CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 8MG/12,5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HYDROCHLOROTHIAZID (HYDROCHLOROTHIAZIDUM) ; KANDESARTAN-CILEXETIL (CANDESARTANUM CILEXETILUM)
Dostupné s:
Aurovitas, Unipessoal, Lda., Carnaxide
ATC kód:
C09DA06
INN (Mezinárodní Name):
HYDROCHLOROTHIAZIDE (HYDROCHLOROTHIAZIDE) ; KANDESARTAN-CILEXETIL (CANDESARTANUM CILEXETILUM)
Dávkování:
8MG/12,5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
300; 100; 98; 56; 30; 28; 14; 500 Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KANDESARTAN A DIURETIKA
Přehled produktů:
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
58/ 965/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls251311/2019, sukls251332/2019, sukls251350/2019

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 8 mg/12,5 mg tablety

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 16 mg/12,5 mg tablety

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 32 mg/12,5 mg tablety

candesartanum cilexetilum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně

postupujte

případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas

užívat

Jak se Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas a k čemu se používá

Váš léčivý přípravek se jmenuje Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas. Používá se k léčbě

vysokého

krevního

tlaku

(hypertenze)

dospělých

pacientů.

Obsahuje

dvě

léčivé

látky:

kandesartan-cilexetil a hydrochlorothiazid. Obě společně snižují krevní tlak.

Kandesartan-cilexetil patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotenzinu

II. Jeho účinkem dochází k relaxaci a rozšíření krevních cév, což vede ke snížení krevního

tlaku.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčiv nazývaných diuretika (močopudné léky). Jeho

účinky usnadňují vylučování vody a solí, např. sodíku, což vede ke snížení krevního tlaku.

Váš lékař Vám může předepsat přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas, pokud Váš

krevní tlak není dostatečně snížen kandesartan-cilexetilem nebo hydrochlorothiazidem samotným.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas užívat

Neužívejte Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas

jestliže jste alergický(á) na kandesartan-cilexetil nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže jste alergický(á) na sulfonamidová léčiva. Pokud si nejste jistý(á), jestli se Vás to týká,

zeptejte se lékaře.

jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná (je také lepší neužívat přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas ani v časném těhotenství – viz bod Těhotenství).

jestliže trpíte těžkou chorobou ledvin.

jestliže trpíte těžkou chorobou jater nebo obstrukcí (zúžením) žlučových cest (což je problém

s odváděním žluči ze žlučníku).

jestliže máte opakovaně nízkou hladinu draslíku v krvi.

jestliže máte opakovaně vysokou hladinu vápníku v krvi.

jestliže jste někdy měl(a) dnu.

pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a)

přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás týká něco z výše uvedeného, obraťte se na svého lékaře nebo

lékárníka dříve, než začnete přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem,

jestliže jste prodělal(a) rakovinu kůže nebo se vám na kůži během léčby objevila neočekávaná

poškození. Léčba hydrochlorothiazidem, zejména dlouhodobé užívání vysokých dávek, může

zvýšit riziko vzniku některých typů rakoviny kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor). Během

užívání přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas si chraňte kůži před expozicí

slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

jestliže máte cukrovku.

jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami.

jestliže Vám nedávno byla transplantována ledvina.

jestliže zvracíte, nedávno jste zvracel(a) nebo máte průjem.

jestliže máte chorobu nadledvin zvanou Connova choroba (také zvanou primární

hyperaldosteronismus).

jestliže máte chorobu zvanou systémový lupus erythematodes (SLE).

jestliže máte nízký krevní tlak.

jestliže jste někdy prodělal(a) cévní mozkovou příhodu.

jestliže jste někdy měl(a) alergii nebo astma.

jestliže jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte informovat svého lékaře. Přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se

užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašeho

plodu, pokud se užívá v tomto období (viz bod Těhotenství).

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril, atd.), a to zejména pokud máte

problémy s ledvinami související s cukrovkou.

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas“.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, Váš lékař si Vás může zvát na častější kontroly a další

vyšetření.

Jestliže je u Vás plánována operace, sdělte svému lékaři nebo zubnímu lékaři, že užíváte přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas. Pokud je přípravek kombinován s anestetiky, může

způsobit výrazné snížení krevního tlaku.

Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas může způsobit zvýšenou citlivost kůže na

slunce.

Děti a dospívající

S použitím přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas nejsou u dětí a dospívajících (do

18 let věku) žádné zkušenosti. Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se proto dětem

nemá podávat.

Další léčivé přípravky a přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas může ovlivnit způsob, kterým působí jiné

léky, a některé léky mohou mít vliv na přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas.

Jestliže užíváte určité léky, může Váš lékař čas od času vyžadovat vyšetření krve.

Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

jiné

léky,

které

pomáhají

snižovat

krevní

tlak,

včetně

beta-blokátorů,

léků

obsahujících

aliskiren, diazoxidu a inhibitorů angiotenzin přeměňujícího (konvertujícího) enzymu (ACE

inhibitorů), jako je enalapril, kaptopril, lisinopril nebo ramipril.

nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen, naproxen, diklofenak, celekoxib

nebo etorikoxib (léky na zmírnění bolesti a zánětu).

kyselinu acetylsalicylovou (pokud užíváte více než 3 g denně) (lék na zmírnění bolesti a

zánětu).

doplňky draslíku nebo náhražky soli obsahující draslík (léky, které zvyšují množství draslíku v

krvi).

vápník nebo doplňky vitaminu D.

léky na snížení cholesterolu, jako je kolestipol nebo cholestyramin.

léky na cukrovku (tablety nebo inzulín).

léky na ovlivnění srdečního rytmu (antiarytmika), jako je digoxin a beta-blokátory.

léky, které mohou být ovlivněny hladiny draslíku v krvi, jako jsou některé antipsychotika.

heparin (lék na ředění krve).

tablety na odvodnění (diuretika).

laxativa (projímadla).

penicilin nebo kotrimoxazol, označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol (antibiotika).

amfotericin (na léčbu plísňových infekcí).

lithium (lék na psychické problémy).

steroidy, jako je prednisolon.

hormon podvěsku mozkového (ACTH).

léky k léčbě rakoviny.

amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby nebo závažných infekcí způsobených viry).

barbituráty (druh sedativ také užívaný k léčbě epilepsie).

karbenoxolon (k léčbě chorob jícnu nebo vředů v ústech).

anticholinergní látky, jako je atropin a biperiden.

cyklosporin, lék užívaný při transplantaci orgánů, aby se předešlo odmítnutí orgánu.

jiné léky, které mohou vést k posílení antihypertenzního účinku, jako je baklofen (lék na

uvolnění křečí), amifostin (užívaný k léčbě rakoviny) a některé antipsychotické léky.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte

přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas“ a „Upozornění a opatření“).

Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas můžete užívat nezávisle na jídle.

Vyhněte se pití alkoholu, dokud se neporadíte s lékařem. Alkohol může snížit krevní tlak a/nebo

zvýšit riziko mdlob nebo závratí.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte informovat svého lékaře, jestliže jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Váš lékař Vám

doporučí vysazení přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas dříve, než otěhotníte, nebo

jakmile

zjistíte,

jste

těhotná,

převede

Vás

jinou

léčbu.

Přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se

užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašeho

plodu, je-li užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Informujte

svého

lékaře,

pokud

kojíte

nebo

pokud

zamýšlíte

kojit.

Přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se nedoporučuje kojícím matkám, přičemž, pokud si

přejete kojit, může Váš lékař zvolit jinou léčbu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti mohou při užívání přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas cítit

únavu nebo závrať. Pokud se Vám to stane, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné

přístroje nebo stroje.

Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas obsahuje monohydrát laktosy

Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas obsahuje monohydrát laktosy, což je druh

cukru. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Je důležité užívat přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas každý den.

Doporučená dávka přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas je jedna tableta denně.

Spolkněte tabletu s vodou.

Užívejte tabletu každý den ve stejný čas. To Vám pomůže vzpomenout si na užívání.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas, než jste

měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas, než Vám

lékař předepsal, kontaktujte ihned svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte další dávku

jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas, Váš krevní tlak

může

opět

zvýšit.

Nepřestávejte

proto

užívat

přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas bez předchozí porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout

každého.

důležité,

abyste

těchto

nežádoucích

účincích

věděl(a).

Některé

nežádoucí

účinky

přípravku

Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas

jsou

způsobené

kandesartan-cilexetilem a některé hydrochlorothiazidem.

Přestaňte užívat přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas a vyhledejte ihned

lékařskou pomoc, pokud máte následující alergickou reakci:

obtíže s dechem, s otokem nebo bez otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.

otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit obtíže s polykáním.

urputné svědění kůže (s pupínky).

Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas může způsobit pokles počtu bílých krvinek.

Vaše odolnost k infekcím se může snížit a můžete zaznamenat únavu, infekci nebo horečku. Pokud

se Vám to stane, řekněte to svému lékaři. Váš lékař Vám může občas provést vyšetření krve, aby

zjistil,

přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas

ovlivňuje

Vaši

krev

(agranulocytóza).

Další možné nežádoucí účinky:

Časté:

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Změny ve výsledcích krevních testů:

Snížení hladiny sodíku v krvi. Pokud je to závažné, můžete zaznamenat slabost, nedostatek

energie nebo svalové křeče.

Zvýšení nebo snížení hladiny draslíku v krvi, zejména pokud máte problémy s ledvinami

nebo

srdeční

selhání.

Pokud

závažné,

můžete

zaznamenat

únavu,

slabost,

nepravidelný srdeční tep nebo mravenčení.

Zvýšení hladiny cholesterolu, cukru nebo kyseliny močové v krvi.

Cukr v moči.

Pocit závratě/točení nebo slabost.

Bolest hlavy.

Infekce dýchacích cest.

Méně časté:

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Nízký krevní tlak. To může způsobit pocit na omdlení nebo závrať.

Ztráta chuti k jídlu, průjem, zácpa, podráždění žaludku.

Vyrážka na kůži, kopřivka, vyrážka způsobená citlivostí na slunce.

Vzácné:

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Žloutenka (zežloutnutí kůže nebo bělma očí). Pokud se Vám to stane, neprodleně kontaktujte

lékaře.

Ovlivnění funkce ledvin, zejména pokud jste již měl(a) problémy s ledvinami nebo srdeční

selhání.

Poruchy spánku, deprese, neklid.

Brnění nebo píchání v rukou nebo nohou.

Krátkodobé rozmazané vidění.

Nenormální tlukot srdce.

Dýchací obtíže (včetně zápalu plic a vody na plicích).

Vysoká teplota (horečka).

Zánět slinivky břišní. To způsobuje středně těžkou až těžkou bolest v oblasti žaludku.

Svalové křeče.

Poškození krevních cév, které vede ke vzniku červených nebo fialových skvrn na kůži.

Snížení počtu červených nebo bílých krvinek nebo krevních destiček. Můžete zaznamenat

únavu, infekci, horečku nebo náchylnost k modřinám.

Závažná vyrážka, která se rychle rozvine, s tvorbou puchýřů nebo olupováním kůže a možnou

tvorbou puchýřů v ústech.

Velmi vzácné:

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

Otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.

Svědění.

Bolesti zad, bolesti kloubů a svalů.

Změny ve funkci jater, včetně zánětu jater (hepatitida). Můžete zaznamenat únavu, zežloutnutí

kůže a bělma očí a chřipkové příznaky.

Kašel.

Pocit na zvracení.

Není známo:

(z dostupných údajů nelze určit)

Náhlá krátkozrakost.

Náhlá bolest očí (akutní glaukom s uzavřeným úhlem).

Systémový a kožní lupus erythematodes (alergický stav, který způsobuje horečku, bolesti

kloubů, kožní vyrážky, které mohou zahrnovat zčervenání, tvorbu puchýřů, olupování kůže a

tvorbu pupínků).

Průjem.

Rakovina kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak Ca

ndesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené

na blistru, štítku, lahvičce a krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k

poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas obsahuje

Léčivými látkami jsou candesartanum cilexetilum a hydrochlorothiazidum.

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 16 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 32 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocnými

látkami

jsou:

monohydrát

laktosy,

hyprolosa,

vápenatá

sůl

karmelosy,

metakřemičitan hořečnato-hlinitý (typ IA) (obsahuje oxid hlinitý, oxid hořečnatý a oxid

křemičitý), červený oxid železitý (E172) (pro 16 mg/12,5 mg), žlutý oxid železitý (E172) (pro

16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5 mg), propylenglykol a magnesium-stearát (E572).

Jak Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas vypadá a co obsahuje toto

balení

Tableta.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 8 mg/12,5 mg tablety

Bílé až téměř bílé, nepotahované tablety ve tvaru tobolky, s vyraženým „J“ a „04“ odděleným

půlicí rýhou na jedné straně a hladké s půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné

dávky.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 16 mg/12,5 mg tablety

Růžové, nepotahované tablety ve tvaru tobolky, s vyraženým „J“ a „05“ odděleným půlicí rýhou na

jedné straně a hladké s půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 32 mg/12,5 mg tablety

Žluté, nepotahované, oválné tablety, s vyraženým „J“ a „07“ odděleným půlicí rýhou na jedné

straně a hladké s půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas tablety jsou dostupné v blistrech a HDPE lahvičkách.

Blistr: 14, 28, 30, 56, 98, 100 a 300 tablet

HDPE lahvička: 30 a 500 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o.

Karlovarská 77/12

161 00 Praha 6

Česká republika

Výrobce

Milpharm Limited

Ares block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Velká Británie

nebo

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Tento

léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko:

Кандecapтaн HCT Aurobindo 8 mg/12,5 mg/

16 mg/12,5 mg/ 32 mg/12,5 mg

тaблeтки

Česká republika:

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas

Malta:

Candesartan/Hydrochlorothiazide 8 mg/12.5 mg/

16 mg/12.5 mg/ 32 mg/12.5

tablets

Německo:

Candesartan comp. Aurobindo 8 mg/12,5 mg/

16 mg/12,5 mg/ 32 mg/12,5 mg

Tabletten

Nizozemsko:

Candesartancilexetil/Hydrochloorthiazide Aurobindo 8/12,5 mg;

16/12,5 mg,

tabletten

Polsko:

Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama

Portugalsko:

Candesartan + Hidroclorotiazida Aurobindo

Rumunsko:

Candesartan Hidroclorotiazidă Aurobindo 8 mg/12,5 mg/

16 mg/12,5 mg/ 32

mg/12,5 mg

comprimate

Španělsko:

CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA AUROBINDO 16 mg/12,5 mg/

mg/12,5 mg

comprimidos EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16. 10. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls251311/2019, sukls251332/2019, sukls251350/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 8 mg/12,5 mg tablety

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 16 mg/12,5 mg tablety

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 32 mg/12,5 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 8 mg/12,5 mg tablety

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 110,000 mg monohydrátu laktosy.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 16 mg/12,5 mg tablety

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 16 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 101,925 mg monohydrátu laktosy.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 32 mg/12,5 mg tablety

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 32 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 216,000 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 8 mg/12,5 mg tablety

Bílé až téměř bílé, nepotahované tablety ve tvaru tobolky [velikost 9,8 mm x 4,6 mm], s vyraženým

„J“ a „04“ odděleným půlicí rýhou na jedné straně a hladké s půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 16 mg/12,5 mg tablety

Růžové, nepotahované tablety ve tvaru tobolky [velikost 9,8 mm x 4,6 mm], s vyraženým „J“ a „05“

odděleným půlicí rýhou na jedné straně a hladké s půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na

stejné dávky.

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 32 mg/12,5 mg tablety

Žluté, nepotahované, oválné tablety [velikost 11,3 mm x 6,6 mm], s vyraženým „J“ a „07“ odděleným

půlicí rýhou na jedné straně a hladké s půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné

dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas je indikován k:

léčbě primární hypertenze u dospělých, pokud není monoterapie kandesartan-cilexetilem nebo

hydrochlorothiazidem dostatečně účinná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování při hypertenzi

Doporučená dávka přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas je jedna tableta denně.

Doporučuje se titrace dávky jednotlivými složkami (kandesartan-cilexetilem a hydrochlorothiazidem).

Pokud je to klinicky vhodné, lze zvážit přímý přechod z monoterapie na přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas. Při přechodu z monoterapie hydrochlorothiazidem se

doporučuje titrace dávky kandesartan-cilexetilu. Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas

může být podáván pacientům, u nichž není krevní tlak dostatečně pod kontrolou monoterapií

kandesartan-cilexetilem nebo hydrochlorothiazidem nebo přípravkem Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas v nižších dávkách.

Maximálního antihypertenzního účinku se obvykle dosáhne do 4 týdnů po zahájení léčby.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávky.

Pacienti s deplecí intravaskulárního objemu

U pacientů s rizikem vzniku hypotenze, jako jsou pacienti s možnou deplecí intravaskulárního objemu,

se doporučuje titrace dávky kandesartan-cilexetilu (u těchto pacientů lze zvážit počáteční dávku

kandesartan-cilexetilu 4 mg).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů

lehkou

středně

těžkou

poruchou

funkce

ledvin

(clearance

kreatininu

30-80

ml/min/1,73

tělesného

povrchu)

doporučuje

titrovat

dávku.

Přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas je u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu <30 ml/min/1,73 m

tělesného povrchu) kontraindikován (viz bod 4.3).

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s lehkým až středně těžkým chronickým onemocněním jater se doporučuje titrovat dávku

kandesartan-cilexetilu.

Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas je u pacientů s těžkou poruchou funkce jater

a/nebo cholestázou kontraindikován (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas u dětí a dospívajících do

18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se může užívat nezávisle na jídle.

Biologická dostupnost kandesartanu není jídlem ovlivněna.

Mezi hydrochlorothiazidem a jídlem není klinicky významná interakce.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na

léčivé

látky

odvozené od sulfonamidů.

Hydrochlorothiazid je

léčivou látkou

odvozenou

sulfonamidů.

2. a 3. trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min/1,73 m

tělesného povrchu).

Těžká porucha funkce jater a/nebo cholestáza.

Refrakterní hypokalémie a hyperkalcémie.

Dna.

Současné užívání přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas s přípravky obsahujícími

aliskiren je kontraindikováno u pacientů s diabetem mellitem nebo s poruchou funkce ledvin (GFR

<60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.5 a 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II se nemají užívat současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

Porucha funkce ledvin

Stejně jako u jiných přípravků inhibujících renín-angiotenzin-aldosteronový systém, lze očekávat

změny renálních funkcí u citlivých pacientů léčených přípravkem Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas (viz bod 4.3).

Transplantace ledvin

U pacientů po nedávné transplantaci ledvin jsou pouze omezené zkušenosti s podáváním přípravku

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas.

Stenóza renální artérie

Léčivé přípravky, které ovlivňují systém renin-angiotenzin-aldosteron, včetně antagonistů receptoru

angiotenzinu II, mohou u pacientů s oboustrannou stenózou renální artérie nebo stenózou artérie u

solitérní ledviny zvyšovat hladinu močoviny v krvi a sérového kreatininu.

Deplece intravaskulárního objemu

U pacientů s deplecí intravaskulárního objemu a/nebo deplecí sodíku se může objevit symptomatická

hypotenze, podobně jako u jiných léčiv ovlivňujících systém renin-angiotenzin-aldosteron. Léčba

přípravkem Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se proto nedoporučuje, dokud se tento stav

neupraví.

Anestézie a chirurgický zákrok

U pacientů léčených antagonisty angiotenzinu II se může v důsledku blokády renin-angiotenzin-

aldosteronového systému v průběhu anestézie a chirurgického zákroku vyskytnout hypotenze. Ve

velmi vzácných případech může jít o těžkou hypotenzi, která může vyžadovat podání tekutin a/nebo

vazopresorů intravenózně.

Porucha funkce jater

Při užívání thiazidů u pacientů s poruchou funkce jater nebo progresivním onemocněním jater je třeba

opatrnosti, jelikož i malé změny rovnováhy tekutin a elektrolytů mohou vést k hepatálnímu kómatu. U

pacientů s poruchou funkce jater nejsou s podáváním přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas žádné klinické zkušenosti.

Stenóza aortální a mitrální chlopně (hypertrofická obstrukční kardiomyopatie)

Stejně jako u jiných vazodilatátorů, je nutné věnovat zvláštní pozornost pacientům s hemodynamicky

významnou aortální nebo mitrální stenózou nebo hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií.

Primární hyperaldosteronismus

Pacienti s primárním hyperaldosteronismem obecně nereagují na antihypertenzní léčivé látky, které

působí

prostřednictvím

inhibice

systému

renin-angiotenzin-aldosteron.

Užívání

přípravku

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se z tohoto důvodu u těchto pacientů nedoporučuje.

Nerovnováha elektrolytů

V opakovaných a vhodných intervalech se musí sledovat hladiny elektrolytů v séru. Thiazidy, včetně

hydrochlorothiazidu,

mohou

zapříčinit

nerovnováhu

tekutin

nebo

elektrolytů

(hyperkalcémie,

hypokalémie, hyponatrémie, hypomagnesémie a hypochloremická alkalóza).

Thiazidová diuretika mohou snižovat vylučování vápníku močí a mohou vyvolat přechodné a mírné

zvýšení

koncentrací

vápníku

séru.

Významná

hyperkalcémie

může

být

známkou

skryté

hyperparatyreózy. Před testováním paratyroidálních funkcí se thiazidy musí vysadit.

Hydrochlorothiazid v závislosti na dávce zvyšuje vylučování draslíku, což může vést k hypokalémii.

Zdá se, že v kombinaci s kandesartan-cilexetilem je tento účinek hydrochlorothiazidu méně výrazný.

Riziko hypokalémie může být zvýšeno u pacientů s cirhózou jater, s intenzivní diurézou, u pacientů s

nedostatečným

perorálním

příjmem

elektrolytů

při

současném

užívání

kortikosteroidů

nebo

adrenokortikotropního hormonu (ACTH).

Léčba kandesartan-cilexetilem může působit hyperkalémii, zvláště u pacientů se srdečním selháním

a/nebo renálním poškozením. Současné použití přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas a

ACE inhibitorů, aliskirenu, kalium šetřících diuretik, doplňků draslíku nebo náhražek soli nebo dalších

léčiv, které by mohly zvýšit hladiny sérového draslíku (např. sodná sůl heparinu, kotrimoxazol,

označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol), mohou vést ke zvýšeným hladinám draslíku v

séru.

Hladiny kalia se musí sledovat podle potřeby. Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku

močí, což může způsobit hypomagnezémii.

Metabolické a endokrinní účinky

Léčba thiazidovými diuretiky může narušit glukózovou toleranci. Může být potřebné upravit dávku

antidiabetik včetně insulinu. Během léčby thiazidy se může projevit latentní diabetes mellitus. S

léčbou thiazidovými diuretiky je spojováno

zvýšení

hladiny

cholesterolu a triacylglycerolů. Při

dávkách

obsažených

přípravku

Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas

byly

hlášeny

minimální účinky. Thiazidová diuretika zvyšují koncentraci kyseliny močové v séru, a tak mohou u

citlivých jedinců vyprovokovat dnu.

Fotosenzitivita

Ve spojení s užíváním thiazidových diuretik byly hlášeny případy fotosenzitivních reakcí (viz bod

4.8). Pokud se během léčby fotosenzitivní reakce vyskytnou, doporučuje se léčbu ukončit. Pokud je

opětovné podání diuretika nezbytné, doporučuje se chránit místa vystavená slunci nebo umělému

zářením UVA.

Obecná upozornění

U pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisejí především na aktivitě

systému renin-

angiotenzin-aldosteron

(např.

pacienti s těžkým

městnavým

srdečním selháním

nebo

primárním

renálním onemocněním, včetně stenózy renální artérie), byla léčba jinými léčivy, která ovlivňují tento

systém, včetně antagonistů receptoru angiotenzinu II, spojena s projevy akutní hypotenze, azotémie,

oligurie nebo vzácně akutního renálního selhání. Podobně jako u jiných antihypertenziv může náhlé

snížení

krevního

tlaku

pacientů

ischemickou

chorobou

srdeční

nebo

aterosklerotickou

cerebrovaskulární chorobou vést k infarktu myokardu nebo k cévní mozkové příhodě.

U pacientů s alergií nebo bronchiálním astmatem v anamnéze i u pacientů bez této anamnézy se

mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce na hydrochlorothiazid, nicméně u pacientů s těmito stavy v

anamnéze je pravděpodobnější.

Při užívání thiazidových diuretik byla pozorována exacerbace nebo aktivace systémového lupus

erythematodes.

Antihypertenzní účinek přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas může být zvýšen jinými

antihypertenzivy.

Přípravek

Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas

obsahuje

monohydrát

laktosy.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

intolerancí

galaktosy,

vrozeným

deficitem

laktázy

nebo

malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

Těhotenství

Léčba antagonisty angiotenzinu II se v těhotenství nesmí zahajovat. Pacientky plánující otěhotnění

musí

být

převedeny

alternativní

způsoby

léčby

vysokého

krevního

tlaku

prokázaným

bezpečnostním profilem v těhotenství, ledaže by léčba antagonisty angiotenzinu II byla nezbytná. Při

zjištění těhotenství se léčba antagonisty angiotenzinu II musí ihned ukončit, a pokud je to vhodné,

musí se zahájit alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Nemelanomové kožní nádory

Ve dvou epidemiologických studiích vycházejících z Dánského národního registru karcinomů bylo se

zvyšující

kumulativní

dávkou

hydrochlorothiazidu

(HCTZ)

pozorováno

zvýšené

riziko

nemelanomových kožních nádorů (NMSC - non-melanoma skin cancer) [bazaliomy čili bazocelulární

karcinomy

(BCC

basal

cell

carcinoma)

spinaliomy

čili

skvamocelulární

dlaždicobuněčné

karcinomy (SCC - squamous cell carcinoma)]. Příčinou vzniku NMSC by případně mohla být

fotoaktivita HCTZ.

Pacienti užívající HCTZ mají být poučeni o riziku NMSC a mají dostat doporučení, aby si pravidelně

kontrolovali, zda se jim na kůži neobjevily nové léze, a aby o každé podezřelé kožní lézi okamžitě

informovali

lékaře.

důvodu

minimalizace

rizika

vzniku

kožního

nádoru

pacientům

mají

být

doporučena možná preventivní opatření, jako je omezení expozice slunečnímu a ultrafialovému záření

a v případě expozice odpovídající ochrana. Podezřelé kožní léze mají být okamžitě prozkoumány,

případně včetně histologického vyšetření vzorku tkáně. Užívání HCTZ má být rovněž opětovně

posouzeno u pacientů, kteří v minulosti prodělali NMSC (viz též bod 4.8).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí

kombinovaného

užívání

inhibitorů

ACE,

blokátorů

receptorů

angiotenzin

nebo

aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující

RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Látky, které byly hodnoceny v klinických farmakokinetických studiích, zahrnují warfarin, digoxin,

perorální kontraceptiva (tj. ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamid a nifedipin. V těchto studiích

nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce.

Lze předpokládat, že účinky hydrochlorothiazidu vedoucí k depleci draslíku budou potencovány

dalšími léčivými přípravky, které jsou spojovány se ztrátami draslíku a hypokalémií (např. další

kaliuretická diuretika, laxativa, amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G, deriváty kyseliny

salicylové, steroidy, ACTH).

Současné užívání přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas a kalium šetřících diuretik,

doplňků draslíku nebo náhražek soli nebo jiných léčiv, která mohou zvyšovat hladiny draslíku v séru

(např. sodná sůl heparinu, kotrimoxazol, označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol), může

vést ke zvýšeným hladinám draslíku v séru. Je vhodné sledovat hladiny draslíku (viz bod 4.4).

Diuretiky

navozená

hypokalémie

hypomagnesémie

predisponují

možným

kardiotoxickým

účinkům digitalisových glykosidů a antiarytmik. Pokud se přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid

Aurovitas podává spolu s takovými léčivými látkami anebo s dalšími léčivými látkami, které mohou

navodit torsade de pointes, doporučuje se pravidelné sledování draslíku v séru:

Antiarytmika Ia. třídy (tj. chinidin, hydrochinidin, disopyramid).

Antiarytmika III. třídy (tj. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid).

Některá antipsychotika (tj. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol).

Ostatní (tj. bepridil, cisaprid, difenamil, erytromycin i.v., halofantrin, ketanserin, mizolastin,

pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin i.v.).

Při současném podávání ACE inhibitorů nebo hydrochlorothiazidu s lithiem byl pozorován

reverzibilní vzestup koncentrací lithia v séru s projevy toxicity. Podobný účinek se může vyskytnout

při současném podávání antagonistů angiotenzinu II. Použití kandesartanu a hydrochlorothiazidu s

lithiem

nedoporučuje.

Pokud

podání

této

kombinace

nezbytné,

doporučuje

pečlivé

monitorování plasmatických hladin lithia.

Při současném podávání antagonistů angiotenzinu II s nesteroidními antiflogistiky (NSAID) (tj.

selektivními

inhibitory

COX-2,

kyselinou

acetylsalicylovou

(>

g/den)

neselektivními

nesteroidními antiflogistiky) může docházet k oslabení antihypertenzního účinku.

Podobně jako u ACE inhibitorů může souběžné užívání antagonistů angiotenzinu II a NSAID vést ke

zvýšenému nebezpečí zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a ke zvýšení

sérového draslíku, zvláště pak u pacientů se stávající poruchou funkce ledvin. Tato kombinace se musí

podávat opatrně, zvláště u starších pacientů. Pacienti musejí být dostatečně hydratováni a po zahájení

souběžné léčby a poté v pravidelných intervalech je třeba věnovat pozornost monitorování funkce

ledvin.

Diuretický, natriuretický a antihypertenzní účinek hydrochlorothiazidu je NSAID oslaben.

Vstřebávání hydrochlorothiazidu je sníženo kolestipolem nebo cholestyraminem.

Hydrochlorothiazid může

potencovat

účinky nedepolarizujících

periferních myorelaxancií

(např.

tubokurarinu).

Thiazidová diuretika mohou zvýšit hladiny kalcia v séru v důsledku snížení jeho exkrece. V případě

nutnosti podávání doplňků kalcia nebo vitaminu D je třeba sledovat hladiny kalcia v séru a podle toho

upravit dávkování.

Thiazidy mohou zvyšovat hyperglykemické účinky beta-blokátorů a diazoxidu.

Anticholinergické látky (např. atropin, biperiden) mohou zvyšovat biologickou dostupnost diuretik

thiazidového typu snížením gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování žaludku.

Thiazidy mohou zvyšovat riziko vzniku nežádoucích účinků způsobených amantadinem.

Thiazidy mohou snižovat renální exkreci cytotoxických léčiv (např. cyklofosfamidu, methotrexátu) a

potencovat jejich myelosupresivní účinky.

Současné požití alkoholu, barbiturátů nebo anestetik může zhoršit posturální hypotenzi.

Léčba thiazidovými diuretiky může snížit glukózovou toleranci. Může být potřeba upravit dávkování

antidiabetických léčiv, včetně insulinu. Metformin se má užívat s opatrností vzhledem k riziku

laktátové

acidózy,

která

může

být

způsobená

selháním

funkce

ledvin

souvisejícím

hydrochlorothiazidem.

Hydrochlorothiazid může způsobit arteriální reakci na presorické aminy (např. adrenalin) snižující, ale

ne zcela vylučující presorický účinek.

Hydrochlorothiazid může zvýšit riziko akutní renální insuficience, zvláště při vysokých dávkách

jodových kontrastních látek.

Souběžná léčba s cyklosporinem může zvýšit riziko hyperurikémie a komplikací dny.

Souběžná léčba s baklofenem, amifostinem, tricyklickými antidepresivy nebo neuroleptiky může vést

ke zvýšení antihypertenzního účinku a může indukovat hypotenzi.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Antagonisté receptoru angiotenzinu II (AIIRA):

Užívání AIIRA se během prvního trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4). Užívání AIIRA je

během 2. a 3. trimestru těhotenství kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazy ohledně rizika teratogenity po expozici ACE inhibitorům během prvního

trimestru těhotenství nebyly jednoznačné; malé zvýšení rizika však nelze vyloučit. Ačkoli neexistují

kontrolované epidemiologické údaje o riziku u antagonistů receptoru angiotenzinu II (AIIRA), mohou

u této skupiny léčivých látek existovat podobná rizika. Pokud není pokračování léčby antagonistou

receptoru angiotenzinu II považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny

na alternativní antihypertenzní léčbu se zavedeným profilem bezpečnosti pro použití v těhotenství. Je-

li těhotenství diagnostikováno, léčba AIIRA musí být ihned ukončena, a je-li to vhodné, musí být

zahájena alternativní léčba. Je známo, že expozice léčbě AIIRA ve druhém a třetím trimestru

těhotenství vyvolává humánní fetotoxicitu (renální dysfunkce, oligohydramnion, zpoždění osifikace

lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3).

Pokud dojde k expozici AIIRA od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvuková kontrola

funkce ledvin a lebky.

Děti matek, které AIIRA užívaly, musí být pečlivě sledovány kvůli možné hypotenzi (viz body 4.3 a

4.4).

Hydrochlorothiazid

S hydrochlorothiazidem jsou v těhotenství, zvláště v prvním trimestru, omezené zkušenosti. Studie na

zvířatech nejsou dostačující.

Hydrochlorothiazid

prostupuje

placentou.

základě

farmakologického

mechanismu

účinku

hydrochlorothiazidu může jeho užívání v druhém a třetím trimestru těhotenství oslabit fetoplacentální

perfuzi a může způsobit fetální a neonatální účinky, jako je ikterus, poruchy elektrolytové rovnováhy a

trombocytopenie.

Hydrochlorothiazid se nesmí užívat při těhotenském edému, těhotenské hypertenzi ani preeklampsii, a

to kvůli riziku snížení objemu plasmy a hypoperfuze placenty, bez přínosných účinků na průběh

choroby.

Hydrochlorothiazid se nesmí užívat při esenciální hypertenzi u těhotných žen s výjimkou vzácných

situací, kdy nelze použít jiný způsob léčby.

Kojení

Antagonisté receptoru angiotenzinu II (AIIRA):

Protože o užívání přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas v období kojení nejsou k

dispozici žádné informace, přípravek Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se nedoporučuje a

přednost se dává jiným způsobům léčby se zavedenějším profilem bezpečnosti pro použití v období

kojení, zvláště při kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Thiazidy ve vysokých

dávkách

způsobující

intenzivní

diurézu

mohou

zastavit

tvorbu

mléka.

Užívání

přípravku

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas se během kojení nedoporučuje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel

nebo

obsluze

strojů

nutno

vzít

úvahu,

během

léčby

přípravkem

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas mohou příležitostně vyskytnout závratě nebo únava.

4.8

Nežádoucí účinky

kontrolovaných

klinických

studiích

byly

nežádoucí

účinky

kandesartan-

cilexetilu/hydrochlorothiazidu mírné a přechodné. Přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků bylo

u kandesartan-cilexetilu/hydrochlorothiazidu (2,3 – 3,3 %) a placeba (2,7 – 4,3 %) podobné.

klinických

studiích

kandesartan-cilexetilem/hydrochlorothiazidem

byly

nežádoucí

účinky

omezeny

takové,

které

byly

předtím

hlášeny

kandesartan-cilexetilem

a/nebo

hydrochlorothiazidem.

Tabulka níže uvádí nežádoucí účinky s kandesartan-cilexetilem z klinických studií a zkušeností po

uvedení na trh. V souhrnné analýze údajů z klinických studií u hypertenzních pacientů byly nežádoucí

účinky

kandesartan-cilexetilu

stanovené

základě

výskytu

nežádoucích

účinků

kandesartan-

cilexetilem nejméně o 1 % vyšší, než byl výskyt pozorovaný u placeba:

Četnosti používané v tabulkách v bodě 4.8 jsou: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně

časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000)a není

známo (z dostupných údajů nelze určit)

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Časté

Infekce dýchacích cest

Poruchy krve

a lymfatického

Velmi vzácné

Leukopenie,

neutropeniea

systému

agranulocytóza

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Hyperkalémie, hyponatrémie

Poruchy nervového systému

Časté

Závrať/vertigo, bolesti hlavy

Respirační,

hrudní

Velmi vzácné

Kašel

mediastinální poruchy

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné

Nauzea

Není známo

Průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Zvýšení

jaterních

enzymů,

abnormální

funkce

jater nebo

hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Angioedém, vyrážka, kopřivka,

svědění

Poruchy svalové a kosterní

Velmi vzácné

Bolesti

zádech,

artralgie,

soustavy a pojivové tkáně

myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Porucha

funkce

ledvin, včetně

selhání

ledvin

citlivých

pacientů (viz bod 4.4)

Tabulka níže uvádí nežádoucí účinky s monoterapií hydrochlorothiazidem obvykle v dávkách 25 mg

nebo vyšších.

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Novotvary benigní, maligní a

Není známo

Nemelanomové

kožní nádory

blíže neurčené (včetně cyst a

(bazaliomy a spinaliomy)

polypů)

Poruchy krve a lymfatického

Vzácné

Leukopenie,

systému

neutropenie/agranulocytóza,

trombocytopenie,

aplastická

anémie,

útlum

kostní

dřeně,

hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hyperglykémie, hyperurikémie,

poruchy

rovnováhy elektrolytů

(včetně

hyponatrémie

hypokalémie)

Psychiatrické poruchy

Vzácné

Poruchy spánku, deprese, neklid

Poruchy nervového systému

Časté

Točení hlavy, vertigo

Vzácné

Parestézie

Poruchy oka

Vzácné

Přechodné rozostřené vidění

8/15

Není známo

Akutní myopie, akutní glaukom

s uzavřeným úhlem

Srdeční poruchy

Vzácné

Srdeční arytmie

Cévní poruchy

Méně časté

Posturální hypotenze

Vzácné

Nekrotizující

angiitida

(vaskulitida, kožní vaskulitida)

Respirační,

hrudní

Vzácné

Dechová

tíseň

(včetně

mediastinální poruchy

pneumonitidy

plicního

edému)

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Anorexie, ztráta chuti k jídlu,

podráždění

žaludku, průjem,

zácpa

Vzácné

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Žloutenka

(intrahepatální

cholestatická žloutenka)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka,

kopřivka,

fotosenzitivní reakce

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza

Není známo

Kožní reakce podobné lupus

erythematodes,

reaktivace

kožního lupus erythematodes

Poruchy

svalové

a kosterní

Vzácné

Svalový spasmus

soustavy a pojivové tkáně

Poruchy

ledvin

močových

Časté

Glykosurie

cest

Vzácné

Porucha

funkce

ledvin

intersticiální nefritida

Celkové poruchy a reakce v

Časté

Slabost

místě aplikace

Vzácné

Horečka

Vyšetření

Časté

Zvýšení

cholesterolu

triacylglycerolů

Vzácné

Zvýšení dusíku

močoviny

krvi a sérového kreatininu

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nemelanomový kožní nádor: Z dostupných údajů uvedených v epidemiologických studiích vyplývá,

že byla pozorována spojitost mezi HCTZ a výskytem NMSC v závislosti na kumulativní dávce (viz též

body 4.4 a 5.1).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Symptomy

základě

farmakologických

účinků

domnívat,

hlavním

projevem

předávkování

kandesartan-cilexetilem

budou

symptomatická

hypotenze

závratě.

jednotlivých

hlášených

případech předávkování (až 672 mg kandesartan-cilexetilu) došlo k plnému uzdravení pacienta.

Hlavními

projevy

předávkování

hydrochlorothiazidu

jsou

ztráty

tekutin

elektrolytů.

též

pozorovat závratě, hypotenzi, žízeň, tachykardii, ventrikulární arytmie, sedaci či ztrátu vědomí a

svalové křeče.

Léčba předávkování

Specifické informace o léčbě předávkování přípravkem Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas

nejsou k dispozici. V případě předávkování se však navrhují následující opatření.

Pokud je to indikováno, lze zvážit vyvolání zvracení nebo výplach žaludku. V případě symptomatické

hypotenze je třeba zahájit symptomatickou léčbu a monitorovat vitální funkce. Pacient musí být uložen

polohy

vleže

nohama

výše

než

trup.

Pokud

toto

opatření

není

dostatečné,

podat

infúzi

fyziologického

roztoku

zvětšení

intravaskulárního

objemu.

nutno

monitorovat

sérové

elektrolyty a acidobazickou rovnováhu a v případě potřeby je upravit. Pokud výše uvedená opatření

nejsou dostačující, lze podat sympatomimetika.

Kandesartan nelze odstranit hemodialýzou. Není známo, do jaké míry lze touto metodou odstranit

hydrochlorothiazid.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOST

I

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická

skupina:

Léčiva

ovlivňující

renin-angiotenzinový

systém,

antagonisté

angiotenzinu II a diuretika, ATC kód: C09DA06.

Mechanismus účinku

Angiotenzin II je hlavním vazoaktivním hormonem systému renin-angiotenzin-aldosteron a hraje

významnou úlohu v patofyziologii hypertenze a jiných kardiovaskulárních onemocnění. Má také

významnou úlohu v patogenezi orgánové hypertrofie a orgánových poškození. Hlavní fyziologické

účinky

angiotenzinu

(např.

vazokonstrikce,

stimulace

sekrece

aldosteronu,

regulace

vodní

minerálové homeostázy a stimulace buněčného růstu) jsou zprostředkovány stimulací receptoru typu 1

(AT1).

Farmakodynamické účinky

Kandesartan-cilexetil

proléčivem,

které

průběhu

absorpce

gastrointestinálního

traktu

hydrolýzou esterové

vazby

rychle

přeměňuje

farmakologicky

aktivní metabolit,

kandesartan.

Kandesartan je selektivním antagonistou receptorů pro angiotenzin II typu 1 (AT1), s pevnou vazbou

na receptor a pomalou disociací z receptoru. Nemá agonistickou aktivitu.

Kandesartan neovlivňuje angiotenzin konvertující enzym (ACE) ani jiné enzymové systémy obvykle

spojované s užíváním inhibitorů ACE. Protože neovlivňuje degradaci kininů, ani metabolismus dalších

látek (např. substance P), je nepravděpodobné, že by AIIRA vyvolávaly kašel. V kontrolovaných

klinických studiích srovnávajících kandesartan-cilexetil s ACE inhibitory byl výskyt kašle nižší ve

skupině léčené kandesartan-cilexetilem. Kandesartan se neváže na další hormonální receptory nebo

iontové kanály, o nichž je známo, že jsou důležité v systému kardiovaskulární regulace, ani je

neblokuje. Blokáda receptorů AT1 vyvolává na dávce závislý vzestup plasmatických koncentrací

reninu, angiotenzinu I a angiotenzinu II a pokles plasmatických koncentrací aldosteronu.

Klinická účinnost a bezpečnost

V randomizovaném klinickém hodnocení u 4 937 starších pacientů (věk 70 až 89 let, z toho 21 %

80letých a starších) s lehkou až středně závažnou hypertenzí trvající v průměru 3,7 roku byl hodnocen

účinek kandesartan-cilexetilu podávaného jednou denně v dávce 8 – 16 mg (střední hodnota 12 mg) na

kardiovaskulární morbiditu a mortalitu (SCOPE - Study on Cognition and Prognosis in the Elderly).

Pacienti užívali kandesartan-cilexetil nebo placebo spolu s další antihypertenzní léčbou, přidanou

podle potřeby. Ve skupině pacientů, kteří užívali kandesartan, klesl krevní tlak z 166/90 na 145/80

mmHg, v kontrolní skupině ze 167/90 na 149/82 mmHg. V primárním kritériu hodnocení, což byly

závažné kardiovaskulární příhody (kardiovaskulární mortalita, ischemická mozková příhoda a infarkt

myokardu bez smrtelných následků), nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly. Ve skupině

pacientů léčených kandesartanem se vyskytlo 26,7 příhod na 1 000 pacientoroků, v porovnání se 30

případy na 1 000 pacientoroků v kontrolní skupině (relativní riziko 0,89, 95% konfidenční interval

0,75 až 1,06, p = 0,19).

Hydrochlorothiazid inhibuje aktivní reabsorpci sodných iontů převážně v distálních tubulech ledvin, a

zvyšuje tak exkreci sodných a chloridových iontů a vody. Renální exkrece draslíku a hořčíku se

zvyšuje

rostoucí

dávkou

diuretika,

zatímco

vápník

reabsorbuje

zvýšené

míře.

Hydrochlorothiazid snižuje objem plasmy a extracelulární tekutiny a snižuje srdeční výdej a krevní

tlak. Při dlouhodobé léčbě přispívá snížení periferní cévní rezistence ke snížení krevního tlaku.

Výsledky velkých klinických studií ukázaly, že dlouhodobá léčba hydrochlorothiazidem snižuje riziko

kardiovaskulární morbidity a mortality.

Kandesartan a hydrochlorothiazid mají aditivní antihypertenzní účinek.

U pacientů s hypertenzí způsobuje podávání kandesartan-cilexetilu/hydrochlorothiazidu dlouhodobý

pokles arteriálního krevního tlaku bez reflexního zvýšení tepové frekvence. Nejsou žádné poznatky o

tom, že by po prvním podání docházelo ke vzniku závažné hypotenze nebo tzv. „rebound“ efektu po

přerušení

léčby.

jednorázovém

podání

kandesartan-cilexetilu/hydrochlorothiazidu

obvykle

projeví

antihypertenzní

účinek

průběhu

hodin.

Při

trvalém

podávání

maximálního

antihypertenzního účinku dosaženo v průběhu 4 týdnů a tento účinek je při dlouhodobé léčbě

zachován.

Kandesartan-cilexetil/hydrochlorothiazid

užívaný

jednou

denně

účinně

rovnoměrně

snižuje krevní tlak po celý 24 hodinový dávkový interval, pouze s malým rozdílem mezi maximálním

minimálním

účinkem

během

dávkového

intervalu.

dvojitě

zaslepených

randomizovaných

klinických studiích byla kontrola krevního tlaku dosažena u signifikantně více pacientů ve skupině

léčené kandesartan-cilexetilem/hydrochlorothiazidem v dávce jednou denně, než ve skupině léčené

kombinací losartan/hydrochlorothiazid 50 mg/12,5 mg jednou denně.

Ve dvojitě zaslepené randomizované klinické studii byl výskyt nežádoucích účinků, obzvláště kašle,

při léčbě přípravkem kandesartan-cilexetil/hydrochlorothiazidem nižší než při léčbě kombinací ACE

inhibitorů a hydrochlorothiazidu.

dvou

klinických

studiích

(randomizovaných,

dvojitě

zaslepených,

placebem

kontrolovaných

studiích paralelních skupin) zahrnujících 275, respektive 1 524 randomizovaných pacientů, měla

kombinace kandesartan-cilexetil/hydrochlorothiazid 32 mg/12,5 mg a 32 mg/25 mg za následek

snížení krevního tlaku o 22/15 mmHg, respektive o 21/14 mmHg a byla signifikantně účinnější než

příslušné samostatné látky.

V randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii paralelních skupin s 1 975 randomizovanými

pacienty, kteří nebyli dostatečně kontrolováni dávkou 32 mg kandesartan-cilexetilu jednou denně,

mělo přidání hydrochlorothiazidu 12,5 mg nebo 25 mg za následek další snížení krevního tlaku.

Kombinace kandesartan-cilexetil/hydrochlorothiazid 32 mg/25 mg byla signifikantně účinnější než

kombinace 32 mg/12,5 mg, celkové průměrné snížení krevního tlaku bylo 16/10 mmHg, respektive

13/9 mmHg.

Kombinace kandesartan-cilexetil/hydrochlorothiazid je u pacientů téměř stejně účinná bez ohledu na

věk nebo pohlaví.

současné

době

nejsou

dispozici

údaje

použití

kombinace

kandesartan-cilexetilu/

hydrochlorothiazidu

pacientů

renálním

onemocněním/nefropatií,

sníženou

funkcí

levé

komory/městnavým srdečním selháním a u pacientů po infarktu myokardu.

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (Ongoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephrology in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie

ONTARGET

byla

vedena

pacientů

anamnézou

kardiovaskulárního

nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a

diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností,

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints)

byla

navržena

tak,

zhodnotila

přínos

přidání

aliskirenu

standardní

terapii

inhibitorem ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

chronickým

onemocněním

ledvin,

kardiovaskulárním

onemocnění,

nebo

obojím.

Studie

byla

předčasně ukončena z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní

mozková příhoda byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a

zároveň nežádoucí účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální

dysfunkce) byly častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

Nemelanomový kožní nádor: Z dostupných údajů uvedených v epidemiologických studiích vyplývá,

že byla pozorována spojitost mezi HCTZ a výskytem NMSC v závislosti na kumulativní dávce. V

jedné studii byla zahrnuta populace složená ze 71 533 případů BCC a z 8 629 případů SCC,

odpovídajících 1 430 833, resp. 172 462 kontrolám v populaci. Užívání vysokých dávek HCTZ

(≥50 000 mg kumulativních) bylo spojeno s korigovanou mírou pravděpodobnosti (OR) 1,29 (95%

interval spolehlivosti (CI): 1,23–1,35) u BCC a 3,98 (95% CI: 3,68–4,31) u SCC. Jednoznačný vztah

mezi kumulativní dávkou a odezvou byl pozorován jak v případě BCC, tak SCC. Jiná studie naznačuje

možné spojení mezi karcinomem rtu (SCC) a expozicí HCTZ: 633 případů karcinomu rtu odpovídalo

63 067 kontrolám v populaci, přičemž byla použita strategie výběru z rizikových skupin. Vztah mezi

kumulativní dávkou a odezvou byl předveden s OR 2,1 (95% CI: 1,7–2,6), která vzrostla na 3,9 (3,0-

4,9) při vysokých dávkách (~25 000 mg) a na 7,7 (5,7–10,5) v případě nejvyšší kumulované dávky

(~100 000 mg) (viz též bod 4.4).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Současné podávání kandesartan-cilexetilu a hydrochlorothiazidu nemělo vzájemně klinicky významný

účinek na farmakokinetiku druhé složky.

Absorpce a distribuce

Kandesartan-cilexetil

perorálním

podání

kandesartan-cilexetil

přeměňován

aktivní

léčivo

kandesartan.

perorálním

podání

roztoku

kandesartan-cilexetilu

absolutní

biologická

dostupnost

Relativní biologická dostupnost po perorálním podání tablet ve srovnání s perorálním roztokem je asi

34 % s velmi malou variabilitou. Střední hodnota maximální plazmatické koncentrace (C

) se

dosahuje za 3 až 4 hodiny po užití tablety. V terapeutickém rozmezí se plasmatické koncentrace

kandesartanu zvyšují lineárně s dávkou. Nebylo pozorováno ovlivnění farmakokinetiky kandesartanu

v závislosti na pohlaví. Plocha pod křivkou plasmatické koncentrace kandesartanu v závislosti na čase

(AUC) není příjmem potravy významně ovlivněna.

Kandesartan

více

než

vázán

plasmatické

bílkoviny.

Zdánlivý

distribuční

objem

kandesartanu (Vd) je 0,1 l/kg.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid se po perorálním podání rychle absorbuje z gastrointestinálního traktu s absolutní

biologickou dostupností přibližně 70 %. Současný příjem potravy zvyšuje absorpci o asi 15 %.

Biologická dostupnost se může snižovat u pacientů se srdečním selháním a výraznými edémy.

Hydrochlorothiazid se asi ze 60 % váže na plazmatické bílkoviny. Zdánlivý distribuční objem (Vd) je

přibližně 0,8 l/kg.

Biotransformace a eliminace

Kandesartan-cilexetil

Kandesartan je eliminován převážně v nezměněné formě močí a žlučí a pouze v menší míře je

metabolizován v játrech (CYP2C9). Dostupné interakční studie neukazují žádný vliv na CYP2C9 a

CYP3A4. Podle výsledků in vitro se předpokládá, že by se v podmínkách in vivo neměla vyskytnout

interakce s léčivy, jejichž metabolismus závisí na izoenzymech cytochromu P450 CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 nebo CYP3A4. Terminální poločas kandesartanu (t

) je asi

9 hodin. Po opakovaném podání nedochází k akumulaci. Po podání kandesartan-cilexetilu v kombinaci

s hydrochlorothiazidem se poločas kandesartanu nemění (asi 9 hodin). Po opakovaných dávkách

kombinace nedochází ve srovnání s monoterapií k dodatečné akumulaci kandesartanu.

Celková plasmatická clearance kandesartanu je asi 0,37 ml/min/kg, přičemž renální clearance je asi

0,19 ml/min/kg. Na renální eliminaci kandesartanu se podílí jak glomerulární filtrace, tak aktivní

tubulární sekrece. Po perorálním podání

C značeného kandesartan-cilexetilu je asi 26 % dávky

vyloučeno močí jako kandesartan a 7 % jako neaktivní metabolit, zatímco 56 % dávky se zjistí ve

stolici jako kandesartan a 10 % jako neaktivní metabolit.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid se nemetabolizuje a je téměř úplně vyloučen v nezměněné formě glomerulární

filtrací a aktivní tubulární sekrecí. Eliminační biologický poločas hydrochlorothiazidu (t

) je asi 8

hodin. V průběhu 48 hodin se eliminuje močí asi 70 % podané dávky. Po podání hydrochlorothiazidu

v kombinaci s kandesartan-cilexetilem se poločas hydrochlorothiazidu nemění (asi 8 hodin). Po

opakovaných

dávkách

kombinace

nedochází

srovnání

monoterapií

k dodatečné

akumulaci

hydrochlorothiazidu.

Farmakokinetika u zvláštních populací

Kandesartan-cilexetil

U starších osob (nad 65 let věku) se ve srovnání s mladými lidmi zvyšuje hodnota C

, resp. AUC o

50 %, resp. 80 %. Nicméně vliv podané dávky přípravku Candesartan/Hydrochlorothiazid na krevní

tlak i incidenci výskytu nežádoucích účinků je u mladších a starších pacientů podobný (viz bod 4.2).

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin se při opakovaném podání zvyšují

hodnoty C

a AUC asi o 50 %, resp. 70 %, nicméně terminální t

v porovnání s pacienty s normální

funkcí ledvin změněn nebyl. Odpovídající změny u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin byly

přibližně 50 %, resp. 110 %. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je terminální t1/2 dvakrát

delší. Farmakokinetika kandesartanu u hemodialyzovaných pacientů je podobná jako u pacientů s

těžkou poruchou funkce ledvin.

Ve dvou studiích, které zahrnovaly pacienty s lehkou až středně poruchou funkce jater, bylo zvýšení

AUC kandesartanu asi o 20 % v jedné studii a o 80 % ve druhé studii (viz bod 4.2). U pacientů s

těžkou poruchou funkce jater nejsou žádné zkušenosti.

Hydrochlorothiazid

U pacientů s poruchou funkce ledvin je terminální t

hydrochlorothiazidu prodloužen.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U kombinace nebyly v porovnání s každou ze složek zjištěny žádné kvalitativně nové skutečnosti

ohledně toxicity. V předklinických bezpečnostních studiích vykazoval kandesartan ve vysokých

dávkách účinek na ledviny a na parametry červeného krevního obrazu u myší, potkanů, psů a opic.

Kandesartan

působil

redukci

parametrů

červeného

krevního

obrazu

(erytrocyty,

hemoglobin,

hematokrit). Kandesartan vyvolal účinky na ledviny (jako např. regenerace, dilatace a basofilie tubulů,

zvýšení plasmatických koncentrací močoviny a kreatininu), které mohou být sekundární v

důsledku

hypotenze,

vedoucí

narušení

renální

perfuze.

Přidání

hydrochlorothiazidu

zvyšuje

nefrotoxicitu kandesartanu. Kandesartan může též vyvolat hyperplazii/hypertrofii juxtaglomerulárních

buněk.

Tyto změny jsou důsledkem farmakologického účinku kandesartanu a mají jen malý klinický význam.

pokročilých

stádiích

březosti

byla

pozorována

fetotoxicita.

Přidání

hydrochlorothiazidu

signifikantně neovlivnilo výsledky fetálních vývojových studií na potkanech, myších nebo králících

(viz bod 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení).

Kandesartan i hydrochlorothiazid vykazují při podání velmi vysokých dávek genotoxickou aktivitu.

Údaje z in vitro a in vivo genotoxických testů naznačují, že je nepravděpodobné, aby kandesartan a

hydrochlorothiazid za klinických podmínek vykazovaly mutagenní nebo klastogenní aktivitu.

U žádné ze sloučenin nebyla prokázána karcinogenita.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Hyprolosa

Vápenatá sůl karmelosy

Metakřemičitan hořečnato-hlinitý (typ IA) (obsahuje oxid hlinitý, oxid hořečnatý a oxid křemičitý)

Červený oxid železitý (E172) (pro 16 mg/12,5 mg)

Žlutý oxid železitý (E172) (pro 16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5 mg)

Propylenglykol

Magnesium-stearát (E572)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas tablety jsou dostupné v průhledných PVC/PVdC/Al

blistrech a HDPE lahvičkách s PP uzávěrem.

Blistr: 14, 28, 30, 56, 98, 100 a 300 tablet

HDPE lahvička: 30 a 500 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Aurovitas, spol. s r.o.

Karlovarská 77/12

161 00 Praha 6

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 8 mg/12,5 mg tablety: 58/965/16-C

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 16 mg/12,5 mg tablety: 58/966/16-C

Candesartan/Hydrochlorothiazid Aurovitas 32 mg/12,5 mg tablety: 58/967/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29. 11. 2017

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16. 10. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace