Avastin

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
bevacizumab
Dostupné s:
Roche Registration GmbH
ATC kód:
L01FG01
INN (Mezinárodní Name):
bevacizumab
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Breast Neoplasms; Ovarian Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell
Terapeutické indikace:
Bevacizumab v kombinaci chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin je indikován k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem tlustého střeva nebo konečníku. Bevacizumab v kombinaci s paklitaxelem je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem prsu. Pro další informace, jak je pro lidský epidermální růstový faktor receptor 2 (HER2) stav. Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem prsu, u kterých léčba jinou chemoterapií možnosti včetně taxany antracykliny nebo není považováno za vhodné. Pacienti, kteří užívali režimy obsahující taxan a antracyklin v adjuvantním režimu během posledních 12 měsíců, by neměli být léčeni přípravkem Avastin v kombinaci s kapecitabinem. Pro další informace týkající se HER2 stavu. Bevacizumab, navíc k chemoterapii na bázi platiny, je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s neresekabilním pokročilým, metastazujícím nebo rekurentním nemalobuněčný
Přehled produktů:
Revision: 60
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000582
Datum autorizace:
2005-01-12
EMEA kód:
EMEA/H/C/000582

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 27-07-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 01-07-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 01-07-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 01-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 01-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 27-07-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Avastin 25 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

bevacizumabum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Avastin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Avastin používat

Jak se přípravek Avastin používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Avastin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Avastin a k čemu se používá

Přípravek Avastin obsahuje léčivou látku bevacizumab, což je humanizovaná monoklonální protilátka

(typ bílkoviny, která je normálně produkována imunitním systémem a která pomáhá v boji proti

infekci a nádorům). Bevacizumab se selektivně váže na bílkovinu zvanou lidský vaskulární

endoteliální růstový faktor (zkratka anglického názvu je VEGF), který se nachází na výstelce krevních

a lymfatických cév v těle. Bílkovina VEGF způsobuje růst krevních cév v nádorech, a tyto krevní cévy

dodávají nádoru živiny a kyslík. Jestliže se bevacizumab naváže na bílkovinu VEGF, zastaví se růst

nádoru blokováním růstu krevních cév dodávajících živiny a kyslík do nádoru.

Přípravek Avastin je lék používaný k léčbě dospělých pacientů s pokročilým onkologickým

onemocněním tlustého střeva nebo konečníku. Přípravek Avastin bude podáván s chemoterapií

obsahující fluoropyrimidinový lék.

Přípravek Avastin se dále používá k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím nádorovým

onemocněním prsu. U pacientek s nádory prsu bude podáván v kombinaci s chemoterapeutickým

léčivým přípravkem zvaným paklitaxel nebo kapecitabin.

Přípravek Avastin se používá rovněž k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným

plicním karcinomem. Přípravek Avastin bude podáván spolu s chemoterapeutickým režimem

obsahujícím platinu.

Přípravek Avastin se používá rovněž k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným

plicním karcinomem, pokud u buněk karcinomu dochází ke specifické mutaci proteinu nazývaného

receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR). Přípravek Avastin bude podáván v kombinaci

s erlotinibem.

Přípravek Avastin se používá rovněž k léčbě dospělých pacientů s pokročilým karcinomem ledviny.

Při léčbě pacientů s karcinomem ledviny je podáván s dalším lékem nazývaným interferon.

Přípravek Avastin se používá rovněž k léčbě dospělých pacientek s pokročilým epitelovým nádorem

vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice. Při léčbě pacientek s epitelovým nádorem

vaječníků, vejcovodů nebo primárním nádorem pobřišnice je podáván v kombinaci s karboplatinou a

paklitaxelem.

Při léčbě dospělých pacientek s pokročilým epiteliálním nádorem vaječníků, vejcovodů nebo

primárním nádorem pobřišnice, jejichž onemocnění se znovu projevilo v odstupu nejméně 6 měsíců

od doby, kdy byly naposledy léčeny režimem chemoterapie obsahujícím platinu, se přípravek Avastin

podává v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem nebo v kombinaci s karboplatinou a

paklitaxelem.

Při léčbě dospělých pacientek s pokročilým epiteliálním nádorem vaječníků, vejcovodů nebo

primárním nádorem pobřišnice, jejichž onemocnění se znovu projevilo v odstupu kratším než 6 měsíců

od doby, kdy byly naposledy léčeny režimem chemoterapie obsahujícím platinu, se přípravek Avastin

podává v kombinaci s paklitaxelem, topotekanem nebo pegylovaným liposomálním doxorubicinem.

Přípravek Avastin se také používá u dospělých pacientek k léčbě přetrvávajícího, rekurentního nebo

metastazujícího karcinomu děložního čípku. Přípravek Avastin má být podán v kombinaci

s paklitaxelem a cisplatinou nebo alternativně, u pacientek, které nemohou být léčeny platinou,

s paklitaxelem a topotekanem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Avastin používat

Nepoužívejte přípravek Avastin

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na bevacizumab nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na produkty z buněk vaječníků čínských křečíků nebo

na jiné rekombinantní lidské nebo humanizované protilátky.

jestliže jste těhotná.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Avastin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

Je možné, že léčba přípravkem Avastin může zvýšit riziko proděravění střevní stěny. Jestliže

trpíte zánětlivým břišním onemocněním (např. máte-li divertikulitidu, žaludeční vředy, kolitidu

způsobenou chemoterapií), informujte, prosím, svého lékaře.

Přípravek Avastin může zvýšit riziko vzniku abnormálního propojení mezi dvěma orgány nebo

cévami. Pokud máte přetrvávající, opakující se nebo metastazující nádorové onemocnění

děložního čípku, může být zvýšeno riziko vzniku spojení mezi pochvou a různými částmi

střeva.

Tento lék může zvýšit riziko krvácení nebo zvýšit riziko problémů při hojení rány po operaci.

Jestliže se chystáte podstoupit chirurgický zákrok, jestliže jste podstoupil(a) během posledních

28 dnů chirurgický zákrok a máte po něm stále nezhojenou ránu, neměl(a) byste tento přípravek

používat.

Přípravek Avastin může zvýšit riziko vzniku závažných infekcí kůže nebo hlouběji pod kůží

uložených tkání, zejména v případě, že již dříve došlo k proděravění střevní stěny nebo nastaly

problémy při hojení rány.

Přípravek Avastin může zvýšit riziko vzniku vysokého krevního tlaku. Jestliže máte vysoký

krevní tlak, který není upraven léky na hypertenzi, poraďte se se svým lékařem. Je důležité se

před zahájením léčby přípravkem Avastin přesvědčit, že Váš krevní tlak je pod kontrolou.

Pokud máte nebo jste měl(a) aneurysma (výduť, rozšíření a oslabení stěny cévy) nebo trhlinu ve

stěně cévy.

Tento lék zvyšuje riziko výskytu bílkovin v moči, zejména jestliže máte vysoký krevní tlak.

Riziko vzniku krevních sraženin v tepnách (druh krevních cév) může být vyšší, jestliže je Vám

více než 65 let, máte diabetes (cukrovku) nebo se Vám v minulosti v tepnách tvořily krevní

sraženiny. Informujte, prosím, svého lékaře, protože tyto krevní sraženiny mohou způsobit

srdeční záchvat a cévní mozkovou příhodu.

Přípravek Avastin může zvyšovat rovněž riziko vzniku krevních sraženin v žilách (druh

krevních cév).

Tento lék může způsobovat krvácení, zejména krvácení z nádoru. Informujte, prosím, svého

lékaře, jestliže Vy nebo Vaši blízcí příbuzní mají potíže s krvácením nebo berete-li z jakéhokoli

důvodu léky na „zředění krve“.

Je možné, že přípravek Avastin může způsobovat krvácení v mozku nebo jeho okolí.

Informujete, prosím, svého lékaře, pokud máte metastázy nádoru v mozku.

Je možné, že přípravek Avastin může zvýšit riziko krvácení v plicích, včetně vykašlávání nebo

vyplivování krve. Informujte, prosím, svého lékaře, pokud jste toto již dříve pozoroval(a).

Přípravek Avastin může zvýšit riziko oslabení srdeční činnosti. Je důležité, aby byl Váš lékař

informován, že jste někdy užíval(a) antracykliny (např. doxorubicin, specifický druh

chemoterapie užívaný při léčbě některých nádorů) nebo jste podstoupil(a) radioterapii oblasti

hrudníku nebo máte onemocnění srdce.

Tento lék může způsobovat infekce a snížení počtu neutrofilů (druh krvinek, které jsou důležité

v boji proti bakteriím).

Je možné, že přípravek Avastin může vést k přecitlivělosti a/nebo reakci na infuzi (reakce

na injekci léku). Informuje, prosím, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud jste již

dříve měl(a) problémy po injekci, např. točení hlavy, pocit slabosti (pocit na omdlení), dušnost,

otoky nebo kožní vyrážku.

Při léčbě přípravkem Avastin byl pozorován vzácný neurologický nežádoucí účinek nazývaný

syndrom zadní reverzibilní encefalopatie (PRES). Jestliže máte bolest hlavy, poruchy vidění,

jste zmatený(á) nebo máte záchvaty s vysokým krevním tlakem nebo bez vysokého krevního

tlaku, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem, i když jste některý z těchto výše zmíněných projevů

zaznamenal(a) pouze v minulosti.

Před zahájením léčby přípravkem Avastin nebo v jejím průběhu:

ihned informujte svého lékaře a zubního lékaře, pokud máte nebo jste měl(a) bolest v ústech,

zubech a/nebo čelisti, zduření nebo bolavé místo v ústech, necitlivost nebo pocit tlaku v čelisti,

nebo Vám vypadl zub.

pokud máte podstoupit invazivní ošetření zubů nebo chirurgický zákrok v ústech, informujte

svého zubního lékaře, že jste léčen(a) přípravkem Avastin, a to zejména, pokud jste nebo jste

byl(a) léčen(a) bisfosfonáty podávanými do žíly.

Před zahájením léčby přípravkem Avastin Vám může být doporučeno vyšetření zubním lékařem.

Děti a dospívající

Použití přípravku Avastin u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože u této skupiny

pacientů bezpečnost a prospěch nebyly stanoveny.

Odumírání kostní tkáně (osteonekróza) v kostech jiných než čelistních bylo hlášeno u pacientů

mladších 18 let léčených přípravkem Avastin.

Další léčivé přípravky a přípravek Avastin

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Kombinace přípravku Avastin s dalším lékem nazývaným sunitinib-malát (užívaným k léčbě nádorů

ledvin a zažívacího traktu) může způsobit závažné nežádoucí účinky. Poraďte se se svým lékařem, aby

bylo jisté, že tyto dva léky nebudou kombinovány.

Informujte svého lékaře, pokud jste léčen(a) režimy s platinou nebo taxany pro nádor plic nebo

metastazující karcinom prsu. Kombinace přípravku Avastin s těmito léky může zvýšit riziko

závažných nežádoucích účinků.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste v poslední době podstoupil(a) radioterapii nebo ji právě

podstupujete.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jestliže jste těhotná, nesmíte tento lék používat. Avastin může poškodit Vaše nenarozené dítě, jelikož

může zabránit tvorbě nových krevních cév. Váš lékař Vám doporučí užívat vhodnou antikoncepci

během léčby Avastinem, a také po dobu následujících šesti měsíců po podání poslední dávky

Avastinu.

Jestliže jste těhotná nebo během léčby Avastinem otěhotníte nebo těhotenství plánujete, ihned to

oznamte svému ošetřujícímu lékaři.

V průběhu léčby a šest měsíců po podání poslední dávky Avastinu nesmíte kojit své dítě, neboť tento

přípravek může ovlivnit růst a rozvoj Vašeho dítěte.

Přípravek Avastin může ovlivnit plodnost žen. O více informací požádejte svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete užívat jakýkoliv

lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebylo prokázáno, že by Avastin snižoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Byly však hlášeny

stavy ospalosti a bezvědomí při používání přípravku Avastin. Pokud se u Vás vyskytnou příznaky,

které ovlivní Váš zrak nebo koncentraci nebo schopnost reagovat, neřiďte ani neobsluhujte stroje,

dokud příznaky nevymizí.

Důležité údaje o některých složkách přípravku Avastin

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Avastin používá

Dávkování a četnost podání

Potřebné dávky Avastinu závisí na Vaší tělesné hmotnosti a typu nádorového onemocnění, které je

třeba léčit. Doporučovaná dávka odpovídá 5 mg, 7,5 mg, 10 mg nebo 15 mg na kilogram tělesné

hmotnosti. Váš lékař Vám předepíše dávky Avastinu, které budou pro Vás vhodné. Avastin Vám bude

podáván jednou za 2 nebo 3 týdny. Počet infuzí, které Vám budou podány, bude záviset na tom, jak

na Vás bude léčba působit; měl(a) byste tento přípravek používat tak dlouho, dokud Avastin brání

dalšímu růstu nádoru. Váš lékař Vás bude o postupu léčby informovat.

Způsob a cesta podání

Injekční lahvičku neprotřepávejte. Avastin je koncentrát pro infuzní roztok. V závislosti na dávce,

kterou Vám lékař předepíše, bude část nebo celý obsah lahvičky Avastinu před použitím zředěn 0,9%

roztokem chloridu sodného. Lékař nebo zdravotní sestra Vám podá tento zředěný roztok Avastinu ve

formě nitrožilní infuze (odkapávání do žíly). První infuze Vám bude podána během 90 minut. Jestliže

budete první infuzi snášet dobře, druhá infuze Vám bude podána během 60 minut. Další infuze mohou

být podávány během 30 minut.

Podávání přípravku Avastin musí být dočasně přerušeno, jestliže

se u Vás objeví vysoký krevní tlak, vyžadující léčbu léky na vysoký krevní tlak,

máte problémy s hojením ran po chirurgickém zákroku,

jestliže se chystáte podstoupit chirurgický zákrok.

Podávání přípravku Avastin musí být trvale ukončeno, jestliže se objeví

vysoký krevní tlak, který nelze ovlivnit léky na snížení vysokého krevního tlaku; nebo závažné

náhlé zvýšení krevního tlaku,

přítomnost bílkoviny v moči, doprovázená otoky,

perforace (díra) ve střevech,

abnormální trubicovité spojení nebo průchod mezi průdušnicí a jícnem, mezi vnitřními orgány a

kůží, mezi pochvou a různými částmi střeva nebo mezi ostatními tkáněmi, které normálně

nejsou propojené (píštěl), a Váš lékař je považuje za závažné,

závažné infekce kůže nebo hlouběji pod kůží uložených tkání,

krevní sraženina v tepnách,

krevní sraženina v cévách plic,

jakékoli závažné krvácení.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Avastin, než jste měl(a)

může se objevit silná migréna. Jestliže se vyskytne, ihned to oznamte svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Avastin

Váš lékař určí, kdy Vám bude podána další dávka Avastinu. Informujte se u svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Avastin

Přerušení léčby Avastinem může zastavit účinek proti růstu nádoru. Léčbu nepřerušujte, dokud se

neporadíte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Při podávání Avastinu společně s chemoterapií se projevily níže uvedené nežádoucí účinky. To však

neznamená, že byly způsobeny pouze Avastinem.

Alergické reakce

Pokud budete mít alergickou reakci, informujte okamžitě lékaře nebo jiný zdravotnický personál.

K příznakům mohou patřit: obtíže při dýchání, nebo bolest na hrudníku. Můžete pozorovat rovněž

návaly horka, zarudnutí kůže nebo vyrážku, zimnici a třesavku, pocit nevolnosti (pocit na zvracení)

nebo zvracení.

Vyhledejte pomoc ihned, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků.

závažným nežádoucím účinkům, které mohou být

velmi časté

(mohou postihnout více než

1 pacienta z 10),

patří:

vysoký krevní tlak,

pocit necitlivosti nebo brnění v rukou či nohou,

snížení počtu krvinek, včetně bílých krvinek, které pomáhají bojovat proti infekcím (což může

být doprovázeno horečkou) a krevních destiček, které napomáhají srážení krve,

pocit slabosti a bez energie,

únavnost,

průjem, pocit na zvracení, zvracení a bolest břicha.

závažným nežádoucím účinkům, které mohou být

časté

(mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100),

patří:

perforace (proděravění) střev,

krvácení, včetně krvácení v plicích u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem,

blokování tepen krevní sraženinou,

blokování žil krevní sraženinou,

blokování cév v plicích krevní sraženinou,

blokování žil v dolních končetinách krevní sraženinou,

selhávání srdce,

problémy s hojením ran po větších chirurgických zákrocích,

zarudnutí, odlupování, citlivost, bolesti nebo vytváření puchýřů na prstech rukou nebo

chodidlech,

snížení počtu červených krvinek,

nedostatek energie,

žaludeční a střevní potíže,

bolest svalů a kloubů, svalová slabost,

sucho v ústech v kombinaci se žízní a/nebo snížené množství moči nebo tmavě zabarvená moč,

zánět sliznice úst a střev, plic a dýchacích cest, reprodukčních a močových cest,

bolest v ústech a v jícnu (trubice, která vede z úst do žaludku), která může být bodavá a

způsobovat obtíže při polykání,

bolest, včetně bolesti hlavy, bolesti zad a bolesti v oblasti pánve a řitního otvoru,

lokalizované nahromadění hnisu,

infekce, zejména infekce krve nebo močového měchýře,

nedostatečné prokrvení mozku nebo mozková příhoda,

ospalost,

krvácení z nosu,

zvýšený tep srdce (puls),

neprůchodnost střev,

změny nalezené při vyšetření moči (bílkovina v moči),

zadýchávání nebo nízká koncentrace kyslíku v krvi,

infekce kůže nebo hlubších vrstev pod kůží,

píštěl: abnormální trubicovité spojení mezi vnitřními orgány a kůží nebo jinými tkáněmi, které

nejsou za normálních okolností spojeny, včetně spojení mezi pochvou a střevem u pacientek

s nádorem děložního čípku.

K možným závažným nežádoucím účinkům s

neznámou

četností (četnost nelze z dostupných údajů

určit) patří:

závažné infekce kůže nebo hlouběji pod kůží uložených tkání, především pokud se u Vás

vyskytlo proděravění střevní stěny nebo problémy s hojením ran,

alergické reakce (příznaky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, zarudnutí obličeje, vyrážku,

nízký krevní tlak nebo vysoký krevní tlak, nízkou koncentraci kyslíku v krvi, bolest na hrudi

nebo pocit na zvracení/zvracení),

negativní dopad u žen na schopnost mít děti (další doporučení viz odstavec níže s uvedenými

nežádoucími účinky),

stav mozku, který se projevuje příznaky, ke kterým patří záchvaty, bolesti hlavy, zmatenost a

poruchy vidění (syndrom zadní reverzibilní encefalopatie),

příznaky naznačující změny normální funkce mozku (bolesti hlavy, poruchy vidění, zmatenost

nebo záchvaty) a vysoký krevní tlak,

rozšíření a oslabení stěny cévy nebo trhlina ve stěně cévy (aneurysmata a arteriální disekce),

ucpání velmi malých (malé) cév(y) v ledvinách,

abnormálně vysoký krevní tlak v krevních cévách plic, který způsobuje, že pravá strana srdce

pracuje více než obvykle,

proděravění nosní přepážky (chrupavky rozdělující nosní dírky),

proděravění žaludku nebo střev,

otevřená rána nebo proděravění žaludku či tenkého střeva (příznaky mohou zahrnovat bolesti

břicha, pocit plnosti, černou dehtovitou stolici nebo krev ve stolici nebo ve zvratcích),

krvácení z dolní části tlustého střeva,

léze v dásních s odkrytou čelistní kostí, které se nehojí a mohou být spojeny s bolestí a zánětem

okolní tkáně (další doporučení viz odstavec níže s uvedenými nežádoucími účinky),

proděravění žlučníku (příznaky a známky mohou zahrnovat bolest břicha, horečku a pocit

na zvracení/zvracení).

Vyhledejte pomoc co nejdříve, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z níže uvedených nežádoucích

účinků.

Mezi

velmi časté

(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) nežádoucí účinky, které nebyly

závažné, jsou zahrnuty:

zácpa,

nechutenství,

horečka,

obtíže s očima (včetně zvýšené tvorby slz),

poruchy řeči,

změny chuti,

rýma,

suchá kůže, olupující se kůže a zánět kůže, změna barvy kožního pigmentu,

pokles tělesné hmotnosti,

krvácení z nosu.

Mezi

časté

(mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100) nežádoucí účinky, které nebyly závažné, jsou

zahrnuty:

změny hlasu a chrapot.

U pacientů starších 65 let je zvýšené riziko výskytu následujících nežádoucích účinků:

výskyt krevních sraženin v cévách, které mohou způsobit mozkovou mrtvici nebo srdeční

infarkt,

pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček, které napomáhají srážení krve,

průjem,

nevolnost,

bolesti hlavy,

únava,

vysoký krevní tlak.

Přípravek Avastin může také způsobit změny v laboratorních testech prováděných Vaším lékařem.

Tyto testy zahrnují: pokles počtu bílých krvinek, především neutrofilů (druh bílých krvinek, které

napomáhají organismu v boji s infekcemi), přítomnost bílkovin v moči, snížení hladiny draslíku v krvi,

sodíku nebo fosforu (minerál) v krvi, zvýšení hladiny glukózy v krvi, zvýšení hladiny alkalické

fosfatázy (enzym) v krvi, zvýšení hladiny kreatininu v séru (bílkovina měřená krevním testem

ke zjištění, jak dobře Vám fungují ledviny), snížení hladiny hemoglobinu (hemoglobin se nachází

v červených krvinkách, které přenášejí kyslík), které mohou být závažné.

Bolest v ústech, zubech a/nebo čelisti, zduření nebo bolavé místo v ústech, necitlivost nebo pocit tlaku

v čelisti, nebo Vám vypadl zub. To mohou být známky a příznaky poškození kosti čelisti

(osteonekrózy). Pokud se objeví kterýkoli z těchto příznaků, informujte ihned svého lékaře a zubního

lékaře.

Ženy před přechodem (ženy, které mají menstruační cyklus) mohou pozorovat nepravidelnosti cyklu

nebo vynechání menstruace a poruchy plodnosti. Pokud zvažujete mít děti, prodiskutujte toto se svým

lékařem před zahájením léčby.

Přípravek Avastin byl vyvinut a uzpůsoben k léčbě zhoubných nádorů podáním injekce do krevního

oběhu. Není vyvinut a uzpůsoben k injekcím podávaným do oka. Není proto registrován k použití

tímto způsobem. Pokud je přípravek Avastin injekčně podán přímo do oka (neschválené použití),

mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

infekce nebo záněty oční bulvy,

zarudnutí oka, malé částečky nebo skvrny v zorném poli (plovoucí tělíska), bolest oka,

záblesky světla s plovoucími tělísky vedoucí ke ztrátě části zraku,

zvýšený nitrooční tlak,

krvácení do oka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Avastin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“

a na nálepce injekční lahvičky za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Infuzní roztoky je třeba použít ihned po jejich naředění. Nejsou-li použity okamžitě, doba a podmínky

uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba

neměla být delší než 24 hodin při 2 °C - 8 °C, pokud infuzní roztoky nebyly připraveny ve sterilním

prostředí. Pokud ředění proběhlo ve sterilním prostředí, přípravek Avastin je stabilní po dobu 30 dní

při 2 °C - 8 °C a navíc po dobu dalších 48 hodin při 2 °C - 30 °C.

Nepoužívejte přípravek Avastin, pokud si všimnete jakýchkoli pevných částic nebo změny barvy.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Avastin obsahuje

Léčivou látkou je bevacizumabum. Jeden mililitr koncentrátu obsahuje bevacizumabum 25 mg,

při doporučeném naředění vzniká roztok o koncentraci 1,4 až 16,5 mg/ml.

Jedna injekční lahvička se 4 ml obsahuje 100 mg bevacizumabu, což při doporučeném naředění

odpovídá 1,4 mg/ml.

Jedna injekční lahvička se 16 ml obsahuje 400 mg bevacizumabu, což při doporučeném

naředění odpovídá 16,5 mg/ml.

Dalšími složkami jsou dihydrát trehalózy, fosforečnan sodný (viz bod 2 „Důležité údaje o

některých složkách přípravku Avastin“), polysorbát 20 a voda pro injekci.

Jak přípravek Avastin vypadá a co obsahuje toto balení

Avastin je koncentrát pro infuzní roztok. Koncentrát je čirá, bezbarvá až světle hnědá

tekutina ve skleněné injekční lahvičce s pryžovou zátkou. Jedna injekční lahvička obsahuje 100 mg

bevacizumabu ve 4 ml roztoku nebo 400 mg bevacizumabu v 16 ml roztoku. Jedno balení přípravku

Avastin obsahuje jednu injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Německo

Výrobce

Roche Pharma AG

Emil-Barrell-Str. 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Německo

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Avastin 25 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje bevacizumabum* 25 mg.

Jedna injekční lahvička se 4 ml obsahuje bevacizumabum 100 mg.

Jedna injekční lahvička se 16 ml obsahuje bevacizumabum 400 mg.

Doporučení pro naředění a další zacházení s léčivým přípravkem je uvedeno v bodě 6.6.

*Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka připravená technologií DNA

v ovariálních buňkách čínských křečíků.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirá až lehce opalescentní, bezbarvá až světle hnědá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Bevacizumab je indikován k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím karcinomem tlustého střeva

nebo rekta v kombinaci chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin.

Bevacizumab v kombinaci s paklitaxelem je indikován k první linii léčby dospělých pacientů

s metastazujícím karcinomem prsu. Další informace týkající se receptoru 2 pro lidský epidermální

růstový faktor (HER2) jsou uvedeny v bodě 5.1.

Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem je indikován k první linii léčby dospělých pacientů

s metastazujícím karcinomem prsu, u kterých se léčba jinou možnou chemoterapií, včetně antracyklinů

a taxanů, nepovažuje za vhodnou. Pacienti, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni režimem

obsahujícím taxan a antracyklin v adjuvantním podání nemají být léčeni kombinací Avastin +

kapecitabin. Další informace týkající se HER2 jsou uvedeny v bodě 5.1.

Bevacizumab přidaný k chemoterapeutickému režimu s platinou je indikován k první linii léčby

dospělých pacientů s neresekabilním pokročilým, metastazujícím nebo rekurentním nemalobuněčným

plicním karcinomem jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk.

Bevacizumab v kombinaci s erlotinibem je indikován k první linii léčby dospělých pacientů

s neresekovatelným pokročilým, metastazujícím nebo rekurentním nedlaždicovým nemalobuněčným

plicním karcinomem s aktivující mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) (viz bod

5.1).

Bevacizumab v kombinaci s interferonem alfa-2a je indikován k první linii léčby dospělých pacientů

s pokročilým a/nebo metastazujícím karcinomem ledviny.

Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem je indikován k úvodní léčbě dospělých

pacientek s pokročilým (stadia III B, III C a IV dle klasifikace Mezinárodní federace gynekologie a

porodnictví [International Federation of Gynecology and Obstetrics – FIGO]) epitelovým nádorem

vaječníků, vejcovodů nebo primárním nádorem pobřišnice. (Viz bod 5.1).

Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem nebo v kombinaci s karboplatinou a

paklitaxelem je indikován k léčbě dospělých pacientek s první rekurencí epitelového nádoru

vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice citlivého na platinu, které nebyly dosud

léčeny bevacizumabem nebo jiným inhibitorem růstového faktoru cévního endotelu (VEGF) nebo

receptoru VEGF.

Bevacizumab v kombinaci s paklitaxelem, topotekanem nebo pegylovaným liposomálním

doxorubicinem je indikován k léčbě dospělých pacientek s rekurencí epitelového nádoru vaječníků,

vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice rezistentního k platině, které nebyly léčeny více než

dvěma předchozími režimy chemoterapie a které nebyly dosud léčeny bevacizumabem nebo jiným

inhibitorem růstového faktoru cévního endotelu (VEGF) nebo receptoru VEGF (viz bod 5.1).

Bevacizumab v kombinaci s paklitaxelem a cisplatinou nebo alternativně u pacientek, kterým nemůže

být podaná léčba platinou, s paklitaxelem a topotekanem, je indikován k léčbě dospělých pacientek

s přetrvávajícím, rekurentním nebo metastazujícím karcinomem děložního čípku (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Injekční lahvičku neprotřepávejte.

Přípravek Avastin musí být podáván pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s podáváním

antineoplastických léčiv.

Dávkování

Metastazující karcinom tlustého střeva nebo konečníku

Doporučená dávka přípravku Avastin podávaného ve formě intravenózní infuze je buď 5 mg/kg nebo

10 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná jedenkrát za dva týdny nebo 7,5 mg/kg nebo 15 mg/kg tělesné

hmotnosti podávaná jedenkrát za tři týdny.

Doporučuje se, aby léčba pokračovala až do progrese základního onemocnění nebo do nepřijatelné

toxicity.

Metastazující karcinom prsu

Doporučená dávka přípravku Avastin je 10 mg/kg tělesné hmotnosti jednou za 2 týdny nebo 15 mg/kg

tělesné hmotnosti jednou za 3 týdny podávaná ve formě intravenózní infuze.

Doporučuje se, aby léčba pokračovala až do progrese základního onemocnění nebo do nepřijatelné

toxicity.

Nemalobuněčný plicní karcinom

První linie léčby nedlaždicového nemalobuněčného plicního karcinomu v kombinaci

s chemoterapeutickým režimem s platinou

Přípravek Avastin se podává spolu s chemoterapeutickým režimem s platinou, a to až po 6 léčebných

cyklů, po nichž se podává přípravek Avastin samotný až do progrese onemocnění.

Doporučená dávka přípravku Avastin je 7,5 mg/kg nebo 15 mg/kg tělesné hmotnosti jednou za 3 týdny

podávaná ve formě intravenózní infuze.

Klinický přínos u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem byl prokázán jak pro dávku

7,5 mg/kg, tak pro dávku 15 mg/kg (viz bod 5.1)

.

Doporučuje se, aby léčba pokračovala až do progrese základního onemocnění nebo do nepřijatelné

toxicity.

První linie léčby nedlaždicového nemalobuněčného plicního karcinomu s aktivující mutací EGFR

v kombinaci s erlotinibem

Před zahájením léčby v kombinaci přípravku Avastin s erlotinibem má být proveden test mutace

EGFR. Je důležité, aby byla vybrána správně validovaná a robustní metoda a tím se zabránilo falešně

negativnímu nebo falešně pozitivnímu vyhodnocení.

Doporučená dávka přípravku Avastin při kombinaci s erlotinibem je 15 mg/kg tělesné hmotnosti,

podávaná jednou za 3 týdny ve formě i. v. infuze.

Doporučuje se, aby léčba přípravkem Avastin při kombinaci s erlotinibem pokračovala až do progrese

onemocnění.

Úplné informace o dávkování a způsobu podání erlotinibu viz SPC erlotinibu.

Pokročilý a/nebo metastazující karcinom ledviny

Doporučená dávka přípravku Avastin je 10 mg/kg tělesné hmotnosti, podávaná jednou za 2 týdny

ve formě intravenózní infuze.

Doporučuje se, aby léčba pokračovala až do progrese základního onemocnění nebo do nepřijatelné

toxicity.

Epitelový nádor vaječníků, vejcovodů a primární nádor pobřišnice

Primární léčba:

Přípravek Avastin se podává spolu s karboplatinou a paklitaxelem, a to až

po 6 léčebných cyklů, a následně se pokračuje v samostatné léčbě přípravkem Avastin do progrese

nemoci nebo maximálně po dobu 15 měsíců nebo do nepřijatelné toxicity, dle toho, co nastane

nejdříve.

Doporučená dávka přípravku Avastin je 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti podaná jedenkrát

za 3 týdny ve formě intravenózní infuze.

Léčba rekurentního onemocnění citlivého na platinu:

Přípravek Avastin se podává buď v kombinaci

s karboplatinou a gemcitabinem v 6 až 10 cyklech, nebo v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem

v 6 až 8 cyklech, a následně se pokračuje v podávání přípravku Avastin samotného až do progrese

nemoci. Doporučená dávka přípravku Avastin je 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti podaná

jedenkrát za 3 týdny ve formě intravenózní infuze.

Léčba rekurentního onemocnění rezistentního k platině:

Přípravek Avastin se podává v kombinaci

s jednou z následujících látek – paklitaxel, topotekan (podáván týdně) nebo pegylovaný liposomální

doxorubicin. Doporučená dávka přípravku Avastin je 10 mg na kilogram tělesné hmotnosti podaná

jedenkrát za 2 týdny ve formě intravenózní infuze. Při podání přípravku Avastin v kombinaci

s topotekanem (podání ve dnech 1-5, každé 3 týdny) je doporučená dávka přípravku Avastin 15 mg

na kilogram tělesné hmotnosti podaná jedenkrát za 3 týdny ve formě intravenózní infuze. Doporučuje

se, aby léčba trvala do progrese nemoci nebo nepřijatelné toxicity (viz bod 5.1, studie MO 22224).

Karcinom děložního čípku

Přípravek Avastin se podává v kombinaci s jedním z následujících režimů chemoterapie: paklitaxel a

cisplatina nebo paklitaxel a topotekan.

Doporučená dávka přípravku Avastin je 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti podaná jedenkrát

za 3 týdny ve formě intravenózní infuze.

Doporučuje se, aby léčba trvala do progrese nemoci nebo nepřijatelné toxicity (viz bod 5.1).

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti:

U pacientů ve věku ≥ 65 let není potřeba upravovat dávkování.

Pacienti s poruchou ledvin

: Bezpečnost a účinnost přípravku Avastin nebyla u pacientů s poruchou

ledvin zkoumána (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou jater:

Bezpečnost a účinnost přípravku Avastin nebyla u pacientů s poruchou jater

zkoumána (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost bevacizumabu u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Data, která jsou

v současné době dostupná, jsou uvedena v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, avšak není možné doporučit žádné

dávkování.

Neexistuje žádné relevantní použití bevacizumabu u pediatrické populace v indikacích k léčbě

rakoviny tlustého střeva, konečníku, prsu, plic, vaječníků, vejcovodů, pobřišnice, děložního čípku a

ledvin.

Způsob podání

První dávka přípravku Avastin by měla být podávána během 90 minut ve formě nitrožilní infuze.

Jestliže je první infuze dobře snášena, druhá infuze může být podávána během 60 minut. Jestliže je

dobře snášena infuze podávaná během 60 minut, všechny následující infuze mohou být podávány

během 30 minut.

Nemá se podávat jako bolus v nitrožilní injekci nebo bolusovou injekcí.

Snížení dávky z důvodu nežádoucích účinků se nedoporučuje. Léčba má být buď trvale ukončena,

nebo dočasně pozastavena, jak je popsáno v bodě 4.4, pokud je tak indikováno.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. Infuze přípravku

Avastin nesmí být podávány nebo míchány s roztoky glukózy. Tento léčivý přípravek nesmí být mísen

s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Hypersenzitivita na látky produkované ovariálními buňkami čínských křečíků nebo na jiné

rekombinantní lidské nebo humanizované protilátky

Těhotenství (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Gastrointestinální (GI) perforace a píštěle

(viz bod 4.8)

U pacientů může být během léčby přípravkem Avastin zvýšeno riziko vzniku gastrointestinální

perforace a perforace žlučníku. Intraabdominální zánětlivé procesy mohou být u pacientů

s metastazujícím karcinomem tlustého střeva nebo rekta rizikovým faktorem gastrointestinální

perforace, a proto musí být těmto pacientům během léčby věnována zvýšená pozornost. Dříve

provedená radiace je rizikovým faktorem gastrointestinální perforace při léčbě pacientek

s přetrvávajícím, rekurentním nebo metastazujícím karcinomem děložního čípku přípravkem Avastin.

Všechny pacientky s GI perforací měly předchozí radiaci. Léčba by měla být trvale ukončena

u pacientů, u nichž došlo ke gastrointestinální perforaci.

GI-vaginální píštěle ve studii GOG-0240

Při léčbě přípravkem Avastin mají pacientky, které jsou léčeny z důvodu přetrvávajícího, rekurentního

nebo metastazujícího karcinomu děložního čípku, zvýšené riziko vzniku píštělí mezi vagínou a

jakoukoli části GI traktu (gastrointestinálně-vaginální píštěle). Dříve provedená radiace je významným

rizikovým faktorem vzniku GI-vaginální píštěle a všechny pacientky s GI-vaginální píštělí prodělaly

předchozí radiaci. Rekurence nádoru v oblasti předchozí radiace je dalším významným rizikovým

faktorem pro vznik GI-vaginální píštěle.

Non-GI píštěle

(viz bod 4.8)

Při léčbě přípravkem Avastin mohou mít pacienti zvýšené riziko vzniku píštěle.

U pacientů s tracheoesofageální píštělí nebo jakoukoli píštělí stupně 4 [dle Obecných

terminologických kritérií nežádoucích účinků amerického Národního ústavu pro zhoubné nádory -

„US National Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events” (NCI-CTCAE

v.3)] trvale ukončete léčbu přípravkem Avastin. O pokračujícím použití přípravku Avastin u pacientů

s jinými píštělemi jsou k dispozici jen omezené informace. V případě vnitřní píštěle nepocházející

z gastrointestinálního traktu je nutno zvážit ukončení léčby přípravkem Avastin.

Komplikace při hojení ran

(viz bod 4.8)

Přípravek Avastin může nepříznivě ovlivnit proces hojení ran. Byly hlášeny případy závažných

komplikací při hojení ran, včetně anastomotických komplikací, končící úmrtím. S léčbou by se nemělo

začít dříve než po uplynutí 28 dnů po velkém chirurgickém výkonu, nebo do té doby, než se rána

po chirurgickém výkonu zcela zahojí. U pacientů, u kterých se vyskytne během léčby komplikace

při hojení ran, musí být léčba přerušena, dokud se rána zcela nezahojí. Léčba by měla být přerušena

v případě podstoupení elektivní operace.

U pacientů léčených přípravkem Avastin byly vzácně hlášeny případy nekrotizující fasciitidy, včetně

případů končících úmrtím. Tyto příhody byly obvykle pozorovány po předchozích komplikacích

při hojení rány, gastrointestinální perforaci nebo vzniku píštěle. Pokud u pacienta vznikne

nekrotizující fasciitida, musí být ukončena léčba přípravkem Avastin a zahájena vhodná terapie.

Hypertenze

(viz bod 4.8)

U pacientů léčených přípravkem Avastin byla zaznamenaná zvýšená incidence hypertenze. Údaje

z klinických studií naznačují, že pravděpodobnost výskytu hypertenze závisí na výši dávky.

Preexistující hypertenze by před zahájením léčby přípravkem Avastin měla být adekvátně korigována.

Nejsou k dispozici žádné informace týkající se účinku přípravku Avastin u pacientů s neléčenou

hypertenzí na začátku léčby přípravkem Avastin. Během léčby se všeobecně doporučuje sledovat

krevní tlak.

Ve většině případů byla hypertenze upravena za použití standardní antihypertenzní léčby s ohledem

na individuální stav postiženého pacienta. Použití diuretik k léčbě hypertenze se nedoporučuje

u pacientů léčených chemoterapeutickým režimem s cisplatinou. Podávání přípravku Avastin by mělo

být trvale ukončeno v případě, že klinicky významnou hypertenzi nelze dostatečně zvládnout

antihypertenzní léčbou nebo jestliže se u pacienta objeví hypertenzní krize nebo hypertenzní

encefalopatie.

Syndrom zadní reverzibilní encefalopatie

(viz bod 4.8)

U pacientů léčených přípravkem Avastin byly vzácně hlášeny známky a příznaky odpovídající

syndromu zadní reverzibilní encefalopatie, zřídka se vyskytující neurologické poruchy, která se mimo

jiné může projevovat těmito známkami a příznaky: křeče, bolest hlavy, změny mentálního stavu,

poruchy vidění nebo kortikální slepota, společně s hypertenzí nebo bez hypertenze. K potvrzení

diagnózy syndromu zadní reverzibilní encefalopatie je nutné provedení zobrazovacího vyšetření

mozku, přednostně pomocí magnetické rezonance. U pacientů se syndromem zadní reverzibilní

encefalopatie se doporučuje ukončení terapie přípravkem Avastin a léčba specifických příznaků včetně

kontroly hypertenze. Bezpečnost opětovného zahájení terapie přípravkem Avastin u pacientů

s předchozím výskytem syndromu zadní reverzibilní encefalopatie není známa.

Proteinurie

(viz bod 4.8)

Pacienti s hypertenzí v anamnéze mají během léčby přípravkem Avastin zvýšené riziko vzniku

proteinurie. Bylo prokázáno, že vznik proteinurie všech stupňů [dle Obecných terminologických

kritérií nežádoucích účinků amerického Národního ústavu pro zhoubné nádory - „US National Cancer

Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events” (NCI-CTCAE v.3)] může záviset

na dávce přípravku Avastin. Před zahájením a během léčby přípravkem Avastin se u pacientů trpících

proteinurií doporučuje provedení rozboru moči testovacím proužkem. Proteinurie stupně 4 (nefrotický

syndrom) byla pozorována až u 1,4 % pacientů léčených přípravkem Avastin. U pacientů, u kterých se

vyskytne nefrotický syndrom (NCI-CTCAE v.3), je nutno léčbu trvale ukončit.

Arteriální tromboembolie

(viz bod 4.8)

V klinických studiích byla zjištěna zvýšená incidence arteriálního tromboembolie, včetně

cerebrovaskulárních příhod, přechodných ischemických záchvatů a infarktů myokardu u pacientů,

kterým byl podáván přípravek Avastin v kombinaci s chemoterapií, v porovnání s pacienty, kteří byli

léčeni pouze chemoterapií.

Pacienti léčení přípravkem Avastin plus chemoterapií, kteří mají v anamnéze arteriální

tromboembolie, diabetes nebo jsou starší než 65 let, mají v průběhu léčby vyšší riziko vzniku

arteriálních tromboembolických nežádoucích účinků. Proto je nutné věnovat těmto pacientům během

léčby přípravkem Avastin zvýšenou pozornost.

U pacientů, u kterých se vyskytnou arteriální tromboembolické nežádoucí účinky, je nutné léčbu

přípravkem Avastin ukončit.

Žilní tromboembolie (viz bod 4.8)

Při léčbě přípravkem Avastin může být u pacientů zvýšené riziko vzniku žilních tromboembolických

nežádoucích účinků včetně plicní embolizace.

Při léčbě přípravkem Avastin mohou mít pacientky, které jsou léčeny kombinací paklitaxel a cisplatina

z důvodu přetrvávajícího, rekurentního nebo metastazujícího karcinomu děložního čípku, zvýšené

riziko vzniku žilních tromboembolických příhod.

U pacientů s život ohrožujícím (stupeň 4) tromboembolickým nežádoucím účinkem včetně plicní

embolizace (NCI-CTCAE v.3), má být léčba přípravkem Avastin ukončena. Pacienty

s tromboembolickým nežádoucím účinkem stupně ≤ 3 (NCI-CTCAE v.3) je třeba pečlivě sledovat.

Krvácení

U pacientů léčených přípravkem Avastin je zvýšené riziko vzniku krvácení, zejména krvácení

souvisejícího s nádorem. U pacientů, u kterých se během léčby přípravkem Avastin vyskytne krvácení

3. nebo 4. stupně (NCI-CTCAE v.3), je nutno léčbu tímto přípravkem trvale ukončit (viz bod 4.8).

Pacienti s neléčenými metastázami v CNS byli rutinně vyloučeni z klinických studií s přípravkem

Avastin na základě zobrazovacích vyšetření nebo klinických příznaků a symptomů. Riziko krvácení

do CNS u takových pacientů proto nebylo prospektivně hodnoceno v randomizovaných klinických

hodnoceních (viz bod 4.8). Pacienti by měli být monitorováni kvůli příznakům a symptomům krvácení

do CNS a léčba přípravkem Avastin má být v případech nitrolebního krvácení přerušena.

Nejsou k dispozici informace týkající se bezpečnosti přípravku Avastin u pacientů, u kterých byla

diagnostikována kongenitální hemoragická diatéza, získaná koagulopatie nebo u pacientů, kterým se

podává plná dávka antikoagulancií k léčbě tromboembolie před zahájením léčby přípravkem Avastin,

neboť tito pacienti byli vyloučeni z klinických studií. Proto je u těchto pacientů nutné zvážit možná

rizika před zahájením léčby. Avšak u pacientů, u kterých se během léčby přípravkem Avastin objevila

venózní trombóza, nebylo zaznamenáno zvýšené riziko krvácení stupně 3 nebo vyššího (NCI-CTCAE

v.3) při současném podávání plné dávky warfarinu a přípravku Avastin.

Plicní krvácení/hemoptýza

Pacienti s nemalobuněčným plicním karcinomem léčení přípravkem Avastin mohou být v riziku

závažného a v některých případech fatálního plicního krvácení/hemoptýzy. Pacienti s přítomným

plicním krvácením/hemoptýzou (> 2,5 ml červené krve) by neměli být přípravkem Avastin léčeni.

Aneurysmata a arteriální disekce

Používání inhibitorů dráhy VEGF u pacientů s hypertenzí nebo bez hypertenze může přispět k tvorbě

aneurysmat a/nebo arteriálních disekcí. U pacientů s rizikovými faktory, jako jsou hypertenze nebo

aneurysma v anamnéze, se má před zahájením užívání přípravku Avastin toto riziko pečlivě zvážit.

Městnavé srdeční selhání

(viz bod 4.8)

V klinických studiích byly zaznamenány případy odpovídající městnavému srdečnímu selhávání.

Nálezy se pohybovaly od asymptomatického poklesu ejekční frakce levé komory po symptomatické

městnavé srdeční selhávání vyžadující léčbu nebo hospitalizaci. Opatrnost je nutná při léčbě pacientů

s klinicky významným kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou preexistující onemocnění

věnčitých tepen nebo městnavé srdeční selhávání, přípravkem Avastin.

Většina pacientů, u kterých se městnavé srdeční selhávání vyskytlo, měla metastazující karcinom prsu

a byla dříve léčena antracykliny či radioterapií na levou polovinu hrudníku, nebo měla další rizikové

faktory vzniku městnavého srdečního selhávání.

U pacientů ve studii AVF3694g, kteří dostali léčbu s antracykliny a kteří nebyli léčení antracykliny

dříve, nebylo ve skupině léčené antracyklinem + bevacizumabem pozorováno zvýšení incidence

městnavého srdečního selhávání jakéhokoli stupně ve srovnání s léčbou samotnými antracykliny.

Městnavé srdeční selhávání stupně 3 a vyššího bylo o něco častější u pacientů léčených

bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií než u pacientů, kteří dostali samotnou chemoterapii. To

je konsistentní s výsledky u pacientů v jiných studiích s metastazujícím karcinomem prsu, kteří

nedostali současně léčbu antracykliny (NCI-CTCAE v.3) (viz bod 4.8).

Neutropenie a infekce (viz bod 4.8)

U pacientů léčených některými myelotoxickými režimy a přípravkem Avastin byla ve srovnání

s léčbou samotnou chemoterapií pozorována zvýšená četnost závažné neutropenie, febrilní

neutropenie nebo infekcí se závažnou neutropenií nebo bez závažné neutropenie (včetně fatálních

případů). Bylo to pozorováno zejména při léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu nebo

metastazujícího karcinomu prsu kombinovanými režimy s platinou nebo taxany a při léčbě

v kombinaci s paklitaxelem a topotekanem u přetrvávajícího, rekurentního nebo metastazujícího

karcinomu děložního čípku.

Hypersenzitivní reakce / reakce na infuzi

(viz bod 4.8)

U pacientů může být riziko vzniku reakcí na infuzi/hypersenzitivních reakcí. Během podání

bevacizumabu a po jeho ukončení se doporučuje pečlivé sledování pacienta, jak je běžné při jakékoli

infuzi léčebné humanizované monoklonální protilátky. V případě reakce musí být infuze přerušena a

zahájena přiměřená léčba. Systémová premedikace není vyžadována.

Osteonekróza čelisti

(viz bod 4.8)

U onkologických pacientů léčených přípravkem Avastin byly hlášeny případy osteonekrózy čelisti.

Většina těchto pacientů byla dříve nebo současně léčena nitrožilními bisfosfonáty, u kterých je

osteonekróza čelisti známým rizikem. Při současném nebo následném podávání přípravku Avastin a

nitrožilních bisfosfonátů je nutná zvýšená opatrnost.

Známým rizikem jsou také invazivní stomatologické zákroky. Před zahájením léčby přípravkem

Avastin by mělo být zváženo stomatologické vyšetření a přiměřené preventivní ošetření. U pacientů,

kteří dříve byli nebo jsou léčeni nitrožilními bisfosfonáty, by pokud možno neměly být prováděny

invazivní stomatologické zákroky.

Podání do sklivce

Léková forma přípravku Avastin není určena k podání do sklivce.

Poruchy oka

Po užití přípravku Avastin připraveného z lahviček schválených k intravenóznímu podání pacientům

se zhoubnými nádory byly po neschváleném podání do sklivce hlášeny jednotlivé i vícečetné případy

závažných očních nežádoucích účinků. Tyto nežádoucí účinky zahrnovaly infekční endoftalmitidu,

nitrooční záněty, jako jsou sterilní endoftalmitida, uveitida a vitritida, odchlípení sítnice, trhliny

v pigmentovém epitelu sítnice, zvýšený nitrooční tlak, nitrooční krvácení jako krvácení do sklivce

nebo do sítnice a krvácení do spojivky. Některé z těchto nežádoucích účinků vyústily ve ztrátu zraku

různého stupně včetně trvalé slepoty.

Systémové účinky po podání do sklivce

Po anti-VEGF léčbě podané do sklivce bylo pozorováno snížení koncentrace cirkulujícího VEGF.

Po injekci inhibitorů VEGF do sklivce byly hlášeny systémové nežádoucí účinky zahrnující krvácení

mimo oko a arteriální tromboembolické nežádoucí účinky, a existuje teoretické riziko.

Selhání vaječníků/fertility

Přípravek Avastin může narušit ženskou fertilitu (viz body 4.6 a 4.8). U žen ve fertilním věku mají

proto být před zahájením léčby přípravkem Avastin prodiskutovány strategie k zachování fertility.

Důležité údaje o některých složkách přípravku Avastin

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv protinádorových léků na farmakokinetiku bevacizumabu

Výsledky populační farmakokinetické analýzy neukázaly žádné klinicky významné interakce současně

podávané chemoterapie na farmakokinetiku bevacizumabu. Nebyly ani statisticky významné, ani

klinicky relevantní rozdíly v clearance bevacizumabu u pacientů léčených přípravkem Avastin

v monoterapii při srovnání s pacienty, kteří dostali přípravek Avastin v kombinaci s interferonem

alfa-2a, erlotinibem nebo chemoterapií (IFL, 5-FU/LV, karboplatina/paklitaxel, kapecitabin,

doxorubicin nebo cisplatina/gemcitabin).

Vliv bevacizumabu na farmakokinetiku dalších protinádorových léků

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce bevacizumabu na farmakokinetiku současně

podávaného interferonu alfa-2a, erlotinibu (a jeho aktivního metabolitu OSI-420) nebo cytostatik:

irinotekanu (a jeho aktivního metabolitu SN38), kapecitabinu, oxaliplatiny (která byla stanovena

měřením volné a celkové platiny) a cisplatiny. Nelze stanovit jasné závěry o vlivu bevacizumabu

na farmakokinetiku gemcitabinu.

Kombinace bevacizumabu a sunitinib malátu

Ve dvou klinických hodnoceních u metastatického karcinomu ledviny byla u 7 z 19 pacientů léčených

kombinací bevacizumabu (10 mg/kg každé 2 týdny) a sunitinib-malátu (50 mg denně) hlášena

mikroangiopatická hemolytická anemie (MAHA).

MAHA je hemolytická porucha, která se může projevit fragmentací červených krvinek, anemií a

trombocytopenií. U některých pacientů byly kromě toho pozorovány hypertenze (včetně hypertenzní

krize), zvýšená hladina kreatininu a neurologické příznaky. Všechny tyto nálezy byly po ukončení

léčby bevacizumabem a sunitinib-malátem reversibilní (viz

Hypertenze, Proteinurie, Syndrom zadní

reverzibilní encefalopatie

v bodě 4.4).

Kombinace s režimy s platinou nebo taxany

(viz body 4.4 a 4.8)

Zvýšený výskyt závažné neutropenie, febrilní neutropenie nebo infekce s těžkou neutropenií nebo

bez ní (včetně několika případů končících smrtí) byl pozorován zejména u pacientů léčených

pro nemalobuněčný plicní karcinom nebo metastazující karcinom prsu režimem s platinou nebo

taxanem.

Radioterapie

Bezpečnost a účinnosti radioterapie při současném podávání přípravku Avastin nebyla stanovena.

Monoklonální protilátky proti EGFR v kombinaci s chemoterapeutickým režimem s bevacizumabem

Studie interakcí nebyly prováděny. Monoklonální protilátky proti EGFR nemají být podávány k léčbě

metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s režimem chemoterapie zahrnujícím

bevacizumab. Výsledky randomizovaných studií fáze III PACCE a CAIRO-2 u pacientů

s metastazujícím kolorektálním karcinomem naznačují, že užití anti-EGFR monoklonálních protilátek

panitumumabu a cetuximabu v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií je ve srovnání se

samotným bevacizumabem plus chemoterapií spojeno s poklesem přežití bez progrese a/nebo

celkového přežití a se zvýšenou toxicitou.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí během léčby (a až 6 měsíců po jejím ukončení) používat účinnou

antikoncepci.

Těhotenství

Nejsou k dispozici údaje z klinické studie týkající se podávání přípravku Avastin těhotným ženám.

Ve studiích u zvířat byla zjištěna reprodukční toxicita, včetně malformací (viz bod 5.3). Je známo, že

imunoglobuliny G prostupují placentou. Předpokládá se, že přípravek Avastin inhibuje angiogenezi

u plodu, a proto existuje podezření, že by mohl způsobit závažné poruchy plodu, pokud by byl

podáván v průběhu těhotenství. Po uvedení přípravku na trh byly u žen léčených bevacizumabem

samotným nebo v kombinaci se známými embryotoxickými chemoterapeutiky pozorovány případy

fetálních abnormalit (viz bod 4.8). Přípravek Avastin je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Kojení

Není známo, zda je bevacizumab vylučován do lidského mléka. Jelikož se mateřské imunoglobuliny G

vylučují do mléka a bevacizumab by mohl poškodit růst a vývoj kojence (viz bod 5.3), je nutné, aby

ženy během léčby přestaly kojit a nekojily alespoň po dobu dalších šesti měsíců po podání poslední

dávky přípravku Avastin.

Fertilita

Studie toxicity po opakovaném podávání u zvířat ukázaly, že bevacizumab by mohl mít negativní vliv

na fertilitu žen (viz bod 5.3). Ve studii fáze III s adjuvantní léčbou pacientů s karcinomem tračníku

prokázala substudie u premenopauzálních žen vyšší incidenci nových případů selhání vaječníků

ve skupině s bevacizumabem v porovnání s kontrolní skupinou. Po ukončení léčby bevacizumabem se

u většiny pacientek funkce vaječníků upravila. Dlouhodobý vliv léčby bevacizumabem na fertilitu

není znám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Avastin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Byly však hlášeny stavy somnolence a synkopy při použití přípravku Avastin (viz tabulka 1 v bodě

4.8). Pokud se u pacientů objeví příznaky, které ovlivňují jejich zrak nebo koncentraci, nebo jejich

schopnost reagovat, raději nemají řídit nebo obsluhovat stroje, dokud příznaky neodezní.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkový profil bezpečnosti přípravku Avastin je stanoven na základě dat získaných u více než

5 700 pacientů s různými zhoubnými nádory, kterým byl podán v klinických studiích přípravek

Avastin především v kombinaci s chemoterapií.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/302947/2017

EMEA/H/C/000582

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Avastin

bevacizumabum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Avastin. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Avastin

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Avastin, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Avastin a k čemu se používá?

Přípravek Avastin je protinádorový léčivý přípravek, který se v kombinaci s jinými protinádorovými

léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů nádorových onemocnění:

karcinom tlustého střeva nebo konečníku, který je metastazující (rozšířil se do dalších částí těla),

v kombinaci s chemoterapeutickými léčivými přípravky, které zahrnují „fluoropyrimidin“,

metastazující karcinom prsu, v kombinaci s paklitaxelem nebo kapecitabinem,

pokročilý nemalobuněčný karcinom plic u pacientů, jejichž nádorové buňky jsou převážně jiné než

dlaždicového typu, přičemž léčivý přípravek se podává v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny,

pokročilý nemalobuněčný karcinom plic u pacientů, jejichž nádorové buňky vykazují určité změny

(„aktivující mutace“) v genu pro protein zvaný EGFR, přičemž léčivý přípravek se podává

v kombinaci s erlotinibem,

pokročilý nebo metastazující karcinom ledvin, v kombinaci s interferonem alfa-2a,

epitelový nádor vaječníků, nádor vejcovodů (trubic spojujících vaječníky s dělohou) nebo nádor

pobřišnice (blány vystýlající břicho). Přípravek Avastin se používá v kombinaci s některými

chemoterapeutickými léčivými přípravky u nově diagnostikovaných pacientů v případě, že

nádorové onemocnění pokročilo, nebo u pacientů, kteří byli v minulosti léčeni a jejichž nádorové

onemocnění se vrátilo (rekurentní onemocnění),

Avastin

EMA/302947/2017

strana 2/4

karcinom děložního čípku (děložního hrdla), který je perzistentní (přetrvávající), rekurentní nebo

metastazující. Přípravek Avastin se podává v kombinaci s paklitaxelem a dále buďto s cisplatinou,

což je léčivo na bázi platiny, nebo nelze-li jej s cisplatinu použít, s jiným chemoterapeutickým

léčivým přípravkem zvaným topotekan.

Přípravek Avastin obsahuje léčivou látku bevacizumab.

Jak se přípravek Avastin používá?

Výdej přípravku Avastin je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla probíhat pod dohledem lékaře,

který má zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků.

Přípravek Avastin je k dispozici ve formě koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku (kapání) do žíly.

První infuze přípravku Avastin by měla být podávána po dobu 90 minut, pokud však byla dobře

snášena, další infuze je možné podávat rychleji. Dávka se pohybuje mezi 5 a 15 mg na kilogram

tělesné hmotnosti jednou za dva nebo tři týdny, v závislosti na typu léčeného nádorového onemocnění.

V léčbě se pokračuje až do okamžiku, kdy přestane být pro pacienta přínosná. Pokud se u pacienta

objeví určité nežádoucí účinky, může lékař rozhodnout o přerušení nebo ukončení léčby.

Jak přípravek Avastin působí?

Léčivá látka v přípravku Avastin, bevacizumab, je monoklonální protilátka (typ bílkoviny), která byla

vyvinuta tak, aby rozpoznala vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), což je bílkovina, která

obíhá v krvi a způsobuje růst krevních cév, a navázala se na ni. Tím, že se přípravek Avastin naváže na

VEGF, zabraňuje jeho působení. V důsledku toho si nádorové buňky nemohou zajišťovat vlastní

zásobení krví a nedostává se jim kyslíku a živin, což napomáhá zpomalení růstu nádorů.

Jaké přínosy přípravku Avastin byly prokázány v průběhu studií?

Několik studií prokázalo, že přípravek Avastin je účinný v rámci léčby těch typů nádorových

onemocnění, pro které je schválen. Ve všech těchto studiích byla hlavním měřítkem účinnosti buď

celková doba přežití pacientů, nebo doba přežití bez progrese onemocnění (doba, po kterou pacienti

žili, aniž u nich došlo ke zhoršení onemocnění).

Karcinom tlustého střeva a konečníku

Ve třech hlavních studiích bylo u metastazujícího karcinomu tlustého střeva nebo konečníku prokázáno,

že přípravek Avastin používaný v kombinaci s chemoterapií zahrnující fluoropyrimidin prodlužuje

celkovou dobu přežití bez progrese onemocnění. První dvě studie zahrnovaly pacienty, u kterých bylo

metastazující onemocnění léčeno poprvé (léčba „první linie“): v první studii (923 pacientů) činila

průměrná celková doba přežití 20,3 měsíce u pacientů, k jejichž léčbě byl doplněn přípravek Avastin,

a 15,6 měsíce u pacientů léčených pouze chemoterapií. Ve druhé studii u 1 401 pacientů činila doba

přežití bez progrese onemocnění 9,4 měsíce u pacientů, k jejichž léčbě byl doplněn přípravek Avastin,

a 8 měsíců u pacientů léčených pouze chemoterapií. Do třetí studie bylo zařazeno 829 pacientů,

u nichž selhala předchozí léčba zahrnující fluoropyrimidin a irinotekan. Celková doba přežití byla

12,9 měsíce u pacientů, k jejichž léčbě byl doplněn přípravek Avastin, a 10,8 měsíce u pacientů

léčených pouze chemoterapií.

Karcinom prsu

V případě metastazujícího karcinomu prsu bylo ve dvou hlavních studiích prokázáno, že přípravek

Avastin prodlužuje dobu přežití bez progrese onemocnění. V první studii (722 pacientek) činila doba

Avastin

EMA/302947/2017

strana 3/4

přežití bez progrese onemocnění 11,4 měsíce u pacientek užívajících přípravek Avastin s paklitaxelem

ve srovnání s 5,8 měsíce u pacientek léčených samotným paklitaxelem. Ve druhé studii

(1 237 pacientek) byl přípravek Avastin doplněn ke kapecitabinu, přičemž průměrná doba přežití bez

progrese onemocnění byla 8,6 měsíce ve srovnání s 5,7 měsíce u pacientek užívajících kapecitabin

s placebem.

Nemalobuněčný karcinom plic

U pokročilého, metastazujícího či rekurentního karcinomu plic bylo prokázáno, že přípravek Avastin

v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny prodlužuje celkovou dobu přežití v jedné studii

zahrnující 878 pacientů: průměrná celková doba přežití byla 12,3 měsíce u pacientů užívajících

přípravek Avastin s chemoterapií na bázi platiny a 10,3 měsíce u pacientů užívajících pouze

uvedený typ chemoterapie.

V jedné studii zahrnující 152 pacientů s určitým podtypem nemalobuněčného karcinomu plic

s aktivující mutací genu EGFR bylo prokázáno, že přípravek Avastin v kombinaci s erlotinibem

prodlužuje dobu přežití bez progrese onemocnění: pacienti léčení přípravkem Avastin v kombinaci

s erlotinibem v průměru přežívali bez progrese onemocnění 16 měsíců ve srovnání s 9,7 měsíce

u pacientů léčených samotným erlotinibem.

Karcinom ledvin

V jedné studii zahrnující 649 pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem ledvin bylo

prokázáno, že přípravek Avastin v kombinaci s interferonem alfa-2 prodlužuje dobu přežití bez

progrese onemocnění: pacienti léčení přípravkem Avastin v kombinaci s interferonem alfa-2 žili bez

progrese onemocnění v průměru 10,2 měsíce a pacienti léčení interferonem alfa-2 5,4 měsíce.

Nádor vaječníků, vejcovodů a pobřišnice

Nově diagnostikované onemocnění (včetně pokročilého onemocnění, léčba první linie): ve dvou

hlavních studiích zahrnujících 3 401 pacientů bylo prokázáno, že přípravek Avastin v kombinaci

s karboplatinou a paklitaxelem u nově diagnostikovaného nádoru vaječníků, vejcovodů a pobřišnice

prodlužuje dobu přežití bez progrese onemocnění. V jedné studii činila průměrná doba přežití bez

progrese onemocnění 19,3 měsíce u pacientů, k jejichž léčbě byl doplněn přípravek Avastin, oproti

16,9 měsíce u pacientů léčených pouze karboplatinou a paklitaxelem, zatímco ve druhé studii činila

doba přežití bez progrese onemocnění po řadě 14,7 měsíce a 10,6 měsíce.

Rekurentní onemocnění: tři studie s přípravkem Avastin u rekurentního nádoru vaječníků,

vejcovodů a pobřišnice byly provedeny u celkem 1 518 pacientů. První dvě studie zahrnovaly

pacienty, u nichž se nádorové onemocnění vrátilo po 6 nebo více měsících po předchozí léčbě

(„onemocnění citlivé na platinu“). Třetí studie se zaměřila na pacienty s agresivnější formou

nádorového onemocnění, které se vrátilo v průběhu 6 měsíců po předchozí léčbě („onemocnění

rezistentní na platinu“). V první studii činila doba přežití bez progrese onemocnění v průměru

12,4 měsíce u pacientů, u nichž byl přípravku Avastin doplněn ke karboplatině a gemcitabinu, ve

srovnání s 8,4 měsíce u pacientů, k jejichž léčbě bylo doplněno placebo. Ve druhé studii činila

celková doba přežití u pacientů užívajících přípravek Avastin v kombinaci s karboplatinou

a paklitaxelem 42,6 měsíce ve srovnání s 37,3 měsíce u pacientů léčených pouze karboplatinou

a paklitaxelem. Ve třetí studii u pacientů s agresivnější formou nádorového onemocnění byla doba

přežití bez progrese onemocnění 6,7 měsíce u pacientů, u nichž byl k paklitaxelu, topotekanu nebo

pegylovanému liposomálnímu doxorubicinu doplněn přípravek Avastin, oproti 3,4 měsíce

u pacientů, u kterých byly tyto druhy chemoterapie použity samostatně.

Avastin

EMA/302947/2017

strana 4/4

Karcinom děložního čípku

V případě karcinomu děložního čípku bylo v jedné hlavní studii zahrnující 452 pacientek s pokročilým

perzistentním, rekurentním nebo metastazujícím karcinomem děložního čípku prokázáno, že přípravek

Avastin prodlužuje celkovou dobu přežití. Tato studie porovnávala účinek doplnění přípravku Avastin

k chemoterapii za použití paklitaxelu a cisplatiny nebo topotekanu s výsledky dosaženými u pacientek

podstupujících pouze chemoterapii.

Z výsledků vyplývá, že průměrná celková doba přežití při chemoterapii zahrnující přípravek Avastin

činila 16,8 měsíce, zatímco při samotné chemoterapii 12,9 měsíce. Při zohlednění jednotlivých typů

chemoterapie byla u pacientek podstupujících léčbu založenou na cisplatině pozorována doba přežití

v průměru o dva měsíce delší než u pacientek podstupujících léčbu založenou na topotekanu, a to bez

ohledu na to, zda byl k léčbě doplněn přípravek Avastin.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Avastin?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Avastin jsou hypertenze (vysoký krevní tlak), únava či

astenie (slabost), průjem a bolesti břicha. Nejzávažnějšími nežádoucími účinky jsou gastrointestinální

perforace (protržení stěny střeva), hemoragie (krvácení) a arteriální tromboembolismus (tvorba

krevních sraženin v tepnách). Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem

Avastin je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Avastin nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na bevacizumab nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku, na látky produkované ovariálními buňkami čínských křečků či na jiné

rekombinantní protilátky. Přípravek nesmí být podáván těhotným ženám.

Na základě čeho byl přípravek Avastin schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Avastin převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Avastin?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Avastin, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Avastin

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Avastin platné v celé Evropské unii dne

12. ledna 2005.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Avastin je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další

informace o léčbě přípravkem Avastin naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 06-2017.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace