Azarga

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
brinzolamid, timolol-maleinát
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited
ATC kód:
S01ED51
INN (Mezinárodní Name):
brinzolamide, timolol
Terapeutické skupiny:
Ophthalmologicals,
Terapeutické oblasti:
Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension
Terapeutické indikace:
Snížení nitroočního tlaku (IOP) u dospělých pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, u nichž monoterapie poskytuje nedostatečné snížení nitroočního tlaku.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000960
Datum autorizace:
2008-11-25
EMEA kód:
EMEA/H/C/000960

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

27-05-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

08-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

08-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

08-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

08-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

27-05-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, suspenze

brinzolamidum/timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci

pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek AZARGA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AZARGA používat

Jak se přípravek AZARGA používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek AZARGA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek AZARGA a k čemu se používá

AZARGA obsahuje dvě léčivé látky, brinzolamid a timolol, jež spolu účinkují, aby snížily tlak v oku.

AZARGA se používá k léčbě vysokého tlaku v očích, rovněž zvaného glaukom nebo nitrooční

hypertenze, u dospělých pacientů, kteří jsou starší 18 let a u nichž nelze vysoký tlak v očích účinně

regulovat pouze jedním samotným léčivým přípravkem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AZARGA používat

Nepoužívejte přípravek AZARGA

jestliže jste alergický(á) na

brinzolamid, léky zvané sulfonamidy (například sem patří léky

používané k léčbě cukrovky, infekcí a rovněž diuretika (odvodňovací tablety), timolol,

betablokátory (léky používané ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě srdečních onemocnění),

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte nebo jste měl(a) v minulosti problémy s dýcháním, jako je astma, závažná

dlouhodobá obstrukční bronchitida (závažné plicní onemocnění, které může způsobovat sípání,

dýchací obtíže a/nebo dlouhotrvající kašel) nebo jiný typ dýchacích problémů.

jestliže trpíte závážnou sennou rýmou.

jestliže máte pomalý srdeční rytmus, srdeční selhání nebo poruchu srdečního rytmu

(nepravidelný srdeční rytmus).

jestliže máte překyselenou krev (onemocnění zvané hyperchloremická acidóza).

jestliže máte závažné problémy s ledvinami.

Upozornění a opatření

Přípravek AZARGA používejte pouze ke kapání do oka (očí).

Při výskytu známek závažných reakcí nebo přecitlivělosti, přestaňte tento přípravek používat

a poraďte se se svým lékařem.

Před použitím přípravku AZARGA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte nebo

jste v minulosti měl(a):

ischemickou chorobu srdeční (mezi příznaky patří bolest nebo svírání na hrudi, dušnost či

dušení), srdeční selhání, nízký krevní tlak

poruchy srdečního rytmu, např. pomalý tlukot srdce

problémy s dýcháním, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc

špatný krevní oběh (např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom)

cukrovku, protože timolol může maskovat známky a příznaky nízké hladiny cukru v krvi

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat známky a příznaky onemocnění

štítné žlázy

svalovou slabost (myasthenia gravis)

informujte svého lékaře předtím, než podstoupíte operaci, že používáte přípravek AZARGA,

protože timolol může ovlivnit účinek některých léků používaných při anestézii.

jestliže máte v anamnéze atopii (sklon k rozvoji alergické reakce) a závažné alergické reakce,

můžete být náchylnější k rozvoji alergické reakce při užívání přípravku AZARGA a adrenalin

nemusí být tak účinný při léčbě alergické reakce. Dostanete-li jakýkoliv jiný lék, řekněte prosím

lékaři nebo zdravotní sestře, že používáte přípravek AZARGA.

jestliže máte problémy s játry.

jestliže máte suché oči nebo problémy s rohovkou.

jestliže máte problémy s ledvinami.

Děti a dospívající

Použití přípravku AZARGA se nedoporučuje u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek AZARGA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek AZARGA může ovlivňovat nebo být ovlivněn jinými léky, které užíváte, včetně jiných

očních kapek pro léčbu glaukomu. Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo se

chystáte užívat pro snížení krevního tlaku, jako jsou parasympatomimetika a guanetidin, nebo o lécích

na srdce včetně chinidinu (používaného k léčbě srdečních onemocnění a některých typů malárie),

amiodaronu nebo jiných lécích k léčbě poruch srdečního rytmu a o glykosidech k léčbě srdeční

nedostatečnosti. Rovněž svého lékaře informujte, pokud užíváte nebo hodláte užívat léky k léčbě

cukrovky nebo k léčbě žaludečních vředů, léky protiplísňové, protivirové nebo antibiotika či

antidepresiva, jako jsou fluoxetin a paroxetin.

Pokud užíváte další inhibitor karboanhydrázy (acetazolamid nebo dorzolamid), poraďte se se svým

lékařem.

Při používání přípravku AZARGA společně s epinefrinem (adrenalinem) bylo příležitostně hlášeno

zvětšení velikosti zornic.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nepoužívejte

přípravek AZARGA, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytné. Před použitím přípravku AZARGA

se poraďte se svým lékařem.

Přípravek AZARGA nepoužívejte, pokud kojíte, timolol by se mohl dostat do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než během kojení začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje,

dokud se Vaše vidění neprojasní. Vaše

vidění může být po nějakou dobu po použití přípravku AZARGA rozmazané.

Jedna z léčivých látek tohoto přípravku může zhoršit schopnost provádět činnosti, vyžadující mentální

bdělost a/nebo fyzickou koordinaci. Jste-li takto ovlivněni, buďte při řízení nebo používání strojů

opatrní.

Přípravek AZARGA obsahuje benzalkonium-chlorid

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,34 µg benzalkonium-chloridu v jedné kapce (=1 dávka), což

odpovídá 0,01 % nebo 0,1 mg/ml.

AZARGA obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, který může být vstřebán měkkými

očními čočkami a může měnit jejich barvu. Před podáním tohoto léčivého přípravku vyjměte kontaktní

čočky a nasaďte je zpět až po 15 minutách. Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí,

zvláště pokud trpíte syndromem suchého oka nebo onemocněním rohovky (průhledná vrstva v přední

části oka). Jestliže se po podání tohoto přípravku objeví abnormální pocity v oku, bodání nebo bolest v

oku, informujte svého lékaře.

3.

Jak se přípravek AZARGA používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud přecházíte na přípravek AZARGA z jiných očních kapek určených k léčbě glaukomu, měl(a)

byste ukončit používání tohoto jiného léčivého přípravku a následující den začít používat přípravek

AZARGA. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Aby se zabránilo kontaminaci hrotu kapátka a suspenze, je třeba dbát na to, aby se hrot kapátka

nedotkl očních víček, okolních tkání nebo jiných povrchů. Uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou,

pokud ji právě nepoužíváte.

Následující opatření je užitečné k omezení množství léčivého přípravku, které se dostane do krve po

podání očních kapek:

-

Nechte oční víčko zavřené a zároveň prstem lehce tlačte na oční koutek u nosu po dobu alespoň

2 minut.

Doporučená dávka přípravku je

jedna kapka do postiženého oka (postižených očí) dvakrát denně.

Přípravek AZARGA používejte do obou očí pouze tehdy, když Vám to řekl Váš lékař. Používejte jej

tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař.

Jak přípravek používat

Připravte si lahvičku s přípravkem AZARGA a zrcadlo.

Umyjte si ruce.

Před použitím lahvičku dobře protřepejte.

Odšroubujte víčko lahvičky. Pokud je po sejmutí víčka bezpečnostní kroužek uvolněný, před

použitím přípravku jej odstraňte.

Držte lahvičku dnem vzhůru mezi palcem a prsty.

Zakloňte hlavu. Stáhněte víčko čistým prstem dolů tak, aby mezi víčkem a okem vznikla jakási

„kapsa“. Kapka se vkápne do tohoto místa (obrázek 1).

Přibližte hrot lahvičky k oku. Jestli Vám to pomůže, použijte zrcadlo.

Nedotýkejte se kapátkem oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Mohlo by

tak dojít ke znečištění kapek.

Lehce zatlačte na dno lahvičky, aby se uvolnila vždy jenom jedna kapka přípravku AZARGA.

Lahvičku nestlačujte: je navržena tak, aby stačilo lehké zatlačení na dno (obrázek 2).

Po použití přípravku AZARGA stiskněte na dobu 2 minut prstem koutek oka u nosu

(obrázek 3). Tím se napomůže tomu, aby se přípravek AZARGA nedostal do celého těla.

Když používáte kapky do obou očí, opakujte výše uvedené kroky pro druhé oko.

Ihned po použití pevně uzavřete uzávěr lahvičky.

Před otevřením další lahvičky spotřebujte nejprve celý obsah první lahvičky.

Netrefíte-li se kapkou do oka, zkuste to znovu.

Jestliže používáte ještě další oční kapky nebo oční mast, dodržujte odstup alespoň 5 minut mezi

jednotlivými léčivými přípravky. Oční masti se mají nanést jako poslední.

Jestliže jste použil(a) více přípravku AZARGA než jste měl(a),

vypláchněte oko teplou vodou.

Nevkapávejte žádné další kapky, dokud není čas Vaší další pravidelné dávky.

Může u Vás dojít ke snížení srdeční frekvence, snížení krevního tlaku, srdečnímu selhání, potížím

s dýcháním a může to mít vliv na Váš nervový systém.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek AZARGA,

pokračujte až další plánovanou dávkou.

Nezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou dávku nahradil(a). Nepoužívejte více než jednu

kapku do postiženého oka (očí) dvakrát denně.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek AZARGA,

aniž byste

se poradil(a) se svým lékařem,

oční tlak ve Vašem oku nebude kontrolován, což by mohlo vést i ke ztrátě Vašeho zraku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás rozvine kožní vyrážka, závažná kožní reakce nebo silné zčervenání a svědění oka,

přestaňte tento léčivý přípravek používat a ihned se obraťte na svého lékaře

. Může se jednat o

známky alergické reakce (četnost jejího výskytu není známa).

Obvykle můžete v používání kapek pokračovat, pokud nejsou účinky závažné. Máte-li obavy, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Nepřestávejte přípravek AZARGA používat, aniž byste se nejdříve

poradil(a) se svým lékařem.

Časté

(mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Účinky na oko:

zánět povrchu oka, rozmazané vidění, známky a příznaky podráždění oka (t.j.

pálení, štípání, svědění, slzení, zarudnutí), bolest oka.

Celkové nežádoucí účinky:

snížená srdeční frekvence, poruchy chuti.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Účinky na oko:

eroze rohovky (poškození přední vrstvy očního bulbu), zánět povrchu oka

s poškozením povrchu, zánět uvnitř oka, zbarvení rohovky, neobvyklé pocity v očích, výtok

z oka, suché oko, unavené oči, svědění oka, zarudlé oko, zarudnutí očního víčka.

Celkové nežádoucí účinky:

snížení počtu bílých krvinek, snížení krevního tlaku, kašel, krev

v moči, tělesná slabost.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

Účinky na oko:

porucha rohovky, citlivost na světlo, zvýšená tvorba slz, krusty na okrají víčka.

Celkové nežádoucí účinky:

problémy se spaním (nespavost), bolest v krku, rýma.

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit)

Účinky na oko:

oční alergie, poruchy vidění, poškození optického nervu, zvýšený tlak v oku,

usazeniny na povrchu oka, snížené vnímání v oku, zánět nebo infekce spojivky (očního bělma),

abnormální, dvojité nebo snížené vidění, zvýšená pigmentace oka, růst na povrchu oka, otok

oka, citlivost na světlo, zpomalený růst nebo snížení počtu očních řas, pokles horních očních

víček (takže zůstávají napůl zavřena), zánět očních víček a žláz na očních víčkách, zánět

rohovky a odchlípení vrstvy pod sítnicí obsahující krevní cévy po filtračních výkonech, což

může způsobovat poruchy vidění, snížená citlivost rohovky.

Srdce a oběh:

změny srdečního rytmu nebo srdeční frekvence, pomalá srdeční frekvence,

bušení srdce, určitý typ poruchy srdečního rytmu, abnormální zvýšení srdeční frekvence, bolest

na hrudi, snížená funkce srdce, srdeční záchvat (infarkt), zvýšený krevní tlak, snížení krevního

toku do mozku, mozková příhoda, tvorba otoků (hromadění tekutin), městnavé srdeční selhání

(srdeční onemocnění s dušností a otoky nohou v důsledku hromadění tekutin), otoky končetin,

nízký krevní tlak, změna barvy prstů rukou, nohou a příležitostně i jiných oblastí těla

(Raynaudův fenomén), studené ruce a nohy.

Dýchání:

zúžení dýchacích cest v plicích (zejména u pacientů s již existujícím onemocněním),

dušnost nebo obtíže s dýcháním, známky nachlazení, otok dýchacích cest, infekce dutin,

kýchání, ucpaný nos, sucho v nose, krvácení z nosu, astma, podráždění v krku.

Nervový systém a celkové poruchy:

halucinace, deprese, noční můry, ztráta paměti, bolest

hlavy, nervozita, podrážděnost, únava, třes, abnormální pocity, mdloby, závrať, ospalost,

celková nebo velká slabost, neobvyklé pocity jako píchání a mravenčení.

Zažívání:

pocit na zvracení, zvracení, průjem, nadýmání nebo nepříjemné pocity v břiše, zánět

hrdla, sucho nebo abnormální pocity v ústech, porucha trávení, bolest žaludku.

Krev:

abnormální nálezy při vyšetření funkce jater, zvýšené hladiny chloridových iontů, nebo

snížený počet červených krvinek při vyšetření krve.

Alergie:

zhoršené příznaky alergie, generalizované alergické reakce včetně podkožních otoků,

ke kterým může dojít v obličeji a na končetinách a které mohou způsobit zúžení dýchacích cest,

což může vést k polykacím a dýchacím potížím, kopřivka, lokalizovaná nebo generalizovaná

vyrážka, svědění, náhlá závažná život ohrožující alergická reakce.

Uši:

ušní šelest, pocit motání nebo závratě.

Kůže:

vyrážka, zarudnutí kůže nebo zánět, abnormální nebo snížený cit kůže, ztráta vlasů,

vyrážka se stříbřitým vzhledem (vyrážka připomínající lupénku) nebo zhoršení lupénky.

Svaly:

celková bolest zad, kloubů nebo svalů, která není způsobená námahou, svalové křeče,

bolest končetin, svalová slabost/únava, zhoršení známek a příznaků myastenie gravis (svalová

porucha).

Ledviny:

bolest ledvin jako bolest v dolní části zad, časté močení.

Reprodukce:

sexuální dysfunkce, snížené libido, sexuální obtíže u mužů.

Metabolismus:

nízké hladiny cukru v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek AZARGA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvičku zlikvidujte za 4 týdny po prvním otevření

,

aby se zabránilo infekcím, a použijte novou

lahvičku. Zapište si datum jejího otevření na štítek lahvičky a na štítek papírové krabičky, na příslušné

vyznačené místo.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek AZARGA obsahuje

Léčivými látkami

jsou brinzolamidum a timololum. Jeden ml suspenze obsahuje brinzolamidum

10 mg a timololum 5 mg (ve formě timololi maleas).

Dalšími složkami jsou

benzalkonium-chlorid (viz bod 2 „Přípravek AZARGA obsahuje

benzalkonium-chlorid“), karbopol 974P, dinatrium-edetát, mannitol (E421), čištěná voda,

chlorid sodný, tyloxapol, kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný.

Malé množství kyseliny chlorovodíkové a/nebo hydroxidu sodného se přidává pro udržení

normální hodnoty kyselosti (úrovně pH).

Jak přípravek AZARGA vypadá a co obsahuje toto balení

AZARGA je tekutina (bílá až našedlá homogenní suspenze), dodávaná v balení obsahujícím 5ml

plastovou lahvičku se šroubovacím uzávěrem, nebo v balení obsahujícím tři 5ml lahvičky. Na trhu

nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irsko

Výrobce

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberk

Německo

S.A. Alcon-Couvreur N.V

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgie

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Španělsko

Siegfried El Masnou, S.A.

Camil Fabra 58

El Masnou

08320 Barcelona

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravy http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml suspenze obsahuje brinzolamidum 10 mg a timololum 5 mg (ve formě timololi maleas).

Pomocné látky se známým účinkem

Jeden ml suspenze obsahuje 0,10 mg benzalkonium-chloridu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, suspenze (oční kapky)

Bílá až našedlá homogenní suspenze, pH 7,2 (přibližně).

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Snížení nitroočního tlaku (IOP) u dospělých pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční

hypertenzí, u kterých monoterapie neposkytuje dostatečné snížení IOP (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Použití u dospělých včetně starších pacientů

Dávka je jedna kapka přípravku AZARGA do spojivkového vaku postiženého oka (postižených očí)

dvakrát denně.

Při použití nasolakrimální okluze nebo při zavření víček se snižuje systémová absorpce. To může vést

ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení lokální aktivity (viz bod 4.4).

Při vynechání jedné dávky by měla léčba pokračovat další plánovanou dávkou. Dávka nemá překročit

jednu kapku do postiženého oka (postižených očí) dvakrát denně.

Nahrazuje-li se přípravkem AZARGA jiné oční antiglaukomatikum, má se podávání jiného léčivého

přípravku ukončit a AZARGA se má začít podávat následující den.

Zvláštní populace

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku AZARGA u dětí a dospívajících ve věku od 0 do 18 let nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Porucha funkce jater a ledvin

S přípravkem AZARGA nebo s očními kapkami s timololem 5 mg/ml nebyly provedeny žádné studie

na pacientech se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin. U pacientů se sníženou funkcí jater nebo lehkou

až středně těžkou poruchou funkce ledvin není potřeba dávkování upravovat.

Přípravek AZARGA nebyl studován na pacientech s těžkou poruchou funkce ledvin (s clearance

kreatininu <30 ml/min.) nebo na pacientech s hyperchloremickou acidózou (viz bod 4.3). Protože

brinzolamid a jeho hlavní metabolit se vylučují převážně ledvinami, je přípravek AZARGA

kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.3).

Přípravek AZARGA se má používat s opatrností u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz

bod 4.4).

