CATOSAL 100/ 0, 05 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CATOSAL 100/ 0, 05 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 100/ 0.05mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CATOSAL 100/0,05 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, skot, psi, kočky, kožešinová zvířata
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné minerální produkty
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935120 - 1 x 100 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/985/94-C
 • Datum autorizace:
 • 09-09-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Catosal injekční roztok

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP Pharma+Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D- 241 06 Kiel, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Catosal injekční roztok

Butafosfanum

Cyanocobalaminum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Catosal je čirý růžový injekční roztok, který v 1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Butafosfanum 100 mg

Cyanocobalaminum 0,050 mg

Pomocné látky

Butylalkohol 30 mg

4.

INDIKACE

Poruchy přeměny látkové podmíněné nedostatky ve výživě nebo nemocemi, metafylaxe

sterility a poporodních onemocnění. Tetanie a parézy společně s vápníkovou a hořčíkovou

léčbou. U zdravých zvířat ke zvýšení svalové výkonnosti.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koní a kožešinových zvířat, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, psi, kočky, kožešinová zvířata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podle jednotlivých případů.

Koně:

10 – 25 ml (i.v., i.m., s.c.)

Skot:

10 – 25 ml (i.v.)

Hříbě:

5 – 12 ml (i.v., i.m., s.c.)

Tele:

5 – 12 ml (i.v.)

Pes:

0,5 – 5 ml (i.m, s.c., i.v.).

Kočka a kožešinová zvířata: 0,5 – 2,5 ml (i.m, s.c., i.v.)

Velikost dávky určuje stav pacienta. Podle potřeby aplikaci opakujeme.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot: maso a mléko bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u koní a kožešinových zvířat, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 28 dnů

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Žádná.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

tel.: 266 101 741

fax: 266 101 495