Azacitidine betapharm

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
azacitidin
Dostupné s:
betapharm Arzneimittel GmbH
ATC kód:
L01BC07
INN (Mezinárodní Name):
azacitidine
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Myelodysplastic Syndromes; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Leukemia, Myeloid, Acute
Terapeutické indikace:
Azacitidin betapharm je indikován k léčbě dospělých pacientů, kteří nejsou způsobilí pro transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) s:střední-2 a vysokým rizikem myelodysplastických syndromů (MDS) podle Mezinárodní Prognostický Skórovací Systém (IPSS),chronická myelomonocytární leukémie (CMML) s 10 % 29 % dřeně blastů bez myeloproliferativní poruchy,akutní myeloidní leukémie (AML) s 20-30% blastů a multi-lineage dysplazie, podle Světové Zdravotnické Organizace (WHO) klasifikace AML s > 30 % dřeně blastů podle WHO klasifikace.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/005075
Datum autorizace:
2020-03-24
EMEA kód:
EMEA/H/C/005075

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

06-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

06-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

06-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

06-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Azacitidine betapharm 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi

azacitidinum

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Azacitidine betapharm a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azacitidine betapharm používat

Jak se přípravek Azacitidine betapharm používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Azacitidine betapharm uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Azacitidine betapharm a k čemu se používá

Co je přípravek Azacitidine betapharm

Přípravek Azacitidine betapharm je prostředek proti rakovině, který patří do skupiny léků zvaných

antimetabolity. Přípravek Azacitidine betapharm obsahuje léčivou látku azacitidin.

K čemu se přípravek Azacitidine betapharm používá

Azacitidine betapharm se používá u dospělých, kteří nemohou podstoupit transplantaci kmenových

buněk, k léčbě:

myelodysplastických syndromů (MDS) vyššího rizika.

chronické myelomonocytové leukemie (CMML).

akutní myeloidní leukemie (AML).

Jsou to onemocnění, která postihují kostní dřeň a mohou způsobit problémy s normální tvorbou

krvinek.

Jak přípravek Azacitidine betapharm působí

Přípravek Azacitidine betapharm působí tak, že zamezuje růstu rakovinných buněk. Azacitidin se

vestavuje do genetického materiálu buněk (kyselina ribonukleová (RNA) a deoxyribonukleová

(DNA)).

Pravděpodobně působí tak, že mění způsob, jakým buňka zapíná a vypíná geny, a také tím, že narušuje

tvorbu nové RNA a DNA. Zdá se, že tímto působením napravuje problémy se zráním a růstem

mladých krvinek v kostní dřeni, které způsobují myelodysplastické poruchy, a zabíjí rakovinné buňky

při leukemii.

Informujte se u svého lékaře nebo zdravotní sestry, pokud máte jakékoliv otázky týkající se působení

přípravku Azacitidine betapharm nebo toho, proč Vám byl tento přípravek předepsán.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azacitidine betapharm používat

Nepoužívejte přípravek Azacitidine betapharm

jestliže jste alergický(á) na azacitidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte pokročilou rakovinu jater.

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Azacitidine betapharm se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou:

jestliže máte snížený počet krevních destiček, červených nebo bílých krvinek.

jestliže máte onemocnění ledvin.

jestliže máte onemocnění jater.

jestliže jste někdy měl(a) onemocnění srdce nebo srdeční infarkt, anebo máte v anamnéze plicní

onemocnění.

Krevní testy

Před zahájením léčby přípravkem Azacitidine betapharm a na začátku každé léčebné periody

(nazývané „cyklus“) Vám budou provedeny krevní testy. Tím se kontroluje, zda máte dostatek

krevních buněk a zda vaše játra a ledviny správně fungují.

Děti a dospívající

Přípravek Azacitidine betapharm se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Azacitidine betapharm

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Azacitidine betapharm může ovlivňovat účinek jiných léků. Některé léky mohou také

ovlivnit účinek přípravku Azacitidine betapharm.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Přípravek Azacitidine betapharm se nemá používat během těhotenství, protože může být škodlivý pro

dítě.Během léčby přípravkem Azacitidine betapharm a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používejte

účinnou antikoncepci. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud během léčby přípravkem Azacitidine

betapharm otěhotníte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Kojení

Přípravek Azacitidine betapharm nesmíte používat, jestliže kojíte. Není známo, zda se tento přípravek

vylučuje do mateřského mléka.

Plodnost

Muži po dobu léčby přípravkem Azacitidine betapharm počít dítě. Během léčby tímto přípravkem a

ještě 3 měsíce po jejím ukončení používejte účinnou antikoncepci.

Informujte se u svého lékaře na možnost uchovat své sperma před zahájením této léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte ani nepoužívejte nástroje nebo stroje, pokud pocítíte nežádoucí účinky, jako je únava.

3.

Jak se přípravek Azacitidine betapharm používá

Před podáním přípravku Azacitidine betapharm Vám Váš lékař na začátku každého léčebného cyklu

podá další lék, aby zabránil nevolnosti a zvracení.

Doporučená dávka přípravku je 75 mg na m

povrchu těla. Lékař určí dávku tohoto přípravku v

závislosti na Vašem celkovém stavu, tělesné výšce a hmotnosti. Lékař bude sledovat Váš vývoj

a podle potřeby může dávku upravit.

Azacitidine betapharm se podává každý den po dobu jednoho týdne, potom následuje období

3 týdnů bez podávání přípravku. Tento „léčebný cyklus“ se opakuje každé 4 týdny. Obvykle

podstoupíte nejméně 6 léčebných cyklů.

Tento přípravek Vám podá lékař nebo zdravotní sestra jako injekci pod kůži (subkutánně). Injekce

může být podána do stehna, do břicha nebo do horní části paže.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích

účinků:

Ospalost, třes, žloutenka, nadmuté břicho a snadná tvorba podlitin. Toto mohou být

příznaky selhání jater a mohou ohrožovat život.

Otoky nohou a chodidel, bolest zad, snížené močení, zvýšená žízeň, rychlý puls, závrať a

nevolnost, zvracení nebo snížená chuť k jídlu a pocity zmatenosti, neklidu nebo vyčerpání.

Toto mohou být příznaky selhání ledvin a mohou ohrožovat život.

Horečka. Ta může být způsobena infekcí v důsledku sníženého počtu bílých krvinek, což může

ohrožovat život.

Bolest na hrudi nebo dušnost, což může být doprovázeno horečkou. To může být způsobeno

infekcí na plících, označovanou jako „pneumonie“, a může ohrožovat život.

Krvácení. Například krev ve stolici z důvodu krvácení v žaludku nebo ve střevech nebo

krvácení do hlavy. To mohou být příznaky nízkého počtu krevních destiček v krvi.

Dýchací potíže, otok rtů, svědění nebo vyrážka. To může být způsobeno alergickou

(hypersenzitivní) reakcí.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10)

Snížený počet červených krvinek (anémie). Můžete se cítit unaveni a slabí.

Snížený počet bílých krvinek. To může být doprovázeno horečkou. Jste také více náchylní k

infekci.

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie). Jste více náchylní ke krvácení a tvorbě

podlitin.

Zácpa, průjem, nevolnost, zvracení.

Pneumonie

Bolest na hrudi, dušnost.

Únava (vyčerpanost).

Reakce v místě vpichu injekce včetně zarudnutí, bolesti nebo kožní reakce.

Ztráta chuti k jídlu.

Bolesti kloubů.

Podlitiny.

Vyrážka.

Červené nebo purpurové skvrny pod kůží.

Bolest břicha.

Svědění.

Horečka.

Podráždění nosu nebo hrdla.

Závrať.

Bolest hlavy.

Potíže se spaním (nespavost).

Krvácení z nosu (epistaxe).

Bolest svalů.

Slabost (astenie).

Ztráta tělesné hmotnosti.

Nízká hladina draslíku v krvi.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

Krvácení v hlavě.

Infekce krve způsobená bakteriemi (sepse). To může být způsobeno nízkou hladinou bílých

krvinek v krvi.

Selhání kostní dřeně. To může způsobit nízké hladiny červených a bílých krvinek a krevních

destiček.

Typ anémie, kdy je snížen počet červených a bílých krvinek a krevních destiček.

Infekce v moči.

Virová infekce způsobující tvorbu oparů (herpes).

Krvácení z dásní, krvácení v žaludku nebo ve střevech, krvácení z konečníku způsobené

hemeroidy (hemorhoidální krvácení), krvácení do oka, podkožní krvácení nebo krvácení do

kůže (modřiny).

Krev v moči.

Vředy v ústech a na jazyku.

Změny kůže v místě vpichu injekce. To může zahrnovat otok, zatvrdlinu, podlitinu, krvácení do

kůže (modřina), vyrážku, svědění a změny v barvě kůže.

Zarudnutí kůže.

Infekce kůže (infekční celulitida-flegmóna).

Infekce v nosu a krku nebo bolest v hrdle.

Zánět nebo zahlenění nosu nebo dutin (sinusitida).

Vysoký nebo nízký krevní tlak (hypertenze nebo hypotenze).

Dušnost při pohybu.

Bolest v krku a oblasti hlasivek.

Špatné trávení.

Letargie

Pocit celkové nevolnosti.

Úzkost.

Zmatenost.

Ztráta vlasů.

Selhání ledvin.

Dehydratace.

Bílý povlak pokrývající jazyk, vnitřní stranu tváře a někdy strop dutiny ústní (patro), dásně a

mandle (plísňová infekce v dutině ústní).

Mdloby.

Pokles krevního tlaku při poloze vstoje (ortostatická hypotenze) vedoucí k závrati při vstávání

nebo sedání.

Spavost, ospalost (somnolence).

Krvácení v souvislosti se zavedeným katetrem.

Onemocnění postihující střeva, které může vést k horečce, zvracení a bolesti břicha

(diverkulitida).

Tekutina kolem plic (pleurální výpotek).

Třesavka (zimnice).

Svalové křeče.

Vyvýšená svědivá vyrážka na kůži (kopřivka).

Hromadění tekutiny kolem srdce (perikardiální výpotek).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

Alergická (hypersenzitivní) reakce.

Třes.

Selhání jater.

Velké, švestkově zbarvené, vystouplé, bolestivé skvrny na kůži doprovázené horečkou.

Bolestivé vředy na kůži (pyoderma gangrenosum)

Zánět osrdečníku (obalu okolo srdce) (perikarditida).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000)

Suchý kašel.

Bezbolestné otoky konečků prstů (paličkovité prsty).

Syndrom nádorového rozpadu – metabolické komplikace, které se mohou objevit v průběhu

léčby zhoubného onemocnění a někdy i bez léčby. Tyto komplikace jsou způsobené produktem

odumírajících nádorových buněk a mohou zahrnovat následující: změny chemického složení

krve; zvýšené hodnoty draslíku, fosforu, kyseliny močové a snížené hodnoty vápníku v krvi, což

vede ke změnám funkce ledvin, srdečního rytmu, záchvatům/křečím a někdy ke smrti.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu)

Infekce hlubších vrstev kůže, která se rychle šíří, přičemž dochází k poškození kůže a tkáně, a

může ohrozit život (nekrotizující fasciitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Azacitidine betapharm uchovávat

Za uchovávání přípravku Azacitidine betapharm je zodpovědný Váš lékař, lékárník nebo zdravotní

sestra. Oni také zodpovídají za přípravu a správnou likvidaci nespotřebovaného přípravku Azacitidine

betapharm.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a na

krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřené injekční lahvičky tohoto přípravku – nevyžadují žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Při okamžitém použití

Jakmile je suspenze připravena, musí být podána do 45 minut.

Při pozdějším použití

Jestliže je suspenze přípravku Azacitidine betapharm připravena za použití nechlazené vody pro

injekci, musí se suspenze okamžitě po připravení umístit do chladničky (2 °C až 8 °C). Zde je možné ji

uchovávat maximálně 8 hodin.

Jestliže je suspenze přípravku Azacitidine betapharm připravena za použití vody pro injekci, která byla

uchovávaná v chladničce (2 °C až 8 °C), musí se suspenze okamžitě po připravení umístit do

chladničky (2 °C až 8 °C). Zde je možné ji uchovávat maximálně 22 hodin.

Před podáním se má suspenze nechat po dobu až 30 minut dosáhnout pokojovou teplotu

(20 °C – 25 °C).

Jsou-li v suspenzi přítomné velké částice, je nutné suspenzi zlikvidovat.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Azacitidine betapharm obsahuje

Léčivou látkou je azacitidinum. Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje azacitidinum

100 mg. Po rekonstituci ve 4 ml vody pro injekci obsahuje rekonstituovaná suspenze

azacitidinum 25 mg/ml.

Pomocnou látkou je mannitol (E 421).

Jak přípravek Azacitidine betapharm vypadá a co obsahuje toto balení

Azacitidine betapharm je bílý až bělavý prášek pro injekční suspenzi a dodává se ve skleněné injekční

lahvičce, která obsahuje 100 mg azacitidinu. Balení obsahuje jednu injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

betapharm Arzneimittel GmbH

Kobelweg 95

86156 Augsburg

Německo

Výrobce

betapharm Arzneimittel GmbH

Kobelweg 95

86156 Augsburg

Německo

Nebo

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Limited

6 Riverview Road, East Riding Of Yorkshire

HU17 0LD Beverley

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

betapharm Arzneimittel GmbH

Tél/Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Lietuva

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

България

betapharm Arzneimittel GmbH

Teл.: +49 821 74881 0

info@betapharm.de

Luxembourg/Luxemburg

betapharm Arzneimittel GmbH

Tél/Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Česká republika

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: +49 821 74881 0

info@betapharm.de

Magyarország

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel.: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Danmark

betapharm Arzneimittel GmbH

Tlf: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Malta

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Deutschland

Nederland

betapharm Arzneimittel GmbH

Kobelweg 95

86156 Augsburg

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Eesti

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Norge

betapharm Arzneimittel GmbH

Tlf: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Ελλάδα

betapharm Arzneimittel GmbH

Τηλ: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Österreich

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

España

Reddy Pharma Iberia S.A.U.

Avenida Josep Tarradellas nº 38

E-08029 Barcelona

Tel: + 34 93 355 49 16

spain@drreddys.com

Polska

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel.: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

France

Reddy Pharma SAS

9 avenue Edouard Belin

F-92500 Rueil-Malmaison

Tél: + 33 1 85 78 17 25

bertrandduval@drreddys.com

Portugal

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Hrvatska

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

România

Dr. Reddy´s Laboratories Romania SRL

Nicolae Caramfil st., No. 71-73, 5

floor

Bucharest 1

014142-RO

Tel: + 4021 224 0032

office@drreddys.ro

Ireland

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Slovenija

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Ísland

betapharm Arzneimittel GmbH

Sími: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Slovenská republika

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Italia

Dr. Reddy’s S.R.L.

Piazza Santa Maria Beltrade, 1

I-20123 Milano

Tel: + 39(0)2 70106808

infoitaly@drreddys.com

Suomi/Finland

betapharm Arzneimittel GmbH

Puh/Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Κύπρος

betapharm Arzneimittel GmbH

Sverige

betapharm Arzneimittel GmbH

Τηλ: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

Latvija

betapharm Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 821 74881 0

info@betapharm.de

United Kingdom (Northern Ireland)

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Limited

6 Riverview Road, East Riding Of Yorkshire

HU17 0LD Beverley

Tel: + 44(0)1482 389858

customerseviceuk@drrredys.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Doporučení pro bezpečné zacházení

Přípravek Azacitidine betapharm je cytotoxický léčivý přípravek a jako u jiných potenciálně toxických

látek je třeba při manipulaci a přípravě azacitidinové suspenze postupovat opatrně. Mají být

aplikovány postupy ke správné manipulaci a likvidaci protinádorových léčivých přípravků.

Jestliže se rekonstituovaný azacitidin dostane do kontaktu s kůží, okamžitě postižené místo pečlivě

omyjte mýdlem a vodou. Pokud přijde do kontaktu se sliznicemi, vypláchněte pečlivě vodou.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny níže (viz „Postup rekonstituce“).

Postup rekonstituce

Přípravek Azacitidine betapharm je nutno rekonstituovat vodou na injekci. Dobu použitelnosti

rekonstituovaného léčivého přípravku je možné prodloužit rekonstitucí chlazenou (2 °C až 8 °C)

vodou pro injekci. Podrobnosti o uchovávání rekonstituovaného přípravku jsou uvedeny níže.

Je třeba si připravit následující pomůcky:

injekční lahvičku (lahvičky) azacitidinu, injekční lahvičku (lahvičky) s vodou pro injekci,

nesterilní chirurgické rukavice, alkoholové polštářky, 5ml injekční stříkačku (stříkačky) s jehlou

(jehlami).

Natáhněte 4 ml vody pro injekci do stříkačky, ujistěte se, že jste nenasáli žádný vzduch.

Vpíchněte jehlu stříkačky obsahující 4 ml vody pro injekci skrz pryžový uzávěr injekční

lahvičky s azacitidinem a vstříkněte vodu pro injekci do injekční lahvičky.

Vyjměte stříkačku a jehlu. Injekční lahvičku je třeba rázně protřepat, až se utvoří rovnoměrná

kalná suspenze. Po rekonstituci obsahuje jeden ml suspenze 25 mg azacitidinu (100 mg/4 ml).

Rekonstituovaný přípravek je homogenní, kalná suspenze, bez sraženin. Pokud suspenze

obsahuje velké částice nebo sraženiny, musí se zlikvidovat. Po rekonstituci suspenzi nefiltrujte,

mohlo by dojít k odstranění léčivé látky. Je potřeba vzít v úvahu, že filtry jsou obsaženy v

některých adaptérech, jehlách a uzavřených systémech; proto se tyto systémy nemají používat

pro podání léčivého přípravku po rekonstituci.

Očistěte pryžový uzávěr a vpíchněte do injekční lahvičky novou stříkačku s jehlou. Injekční

lahvičku je třeba otočit dnem vzhůru. Ujistěte se, že špička jehly je pod hladinou suspenze.

Natáhněte píst zpět a odeberte množství léčivého přípravku potřebné pro správnou dávku.

Ujistěte se, že jste nenasáli do stříkačky žádný vzduch. Vytáhněte jehlu se stříkačkou z injekční

lahvičky a jehlu zlikvidujte.

Pevně připojte novou subkutánní jehlu (doporučuje se velikost 25 G) ke stříkačce. Do jehly se

před injekcí nemá nasát žádná suspenze, aby se snížil výskyt lokálních reakcí v místě aplikace.

Pokud je třeba více než jedna injekční lahvička, zopakujte všechny výše uvedené kroky pro

přípravu suspenze. U dávek vyžadujících více než jednu injekční lahvičku se má dávka

rovnoměrně rozdělit, např. dávka 150 mg = 6 ml, 2 stříkačky, každá se 3 ml. Vzhledem k retenci

v injekční lahvičce a v jehle nemusí být možné nasát veškerou suspenzi z injekční lahvičky.

Obsah stříkačky s dávkou se musí těsně před podáním resuspendovat. Teplota suspenze v době

podání injekce má být přibližně 20 °C až 25 °C. Při resuspendaci otáčejte rázně stříkačku mezi

dlaněmi, až vznikne jednolitá kalná suspenze. Pokud suspenze obsahuje velké částice nebo

sraženiny, musí se zlikvidovat.

Uchovávání rekonstituovaného přípravku

K okamžitému použití

Suspenzi přípravku Azacitidine betapharm je možné připravit těsně před použitím, ale rekonstituovaná

suspenze se musí aplikovat během 45 minut. Pokud je uplynulá doba delší než 45 minut,

rekonstituovaná suspenze se musí náležitě zlikvidovat a připravit nová.

Pro pozdější použití

Jestliže je k rekonstituci použita nechlazená voda pro injekci, musí se rekonstituovaná suspenze

okamžitě uchovat v chladničce (2 °C až 8 °C). Zde je možné ji uchovávat maximálně 8 hodin. Pokud

je uplynulá doba uchovávání v chladničce delší než 8 hodin, suspenze se musí náležitě zlikvidovat a

připravit nová.

Jestliže je k rekonstituci použita chlazená (2 °C až 8 °C) voda pro injekci, musí se rekonstituovaná

suspenze okamžitě uchovat v chladničce (2 °C až 8 °C). Zde je možné ji uchovávat maximálně

22 hodin. Pokud je uplynulá doba uchovávání v chladničce delší než 22 hodin, suspenze se musí

náležitě zlikvidovat a připravit nová.

Před podáním se má stříkačka naplněná rekonstituovanou suspenzí nechat po dobu až 30 minut

dosáhnout teplotu přibližně 20 °C až 25 °C. Pokud je uplynulá doba delší než 30 minut, suspenze se

musí náležitě zlikvidovat a připravit nová.

Výpočet jednotlivé dávky

Celková dávka podle povrchu těla (body surface area, BSA) se vypočte následujícím způsobem:

Celková dávka (mg) = dávka (mg/m

) × BSA (m

Následující tabulka je uvedena pouze jako příklad výpočtu jednotlivé dávky azacitidinu na základě

průměrné hodnoty BSA 1,8 m

Dávka mg/m

(% doporučené

počáteční dávky)

Celková dávka

vycházející z BSA

1,8 m

Potřebný počet

injekčních lahviček

Celkové potřebné

množství

rekonstituované

suspenze

75 mg/m

(100 %)

135 mg

2 injekční lahvičky

5,4 ml

37,5 mg/m

(50 %)

67,5 mg

1 injekční lahvička

2,7 ml

25 mg/m

(33 %)

45 mg

1 injekční lahvička

1,8 ml

Způsob podání

Po rekonstituci suspenzi nefiltrujte.

Rekonstituovaný přípravek Azacitidine betapharm se podává subkutánní injekcí (vpíchněte jehlu pod

úhlem 45 až 90°), za použití jehly o velikosti 25 G, do horní části paže, do stehna nebo do břicha.

Dávky větší než 4 ml se mají aplikovat do dvou různých míst.

Místa vpichu injekce je třeba střídat. Další injekce je třeba podávat nejméně 2,5 cm od předchozího

místa a nikdy ne do citlivého místa, do podlitiny, do zarudlého nebo zatvrdlého místa.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Azacitidine betapharm 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje azacitidinum 100 mg.

Po rekonstituci obsahuje jeden ml suspenze azacitidinum 25 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční suspenzi.

Bílý až bělavý lyofilizovaný prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Azacitidine betapharm je indikován k léčbě dospělých pacientů, kteří nejsou způsobilí k

transplantaci hematopoetických kmenových buněk (haematopoietic stem cell transplantation, HSCT),

myelodysplastickými syndromy (MDS) intermediárního rizika 2. stupně a vysokého rizika

podle Mezinárodního prognostického skórovacího systému (International Prognostic Scoring

System, IPSS),

chronickou myelomonocytovou leukemií (CMML) s 10-29% blastů v kostní dřeni bez

myeloproliferativního onemocnění,

akutní myeloidní leukemií (AML) s 20-30% blastů a dysplazií ve více buněčných liniích, podle

klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO),

AML s > 30% blastů v kostní dřeni podle klasifikace WHO.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Azacitidine betapharm má být zahájena a sledována lékařem zkušeným v používání

chemoterapeutických látek. Pacienti musí být předléčeni antiemetiky proti nevolnosti a zvracení.

Dávkování

Doporučená počáteční dávka pro první léčebný cyklus pro všechny pacienty bez ohledu na výchozí

hematologické laboratorní hodnoty je 75 mg/m

povrchu těla, podávaná denně subkutánní injekcí po

dobu 7 dnů, po kterých následuje období 21 dnů bez podávání přípravku (28denní léčebný cyklus).

Doporučuje se, aby byli pacienti léčeni minimálně 6 cykly. Léčba by měla trvat tak dlouho, dokud je

přínosem pro pacienta, nebo do progrese onemocnění.

Pacienty je třeba sledovat ohledně hematologické odpovědi/toxicity a renální toxicity (viz bod 4.4).

Může být třeba odložit zahájení dalšího cyklu nebo snížit dávku, jak je popsáno níže.

Laboratorní testy

Před zahájením léčby a před každým léčebným cyklem se mají provést jaterní testy, stanovit hladina

sérového kreatininu a sérového bikarbonátu. Kompletní krevní obraz se má vyšetřit před zahájením

léčby a podle potřeby ke sledování odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem.

Úprava dávky z důvodu hematologické toxicity

Hematologická toxicita je definována jako nejnižší počet krevních buněk dosažený (nadir) za daný

cyklus, jestliže je počet trombocytů ≤ 50,0 × 10

/l a/nebo absolutní počet neutrofilů (Absolute

Neutrophil Count, ANC) ≤ 1 × 10

Úprava počtu je definována jako zvýšení počtu v buněčné linii (buněčných liniích), ve které (kterých)

byla pozorována hematologická toxicita, o nejméně polovinu absolutního rozdílu mezi hodnotou nadir

a výchozím počtem plus hodnota nadir (tj. počet krevních buněk při úpravě ≥ hodnota nadir + (0,5 ×

[|výchozí hodnota – hodnota nadir |]).

Pacienti bez snížených výchozích hodnot počtů krevních buněk (tj. počet leukocytů ≥ 3,0 × 10

9

/l a

ANC ≥ 1,5 × 10

9

/l a počet trombocytů ≥ 75,0 × 10

9

/l) před první léčbou

Jestliže je po léčbě přípravkem Azacitidine betapharm pozorována hematologická toxicita, má být

následující cyklus léčby odložen až do doby, kdy se obnoví počet trombocytů a ANC. Jestliže je

úprava počtu krevních buněk dosažena do 14 dnů, není třeba snížit dávku. Pokud však úprava nebyla

dosažena do 14 dnů, musí být dávka snížena podle následující tabulky. Po úpravě dávky je třeba

obnovit trvání cyklu na dobu 28 dnů.

Hodnota nadir v cyklu

Dávka v dalším cyklu, jestliže

úprava* nebyla dosažena do 14 dnů

ANC (× 10

Trombocyty (× 10

≤ 1,0

≤ 50,0

> 1,0

> 50,0

100%

*Úprava = počty krevních buněk ≥ hodnota nadir + (0,5 × [výchozí hodnota – hodnota nadir])

Pacienti se sníženými výchozími hodnotami počtů krevních buněk (tj. počet leukocytů < 3,0 × 10

9

/l

nebo ANC < 1,5 × 10

9

/l nebo počet trombocytů < 75,0 × 10

9

/l) před první léčbou

Jestliže je po léčbě přípravkem Azacitidine betapharm snížení počtu leukocytů nebo ANC nebo

trombocytů oproti původnímu počtu před léčbou ≤ 50% nebo větší než 50%, ale se zlepšením v

diferenciaci některé buněčné linie, není třeba následující cyklus odkládat ani upravit dávku.

Jestliže je snížení počtu leukocytů nebo ANC nebo trombocytů větší než 50% oproti původnímu počtu

před léčbou a nedojde ke zlepšení v diferenciaci buněčných linií, má být následující cyklus léčby

přípravkem Azacitidine betapharm odložen až do doby, kdy se obnoví počet trombocytů a ANC.

Jestliže je úprava počtu krevních buněk dosažena do 14 dnů, není třeba snížit dávku. Pokud však

úprava nebyla dosažena do 14 dnů, měla by být stanovena celularita kostní dřeně. Jestliže je celularita

kostní dřeně > 50%, není třeba upravit dávku. Jestliže je celularita kostní dřeně ≤ 50%, je třeba odložit

léčbu a snížit dávku podle následující tabulky:

Celularita kostní dřeně

Dávka v dalším cyklu, jestliže úprava nebyla dosažena do 14 dnů

Úprava* ≤ 21 dnů

Úprava* > 21 dnů

15-50%

100 %

< 15%

100 %

*Úprava = počty krevních buněk ≥ hodnota nadir + (0,5 × [výchozí hodnota – hodnota nadir])

Po úpravě dávky je třeba obnovit trvání dalšího cyklu na dobu 28 dnů.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Pro starší pacienty není doporučena žádná specifická úprava dávky. Protože u starších pacientů je

vyšší pravděpodobnost snížené funkce ledvin, může být u nich vhodné sledovat funkci ledvin.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientům s poruchou funkce ledvin lze azacitidin podávat bez úpravy úvodní dávky (viz bod 5.2).

Jestliže dojde k nevysvětlitelnému snížení hladin sérového bikarbonátu na méně než 20 mmol/l, je

třeba v dalším cyklu snížit dávku o 50%. Jestliže dojde k nevysvětlitelnému zvýšení sérového

kreatininu nebo dusíku močoviny v krvi (blood urea nitrogen, BUN) na ≥ 2krát více než jsou výchozí

hodnoty a nad horní hranici normy (upper limit of normal, ULN), má být další cyklus odložen až do

doby návratu k normálním nebo výchozím hodnotám a dávka v dalším léčebném cyklu se má snížit o

50% (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

Cílené studie u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny (viz bod 4.4). Pacienti s těžkou

poruchou jater mají být pozorně sledováni ohledně výskytu nežádoucích účinků. U pacientů s

poruchou funkce jater není před začátkem léčby doporučena žádná specifická úprava počáteční dávky;

následné úpravy dávky mají být provedeny v závislosti na hematologických laboratorních hodnotách.

Přípravek Azacitidine betapharm je kontraindikován u pacientů s pokročilými maligními nádory jater

(viz body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Azacitidine betapharm u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě

nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Rekonstituovaný přípravek Azacitidine betapharm se podává subkutánní injekcí do horní části paže,

stehna nebo břicha. Místa vpichu injekce je třeba střídat. Další injekce je třeba podávat nejméně

2,5 cm od předchozího místa a nikdy ne do citlivého místa, do podlitiny, do zarudlého nebo zatvrdlého

místa.

Suspenze se nesmí po rekonstituci filtrovat. Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho

podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pokročilé maligní nádory jater (viz bod 4.4).

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hematologická toxicita

Léčba azacitidinem je spojena s výskytem anémie, neutropenie a trombocytopenie, zejména během

prvních 2 cyklů (viz bod 4.8). Kompletní krevní obraz je třeba provádět podle potřeby ke sledování

odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem. Po podání doporučené dávky pro

první cyklus se další dávka pro následující cykly může snížit nebo se její podání může odložit v

závislosti na hodnotách nadir a hematologické odpovědi (viz bod 4.2). Pacienti musí být upozorněni,

aby okamžitě hlásili výskyt horečky. Pacientům i lékařům se také doporučuje, aby si všímali

jakýchkoli známek a příznaků krvácení.

Porucha funkce jater

Cílené studie u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny. U pacientů s vysokou nádorovou

zátěží z důvodu metastatického onemocnění bylo během léčby azacitidinem hlášeno progresivní

hepatické kóma i smrt, a to obzvlášť u pacientů s výchozí hodnotou sérového albuminu < 30 g/l.

Azacitidin je kontraindikován u pacientů s pokročilými maligními nádory jater (viz bod 4.3).

Porucha funkce ledvin

U pacientů léčených intravenózně azacitidinem v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými přípravky

byly hlášeny renální abnormality počínaje zvýšenou hladinou sérového kreatininu až po selhání ledvin

a smrt. U 5 pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML), léčených azacitidinem a etoposidem, se

navíc vyvinula tubulární acidóza, definovaná jako pokles hladiny sérového bikarbonátu

na < 20 mmol/l ve spojení s alkalickou močí a hypokalémií (sérový draslík < 3 mmol/l). Jestliže dojde

k nevysvětlitelnému snížení hladiny sérového bikarbonátu (< 20 mmol/l) nebo ke zvýšení hladiny

sérového kreatininu nebo BUN, je třeba dávku snížit nebo její podání odložit (viz bod 4.2).

Pacienti mají být poučeni, že je nezbytné neprodleně nahlásit vznik oligurie a anurie ošetřujícímu

lékaři.

Přestože nebyly zaznamenány žádné klinicky významné rozdíly ve frekvenci nežádoucích účinků u

pacientů s normální funkcí ledvin ve srovnání s pacienty s poruchou funkce ledvin, je nutné u pacientů

s poruchou funkce ledvin pozorně sledovat toxicitu, protože azacitidin a/nebo jeho metabolity jsou

vylučovány zejména ledvinami (viz bod 4.2).

Laboratorní testy

Před zahájením léčby a před každým léčebným cyklem se mají provést jaterní testy, stanovit hladina

sérového kreatininu a sérového bikarbonátu. Kompletní krevní obraz se má provádět před zahájením

léčby a podle potřeby ke sledování odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem,

viz také bod 4.8.

Onemocnění srdce a plic

Pacienti s anamnézou těžkého městnavého srdečního selhání, klinicky nestabilního srdečního

onemocnění nebo onemocnění plic byli z pivotních registračních studií (AZA PH GL 2003 CL 001 a

AZA-AML-001) vyřazeni, a proto nebyla u těchto pacientů stanovena bezpečnost a účinnost

azacitidinu. Nedávné údaje z klinické studie u pacientů se známou anamnézou kardiovaskulárního

nebo plicního onemocnění prokázaly významně zvýšený výskyt srdečních příhod v souvislosti s

azacitidinem (viz bod 4.8). Z toho důvodu je doporučeno při předepisování azacitidinu těmto

pacientům postupovat s obezřetností. Před léčbou a v průběhu léčby je třeba zvážit kardiopulmonální

vyšetření.

Nekrotizující fasciitida

U pacientů léčených azacitidinem byla hlášena nekrotizující fasciitida včetně případů s fatálním

průběhem. U pacientů, u kterých se rozvine nekrotizující fasciitida, se má ukončit terapie azacitidinem

a urychleně zahájit vhodná léčba.

Syndrom nádorového rozpadu

U pacientů s vysokým nádorovým zatížením před započetím léčby je riziko vzniku syndromu

nádorového rozpadu. Tyto pacienty je třeba pozorně sledovat a přijmout příslušná opatření.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Na základě in vitro údajů se metabolismus azacitidinu nezdá být zprostředkován izoenzymy

cytochromu P450 (CYP), UDP-glukuronosyltransferázou (UGT), sulfotransferázou (SULT) a

glutathiontransferázou (GST); interakce spojené s těmito metabolickými enzymy in vivo se proto

považují za nepravděpodobné.

Klinicky významné inhibiční nebo indukční účinky azacitidinu na enzymy cytochromu P450 jsou

nepravděpodobné (viz bod 5.2).

Žádné cílené klinické studie lékových interakcí s azacitidinem nebyly provedeny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku a muži musí používat během léčby a ještě 3 měsíce po ukončení terapie

účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání azacitidinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na myších

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Na základě

výsledků studií na zvířatech a mechanismu účinku by azacitidin neměl být používán během

těhotenství, zejména během prvního trimestru, pokud to není nezbytně nutné.V každém individuálním

případu je nutné zvážit přínosy léčby oproti možnému riziku pro plod.

Kojení

Není známo, zda se azacitidin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Z důvodu

potenciálních závažných nežádoucích účinků na kojené dítě je kojení během léčby azacitidinem

kontraindikováno.

Fertilita

Údaje o účincích azacitidinu na plodnost u lidí nejsou k dispozici. U zvířat byly při použití azacitidinu

zdokumentovány nežádoucí reakce na plodnost samců (viz bod 5.3). Muže je třeba upozornit, aby po

dobu léčby nepočali dítě a používali během léčby a ještě 3 měsíce po ukončení terapie účinnou

antikoncepci. Před zahájením léčby se má mužům doporučit, aby se informovali o možnosti uchování

spermatu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Azacitidin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při používání

azacitidinu byla hlášena únava. Z tohoto důvodu je doporučena při řízení nebo obsluhování strojů

opatrnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Dospělá populace s MDS, CMML a AML (20-30% blastů v kostní dřeni)

Nežádoucí účinky považované za možná nebo pravděpodobně související s podáváním přípravku

Azacitidine betapharm se objevily u 97% pacientů.

Nejčastěji zaznamenané závažné nežádoucí účinky v pivotní studii (AZA PH GL 2003 CL 001), které

byly rovněž hlášeny v podpůrných studiích (CALGB 9221 a CALGB 8921), zahrnují febrilní

neutropenii (8%) a anémii (2,3%). Další závažné nežádoucí účinky z těchto 3 studií zahrnují infekce,

jako je neutropenická sepse (0,8%) a pneumonie (2,5%) (některé s fatálními následky),

trombocytopenii (3,5%), hypersenzitivní reakce (0,25%) a případy krvácení (např. cerebrální krvácení

[0,5%], gastrointestinální krvácení [0,8%] a intrakraniální krvácení [0,5%]).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem byly hematologické reakce

(71,4%) zahrnující trombocytopenii, neutropenii a leukopenii (obvykle stupně 3 až 4),

gastrointestinální případy (60,6%) zahrnující nauzeu, zvracení (obvykle stupně 1 až 2) nebo reakce v

místě vpichu injekce (77,1%, obvykle stupně 1 až 2).

Dospělá populace ve věku 65 let nebo více s AML s > 30% blastů v kostní dřeni

Nejčastěji zaznamenané závažné nežádoucí účinky (≥ 10%) ve studii AZA-AML-001 v léčebné

skupině s azacitidinem zahrnují febrilní neutropenii (25,0%), pneumonii (20,3 %) a pyrexii (10,6%).

Další, méně často hlášené závažné nežádoucí účinky v léčebné skupině s azacitidinem zahrnují sepsi

(5,1%), anémii (4,2%), neutropenickou sepsi (3,0%), infekci močových cest (3,0%), trombocytopenii

(2,5%), neutropenii (2,1%), celulitidu (2,1%), závrať (2,1%) a dyspnoe (2,1%).

Nejčastěji hlášené (≥ 30%) nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem byly

gastrointestinální nežádoucí účinky zahrnující zácpu (41,9%), nauzeu (39,8%) a průjem (36,9%;

obvykle stupně 1-2), celkové poruchy a reakce v místě aplikace zahrnující pyrexii (37,7%; obvykle

stupně 1-2) a hematologické nežádoucí účinky zahrnující febrilní neutropenii (32,2%) a neutropenii

(30,1%; obvykle stupně 3-4).

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Tabulka 1 níže obsahuje nežádoucí účinky související s léčbou azacitidinem zaznamenané v hlavních

klinických studiích s MDS a AML a během sledování po uvedení léku na trh.

Četnosti jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10),

méně časté (≥ 1/1 000 až < 1 /100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti. Nežádoucí účinky jsou v níže uvedené tabulce zařazeny podle nejvyšší

frekvence, ve které byly pozorovány v kterékoli z hlavních klinických studií.

Tabulka 1:

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s MDS nebo AML léčených azacitidinem (v

klinických studiích a po uvedení léku na trh)

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Infekce a

infestace

pneumonie*

(zahrnující

bakteriální,

virovou a

mykotickou),

nasofaryngitida

sepse* (zahrnující

bakteriální,

virovou a

mykotickou),

neutropenická

sepse*, infekce

dýchacího traktu

(zahrnuje infekci

horních cest

dýchacích a

bronchitidu),

infekce močových

cest, celulitida

(flegmóna),

diverkulitida,

orální mykotická

infekce,

sinusitida,

faryngitida,

rinitida, herpes

simplex

kožní

infekce

nekrotizujíc

í fasciitida*

Poruchy krve a

lymfatického

systému

febrilní

neutropenie*,

neutropenie,

leukopenie,

trombocytopenie,

anémie

pancytopenie*,

selhání kostní

dřeně

Poruchy

imunitního

systému

hypersenzitivn

í reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy

anorexie, snížená

chuť k jídlu,

hypokalémie

dehydratace

Syndrom

nádorového

rozpadu

Psychiatrické

poruchy

nespavost

stav zmatenosti,

úzkost

Poruchy

nervového

systému

závrať, bolest

hlavy

intrakraniální

krvácení*,

synkopa,

somnolence,

letargie

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Poruchy oka

krvácení do oka,

krvácení do

spojivek

Srdeční poruchy

perikardiální

výpotek

perikarditida

Cévní poruchy

hypotenze*,

hypertenze,

ortostatická

hypotenze,

hematom

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

dyspnoe, epistaxe

pleurální efuze,

námahová

dyspnoe,

faryngolaryngeál

ní bolest

intersticiáln

í plicní

onemocnění

Gastrointestináln

í poruchy

průjem, zvracení,

zácpa, nevolnost,

bolest břicha

(zahrnuje horní

část

gastrointestinální

ho traktu a

abdominální

diskomfort)

gastrointestinální

krvácení* (včetně

krvácení úst),

hemoroidální

krvácení,

stomatitida,

krvácení dásní,

dyspepsie

Poruchy jater a

žlučových cest

selhání jater*,

progresivní

hepatické

kóma

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

petechie, svědění

(včetně

generalizovaného

), vyrážka,

ekchymóza

purpura, alopecie,

kopřivka, erytém,

makulární vyrážka

akutní febrilní

neutrofilní

dermatóza,

pyoderma

gangrenosum

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

artralgie,

muskuloskeletální

bolest (zahrnuje

bolest zad, kostí a

bolest v končetině)

svalové křeče,

myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest

selhání ledvin*,

hematurie,

zvýšená hladina

sérového

kreatininu

renální

tubulární

acidóza

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

pyrexie*, únava,

astenie, bolest na

hrudi, erytém v

místě vpichu

injekce, bolest v

místě vpichu

injekce, reakce v

místě vpichu

injekce

(nespecifikovaná)

podlitina,

hematom,

ztvrdlina, vyrážka,

svědění, zánět,

změny barvy

kůže, uzlinky a

krvácení (v místě

vpichu),

malátnost,

zimnice, krvácení

v místě katetru

nekróza v

místě

vpichu

Vyšetření

pokles tělesné

hmotnosti

*= vzácně byly hlášeny případy s fatálním průběhem

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hematologické nežádoucí reakce

Nejčastěji hlášené (≥ 10%) hematologické nežádoucí reakce související s léčbou azacitidinem zahrnují

anémii, trombocytopenii, neutropenii, febrilní neutropenii a leukopenii; obvykle stupně 3 nebo 4. Větší

riziko vzniku těchto příhod je během prvních 2 cyklů, potom se u pacientů s úpravou hematologické

funkce objevují s menší četností. Většina hematologických nežádoucích reakcí byla kontrolována

rutinním sledováním kompletního krevního obrazu, a, podle potřeby, pozdějším podáním azacitidinu v

dalším cyklu, profylaktickými antibiotiky a/nebo podpůrnou léčbou růstovým faktorem (např. G-CSF)

v případě neutropenie, a transfuzemi v případě anémie nebo trombocytopenie.

Infekce

Myelosuprese může vést k neutropenii a zvýšenému riziku infekce. U pacientů léčených azacitidinem

byly hlášeny závažné nežádoucí účinky, jako například sepse, zahrnující neutropenickou sepsi, a

pneumonie, některé s fatálními následky. Infekce mohou být léčeny pomocí antiinfektiv spolu s

podpůrnou léčbou růstovým faktorem (např. G-CSF) v případě neutropenie.

Krvácení

U pacientů používajících azacitidin se může objevit krvácení. Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky,

jako například gastrointestinální krvácení a intrakraniální krvácení. U pacientů je nutné sledovat

známky a příznaky krvácení, a to zejména u pacientů s dříve existující nebo s léčbou související

trombocytopenií.

Hypersenzitivita

U pacientů léčených azacitidinem byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce. V případě reakcí

podobných anafylaktickým reakcím je třeba léčbu azacitidinem okamžitě přerušit a zahájit příslušnou

symptomatickou léčbu.

Nežádoucí účinky na kůži a podkoží

Většina nežádoucích účinků na kůži a podkoží souvisela s místem vpichu injekce. Žádný z těchto

nežádoucích účinků nevedl v pivotních studiích k přerušení léčby azacitidinem, nebo ke snížení dávek

azacitidinu. Většina nežádoucích účinků se objevila v prvních 2 cyklech léčby s tendencí snižování

četnosti v dalších cyklech. Nežádoucí účinky podkoží, jako je vyrážka/zánět/svědění v místě vpichu

injekce, vyrážka, erytém a kožní léze mohou vyžadovat doprovodnou léčbu dalšími léčivými

přípravky, například antihistaminiky, kortikosteroidy a nesteroidními protizánětlivými léčivými

přípravky (NSAID). Tyto kožní reakce je nutné odlišit od infekcí měkkých tkání, které se občas

vyskytnou v místě vpichu injekce. Po uvedení přípravku na trh byly při podávání azacitidinu hlášeny

infekce měkkých tkání, zahrnující infekční celulitidu (flegmóna), a nekrotizující fasciitidu, které ve

vzácných případech vedly k úmrtí. Informace o klinické kontrole nežádoucích účinků infekčního

charakteru jsou uvedeny v bodě 4.8 Infekce.

Gastrointestinální nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené gastrointestinální nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem zahrnují

zácpu, průjem, nevolnost a zvracení. Tyto nežádoucí účinky byly léčeny symptomaticky antiemetiky v

případě nevolnost a zvracení, protiprůjmovými prostředky v případě průjmu a laxativy a/nebo

přípravky na změkčení stolice v případě zácpy.

Nežádoucí účinky na ledviny

U pacientů léčených azacitidinem byly hlášeny renální abnormality v rozsahu od zvýšení hladiny

sérového kreatininu a hematurie po renální tubulární acidózu, selhání ledvin a úmrtí (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky na játra

U pacientů s rozsáhlou nádorovou zátěží způsobenou metastatickým rozsevem byl vzácně v průběhu

léčby azacitidinem zaznamenán výskyt jaterního selhání, progresivního jaterního kómatu a úmrtí (viz

bod 4.4).

Srdeční příhody

Údaje z klinické studie umožňující účast pacientů se známou anamnézou kardiovaskulárního nebo

plicního onemocnění prokázaly nárůst srdečních příhod u pacientů s nově diagnostikovanou akutní

myeloidní leukémií léčenou azacitidinem (viz bod 4.4).

Starší populace

K dispozici je pouze omezené množství informací o použití azacitidinu u pacientů ve věku ≥ 85 let (se

14 [5,9%] pacienty ve věku ≥ 85 let léčenými ve studii AZA-AML-001).

Pediatrická populace

Ve studii AZA-JMML-001, bylo 28 pediatrických pacientů (ve věku od 1 měsíce do méně než 18 let)

léčeno přípravkem Azacitidine betapharm pro MDS (n = 10) nebo juvenilní myelomonocytickou

leukemii (JMML) (n = 18), (viz bod 5.1).

Všech 28 pacientů se setkalo s alespoň 1 nežádoucím účinkem a 17 (60,7%) se setkalo alespoň s 1

účinkem spojeným s léčbou. Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky u celé pediatrické populace

byly horečka, hematologické příhody, včetně anemie, trombocytopenie a febrilní neutropenie a

gastroinstestinální příhody, včetně zácpy a zvracení.

U tří (3) subjektů došlo v rámci léčby k náhlé příhodě, která vedla k přerušení podávání léčiva

(horečka, progrese onemocnění a bolest břicha).

Ve studii AZA-AML-004 bylo 7 pediatrických pacientů (ve věku od 2 do 12 let) léčeno přípravkem

Azacitidine betapharm pro AML v molekulárním relapsu po první úplné remisi [CR1] (viz bod 5.1).

Všech 7 pacientů se setkalo s alespoň 1 nežádoucí příhodou související s léčbou. Nejčastěji hlášenými

nežádoucími příhodami byly neutropenie, nauzea, leukopenie, trombocytopenie, průjem a zvýšená

alaninaminotransferáza (ALT). U dvou pacientů došlo v souvislosti s léčbou k příhodě vedoucí k

přerušení podávání léku (febrilní neutropenie, neutropenie).

U omezeného počtu pediatrických pacientů léčených přípravkem Azacitidine betapharm nebyly během

klinické studie identifikovány žádné nové bezpečnostní signály. Celkový bezpečnostní profil byl

konzsitentní s tím, který se vyskytuje u dospělé populace.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Během klinických studií byl hlášen jeden případ předávkování azacitidinem. Po jedné intravenózní

dávce přibližně 290 mg/m

, téměř 4násobku doporučené počáteční dávky, se u pacienta vyskytly

průjem, nevelnost a zvracení.

V případě předávkování je potřeba u pacienta sledovat krevní obraz a je-li nezbytné podat podpůrnou

léčbu. Na předávkování azacitidinem není známa žádná specifická protilátka.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatika, analogy pyrimidinu; ATC kód: L01BC07

Mechanismus účinku

Předpokládá se, že antineoplastické účinky azacitidinu se uskutečňují pomocí mnoha mechanismů

zahrnujících cytotoxicitu na abnormální hematopoetické buňky v kostní dřeni a hypometylaci DNA.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/66667/2020

EMEA/H/C/005075

Azacitidine betapharm (azacitidinum)

Přehled pro přípravek Azacitidine betapharm a proč byl přípravek registrován

v EU

Co je přípravek Azacitidine betapharm a k čemu se používá?

Přípravek Azacitidine betapharm se používá k léčbě dospělých s následujícími onemocněními, pokud

nemohou podstoupit transplantaci hematopoetických kmenových buněk (zákrok, kdy je kostní dřeň

pacienta nahrazena novou kostní dření, která vytváří zdravé buňky):

myelodysplastické syndromy, což je skupina onemocnění, při kterých kostní dřeň vytváří

abnormální krevní buňky, ale nedostatečný počet zdravých krevních buněk. V některých případech

mohou myelodysplastické syndromy vést ke vzniku akutní myeloidní leukemie (nádorového

onemocnění, které postihuje bílé krvinky zvané myeloidní buňky). Přípravek Azacitidine betapharm

se používá u pacientů se středním až vysokým rizikem zhoršení onemocnění vedoucím ke vzniku

akutní myeloidní leukemie nebo k úmrtí,

chronická myelomonocytová leukemie (nádorové onemocnění, které postihuje bílé krvinky zvané

monocyty). Přípravek Azacitidine betapharm se používá v případě, že kostní dřeň obsahuje 10–

29 % abnormálních buněk a nevytváří dostatečné množství bílých krvinek,

akutní myeloidní leukemie, která se vyvinula z myelodysplastického syndromu, pokud kostní dřeň

obsahuje 20–30 % abnormálních buněk,

akutní myeloidní leukemie, pokud kostní dřeň obsahuje více než 30 % abnormálních buněk.

Přípravek Azacitidine betapharm obsahuje léčivou látku azacitidin.

Přípravek Azacitidine betapharm je „generikum“. Znamená to, že přípravek Azacitidine betapharm

obsahuje stejnou léčivou látku a účinkuje stejným způsobem jako „referenční léčivý přípravek“, který

je již v EU registrován, a sice přípravek Vidaza. Více informací o generikách naleznete v příslušném

dokumentu otázek a odpovědí zde

Jak se přípravek Azacitidine betapharm používá?

Výdej přípravku Azacitidine betapharm je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena

a sledována lékařem, který má zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků. Před

Azacitidine betapharm (azacitidinum)

EMA/66667/2020

strana 2/3

podáním přípravku Azacitidine betapharm by pacienti měli dostat léčivé přípravky k prevenci nauzey

(pocitu na zvracení) a zvracení.

Doporučená dávka přípravku Azacitidine betapharm závisí na výšce a tělesné hmotnosti pacienta.

Podává se ve formě injekce pod kůži do horní části paže, stehna nebo břicha každý den po dobu

jednoho týdne, přičemž poté je léčba na tři týdny přerušena. Celé toto čtyřtýdenní období tvoří jeden

„cyklus“. Léčba se podává minimálně po dobu šesti cyklů, a pokud účinkuje, pokračuje se v ní tak

dlouho, dokud je pro pacienta přínosná. Před každým cyklem je třeba zkontrolovat funkce jater

a ledvin a krevní hodnoty. Pokud výrazně klesne počet krevních buněk nebo u pacienta nastanou

problémy s ledvinami, následující léčebný cyklus by měl být odložen, nebo by měla být použita nižší

dávka.

Více informací o používání přípravku Azacitidine betapharm naleznete v příbalové informaci nebo se

obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Azacitidine betapharm působí?

Léčivá látka v přípravku Azacitidine betapharm, azacitidin, patří do skupiny „antimetabolitů”. Azacitidin

je analog cytidinu, což znamená, že je součástí genetického materiálu buněk (RNA a DNA).

Předpokládá se, že jeho působení spočívá ve změně způsobu, jímž buňky aktivují a deaktivují geny,

a v zasahování do tvorby nové RNA a DNA. Očekává se, že tyto činnosti napraví problémy s vývojem

krevních buněk v kostní dřeni, které způsobují myelodysplastická onemocnění, a při leukemii budou

hubit nádorové buňky.

Jak byl přípravek Azacitidine betapharm zkoumán?

Studie přínosů a rizik s léčivou látkou ve schváleném použití již byly provedeny s referenčním léčivým

přípravkem Vidaza, a nemusí se tedy opakovat s přípravkem Azacitidine betapharm.

Stejně jako u všech léčivých přípravků provedla společnost studie kvality přípravku Azacitidine

betapharm. Nebylo potřeba provést „bioekvivalenční“ studie, aby se prokázalo, že přípravek Azacitidine

betapharm se vstřebává podobně jako referenční léčivý přípravek a dosahuje stejných hladin léčivé

látky v krvi. Je to z toho důvodu, že složení přípravku Azacitidine betapharm je shodné se složením

referenčního přípravku a pokud je přípravek podáván injekčně pod kůži, očekává se, že se léčivá látka

v obou přípravcích vstřebává stejně.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Azacitidine betapharm?

Jelikož přípravek Azacitidine betapharm je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Azacitidine betapharm registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo

prokázáno, že přípravek Azacitidine betapharm je srovnatelný s přípravkem Vidaza. Stanovisko

agentury proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Vidaza přínosy přípravku Azacitidine betapharm

převyšují zjištěná rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Azacitidine betapharm (azacitidinum)

EMA/66667/2020

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Azacitidine betapharm?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Azacitidine betapharm, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Azacitidine betapharm průběžně

sledovány. Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Azacitidine betapharm jsou pečlivě

hodnoceny a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Azacitidine betapharm

Další informace o přípravku Azacitidine betapharm jsou k dispozici na internetových stránkách

agentury na adrese ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/azacitidine-betapharm. Na internetových

stránkách agentury jsou rovněž k dispozici informace o referenčním léčivém přípravku.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace