolka se má užívat nejméně 30 minut před jídlem (viz bod 4.5).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na linaklotid nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s potvrzenou nebo suspektní mechanickou obstrukcí zažívacího traktu.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Constella se smí použít pouze po vyloučení organického onemocnění a po stanovení

diagnózy středně těžké až těžké formy IBS-C (viz bod 5.1).

Pacienti musí vzít na vědomí, že se během léčby může vyskytnout průjem a/ nebo krvácení z dolní

části trávicího traktu. Musí být poučeni, aby v případě výskytu závažného nebo déletrvajícího průjmu

či krvácení z dolní části trávicího traktu informovali svého lékaře (viz bod 4.8).

Vyskytne-li se závažný nebo déletrvající (např. déle než 1 týden) průjem, pacient musí vyhledat

lékařskou pomoc a je nutno zvážit dočasné vysazení linaklotidu, dokud průjem neustoupí. Zvláštní

opatrnost je nutná u pacientů náchylných k poruchám vodní či elektrolytové rovnováhy (např. u

starších pacientů, pacientů s kardiovaskulárním (KV) onemocněním, s diabetem nebo s hypertenzí); je

třeba zvážit kontroly elektrolytů.

Byly hlášeny případy perforace střeva po použití linaklotidu u pacientů se stavy, které mohou souviset

s lokalizovaným nebo difúzním ztenčením střevní stěny. Pacienty je třeba poučit, aby okamžitě

vyhledali lékařskou pomoc v případě závažné, přetrvávající nebo zhoršující se bolesti břicha; pokud se

tyto příznaky objeví, léčba linaklotidem se má ukončit.

Linaklotid nebyl hodnocen u pacientů s chronickým zánětlivým onemocněním střevního traktu, jako je

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida; proto se použití přípravku Constella u těchto pacientů

nedoporučuje.

Starší pacienti

Ohledně použití u starších pacientů jsou k dispozici jen omezené údaje (viz bod 5.1). Vzhledem k

vyššímu riziku průjmu, sledovanému v klinických hodnoceních (viz bod 4.8), je nutno těmto

pacientům věnovat zvýšenou pozornost a pečlivě a pravidelně vyhodnocovat poměr přínosů a rizik

léčby.

Pediatrická populace

Přípravek Constella se nemá používat u dětí a dospívajících, protože u této populace nebyl hodnocen.

Je známo, že v raném věku dochází k nadměrné expresi receptoru GC-C, a proto mohou být děti ve

věku do 2 let obzvláště citlivé na účinky linaklotidu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Linaklotid je vzácně detekovatelný v plazmě po podání

doporučených klinických dávek a studie

in vitro

prokázaly, že linaklotid není ani substrát, ani inhibitor

či induktor enzymatického systému cytochromu P450 a neinteraguje s řadou obvyklých efluxních

transportérů a přenašečových proteinů (viz bod 5.2).

Klinické hodnocení interakce léčivého přípravku s jídlem u zdravých subjektů ukázalo, že linaklotid v

terapeutických dávkách není detekovatelný v plazmě po jídle ani nalačno. Při podávání přípravku

Constella po jídle došlo k tvorbě častější a řidší stolice a také k více nežádoucím příhodám v

zažívacím traktu v porovnání s podáváním nalačno (viz bod 5.1). Tobolka se má užívat 30 minut před

jídlem (viz bod 4.2).

Při současné léčbě inhibitory protonové pumpy, laxativy nebo NSAID se může zvýšit riziko vzniku

průjmu. Při současném podávání přípravku Constella s takovými léčivy je nutné dbát opatrnosti.

Při závažném nebo déletrvajícím průjmu může být ovlivněna absorpce jiných perorálních léčivých

přípravků. Může být snížena účinnost perorální antikoncepce; doporučuje se používat doplňkové

metody antikoncepce k prevenci možného selhání perorální antikoncepce (viz informace k

předepisování perorální antikoncepce). Je nutno postupovat opatrně při předepisování léčivých

přípravků s úzkým terapeutickým indexem, absorbovaných ve střevě, například levothyroxinu, protože

jejich účinnost může být snížená.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O použití linaklotidu u těhotných žen jsou k dispozici omezené údaje. Studie reprodukční toxicity na

zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Podávání přípravku

Constella v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Constella se po perorálním podání absorbuje minimálně. Ve studii laktace, zaměřené pouze na mléko,

se sedmi kojícími ženami, které již terapeuticky užívaly linaklotid, nebyl v mléce detekován ani

linaklotid ani jeho aktivní metabolit. Proto se neočekává, že by kojení vedlo k expozici dítěte linaklotidu,

a Constella se může používat během kojení.

Účinky linaklotidu nebo jeho metabolitu na produkci mléka u kojících žen nebyly studovány

Fertilita

Studie na zvířatech ukazují, že přípravek nemá žádný vliv na mužskou ani ženskou fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Constella nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Linaklotid byl podáván perorálně 1 166 pacientům s IBS-C v kontrolovaných klinických studiích. 892

z těchto pacientů dostávalo linaklotid v doporučené dávce 290 mikrogramů denně. Celková expozice

v klinickém vývojovém plánu překročila 1 500 pacientoroků. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem

spojeným s léčbou přípravkem Constella byl průjem, většinou mírné až střední intenzity, který se

vyskytoval u méně než 20 % pacientů. Ve vzácných a závažnějších případech může – sekundárně – vést

k výskytu dehydratace, hypokalémie, snížení hladiny bikarbonátu v krvi, závratí a ortostatické

hypotenze.

Další časté nežádoucí účinky (> 1 %) byly bolest břicha, distenze břicha a plynatost.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

V klinických studiích byly při doporučeném dávkování 290 mikrogramů denně hlášeny následující

nežádoucí účinky, a to s následující frekvencí: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně

časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000) a není známo

(z dostupných údajů nelze určit).

Třída

orgánových

systémů podle

MedDRA

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Infekce a

infestace

Virová

gastroenteritida

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hypokalémie

Dehydratace

Snížená chuť k

jídlu

Poruchy

nervového

systému

Závrať

Cévní poruchy

Ortostatická

hypotenze

Gastrointestinál

ní poruchy

Průjem

Bolest břicha

Plynatost

Distenze břicha

Fekální

inkontinence

Nutkání na

stolici

Krvácení

z dolní části

trávicího traktu

včetně

hemoroidálního

krvácení a

rektálního

krvácení

Nauzea

Zvracení

Gastrointestinál

ní perforace

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Kopřivka

Vyrážka

Vyšetření

Snížení hladiny

bikarbonátu v

krvi

Popis vybraných nežádoucích účinků

Průjem, který je nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku, odpovídá farmakologickému účinku

léčivé látky. V klinických studiích měla 2 % léčených pacientů silný průjem a 5 % pacientů ukončilo

léčbu kvůli průjmu.

Většina hlášených případů průjmu byla mírné (43 %) až střední (47 %) intenzity; 2 % léčených

pacientů měla silný průjem. Přibližně polovina epizod průjmu začala v prvním týdnu léčby.

Přibližně u jedné třetiny pacientů průjem ustoupil během sedmi dnů, u 80 pacientů (50 %) však průjem

trval déle než 28 dnů (což představovalo 9,9 % všech pacientů léčených linaklotidem).

V klinických studiích ukončilo léčbu kvůli průjmu pět procent pacientů. U pacientů, u kterých bylo

nutno kvůli průjmu přerušit léčbu, průjem ustoupil za několik dnů po přerušení léčby.

U starších pacientů (> 65 let), hypertoniků a diabetiků byla vyšší četnost hlášení případů průjmu v

porovnání s celkovou populací IBS-C zařazenou do klinických hodnocení.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V

4.9

Předávkování

Při předávkování se mohou objevit příznaky vyplývající ze zesílení známých farmakodynamických

účinků léčivého přípravku, zejména průjem. Ve studii se zdravými dobrovolníky, kterým byla podána

jedna dávka 2 897 mikrogramů (až 10násobek doporučené terapeutické dávky), odpovídal

bezpečnostní profil subjektů bezpečnostnímu profilu u celkové populace, přičemž průjem byl

nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem.

Při případném předávkování musí být pacient léčen symptomaticky a podle potřeby s použitím

podpůrných opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léky proti zácpě, jiné léky proti zácpě, ATC kód: A06AX04

Mechanismus účinku

Linaklotid je agonista receptoru guanylátcyklázy (GC-C) s viscerálním analgetickým účinkem a

sekretorickým účinkem.

Linaklotid je syntetický peptid tvořený 14 aminokyselinami, který je strukturálně příbuzný se

skupinou endogenních guanylin peptidů. Linaklotid i jeho aktivní metabolit se vážou na receptor GC-

C na luminálním povrchu střevního epitelu. Je prokázáno, že linaklotid svým působením na GC-C

snižuje viscerální bolest a zvyšuje pasáž zažívacím traktem na zvířecích modelech a zvyšuje pasáž

tračníkem u člověka. V důsledku aktivace GC-C se zvyšují koncentrace cyklického

guanosinmonofosfátu (cGMP), a to extracelulárně i intracelulárně. Extracelulární cGMP snižuje

aktivitu nervových vláken vedoucích bolest, což má za následek snížení viscerální bolesti na zvířecích

modelech. Intracelulární cGMP způsobuje sekreci chloridů a bikarbonátů do střevního lumen, a to

aktivací transmembránového regulátoru vodivosti (CFTR), což vede ke zvýšení množství tekutin ve

střevě a ke zrychlení střevní pasáže.

Farmakodynamické účinky

Ve studii zkřížených interakcí s jídlem byl přípravek Constella podáván 18 zdravým subjektům v

dávce 290 mikrogramů po dobu 7 dnů, a to jak nalačno, tak po jídle. Při podání přípravku Constella

ihned po vysokotučné snídani docházelo k tvorbě častější a řidší stolice a také k více nežádoucím

příhodám v zažívacím traktu v porovnání s podáním nalačno.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost linaklotidu byla stanovena ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem

kontrolovaných klinických studiích fáze 3 u pacientů s IBS-C. V jedné klinické studii (studii 1) bylo

802 pacientů léčeno přípravkem Constella v dávce 290 mikrogramů nebo placebem jednou denně po

dobu 26 týdnů. Ve druhé studii (studii 2) bylo 800 pacientů léčeno po dobu 12 týdnů a poté byla

provedena další randomizace k následné léčbě trvající 4 týdny. Během 2týdenní vstupní fáze před

léčbou měli pacienti průměrné skóre bolesti břicha 5,6 (na stupnici 0-10) s 2,2 % dnů bez bolesti

břicha, se středním skóre nadýmání 6,6 (na stupnici 0-10) a s průměrným počtem 1,8 spontánních

stolic (spontaneous bowel movements, SBM) za týden.

Charakteristika populace pacientů zařazených do klinických hodnocení fáze 3 byla následující: střední

věk 43,9 let [rozmezí 18-87 let, přičemž 5,3 % bylo starších 65 let]; 90,1 % žen. Všichni pacienti

splňovali kritéria Rome II pro IBS-C a požadavek hlášení skóre bolesti břicha ≥ 3 na číselné hodnotící

stupnici 0-10 bodů (kritéria odpovídají populaci se středně těžkou až těžkou formou IBS), < 3 úplné

spontánní stolice a ≤ 5 SBM za týden během 2týdenní vstupní fáze.

Ko-primární cílové parametry v obou klinických studiích zahrnovaly počet pacientů, u kterých došlo

ke značné nebo úplné úlevě po dobu nejméně 50 % trvání léčby (tzv. responder stupně úlevy IBS) a

dále pak počet pacientů, u kterých došlo ke zlepšení o 30 % nebo více po dobu nejméně 50 % trvání

léčby (tzv. responder bolesti břicha/břišního diskomfortu). Oba tyto ko-primární cílové parametry byly

vyhodnoceny po 12 týdnech léčby.

Ve studii 1 se podle dat shromážděných za 12 týdnů projevila u 39 % pacientů léčených linaklotidem

(v porovnání s 17 % pacientů léčených placebem) odpověď v oblasti stupeň úlevy IBS (p < 0,0001) a

u 54 % pacientů léčených linaklotidem (v porovnání s 39 % pacientů léčených placebem) se projevila

odpověď v oblasti bolest břicha/břišní diskomfort (p < 0,0001). Ve studii 2 se u 37 % pacientů

léčených linaklotidem (v porovnání s 19 % pacientů léčených placebem) projevila odpověď v oblasti

stupeň úlevy IBS (p < 0,0001) a u 55 % pacientů léčených linaklotidem (v porovnání s 42 % pacientů

léčených placebem) se projevila odpověď v oblasti bolest břicha/břišní diskomfort (p < 0,0002).

Ve studii 1 se podle dat shromážděných za 26 týdnů projevila u 37 % pacientů léčených linaklotidem

(v porovnání s 17 % pacientů léčených placebem) odpověď v oblasti stupeň úlevy IBS (p < 0,0001) a

u 54 % pacientů léčených linaklotidem (v porovnání s 36 % pacientů léčených placebem) se projevila

odpověď v oblasti bolest břicha/břišní diskomfort (p = 0,0001).

V obou studiích bylo toto zlepšení pozorováno v průběhu 1. týdne a zůstalo zachováno po celou dobu

léčby (obrázky 1 a 2). Ukázalo se, že u linaklotidu nedochází k tzv. rebound efektu (zhoršení příznaků

po vysazení léku) po ukončení 3měsíční kontinuální léčby.

Ostatní známky a příznaky IBS-C včetně nadýmání, frekvence úplné spontánní stolice (complete

spontaneous bowel movement, CSBM), úsilí, konzistence stolice se zlepšily u pacientů léčených

linaklotidem v porovnání s pacienty léčenými placebem (p < 0,0001), jak ukazuje následující tabulka.

Tohoto účinku bylo dosaženo v 1. týdnu a zůstal zachován po celou dobu léčby.

Vliv linaklotidu na příznaky IBS-C během prvních 12 týdnů léčby ve sdružených klinických

studiích účinnosti fáze 3 (studie 1 a 2)

Hlavní

sekundární

parametry

účinnosti

Placebo

(N = 797)

Linaklotid

(N = 805)

Výchozí

hodnota,

průměr

12

týdnů,

průměr

Změna

oproti

výchozí

hodnotě,

průměr

Výchozí

hodnota,

průměr

12

týdnů,

průměr

Změna

oproti

výchozí

hodnotě,

průměr

Průměrný

rozdíl LS

Nadýmání

(11bodová NRS)

–1,0

–1,9

–0,9*

CSBM/týden

1,6*

Konzistence stolice

(skóre BSFS)

1,4*

Úsilí (5bodová

ordinální stupnice)

– 0,6

–1,3

–0,6*

*p < 0,0001; linaklotid vs placebo. LS: nejmenší čtverec

CSBM: úplná spontánní stolice

Léčba linaklotidem také způsobila významné zlepšení výsledků ve validovaných dotaznících

hodnotících kvalitu života (IBS-QoL; p < 0,0001) a EuroQoL (p = 0,001), specifických pro dané

onemocnění. Klinicky významná odpověď v celkovém skóre IBS-QoL (rozdíl > 14 bodů) byla

dosažena u 54 % pacientů léčených linaklotidem v porovnání s 39 % pacienty léčenými placebem.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky klinických studií

s přípravkem Constella u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s funkční zácpou. Informace

o použití u dětí viz bod 4.2.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Linaklotid je obecně minimálně detekovatelný v plazmě po podání terapeutických perorálních dávek,

a proto nelze vypočítat standardní farmakokinetické parametry.

Po jednotlivých dávkách až 966 mikrogramů a opakovaných dávkách až 290 mikrogramů linaklotidu

nebyly zjistitelné plazmatické koncentrace mateřské složky ani aktivního metabolitu (des-tyrosin). Po

podání 2 897 mikrogramů 8. den, po 7denním podávání 290 mikrogramů/den, byl linaklotid

detekovatelný pouze u 2 z 18 subjektů v koncentracích dosahujících pouze těsně nad dolní limit

stanovitelnosti 0,2 ng/ml (rozsah koncentrací byl od 0,212 do 0,735 ng/ml). Ve dvou pivotních

studiích fáze 3, ve kterých bylo pacientům podáváno 290 mikrogramů linaklotidu jednou denně, byl

linaklotid detekován pouze u 2 ze 162 pacientů přibližně 2 hodiny po počáteční dávce linaklotidu

(koncentrace byly 0,241 ng/ml až 0,239 ng/ml); po 4 týdnech léčby nebyl detekován u žádného ze 162

léčených pacientů. Aktivní metabolit nebyl detekován u žádného ze 162 pacientů v žádném časovém

okamžiku.

Distribuce

Vzhledem k tomu, že linaklotid je po podání terapeutických dávek vzácně detekovatelný v plazmě,

nebyly provedeny standardní studie distribuce. Předpokládá se, že systémová distribuce linaklotidu je

nulová nebo zanedbatelná.

Biotransformace

Linaklotid je metabolizován lokálně v gastrointestinálním traktu na svůj primární aktivní metabolit,

des-tyrosin. V gastrointestinálním traktu probíhá redukce a enzymatická proteolýza linaklotidu i

aktivního metabolitu des-tyrosinu na menší peptidy a přirozeně se vyskytující aminokyseliny.

In vitro byla zkoumána potenciální inhibiční aktivita linaklotidu a jeho aktivního primárního

metabolitu MM-419447 na lidské efluxní transportéry BCRP, MRP2, MRP3 a MRP4 a na lidské

přenašečové proteiny OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, PEPT1 a OCTN1. Výsledky této studie

ukázaly, že ani peptid není inhibitorem běžných efluxních transportérů a přenašečových proteinů

studovaných v klinicky relevantních koncentracích.

In vitro byl zkoumán vliv linaklotidu a jeho metabolitů na inhibici běžných střevních enzymů

(CYP2C9 a CYP3A4) a jaterních enzymů (CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4) nebo na

indukci jaterních enzymů (CYP1A2, 2B6 a 3A4/5). Výsledky těchto studií ukázaly, že linaklotid a

jeho metabolit des-tyrosin nejsou inhibitory ani induktory enzymatického systému cytochromu P450.

Eliminace

Po jedné perorální dávce 2 897 mikrogramů linaklotidu 8. den, po 7denním podávání

290 mikrogramů/den, 18 zdravým dobrovolníkům bylo přibližně 3-5 % dávky vyloučeno stolicí;

prakticky vše byl aktivní metabolit des-tyrosin.

Věk a pohlaví

Klinické studie ke zjištění vlivu věku a pohlaví na klinické farmakokinetické vlastnosti linaklotidu

nebyly provedeny vzhledem k jeho vzácné detekovatelnosti v plazmě. Není pravděpodobné, že by

pohlaví mělo jakýkoli vliv na dávkování. Informace související s věkem naleznete v bodech 4.2, 4.4 a

4.8.

Porucha funkce ledvin

Přípravek Constella nebyl hodnocen u pacientů s poruchou funkce ledvin. Linaklotid je vzácně

detekovatelný v plazmě, proto se nepředpokládá, že by porucha funkce ledvin ovlivňovala clearance

mateřské složky nebo jejích metabolitů.

Porucha funkce jater

Přípravek Constella nebyl hodnocen u pacientů s poruchou funkce jater. Linaklotid je vzácně

detekovatelný v plazmě a není metabolizován jaterními enzymy cytochromu P450, a proto se

nepředpokládá, že by porucha funkce jater ovlivňovala clearance mateřského léku nebo jeho

metabolitu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky

Mikrokrystalická celulóza

Hypromelóza 2910/5

Dihydrát chloridu vápenatého

Leucin

Obal tobolky

Oxid titaničitý (E171)

Želatina

Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

Makrogol

Inkoust

Šelak

Propylenglykol

Koncentrovaný roztok amoniaku

Hydroxid draselný

Oxid titaničitý (E171)

Černý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Neotevřená lahvička s 28, 90 tobolkami a multipack obsahující 112 tobolek (4 balení s 28 tobolkami):

3 roky.

Neotevřená lahvička s 10 tobolkami: 2

roky

Po prvním otevření: 18 týdnů.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek

chráněn před vlhkostí.

Lahvička obsahuje jednu nebo více uzavřených nádobek s obsahem silikagelu, který udržuje tobolky

v suchu. Tyto nádobky ponechejte v lahvičce.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Bílá polyethylenová lahvička (HDPE) s bezpečnostním uzávěrem a s dětskou pojistkou, s jednou nebo

více nádobkami obsahujícími vysoušedlo (silikagel).

Velikosti balení: 10, 28 nebo 90 tobolek a multipack obsahující 112 (4x28) tobolek. Na trhu nemusí být

k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park

Dublin 17, D17 E400

Irsko

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/002490

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Constella

linaclotide

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Constella. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Constella.

Co je Constella?

Constella je léčivý přípravek obsahující léčivou látku linaklotid. K dispozici je ve formě tobolek

(290 mikrogramů).

K čemu se přípravek Constella používá?

Přípravek Constella se používá k léčbě symptomů středně těžké až těžké formy syndromu dráždivého

tračníku (IBS, irritable bowel syndrome) u dospělých. Syndrom dráždivého tračníku je dlouhodobé

onemocnění trávicího traktu charakterizované bolestí nebo nepříjemným pocitem v břiše a nadýmáním

a změnou frekvence a typu stolice.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Constella používá?

Doporučená dávka přípravku Constella je jedna tobolka jednou denně, užívaná nejméně 30 minut před

jídlem.

Lékař by měl pravidelně vyhodnocovat nutnost další léčby. Jestliže u pacienta nedošlo po čtyřech

týdnech léčby ke zlepšení, měly by být zváženy přínosy a rizika pokračování léčby.

Jak přípravek Constella působí?

Léčivá látka v přípravku Constella, linaklotid, se váže na určité receptory v trávicím traktu zvané

guanylátcykláza C. Vazbou na tyto receptory zmírňuje přípravek bolest a zvyšuje vylučování tekutiny

do střeva, čímž se stolice naředí a zvyšuje se pohyb střev.

Jakým způsobem byl přípravek Constella zkoumán?

Účinky přípravku Constella byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na

lidech.

Přípravek Constella byl zkoumán ve dvou stěžejních studiích zahrnujících celkem 1608 pacientů se

syndromem dráždivého tračníku se zácpou, ve kterých byl srovnáván s placebem (léčbou neúčinným

přípravkem). Hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů, u kterých došlo k alespoň 30% zmírnění

bolesti a nepříjemného pocitu, a počet pacientů, u kterých došlo ke značné nebo úplné úlevě od

veškerých symptomů syndromu dráždivého tračníku po dobu nejméně 6 týdnů z 12týdenního období

léčby. Jedna ze studií se také zabývala účinky přípravku Constella po 26 týdnech léčby.

Jaký přínos přípravku Constella byl prokázán v průběhu studií?

Bylo prokázáno, že přípravek Constella je při zlepšování symptomů syndromu dráždivého tračníku

účinnější než placebo. V první studii došlo u 55 % pacientů, kteří dostávali přípravek Constella, ke

zmírnění bolesti a nepříjemného pocitu o 30 % nebo více po dobu minimálně 6 týdnů z 12týdenního

období léčby, oproti 42 % pacientů, kteří dostávali placebo. U 37 % pacientů, kteří dostávali přípravek

Constella, navíc došlo k úplné úlevě od symptomů po dobu minimálně 6 týdnů z 12týdenního

léčebného období oproti 19 % pacientů, kteří dostávali placebo.

Podobné výsledky byly získány i ve druhé studii, ve které došlo u 54 % pacientů užívajících přípravek

Constella ke zmírnění bolesti a nepříjemného pocitu a 39 % z nich pociťovalo značnou nebo úplnou

úlevu po dobu minimálně 6 týdnů z 12týdenního léčebného období oproti 39 %, respektive 17 %

pacientů ve skupině s placebem.

Výsledky po 26 týdnech léčby ukázaly zmírnění bolesti (po dobu nejméně 13 týdnů z 26) u 54 %

pacientů užívajících přípravek Constella oproti 36 % pacientů užívajících placebo i úlevu od symptomů

po dobu mi

nimálně 13 týdnů u 37 % pacientů užívajících přípravek Constella ve srovnání se 17 %

pacientů ve skupině s placebem.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Constella?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Constella je průjem, mírný až střední, objevující se u 10

až 20 pacientů ze 100. Ve vzácnějších a závažnějších případech může vést průjem k dehydrataci,

hypokalémii (nízké hladině draslíku v krvi), poklesu bikarbonátu v krvi, závrati a ortostatické hypotenzi

(nízkému tlaku krve při zvedání do stoje).

Přípravek Constella nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na linaklotid nebo na kteroukoli

dalších složku tohoto přípravku. Nesmějí jej dále užívat pacienti s prokázanou blokádou žaludku či

střeva nebo s podezřením na ni.

Na základě čeho byl přípravek Constella schválen?

Výbor CHMP dospěl k názoru, že u přípravku Constella byly v dlouhodobém měřítku (po dobu až šesti

měsíců) prokázány klinicky relevantní prospěšné účinky u pacientů se syndromem dráždivého tračníku

se zácpou. Byl také prokázán prospěšný účinek na kvalitu života pacientů. Výbor vzal ovšem také

Constella

strana 2/3

Constella

strana 3/3

v úvahu, že přibližně polovina pacientů neměla adekvátní prospěch z léčby, a doporučil proto, aby po

čtyřech týdnech byla znovu zvážena nutnost v léčbě pokračovat. Co se týče bezpečnosti, výbor CHMP

dospěl k názoru, že nežádoucí účinky přípravku Constella, zejména průjem, jsou řešitelné. Výbor CHMP

rozhodl, že přínosy přípravku Constella převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Constella:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Constella platné v celé Evropské unii dne

26. listopadu 2012.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Constella je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Constella naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v listopadu 2012.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace