Azacitidine Celgene

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
azacitidin
Dostupné s:
Celgene Europe BV
ATC kód:
L01BC07
INN (Mezinárodní Name):
azacitidine
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Myelodysplastic Syndromes; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Leukemia, Myeloid, Acute
Terapeutické indikace:
Azacitidine Celgene is indicated for the treatment of adult patients who are not eligible for haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) with:intermediate 2 and high-risk myelodysplastic syndromes (MDS) according to the International Prognostic Scoring System (IPSS),chronic myelomonocytic leukaemia (CMML) with 10 29 % marrow blasts without myeloproliferative disorder,acute myeloid leukaemia (AML) with 20 30 % blasts and multi-lineage dysplasia, according to World Health Organisation (WHO) classification,AML with >30% marrow blasts according to the WHO classification.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/005300
Datum autorizace:
2019-08-02
EMEA kód:
EMEA/H/C/005300

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 04-08-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 04-08-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 04-08-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 04-08-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro uživatele

Azacitidin Celgene 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi

Azacitidinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Azacitidin Celgene a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azacitidin Celgene používat

Jak se přípravek Azacitidin Celgene používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Azacitidin Celgene uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Azacitidin Celgene a k čemu se používá

Co je přípravek Azacitidin Celgene

Přípravek Azacitidin Celgene je prostředek proti rakovině, který patří do skupiny léků zvaných

antimetabolity. Přípravek Azacitidin Celgene obsahuje léčivou látku azacitidin.

K čemu se přípravek Azacitidin Celgene používá

Přípravek Azacitidin Celgene se používá u dospělých, kteří nemohou podstoupit transplantaci

kmenových buněk, k léčbě:

myelodysplastických syndromů (MDS) vyššího rizika.

chronické myelomonocytové leukemie (CMML).

akutní myeloidní leukemie (AML).

Jsou to onemocnění, která postihují kostní dřeň a mohou způsobit problémy s normální

tvorbou krvinek.

Jak přípravek Azacitidin Celgene působí

Přípravek Azacitidin Celgene působí tak, že zamezuje růstu rakovinných buněk. Azacitidin se

vestavuje do genetického materiálu buněk (kyselina ribonukleová (RNA) a deoxyribonukleová

(DNA)). Pravděpodobně působí tak, že mění způsob, jakým buňka zapíná a vypíná geny, a také tím,

že narušuje tvorbu nové RNA a DNA. Zdá se, že tímto působením napravuje problémy se zráním a

růstem mladých krvinek v kostní dřeni, které způsobují myelodysplastické poruchy, a zabíjí rakovinné

buňky při leukemii.

Informujte se u svého lékaře nebo zdravotní sestry, pokud máte jakékoliv otázky týkající se působení

přípravku Azacitidin Celgene nebo toho, proč Vám byl tento přípravek předepsán.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Azacitidin Celgene používat

Nepoužívejte přípravek Azacitidin Celgene

jestliže jste alergický(á) na azacitidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte pokročilou rakovinu jater.

jestliže kojíte.

Léčivý přípravek již není registrován

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Azacitidin Celgene se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou:

jestliže máte snížený počet krevních destiček, červených nebo bílých krvinek.

jestliže máte onemocnění ledvin.

jestliže máte onemocnění jater.

jestliže jste někdy měl(a) onemocnění srdce nebo srdeční infarkt, anebo máte v anamnéze plicní

onemocnění.

Krevní testy

Před zahájením léčby přípravkem Azacitidin Celgene a na začátku každé léčebné periody (nazývané

„cyklus“) Vám budou provedeny krevní testy. Tím se kontroluje, zda máte dostatek krevních buněk a

zda vaše játra a ledviny správně fungují.

Děti a dospívající

Přípravek Azacitidin Celgene se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Azacitidin Celgene

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Azacitidin Celgene může ovlivňovat účinek

jiných léků. Některé léky mohou také ovlivnit účinek přípravku Azacitidin Celgene.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Přípravek Azacitidin Celgene se nesmí používat během těhotenství, protože může být škodlivý pro

dítě.

Během léčby přípravkem Azacitidin Celgene a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používejte účinnou

antikoncepci.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud během léčby přípravkem Azacitidin Celgene otěhotníte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Kojení

Přípravek Azacitidin Celgene nesmíte používat, jestliže kojíte. Není známo, zda se tento přípravek

vylučuje do mateřského mléka.

Plodnost

Muži po dobu léčby přípravkem Azacitidin Celgene nesmí počít dítě. Během léčby tímto přípravkem a

ještě 3 měsíce po jejím ukončení používejte účinnou antikoncepci.

Informujte se u svého lékaře na možnost uchovat své sperma před zahájením této léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte ani nepoužívejte nástroje nebo stroje, pokud pocítíte nežádoucí účinky, jako je únava.

3.

Jak se přípravek

Azacitidin Celgene

používá

Před podáním přípravku Azacitidin Celgene Vám Váš lékař na začátku každého léčebného cyklu podá

další lék, aby zabránil nevolnosti a zvracení.

Doporučená dávka přípravku je 75 mg na m

povrchu těla. Lékař určí dávku tohoto přípravku

v závislosti na Vašem celkovém stavu, tělesné výšce a hmotnosti. Lékař bude sledovat Váš

vývoj a podle potřeby může dávku upravit.

Léčivý přípravek již není registrován

Přípravek Azacitidin Celgene se podává každý den po dobu jednoho týdne, potom následuje

období 3 týdnů bez podávání přípravku. Tento „léčebný cyklus“ se opakuje každé 4 týdny.

Obvykle podstoupíte nejméně 6 léčebných cyklů.

Tento přípravek Vám podá lékař nebo zdravotní sestra jako injekci pod kůži (subkutánně). Injekce

může být podána do stehna, do břicha nebo do horní části paže.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích

účinků:

Ospalost, třes, žloutenka, nadmuté břicho a snadná tvorba podlitin.

Toto mohou být

příznaky selhání jater a mohou ohrožovat život.

Otoky nohou a chodidel, bolest zad, snížené močení, zvýšená žízeň, rychlý puls, závrať a

nevolnost, zvracení nebo snížená chuť k jídlu a pocity zmatenosti, neklidu nebo vyčerpání.

Toto mohou být příznaky selhání ledvin a mohou ohrožovat život.

Horečka

. Ta může být způsobena infekcí v důsledku sníženého počtu bílých krvinek, což může

ohrožovat život.

Bolest na hrudi nebo dušnost, což může být doprovázeno horečkou.

To může být způsobeno

infekcí na plících, označovanou jako „pneumonie“, a může ohrožovat život.

Krvácení.

Například krev ve stolici z důvodu krvácení v žaludku nebo ve střevech nebo

krvácení do hlavy. To mohou být příznaky nízkého počtu krevních destiček v krvi.

Dýchací potíže, otok rtů, svědění nebo vyrážka.

To může být způsobeno alergickou

(hypersenzitivní) reakcí.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10)

Snížený počet červených krvinek (anémie). Můžete se cítit unaveni a slabí.

Snížený počet bílých krvinek. To může být doprovázeno horečkou. Jste také více náchylní k

infekci.

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie). Jste více náchylní ke krvácení a tvorbě

podlitin.

Zácpa, průjem, nevolnost, zvracení.

Pneumonie.

Bolest na hrudi, dušnost.

Únava (vyčerpanost).

Reakce v místě vpichu injekce včetně zarudnutí, bolesti nebo kožní reakce.

Ztráta chuti k jídlu.

Bolesti kloubů.

Podlitiny.

Vyrážka.

Červené nebo purpurové skvrny pod kůží.

Bolest břicha.

Svědění.

Horečka.

Podráždění nosu nebo hrdla.

Závrať.

Bolest hlavy.

Léčivý přípravek již není registrován

Potíže se spaním (nespavost).

Krvácení z nosu (epistaxe).

Bolest svalů.

Slabost (astenie).

Ztráta tělesné hmotnosti.

Nízká hladina draslíku v krvi.

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

Krvácení v hlavě.

Infekce krve způsobená bakteriemi (sepse). To může být způsobeno nízkou hladinou bílých

krvinek v krvi.

Selhání kostní dřeně. To může způsobit nízké hladiny červených a bílých krvinek a krevních

destiček.

Typ anémie, kdy je snížen počet červených a bílých krvinek a krevních destiček.

Infekce v moči.

Virová infekce způsobující tvorbu oparů (herpes).

Krvácení z dásní, krvácení v žaludku nebo ve střevech, krvácení z konečníku způsobené

hemeroidy (hemorhoidální krvácení), krvácení do oka, podkožní krvácení nebo krvácení do

kůže (modřiny).

Krev v moči.

Vředy v ústech a na jazyku.

Změny kůže v místě vpichu injekce. To může zahrnovat otok, zatvrdlinu, podlitinu, krvácení do

kůže (modřina), vyrážku, svědění a změny v barvě kůže.

Zarudnutí kůže.

Infekce kůže (infekční celulitida-flegmóna).

Infekce v nosu a krku nebo bolest v hrdle.

Zánět nebo zahlenění nosu nebo dutin (sinusitida).

Vysoký nebo nízký krevní tlak (hypertenze nebo hypotenze).

Dušnost při pohybu.

Bolest v krku a oblasti hlasivek.

Špatné trávení.

Letargie.

Pocit celkové nevolnosti.

Úzkost.

Zmatenost.

Ztráta vlasů.

Selhání ledvin.

Dehydratace.

Bílý povlak pokrývající jazyk, vnitřní stranu tváře a někdy strop dutiny ústní (patro), dásně

a mandle (plísňová infekce v dutině ústní).

Mdloby.

Pokles krevního tlaku při poloze vstoje (ortostatická hypotenze) vedoucí k závrati při vstávání

nebo sedání.

Spavost, ospalost (somnolence).

Krvácení v souvislosti se zavedeným katetrem.

Onemocnění postihující střeva, které může vést k horečce, zvracení a bolesti břicha

(diverkulitida).

Tekutina kolem plic (pleurální výpotek).

Třesavka (zimnice).

Svalové křeče.

Vyvýšená svědivá vyrážka na kůži (kopřivka).

Hromadění tekutiny kolem srdce (perikardiální výpotek).

Léčivý přípravek již není registrován

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

Alergická (hypersenzitivní) reakce.

Třes.

Selhání jater.

Velké, švestkově zbarvené, vystouplé, bolestivé skvrny na kůži doprovázené horečkou.

Bolestivé vředy na kůži (pyoderma gangrenosum)

Zánět osrdečníku (obalu okolo srdce) (perikarditida).

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000)

Suchý kašel.

Bezbolestné otoky konečků prstů (paličkovité prsty).

Syndrom nádorového rozpadu – metabolické komplikace, které se mohou objevit v průběhu

léčby zhoubného onemocnění a někdy i bez léčby. Tyto komplikace jsou způsobené produktem

odumírajících nádorových buněk a mohou zahrnovat následující: změny chemického složení

krve; zvýšené hodnoty draslíku, fosforu, kyseliny močové a snížené hodnoty vápníku v krvi,

což vede ke změnám funkce ledvin, srdečního rytmu, záchvatům/křečím a někdy ke smrti.

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu)

Infekce hlubších vrstev kůže, která se rychle šíří, přičemž dochází k poškození kůže a tkáně, a

může ohrozit život (nekrotizující fasciitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Azacitidin Celgene uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a na

krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Za uchovávání přípravku Azacitidin Celgene je zodpovědný Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra.

Oni také zodpovídají za přípravu a správnou likvidaci nespotřebovaného přípravku Azacitidin

Celgene.

Neotevřené injekční lahvičky tohoto přípravku – nevyžadují žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Při okamžitém použití

Jakmile je suspenze připravena, musí být podána do 45 minut.

Při pozdějším použití

Jestliže je suspenze přípravku Azacitidin Celgene připravena za použití nechlazené vody pro injekci,

musí se suspenze okamžitě po připravení umístit do chladničky (2 °C–8 °C). Zde je možné ji

uchovávat maximálně 8 hodin.

Jestliže je suspenze přípravku Azacitidin Celgene připravena za použití vody pro injekci, která byla

uchovávaná v chladničce (2 °C–8 °C), musí se suspenze okamžitě po připravení umístit do chladničky

(2 °C–8 °C). Zde je možné ji uchovávat maximálně 22 hodin.

Před podáním se má suspenze nechat po dobu až 30 minut dosáhnout pokojovou teplotu

(20 ºC–25 ºC).

Jsou-li v suspenzi přítomné velké částice, je nutné suspenzi zlikvidovat.

Léčivý přípravek již není registrován

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Azacitidin Celgene obsahuje

Léčivou látkou je azacitidinum. Jedna injekční lahvička obsahuje azacitidinum 100 mg. Po

rekonstituci ve 4 ml vody pro injekci obsahuje rekonstituovaná suspenze 25 mg azacitidinu/ml.

Pomocnou látkou je mannitol (E421).

Jak přípravek Azacitidin Celgene vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Azacitidin Celgene je bílý prášek pro injekční suspenzi a dodává se ve skleněné injekční

lahvičce, která obsahuje 100 mg azacitidinu. Jedno balení obsahuje jednu injekční lahvičku přípravku

Azacitidin Celgene.

Držitel rozhodnutí o registraci

Celgene Europe B.V.

Winthontlaan 6 N

3526 KV Utrecht

Nizozemsko

Výrobce

Celgene Distribution B.V.

Winthontlaan 6 N

3526 KV Utrecht

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Doporučení pro bezpečné zacházení

Přípravek Azacitidin Celgene je cytotoxický léčivý přípravek a jako u jiných potenciálně toxických

látek je třeba při manipulaci a přípravě azacitidinové suspenze postupovat opatrně. Mají být

aplikovány postupy ke správné manipulaci a likvidaci protinádorových léčivých přípravků.

Jestliže se rekonstituovaný azacitidin dostane do kontaktu s kůží, okamžitě postižené místo pečlivě

omyjte mýdlem a vodou. Pokud přijde do kontaktu se sliznicemi, vypláchněte pečlivě vodou.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny níže (viz „Postup rekonstituce“).

Postup rekonstituce

Přípravek Azacitidin Celgene je nutno rekonstituovat vodou na injekci. Dobu použitelnosti

rekonstituovaného léčivého přípravku je možné prodloužit rekonstitucí chlazenou (2 °C až 8 °C)

vodou pro injekci. Podrobnosti o uchovávání rekonstituovaného přípravku jsou uvedeny níže.

Je třeba si připravit následující pomůcky:

injekční lahvičku (lahvičky) azacitidinu, injekční lahvičku (lahvičky) s vodou pro injekci,

nesterilní chirurgické rukavice, alkoholové polštářky, 5ml injekční stříkačku (stříkačky) s jehlou

(jehlami).

Natáhněte 4 ml vody pro injekci do stříkačky, ujistěte se, že jste nenasáli žádný vzduch.

Léčivý přípravek již není registrován

Vsuňte jehlu se stříkačkou obsahující 4 ml vody pro injekci skrz pryžový uzávěr injekční

lahvičky s azacitidinem a vstříkněte vodu pro injekci do injekční lahvičky.

Vyjměte stříkačku a jehlu. Injekční lahvičku je třeba rázně protřepat, až se utvoří rovnoměrná

kalná suspenze. Po rekonstituci obsahuje jeden ml suspenze 25 mg azacitidinu (100 mg/4 ml).

Rekonstituovaný přípravek je homogenní, kalná suspenze, bez sraženin. Pokud suspenze

obsahuje velké částice nebo sraženiny, musí se zlikvidovat. Po rekonstituci suspenzi nefiltrujte,

mohlo by dojít k odstranění léčivé látky. Je potřeba vzít v úvahu, že filtry jsou obsaženy

v některých adaptérech, jehlách a uzavřených systémech; proto se tyto systémy nemají používat

pro podání léčivého přípravku po rekonstituci.

Očistěte pryžový uzávěr a vsuňte do injekční lahvičky novou stříkačku s jehlou. Injekční

lahvičku je třeba otočit dnem vzhůru. Ujistěte se, že špička jehly je pod hladinou kapaliny.

Natáhněte píst zpět a odeberte množství léčivého přípravku potřebné pro jednu dávku. Ujistěte

se, že jste nenasáli do stříkačky žádný vzduch. Vytáhněte jehlu se stříkačkou z injekční lahvičky

a jehlu zlikvidujte.

Pevně připojte novou subkutánní jehlu (doporučuje se velikost 25 G) ke stříkačce. Do jehly se

před injekcí nemá nasát žádná suspenze, aby se snížil výskyt lokálních reakcí v místě aplikace.

Pokud je třeba více než jedna injekční lahvička, zopakujte všechny výše uvedené kroky pro

přípravu suspenze. U dávek vyžadujících více než jednu injekční lahvičku se má dávka

rovnoměrně rozdělit, např. dávka 150 mg = 6 ml, 2 stříkačky, každá se 3 ml. Vzhledem

k retenci v injekční lahvičce a v jehle nemusí být možné nasát veškerou suspenzi

z injekční lahvičky.

Obsah stříkačky s dávkou se musí těsně před podáním resuspendovat. Teplota suspenze v době

podání injekce má být přibližně 20 ºC-25 ºC. Při resuspendaci otáčejte rázně stříkačku mezi

dlaněmi, až vznikne jednolitá kalná suspenze. Pokud suspenze obsahuje velké částice nebo

sraženiny, musí se zlikvidovat.

Uchovávání rekonstituovaného přípravku

K okamžitému použití

Suspenzi přípravku Azacitidin Celgene je možné připravit těsně před použitím, ale rekonstituovaná

suspenze se musí aplikovat během 45 minut. Pokud je uplynulá doba delší než 45 minut,

rekonstituovaná suspenze se musí náležitě zlikvidovat a připravit nová.

Pro pozdější použití

Jestliže je k rekonstituci použita nechlazená voda pro injekci, musí se rekonstituovaná suspenze

okamžitě uchovat v chladničce (2 °C až 8 °C). Zde je možné ji uchovávat maximálně 8 hodin. Pokud

je uplynulá doba uchovávání v chladničce delší než 8 hodin, suspenze se musí náležitě zlikvidovat a

připravit nová.

Jestliže je k rekonstituci použita chlazená (2 °C až 8 °C) voda pro injekci, musí se rekonstituovaná

suspenze okamžitě uchovat v chladničce (2 °C až 8 °C). Zde je možné ji uchovávat

maximálně 22 hodin. Pokud je uplynulá doba uchovávání v chladničce delší než 22 hodin, suspenze se

musí náležitě zlikvidovat a připravit nová.

Před podáním se má stříkačka naplněná rekonstituovanou suspenzí nechat po dobu až 30 minut

dosáhnout teplotu přibližně 20 ºC-25 ºC. Pokud je uplynulá doba delší než 30 minut, suspenze se musí

náležitě zlikvidovat a připravit nová.

Kalkulace jednotlivé dávky

Celková dávka podle povrchu těla (

body surface area

, BSA) se vypočte následujícím způsobem:

Celková dávka (mg) = dávka (mg/m

) x BSA (m

Následující tabulka je uvedena pouze jako příklad výpočtu jednotlivé dávky azacitidinu na základě

průměrné hodnoty BSA 1,8 m

Léčivý přípravek již není registrován

Dávka mg/m

(% doporučené

počáteční dávky)

Celková dávka

vycházející z

BSA 1,8 m

Potřebný počet

injekčních lahviček

Celkové potřebné

množství

rekonstituované

suspenze

75 mg/m

(100%)

135 mg

2 injekční lahvičky

5,4 ml

37,5 mg/m

(50%)

67,5 mg

1 injekční lahvička

2,7 ml

25 mg/m

(33%)

45 mg

1 injekční lahvička

1,8 ml

Způsob podání

Po rekonstituci suspenzi nefiltrujte.

Rekonstituovaný přípravek Azacitidin Celgene se podává subkutánní injekcí (jehlu vsunout pod

úhlem 45-90°), za použití jehly o velikosti 25 G, do horní části paže, do stehna nebo do břicha.

Dávky větší než 4 ml se mají aplikovat do dvou různých míst.

Místa vpichu injekce je třeba střídat. Další injekce je třeba podávat nejméně 2,5 cm od předchozího

místa a nikdy ne do citlivého místa, do podlitiny, do zarudlého nebo zatvrdlého místa.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Azacitidin Celgene 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje azacitidinum 100 mg. Po rekonstituci obsahuje jeden ml suspenze

azacitidinum 25 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční suspenzi.

Bílý lyofilizovaný prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Azacitidin Celgene je indikován k léčbě dospělých pacientů, kteří nejsou způsobilí pro

transplantaci hematopoetických kmenových buněk (

haematopoietic stem cell transplantation

, HSCT),

myelodysplastickými syndromy (MDS) intermediárního rizika 2. stupně a vysokého rizika

podle Mezinárodního prognostického skórovacího systému (

International Prognostic Scoring

System

, IPSS),

chronickou myelomonocytovou leukemií (CMML) s 10-29% blastů v kostní dřeni bez

myeloproliferativního onemocnění,

akutní myeloidní leukemií (AML) s 20-30% blastů a dysplazií ve více buněčných liniích, podle

klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO),

AML s > 30% blastů v kostní dřeni podle klasifikace WHO.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Azacitidin Celgene má být zahájena a sledována lékařem zkušeným v používání

chemoterapeutických látek. Pacienti musí být předléčeni antiemetiky proti nevolnosti a zvracení.

Dávkování

Doporučená počáteční dávka pro první léčebný cyklus pro všechny pacienty bez ohledu na výchozí

hematologické laboratorní hodnoty je 75 mg/m

povrchu těla, podávaná denně subkutánní injekcí po

dobu 7 dnů, po kterých následuje období 21 dnů bez podávání přípravku (28denní léčebný cyklus).

Doporučuje se, aby byli pacienti léčeni minimálně 6 cykly. Léčba by měla trvat tak dlouho, dokud je

přínosem pro pacienta, nebo do progrese onemocnění.

Pacienty je třeba sledovat ohledně hematologické odpovědi/toxicity a renální toxicity (viz bod 4.4).

Může být třeba odložit zahájení dalšího cyklu nebo snížit dávku, jak je popsáno níže.

Laboratorní testy

Před zahájením léčby a před každým léčebným cyklem se mají provést jaterní testy, stanovit hladina

sérového kreatininu a sérového bikarbonátu. Kompletní krevní obraz se má vyšetřit před zahájením

léčby a podle potřeby ke sledování odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem.

Léčivý přípravek již není registrován

Úprava dávky z důvodu hematologické toxicity

Hematologická toxicita je definována jako nejnižší počet krevních buněk dosažený za daný cyklus

(nadir), jestliže je počet trombocytů ≤ 50,0 x 10

/l a/nebo absolutní počet neutrofilů (

Absolute

Neutrophil Count

, ANC) ≤ 1 x 10

Úprava počtu je definována jako zvýšení počtu v buněčné linii (buněčných liniích), ve které (kterých)

byla pozorována hematologická toxicita, o nejméně polovinu rozdílu mezi hodnotou nadir a výchozím

počtem plus hodnota nadir (tj. počet krevních buněk při úpravě ≥ hodnota nadir + (0,5 x [výchozí

hodnota – hodnota nadir]).

Pacienti bez snížených výchozích hodnot počtů krevních buněk (tj. počet leukocytů ≥ 3,0 x 10

9

/l a

ANC ≥ 1,5 x 10

9

/l a počet trombocytů ≥ 75,0 x 10

9

/l) před první léčbou

Jestliže je po léčbě přípravkem Azacitidin Celgene pozorována hematologická toxicita, má být

následující cyklus léčby odložen až do doby, kdy se obnoví počet trombocytů a ANC. Jestliže je

úprava počtu krevních buněk dosažena do 14 dnů, není třeba snížit dávku. Pokud však úprava nebyla

dosažena do 14 dnů, musí být dávka snížena podle následující tabulky. Po úpravě dávky je třeba

obnovit trvání cyklu na dobu 28 dnů.

Hodnota nadir

% dávky v dalším cyklu, jestliže

úprava* nebyla dosažena do 14 dnů

ANC (x 10

Trombocyty (x 10

≤ 1,0

≤ 50,0

> 1,0

> 50,0

100%

*Úprava = počty krevních buněk ≥ hodnota nadir + (0,5 x [výchozí hodnota – hodnota nadir])

Pacienti se sníženými výchozími hodnotami počtů krevních buněk (tj. počet leukocytů < 3,0 x 10

9

/l

nebo ANC < 1,5 x 10

9

/l nebo počet trombocytů < 75,0 x 10

9

/l) před první léčbou

Jestliže je po léčbě přípravkem Azacitidin Celgene snížení počtu leukocytů nebo ANC nebo

trombocytů oproti původnímu počtu před léčbou ≤ 50% nebo větší než 50%, ale se zlepšením v

diferenciaci některé buněčné linie, není třeba následující cyklus odkládat ani upravit dávku.

Jestliže je snížení počtu leukocytů nebo ANC nebo trombocytů větší než 50% oproti původnímu počtu

před léčbou a nedojde ke zlepšení v diferenciaci buněčných linií, má být následující cyklus léčby

přípravkem Azacitidin Celgene odložen až do doby, kdy se obnoví počet trombocytů a ANC. Jestliže

je úprava počtu krevních buněk dosažena do 14 dnů, není třeba snížit dávku. Pokud však úprava

nebyla dosažena do 14 dnů, měla by být stanovena celularita kostní dřeně. Jestliže je celularita kostní

dřeně > 50%, není třeba upravit dávku. Jestliže je celularita kostní dřeně ≤ 50%, je třeba odložit léčbu

a snížit dávku podle následující tabulky:

Celularita kostní dřeně

% dávky v dalším cyklu, jestliže úprava nebyla dosažena

do 14 dnů

Úprava* ≤ 21 dnů

Úprava* > 21 dnů

15-50%

100%

< 15%

100%

*Úprava = počty krevních buněk ≥ hodnota nadir + (0,5 x [výchozí hodnota – hodnota nadir])

Po úpravě dávky je třeba obnovit trvání cyklu na dobu 28 dnů.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Pro starší pacienty není doporučena žádná specifická úprava dávky. Protože u starších pacientů je

vyšší pravděpodobnost snížené funkce ledvin, může být u nich vhodné sledovat funkci ledvin.

Léčivý přípravek již není registrován

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientům s poruchou funkce ledvin lze azacitidin podávat bez úpravy úvodní dávky (viz bod 5.2).

Jestliže dojde k nevysvětlitelnému snížení hladin sérového bikarbonátu na méně než 20 mmol/l, je

třeba v dalším cyklu snížit dávku o 50%. Jestliže dojde k nevysvětlitelnému zvýšení sérového

kreatininu nebo dusíku močoviny v krvi (

blood urea nitrogen

, BUN) na ≥ 2krát více než jsou výchozí

hodnoty a nad horní hranici normy (

upper limit of normal

, ULN), má být další cyklus odložen až do

doby návratu k normálním nebo výchozím hodnotám a dávka v dalším léčebném cyklu se má snížit

o 50% (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

Cílené studie u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny (viz bod 4.4). Pacienti s těžkou

poruchou jater mají být pozorně sledováni ohledně výskytu nežádoucích účinků. U pacientů s

poruchou funkce jater není před začátkem léčby doporučena žádná specifická úprava počáteční dávky;

následné úpravy dávky mají být provedeny v závislosti na hematologických laboratorních hodnotách.

Přípravek Azacitidin Celgene je kontraindikován u pacientů s pokročilými maligními nádory jater (viz

body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Azacitidin Celgene u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě

nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Rekonstituovaný přípravek Azacitidin Celgene se podává subkutánní injekcí do horní části paže, do

stehna nebo do břicha. Místa vpichu injekce je třeba střídat. Další injekce je třeba podávat

nejméně 2,5 cm od předchozího místa a nikdy ne do citlivého místa, do podlitiny, do zarudlého nebo

zatvrdlého místa.

Suspenze se nesmí po rekonstituci filtrovat. Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho

podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pokročilé maligní nádory jater (viz bod 4.4).

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hematologická toxicita

Léčba azacitidinem je spojena s výskytem anémie, neutropenie a trombocytopenie, zejména během

prvních 2 cyklů (viz bod 4.8). Kompletní krevní obraz je třeba provádět podle potřeby ke sledování

odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem

.

Po podání doporučené dávky pro

první cyklus se další dávka pro následující cykly může snížit nebo se její podání může odložit v

závislosti na hodnotách nadir a hematologické odpovědi (viz bod 4.2). Pacienti musí být upozorněni,

aby okamžitě hlásili výskyt horečky. Pacientům i lékařům se také doporučuje, aby si všímali

jakýchkoli známek a příznaků krvácení.

Porucha funkce jater

Cílené studie u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny. U pacientů s vysokou nádorovou

zátěží z důvodu metastatického onemocnění bylo během léčby azacitidinem hlášeno progresivní

hepatické kóma i smrt, a to obzvlášť u pacientů s výchozí hodnotou sérového albuminu < 30 g/l.

Azacitidin je kontraindikován u pacientů s pokročilými maligními nádory jater (viz bod 4.3).

Léčivý přípravek již není registrován

Porucha funkce ledvin

U pacientů léčených intravenózně azacitidinem v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými přípravky

byly hlášeny renální abnormality počínaje zvýšenou hladinou sérového kreatininu až po selhání ledvin

a smrt. U 5 pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML), léčených azacitidinem a etoposidem, se

navíc vyvinula tubulární acidóza, definovaná jako pokles hladiny sérového bikarbonátu na

< 20 mmol/l ve spojení s alkalickou močí a hypokalémií (sérový draslík < 3 mmol/l). Jestliže dojde k

nevysvětlitelnému snížení hladiny sérového bikarbonátu (< 20 mmol/l) nebo ke zvýšení hladiny

sérového kreatininu nebo BUN, je třeba dávku snížit nebo její podání odložit (viz bod 4.2).

Pacienti mají být poučeni, že je nezbytné neprodleně nahlásit vznik oligurie a anurie

ošetřujícímu lékaři.

Přestože nebyly zaznamenány žádné klinicky významné rozdíly ve frekvenci nežádoucích účinků

u pacientů s normální funkcí ledvin ve srovnání s pacienty s poruchou funkce ledvin, je nutné u

pacientů s poruchou funkce ledvin pozorně sledovat toxicitu, protože azacitidin a/nebo jeho metabolity

jsou vylučovány zejména ledvinami (viz bod 4.2).

Laboratorní testy

Před zahájením léčby a před každým léčebným cyklem se mají provést jaterní testy, stanovit hladina

sérového kreatininu a sérového bikarbonátu. Kompletní krevní obraz se má provádět před zahájením

léčby a podle potřeby ke sledování odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem,

viz také bod 4.8

.

Onemocnění srdce a plic

Pacienti s anamnézou těžkého městnavého srdečního selhání, klinicky nestabilního srdečního

onemocnění nebo onemocnění plic byli z pivotních registračních studií

(AZA PH GL 2003 CL 001 a AZA-AML-001) vyřazeni, a proto nebyla u těchto pacientů stanovena

bezpečnost a účinnost azacitidinu. Nedávné údaje z klinické studie u pacientů se známou anamnézou

kardiovaskulárního nebo plicního onemocnění prokázaly významně zvýšený výskyt srdečních příhod

v souvislosti s azacitidinem (viz bod 4.8). Z toho důvodu je doporučeno při předepisování azacitidinu

těmto pacientům postupovat s obezřetností. Před léčbou a v průběhu léčby je třeba zvážit

kardiopulmonální vyšetření.

Nekrotizující fasciitida

U pacientů léčených azacitidinem byla hlášena nekrotizující fasciitida včetně případů s fatálním

průběhem. U pacientů, u kterých se rozvine nekrotizující fasciitida, se má ukončit terapie přípravkem

Azacitidin Celgene a má se urychleně zahájit vhodná léčba.

Syndrom nádorového rozpadu

U pacientů s vysokým nádorovým zatížením před započetím léčby je riziko vzniku syndromu

nádorového rozpadu. Tyto pacienty je třeba pozorně sledovat a přijmout příslušná opatření.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Na základě

in vitro

údajů se metabolismus azacitidinu nezdá být zprostředkován izoenzymy

cytochromu P450 (CYP), UDP-glukuronosyltransferázou (UGT), sulfotransferázou (SULT) a

glutathiontransferázou (GST); interakce spojené s těmito metabolickými enzymy

in vivo

se proto

považují za nepravděpodobné.

Klinicky významné inhibiční nebo indukční účinky azacitidinu na enzymy cytochromu P450 jsou

nepravděpodobné (viz bod 5.2).

Žádné cílené klinické studie lékových interakcí s azacitidinem nebyly provedeny.

Léčivý přípravek již není registrován

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku a muži musí používat během léčby a ještě 3 měsíce po ukončení terapie

účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání azacitidinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na myších

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Na základě

výsledků studií na zvířatech a mechanismu účinku by azacitidin neměl být používán během

těhotenství, zejména během prvního trimestru, pokud to není nezbytně nutné. V každém individuálním

případu je nutné zvážit přínosy léčby oproti možnému riziku pro plod.

Kojení

Není známo, zda se azacitidin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Z důvodu

potenciálních závažných nežádoucích účinků na kojené dítě je kojení během léčby azacitidinem

kontraindikováno.

Fertilita

Údaje o účincích azacitidinu na plodnost u lidí nejsou k dispozici. U zvířat byly při použití azacitidinu

zdokumentovány nežádoucí reakce na plodnost samců (viz bod 5.3). Muže je třeba upozornit, aby po

dobu léčby nepočali dítě a používali během léčby a ještě 3 měsíce po ukončení terapie účinnou

antikoncepci. Před zahájením léčby se má mužům doporučit, aby se informovali

o možnosti uchování

spermatu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Azacitidin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při používání

azacitidinu byla hlášena únava. Z tohoto důvodu je doporučena při řízení nebo obsluhování

strojů opatrnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Dospělá populace s MDS, CMML a AML (20-30% blastů v kostní dřeni)

Nežádoucí účinky považované za možná nebo pravděpodobně související s podáváním azacitidinu se

objevily u 97% pacientů.

Nejčastěji zaznamenané závažné nežádoucí účinky v pivotní studii (AZA PH GL 2003 CL 001), které

byly rovněž hlášeny v podpůrných studiích (CALGB 9221 a CALGB 8921), zahrnují febrilní

neutropenii (8%) a anémii (2,3%). Další závažné nežádoucí účinky z těchto 3 studií zahrnují infekce,

jako je neutropenická sepse (0,8%) a pneumonie (2,5%) (některé s fatálními následky),

trombocytopenii (3,5%), hypersenzitivní reakce (0,25%) a případy krvácení (např. cerebrální krvácení

[0,5%], gastrointestinální krvácení [0,8%] a intrakraniální krvácení [0,5%]).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem byly hematologické reakce

(71,4%) zahrnující trombocytopenii, neutropenii a leukopenii (obvykle stupně 3-4), gastrointestinální

případy (60,6%) zahrnující nauzeu, zvracení (obvykle stupně 1-2) nebo reakce v místě vpichu injekce

(77,1%, obvykle stupně 1-2).

Dospělá populace ve věku 65 let nebo více s AML s > 30% blastů v kostní dřeni

Nejčastěji zaznamenané závažné nežádoucí účinky (≥ 10%) ve studii AZA-AML-001 v léčebné

skupině s azacitidinem zahrnují febrilní neutropenii (25,0%), pneumonii (20,3%) a pyrexii (10,6%).

Další, méně často hlášené závažné nežádoucí účinky v léčebné skupině s azacitidinem zahrnují sepsi

(5,1%), anémii (4,2%), neutropenickou sepsi (3,0%), infekci močových cest (3,0%), trombocytopenii

(2,5%), neutropenii (2,1%), celulitidu (2,1%), závrať (2,1%) a dyspnoe (2,1%).

Léčivý přípravek již není registrován

Nejčastěji hlášené (≥ 30%) nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem byly

gastrointestinální nežádoucí účinky zahrnující zácpu (41,9%), nauzeu (39,8%) a průjem (36,9%),

(obvykle stupně 1-2), celkové poruchy a reakce v místě aplikace zahrnující pyrexii (37,7%; obvykle

stupně 1-2) a hematologické nežádoucí účinky zahrnující febrilní neutropenii (32,2%) a neutropenii

(30,1%), (obvykle stupně 3-4).

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Tabulka 1 níže obsahuje nežádoucí účinky související s léčbou azacitidinem zaznamenané v hlavních

klinických studiích s MDS a AML a během sledování po uvedení léku na trh.

Četnosti jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10),

méně časté (≥ 1/1 000 až < 1 /100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti. Nežádoucí účinky jsou v níže uvedené tabulce zařazeny podle nejvyšší

frekvence, ve které byly pozorovány v kterékoli z hlavních klinických studií.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s MDS nebo AML léčených azacitidinem

(v klinických studiích a po uvedení léku na trh)

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Infekce a

infestace

pneumonie*

(zahrnující

bakteriální,

virovou

a mykotickou),

nasofaryngitida

sepse*

(zahrnující

bakteriální,

virovou

a mykotickou),

neutropenická

sepse*, infekce

dýchacího traktu

(zahrnuje infekci

horních cest

dýchacích

a bronchitidu),

infekce

močových cest,

celulitida

(flegmóna),

diverkulitida,

orální mykotická

infekce,

sinusitida,

faryngitida,

rinitida, herpes

simplex, kožní

infekce

nekrotizují

fasciitida*

Poruchy krve a

lymfatického

systému

febrilní

neutropenie*,

neutropenie,

leukopenie,

trombocytopenie,

anémie

pancytopenie*,

selhání kostní

dřeně

Poruchy

imunitního

systému

hypersenzitiv

ní reakce

Léčivý přípravek již není registrován

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Poruchy

metabolismu a

výživy

anorexie, snížená

chuť k jídlu,

hypokalémie

dehydratace

Syndrom

nádorovéh

o rozpadu

Psychiatrické

poruchy

nespavost

stav zmatenosti,

úzkost

Poruchy

nervového

systému

závrať, bolest

hlavy

intrakraniální

krvácení*,

synkopa,

somnolence,

letargie

Poruchy oka

krvácení do oka,

krvácení do

spojivek

Srdeční poruchy

perikardiální

výpotek

perikarditida

Cévní poruchy

hypotenze*,

hypertenze,

ortostatická

hypotenze,

hematom

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

dyspnoe, epistaxe

pleurální efuze,

námahová

dyspnoe,

faryngolaryngeál

ní bolest

intersticiál

ní plicní

onemocně

Gastrointestinál

ní poruchy

průjem, zvracení,

zácpa, nevolnost,

bolest břicha

(zahrnuje horní

část

gastrointestinální

ho traktu

a abdominální

diskomfort)

gastrointestinální

krvácení*

(včetně krvácení

z dutiny ústní),

hemoroidální

krvácení,

stomatitida,

krvácení dásní,

dyspepsie

Poruchy jater a

žlučových cest

selhání jater*,

progresivní

hepatické

kóma

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

petechie, svědění

(včetně

generalizovaného

), vyrážka,

ekchymóza

purpura,

alopecie,

kopřivka,

erytém,

makulární

vyrážka

akutní

febrilní

neutrofilní

dermatóza,

pyoderma

gangrenosum

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

artralgie,

muskuloskeletáln

í bolest (zahrnuje

bolest zad, kostí

a bolest

v končetině)

svalové křeče,

myalgie

Léčivý přípravek již není registrován

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Poruchy ledvin

a močových cest

selhání ledvin*,

hematurie,

zvýšená hladina

sérového

kreatininu

renální

tubulární

acidóza

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

pyrexie*, únava,

astenie, bolest na

hrudi, erytém v

místě vpichu

injekce, bolest v

místě vpichu

injekce, reakce v

místě vpichu

injekce

(nespecifikovaná)

podlitina,

hematom,

ztvrdlina,

vyrážka, svědění,

zánět, změny

barvy kůže,

uzlinky a

krvácení (v místě

vpichu),

malátnost,

zimnice,

krvácení v místě

katetru

nekróza

v místě

vpichu

Vyšetření

pokles tělesné

hmotnosti

* = vzácně byly hlášeny případy s fatálním průběhem

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hematologické nežádoucí reakce

Nejčastěji hlášené (≥ 10%) hematologické nežádoucí reakce související s léčbou azacitidinem zahrnují

anémii, trombocytopenii, neutropenii, febrilní neutropenii a leukopenii; obvykle stupně 3 nebo 4. Větší

riziko vzniku těchto příhod je během prvních 2 cyklů, potom se u pacientů s úpravou hematologické

funkce objevují s menší četností. Většina hematologických nežádoucích reakcí byla kontrolována

rutinním sledováním kompletního krevního obrazu, a, podle potřeby, pozdějším podáním azacitidinu v

dalším cyklu, profylaktickými antibiotiky a/nebo podpůrnou léčbou růstovým faktorem (např. G-CSF)

v případě neutropenie, a transfuzemi v případě anémie nebo trombocytopenie.

Infekce

Myelosuprese může vést k neutropenii a zvýšenému riziku infekce. U pacientů léčených azacitidinem

byly hlášeny závažné nežádoucí účinky, jako například sepse, zahrnující neutropenickou sepsi, a

pneumonie, některé s fatálními následky. Infekce mohou být léčeny pomocí antiinfektiv spolu s

podpůrnou léčbou růstovým faktorem (např. G-CSF) v případě neutropenie.

Krvácení

U pacientů používajících azacitidin se může objevit krvácení. Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky,

jako například gastrointestinální krvácení a intrakraniální krvácení. U pacientů je nutné sledovat

známky a příznaky krvácení, a to zejména u pacientů s dříve existující nebo s léčbou související

trombocytopenií.

Hypersenzitivita

U pacientů léčených azacitidinem byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce. V případě reakcí

podobných anafylaktickým reakcím je třeba léčbu azacitidinem okamžitě přerušit a zahájit příslušnou

symptomatickou léčbu.

Nežádoucí účinky na kůži a podkoží

Většina nežádoucích účinků na kůži a podkoží souvisela s místem vpichu injekce. Žádný z těchto

nežádoucích účinků nevedl v pivotních studiích k přerušení léčby azacitidinem, nebo ke snížení dávek

azacitidinu. Většina nežádoucích účinků se objevila v prvních 2 cyklech s tendencí snižování četnosti

v dalších cyklech. Nežádoucí účinky podkoží, jako je vyrážka/zánět/svědění v místě vpichu injekce,

Léčivý přípravek již není registrován

vyrážka, erytém a kožní léze mohou vyžadovat doprovodnou léčbu dalšími léčivými přípravky,

například antihistaminiky, kortikosteroidy a nesteroidními protizánětlivými léčivými přípravky

(NSAID). Tyto kožní reakce je nutné odlišit od infekcí měkkých tkání, které se občas vyskytnou

v místě vpichu injekce. Po uvedení přípravku na trh byly při podávání azacitidinu hlášeny infekce

měkkých tkání, zahrnující infekční celulitidu (flegmóna), a nekrotizující fasciitidu, které ve vzácných

případech vedly k úmrtí. Informace o klinické kontrole nežádoucích účinků infekčního charakteru jsou

uvedeny v bodě 4.8 Infekce.

Gastrointestinální nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené gastrointestinální

nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem zahrnují

zácpu, průjem, nevolnost a zvracení. Tyto nežádoucí účinky byly léčeny symptomaticky antiemetiky v

případě nevolnosti a zvracení, protiprůjmovými prostředky v případě průjmu a laxativy a/nebo

přípravky na změkčení stolice v případě zácpy.

Nežádoucí účinky na ledviny

U pacientů léčených azacitidinem byly hlášeny renální abnormality v rozsahu od zvýšení hladiny

sérového kreatininu a hematurie po renální tubulární acidózu, selhání ledvin a úmrtí (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky na játra

U pacientů s rozsáhlou nádorovou zátěží způsobenou metastatickým rozsevem byl vzácně v průběhu

léčby azacitidinem zaznamenán výskyt jaterního selhání, progresivního jaterního kómatu a úmrtí (viz

bod 4.4).

Srdeční příhody

Údaje z klinické studie umožňujícího účast pacientů se známou anamnézou kardiovaskulárního nebo

plicního onemocnění prokázaly statisticky významný nárůst srdečních příhod u pacientů s nově

diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií léčenou azacitidinem (viz bod 4.4).

Starší populace

K dispozici je pouze omezené množství informací o použití azacitidinu u pacientů ve věku ≥ 85 let

(se 14 [5,9%] pacienty ve věku ≥ 85 let ve studii AZA-AML-001).

Pediatrická populace

Ve studii AZA-JMML-001, bylo 28 pediatrických pacientů (ve věku od 1 měsíce do méně než 18 let)

léčeno přípravkem azacitidinum pro MDS (n = 10) nebo juvenilní myelomonocytickou leukémii

(JMML) (n = 18) (viz bod 5.1).

Všech 28 pacientů se setkalo s alespoň 1 nežádoucím účinkem a 17 (60,7%) se setkalo alespoň

s 1 účinkem spojeným s léčbou. Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky u celé pediatrické

populace byly horečka, hematologické příhody, včetně anémie, trombocytopenie a febrilní neutropenie

a gastroinstestinální příhody, včetně zácpy a zvracení.

U tří (3) subjektů došlo v rámci léčby k příhodě, která vedla k přerušení podávání léčiva (horečka,

progrese onemocnění a bolest břicha).

U omezeného počtu pediatrických pacientů léčených azacitidinem nebyly během klinické studie

identifikovány žádné nové bezpečnostní signály. Celkový bezpečnostní profil byl konzsitentní s tím,

který se vyskytuje u dospělé populace.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/384352/2019

EMEA/H/C/005300

Azacitidine Celgene (azacitidinum)

Přehled pro přípravek Azacitidine Celgene a proč byl přípravek registrován

v EU

Co je přípravek Azacitidine Celgene a k čemu se používá?

Přípravek Azacitidine Celgene se používá k léčbě dospělých, kteří nejsou způsobilí k transplantaci

hematopoetických kmenových buněk (zákroku, kdy pacient obdrží kmenové buňky za účelem obnovení

schopnosti kostní dřeně produkovat zdravé krevní buňky) a kteří trpí některým z těchto onemocnění:

myelodysplastické syndromy, což je skupina onemocnění, při nichž se v kostní dřeni tvoří

nedostatečné množství krvinek. V některých případech mohou myelodysplastické syndromy vést ke

vzniku akutní myeloidní leukemie (nádorového onemocnění, které postihuje bílé krvinky zvané

myeloidní buňky). Přípravek Azacitidine Celgene se používá u pacientů se středním až vysokým

rizikem zhoršení onemocnění vedoucím ke vzniku akutní myeloidní leukemie nebo k úmrtí,

chronická myelomonocytová leukemie (nádorové onemocnění, která postihuje bílé krvinky zvané

monocyty). Přípravek Azacitidine Celgene se používá v případě, že kostní dřeň obsahuje 10–29 %

abnormálních buněk a nevytváří dostatečné množství bílých krvinek,

akutní myeloidní leukemie, která se vyvinula z myelodysplastického syndromu, a kostní dřeň

obsahuje 20–30 % abnormálních buněk,

akutní myeloidní leukemie, při níž kostní dřeň obsahuje více než 30 % abnormálních buněk.

Přípravek Azacitidine Celgene obsahuje léčivou látku azacitidin.

Tento léčivý přípravek je shodný s přípravkem Vidaza, který je v EU již registrován. Společnost, která

přípravek Vidaza vyrábí, souhlasila s použitím vědeckých údajů o tomto přípravku pro přípravek

Azacitidine Celgene („informovaný souhlas“).

Jak se přípravek Azacitidine Celgene používá?

Přípravek Azacitidine Celgene je k dispozici ve formě prášku pro přípravu injekční suspenze. Výdej

léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena a monitorována pod

dohledem lékaře, který má zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků. Před podáním

přípravku Azacitidine Celgene by pacienti měli dostat léčivé přípravky k prevenci nauzey (pocitu na

zvracení) a zvracení.

Léčivý přípravek již není registrován

Azacitidine Celgene (azacitidinum)

EMA/384352/2019

strana 2/3

Doporučená dávka přípravku Azacitidine Celgene je 75 mg/m2 povrchu těla (vypočteného na základě

tělesné výšky a hmotnosti pacienta). Podává se ve formě injekce pod kůži do horní části paže, stehna

nebo břicha každý den po dobu jednoho týdne, poté je léčba na tři týdny přerušena. Celé toto

čtyřtýdenní období tvoří jeden „cyklus“. Léčba pokračuje nejméně po dobu 6 cyklů a poté tak dlouho,

dokud je pro pacienta přínosná. Před každým cyklem je třeba zkontrolovat funkce jater a ledvin a

krevní hodnoty. Pokud výrazně klesne počet krvinek nebo u pacienta nastanou problémy s ledvinami,

následující léčebný cyklus by měl být odložen, nebo by měla být použita nižší dávka.

Více informací o používání přípravku Azacitidine Celgene naleznete v příbalové informaci nebo se

obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Azacitidine Celgene působí?

Léčivá látka v přípravku Azacitidine Celgene, azacitidin, patří do skupiny „antimetabolitů“ a může být

začleněna do genetického materiálu buněk (RNA a DNA) namísto jejich přirozeného stavebního bloku,

cytidinu. Předpokládá se, že jeho působení spočívá ve změně způsobu, jímž buňky zapínají a vypínají

geny, a rovněž v zasahování do tvorby nové RNA a DNA. To přispívá k odstraňování problémů

s dozráváním a růstem nových krvinek v kostní dřeni, které způsobují myelodysplastická onemocnění,

a také k hubení nádorových buněk při leukemii.

Jaké přínosy přípravku Azacitidine Celgene byly prokázány v průběhu

studií?

Ve dvou hlavních studiích bylo prokázáno, že přípravek Azacitidine Celgene je při prodlužování doby

přežití účinnější než konvenční léčba. Do první studie bylo zařazeno 358 dospělých se středním až

vysokým rizikem myelodysplastických syndromů, chronické myelomonocytové leukemie nebo akutní

myeloidní leukemie, u kterých nebylo pravděpodobné, že by se mohli podrobit transplantaci

kmenových buněk, a jejichž kostní dřeň obsahovala až 30 % abnormálních buněk. V této studii pacienti

léčení přípravkem Azacitidine Celgene přežívali v průměru 24,5 měsíce ve srovnání s 15,0 měsíci

u pacientů léčených konvenční léčbou. U všech tří onemocnění byl účinek přípravku Azacitidine Celgene

obdobný.

Ve druhé studii, do které bylo zařazeno 488 pacientů s akutní myeloidní leukemií, kteří nemohli

podstoupit transplantaci hematopoetických kmenových buněk a jejichž kostní dřeň obsahovala více než

30 % abnormálních buněk, přežívali pacienti léčení přípravkem Azacitidine Celgene v průměru

10,4 měsíce ve srovnání s 6,5 měsíce u pacientů léčených konvenční léčbou.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Azacitidine Celgene?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Azacitidine Celgene, které mohou postihnout více než

60 % pacientů s myelodysplastickými syndromy, chronickou myelomonocytovou leukemií nebo akutní

myeloidní leukemií (20–30 % abnormálních buněk), jsou hematologické reakce, včetně

trombocytopenie (nízkého počtu krevních destiček), neutropenie (nízkých hladin neutrofilů, což je typ

bílých krvinek) a leukopenie (nízkého počtu bílých krvinek), nežádoucí účinky postihující žaludek a

střeva, včetně nauzey a zvracení, a reakce v místě vpichu injekce. Podobné nežádoucí účinky se

vyskytly u pacientů s akutní myeloidní leukemií vykazujících více než 30 % abnormálních buněk.

Přípravek Azacitidine Celgene nesmí užívat pacienti s pokročilým nádorovým onemocněním jater ani

kojící ženy.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Azacitidine Celgene je uveden v příbalové

informaci.

Léčivý přípravek již není registrován

Azacitidine Celgene (azacitidinum)

EMA/384352/2019

strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Azacitidine Celgene registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Azacitidine Celgene převyšují

jeho rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Azacitidine Celgene?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Azacitidine Celgene, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Azacitidine Celgene průběžně

sledovány. Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Azacitidine Celgene jsou pečlivě

hodnoceny a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Azacitidine Celgene

Další informace o přípravku Azacitidine Celgene jsou k dispozici na internetových stránkách agentury

na adrese www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/azacitidine-celgene

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace