Adedri-kel

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Adedri-kel Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Adedri-kel Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace vitamínů
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935604 - 12 x 250 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/095/00-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-06-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

KELA Laboratoria n.v., Industrial Zone „De Kluis“, St. Lenaartseweg 48,

B-2320 Hoogstraten, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADEDRI-kel injekční roztok

Retinoli propionas

Colecalciferolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Adedri-kel je nažloutlý, lehce opalescentní roztok obsahující v 1 ml:

Léčivé látky:

Retinoli propionas (vitamin A)

100 000 I.U.

Colecalciferolum (vitamin D3)

50 000 I.U.

Pomocné látky

Tokoferol-acetát alfa (vitamin E)

5,00 mg

Butylhydroxytoluen (E321)

2,00 mg

Methylparaben (E218)

1,05 mg

Propylparaben (E216)

0,45 mg

4.

INDIKACE

Prevence a léčba nedostatku vitamínu A a D.

Podpora vyvážené výživy: zlepšení růstových schopností a přírůstků u mláďat, zlepšení

odchovů, během březosti a laktace, zvýšení plodnosti, při bakteriálních infekcích, při

rekonvalescenci, během stresových situací a náhlých změn.

5.

KONTRAINDIKACE

Intravenózní aplikace

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při dodržení pokynů žádné. Výjimečně se může objevit anafylaktická reakce

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi, kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dospělý skot, koně, prasata:

3 ml/100 kg ž.hm.

Telata, hříbata, odstavená selata, ovce, kozy, psi: 1 ml/20 kg ž.hm.

Kočky:

0,1 ml/1 kg ž.hm.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Jednorázové intramuskulární nebo subkutánní podání.

Léčba by měla být opakována v měsíčních intervalech (za účelem vyhnutí se kumulativním

toxickým účinkům).

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso a mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před světlem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Inkompatibility

Z důvodu specifického složení přípravku ADEDRI-kel nesmí být tento mísen s žádnými

dalšími veterinárními léčivými přípravky v jedné injekční stříkačce.

Druh obalu:

Injekční lahvičky z hnědého skla s propichovací brombutylovou gumovou zátkou a

hliníkovou pertlí o obsahu 100 ml a 250 ml. Vnější přebal je papírová skládačka.

Velikost balení: 1x100 ml, 12x100 ml a 1x250 ml, 12x250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Vele spol. s r.o.

Ústí č.30

588 42 Větrný Jeníkov

tel. 567 275 046