Canigen Puppy 2b

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Canigen Puppy 2b Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Canigen Puppy 2b Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, štěňata
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939491 - 10 x 1 dávka - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/003/05-C
 • Datum autorizace:
 • 17-01-2005
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Canigen Puppy 2b

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC

1ére Avenue-2065 m

F-06516 Carros Cedex

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canigen Puppy 2b

Injekční suspenze.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Parvovirus enteritidis canis attenuatum 2b, kmen CPV 39.10

- 10

TCID

*50% infekční dávka pro tkáňové kultury

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci psů proti psí parvoviróze, ke snížení vylučování viru, k prevenci

mortality a typických příznaků (enterická forma) od 5 týdnů věku.

Nástup imunity se dostavuje 2 týdny po vakcinaci. Délka trvání imunity byla prokázána do

11. týdne věku.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě aplikace injekce se může v některých případech vyskytnout mírný, přechodný

pruritus (trvající méně než 1 minutu) a mírná bolestivost až do 30 minut po vakcinaci. V místě

aplikace může být také pozorován mírný, přechodný otok, který po dvou až třech hodinách

sám zmizí.

U některých zvířat lze pozorovat reakce v důsledku přecitlivělosti na přípravek. V případě

anafylaktických reakcí okamžitě zahajte léčbu kortikoidy nebo antihistaminiky jako při běžné

léčbě anafylaktických reakcí.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Pes (štěně).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podávejte jednu dávku 1 ml přípravku subkutánně štěňatům od 5 týdnů věku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Z důvodu heterogenního šíření mateřských protilátek mezi štěňaty se doporučuje o 2 týdny

později revakcinace v dávce 1 ml. K zajištění dlouhodobé imunity by se mělo provést

konvenční vakcinační schéma se začátkem před 11. týdnem věku s vakcínou obsahující

valenci parvoviru.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinační kmen se může šířit. Bylo prokázáno, že toto šíření nezpůsobuje u březích nebo

laktujících fen nebo koček žádné nežádoucí účinky.

Vakcínu je třeba podávat při dodržení běžných aseptických podmínek pro vakcinaci. Před

vakcinací je třeba zvířata přeléčit na střevní endoparazity. Očkujte pouze zdravá štěňata.

V případě vysokých hladin mateřských protilátek (

1/80), je poměr sérokonverze redukován

z 94% na 42%.

Léčivá látka vakcíny nemá u člověka patogenní účinky, avšak doporučuje se dodržet

běžná opatření k zamezení potřísnění kůže a sliznic a sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem. V případě náhodného sebepoškození vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nepoužívat v průběhu březosti a laktace.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jinou vakcínou.

Nemísit s jinou vakcínou nebo imunologickým přípravkem.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

10 x 1 dávka

50 x 1 dávka

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.