BONHAREN Intravenous 10 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BONHAREN Intravenous 10 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 10mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BONHAREN Intravenous 10 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné léky na poruchy muskuloskeletálního systému
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938894 - 6 x 6 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/045/00-C
 • Datum autorizace:
 • 08-08-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BONHAREN Intravenous 10 mg/ml injekční roztok

Natrii hyaluronas

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Contipro a.s.

Dolní Dobrouč 401

561 02 Dolní Dobrouč

tel.: + 420 465 519 530

fax.: + 420 465 543 793

e-mail:

sales@contipro.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BONHAREN Intravenous10 mg/ml injekční roztok

Natrii hyaluronas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého bezbarvého injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka: Natrii hyaluronas 10 mg

4.

INDIKACE

Ortopedické:

Akutní a chronické artrózy, polyartrózy,

Subakutní a chronické artritidy,

Akutní a chronické tendovaginitidy, tendinózy a bursitidy

Osteochondrózy

Oftalmologické:

Akutní a chronické keratitidy,

Konjuktivitidy, keratokonjunktivitidy,

Keratokonjunktivitis sicca,

Ulcus corneae,

Poranění rohovky

5.

KONTRAINDIKACE

Eventuální přecitlivělost na účinnou látku není dosud známá.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy. Nebyly zaznamenány ani během předklinických testů ani během klinického

hodnocení přípravku ve veterinární medicíně.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Velká zvířata (kůň)

Malá zvířata (pes, kočka)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

1) Intravenózní (subkutánní) aplikace

a) velká zvířata (kůň)

Dávka: obvykle 6 ml (60 mg/dávku)

Počet dávek: 3-7 dávek, optimum 5

Interval mezi dávkami: 3-9 dní, optimum 7

b) malá zvířata (pes, kočka)

Dávka: mírně nižší, obvykle 3-5 ml

2) Topicky do spojivkového vaku

Dávka/počet dávek: 1-2 kapky do oka (spojivkového vaku) každé 2-12 hod

Doba podávání: 5 – 60 dní, při akutním zánětu 5-7 dní,

při chronickém zánětu do zlepšení (vyléčení)

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Je nutno dbát na aseptickou intravenosní aplikaci. BONHAREN Intravenous 10 mg/ml injekční

roztok se doporučuje při těžkých postiženích oka míchat buď s antibiotiky nebo kortikoidy anebo

s nimi podávat střídavě.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření vnitřního obalu musí být přípravek ihned spotřebován.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

BONHAREN Intravenous 10 mg/ml injekční roztok neovlivňuje chování, nesnižuje pracovní

výkonnost, nepůsobí somnolenci ap. Příznaky předávkování nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Nepodávat současně s kationickými antimikrobiálními látkami (erytromycinem, amoxicilinem,

cefchinomem), kterými se sráží.

Ostatní skupiny léčiv: kortikoidy, nesteroidní protizánětlivé přípravky, vitamíny, minerály a oční

přípravky jsou s hyaluronanem plně kompatibilní.