Advate

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
oktokog alfa
Dostupné s:
Takeda Manufacturing Austria AG
ATC kód:
B02BD02
INN (Mezinárodní Name):
octocog alfa
Terapeutické skupiny:
Antihemorrhagics,
Terapeutické oblasti:
Hemofilie A
Terapeutické indikace:
Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený faktor-VIII nedostatek). Advate neobsahuje von Willebrandův faktor ve farmakologicky účinném množství a proto není indikován při von Willebrandově chorobě.
Přehled produktů:
Revision: 31
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000520
Datum autorizace:
2004-03-02
EMEA kód:
EMEA/H/C/000520

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 15-01-2018
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 05-07-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 05-07-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 05-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 05-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 15-01-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro uživatele

ADVATE 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ADVATE 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ADVATE 1 000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ADVATE 1 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ADVATE 2 000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

ADVATE 3 000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

octocogum alfa (rekombinantní lidský koagulační faktor VIII)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je ADVATE a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ADVATE používat

Jak se ADVATE používá

Možné nežádoucí účinky

Jak uchovávat ADVATE

Obsah balení a další informace

1.

CO JE ADVATE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ADVATE obsahuje léčivou látku oktokog alfa, lidský koagulační faktor VIII produkovaný technologií

rekombinace DNA. Faktor VIII je nutný k tvorbě krevní sraženiny a zástavě krvácení. U pacientů

s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII) chybí nebo nefunguje správně.

ADVATE se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů všech věkových skupin s hemofilií A

(vrozená porucha krvácení způsobená nedostatkem faktoru VIII).

ADVATE se připravuje bez přidání jakéhokoli lidského nebo zvířecího proteinu během všech fází

výrobního procesu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADVATE POUŽÍVAT

Nepoužívejte ADVATE

jestliže jste alergický(á) na oktokog alfa nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže jste alergický(á) na myší nebo křeččí proteiny

Jestliže si tím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ADVATE se poraďte se svým lékařem. Je třeba, abyste informoval(a) svého

lékaře, pokud jste byl(a) v minulosti léčen(a) přípravky obsahujícími faktor VIII, zejména pokud se

u Vás vyvinuly inhibitory, protože může existovat zvýšené riziko, že se objeví znovu. Inhibitory jsou

blokující protilátky proti faktoru VIII, které snižují účinnost ADVATE v prevenci a léčbě krvácení.

Vývoj inhibitorů je známou komplikací léčby hemofilie A. Pokud Vaše krvácení nelze zvládnout

přípravkem ADVATE, sdělte to ihned svému lékaři.

Existuje vzácné riziko, že vznikne anafylaktická reakce (těžká, náhlá alergická reakce) na ADVATE.

Mějte na paměti časné příznaky alergických reakcí, jako je vyrážka, kopřivka, pupeny, celkové

svědění, otok rtů a jazyka, ztížené dýchání, sípot, tlak na hrudi, celkový pocit nevolnosti a závratě.

Tyto příznaky mohou být časnou známkou anafylaktického šoku, k jehož projevům mohou dále patřit

extrémní závratě, ztráta vědomí a extrémní dýchací potíže.

Pokud se některý z těchto příznaků objeví, ihned zastavte injekci a kontaktujte svého lékaře. Těžké

příznaky, včetně dýchacích potíží a (téměř) mdlob, vyžadují okamžitou neodkladnou léčbu.

Pacienti s inhibitory faktoru VIII

Tvorba inhibitorů (protilátek) je známou komplikací, k níž může dojít během léčby všemi přípravky

s faktorem VIII. Tyto inhibitory, zejména při vysokých hladinách, zabraňují správnému fungování

léčby a vznik těchto inhibitorů bude u Vás nebo Vašeho dítěte pečlivě sledován. Jestliže u Vás nebo

Vašeho dítěte nebude krvácení zvládnuto přípravkem ADVATE, ihned informujte svého lékaře.

Děti a dospívající

Uvedená varování a bezpečnostní opatření se týkají dospělých i dětí (od narození do věku 18 let).

Další léčivé přípravky a ADVATE

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo

které možná budete používat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

ADVATE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek ADVATE obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 10 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční

lahvičce. To odpovídá 0,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého.

3.

JAK SE ADVATE POUŽÍVÁ

Léčba přípravkem ADVATE bude zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou pacientů

s hemofilií A.

Váš lékař vypočítá dávku přípravku ADVATE (v mezinárodních jednotkách neboli IU) v závislosti na

vašem zdravotním stavu a tělesné hmotnosti a podle toho, zda je určen k prevenci nebo léčbě krvácení.

Frekvence podání bude záviset na tom, jak dobře bude ADVATE ve Vašem případě účinkovat. Léčba

přípravkem ADVATE je obvykle doživotní.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Prevence krvácení

Obvyklá dávka oktokogu alfa je 20 až 40 IU na kilogram tělesné hmotnosti, podávaná

každé 2 až 3 dny. V některých případech, zejména u mladších pacientů, mohou být nezbytné kratší

intervaly mezi dávkami nebo vyšší dávky.

Léčba krvácení

Dávka oktokogu alfa je vypočítána podle Vaší tělesné hmotnosti a požadované hladiny faktoru VIII.

Cílová hladina faktoru VIII bude záviset na závažnosti a místě krvácení.

Dávka (IU) = tělesná hmotnost (kg) x žádaný vzestup faktoru VIII (% z normálu) x 0,5

Máte-li pocit, že účinek ADVATE je nedostatečný, sdělte to svému lékaři.

Váš lékař provede určité laboratorní testy, aby se ujistil, že hladina faktoru VIII ve Vaší krvi je

dostatečná. To je zvlášť důležité, pokud podstupujete velký chirurgický výkon.

Použití u dětí a dospívajících (od narození do věku 18 let)

Při léčbě krvácení se dávkování u dětí neliší od dospělých pacientů. K prevenci krvácení u dětí

mladších 6 let se doporučují dávky 20 až 50 IU na kg tělesné hmotnosti 3- až 4krát týdně. Způsob

podávání přípravku ADVATE (intravenózně) se neliší od způsobu podávání tohoto přípravku

u dospělých. Může být třeba použít centrální venózní přístupové zařízení (CVAD), které umožní časté

infuze produktů faktoru VIII.

Jak se ADVATE podává

ADVATE obvykle podává do žíly (intravenózně) Váš lékař nebo zdravotní sestra. ADVATE můžete

aplikovat také Vy nebo jiná vhodná osoba po patřičném vyškolení. Podrobný návod na použití je

uveden na konci této příbalové informace.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ADVATE, než jste měl(a)

ADVATE používejte vždy přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jist(á), kontaktujte

svého lékaře. Pokud si aplikujete více přípravku ADVATE, než je doporučeno, sdělte to co nejdříve

svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ADVATE

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte s dalším

pravidelným podáním a dále pokračujte podle doporučení Vašeho lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ADVATE

Nepřerušujte používání ADVATE bez konzultace s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se objeví závažné, náhlé alergické (anafylaktické) reakce, je nutno okamžitě zastavit

injekci. Pokud máte některý z následujících časných příznaků alergických reakcí, musíte okamžitě

kontaktovat svého lékaře:

vyrážka, kopřivka, generalizované svědění

otok rtů a jazyka

ztížené dýchání, sípot, tlak na hrudi

celkový pocit nevolnosti

závrať a ztráta vědomí

Závažné příznaky, včetně dýchacích obtíží a (téměř) mdlob, vyžadují neodkladnou léčbu.

U dětí, které nebyly dříve léčeny přípravky s faktorem VIII, se mohou protilátky inhibitorů (viz bod 2)

tvořit velmi často (více než 1 z 10 osob); avšak riziko u pacientů, kteří byli dříve léčeni faktorem VIII

(více než 150 dní léčby), je méně časté (méně než 1 ze 100 osob). Pokud k tomu dojde, mohou Vaše

léky nebo léky Vašeho dítěte přestat správně fungovat a může se u Vás nebo Vašeho dítěte objevit

přetrvávající krvácení. V takovém případě je třeba, abyste se ihned obrátil(a) na svého lékaře.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Inhibitory faktoru VIII (u dětí dříve neléčených přípravky s faktorem VIII).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Bolest hlavy a horečka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Inhibitory faktoru VIII (u pacientů dříve léčených faktorem VIII (více než 150 dní léčby)), závrať,

chřipka, mdloba, abnormální srdeční tep, zarudlé svědící bulky na kůži, nepříjemný pocit na hrudi,

modřina v místě injekce, reakce v místě injekce, svědění, zvýšené pocení, neobvyklá pachuť v ústech,

návaly horka, migrény, poruchy paměti, zimnice, průjem, pocit na zvracení, zvracení, ztížené dýchání,

bolest v krku, infekce lymfatických cév, zbělení kůže, oční zánět, vyrážka, nadměrné pocení, otoky

nohou a dolních končetin, snížení počtu červených krvinek, zvýšení určitého typu bílých krvinek

(monocytů) a bolest v horní části břicha nebo dolní části hrudníku.

Ve vztahu k chirurgickému výkonu

Katétrové infekce, snížení počtu červených krvinek, otoky končetin a kloubů, prodloužené krvácení po

odstranění drénu, snížená hladina faktoru VIII a pooperační zhmožděnina.

Související s centrálním venózním přístupovým zařízením (CVAD)

Katétrové infekce, systémové infekce a lokální srážení krve v místě katétru.

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

Potenciálně život ohrožující reakce (anafylaxe) a jiné alergické reakce (přecitlivělost), celkové

poruchy (utahanost, nedostatek energie).

Další nežádoucí účinky u dětí

Mimo vývoje inhibitorů u dříve neléčených dětských pacientů (PUP) a komplikací souvisejících

s přítomností katétru nebyly v klinických studiích zaznamenány žádné rozdíly specifické z hlediska

věku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

JAK UCHOVÁVAT ADVATE

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Během doby použitelnosti může být injekční lahvička s práškem uchovávána při pokojové teplotě

(do 25 °C) po jedno období nepřesahující 6 měsíců. V takovém případě tento přípravek expiruje na

konci tohoto 6měsíčního období nebo po uplynutí data použitelnosti vytištěného na injekční lahvičce

výrobku, podle toho, co nastane dříve. Prosím zaznamenejte konec 6měsíčního uchovávání při

pokojové teplotě na krabičku přípravku. Po ukončení uchovávání při pokojové teplotě nesmí být

přípravek vrácen zpět do chladničky.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento přípravek je určen pouze k jednorázovému podání. Všechen nepoužitý roztok vhodným

způsobem zlikvidujte.

Přípravek použijte ihned, jakmile se prášek zcela rozpustí.

Po přípravě nevracejte roztok do chladničky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co ADVATE obsahuje

Léčivou látkou je octocogum alfa (lidský koagulační faktor VIII, produkovaný technologií

rekombinace DNA v buňkách vaječníků čínského křečíka). Jedna injekční lahvička s práškem

obsahuje nominálně 250, 500, 1 000, 1 500, 2 000 nebo 3 000 IU oktokogu alfa.

Pomocnými látkami jsou mannitol, chlorid sodný, histidin, trehalosa, chlorid vápenatý,

trometamol, polysorbát 80 a glutathion.

Injekční lahvička s rozpouštědlem: 5 ml vody pro injekci

Jak ADVATE vypadá a obsah balení

ADVATE je bílý až téměř bílý drobivý prášek.

Po rekonstituci je roztok čirý, bezbarvý a neobsahuje cizí částice.

Každé balení také obsahuje pomůcku pro rekonstituci (BAXJECT II).

Držitel rozhodnutí o registraci:

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

A-1221 Vídeň, Rakousko

Tel.: +800 66838470

e-mail: medinfoEMEA@takeda.com

Výrobci:

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium NV

Tel/Tél: +32 2 464 06 11

medinfoEMEA@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070

medinfoEMEA@takeda.com

България

Такеда България ЕООД

Тел.: +359 2 958 27 36

medinfoEMEA@takeda.com

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium NV

Tel/Tél: +32 2 464 06 11

medinfoEMEA@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

medinfoEMEA@takeda.com

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +36 1 270 7030

medinfoEMEA@takeda.com

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 10 10

medinfoEMEA@takeda.com

Malta

Drugsales Ltd

Tel: +356 21419070

safety@drugsalesltd.com

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: +49 (0)800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland B.V.

Tel: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 6177 669

medinfoEMEA@takeda.com

Norge

Takeda AS

Tlf:

+47 800 800 30

medinfoEMEA@takeda.com

Ελλάδα

Τakeda ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Tηλ: +30 210 6387800

medinfoEMEA@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

medinfoEMEA@takeda.com

España

Takeda Farmacéutica España S.A

Tel: +34 917 90 42 22

medinfoEMEA@takeda.com

Polska

Takeda Pharma Sp. z o.o.

tel: +48223062447

medinfoEMEA@takeda.com

France

Takeda France SAS

Tel. + 33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

medinfoEMEA@takeda.com

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

medinfoEMEA@takeda.com

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Ltd

Tel: 1800 937 970

medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba d.o.o.

Tel: + 386 (0) 59 082 480

medinfoEMEA@takeda.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

medinfoEMEA@takeda.com

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20 602 600

medinfoEMEA@takeda.com

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Suomi/Finland

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

medinfoEMEA@takeda.com

Puh/Tel:

0800 774 051

medinfoEMEA@takeda.com

Κύπρος

Proton Medical (Cyprus) Ltd

Τηλ.: +357 22866000

admin@protoncy.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: 020 795 079

medinfoEMEA@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

medinfoEMEA@takeda.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0) 2830 640 902

medinfoEMEA@takeda.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod na přípravu a podání

Při přípravě a podávání roztoku je třeba dodržovat aseptickou techniku.

Používejte pouzevodu pro injekci a pomůcku pro rekonstituci, které jsou dodávány s každým balením

ADVATE. ADVATE nesmí být mísen s dalšími léčivými přípravky nebo rozpouštědly.

Důrazně doporučujeme při každém podání přípravku ADVATE zaznamenat název a číslo šarže

přípravku.

Návod na rekonstituci

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítcích a krabičce.

Nepoužívejte, pokud pomůcka BAXJECT II, sterilní bariéra nebo obal vykazují jakékoli

známky poškození, jak znázorňuje symbol

Po přípravě roztok nevracejte zpět do chladničky.

Je-li přípravek ještě uchováván v chladničce, vyjměte lahvičky s práškem ADVATE

a rozpouštědlem z chladničky a nechte je zahřát na pokojovou teplotu (15 °C až 25 °C).

Pečlivě si umyjte ruce s použitím mýdla a teplé vody.

Odstraňte víčka z injekčních lahviček s práškem a rozpouštědlem.

Očistěte zátky lihovými tampóny. Položte lahvičky na rovný čistý povrch.

Otevřete obal s pomůckou BAXJECT II tak, že odtrhnete papírový kryt, aniž byste se dotýkali

vnitřku (Obr. A). Nevyjímejte pomůcku z obalu. Pomůcku BAXJECT II nepoužívejte, pokud

její sterilní bariéra nebo obal vykazují jakékoli známky poškození.

Otočte obal a průhledným plastovým hrotem propíchněte zátku rozpouštědla. Uchopte obal za

okraj a sejměte ho z BAXJECTu II (Obr. B). Nesnímejte modrý uzávěr z pomůcky BAXJECT

K rekonstituci mají být použity výhradně voda pro injekci a pomůcka pro rekonstituci, které

jsou součástí balení. S BAXJECTem II připojeným k injekční lahvičce s rozpouštědlem

převraťte celý systém tak, aby injekční lahvička s rozpouštědlem byla nahoře. Bílým plastovým

hrotem propíchněte zátku lahvičky s práškem ADVATE. Rozpouštědlo se samo pod tlakem

natáhne do injekční lahvičky s práškem ADVATE (Obr. C).

Rozpusťte materiál jemným krouživým pohybem. Ujistěte se, že je prášek ADVATE zcela

rozpuštěn, jinak neprojde veškerý rekonstituovaný roztok filtrem pomůcky. Přípravek se

rozpouští rychle (obvykle za méně než 1 minutu). Po rekonstituci má být roztok čirý, bezbarvý

a bez přítomnosti cizích částic.

Obr. A

Obr. B

Obr. C

Návod na podání

K podání je zapotřebí použít stříkačku s konektorem luer.

Důležitá poznámka:

Nezkoušejte aplikovat injekci sám (sama) pokud jste nebyl(a) řádně proškolen(a) lékařem nebo

zdravotní sestrou.

Připravený roztok před podáním zkontrolujte s ohledem na přítomnost pevných částic a změnu

barvy (roztok má být čirý, bezbarvý a bez přítomnosti částic).

Přípravek ADVATE nepoužívejte, není-li roztok zcela čirý nebo není-li zcela rozpuštěn.

Sejměte modrý uzávěr z BAXJECT II. Nenatahujte vzduch do stříkačky. Stříkačku napojte na

BAXJECT II (Obr. d).

Obraťte systém (injekční lahvičku s rekonstituovaným roztokem nahoru). Natáhněte

rekonstituovaný roztok do stříkačky pomalým tahem pístu (Obr. e).

Odpojte stříkačku.

Ke stříkačce připojte jehlu s motýlkem. Injikujte rekonstituovaný roztok intravenózně. Roztok

má být podáván pomalu, rychlostí, která vyhovuje pacientovi, maximálně 10 ml za minutu

(viz bod 4. 6. Možné nežádoucí účinky).

Veškerý nespotřebovaný roztok vhodným způsobem zlikvidujte.

Obr. d

Obr. e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ADVATE 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje 250 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), octocogum alfa.

Po rekonstituci obsahuje přípravek ADVATE přibližně 50 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII

(rDNA), octocogum alfa.

Síla (mezinárodní jednotky, IU) se určuje chromogenním testem dle evropského lékopisu. Specifická

aktivita přípravku ADVATE je přibližně 4000-10000 IU/mg proteinu.

Octocogum alfa (lidský koagulační faktor VIII (rDNA)) je purifikovaný protein, který

má 2332 aminokyselin. Je produkován technologií rekombinace DNA v ovariálních buňkách čínského

křečíka (CHO). Připravuje se bez přidání jakéhokoli (exogenního) lidského nebo zvířecího proteinu

během buněčné kultivace, purifikace nebo konečné formulace.

Pomocné látky se známým účinkem:

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,45 mmol sodíku (10 mg) v lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Prášek: Bílý až téměř bílý drobivý prášek.

Rozpouštědlo: Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Přípravek

ADVATE je indikován pro všechny věkové skupiny.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou hemofilie. Pro případ

anafylaktické reakce musí být ihned k dispozici resuscitační podpora.

Dávkování

Dávka a délka substituční terapie závisí na závažnosti nedostatku faktoru VIII, na místě a rozsahu

krvácení a na klinickém stavu pacienta.

Počet jednotek faktoru VIII se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách (International Units, IU), které

se vztahují ke standardu WHO pro přípravky faktoru VIII. Aktivita faktoru VIII v plazmě se vyjadřuje

buď v procentech (ve vztahu k normální lidské plazmě), nebo v IU (podle mezinárodního standardu

pro faktor VIII v plazmě).

Jedna mezinárodní jednotka (International Unit – IU) aktivity faktoru VIII se rovná množství

faktoru VIII v jednom ml normální lidské plazmy.

Léčba on demand (dle potřeby)

Výpočet požadované dávky faktoru VIII je založen na empirickém zjištění, že 1 IU faktoru VIII

na 1 kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka se

určuje podle následujícího vzorce:

Požadované jednotky (IU) = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru VIII (%) x 0,5.

V případě následujících krvácivých příhod by během odpovídajícího období neměla aktivita

faktoru VIII poklesnout pod stanovenou hladinu plazmatické aktivity (v % normálu nebo IU/dl).

Následující tabulka 1 může být vodítkem pro určení dávkování při krvácivých příhodách

a chirurgických výkonech:

Tabulka 1 Návod pro dávkování při krvácivých příhodách a chirurgických výkonech

Stupeň krvácení / Typ

chirurgického výkonu

Požadovaná hladina

faktoru VIII (% nebo

IU/dl)

Frekvence dávek (hodiny) /

délka trvání léčby (dny)

Krvácení

Časný hemartros, krvácení do svalů

nebo ústní dutiny.

Rozsáhlejší hemartros, krvácení do

svalů nebo hematom.

Život ohrožující krvácení.

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Opakujte injekce

každých 12 až 24 hodin

(8 až 24 hodin u pacientů

mladších 6 let)

nejméně 1 den, dokud se

krvácení, které se vyznačuje

bolestí, nezastaví nebo se

nedosáhne vyléčení.

Opakujte injekce

každých 12 až 24 hodin

(8 až 24 hodin u pacientů

mladších 6 let) po 3 – 4 dny či

více, dokud bolest a akutní

nemohoucnost nepřejdou.

Opakujte injekce

každých 8 až 24 hodin

(6 až 12 hodin u pacientů

mladších 6 let), dokud není

nebezpečí zažehnáno.

Chirurgické výkony

Menší

Včetně extrakce zubu.

Větší

30 – 60

80 – 100

(před a po operaci)

Každých 24 hodin

(12 až 24 hodin u pacientů

mladších 6 let), nejméně jeden

den, dokud se nedosáhne

vyléčení.

Opakujte injekce

každých 8 až 24 hodin

(6 až 24 hodin u pacientů

mladších 6 let) až do

adekvátního zahojení rány,

pak pokračujte v terapii

nejméně dalších 7 dní, abyste

udrželi aktivitu faktoru VIII

na 30 % až 60 % (IU/dl).

Dávka a frekvence podávání se má upravit podle klinické odpovědi v jednotlivém případě. Za jistých

okolností (např. přítomnost nízkého titru inhibitoru) mohou být nezbytné dávky vyšší než dávky

vypočítané podle vzorce.

Jako vodítko k určení dávky a frekvence opakovaných infuzí se doporučuje adekvátní stanovení

plazmatických hladin faktoru VIII v průběhu léčby. Zejména v případě větších chirurgických zásahů

je přesné sledování substituční terapie pomocí testování plazmatické aktivity faktoru VIII nezbytné.

Jednotliví pacienti se mohou lišit svou odpovědí na faktor VIII dosahováním různých hodnot obnovy

faktoru VIII in vivo a vykazováním různého poločasu.

Profylaxe

Pro dlouhodobou profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií A jsou obvyklé dávky 20 až 40 IU

faktoru VIII na 1 kg tělesné hmotnosti v intervalu dvou až tří dnů.

Pediatrická populace

Při léčbě on demand (dle potřeby) se dávkování u pediatrických pacientů (od narození až do 18 let)

neliší od dávkování u dospělých pacientů. U pacientů mladších 6 let se k profylaktické léčbě

doporučují dávky faktoru VIII 20 až 50 IU na kg tělesné hmotnosti 3krát až 4krát týdně.

Způsob podání

ADVATE má být podáván intravenózně. V případě, že aplikaci provádí nezdravotník, je třeba zajistit

jeho odpovídající proškolení.

Rychlost podávání má být přizpůsobena tomu, jak to pacientovi nejlépe vyhovuje,

maximálně 10 ml/min.

Po rekonstituci je roztok čirý, bezbarvý, bez přítomnosti cizích částic a má pH 6,7 až 7,3.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na

myší nebo křeččí proteiny.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Hypersenzitivita

U přípravku ADVATE byly hlášeny hypersenzitivní reakce alergického typu (včetně anafylaxe).

Přípravek obsahuje stopy myších a křeččích proteinů. Pokud se symptomy hypersenzitivity objeví,

pacienti musí ihned přerušit používání přípravku a kontaktovat svého lékaře. Pacienti mají být

informováni o časných příznacích hypersenzitivních reakcí zahrnujících kopřivku, generalizovanou

kopřivku, tlak na hrudi, sípot, hypotenzi a anafylaxi.

V případě šoku je nutné postupovat podle standardních léčebných metod pro léčbu šoku.

Inhibitory

Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) faktoru VIII je známou komplikací léčby jedinců

s hemofilií A. Tyto inhibitory jsou obvykle imunoglobuliny IgG zaměřené proti prokoagulační aktivitě

faktoru VIII, které jsou kvantifikovány v Bethesda jednotkách (Bethesda Units, BU) na ml plazmy

s použitím modifikovaného testu. Riziko vzniku inhibitorů souvisí se závažností onemocnění

i s expozicí faktoru VIII, přičemž toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Vzácně

mohou inhibitory vzniknout po prvních 100 dnech expozice.

Po převedení dříve léčených pacientů, s více než 100 dny expozice a vznikem inhibitorů v předchozí

anamnéze, z jednoho přípravku faktoru VIII na jiný byly zaznamenány případy rekurence inhibitorů

(nízkého titru). Proto se po záměně jakéhokoliv přípravku doporučuje u těchto pacientů sledovat,

zda se u nich inhibitory znovu neobjeví.

Klinický význam vzniku inhibitorů bude záviset na titru inhibitoru, přičemž inhibitory nízkého titru,

které jsou krátkodobě přítomny nebo zůstávají trvale na nízkém titru, představují menší riziko

nedostatečné klinické odpovědi než inhibitory vysokého titru.

Obecně platí, že všichni pacienti léčení přípravky s koagulačním faktorem VIII musí být pečlivě

sledováni s ohledem na vznik inhibitorů pomocí příslušných klinických pozorování a laboratorních

testů. Pokud není dosaženo očekávaných hladin aktivity faktoru VIII v plazmě nebo pokud není

krvácení patřičnou dávkou zvládnuto, je třeba provést test na přítomnost inhibitoru faktoru VIII.

U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru nemusí být terapie faktorem VIII účinná a je třeba zvážit

jiné možnosti léčby. Péče o takové pacienty má být vedena lékaři se zkušenostmi v péči o hemofilii

a inhibitory faktoru VIII.

Komplikace léčby související s použitím katétru

Pokud je potřeba centrální venózní přístupové zařízení (CVAD), je nutné zvážit riziko komplikací ve

vztahu k CVAD včetně místních infekcí, bakterémie a trombózy katétru.

Faktory týkající se základu, které je nutné vzít v úvahu

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 10 mg sodíku v jedné lahvičce, což odpovídá 0,5 % doporučeného

maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

Důrazně se doporučuje po každém podání přípravku ADVATE pacientovi zaznamenat název a číslo

šarže přípravku, aby bylo možné přesně dohledat, jaká šarže léčivého přípravku byla pacientovi

podána.

Pediatrická populace:

Uvedená varování a bezpečnostní opatření se týkají dospělých i dětí.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s přípravkem ADVATE.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Reprodukční studie u zvířat nebyly s faktorem VIII prováděny. Vzhledem k vzácnému výskytu

hemofilie A u žen nejsou zkušenosti s použitím faktoru VIII během těhotenství a kojení. Proto má být

faktor VIII podáván během těhotenství a kojení pouze v jasných indikacích.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

ADVATE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Klinické studie s přípravkem ADVATE zahrnovaly 418 pacientů s alespoň jednou expozicí přípravku

ADVATE; bylo při nich nahlášeno celkem 93 nežádoucích účinků léčiva (NÚ). NÚ, které se

vyskytovaly s nejvyšší frekvencí, byly vývoj neutralizujících protilátek faktoru VIII (inhibitorů),

bolest hlavy a horečka.

Alergické reakce nebo hypersenzitivní reakce (mezi které patří angioedém, pálení nebo bodání v místě

infuze, třesavka, zrudnutí, generalizovaná kopřivka, bolest hlavy, kopřivka, hypotenze, letargie,

nevolnost, neklid, tachykardie, tlak na hrudi, brnění, zvracení, sípot) byly pozorovány vzácně a mohou

v některých případech progredovat do těžké anafylaxe (včetně šoku).

Může být pozorován vývoj protilátek proti myšímu a/nebo křeččímu proteinu se souvisejícími

hypersenzitivními reakcemi.

K rozvoji neutralizujících protilátek (inhibitorů) může dojít u pacientů s hemofilií A, kteří jsou léčeni

faktorem VIII, včetně přípravku ADVATE. Pokud se takové inhibitory objeví, projeví se tento stav

jako nedostatečná klinická odpověď. V těchto případech se doporučuje kontaktovat specializované

hemofilické centrum.

Shrnutí nežádoucích účinků v tabulce

Následující tabulka 2 uvádí frekvence výskytu nežádoucích účinků léčiva v klinických studiích a na

základě spontánních hlášení. Tabulka je v souladu s klasifikací tříd orgánových systémů MedDRA

(TOS a preferované termíny frekvencí).

Kategorie frekvencí jsou definovány podle následující konvence: velmi časté (≥ 1/10), časté

(≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné

(< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí

účinky seřazeny v pořadí klesající závažnosti.

Tabulka 2 Frekvence výskytu nežádoucích účinků v klinických studiích a na základě spontánních

hlášení

Standardní třída orgánových

systémů dle MedDRA

Nežádoucí účinek

Frekvence

a

Infekce a infestace

Chřipka

Méně časté

Laryngitida

Méně časté

Poruchy krve a lymfatického

systému

Inhibice faktoru VIII

Méně časté (PTP)

Velmi časté

(PUP)

Lymfangiitida

Méně časté

Poruchy imunitního systému

Anafylaktická reakce

Není známo

Hypersenzitivita

Není známo

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy

Časté

Závrať

Méně časté

Zhoršení paměti

Méně časté

Synkopa

Méně časté

Třes

Méně časté

Migréna

Méně časté

Dysgeuzie

Méně časté

Poruchy oka

Zánět oka

Méně časté

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté

Cévní poruchy

Hematom

Méně časté

Návaly horka

Méně časté

Bledost

Méně časté

Respirační, hrudní

a mediastinální poruchy

Dyspnoe

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Méně časté

Bolest v horní části břicha

Méně časté

Nauzea

Méně časté

Zvracení

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Svědění

Méně časté

Tabulka 2 Frekvence výskytu nežádoucích účinků v klinických studiích a na základě spontánních

hlášení

Standardní třída orgánových

systémů dle MedDRA

Nežádoucí účinek

Frekvence

a

Vyrážka

Méně časté

Nadměrné pocení

Méně časté

Kopřivka

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Pyrexie

Časté

Periferní edém

Méně časté

Bolest na hrudi

Méně časté

Hrudní diskomfort

Méně časté

Zimnice

Méně časté

Nepříjemné pocity

Méně časté

Hematom místa punkce cév

Méně časté

Únava

Není známo

Reakce v místě injekce

Není známo

Malátnost

Není známo

Vyšetření

Zvýšený počet monocytů

Méně časté

Snížení hladiny koagulačního faktoru VIII

Méně časté

Snížený hematokrit

Méně časté

Abnormální laboratorní testy

Méně časté

Poranění, otravy a procedurální

komplikace

Procedurální komplikace

Méně časté

Krvácení po léčebném postupu

Méně časté

Reakce v místě podání

Méně časté

Vypočtené na základě celkového počtu pacientů, kteří dostávali přípravek ADVATE (418).

Neočekávané snížení hladiny koagulačního faktoru VIII se objevilo u jednoho pacienta při kontinuální

infuzi ADVATE po chirurgickém výkonu (pooperační dny 10 - 14). Během tohoto období byla po celou

dobu zachována hemostáza a hladiny faktoru VIII v plazmě i míra clearance se upravily na dostatečné

hodnoty do pooperačního dne 15. Testy na stanovení inhibitoru faktoru VIII, provedené po dokončení

kontinuální infuze a při ukončení studie, byly negativní.

Nežádoucí účinky jsou vysvětleny v následující části.

Frekvence vychází ze studií se všemi přípravky s faktorem VIII, které zahrnovaly pacienty se závažnou

hemofilií A. PTP = dříve léčení pacienti, PUP = dříve neléčení pacienti.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky specifické pro residua z výrobního procesu

Z 229 léčených pacientů, u kterých byly zjišťovány protilátky proti CHO (ovariální buňky čínského

křečíka) buněčnému proteinu, byl u 3 zjištěn statisticky významný vzestupný trend v titrech, u 4 byly

nalezeny ustálené vysoké hladiny nebo přechodné prudké vzestupy a jeden pacient vykazoval obojí,

ale neměl žádné klinické symptomy. Z 229 léčených pacientů, u nichž byly zjišťovány protilátky proti

myším IgG, se u 10 vyskytl statisticky významný vzestupný trend, u 2 byly zjištěny ustálené vysoké

hladiny nebo přechodné prudké vzestupy a jeden pacient vykazoval obojí. U čtyř z těchto pacientů

byly hlášeny izolované případy urtikárie, svědění, vyrážky a lehce zvýšeného počtu eozinofilů během

opakovaných expozicí studovanému přípravku.

Hypersenzitivita

Mezi reakce alergického typu patří anafylaxe. Projevují se jako závrať, parestezie, vyrážka, zrudnutí,

otok obličeje, kopřivka a pruritus.

Pediatrická populace

V klinických studiích nebyly zjištěny žádné rozdíly specifické pro věk kromě tvorby inhibitorů

u dosud neléčených pediatrických pacientů (PUP) a komplikace léčby související s použitím katétru.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nebyly zaznamenány žádné symptomy předávkování rekombinantním koagulačním faktorem VIII.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragika: krevní koagulační faktory VIII. ATC kód: B02BD02.

Komplex faktoru VIII/von Willebrandova faktoru se skládá ze dvou molekul (faktoru VIII

a von Willebrandova faktoru) s různými fyziologickými funkcemi. ADVATE obsahuje rekombinantní

koagulační faktor VIII (oktokog alfa), glykoprotein, který je biologicky ekvivalentní glykoproteinu

faktoru VIII obsaženém v lidské plazmě.

Oktokog alfa je glykoprotein sestávající z 2332 aminokyselin s přibližnou molekulární

hmotností 280 kD. Po infuzi hemofilickému pacientovi se oktokog alfa váže na endogenní

von Willebrandův faktor v pacientově krevním oběhu. Aktivovaný faktor VIII působí jako kofaktor

aktivovaného faktoru IX, který akceleruje konverzi faktoru X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný

faktor X konvertuje protrombin na trombin. Trombin potom konvertuje fibrinogen na fibrin a může se

vytvořit sraženina. Hemofilie A je na pohlaví závislá dědičná porucha krevní srážlivosti způsobená

sníženými hodnotami aktivity faktoru VIII a má za následek silné krvácení do kloubů, svalů nebo

vnitřních orgánů, ať už spontánní nebo jako důsledek úrazu nebo chirurgického traumatu. Hladiny

faktoru VIII v plazmě se zvyšují substituční terapií, která umožňuje dočasnou úpravu nedostatku

faktoru VIII a úpravu sklonu ke krvácení.

Nashromáždili jsme data o navození imunotolerance (ITI) u pacientů s inhibitory. V podstudii

studie 060103 u dříve neléčených pacientů (PUP) byly léčebné zákroky ITI zdokumentovány

u 11 PUP. Retrospektivní analýza tabulky byla provedena u 30 pediatrických subjektů léčených ITI

(ve studii 060703). V neintervenčním prospektivním registru (PASS-INT-004) bylo zdokumentováno

44 pediatrických a dospělých subjektů, z nichž 36 dokončilo ITI léčbu. Data prokazují, že lze

dosáhnout imunotolerance.

Studie 060201 srovnávala dvě dlouhodobá profylaktická léčebná schémata u 53 dříve léčených

pacientů (PTP) – šlo o individualizovaný režim dávkování řízený farmakokinetikou

(v rozsahu 20 až 80 UI faktoru VIII na kg hmotnosti v intervalech 72 ± 6 hodin, n = 23) a standardní

profylaktický režim dávkování (20 až 40 UI/kg každých 48 ± 6 hodin, n = 30). Cílem režimu

dávkování řízeného farmakokinetikou (dle specifického vzorce) bylo dosažení hladin faktoru VIII

≥ 1 % při intervalu mezi dávkami o délce 72 hodin. Údaje z této studie prokazují, že je snížení

krvácení u těchto dvou profylaktických režimů dávkování srovnatelné.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem ADVATE u všech podskupin pediatrické populace s hemofilií A (vrozený deficit faktoru

VIII) u „navození imunitní tolerance u pacientů s hemofilií A (vrozený deficit faktoru VIII), u nichž se

vyvinuly inhibitory faktoru VIII“ a „léčby a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený

deficit faktoru VIII)“ (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Všechny farmakokinetické studie s ADVATE byly prováděny u dříve léčených pacientů s těžkou až

středně těžkou hemofilií A (výchozí faktor VIII ≤ 2 %). Vzorky plazmy byly analyzovány v centrální

laboratoři s použitím jednostupňového koagulačního testu.

Farmakokinetické parametry, které byly součástí farmakokinetické analytické sady dle protokolu, jsou

založeny na údajích od celkem 195 subjektů se závažnou hemofilií A (výchozí hladina faktoru VIII

< 1 %). Farmakokinetické parametry byly shrnuty dle kategorií těchto analýz u kojenců (1 měsíc až

< 2 roky), dětí (2 až < 5 let), starších dětí (5 až < 12 let), dospívajících (12 až < 18 let) a dospělých

(18 let nebo více), přičemž věk byl definován jako věk v době infuze ke stanovení farmakokinetiky.

Tabulka 3 Souhrn farmakokinetických parametrů ADVATE dle věkových skupin se závažnou

hemofilií A (výchozí hladina faktoru VIII < 1 %)

Parametr

(průměr

± směrodatná

odchylka)

Kojenci

(n = 5)

Děti

(n = 30)

Starší děti

(n = 18)

Dospívající

(n = 33)

Dospělí

(n = 109)

Celková AUC

(IU*h/dl)

1362,1 ± 311,8

1180,0 ± 432,7

1506,6 ± 530,0

1317,1 ± 438,6

1538,5 ± 519,1

Úprava

přírůstkové

recovery

(IU/dl

na IU/kg)

2,2 ± 0,6

1,8 ± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

Poločas (h)

9,0 ± 1,5

9,6 ± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maximální

plazmatická

koncentrace

po infuzi

(IU/dl)

110,5 ± 30,2

90,8 ± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

Průměrná

doba setrvání

v oběhu (h)

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

Distribuční

objem

v ustáleném

stavu (dl/kg)

0,4 ± 0,1

0,5 ± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

Clearance

(ml/kg*h)

3,9 ± 0,9

4,8 ± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

Vypočteno jako (C

– výchozí hladina faktoru VIII) děleno dávkou v IU/kg, kde C

maximální naměřená hladina faktoru VIII po infuzi.

Bezpečnost a hemostatická účinnost přípravku ADVATE v pediatrické populaci jsou podobné

hodnotám v dospělé populaci. Úprava recovery a terminální poločas (t½) byly u malých dětí (do 6 let

věku) přibližně o 20% nižší než u dospělých, což může být částečně způsobeno vyšším objemem

plazmy na kilogram tělesné hmotnosti u mladších pacientů.

Farmakokinetické údaje o ADVATE u dříve neléčených pacientů nejsou v současnosti k dispozici.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, akutní toxikologie, toxicity

po opakovaném podávání, lokální toxicity a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek

Mannitol

Chlorid sodný

Histidin

Trehalosa

Chlorid vápenatý

Trometamol

Polysorbát 80

Glutathion

Rozpouštědlo

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky nebo rozpouštědly.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po rekonstituci. Jeho chemická

i fyzikální stabilita před použitím po rekonstituci však byla prokázána při teplotě 25 °C po

dobu 3 hodin.

Během doby použitelnosti může být přípravek uchováván při pokojové teplotě (do 25 °C) po jedno

období nepřesahující 6 měsíců. Konec 6měsíčního uchovávání při pokojové teplotě musí být

zaznamenán na krabičku přípravku. Přípravek nesmí být vrácen zpět do chladničky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Přípravek ADVATE s pomůckou BAXJECT II: Uchovávejte lahvičku přípravku v krabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Přípravek ADVATE v systému BAXJECT III: Uchovávejte těsně uzavřený blistr v krabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička s práškem i injekční lahvička s 5 ml rozpouštědla jsou ze skla třídy I, uzavřené

chlorobutylovými nebo bromobutylovými pryžovými zátkami. Výrobek se dodává v jedné

z následujících konfigurací:

Přípravek ADVATE s pomůckou BAXJECT II: Každé balení obsahuje injekční lahvičku

s práškem, injekční lahvičku s 5 ml rozpouštědla a pomůcku pro rekonstituci (BAXJECT II).

Přípravek ADVATE v systému BAXJECT III: Každé balení obsahuje systém BAXJECT III

v těsně uzavřeném blistru připravený k použití (injekční lahvička s práškem a injekční lahvička

s 5 ml rozpouštědla jsou předem sestaveny se systémem pro rekonstituci).

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

ADVATE se podává intravenózně po rekonstituci přípravku.

Rekonstituovaný roztok je třeba vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje cizí částice a/nebo nedošlo ke

změně jeho barvy.

Po rekonstituci má být roztok čirý, bezbarvý a bez přítomnosti cizích částic.

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653904/2017

EMEA/H/C/000520

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Advate

octocogum alfa

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Advate. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Advate

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Advate, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Advate a k čemu se používá?

Advate je léčivý přípravek, který se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů všech věkových

skupin s hemofilií A (dědičnou poruchou krvácivosti způsobenou nedostatkem faktoru VIII). Obsahuje

léčivou látku oktokog alfa (lidský koagulační faktor VIII).

Jak se přípravek Advate používá?

Výdej léčivého přípravku Advate je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena lékařem,

který má zkušenosti s léčbou hemofilie, a to v zařízení, kde je pro případ závažné alergické reakce

(anafylaxe) k dispozici vybavení pro resuscitaci.

Přípravek Advate je dostupný ve formě prášku a rozpouštědla, jejichž smícháním se vytvoří injekční

roztok do žíly. Dávka i doba trvání léčby závisí na tom, zda se přípravek Advate používá k léčbě, nebo

k prevenci krvácení, nebo v průběhu chirurgického zákroku, jakož i na hladině faktoru VIII, závažnosti

hemofilie, rozsahu a místě krvácení a na stavu a tělesné hmotnosti pacienta. Přípravek Advate je určen

ke krátkodobému nebo dlouhodobému používání.

Pacienti nebo osoby, které je ošetřují, mohou po patřičném zaškolení podávat přípravek Advate doma

sami. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Advate

EMA/653904/2017

Page 2/3

Jak přípravek Advate působí?

Léčivá látka v přípravku Advate, oktokog alfa (lidský koagulační faktor VIII), je látka, která napomáhá

srážení krve. Pacienti s hemofilií A trpí nedostatkem faktoru VIII, což způsobuje problémy se srážlivostí

krve, například krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů. Přípravek Advate se používá

k vyvažování nedostatku faktoru VIII tím, že chybějící faktor VIII nahrazuje, čímž umožňuje dočasnou

kontrolu poruchy krvácivosti.

Oktokog alfa se vyrábí metodou označovanou jako „technologie rekombinantní DNA“: je vytvářen

buňkami, do kterých byl vložen gen (DNA), díky němuž jsou schopny jej produkovat.

Jaké přínosy přípravku Advate byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Advate je podobný jinému léčivému přípravku schválenému v EU pod názvem Recombinate,

připravuje se však odlišným způsobem, aby neobsahoval žádné lidské nebo živočišné bílkoviny.

Z tohoto důvodu byl přípravek Advate srovnáván s přípravkem Recombinate s cílem prokázat, že tyto

dva léčivé přípravky jsou rovnocenné, a to v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 111 pacientů

s hemofilií A.

Tato studie dále zkoumala počet krvácivých příhod a vyhodnocovala účinnost přípravku Advate při

zastavování krvácení na škále „žádná“ až „vynikající“ u 107 pacientů, přičemž všem pacientům byl

podán přípravek Advate. Účinnost přípravku Advate byla hodnocena jako „vynikající“ nebo „dobrá“

u 86 % z 510 nových krvácivých příhod. Celkem 81 % těchto krvácivých příhod navíc vyžadovalo

podání přípravku Advate pouze v jedné dávce.

Další tři studie zkoumaly použití tohoto léčivého přípravku při prevenci krvácení a při chirurgických

zákrocích u pacientů trpících těžkou nebo středně těžkou hemofilií A, přičemž jedna z těchto studií byla

prováděna u 53 dětí mladších šesti let. Další studie účinnost přípravku Advate potvrdily, a to rovněž

u dětí mladších šesti let.

U některých pacientů se mohou vytvořit inhibitory faktoru VIII, což jsou protilátky (bílkoviny), které

imunitní systém těla produkuje proti faktoru VIII a které mohou způsobit, že léčivý přípravek přestane

účinkovat, což vede ke ztrátě kontroly nad krvácením. Dále bylo zkoumáno podávání vysoké dávky

přípravku Advate s cílem zjistit, zda je účinný v rámci odstraňování protilátek proti faktoru VIII z krve

(proces známý jako indukce imunitní tolerance), aby byla zachována účinnost léčby faktorem VIII.

Předložené údaje týkající se indukce imunitní tolerance u pacientů s uvedenými inhibitory nebyly

považovány za dostatečné ke schválení přípravku pro toto konkrétní použití.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Advate?

Častými nežádoucími účinky přípravku Advate (které postihují 1 až 10 pacientů ze 100) jsou bolest

hlavy a pyrexie (horečka).

Byly hlášeny reakce z přecitlivělosti (alergické reakce), z nichž se v některých případech mohou

vyvinout reakce závažné.

U léčivých přípravků obsahujících faktor VIII existuje riziko, že se u některých pacientů vytvoří

inhibitory (protilátky) proti faktoru VIII, které způsobí, že přípravek přestane účinkovat, což vede ke

ztrátě kontroly nad krvácením. V takových případech je třeba se obrátit na specializované hemofilické

centrum.

Advate

EMA/653904/2017

Page 3/3

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Advate je uveden v příbalové

informaci. Přípravek Advate nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí (alergií) na lidský koagulační faktor

VIII, myší nebo křeččí bílkovinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Advate schválen?

Agentura rozhodla, že přínosy přípravku Advate převyšují jeho rizika, a proto doporučila, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci. Agentura dospěla k závěru, že přípravek Advate prokázal účinnost při

léčbě a prevenci krvácení u pacientů s hemofilií A a vykazuje přijatelný bezpečnostní profil.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Advate?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Advate, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Advate

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Advate platné v celé Evropské unii dne

2. března 2004.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Advate je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Další

informace o léčbě přípravkem Advate naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 10-2017.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace