Aubagio

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Teriflunomid
Dostupné s:
sanofi-aventis groupe 
ATC kód:
L04AA31
INN (Mezinárodní Name):
teriflunomide
Terapeutické skupiny:
Selektivní imunosupresiva
Terapeutické oblasti:
Roztroušená skleróza
Terapeutické indikace:
AUBAGIO is indicated for the treatment of adult patients and paediatric patients aged 10 years and older with relapsing remitting multiple sclerosis (MS) (please refer to section 5. 1 for important information on the population for which efficacy has been established).
Přehled produktů:
Revision: 20
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002514
Datum autorizace:
2013-08-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/002514

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

27-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

27-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

27-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

27-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

23-06-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro pacienta

AUBAGIO 7 mg potahované tablety

AUBAGIO 14 mg potahované tablety

teriflunomidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek AUBAGIO a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AUBAGIO užívat

Jak se přípravek AUBAGIO užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek AUBAGIO uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek AUBAGIO a k čemu se používá

Co je přípravek AUBAGIO

Přípravek AUBAGIO obsahuje léčivou látku teriflunomid, což je imunomodulační látka, která působí na

imunitní systém tak, že omezuje jím způsobené ataky (napadání) nervového systému.

K čemu se přípravek AUBAGIO používá

Přípravek AUBAGIO se používá k léčbě dospělých, dětí a dospívajících (ve věku 10 let a starších) s relaps-

remitentními formami roztroušené sklerózy (RS).

Co je roztroušená skleróza

RS je dlouhodobé onemocnění postihující centrální nervový systém (CNS). CNS sestává z mozku a míchy.

Při roztroušené skleróze ničí zánět ochranné pouzdro (nazývané myelin) kolem nervů v CNS, což

znemožňuje správnou funkci nervů. Tento proces se nazývá demyelinizace.

Pacienti s relabující formou roztroušené sklerózy budou mít opakované ataky (relapsy) fyzických symptomů

(příznaků) způsobených nesprávnou funkcí nervů. Tyto symptomy se u jednotlivých pacientů liší, většinou

však zahrnují:

potíže s chůzí,

potíže se zrakem,

potíže s rovnováhou.

Příznaky mohou po ukončení relapsu zcela vymizet. S postupem času se však některé potíže mohou

projevovat i v období mezi relapsy. To může vést k potížím s chůzí, které Vás mohou omezovat ve Vašich

každodenních činnostech.

Jak přípravek AUBAGIO působí

Přípravek AUBAGIO pomáhá bránit centrální nervový systém proti atakám imunitního systému tím, že

omezí zvyšování počtu některých typů bílých krvinek (lymfocytů). Tímto způsobem se omezí zánět, který u

RS vede k poškození nervů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AUBAGIO užívat

Neužívejte přípravek AUBAGIO:

jestliže jste alergický(á) na teriflunomid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6),

pokud se u Vás po užití teriflunomidu nebo leflunomidu někdy vyskytla závažná kožní vyrážka nebo

olupování kůže, puchýře a/nebo vředy v ústech,

jestliže máte závažné problémy s játry,

pokud

jste

těhotná

, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo kojíte,

pokud máte jakékoli potíže, které ovlivňují Váš imunitní systém, např. syndrom získané

imunodeficience (AIDS),

pokud máte problémy s kostní dření nebo pokud máte v krvi nízký počet červených či bílých krvinek

nebo snížený počet krevních destiček,

pokud máte závažnou infekci,

jestliže máte závažné problémy s ledvinami, které vyžadují dialýzu,

pokud máte velmi nízkou hladinu bílkovin v krvi (hypoproteinemie).

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku AUBAGIO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

máte potíže s játry a/nebo jestliže pijete velké množství alkoholu. Váš lékař může provést krevní

testy, pomocí kterých zkontroluje, do jaké míry Vaše játra fungují správně. Pokud se při testech zjistí

problémy s játry, lékař může Vaši léčbu přípravkem AUBAGIO ukončit. Přečtěte si prosím bod 4.

máte vysoký krevní tlak (hypertenzi), ať už je léčen, či nikoli. Přípravek AUBAGIO může způsobit

zvýšení krevního tlaku. Lékař Vám bude před zahájením léčby i poté pravidelně kontrolovat krevní

tlak. Přečtěte si prosím bod 4.

máte infekci. Než začnete přípravek AUBAGIO užívat, Váš lékař se ujistí, že máte v krvi dostatek

bílých krvinek a destiček. Protože přípravek AUBAGIO snižuje počet bílých krvinek v krvi, může tím

být ovlivněna Vaše odolnost proti infekcím. Pokud si myslíte, že máte infekci, může Váš lékař provést

krevní testy pro kontrolu počtu bílých krvinek. Přečtěte si prosím bod 4.

máte těžké kožní reakce.

máte dýchací potíže.

pociťujete slabost, necitlivost a bolest v rukou a nohou.

máte podstoupit očkování.

užíváte leflunomid spolu s přípravkem AUBAGIO.

přecházíte na léčbu přípravkem AUBAGIO nebo léčbu tímto přípravkem ukončujete.

pokud máte podstoupit specifický krevní test (vyšetření hladiny vápníku), protože mohou být zjištěny

falešně nízké hladiny vápníku.

Dechové obtíže

Sdělte svému lékaři, pokud máte nevysvětlitelný kašel a dyspnoe (dušnost). Váš lékař může provést další

vyšetření.

Děti a dospívající

Přípravek AUBAGIO není určený k použití u dětí mladších 10 let, jelikož v této věkové skupině pacientů

s roztroušenou sklerózou (RS) nebyl tento přípravek studován.

Výše vyjmenovaná upozornění a opatření platí také pro děti. Následující informace je důležitá pro děti a

jejich opatrovníky:

u pacientů užívajících teriflunomid byl pozorován zánět slinivky břišní. Je možné, že ošetřující lékař

Vašeho dítěte provede krevní testy, pokud má podezření na zánět slinivky.

Další léčivé přípravky a přípravek AUBAGIO

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat. To se týká také léků dostupných bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, zejména pokud užíváte některý z následujících přípravků:

leflunomid, methotrexát a jiné léky ovlivňující imunitní systém (často nazývané imunosupresiva nebo

imunomodulátory)

rifampicin (lék k léčbě tuberkulózy a jiných infekcí)

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin k léčbě epilepsie

třezalka tečkovaná (rostlinný lék k léčbě deprese)

repaglinid, pioglitazon, nateglinid nebo rosiglitazon k léčbě cukrovky

daunorubicin, doxorubicin, paklitaxel nebo topotekan k léčbě nádorových onemocnění

duloxetin k léčbě deprese, močové inkontinence nebo onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou

alosetron k léčbě závažného průjmu

theofylin k léčbě astmatu

tizanidin na uvolnění svalů

warfarin, tzv. antikoagulans používané proti nežádoucímu srážení krve (aby se předešlo tvorbě

krevních sraženin)

perorální antikoncepce (obsahující ethinylestradiol, levonorgestrel)

cefaklor, benzylpenicilin (penicilin G), ciprofloxacin k léčbě infekcí

indometacin, ketoprofen k léčbě bolesti nebo zánětu

furosemid k léčbě srdečních onemocnění

cimetidin ke snížení žaludeční kyselosti

zidovudin k léčbě HIV infekce

rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin na hypercholesterolemii (vysoká hladina

cholesterolu)

sulfasalazina k léčbě zánětlivých onemocnění střev nebo revmatoidní artritidy

kolestyramin k léčbě vysokou hladinu cholesterolu nebo zmírnění svědění u onemocnění jater

aktivní uhlí ke snížení vstřebávání léků nebo jiných látek

Těhotenství a kojení

Neužívejte

přípravek AUBAGIO, pokud jste nebo se domníváte, že můžete být

těhotná

. Pokud jste těhotná

nebo otěhotníte v průběhu léčby přípravkem AUBAGIO, hrozí vyšší riziko rozvoje vrozených vad u dítěte.

Ženy v plodném věku nesmí tento přípravek užívat bez spolehlivé antikoncepce.

Pokud se u Vaší dcery během užívání přípravku AUBAGIO objeví první menstruace, měli byste informovat

lékaře, který Vám poskytne odborné poradentství ohledně antikoncepce a potenciálních rizik v případě

těhotenství.

Pokud plánujete po ukončení léčby přípravkem AUBAGIO otěhotnět, informujte o tom svého lékaře. Bude

totiž nutné se ujistit, že většina tohoto přípravku byla z Vašeho těla vyloučena před otěhotněním. Může trvat

až 2 roky, než se léčivá látka přirozeně vyloučí. Při užívání určitých léků, které urychlují odstranění

přípravku AUBAGIO z těla, lze tuto dobu zkrátit na několik týdnů.

V každém případě je nutné krevními testy potvrdit, že byla léčivá látka v dostatečné míře z Vašeho těla

odstraněna. Váš lékař musí potvrdit, že je hladina přípravku AUBAGIO v krvi dostatečně nízká a že můžete

otěhotnět.

Další informace o laboratorním testování Vám sdělí Váš lékař.

Pokud máte podezření, že jste během léčby přípravkem AUBAGIO nebo do dvou let po ukončení této léčby

otěhotněla, musíte přerušit užívání přípravku AUBAGIO a

ihned

obrátit na svého lékaře, který provede

těhotenský test. Pokud test potvrdí, že jste těhotná, může Váš lékař navrhnout léčbu určitými léky, které

rychle a v dostatečné míře přípravek AUBAGIO z Vašeho těla odstraní. Tímto postupem může snížit riziko

pro Vaše dítě.

Antikoncepce

V průběhu léčby přípravkem AUBAGIO a po ní musíte používat účinnou metodu antikoncepce.

Teriflunomid zůstává v krvi ještě dlouhou dobu po ukončení léčby. Po ukončení léčby proto nadále

používejte účinnou antikoncepci.

Nepřestávejte ji používat, dokud hladiny přípravku AUBAGIO ve Vaší krvi dostatečně nepoklesnou –

to zkontroluje Váš lékař.

Promluvte si se svým lékařem o nejvhodnější metodě antikoncepce, případně o změně antikoncepce,

kterou používáte.

Přípravek AUBAGIO neužívejte, pokud kojíte, protože teriflunomid přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek AUBAGIO může způsobovat závratě, které mohou narušit Vaši schopnost soustředit se a reagovat.

Pokud Vás lék tímto způsobem ovlivňuje, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek AUBAGIO obsahuje laktosu

Přípravek AUBAGIO obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Aubagio obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek AUBAGIO užívá

Na léčbu přípravkem AUBAGIO bude dohlížet lékař se zkušenostmi s léčbou roztroušené sklerózy.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem.

Dospělí

Doporučená dávka je jedna 14 mg tableta denně.

Děti a dospívající (ve věku 10 let a starší)

Dávka závisí na tělesné hmotnosti:

Děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg: jedna 14 mg tableta denně.

Děti s tělesnou hmotností menší nebo rovnou 40 kg: jedna 7 mg tableta denně.

Děti a dospívající, jež dosáhnou stabilní tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg, budou na základě pokynu jejich

lékaře převedeni na jednu 14 mg tabletu denně.

Cesta / způsob podání

Přípravek AUBAGIO je určen k perorálnímu podání (podání ústy). Přípravek AUBAGIO se užívá každý den

v jedné denní dávce, a to v jakoukoli denní dobu.

Tabletu je třeba polknout vcelku a zapít vodou.

Přípravek AUBAGIO lze užívat s jídlem nebo samostatně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AUBAGIO, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš velké množství přípravku AUBAGIO, ihned kontaktujte svého lékaře. Mohou se

vyskytnout nežádoucí účinky podobné těm, které jsou popsány v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AUBAGIO

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Vezměte si svou dávku

v naplánovanou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AUBAGIO

Přípravek AUBAGIO nepřestávejte užívat ani neměňte dávku bez doporučení svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Při užívání tohoto léku se mohou objevit následující nežádoucí účinky.

Závažné nežádoucí účinky

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné nebo se závažnými mohou stát. Pokud se u Vás vyskytne

kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků,

ihned

to sdělte svému lékaři.

Časté

(mohou se objevit až u 1 z 10 osob)

zánět slinivky břišní, který může zahrnovat příznaky jako bolest v oblasti břicha, pocit na zvracení, nebo

zvracení (s frekvencí časté u dětských pacientů a méně časté u dospělých pacientů).

Méně časté

(mohou se objevit až u 1 ze 100 osob)

alergické reakce, které mohou zahrnovat příznaky jako vyrážka, kopřivka, otok rtů, jazyka nebo obličeje

nebo náhlé potíže s dýcháním

závažné kožní reakce, které mohou zahrnovat příznaky jako kožní vyrážka, puchýře, horečka nebo vředy

v ústech

závažné infekce nebo sepse (potenciálně život ohrožující typ infekce), které mohou zahrnovat příznaky

jako vysoká horečka, třes, zimnice, snížený průtok moči nebo zmatenost

zánět plic, který může zahrnovat příznaky jako dušnost nebo přetrvávající kašel

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

závažné onemocnění jater, které může zahrnovat příznaky jako zežloutnutí kůže nebo očního bělma,

tmavší moč než obvykle, nevysvětlitelný pocit na zvracení a zvracení nebo bolest břicha

Další nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s následující frekvencí:

Velmi časté

(mohou se objevit u více než 1 z 10 osob)

bolest hlavy

průjem, pocit na zvracení

zvýšení ALT (zvýšení krevních hladin určitých jaterních enzymů) prokázané v testech

řídnutí vlasů

Časté

(mohou se objevit až u 1 z 10 osob)

chřipka, infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, zánět průdušek, vedlejších nosních

dutin, bolest v krku a nepříjemný pocit při polykání, zánět močového měchýře, virový zánět žaludku a

střev, opar na rtu, zubní infekce, zánět hrtanu, plísňová infekce nohou

laboratorní hodnoty: bylo pozorováno snížení počtu červených krvinek (anemie), změny ve

výsledcích jaterních testů a testů na bílé krvinky (viz bod 2), stejně jako zvýšení enzymů ve svalech

(kreatinfosfokináza)

mírné alergické reakce

úzkostné pocity

mravenčení, pocit slabosti, necitlivosti, brnění nebo bolest dolní části zad nebo nohy (ischias); celková

necitlivost, pálení, brnění nebo bolest rukou a prstů (syndrom karpálního tunelu)

bušení srdce

zvýšení krevního tlaku

zvracení, bolest zubů, bolest horní části břicha

vyrážka, akné

bolest šlach, kloubů, kostí, svalů (muskuloskeletální bolest)

potřeba močit častěji, než je běžné

silné menstruace

bolest

nedostatek energie nebo pocit slabosti (astenie)

pokles tělesné hmotnosti

Méně časté

(mohou se objevit až u 1 ze 100 osob)

snížený počet krevních destiček (mírná trombocytopenie)

zvýšené vnímání nebo citlivost zejména na kůži, bodavá nebo pulsující bolest podél jednoho nebo více

nervů, potíže s nervy horních nebo dolních končetin (periferní neuropatie)

postižení nehtů, závažné kožní reakce

posttraumatická bolest

psoriáza (lupénka)

zánět úst/rtů

abnormální hladina tuků (lipidů) v krvi

zánět tlustého střeva (kolitida)

Vzácné

(mohou se objevit až u 1 z 1000 osob)

zánět nebo poškození jater

Není známo

(frekvence nelze z dostupných údajů určit)

plicní hypertenze

Děti (ve věku 10 let a starší) a dospívající

Výše jmenované nežádoucí účinky platí také pro děti a dospívající. Následující dodatečná informace je

důležitá pro děti, dospívající a jejich opatrovníky:

Časté

(mohou se objevit až u 1 z 10 osob)

zánět slinivky břišní

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek AUBAGIO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a pouzdře za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek AUBAGIO obsahuje

Léčivou látkou je teriflunomidum.

AUBAGIO 7 MG potahované tablety

Jedna tableta obsahuje teriflunomidum 7 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), hyprolosa, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171),

mastek, makrogol 8000, hlinitý lak indigokarmínu (E132) a žlutý oxid železitý (E172) (viz bod 2

„Přípravek Aubagio obsahuje laktosu“).

AUBAGIO 14 MG potahované tablety

Jedna tableta obsahuje teriflunomidum 14 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), hyprolosa, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171),

mastek, makrogol 8000, hlinitý lak indigokarmínu (E132) (viz bod 2 „Přípravek Aubagio obsahuje

laktosu“).

Jak přípravek AUBAGIO vypadá a co obsahuje toto balení

AUBAGIO 7 mg potahované tablety

Potahované tablety jsou velmi světle zeleno-modrošedé až bledě zeleno-modré šestihranné potahované

tablety s potiskem na jedné straně („7“) a s logem společnosti vyrytým na straně druhé.

Přípravek AUBAGIO 7 mg potahované tablety je k dispozici v krabičkách obsahujících 28 tablet balených

v pouzdrech s vloženými blistry.

AUBAGIO 14 mg potahované tablety

Potahované tablety (tablety) AUBAGIO 14 mg jsou bledě modré až pastelově modré pětihranné potahované

tablety s potiskem na jedné straně („14“) a s logem společnosti vyrytým na straně druhé.

Přípravek AUBAGIO 14 mg potahované tablety je k dispozici v krabičkách obsahujících:

14, 28, 84 a 98 tablet balených v pouzdrech s vloženými blistry;

10 x 1 tabletu v perforovaných jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris

Francie

Výrobce:

Opella Healthcare International SAS

56, Route de Choisy

60200

Compiègne

Francie

Sanofi Winthrop Industrie

30-36, avenue Gustave Eiffel

37100 Tours

France

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tel/Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел: +359 2 9705300

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi-aventis Denmark A/S

Malta

Sanofi S.r.l.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0) 8 634 5000

Latvia

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel +44 (0)845 372 7101

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

Kopii příbalové informace a kartu pacienta s bezpečnostními informacemi najdete také v níže uvedeném QR

kódu.

QR kód bude vložen + www.qr-aubagio-sanofi.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

AUBAGIO 7 mg potahované tablety

AUBAGIO 14 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

AUBAGIO 7 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje teriflunomidum 7 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 72 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

AUBAGIO 14 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje teriflunomidum 14 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 72 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

AUBAGIO 7 mg potahované tablety

Velmi světle zeleno-modrošedá až bledě zeleno-modrá šestihranná potahovaná tableta o velikosti 7,5 mm

s potiskem na jedné straně („7“) a s logem společnosti vyrytým na straně druhé.

AUBAGIO 14 mg potahované tablety

Bledě až pastelově modrá pětihranná potahovaná tableta o velikost 7,5 mm s potiskem na jedné straně („14“)

a s logem společnosti vyrytým na straně druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek AUBAGIO je indikován k léčbě dospělých a pediatrických pacientů ve věku 10 let a starších

s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RS) (důležité informace týkající se skupin pacientů, pro které

byla stanovena účinnost, jsou uvedeny v bodě 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena a prováděna pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou roztroušené sklerózy.

Dávkování

Dospělí

U dospělých je doporučená dávka teriflunomidu 14 mg jednou denně.

Pediatrická populace (10 let a starší)

U pediatrických pacientů (ve věku 10 let a výše) závisí doporučená dávka na tělesné hmotnosti:

Pediatričtí pacienti s tělesnou hmotností >40 kg: 14 mg jednou denně.

Pediatričtí pacienti s tělesnou hmotností ≤40 kg: 7 mg jednou denně.

Pediatričtí pacienti, kteří dosáhnou stabilní tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg, by měli být převedeni na 14

mg jednou denně.

Potahované tablety lze užívat s jídlem nebo samostatně.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Vzhledem k nedostatečným údajům o účinnosti a bezpečnosti má být přípravek AUBAGIO používán

s opatrností u pacientů ve věku 65 a více let.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin, kteří nejsou léčeni dialýzou, není

nutné provádět žádné úpravy dávkování.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin léčení dialýzou nebyli hodnoceni. Teriflunomid je v této skupině

pacientů kontraindikován (viz bod 4.3).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater není nutné provádět žádnou úpravu

dávkování. Teriflunomid je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

Pediatrická populace (mladší než 10 let)

Bezpečnost a účinnost teriflunomidu u dětí ve věku do 10 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Potahované tablety jsou určeny k perorálnímu podání. Tablety je třeba polknout vcelku a zapít vodou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třídy C).

Těhotné ženy a ženy ve fertilním věku, které během léčby teriflunomidem nepoužívají spolehlivou

antikoncepci. Po ukončení léčby je nutné používat antikoncepci, dokud plazmatické hladiny neklesnou pod

0,02 mg/l (viz bod 4.6). Před začátkem léčby je nutné vyloučit těhotenství (viz bod 4.6).

Kojící ženy (viz bod 4.6).

Pacienti se závažnými imunodeficitními stavy, např. syndromem získané imunodeficience (AIDS).

Pacienti s významně narušenou funkcí kostní dřeně nebo významnou anemií, leukopenií, neutropenií nebo

trombocytopenií.

Pacienti se závažnou aktivní infekcí, a to až do vyléčení tohoto stavu (viz bod 4.4).

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin podstupující dialýzu, neboť u této skupiny pacientů nejsou

k dispozici dostatečné klinické údaje.

Pacienti se závažnou hypoproteinemií, např. s nefrotickým syndromem.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Monitorování

Před léčbou

Před zahájením léčby teriflunomidem je zapotřebí vyšetřit:

krevní tlak

alaninaminotransferázu (ALT)

úplný krevní obraz včetně diferenciálního počtu leukocytů a počtu trombocytů.

Během léčby

Během léčby teriflunomidem je zapotřebí monitorovat:

krevní tlak

kontrolovat pravidelně

alaninaminotransferázu (ALT)

Hladinu jaterních enzymů je nutné zkontrolovat minimálně každé čtyři týdny v prvních 6

měsících léčby a poté pravidelně.

Zvážit další sledování, pokud se přípravek AUBAGIO podává pacientům s již existující

poruchou funkce jater spolu s jinými potenciálně hepatotoxickými léky nebo pokud je

indikováno na základě klinických známek a příznaků, jakými může být např. nevysvětlená

nauzea, zvracení, bolest břicha, únava, anorexie nebo ikterus a/nebo přítomnost tmavé moči.

Hladina jaterních enzymů musí být zkontrolována každé dva týdny během prvních 6 měsíců

léčby a poté minimálně každých 8 týdnů, po dobu alespoň 2 let od zahájení léčby.

Při 2 až 3násobném zvýšení ALT nad horní hranici normy musí být hladina monitorována

každý týden.

úplný krevní obraz dle klinických známek a příznaků (např. infekcí), které se vyskytly v průběhu léčby.

Zrychlená eliminace

Teriflunomid se z plazmy eliminuje pomalu. Bez zrychlení eliminace trvá dosažení plazmatických

koncentrací nižších než 0,02 mg/l v průměru 8 měsíců. V důsledku individuálních rozdílů v clearance látky

může však tento proces trvat až 2 roky. Po ukončení léčby teriflunomidem lze kdykoli použít zrychlenou

eliminaci (detailní postup je uveden v bodech 4.6 a 5.2).

Účinky na játra

U pacientů léčených teriflunomidem byly pozorovány zvýšené hladiny jaterních enzymů (viz bod 4.8). Tyto

zvýšené hladiny se většinou objevovaly v průběhu prvních 6 měsíců od začátku léčby.

Během léčby teriflunomidem byly pozorovány případy polékového poškození jater (DILI - drug-induced

liver injury), někdy i život ohrožujícího. Většina případů DILI se vyskytla za několik týdnů nebo měsíců po

zahájení léčby teriflunomidem, nicméně DILI se může vyskytnout i po dlouhodobém užívání.

Riziko zvýšených jaterních enzymů a DILI při užívaní teriflunomidu může být vyšší u pacientů s již

existující poruchou funkce jater, léčených současně jinými hepatotoxickými léky a/nebo konzumujících

velké množství alkoholu. Pacienty je proto nutné kvůli známkám a příznakům poškození jater pečlivě

monitorovat.

V případě podezření na poškození jater, je nutné léčbu teriflunomidem ukončit a zvážit zrychlenou eliminaci.

Pokud je potvrzena zvýšená hladina jaterních enzymů (více než 3násobek ULN), má být léčba

teriflunomidem ukončena.

V případě ukončení léčby teriflunomidem je nutné provádět kontrolu jaterních testů až do normalizace hladin

transamináz.

Hypoproteinemie

Jelikož se teriflunomid ve značné míře váže na proteiny a míra navázání závisí na koncentracích albuminu,

u pacientů s hypoproteinemií (např. u nefrotického syndromu) se očekávají vyšší koncentrace nevázaného

plazmatického teriflunomidu. Teriflunomid se nemá používat u pacientů se závažnou hypoproteinemií.

Krevní tlak

Během léčby teriflunomidem může dojít ke zvýšení krevního tlaku (viz bod 4.8). Krevní tlak je nutné

zkontrolovat před zahájením léčby teriflunomidem a poté pravidelně v jejím průběhu. Zvýšený krevní tlak je

třeba řešit příslušným způsobem před zahájením i v průběhu léčby teriflunomidem.

Infekce

U pacientů se závažnou aktivní infekcí je nutné zahájení léčby teriflunomidem odložit až do vyléčení.

V placebem kontrolovaných studiích nebyl pozorován žádný nárůst výskytu závažných infekcí ve skupině

užívající teriflunomid (viz bod 4.8). Pokud se však u pacienta rozvine závažná infekce, je vzhledem

k imunomodulačnímu účinku teriflunomidu nutné zvážit pozastavení léčby a před obnovením léčby opět

posoudit poměr přínosů a rizik pro daného pacienta. Vzhledem k prodlouženému poločasu vylučování může

být vhodné zvážit zrychlení eliminace pomocí kolestyraminu nebo aktivního uhlí.

Pacienty užívající přípravek AUBAGIO je nutné poučit, aby všechny příznaky infekcí hlásili lékaři. Pacienti

s aktivními akutními nebo chronickými infekcemi nemají zahajovat léčbu přípravkem AUBAGIO, dokud

není infekce vyléčena.

Bezpečnost teriflunomidu u jedinců s latentní tuberkulózní infekcí není známa, jelikož se screeningová

vyšetření na tuberkulózu v klinických studiích systematicky neprováděla. Pacienty pozitivně testované na

tuberkulózu při screeningovém vyšetření je nutné léčit standardními postupy před zahájením léčby.

Respirační reakce

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění (ILD) a plicní

hypertenze související s teriflunomidem.

Riziko ILD může být zvýšené u pacientů s ILD v anamnéze.

ILD se může s variabilním klinickým projevem akutně vyskytnout kdykoliv během léčby. ILD může být

fatální. Nový vznik nebo zhoršení plicních příznaků, jako perzistující kašel nebo dyspnoe, mohou být

v závislosti na konkrétní situaci důvodem k přerušení léčby a dalšímu vyšetření. Je-li nutné léčivý přípravek

vysadit, je třeba zvážit zahájení zrychlené eliminace.

Hematologické účinky

Byl zjištěn mírný pokles počtu leukocytů o méně než 15 % od výchozích hodnot (viz bod 4.8). V rámci

preventivních opatření je nutné mít při zahájení léčby k dispozici aktuální kompletní krevní obraz, včetně

diferenciálního počtu leukocytů a trombocytů. Kompletní krevní obraz je nutné dle případných klinických

známek a příznaků (např. infekce) kontrolovat také v průběhu léčby.

U pacientů s již existující anemií, leukopenií a/nebo trombocytopenií a u pacientů s narušenou funkcí kostní

dřeně nebo pacientů s rizikem útlumu funkce kostní dřeně existuje zvýšené riziko rozvoje hematologických

poruch. Pokud dojde k těmto komplikacím, je nutné zvážit použití zrychlené eliminace

(viz výše) pro snížení

plazmatické hladiny teriflunomidu.

U závažných hematologických reakcí včetně pancytopenie je nutné léčbu přípravkem AUBAGIO a veškerou

přídatnou myelosupresivní léčbu ukončit a zvážit zrychlenou eliminaci teriflunomidu.

Kožní reakce

U přípravku AUBAGIO byly hlášeny případy závažných kožních reakcí, někdy fatálních, včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS), toxické epidermální nekrolýzy (TEN) a lékové reakce s eozinofilií

a systémovými příznaky (DRESS).

Objeví-li se kožní a/nebo slizniční reakce (ulcerózní stomatitida), které vyvolají podezření na závažné

generalizované kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza – Lyellův

syndrom nebo léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky), podávání teriflunomidu a další

eventuální související léčbu je nutné ukončit a ihned zahájit zrychlenou eliminaci. V takových případech

pacienti nesmí být opět vystaveni účinkům teriflunomidu (viz bod 4.3).

Během užívání teriflunomidu byl hlášen nový výskyt psoriázy (včetně pustulózní psoriázy) a zhoršení

preexistující psoriázy. S ohledem na onemocnění pacienta a jeho anamnézu lze zvážit ukončení léčby a

zahájit postup zrychlené eliminace.

Periferní neuropatie

Ve skupině pacientů léčených přípravkem AUBAGIO byly hlášeny případy periferní neuropatie (viz bod

4.8). Stav většiny pacientů se po přerušení léčby přípravkem AUBAGIO zlepšil. Celkový výsledek však byl

značně variabilní, tj. u některých pacientů neuropatie vymizela a u některých příznaky přetrvávaly. Pokud se

u pacienta užívajícího přípravek AUBAGIO rozvine potvrzená periferní neuropatie, je třeba zvážit ukončení

léčby přípravkem AUBAGIO a provedení zrychlené eliminace.

Vakcinace

Dvě klinické studie ukázaly, že vakcinace inaktivovaným neoantigenem (první vakcinace), nebo recall

antigenem (opětovná expozice) byly bezpečné a účinné v průběhu léčby přípravkem AUBAGIO. Používání

živých atenuovaných vakcín je spojené s rizikem infekcí, a proto je vhodné se mu vyhnout.

Imunosupresivní nebo imunomodulační léčba

Jelikož je leflunomid výchozí sloučeninou teriflunomidu, konkomitantní podávání teriflunomidu

s leflunomidem není doporučováno.

Kombinované použití s antineoplastickou nebo imunosupresivní léčbou sloužící k léčbě RS nebylo

hodnoceno. Studie bezpečnosti, ve kterých byl teriflunomid podáván konkomitantně s interferonem beta

nebo glatiramer-acetátem po dobu až jednoho roku, neodhalily žádné specifické bezpečnostní problémy.

Frekvence nežádoucích účinků však byla ve srovnání s monoterapií teriflunomidem vyšší. Dlouhodobá

bezpečnost těchto kombinací při léčbě roztroušené sklerózy nebyla stanovena.

Převedení na léčbu přípravkem AUBAGIO nebo převedení na jiný přípravek

Na základě klinických údajů spojených s konkomitantním podáváním teriflunomidu s interferonem beta

nebo s glatiramer-acetátem není vyžadováno žádné čekací období při zahájení léčby teriflunomidem po

přechodu z interferonu beta nebo glatiramer-acetátu, ani při zahájení léčby interferonem beta či glatiramer-

acetátem po přechodu z teriflunomidu.

Vzhledem k dlouhému poločasu natalizumabu může v případě okamžitého zahájení léčby přípravkem

AUBAGIO v období 2–3 měsíců od ukončení léčby natalizumabem docházet ke konkomitantní expozici,

a tudíž ke konkomitantním imunitním účinkům. Z toho důvodu je při přechodu pacientů z natalizumabu na

přípravek AUBAGIO nutné postupovat opatrně.

Na základě poločasu fingolimodu je třeba pacienta ponechat 6 týdnů bez léčby. Za tuto dobu se přípravek

eliminuje z oběhu. Lymfocyty se vrací do normálního rozpětí 1 až 2 měsíce po ukončení léčby

fingolimodem. Při zahájení léčby přípravkem AUBAGIO v tomto období dojde ke konkomitantní expozici

s fingolimodem. To může mít aditivní účinek na imunitní systém, a proto je třeba postupovat opatrně.

U pacientů s RS byl medián poločasu t

1/2z

z přibližně 19 dnů po ukončení opakovaného podávání dávky

14 mg. Pokud je rozhodnuto ukončit léčbu přípravkem AUBAGIO, dojde při zahájení jiné léčby v intervalu

5 poločasů (přibližně 3,5 měsíce, u některých pacientů eventuálně i déle) ke konkomitantní expozici

přípravkem AUBAGIO. To může mít aditivní účinek na imunitní systém, a proto je třeba postupovat

opatrně.

Interference při stanovování hladin ionizovaného vápníku

Měření hladin ionizovaného vápníku při léčbě leflunomidem a/nebo teriflunomidem (aktivním metabolitem

leflunomidu) může v závislosti na typu použitého analyzátoru ionizovaného vápníku (např. analyzátoru

krevních plynů) vykazovat falešně snížené hodnoty. Proto je třeba pozorované snížení hladin ionizovaného

vápníku u pacientů podstupujících léčbu leflunomidem nebo teriflunomidem interpretovat s opatrností. V

případě nejistoty ohledně naměřených hodnot se doporučuje stanovit celkovou koncentraci vápníku v séru po

korekci na sérový albumin.

Pediatrická populace

Pankreatitida

V pediatrické klinické studii byly u pacientů užívajících teriflunomid pozorovány případy pankreatitidy,

některé akutní (viz bod 4.8). Klinické příznaky zahrnovaly bolest břicha, nauzeu a/nebo zvracení. U těchto

pacientů byla zvýšená sérová hladina amylázy a lipázy. Doba nástupu se pohybovala od několika měsíců do

tří let. Pacienty je nutné informovat o charakteristických příznacích pankreatitidy. Při podezření na

pankreatitidu, je nutné stanovit hladiny pankreatických enzymů a související laboratorní parametry. Pokud je

pankreatitida potvrzena, je nutné léčbu teriflunomidem ukončit a zahájit zrychlenou eliminaci (viz bod 5.2).

Laktosa

Protože tablety přípravku AUBAGIO obsahují laktosu, pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento

přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakokinetické interakce jiných látek s teriflunomidem

Primární cesta biotransformace teriflunomidu je hydrolýza; oxidace představuje pouze minoritní způsob.

Silné induktory cytochromu P450 (CYP) a transportérů

Konkomitantní podávání opakovaných dávek (600 mg jednou denně po dobu 22 dnů) rifampicinu (induktor

cytochromů CYP2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 3A), induktoru efluxních transportérů P-glykoproteinu [P-gp]

a proteinu rezistentního proti rakovině prsu [BCRP] s teriflunomidem (70 mg v jedné dávce) vedlo

k přibližně 40% snížení expozice teriflunomidem. Rifampicin a jiné známé silné induktory cytochromu CYP

a transportérů, jako je např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin a třezalka tečkovaná (

Hypericum

perforatum),

je nutné během léčby teriflunomidem používat opatrně.

Kolestyramin nebo aktivní uhlí

Doporučuje se, aby pacienti léčení teriflunomidem neužívali kolestyramin ani aktivní uhlí, pokud není přímo

vyžadována urychlená eliminace. Tyto látky totiž způsobují rychlé a významné snížení plazmatické

koncentrace. Za základ tohoto mechanismu je považováno přerušení enterohepatální recyklace a/nebo

gastrointestinální dialýza teriflunomidu.

Farmakokinetické interakce teriflunomidu s jinými látkami

Účinek teriflunomidu na substrát cytochromu CYP2C8: repaglinid

Po opakovaných dávkách teriflunomidu došlo ke zvýšení průměrné hodnoty C

repaglinidu (1,7násobně)

a AUC (2,4násobně), což naznačuje, že teriflunomid je

in vivo

inhibitorem cytochromu CYP2C8. Z tohoto

důvodu je během léčby teriflunomidem nutné používat opatrně léčivé přípravky metabolizované

cytochromem CYP2C8, jako je např. repaglinid, paklitaxel, pioglitazon nebo rosiglitazon.

Účinek teriflunomidu na perorální antikoncepci: 0,03 mg ethinylestradiolu a 0,15 mg levonorgestrelu

Po opakovaných dávkách teriflunomidu došlo ke zvýšení průměrné hodnoty C

ethinylestradiolu

(1,58násobně) a AUC

0–24

(1,54násobně) a hodnot C

levonorgestrelu (1,33násobně) a AUC

0–24

(1,41násobně). I když se neočekává, že interakce s teriflunomidem nepříznivým způsobem ovlivní účinnost

perorální antikoncepce, je nutné zvážit výběr nebo upravení léčby perorální antikoncepcí, jež se bude

v kombinaci s teriflunomidem užívat.

Účinek teriflunomidu na substrát cytochromu CYP1A2: kofein

Po opakovaných dávkách teriflunomidu došlo ke snížení průměrné hodnoty C

kofeinu (substrát

cytochromu CYP1A2) o 18 % a AUC o 55 %. Z výše uvedeného vyplývá, že teriflunomid může být

in vivo

slabým induktorem cytochromu CYP1A2. Z toho důvodu je během léčby teriflunomidem nutné používat

opatrně léčivé přípravky metabolizované cytochromem CYP1A2 (např. duloxetin, alosetron, theofylin

a tizanidin), neboť teriflunomid může snižovat jejich účinnost.

Účinek teriflunomidu na warfarin

Opakované dávky teriflunomidu neměly žádný účinek na farmakokinetiku S-warfarinu. Z výše uvedeného

vyplývá, že teriflunomid není inhibitorem ani induktorem cytochromu CYP2C9. Při podávání teriflunomidu

v kombinaci s warfarinem však došlo ve srovnání se samostatným podáváním warfarinu ke 25% snížení

maximálního mezinárodně normalizovaného poměru (international normalised ratio) (INR). Z tohoto důvodu

se doporučuje pečlivě monitorovat INR při kombinované léčbě warfarinem a teriflunomidem.

Účinek teriflunomidu na substráty organického aniontového transportéru 3 (OAT3)

Po opakovaných dávkách teriflunomidu došlo ke zvýšení průměrné hodnoty C

cefakloru (1,43násobně)

a AUC (1,54násobně). Z výše uvedeného vyplývá, že teriflunomid je

in vivo

inhibitorem OAT3. Z tohoto

důvodu se doporučuje postupovat opatrně při podávání teriflunomidu v kombinaci se substráty OAT3, jako

je např. cefaklor, benzylpenicilin, ciprofloxacin, indometacin, ketoprofen, furosemid, cimetidin, methotrexát

nebo zidovudin.

Účinek teriflunomidu na BCRP a/nebo substráty organického aniontového transportního polypeptidu B1

a B3 (OATP1B1/B3)

Po opakovaných dávkách teriflunomidu došlo ke zvýšení průměrné hodnoty C

rosuvastatinu

(2,65násobně) a AUC (2,51násobně). Toto zvýšení expozice plazmatickému rosuvastatinu však nemělo

žádný zjevný vliv na aktivitu HMG-CoA reduktázy. Při podávání rosuvastatinu v kombinaci

s teriflunomidem se doporučuje snížit dávku rosuvastatinu na 50 %. Při podávání jiných substrátů BCRP

(např. methotrexátu, topotekanu, sulfasalazinu, daunorubicinu nebo doxorubicinu) a inhibitorů HMG-CoA

reduktázy, zejména ze skupiny OATP (např. simvastatinu, atorvastatinu, pravastatinu, methotrexátu,

nateglinidu, repaglinidu či rifampicinu) v kombinaci s teriflunomidem je také nutné postupovat opatrně. Je

zapotřebí u pacientů pečlivě monitorovat známky a příznaky nadměrné expozice léčivými přípravky,

a v případě potřeby zvážit snížení dávek těchto léčivých přípravků.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Použití u mužů

Je-li muž léčen teriflunomidem, riziko embryofetální toxicity je považováno za nízké (viz bod 5.3).

Těhotenství

Údaje o podávání teriflunomidu těhotným ženám jsou omezené. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční

toxicitu (viz bod 5.3).

Teriflunomid může při podávání během těhotenství způsobit u dítěte závažné vrozené vady. Teriflunomid je

v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Ženy ve fertilním věku musí během léčby teriflunomidem a po ní (dokud plazmatické hladiny neklesnou pod

úroveň 0,02 mg/l) používat účinnou antikoncepci. Během tohoto období mají ženy jakékoli plány spojené se

zastavením užívání nebo změnou antikoncepce prodiskutovat s ošetřujícím lékařem. Mladé dívky a/nebo

rodiče/opatrovníci mladých dívek musí být informováni o nutnosti kontaktovat ošetřujícícho lékaře, jakmile

se u mladé dívky podstupující léčbu přípravkem AUBAGIO poprvé objeví menstruace. Novým pacientkám

ve fertilním věku má být poskytnuto poradenství ohledně antikoncepce a potenciálního rizika pro plod. Je

třeba zvážit doporučení k návštěvě gynekologa.

Pacientky je nutné upozornit, že pokud dojde k opožděnému nástupu menstruace, nebo budou-li mít jakýkoli

jiný důvod domnívat se, že jsou těhotné, musí ihned přestat užívat přípravek AUBAGIO a uvědomit lékaře,

který provede těhotenský test. V případě pozitivního výsledku musí lékař s pacientkou probrat rizika spojená

s těhotenstvím. Je možné, že rychlé snížení hladiny teriflunomidu v krvi zrychlenou eliminací (viz níže) při

první opožděné menstruaci sníží riziko pro plod.

Ženy, které užívají teriflunomid a chtějí otěhotnět, mají léčbu ukončit a doporučuje se provést zrychlenou

eliminaci, aby se rychleji dosáhlo koncentrace nižší než 0,02 mg/l (viz níže):

Pokud pacientky nepodstoupí zrychlenou eliminaci, plazmatické hladiny teriflunomidu mohou být vyšší než

0,02 mg/l v průměru dalších 8 měsíců, u některých pacientů však může klesání plazmatické koncentrace pod

úroveň 0,02 mg/l trvat až 2 roky. Z tohoto důvodu je vhodné změřit plazmatickou koncentraci teriflunomidu

dříve, než se žena pokusí otěhotnět. Jakmile je jisté, že je plazmatická koncentrace teriflunomidu nižší než

0,02 mg/l, je nutné ji opět zkontrolovat po uplynutí alespoň 14 dnů. Pokud jsou výsledky obou měření

plazmatické koncentrace nižší než 0,02 mg/l, neočekává se žádné riziko pro plod.

Další informace o testování přípravku Vám podá držitel rozhodnutí o registraci nebo jeho místní zástupce

(viz bod 7).

Zrychlená eliminace

Po ukončení léčby teriflunomidem:

po dobu 11 dnů se podává kolestyramin v dávce 8 g třikrát denně; pokud pacientka dávku 8 g třikrát

denně špatně toleruje, lze použít dávkování 4 g třikrát denně;

také lze podávat každých 12 hodin 50 g aktivního uhlí ve formě prášku po dobu 11 dnů.

Po dokončení jednoho z postupů zrychlené eliminace je třeba provést kontrolu 2 samostatnými testy

v intervalu alespoň 14 dnů a po prvním dosažení plazmatické koncentrace nižší než 0,02 mg/l je nutné

počkat jeden a půl měsíce. Až poté se lze pokoušet o otěhotnění.

Kolestyramin i aktivní uhlí ve formě prášku mohou ovlivňovat absorpci estrogenů a progestogenů, a tudíž

nelze při používání perorální antikoncepce zaručit spolehlivou antikoncepci během zrychlené eliminace

pomocí kolestyraminu nebo aktivní uhlí ve formě prášku. Doporučuje se používat alternativní metody

antikoncepce.

Kojení

Studie na zvířatech prokázaly vylučování teriflunomidu do mléka.

Teriflunomid je kontraindikován v období

kojení (viz bod 4.3).

Fertilita

Výsledky studií na zvířatech neprokázaly účinek na fertilitu (viz bod 5.3). I když nejsou k dispozici údaje

specifické pro člověka, neočekává se u mužů ani u žen žádný účinek na fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek AUBAGIO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

V případě výskytu nežádoucích účinků, které byly hlášeny u leflunomidu, tj. výchozí sloučeniny (např.

závratě), může být narušena pacientova schopnost koncentrovat se a správně reagovat. V takových případech

pacienti nemají řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

U pacientů léčených teriflunomidem (7 mg a 14 mg) byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky: bolest

hlavy (17,8 %, 15,7 %), průjem (13,1 %, 13,6 %), zvýšená hladina ALT (13 %, 15 %), nauzea (8 %, 10,7 %)

a alopecie (9,8 %, 13,5 %). Bolest hlavy, průjem, nauzea a alopecie měly obecně mírnou až střední

závažnost, přechodný charakter a pouze zřídka vedly k přerušení léčby.

Teriflunomid je hlavním metabolitem leflunomidu. Bezpečnostní profil leflunomidu u pacientů s

revmatoidní artritidou nebo psoriatickou artritidou může být relevantní při předepisování teriflunomidu

pacientům s RS.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Teriflunomid byl hodnocen u celkem 2267 pacientů vystavených účinkům teriflunomidu (1155 užívalo

teriflunomid v dávce 7 g a 1112 v dávce 14 mg) jednou denně s mediánem trvání léčby přibližně 672 dní ve

čtyřech placebem kontrolovaných studiích (1045 pacientů léčených teriflunomidem v dávce 7 mg

a 1002 pacientů dávkou 14 mg) a v jedné srovnávací studii s aktivní léčbou (110 pacientů v každé ze skupin

léčených teriflunomidem) u dospělých pacientů s relabujícími formami RS (relabující roztroušená skleróza,

RRS).

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené u přípravku AUBAGIO v placebem kontrolovaných studiích u

dospělých pacientů, které byly hlášeny v klinických studiích u dospělých pacientů pro teriflunomid 7 mg

nebo 14 mg. Frekvence jsou definovány dle následujících konvencí: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé této skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny dle klesající

závažnosti.

Třída

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi

vzácné

Není

známo

Infekce

a infestace

Chřipka,

infekce horních

cest dýchacích,

infekce

močových cest,

bronchitida,

sinusitida,

faryngitida,

cystitida,

virová

gastroenteritida,

herpes úst,

zubní infekce,

laryngitida,

tinea pedis

Těžké

infekce

včetně sepse

Poruchy krve

a lymfatického

systému

Neutropenie

anemie

Mírná

trombocyto-

penie

(trombocyty

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/263038/2021

EMEA/H/C/002514

Aubagio (teriflunomidum)

Přehled pro přípravek Aubagio a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Aubagio a k čemu se používá?

Aubagio je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku teriflunomid. Používá se k léčbě pacientů ve

věku od 10 let s roztroušenou sklerózou, což je onemocnění, při kterém zánět ničí ochranné pouzdro

kolem nervů.

Přípravek Aubagio se používá u typu roztroušené sklerózy známého jako relaps-remitentní roztroušená

skleróza, kdy u pacienta dochází ke vzplanutí příznaků (relapsům) a následně k obdobím ústupu

onemocnění (remisím).

Jak se přípravek Aubagio používá?

Výdej přípravku Aubagio je vázán na lékařský předpis, přičemž léčba má být zahájena a prováděna

pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou roztroušené sklerózy.

Přípravek Aubagio je dostupný ve formě tablet. Doporučená dávka pro dospělé je 14 mg jednou denně.

U dětí dávka závisí na jejich tělesné hmotnosti. Více informací o používání přípravku Aubagio naleznete

v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Aubagio působí?

U roztroušené sklerózy dochází k poruše funkce imunitního systému organismu, který napadá části

centrálního nervového systému (mozek a míchu), čímž vyvolává zánět způsobující poškození

ochranného pouzdra kolem nervů. Léčivá látka v přípravku Aubagio, teriflunomid, blokuje enzym zvaný

„dihydroorotátdehydrogenáza“, který buňky potřebují ke svému dělení. Přesný způsob působení

teriflunomidu u roztroušené sklerózy není znám, má se však za to, že snižuje počet lymfocytů, které

jsou součástí imunitního systému a účastní se zánětlivého procesu. V důsledku nižšího počtu lymfocytů

zánět ustupuje, což napomáhá kontrole příznaků roztroušené sklerózy.

Jaké přínosy přípravku Aubagio byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Aubagio byl zkoumán v pěti hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno více než 2 900

pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou.

Aubagio (teriflunomidum)

EMA/263038/2021

strana 2/3

Jedna studie, do které bylo zařazeno 179 dospělých, srovnávala účinky přípravku Aubagio a placeba

(neúčinného přípravku) z hlediska počtu aktivních lézí (oblastí se vznikajícím poškozením) v mozku

zjištěných pomocí skenu mozku. Bylo zjištěno, že přípravek Aubagio je účinnější než placebo: po

přibližně 9 měsících (36 týdnech) byl počet aktivních lézí u pacientů užívajících přípravek Aubagio

přibližně 1 léze na sken v porovnání s 2,7 léze u pacientů užívajících placebo.

Dvě studie, do kterých bylo zařazeno 2 257 dospělých, srovnávaly účinky přípravku Aubagio a placeba

z hlediska snižování počtu relapsů na pacienta za rok (tzv. roční míry relapsů). Léčba probíhala po

dobu až tří let (152 týdnů). Bylo zjištěno, že přípravek Aubagio je účinnější než placebo: u pacientů

užívajících přípravek Aubagio se počet relapsů snížil přibližně o 30 % více než u pacientů užívajících

placebo (roční míra relapsů činila u přípravku Aubagio 0,35 a u placeba 0,53). Studie zkoumaly účinky

přípravku Aubagio také z hlediska změny míry invalidity pacienta. Vyplynulo z nich, že v porovnání

s placebem kleslo riziko zhoršení invalidity po přibližně dvou a půl roce léčby (132 týdnech) o 30 %.

Čtvrtá studie, do které bylo zařazeno 324 dospělých, srovnávala účinky přípravku Aubagio a

interferonu beta-1a (jiné léčby roztroušené sklerózy) z hlediska míry selhání léčby, přičemž se u

pacienta hodnotil čas do doby prvního relapsu nebo do trvalého ukončení léčby. Studie probíhala po

dobu až dvou let. Výsledky této studie byly neprůkazné. Ve skupině léčené přípravkem Aubagio byla

léčba trvale ukončena u 13,5 % pacienta, zatímco ve skupině užívající interferon beta-1a u 24 %

pacientů. Míra relapsů však u přípravku Aubagio činila 23,4 % oproti 15,4 % u interferonu beta-1a. Na

základě této studie tedy celkově nelze učinit žádný závěr ohledně rozdílů mezi přípravkem Aubagio a

interferonem beta-1a, pokud jde o léčbu roztroušené sklerózy.

Další studie, do které bylo zařazeno 166 dětí (ve věku od 10 do 17 let), nebyla průkazná, nicméně

naznačila, že přípravek Aubagio prodloužil dobu do relapsu nebo rozvoje léze v mozku (přičemž se

jednalo o přibližně 72 týdnů u přípravku Aubagio ve srovnání s 37 týdny u placeba). Celkově údaje o

dospělých a výsledky této studie použití přípravku Aubagio u dětí (ve věku od 10 let) s relaps-

remitentní roztroušenou sklerózou podporují.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Aubagio?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Aubagio (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou bolest hlavy, průjem, zvýšené hladiny jaterních enzymů, nauzea (pocit na zvracení) a alopecie

(vypadávání vlasů). Bolest hlavy, průjem, nauzea a alopecie jsou většinou mírné až středně závažné

povahy, postupně vymizí a obvykle nevedou k ukončení léčby. Úplný seznam nežádoucích účinků

hlášených v souvislosti s přípravkem Aubagio je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Aubagio nesmějí užívat pacienti se:

závažným onemocněním jater,

závažnými imunodeficitními stavy, např. syndromem získané imunodeficience (AIDS),

špatnou funkcí kostní dřeně nebo nízkým počtem krevních buněk (červených krvinek, bílých

krvinek nebo krevních destiček),

závažnými aktivními infekcemi,

závažným onemocněním ledvin, které vyžaduje dialýzu,

závažnou hypoproteinemií (nízkou hladinou bílkovin v krvi).

Přípravek Aubagio nesmějí užívat také těhotné ani kojící ženy. Ženy, které by mohly otěhotnět, smějí

přípravek Aubagio používat pouze tehdy, pokud užívají spolehlivou antikoncepci. Úplný seznam

omezení je uveden v příbalové informaci.

Aubagio (teriflunomidum)

EMA/263038/2021

strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Aubagio registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Aubagio převyšují jeho rizika, a

může tak být registrován k použití v EU. Ve studiích bylo prokázáno, že přípravek Aubagio u pacientů

s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou snižuje výskyt relapsů a oddaluje zhoršení invalidity.

Přestože účinky byly mírné, jsou považovány za významné a podobné jako u jiných způsobů léčby

roztroušené sklerózy, ačkoli přímé srovnání s interferonem beta-1a nepřineslo průkazné výsledky.

Přípravek Aubagio se podává ústy, což je oproti jiným léčivým přípravkům, např. interferonu beta-1a,

považováno za výhodu. Pokud jde o bezpečnost přípravku, nežádoucí účinky byly podobné jako

v případě imunosupresiva s názvem leflunomid, neboť leflunomid se v těle přeměňuje na teriflunomid.

Riziko závažných nežádoucích účinků postihujících játra a kostní dřeň bylo považováno za zvladatelné a

odpovídajícím způsobem řešené pomocí opatření k minimalizaci rizik.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Aubagio?

Společnost, která přípravek Aubagio dodává na trh, musí zajistit, aby všichni zdravotničtí pracovníci, u

nichž se očekává, že budou přípravek Aubagio používat, obdrželi informační balíček obsahující důležité

informace o bezpečnosti, včetně informací o testech a monitorování, které by měly být u pacientů

provedeny před zahájením léčby a v jejím průběhu. Balíček bude obsahovat také informace o registru,

který společnost zavede za účelem sběru údajů o dětech, jež se narodí ženám léčeným přípravkem

Aubagio, a kartu pro pacienty se základními informacemi o bezpečnosti přípravku.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Aubagio, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Aubagio průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Aubagio jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Aubagio

Přípravku Aubagio bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 26. srpna 2013.

Další informace o přípravku Aubagio jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/aubagio

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 05-2021.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace