AZACITIDIN SANDOZ 25MG/ML Prášek pro injekční suspenzi

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AZACITIDIN (AZACITIDINUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
L01BC07
INN (Mezinárodní Name):
AZACITIDINE (AZACITIDINE)
Dávkování:
25MG/ML
Léková forma:
Prášek pro injekční suspenzi
Podání:
Subkutánní podání
Jednotky v balení:
1
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
AZACITIDIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 556/18-C
Datum autorizace:
2021-05-07

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls357/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Azacitidin Sandoz

25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi

azacitidinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Azacitidin Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azacitidin Sandoz používat

Jak se přípravek Azacitidin Sandoz používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Azacitidin Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Azacitidin Sandoz

a k čemu se používá

Co je přípravek

Azacitidin Sandoz

Přípravek Azacitidin Sandoz je přípravek k léčbě nádorových onemocnění, který patří do skupiny

léků zvaných antimetabolity. Přípravek Azacitidin Sandoz obsahuje léčivou látku azacitidin.

K čemu se přípravek

Azacitidin Sandoz

používá

Azacitidin Sandoz se používá u dospělých, kteří nemohou podstoupit transplantaci kmenových

buněk, k léčbě:

myelodysplastických syndromů (MDS) s vyšším rizikem

chronické myelomonocytární leukemie (CMML)

akutní myeloidní leukemie (AML).

Jsou to onemocnění, která postihují kostní dřeň a mohou způsobit problémy s normální tvorbou

krvinek.

Jak přípravek

Azacitidin Sandoz

působí

Přípravek Azacitidin Sandoz působí tak, že zamezuje růstu nádorových buněk. Azacitidin se

začleňuje do genetického materiálu buněk (kyselina ribonukleová (RNA) a deoxyribonukleová

(DNA)). Pravděpodobně působí tak, že mění způsob, jakým buňka zapíná a vypíná geny, a také

tím, že narušuje tvorbu nové RNA a DNA. Zdá se, že tímto působením napravuje problémy se

zráním a růstem mladých krvinek v kostní dřeni, které způsobují myelodysplastické poruchy, a

zabíjí rakovinné buňky při leukemii.

Informujte se u svého lékaře nebo zdravotní sestry, pokud máte jakékoliv otázky týkající se

působení přípravku Azacitidin Sandoz nebo toho, proč Vám byl tento přípravek předepsán.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Azacitidin Sandoz

používat

Nepoužívejte přípravek

Azacitidin Sandoz

jestliže jste alergický(á) na azacitidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže máte pokročilou rakovinu jater

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Azacitidin Sandoz se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou:

jestliže máte snížený počet krevních destiček, červených nebo bílých krvinek

jestliže máte onemocnění ledvin

jestliže máte onemocnění jater

jestliže jste někdy měl(a) onemocnění srdce nebo srdeční příhodu (infarkt), anebo jste měl(a)

plicní onemocnění.

Krevní testy

Před zahájením léčby přípravkem Azacitidin Sandoz a na začátku každého léčebného období

(nazývaného cyklus) Vám budou provedeny krevní testy. Tím se kontroluje, zda máte dostatek

krvinek a zda Vaše játra a ledviny správně fungují.

Děti a dospívající

Přípravek Azacitidin Sandoz se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Azacitidin Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat. Přípravek Azacitidin Sandoz může ovlivňovat účinek

jiných léků. Některé léky mohou také ovlivnit účinek přípravku Azacitidin Sandoz.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Přípravek Azacitidin Sandoz se nesmí používat během těhotenství, protože může být škodlivý

pro dítě.

Během léčby přípravkem Azacitidin Sandoz a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používejte

účinnou antikoncepci. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud během léčby přípravkem

Azacitidin Sandoz otěhotníte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Kojení

Během léčby přípravkem Azacitidin Sandoz nesmíte kojit. Není známo, zda se tento přípravek

vylučuje do lidského mateřského mléka.

Plodnost

Muži nesmí po dobu léčby přípravkem Azacitidin Sandoz počít dítě. Během léčby tímto

přípravkem a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používejte účinnou antikoncepci.

Před zahájením léčby se informujte u svého lékaře na možnost uchování spermatu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte ani nepoužívejte nástroje nebo stroje, pokud pocítíte nežádoucí účinky, jako je únava.

3.

Jak se přípravek

Azacitidin Sandoz

používá

Na začátku každého léčebného cyklu Vám lékař před podáním přípravku Azacitidin Sandoz podá

další lék, aby se předešlo pocitu na zvracení a zvracení.

Doporučená dávka přípravku je 75 mg na m

plochy povrchu těla. Lékař určí dávku tohoto

přípravku v závislosti na Vašem celkovém stavu, tělesné výšce a hmotnosti. Lékař bude

sledovat vývoj léčby a podle potřeby může dávku upravit.

Azacitidin Sandoz se podává každý den po dobu jednoho týdne, potom následuje období 3

týdnů bez podávání přípravku. Tento léčebný cyklus se opakuje každé 4 týdny. Obvykle

podstoupíte nejméně 6 léčebných cyklů.

Tento přípravek Vám podá lékař nebo zdravotní sestra jako injekci pod kůži (subkutánně).

Injekce může být podána do stehna, do břicha nebo do horní části paže.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích

účinků:

Ospalost, třes, žloutenka, nadmuté břicho a snadná tvorba podlitin.

Mohou to být

příznaky selhání jater, které Vás může ohrožovat na životě.

Otoky nohou a chodidel, bolest zad, snížené močení, zvýšená žízeň, rychlý

srdeční tep

,

závrať a pocit na zvracení, zvracení nebo snížená chuť k jídlu a pocity zmatenosti,

neklidu nebo

únava

. Mohou to být příznaky selhání ledvin, které Vás může ohrožovat na

životě.

Horečka

. Může být způsobena infekcí v důsledku sníženého počtu bílých krvinek, což Vás

může ohrožovat na životě.

Bolest na hrudi

nebo dušnost, které

mohou

být doprovázen

y

horečkou.

To může být

způsobeno plicní infekcí, označovanou jako pneumonie, a může Vás ohrožovat na životě.

Krvácení.

Například krev ve stolici z důvodu krvácení v žaludku nebo ve střevech nebo

krvácení v hlavě. To mohou být příznaky nízkého počtu krevních destiček v krvi.

Dýchací potíže, otok rtů, svědění nebo vyrážka.

To může být způsobeno alergickou

(hypersenzitivní) reakcí.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10)

snížený počet červených krvinek (anémie). Můžete cítit únavu a slabost.

snížený počet bílých krvinek. To může být doprovázeno horečkou. Jste také více náchylný(á)

k infekcím.

nízký počet krevních destiček (trombocytopenie). Jste více náchylný(á) ke krvácení a tvorbě

podlitin.

zácpa, průjem, pocit na zvracení, zvracení

pneumonie (zápal plic)

bolest na hrudi, dušnost

únava (vyčerpanost)

reakce v místě vpichu injekce projevující se zarudnutím, bolestí nebo kožní reakcí

ztráta chuti k jídlu

bolest kloubů

podlitiny

vyrážka

červené nebo nachové skvrny pod kůží

bolest břicha

svědění

horečka

bolest v nosu nebo hrdle

závrať

bolest hlavy

potíže se spaním (nespavost)

krvácení z nosu

bolest svalů

slabost (astenie)

ztráta tělesné hmotnosti

nízká hladina draslíku v krvi.

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

krvácení v hlavě

infekce krve způsobená bakteriemi (sepse). Může být způsobena nízkou hladinou bílých

krvinek v krvi.

selhání kostní dřeně. To může způsobit nízké hladiny červených a bílých krvinek a krevních

destiček.

typ anémie (chudokrevnosti), kdy je snížen počet červených a bílých krvinek a krevních

destiček

močová infekce

virová infekce způsobující tvorbu oparů (herpes)

krvácení z dásní, krvácení v žaludku nebo střevech, krvácení z konečníku způsobené

hemoroidy (hemoroidální krvácení), krvácení do oka, podkožní krvácení nebo krvácení do

kůže (modřiny)

krev v moči

vředy v ústech nebo na jazyku

změny kůže v místě vpichu injekce. To může zahrnovat otok, zatvrdlinu, podlitinu, krvácení

do kůže (modřina), vyrážku, svědění a změny v barvě kůže.

zarudnutí kůže

kožní infekce (infekční celulitida-flegmóna)

infekce v nosu a krku nebo bolest v krku

zánět nebo zahlenění nosu nebo dutin (zánět vedlejších nosních dutin)

vysoký nebo nízký krevní tlak (hypertenze nebo hypotenze)

dušnost při pohybu (námahová dušnost)

bolest v krku a oblasti hlasivek

špatné trávení

letargie

pocit celkové nevolnosti

úzkost

zmatenost

ztráta vlasů

selhání ledvin

dehydratace (nedostatek tekutin)

bílý povlak pokrývající jazyk, vnitřní stranu tváře a někdy horní patro dutiny ústní, dásně a

mandle (plísňová infekce v dutině ústní)

mdloby

pokles krevního tlaku při přechodu do vzpřímené polohy (ortostatická hypotenze) vedoucí

k závrati při vstávání nebo sedání

spavost, ospalost (somnolence)

krvácení v souvislosti se zavedeným katetrem

onemocnění postihující střeva, které může vést k horečce, zvracení a bolesti břicha (zánět

střevních výchlipek)

tekutina kolem plic (pleurální výpotek)

třesavka (zimnice)

svalové křeče

vyvýšená svědivá vyrážka na kůži (kopřivka)

hromadění tekutiny kolem srdce (výpotek v osrdečníku).

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

alergická (hypersenzitivní) reakce

třes

selhání jater

velké, švestkově zbarvené, vystouplé, bolestivé skvrny na kůži, doprovázené horečkou

bolestivé vředy na kůži (pyoderma gangrenosum)

zánět osrdečníku - obalu okolo srdce (perikarditida).

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000)

suchý kašel

bezbolestné otoky konečků prstů (paličkovité prsty)

syndrom nádorového rozpadu – metabolické komplikace, které se mohou objevit v průběhu

léčby zhoubného onemocnění a někdy i bez léčby. Tyto komplikace jsou způsobené

produktem odumírajících nádorových buněk a mohou zahrnovat změny chemického složení

krve, zvýšené hodnoty draslíku, fosforu, kyseliny močové a snížené hodnoty vápníku v krvi,

což vede ke změnám funkce ledvin, srdečního rytmu, epileptickým záchvatům/křečím a někdy

k úmrtí.

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu)

infekce hlubších vrstev kůže, která se rychle šíří, přičemž dochází k poškození kůže a tkáně, a

může Vás ohrozit na životě (nekrotizující fasciitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní

ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Azacitidin Sandoz

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku

lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Za uchovávání přípravku Azacitidin Sandoz je zodpovědný Váš lékař, lékárník nebo zdravotní

sestra. Jsou také zodpovědní za přípravu a správnou likvidaci nespotřebovaného přípravku

Azacitidin Sandoz.

Neotevřené injekční lahvičky tohoto přípravku

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

K okamžitému použití

Poté, co je suspenze připravena, musí se podat do 60 minut.

Pro pozdější použití

Jestliže je k rekonstituci použita nechlazená voda pro injekci, musí se rekonstituovaná suspenze

okamžitě po rekonstituci umístit do chladničky (2-8 °C). Zde je možné ji uchovávat maximálně

24 hodin.

Jestliže je k rekonstituci použita chlazená (2-8 °C) voda pro injekci, musí se rekonstituovaná

suspenze okamžitě po rekonstituci umístit do chladničky (2-8 °C). Zde je možné ji uchovávat

maximálně 36 hodin při uchovávání v injekční lahvičce a 30 hodin při uchovávání v injekční

stříkačce.

Před podáním se má stříkačka naplněná rekonstituovanou suspenzí nechat po dobu až 30 minut,

aby dosáhla pokojové teploty (20-25 ºC).

Nepožívejte tento léčivý přípravek, jsou-li v suspenzi přítomny velké částice.

6.

Obsah balení a další

informace

Co přípravek

Azacitidin Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je azacitidinum. Jedna injekční lahvička obsahuje azacitidinum 100 mg. Po

rekonstituci ve 4 ml vody pro injekci obsahuje rekonstituovaná suspenze azacitidinum 25

mg/ml.

Pomocnou látkou je mannitol (E 421).

Jak přípravek

Azacitidin Sandoz

vypadá a co obsahuje toto balení

Azacitidin Sandoz je bílý prášek pro injekční suspenzi a dodává se ve skleněné injekční lahvičce

s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem a plastovým odtrhovacím víčkem, která obsahuje 100

mg azacitidinu. Injekční lahvička je vložena do papírové krabičky.

Velikost balení: 1 injekční lahvička.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Sachsen-Anhalt, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito náz

vy:

Nizozemsko

Azacitidine Sandoz 25 mg/ml, poeder voor suspensie voor injectie

Rakousko

Azacitidin Sandoz 25 mg/ml – Pulver zur Herstellung einer

Injektionssuspension

Belgie

Azacitidin Sandoz 25 mg/ml poeder voor suspensie voor injectie

Bulharsko

Азацитидин Сандоз 25 mg/ml прах за инжекционна суспензия

Německo

Azacitidin HEXAL 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer

Injektionssuspension

Dánsko

Azacitidine Sandoz

Řecko

Azacitidine/Sandoz 25 mg/ml κόνις για ενέσιμο εναιώρημα

Španělsko

Azacitidina Sandoz 25mg/ml polvo para suspensión inyectable EFG

Finsko

Azacitidine Sandoz

Francie

AZACITIDINE SANDOZ 25 mg/ml poudre pour suspension

injectable

Chorvatsko

Azacitidin Sandoz 25 mg/ml prašak za suspenziju za injekciju

Maďarsko

Azacitidin Sandoz 25 mg/ml por szuszpenziós injekcióhoz

Irsko

Azacitidine Rowex 25 mg/ml Powder for suspension for injection

Island

Azacitidine Sandoz

Itálie

Azacitidina Sandoz

Norsko

Azacitidine Sandoz

Polsko

Azacitidine Sandoz

Portugalsko

Azacitidina Sandoz

Rumunsko

Azacitidină Sandoz 25 mg/ml pulbere pentru suspensie injectabilă

Švédsko

Azacitidine Sandoz

Slovinsko

Azacitidin Sandoz 25 mg/ml prašek za suspenzijo za injiciranje

Slovenská republika

Azacitidine Sandoz 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu

Velká Británie

Azacitidine Sandoz 25 mg/ml powder for suspension for injection

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 23. 6. 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Doporučení pro bezpečné zacházení

Přípravek Azacitidin Sandoz je cytotoxický léčivý přípravek a jako u jiných potenciálně

toxických látek je třeba při manipulaci a přípravě azacitidinové suspenze postupovat opatrně.

Mají být dodržovány postupy ke správné manipulaci a likvidaci protinádorových léčivých

přípravků.

Jestliže se rekonstituovaný azacitidin dostane do kontaktu s kůží, okamžitě postižené místo

pečlivě omyjte mýdlem a vodou. Pokud přijde do kontaktu se sliznicemi, opláchněte je pečlivě

vodou.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny níže (viz „Postup rekonstituce“).

Postup rekonstituce

Přípravek Azacitidin Sandoz je nutno rekonstituovat vodou pro injekci. Dobu použitelnosti

rekonstituovaného léčivého přípravku je možné prodloužit rekonstitucí chlazenou (2-8 °C) vodou

pro injekci.

Podrobnosti o uchovávání rekonstituovaného přípravku jsou uvedeny níže.

Je třeba si připravit následující pomůcky:

Injekční lahvičku (lahvičky) azacitidinu, injekční lahvičku (lahvičky) s vodou pro

injekci, nesterilní chirurgické rukavice, alkoholové tampóny, 5ml injekční stříkačku

(stříkačky) s jehlou (jehlami).

Natáhněte 4 ml vody pro injekci do stříkačky a ujistěte se, že ve stříkačce není žádný

vzduch.

Vsuňte jehlu se stříkačkou obsahující 4 ml vody pro injekci přes pryžový uzávěr injekční

lahvičky s azacitidinem a vstříkněte vodu pro injekci do injekční lahvičky.

Po vyjmutí stříkačky a jehly je třeba injekční lahvičku rázně protřepat, až se utvoří

rovnoměrná kalná suspenze. Po rekonstituci obsahuje jeden ml suspenze 25 mg

azacitidinu (100 mg/4 ml). Rekonstituovaný přípravek je homogenní, kalná suspenze, bez

sraženin. Pokud suspenze obsahuje velké částice nebo sraženiny, musí se zlikvidovat. Po

rekonstituci suspenzi nefiltrujte, mohlo by dojít k odstranění léčivé látky. Je potřeba vzít

v úvahu, že filtry jsou obsaženy v některých adaptérech, jehlách a uzavřených systémech;

proto se tyto systémy nesmí používat pro podání léčivého přípravku po rekonstituci.

Očistěte pryžový uzávěr a vsuňte do injekční lahvičky novou stříkačku s jehlou. Injekční

lahvičku je třeba otočit dnem vzhůru a zkontrolujte, že špička jehly je pod hladinou

kapaliny. Natáhněte píst zpět a odeberte množství léčivého přípravku potřebné pro jednu

dávku a ujistěte se, že ve stříkačce není žádný vzduch. Vytáhněte jehlu se stříkačkou z

injekční lahvičky a jehlu zlikvidujte.

Pevně připojte novou subkutánní jehlu (doporučuje se velikost 25 G) ke stříkačce. Do

jehly se před injekcí nemá nasát žádná suspenze, aby se snížil výskyt lokálních reakcí v

místě aplikace.

Pokud je třeba více než jedna injekční lahvička, zopakujte všechny výše uvedené kroky

pro přípravu suspenze. U dávek vyžadujících více než jednu injekční lahvičku se má

dávka rovnoměrně rozdělit, např. dávka 150 mg = 6 ml, 2 stříkačky, každá se 3 ml.

Vzhledem k retenci v injekční lahvičce a jehle nemusí být možné nasát veškerou

suspenzi z injekční lahvičky.

Obsah stříkačky s dávkou se musí těsně před podáním resuspendovat. Před podáním se

má stříkačka naplněná rekonstituovanou suspenzí nechat vytemperovat po dobu až 30

minut, aby dosáhla teploty přibližně 20-25 ºC. Pokud je uplynulá doba delší než 30

minut, suspenze se musí náležitě zlikvidovat a je třeba připravit novou. Při resuspendaci

otáčejte rázně stříkačku mezi dlaněmi, až vznikne jednolitá kalná suspenze. Pokud

suspenze obsahuje velké částice nebo sraženiny, musí se zlikvidovat.

Uchovávání rekonstituovaného přípravku

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím rekonstituovaného přípravku Azacitidin

Sandoz připraveného za použití nechlazené vody pro injekci byla prokázána na dobu 60 minut při

25 °C a na dobu 24 hodin při 2-8 °C při uchovávání v injekční lahvičce i v injekční stříkačce.

Doba použitelnosti rekonstituovaného léčivého přípravku může být prodloužena, pokud se

k rekonstituci použije chlazená (2-8 °C) voda pro injekci. Při použití chlazené vody pro injekci

(2-8 °C) byla chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím rekonstituovaného

léčivého přípravku prokázána na dobu 36 hodin při 2-8 °C při uchovávání v injekční lahvičce a

na dobu 30 hodin při 2-8 °C při uchovávání v injekční stříkačce.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C.

Výpočet jednotlivé dávky

Celková dávka podle plochy povrchu těla (body surface area, BSA) se vypočte následujícím

způsobem:

Celková dávka (mg) = dávka (mg/m

) x BSA (m

Následující tabulka je uvedena pouze jako příklad výpočtu jednotlivé dávky azacitidinu na

základě průměrné hodnoty BSA 1,8 m

Dávka mg/m

(% doporučené

počáteční dávky)

Celková dávka

vycházející z BSA

1,8 m

Potřebný počet

injekčních lahviček

Celkové potřebné

množství

rekonstituované

suspenze

75 mg/m

(100 %)

135 mg

2 injekční lahvičky

5,4 ml

37,5 mg/m

(50 %)

67,5 mg

1 injekční lahvička

2,7 ml

25 mg/m

(33 %)

45 mg

1 injekční lahvička

1,8 ml

Způsob podání

Po rekonstituci suspenzi nefiltrujte.

Rekonstituovaný přípravek Azacitidin Sandoz se podává subkutánní injekcí (jehlu vsunout pod

úhlem 45-90°), za použití jehly o velikosti 25 G, do horní části paže, do stehna nebo do břicha.

Dávky větší než 4 ml se mají aplikovat do dvou různých míst.

Místa vpichu injekce je třeba střídat. Další injekce je třeba podávat nejméně 2,5 cm od

předchozího místa a nikdy ne do citlivého místa, do podlitiny, do zarudlého nebo zatvrdlého

místa.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Přečtěte si celý dokument

1/19

Sp. zn. sukls357/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Azacitidin Sandoz 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje azacitidinum 100 mg.

Po rekonstituci obsahuje jeden ml suspenze azacitidinum 25 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční suspenzi.

Bílý lyofilizovaný prášek.

4.

KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Přípravek Azacitidin Sandoz je indikován k léčbě dospělých pacientů, kteří nejsou způsobilí pro

transplantaci hematopoetických kmenových buněk (haematopoietic stem cell transplantation,

HSCT), s:

myelodysplastickými syndromy (MDS) intermediárního rizika 2. stupně a vysokého rizika

podle Mezinárodního prognostického skórovacího systému (International Prognostic Scoring

System, IPSS)

chronickou myelomonocytární leukemií (CMML) s 10-29 % blastů v kostní dřeni bez

myeloproliferativního onemocnění

akutní myeloidní leukemií (AML) s 20-30 % blastů a dysplazií ve více buněčných liniích,

podle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO)

AML s > 30 % blastů v kostní dřeni podle klasifikace WHO.

4.2

Dávkování a způsob

podání

Léčba přípravkem Azacitidin Sandoz má být zahájena a sledována lékařem zkušeným v používání

chemoterapeutických látek. Pacienti mají být premedikováni antiemetiky kvůli nauzee a zvracení.

Dávkování

Doporučená počáteční dávka pro první léčebný cyklus pro všechny pacienty bez ohledu na výchozí

hematologické laboratorní hodnoty je 75 mg/m

plochy povrchu těla, podávaná denně subkutánní

injekcí po dobu 7 dnů, po kterých následuje období 21 dnů bez podávání přípravku (28denní

léčebný cyklus).

Doporučuje se, aby byli pacienti léčeni minimálně 6 cykly. Léčba má trvat tak dlouho, dokud je

přínosem pro pacienta, nebo do progrese onemocnění.

2/19

Pacienty je třeba sledovat ohledně hematologické odpovědi/toxicity a renální toxicity (viz bod 4.4).

Může být třeba odložit zahájení dalšího cyklu nebo snížit dávku, jak je popsáno níže.

Labor

atorní testy

Před zahájením léčby a před každým léčebným cyklem se mají provést jaterní testy, stanovit

hladina sérového kreatininu a sérového bikarbonátu. Kompletní krevní obraz se má vyšetřit před

zahájením léčby a podle potřeby ke sledování odpovědi a toxicity, nejméně však před každým

léčebným cyklem.

Úprava dávky z důvodu hematologické toxicity

Hematologická toxicita je definována jako nejnižší krevní obraz dosažený za daný cyklus (nadir),

jestliže je počet trombocytů ≤ 50,0 x 10

/l a/nebo absolutní počet neutrofilů (Absolute Neutrophil

Count, ANC) ≤ 1 x 10

Úprava počtu je definována jako zvýšení počtu v buněčné linii (buněčných liniích), ve které

(kterých) byla pozorována hematologická toxicita, o nejméně polovinu rozdílu mezi hodnotou

nadir a výchozím počtem plus hodnota nadir (tj. krevní obraz při úpravě ≥ hodnota nadir + (0,5 x

[výchozí hodnota – hodnota nadir])).

Pacienti bez snížených výchozích hodnot krevního obrazu

(tj. počet leukocytů ≥ 3,0 x 10

9

/l a ANC ≥

1,5 x 10

9

/l a počet trombocytů ≥ 75,0 x 10

9

/l) před první léčbou

Jestliže je po léčbě přípravkem Azacitidin Sandoz pozorována hematologická toxicita, má být

následující cyklus léčby odložen až do doby, kdy se obnoví počet trombocytů a ANC. Jestliže je

úprava dosažena do 14 dnů, není třeba snížit dávku. Pokud však úprava nebyla dosažena do 14 dnů,

musí být dávka snížena podle následující tabulky. Po úpravě dávky je třeba obnovit trvání cyklu na

dobu 28 dnů.

Hodnota nadir

% dávky v dalším cyklu, jestliže

úprava* nebyla dosažena do 14 dnů

ANC (x 10

Trombocyty (x 10

≤ 1,0

≤ 50,0

50 %

> 1,0

> 50,0

100 %

*Úprava počtu = krevní obraz ≥ hodnota nadir + (0,5 x [výchozí hodnota – hodnota nadir])

Pacienti se sníženými výchozími hodnotami krevního obrazu

(tj. počet leukocytů < 3,0 x 10

9

/l nebo

ANC < 1,5 x 10

9

/l nebo počet trombocytů < 75,0 x 10

9

/l) před

první léčbou

Jestliže je po léčbě přípravkem Azacitidin Sandoz snížení počtu leukocytů nebo ANC nebo

trombocytů oproti původnímu počtu před léčbou ≤ 50 % nebo větší než 50 %, ale se zlepšením

v diferenciaci některé buněčné linie, není třeba následující cyklus odkládat ani upravit dávku.

Jestliže je snížení počtu leukocytů nebo ANC nebo trombocytů větší než 50 % oproti původnímu

počtu před léčbou a nedojde ke zlepšení v diferenciaci buněčných linií, má být následující cyklus

léčby přípravkem Azacitidin Sandoz odložen až do doby, kdy se obnoví počet trombocytů a ANC.

Jestliže je úprava dosažena do 14 dnů, není třeba snížit dávku. Pokud však úprava nebyla dosažena

do 14 dnů, má být stanovena celularita kostní dřeně. Jestliže je celularita kostní dřeně > 50 %, není

třeba upravit dávku. Jestliže je celularita kostní dřeně ≤ 50 %, je třeba odložit léčbu a snížit dávku

podle následující tabulky:

Celularita kostní dřeně

% dávky v dalším cyklu, jestliže úprava nebyla dosažena do 14 dnů

Úprava* ≤ 21 dnů

Úprava* > 21 dnů

15-50 %

100 %

50 %

< 15 %

100 %

33 %

*Úprava počtu = krevní obraz ≥ hodnota nadir + (0,5 x [výchozí hodnota – hodnota nadir])

3/19

Po úpravě dávky je třeba obnovit trvání cyklu na dobu 28 dnů.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Pro starší pacienty není doporučena žádná specifická úprava dávky. Protože u starších pacientů je

vyšší pravděpodobnost snížené funkce ledvin, může být u nich vhodné sledovat funkci ledvin.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientům s poruchou funkce ledvin lze azacitidin podávat bez úpravy úvodní dávky (viz bod 5.2).

Jestliže dojde k nevysvětlitelnému snížení hladin sérového bikarbonátu na méně než 20 mmol/l, je

třeba v dalším cyklu snížit dávku o 50 %. Jestliže dojde k nevysvětlitelnému zvýšení sérového

kreatininu nebo dusíku močoviny v krvi (blood urea nitrogen, BUN) na hodnoty ≥ 2krát vyšší, než

jsou výchozí hodnoty a nad horní hranici normy (upper limit of normal, ULN), má být další cyklus

odložen až do doby návratu k normálním nebo výchozím hodnotám a dávka v dalším léčebném

cyklu se má snížit o 50 % (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

Formální studie u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny (viz bod 4.4). Pacienti s

těžkou poruchou jater mají být pozorně sledováni ohledně výskytu nežádoucích účinků. U pacientů

s poruchou funkce jater není před začátkem léčby doporučena žádná specifická úprava počáteční

dávky. Následné úpravy dávky mají být provedeny v závislosti na hematologických laboratorních

hodnotách. Přípravek Azacitidin Sandoz je kontraindikován u pacientů s pokročilými maligními

nádory jater (viz body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost azacitidinu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Rekonstituovaný přípravek Azacitidin Sandoz se podává subkutánní injekcí do horní části paže, do

stehna nebo do břicha. Místa vpichu injekce je třeba střídat. Další injekce je třeba podávat nejméně

2,5 cm od předchozího místa a nikdy ne do citlivého místa, do podlitiny, do zarudlého nebo

zatvrdlého místa.

Suspenze se po rekonstituci nesmí filtrovat. Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před

jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pokročilé maligní nádory jater (viz bod 4.4).

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro

použití

Hematologická toxicita

Léčba azacitidinem je spojena s výskytem anémie, neutropenie a trombocytopenie, zejména během

prvních 2 cyklů (viz bod 4.8). Kompletní krevní obraz je třeba provádět podle potřeby ke sledování

odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem. Po podání doporučené dávky

pro první cyklus se další dávka pro následující cykly může snížit nebo se její podání může odložit v

4/19

závislosti na hodnotách nadir a hematologické odpovědi (viz bod 4.2). Pacienti musí být

upozorněni, aby okamžitě hlásili výskyt horečky. Pacientům i lékařům se také doporučuje, aby si

všímali jakýchkoli známek a příznaků krvácení.

Porucha funkce jater

Formální studie u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny. U pacientů s vysokou

nádorovou zátěží z důvodu metastazujícího onemocnění bylo během léčby azacitidinem hlášeno

progresivní hepatální kóma i úmrtí, a to obzvlášť u pacientů s výchozí hodnotou sérového albuminu

< 30 g/l. Azacitidin je kontraindikován u pacientů s pokročilými maligními nádory jater (viz bod

4.3).

Porucha funkce ledvin

pacientů

léčených

intravenózně

azacitidinem

kombinaci

dalšími

chemoterapeutickými

přípravky byly hlášeny renální abnormality počínaje zvýšenou hladinou sérového kreatininu až po

selhání

ledvin

úmrtí.

pacientů

chronickou

myeloidní

leukémií

(CML),

léčených

azacitidinem a etoposidem, se navíc vyvinula tubulární acidóza, definovaná jako pokles hladiny

sérového bikarbonátu na < 20 mmol/l ve spojení s alkalickou močí a hypokalemií (sérový draslík <

3 mmol/l). Jestliže dojde k nevysvětlitelnému snížení hladiny sérového bikarbonátu (< 20 mmol/l)

nebo ke zvýšení hladiny sérového kreatininu nebo BUN, je třeba dávku snížit nebo její podání

odložit (viz bod 4.2).

Pacienti mají být poučeni, že je nezbytné neprodleně nahlásit vznik oligurie a anurie ošetřujícímu

lékaři.

Přestože nebyly zaznamenány žádné klinicky významné rozdíly ve frekvenci nežádoucích účinků u

pacientů s normální funkcí ledvin ve srovnání s pacienty s poruchou funkce ledvin, je nutné u

pacientů s poruchou funkce ledvin pozorně sledovat toxicitu, protože azacitidin a/nebo jeho

metabolity jsou vylučovány zejména ledvinami (viz bod 4.2).

Laboratorní testy

Před zahájením léčby a před každým léčebným cyklem se mají provést jaterní testy, stanovit

hladina sérového kreatininu a sérového bikarbonátu. Kompletní krevní obraz se má provádět před

zahájením léčby a podle potřeby ke sledování odpovědi a toxicity, nejméně však před každým

léčebným cyklem, viz také bod 4.8.

Onemocnění srdce a plic

Pacienti s anamnézou těžkého městnavého srdečního selhání, klinicky nestabilního srdečního

onemocnění nebo onemocnění plic byli z pivotních registračních studií (AZA PH GL 2003 CL 001

a AZA-AML-001) vyřazeni, a proto nebyla u těchto pacientů stanovena bezpečnost a účinnost

azacitidinu. Nedávné údaje z klinického hodnocení u pacientů se známou anamnézou

kardiovaskulárního nebo plicního onemocnění prokázaly významně zvýšený výskyt srdečních

příhod v souvislosti s azacitidinem (viz bod 4.8). Z toho důvodu je doporučeno při předepisování

azacitidinu těmto pacientům postupovat s obezřetností. Před léčbou a v průběhu léčby je třeba

zvážit kardiopulmonální vyšetření.

Nekrotizující fasciitida

U pacientů léčených azacitidinem byla hlášena nekrotizující fasciitida včetně případů s fatálním

průběhem. U pacientů, u kterých se rozvine nekrotizující fasciitida, se má terapie azacitidinem

ukončit a má se urychleně zahájit vhodná léčba.

Syndrom nádorového rozpadu

U pacientů s vysokým nádorovým zatížením před započetím léčby je riziko vzniku syndromu

nádorového rozpadu. Tyto pacienty je třeba pozorně sledovat a přijmout příslušná opatření.

5/19

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy

interakce

Na základě in vitro údajů se metabolismus azacitidinu nezdá být zprostředkován izoenzymy

cytochromu P450 (CYP), UDP-glukuronosyltransferázou (UGT), sulfotransferázou (SULT) a

glutathiontransferázou (GST); interakce spojené s těmito metabolickými enzymy in vivo se proto

považují za nepravděpodobné.

Klinicky významné inhibiční nebo indukční účinky azacitidinu na enzymy cytochromu P450 jsou

nepravděpodobné (viz bod 5.2).

Nebyly provedeny žádné formální klinické studie lékových interakcí s azacitidinem.

4.6

Fertilita, těhotenství a

kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku a muži musí používat během léčby a ještě 3 měsíce po ukončení terapie

účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání azacitidinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na myších

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Na

základě výsledků studií na zvířatech a mechanismu účinku se azacitidin nemá používat během

těhotenství, zejména během prvního trimestru, pokud to není nezbytně nutné. V každém

individuálním případě je nutné zvážit přínosy léčby oproti možnému riziku pro plod.

Kojení

Není známo, zda se azacitidin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Z

důvodu potenciálních závažných nežádoucích účinků na kojené dítě je kojení během léčby

azacitidinem kontraindikováno.

Fertilita

Údaje o účincích azacitidinu na fertilitu člověka nejsou k dispozici. U zvířat byly při použití

azacitidinu zdokumentovány nežádoucí reakce na plodnost samců (viz bod 5.3). Muže je třeba

upozornit, aby po dobu léčby nepočali dítě a používali během léčby a ještě 3 měsíce po jejím

ukončení účinnou antikoncepci. Před zahájením léčby se má mužům doporučit, aby se informovali

o možnosti uchování spermatu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat

stroje

Azacitidin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při používání

azacitidinu byla hlášena únava. Z tohoto důvodu je doporučena při řízení nebo obsluhování strojů

opatrnost.

4.8

Nežádoucí

účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Dospělá populace s MDS, CMML a AML (20

-

30 % blastů v kostní dřeni)

Nežádoucí účinky považované za možné nebo pravděpodobně související s podáváním azacitidinu

se objevily u 97 % pacientů.

Nejčastěji zaznamenané závažné nežádoucí účinky v pivotní studii (AZA PH GL 2003 CL 001),

které byly rovněž hlášeny v podpůrných studiích (CALGB 9221 a CALGB 8921), zahrnují febrilní

neutropenii (8 %) a anémii (2,3 %). Další závažné nežádoucí účinky z těchto 3 studií zahrnují

infekce, jako je neutropenická sepse (0,8 %) a pneumonie (2,5 %) (některé s fatálními následky),

6/19

trombocytopenii (3,5 %), hypersenzitivní reakce (0,25 %) a případy krvácení (např. cerebrální

krvácení [0,5 %], gastrointestinální krvácení [0,8 %] a intrakraniální krvácení [0,5 %]).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem byly hematologické reakce

(71,4 %), zahrnující trombocytopenii, neutropenii a leukopenii (obvykle stupně 3-4),

gastrointestinální případy (60,6 %) zahrnující nauzeu, zvracení (obvykle stupně 1-2) nebo reakce v

místě aplikace injekce (77,1 %, obvykle stupně 1-2).

Dospělá populace ve věku 65 let nebo více s AML s > 30 % blastů v kostní dřeni

Nejčastěji zaznamenané závažné nežádoucí účinky (≥ 10 %) ve studii AZA-AML-001 v ramenu

s azacitidinem zahrnují febrilní neutropenii (25,0 %), pneumonii (20,3 %) a pyrexii (10,6 %). Další,

méně často hlášené závažné nežádoucí účinky v ramenu s azacitidinem zahrnují sepsi (5,1 %),

anémii (4,2 %), neutropenickou sepsi (3,0 %), infekci močových cest (3,0 %), trombocytopenii (2,5

%), neutropenii (2,1 %), celulitidu (2,1 %), závrať (2,1 %) a dyspnoe (2,1 %).

Nejčastěji hlášené (≥ 30 %) nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem byly

gastrointestinální nežádoucí účinky zahrnující zácpu (41,9 %), nauzeu (39,8 %) a průjem (36,9 %),

(obvykle stupně 1-2), celkové poruchy a reakce v místě aplikace zahrnující pyrexii (37,7 %;

obvykle stupně 1-2) a hematologické nežádoucí účinky zahrnující febrilní neutropenii (32,2 %) a

neutropenii (30,1 %), (obvykle stupně 3-4).

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Tabulka 1 níže obsahuje nežádoucí účinky související s léčbou azacitidinem zaznamenané

v hlavních klinických studiích s MDS a AML a během sledování po uvedení přípravku na trh.

Četnosti jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10),

méně časté (≥ 1/1 000 až < 1 /100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky

seřazeny podle klesající závažnosti. Nežádoucí účinky jsou v níže uvedené tabulce zařazeny podle

nejvyšší frekvence, ve které byly pozorovány v kterékoli z hlavních klinických studií.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s MDS nebo AML léčených azacitidinem

(v

klinických studiích a po uvedení přípravku

na trh)

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

7/19

Infekce a

infestace

pneumonie*

(zahrnující

bakteriální,

virovou a

mykotickou),

nasofaryngitida

sepse*

(zahrnující

bakteriální,

virovou a

mykotickou),

neutropenická

sepse*, infekce

dýchacího traktu

(zahrnuje infekci

horních cest

dýchacích a

bronchitidu),

infekce

močových cest,

celulitida

(flegmóna),

diverkulitida,

orální mykotická

infekce,

sinusitida,

faryngitida,

rinitida, herpes

simplex, kožní

infekce

nekrotizující

fasciitida*

Poruchy krve a

lymfatického

systému

febrilní

neutropenie*,

neutropenie,

leukopenie,

trombocytopenie,

anémie

pancytopenie*,

selhání kostní

dřeně

Poruchy

imunitního

systému

hypersenzitiv

ní reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy

anorexie, snížená

chuť k jídlu,

hypokalemie

dehydratace

syndrom

nádorového

rozpadu

Psychiatrické

poruchy

insomnie

stav zmatenosti,

úzkost

Poruchy

nervovéh

o

systému

závrať, bolest

hlavy

intrakraniální

krvácení*,

synkopa,

somnolence,

letargie

Poruchy oka

krvácení do oka,

krvácení do

spojivek

Srdeční poruchy

perikardiální

výpotek

perikarditida

Cévní poruchy

hypotenze*,

hypertenze,

ortostatická

hypotenze,

hematom

8/19

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

dyspnoe, epistaxe

pleurální efuze,

námahová

dyspnoe,

faryngolaryngeál

í bolest

intersticiál

ní plicní

onemocněn

Gastrointestináln

í poruchy

průjem, zvracení,

zácpa, nauzea,

bolest břicha

(zahrnuje

epigastrium

a abdominální

diskomfort)

gastrointestinální

krvácení*

(včetně krvácení

v dutině ústní),

hemoroidální

krvácení,

stomatitida,

krvácení dásní,

dyspepsie

Poruchy jater a

žlučových cest

selhání jater*,

progresivní

hepatální

kóma

Po

ruchy kůže a

podkožní tkáně

petechie, svědění

(včetně

generalizovaného),

vyrážka,

ekchymóza

purpura,

alopecie,

kopřivka,

erytém,

makulózní

vyrážka

akutní febrilní

neutrofilní

dermatóza,

pyoderma

gangrenosum

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové

tkáně

artralgie,

muskuloskeletální

bolest (zahrnuje

bolest zad, kostí a

bolest v končetině)

svalové spazmy,

myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest

selhání ledvin*,

hematurie,

zvýšená hladina

sérového

kreatininu

renální

tubulární

acidóza

Celkové po

ruchy

a reakce v místě

aplikace

pyrexie*, únava,

astenie, bolest na

hrudi, erytém v

místě vpichu

injekce, bolest v

místě vpichu

injekce, reakce v

místě vpichu

injekce

(nespecifikovaná)

podlitina,

hematom,

indurace,

vyrážka, pruritus,

zánět, změny

barvy kůže,

uzlíky a krvácení

(v místě vpichu),

malátnost,

zimnice,

krvácení v místě

katetru

nekróza

v místě

vpichu

Vyšetření

pokles tělesné

hmotnosti

* = vzácně byly hlášeny fatální případy

9/19

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hematologické nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené (≥ 10 %) hematologické nežádoucí účinky související s léčbou azacitidinem

zahrnují anémii, trombocytopenii, neutropenii, febrilní neutropenii a leukopenii, obvykle stupně 3

nebo 4. Větší riziko vzniku těchto nežádoucích účinků je během prvních 2 cyklů, potom se u

pacientů s úpravou hematologické funkce objevují s menší četností. Většina hematologických

nežádoucích účinků byla kontrolována rutinním sledováním kompletního krevního obrazu a podle

potřeby pozdějším podáním azacitidinu v dalším cyklu, profylaktickými antibiotiky a/nebo

podpůrnou léčbou růstovým faktorem (např. G-CSF) v případě neutropenie, a transfuzemi v

případě anémie nebo trombocytopenie.

Infekce

Myelosuprese může vést k neutropenii a zvýšenému riziku infekce. U pacientů léčených

azacitidinem byly hlášeny závažné nežádoucí účinky, jako například sepse zahrnující

neutropenickou sepsi, a pneumonie, některé s fatálními následky. Infekce mohou být léčeny

pomocí antiinfektiv spolu s podpůrnou léčbou růstovým faktorem (např. G-CSF) v případě

neutropenie.

Krvácení

U pacientů používajících azacitidin se může objevit krvácení. Byly hlášeny závažné nežádoucí

účinky, jako je gastrointestinální a intrakraniální krvácení. U pacientů je nutné sledovat známky a

příznaky krvácení, a to zejména u pacientů s dříve existující nebo s léčbou související

trombocytopenií.

Hypersenzitivita

U pacientů léčených azacitidinem byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce. V případě reakcí

podobných anafylaktickým reakcím je třeba léčbu azacitidinem okamžitě přerušit a zahájit

příslušnou symptomatickou léčbu.

Nežádoucí účinky týkající se kůže

a podkoží

Většina nežádoucích účinků týkajících se kůže a podkoží souvisela s místem aplikace injekce.

Žádný z těchto nežádoucích účinků nevedl v pivotních studiích k přerušení léčby azacitidinem,

nebo ke snížení dávek azacitidinu. Většina nežádoucích účinků se objevila v prvních 2 cyklech s

tendencí snižování četnosti v dalších cyklech. Subkutánní nežádoucí účinky, jako je

vyrážka/zánět/svědění v místě vpichu injekce, vyrážka, erytém a kožní léze mohou vyžadovat

doprovodnou léčbu dalšími léčivými přípravky, například antihistaminiky, kortikosteroidy a

nesteroidními protizánětlivými léčivými přípravky (NSAID). Tyto kožní reakce je nutné odlišit od

infekcí měkkých tkání, které se občas vyskytnou v místě vpichu injekce. Po uvedení přípravku na

trh byly při podávání azacitidinu hlášeny infekce měkkých tkání, zahrnující infekční celulitidu

(flegmóna), a nekrotizující fasciitidu, které ve vzácných případech vedly k úmrtí. Informace o

klinické léčbě nežádoucích účinků infekčního charakteru jsou uvedeny v bodě 4.8 Infekce.

Gastrointestinální nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené gastrointestinální nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem zahrnují

zácpu, průjem, nauzeu a zvracení. Tyto nežádoucí účinky byly léčeny symptomaticky antiemetiky

v případě nauzey a zvracení, protiprůjmovými přípravky v případě průjmu a laxativy a/nebo

přípravky na změkčení stolice v případě zácpy.

Renální nežádoucí účinky

U pacientů léčených azacitidinem byly hlášeny renální abnormality v rozsahu od zvýšení hladiny

sérového kreatininu a hematurie po renální tubulární acidózu, selhání ledvin a úmrtí (viz bod 4.4).

Hepatální nežádoucí účinky

pacientů

rozsáhlou

nádorovou

zátěží

způsobenou

metastatickým

rozsevem

vzácně

10/19

v průběhu léčby azacitidinem zaznamenán výskyt jaterního selhání, progresivního jaterního kómatu

a úmrtí (viz bod 4.4).

Srdeční příhody

Údaje z klinického hodnocení umožňujícího účast pacientů se známou anamnézou

kardiovaskulárního nebo plicního onemocnění prokázaly statisticky významný nárůst srdečních

příhod u pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií léčenou azacitidinem (viz

bod 4.4).

Starší populace

K dispozici je pouze omezené množství informací o použití azacitidinu u pacientů ve věku ≥ 85 let

(se 14 [5,9 %] pacienty ve věku ≥ 85 let ve studii AZA-AML-001).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Během klinických studií byl hlášen jeden případ předávkování azacitidinem. Po jedné intravenózní

dávce přibližně 290 mg/m

, téměř 4násobku doporučené počáteční dávky, se u pacienta vyskytly

průjem, nauzea a zvracení.

V případě předávkování je potřeba u pacienta sledovat krevní obraz, a je-li nezbytné, podat

podpůrnou léčbu. Na předávkování azacitidinem není známo žádné specifické antidotum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatika, analoga pyrimidinu; ATC kód: L01BC07

Mechanismus účinku

Předpokládá se, že cytostatické účinky azacitidinu se uskutečňují pomocí mnoha mechanismů

zahrnujících cytotoxicitu na abnormální hematopoetické buňky v kostní dřeni a hypometylaci

DNA. Cytotoxický účinek azacitidinu může být výsledkem řady mechanismů, včetně inhibice

DNA, RNA a proteinové syntézy, inkorporace do RNA a DNA a aktivace drah vedoucích k

poškození DNA. Neproliferující buňky jsou na azacitidin relativně necitlivé. Inkorporace

azacitidinu do DNA má za následek deaktivaci DNA metyltransferáz, což vede k hypometylaci

DNA. Hypometylace DNA aberantně metylovaných genů zapojených do regulace normálního

buněčného cyklu, diferenciace a dráhy buněčné smrti mohou mít za následek opětovnou exprimaci

genů a obnovení funkcí potlačujících tvorbu nádorů u nádorových buněk. Relativní význam

hypometylace DNA oproti cytotoxicitě nebo jiným účinkům azacitidinu na klinické výsledky nebyl

stanoven.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dospělá populace (MDS, CMML a AML [20

-

30 % blastů v kostní dřeni])

Účinnost a bezpečnost azacitidinu byly studovány v mezinárodní, multicentrické, kontrolované,

otevřené, randomizované, komparativní studii fáze 3 s paralelními skupinami (AZA PH GL 2003

CL 001) u dospělých pacientů s: myelodysplastickými syndromy (MDS) intermediárního rizika 2.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace