Brineura

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
ceriponáza alfa
Dostupné s:
BioMarin International Limited
ATC kód:
A16AB
INN (Mezinárodní Name):
cerliponase alfa
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Neuronální ceroidní-lipofuscinózy
Terapeutické indikace:
Přípravek Brineura je indikován k léčbě neuronální cereroidní lipofuscinózy typu 2 (CLN2), známé také jako nedostatečnost tripeptidylpeptidázy 1 (TPP1).
Přehled produktů:
Revision: 5
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004065
Datum autorizace:
2017-05-30
EMEA kód:
EMEA/H/C/004065

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

22-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

08-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

08-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

22-06-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Brineura 150 mg infuzní roztok

cerliponasum alfa

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než dostanete tento přípravek, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému

lékaři.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Brineura a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vy nebo Vaše dítě dostanete přípravek Brineura

Jak se přípravek Brineura podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Brineura uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Brineura a k čemu se používá

Přípravek Brineura obsahuje léčivou látku cerliponasa alfa, která patří do skupiny léků známých jako

enzymové substituční terapie. Používá se k léčbě pacientů s neuronální ceroidní lipofuscinózou typu 2

(CLN2), která je známá také jako deficit tripeptidylpeptidázy-1 (TPP1).

Lidé s CLN2 nemají žádný enzym zvaný TPP1 nebo ho mají příliš málo, což způsobuje hromadění

látek zvaných lyzozomální střádavé materiály. U lidí s CLN2 se tyto materiály hromadí v určitých

částech těla, zejména v mozku.

Jak přípravek Brineura funguje

Tento léčivý přípravek nahrazuje chybějící enzym TPP1, což minimalizuje hromadění lyzozomálních

střádavých materiálů. Tento léčivý přípravek přispívá ke zpomalení progrese (postupu) onemocnění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vy nebo Vaše dítě dostanete přípravek Brineura

Nesmíte dostávat přípravek Brineura

jestliže Vy nebo Vaše dítě máte život ohrožující alergické reakce na látku cerliponase alfa nebo

na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6) a k reakcím nadále

dochází, když je cerliponasa alfa znovu podána;

jestliže Vy nebo Vaše dítě máte implantované zařízení k odvádění přebytečné tekutiny z mozku;

jestliže Vy nebo Vaše dítě aktuálně vykazujete známky infekce zařízení nebo problémů se

zařízením. Jakmile budou infekce nebo problémy se zařízením vyřešeny, Váš lékař může

rozhodnout o pokračování léčby.

Upozornění a opatření

Předtím, než Vy nebo Vaše dítě dostanete přípravek Brineura, se poraďte se svým lékařem.

U Vás nebo u Vašeho dítěte se mohou vyskytnout problémy s implantovaným zařízením, které

se používá při léčbě přípravkem Brineura (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“), včetně

infekce nebo selhání zařízení. Známky, které naznačují, že u Vás nebo Vašeho dítěte mohlo

dojít k infekci, zahrnují horečku, bolest hlavy, ztuhlost krku, citlivost na světlo, pocit na

zvracení, zvracení a změnu duševního stavu. Známky problémů se zařízením zahrnují otok,

zarudnutí pokožky hlavy, únik tekutiny ze zařízení a vyklenutí pokožky hlavy. Léčba může být

přerušena, pokud je nutno zařízení vyměnit nebo dokud se infekce nevyléčí. Po dlouhé době

používání může být nutné zařízení pro přístup vyměnit, o čemž rozhodne Váš lékař. Pokud

máte jakékoli otázky týkající se zařízení, poraďte se se svým lékařem.

Při používání přípravku Brineura se mohou vyskytnout život ohrožující alergické reakce. Lékař

bude sledovat, zda se u Vás nebo Vašeho dítěte neobjeví příznaky život ohrožujících

alergických reakcí, jako jsou kopřivka, svědění nebo zarudnutí, oteklé rty, jazyk a/nebo hrdlo,

třesavka, zrychlený srdeční rytmus, dušnost, chrapot, zmodrání konečků prstů nebo rtů, nízké

svalové napětí, omdlení, průjem nebo inkontinence. Pokud se objeví tyto příznaky, okamžitě

vyhledejte lékařskou pomoc.

Lékař Vám nebo Vašemu dítěti zkontroluje tepovou frekvenci, tlak krve, dechovou frekvenci a

teplotu před léčbou, v jejím průběhu a po jejím skončení. Lékař může rozhodnout o dalším

sledování, pokud je potřeba.

Každých 6 měsíců lékař zkontroluje, zda nedochází k abnormálním elektrickým aktivitám

srdce (EKG). Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte v minulosti vyskytly problémy se srdcem,

bude lékař nebo zdravotní sestra sledovat činnost srdce v průběhu každé infuze.

Lékař může odeslat vzorky mozkové tekutiny ke kontrole, zda nevykazuje známky infekce.

Přípravek Brineura nebyl podáván pacientům s pokročilým onemocněním na začátku léčby ani

dětem mladším 2 let. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, zda je pro Vás nebo Vaše dítě vhodná

léčba přípravkem Brineura.

Další léčivé přípravky a přípravek Brineura

Informujte svého lékaře o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné době

užívali nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než budete tímto přípravkem léčena.

V těhotenství byste léčbu přípravkem Brineura neměla dostávat, pokud to není nezbytně nutné. Není

známo, zda je přípravek Brineura u člověka vylučován do mateřského mléka. Během léčby

přípravkem Brineura má být kojení přerušeno. Není známo, zda přípravek Brineura ovlivňuje plodnost

u člověka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, zda přípravek Brineura ovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Brineura obsahuje sodík a draslík

Tento léčivý přípravek obsahuje 17,4 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční

lahvičce. To odpovídá 0,87% doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (39 mg) draslíku v jedné injekční lahvičce, tj.

v podstatě je „bez draslíku“.

3.

Jak se přípravek Brineura podává

Vy nebo Vaše dítě budete muset podstoupit operaci, při které se implantuje zařízení pro podávání

přípravku Brineura. Zařízení napomáhá léčivému přípravku dosáhnout konkrétní část mozku.

Přípravek Brineura bude podávat lékař se znalostí podávání léků intracerebroventrikulární cestou

(infuzí do tekutiny v mozku) v nemocnici nebo na klinice.

Přípravek Brineura nebyl podáván pacientům mladším 2 let nebo starším 8 let (na začátku klinického

hodnocení). Jsou k dispozici omezené zkušenosti u několika pacientů ve věku 2 let.

Doporučená dávka přípravku Brineura vychází z Vašeho věku nebo věku Vašeho dítěte a bude

podávána jednou za dva týdny následovně:

od narození do < 6 měsíců: 100 mg

6 měsíců až < 1 rok: 150 mg

1 rok až < 2 roky: 200 mg (první 4 dávky), 300 mg (všechny ostatní dávky)

≥ 2 roky: 300 mg

Váš lékař může upravit Vaši dávku nebo dávku Vašeho dítěte nebo dobu, po kterou je lék podáván,

pokud infuze nebude dobře snášena, dojde k alergické reakci nebo bude existovat možnost zvýšení

tlaku v mozku.

Lék je pomalu podáván skrz implantované zařízení. Po podání léku bude podána krátká infuze roztoku

k vypláchnutí přípravku Brineura z infuzního vybavení, aby do mozku dorazila celá dávka. Lék

a roztok budou podávány po dobu přibližně 2 až 4 hodin a 30 minut v závislosti na velikosti Vaší

dávky nebo dávky Vašeho dítěte. V závislosti na Vaší odpovědi během léčby může lékař snížit dávku

nebo rychlost infuze.

Lékař může před každou léčbou přípravkem Brineura Vám nebo Vašemu dítěte podat léky, jako jsou

antipyretika ke snížení horečky nebo antihistaminika pro tlumení alergických reakcí, ke zmírnění

nežádoucích účinků, které se mohou vyskytnout během léčby nebo krátce po ní.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytnout některé z následujících nežádoucích účinků, ihned se obraťte na svého

lékaře nebo zdravotní sestru:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí):

horečka

zvracení

podrážděnost

křeče (epileptické záchvaty)

reakce v průběhu podávání přípravku nebo krátce po něm, jako jsou kopřivka, svědění nebo

zarudnutí, oteklé rty, jazyk a/nebo hrdlo, dušnost, chrapot, zmodrání konečků prstů nebo rtů,

nízké svalové napětí, omdlení nebo inkontinence

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u až 1 z 10 lidí):

bakteriální infekce související se zařízením

pomalejší tlukot srdce

zařízení nefunguje správně kvůli zablokování zjištěnému při přípravě na infuzi

závažná alergická reakce

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

zařízení je přemístěno a nefunguje správě při přípravě na infuzi

zánět mozku v důsledku infekce související se zařízením

Tento přípravek může vyvolat další nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky:

bolest hlavy

zvýšená nebo snížená koncentrace bílkoviny v mozkové tekutině

abnormální výsledky elektrické aktivity srdce (EKG)

zvýšený počet buněk v mozkomíšním moku zjištěný laboratorním monitorováním

infekce nosu nebo krku (nachlazení)

problém s jehlou (infuzní jehla vypadne z implantovaného zařízení)

Časté nežádoucí účinky:

bolest

vyrážka

kopřivka

klesání hlavy (brada spadne k hrudníku)

bolest břicha

netěsnost zařízení

puchýře v ústech nebo na jazyku

otok nebo zarudnutí očního víčka a očního bělma

nervozita

žaludeční nebo střevní potíže

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Brineura uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte ve svislé poloze v mrazničce (-25 °C až -15 °C). Přepravujte a distribuujte zmrazené

(-85 °C až -15 °C). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Rozmrazený přípravek Brineura a proplachovací roztok je nutno ihned použít. Přípravek se musí

vyjmut z neotevřených injekčních lahviček bezprostředně před použitím. Pokud okamžité použití není

možné, je nutno neotevřené injekční lahvičky s přípravkem Brineura nebo proplachovacím roztokem

uchovávat při teplotě 2–8 °C a použít do 24 hodin.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu až 12 hodin při

pokojové teplotě (19–25 °C). Z mikrobiologického hlediska mají být otevřené injekční lahvičky nebo

léčivý přípravek uchovávaný v injekčních stříkačkách použity ihned. Pokud nejsou použity ihned, jsou

doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím v odpovědnosti uživatele.

Za uchovávání přípravku Brineura je zodpovědný Váš lékař nebo lékárník. Ti také zodpovídají za

správnou likvidaci nepoužitelného přípravku Brineura.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Brineura obsahuje

Léčivou látkou je cerliponasum alfa. Injekční lahvička přípravku Brineura obsahuje

cerliponasum alfa 150 mg v roztoku o objemu 5 ml. Jeden ml infuzního roztoku obsahuje

cerliponasum alfa 30 mg.

Dalšími složkami přípravku Brineura a proplachovacího roztoku jsou: heptahydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný,

chlorid draselný, hexahydrát chloridu hořečnatého, dihydrát chloridu vápenatého, voda pro

injekci (viz bod 2 „Přípravek Brineura obsahuje sodík“)

Jak přípravek Brineura vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Brineura a proplachovací roztok jsou infuzní roztoky. Roztok přípravku Brineura je čirý až

slabě opalescentní, bezbarvý až světle žlutý a proplachovací roztok je čirý a bezbarvý; roztok

přípravku Brineura může občas obsahovat tenká průsvitná vlákna nebo neprůhledné částice.

Velikost balení: 3 injekční lahvičky (dvě injekční lahvičky přípravku Brineura a jedna injekční

lahvička proplachovacího roztoku), každá obsahuje 5 ml roztoku

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke

vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se

tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Brineura 150 mg infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička přípravku Brineura obsahuje cerliponasum alfa* 150 mg v roztoku o objemu 5

Jeden ml infuzního roztoku obsahuje cerliponasum alfa 30 mg.

*Látku cerliponasa alfa produkují buňky vaječníku savce křečíka čínského.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna injekční lahvička obsahuje 17,4 mg sodíku v 5 ml roztoku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.

Čirý až slabě opalescentní a bezbarvý až světle žlutý roztok, který může občas obsahovat tenká

průsvitná vlákna nebo neprůhledné částice.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Brineura je indikován k léčbě neuronální ceroidní lipofuscinózy typu 2 (CLN2), která je

také známa jako deficit tripeptidylpeptidázy 1 (TPP1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Brineura musí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník se zkušenostmi s

intracerebroventrikulární aplikací v prostředí zdravotnického zařízení.

Dávkování

Doporučená dávka je 300 mg cerliponasy alfa podávaných jednou za dva týdny prostřednictvím

intracerebroventrikulární infuze.

U pacientů mladších 2 let se doporučuje nižší dávka, viz bod týkající se pediatrické populace.

Premedikaci pacientů antihistaminiky s antipyretiky nebo bez nich se doporučuje podat 30 až 60 minut

před začátkem infuze.

Pokračování dlouhodobé léčby by mělo podléhat pravidelným klinickým hodnocením, zda se přínosy

považují za převažující nad potenciálními riziky u jednotlivých pacientů.

Úprava dávkování

U pacientů, kteří by nemuseli infuzi tolerovat, může být nutné zvážit úpravu dávky. Dávku lze snížit

o 50 % a/nebo lze snížit rychlost infuze.

Pokud dojde k přerušení infuze z důvodu hypersenzitivní reakce, má být znovu zahájena přibližně

poloviční rychlostí oproti původní infuzi, při které došlo k hypersenzitivní reakci.

Infuze má být přerušena a/nebo snížena její rychlost u pacientů, u nichž dle posouzení ošetřujícího

lékaře mohlo při infuzi dojít ke zvýšení nitrolebečního tlaku, což naznačují symptomy jako bolest

hlavy, nauzea, zvracení nebo zhoršený psychický stav. Tato preventivní opatření jsou důležitá zejména

u pacientů mladších 3 let.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Brineura u dětí mladších 3 let nebyla dosud stanovena. U dětí ve

věku 2 let jsou k dispozici omezené údaje a u dětí mladších 2 let nejsou k dispozici žádná klinická data

(viz bod 5.1). Dávkování navrhované pro děti mladší 2 let bylo odhadnuto na základě hmotnosti

mozku.

V klinických studiích byla zahájena léčba přípravkem Brineura u dětí ve věku 2 až 8 let. U pacientů

starších 8 let jsou k dispozici omezené údaje. Léčba by měla vycházet z přínosů a rizik pro

individuálního pacienta dle zhodnocení lékařem.

Dávkování zvolené pro pacienty vychází z věku v době léčby a má být odpovídajícím způsobem

upraveno (viz tabulka 1). U pacientů mladších 3 let je doporučená dávka v souladu s dávkováním

používaným v probíhající klinické studii 190-203, viz bod 5.1.

Tabulka 1: Dávka a objem přípravku Brineura

Věkové skupiny

Celková dávka podávaná

jednou za dva týdny

(mg)

Objem roztoku přípravku

Brineura

(ml)

Narození až < 6 měsíců

6 měsíců až < 1 rok

1 rok až < 2 roky

200 (první 4 dávky)

300 (následné dávky)

6,7 (první 4 dávky)

10 (následné dávky)

2 roky a starší

Způsob podání

Intracerebroventrikulární aplikace.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Při přípravě a podání se musí přísně dodržovat aseptický postup.

Přípravek Brineura a proplachovací roztok musí být podávány pouze intracerebroventrikulární cestou.

Injekční lahvička přípravku Brineura a proplachovacího roztoku je určena pouze k jednorázovému

použití.

Přípravek Brineura se podává do mozkomíšního moku (CSF) infuzí prostřednictvím chirurgicky

implantované komůrky a katétru (zařízení pro intracerebroventrikulární přístup). Zařízení pro

intracerebroventrikulární přístup musí být implantováno před první infuzí. Implantované zařízení pro

intracerebroventrikulární přístup musí být vhodné pro přístup do mozkových komor za účelem

aplikace léčby.

Po infuzi přípravku Brineura se musí použít vypočítané množství proplachovacího roztoku

k propláchnutí infuzních součástí včetně zařízení pro intracerebroventrikulární přístup, aby byl

přípravek Brineura podán v plném rozsahu a aby byla zachována průchodnost zařízení pro

intracerebroventrikulární přístup (viz bod 6.6). Injekční lahvičky s přípravkem Brineura a

proplachovacím roztokem je nutno před podáním rozmrazit. Rychlost infuze přípravku Brineura

a proplachovacího roztoku je 2,5 ml/hodinu. Celková doba infuze, včetně přípravku Brineura

a potřebného proplachovacího roztoku, je přibližně 2 až 4,5 hodiny, v závislosti na podávané dávce a

objemu.

Intracerebroventrikulární infuze přípravku Brineura

Přípravek Brineura podejte

před

proplachovacím roztokem.

Infuzní hadičku označte štítkem „Pouze pro intracerebroventrikulární infuzi“.

Pokud používáte prodlužovací hadičku, připojte k ní stříkačku obsahující přípravek Brineura,

jinak stříkačku připojte přímo k infuzní soupravě. Infuzní souprava musí být vybavena in-line

filtrem 0,2 µm. Viz obrázek 1.

Napusťte infuzní součásti přípravkem Brineura.

Zkontrolujte pokožku hlavy, zda nevykazuje známky netěsnosti nebo selhání zařízení pro

intracerebroventrikulární přístup nebo známky infekce. Pokud se vyskytují známky a příznaky

akutní netěsnosti zařízení pro intracerebroventrikulární přístup, selhání zařízení nebo infekce

související se zařízením, přípravek Brineura nepodávejte (viz body 4.3 a 4.4).

Připravte pokožku na temeni hlavy na intracerebroventrikulární infuzi pomocí aseptického

postupu dle standardu péče zdravotnického zařízení.

Zasuňte portovou jehlu do zařízení pro intracerebroventrikulární přístup.

K portové jehle připojte samostatnou prázdnou sterilní stříkačku (o maximálním objemu

3 ml). Odsajte 0,5 ml až 1 ml mozkomíšního moku, abyste ověřili průchodnost zařízení pro

intracerebroventrikulární přístup.

Mozkomíšní mok nevracejte do zařízení pro intracerebroventrikulární přístup

Vzorky mozkomíšního moku se mají běžně zasílat k monitorování infekce (viz bod 4.4).

K portové jehle připojte infuzní soupravu (viz obrázek 1).

Jednotlivé součásti zajistěte dle standardu péče zdravotnického zařízení.

Stříkačku s přípravkem Brineura vložte do injekční pumpy a naprogramujte aplikaci rychlostí

infuze 2,5 ml za hodinu.

Naprogramujte alarmy pumpy na nejcitlivější nastavení mezí tlaku, rychlosti a objemu.

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze injekční pumpy od výrobce.

Neaplikujte jako bolus nebo ručně.

Zahajte infuzi přípravku Brineura rychlostí 2,5 ml za hodinu.

Infuzní systém během infuze pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje známky netěsnosti nebo

selhání aplikace.

Po dokončení infuze zkontrolujte, zda je stříkačka s označením „Brineura“ v injekční pumpě

prázdná. Prázdnou stříkačku odpojte a vyjměte z injekční pumpy a odpojte ji od hadičky.

Prázdnou stříkačku zlikvidujte v souladu s místními požadavky.

Obrázek 1: Sestavení infuzní soupravy

Intracerebroventrikulární infuze proplachovacího roztoku

Po

dokončení infuze přípravku Brineura aplikujte přiložený proplachovací roztok.

K infuzním součástem připojte stříkačku obsahující vypočítaný objem proplachovacího

roztoku (viz bod 6.6).

Stříkačku s proplachovacím roztokem vložte do injekční pumpy a naprogramujte aplikaci

rychlostí infuze 2,5 ml za hodinu.

Naprogramujte alarmy pumpy na nejcitlivější nastavení mezí tlaku, rychlosti a objemu.

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze injekční pumpy od výrobce.

Neaplikujte jako bolus nebo ručně

Zahajte infuzi proplachovacího roztoku rychlostí 2,5 ml za hodinu.

Infuzní součásti během infuze pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky netěsnosti nebo

selhání aplikace.

Po dokončení infuze zkontrolujte, zda je stříkačka s označením „proplachovací roztok“

v injekční pumpě prázdná. Prázdnou stříkačku odpojte a vyjměte z injekční pumpy a odpojte ji

od infuzní hadičky.

Vyjměte portovou jehlu. Použijte mírný tlak a místo infuze obvažte dle standardu péče

zdravotnického zařízení.

Infuzní součásti, jehly, nepoužité roztoky a jiné odpadní materiály zlikvidujte v souladu

s místními požadavky.

Pokyny k přípravě přípravku Brineura a proplachovacího roztoku před podáním viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Život ohrožující anafylaktická reakce na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1, pokud je opakované podání (rechallenge) neúspěšné (viz bod 4.4).

Pacienti s CLN2 s ventrikuloperitoneálním shuntem.

Přípravek Brineura se nesmí podávat, pokud se vyskytují známky akutního prosakování zařízení pro

intracerebroventrikulární přístup, selhání zařízení nebo infekce související se zařízením (viz bod 4.2 a

4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Komplikace související se zařízením

K omezení rizika infekce musí být přípravek Brineura podáván pomocí aseptické techniky. U pacientů

léčených přípravkem Brineura byly pozorovány infekce související se zařízením pro

intracerebroventrikulární přístup včetně subklinických infekcí a meningitidy. Meningitida se může

projevovat těmito příznaky: horečka, bolest hlavy, ztuhlost krku, citlivost na světlo, nauzea, zvracení a

změna duševního stavu. Vzorky mozkomíšního moku mají být pravidelně odesílány k testování za

účelem zjištění subklinických infekcí souvisejících se zařízením. V klinických studiích byla podávána

antibiotika, bylo vyměněno zařízení pro intracerebroventrikulární přístup a léčba přípravkem Brineura

pokračovala.

Zdravotničtí pracovníci musí před každou infuzí zkontrolovat neporušenost pokožky na temeni hlavy,

aby nedošlo k ohrožení zařízení pro intracerebroventrikulární přístup. Běžné známky netěsnosti

zařízení a selhání zařízení zahrnují otok, erytém pokožky hlavy, extravazaci tekutiny nebo vyklenutí

pokožky hlavy v okolí zařízení pro intracerebroventrikulární přístup nebo nad ním. Tyto známky se

však mohou objevit také v rámci infekcí souvisejících se zařízením.

Před zahájením infuze přípravku Brineura se musí provést kontrola místa infuze a ověření

průchodnosti, aby se zjistily případné netěsnosti a/nebo selhání zařízení pro intracerebroventrikulární

přístup (viz bod 4.2 a 4.3). Známky a příznaky infekcí souvisejících se zařízením pro

intracerebroventrikulární přístup nemusí být zjevné, proto mají být vzorky mozkomíšního moku

pravidelně odesílány k testování za účelem zjištění subklinických infekcí souvisejících se zařízením.

K potvrzení neporušenosti zařízení může být potřeba konzultace s neurochirurgem. V případech

selhání zařízení se má léčba přípravkem Brineura přerušit a před následujícími infuzemi může být

nutné zařízení pro přístup vyměnit.

Po dlouhé době používání dochází k degradaci materiálu komůrky zařízení pro

intracerebroventrikulární přístup, jak bylo předběžně zjištěno při zkušebním (benchtop testing)

testování a pozorováno v klinických hodnoceních při přibližně 4letém používání. Ve dvou klinických

případech nevykazovala zařízení pro intracerebroventrikulární přístup známky selhání v době infuze,

nicméně po jejich vyjmutí byla patrná degradace materiálu zařízení, čemuž odpovídaly i údaje ze

zkušebního testování zařízení pro intracerebroventrikulární přístup. Zařízení pro přístup byla

vyměněna a pacienti znovu zahájili léčbu přípravkem Brineura.

Je třeba zvážit výměnu zařízení pro přístup před uplynutím 4 let pravidelného podávání přípravku

Brineura, nicméně vždy musí být zajištěno, aby bylo zařízení pro intracerebroventrikulární přístup

používáno v souladu s pokyny příslušného výrobce lékařského zařízení. V případě komplikací

souvisejících se zařízením pro intracerebroventrikulární přístup najdete další pokyny na značení od

výrobce.

Opatrně je nutno postupovat u pacientů, kteří jsou náchylní ke komplikacím v souvislosti s podáváním

intracerebroventrikulárních léčivých přípravků, včetně pacientů s obstrukčním hydrocefalem.

Klinické a laboratorní monitorování

V prostředí zdravotnického zařízení mají být sledovány životní funkce před zahájením infuze,

pravidelně v jejím průběhu a po jejím skončení. Po dokončení infuze má být klinicky zhodnocen stav

pacienta, a pokud je to klinicky indikováno, zejména u pacientů mladších 3 let, může být nutné

sledování po delší dobu.

U pacientů s anamnézou bradykardie, poruchy vedení vzruchu nebo se strukturálním onemocněním

srdce má být během infuze prováděno monitorování elektrokardiogramu (EKG), protože u některých

pacientů s CLN2 se může rozvinout porucha vedení vzruchu nebo onemocnění srdce. U pacientů bez

onemocnění srdce má být hodnocení EKG s 12 svody prováděno každých 6 měsíců.

Vzorky mozkomíšního moku mají být pravidelně odesílány k testování za účelem zjištění

subklinických infekcí souvisejících se zařízením (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Do klinických hodnocení nebyli zařazeni pacienti s pokročilou progresí onemocnění na začátku léčby

a nejsou k dispozici žádná klinická data pro děti mladší 2 let. Pacienti s pokročilým CLN2 a

novorozenci mohou mít sníženou integritu hematoencefalické bariéry. Účinky potenciálně zvýšené

expozice léčivému přípravku na periferii nejsou známy.

Anafylaktické reakce

Při používání přípravku Brineura byly hlášeny anafylaktické reakce. Při podávání přípravku Brineura

musí být jako bezpečnostní preventivní opatření okamžitě dostupná lékařská podpora. Pokud dojde

k anafylaktickým reakcím, okamžitě ukončete infuzi a zahajte odpovídající léčbu. Během infuze a po

ní pacienty pečlivě sledujte. Pokud dojde k anafylaxi, při opakovaném podávání je nutno postupovat

opatrně.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 17,4 mg sodíku v jedné injekční lahvičce přípravku Brineura a

proplachovacího roztoku, což odpovídá 0,87 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku

potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (39 mg) draslíku v jedné injekční lahvičce, tj.

v podstatě je „bez draslíku“.

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Cerliponasa alfa je rekombinantní lidská bílkovina a

systémová expozice je omezená vzhledem k intracerebroventrikulárnímu podání, a proto je

nepravděpodobné, že by došlo k interakcím mezi cerliponasou alfa a léčivými přípravky

metabolizovanými enzymy cytochromu P450.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o používání přípravku Brineura u těhotných žen nejsou k dispozici. S přípravkem Brineura

nebyly prováděny reprodukční studie na zvířatech. Není známo, zda může přípravek Brineura způsobit

poškození plodu, je-li podáván těhotným ženám, nebo zda může ovlivnit schopnost reprodukce.

Přípravek Brineura má být podáván těhotným ženám, pouze pokud je to nezbytně nutné.

Kojení

Nejsou k dispozici žádné údaje o přítomnosti cerliponasy alfa v lidském mléku, účincích cerliponasy

alfa na kojené dítě nebo účincích cerliponasy alfa na laktaci. Během léčby přípravkem Brineura má

být kojení přerušeno.

Fertilita

Studie fertility s cerliponasou alfa nebyly u zvířat ani u člověka provedeny.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly

provedeny

žádné

studie

hodnotící účinek

přípravku

Brineura

schopnost

řídit

nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky popsané v tomto bodě byly hodnoceny u 24 pacientů s CLN2, kteří dostali alespoň

jednu dávku přípravku Brineura v klinických studiích trvajících až 141 týdnů, nebo po uvedení

přípravku na trh. Nejčastější (>20 %) nežádoucí účinky pozorované během klinických hodnocení

přípravku Brineura zahrnují pyrexii, nízkou koncentraci bílkoviny u v mozkomíšním moku,

abnormality na EKG, zvracení, infekce horních cest dýchacích a hypersenzitivitu. U žádných pacientů

nemusela být léčba kvůli nežádoucím příhodám ukončena.

Tabulka nežádoucích účinků

Pozorované nežádoucí účinky jsou níže uvedeny podle tříd orgánových systémů a četnosti, která je dle

konvence MedDRA definována následovně: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté

(≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo

(z dostupných údajů nelze určit). Nežádoucí účinky jsou uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti.

Tabulka 2: Četnost nežádoucích účinků u přípravku Brineura

MedDRA

Třída orgánových systémů

MedDRA

Preferovaný termín

Frekvence

Infekce a infestace

Infekce horních cest dýchacích

Zánět spojivek

Infekce související se zařízením

Meningitida

Velmi časté

Časté

Časté

Není známo

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Anafylaktická reakce

Velmi časté

Časté

Psychiatrické poruchy

Podrážděnost

Velmi časté

Srdeční poruchy

Bradykardie

Časté

Poruchy nervového systému

Konvulzní příhody

Bolest hlavy

Pleocytóza v mozkomíšním moku

Syndrom klesající hlavy

Velmi časté

Velmi časté

Velmi časté

Časté

Gastrointestinální poruchy

Zvracení

Bolest břicha

Tvorba

puchýřů

sliznici

ústní

dutiny

Tvorba puchýřů na jazyku

Gastrointestinální porucha

Velmi časté

Časté

Časté

Časté

Časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Kopřivka

Časté

Časté

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Pyrexie

Nervozita

Bolest

Velmi časté

Časté

Časté

Vyšetření

Zvýšená

koncentrace

bílkoviny

v mozkomíšním moku

Abnormality na EKG

Snížená

koncentrace

bílkoviny

v mozkomíšním moku

Velmi časté

Velmi časté

Velmi časté

Problémy s přípravkem

Problém se zařízením:

Netěsnost zařízení

Okluze zařízení

Dislokace zařízení

Problém s jehlou

Časté

Časté

Není známo

Velmi časté

Propionibacterium acnes, staphylococcus epidermis

Atonické záchvaty, klonické křeče, drop attack, epilepsie, generalizované tonicko-klonické záchvaty, myoklonická

epilepsie, parciální záchvaty, absence, záchvat, série záchvatů a status epilepticus

Pyrexie zahrnuje kombinované preferované termíny „pyrexie“ a „zvýšená tělesná teplota“.

Obstrukce průtoku v katetru

Dislokace zařízení se v klinických hodnoceních nevyskytla

Vypuzení infuzní jehly

Popis vybraných nežádoucích účinků

Konvulze

Konvulze jsou běžným projevem CLN2 a očekává se, že se budou v této populaci vyskytovat. Celkem

u 23 (96 %) subjektů, kteří dostávali cerliponasu alfa, se vyskytla příhoda, kterou lze popsat pomocí

standardizovaného dotazu MedDRA pro křeče. Nejčastěji hlášené konvulzní příhody zahrnují záchvat,

epilepsii a generalizovaný tonicko-klonický záchvat. Celkový výskyt příhod záchvatů s časovým

vztahem k podání cerliponasy alfa byl 17 % a byly mírné až středně závažné, stupně závažnosti 1 až

2. Celkem 6 % všech konvulzních příhod bylo považováno za související s cerliponasou alfa a byly

v rozsahu od mírných po závažné, stupeň CTCAE 1–4. Konvulze odezněly po standardní

antikonvulzivní léčbě a nevedly k ukončení léčby přípravkem Brineura.

Hypersenzitivita

Hypersenzitivní reakce byly hlášeny u 14 z 24 pacientů (58 %) léčených přípravkem Brineura.

Závažné (stupeň 3 dle obecných terminologických kritérií pro nežádoucí účinky (CTCAE))

hypersenzitivní reakce se vyskytly u tří pacientů a žádní pacienti neukončili léčbu. Nejčastější projevy

zahrnovaly pyrexii se zvracením, pleocytózu nebo podrážděnost, které nejsou v souladu s klasickou

imunitně mediovanou hypersenzitivitou. Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány během nebo do

24 hodin po dokončení infuze přípravku Brineura a nenarušovaly léčbu. Symptomy vymizely

v průběhu času nebo po podání antipyretik, antihistaminik a/nebo glukokortikosteroidů.

Imunogenita

Protilátky proti léčivu (ADA) byly zjištěny v séru i v mozkomíšním moku u 79 %, respektive 21 %

pacientů léčených cerliponasou alfa po dobu až 107 týdnů. Lékově specifické neutralizační protilátky

(NAb), které jsou schopny inhibovat receptory zprostředkovanou absorpci cerliponasy alfa buňkami,

nebyly v mozkomíšním moku detekovány. Nebylo zjištěno žádné spojení mezi titry ADA v séru nebo

mozkomíšním moku a výskytem nebo závažností hypersenzitivity. Pacienti, u kterých došlo ke středně

závažným nežádoucím příhodám v podobě hypersenzitivity, byli testováni na lékově specifické IgE

s negativním výsledkem. Nebyly zjištěny žádné korelace mezi vyššími titry ADA a snížením v měření

účinnosti. Nebyl zjevný žádný účinek ADA v séru nebo mozkomíšním moku na farmakokinetiku

v plazmě nebo mozkomíšním moku.

Pediatrická populace

Probíhající studie poskytuje zkušenosti se dvěma pacienty ve věku 2 let léčenými přípravkem Brineura

v dávce 300 mg jednou za dva týdny (viz bod 5.1). Oba pacienti dostali 8 infuzí a celkový

bezpečnostní profil přípravku Brineura u těchto mladších pacientů se zdá být v souladu

s bezpečnostním profilem pozorovaným u starších dětí. V současnosti nejsou k dispozici žádné

klinické zkušenosti s přípravkem Brineura u dětí mladších 2 let.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V

4.9

Předávkování

Nejsou k dispozici žádné informace.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva, enzymy, ATC kód: A16AB17.

Mechanismus účinku

Cerliponasa alfa je rekombinantní forma lidské tripeptidylpeptidázy-1 (rhTPP1). Cerliponasa alfa je

proteolytický neaktivní proenzym (zymogen), který se aktivuje v lyzozomu. Cerliponasa alfa je

zachycována cílovými buňkami a přemisťována do lyzozomů prostřednictvím na kationtech

nezávislého manóza-6-fosfátového receptoru (CI-MPR, také známý jako receptor M6P/IGF2). Profil

glykosylace cerliponasy alfa má za následek konzistentní buněčné vychytávání (uptake) a cílení na

lyzozomy pro aktivaci.

Aktivovaný proteolytický enzym (rhTPP1) odštěpuje tripeptidy z N-konce cílové bílkoviny bez známé

substrátové specificity. Nedostatečné úrovně TPP1 způsobují onemocnění CLN2, což vede

k neurodegeneraci, ztrátě neurologické funkce a úmrtí v dětství.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost přípravku Brineura byla hodnocena v otevřené klinické studii s postupným

zvyšováním dávky (190-201) a v probíhající dlouhodobé prodloužené studii (190-202) u pacientů

s CLN2 v porovnání s neléčenými pacienty s CLN2 z databáze přirozeného vývoje (kontrolní

skupina s přirozeným vývojem onemocnění). Tyto studie využívaly souhrn motorických a jazykových

oblastí klinické hodnoticí škály pro tuto konkrétní nemoc (viz tabulka 3) k hodnocení progrese

nemoci. Každá oblast zahrnuje skóre od 3 (zjevně normální) do 0 (výrazně zhoršené) s celkovým

možným skóre 6, přičemž úbytky jednotek představují klíčové příhody ve ztrátě dříve získaných

funkcí chůze a řeči.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/285195/2017

EMEA/H/C/004065

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Brineura

cerliponasum alfa

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report,

EPAR) pro přípravek Brineura. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento přípravek, aby

mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho používání. Účelem tohoto

dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Brineura používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Brineura, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Brineura a k čemu se používá?

Brineura je léčivý přípravek určený k léčbě neuronální ceroidní lipofuscinózy typu 2 (onemocnění

CLN2), což je dědičné onemocnění u dětí, které vede k progresivnímu poškození mozku.

Jelikož počet pacientů s CLN2 je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující a

přípravek Brineura byl dne 13. března 2013 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“.

Přípravek Brineura obsahuje léčivou látku cerliponasa alfa.

Jak se přípravek Brineura používá?

Přípravek Brineura se podává infuzí přímo do mozku. Před první infuzí musí pacient podstoupit operaci,

při které se implantuje zařízení, které vede z vnější strany lebky do dutiny s tekutinou v mozku, kam

se přípravek podává.

Infuze jsou podávány jednou za dva týdny zdravotníkem, který má zkušenosti s podáváním léčivých

přípravků do mozku. Za účelem snížení rizika reakcí spojených s infuzí je možno pacientům před léčbou

přípravkem Brineura nebo během ní podat další léčivé přípravky nebo je možno průběh infuze zpomalit.

Léčba pokračuje tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná.

Brineura

EMA/285195/2017

strana 2/3

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové

informaci.

Jak přípravek Brineura působí?

Pacienti s CLN2 nemají enzym zvaný tripeptidylpeptidáza 1 (TPP1), který je nezbytný pro normální

vývoj mozku. Léčivá látka přípravku Brineura, cerliponasa alfa, je kopií TPP1 a používá se k nahrazení

chybějícího enzymu.

Léčivý přípravek se podává infuzí přímo do mozku, aby se obešla hematoencefalická bariéra, což je

ochranná bariéra, která odděluje krevní oběh od mozku a zabraňuje pronikání látek, jako jsou léčivé

látky, do mozkové tkáně.

Jaké přínosy přípravku Brineura byly prokázány v průběhu studií?

V původních studiích bylo prokázáno, že přípravek Brineura na základě měření standardní stupnicí

snižuje rychlost zhoršování onemocnění.

Ve studii, ve které bylo téměř rok léčeno přípravkem Brineura 23 dětí (průměrný věk 4 roky), nebyl u

20 z nich (87 %) zaznamenán 2bodový pokles v pohybových a jazykových dovednostech pozorovaný

v minulosti u neléčených pacientů.

Hodnocení provedli lékaři, kteří pacientům přiřadili individuální skóre pro pohybové a jazykové dovednosti

(kde 0 znamená nejzávažnější a 3 normální). Konečné skóre pacienta bylo součtem obou hodnot skóre.

V následné studii přetrvávaly přínosy přípravku Brineura po dobu dalšího roku, přičemž z výsledků

vyplývalo, že onemocnění bylo možné oddálit u většiny pacientů. Tato studie dosud probíhá.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Brineura?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Brineura (které mohou postihnout více než 1 osobu z 5) jsou

horečka, nízké hladiny bílkoviny v mozkomíšním moku (tekutině v mozku a míše), abnormality na EKG

(vyšetření srdeční činnosti), zvracení, infekce horních cest dýchacích (infekce nosu a hrdla) a (alergické)

reakce přecitlivělosti. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Brineura je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Brineura se nesmí podávat pacientům, u kterých se v souvislosti s podáním přípravku Brineura

vyskytly život ohrožující (alergické) reakce přecitlivělosti a jejichž příznaky se po podání přípravku

Brineura znovu objevily. Rovněž se nesmí podávat u pacientů, kteří mají implantované zařízení

k odvádění přebytečné tekutiny z mozku. Přípravek Brineura nesmí být rovněž podáván u pacientů, kteří

mají problémy se zařízením, jako jsou netěsnosti nebo infekce.

Na základě čeho byl přípravek Brineura schválen?

Z dostupných údajů vyplývá, že přípravek Brineura zpomaluje pokles pohybových a jazykových

dovedností u pacientů s CLN2, což je onemocnění, pro které není k dispozici žádná jiná léčba.

S ohledem na bezpečnost nevyplývají z údajů žádné nepřijatelné obavy. Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) agentury proto dospěl k závěru, že přínosy přípravku Brineura převyšují jeho rizika,

a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Přípravek Brineura byl registrován za „výjimečných okolností“, neboť vzhledem ke vzácné povaze tohoto

onemocnění nebylo možné o přípravku Brineura získat úplné informace. Evropská agentura pro léčivé

přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento souhrn bude podle potřeby aktualizován.

Brineura

EMA/285195/2017

strana 3/3

Jaké informace o přípravku Brineura nebyly dosud předloženy?

Jelikož přípravek Brineura byl schválen za výjimečných okolností, společnost, která přípravek Brineura

dodává na trh, předloží další údaje ze studií bezpečnosti tohoto přípravku, včetně rizika výskytu

alergických reakcí v souvislosti s dlouhodobým užíváním, a údaje o jeho dlouhodobé účinnosti z hlediska

oddálení nebo zastavení zhoršování pohybových a jazykových dovedností. Studie budou zahrnovat děti

do 2 let věku, pro které v současné době nejsou k dispozici žádné údaje.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Brineura?

Společnost, která přípravek Brineura dodává na trh, zajistí, aby všichni zdravotníci, u kterých se očekává,

že budou tento léčivý přípravek používat, obdrželi školicí materiál o tom, jak přípravek používat a jak se

vyvarovat problémům se zařízením, jako je infekce nebo zablokování.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Brineura, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Brineura

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Brineura je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Brineura naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Brineura vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace