Advantix spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Advantix spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Dávkování:
 • od 4 kg do 10 kg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Advantix spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi od 4 do 10 kg ž. hm.
 • Terapeutické oblasti:
 • Pyrethriny a pyrethroidy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936418 - 1 x 1 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/006/04-C
 • Datum autorizace:
 • 28-01-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO (Pipeta s krátkým hrdlem)

ADVANTIX

roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma + Veterinärprodukte GmbH

Projensdorfer Straße 324

24106 Kiel, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg

Imidaclopridum, permethrinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá pipeta obsahuje:

Pipeta

Imidaclopridum Permethrinum

Butylhydroxytoluen

(E 321)

Advantix roztok pro

nakapání na kůži – spot-on

pro psy do 4 kg

0,4 ml

40 mg

200 mg

0,4 mg

Advantix roztok pro

nakapání na kůži – spot-on

pro psy od 4 kg do 10 kg

1,0 ml

100 mg

500 mg

1,0 mg

Advantix roztok pro

nakapání na kůži – spot-on

pro psy od 10 kg do 25 kg

2,5 ml

250 mg

1 250 mg

2,5 mg

Advantix roztok pro

nakapání na kůži – spot-on

pro psy od 25 kg do 40 kg

4,0 ml

400 mg

2 000 mg

4,0 mg

4.

INDIKACE

Léčba a prevence infestace blechami (C.canis, C.felis) a léčba napadení všenkami

(Trichodectes canis) u psů.

Blechy na psech jsou zabíjeny během jednoho dne po aplikaci.

Jednorázová aplikace chrání před dalším napadením blechami po dobu 4 týdnů.

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD).

Přípravek má persistentní, akaricidní a repelentní účinnost proti infestaci klíšťaty

(Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus po dobu 4 týdnů a Dermacentor reticularis po

dobu 3 týdnů).

Odpuzováním a usmrcováním klíšťového přenašeče Rhipicephalus sanguineus lék snižuje

pravděpodobnost přenosu patogenu Ehrlichia canis, čímž snižuje riziko ehrlichiózy u psů. Ve

studiích bylo prokázáno, že ke snížení rizika dochází od 3 dnů po aplikaci a toto snížení

přetrvává 4 týdny.

Klíšťata přítomná na psovi už v době aplikace nemusí být usmrcena během 2 dnů po léčbě a

mohou zůstávat přichycená a viditelná. Proto je doporučeno odstranit klíšťata přítomná na

psovi již v době aplikace, aby se zabránilo jejich přichycení a sání krve.

Jednorázová aplikace má repelentní (zabraňující sání) účinnost proti flebotomům

(Phlebotomus papatasi po dobu 2 týdnů a Phlebotomus perniciosus po dobu 3 týdnů), proti

komárům (Aedes aegypti po dobu 2 týdnů a Culex pipiens po dobu 4 týdnů) a proti bodalce

stájové (Stomoxys calcitrans) po dobu 4 týdnů.

Flebotomové

P. perniciosus

3 týdny

P. papatasi

2 týdny

Komáři

A. aegypti

2 týdny

C. pipiens

4 týdny

Bodalky stájové

S. calcitrans

4 týdny

5.

KONTRAINDIKACE

Pro absenci dostupných informací by přípravek neměl být používán u štěňat do 7 týdnů věku

nebo u psů do váhy 1,5 kg ž.hm. Používejte příslušný přípravek Advantix dle váhy psa a

podle dávkovacího schématu.

Nepoužívat v případech známé hypersensitivity na účinné látky nebo na některou

z pomocných látek.

Nepoužívat u koček.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzácné případy reakcí u psů mohou zahrnovat přechodnou kožní senzitivitu (zvýšená lokální

svědivosti, škrábání a otírání, ztráta srsti a zčervenání v místě aplikace) nebo letargii, která

sama vymizí.

Ve velmi vzácných případech mohou být u psů pozorovány změny chování (neklid, třes,

kňučení a válení), gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem, nadměrné slinění, snížená

chuť k jídlu) a neurologické příznaky jako vratký pohyb a záškuby u psů citlivých na

permethrin. Tyto příznaky jsou většinou dočasné a samy vymizí.

Otrava po nežádoucím perorálním příjmu u psů je nepravděpodobná, ale může se vyskytnout

ve velice vzácných případech. V tom případě se mohou vyskytovat neurologické příznaky

jako třes a letargie. Léčba by měla být symptomatická.

Není známo specifické antidotum.

Četnost nežádoucích účinků se určuje na základě následujících pravidel:

velmi časté (postihují více jak 1 zvíře z 10)

časté (postihují 1 až 10 zvířat ze 100)

méně časté (postihují 1 až 10 zvířat z 1000)

vzácné (postihují 1 až 10 zvířat z 10 000)

velmi vzácné (postihují méně jak 1 zvíře z 10 000)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci a nebo v případě, že si myslíte, že veterinární léčivý přípravek

neúčinkuje, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučená minimální dávka je:

10 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) imidaklopridu a 50 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) permethrinu.

Dávkovací schéma:

Psi (kg živé

hmotnosti )

Název přípravku

Balení (ml)

Imidakloprid

(mg/kg živé

hmostnosti)

Permethrin

(mg/kg živé

hmostosti)

do 4 kg

Advantix spot-on roztok pro

psy do 4 kg

0,4 ml

minimum 10

minimum 50

od 4 kg do 10 kg

Advantix spot-on roztok pro

psy od 4 kg do 10 kg

1,0 ml

10 - 25

50 - 125

od 10 kg do 25 kg

Advantix spot-on roztok pro

psy od 10 kg do 25 kg

2,5 ml

10 - 25

50 - 125

od 25 kg do 40 kg

Advantix spot-on roztok pro

psy od 25 kg do 40 kg

4,0 ml

10 - 16

50 - 80

Ke snížení nebezpečí reinfestace novými blechami se doporučuje ošetřit všechny psy

v domácnosti. Ostatní domácí zvířata žijící ve stejné domácnosti by měla být také ošetřena

vhodným přípravkem. Zároveň se doporučuje použít vhodné přípravky proti dospělým

blechám a jejich vývojovým stádiím v okolním prostředí zvířete.

Přípravek zůstává účinný i při namočení zvířete. Nicméně dlouhého, intenzivního kontaktu

s vodou by se mělo ošetřené zvíře vyvarovat. V případech častého koupání může být

redukována doba účinku. V těchto případech nepoužívejte opakované podání častěji jak

jednou týdně. Pokud pes potřebuje šamponování, mělo by být provedeno před podáním

Advantixu nebo alespoň 2 týdny po aplikaci k zajištění optimální účinnosti přípravku.

V případě napadení všenkami se po 30 dnech doporučuje kontrola u

veterinárního lékaře, protože u některých zvířat může být potřebná druhá

aplikace.

Způsob podání:

[Pipeta s krátkým hrdlem]

Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte aplikátor pipety ve vzpřímené pozici, zatočte a

vytáhněte uzávěr. Opačný konec uzávěru nasaďte na pipetu a otočením porušte těsnění pipety.

Uzávěr sundejte.

Pro psy vážící méně než 10 kg:

U klidně stojícího psa rozhrňte srst v oblasti mezi lopatkami, až je viditelná kůže. Přiložte ústí

pipety přímo na kůži a několikerým pevným stisknutím pipety aplikujte celý její obsah přímo

na kůži.

[bude vytištěno černobíle]

Pro psy vážící více než 10 kg:

Aplikujte na klidně stojícím psovi. Celý obsah pipety by měl být aplikován rovnoměrně ve

čtyřech kápnutích na hřbetu psa od ramen po kořen ocasu. Při každém kápnutí rozhrňte srst,

až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a stisknutím pipety aplikujte příslušnou

část obsahu přímo na její povrch.

[bude vytištěno černobíle]

[Pipeta s dlouhým hrdlem]

Vyberte si jednu pipetu z obalu. Držte aplikátor pipety vzpřímeně, otočte a vytáhněte uzávěr.

Psi vážící 10 kg a nebo méně:

Na stojícím psu rozhrňte srst mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte ústí pipety

přímo na kůži a pevným opakovaným stlačením vyprázdněte celý její obsah přímo na kůži.

Psi vážící více než 10 kg

Na stojícího psa rovnoměrně aplikujte celý obsah Advantix pipety na čtyři místa na hřbetu od

ramen až po ocas. Při každém nakapání rozhrňte srst tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte ústí

pipety přímo na kůži a jemným stlačením nakapejte vždy část roztoku na její povrch.

Neaplikujte příliš velké množství roztoku na jedno místo, aby nedošlo ke stékání po boku psa.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pouze pro podání na kůži.

Aplikujte pouze na nepoškozenou kůži.

Neaplikujte přílišné velké množství roztoku na jedno místo, roztok by mohl stékat po boku

psa.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření hliníkového váčku uchovávejte v suchu při teplotě do 30

Po otevření hliníkového váčku spotřebujte do 24 měsíců nebo před uplynutím doby

použitelnosti (EXP), cokoli je kratší.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na pipetě,

hliníkovém váčku nebo na krabičce po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro každý cílový druh:

Může však dojít ke kontaktu s jednotlivými klíšťaty nebo ke kousnutí jednotlivými flebotomy

nebo komáry. Z tohoto důvodu nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění

těmito parazity za nepříznivých podmínek. Přípravek má repelentní (zabraňující sání) účinek

proti klíšťatům, flebotomům a komárům. To zabraňuje odpuzovaným parazitům sát krev a

snižuje tak riziko přenosu nemocí psů přenášených vektory CVBD (nemoci jako jsou

borrelióza, rickettsióza, ehrlichióza, leishmanióza).

Ošetření se doporučuje aplikovat nejméně 3 dny před očekávanou expozicí E. canis. Pokud

jde o E. canis, studie prokázaly snížené riziko ehrlichiózy u psů exponovaných klíšťatům

Rhipicephalus sanguineus infikovaným E. canis od 3 dnů po aplikaci přípravku, přičemž toto

snížení přetrvávalo 4 týdny.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Zamezte kontaktu obsahu pipety a očí nebo dutiny ústní ošetřovaných psů.

Aplikujte přípravek přesně podle postupu popsaného v části Způsob podání. Zejména musí

být zabráněno orálnímu příjmu přípravku olizováním místa aplikace ošetřovaným zvířatům

nebo zvířatům, které jsou s nimi v kontaktu.

Nepoužívejte u koček.

Tento přípravek je extrémně jedovatý pro kočky a může být pro ně fatální z důvodu specifické

fyziologie koček, které nejsou schopné metabolizovat určité látky včetně permethrinu. Aby se

zamezilo náhodnému kontaktu koček s přípravkem, udržujte ošetřené psy po ošetření

odděleně od koček, dokud není místo aplikace suché. Je důležité se ujistit, že kočky neolizují

místo aplikace na psovi, který byl léčen tímto přípravkem. Vyhledejte neprodleně

veterinárního lékaře v takovém případě.

Před použitím přípravku konzultujte s vaším veterinárním lékařem jeho aplikaci u nemocných

nebo oslabených psů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a ústy.

Během aplikace přípravku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce.

V případě náhodného potřísnění kůže umyjte zasažené místo ihned mýdlem a vodou.

Lidé se známou kožní přecitlivělostí mohou být obzvlášť senzitivní na tento přípravek.

Hlavními klinickými příznaky, které mohou být ve velmi vzácných případech pozorovány,

jsou přechodná smyslová podráždění kůže, jako je brnění, pocit pálení a znecitlivění.

V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou. Pokud podráždění kůže

nebo očí přetrvává, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Nepožívejte. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nemanipulujte, především děti, s ošetřenými zvířaty dokud není místo aplikace suché. Toto

můžete zajistit ošetřením psů například večer. Nedovolte čerstvě ošetřeným zvířatům spát

spolu s jejich majiteli, především s dětmi.

Aby se zabránilo přístupu dětí k pipetám, uchovávejte pipetu v původním obalu, dokud

nebude připravena k použití a použité pipety ihned zlikvidujte.

Další opatření:

Protože přípravek je nebezpečný pro vodní organismy, nedovolte ošetřeným psům za žádných

okolností vstupovat do žádného druhu vodních toků a to nejméně po dobu 48 hodin po

aplikaci.

Rozpouštědlo v Advantix spot-on roztoku může znečistit určité materiály, jako jsou kůže,

tkaniny, plasty a zevní povrchy. Umožněte zaschnutí místa aplikace před kontaktem s

takovými materiály.

Březost a laktace:

Přípravek může být použit během březosti i laktace.

Léková interakce a jiné formy vzájemného působení:

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Nebyly zaznamenány klinické příznaky u zdravých štěňat a dospělých psů ani při

pětinásobném předávkování a ani u štěňat, jejichž matky byli ošetřené trojnásobnou dávkou

veterinárního léčivého přípravku.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Po použití vraťte uzávěr na pipetu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Advantix spot-on je ektoparazitikum pro lokální použití s obsahem imidaklopridu a

permethrinu. Tato kombinace působí insekticidně, akaricidně a jako repelent.

Imidakloprid je účinný proti dospělým blechám a proti larválním stadiím blech. Navíc k

adulticidnímu efektu imidaklopridu byl demonstrován i jeho larvicidní efekt v okolí

ošetřovaných zvířat. Larvální stadia blech v blízkém okolí psů jsou likvidována po

kontaktu s ošetřeným zvířetem.

Přípravky obsahující permethrin jsou toxické pro včely.

Velikosti balení:

0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml nebo 4,0 ml v pipetě, balení obsahuje 1, 2, 3, 4, 6 nebo 24

jednorázových pipet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Platí pro balení 1 pipeta:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Platí pro balení 2, 3, 4 a 6 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Platí pro balení 24 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

e-mail:cz.veterina@bayer.com

tel.: 266 101 471

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO (Pipeta s dlouhým hrdlem)

ADVANTIX

roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma + Veterinärprodukte GmbH

Projensdorfer Straße 324

24106 Kiel, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg

Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg

Imidaclopridum, permethrinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá pipeta obsahuje:

Pipeta

Imidaclopridum Permethrinum

Butylhydroxytoluen

(E 321)

Advantix roztok pro

nakapání na kůži – spot-on

pro psy do 4 kg

0,4 ml

40 mg

200 mg

0,4 mg

Advantix roztok pro

nakapání na kůži – spot-on

pro psy od 4 kg do 10 kg

1,0 ml

100 mg

500 mg

1,0 mg

Advantix roztok pro

nakapání na kůži – spot-on

pro psy od 10 kg do 25 kg

2,5 ml

250 mg

1 250 mg

2,5 mg

Advantix roztok pro

nakapání na kůži – spot-on

pro psy od 25 kg do 40 kg

4,0 ml

400 mg

2 000 mg

4,0 mg

4.

INDIKACE

Léčba a prevence infestace blechami (C.canis, C.felis) a léčba napadení všenkami

(Trichodectes canis) u psů.

Blechy na psech jsou zabíjeny během jednoho dne po aplikaci.

Jednorázová aplikace chrání před dalším napadením blechami po dobu 4 týdnů.

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD).

Přípravek má persistentní, akaricidní a repelentní účinnost proti infestaci klíšťaty

(Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus po dobu 4 týdnů a Dermacentor reticularis po

dobu 3 týdnů).

Odpuzováním a usmrcováním klíšťového přenašeče Rhipicephalus sanguineus lék snižuje

pravděpodobnost přenosu patogenu Ehrlichia canis, čímž snižuje riziko ehrlichiózy u psů. Ve

studiích bylo prokázáno, že ke snížení rizika dochází od 3 dnů po aplikaci a toto snížení

přetrvává 4 týdny.

Klíšťata přítomná na psovi už v době aplikace nemusí být usmrcena během 2 dnů po léčbě a

mohou zůstávat přichycená a viditelná. Proto je doporučeno odstranit klíšťata přítomná na

psovi již v době aplikace, aby se zabránilo jejich přichycení a sání krve.

Jednorázová aplikace má repelentní (zabraňující sání) účinnost proti flebotomům

(Phlebotomus papatasi po dobu 2 týdnů a Phlebotomus perniciosus po dobu 3 týdnů), proti

komárům (Aedes aegypti po dobu 2 týdnů a Culex pipiens po dobu 4 týdnů) a proti bodalce

stájové (Stomoxys calcitrans) po dobu 4 týdnů.

Flebotomové

P. perniciosus

3 týdny

P. papatasi

2 týdny

Komáři

A. aegypti

2 týdny

C. pipiens

4 týdny

Bodalky stájové

S. calcitrans

4 týdny

5.

KONTRAINDIKACE

Pro absenci dostupných informací by přípravek neměl být používán u štěňat do 7 týdnů věku

nebo u psů do váhy 1,5 kg ž.hm. Používejte příslušný přípravek Advantix dle váhy psa a

podle dávkovacího schématu.

Nepoužívat v případech známé hypersensitivity na účinné látky nebo na některou

z pomocných látek.

Nepoužívat u koček.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzácné případy reakcí u psů mohou zahrnovat přechodnou kožní senzitivitu (zvýšená lokální

svědivosti, škrábání a otírání, ztráta srsti a zčervenání v místě aplikace) nebo letargii, která

sama vymizí.

Ve velmi vzácných případech mohou být u psů pozorovány změny chování (neklid, třes,

kňučení a válení), gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem, nadměrné slinění, snížená

chuť k jídlu) a neurologické příznaky jako vratký pohyb a záškuby u psů citlivých na

permethrin. Tyto příznaky jsou většinou dočasné a samy vymizí.

Otrava po nežádoucím perorálním příjmu u psů je nepravděpodobná, ale může se vyskytnout

ve velice vzácných případech. V tom případě se mohou vyskytovat neurologické příznaky

jako třes a letargie. Léčba by měla být symptomatická.

Není známo specifické antidotum.

Četnost nežádoucích účinků se určuje na základě následujících pravidel:

velmi časté (postihují více jak 1 zvíře z 10)

časté (postihují 1 až 10 zvířat ze 100)

méně časté (postihují 1 až 10 zvířat z 1000)

vzácné (postihují 1 až 10 zvířat z 10 000)

velmi vzácné (postihují méně jak 1 zvíře z 10 000)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci a nebo v případě, že si myslíte, že veterinární léčivý přípravek

neúčinkuje, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučená minimální dávka je:

10 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) imidaklopridu a 50 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) permethrinu.

Dávkovací schéma:

Psi (kg živé

hmotnosti )

Název přípravku

Balení (ml)

Imidakloprid

(mg/kg živé

hmostnosti)

Permethrin

(mg/kg živé

hmostosti)

do 4 kg

Advantix spot-on roztok pro

psy do 4 kg

0,4 ml

minimum 10

minimum 50

od 4 kg do 10 kg

Advantix spot-on roztok pro

psy od 4 kg do 10 kg

1,0 ml

10 - 25

50 - 125

od 10 kg do 25 kg

Advantix spot-on roztok pro

psy od 10 kg do 25 kg

2,5 ml

10 - 25

50 - 125

od 25 kg do 40 kg

Advantix spot-on roztok pro

psy od 25 kg do 40 kg

4,0 ml

10 - 16

50 - 80

Ke snížení nebezpečí reinfestace novými blechami se doporučuje ošetřit všechny psy

v domácnosti. Ostatní domácí zvířata žijící ve stejné domácnosti by měla být také ošetřena

vhodným přípravkem. Zároveň se doporučuje použít vhodné přípravky proti dospělým

blechám a jejich vývojovým stádiím v okolním prostředí zvířete.

Přípravek zůstává účinný i při namočení zvířete. Nicméně dlouhého, intenzivního kontaktu

s vodou by se mělo ošetřené zvíře vyvarovat. V případech častého koupání může být

redukována doba účinku. V těchto případech nepoužívejte opakované podání častěji jak

jednou týdně. Pokud pes potřebuje šamponování, mělo by být provedeno před podáním

Advantixu nebo alespoň 2 týdny po aplikaci k zajištění optimální účinnosti přípravku.

V případě napadení všenkami se po 30 dnech doporučuje kontrola u

veterinárního lékaře, protože u některých zvířat může být potřebná druhá

aplikace.

Způsob podání:

[Pipeta s krátkým hrdlem]

Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte aplikátor pipety ve vzpřímené pozici, zatočte a

vytáhněte uzávěr. Opačný konec uzávěru nasaďte na pipetu a otočením porušte těsnění pipety.

Uzávěr sundejte.

Pro psy vážící méně než 10 kg:

U klidně stojícího psa rozhrňte srst v oblasti mezi lopatkami, až je viditelná kůže. Přiložte ústí

pipety přímo na kůži a několikerým pevným stisknutím pipety aplikujte celý její obsah přímo

na kůži.

[bude vytištěno černobíle]

Pro psy vážící více než 10 kg:

Aplikujte na klidně stojícím psovi. Celý obsah pipety by měl být aplikován rovnoměrně ve

čtyřech kápnutích na hřbetu psa od ramen po kořen ocasu. Při každém kápnutí rozhrňte srst,

až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a stisknutím pipety aplikujte příslušnou

část obsahu přímo na její povrch.

[bude vytištěno černobíle]

[Pipeta s dlouhým hrdlem]

Vyberte si jednu pipetu z obalu. Držte aplikátor pipety vzpřímeně, otočte a vytáhněte uzávěr.

Psi vážící 10 kg a nebo méně:

Na stojícím psu rozhrňte srst mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte ústí pipety

přímo na kůži a pevným opakovaným stlačením vyprázdněte celý její obsah přímo na kůži.

Psi vážící více než 10 kg

Na stojícího psa rovnoměrně aplikujte celý obsah Advantix pipety na čtyři místa na hřbetu od

ramen až po ocas. Při každém nakapání rozhrňte srst tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte ústí

pipety přímo na kůži a jemným stlačením nakapejte vždy část roztoku na její povrch.

Neaplikujte příliš velké množství roztoku na jedno místo, aby nedošlo ke stékání po boku psa.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pouze pro podání na kůži.

Aplikujte pouze na nepoškozenou kůži.

Neaplikujte přílišné velké množství roztoku na jedno místo, roztok by mohl stékat po boku

psa.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření hliníkového váčku musí být přípravek aplikován na kůži psa.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na pipetě,

hliníkovém váčku nebo na krabičce po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro každý cílový druh:

Může však dojít ke kontaktu s jednotlivými klíšťaty nebo ke kousnutí jednotlivými flebotomy

nebo komáry. Z tohoto důvodu nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění

těmito parazity za nepříznivých podmínek. Přípravek má repelentní (zabraňující sání) účinek

proti klíšťatům, flebotomům a komárům. To zabraňuje odpuzovaným parazitům sát krev a

snižuje tak riziko přenosu nemocí psů přenášených vektory CVBD (nemoci jako jsou

borrelióza, rickettsióza, ehrlichióza, leishmanióza).

Ošetření se doporučuje aplikovat nejméně 3 dny před očekávanou expozicí E. canis. Pokud

jde o E. canis, studie prokázaly snížené riziko ehrlichiózy u psů exponovaných klíšťatům

Rhipicephalus sanguineus infikovaným E. canis od 3 dnů po aplikaci přípravku, přičemž toto

snížení přetrvávalo 4 týdny.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Zamezte kontaktu obsahu pipety a očí nebo dutiny ústní ošetřovaných psů.

Aplikujte přípravek přesně podle postupu popsaného v části Způsob podání. Zejména musí

být zabráněno orálnímu příjmu přípravku olizováním místa aplikace ošetřovaným zvířatům

nebo zvířatům, které jsou s nimi v kontaktu.

Nepoužívejte u koček.

Tento přípravek je extrémně jedovatý pro kočky a může být pro ně fatální z důvodu specifické

fyziologie koček, které nejsou schopné metabolizovat určité látky včetně permethrinu. Aby se

zamezilo náhodnému kontaktu koček s přípravkem, udržujte ošetřené psy po ošetření

odděleně od koček, dokud není místo aplikace suché. Je důležité se ujistit, že kočky neolizují

místo aplikace na psovi, který byl léčen tímto přípravkem. Vyhledejte neprodleně

veterinárního lékaře v takovém případě.

Před použitím přípravku konzultujte s vaším veterinárním lékařem jeho aplikaci u nemocných

nebo oslabených psů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a ústy.

Během aplikace přípravku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce.

V případě náhodného potřísnění kůže umyjte zasažené místo ihned mýdlem a vodou.

Lidé se známou kožní přecitlivělostí mohou být obzvlášť senzitivní na tento přípravek.

Hlavními klinickými příznaky, které mohou být ve velmi vzácných případech pozorovány,

jsou přechodná smyslová podráždění kůže, jako je brnění, pocit pálení a znecitlivění.

V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou. Pokud podráždění kůže

nebo očí přetrvává, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Nepožívejte. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nemanipulujte, především děti, s ošetřenými zvířaty dokud není místo aplikace suché. Toto

můžete zajistit ošetřením psů například večer. Nedovolte čerstvě ošetřeným zvířatům spát

spolu s jejich majiteli, především s dětmi.

Aby se zabránilo přístupu dětí k pipetám, uchovávejte pipetu v původním obalu, dokud

nebude připravena k použití a použité pipety ihned zlikvidujte.

Další opatření:

Protože přípravek je nebezpečný pro vodní organismy, nedovolte ošetřeným psům za žádných

okolností vstupovat do žádného druhu vodních toků a to nejméně po dobu 48 hodin po

aplikaci.

Rozpouštědlo v Advantix spot-on roztoku může znečistit určité materiály, jako jsou kůže,

tkaniny, plasty a zevní povrchy. Umožněte zaschnutí místa aplikace před kontaktem s

takovými materiály.

Březost a laktace:

Přípravek může být použit během březosti i laktace.

Léková interakce a jiné formy vzájemného působení:

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Nebyly zaznamenány klinické příznaky u zdravých štěňat a dospělých psů ani při

pětinásobném předávkování a ani u štěňat, jejichž matky byli ošetřené trojnásobnou dávkou

veterinárního léčivého přípravku.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Po použití vraťte uzávěr na pipetu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Advantix spot-on je ektoparazitikum pro lokální použití s obsahem imidaklopridu a

permethrinu. Tato kombinace působí insekticidně, akaricidně a jako repelent.

Imidakloprid je účinný proti dospělým blechám a proti larválním stadiím blech. Navíc k

adulticidnímu efektu imidaklopridu byl demonstrován i jeho larvicidní efekt v okolí

ošetřovaných zvířat. Larvální stadia blech v blízkém okolí psů jsou likvidována po

kontaktu s ošetřeným zvířetem.

Přípravky obsahující permethrin jsou toxické pro včely.

Velikosti balení:

0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml nebo 4,0 ml v pipetě, balení obsahuje 1, 2, 3, 4, 6 nebo 24

jednorázových pipet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Platí pro balení 1 pipeta:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Platí pro balení 2, 3, 4 a 6 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Platí pro balení 24 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

e-mail:cz.veterina@bayer.com

tel.: 266 101 471