Albiotic 330/ 100 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Albiotic 330/ 100 mg Intramamární roztok
 • Léková forma:
 • Intramamární roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Albiotic 330/100 mg Intramamární roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Makrolidy a linkosamidy, kombinace s jinými antibakteriálními
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902352 - 1 x 3 aplikátor - -; 9937837 - 3 x 1 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1406/97-C
 • Datum autorizace:
 • 30-12-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerp, Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Biovet Joint Stock Company 39, Petar Rakov Str., 4550 Peshtera, Bulharsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALBIOTIC 330 mg / 100 mg intramamární roztok

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (10 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Lincomycinum (ut hydrochloridum) 330 mg

Neomycinum (ut sulfas) 100 mg

Průhledný, bezbarvý až světležlutý, intramamární roztok

4.

INDIKACE

Léčba mastitis u dojnic. Přípravek je účinný na kmeny stafylokoků (jak produkující tak neprodukující

penicilinázu) včetně Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. včetně Streptococcus agalactiae, Streptococcus

dysgalactiae a Streptococcus uberis, a koliformní bakterie včetně Escherichia coli.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Dojnice skotu v laktaci.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování: 1 aplikátor do 1 postižené čtvrti, opakovat po 12ti hodinách, přičemž se aplikují celkem 3 dávky do

každé postižené čvrti.

Způsob podání: intramamárně

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

S dodržením antiseptických podmínek, pouze prostřednictvím intramammární infúze. Je-li to nezbytné, omýt

struky nebo celé vemeno pečlivě teplou vodou obsahující vhodnou dezinfekci a pak pečlivě osušit. Kompletně

vydojit vemeno. Dezinfikovat konec struku pomocí tamponu s alkoholem nebo jinou vhodnou dezinfekční

látkou. Pro každý struk použít nový tampón. Odstranit uzávěr z plastové špičky aplikátoru. Vybrat

doporučenou délku zavedení (plnou nebo částečnou) a zavést špičku do strukového kanálku. Stisknout píst a

vytlačit vnitřní obsah a masírovat čtvrť, aby došlo k distribuci přípravku do mléčných cisteren. Po aplikaci je

vhodné namočit všechny struky v odpovídajícím dezinfekčním prostředku. Aplikátor se smí použít pouze

jednou.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso 3 dny, mléko 84 hodin.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro uživatele

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu léčiva

s kůží. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce. V případě zasažení pokožky přípravkem, omyjte exponované

místo mýdlem a vodou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vždy, když je to možné použijte přípravek na základě výsledku testů citlivosti ke kombinaci účinných látek.

Tam, kde to není možno je nutno léčbu založit alespoň na znalosti epidemiologických dat o citlivosti cílových

patogenů v daném chovu či regionu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce:

Tento přípravek by neměl být používán současně s makrolidy, např. erytromycinem, protože linkomycin a

makrolidy mají antagonistický vztah v místě účinku, kompetice na 50S ribozomální podjednotce.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.