COLISTIMAX 1 200 000 IU/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLISTIMAX 1 200 000 IU/ g Prášek pro perorální roztok
 • Dávkování:
 • 1200000IU/ g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLISTIMAX 1 200 000 IU/g Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • selata, neruminující telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Antibiotika
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900207 - 1 x 100 g - sáček; 9937779 - 100 x 1 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/001/07-C
 • Datum autorizace:
 • 15-01-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 11-06-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

KELA NV

Colistimax 1200

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KELA N.V.,

St. Lenaartseweg 48,

2320 Hoogstraten,

BELGIE

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Laboratoires Biové

3 Rue de Lorraine

62510 Arques

Francie

2

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLISTIMAX 1200 prášek pro přípravu perorálního roztoku

Colistini sulfas

3

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý gram obsahuje

Léčivá látka:

Colistini sulas 1.200.000 IU (ekvivalentní 50 mg)

4

INDIKACE

Léčba gastrointestinálních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na kolistin, zejména

E.coli a Salmonella spp.

5

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou popisovány.

Březen 2011

1 / 3

KELA NV

Colistimax 1200

7

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Telata (neruminující) a selata.

8

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorálně v mléčné náhražce u telat, u selat v pitné vodě.

Telata:

5 g Colistimax 1200 plv. sol. a.u.v. na 100 kg ž.hm., 2 x denně (ekvivalentní 5

mg kolistinu sulfát na kg ž.hm. a den) po dobu 5 až 7 dnů.

Selata:

1 g Colistimax 1200 plv. sol. a.u.v. na 10 kg ž.hm. (equivalentní o 5 mg

kolistinu sulfát na1 kg ž.hm.) po dobu 5 až 7 dnů.

1 kg Colistimax 1200 plv. sol. a.u.v. na1000 litrů pitné vody.

9

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou popisovány.

10

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso telat:

7 dní

Maso selat:

2 dny.

11

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v suchu a při teplotě do 25 °C

Uchovávejte v dobře uzavřeném váčku.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě podle návodu: 9 hodin.

Medikované mléko musí být spotřebováno okamžitě.

12

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě projevů silné bakteriální diarei s rizikem septikemie se doporučuje podpořit

perorální léčbu parenterální aplikací antibiotik podobného spektra.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Březen 2011

2 / 3

KELA NV

Colistimax 1200

Zabraňte

kontaktu

léčiva s kůží a jeho inhalaci během aplikace. Při nakládání

s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z ochranného obleku, respirátoru a rukavic.

V případě nekorektní aplikace vyhledejte lékařské ošetření.

13

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Při likvidaci odpadního materiálu a nepoužitého zbytku postupovat podle platných

legislativních předpisů v ČR.

14

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2011

Březen 2011

3 / 3