AUREOVIT 12 C 160 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AUREOVIT 12 C 160 mg/ g Premix pro medikaci krmiva
 • Dávkování:
 • 160mg/ g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AUREOVIT 12 C 160 mg/g Premix pro medikaci krmiva
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, drůbež, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934869 - 1 x 10 kg - vak

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/131/98-C
 • Datum autorizace:
 • 20-11-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Písemná informace pro uživatele veterinárních přípravků = etiketa

JEN PRO ZVÍŘATA

JEN NA PŘEDPIS VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

Název přípravku

AUREOVIT 12 “ C 160 “ prm. a. u.v.

10 kg

Držitel rozhodnutí o registraci a držitel povolení k výrobě odpovědný za uvolnění šarže

Držitel rozhodnutí o registraci

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, ČESKÁ REPUBLIKA

Držitel povolení k výrobě odpovědný za uvolnění šarže

Tekro spol. s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA

Složení

Chlortetracyclini hydrochloridum 160 g v 1 000 g.

Pomocné látky: uhličitan vápenatý (mikromletý), mouka pšeničná ( vehikulum ).

Popis přípravku

Práškovitá směs hnědé barvy a charakteristické vůně.

Indikační skupina

Antibiotikum.

Druh a kategorie zvířat

Tele, prase, drůbež.

Charakteristika

Medikovaný krmný přípravek s obsahem širokospektrého antibiotika je určen pro hromadnou léčebnou a

léčebně-preventivní aplikaci prostřednictvím krmiva.

Indikace

Infekční onemocnění a septické stavy zejména u telat, prasat a drůbeže vyvolané původci citlivými na

chlortetracykliny; například při výskytu septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy, pneumonie,

pleuritidy, peritonitidy; u drůbeže při pasteurelóze, salmonelóze a pod.

Kontraindikace

Nepodávejte přežvýkavcům s rozvinutou funkcí předžaludků. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou

určena pro lidský konzum.

Nežádoucí účinky

Při předávkování přípravku se v ojedinělých případech může vyskytnout nauzea až vomitus.

Interakce

Účinek tetracyklinu snižují až antagonizují laktámová antibiotika, cefalosporiny a aminoglykosidy.

Při zkrmovaní přípravků s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a železa může dojít k interakci CTC

s kationy těchto kovů a tým ke snížené absorpci z gastrointestinálního traktu.

Dávkování a způsob použití

Perorálně - denní dávky se podávají rozdělené na polovinu 2krát denně zamícháním do sypkého

(jadrného) krmiva.

Léčebně: u telat a prasat 0,35 g na kg ž.hm.

Preventivně: u telat a prasat 0,1 g - 0,175 g na kg ž.hm.

Dávkování v krmných směsích:

Léčebně: tele 0,5%, prase 0,25 – 0,5%, drůbež 0,2 - 0,3%

Preventivně: tele 0,25%, prase 0,125 - 0,25%, drůbež 0,1 - 0,15%

Přípravek se podává nejméně 5 dnů.

Uchovávání

Při teplotě do 25

C, v suchu.

Ochranná lhůta

Maso telat 30 dní, maso prasat 10 dní, maso drůbeže 7 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou

určena pro lidský konzum.

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby v neporušeném obalu, po zamíchaní do sypkého krmiva 3 měsíce.

Datum výroby:

Exspirace:

Číslo šarže:

Registrační číslo

98 / 131 / 98 – C

Datum poslední revize textu

Únor 2011