Clopidogrel Acino Pharma

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
klopidogrel
Dostupné s:
Acino Pharma GmbH
ATC kód:
B01AC04
INN (Mezinárodní Name):
clopidogrel
Terapeutické skupiny:
Antitrombotické činidla
Terapeutické oblasti:
Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction
Terapeutické indikace:
Klopidogrel je indikován u dospělých k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika dny až méně než před 35 dny), po ischemické cévní mozkové příhodě (od 7 dny až méně než před 6 měsíci) nebo prokázaným onemocněním periferních tepen. Pro další informace viz bod 5.
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001172
Datum autorizace:
2009-09-21
EMEA kód:
EMEA/H/C/001172

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 26-07-2012
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 26-07-2012
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 26-07-2012
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 26-07-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBA

LOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clopidogrel Acino Pharma

75 mg potahované tablety

clopidogrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Clopidogrel Acino Pharma

a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clopidogrel Acino Pharma

užívat

Jak se Clopidogrel Acino Pharma

užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Clopidogrel Acino Pharma

uchovávat

Další informace

1.

CO JE CLOPIDOGREL ACINO PHARMA

A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Clopidogrel Acino Pharma

obsahuje léčivou látku klopidogrel, která patří do skupiny léků zvaných

protidestičková léčiva. Krevní destičky (nazývané trombocyty) jsou velmi malá tělíska v krvi, která se

při srážení krve shlukují. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku

krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).

Clopidogrel Acino Pharma

se užívá k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve

zkornatělých tepnách (arteriích). Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza

a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).

Clopidogrel Acino Pharma

Vám byl předepsán, aby

napomohl prevenci vzniku

krevních sraženin a

snížil riziko těchto závažných příhod, protože:

-

trpíte kornatěním tepen (také známým jako ateroskleróza), a

-

prodělal(a) jste srdeční infarkt, mrtvici nebo máte onemocnění periferních tepen (špatný

průtoký krve v pažích nebo nohou způsobený cévními uzávěry).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLOPIDOGREL

ACINO PHARMA UŽÍVAT

Neužívejte Clopidogrel Acino Pharma:

-

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klopidogrel nebo některou z pomocných látek

přípravku Clopidogrel Acino Pharma;

-

pokud trpíte onemocněním, které je v současné době doprovázeno krvácením, např.

žaludeční vřed nebo krvácení do mozku;

-

pokud trpíte závažnou poruchou jater;

Pokud si myslíte, že se Vás některé z uvedených potíží týkají nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti,

poraďte se, než začnete Clopidogrel Acino Pharma užívat, se svým lékařem.

Přípavek již není registrován

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clopidogrel Acino Pharma

je zapotřebí:

Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete

užívat Clopidogrel Acino Pharma:

-

máte zvýšené riziko krvácení např.:

-

onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed) - krevní

poruchu, při které je zvýšena pravděpodobnost vzniku vnitřního krvácení (krvácení do

jakýchkoli tkání, orgánů nebo kloubů)

-

nedávné závažné zranění

-

nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního)

-

plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech.

-

pokud u Vás v uplynulých 7 dnech byla zjištěna krevní sraženina v cévách v mozku

(mozková mrtvice)

-

pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

Pokud užíváte Clopidogrel Acino Pharma:

Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu (rovněž

známé jako trombotická trombocytopenická purpura nebo TTP) zahrnující horečku a podkožní

podlitiny, které mohou vypadat jako červené drobné tečky současně s nebo bez nevysvětlitelné

výrazné únavy, zmatenosti, žloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) (viz bod 4 „MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY“).

Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle. To souvisí

s mechanismem účinku tohoto léku, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin. V případě

lehkého poranění, jako třeba říznutí, poranění při holení, se obvykle není třeba obávat. Přesto,

pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 4

„MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY“).

Váš lékař může provést krevní testy.

Děti a dospívající

Clopidogrel Acino Pharma

není určen pro podávání dětem

nebo mladistvým.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRA

VKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clopidogrel Acino Pharma 75 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (ve formě besylátu)

Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje 3,80 mg hydrogenovaného ricinového oleje.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé až šedobílé, tvrdé, kulaté a bikonvexní potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Klopidogrel je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů:

U pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika málo až méně než před 35

dny), po ischemické cévní mozkové příhodě (proběhlé před 7 dny až méně než před 6

měsíci) nebo s prokázaným onemocněním periferních cév

Pro další informace viz bod 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a starší pacienti

Klopidogrel se užívá v jedné denní dávce 75 mg.

V případě zapomenuté dávky:

V průběhu méně než 12 hodin po pravidelné době: pacient by měl užít dávku okamžitě a další

dávku užije již v pravidelnou dobu.

Po více než 12 hodinách: pacient by měl užít další dávku v pravidelnou dobu a dávku

nezdvojovat.

Pediatrická populace

Klopidogrel nemá být použit u dětí z důvodu obav ohledně účinnosti (viz bod 5.1).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin jsou terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

U pacientů se středně těžkým onemocněním jater, kteří mohou mít sklon ke krvácení, jsou

terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Způsob podá

Perorální podání

Přípavek již není registrován

Přípravek může být užit s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

Závažná porucha funkce jater.

Aktivní patologické krvácení jako krvácení při peptickém vředu nebo intrakraniální

hemoragie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Krvácení a hematologické poruchy

Vzhledem k riziku krvácení a hematologických nežádoucích účinků by v případě, že se objeví během

léčby podezření na krvácení, mělo být neodkladně zváženo vyšetření krevního obrazu a/nebo jiné

vhodné vyšetření (viz bod 4.8). Stejně jako u ostatních antiagregancií by klopidogrel měl být užíván

s opatrností u pacientů s možným rizikem zvýšeného krvácení po traumatu, operaci nebo v důsledku

jiných patologických stavů a v případě současného podání klopidogrelu a ASA, heparinu, inhibitorů

glykoproteinu IIb/IIIa nebo nesteroidních antiflogistik (NSAID) včetně cox-2 inhibitorů. Pacienti by

měli být pečlivě sledováni, zda se u nich neobjeví jakékoli známky krvácení včetně okultního

krvácení, zvláště během prvních týdnů léčby a/nebo po invazívním kardiologickém výkonu nebo

operaci. Současné podávání klopidogrelu s perorálními antikoagulancii se nedoporučuje, neboť může

zvýšit intenzitu krvácení (viz bod 4.5).

Pokud má pacient podstoupit plánovanou operaci a antiagregační účinek není dočasně žádoucí, je

třeba klopid

ogrel v

ysadit 7 dní před výkonem. Pacienti by měli před plánováním jakékoli operace

nebo další farmakoterapie upozornit lékaře a zubní lékaře, že užívají klopidogrel. Klopidogrel

prodlužuje dobu krvácivosti a měl by tedy být podáván pacientům s tendencí ke krvácení (zvláště

gastrointestinálnímu a intraokulárnímu) opatrně.

Pacienty je třeba informovat, že pokud užívají klopidogrel, mohla by zástava krvácení trvat déle než

obvykle a že by měli o každém nezvyklém krvácení (místě výskytu nebo délce) informovat svého

lékaře.

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) byla po užití klopidogrelu hlášena velmi zřídka,

někdy po krátké expozici. Je charakterizována trombocytopenií a mikroangiopatickou hemolytickou

anémií spojenou buď s neurologickým nálezem, renální dysfunkcí nebo horečkou. TTP je potenciálně

fatální stav vyžadující neodkladnou léčbu včetně plasmaferézy.

Nedávná cévní mozková příhoda

Vzhledem k nedostatku údajů nelze klopidogrel doporučit během prvních 7 dnů po akutní ischemické

cévní mozkové příhodě.

Cytochrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogenetika:

U pacientů, kteří jsou pomalými metabolizátory CYP2C19, se při podávání doporučených dávek

klopidogrelu tvoří menší množství aktivního metabolitu a podávání klopidogrelu má tak menší vliv na

funkci krevních destiček. Jsou k dispozici testy pro jištění pacientova genot

ypu CYP2C19.

Vzhledem k tom

u, že klopidogrel je metabolizován na aktivní metabolit částečně cestou CYP2C19, je

možné očekávat, že užití léčivých přípravků inhibujících aktivitu tohoto enzymu by se mohlo projevit

snížením hladiny aktivního metabolitu klopidogrelu. Klinický význam této interakce je nejasný.

Z preventivních důvodů je zapotřebí vyvarovat se současného podávání silných nebo středně silných

inhibitorů CYP2C19 (viz bod 4.5, kde je uveden seznam inhibitorů CYP2C19, a také viz bod 5.2).

Přípavek již není registrován

Porucha funkce ledvin

Terapeutická zkušenost s klopidogrelem u pacientů s poruchou renálních funkcí je omezená. Při

podávání přípravku těmto pacientům je tedy nutná zvláštní opatrnost (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Zkušenosti jsou omezené i u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater, kteří mají dispozici ke

krvácení. Při podávání klopidogrelu těmto pacientům je nutno postupovat s opatrností (viz bod 4.2).

Pomocné látky

Clopidogrel Acino Pharma obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, který může vyvolat žaludeční

nevolnost a průjem.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia:

současné podávání klopidogrelu s perorálními antikoagulancii se

nedoporučuje, neboť může mít za následek zvýšenou intenzitu krvácení (viz bod 4.4). Ačkoliv

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/1172

Clopidogrel Acino Pharma

klopidogrel

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Clopidogrel Acino Pharma?

Clopidogrel Acino Pharma je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku klopidogrel. Je dostupný

ve formě bílých kulatých tablet (75 mg).

Přípravek Clopidogrel Acino Pharma je „generikum“. To znamená, že přípravek Clopidogrel Acino

Pharma je obdobou „referenčního přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku

Plavix. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Na co se přípravek Clopidogrel Acino Pharma používá?

Přípravek Clopidogrel Acino Pharma se používá u dospělých k prevenci aterotrombotických příhod

(potíží způsobených krevními sraženinami a ztvrdnutím krevních cév). Přípravek Clopidogrel Acino

Pharma může být podáván následujícím skupinám pacientů:

pacientům, kteří nedávno prodělali infarkt myokardu (srdeční záchvat). Léčbu přípravkem

Clopidogrel Acino Pharma lze zahájit v průběhu několika dnů po záchvatu a až 35 dnů po něm;

pacientům, kteří nedávno prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu (mozkovou příhodu

způsobenou nedostatečným krevním zásobením části mozku). Léčbu přípravkem Clopidogrel

Acino Pharma lze zahájit od 7 dnů do 6 měsíců po mozkové příhodě;

pacientům s onemocněním periferních artérií (s potížemi s průtokem krve v cévách).

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Clopidogrel Acino Pharma používá?

Běžná dávka přípravku Clopidogrel Acino Pharma je jedna 75mg tableta jednou denně, užívaná

s jídlem nebo bez něj.

Jak přípravek Clopidogrel Acino Pharma působí?

Léčivá látka v přípravku Clopidogrel Acino Pharma, klopidogrel, zabraňuje agregaci krevních

destiček. To znamená, že pomáhá předcházet tvorbě krevních sraženin. Srážení krve probíhá díky

agregaci (shlukování) speciálních buněk přítomných v krvi, které se nazývají krevní destičky.

Klopidogrel brání krevním destičkám v agregaci tím, že znemožňuje navázání látky nazývané ADP na

určitý receptor na jejich povrchu. To způsobuje, že destičky ztrácejí schopnost se „lepit“, čímž

klopidogrel snižuje riziko tvorby krevních sraženin a napomáhá prevenci dalšího srdečního záchvatu

či mozkové příhody.

Přípavek již není registrován

Jak byl přípravek Clopidogrel Acino Pharma zkoumán?

Vzhledem k tomu, že přípravek Clopidogrel Acino Pharma je generikum, studie přípravku se omezily

pouze na testy zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním přípravkem Plavix. Dva

léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Clopidogrel Acino Pharma?

Vzhledem k tomu, že přípravek Clopidogrel Acino Pharma je generikum a je bioekvivalentní

s referenčním léčivým přípravkem, jeho přínosy a rizika jsou považovány za totožné s přínosy a riziky

referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Clopidogrel Acino Pharma schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské

unie (EU) bylo prokázáno, že přípravek Clopidogrel Acino Pharma je kvalitativně srovnatelný a

bioekvivalentní s přípravkem Plavix. Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že (stejně jako

u přípravku Plavix) přínosy přípravku Clopidogrel Acino Pharma převyšují zjištěná rizika. Výbor

doporučil, aby přípravku Clopidogrel Acino Pharma bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Clopidogrel Acino Pharma:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Clopidogrel Acino Pharma platné v celé

Evropské unii společnosti Acino Pharma GmbH dne 21

-

září-2009.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Clopidogrel Acino Pharma je

k dispozici zde

Zpráva EPAR pro referenční přípravek je rovněž k dispozici na internetových stránkách agentury

EMEA.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2009.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace