Carbaglu

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
kyselina carglumová
Dostupné s:
Recordati Rare Diseases
ATC kód:
A16AA05
INN (Mezinárodní Name):
carglumic acid
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Amino Acid Metabolism, Inborn Errors; Propionic Acidemia
Terapeutické indikace:
Přípravek Carbaglu je indikován v léčbě:hyperamonémie vzhledem k N-acetylglutamátu-syntázy primární nedostatek;hyperamonémie vzhledem k isovalerová acidémií;hyperamonémie vzhledem k methymalonic acidémií;hyperamonémie vzhledem k propionovou acidémií.
Přehled produktů:
Revision: 18
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000461
Datum autorizace:
2003-01-24
EMEA kód:
EMEA/H/C/000461

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

09-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

19-07-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

09-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

09-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

09-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

09-10-2019

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Carbaglu 200 mg rozpustné tablety

Acidum carglumicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je Carbaglu a k čemu se používá

Čemu věnovat pozornost než začnete Carbaglu užívat

Jak se Carbaglu používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Carbaglu uchovávat

Další informace

1.

CO JE CARBAGLU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Carbaglu může pomoci snížit nadměrnou plazmatickou hyperamonémii (zvýšenou hladinu amoniaku

v krvi). Amoniak je toxický zejména pro mozek a v těžkých případech vede ke snížení vědomí až

k hlubokému bezvědomí. Hyperamonémie může být způsobená

nedostatkem specifického jaterního enzymu syntetázy N-acetylglutamátu. Pacienti s

touto vzácnou poruchou nejsou schopni vyloučit zbytkový dusík, který se tvoří z bílkovin ve

stravě. Toto onemocnění je celoživotní, a proto postižený pacient vyžaduje celoživotní léčbu.

izovalerovou acidémií, metylamalonovou acidémií nebo propionovou acidémií. Pacienti

postižení některou z těchto poruch vyžadují léčbu při akutním stavu hyperamonémie.

2.

ČEMU VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE CARBAGLU UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Carbaglu:

Neužívejte přípravek Carbaglu, jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na léčivou látku nebo na

kteroukoliv další složku přípravku Carbaglu.

Neužívejte Carbaglu během kojení.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Carbaglu je zapotřebí:

Léčba přípravkem Carbaglu má být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

metabolických poruch.

Lékař vyhodnotí před zahájením dlouhodobé léčby vaši individuální odpověď na kyselinu

karglumovou.

Dávka se upraví individuálně tak, aby byly udrženy normální hladiny amoniaku v krevní plazmě.

Lékař Vám může předepsat doplňky s argininem nebo omezit příjem bílkovin.

Lékař může pravidelně vyšetřovat Vaše játra, ledviny, srdce a krev s cílem sledování vašeho stavu a

léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání Carbaglu s jídlem a pitím

Carbaglu se musí užívat perorálně (vnitřní užití) před jídlem nebo krmením.

Tablety musí být rozpuštěny nejméně v 5 – 10 ml vody a užijí se okamžitě po rozpuštění. Suspenze má

lehce nakyslou chuť.

Těhotenství a kojení

Účinky přípravku Carbaglu na těhotenství a nenarozené dítě nejsou známy. Jestliže jste těhotná nebo

plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem.

Vylučování kyseliny karglumové do mateřského mléka nebylo u žen studováno. Přesto, jelikož bylo

prokázáno, že kyselina karglumová byla přítomna v mléce kojících samic potkanů s možnými

toxickými účinky na jejich kojené potomky, nesmíte kojit své dítě, pokud užíváte přípravek Carbaglu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nejsou známy.

3.

JAK SE CARBAGLU POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Carbaglu přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem

Obvyklá dávka:

úvodní denní dávka je obvykle 100 mg na kilogram tělesné hmotnosti, maximálně až do 250 mg

na kilogram tělesné váhy (například při váze 10 kg se užívá denně 1 g, čili 5 tablet

Pro pacienty s hyperamonémií způsobenou deficitem syntázy N-acetylglutamátu se při

dlouhodobé léčbě denní dávka obvykle pohybuje od 10 mg do 100 mg na kilogram tělesné

hmotnosti.

Lékař stanoví vhodnou dávku tak, aby byly udrženy normální hladiny amoniaku v krvi.

Přípravek Carbaglu smí být podáván POUZE ústy nebo přes vyživovací sondu do žaludku (za použití

stříkačky, je-li to třeba).

Pokud je pacient v hlubokém bezvědomí způsobeném vysokou hladinou amoniaku v krvi, pak se

přípravek Carbaglu podává stříkačkou rychlým vstříknutím přes sondu, která byla zavedena pro

výživu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbaglu, než jste měl(a)

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Carbaglu

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Carbaglu:

Nepřerušujte užívání Carbaglu bez předchozího informování svého lékaře.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně užívání tohoto léčivého přípravku, informujte se u svého lékaře

či lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Carbaglu nežádoucí účinky, které se však nemusí projevit u

každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny jako: velmi časté (vyskytující se u nejméně jednoho

pacienta z 10), časté (vyskytující se u nejméně jednoho pacienta ze 100), méně časté (vyskytující se

u nejméně jednoho pacienta z 1 000), vzácné (vyskytující se u nejméně jednoho pacienta z 10 000),

velmi vzácné (vyskytující se u nejméně jednoho pacienta ze 100 000) a není známo (četnost

z dostupných údajů nelze určit).

Časté:

zvýšené pocení

Méně časté: bradykardie (zpomalení srdečního rytmu), průjem, horečka, zvýšené hodnoty

transamináz, zvracení

Není známo: vyrážka

Jestliže se jakýkoliv vedlejší účinek projeví jako závažný, či pokud zaznamenáte vedlejší účinek, který

není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

JAK CARBAGLU UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnitřním obalu.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C

Po prvním otevření vnitřního obalu: chraňte před chladem, neuchovávejte při teplotě nad 30

Uchovávejte vnitřní obal pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Zapište si datum otevření na štítek vnitřního obalu. Zlikvidujte za 3 měsíce po prvním otevření.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Carbaglu obsahuje

Léčivou látkou je kyselina karglumová. Jedna tableta obsahuje 200 mg kyseliny karglumové.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, natrium-lauryl-sulfát, hypromelóza, sodná

sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát.

Jak Carbaglu vypadá a co je obsahem balení

Carbaglu 200mg je tableta ve tvaru krátké tyčinky s vyraženým označením na jedné straně každé

čtvrtiny tablety a 3 dělícími značkami.

Carbaglu se dodává v umělohmotném obalu obsahujícím 5, 15 nebo 60 tablet, který je uzavřen víčkem

s dětskou pojistkou.

Držitel rozhodnutí o registraci

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Francie

Tel.: +33 1 4773 6458

Fax: +33 1 4900 1800

Výrobce

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Francie

nebo

Recordati Rare Diseases

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgique/België/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Recordati Rare Diseases

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Hellas

Τηλ: +30 210 6773822

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi:+46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Tato příbalová informace byla schválená

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky (EMA) http://www.ema.europa.eu. Zde také naleznete odkazy na další stránky o

vzácných chorobách a jejich léčbě.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA

I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Carbaglu 200 mg rozpustné tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2.1

Obecná charakteristika

Jedna tableta obsahuje acidum carglumicum 200 mg.

2.2 Kvalitativní a kvantitativní složení

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Rozpustná tableta

Tablety jsou bílé a podlouhlé se třemi dělícími rýhami

, a s vyrytými symboly na jedné straně

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Carbaglu je indikován k léčbě

hyperamonémie způsobené primárním deficitem syntázy N-acetylglutamátu

hyperamonémie způsobené izovalerovou acidémií

hyperamonémie způsobené metylmalonovou acidémií

hyperamonémie způsobené propionovou acidémií

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Carbaglu má být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě

metabolických poruch.

Dávkování:

K léčbě deficitu syntázy N-acetylglutamátu

Podle klinických zkušeností může být léčba zahájena již první den života.

Úvodní denní dávka je 100 mg/kg, která může být v případě potřeby zvýšena až na 250 mg/kg.

Dále se dávka upravuje individuálně s cílem udržet normální plazmatické hladiny amoniaku (viz bod

4.4).

Při dlouhodobé léčbě není zapotřebí po dosažení přiměřené metabolické kontroly zvyšovat dávku

podle tělesné váhy. Denní dávky se pohybují v rozmezí od 10 mg/kg do 100 mg/kg.

Test reakce na léčbu kyselinou karglumovou

Před zahájením dlouhodobé léčby se doporučuje otestovat individuální odpověď na kyselinu

karglumovou. Např.:

u komatózního dítěte při zahajovací dávce od 100 do 250 mg/kg/den a při měření koncentrací

amoniaku v plazmě minimálně před každým podáním léku, by se měly koncentrace amoniaku

znormalizovat během několika hodin po zahájení léčby přípravkem Carbaglu .

u pacienta s mírnou hyperamonémií se podává po 3 dny testovací dávka od 100 do 200

mg/kg/den při konstantním příjmu bílkovin a provádějí se opakovaná vyšetření koncentrace

amoniaku v plazmě (před jídlem a za 1 hodinu po jídle). Dávka se upraví tak, aby byly udrženy

normální plazmatické hladiny amoniaku.

K léčbě izovalerové acidémie, metylmalonové acidémie a propionové acidémie:

Léčba u pacientů s organickou acidémií má být zahájena ihned po diagnóze hyperamonémie. Úvodní

denní dávka je 100mg/kg, která může být v případě potřeby zvýšena až na 250 mg/kg.

Dále se dávka upravuje individuálně s cílem udržet normální plazmatické hladiny amoniaku (viz bod

4.4).

Způsob podání:

Tento přípravek je určen POUZE k perorálnímu podání (polkne se nebo je-li to třeba podá se

prostřednictvím nasogastrické sondy za použití stříkačky).

Na základě farmakokinetických údajů a klinických zkušeností se doporučuje rozdělit celkovou denní

dávku do dvou až čtyř dávek, které se podávají před jídlem nebo krmením. Většinu úprav dávkování

umožní rozdělení tablet na poloviny. Příležitostně, k úpravě dávkování podle předpisu lékaře, se

mohou tablety rovněž čtvrtit.

Tablety se musí rozpustit v minimálním objemu 5 – 10 ml vody a ihned vypít nebo se podávají

stříkačkou rychlým vstříknutím do nazogastrické sondy.

Suspenze má lehce nakyslou chuť.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

Kojení během léčby kyselinou karglumovou je kontraindikováno (viz body 4.6 a 5.3).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Monitorování léčby

Plazmatické hladiny amoniaku a aminokyselin se mají udržovat v normálním rozmezí.

Protože o bezpečnosti kyseliny karglumové je k dispozici pouze velmi málo údajů, doporučuje se

systematická kontrola jaterních, ledvinných a srdečních funkcí a hematologických parametrů.

Výživová opatření

V případě malé tolerance bílkovin může být indikováno omezení bílkovin a doplňování argininu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné specifické studie interakcí nebyly prováděny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U kyseliny karglumové nejsou k dispozici žádné klinické údaje o jejím vlivu na těhotenství.

Ve studiích na zvířatech byla zjištěna minimální vývojová toxicita (viz bod 5.3). Při podávání léku

těhotným ženám je nutná opatrnost.

Kojení

I když není známo, zda se kyselina karglumová vylučuje do lidského mateřského mléka, bylo

prokázáno, že se vyskytuje v mléce laktujících potkanů (viz bod 5.3). Proto je kojení při užívání

kyseliny karglumové kontraindikováno (viz bod 4.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Hlášené nežádoucí účinky jsou vyjmenované níže podle tříd orgánových systémů a frekvence.

Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000

až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných

údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky při léčbě deficitu syntázy N-acetylglutamátu

Vyšetření

Méně časté

: zvýšené transaminázy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

zvýšené pocení

Není známo:

vyrážka

Nežádoucí účinky při léčbě organické acidémie

Srdeční poruchy

Méně časté

: bradykardie

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

: průjem, zvracení

Celkové poruchy a reakce v místě

podání

Méně časté:

pyrexie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo:

vyrážka

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

U jednoho pacienta léčeného kyselinou karglumovou, u kterého byla dávka zvyšována až na 750

mg/kg/den se objevily projevy intoxikace, které mohou být charakterizovány jako sympatomimetická

reakce: tachykardie, profuzní pocení, zvýšená bronchiální sekrece, zvýšená tělesná teplota a neklid.

Tyto symptomy odezněly po snížení dávky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Aminokyseliny a jejich deriváty; ATC kód: A16A A05

Mechanizmus účinku

Kyselina karglumová je strukturální analog N-acetylglutamátu, což je přirozeně se vyskytující

aktivátor syntetázy karbamoyl-fosfátu, prvního enzymu cyklu močoviny.

V pokusech

in vitro

bylo prokázáno, že kyselina karglumová aktivuje jaterní syntetázu karbamoyl

fosfátu. Přes nižší afinitu karbamoyl fosfát syntetázy ke kyselině karglumové než k N-acetylglutamátu

bylo prokázáno, že kyselina karglumová stimuluje

in vivo

karbamoyl fosfát syntetázu a je mnohem

účinnější než N-acetylglutamát při zabránění intoxikace amoniakem u potkanů. Tento jev lze vysvětlit

následujícími pozorováními:

mitochondriální membrána je snadněji permeabilní pro kyselinu karglumovou než pro N-

acetylglutamát

kyselina karglumová je na hydrolýzu aminoacylázou přítomnou v cytosolu rezistentnější než N-

acetylglutamát.

Farmakodynamické účinky

U potkanů byly provedeny další studie za rozdílných experimentálních podmínek, které vedly ke

zvýšené dostupnosti amoniaku (hladovění, bílkovinná potrava nebo potrava s vysokým obsahem

bílkovin). Bylo prokázáno, že kyselina karglumová snižuje hladiny amoniaku v krvi a zvyšuje hladiny

močoviny v krvi a moči, přičemž obsah aktivátorů karbamoyl fosfát syntetázy v játrech byl významně

zvýšen.

Klinické účinnost a bezpečnost

U pacientů s deficitem syntázy N-acetylglutamátu bylo prokázáno, že kyselina karglumová navozuje

rychlou normalizaci hladin amoniaku v plazmě, a to obvykle během 24 hodin. Pokud byla léčba

zahájena před trvalým poškozením mozku, byl u pacientů pozorován normální růst a psychomotorický

vývoj.

U pacientů s organickou acidémií (u novorozenců i starších) léčba kyselinou karglumovou vedla k

rychlému poklesu hladiny amoniaku v plazmě a snížení rizika neurologických komplikací.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika kyseliny karglumové byla studována u zdravých mužských dobrovolníků pomocí

radioaktivně značeného i neznačeného přípravku.

Absorpce

Odhaduje se, že po jednorázové perorální dávce 100 mg/kg tělesné hmotnosti se absorbuje přibližně

30 % kyseliny karglumové. U 12 dobrovolníků, kteří dostávali přípravek Carbaglu tablety v těchto

dávkách, dosahovaly plazmatické koncentrace vrcholové hodnoty 2,6

g/ml (medián; rozptyl 1,8 –

4,8) po 3 hodinách (medián; rozptyl 2 – 4).

Distribuce

Plazmatická eliminační křivka kyseliny karglumové je bifázická s rychlou fází v prvních 12 hodinách

po podání. Po této fázi následuje pomalá fáze (terminální poločas až 28 hodin).

Difuze do erytrocytů neexistuje. Vazba na bílkoviny nebyla určena.

Metabolismus

Část kyseliny karglumové je metabolizována. Předpokládá se, že v závislosti na své aktivitě, se může

střevní bakteriální flóra podílet na zahájení degradačního procesu, což vede ke kolísavému rozsahu

metabolismu molekuly. Jeden z metabolitů, který byl identifikován ve stolici, je kyselina glutamová.

Metabolity jsou detekovatelné v plazmě s vrcholem za 36 – 48 hodin a při velmi pomalém poklesu

(poločas kolem 100 hodin).

Konečný produkt metabolismu kyseliny karglumové je oxid uhličitý, který se vylučuje plícemi.

Vylučování

Po jednorázové perorální dávce 100 mg/kg tělesné váhy se 9 % dávky vylučuje nezměněno v moči a

až 60 % ve stolici.

Plazmatické hladiny kyseliny karglumové byly měřeny u pacientů všech kategorií, od novorozenců až

po dospívající, léčenými různými denními dávkami (7 – 122 mg/kg/den). Jejich rozptyl byl v souladu

s hladinami naměřenými u zdravých dospělých osob, a to i u novorozenců. Při všech denních dávkách

docházelo k pomalému poklesu plazmatických hladin na hladinu kolem 100 ng/ml během 15 hodin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Farmakologické studie zaměřené na bezpečnost prokázaly, že Carbaglu podáváný perorálně v dávkách

250, 500 a 1000 mg/kg neměl významný účinek na dýchání, centrální nervový systém a

kardiovaskulární systém.

V sérii testů genotoxicity provedených

in vitro

(Amesův test, analýza metafáze lidských lymfocytů) a

in vivo

(mikronukleární test u potkana) nebyla prokázána žádná významná mutagenní aktivita

přípravku Carbaglu.

Jednorázové dávky kyseliny karglumové až 2800 mg/kg perorálně a 239 mg/kg intravenózně nevedly

k mortalitě nebo patologickým klinickým příznakům u dospělých potkanů. U novorozených potkanů,

kteří dostávali kyselinu karglumovou perorálně žaludeční sondou denně po dobu 18 dní a u mladých

potkanů, kteří dostávali kyselinu karglumovou po dobu 26 týdnů byla stanovena hladina žádného

pozorovaného účinku (No Observed Effect Level – NOEL) na 500 mg/kg/den a hladina žádného

pozorovaného nežádoucího účinku (No Observed Adverse Effect Level – NOAEL) byla stanovena na

1000 mg/kg/den.

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na mužskou nebo ženskou fertilitu. U potkanů a králíků

nebyl pozorován žádný důkaz embryotoxicity, fetotoxicity nebo teratogenity při podávání dávek až

toxických pro matku, které vedly až k 50násobné expozici u potkanů než u lidí a až sedminásobné

expozici u králíků. Kyselina karglumová se vylučuje do mléka laktujících potkanů. I když nebyly

ovlivněny žádné vývojové parametry, byly pozorovány jisté změny v tělesné váze / přírůstek tělesné

váhy u mláďat kojených samicemi léčenými dávkou 500 mg/kg/den a vyšší mortalita u mláďat matek

léčených dávkou 2000 mg/kg/den, což je dávka, která vedla u matek k toxicitě. Systémová expozice

matek po podávání dávek 500 mg/kg/den byla 25x vyšší a po podávání dávek 2000 mg/kg/den byla

70x vyšší než předpokládaná expozice u člověka.

Studie kancerogenity s kyselinou karglumovou nebyly provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza

Natrium-lauryl-sulfát

Hypromelóza

Sodná sůl kroskarmelózy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Natrium-stearyl-fumarát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

36 měsíců

Po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C

Po prvním otevření vnitřního obalu:

Chraňte před chladem.

Neuchovávejte při teplotě nad 30

Uchovávejte vnitřní obal pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

nebo

tablet

pevném

polyetylenovém

vnitřním

obalu

uzavřeném

polypropylenovým

uzávěrem s dětskou pojistkou a vysoušecím prostředkem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

EU/1/02/246/001 (15 rozpustných tablet)

EU/1/02/246/002 (60 rozpustných tablet)

EU/1/02/246/003 (5 rozpustných tablet)

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 24. ledna 2003

Datum prodloužení: 20. květen 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury (EMA

) http://www.ema.europa.eu/.

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/348518/2011

EMEA/H/C/000461

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Carbaglu

acidum carglumicum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Carbaglu. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Carbaglu.

Co je Carbaglu?

Carbaglu je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku kyselinu karglumovou. Je dostupný ve formě

dispergovatelných tablet. „Dispergovatelný“ znamená, že tablety lze dispergovat (rozpustit) ve vodě.

Na co se přípravek Carbaglu používá?

Přípravek Carbaglu se používá k léčbě hyperamonémie (vysoké hladiny amoniaku v krvi) u pacientů

s těmito metabolickými onemocněními:

deficitem syntázy N-acetylglutamátu (NAGS). Pacientům, kteří trpí tímto celoživotním

onemocněním, chybí jaterní enzym s názvem NAGS, který běžně pomáhá při štěpení amoniaku.

Není-li tento enzym přítomen, amoniak nemůže být rozštěpen a hromadí se v krvi,

některými organickými acidémiemi (isovalerickou acidémií, methylmalonovou acidémií

a propionovou acidémií), v případě kterých pacientům chybí určité enzymy, které se podílejí na

metabolismu bílkovin.

Jelikož počet pacientů s uvedenými onemocněními je nízký, tato onemocnění se považují za zřídka se

vyskytující a přípravek Carbaglu byl k určitým datům (viz níže) označen jako „léčivý přípravek pro

vzácná onemocnění“.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Carbaglu používá?

Léčbu přípravkem Carbaglu by měl zahájit lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s metabolickými

onemocněními.

Pacienty s deficitem NAGS lze začít léčit již první den života a léčivý přípravek jim podávat po celý

život. U pacientů s organickými acidémiemi se léčba zahajuje při hyperamonemické krizi a pokračuje,

dokud krize nepomine.

Počáteční denní dávka přípravku Carbaglu by měla být 100 mg na kilogram tělesné hmotnosti, pokud

je to však nutné, lze ji zvýšit až na 250 mg/kg. Dávka by poté měla být upravena tak, aby se udržela

normální hladina amoniaku v krvi. Tablety by měly být před podáním pacientovi dispergovány

(rozpuštěny) v malém množství vody. Lze je snadno rozlomit napůl.

Jak přípravek Carbaglu působí?

Hromadění amoniaku v krvi působí toxicky na organismus, zejména na mozek. Přípravek Carbaglu je

strukturou velmi podobný N-acetylglutamátu, který aktivuje enzym, jenž štěpí amoniak. Přípravek

Carbaglu tak napomáhá štěpení amoniaku, snižuje jeho hladinu v krvi a omezuje jeho toxické účinky.

Jak byl přípravek Carbaglu zkoumán?

Přípravek Carbaglu byl zkoumán na celkem 20 pacientech, z nichž 12 trpělo deficitem NAGS a bylo

léčeno průměrně po dobu přibližně 3 let. Ostatních 8 pacientů bylo léčeno na hyperamonémii

vyvolanou jinými příčinami. Společnost rovněž zveřejnila informace z publikované literatury, které se

týkaly dalších 4 pacientů léčených léčivou látkou obsaženou v přípravku Carbaglu.

Přípravek Carbaglu byl zkoumán rovněž na 57 pacientech (z nichž zhruba dvě třetiny byly novorozenci)

s isovalerickou acidémií, methylmalonovou acidémií či propionovou acidémií, kteří byli léčeni

přípravkem Carbaglu při hyperamonemických krizích.

Ve všech studiích byla hlavním měřítkem účinnosti změna hladiny amoniaku v krvi.

Jaký přínos přípravku Carbaglu byl prokázán v průběhu studií?

U pacientů s deficitem NAGS se po léčbě přípravkem Carbaglu hladiny amoniaku vrátily zpět na

běžnou úroveň. Stav pacientů užívajících přípravek Carbaglu bylo možné udržet stabilní, aniž by bylo

nutné uplatnit dietní omezení nebo použít další léky.

U pacientů s isovalerickou acidémií, methylmalonovou acidémií či propionovou acidémií se po léčbě

přípravkem Carbaglu (v průměru po 5,5 dnech) rovněž dosáhlo snížení hladiny amoniaku v krvi.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Carbaglu?

Nejběžnějším vedlejším účinkem přípravku Carbaglu (zaznamenaným u 1 až 10 pacientů ze 100) je

zvýšené pocení. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Carbaglu je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Carbaglu by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na kyselinu karglumovou

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Přípravek Carbaglu nesmí užívat kojící ženy.

EMA/348518/2011

Carbaglu

Strana 2/3

EMA/348518/2011

Carbaglu

Strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Carbaglu schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že přípravek Carbaglu byl účinný při snižování hladiny amoniaku v krvi

na běžnou úroveň, a rozhodl, že přínosy přípravku Carbaglu převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby

přípravku Carbaglu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Carbaglu

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Carbaglu platné v celé Evropské unii

společnosti Orphan Europe dne 24. ledna 2003. Registrace je platná po neomezenou dobu.

Shrnutí stanovisek k přípravku Carbaglu vydaných Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designations (deficit NAGS

: 18. října 2000, isovalerická

acidémie: 7. listopadu 2008; methylmalonová acidémie: 7. listopadu 2008; propionová acidémie:

7. listopadu 2008).

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Carbaglu je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Carbaglu naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2011.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace