BUTOMIDOR 10 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Butorfanolem
Dostupné s:
Richter Pharma AG
ATC kód:
QN02AF
INN (Mezinárodní Name):
Butorphanol (Butorphanolum)
Dávkování:
10mg/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
psi, kočky, koně
Terapeutické oblasti:
Morphinan deriváty
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938413 - 1 x 10 ml - lahvička
Registrační číslo:
96/065/03-C
Datum autorizace:
2003-10-08

Příbalová informace

CZ BUTOMIDOR

10 mg/ml injekční roztok

1/ Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě

odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, A-4600 Wels, Rakousko

Reg.číslo: 96/065/03-C

2/ Název veterinárního léčivého přípravku

BUTOMIDOR 10 mg/ml injekční roztok

Butorphanolum

3/ Obsah léčivých a ostatních látek

1 ml čirého bezbarvého inj. roztoku obsahuje:

Léčivá látka

Butorphanolum (ut tartras) 10,0 mg

Pomocné látky:

Benzethonium-chlorid 0,1 mg

4/ Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

KONĚ:

Monoterapie:

Jako analgetikum

Pro krátkodobou úlevu od mírných až těžkých abdominálních kolikových bolestí spojených se

stlačením střev a hypermotilitou.

Kombinační terapie:

Jako sedativum

V kombinaci s α

-adrenoceptorovými agonisty (detomidin, romifidin, xylazin):

Sedace pro terapeutické a diagnostické vyšetření jako např. malé chirurgické ošetření či

zklidnění vzpurného zvířete.

Jako pre-anestetikum

Premedikace celkové narkózy.

PES/KOČKA:

Jako analgetikum

Pro úlevu od těžkých bolestí jako např. před- a pooperační či posttraumatické bolesti.

Jako pre-anestetikum

Část pre-anestetického režimu.

5/ Kontraindikace

Nepoužívejte v případech přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některé pomocné látky.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami funkce jater či ledvin, v případě poranění lebky nebo

organické leze mozku a u zvířat s obstrukčními respiračními nemocemi, srdečními

dysfunkcemi nebo spastickými stavy.

Kombinační použití s α-2-agonisty u koní:

Tato kombinace by neměla být použita u koní s již předtím se vyskytujícími kardiálními

arytmiemi nebo bradykardií.

Tato kombinace může být také příčinou snížení motility trávicího traktu, a proto by neměla

být použita u kolik spojených s obstipací.

6/ Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Kůň:

Monoterapie:

Nežádoucí účinky jsou obecně spojeny se známou činností opioidů. V publikovaných studiích

s butorfanolem se vyskytly přechodné ataxie u 20 % koní, trvající kolem 3 až 15 minut. Mírná

sedace se vyskytovala u 10 % koní. Neklid se může projevovat ½ až 2 hodiny po aplikaci.

Motilita trávicího aparátu může být snížena.

Kombinační terapie:

Redukce motility trávicího aparátu způsobená butorfanolem může být posílena při současném

použití α-2-agonistů. Respirační depresivní účinek α-2-agonistů může být posílen ve spojení

s butorfanolem, zvláště když respirační funkce je již narušena. Další nežádoucí účinky (např.

kardiovaskulární) jsou velmi pravděpodobně způsobeny α-2-agonisty.

Pes / Kočka:

Zřídka, jako důsledek dávkování nebo v kombinačním použití, se mohou vyskytnout případy

reversibilní respirační deprese, též pokles krevního tlaku spolu se snížením srdeční frekvence

až může nastat stav podobný spánku.

V těchto případech musí být provedena obvyklá opatření typická pro anestézii.

Bolestivost v místě vpichu při i.m. nebo s.c. aplikaci. U koček se může vyskytnout mydriáza,

dezorientace a sedace.

7/ Cílové druhy zvířat

Koně, psi a kočky.

8/ Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Kůň – pouze I.V.:

Mono-terapie:

Butorfanol 0,1 mg/kg ž.hm. (1 ml/100 kg ž.hm.), podat I.V.

Dávka může být opakována dle potřeby. Možnost opakování dávky je na základě klinické

odezvy. Může být podán až 4x, ale léčba nesmí přesáhnout 48 hodin. Informace o délce

analgezie viz oddíl 15.

Kombinační-terapie:

Analgezie v

kombinaci s

detomidinem:

Obecná dávka:

detomidin 0,012 mg /kg ž.hm., podat I.V.

následně

butorfanol 0,025 mg /kg ž.hm. (0,25 ml/100 kg ž.hm.), podat I.V.

Kůň

ž.hm.

50

100

200

300

400

500

600

700 800

detomidin (10 mg/ml)

0,05 0,10

0,25 0,50 0,50 0,50 0,70 0,84 1,00

Butomidor

0,10 0,25

0,50 1,00 1,00

1,00

1,50

1,75 2,00

Analgezie v

kombinaci s

romifidinem:

romifidin 0,05 mg /kg ž.hm., podat I.V.

následně za 5 minut

butorfanol 0,02 mg /kg ž.hm. (0,2 ml/100 kg ž.hm.), podat I.V.

Kůň

ž.hm.

50

100

200

300

400

500

600

700 800

romifidin (10 mg/ml)

0,25 0,50

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Butomidor

0,10 0,20

0,40 0,60 0,80

1,00

1,20

1,40 1,60

Analgezie v

kombinaci s

xylazinem:

xylazin 0,5 mg /kg ž.hm., podat I.V.

následně za 3 -5 minut

butorfanol 0,05-0,1 mg /kg ž.hm. (0,5 –1 ml/100 kg ž.hm.), podat I.V.

Kůň

ž.hm.

50

100

200

300

400

500

600

700 800

xylazin (20 mg/ml)

1,25 2,50

5,00

7,50 10,0012,5015,00

17,5020,00

Butomidor

0,50 1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00 8,00

Pes – I.V., S.C., I.M.:

Analgezie (před- a pooperační):

Obecná dávka: butorfanol 0,1 – 0,4 mg/ kg ž.hm., podat I.V.

(v dolním až středním rozmezí dávky) taktéž I.M., S.C.

Pro zvládnutí pooperační bolesti během fáze probouzení by se měl Butomidor aplikovat 15

minut před ukončením anestézie.

Analgezie v

kombinaci s

medetomidinem - sedace:

Obecná dávka:

butorfanol 0,1 mg /kg ž.hm., podat I.V., I.M.

následně

medetomidin 10 μg /kg ž.hm., podat I.V., I.M.

Pes

ž.hm.

1

5

10

20

25

30

40

Butomidor

0,01 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30

0,40

medetomidin

(1 mg/ml)

0,01 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30

0,40

Analgezie v

kombinaci s

medetomidinem a ketaminem:

Obecná dávka: podat pouze I.M.

butorfanol 0,1 mg /kg ž.hm., podat I.M.

následně

medetomidin 25 μg /kg ž.hm., podat I.M.

po 15 minutách aplikovat

ketamin 5 mg /kg ž.hm., podat I.M.

Pes

ž.hm.

1

3

5

10

15

20

25

30

40

Butomidor

0,01 0,03

0,05 0,10

0,15 0,20

0,25

0,30

0,40

medetomidin

(1 mg/ml)

0,03 0,08

0,13 0,25

0,38 0,50

0,63

0,75

1,00

za 15 minut aplikovat:

ketamin 100 mg/ml

0,05 0,15

0,25 0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

2,00

Poznámka: Aplikace ve spojení s ketaminem není v protikladu s použitím atipamezolu.

Kočka – I.V., S.C.:

Analgezie (před- a pooperační):

Butomidor aplikovat 15 minut před fází probuzení.

Obecná dávka: butorfanol 0,4 mg/ kg ž.hm., podat S.C.

Kočka

ž.hm. v

1

2

3

4

5

Butomidor

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

nebo:

Obecná dávka: butorfanol 0,1 mg/ kg ž.hm., podat I.V.

Kočka

ž.hm. v

1

1,5 - 2 2,5 - 3 3,5 - 4 4,5 - 5

Butomidor*

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Analgezie v

kombinaci s

medetomidinem - sedace:

Obecná dávka:

butorfanol 0,4 mg /kg ž.hm., podat S.C.

medetomidin 50 μg /kg ž.hm., podat S.C.

Může být použito jako doplněk lokální anestézie k ošetření ran.

Kočka

ž.hm

1

2

3

4

4,5

5

Butomidor

0,04 0,08 0,12 0,16 0,18

0,20

medetomidin

( 1 mg/ml)

0,05 0,10 0,15 0,20 0,23

0,25

Eliminace medetomidinu – atipamezol v dávce 125 μg/ kg ž.hm.

Analgezie v

kombinaci s

medetomidinem a ketaminem:

Obecná dávka: podat pouze I.V. !!

butorfanol 0,1 mg /kg ž.hm., podat I.V.

medetomidin 40 μg /kg ž.hm., podat I.V.

ketamin 1,5 mg /kg ž.hm., podat I.V.

Kočka

ž.hm.

1

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Butomidor

0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05

medetomidine

( 1 mg/ml)

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

ketamin

(100 mg/ml)

0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07

Eliminace medetomidinu (v případě skončení působení ketaminu) – atipamezol v dávce

100 μg/ kg ž.hm.

9.Pokyny pro správné podání

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

používán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Vzhledem k chemické reakci a možným spolupůsobícím změnám se doporučuje aplikovat

Butomidor samostatně v jedné injekční stříkačce.

10/ Ochranné lhůty

Maso koní bez ochranné lhůty.

11/ Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku vkrabičce.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po prvním otevření vnitřního obalu uchovávat při teplotě do 25° C.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

12/ Zvláštní upozornění

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nutno vyloučit faktory, která jsou pro cílová zvířata stresující.

Bezpečnost a účinnost butorfanolu u hříbat nebyla stanovena. U hříbat použít pouze po

zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

U koní s respiračním onemocněním s tvorbou hlenu, může být butorfanol použit pouze po

zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. V těchto

případech mohou antitusivní složky butorfanolu způsobit nahromadění hlenu v dýchacím

traktu.

Snížení příjmu potravy může být prospěšné.

Parasympatolytika – jako např. atropin - mohou být aplikována pokud jsou součástí anestézie.

Použití během březosti a laktace

Butorfanol prochází placentou a proniká do mléka.

Březost:

Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní účinky.

Z důvodu bezpečnosti nepoužívat bezprostředně před a během porodu.

V průběhu posledního měsíce březosti použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem.

Kombinační použití během březosti se nedoporučuje.

Laktace:

Informace o možných nežádoucích účincích u sajících zvířat nejsou k dispozici.

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Podání jiných přípravků, které jsou metabolizovány v játrech, může zvýšit účinek

butorfanolu.

Butomidor aplikovaný souběžně s analgetiky, centrálními sedativy nebo přípravky působícími

depresivně na respirační aparát má přídavné účinky. Jakékoliv použití butorfanolu v tomto

kontextu vyžaduje přísný dozor a pečlivé přizpůsobení dávky.

Podání butorfanolu může změnit analgetický účinek u zvířat, která již dříve dostávala čisté

opioidní agonisty, jako je morfin nebo fentanyl.

Upozornění pro uživatele

Butorfanol má opioidní aktivitu tzn., že při aplikaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti,

neporanit jiné osoby.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři, ale

NEŘIĎTE MOTOROVÁ VOZIDLA, neboť se může dostavit sedace, závrať a dezorientace.

Jako antidotum lze použít opoidního antagonistu (např. přípravek Naloxone).

V případě potřísnění kůže nebo zasažení očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody. Při

podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Kůň:

Zvýšená dávka může mít za následek respirační deprese jako obecný účinek opioidů.

Intravenózní dávky 1,0 mg/kg ž. hm. (desetinásobek doporučené dávky), opakované ve

čtyřhodinových intervalech ve 2 dnech, vedly k přechodným nežádoucím účinkům: horečka,

tachypnoe, příznaky poruch CNS (předrážděnost, neklid, mírné ataxie vedoucí k somnolenci)

a snížená gastrointestinální motilita, občas s abdominálním neklidem. Jako antidotum může

být použit opioidní antagonista (např. Naloxone).

Pes/Kočka:

Miosa, respirační deprese, hypotenze, poruchy kardiovaskulárního systému a v omezených

případech respirační inhibice, šok a kóma.

V závislosti klinické situace je nutné klinické pozorování a to minimálně po dobu 24 hodin.

13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14/ Datum poslední revize textu příbalové informace

Únor 2020

15/ Další informace

Při intravenózní aplikaci nastupuje analgezie během několika minut a vrcholu dosahuje do 15

až 30 minut.

V závislosti na dávce a individuálním metabolizmu může analgezie trvat až 4 hodiny (u koní

kolem 2 hodin).

Vlastní zvyšování dávky není v souladu se zvyšováním účinku, dávka 0,4 mg/kg ž. hm. vede

k stropnímu účinku.

Butorfanol má u cílových zvířat minimální kardiopulmonální depresivní účinky. Nepůsobí

uvolňování histaminu u koní. V kombinaci s α-2-agonisty navozuje aditivní a synergickou

sedaci.

Je vysoce vázán na plazmatické bílkoviny (až z 80 %) a rychle distribuován do tkání,

především do plic, jater, ledvin, nadledvinek a střev.

Metabolizuje se rychle především v játrech, a to na dva inaktivní metabolity, které se vylučují

močí (převážná část) a faeces.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 1 x 10 ml a 1 x 50 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte

prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Vetoquinol

s.r.o.,

Walterovo

náměstí

329/3,

Praha

Czech

Republic,

www.vetoquinol.cz

CZ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BUTOMIDOR 10 mg/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Butorphanolum (ut tartras) 10,0 mg/ml

Pomocné látky:

Benzethonium -chlorid 0,1 mg/ml

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Koně, psi a kočky.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

KONĚ:

Monoterapie:

Jako analgetikum

Pro krátkodobou úlevu od mírných až těžkých abdominálních kolikových bolestí spojených se

stlačením střev a hypermotilitou.

Kombinační terapie:

Jako sedativum

V kombinaci s α

-adrenoceptorovými agonisty (detomidin, romifidin, xylazin):

Sedace pro terapeutické a diagnostické vyšetření jako např. malé chirurgické ošetření či

zklidnění vzpurného zvířete.

Jako pre-anestetikum

Premedikace celkové narkózy.

PES/KOČKA:

Jako analgetikum

Pro úlevu od těžkých bolestí jako např. před- a pooperační či posttraumatické bolesti.

Jako pre-anestetikum

Část pre-anestetického režimu.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívejte v případech přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některé pomocné látky.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami funkce jater či ledvin, v případě poranění lebky nebo

organické leze mozku a u zvířat s obstrukčními respiračními nemocemi, srdečními

dysfunkcemi nebo spastickými stavy.

Kombinační použití s α-2-agonisty u koní:

Tato kombinace by neměla být použita u koní s již předtím se vyskytujícími kardiálními

arytmiemi nebo bradykardií.

Tato kombinace může být také příčinou snížení motility trávicího traktu, a proto by neměla

být použita u kolik spojených s obstipací.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Tato informace nemá vliv na specificky jinou informaci o přípravku pro účinné látky také

zmíněné v kontextu, ale musí být zvážena. Nutno vyloučit faktory, která jsou pro cílová

zvířata stresující.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Bezpečnost a účinnost butorfanolu u hříbat nebyla stanovena. U hříbat použít pouze po

zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

U koní s respiračním onemocněním s tvorbou hlenu, může být butorfanol použit pouze po

zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. V těchto

případech mohou antitusivní složky butorfanolu způsobit nahromadění hlenu v dýchacím

traktu.

Snížení příjmu potravy může být prospěšné.

Parasympatolytika – jako např. atropin - mohou být aplikována pokud jsou součástí anestézie.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Butorfanol má opioidní aktivitu, tzn. že při aplikaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti,

neporanit jiné osoby.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři, ale

NEŘIĎTE MOTOROVÁ VOZIDLA, neboť se může dostavit sedace, závrať a dezorientace.

Jako antidotum lze použít opoidního antagonistu (např. přípravek Naloxone).

V případě potřísnění kůže nebo zasažení očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody. Při

podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Kůň:

Monoterapie:

Nežádoucí účinky jsou obecně spojeny se známou činností opioidů. V publikovaných studiích

s butorfanolem se vyskytly přechodné ataxie u 20 % koní, trvající kolem 3 až 15 minut. Mírná

sedace se vyskytovala u 10 % koní. Neklid se může projevovat ½ až 2 hodiny po aplikaci.

Motilita trávicího aparátu může být snížena.

Kombinační terapie:

Redukce motility trávicího aparátu způsobená butorfanolem může být posílena při současném

použití α-2-agonistů. Respirační depresivní účinek α-2-agonistů může být posílen ve spojení

s butorfanolem, zvláště když respirační funkce je již narušena. Další nežádoucí účinky (např.

kardiovaskulární) jsou velmi pravděpodobně způsobeny α-2-agonisty.

Pes / Kočka:

Zřídka, jako důsledek dávkování nebo v kombinačním použití, se mohou vyskytnout případy

reversibilní respirační deprese, též pokles krevního tlaku spolu se snížením srdeční frekvence

až může nastat stav podobný spánku.

V těchto případech musí být provedena obvyklá opatření typická pro anestézii.

Bolestivost v místě vpichu při i.m. nebo s.c. aplikaci. U koček se může vyskytnout mydriáza,

dezorientace a sedace.

4.7 Použití v průběhu březosti a laktace

Butorfanol prochází placentou a proniká do mléka.

Březost:

Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní účinky.

Z důvodu bezpečnosti nepoužívat bezprostředně před a během porodu.

V průběhu posledního měsíce březosti použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem.

Kombinační použití během březosti se nedoporučuje.

Laktace:

Informace o možných nežádoucích účincích u sajících zvířat nejsou k dispozici.

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8 Interakce s dalšími veterinárními léčivými přípravky a další formy interakce

Podání jiných přípravků, které jsou metabolizovány v játrech, může zvýšit účinek

butorfanolu.

Butomidor aplikovaný souběžně s analgetiky, centrálními sedativy nebo přípravky působícími

depresivně na respirační aparát má přídavné účinky. Jakékoliv použití butorfanolu v tomto

kontextu vyžaduje přísný dozor a pečlivé přizpůsobení dávky.

Podání butorfanolu může změnit analgetický účinek u zvířat, která již dříve dostávala čisté

opioidní agonisty, jako je morfin nebo fentanyl.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Kůň – pouze I.V.:

Mono-terapie:

Butorfanol 0,1 mg/kg ž.hm. (1 ml/100 kg ž.hm.), podat I.V.

Dávka může být opakována dle potřeby. Možnost opakování dávky je na základě klinické

odezvy. Může být podán až 4x, ale léčba nesmí přesáhnout 48 hodin. Informace o délce

analgezie viz oddíl 5.1.

Kombinační-terapie:

Analgezie v

kombinaci s

detomidinem:

Obecná dávka:

detomidin 0,012 mg /kg ž.hm., podat I.V.

následně

butorfanol 0,025 mg /kg ž.hm. (0,25 ml/100 kg ž.hm.), podat I.V.

Kůň

ž.hm.

50

100

200

300

400

500

60

0

700

80

0

detomidin (10 mg/

0,05 0,10

0,25 0,50 0,50 0,50 0,70 0,84 1,00

Butomidor

0,10 0,25

0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 1,75 2,00

Analgezie v

kombinaci s

romifidinem:

romifidin 0,05 mg /kg ž.hm., podat I.V.

následně za 5 minut

butorfanol 0,02 mg /kg ž.hm. (0,2 ml/100 kg ž.hm.), podat I.V.

Kůň

ž.hm.

50

100

200

300

400

500

600

700 800

romifidin (10 mg/ml)

0,25 0,50

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Buto

midor ml

0,10 0,20 0,40 0,60 0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Analgezie v

kombinaci s

xylazinem:

xylazin 0,5 mg /kg ž.hm., podat I.V.

následně za 3 -5 minut

butorfanol 0,05-0,1 mg /kg ž.hm. (0,5 –1 ml/100 kg ž.hm.), podat I.V.

Kůň

ž.hm.

50

100

200

300

400

500

600

700 800

ylazin (20 mg/ml)

1,25 2,50

5,00 7,50 10,0012,5015,00

17,5020,00

Butomidor

0,50 1,00

2,00 3,00 4,00

5,00

6,00

7,00 8,00

Pes – I.V., S.C., I.M.:

Analgezie (před- a pooperační):

Obecná dávka: butorfanol 0,1 – 0,4 mg/ kg ž.hm., podat I.V.

(v dolním až středním rozmezí dávky) taktéž I.M., S.C.

Pro zvládnutí pooperační bolesti během fáze probouzení by se měl Butomidor aplikovat

15 minut před ukončením anestézie.

Analgezie v

kombinaci s

medetomidinem - sedace:

Obecná dávka:

butorfanol 0,1 mg /kg ž.hm., podat I.V., I.M.

následně

medetomidin 10 μg /kg ž.hm., podat I.V., I.M.

Pes

ž.hm.

1

5

10

20

25

30

40

Butomidor

0,01 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40

medetomidin

(1 mg/ml)

0,01 0,05 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40

Analgezie v

kombinaci s

medetomidinem a ketaminem:

Obecná dávka: podat pouze I.M.

butorfanol 0,1 mg /kg ž.hm., podat I.M.

následně

medetomidin 25 μg /kg ž.hm., podat I.M.

po 15 minutách aplikovat

ketamin 5 mg /kg ž.hm., podat I.M.

Pes

ž.hm.

1

3

5

10

15

20

25

30

40

Butomidor

0,01 0,03

0,05 0,10

0,15 0,20

0,25

0,30

0,40

medetomidin

(1 mg/ml)

0,03 0,08

0,13 0,25

0,38 0,50

0,63

0,75

1,00

za 15 minut

aplikovat:

ketamin 100 mg/ml

0,05 0,15

0,25 0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

2,00

Poznámka: Aplikace ve spojení s ketaminem není v protikladu s použitím atipamezolu.

Kočka – I.V., S.C.:

Analgezie (před- a pooperační):

Butomidor aplikovat 15 minut před fází probuzení.

Obecná dávka: butorfanol 0,4 mg/ kg ž.hm., podat S.C.

Kočka

ž.hm. v

1

2

3

4

5

Butomidor

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

nebo:

Obecná dávka: butorfanol 0,1 mg/ kg ž.hm., podat I.V.

Kočka

ž.hm. v

1

1,5 - 2 2,5 - 3 3,5 - 44,5 - 5

Butomidor

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Analgezie v

kombinaci s

medetomidinem - sedace:

Obecná dávka:

butorfanol 0,4 mg /kg ž.hm., podat S.C.

medetomidin 50 μg /kg ž.hm., podat S.C.

Může být použito jako doplněk lokální anestézie k ošetření ran.

Kočka

ž.hm

1

2

3

4

4,5

5

Butomidor

0,04

0,08

0,12

0,16 0,18 0,20

medetomidin

( 1 mg/ml)

0,05

0,10

0,15

0,20 0,23 0,25

Eliminace medetomidinu – atipamezol v dávce 125 μg/ kg ž.hm.

Analgezie v

kombinaci s

medetomidinem a ketaminem:

Obecná dávka: podat pouze I.V. !!

butorfanol 0,1 mg /kg ž.hm., podat I.V.

medetomidin 40 μg /kg ž.hm., podat I.V.

ketamin 1,5 mg /kg ž.hm., podat I.V.

Kočka

ž.hm.

1

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Butomidor

0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04

0,05 0,05

medetomidine

( 1 mg/ml)

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

0,18 0,20

ketamin

(100 mg/ml)

0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06

0,07 0,07

Eliminace medetomidinu (v případě skončení působení ketaminu) – atipamezol v dávce

100 μg/ kg ž.hm.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Kůň:

Zvýšená dávka může mít za následek respirační deprese jako obecný účinek opioidů.

Intravenózní dávky 1,0 mg/kg ž. hm. (desetinásobek doporučené dávky), opakované ve

čtyřhodinových intervalech ve 2 dnech, vedly k přechodným nežádoucím účinkům: horečka,

tachypnoe, příznaky poruch CNS (předrážděnost, neklid, mírné ataxie vedoucí k somnolenci)

a snížená gastrointestinální motilita, občas s abdominálním neklidem. Jako antidotum může

být použit opioidní antagonista (např. Naloxone).

Pes/Kočka:

Miosa, respirační deprese, hypotenze, poruchy kardiovaskulárního systému a v omezených

případech respirační inhibice, šok a kóma.

V závislosti klinické situace je nutné klinické pozorování a to minimálně po dobu 24 hodin.

4.11 Ochranné lhůty

Maso koní bez ochranné lhůty.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: morfinanové deriváty, ATCvet kód: QN02AF01

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Butorfanol je centrálně působící analgetikum ze skupiny syntetických opiátů s agonistickým a

antagonistickým účinkem, osminásobně silnějším nežli má morfin. Při intravenózní aplikaci

nastupuje analgezie během několika minut a vrcholu dosahuje do 15 až 30 minut.

V závislosti na dávce a individuálním metabolizmu může analgezie trvat až 4 hodiny (u koní

kolem 2 hodin).

Vlastní zvyšování dávky není v souladu se zvyšováním účinku, dávka 0,4 mg/kg ž. hm. vede

k stropnímu účinku.

Butorfanol má u cílových zvířat minimální kardiopulmonální depresivní účinky. Nepůsobí

uvolňování histaminu u koní. V kombinaci s α-2-agonisty navozuje aditivní a synergickou

sedaci.

5.2. Farmakokinetické údaje

Je vysoce vázán na plazmatické bílkoviny (až z 80 %) a rychle distribuován do tkání,

především do plic, jater, ledvin, nadledvinek a střev.

Metabolizuje se rychle, především v játrech, a to na dva inaktivní metabolity, které se vylučují

močí (převážná část) a faeces.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Benzethonium chlorid,

Chlorid sodný

Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

používán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.

Chraňte před světlem.

Po prvním otevření vnitřního obalu uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Lahvička z čirého skla s brombutylovým gumovým uzávěrem a hliníkovou čepičkou.

Vnější přebal papírová skládačka.

Velikost balení: 1 x 10 ml a 1 x 50 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 96/065/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE: 08.10.2003

DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE: 15. 1. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU:

Únor 2020

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace