Alprolix

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
eftrenonakog alfa
Dostupné s:
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
ATC kód:
B02BD04
INN (Mezinárodní Name):
eftrenonacog alfa
Terapeutické skupiny:
Vitamin K a jiná hemostatika, Krevní koagulační faktory
Terapeutické oblasti:
Hemofilie B
Terapeutické indikace:
Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií B (vrozený nedostatek faktoru IX).
Přehled produktů:
Revision: 7
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004142
Datum autorizace:
2016-05-12
EMEA kód:
EMEA/H/C/004142

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

25-05-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

17-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

17-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

17-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

17-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

25-05-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

ALPROLIX 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ALPROLIX 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ALPROLIX 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ALPROLIX 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ALPROLIX 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

eftrenonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX, Fc fúzní protein)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek ALPROLIX a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALPROLIX

používat

Jak se

přípravek ALPROLIX používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ALPROLIX uchovávat

Obsah balení a další informace

Instrukce pro přípravu a podávání

1.

Co je přípravek ALPROLIX a k čemu se používá

Přípravek ALPROLIX obsahuje léčivou látku eftrenonakog alfa, rekombinantní koagulační faktor IX, Fc

fúzní protein. Faktor IX je bílkovina, která se přirozeně vytváří v těle a je nutná pro srážení krve

a zastavení krvácení.

Přípravek ALPROLIX je lék používaný pro léčbu a prevenci krvácení u všech věkových skupin pacientů

s hemofilií B (dědičná porucha krvácení způsobená nedostatkem faktoru IX).

Přípravek ALPROLIX se připravuje rekombinantní technologií bez přidání jakýchkoli lidských nebo

zvířecích složek ve výrobním procesu.

Jak přípravek ALPROLIX účinkuje

Pacientům s hemofilií B chybí faktor IX nebo neúčinkuje správně. Tento přípravek se používá pro náhradu

chybějícího nebo defektního faktoru IX. Přípravek ALPROLIX zvyšuje hladinu faktoru IX v krvi

a dočasně upravuje sklon ke krvácení. Fc fúzní protein v tomto přípravku prodlužuje dobu jeho účinnosti.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALPROLIX

používat

Nepoužívejte přípravek ALPROLIX

jestliže jste alergický(á) na eftrenonakog alfa nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ALPROLIX se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Existuje malá možnost, že se u Vás může objevit anafylaktická reakce (závažná, náhlá alergická

reakce) na přípravek ALPROLIX. Známky alergických reakcí mohou zahrnovat svědění kůže celého

těla, kopřivku, tlak na hrudi, problémy s dýcháním a nízký krevní tlak. Pokud se některé z těchto

příznaků objeví, ukončete ihned podávání injekce a kontaktujte svého lékaře. Z důvodu rizika

alergických reakcí na faktor IX Vám má být přípravek ALPROLIX zpočátku podáván pod dohledem

lékaře, neboť tak je možné zajistit náležitou léčbu alergických reakcí.

Informujte svého lékaře, pokud si myslíte, že Vaše krvácení není pod kontrolou pomocí dávky,

kterou dostáváte, protože pro to může být několik důvodů. Například tvorba protilátek (také

známých jako inhibitory) proti faktoru IX je známá komplikace, která může během léčby

hemofilie B nastat. Protilátky zabraňují správnému účinku léčby. To by měl zkontrolovat lékař.

Nezvyšujte celkovou dávku přípravku ALPROLIX určenou pro kontrolu Vašeho krvácení bez

konzultace se svým lékařem.

Pacienti s inhibitorem faktoru IX mohou mít zvýšené riziko anafylaxe při

léčbě faktorem IX v budoucnu.

Proto pokud se u Vás objeví alergické reakce, které jsou popsány výše, máte být vyšetřen(a) na přítomnost

inhibitoru.

Přípravky obsahující faktor IX mohou zvyšovat riziko nežádoucích krevních sraženin v krvi, zvláště pokud

jsou u Vás přítomny rizikové faktory rozvoje krevních sraženin. Příznaky možné nežádoucí krevní

sraženiny mohou zahrnovat: bolest a/nebo citlivost podél průběhu žíly, neočekávaný otok horní nebo dolní

končetiny nebo náhlou dušnost či problémy s dýcháním.

Kardiovaskulární příhody

Jestliže Vám bylo sděleno, že máte onemocnění srdce nebo Vám hrozí riziko onemocnění srdce, je třeba,

abyste při používání faktoru IX byl(a) zvláště opatrný(á) a promluvil(a) si se svým lékařem.

Komplikace související s použitím katétru

Pokud je nutné, abyste používal(a) centrální žilní katétr (CŽK), mělo by se zvážit riziko komplikací

spojené s jeho použitím včetně místních infekcí, bakteriemie a krevních sraženin v místě zavedení katétru.

Dokumentace

Důrazně se doporučuje, abyste při každém podání přípravku ALPROLIX zaznamenal(a) název a číslo

šarže přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek ALPROLIX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek ALPROLIX nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek ALPROLIX obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to znamená,

že je v podstatě „bez sodíku“. Bude-li při léčbě použito více injekčních lahviček, je třeba vzít v úvahu

celkový obsah sodíku.

3.

Jak se přípravek ALPROLIX používá

Léčba přípravkem ALPROLIX má být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou

pacientů s hemofilií. Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře (viz bod 7). Pokud

si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek ALPROLIX se podává injekcí do žíly. Vy nebo někdo jiný jej můžete aplikovat po příslušném

proškolení. Lékař se rozhodne, jakou dávku (v mezinárodních jednotkách neboli IU) budete dostávat. Tato

dávka bude záviset na Vašich individuálních potřebách substituční léčby faktorem IX a na tom, zda se

používá pro prevenci nebo léčbu krvácení. Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že Vaše krvácení

není pod kontrolou pomocí dávky, kterou dostáváte.

To, jak často budete potřebovat injekci, bude záviset na tom, jak dobře u Vás

tento př

ípravek účinkuje.

Lékař provede příslušné laboratorní testy, aby se ujistil, že máte odpovídající hladinu faktoru IX v krvi.

Léčba krvácení

Dávka přípravku ALPROLIX se vypočte podle Vaší tělesné hmotnosti a hladiny faktoru IX, které má být

dosaženo. Cílová hladina faktoru IX bude záviset na závažnosti a lokalizaci krvácení.

Prevence krvácení

Pokud používáte přípravek ALPROLIX pro prevenci krvácení, vypočte Vám dávku lékař.

Obvyklá dávka přípravku ALPROLIX je 50 IU na kg tělesné hmotnosti podávaných jednou týdně nebo

100 IU na kg tělesné hmotnosti podávaných každých 10 dnů. Dávka nebo interval mohou být upraveny

lékařem. V některých případech, zejména u mladších pacientů, mohou být nutné kratší intervaly mezi

dávkami nebo vyšší dávky.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek ALPROLIX se může používat u dětí a dospívajících každého věku. U dětí ve věku do 12 let

mohou být nutné vyšší dávky nebo častější injekce a obvyklá dávka je 50 až 60 IU na kg tělesné hmotnosti

podávaných jednou za 7 dnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ALPROLIX, než jste měl(a)

Informujte co možná nejdříve svého lékaře. Vždy používejte přípravek ALPROLIX přesně podle pokynů

svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem, l

ékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ALPROLIX

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Podejte si svou dávku co

nejdříve si vzpomenete a pak pokračujte v normálním plánu dávkování. Pokud si nejste jistý(á), co máte

dělat, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek ALPROLIX

Neukončujte používání přípravku ALPROLIX bez porady se svým lékařem. Pokud ukončíte používání

přípravku ALPROLIX, nemusíte být dále chráněn(a) proti krvácení nebo může dojít k tomu, že se stávající

krvácení nezastaví.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokud se objeví závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce), musí být podávání injekce

okamžitě ukončeno. Musíte okamžitě kontaktovat svého lékaře, pokud se u Vás objeví některé

z následujících příznaků alergických reakcí: otok obličeje, vyrážka, svědění kůže celého těla, kopřivka,

tlak na hrudi, problémy s dýcháním, pálení a píchání v místě injekce, třesavka, zrudnutí, bolest hlavy,

celkový pocit nevolnosti, pocit na zvracení, neklid, zrychlený srdeční tep a nízký krevní tlak.

U dětí, které dosud nebyly léčeny léky s faktorem IX, se mohou inhibitory (viz bod 2) vytvářet často (až

u 1 z 10 pacientů). Pokud k tomu dojde, může tento léčivý přípravek přestat správně účinkovat a Vaše dítě

může mít přetrvávající krvácení. Jestliže tato situace nastane, je třeba okamžitě kontaktovat lékaře.

U tohoto léčivého přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy, necitlivost

nebo brnění

st, bolest v boku s krví v moči (obstrukční uropatie) a zarudnutí místa podání injekce.

Děti, které dosud nebyly léčeny léky s faktorem IX: inhibitory faktoru IX, přecitlivělost.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

závrať, změna chuti, zápach

z úst, pocit únavy, bolest v místě podání injekce, rychlý srdeční tep, krev v moči (hematurie), bolest v boku

(ledvinová kolika), nízký krevní tlak a snížená chuť k jídlu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek ALPROLIX

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a štítku injekční

lahvičky za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte

tento léčivý přípravek, pokud byl uchováván při pokojové teplotě déle než 6 měsíců.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Přípravek ALPROLIX může být také uchováván při pokojové teplotě (do 30 °C) po jedno nepřetržité

období nepřesahující 6 měsíců. Zaznamenejte si prosím na vnější obal datum vyjmutí přípravku

ALPROLIX z chladničky a uložení při pokojové teplotě. Po uchovávání při pokojové teplotě nesmí být

přípravek vrácen do chladničky.

Po přípravě má být přípravek ALPROLIX použit okamžitě. Pokud nemůžete použít připravený roztok

okamžitě, máte jej použít během 6 hodin, je-li uchováván při pokojové teplotě. Připravený roztok

neuchovávejte v chladničce. Chraňte připravený roztok před přímým slunečním světlem.

Připravený roztok bude čirý až mírně opalescentní (perleťově se lesknoucí) a bezbarvý. Nepoužívejte tento

přípravek, pokud si všimnete, že je zakalený nebo že obsahuje viditelné částice.

Přípravek je určený pouze k jednorázovému použití.

Nepoužitý roztok zlikvidujte vhodným způsobem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod

nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato

opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ALPROLIX obsahuje

Prášek:

Léčivou látkou je eftrenonacogum alfa (rekombinantní koagulační faktor IX, Fc fúzní protein).

Jedna injekční lahvička přípravku ALPROLIX obsahuje jmenovité množství eftrenonacogum alfa

250, 500, 1 000, 2 000 nebo 3 000 IU.

Dalšími složkami jsou sacharóza, histidin, mannitol, polysorbát 20, hydroxid sodný a kyselina

chlorovodíková. Pokud jste na dietě s omezeným obsahem sodíku, přečtěte si bod 2.

Rozpouštědlo:

5 ml chlorid sodný a voda pro injekci

Jak přípravek ALPROLIX vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ALPROLIX je dodáván jako prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Prášek je bílý až téměř

bílý prášek nebo koláč (hrudka). Rozpouštědlo poskytované pro přípravu roztoku je čirý, bezbarvý roztok.

Po přípravě je roztok čirý až mírně opalescentní a bezbarvý.

Jedno balení přípravku ALPROLIX obsahuje 1 injekční lahvičku s práškem, 5 ml rozpouštědla

v předplněné injekční stříkačce, 1 nástavec pístu, 1 adaptér injekční lahvičky, 1 infuzní soupravu,

2 alkoholové tampóny, 2 náplasti, 1 gázu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Švédsko

Tel.: +46 8 697 20 00

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové

stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Obraťte prosím na stránku příbalové informace s bodem 7. Instrukce pro přípravu a podávání.

7.

Instrukce pro přípravu a podávání

Postupy uvedené níže popisují návod k přípravě a podávání přípravku ALPROLIX.

Přípravek ALPROLIX se podává v intravenózní (i.v.) (nitrožilní) injekci po rozpuštění prášku na injekci

v rozpouštědle dodávaném v předplněné injekční stříkačce. Balení přípravku ALPROLIX obsahuje:

Přípravek ALPROLIX se nemá míchat s jinými injekčními nebo infuzními roztoky.

Před otevřením balení si umyjte ruce.

Příprava:

Zkontrolujte název a sílu balení, abyste se ujistil(a), že obsahuje správný lék. Zkontrolujte dobu

použitelnosti na vnějším obalu přípravku ALPROLIX. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby

použitelnosti.

Pokud byl přípravek ALPROLIX uchováván v chladničce, ponechte přípravek ALPROLIX (A)

a injekční stříkačku s rozpouštědlem (B) zahřát na pokojovou teplotu. Nepoužívejte vnější zdroj

tepla.

A) 1 injekční lahvička s práškem

B) 5 ml rozpouštědla v předplněné

injekční stříkačce

C) 1 nástavec pístu

D) 1 adaptér injekční lahvičky

E) 1 infuzní souprava

F) 2 alkoholové tampóny

G) 2 náplasti

H) 1 gázový polštářek

Postavte injekční lahvičku na čistý a rovný

povrch. Sejměte pojistné plastové víčko

z injekční lahvičky.

Otřete horní část injekční lahvičky jedním

z tampónů napuštěných alkoholem (F), které jsou

součástí balení, a nechte ji oschnout. Nedotýkejte

se horní části injekční lahvičky a po očištění

zabraňte jejímu kontaktu s jakýmkoli

předmětem.

Sloupněte ochranný papírový kryt z průhledného plastového adaptéru injekční lahvičky (D).

Nevyndávejte adaptér z jeho ochranného víčka. Nedotýkejte se vnitřní části balení adaptéru

injekční lahvičky.

Postavte injekční lahvičku na rovný povrch.

Držte adaptér injekční lahvičky v ochranném

víčku a nasaďte jej přímo přes horní část injekční

lahvičky. Stlačte pevně adaptér, dokud se

nezacvakne na horní část injekční lahvičky

a jeho hrot nepronikne přes zátku injekční

lahvičky.

Připojte nástavec pístu (C) na injekční stříkačku

s rozpouštědlem zasunutím hrotu pístu do otvoru

v pístu injekční stříkačky. Otočte nástavcem

pístu pevně ve směru hodinových ručiček, dokud

není bezpečně usazen v pístu injekční stříkačky.

Odlomte bílé bezpečnostní plastové víčko

z injekční stříkačky s rozpouštědlem ohnutím

v místě perforace víčka, dokud se neulomí.

Položte víčko stranou horní částí směřující dolů

na rovný povrch. Nedotýkejte se vnitřní části

víčka ani hrotu injekční stříkačky.

Sejměte ochranné víčko z adaptéru a zlikvidujte

jej.

Připojte injekční stříkačku s rozpouštědlem na

adaptér injekční lahvičky zasunutím hrotu

injekční stříkačky do otvoru adaptéru. Pevně

zatlačte a otočte injekční stříkačkou ve směru

hodinových ručiček, dokud není bezpečně

připojena.

Pomalu stlačte nástavec pístu a vstříkněte

veškeré rozpouštědlo do injekční lahvičky

s přípravkem ALPROLIX.

S injekční stříkačkou stále připojenou k adaptéru

a stlačeným nástavcem pístu rozpusťte prášek

jemnými krouživými pohyby injekční lahvičky.

Netřepejte.

Před podáním musíte výsledný roztok zkontrolovat zrakem. Roztok by měl být čirý až mírně

opalescentní (perleťově se lesknoucí) a bezbarvý. Nepoužívejte roztok, pokud je zakalený nebo

obsahuje viditelné částice.

S nástavcem pístu injekční lahvičky stále plně

stlačeným otočte injekční lahvičku. Pomalu

zatáhněte za nástavec pístu, abyste natáhli roztok

přes adaptér injekční lahvičky do injekční

stříkačky.

Poznámka: Použijete-li na injekci více než jednu

injekční lahvičku s přípravkem ALPROLIX, má

být každá injekční lahvička připravena

samostatně podle předchozích instrukcí (kroky 1

až 13) a injekční stříkačka s rozpouštědlem má

být odstraněna a adaptér injekční lahvičky

ponechán na místě. Pro natažení připraveného

obsahu každé jednotlivé injekční lahvičky lze

použít jednu velkou injekční stříkačku s luerovou

koncovkou.

Odpojte injekční stříkačku od adaptéru injekční

lahvičky jemným tahem a otáčením injekční

lahvičky proti směru pohybu hodinových

ručiček.

Injekční lahvičku a adaptér zlikvidujte.

Poznámka: Pokud nebude roztok použit okamžitě, je třeba pečlivě nasadit zpět víčko injekční stříkačky

na hrot injekční stříkačky. Nedotýkejte se hrotu injekční stříkačky ani vnitřní části víčka.

Po přípravě může být přípravek ALPROLIX před podáním uchováván při pokojové teplotě po dobu až

6 hodin. Po uplynutí této doby má být přípravek ALPROLIX zlikvidován. Chraňte před přímým

slunečním světlem.

Podávání (intravenózní injekce):

Přípravek ALPROLIX má být podáván pomocí infuzní soupravy (E), která je součástí balení.

Otevřete balení infuzní soupravy a sejměte víčko na konci

hadičky. Připevněte injekční stříkačku s připraveným roztokem

přípravku ALPROLIX na konec hadičky infuzní soupravy

otočením ve směru hodinových ručiček.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ALPROLIX 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ALPROLIX 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ALPROLIX 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ALPROLIX 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ALPROLIX 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

ALPROLIX 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 250 IU lidského koagulačního faktoru IX (rDNA),

eftrenonacogum alfa.

Po rekonstituci obsahuje přípravek ALPROLIX přibližně 250 IU (50 IU/ml) lidského koagulačního

faktoru IX (rDNA), eftrenonacogum alfa.

ALPROLIX 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 500 IU lidského koagulačního faktoru IX (rDNA),

eftrenonacogum alfa.

Po rekonstituci obsahuje přípravek ALPROLIX přibližně 500 IU (100 IU/ml) lidského koagulačního

faktoru IX (rDNA), eftrenonacogum alfa.

ALPROLIX 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 1 000 IU lidského koagulačního faktoru IX (rDNA),

eftrenonacogum alfa.

Po rekonstituci obsahuje přípravek ALPROLIX přibližně 1 000 IU (200 IU/ml) lidského koagulačního

faktoru IX (rDNA), eftrenonacogum alfa.

ALPROLIX 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 2 000 IU lidského koagulačního faktoru IX (rDNA),

eftrenonacogum alfa.

Po rekonstituci obsahuje přípravek ALPROLIX přibližně 2 000 IU (400 IU/ml) lidského koagulačního

faktoru IX (rDNA), eftrenonacogum alfa.

ALPROLIX 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 3 000 IU lidského koagulačního faktoru IX (rDNA),

eftrenonacogum alfa.

Po rekonstituci obsahuje přípravek ALPROLIX přibližně 3 000 IU (600 IU/ml) lidského koagulačního

faktoru IX (rDNA), eftrenonacogum alfa.

Účinnost (IU) se stanovuje podle Evropského lékopisu jednofázovým koagulačním testem. Specifická

aktivita přípravku ALPROLIX je 55-84 IU/mg proteinu.

Eftrenonakog alfa (rekombinantní lidský koagulační faktor IX, Fc fúzní protein (rFIXFc)) obsahuje

867 aminokyselin. Je to přípravek faktoru o vysoké čistotě, který se vyrábí rekombinantní DNA

technologií v buněčné linii na humánních embryonálních ledvinách (HEK) bez přídavku jakékoliv

bílkoviny lidského či zvířecího původu během kultivace buněk, čištění či konečné úpravy přípravku.

Pomocná látka se známým účinkem

0,3 mmol (6,4 mg) sodíku v injekční lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Prášek: lyofilizovaný, bílý až téměř bílý prášek nebo koláč lyofilizátu.

Rozpouštědlo: čirý až bezbarvý roztok.

pH: 6,5 až 7,5

Osmolalita: 255 až 345 mosmol/kg

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba a prevence krvácení u pacientů s hemofilií B (vrozený deficit faktoru IX).

Přípravek ALPROLIX lze používat ve všech věkových skupinách.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba se má provádět pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou hemofilie.

Monitorování léčby

V průběhu léčby je doporučeno provádět příslušné stanovení hladiny faktoru IX za účelem získání vodítka

pro velikost podávané dávky i četnost opakovaných aplikací. U jednotlivých pacientů se může jejich

odpověď na faktor IX lišit dosahováním různých poločasů a hodnot obnovy. Dávka podle tělesné

hmotnosti může vyžadovat úpravu u pacientů s nízkou tělesnou hmotností nebo nadváhou. Zvláště

u velkých chirurgických výkonů je přesné monitorování substituční léčby pomocí koagulačního vyšetření

(aktivita faktoru IX v plazmě) nepostradatelné.

Při použití jednofázového vyšetření koagulace na základě in vitro tromboplastinového času (aPTT) pro

stanovení aktivity faktoru IX u vzorků krve pacientů mohou být výsledky aktivity faktoru IX významně

ovlivněny jak typem aPTT reagencie, tak referenčním standardem použitým v testu. To je zvláště důležité

při změně laboratoře a/nebo reagencie používaného v testu.

Měření pomocí jednofázového koagulačního testu s použitím reagencie aPTT na bázi kaolinu

pravděpodobně povede k podhodnocení úrovně aktivity.

Dávkování

Dávkování a trvání substituční terapie závisí na závažnosti nedostatku faktoru IX, na místě a rozsahu

krvácení a na klinickém stavu pacienta.

Počet podávaných jednotek faktoru IX se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách (International Units, IU),

které jsou stanovené oproti současnému standardu WHO pro léčivé přípravky obsahující faktor IX.

Aktivita FIX v plazmě se vyjadřuje buď v procentech (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v IU

(vzhledem k mezinárodnímu standardu pro FIX v plazmě).

1 mezinárodní jednotka (IU) aktivity rekombinantního faktoru IX Fc odpovídá množství faktoru IX v 1 ml

normální lidské plazmy.

Léčba on demand

Výpočet požadované dávky rekombinantního faktoru IX Fc vychází z empirického předpokladu, že podání

1 IU faktoru IX na kg tělesné hmotnosti zvýší aktivitu FIX v plazmě o 1 % normální aktivity (IU/dl).

Požadovaná dávka se stanoví podle následujícího vzorce:

Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost (kg) × požadovaný vzestup FIX (%) (IU/dl) × {reciproční

hodnota pozorovaného recovery (IU/kg na IU/dl)}

Množství, které se má podat, a frekvence podávání mají vždy směřovat ke klinické účinnosti

v individuálním případě. Pokud je nutná opakovaná dávka pro kontrolu krvácení, má se přihlížet

k prodlouženému poločasu přípravku ALPROLIX (viz bod 5.2). Neočekává se zpoždění doby do dosažení

maximální aktivity.

V případě následujících hemoragických příhod nemá aktivita faktoru IX během daného období klesnout

pod stanovenou hladinu plazmatické aktivity (v % normálu nebo IU/dl). Tabulka 1 může posloužit jako

návod pro stanovení dávky v případech krvácení a při chirurgických výkonech:

Tabulka 1: Návod pro dávkování přípravku ALPROLIX pro léčbu krvácivých příhod a chirurgických

výkonů

Stupeň krvácení/typ

chirurgického výkonu

Požadovaná hladina

FIX (%) (IU/dl)

Frekvence dávkování (hodiny) / délka

trvání léčby (dny)

Krvácení

Časný hemartros, krvácení

do svalů nebo do ústní

dutiny

20-40

Injekci opakovat každých 48 hodin, dokud se

krvácení nezastaví, což se projeví ústupem

bolesti nebo zahojením.

Rozsáhlejší hemartros,

krvácení do svalů nebo

hematom

30-60

Injekci opakovat každých 24 až 48 hodin,

dokud bolest a akutní potíže neustoupí.

Život ohrožující krvácení

60-100

Injekci opakovat každých 8 až 24 hodin,

dokud nepomine ohrožení.

Chirurgický výkon

Menší chirurgický výkon

včetně extrakce zubu

30-60

Injekci opakovat za 24 hodin, podle potřeby

až do zahojení

Velký chirurgický výkon

80-100

(před a po operaci)

Injekci opakovat každých 8 až 24 hodin

podle potřeby, dokud nedojde

k uspokojivému zahojení rány, potom

pokračovat v léčbě nejméně dalších 7 dní a

udržovat aktivitu FIX mezi 30-60 % (IU/dl).

U některých pacientů a za některých okolností může být interval dávkování prodloužen až na 48 hodin (viz bod 5.2 pro

farmakokinetické údaje).

Profylaxe

V případě dlouhodobé profylaxe krvácení se doporučuje úvodní režim buď:

50 IU/kg jednou týdně, s úpravou dávky podle odpovědi pacienta nebo

100 IU/kg jednou za každých 10 dnů, s úpravou intervalu mezi dávkami podle odpovědi pacienta.

Někteří pacienti, kteří jsou dobře kontrolováni na režimu dávkování každých 10 dnů, mohou být

léčeni v intervalu 14 dnů nebo delším.

Nejvyšší doporučená dávka pro profylaxi je 100 IU/kg.

Starší populace

Zkušenosti u pacientů ve věku ≥65 let jsou omezené.

Pediatrická populace

U dětí ve věku do 12 let mohou být nutné vyšší nebo častější dávky a doporučená úvodní dávka je

50-60 IU/kg každých 7 dnů. U dospívajících ve věku 12 let a starších platí stejná doporučení jako u

dospělých. Viz body 5.1 a 5.2.

Nejvyšší doporučená dávka pro profylaxi je 100 IU/kg.

Způsob podání

Intravenózní podání.

V případě podání přípravku pacientem nebo pečovatelem je nutné příslušné proškolení.

Přípravek ALPROLIX má být podáván intravenózně injekcí během několika minut. Rychlost podávání má

být stanovena podle úrovně pohodlí pacienta a nemá přesáhnout 10 ml/min.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Hypersenzitivita

U přípravku ALPROLIX byly hlášeny hypersenzitivní reakce alergického typu. Pokud se objeví příznaky

hypersenzitivity, pacienti mají být poučeni, aby okamžitě ukončili používání léčivého přípravku

a kontaktovali svého lékaře. Pacienti mají být informováni o časných známkách hypersenzitivních reakcí,

jako je kopřivka, generalizovaná kopřivka, tlak na hrudi, sípot, hypotenze a anafylaxe.

V případě anafylaktického šoku je nutné dodržovat všeobecné lékařské postupy pro léčbu šoku.

Inhibitory

Po opakované léčbě přípravky obsahujícími lidský koagulační faktor IX mají být pacienti monitorováni s

ohledem na výskyt neutralizačních protilátek (inhibitorů), které mají být kvantifikovány v Bethesda

jednotkách (BU) pomocí vhodného biologického testu.

V literatuře byly zaznamenány údaje prokazující korelaci mezi výskytem inhibitoru faktoru IX a

alergickými reakcemi. Pacienti s alergickými reakcemi proto mají být vyšetřeni na přítomnost inhibitoru.

Je třeba mít na paměti, že pacienti s inhibitory faktoru IX mohou mít zvýšené riziko anafylaxe při následné

expozici faktoru IX.

Z důvodu rizika alergických reakcí na přípravky obsahující faktor IX má být úvodní podání faktoru IX

prováděno podle úsudku lékaře a pod dohledem lékaře při zajištění možnosti náležité léčby alergických

reakcí.

Tromboembolismus

Z důvodu možného rizika trombotických komplikací u přípravků obsahujících faktor IX má být zahájeno

klinické sledování výskytu časných známek trombotické a konsumpční koagulopatie s vhodným

biologickým testováním při podávání tohoto přípravku pacientům s onemocněním jater, po operaci,

novorozencům nebo pacientům s rizikem trombotické příhody nebo diseminované intravaskulární

koagulace (DIK). Přínos léčby přípravkem ALPROLIX v těchto situacích má být zvažován oproti riziku

těchto komplikací.

Kardiovaskulární příhody

U pacientů se stávajícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční léčba pomocí přípravků

obsahujících faktor IX zvýšit kardiovaskulární riziko.

Komplikace související s použitím katétru

Pokud je nutné použití centrálního žilního katétru (CŽK), je nutno zvážit riziko komplikací spojené s jeho

použitím, včetně lokálních infekcí, bakteriemie a trombózy v místě zavedení katétru.

Pediatrická populace

Uvedená upozornění a preventivní opatření platí pro dospělé i děti.

Upozornění na pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to znamená,

že je v podstatě „bez sodíku“. Bude-li při léčbě použito více injekčních lahviček, je třeba vzít v úvahu

celkový obsah sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly hlášeny žádné interakce přípravku ALPROLIX s jinými léčivými přípravky. Nebyly provedeny

žádné studie interakcí.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství a kojení

S přípravkem ALPROLIX se neprováděly reprodukční studie na zvířatech. Byla provedena studie

placentárního přenosu u myší (viz bod 5.3). Vzhledem k vzácnému výskytu hemofilie B u žen nejsou

k dispozici zkušenosti týkající se použití faktoru IX během těhotenství a kojení. Proto má být faktor IX

používán během těhotenství a kojení pouze tehdy, pokud je to jednoznačně indikováno.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o fertilitě. Na zvířatech nebyly provedeny žádné studie fertility

s přípravkem ALPROLIX.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek ALPROLIX nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Vzácně byly pozorovány hypersenzitivita nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, pálení

a píchání v místě podání infuze, zimnici, zrudnutí, generalizovanou kopřivku, bolest hlavy, kopřivku,

hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid, tachykardii, tíseň na hrudi, brnění, zvracení, sípot), které mohou

v některých případech vyústit v těžkou anafylaxi (včetně šoku). V některých případech se tyto reakce

vyvinuly v závažnou anafylaxi a objevily se v úzké časové souvislosti s objevením inhibitorů faktoru IX

(viz také bod 4.4). Byl hlášen nefrotický syndrom po pokusu o navození imunitní tolerance u pacientů s

hemofilií B s inhibitory faktoru IX a anamnézou alergické reakce.

U pacientů s hemofilií B se mohou vytvořit neutralizační protilátky (inhibitory) proti faktoru IX. Pokud se

takové inhibitory objeví, projeví se jako nedostatečná klinická odpověď. V takových případech se

doporučuje vyhledat specializované pracoviště k léčbě hemofilie.

Existuje možné riziko tromboembolických epizod po podání přípravků s obsahem faktoru IX, přičemž toto

riziko je vyšší u přípravků s nižší čistotou. Používání přípravků s obsahem faktoru IX s nízkou čistotou

bylo spojeno s případy infarktu myokardu, diseminované intravaskulární koagulace, žilní trombózy a plicní

embolizace. Používání faktoru IX s vysokou čistotou vzácně souviselo s tromboembolickými

komplikacemi.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Dříve léčení pacienti: V klinických studiích fáze III a v prodloužené studii bylo sledováno celkem

153 pacientů se závažnou hemofilií B. Nežádoucí příhody byly sledovány po celkovou dobu

561 pacientoroků. Celkový počet dnů expozice byl 26 106 s mediánem 165 (rozmezí 1 až 528) dnů

expozice na pacienta.

Dosud neléčení pacienti: V jedné klinické studii bylo sledováno celkem 33 pacientů se závažnou

hemofilií B. Nežádoucí příhody byly sledovány po celkovou dobu 57,51 pacientoroků. Celkový počet dnů

expozice byl 2 233 s mediánem 76 (rozmezí 1 až 137) dnů expozice na pacienta.

Tabulka 2 uvedená níže vychází z klasifikace orgánových systémů MedDRA (SOC a preferovaná úroveň

termínu).

Frekvence byly hodnoceny podle následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně

časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo

(z dostupných údajů nelze určit). Tabulka uvádí nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích a zjištěné

při používání po uvedení přípravku na trh.

Tabulka 2: Nežádoucí účinky hlášené u přípravku ALPROLIX

Třídy orgánových systémů dle MedDRA

Nežádoucí účinky

Kategorie dle

frekvence

Poruchy krve a lymfatického systému

Inhibice faktoru IX

Časté

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Anafylaktická reakce

Časté

Není známo

Poruchy metabolismu a výživy

Snížená chuť k jídlu

Méně časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Závrať

Dysgeuzie

Časté

Méně časté

Méně časté

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté

Cévní poruchy

Hypotenze

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Orální parestezie

Zápach z úst

Časté

Méně časté

Poruchy ledvin a močových cest

Obstrukční uropatie

Hematurie

Renální kolika

Časté

Méně časté

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Erytém v místě podání injekce

Únava

Bolest v místě podání infuze

Časté

Méně časté

Méně časté

Frekvence vychází z výskytu u dříve neléčených pacientů. Obě příhody – jak inhibice faktoru IX, tak

hypersenzitivita – se vyskytly u jednoho dosud neléčeného pacienta ve studii IV. Viz Popis vybraných nežádoucích

účinků.

Popis vybraných nežádoucích účinků

V průběhu programu klinických studií se u jednoho pacienta (dosud neléčeného) ve studii IV vyvinul

nízký titr inhibitoru faktoru IX související s hypersenzitivitou (viz bod 5.1). Po uvedení přípravku na trh

byl pozorován vývoj inhibitoru faktoru IX a hypersenzitivita (včetně anafylaxe).

Pediatrická populace

Očekává se, že frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí bude podobná jako u dospělých.

Rozsah a věková charakteristika bezpečnostní databáze u dětí je uvedena v bodě 5.1

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Účinky vyšších než doporučených dávek přípravku ALPROLIX nebyly popsány.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hemostatika, koagulační faktor IX, ATC kód: B02BD04

Mechanismus účinku

Faktor IX je glykoprotein s jedním řetězcem s molekulovou hmotností přibližně 55 000 daltonů. Je to

koagulační faktor závislý na vitaminu K. Faktor IX je aktivován faktorem XIa ve vnitřním systému

koagulační kaskády a komplexem faktoru VII/tkáňového faktoru ve vnějším systému. Aktivovaný

faktor IX v kombinaci s aktivovaným faktorem VIII aktivuje faktor X. Aktivovaný faktor X transformuje

protrombin na trombin. Trombin následně transformuje fibrinogen na fibrin a dochází k vytvoření

sraženiny.

Hemofilie B je pohlavně vázaná dědičná porucha srážlivosti krve způsobená sníženou hladinou faktoru IX,

v důsledku které dochází ke krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů, buď spontánnímu, nebo jako

následek úrazu při nehodě či chirurgickém výkonu. Substituční léčbou se hladina faktoru IX v plazmě

zvýší, díky čemuž je možná přechodná korekce deficitu faktoru a korekce sklonu ke krvácení.

Přípravek ALPROLIX (eftrenonakog alfa) je dlouhodobě působící, plně rekombinantní fúzní protein, který

se skládá z lidského koagulačního faktoru IX kovalentně vázaného na Fc doménu lidského

imunoglobulinu G1 a je vyráběn rekombinantní DNA technologií.

Fc region lidského imunoglobulinu G1 se váže na neonatální Fc receptor. Tento receptor je exprimován

v průběhu života jako součást přirozeně se vyskytujícího mechanismu, který chrání imunoglobuliny před

lysozomální degradací navrácením těchto proteinů zpět do oběhu, což vede k jejich dlouhému

plazmatickému biologickému poločasu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost, účinnost a farmakokinetika přípravku ALPROLIX byly hodnoceny ve 2 mezinárodních,

otevřených, pivotních studiích u dříve léčených pacientů - studii fáze 3 u dospělých a dospívajících

označené jako studie I a pediatrické studii fáze 3 označené jako studie II (viz Pediatrická populace).

Bezpečnost a účinnost přípravku ALPROLIX byly také hodnoceny u dosud neléčených pacientů se

závažnou hemofilií B (studie IV), viz Pediatrická populace.

Studie I srovnávala účinnost každého ze 2 profylaktických režimů léčby (fixní týdenní interval

s podáváním dávky 50 IU/kg a individualizovaný interval se 100 IU/kg začínající každých 10 dní) pro

léčbu on demand. Do studie bylo zařazeno celkem 123 dříve léčených mužských pacientů (12 až 71 let) se

závažnou hemofilií B (≤2 % aktivity endogenního FIX). Všichni pacienti byli léčeni přípravkem

ALPROLIX a byli sledováni po dobu až 77 týdnů.

Ze 123 pacientů, kteří dokončili studii I, bylo 93 zařazeno do studie III (prodloužená studie) s mediánem

doby následného sledování 6,5 roku.

Je třeba poznamenat, že četnosti krvácení přepočtené na jeden rok (annualised bleeding rate - ABR) nejsou

srovnatelné mezi různými koncentráty faktoru a mezi různými klinickými studiemi.

Profylaxe ve fixních týdenních a individualizovaných intervalech

Medián týdenní dávky ve studii I u pacientů v rameni s fixním týdenním intervalem byl 45,17 IU/kg

(interkvartilní rozmezí (IQR) 38,1-53,7). Odpovídající medián ABR u pacientů hodnotitelných z hlediska

účinnosti dosáhl 2,95 (IQR: 1,01-4,35) a v průběhu studie III zůstal na podobné hodnotě (1,85 (IQR:

0,76-4,0)). Ve studii III byl u pacientů zaznamenán medián spontánního krvácení do kloubů v hodnotě

0,38 (IQR: 0,00-1,43).

U pacientů ve studii I v profylaktickém rameni s individualizovaným intervalem byl medián intervalu

podávání dávek 12,53 dnů (IQR: 10,4-13,4). Odpovídající medián ABR byl 1,38 (IQR: 0,00-3,43)

a v průběhu studie III zůstal na podobné hodnotě (1,85 (IQR: 0,76-4,0)).

Intervaly podávání dávek a spotřeba faktoru zůstaly v průběhu studie III (prodloužená studie) ve srovnání

se studií I u obou profylaktických režimů podobné.

Žádné epizody krvácení se nevyskytly u 42 % pacientů léčených v režimu individualizované profylaxe

a u 23,0 % pacientů léčených v režimu týdenní profylaxe. Podíl pacientů s ≥1 cílovým kloubem při

výchozím stavu ve skupině s individualizovaným intervalem profylaxe byl nižší než ve skupině s týdenní

profylaxí (27,6 % a 57,1 %, v uvedeném pořadí).

Léčba krvácení

Ze 636 krvácivých příhod pozorovaných během studie I bylo 90,4 % zvládnuto pomocí 1 injekce a celkem

97,3 % pomocí 2 nebo méně injekcí. Medián průměrné dávky na injekci pro léčbu epizody krvácení byl

46,07 (IQR: 32,86-57,03) IU/kg. Medián celkové dávky pro léčbu epizody krvácení byl 51,47 IU/kg (IQR:

35,21-61,73) v ramenu týdenní profylaxe, 49,62 IU/kg (IQR: 35,71-94,82) v ramenu profylaktického

individualizovaného intervalu a 46,58 IU/kg (IQR: 33,33-59,41) v ramenu léčby podle potřeby.

Perioperační léčba (chirurgická profylaxe)

Ve studii I a studii III bylo provedeno a vyhodnoceno celkem 35 velkých chirurgických výkonů

u 22 pacientů (21 dospělých a dospívajících a 1 pediatrický pacient ve věku <12 let). Z 35 velkých

chirurgických výkonů vyžadovalo 28 chirurgických výkonů (80,0 %) jednu předoperační dávku pro

udržení hemostázy během operace. Medián průměrné dávky na injekci pro udržení hemostázy během

operace byl 94,7 IU/kg (rozmezí 49 až 152 IU/kg). Celková dávka v den operace se pohybovala od 49 do

341 IU/kg a celková dávka ve 14denní pooperační fázi se pohybovala od 60 do 1 947 IU/kg.

Hemostatická odpověď byla hodnocena jako vynikající nebo dobrá u 100 % velkých chirurgických

výkonů.

Přečtěte si celý dokument

EMA/171272/2016

EMEA/H/C/004142

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Alprolix

eftrenonacogum alfa

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Alprolix. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Alprolix

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Alprolix, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Alprolix a k čemu se používá?

Alprolix je léčivý přípravek, který se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s hemofilií B,

dědičnou poruchou krvácení způsobenou nedostatkem koagulačního proteinu nazývaného faktor IX.

Může se používat u pacientů jakéhokoliv věku.

Jelikož počet pacientů s hemofilií B je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující

a přípravek Alprolix byl dne 8. června 2007 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění”.

Přípravek Alprolix obsahuje léčivou látku eftrenonacog alfa.

Jak se přípravek Alprolix používá?

Výdej přípravku Alprolix je vázán na lékařský předpis a je třeba, aby léčba probíhala pod dohledem

lékaře, který má zkušenosti s léčbou hemofilie.

Přípravek Alprolix je dostupný ve formě prášku a rozpouštědla, jejichž smícháním vzniká injekční

roztok do žíly. Dávka i četnost léčby závisí na tělesné hmotnosti pacienta a na tom, zda se přípravek

Alprolix používá k léčbě krvácení či jeho prevenci, jakož i na závažnosti nedostatku faktoru IX u

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

daného pacienta, na rozsahu a místě krvácení a na věku a zdraví pacienta. Další informace o používání

tohoto přípravku jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Pacienti si mohou po patřičném zaškolení podávat přípravek Alprolix doma sami, případně s pomocí

ošetřujících osob. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Alprolix působí?

Pacienti s hemofilií B trpí nedostatkem faktoru IX, bílkoviny potřebné pro normální srážení krve, a

proto snadno krvácejí. Léčivá látka v přípravku Alprolix, eftrenonacog alfa, působí v těle stejným

způsobem jako lidský faktor IX. Nahrazuje chybějící faktor IX, a napomáhá tak srážení krve a zajišťuje

dočasnou kontrolu krvácení.

Jaké přínosy přípravku Alprolix byly prokázány v průběhu studií?

U přípravku Alprolix byla prokázána účinnost v rámci prevence i léčby krvácivých příhod ve dvou

hlavních studiích u pacientů s hemofilií B.

V první studii zahrnující 123 dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších měli pacienti, kteří byli

léčeni přípravkem Alprolix v rámci týdenní preventivní léčby, přibližně 3 krvácivé příhody ročně,

pacienti, kterým byl přípravek Alprolix podáván každých 10 dnů v rámci preventivní léčby, měli

přibližně 2 krvácivé příhody ročně, a pacienti, kteří přípravek Alprolix užívali v rámci léčby krvácení,

měli přibližně 18 krvácivých příhod ročně. Navíc pokud došlo ke krvácení, přibližně 90 % krvácivých

příhod odeznělo po podání jedné injekce přípravku Alprolix.

V druhé studii u 30 dětí mladších 12 let měl přípravek Alprolix podobnou účinnost: v průměru došlo ke

2 krvácivým příhodám za rok a přibližně 75 % krvácivých příhod odeznělo již po jedné injekci.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Alprolix?

V souvislosti s přípravkem Alprolix byl vzácně zaznamenán výskyt (alergických) reakcí přecitlivělosti,

které zahrnovaly: otok, pálení a píchání v místě vpichu, zimnici, zrudnutí, svědivou vyrážku, bolest

hlavy, kopřivku, nízký krevní tlak, letargii, nevolnost a zvracení, neklid, rychlý srdeční tep, tísnivý pocit

na prsou a sípání. V některých případech se tyto reakce mohou stát závažnými.

U léčivých přípravků s faktorem IX rovněž existuje riziko, že se u některých pacientů vytvoří inhibitory

(protilátky) proti faktoru IX, které způsobí, že léčivý přípravek přestane účinkovat a ztratí kontrolu nad

krvácením. Léčivé přípravky s faktorem IX mohou potenciálně způsobit potíže v důsledku vytvoření

krevních sraženin v krevních cévách.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Alprolix je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Alprolix schválen?

Studie prokázaly, že přípravek Alprolix je účinný v prevenci a léčbě krvácivých příhod u pacientů

s hemofilií B a jeho bezpečnost je srovnatelná s bezpečností ostatních přípravků s faktorem IX. Výbor

pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Alprolix převyšují jeho

rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Alprolix

EMA/171272/2016

strana 2/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Alprolix?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Alprolix byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Alprolix zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

i pacienti.

Další informace o přípravku Alprolix

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Alprolix je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Další

informace o léčbě přípravkem Alprolix naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Alprolix vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation.

Alprolix

EMA/171272/2016

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace