Arava

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
leflunomid
Dostupné s:
Sanofi-aventis Deutschland GmbH
ATC kód:
L04AA13
INN (Mezinárodní Name):
leflunomide
Terapeutické skupiny:
Imunosupresiva
Terapeutické oblasti:
Arthritis, Rheumatoid; Arthritis, Psoriatic
Terapeutické indikace:
Leflunomid je indikován k léčbě dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou jako tzv. chorobu modifikující antirevmatika léčiva (DMARD);aktivní psoriatickou artritidou. Nedávná nebo současná léčba hepatotoxickými nebo hematotoxických Dmard (e. methotrexát) může vést ke zvýšenému riziku závažných nežádoucích účinků; Proto je třeba pečlivě zvážit zahájení léčby leflunomidem vzhledem k těmto aspektům přínosu a rizika. Navíc převedení z leflunomidu na jiné DMARD bez následné tzv. eliminační kúry může také zvýšit riziko vážných nežádoucích účinků dokonce i za dlouhou dobu po převedení.
Přehled produktů:
Revision: 37
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000235
Datum autorizace:
1999-09-02
EMEA kód:
EMEA/H/C/000235

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

29-06-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

03-11-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

03-11-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

03-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

03-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

29-06-2015

Přečtěte si celý dokument

B.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Arava 10 mg potahované tablety

leflunomidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Arava a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arava užívat

Jak se přípravek Arava užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Arava uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Arava a k čemu se používá

Přípravek Arava patří do skupiny látek nazývaných antirevmatické léky. Obsahuje léčivou látku, která

se nazývá leflunomid.

Přípravek Arava se užívá k léčení dospělých pacientů s aktivní revmatoidní nebo s aktivní psoriatickou

artritidou.

Mezi příznaky revmatoidní artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb a bolesti. Další příznaky,

které ovlivňují celé tělo, jsou ztráta chuti k jídlu, horečka, ztráta energie a anemie (nedostatek

červených krvinek).

Mezi příznaky aktivní psoriatické artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb, bolesti a oblasti se

zarudlou, šupinatou kůží (kožní léze).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arava užívat

Neužívejte přípravek Arava

pokud jste někdy měl(a)

alergickou

reakci na leflunomid (zejména vážnou kožní reakci často

doprovázenou horečkou, bolestí kloubů, červenými skvrnami na kůži nebo puchýři, např.

Stevens-Johnsonův syndrom) nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6) nebo pokud jste měl(a) alergickou reakci na teriflunomid (používaný k léčbě

roztroušené sklerózy),

pokud máte jakékoliv

potíže s játry

pokud máte středně závažné nebo závažné

potíže s ledvinami

pokud máte velmi malé množství

proteinů v krvi

(hypoproteinemie),

pokud trpíte jakýmikoliv potížemi, které ovlivňují

obranyschopnost

Vašeho organismu (např.

AIDS),

pokud máte jakékoliv potíže s funkcí

kostní dřeně

nebo pokud máte značně snížený počet

červených nebo bílých krvinek v krvi nebo nízký počet krevních destiček,

pokud trpíte

vážnou infekcí

pokud jste

těhotná

, myslíte si, že byste mohla být těhotná, nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Arava se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:

pokud jste někdy trpěli zánětem plic (

intersticiální plicní nemocí

pokud jste někdy měl(a)

tuberkulózu

nebo pokud jste byl(a) v blízkém kontaktu s někým, kdo

má nebo měl tuberkulózu. Váš lékař může provést testy, aby zjistil, zda máte tuberkulózu,

pokud jste

muž

a přejete stát se otcem dítěte. Protože nelze vyloučit přechod přípravku Arava

do spermatu, má být během léčby přípravkem Arava používána spolehlivá antikoncepce. Muži,

kteří se chtějí stát otcem dítěte, by se měli obrátit na svého lékaře, který jim může doporučit

přerušení užívání přípravku Arava a podání určitých léků k rychlejšímu a dostatečnému

odstranění přípravku Arava z organismu. Potom bude třeba udělat krevní test, aby se potvrdilo,

že přípravek Arava byl z Vašeho těla dostatečně vyloučen, a pak je třeba počkat alespoň další 3

měsíce před pokusem o oplodnění.

pokud máte podstoupit specifický krevní test (vyšetření hladiny vápníku), protože mohou být

zjištěny falešně nízké hladiny vápníku.

Přípravek Arava může někdy působit potíže s krví, játry, plícemi nebo nervy v rukou či nohou. Také

může způsobit některé závažné alergické reakce [včetně lékové reakce s eozinofilií a systémovými

příznaky (DRESS)] nebo zvýšit riziko závažné infekce. Pro více informací si, prosím, přečtěte bod 4

(Možné nežádoucí účinky).

DRESS se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce a vyrážkou v obličeji s následným

rozšířením vyrážky zároveň s vysokou horečkou, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při

vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie) a zvětšením

lymfatických uzlin.

Lékař Vám bude před začátkem a během léčby přípravkem Arava v pravidelných intervalech dělat

krevní testy

, aby Vám kontroloval krvinky a játra. Také Vám bude pravidelně kontrolovat tlak krve,

protože přípravek Arava může působit jeho zvýšení.

Pokud trpíte dlouhodobým průjmem z neznámých důvodů, informujte svého lékaře. Váš lékař může

provést další vyšetření za účelem stanovení příčiny průjmu.

Děti a dospívající

Používání přípravku Arava se nedoporučuje u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Arava

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

Je to zvláště důležité pokud užíváte:

jiné léčivé přípravky na revmatoidní artritidu jako jsou antimalarika (např. chlorochin a

hydroxychlorochin), intramuskulární (podávané do svalu) nebo ústně podávané zlato,

D-penicilamin, azathioprin a jiné imunosupresivní (snižující imunitu) léčivé přípravky (např.

metotrexát), protože tyto kombinace se nedoporučují,

warfarin a jiné perorální přípravky (přípravky užívané ústy) používané ke snížení srážlivosti

krve, protože je nutné pečlivé sledování, aby se snížilo riziko vedlejších nežádoucích účinků

tohoto léčivého přípravku

teriflunomid na roztroušenou sklerózu

repaglinid, pioglitazon, nateglinid nebo rosiglitazon k léčbě cukrovky (diabetu)

daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel nebo topotecan na léčbu rakoviny

duloxetin na depresi, inkontinenci moči nebo na onemocnění ledvin u diabetiků

alosetron k léčbě závažného průjmu

teofylin na astma

tizanidin na uvolnění svalů

perorální antikoncepci (obsahující ethinylestradiol a levonorgestrel)

cefaklor, benzylpenicilin (penicilin G), ciprofloxacin na infekce

indometacin, ketoprofen na bolest a zánět

furosemid na srdeční onemocnění (diuretikum, pilulky na odvodnění)

zidovudin na HIV infekci

rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin na snížení vysoké hladiny cholesterolu

sulfasalazin na zánětlivé onemocnění střev nebo revmatoidní artritidu

léčivý přípravek nazývaný kolestyramin (užívaný ke snížení vysoké hladiny cholesterolu) nebo

aktivní uhlí, protože tyto léčivé přípravky mohou snížit množství přípravku Arava vstřebané do

organismu,

Pokud již užíváte

nesteroidní

protizánětlivé

léčivé přípravky (NSAID) a/nebo

kortikosteroidy

můžete je dále používat i po zahájení léčby přípravkem Arava.

Očkování

V případě, že musíte být očkován(a), poraďte se se svým lékařem. Některé očkovací látky by se

během užívání přípravku Arava a nějaký čas po skončení jejího užívání neměly podávat.

Přípravek Arava s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Arava je možné užívat nezávisle na jídle.

Během léčby přípravkem Arava se nedoporučuje konzumace alkoholu. Pití alkoholu během užívání

přípravku Arava může zvýšit možnost poškození jater.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek

Arava, pokud jste

těhotná

nebo si myslíte, že byste

těhotná

mohla být. Jste-li

těhotná nebo otěhotníte během léčby přípravkem Arava, je zvýšené riziko, že se u Vašeho dítěte

objeví závažné vrozené vady. Ženy, které jsou ve věku, kdy mohou otěhotnět, nesmí užívat přípravek

Arava bez používání spolehlivých antikoncepčních metod.

Sdělte svému lékaři, pokud plánujete otěhotnět po ukončení užívání přípravku Arava, protože je třeba

se ujistit, že všechny stopy přípravku Arava byly z těla vyloučeny před tím, než se pokusíte otěhotnět.

To může trvat až 2 roky. Užíváním určitých léků, které urychlí odstranění přípravku Arava z Vašeho

organismu, může být tato doba zkrácena na několik týdnů.

V každém případě má být potvrzeno krevními testy, že přípravek Arava byl z Vašeho organismu

dostatečně odstraněn, a i poté byste měla vyčkat alespoň další měsíc, než otěhotníte.

Pro další informace o laboratorních testech kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Pokud máte podezření, že jste otěhotněla během užívání přípravku Arava nebo během následujících

dvou let po ukončení léčby, musíte

ihned

požádat lékaře o provedení těhotenského testu. Pokud test

těhotenství potvrdí, Váš lékař může rozhodnout o léčbě určitými léčivými přípravky, aby se přípravek

Arava rychleji a dostatečně vyloučil z Vašeho organismu, a snížil tak riziko pro Vaše dítě.

Neužívejte přípravek Arava

, pokud

kojíte

, protože leflunomid přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Arava může způsobit, že cítíte závrať, což může zhoršit Vaši schopnost soustředit se a

reagovat. Pokud máte pocit, že jsou Vaše schopnosti zhoršeny, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Arava obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař řekl, že jste alergický(á) na některé druhy cukrů, poraďte se s ním před užitím tohoto

léku.

3.

Jak se přípravek Arava užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

První tři dny je obvyklá počáteční dávka jedna 100 mg tableta přípravku Arava jednou denně. Poté

potřebuje většina pacientů dávku:

Pro revmatoidní artritidu: 10 nebo 20 mg přípravku Arava denně v závislosti na závažnosti

onemocnění.

Pro psoriatickou artritidu: 20 mg přípravku Arava denně

Polykejte

tablety

celé

s dostatečným množstvím

vody

Může trvat 4 týdny nebo déle, než začnete pociťovat zlepšení svého stavu. Někteří pacienti dokonce

mohou zaznamenat ještě další zlepšení po 4 až 6 měsících léčby.

Přípravek Arava se obvykle užívá dlouhodobě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Arava, než jste měl(a):

Pokud si vezmete více přípravku Arava než máte, obraťte se na svého lékaře nebo jinou lékařskou

pomoc. Je-li to možné, vezměte s sebou tablety nebo krabičku, abyste je ukázal(a) lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Arava

Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji hned, jakmile jste si vzpomněl(a), pokud není již čas

pro příští dávku. Neberte dvojitou dávku, abyste doplnil(a) zapomenutou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Okamžitě

sdělte svému lékaři a přestaňte užívat přípravek Arava:

jestliže pocítíte

slabost

, zmatenost nebo závrať nebo máte

potíže s dýcháním

, protože to

mohou být příznaky závažné alergické reakce,

jestliže se u Vás objeví

kožní vyrážka

nebo

vředy v ústech

, protože se může jednat o závažné,

někdy život ohrožující reakce [např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální

nekrolýza, erythema multiforme, léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky

(DRESS)], viz bod 2.

Okamžitě

sdělte svému lékaři, jestliže se u Vás objeví:

bledá pokožka

unavenost

nebo

podlitiny

, protože to mohou být příznaky onemocnění krve

způsobené nerovnováhou jednotlivých typů krevních buněk, z nichž se krev skládá,

unavenost, bolest břicha

nebo

žloutenka

(žluté zabarvení očí nebo kůže), protože to mohou

být příznaky závažných stavů jako je selhání jater, které může být smrtelné,

jakékoliv příznaky

infekce

jako jsou

horečka, bolest v krku

nebo

kašel

, protože tento

přípravek může zvýšit riziko závažné infekce, která může být život ohrožující,

kašel

nebo

dýchací potíže

, protože mohou ukazovat na plicní potíže (intersticiální plicní

onemocnění nebo plicní hypertenzi),

neobvyklé brnění, slabost nebo bolest v rukou či nohou, protože může jít o problémy s nervy

(tzv. periferní neuropatie).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

mírné snížení počtu bílých krvinek (leukopenie),

mírné alergické reakce,

snížení chuti k jídlu, úbytek hmotnosti (obvykle nevýznamný),

unavenost (astenie),

bolest hlavy, závrať,

abnormální kožní citlivost jako mravenčení (parestezie),

mírné zvýšený krevního tlaku,

zánět tlustého střeba (kolitida),

průjem,

nevolnost, zvracení,

zánět v ústech, tvorba vředů v ústech,

bolesti břicha,

zvýšení výsledků některých jaterních testů,

zvýšené vypadávání vlasů,

ekzém, suchá kůže, vyrážka, svědění,

tendonitida (bolest způsobená zánětem blány obklopující šlachy, obvykle na nohou nebo na

rukou),

zvýšená hladina některých enzymů v krvi (kreatinfosfokinázy),

problémy s nervy v rukou či nohou (periferní neuropatie).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

pokles počtu červených krvinek (anemie) a pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie),

snížené hladiny draslíku v krvi,

úzkost,

poruchy chuti,

kopřivka (dráždivá vyrážka),

přetržení šlachy,

zvýšení hladin tuku v krvi (cholesterol a triglyceridy),

snížení hladin fosfátů v krvi.

Vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

zvýšený počet krvinek nazývaných eozinofily (eozinofilie); mírné snížení počtu bílých krvinek

(leukopenie); snížení počtu všech krvinek (pancytopenie),

výrazné zvýšení krevního tlaku,

zánět plic (intersticiální onemocnění plicní),

zvýšení některých výsledků jaterních testů, které se mohou vyvinout do tak závažných stavů,

jako jsou zánět jater a žloutenka,

těžké infekce zvané sepse, které mohou být smrtelné,

zvýšení hladin některých enzymů v krvi (laktátdehydrogenáza).

Velmi vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

výrazné snížení počtu některých bílých krvinek (agranulocytóza),

závažné nebo potenciálně závažné alergické reakce,

zánět malých cév (vaskulitida, včetně kožní nekrotizující vaskulitidy),

nervové potíže v rukou a nohou (periferní neuropatie),

zánět slinivky břišní (pankreatitida),

závažné poškození jater, jako je jaterní selhání nebo nekróza, které mohou být smrtelné,

závažné, někdy život ohrožující reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální

nekrolýza, multiformní erytém).

Jiné nežádoucí účinky, jako je selhání jater, snížení hladiny kyseliny močové v krvi, plicní hypertenze,

mužská neplodnost (která je vratná, jakmile je léčba tímto přípravkem ukončena), kožní lupus

(charakterizovaný vyrážkou/erytémem na oblastech kůže vystavených světlu), lupénka (nový výskyt

nebo zhoršení) a DRESS se také mohou vyskytnout s frekvencí, která není známa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak se přípravek Arava uchovává

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr:

Uchovávejte v původním obalu.

Lahvička:

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Arava obsahuje

Léčivou látkou je leflunomid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg leflunomidu.

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, povidon (E1201), krospovidon (E1202), koloidní

bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E470b) a monohydrát laktosy v jádru tablety a dále

mastek (E553b), hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 8000 v potahu tablety.

Jak přípravek Arava vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Arava 10 mg jsou bílé až téměř bílé kulaté potahované tablety.

Na jedné straně vyraženo: ZBN.

Tablety jsou baleny do blistrů nebo lahviček.

Dostupná jsou balení po 30 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Německo

Výrobce

Sanofi Winthrop Industrie

56, Route de Choisy au Bac

F-60205 Compiegne Cedex

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis france

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Tato příbalová informace byla naposledy revidována{MM/RRRR}

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Příbalová informace: informace pro pacienta

Arava 20 mg potahované tablety

leflunomidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Arava a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arava užívat

Jak se přípravek Arava užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Arava uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Arava a k čemu se používá

Přípravek Arava patří do skupiny látek nazývaných antirevmatické léky. Obsahuje léčivou látku, která

se nazývá leflunomid.

Přípravek Arava se užívá k léčení dospělých pacientů s aktivní revmatoidní nebo s aktivní psoriatickou

artritidou.

Mezi příznaky revmatoidní artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb a bolesti. Další příznaky,

které ovlivňují celé tělo, jsou ztráta chuti k jídlu, horečka, ztráta energie a anemie (nedostatek

červených krvinek).

Mezi příznaky aktivní psoriatické artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb, bolesti a oblasti se

zarudlou, šupinatou kůží (kožní léze).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arava užívat

Neužívejte přípravek Arava

pokud jste někdy měl(a)

alergickou

reakci na leflunomid (zejména vážnou kožní reakci často

doprovázenou horečkou, bolestí kloubů, červenými skvrnami na kůži nebo puchýři, např.

Stevens-Johnsonův syndrom) nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6) nebo pokud jste měl(a) alergickou reakci na teriflunomid (používaný k léčbě

roztroušené sklerózy),

pokud máte jakékoliv

potíže s játry

pokud máte středně závažné nebo závažné

potíže s ledvinami

pokud máte velmi malé množství

proteinů v krvi

(hypoproteinemie),

pokud trpíte jakýmikoliv potížemi, které ovlivňují

obranyschopnost

Vašeho organismu (např.

AIDS),

pokud máte jakékoliv potíže s funkcí

kostní dřeně

nebo pokud máte značně snížený počet

červených nebo bílých krvinek v krvi nebo nízký počet krevních destiček,

pokud trpíte

vážnou infekcí

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Arava 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje leflunomidum 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 78 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílá nebo téměř bílá okrouhlá potahovaná tableta s vytištěným ZBN na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Leflunomid je indikován k léčbě dospělých pacientů s

aktivní revmatoidní artritidou jako tzv. „chorobu-modifikující“ antirevmatikum

(DMARD = disease-modifying antirheumatic drug),

aktivní psoriatickou artritidou.

Předchozí nebo současná léčba hepatotoxickými nebo hematotoxickými DMARD (např.

metotrexátem) může vést ke zvýšenému riziku výskytu vážných nežádoucích účinků; zahájení léčby

leflunomidem je tedy nutno pečlivě zvážit s tímto aspektem poměru očekávaného přínosu a možných

rizik.

Navíc převedení z leflunomidu na jiné DMARD bez následné tzv. eliminační (

washout

) procedury

(viz bod 4.4) může také zvýšit riziko vážných nežádoucích účinků dokonce i za dlouhou dobu po

převedení.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba by měla být zahájena i sledována specialistou se zkušenostmi v léčbě revmatoidní artritidy a

psoriatické artritidy.

Alanin aminotransferáza (ALT) nebo sérová glutamopyruvát transferáza (SGPT) a úplné vyšetření

krevního obrazu včetně stanovení diferenciálního počtu leukocytů a krevních destiček je nutno

kontrolovat současně a se stejnou četností:

před zahájením léčby leflunomidem

každé 2 týdny během prvních 6 měsíců léčby a

potom každý 8. týden (viz bod 4.4)

Dávkování

U revmatoidní artritidy: léčba leflunomidem se obvykle zahajuje úvodní dávkou 100 mg

jedenkrát denně po dobu tří dnů. Vynechání úvodní dávky může snížit riziko nežádoucích

účinků (viz bod 5.1).

Doporučená udržovací dávka je 10 až 20 mg leflunomidu jedenkrát denně podle závažnosti

(aktivity) onemocnění.

U psoriatické artritidy: léčba leflunomidem se zahajuje úvodní dávkou 100 mg jedenkrát

denně po dobu tří dnů.

Doporučená udržovací dávka je 20 mg leflunomidu jedenkrát denně (viz bod 5.1).

Terapeutický efekt obvykle nastává po 4 až 6 týdnech a může se dále zlepšovat až 4 až 6 měsíců.

U pacientů s mírnou renální insuficiencí není žádné doporučení týkající se úpravy dávky.

U pacientů ve věku nad 65 let není žádná úprava dávky nutná.

Pediatrická populace

U pacientů mladších 18 let se užívání přípravku Arava nedoporučuje, protože účinnost a bezpečnost u

pacientů s juvenilní revmatoidní artritidou (JRA) dosud nebyla stanovena (viz body 5.1 a 5.2).

Způsob podání

Tablety přípravku Arava jsou určeny pro perorální podání. Tablety se polykají celé s dostatečným

množstvím tekutiny. Užívání leflunomidu s jídlem neovlivňuje míru jeho vstřebávání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na hlavní aktivní metabolit teriflunomid (zejména u pacientů se

Stevens-Johnsonovým syndromem, toxickou epidermální nekrolýzou a multiformním erytémem

v anamnéze) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s poruchou funkce jater.

Pacienti v těžkém stavu imunodeficience, např. AIDS.

Pacienti s významně poškozenou funkcí kostní dřeně nebo výraznou anemií, leukopenií,

neutropenií či trombocytopenií vzniklou z jiných příčin než v důsledku revmatoidní nebo

psoriatické artritidy.

Pacienti s těžkou infekcí (viz bod 4.4).

Pacienti se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí z důvodů nedostatečných klinických

zkušeností u této skupiny pacientů.

Pacienti s těžkou hypoproteinemií, např. u nefrotického syndromu.

Těhotné ženy nebo ženy ve fertilním věku, které neužívají spolehlivou antikoncepci po dobu léčby

leflunomidem a po jejím ukončení až do doby poklesu plazmatické koncentrace aktivního

metabolitu pod 0,02 mg/l (viz také bod 4.6). Před zahájením léčby leflunomidem musí být

těhotenství vyloučeno.

Kojící ženy (viz také bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Současné podávání hepatotoxických nebo hematotoxických DMARD (např. metotrexátu) se

nedoporučuje.

Aktivní metabolit leflunomidu A771726 má dlouhý poločas, obvykle 1 až 4 týdny. Závažné nežádoucí

účinky (např. hepatotoxicita, hematotoxicita nebo alergické reakce, viz níže) se mohou projevit i po

ukončení léčby leflunomidem. V případech výskytu těchto toxických reakcí, nebo pokud je třeba

z jiných důvodů A771726 rychle odstranit z těla, je nutné podstoupit eliminační kůru. Eliminační kůra

může být podle klinické potřeby opakována.

Postup eliminační procedury a další doporučené postupy pro případ plánovaného nebo nechtěného

těhotenství viz bod 4.6.

Jaterní reakce

Vzácně byly hlášeny během léčby leflunomidem případy těžkého poškození jater, včetně případů s

fatálními následky. Většina případů se objevila během prvních 6 měsíců léčby. Obvykle se

vyskytovala současná léčba jinými hepatotoxickými léky. Považuje se za nezbytné, že jsou přísně

dodržována monitorovací doporučení.

Před zahájením léčby leflunomidem je nutno zkontrolovat ALT (SGPT) enzymy a dále je nutné tyto

enzymy kontrolovat ve stejných intervalech jako úplné vyšetření krevního obrazu (každé 2 týdny)

během prvních šesti měsíců léčby a dále pak každých 8 týdnů.

Při zvýšení ALT (SGPT) na hodnoty mezi 2-3násobkem horní hranice normy je možné zvažovat

snížení dávky z 20 mg na 10 mg a monitorování musí být prováděno v týdenních intervalech. Pokud

zvýšení ALT (SGPT) na více než dvojnásobek horní hranice normy přetrvává nebo pokud dojde ke

zvýšení ALT na více než trojnásobek horní hranice normy, podávání leflunomidu musí být ukončeno a

zahájena eliminační procedura. Doporučuje se, aby se v monitorování jaterních enzymů pokračovalo i

po ukončení léčby leflunomidem, dokud hladiny jaterních enzymů neklesnou na normální hodnoty.

Při léčbě leflunomidem je doporučeno vyvarovat se konzumace alkoholu, který může mít aditivní

hepatotoxický účinek.

U pacientů s hypoproteinemií lze očekávat zvýšené plazmatické hladiny aktivního metabolitu

leflunomidu A771726, protože tento metabolit A771726 se vysoce váže na bílkoviny a je v játrech

metabolizován a vylučován žlučí. Přípravek Arava je kontraindikován u pacientů s těžkou

hypoproteinemií nebo poškozením jaterních funkcí (viz bod 4.3).

Hematologické reakce

Před začátkem léčby leflunomidem, dále každé 2 týdny během prvních 6 měsíců léčby a potom každý

8. týden je nutno provést společně s ALT úplné vyšetření krevního obrazu, včetně stanovení

diferenciálního počtu leukocytů a krevních destiček.

U pacientů s anemií, leukopenií a/nebo trombocytopenií a u pacientů s porušenou funkcí kostní dřeně

stejně jako u pacientů s rizikem útlumu kostní dřeně existuje zvýšené riziko vzniku hematologických

poruch. V případě výskytu takových nežádoucích účinků je vhodné zvážit provedení eliminační

procedury (viz níže), aby se snížila plazmatická koncentrace A771726.

Vyskytne-li se vážná hematologická reakce, např. pancytopenie, podávání přípravku Arava a případně

další myelosupresivní léčby musí být přerušeno a je třeba zahájit eliminační proceduru leflunomidu.

Kombinace s jinou léčbou

Podávání leflunomidu s antimalariky užívanými u revmatických chorob (např. chlorochin a

hydroxychlorochin), intramuskulárně nebo perorálně podávaným zlatem, D-penicilaminem,

azathioprinem a jinými imunosupresivy (s výjimkou metotrexátu, viz bod 4.5) nebylo dosud

studováno. Nejsou proto známá rizika spojená s kombinovanou, zejména dlouhodobou, léčbou.

Kombinace s jinými DMARD (např. s metotrexátem) se nedoporučuje, protože taková léčba může

vést k aditivní nebo dokonce synergické toxicitě (např. hepato nebo hematotoxicitě).

Současné podávání teriflunomidu s leflunomidem se nedoporučuje, protože leflunomid je parentní

látka teriflunomidu.

Převádění na jinou léčbu

V důsledku dlouhodobého přetrvávání leflunomidu v těle může změna na jiné DMARD (např.

metotrexát) bez provedení eliminační procedury (viz níže) navýšit aditivní riziko a tím zvýšit možnost

vzniku nežádoucích účinků

,

dokonce i dlouhou dobu po převedení (tj. kinetická interakce, orgánová

toxicita).

Podobně předcházející léčba hepatotoxickými nebo hematotoxickými přípravky (např. metotrexátem)

může vést ke zvýšení vzniku nežádoucích účinků; proto musí být zahájení léčby vždy zváženo

s ohledem na poměr očekávaného přínosu a možných rizik a v počáteční fázi po převedení se

doporučuje důsledné monitorování.

Kožní reakce

Při výskytu ulcerózní stomatitidy se musí podávání leflunomidu ukončit.

U pacientů léčených leflunomidem byly jen velmi vzácně hlášeny případy Stevens-Johnsonova

syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy a lékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky

(DRESS). Jakmile jsou pozorovány reakce na kůži a/nebo sliznicích, které vedou k podezření na tyto

závažné nežádoucí účinky, je nutno podávání přípravku Arava a případně veškeré další léčby, která by

mohla tyto reakce vyvolat, okamžitě ukončit a zahájit eliminační proceduru leflunomidu. V takových

případech je nutné, aby vyloučení bylo úplné. Opětovné zahájení léčby leflunomidem je v těchto

případech kontraindikováno (viz bod 4.3).

Po použití leflunomidu byla hlášena pustulózní psoriáza a zhoršení psoriázy. Je možné zvážit ukončení

léčby s ohledem na pacientovo onemocnění a anamnézu.

Infekční onemocnění

Je známo, že léčivé přípravky s imunosupresivními vlastnostmi - stejně jako leflunomid - mohou

způsobit vyšší vnímavost pacientů k infekcím, včetně oportunních infekcí. Infekce mohou mít těžší

průběh a mohou proto vyžadovat včasnou a důraznou léčbu. V případě rozvinutí těžké nezvladatelné

infekce může být nezbytné léčbu leflunomidem přerušit a provést eliminační proceduru, jak je

popsáno dále.

U pacientů, kteří dostávali leflunomid spolu s jinými imunosupresivy, se vzácně vyskytly případy

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).

Před zahájením léčby mají být všichni pacienti testováni v souladu s lokálními doporučeními na

aktivní a inaktivní („latentní“) tuberkulózu. To může zahrnovat anamnézu, možný předchozí kontakt

s tuberkulózou a/nebo příslušné vyšetření jako například rentgen plic, tuberkulinový test a/nebo test

založený na detekci uvolněného interferonu gama, podle toho, co je vhodné. Předepisujícím lékařům

se připomíná riziko falešně negativních výsledků tuberkulinového kožního testu především u pacientů,

kteří jsou vážně nemocní nebo mají sníženou imunitu. Pacienty s tuberkulózou v anamnéze je třeba

pečlivě sledovat z důvodu možné reaktivace infekce.

Respirační reakce

Během léčby leflunomidem bylo zaznamenáno intersticiální plicní onemocnění a také vzácné případy

plicní hypertenze (viz bod 4.8). Riziko jejich výskytu může být zvýšené u pacientů s intersticiálním

plicním onemocněním v anamnéze. Intersticiální plicní onemocnění je potenciálně smrtelné

onemocnění, které může vzniknout náhle během léčby. Plicní symptomy jako kašel a dušnost mohou

být důvodem pro přerušení léčby a případné další odpovídající vyšetření.

Periferní neuropatie

U pacientů léčených přípravkem Arava byly hlášeny případy periferní neuropatie. U většiny pacientů

se stav po přerušení léčby přípravkem Arava zlepšil. Přesto byla v konečném výsledku značná

variabilita, tj. u některých pacientů neuropatie odezněla, u některých však příznaky přetrvávaly. Riziko

periferní neuropatie se také může zvýšit, pokud je pacient starší 60 let,

pokud má souběžně jinou

neurotoxickou léčbu anebo pokud má diabetes. Jestliže se u pacienta užívajícího přípravek Arava

objeví periferní neuropatie, je zapotřebí zvážit ukončení léčby přípravkem Arava a zahájení eliminační

procedury (viz bod 4.4

Kolitida

U pacientů léčených leflunomidem byla hlášena kolitida, včetně mikroskopické kolitidy. U pacientů

léčených leflunomidem, kteří trpí neobjasněným chronickým průjmem, je třeba provést náležitá

diagnostická vyšetření.

Krevní tlak

Před zahájením léčby leflunomidem a dále pravidelně v jejím průběhu je nutno kontrolovat krevní

tlak.

Plodnost (doporučení pro muže)

Pacienti mužského pohlaví by si měli být vědomi možné fetální toxicity přenášené muži. Během léčby

leflunomidem by měla být zajištěna spolehlivá antikoncepce.

O riziku možné fetální toxicity přenášené jedinci mužského pohlaví nejsou dostupné žádné konkrétní

informace. Testy na zvířatech, které by zjistily toto specifické riziko, nebyly provedeny. Aby se

minimalizovalo jakékoliv možné riziko, doporučuje se mužům, kteří plánují otcovství, nejprve

podávání leflunomidu přerušit a užívat buď 8 g cholestyraminu třikrát denně po dobu 11 dní nebo 50 g

práškového aktivního uhlí čtyřikrát denně po dobu 11 dní.

Potom je třeba v obou případech nejprve stanovit koncentraci A771726 v plazmě a plazmatická

koncentrace A771726 musí být znovu stanovena v intervalu nejméně 14 dní. Jsou-li obě naměřené

koncentrace pod hodnotou 0,02 mg/l, je riziko fetální toxicity po následném vyčkávacím období

dalších 3 měsíců velmi nízké.

Eliminační procedura

Podává se cholestyramin 8 g třikrát denně. Alternativně je možné podat 50 g aktivního uhlí v prášku

čtyřikrát denně. Délka kompletní eliminační procedury je obvykle 11 dní. Délka může být upravena

v závislosti na klinickém vyšetření a laboratorních hodnotách.

Laktosa

Přípravek Arava obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí galaktosy, vrozeným

deficitem laktasy nebo glukoso-galaktosovou malabsorbcí by neměli tento léčivý přípravek užívat.

Interference při stanovování hladin ionizovaného kalcia

Měření hladin ionizovaného kalcia při léčbě leflunomidem a/nebo teriflunomidem (aktivním

metabolitem leflunomidu) může v závislosti na typu použitého analyzátoru ionizovaného kalcia (např.

analyzátoru krevních plynů) vykazovat falešně snížené hodnoty. Proto je třeba pozorované snížení

hladin ionizovaného kalcia u pacientů podstupujících léčbu leflunomidem nebo teriflunomidem

interpretovat s opatrností. V případě nejistoty ohledně naměřených hodnot se doporučuje stanovit

celkovou koncentraci kalcia v séru po korekci na sérový albumin.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Více nežádoucích účinků může vzniknout v případě nedávno nebo současně užívaných

hepatotoxických či hematotoxických léčivých přípravků, nebo následuje-li po léčbě leflunomidem

podávání těchto léčivých přípravků bez provedení eliminační procedury (viz také bod 4.4 doporučení

týkající se kombinace s jinou léčbou). Proto se doporučuje důsledné monitorování jaterních enzymů a

hematologických parametrů v úvodní fázi po převedení.

Metotrexát

V malé studii (n=30), kde byl leflunomid (10 – 20 mg denně) podáván spolu s metotrexátem (10 –

25 mg týdně), bylo pozorováno 2-3násobné zvýšení jaterních enzymů u 5 ze 30 pacientů. Všechna

zvýšení se normalizovala, ve dvou případech bez přerušení podávání obou léčivých přípravků a ve

3 případech po vysazení leflunomidu. Více než trojnásobné zvýšení bylo pozorováno u dalších

5 pacientů. Všechna tato zvýšení se rovněž normalizovala, ve dvou případech bez přerušení podávání

obou léčivých přípravků a ve 3 případech po vysazení leflunomidu.

U pacientů s revmatoidní artritidou nebyla mezi leflunomidem (10 – 20 mg denně) a metotrexátem (10

– 25 mg týdně) prokázána žádná farmakokinetická interakce.

Očkování

O účinnosti a bezpečnosti očkování při léčbě leflunomidem nejsou dostupné žádné klinické údaje.

Očkování živými atenuovanými vakcínami se však nedoporučuje. Je-li po ukončení léčby přípravkem

Arava zvažováno podání živé vakcíny, je nutno mít na paměti dlouhý poločas leflunomidu.

Warfarin a další kumarinová antikoagulancia

Při souběžném podávání leflunomidu a warfarinu se vyskytly případy prodlouženého

protrombinového času. Farmakodynamické interakce s warfarinem byly pozorovány u A771726

v klinické farmakologické studii (viz níže). Pokud je tedy warfarin nebo jiné kumarinové

antikoagulans podáváno souběžně, doporučuje se pečlivé monitorování mezinárodního

normalizovaného poměru (International Normalized Ratio, INR)

NSAIDs/Kortikosteriody

Pokud již pacient užívá nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs) a/nebo kortikosteroidy, je možno

v jejich podávání po zahájení léčby leflunomidem pokračovat.

Účinek dalších léčivých přípravků na leflunomid:

Cholestyramin nebo aktivní černé uhlí

U pacientů, kteří užívají leflunomid, se doporučuje nepoužívat současně cholestyramin nebo aktivní

uhlí, protože by to vyvolalo rychlý a významný pokles plazmatické koncentrace A771726 (aktivního

metabolitu leflunomidu; viz také bod 5). Předpokládá se, že je to způsobeno přerušením

enterohepatální recyklace a/nebo gastrointestinální dialýzou A771726.

Inhibitory nebo induktory CYP450

In vitro

studie inhibice na lidských jaterních mikrosomech naznačují, že izoenzymy cytochromu P450

(CYP) 1A2, 2C19 a 3A4 se zapojují do metabolismu leflunomidu.

In vivo

studie interakce

s leflunomidem a cimetidinem [slabý nespecifický inhibitor cytochromu P450 (CYP)] neprokázaly

žádný signifikantní dopad na expozici A771726. Po současném podání jedné dávky leflunomidu

pacientům, kteří dostávali opakované dávky rifampicinu (nespecifický induktor cytochromu P450), se

nejvyšší hladiny A771726 zvýšily přibližně o 40 %, zatímco AUC se signifikantně nezměnila.

Mechanismus tohoto účinku je však nejasný.

Účinek leflunomidu na jiné léčivé přípravky:

Perorální antikoncepce

Ve studii, kde byl leflunomid podáván současně s trifazickými perorálními kontraceptivy obsahujícími

g ethinylestradiolu zdravým dobrovolnicím, nebyla kontracepční aktivita tablet snížena a

farmakokinetika A771726 byla v předpokládaném rozmezí. Farmakokinetická interakce s perorálními

kontraceptivy byla pozorována s A771726 (viz níže).

Následující studie farmakokinetických a farmakodynamických interakcí byly provedeny s A771726

(hlavní aktivní metabolit leflunomidu). Protože podobné lékové interakce nemohou být u leflunomidu

v doporučených dávkách vyloučeny, měly by být u pacientů léčených leflunomidem zváženy výsledky

následujících studií a uvedená doporučení:

Účinek na repaglinid (substrát CYP2C8)

Zvýšení průměrného C

a AUC repaglinidu (C

1,7krát a AUC 2,4krát) po opakovaných dávkách

A771726 ukazuje, že A771726 je

in vivo

inhibitorem CYP2C8. Z důvodu možné vyšší expozice se

proto doporučuje pečlivé sledování pacientů se souběžnou léčbou léčivými přípravky

metabolizovanými CYP2C8, jako například repaglinidem, paklitaxelem, pioglitazonem nebo

rosiglitazonem.

Účinek na kofein (substrát CYP1A2)

Snížení průměrného C

a AUC kofeinu (substrát CYP1A2) po opakovaných dávkách A771726 o

18 % u C

a 55% u AUC ukazuje, že A771726 může být slabý induktor CYP1A2

in vivo

. Léčivé

přípravky metabolizované CYP1A2 (jako například duloxetin, alosetron, teofylin a tizanid) by proto

měly být užívány s opatrností, protože účinnost těchto přípravků může být snížena.

Účinek na substráty transportéru pro organické anionty 3 (Organic anion transporter 3, OAT3)

Zvýšení průměrného C

a AUC cefakloru (C

1,43krát a AUC 1,54krát) po opakovaných dávkách

A771726 ukazuje, že A771726 je inhibitor OAT3

in vivo

. V případě souběžného podávání se substráty

OAT3, jako například s cefaklorem, benzylpenicilinem, ciprofloxacinem, indometacinem,

ketoprofenem, furosemidem, cimetidinem, metotrexátem, zidovudinem, se doporučuje zvýšená

opatrnost.

Účinky na BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) a/nebo na substráty polypeptidu transportující

organické anionty B1 a B3 (organic anion transporting polypeptide B1 a B3, OATP1B1/B3)

Po opakovaných dávkách A771726 se zvýšilo průměrné C

a AUC rosuvastatinu (C

2,65krát a

AUC 2,51krát). Toto zvýšení v plasmě po expozici rosuvastatinem nicméně nemělo zřejmý vliv na

aktivitu HMG-CoA reduktázy. Při souběžném užívání by dávka rosuvastatinu neměla překročit 10 mg

jednou denně, pokud jsou užívány dohromady. Opatrnost se doporučuje také při souběžném podávání

se substráty BCRP (např. metotrexát, topotecan, sulfasalazin, daunorubicin, doxorubicin) a s rodinou

OATP, zejména s inhibitory HMG-CoA reduktázy (např. simvastatin, atorvastatin, pravastatin,

metotrexát, nateglinid, repaglinid, rifampicin). Pacienti by měli být pečlivě monitorování s ohledem na

znaky a příznaky nadměrné expozice léčivým přípravkem a mělo by být zváženo snížení dávky těchto

léčivých přípravků.

Účinek na perorální antikoncepci (0,03 mg ethinylestradiolu a 0,15 mg levonorgestrelu)

Po opakovaných dávkách A771726 se zvýšilo průměrné C

a AUC

0-24

ethinylestradiolu

1,58krát a AUC

0-24

1,54krát) a průměrné C

a AUC

0-24

levonorgestrelu (C

1,33krát a AUC

1,41krát). I když se nepředpokládá, že má tato interakce vliv na účinnost perorální antikopcence,

měl by být zvážen typ léčby perorální antikoncepcí.

Účinek na warfarin (substrát CYP2C9)

Podávání opakovaných dávek A771726 nemělo žádný vliv na farmakokinetiku S-warfarinu, což

signalizuje, že A771726 není inhibitorem ani induktorem CYP2C9.V porovnání s warfarinem

samotným bylo nicméně při souběžném podávání A771726 s warfarinem pozorováno 25% snížení

mezinárodního normalizovaného poměru (INR). Pečlivé sledování INR se proto doporučuje, pokud je

warfarin podáván souběžně.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Aktivní metabolit leflunomidu, A771726, podávaný v průběhu těhotenství, je podezřelý, že působí

závažné vrozené vady. Přípravek Arava je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Ženy ve fertilním věku musí užívat účinnou antikoncepci během a do 2 let po léčbě (viz níže

„vyčkávací období“), nebo do 11 dnů po léčbě (viz níže zkrácená „eliminační procedura“).

Pacientka má být informována o nutnosti neprodleně navštívit lékaře k provedení těhotenského testu

v případě, že dojde k opoždění začátku menstruačního cyklu nebo pokud existují jiné známky svědčící

pro těhotenství, a je-li vyšetření pozitivní, lékař musí informovat pacientku o rizicích takového

těhotenství. Zahájením dále popsané procedury eliminace léku, kterou se dosáhne rychlého snížení

koncentrace aktivního metabolitu v krvi, je možné při prvním opoždění začátku menstruačního cyklu

riziko poškození plodu leflunomidem snížit.

V malé prospektivní studii u žen (n=64), které nechtěně otěhotněly během léčby leflunomidem a

neužívaly jej déle než tři týdny po početí a které následně prodělaly proceduru eliminace leflunomidu,

nebyly pozorovány žádné statisticky významné rozdíly (p=0,13) v celkové četnosti výskytu závažných

strukturálních defektů (5,4 %) v porovnání s kteroukoliv ze srovnávacích skupin (4,2 % ve skupině se

stejným onemocněním [n=108] a 4,2 % u zdravých těhotných žen [n=78]).

Ženám léčeným leflunomidem, které si přejí otěhotnět, se doporučuje provést jedno z následujících

opatření, aby byla jistota, že plod nebude vystaven toxickým koncentracím metabolitu A771726

(cílová koncentrace je pod 0,02 mg/l):

Vyčkávací období

Je možné předpokládat, že plazmatické koncentrace A771726 budou přetrvávat nad hladinou

0,02 mg/l po delší dobu. Snížení koncentrace pod 0,02 mg/l lze očekávat až po 2 letech od ukončení

léčby leflunomidem.

První měření plazmatické koncentrace A771726 se provede po 2 letech vyčkávacího období. Potom

musí být plazmatická koncentrace A771726 stanovena znovu po alespoň 14denním intervalu. Jsou-li

obě hodnoty koncentrací pod 0,02 mg/l, neočekává se žádné riziko teratogenity.

V případě potřeby dalších informací o vyšetřování vzorků, prosím, kontaktujte držitele rozhodnutí o

registraci nebo jeho místní zastoupení (viz bod 7).

Eliminační procedura

Po ukončení léčby leflunomidem:

se podává cholestyramin 8 g třikrát denně po dobu 11 dní,

alternativně se podává 50 g aktivního uhlí v prášku čtyřikrát denně po dobu 11 dní.

Po provedení jedné z těchto procedur je však rovněž nutná verifikace výsledku provedením dvou

vyšetření s odstupem nejméně 14 dní a po prvním vyšetření s hodnotou plazmatické koncentrace pod

0,02 mg/l je do fertilizace nezbytné ještě jeden a půl měsíce vyčkat.

Ženy ve fertilním věku by měly být informovány, že budou-li chtít otěhotnět, budou muset po

ukončení léčby leflunomidem do oplodnění vyčkat po dobu 2 let. Jestliže se jeví přibližně dvouleté

vyčkávací období s nutností používání spolehlivé antikoncepce jako nepraktické, může být

doporučeno provedení eliminační procedury.

Jak cholestyramin, tak i aktivní uhlí může ovlivňovat absorpci estrogenů a progestogenů do té míry, že

v průběhu eliminační procedury cholestyraminem nebo aktivním uhlím nelze zaručit spolehlivý účinek

perorální antikoncepce. Je proto vhodné zvolit použití jiné antikoncepční metody.

Kojení

Studie na zvířatech ukazují, že leflunomid nebo jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka.

Kojící ženy proto nesmí leflunomid užívat.

Fertilita

Výsledky studií plodnosti na zvířatech neprokázaly vliv na plodnost mužů a žen, ale ve studiích

toxicity po opakovaném podání byly pozorovány nežádoucí účiny na mužské reprodukční orgány (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V případě výskytu nežádoucích účinků, jako jsou závratě, může být narušena schopnost pacienta

soustředit se a rychle reagovat. V takových případech by pacient neměl řídit vozidla ani obsluhovat

stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky leflunomidu jsou: mírné zvýšení tlaku krve, leukopenie,

parestezie, bolest hlavy, závrať, průjem, nausea, zvracení, onemocnění ústní sliznice (např. aftózní

stomatitis, ulcerace v ústech), bolest břicha, zvýšená ztráta vlasů, ekzém, vyrážka (včetně

makulopapulózní vyrážky), svědění, suchá kůže, tenosynovitis, zvýšená CPK, anorexie, úbytek váhy

(obvykle nevýrazný), astenie, mírné alergické reakce a zvýšení jaterních parametrů (transaminázy

(hlavně ALT), méně často gama-GT, alkalická fosfatáza, bilirubin).

Klasifikace očekávané frekvence výskytu:

Velmi časté (

1/10); časté (

1/100 až <1/10); méně časté (

1/1000 až <1/100); vzácné (

1/10000 až

<1/1000); velmi vzácné <1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/748215/2014

EMEA/H/C/000235

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Arava

leflunomidum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Arava. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Arava.

Co je Arava?

Arava je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku leflunomid. Je k dispozici ve formě tablet

(10, 20 a 100 mg).

K čemu se přípravek Arava používá?

Přípravek Arava se používá k léčbě dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (onemocněním

imunitního systému způsobujícím zánět kloubů) nebo aktivní psoriatickou artritidou (onemocněním

způsobujícím červené, šupinaté skvrny na kůži a zánět kloubů).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Arava používá?

Léčba přípravkem Arava by měla být zahájena odborným lékařem, který má zkušenosti s léčbou

revmatoidní artritidy a psoriatické artritidy, a měla by probíhat pod jeho dohledem. Před předepsáním

přípravku Arava a pravidelně během léčby by měl lékař provádět krevní testy, aby u pacienta

zkontroloval funkci jater a počet bílých krvinek a krevních destiček.

Léčba přípravkem Arava se obvykle zahajuje „úvodní dávkou“ 100 mg jednou denně podávanou po

dobu tří dnů a pokračuje udržovací dávkou. Doporučená udržovací dávka je u pacientů s revmatoidní

artritidou 10 až 20 mg jednou denně a u pacientů s psoriatickou artritidou 20 mg jednou denně.

Arava

EMA/748215/2014

strana 2/3

Přípravek obvykle začne účinkovat po čtyřech až šesti týdnech. Účinek přípravku se může dále

zlepšovat po dobu až šesti měsíců.

Jak přípravek Arava působí?

Léčivá látka v přípravku Arava, leflunomid, je imunosupresivum. Prostřednictvím potlačování tvorby

buněk imunitního systému nazývaných „lymfocyty“, které jsou odpovědné za vznik zánětů, leflunomid

tyto záněty zmírňuje. Leflunomid dosahuje tohoto účinku tím, že blokuje enzym zvaný „dihydroorotát

dehydrogenáza“, který je nezbytný pro množení lymfocytů. Pokud je počet lymfocytů nižší, zánět se

zmírňuje, což napomáhá kontrolovat příznaky artritidy.

Jak byl přípravek Arava zkoumán?

Pokud jde o revmatoidní artritidu, přípravek Arava byl zkoumán ve čtyřech hlavních studiích, do kterých

bylo zařazeno více než 2 000 pacientů. V těchto studiích byl přípravek Arava srovnáván s placebem

(léčbou neúčinným přípravkem), methotrexátem či sulfasalazinem (jinými léčivy používanými k léčbě

revmatoidní artritidy). Dvě z těchto studií probíhaly po dobu šesti měsíců a dvě po dobu jednoho roku.

Obě dlouhodobější studie byly poté rozšířeny o pacienty, kteří daná léčiva užívali nejméně po dobu

jednoho dalšího roku.

Pokud jde o psoriatickou artritidu, přípravek Arava byl srovnáván s placebem u 186 pacientů po dobu

více než šesti měsíců.

Ve všech těchto studiích byl hlavním měřítkem účinnosti počet pacientů, kteří reagovali na léčbu podle

kritérií stanovených pro jednotlivá onemocnění (míra reakce podle Americké revmatologické

společnosti (American College of Rheumatology) v případě revmatoidní artritidy a kritéria reakce na

léčbu psoriatické artritidy v případě psoriatické artritidy).

Jaký přínos přípravku Arava byl prokázán v průběhu studií?

Pokud jde o revmatoidní artritidu, přípravek Arava byl účinnější než placebo a stejně účinný jako

sulfasalazin. Na léčbu reagovalo 49 až 55 % pacientů užívajících přípravek Arava ve srovnání s 26 až

28 % pacientů užívajících placebo a 54 % pacientů užívajících sulfasalazin. Tyto výsledky byly

potvrzeny v rozšířených studiích. Během prvního roku léčby byl přípravek Arava stejně účinný jako

methotrexát, avšak pouze v případě, byl-li užíván společně s folátem (typem vitaminu B). V rozšířené

studii nebyl přípravek Arava tak účinný jako methotrexát.

Pokud jde o psoriatickou artritidu, přípravek Arava byl účinnější než placebo, přičemž na léčbu

reagovalo 59 % pacientů, kteří užívali přípravek Arava, ve srovnání s 30 % pacientů užívajících placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Arava?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Arava (zaznamenanými u 1 až 10 pacientů ze 100) jsou

leukopenie (nízký počet bílých krvinek), mírné alergické reakce, zvýšená hladina kreatin fosfokinázy

(ukazatele poškození svalů), parestezie (abnormální pocity, jako je brnění a mravenčení), periferní

neuropatie (poškození nervů v oblasti rukou a chodidel), bolest hlavy, závratě, mírné zvýšení krevního

tlaku, průjem, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, zánět v dutině ústní, jako jsou například vřídky,

bolest břicha, zvýšené hladiny jaterních enzymů, vypadávání vlasů, ekzém, vyrážka, pruritus (svědění),

suchá pokožka, tenosynovitida (zánětlivé onemocnění šlachových pochev), ztráta chuti k jídlu, úbytek

tělesné hmotnosti a astenie (slabost). Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Arava je uveden v příbalové informaci.

Arava

EMA/748215/2014

strana 3/3

Přípravek Arava nesmějí užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na leflunomid, teriflunomid

(produkt rozpadu leflunomidu) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Přípravek Arava

nesmějí užívat pacienti trpící:

onemocněním jater,

stavy závažné imunodeficience, jako je například syndrom získané imunodeficience (AIDS),

špatnou funkcí kostní dřeně nebo nízkým počtem krevních buněk (červených krvinek, bílých

krvinek či krevních destiček) z jiných důvodů, než je revmatoidní či psoriatická artritida,

závažnými infekcemi,

středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin,

závažnou hypoproteinemií (nízkou hladinou proteinů v krvi).

Přípravek Arava nesmějí užívat těhotné ženy, ženy, které by mohly otěhotnět, ženy, které nepoužívají

spolehlivou antikoncepci, ani kojící matky.

Lékař, který předepisuje přípravek Arava, by si měl být vědom rizika jaterních potíží souvisejícího

s tímto přípravkem. Měl by také dbát zvýšené opatrnosti při převádění pacienta na léčbu přípravkem

Arava nebo při převádění pacienta, který užívá přípravek Arava, na jinou léčbu.

Na základě čeho byl přípravek Arava schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Arava převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku

Arava?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Arava byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Arava zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

i pacienti.

Společnost, která přípravek Arava dodává na trh, navíc zajistí, aby lékaři, u kterých se předpokládá, že

budou tento přípravek předepisovat, obdrželi informační balíček s důležitými informacemi o rizicích

souvisejících s užíváním přípravku Arava a s pokyny, co je třeba u pacientů sledovat.

Další informace o přípravku Arava

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Arava platné v celé Evropské unii

dne 2. Září 1999.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Arava je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Další

informace o léčbě přípravkem Arava naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 10-2014.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace