AviPro IBD

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AviPro IBD Lyofilizát pro suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AviPro IBD Lyofilizát pro suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • IMUNOPREPARÁT PRO AVES
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935075 - 1 x 1000 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/134/94-C
 • Datum autorizace:
 • 02-02-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AviPro® IBD

Lyofilizát pro přípravu suspenze.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Lohmann Animal Health GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 4,

D-27472 Cuxhaven

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AviPro® IBD

Lyofilizát pro přípravu suspenze.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium, živý, kmen Cu-1M

min. 10

– max.

*EID

= 50% infekční dávka pro kuřecí embrya: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % embryí,

která byla naočkována virem.

Pomocné látky:

Dihydrát hydrogenforforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, monohydrát laktózy,

odstředěné mléko.

Vzhled: šedobílá peleta.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace zdravých, vnímavých kuřat proti infekční burzitidě (IBD/Gumboro).

Nástup imunity:

3 týdny

Trvání imunity po druhé vakcinaci:

14 týdnů

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcína může způsobit přechodnou depleci Fabriciovy burzy. Toto nezpůsobuje imunosupresi.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kuřata kura domácího od 7. dne věku.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jedna dávka (min. 10

) by měla být kuřatům podána v pitné vodě, rozprašováním (sprejem)

nebo do spojivkového vaku.

Doba vakcinace je závislá na mnoha faktorech včetně hladiny mateřských protilátek, plemeni ptáků,

infekčnímu tlaku a podmínkách chovu.

Obecně je doporučen následující vakcinační program:

V chovech, kde je rozdílná hladina mateřských protilátek mezi ptáky nebo ptáci pochází z různých

zdrojů, je doporučena vakcinace 2x.

Brojleři:

- s nízkou/žádnou hladinou mateřských protilátek -

7. den věku

- s vysokou hladinou mateřských protilátek -

14. den věku

Nosnice/chovní ptáci:

První vakcinace od 3. – 4. týdne věku. Druhá vakcinace je doporučena o 3 – 7 dní později zejména

v chovech, kde je rozdílná hladina protilátek. Vakcinace by měla být provedena dříve v závislosti na

hladině mateřských protilátek a na infekčním tlaku.

Podání v

pitné vodě:

Stanovte množství vakcinačních dávek a množství požadované vody (viz níže). Neotevírejte

více lékovek než je určeno na jednu budovu nebo na jedno zařízení, aby nedošlo k chybám při

míchání.

Ověřte si, že veškerá zařízení použitá pro vakcinaci (trubičky, napáječky, atd.) jsou důkladně

očištěna a zbavena zbytků detergentů, dezinfekčních prostředků atd.

Zajistěte, že je voda chladná, čistá a bez obsahu detergentů, dezinfekčních prostředků atd.

Používejte pouze čistou nechlorovanou vodu a vodu bez iontů kovů. Přídavek sušeného

nízkotučného odstředěného mléka (tj. <1% tuku) v množství 2-4 g/l vody nebo odstředěného

mléka v množství 20-40 ml/l vody může mít pozitivní vliv na stabilitu vakcíny. 10 minut před

naředěním vakcíny je třeba odstředěné mléko důkladně smíchat s vodou.

Uzávěr láhve s vakcínou otevřete pod vodou a obsah kompletně rozřeďte. Láhev důkladně

vypláchněte a její obsah zcela vyprázdněte.

Voda přítomná v napájecím systému se musí před vakcinací spotřebovat. Potrubí, které je

dosud naplněné vodou, je třeba před aplikací suspenze s vakcínou vypustit.

Vakcínu je nutné spotřebovat v průběhu 2 hodin. Vzhledem k tomu, že se pitný režim u kuřat

stále mění, může se stát, že bude nutné pitnou vodu na 2-3 hodiny před vakcinací odebrat, aby

se zajistilo, že všichni ptáci budou během fáze vakcinace pít.

Každý pták musí dostat přiměřenou dávku vakcíny.

V ideálním případě by měla být vakcína podána v množství vody, které je ptáky spotřebováno

do 2 hodin. Obecně podejte rozpuštěnou vakcínu do chladné a čisté vody v poměru 1 000

dávek vakcíny do 1 litru vody pro 1 000 jednodenních kuřat, např. 10 litrů je potřeba pro

1 000 deseti denních kuřat. V horkém počasí se může dané množství zvýšit až do maximálně

40 litrů na 1 000 ptáků. Při pochybnostech se den před podáním vakcíny stanoví příjem vody.

Rozpuštěnou vakcínu podejte okamžitě ptákům. Ujistěte se, že ptáci nemají během vakcinace

přístup k nemedikované vodě.

Naředěná vakcína musí být chráněna před přímým slunečním zářením a teplotou nad 25°C!

Obsah otevřené lahvičky by měl být spotřebován najednou.

Připraví se jen takový objem vakcíny, který bude aplikován do 2 hodin.

Podání do spojivkového vaku:

Zařízení používané k aplikaci do spojivkového vaku by mělo být čisté, zbaveno zbytků detergentů a

dezinfekčních prostředků a mělo by být používáno pouze k vakcinaci.

K přípravě vakcíny použijte 34 ml převařené a vychlazené vody na 1 000 dávek vakcíny.

Na lékovku se nasadí kapkový dávkovač. Po odtažení spodního víčka se aplikuje 1 kapka

(odpovídající průměrně 34 µl) do spojivkového vaku jednoho oka každého ptáka.

Podání rozprašováním (sprejem):

Množství vody potřebné ke sprejování závisí na několika faktorech, jako je věk ptáků, teplota, počet

ptáků v chovu a samozřejmě zařízení, které je používané ke sprejování. Množství vody je mezi 250 a

1 000 ml/ 1 000 ptáků. Ptáci jsou sprejováni rovnoměrně ve vzdálenosti 30 – 40 cm.

Během a po vakcinaci by se měla vypnout ventilace, aby se zabránilo víření.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinujte pouze zdravou drůbež.

Zabraňte stresu před, během a po vakcinaci.

Ujistěte se, že pitná voda a napáječky jsou bez detergentů a dezinfekčních prostředků.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Po naředění podle návodu spotřebujte do 2 hodin.

Naředěnou vakcínu chraňte před přímým slunečním zářením a teplotou na 25

C. Chraňte před mrazem.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Nepoužívat u nosnic ve snášce.

Vakcinační virus je vylučován trusem až po dobu 9 dní a může se přenést na nevakcinovaná kuřata.

Zabraňte přenosu na nosnice ve snášce.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního prostředku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

1000 dávek, 2500 dávek, 5000 dávek, 10 000 dávek

10 x 1000 dávek, 10 x 2500 dávek, 10 x 5000 dávek a 10 x 10 000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo: 97/134/94-C

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

POUZE PRO ZVÍŘATA