CLAMOXYL L.A.

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CLAMOXYL L.A. Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CLAMOXYL L.A. Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, ovce, prasata, psi, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902260 - 1 x 100 ml - lahvička; 9996954 - 250 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/253/91-C
 • Datum autorizace:
 • 25-07-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. NÁZEV VETRINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CLAMOXYL L.A. inj.

2. VÝČET ÚČINNÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá(é) látka(y):

Amoxycillinum (ut amoxycillinum trihydricum) 150 mg/ml.

Pomocná(é) látka(y) :

Aluminii stearas, cocos oleum fractionatum.

3. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A SCHVÁLENÉHO

VÝROBCE ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE V EHP, POKUD SE NESHODUJE

Držitel: Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce: Haupt Pharma Latina S.r.l., SS 156 Km 47,600, 041 00 Borgo San Michele (Latina),

Itálie

4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, prasata, psi a kočky.

5. INDIKACE

Clamoxyl LA je širokospektrý, semisyntetický penicilin s baktericidním efektem in vitro proti

širokému okruhu grampozitivních a gramnegativních bakterií:

Gramnegativní:

Actinobacillus

lignieresi,

Actinobacillus

equili,

Bordetella

bronchiseptica,

Escherichia coli, Corynebacterium spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp.,

Pasteurella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp.

Grampozitivní: Actinomyces bovis, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae,

Streptococcus spp., Staphylococcus spp.

Clamoxyl L.A. inj. a.u.v. je vhodný jako antibiotická clona před infekcí skotu, ovcí, prasat, psů a

koček způsobených citlivými mikroorganismy, kde je požadována prodloužená účinnost po jedná

aplikaci. Může být také použit jako antibiotická clona proti sekundární bakteriální infekci

v podmínkách, kde bakterie nejsou primární příčinou způsobující onemocnění.

Jednotlivé indikace pro použití přípravku Clamoxyl L.A. inj. a.u.v. :

1. Infekce zažívacího traktu, včetně enteritid

Infekce respiratorního traktu, včetně pneumonií mladého skotu

Infekce urogenitálního traktu, včetně cystitid a metritid

Infekce kůže a měkkých tkání, včetně ran, abscesů, infekcí paznehtů a tlapek, onemocnění

kloubků a pupku.

Prevence postoperativních infekcí aplikací injekce před chirurgickým zákrokem.

6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH

Dávkování: doporučená dávka je 15 mg/kg, což je 1 ml/10 kg živé hmotnosti. Aplikace může být

opakována za 48 hodin.

Dávkovací schéma: následující tabulka uvádí příklady dávek pro různé druhy zvířat .

Zvíře

Hmotnost

(kg)

Dávka (ml)

Skot

45,0

Skot v žíru

20,0

Tele

Ovce

Jehně

Prasnice

Výkrm. Prasat

Sele

Pes -velký

- střední

- malý

Kočka

Před použitím obsah lahvičky důkladně protřepejte. Aplikujte subkutánně nebo intramuskulárně a

místo aplikace pak promasírujte. Pokud je objem podávaného přípravku větší než 20 ml, měl by být

aplikován rozděleně do dvou různých míst. Suspenze není určena pro intravenózní aplikaci.

7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Intramuskulárně, subkutánně.

8. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

V přítomnosti vody dochází k rychlé hydrolýze amoxycilinu, je proto nezbytné používat vždy suchou

stříkačku, aby se zabránilo kontaminaci suspenze vodou.

9. KONTRAINDIKACE

Obecně platná pro všechny peniciliny, amoxycilin by neměl být orálně nebo parenterálně aplikován u

králíků, morčat, křečků. Pozornosti je také třeba při aplikaci malým býložravcům. Clamoxyl L.A. inj.

a.u.v. není určen pro intravenózní aplikaci.

10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Použití přípravku může příležitostně vyvolat lokální reakci.

11. OCHRANNÁ LHŮTA

Mléko krav: 96 hodin.

Mléko ovcí: 120 hodin.

Maso skotu a ovcí: 21 dní.

Maso prasat: 42 dní.

12. SPECIÁLNÍ ZPŮSOB UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po 1. otevření: 28 dní.

13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, pozření nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Září 2016

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com