BIOCAN M Plus

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BIOCAN M Plus Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BIOCAN M Plus Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované mykotické vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936767 - 2 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/043/01-C
 • Datum autorizace:
 • 18-07-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BIOCAN M Plus injekční suspenze pro psy

Vakcína proti Microsporum canis psů inaktivovaná

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BIOCAN M Plus injekční suspenze pro psy

Vakcína proti Microsporum canis psů inaktivovaná

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml (1 dávka) obsahuje:

Léčivá látka:

Microsporum canis inact.

min. 1 mil. vegetativních forem

Pomocné látky:

formaldehyd max. 0,05%, roztok chloridu sodného

4.

INDIKACE

Od 2 měsíců stáří k profylaxi a terapii kožních mykóz psů vyvolaných dermatofytem Microsporum

canis.

Do jednoho měsíce po revakcinaci vzniká u imunizovaných zvířat imunita, která trvá nejméně jeden

rok.

5.

KONTRAINDIKACE

Celková horečnatá onemocnění. Nedoporučuje se provádět vakcinaci březích fen. V době jednoho

týdne před první vakcinací až do 14 dnů po druhé (třetí) vakcinaci se nedoporučuje provádět jiné

imunoprofylaktické zákroky (mimo aplikaci vakcín řady BIOCAN).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě aplikace vakcíny se může vytvořit přiměřená lokální reakce (zpravidla velikosti hrášku), která

do tří týdnů vymizí. Výjimečně může dojít ke vzniku hypersenzitivity.

Jestliže zaznamenáte jekékoliv závažné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

1 ml bez ohledu na věk, plemeno a hmotnost zvířat.

Způsob podání:

hluboko intramuskulárně do svaloviny pánevní končetiny.

Vakcinace se doporučuje provádět do levé, revakcinace do pravé poloviny těla.

Profylaktické a terapeutické použití: zvířata musí být dvakrát vakcinována v intervalu 10 až 21 dnů

mezi první a druhou vakcinací. Při terapeutické vakcinaci je v případě nutnosti možné aplikovat třetí

vakcinační dávku za 10 až 21 dnů po revakcinaci.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím je nutno obsah lékovky dobře protřepat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávejte v

suchu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Je nutné vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární

léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. V průběhu jednoho týdne po aplikaci

vakcíny se nedoporučuje provádět výcvik zvířat nebo jiné namáhavé výkony.

Vakcína se aplikuje vždy samostatně, nesmí být použita jako zřeďovač pro lyofilizované vakcíny ani

se nesmí smísit s tekutými vakcínami. Současně s vakcínou je možné simultánně aplikovat na jiné

místo (nejlépe na opačnou stranu těla) jinou vakcínu řady BIOCAN.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Léková forna: Injekční suspenze

Indikační skupina: Veterinární imunopreparát.

Vakcína nezamořuje prostředí virulentními spórami Microsporum canis a je tedy vhodná pro eliminaci

původce z populace vnímavých zvířat a z prostředí.

Velikost balení:A) plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

20 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

10 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

2 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

B) plastová krabička s víčkem se 100 jamkami:

100 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

50 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.