CEPRAVIN DRY COW 250 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CEPRAVIN DRY COW 250 mg Intramamární suspenze
 • Dávkování:
 • 250mg
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CEPRAVIN DRY COW 250 mg Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • První generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938563 - 1 x 20 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/037/98-C
 • Datum autorizace:
 • 13-05-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CEPRAVIN DC 250 mg intramamární suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Schering-Plough Santé Animale

ZA La Grindoliére

495 00 Segré

Francie

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

857 16 Unterschleissheim

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEPRAVIN DC 250 mg intramamární suspenze

(cefalonium)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (3 g) obsahuje:

Léčivá látka:

Cefalonium ( ut dihydricum )

250 mg

Přípravek je bílá až žlutohnědá suspenze

4.

INDIKACE

Cepravin Dry Cow je doporučen pro léčbu subklinických infekcí a profylaxi nových infekcí u krav

v období zaprahnutí způsobených následujícími druhy mikroorganizmů:

Corynebacterium bovis, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis,

Escherichia coli, Klebsiella spp. a Arcanobacterium pyogenes

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u krav v laktaci.

Nepoužívat u krav se známou přecitlivělostí k cefalosporinovým a jiným betalaktámovým

antibiotikům.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Dojnice v období stání na sucho.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání.

Obsah jednoho aplikátoru se použije do strukového kanálku každé čtvrtě bezprostředně po posledním

dojení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před aplikací struk očistěte a dezinfikujte.

Možnost 1: Použití s krátkou tryskou

Držte válec aplikátoru pevně v jedné ruce, jemně s ním točte a tahem v jedné rovině odstraňte vrchní

část kloboučku po dělící značku (spodní část kloboučku zůstává na trysce).

Neohýbejte trysku. Nekontaminujte trysku.

Možnost 2: Použití s dlouhou tryskou

Držte válec aplikátoru pevně v jedné ruce, jemně s ním točte a tahem v jedné rovině odstraňte celý

klobouček. Neohýbejte trysku. Nekontaminujte trysku.

Vsuňte trysku do strukového kanálku a aplikujte rovnoměrným tlakem na píst, dokud celá dávka není

vytlačena. Držte konec struku v jedné ruce, druhou rukou jej jemně masírujte směrem vzhůru,

aby se podpořilo rozptýlení antibiotika ve čtvrti.

Nakonec ponořte struky do přípravku na ošetření struků.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso bez ochranných lhůt

Mléko :

Interval mezi aplikaci a otelením je ≥ 54 dní: ochranná lhůta = 96 hodin po otelení

Interval mezi aplikaci a otelením je

<

54 dní: ochranná lhůta = 54 dní plus 96 hodin po aplikaci

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Peniciliny a cefalosporiny mohou vyvolat senzibilizaci po injekci, inhalaci, pozření či kontaktu s kůží.

Senzibilita na penicilin může vést ke zkřížené senzitivitě na cefalosporiny a naopak. Jen zřídka

mohou být tyto alergické reakce vážné.Lidé se známou přecitlivělostí by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Jestliže se u vás objeví postkontaminační symptomy, vyrážky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

lékaři toto varování. Pocení v obličeji, na rtech a v oblasti očí nebo problémy s dýcháním jsou

určujícími symptomy a vyžadují urychlené lékařské ošetření.

Po použití si opláchněte ruce.

Přípravek Cepravin DC je určen pro užití během posledního trimestru gravidity u krav v zaprahnutí.

Přípravek nemá nežádoucí účinek na plod.

Cepravin DC nesmí být použit u krav v laktaci.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí

být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.