Clopidogrel Acino Pharma

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
klopidogrel
Dostupné s:
Acino Pharma GmbH
ATC kód:
B01AC04
INN (Mezinárodní Name):
clopidogrel
Terapeutické skupiny:
Antitrombotické činidla
Terapeutické oblasti:
Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction
Terapeutické indikace:
Klopidogrel je indikován u dospělých k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika dny až méně než před 35 dny), po ischemické cévní mozkové příhodě (od 7 dny až méně než před 6 měsíci) nebo prokázaným onemocněním periferních tepen. Pro další informace viz bod 5.
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001172
Datum autorizace:
2009-09-21
EMEA kód:
EMEA/H/C/001172

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

26-07-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

26-07-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

26-07-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

26-07-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBA

LOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clopidogrel Acino Pharma

75 mg potahované tablety

clopidogrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Clopidogrel Acino Pharma

a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clopidogrel Acino Pharma

užívat

Jak se Clopidogrel Acino Pharma

užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Clopidogrel Acino Pharma

uchovávat

Další informace

1.

CO JE CLOPIDOGREL ACINO PHARMA

A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Clopidogrel Acino Pharma

obsahuje léčivou látku klopidogrel, která patří do skupiny léků zvaných

protidestičková léčiva. Krevní destičky (nazývané trombocyty) jsou velmi malá tělíska v krvi, která se

při srážení krve shlukují. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku

krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).

Clopidogrel Acino Pharma

se užívá k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve

zkornatělých tepnách (arteriích). Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza

a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).

Clopidogrel Acino Pharma

Vám byl předepsán, aby

napomohl prevenci vzniku

krevních sraženin a

snížil riziko těchto závažných příhod, protože:

-

trpíte kornatěním tepen (také známým jako ateroskleróza), a

-

prodělal(a) jste srdeční infarkt, mrtvici nebo máte onemocnění periferních tepen (špatný

průtoký krve v pažích nebo nohou způsobený cévními uzávěry).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLOPIDOGREL

ACINO PHARMA UŽÍVAT

Neužívejte Clopidogrel Acino Pharma:

-

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klopidogrel nebo některou z pomocných látek

přípravku Clopidogrel Acino Pharma;

-

pokud trpíte onemocněním, které je v současné době doprovázeno krvácením, např.

žaludeční vřed nebo krvácení do mozku;

-

pokud trpíte závažnou poruchou jater;

Pokud si myslíte, že se Vás některé z uvedených potíží týkají nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti,

poraďte se, než začnete Clopidogrel Acino Pharma užívat, se svým lékařem.

Přípavek již není registrován

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clopidogrel Acino Pharma

je zapotřebí:

Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete

užívat Clopidogrel Acino Pharma:

-

máte zvýšené riziko krvácení např.:

-

onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed) - krevní

poruchu, při které je zvýšena pravděpodobnost vzniku vnitřního krvácení (krvácení do

jakýchkoli tkání, orgánů nebo kloubů)

-

nedávné závažné zranění

-

nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního)

-

plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech.

-

pokud u Vás v uplynulých 7 dnech byla zjištěna krevní sraženina v cévách v mozku

(mozková mrtvice)

-

pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

Pokud užíváte Clopidogrel Acino Pharma:

Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu (rovněž

známé jako trombotická trombocytopenická purpura nebo TTP) zahrnující horečku a podkožní

podlitiny, které mohou vypadat jako červené drobné tečky současně s nebo bez nevysvětlitelné

výrazné únavy, zmatenosti, žloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) (viz bod 4 „MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY“).

Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle. To souvisí

s mechanismem účinku tohoto léku, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin. V případě

lehkého poranění, jako třeba říznutí, poranění při holení, se obvykle není třeba obávat. Přesto,

pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 4

„MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY“).

Váš lékař může provést krevní testy.

Děti a dospívající

Clopidogrel Acino Pharma

není určen pro podávání dětem

nebo mladistvým.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Clopidogrel Acino Pharma a naopak.

Zvláště byste měl(a) svého lékaře upozornit, pokud užíváte:

perorální antikoagulancia, tj. léčivé přípravky, které snižují srážení krve,

nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky obvykle používané k léčbě bolestivých a/nebo

zánětlivých stavů svalů nebo kloubů,

heparin nebo jakýkoliv další injekčně podávaný léčivý přípravek používaný ke snížení krevní

srážlivosti,

omeprazol, esomeprazol nebo cimetidin, léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních obtíží,

flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin nebo chloramfenikol, což jsou léčivé přípravky k léčbě

bakteriálních a mykotických infekcí,

fluoxetin, fl

uvoxami

n nebo moklobemid k léčbě deprese,

karbamazepin nebo oxkarbazepin, léčivé přípravky k léčbě určitých forem epilepsie,

tiklopidin, další protidestičkový lék.

Acetylsalicylová kyselina, látka přítomná v mnoha přípravcích používaných k úlevě od bolesti a

snížení horečky. Příležitostné užití acetylsalicylové kyseliny (ne více než 1000 mg kdykoli během

24 hodin) by většinou nemělo způsobit potíže, ale dlouhodobé užívání za jiných podmínek byste

měl(a) konzultovat s Vaším lékařem.

Přípavek již není registrován

Užívání přípravku Clopidogrel Acino Pharma s jídlem a pitím

Jídlo nemá vliv. Clopidogrel Acino Pharma

může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Je vhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství .

Pokud jste těhotná nebo můžete být těhotná, měla byste o tom, než začnete Clopidogrel Acino Pharma

užívat, říci svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Clopidogrel

Acino Pharma, ihned o tom informujte svého lékaře, neboť se užívání klopidogrelu během těhotenství

nedoporučuje.

Pokud užíváte tento léčivý přípravek, neměla byste kojit..

Jestliže kojíte nebo kojení plánujete, poraďte se před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku se

svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že Clopidogrel Acino Pharma

ovlivňuje schop

nost řídit m

otorová vozidla nebo

obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Clopidogrel Acino Pharma:

Clopidogrel Acino Pharma obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, který může působit žaludeční

problémy nebo průjem.

3.

JAK SE CLOPIDOGREL ACINO PHARMA

UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Clopidogrel Acino Pharma

přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka jedna 75 mg tableta Clopidogrel Acino Pharma

denně; k perorálnímu užití spolu s

jídlem nebo samostatně a každý den ve stejnou dobu

Měl(a) byste užívat Clopidogrel Acino Pharma

tak dlouho, dokud Vám jej bude lékař předepisovat.

Pokud užijete více přípravku Clopidogrel Acino Pharma, než byste měli

Vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovostní službu kvůli zvýšenému riziku

krvácení.

Pokud zapomenete Clopidogrel Acino Pharma užít

V případě, že zapomenete užít dávku přípravku Clopidogrel Acino Pharma a uvědomíte si to během

12 hodin poté, co dávku běžně užíváte, užijte opomenutou tabletu ihned a další tabletu užijte v

obvyklou dobu.

V případě, že si vzpom

enete později než 12 hodin

poté, co jste měl/a dávku užít, užijte následující

dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Clopidogrel Acino Pharma

Nepřerušujte léčbu

, pokud Vám to lékař nedoporučí.

. Před ukončením kontaktujte Vašeho lékaře

nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Přípavek již není registrován

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Clopidogrel Acino Pharma

nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Četnost možných nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence:

velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)

časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)

vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)

velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 uživatele z 10 000)

není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit).

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

horečka, známky infekce nebo extrémní únava. Tyto stavy mohou být následkem

vzácně se vyskytujícího snížení počtu některých krvinek

známky poruchy jater jako je zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), které mohou

nebo nemusí být spojené s krvácením, které může vypadat jako červené drobné tečky

pod kůží, a/nebo zmateností (viz bod 2 „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Clopido

grel Acino Pharma je zapotřebí“)

otok v ústech, nebo kožní problémy, jako jsou vyrážka nebo svědění, puchýřky na kůži.

Mohou to být příznaky alergické reakce.

Nejčastějším nežádoucím účinkem

hlášeným u klopidogrelu je krvácení. Krvácení se může projevit

jako krvácení do žaludku nebo do střev, podlitiny, krevní výrony (neobvyklé krvácení nebo krevní

podlitiny pod kůží), krvácení z nosu, krev v moči. U malého množství případů bylo také hlášeno

krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.

Pokud se Vám prodlouží doba krvácení při užívání přípravku Clopidogrel Acino Pharma.

Pokud

se sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat déle než obvykle. Toto je spojeno s

působením léčiva, které zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Při malých říznutích a úrazech, např.

říznutí, holení, se obvykle není třeba znepokojovat. Nicméně, pokud jste svým krvácením

znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 2 „Zvláštní opatrnosti při použití

přípravku Clopidogrel Acino Pharma je zapotřebí“).

Ostatní nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním Clopidogrel Acino Pharma jsou:

Časté nežádoucí účinky

průjem, bolesti bř

icha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.

Méně časté nežádoucí účinky:

bolest hlavy, žaludeční vřed, zvracení, nevolnost, zácpa, žaludeční nebo střevní plynatost,

vyrážky, svědění, závratě, pocit brnění a necitlivosti.

Vzácné nežádoucí účinky:

vertigo (závratě)

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

žloutenka, silná bolest břicha s nebo bez bolesti v zádech; horečka; dýchací potíže někdy spojené

s kašlem; celkové alergické reakce; otoky v ústech; puchýře na pokožce; kožní alergie; zánět

dutiny ústní (stomatitida); snížení krevního tlaku; zmatenost; halucinace; bolest kloubů a svalů;

změny vnímání chuti.

Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Přípavek již není registrován

5.

JAK CLOPIDOGREL ACINO PHARMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Clopidogrel Acino Pharma nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na

krabičce a blistru za Číslo šarže/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Nepoužívejte Clopidogrel Acino Pharma, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek poškození

blistru nebo potahovaných tablet.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Toto opatření pomáhá chránit životní

prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Clopidogrel Acino Pharma obsahuje

Léčivou látkou je klopidogrel. Jedna tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (ve formě besylátu).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Makrogol 6000

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Crospovidon typu A

Hydrogenovaný ricinový olej

Potah:

Makrogol 6000

Ethylcelulosa (E462)

Oxid titaničitý (E171)

Jak Clopidogrel Acino Pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Clopidogrel Acino Pharma

75 mg jsou bílé až šedobílé, tvrdé, kulaté a

bikonvexní. Jsou dodávány v papírových skládačkách obsahujících 14, 28, 30, 50, 84, 90 nebo 100

tablet v hliníkových blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Německo

Přípavek již není registrován

Výrobce:

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky:

http://www.ema.europa.eu/

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRA

VKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clopidogrel Acino Pharma 75 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (ve formě besylátu)

Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje 3,80 mg hydrogenovaného ricinového oleje.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé až šedobílé, tvrdé, kulaté a bikonvexní potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Klopidogrel je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů:

U pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika málo až méně než před 35

dny), po ischemické cévní mozkové příhodě (proběhlé před 7 dny až méně než před 6

měsíci) nebo s prokázaným onemocněním periferních cév

Pro další informace viz bod 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a starší pacienti

Klopidogrel se užívá v jedné denní dávce 75 mg.

V případě zapomenuté dávky:

V průběhu méně než 12 hodin po pravidelné době: pacient by měl užít dávku okamžitě a další

dávku užije již v pravidelnou dobu.

Po více než 12 hodinách: pacient by měl užít další dávku v pravidelnou dobu a dávku

nezdvojovat.

Pediatrická populace

Klopidogrel nemá být použit u dětí z důvodu obav ohledně účinnosti (viz bod 5.1).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin jsou terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

U pacientů se středně těžkým onemocněním jater, kteří mohou mít sklon ke krvácení, jsou

terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Způsob podá

Perorální podání

Přípavek již není registrován

Přípravek může být užit s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

Závažná porucha funkce jater.

Aktivní patologické krvácení jako krvácení při peptickém vředu nebo intrakraniální

hemoragie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Krvácení a hematologické poruchy

Vzhledem k riziku krvácení a hematologických nežádoucích účinků by v případě, že se objeví během

léčby podezření na krvácení, mělo být neodkladně zváženo vyšetření krevního obrazu a/nebo jiné

vhodné vyšetření (viz bod 4.8). Stejně jako u ostatních antiagregancií by klopidogrel měl být užíván

s opatrností u pacientů s možným rizikem zvýšeného krvácení po traumatu, operaci nebo v důsledku

jiných patologických stavů a v případě současného podání klopidogrelu a ASA, heparinu, inhibitorů

glykoproteinu IIb/IIIa nebo nesteroidních antiflogistik (NSAID) včetně cox-2 inhibitorů. Pacienti by

měli být pečlivě sledováni, zda se u nich neobjeví jakékoli známky krvácení včetně okultního

krvácení, zvláště během prvních týdnů léčby a/nebo po invazívním kardiologickém výkonu nebo

operaci. Současné podávání klopidogrelu s perorálními antikoagulancii se nedoporučuje, neboť může

zvýšit intenzitu krvácení (viz bod 4.5).

Pokud má pacient podstoupit plánovanou operaci a antiagregační účinek není dočasně žádoucí, je

třeba klopid

ogrel v

ysadit 7 dní před výkonem. Pacienti by měli před plánováním jakékoli operace

nebo další farmakoterapie upozornit lékaře a zubní lékaře, že užívají klopidogrel. Klopidogrel

prodlužuje dobu krvácivosti a měl by tedy být podáván pacientům s tendencí ke krvácení (zvláště

gastrointestinálnímu a intraokulárnímu) opatrně.

Pacienty je třeba informovat, že pokud užívají klopidogrel, mohla by zástava krvácení trvat déle než

obvykle a že by měli o každém nezvyklém krvácení (místě výskytu nebo délce) informovat svého

lékaře.

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) byla po užití klopidogrelu hlášena velmi zřídka,

někdy po krátké expozici. Je charakterizována trombocytopenií a mikroangiopatickou hemolytickou

anémií spojenou buď s neurologickým nálezem, renální dysfunkcí nebo horečkou. TTP je potenciálně

fatální stav vyžadující neodkladnou léčbu včetně plasmaferézy.

Nedávná cévní mozková příhoda

Vzhledem k nedostatku údajů nelze klopidogrel doporučit během prvních 7 dnů po akutní ischemické

cévní mozkové příhodě.

Cytochrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogenetika:

U pacientů, kteří jsou pomalými metabolizátory CYP2C19, se při podávání doporučených dávek

klopidogrelu tvoří menší množství aktivního metabolitu a podávání klopidogrelu má tak menší vliv na

funkci krevních destiček. Jsou k dispozici testy pro jištění pacientova genot

ypu CYP2C19.

Vzhledem k tom

u, že klopidogrel je metabolizován na aktivní metabolit částečně cestou CYP2C19, je

možné očekávat, že užití léčivých přípravků inhibujících aktivitu tohoto enzymu by se mohlo projevit

snížením hladiny aktivního metabolitu klopidogrelu. Klinický význam této interakce je nejasný.

Z preventivních důvodů je zapotřebí vyvarovat se současného podávání silných nebo středně silných

inhibitorů CYP2C19 (viz bod 4.5, kde je uveden seznam inhibitorů CYP2C19, a také viz bod 5.2).

Přípavek již není registrován

Porucha funkce ledvin

Terapeutická zkušenost s klopidogrelem u pacientů s poruchou renálních funkcí je omezená. Při

podávání přípravku těmto pacientům je tedy nutná zvláštní opatrnost (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Zkušenosti jsou omezené i u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater, kteří mají dispozici ke

krvácení. Při podávání klopidogrelu těmto pacientům je nutno postupovat s opatrností (viz bod 4.2).

Pomocné látky

Clopidogrel Acino Pharma obsahuje hydrogenovaný ricinový olej, který může vyvolat žaludeční

nevolnost a průjem.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia:

současné podávání klopidogrelu s perorálními antikoagulancii se

nedoporučuje, neboť může mít za následek zvýšenou intenzitu krvácení (viz bod 4.4). Ačkoliv

podávání klopidogrelu v dávce 75 mg/den pacientům dlouhodobě léčeným warfarinem nezměnilo

farmakogenetiku S-warfarinu ani INR (International Normalised Ratio), současné podávání

klopidogrelu a warfarinu zvyšuje riziko krvácení z důvodu jejich nezávislých účinků na hemostázu.

Inhibitory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa

: klopidogrel by měl být užíván s opatrností u pacientů,

kteří současně užívají inhibitory glykoproteinu IIb/IIIa (viz bod 4.4).

Kyselina acetylsalicylová (ASA):

ASA neovlivnila kl

opidogrelem

zprostředkovanou inhibici ADP-

indukované agregace trombocytů, ale klopidogrel zesílil účinek ASA na agregaci trombocytů

indukovanou kolagenem. Nicméně současné podání 500 mg ASA 2x denně po dobu jednoho dne dále

významně neprodloužilo prodlouženou dobu krvácivosti navozenou klopidogrelem. Je možná

farmakodynamická interakce mezi klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou, vedoucí ke

zvýšenému riziku krvácení. Proto je k podávání této kombinace třeba přistupovat opatrně (viz

bod 4.4.).

Heparin:

V klinické studii prováděné na zdravých dobrovolnících si současné podání klopidogrelu

nevyžádalo úpravu dávky heparinu ani nijak neovlivnilo účinek heparinu na koagulaci. Současné

podávání heparinu nemělo žádný vliv na inhibici agregace destiček indukovanou klopidogrelem. Je

možná farmakodynamická interakce mezi klopidogrelem a heparinem, vedoucí ke zvýšenému riziku

krvácení. Proto je k podávání této kombinace třeba přistupovat opatrně (viz bod 4.4).

Trombolytika:

Bezpečnost současného podávání klopidogrelu, fibrin specifických nebo fibrin

nespecifických trombolytických látek a heparinů byla posuzována u pacientů s akutním infarktem

myokardu. Incidence klinicky významného krvácení byla podobná jako při podávání trombolytických

látek a heparinu současně s ASA (viz bod 4.8).

NSAID:

V klinické studii prováděné na zdravých dobrovolnících zvýšilo současné podávání

klopidogrelu a naproxenu ztráty krve okultním krvácením do gastrointestinálního traktu. Vzhledem

k nedostatku studií týkajících se interakcí s jinými NSAID není v současnosti jasné, dochází-li ke

zvýšení rizika gastrointestinálního krvácení u všech léků této skupiny. Proto je nutno k podávání

kombinace NSAID včetně cox-2 inhibitorů a klopidogrelu přistupovat opatrně (v

iz bod 4.4).

Jiné kombinace:

Vzhledem k tom

u, že klopidogrel je metabolizován na aktivní metabolit částečně cestou CYP2C19, je

možné očekávat, že podávání léčivých přípravků inhibujících aktivitu tohoto enzymu by mohlo vést ke

snížení hladiny aktivního metabolitu klopidogrelu a ke snížení klinické účinnosti klopidogrelu.

Klinický význam této interakce je nejasný. Z preventivních důvodů je zapotřebí vyvarovat se

současného podávání silných nebo středně silných inhibitorů CYP2C19 (viz body 4.4 a 5.2).

Přípavek již není registrován

Léčivými přípravky, které inhibují CYP2C19 jsou: omeprazol a esomeprazol, fluvoxamin, fluoxetin,

moklobemid, vorikonazol, flukonazol, tiklopidin, ciprofloxacin, cimetidin, karbamazepin,

oxkarbazepin a chloramfenikol.

Inhibitory protonové pumpy (PPI):

Omeprazol 80 mg podávaný jednou denně buď ve stejnou dobu jako klopidogrel nebo v odstupu 12

hodin mezi podáními těchto dvou léčivých přípravků, snížil expozici aktivnímu metabolitu o 45 %

(úvodní dávka) a o 40 % (udržovací dávka). Pokles byl spojen s 39% (úvodní dávka) a 21%

(udržovací dávka) snížením inhibice agregace destiček. Očekává se, že podobné interakce vzniknou i

při podávání esomeprazolu s klopidogrelem.

Jak v observačních, tak v klinických studiích byly hlášeny rozporné údaje týkající se klinických

důsledků této farmakokineticko (PK)/farmakodynamické (PD) interakce z hlediska vážných

kardiovaskulárních příhod. Z preventivních důvodů je třeba vyvarovat se současného podávání

omeprazolu nebo esomeprazolu (viz bod 4.4). Méně výrazné snížení expozice metabolitu bylo

pozorováno při podávání pantoprazolu nebo lansoprazolu.

Při současném podávání pantoprazolu v dávce 80 mg jednou denně byly plazmatické koncentrace

aktivního metabolitu sníženy o 20 % (úvodní dávka) a o 14 % (udržovací dávka). To bylo spojeno se

snížením střední hodnoty inhibice agregace destiček o 15 % resp. o 11 %. Tyto výsledky značí, že

klopidogrel může být s pantoprazolem podáván.

Nejsou žádné důkazy, že ostatní léčivé přípravky, které snižují žaludeční kyselost, jako např.

blokátory H2 (s výjimkou cimetidinu, který je inhibitorem CYP2C19) nebo antacida, interferují

s antiagregační aktivitou klopidogrelu.

Jiné léčivé přípravky: Byla provedena řada klinických studií současného podávání klopidogrelu a

jiných léčivých přípravků za

účelem zji

štění potenciálních farmakodynamických a

farmakokinetických interakcí. Žádné klinicky významné farmakodynamické interakce nebyly

pozorovány při současném podávání klopidogrelu s atenololem ani nifedipinem nebo atenololem a

nifedipinem současně. Dále bylo zjištěno, že farmakodynamická aktivita klopidogrelu nebyla

významně ovlivněna současným podáváním fenobarbitalu nebo estrogenu.

Farmakokinetika digoxinu nebo teofylinu se při současném podávání s klopidogrelem neměnila.

Antacida neovlivňují rozsah absorpce klopidogrelu.

Údaje ze studie CAPRIE ukazují, že fenytoin a tolbutamid jež jsou metabolizovány CYP2C9, lze

bezpečně podávat současně s klopidogrelem.

Nehledě na specifické lékové interakce popsané výše, nebyly studie interakcí klopidogrelu a dalších

léčivých přípravků běžně podávaných pacientům s aterotrombotickými onemocněními prováděny.

Nicméně, pacientům účastnícím se klinických studií s klopidogrelem bylo současně podáváno

množství léčivých přípravků včetně diuretik, beta-blokátorů, ACEI, blokátorů vá

pníkových kanálů,

ypolipidemik, koronárních vazodilatačních látek, antidiabetik (včetně inzulínu), antiepileptik a

inhibitorů GPIIb/IIIa bez výskytu klinicky významných nežádoucích interakcí.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o podávání klopidogrelu během těhotenství, proto se z

preventivních důvodů nedoporučuje klopidogrel v průběhu těhotenství užívat.

Kojení

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé vlivy vzhledem k těhotenství, vývoji

embrya/plodu, porodu nebo postnatálnímu vývoji (viz bod 5.3).

Přípavek již není registrován

Není známo, zda je klopidogrel vylučován do lidského mléka. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování klopidogrelu do mateřského mléka. Jako preventivní opatření by se nemělo v léčbě

přípravkem Clopidogrel Acino Pharma během kojení pokračovat.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebylo prokázáno, že klopidogrel ovlivňuje fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Klopidogrel nemá žádný nebo nepatrný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Zkušenosti z klinických studií:

Klopidogrel byl hodnocen z hlediska bezpečnosti po dobu jednoho roku a déle. Klinicky významné

nežádoucí účinky pozorované ve studii CAPRIE jsou uvedeny níže. Tolerabilita klopidogrelu

75 mg/den ve studii CAPRIE byla celkově srovnatelná s tolerabilitou ASA 325 mg/den, bez ohledu na

věk, pohlaví a rasu. Mimo zkušeností z klinických hodnocení byly nežádoucí účinky hlášeny

spontánně.

Krvácení je nejběžnějším účinkem hlášeným z klinických hodnocení i po uvedení přípravku na trh,

kdy bylo hlášeno nejčastěji během prvního měsíce léčby.

V CAPRIE byla u pacientů léčených buď klopidogrelem nebo ASA celková incidence jakéhokoli

krvácení 9,3 %. Incidence závažných případů byla obdobná u klopidogrelu i ASA.

Nežádoucí účinky

, které se vyskytly buď během klinických hodno

cení nebo byly spontánně hlášeny,

jsou uvedeny v tabulce níže. Jejich frekvence je definována za použití následujících pravidel: časté

(≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10000, <1/1000), velmi vzácné

(<1/10000).V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třídy orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Trombocytopenie,

leukopenie,

eozinofilie

Neutropenie

včetně závažné

neutropenie

Trombotická

trombocytopenická

purpura (TTP) (viz

bod 4.4), aplastická

anémie, pancytopenie,

agranulocytóza, těžká

trombocytopenie,

granulocytopenie,

anémie

Poruchy

imunitního

systému

Sérová nemoc,

anafylaktoidní reakce

Psychiatrické

poruchy

Halucinace, zmatenost

Poruchy

nervového

systému

Intrakraniální

krvácení (včetně

některých fatálních

případů), bolest

hlavy, parestezie,

závratě

Poruchy chuti

Přípavek již není registrován

Poruchy oka

Oční krvácení (do

spojivky, oka,

retiny)

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Cévní poruchy

Hematomy

Závažné krvácení a

krvácení z operačních

ran, vaskulitida,

hypotenze

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Epistaxe

Krvácení do dýchacího

traktu (hemoptýza,

plicní krvácení),

bronchospasmus,

intersticiální

pneumonie

Gastrointestinální

poruchy

Gastrointestinální

krvácení, průjem,

bolesti břicha a

dyspepsie

Žaludeční a

duodenální vřed,

gastritida, zvracení,

nevolnost, zácpa,

flatulence

Retroperitoneální

krvácení

Gastrointestinální a

retroperitoneální

krvácení s fatálními

následky,

pankreatitida, kolitida

(včetně ulcerózní nebo

lymfocytární kolitidy),

stomatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Akutní jaterní selhání,

hepatitida, abnormální

výsledky jaterních

testů

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Podlitiny

Vyrážka, svědění,

krvácení do kůže

(purpura)

Bulózní dermatitida

(toxická epidermální

nekrolýza, Steven-

Johnsonův syndrom,

erythema multiforme),

angioedém,

erythematózní

vyrážka, urtikárie,

ekzém, lichen planus

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Muskuloskeletální

krvácení (haemartros),

artralgie, artritida,

myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest

Hematurie

Glomerulonefritida,

zvýšení hladiny

kreatininu v krvi

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Krvácení v místě

vpichu

Horečka

Laboratorní

vyšetření

Prodloužení doby

krvácivosti,

snížený počet

neutrofilů, snížený

počet destiček

Přípavek již není registrován

4.9

Předávkování

Předávkování klopidogrelem může vést k prodloužení doby krvácení a následným krvácivým

komplikacím. Pokud se objeví krvácení, měla by být zvážena vhodná terapie.

Nebylo nalezeno žádné antidotum farmakologické aktivity klopidogrelu. Pokud je nutná urychlená

úprava prodloužené doby krvácivosti, lze k potlačení účinku klopidogrelu použít transfúzi trombocytů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory agregace trombocytů kromě heparinu,

ATC kód: B01AC-04.

Klopidogrel je proléčivo, jedním z jeho metabolitů je inhibitor agregace trombocytů. Klopidogrel musí

být metabolizován enzymy CYP450, aby se vytvořil aktivní metabolit, který inhibuje agregaci

destiček. Aktivní metabolit klopidogrelu selektivně inhibuje vazbu adenozindifosfátu (ADP) na jeho

destičkový receptor P2Y

a následně ADP-zprostředkovanou aktivaci glykoproteinového komplexu

GPIIb/IIIa, čímž je inhibována agregace destiček. Protože vazba je ireverzibilní, ovlivňuje destičky po

celou délku jejich života (přibližně 7 – 10 dní) a k obnově normální agregační funkce dochází se

stejnou rychlostí, s jakou probíhá tvorba nových destiček. Agregace destiček, navozená agonisty

jinými než je ADP, je rovněž inhibována zablokováním amplifikace aktivace destiček uvolněným

ADP.

Vzhledem k tomu, že aktivní metabolit je tvořen enzymy CYP450, z nichž některé jsou polymorfní

nebo mohou být inhibovány jinými léčivými přípravky, nedochází u všech pacientů k adekvátní

inhibici agregace destiček.

Opakované dávky 75 mg denně vyvolaly podstatnou inhibici ADP-indukované agregace trombocytů

již od prvního dne; tato inhibice se progresivně zvyšovala a dosáhla rovnovážného stavu mezi 3. a

7. dnem podávání. Průměrná míra inhibice pozorovaná po dosažení rovnovážného stavu činila při

denní dávce 75 mg 40 - 60 %. Agregace destiček a doba krvácivosti se obvykle vrátily k původním

hodnotám během 5 dnů po ukončení terapie.

Nedávný infarkt myokardu (IM), nedávná cévní mozková příhoda nebo prokázané onemocnění

periferních tepen

Do studie CAPRIE bylo zahrnuto 19185 pacientů s aterotrombózou projevující se nedávným

infarktem myokardu (<35 dní), nedávnou cévní mozkovou příhodou (mezi 7 dny a 6 měsíci) nebo

prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin (PAD). Pacienti byli randomizováni do skupin

užívajících buď klopid

ogrel v dávce 75 m

g denně nebo ASA v dávce 325 mg denně a byli sledováni

po dobu 1 až 3 let. V podskupině po prodělaném infarktu myokardu většina pacientů užívala po dobu

prvních několika dnů po infarktu ASA.

Klopidogrel signifikantně snížil incidenci nových ischemických příhod (kombinovaný cílový parametr

zahrnoval: infarkt myokardu, ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo vaskulární smrt) ve srovnání

s ASA. V analýze “intention to treat“ bylo 939 příhod pozorováno ve skupině klopidogrelu a

1020 příhod ve skupině ASA (snížení relativního rizika (RRR) dosáhlo 8,7 %, [95 % interval

spolehlivosti IS: 0,2 - 16,4]; p=0,045), což odpovídá 10 pacientům navíc na každých 1000 léčených po

dobu 2 let [interval spolehlivosti IS : 0 - 20], u kterých se zabránilo vzniku nové ischemické příhody.

Analýza celkové úmrtnosti, jako druhého cílového parametru, nevykázala žádný významný rozdíl

mezi klopidogrelem (5,8 %) a ASA (6,0 %).

Přípavek již není registrován

V analýze podskupin podle kvalifikujícího onemocnění (infarkt myokardu, ischemická cévní mozková

příhoda a PAD) se ukázalo, že největší přínos (dosahující statistické významnosti, p=0,003) je u

pacientů zahrnutých do studie pro PAD (zvláště pak u těch, kteří měli zároveň v anamnéze infarkt

myokardu) (RRR = 23,7 %; IS: 8,9 - 36,2) a slabší přínos (ne významně odlišný od ASA) pak u

pacientů po cévní mozkové příhodě (RRR = 7,3 %; IS: -5,7 - 18,7 [p=0,258]). U pacientů, kteří byli do

studie zahrnuti výhradně pro nedávný infarkt myokardu, byl klopidogrel numericky méně účinný než

ASA, ale statisticky s ASA shodný (RRR = -4,0 %; IS: -22,5 - 11,7 [p=0,639]). Dále se při analýze

podskupin podle věku ukázalo, že přínos klopidogrelu u pacientů starších 75 let byl menší než u

pacientů ve věku ≤ 75 let.

Vzhledem k tomu, že studie CAPRIE nebyla cílena na hodnocení účinnosti individuálních podskupin,

není jasné, zda rozdíly v hodnotách snížení relativního rizika, které se objevily u jednotlivých

kvalifikujících onemocnění, skutečně existují nebo zda jsou výsledkem náhody.

Pediatrická populace

Ve studii zvyšování dávky, která zahrnovala 86 novorozenců nebo kojenců ve věku do 24 měsíců

s rizikem trombózy (PICOLO), bylo hodnoceno podávání klopidogrelu v následných dávkách 0,01;

0,1 a 0,2 mg/kg u novorozenců a kojenců, a 0,15 mg/kg pouze u novorozenců. Při dávce 0,2 mg/kg

bylo dosaženo průměrné i

nhibice o 49,3 % (5 µM ADP-indukovaná agregace destiček), což bylo

srovnatelné s podáváním

přípravku Plavix v dávce 75 mg/den u dospělých.

V randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii s paralelní skupinou (CLARINET), která

zahrnovala 906 pediatrických pacientů (novorozenců a kojenců) s cyanotickými vrozenými srdečními

vadami, kterým byl zaveden systémově-plicnicový shunt, byli pacienti randomizováni k léčbě

klopidogrelem 0,2 mg/kg (n=467) nebo placebem (n=439) při současném podávání základní léčby až

do doby druhé fáze chirurgické léčby. Průměrná doba od zavedení shuntu do prvního podání léčby

v rámci studie byla 20 dní. Přibližně 88 % pacientů dostávalo současně ASA (v rozmezí od 1 do

23 mg/kg/den). Mezi skupinami nebyl zjištěn signifikantní rozdíl z hlediska primárního složeného cíle

studie, tj. úmrtí, trombóza shuntu nebo intervence z důvodu kardiální indikace před dosažením 120

dnů věku, které následovaly po události trombotického původu (89 [19,1%] ve skupině léčené

klopidogrelem a 90 [20,5%] ve skupině s placebem) (viz bod 4.2). Nejčastěji hlášeným nežádoucím

účinkem ve skupině s klopidogrelem i placebem bylo krvácení, nicméně v četnosti výskytu krvácení

nebyl mezi oběma skupinami statisticky významný rozdíl. V dlouhodobém sledování bezpečnosti

v této studii dostávalo 26 pacientů, kteří měli v jednom

roce věku stále zaveden shunt, kl

opidogrel až

do věku 18 měsíců. Během tohoto dlouhodobého sledování po léčbě nebyla zaznamenána žádná nová

podezření ohledně bezpečnosti přípravku.

Klinické studie CLARINET a PICOLO byly provedeny s rekonstituovaným roztokem klopidogrelu.

Ve studii relativní biologické dostupnosti u dospělých byl při srovnání se schválenými tabletami

prokázán u rekonstituovaného roztoku klopidogrelu obdobný rozsah a mírně vyšší rychlost absorpce

hlavního (inaktivního) metabolitu v oběhovém systému.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po jednorázových a opakovaných perorálních dávkách 75 mg denně je klopidogrel rychle absorbován.

Střední hodnoty maximálních hladin nezměněného klopidogrelu v plazmě (přibližně 2,2 – 2,5 ng/ml

po jednorázovém perorálním podání 75 mg) je dosaženo zhruba 45 minut po podání. Na základě

měření vylučování metabolitů klopidogrelu močí se jeho absorpce odhaduje na alespoň 50 %.

Distribuce

Klopidogrel a hlavní (neaktivní) cirkulující metabolit se

in vitro

reverzibilně vážou na plazmatické

proteiny (z 98 % resp. z 94 %). V širokém rozmezí koncentrací není tato vazba

in vitro

saturovatelná.

Metabolismus

Klopidogrel je ve velké míře metabolizován v játrech.

In vitro

in vivo

je klopidogrel metabolizován

dvěma hlavními metabolickými ce

stami

: jedna je zprostředkována esterázami a vede k hydrolýze na

Přípavek již není registrován

inaktivní derivát kyseliny karboxylové (85 % cirkulujících metabolitů), druhá je zprostředkována

mnoha cytochromy P450. Klopidogrel je nejprve metabolizován na intermediární metabolit 2-oxo-

klopidogrel. Následkem přeměny intermediárního metabolitu 2-oxo-klopidogrelu vzniká aktivní

metabolit, thiolový derivát klopidogrelu.

In vitro

je tato metabolická cesta vedena přes CYP3A4,

CYP2C19, CYP1A2 a CYP2B6. Aktivní thiolový metabolit, který byl izolován

in vitro

, se rychle

a ireverzibilně váže na destičkové receptory, čímž inhibuje agregaci destiček.

aktivního metabolitu po jednorázové úvodní dávce 300 mg klopidogrelu je dvakrát větší, než po

čtyřech dnech podávání 75 mg udržovací dávky. C

je dosažena přibližně 30 až 60 minut po podání.

Eliminace

Po podání perorální dávky klopidogrelu značeného

C se u člověka přibližně 50 % látky vyloučí močí

a přibližně 46 % stolicí během 120 hodin po podání. Po jednorázové perorální dávce 75 mg je poločas

klopidogrelu přibližně 6 hodin. Eliminační poločas hlavního cirkulujícího (neaktivního) metabolitu

činí 8 hodin po jednorázovém i opakovaném podání.

Farmakogenetika

CYP2C19 se podílí na vzniku aktivního metabolitu i intermediárního metabolitu 2-oxo-klopidogrelu.

Farmakokinetika a protisrážlivý účinek aktivního metabolitu klopidogrelu se liší v závislosti na

genotypu CYP2C19, jak bylo měřeno

ex vivo

stanovením agregace destiček.

Alela CYP2C19*1 je spojena s plně funkčním metabolismem, zatímco alely CYP2C19*2 a

CYP2C19*3 jsou nefunkční. Alely CYP2C19*2 a CYP2C19*3 tvoří většinu alel se sníženou funkcí

v kavkazské a v asijské (99 %) populaci pomalých metabolizátorů.. Ostatní alely spojované s

nepřítomností nebo se sníženým metabolismem jsou méně časté a zahrnují: CYP2C19*4, *5, *6, *7 a

8. Jak je uvedeno výše,. acient se statutem pomalého metabolizátora bude mít dvě nefunkční alely.

Publikované údaje o genotypových frekvencích pomalých metabolizátorů CYP2C19 udávají zhruba

2 % v kavkazské populaci, 4% v černošské populaci a 14 % u Číňanů. Jsou k dispozici testy pro

zjištění pacientova genotypu CYP2C19.

V překřížené studii zahrnující 40 zdravých subjektů, přičemž v každé ze čtyř sk

upin metabolizátorů

CYP2C19 (ultrary

chlí, rychlí, středně rychlí a pomalí) bylo 10 subjektů, byly hodnoceny

farmakokinetické a protisrážlivé odpovědi při podávání dávky 300 mg a následně 75 mg/den, a

600 mg a následně 150 mg/den, v obou případech celkem po dobu 5 dní (ustálený stav). Mezi

ultrarychlými, rychlými a středně rychlými metabolizátory nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly

v expozici aktivnímu metabolitu a ve střední hodnotě inhibice agregace destiček (IPA). U pomalých

metabolizátorů byla expozice aktivnímu metabolitu snížena o 63-71 % ve srovnání s rychlými

metabolizátory. V dávkovacím režimu 300 mg/75 mg byly u pomalých metabolizátorů se střední

hodnotou IPA (5 μmol ADP) 24 % (24 hodin) a 37 % (den 5) protisrážlivé odpovědi sníženy, ve

srovnání s IPA 39 % (24 hodin) a 58 % (den 5) u rychlých metabolizátorů a 37 % (24 hodin) a 60 %

(den 5) u středně rychlých metabolizátorů. V případě dávkovacího režimu 600 mg/150 mg byla u

pomalých metabolizátorů expozice aktivnímu metabolitu vyšší, než při režimu 300 mg/75 mg. Kromě

toho byly hodnoty IPA 32 % (24 hodin) a 61 % (den 5), což byly hodnoty vyšší než u pomalých

metabolizátorů v režimu 300 mg/75 mg, a byly obdobné jako u jiných skupin metabolizátorů

CYP2C19 dostávajících dávky 300 mg/75 mg. V klinických studiích dosud nebyl pro tuto populaci

pacientů stanoven odpovídající dávkovací režim.

V souladu s výše uvedenými výsledky bylo metaanalýzou 6 studií zahrnujících 335 subjektů léčených

klopidogrelem v ustáleném stavu prokázáno, že expozice aktivnímu metabolitu u středně rychlých

metabolizátorů byla snížena o 28 % a u pomalých metabolizátorů o 72 %, zatímco inhibice agregace

destiček (5 μm

ol AD

P) byla snížena, přičemž IPA byla o 5,9 % resp. 21,4 % nižší než u rychlých

metabolizátorů.

Přípavek již není registrován

Vliv genotypu CYP2C19 na klinický výsledek u pacientů léčených klopidogrelem ještě nebyl

v prospektivních randomizovaných kontrolovaných klinických studiích hodnocen. Pro vyhodnocení

jeho vlivu však byla u pacientů léčených klopidogrelem provedena řada retrospektivních analýz,

z nichž jsou známy výsledky genotypu: CURE (n=2721), CHARISMA (n=2428), CLARITY-TIMI 28

(n=227), TRITON-TIMI 38 (n=1477), and ACTIVE-A (n=601), stejně jako množství publikovaných

kohortních studií.

V TRITON-TIMI 38 a 3 kohortních studiích (Collet, Sibbig, Giusti) byl u kombinované skupiny

pacientů se statutem buď středně rychlých nebo pomalých metabolizátorů vyšší výskyt

kardiovaskulárních příhod (úmrtí, infarkt myokardu a mozková příhoda) nebo trombózy stentu ve

srovnání s rychlými metabolizátory.

V CHARISMA a v jedné kohortní studii (Simon) byl pozorován zvýšený výskyt příhod pouze u

pomalých metabolizátorů ve srovnání s rychlými metabolizátory.

V CURE, CLARITY, ACTIVE-A a v jedné kohortní studii (Trenk) nebyl zjištěn zvýšený výskyt

příhod na základě metabolického statutu.

Žádná z těchto analýz nebyla dostatečná pro zjištění odlišností výsledku u pomalých metabolizátorů.

Zvláštní populace

Farmakokinetika aktivního metabolitu klopidogrelu není známa u těchto populací:

Porucha funkce ledvin

Po opakovaných denních dávkách 75 mg klopidogrelu u jedinců s těžkou poruchou renálních funkcí

(clearance kreatininu 5 -15 ml/min) byla míra inhibice ADP-indukované agregace trombocytů nižší

(25 %) než u zdravých jedinců, nicméně, prodloužení doby krvácivosti bylo podobné jako u zdravých

dobrovolníků užívajících 75 mg klopidogrelu denně. Klinická snášenlivost přípravku byla dobrá u

všech pacientů.

Porucha funkce jater

Po opakovaných denních dávkách 75 mg klopidogrelu po dobu 10 dní u pacientů s těžkou poruchou

funkce jater byla inhibice ADP-indukované agregace trombocytů obdobná jako u zdravých

dobrovolníků. Střední hodnota prodloužení doby krvácivosti byla v obou skupinách rovněž obdobná.

Rasa

Prevalence alel CYP2C19, která má za následek středně rychlý a pomalý metabolismus CYP2C19, se

liší v závislosti na rase/etnické příslušnosti (viz Farmakogenetika). U asijské populace jsou dostupné

omezené údaje pro hodnocení klinických důsledků genotypizace tohoto CYP na klinické příhody.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejčastěji pozorovanými účinky v neklinických studiích na potkanech a paviánech byly jaterní změny.

Ty se objevily v dávkách odpovídajících alespoň 25ti násobku expozice u člověka, které je dosaženo

při podávání klinických dávek 75 mg/den, a byly důsledkem účinku na jaterní enzymy zúčastněné v

metabolismu klopidogrelu. U člověka neb

yl při terapeutických dáv

kách tento účinek na jaterní

enzymy pozorován.

Při podávání velmi vysokých dávek byly u potkanů a paviánů zaznamenány trávicí

potíže/intolerabilita (gastritis, žaludeční eroze a/nebo zvracení).

Nebyl nalezen žádný důkaz kancerogenního účinku klopidogrelu podávaného po dobu 78 týdnů

myším a 104 týdnů potkanům v dávkách až 77 mg/kg denně (což představuje více než 25ti násobek

expozice u člověka při podávání klinických dávek 75 mg/den).

Přípavek již není registrován

Klopidogrel byl testován v řadě

in vitro

in vivo

studií genotoxicity a nevykazoval žádnou

genotoxickou aktivitu.

Bylo zjištěno, že klopidogrel neovlivňuje fertilitu potkaních samců nebo samic a není teratogenní ani u

potkanů ani u králíků. U kojících potkanů způsobil klopidogrel nevýrazné zpomalení vývoje

potomstva. Zvláštní farmakokinetické studie prováděné s radioaktivně značeným

klopidogrelem ukázaly, že původní látka nebo její metabolity jsou vylučovány do mléka. Nelze proto

vyloučit jejich účinek, přímý (slabá toxicita) nebo nepřímý (nízká palatabilita).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Makrogol 6000

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Crospovidon typu A

Hydrogenovaný ricinový olej

Potah:

Makrogol 6000

Ethylcelulosa (E462)

Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Alu/Alu blistry obsahující 14, 28, 30, 50, 84, 90 a 100 potahovaných tablet, balené v papírových

skládačkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku <a pro zacházení s ním>

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Německo

Přípavek již není registrován

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/549/001-007

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.09.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/1172

Clopidogrel Acino Pharma

klopidogrel

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Clopidogrel Acino Pharma?

Clopidogrel Acino Pharma je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku klopidogrel. Je dostupný

ve formě bílých kulatých tablet (75 mg).

Přípravek Clopidogrel Acino Pharma je „generikum“. To znamená, že přípravek Clopidogrel Acino

Pharma je obdobou „referenčního přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku

Plavix. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Na co se přípravek Clopidogrel Acino Pharma používá?

Přípravek Clopidogrel Acino Pharma se používá u dospělých k prevenci aterotrombotických příhod

(potíží způsobených krevními sraženinami a ztvrdnutím krevních cév). Přípravek Clopidogrel Acino

Pharma může být podáván následujícím skupinám pacientů:

pacientům, kteří nedávno prodělali infarkt myokardu (srdeční záchvat). Léčbu přípravkem

Clopidogrel Acino Pharma lze zahájit v průběhu několika dnů po záchvatu a až 35 dnů po něm;

pacientům, kteří nedávno prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu (mozkovou příhodu

způsobenou nedostatečným krevním zásobením části mozku). Léčbu přípravkem Clopidogrel

Acino Pharma lze zahájit od 7 dnů do 6 měsíců po mozkové příhodě;

pacientům s onemocněním periferních artérií (s potížemi s průtokem krve v cévách).

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Clopidogrel Acino Pharma používá?

Běžná dávka přípravku Clopidogrel Acino Pharma je jedna 75mg tableta jednou denně, užívaná

s jídlem nebo bez něj.

Jak přípravek Clopidogrel Acino Pharma působí?

Léčivá látka v přípravku Clopidogrel Acino Pharma, klopidogrel, zabraňuje agregaci krevních

destiček. To znamená, že pomáhá předcházet tvorbě krevních sraženin. Srážení krve probíhá díky

agregaci (shlukování) speciálních buněk přítomných v krvi, které se nazývají krevní destičky.

Klopidogrel brání krevním destičkám v agregaci tím, že znemožňuje navázání látky nazývané ADP na

určitý receptor na jejich povrchu. To způsobuje, že destičky ztrácejí schopnost se „lepit“, čímž

klopidogrel snižuje riziko tvorby krevních sraženin a napomáhá prevenci dalšího srdečního záchvatu

či mozkové příhody.

Přípavek již není registrován

Jak byl přípravek Clopidogrel Acino Pharma zkoumán?

Vzhledem k tomu, že přípravek Clopidogrel Acino Pharma je generikum, studie přípravku se omezily

pouze na testy zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním přípravkem Plavix. Dva

léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Clopidogrel Acino Pharma?

Vzhledem k tomu, že přípravek Clopidogrel Acino Pharma je generikum a je bioekvivalentní

s referenčním léčivým přípravkem, jeho přínosy a rizika jsou považovány za totožné s přínosy a riziky

referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Clopidogrel Acino Pharma schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské

unie (EU) bylo prokázáno, že přípravek Clopidogrel Acino Pharma je kvalitativně srovnatelný a

bioekvivalentní s přípravkem Plavix. Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že (stejně jako

u přípravku Plavix) přínosy přípravku Clopidogrel Acino Pharma převyšují zjištěná rizika. Výbor

doporučil, aby přípravku Clopidogrel Acino Pharma bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Clopidogrel Acino Pharma:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Clopidogrel Acino Pharma platné v celé

Evropské unii společnosti Acino Pharma GmbH dne 21

-

září-2009.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Clopidogrel Acino Pharma je

k dispozici zde

Zpráva EPAR pro referenční přípravek je rovněž k dispozici na internetových stránkách agentury

EMEA.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2009.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace