פרופוליס קונסנטרט

Izrael - hebrejština - Ministry of Health

Koupit nyní

Dostupné s:
פבוניה ישראל בעמ
INN (Mezinárodní Name):
PEVONIA BOTANICA - LIGNE LAVANDOU - SOOTHING PROPOLIS CONCENTRATE
Výrobce:
PEVONIA INTERNATIONAL LABORATORIES
Terapeutické indikace:
שיפור מראה העור
Registrační číslo:
59409
Datum autorizace:
2011-12-20

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace