BAYTRIL flavour 15 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BAYTRIL flavour 15 mg Tableta
 • Dávkování:
 • 15mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BAYTRIL flavour 15 mg Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936208 - 1 x 10 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/810/92-C
 • Datum autorizace:
 • 09-12-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BAYTRIL

flavour 15 mg tablety

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324 , 241 06 Kiel, SRN

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BAYTRIL

flavour 15 mg tbl. a.u.v.

Enrofloxacinum

Přípravek má indikační omezení

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

Enrofloxacinum 15,0 mg v 1 tabletě

4.

INDIKACE

Infekční onemocnění psů a koček způsobené vůči enrofloxacinu citlivými gramnegativními

a grampositivními bakteriemi (E.coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemopphilus spp.

a stafylokoky). Bakteriální jednotlivé nebo smíšené infekce dýchacího traktu, trávicího traktu,

močového traktu, kůže a ran.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u psů do stáří 1 roku (u velkých plemen psů s dlouhou růstovou fází do stáři 18

měsíců). Nepoužívat u koček do stáří 8 týdnů. Před zahájením léčby Baytrilem by měla být

přezkoušena citlivost bakterií pomocí antibiogramu. Rezistence vůči chinolonům. Vznik

rezistence vůči chinolonům vede k vzniku kompletní rezistence vůči ostatním chinolonům.

Nepoužívat zvířat trpících záchvaty centrálního původu.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací poruchy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná dávka je 5 mg na 1 kg ž.hm. perorálně jednou denně tj. 1 tableta 15 mg podání: na 3

kg ž.hm. po dobu 3-10 dní.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Neuvádí se.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přípravek má indikační omezení, tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na

základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho

citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům. Nepřekračujte dávkování.

Předávkování může u koček způsobit poškození zraku až slepotu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Antagonistické působení v případě kombinace s makrolidy, chloramfenikolem nebo tetracykliny.

Současně by neměla být podávána nesteroidní antiflogistika. Nepodávat současně s theofylinem.

Resorpce

enrofloxacinu

může být snížena současným podáváním přípravků s obsahem hořčíku

a hliníku.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

tel.: 266 101 470

fax: 266 101 495