Způsob podání

Oční podání.

Pacienti by měli být upozorněni, aby lahvičku před použitím dobře protřepali. Pokud je po sejmutí

víčka bezpečnostní kroužek uvolněný, je třeba jej před použitím přípravku odstranit.

Aby se zabránilo kontaminaci hrotu kapátka a suspenze, je třeba dbát na to, aby se hrot kapátka

lahvičky nedotkl víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Upozorněte pacienty, aby uchovávali

lahvičku pevně uzavřenou, pokud ji právě nepoužívají.

Používá-li se více než jeden lokální oční léčivý přípravek, musí se léčivé přípravky podávat

s odstupem alespoň 5 minut. Oční masti se mají aplikovat jako poslední.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Hypersenzitivita na jiné betablokátory.

Hypersenzitivita na sulfonamidy (viz bod 4.4).

Reaktivní onemocnění dýchacích cest včetně bronchiálního astmatu v současnosti či v

anamnéze a závažná chronická obstrukční plicní nemoc.

Sinusová bradykardie, syndrom chorého sinu, sinoatriální blokáda, atrioventrikulární blokáda

druhého nebo třetího stupně nekontrolovaná kardiostimulátorem. Zjevné srdeční selhání,

kardiogenní šok.

Těžká alergická rýma.

Hyperchloremická acidóza (viz bod 4.2).

Těžká porucha funkce ledvin.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Systémové účinky

Brinzolamid a timolol jsou absorbovány systémově. Vzhledem k beta-adrenergní složce

s blokátorovým účinkem, timololu, se mohou objevit stejné typy kardiovaskulárních, plicních a

jiných nežádoucích účinků jako při podávání systémových betablokátorů. Incidence

systémových nežádoucích účinků po topickém očním podání je nižší než u systémového podání.

Snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

U pacientů používajících přípravek AZARGA se mohou objevit hypersenzitivní reakce

společné všem derivátům sulfonamidu, protože se tento přípravek vstřebává systémově.

Srdeční poruchy

U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. s ischemickou chorobou srdeční, Prinzmetalovou

anginou a srdečním selháním) a hypotenzí má být léčba betablokátory kriticky posouzena a zvážena

léčba jinými léčivými látkami. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním je třeba sledovat možné

známky zhoršení těchto onemocnění a nežádoucí účinky.

Vzhledem k negativně dromotropnímu účinku by měly být betablokátory podávány pacientům s

atrioventrikulární blokádou prvního stupně pouze s opatrností.

Cévní poruchy

Pacienty se závažnou poruchou periferního oběhu (např. s těžkou formou Raynaudovy nemoci nebo s

Raynaudovým syndromem) je nutno léčit s opatrností.

Hypertyreóza

Betablokátory mohou také maskovat známky hyperthyreózy.

Svalová slabost

Bylo hlášeno, že beta-adrenergní blokátory umocňují svalovou slabost odpovídající určitým

myastenickým příznakům (např. diplopie, ptóza a generalizovaná slabost).

Respirační poruchy

Po podání některých očních betablokátorů byly hlášeny respirační reakce včetně úmrtí v důsledku

bronchospasmu u pacientů s astmatem. Přípravek AZARGA je třeba používat s opatrností u pacientů s

mírnou či středně závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a pouze v případech, kdy

potenciální přínos léčby převažuje nad potenciálním rizikem.

Hypoglykemie/diabetes melliltus

Betablokátory mají být podávány s opatrností u pacientů s výskytem spontánních hypoglykemií nebo

u pacientů s labilním diabetem, protože betablokátory mohou maskovat známky a příznaky akutní

hypoglykemie.

Poruchy acidobazické rovnováhy

AZARGA obsahuje brinzolamid, který patří mezi sulfonamidy. Po topickém podání se mohou objevit

stejné typy nežádoucích účinků jako při podávání sulfonamidů. U perorálně podávaných inhibitorů

karboanhydrázy byly hlášeny poruchy acidobazické rovnováhy. Tento léčivý přípravek se má používat

s opatrností u pacientů s rizikem poruchy funkce ledvin vzhledem k možnému riziku metabolické

acidózy. Objeví-li se známky závažných účinků nebo přecitlivělosti, používání tohoto léčivého

přípravku přerušte.

Duševní bdělost

Perorální inhibitory karboanhydrázy mohou narušit schopnost vykonávat činnosti vyžadující duševní

bdělost a/nebo fyzickou koordinaci. Přípravek AZARGA se vstřebává systémově, a proto k tomu

může dojít i po lokálním podání.

Anafylaktické reakce

Při léčbě betablokátory mohou být pacienti s atopií nebo těžkou anafylaktickou reakcí na různé

alergeny v anamnéze reaktivnější na opakovanou expozici takovým alergenům a nemusí reagovat na

obvyklé dávky adrenalinu používané pro léčbu anafylaktických reakcí.

Odchlípení choroidey

Při podávání léků potlačujících tvorbu komorového moku (např. timololu, acetazolamidu) po

filtračních výkonech bylo hlášeno odchlípení choroidey.

Chirurgická anestezie

Oční přípravky blokující betareceptory mohou blokovat systémový účinek beta-agonistů, např.

adrenalinu. Je-li pacient léčen timololem, musí o tom být informován anesteziolog.

Souběžná léčba

Účinek na nitrooční tlak či známé účinky systémové betablokády mohou být potencovány, pokud je

timolol podáván pacientům již léčeným systémovým betablokátorem. Odpověď těchto pacientů je

třeba pečlivě sledovat. Použití dvou topických beta-adrenergních blokátorů nebo dvou lokálních

inhibitorů karboanhydrázy se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Existuje potenciál pro aditivní účinek u známých systémových účinků inhibice karboanhydrázy u

pacientů léčených perorálním inhibitorem karboanhydrázy a přípravkem AZARGA. Souběžné

podávání přípravku AZARGA a perorálních inhibitorů karboanhydrázy nebylo zkoumáno a

nedoporučuje se (viz bod 4.5).

Účinky na oči

S léčbou pacientů s pseudoexfoliativním glaukomem nebo pigmentovým glaukomem přípravkem

AZARGA jsou jen omezené zkušenosti. Těmto pacientům má být věnována zvýšená pozornost a je

doporučováno časté monitorování jejich IOP.

Přípravek AZARGA nebyl studován u pacientů s glaukomem s úzkým úhlem a není u těchto pacientů

doporučován.

Oční betablokátory mohou způsobit suchost očí. Pacienty s onemocněním rohovky je třeba léčit s

opatrností.

Možný účinek brinzolamidu na endoteliální funkci rohovky nebyl zkoumán u pacientů s poškozenou

rohovkou (především u pacientů s nízkým počtem buněk endotelu). Konkrétně nebyli studováni

pacienti nosící kontaktní čočky a doporučuje se pečlivé monitorování těchto pacientů, když užívají

brinzolamid, protože inhibitory karboanhydrázy mohou ovlivnit hydrataci rohovky. To může vést

k dekompenzaci a edému rohovky a nošení kontaktních čoček může zvýšit riziko pro rohovku.

Doporučuje se pečlivé monitorování pacientů s poškozenou rohovkou, jako jsou pacienti s cukrovkou

nebo dystrofií rohovky.

Přípravek AZARGA lze používat při nošení kontaktních čoček za pečlivého sledování pacienta (viz

níže pod „Benzalkonium-chlorid“).

Benzalkonium-chlorid

AZARGA obsahuje benzalkonium-chlorid, který může vyvolávat podráždění oka, a o němž je známo,

že zbarvuje měkké kontaktní čočky. Kontaktu s měkkými kontaktními čočkami je třeba zamezit.

Pacienti musí být poučeni, že si mají před aplikací přípravku AZARGA čočky vyjmout, vyčkat po

nakapání dávky přípravku 15 minut a teprve potom si čočky opět nasadit.

Rovněž bylo hlášeno, že benzalkonium-chlorid vyvolal tečkovitou keratopatii a/nebo toxickou

ulcerativní keratopatii. Při častém nebo dlouhodobém používání je nutné pacienta pečlivě sledovat.

Porucha funkce jater

Přípravek AZARGA se má používat s opatrností u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U přípravku AZARGA nebyly provedeny žádné studie interakcí se specifickými léky.

AZARGA obsahuje brinzolamid, což je inhibitor karboanhydrázy, a i když je podáván topicky,

absorbuje se systémově. U perorálních inhibitorů karboanhydrázy byly hlášeny poruchy acidobazické

rovnováhy. U pacientů léčených přípravkem AZARGA je třeba vzít v úvahu možnost interakcí.

U pacientů užívajících perorální inhibitor karboanhydrázy a oční kapky s brinzolamidem existuje

možnost přídatného účinku na známé systémové účinky inhibice karboanhydrázy. Souběžné podávání

očních kapek obsahujících brinzolamid a perorálních inhibitorů karboanhydrázy se nedoporučuje.

Mezi izoenzymy cytochromu P-450, odpovědné za metabolismus brinzolamidu, patří

CYP3A4 (hlavní), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 a CYP2C9. Předpokládá se, že inhibitory

CYP3A4 jako ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir a troleandomycin budou inhibovat

metabolismus brinzolamidu izoenzymem CYP3A4. Při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4 se

doporučuje opatrnost. Akumulace brinzolamidu je však nepravděpodobná, protože hlavní cestu

eliminace představuje vylučování ledvinami. Brinzolamid není inhibitorem izoenzymů cytochromu

P-450.

Existuje potenciál pro aditivní účinky vedoucí k hypotenzi a/nebo k výrazné bradykardii, když se

podává oční roztok betablokátorů souběžně s perorálními blokátory kalciových kanálů, blokátory beta-

adrenergních receptorů, antiarytmiky (včetně amiodaronu), digitalisovými glykosidy,

parasympatomimetiky nebo guanethidinem.

Betablokátory mohou snížit odpověď na adrenalin používaný k léčbě anafylaktických reakcí. U

pacientů s atopií nebo anafylaxí v anamnéze by se mělo postupovat se zvláštní opatrností (viz

bod 4.4).

Při užívání betablokátorů se může zesílit hypertenzní reakce na náhlé vysazení klonidinu. Při

souběžném používání tohoto léčivého přípravku s klonidinem se doporučuje postupovat s opatrností.

Při kombinované léčbě inhibitory CYP2D6 (např. chinidinem, fluoxetinem, paroxetinem) a timololem

byla hlášena zvýšená systémová beta-blokáda (např. snížení srdeční frekvence, deprese). Doporučuje

se postupovat s opatrností.

Betablokátory mohou zvyšovat hypoglykemický účinek antidiabetik. Betablokátory mohou maskovat

známky a příznaky hypoglykemie (viz bod 4.4).

Příležitostně byla hlášena mydriáza v důsledku souběžného podávání očních betablokátorů a

adrenalinu (epinefrinu).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O použití očních přípravků s brinzolamidem nebo timololem u těhotných žen nejsou k dispozici

dostatečné údaje. Studie s brinzolamidem na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu po systémovém

podání (viz bod 5.3). Přípravek AZARGA by během těhotenství neměl být podáván, pokud to není

absolutně nezbytné. Snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

V epidemiologických studiích nebyly zjištěny malformační účinky, ale při perorálním podávání

betablokátorů bylo prokázáno riziko retardace intrauterinního růstu. Dále byly u novorozenců v

případě podávání betablokátorů až do porodu pozorovány známky a příznaky betablokády (např.

bradykardie, hypotenze, respirační distres a hypoglykémie). Pokud je přípravek AZARGA podáván až

do porodu, musí být novorozenec během prvních dnů života pečlivě sledován.

Kojení

Není známo, zda se brinzolamid z očního přípravku vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na

zvířatech prokázaly, že se brinzolamid po perorálním podání vylučuje do mateřského mléka, viz

bod 5.3.

Betablokátory se vylučují do mateřského mléka. Není však pravděpodobné, že by po terapeutických

dávkách timololu v očních kapkách bylo v mateřském mléce přítomno dostatečné množství, které by

mohlo způsobit klinické příznaky betablokády u kojence. Snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

Riziko pro kojené dítě však nelze vyloučit. Při rozhodování, zda přerušit kojení nebo

přerušit/nepoužívat léčbu přípravkem AZARGA, je nutné zvážit přínos kojení pro dítě a přínos léčby

pro ženu.

Fertilita

Studie hodnotící účinek topického očního podání přípravku AZARGA na fertilitu u člověka nebyly

provedeny.

Neklinické údaje neprokazují žádný účinek brinzolamidu ani timololu na mužskou či ženskou fertilitu

po perorálním podávání. Při použití přípravku AZARGA se nepředpokládají žádné účinky na mužskou

či ženskou fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek AZARGA má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna dočasně rozmazaným viděním nebo jinými

vizuálními poruchami. Dojde-li při nakapání k rozmazanému vidění, musí pacient vyčkat, dokud se

vidění opět neprojasní, a teprve potom může řídit nebo obsluhovat stroje.

Inhibitory karboanhydrázy mohou zhoršit schopnost provádět činnosti vyžadující duševní bdělost

a/nebo fyzickou koordinaci (viz bod 4.4).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

V klinických studiích byly nejčastějšími nežádoucími účinky rozmazané vidění, podráždění oka a

bolest oka, které se vyskytovaly u přibližně 2% až 7% pacientů.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

Níže uvedené nežádoucí účinky byly hlášeny během klinických studií a po uvedení přípravku

AZARGA a jeho jednotlivých složek, brinzolamidu a timololu, na trh. Jsou roztříděny podle

následující klasifikace: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100),

vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze

určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí klesající závažnosti.

Třídy orgánových systémů

Preferovaný výraz MedDRA (verze 18.0)

Infekce a infestace

Není známo: nazofaryngitida

, faryngitida

, sinusitida

, rinitida

Poruchy krve a lymfatického

systému

Méně časté: snížený počet leukocytů

Není známo: snížený počet erytrocytů

, zvýšená hladina chloridů v

krvi

Poruchy imunitního systému

Není známo: anafylaxe

, anafylaktický šok

, systémové alergické

reakce zahrnující angioedém

, lokalizovaný nebo generalizovaný

exantém

, hypersenzitivita

, kopřivka

, svědění

Poruchy metabolismu a výživy

Není známo: hypoglykeie

Psychiatrické poruchy

Vzácné: insomnie

1

Není známo: halucinace

, deprese

1

, ztráta paměti

, apatie

, depresivní

nálada

, snížení libida

, noční děsy

, nervozita

Poruchy nervového systému

Časté: dysgeuzie

1

Není známo: mozková ischemie

2

, cévní mozková příhoda

2

, synkopa

2

zhoršení známek a příznaků myastenie gravis

2

, somnolence

3

, porucha

hybnosti

3

, amnézie

3

, poruchy paměti

3

, parestezie

2,3

, třes

3

, hypestezie

3

ageuzie

3

, závratě

1

, bolest hlavy

1

Poruchy oka

Časté: keratitis punctata

1

rozmazané vidění

1

, bolest oka

1

, podráždění

1

Méně časté: keratitida

1,2,3

, suché oko

1

, přítomné vitální barvení

rohovky

, výtok z oka

1

, svědění oka

1

, pocit cizího tělíska v očích

1

hyperemie oka

1

, hyperemie spojivek

1

Vzácné: eroze rohovky

, záblesk v přední komoře oční

, fotofobie

zvýšená tvorba slz

, hyperemie skléry

, erytém očního víčka

, krusty

na okraji víčka

Není známo: zvýšený poměr pohárku a terče optického nervu

3

odchlípení choroidey po filtračním výkonu

2

(viz bod 4.4. Zvláštní

upozornění a opatření pro použití), keratopatie

3

, defekt epitelu

rohovky

3

, porucha epitelu rohovky

3

, zvýšení nitroočního tlaku

3

, oční

depozita

3

, skvrny na rohovce

3

, otok rohovky

3

, snížení citlivosti

rohovky

2

, konjunktivitida

3

, meibomitida

3

, diplopie

2,3

, glare efekt

3

fotopsie

3

, snížená zraková ostrost

3

, zhoršené vidění

1

, pterygium

3

, oční

diskomfort

3

, keratoconjunctivitis sicca

3

, hypestezie oka

3

, sklerální

pigmentace

3

, subkonjunktivální cysta

3

, porucha vidění

3

, otok oka

3

oční alergie

3

, madaróza

3

, onemocnění očních víček

3

, otok očních

víček

1

, ptóza

2

Poruchy ucha a labyrintu

Není známo: vertigo

, tinitus

Srdeční poruchy

Časté: snížená srdeční frekvence

Není známo: srdeční zástava

, srdeční selhání

, městnavé srdeční

selhání

, atrioventrikulární blokáda

, kardiorespirační selhání

, angina

pectoris

, bradykardie

, nepravidelná srdeční činnost

, arytmie

palpitace

, tachykrdie

, zvýšená tepová frekvence

, bolest na hrudi

otoky

Cévní poruchy

Méně časté: pokles krevního tlaku

1

Není známo: hypotenze

2

, hypertenze

3

, zvýšení krevního tlaku

1

Raynaudův fenomén

2

, studené ruce a nohy

2

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté: kašel

1

Vzácné: orofaryngeální bolest

, rinorea

Není známo: bronchospasmus

2

(především u pacientů s již dříve

přítomným bronchospastickým onemocněním), dušnost

1

, astma

3

epistaxe

1

, bronchiální hyperaktivita

3

, podráždění hrdla

3

, nazální

kongesce

3

, zduření sliznice horních dýchacích cest

3

, výtok z nosu

3

kýchání

3

, suchost nosní sliznice

3

Gastrointestinální poruchy

Není známo: zvracení

2,3

, bolesti v horní části břicha

1

, bolest břicha

2

průjem

1

, sucho v ústech

1

, nauzea

1

, ezofagitida

3

, dyspepsie

2,3

, břišní

diskomfort

3

, žaludeční diskomfort

3

, časté nucení na stolici

3

gastrointestinální obtíže

3

, hypestezie v dutině ústní

3

, parastezie v

dutině ústní

3

, flatulence

3

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo: abnormální testy jaterních funkcí

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo: kopřivka

, makulopapulární vyrážka

, generalizované

svědění

, pocit napnuté kůže

, dermatiti

, alopecie

1

, psoriatická

vyrážka nebo exacerbace psoriázy

, vyrážka

1

, erytém

1

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Není známo: myalgie

1

, svalové křeče

, artralgie

, bolesti zad

, bolesti

končetin

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté: přítomná krev v moči

Není známo: bolesti ledvin

, polakisurie

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Není známo: erektilní dysfunkce

, sexuální dysfunkce

, snížení libida

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Méně časté: malátnost

Není známo: bolest na hrudi

, bolest

, únava

1

, astenie

2,

, hrudní

diskomfort

, nervozita

, podrážděnost

, periferní otoky

, rezidua léku

Vyšetření

Méně časté: zvýšená hladina draslíku v krvi

1

, zvýšená hladina

laktátdehydrogenázy v krvi

1

1

nežádoucí reakce pozorované u přípravku Azarga

další nežádoucí účinky pozorované při monoterapii timololem

další nežádoucí účinky pozorované při monoterapii brinzolamidem

Popis vybraných nežádoucích účinků

Dysgeusie (hořkost nebo neobvyklá chuť v ústech po nakapání) byla často hlášeným systémovým

nežádoucím účinkem spojeným s použitím přípravku AZARGA během klinických hodnocení. Je

pravděpodobné, že je vyvolána průchodem očních kapek nasolakrimálním kanálem do nosohltanu,

přičítá se brinzolamidu. Nasolakrimální okluze nebo lehké zavření očního víčka po nakapání může

pomoci tento účinek snížit (viz bod 4.2).

AZARGA obsahuje brinzolamid, který je sulfonamidovým inhibitorem karboanhydrázy se

systémovou absorpcí. Účinky na zažívací systém, nervový systém, účinky hematologické, na ledviny a

metabolismus jsou obvykle spojeny se systémovými inhibitory karboanhydrázy. Stejný typ

nežádoucích účinků, jenž se připisuje perorálně podávaným inhibitorům karboanhydrázy, se může

objevit i při topickém podání.

Timolol se vstřebává do systémového oběhu. To může způsobit podobné nežádoucí účinky jako u

léčivých přípravků obsahujících systémové betablokátory. Uváděné nežádoucí účinky zahrnují reakce

pozorované u třídy očních betablokátorů. Další nežádoucí účinky spojené s používáním jednotlivých

složek, které se mohou potenciálně vyskytnout u přípravku AZARGA, jsou uvedeny v tabulce viz

výše. Incidence systémových nežádoucích účinků po topickém očním podání je nižší než u

systémového podání. Snížení systémové absorpce viz bod 4.2

Pediatrická populace

AZARGA se nedoporučuje u dětí a dospívajících mladších 18 let vzhledem k nedostatečným údajům o

bezpečnosti a účinnosti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V případě náhodného požití mohou příznaky předávkování způsobené beta-blokádou zahrnovat

bradykardii, hypotenzi, srdeční selhání a bronchospasmus.

Dojde-li k předávkování očními kapkami AZARGA, měla by být léčba symptomatická a podpůrná.

V důsledku působení brinzolamidu může dojít k poruše rovnováhy elektrolytů, rozvoji acidózy a

možné jsou i účinky na centrální nervový systém. Měly by se monitorovat hladiny elektrolytů v séru

(především draslíku) a pH krve. Studie prokázaly, že timolol není snadné odstranit dialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologika, Antiglaukomatika a miotika

ATC kód: S01ED51

Mechanismus účinku

AZARGA obsahuje dvě léčivé látky: brinzolamid a timolol-maleinát. Tyto dvě složky snižují zvýšený

nitrooční tlak především snížením sekrece komorové vody, jejich mechanismy účinku jsou ale odlišné.

Kombinovaný účinek těchto dvou léčivých látek má za následek výraznější snížení nitroočního tlaku

ve srovnání s každou jednotlivou složkou.

Brinzolamid je silný inhibitor lidské karboanhydrázy II (CA-II), což je převládající izoenzym v oku.

Inhibice karboanhydrázy v ciliárních procesech oka snižuje sekreci komorové vody, pravděpodobně

zpomalením tvorby bikarbonátových iontů s následným snížením transportu sodíku a tekutin.

Timolol je neselektivní adrenergní blokátor, jenž nemá žádný vnitřní sympatomimetický účinek,

přímý depresivní účinek na myokard ani účinek na stabilizaci membrány. Tonografické a

fluorofotometrické studie u člověka naznačují, že jeho převládající účinek je spojen se sníženou

tvorbou komorové vody a mírným zvýšením jejího odtoku.

Farmakodynamické účinky

Klinické účinky

Ve dvanáctiměsíčním kontrolovaném klinickém hodnocení na pacientech s glaukomem s otevřeným

úhlem nebo oční hypertenzí, kteří dle mínění zkoušejícího mohli mít prospěch z kombinované léčby a

kteří měli při zahájení studie průměrný nitrooční tlak 25 až 27 mm Hg, činilo střední snížení

nitroočního tlaku přípravkem AZARGA, podávaným dvakrát denně, 7 až 9 mm Hg. Bylo prokázáno,

že při podávání přípravku AZARGA není snížení středních hodnot nitroočního tlaku ve všech

časových bodech při všech návštěvách horší než při podávání dorzolamidu

20 mg/ml + timolol 5 mg/ml.

V šestiměsíční kontrolované klinické studii na pacientech s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční

hypertenzí a průměrným nitroočním tlakem na počátku hodnocení 25 až 27 mm Hg vedlo podávání

přípravku AZARGA, dávkovaného dvakrát denně, ke střednímu snížení nitroočního tlaku o 7 až 9 mm

Hg, což bylo až od 3 mm Hg více než při podávání brinzolamidu 10 mg/ml, dávkovaného dvakrát

denně, a až o 2 mm Hg více než při podávání samotného timololu 5 mg/ml, dávkovaného dvakrát

denně. Statisticky lepší snížení středních hodnot nitroočního tlaku bylo pozorováno jak vzhledem

k brinzolamidu tak timololu ve všech časových bodech a návštěvách během celé studie.

Ve třech kontrolovaných klinických hodnoceních byl oční diskomfort po nakapání přípravku

AZARGA výrazně nižší, než tomu bylo u dorzolamidu 20 mg/ml + timololu 5 mg/ml.

Přečtěte si celý dokument

EMA/441131/2013

EMEA/H/C/číslo přípravku

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Azarga

brinzolamidum/timololum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Azarga

Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Azarga.

Co je Azarga?

Azarga je léčivý přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky – brinzolamid a timolol. Je k dispozici ve

formě očních kapek.

K čemu se přípravek Azarga používá?

Přípravek Azarga se používá ke snížení nitroočního tlaku (tlaku uvnitř oka). Používá se u dospělých

s glaukomem s otevřeným úhlem (onemocněním, při kterém se zvyšuje tlak uvnitř oka, protože

tekutina nemůže z oka odtékat) nebo s oční hypertenzí (vyšším tlakem v oku, než je běžné). Přípravek

Azarga se používá, pokud léčba přípravkem, který obsahuje pouze jednu léčivou látku, nitrooční tlak

dostatečně nesnížila.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Azarga používá?

Přípravek Azarga se podává vkápnutím jedné kapky do postiženého oka (postižených očí) dvakrát

denně. Suspenzi je třeba před použitím dobře protřepat. Pokud se přípravek Azarga použije s jiným

očním přípravkem, je třeba jednotlivé přípravky podávat s přinejmenším 5minutovým odstupem. Je-li

tímto jiným očním přípravkem oční mast, měla by se aplikovat jako poslední.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak přípravek Azarga působí?

Zvýšený nitrooční tlak způsobuje poškození sítnice (vrstvy citlivé na světlo v zadní části oka)

a optického nervu, který přenáší signály z oka do mozku. To může vést k závažnému zhoršení zraku

nebo dokonce ke slepotě. Snížením nitroočního tlaku přípravek Azarga zmírňuje riziko poškození.

Přípravek Azarga obsahuje dvě léčivé látky, brinzolamid a timolol. Tyto dvě látky působí tak, že

odlišným způsobem snižují tvorbu komorové vody (tekutiny v oku). Brinzolamid je inhibitor

karboanhydrázy. Působí tak, že blokuje enzym nazývaný karboanhydráza, který vytváří bikarbonátové

ionty v těle. Bikarbonát je nezbytný pro tvorbu komorové vody. Brinzolamid je v Evropské unii

schválen od roku 2000 pod názvem Azopt. Timolol je betablokátor, který se běžně požívá k léčbě

glaukomu od 70. let 20. století. Kombinace těchto dvou léčivých látek zvyšuje účinnost léčby a vede

k výraznějšímu snížení nitroočního tlaku než při užívání kteréhokoli z těchto léčiv samostatně.

Kombinovaný účinek těchto dvou látek je vyšší než při jejich samostatném použití.

Jak byl přípravek Azarga zkoumán?

Účinky přípravku Azarga byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na lidech.

Přípravek Azarga byl zkoumán ve dvou hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno celkem

960 dospělých s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s oční hypertenzí. V první studii, do které bylo

zařazeno 523 pacientů, byl po dobu šesti měsíců srovnáván přípravek Azarga s brinzolamidem

a timololem užívanými samostatně. Ve druhé studii, která zahrnovala 437 pacientů, byl po dobu

12 měsíců srovnáván přípravek Azarga s kombinací timololu a dorzolamidu (jiného inhibitoru

karboanhydrázy). V obou studiích byla hlavním měřítkem účinnosti změna hodnoty nitroočního tlaku

během prvních šesti měsíců léčby. Hodnoty nitroočního tlaku se udávaly v „milimetrech rtuti“ (mmHg).

Jaký přínos přípravku Azarga byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Azarga byl účinnější než kterákoli z léčivých látek užívaná samostatně a vykazoval stejnou

účinnost jako kombinace timololu a dorzolamidu. V první studii došlo u pacientů užívajících přípravek

Azarga k poklesu nitroočního tlaku z původní hodnoty přibližně 21 mmHg o 8,0 až 8,7 mmHg ve

srovnání s poklesem o 5,1 až 5,6 mmHg u pacientů užívajících brinzolamid a o 5,7 až 6,9 mmHg

u pacientů užívajících timolol. Ve druhé studii došlo po šesti měsících u obou skupin pacientů k poklesu

nitroočního tlaku z původní hodnoty přibližně 26 mmHg o přibližně 8,3 mmHg.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Azarga?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Azarga (zaznamenanými u 1 až 10 pacientů ze 100) jsou

dysgeuzie (hořká nebo neobvyklá chuť v ústech), rozmazané vidění, bolest oka, podráždění oka a pocit

cizího tělíska v očích. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Azarga je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Azarga nesmějí užívat pacienti s přecitlivělostí (alergií) na léčivé látky, kteroukoli další složku

tohoto přípravku, jiné betablokátory (například některé léky na onemocnění srdce) nebo sulfonamidy

(typ antibiotik). Nesmějí ho užívat pacienti, kteří trpí:

nebo trpěli astmatem,

závažným chronickým obstrukčním plicním onemocněním (onemocněním způsobujícím zúžení

dýchacích cest),

určitými onemocněními srdce,

Azarga

EMA/441131/2013

strana 2/3

závažnou alergickou rinitidou (alergií postihující nos a dýchací cesty),

hyperchloremickou acidózou (nadbytkem kyseliny v krvi v důsledku zvýšení hladiny chloridů),

závažně sníženou funkcí ledvin.

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Azarga obsahuje benzalkonium-chlorid, o němž je známo, že mění barvu měkkých

kontaktních čoček. Osoby, které měkké kontaktní čočky nosí, by tedy měly dbát opatrnosti.

Na základě čeho byl přípravek Azarga schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) konstatoval, že kombinace dvou uvedených léčivých látek

v přípravku Azarga usnadňuje léčbu a pomáhá pacientům ji náležitě dodržovat. Výbor rozhodl, že

přínosy přípravku Azarga převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí

o registraci.

Další informace o přípravku Azarga

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Azarga platné v celé Evropské unii dne

25. listopadu 2008. Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Azarga je k dispozici na internetových

stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Azarga naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2013.

Azarga

EMA/441131/2013

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace