BANMINTH Katze pasta 115.3 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BANMINTH Katze pasta 115.3 mg/ g Perorální pasta
 • Dávkování:
 • 115.3mg/ g
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BANMINTH Katze pasta 115.3 mg/g Perorální pasta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetrahydropyrimidines
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902242 - 1 x 2 g - aplikátor; 9935450 - 2 x 1 g - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1192/94-C
 • Datum autorizace:
 • 23-11-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Banminth Katze 115,3 mg/g perorální pasta pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1,1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Banminth Katze 115,3 mg/g perorální pasta pro kočky

Pyranteli embonas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram světležluté, neprůhledné perorální pasty obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Pyranteli embonas

115,30 mg

(odpovídá 40,0 mg Pyrantelum báze)

Pomocné látky:

Metylparaben (E218)

1,8 mg

Propylparaben (E216)

0,2 mg

4.

INDIKACE

Prevence a léčba infekcí u koček způsobených oblými červy nacházejícími se v lumenu střeva:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma ssp. a Uncinaria stenocephala.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka: 20 mg pyrantel báze na kg ž.hm.

Dávka je jeden dílek na stupnici aplikátoru/kg ž. hm. Aplikátor o obsahu 2 g postačuje na odčervení

kočky o hmotnosti 4 kg a aplikátor 3 g na 6 kg ž.hm.

Odčervovací program:

Koťata do 12 týdnů stáří: první odčervení ve stáří 3 týdny a další v intervalu 3 týdnů, tj. 3., 6., 9. a 12.

týden věku.

Koťata od 12. týdne stáří: v dobrých zoohygienických podmínkách postačuje jedno odčervení za 3

měsíce.

Matky koťat: současně s koťaty.

Dospělé kočky: 4-krát ročně.

Začervení oblými červy nebo měchovci

Pokud jsou zjevné klinické příznaky začervení, nebo je stanovena přítomnost oblých červů nebo

měchovců koprologicky, doporučuje se přípravek aplikovat dvakrát v odstupu dvou týdnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování je třeba nastavit píst na hodnotu nula. Před podáním zvířeti odstraňte

zátku, stlačte opatrně píst tak, aby jeho konec dosáhl značky nula a zlikvidujte pastu, která byla

vytlačena. Potom vsuňte nástavec aplikátoru na kořen jazyka a vytlačte požadovanou dávku. Pasta

může být také smíchána s krmivem. V tomto případě je důležité, aby krmiva bylo takové množství,

které sní kočka najednou.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před chladem a mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Po použití umýt ruce a ostatní části těla, které přišly do styku s přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Registrované velikost balení: 2 g, 3 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com